‫אמות הכלים מנחות צז‬

‫בס"ד‬

‫מזבח החיצון‬
‫סובב‬
‫קרן‬

‫יסוד‬

‫‪1‬‬

‫חוט‬
‫הסיקרא‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫רב‬
‫מע‬

‫‪3‬א‬
‫מות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫יסוד‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫צפון‬
‫דרום‬
‫מערב‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫מלבן‬
‫‪32 x 32‬‬
‫אמה‬

‫צפון‬

‫דמחית מידי‬
‫מתותיה‬

‫מזרח‬

‫מערב‬

‫‪ 5‬אמה‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫מלבן‬
‫‪28 x28‬‬
‫אמה‬

‫צפון‬

‫מזרח‬

‫מערב‬

‫‪ 3‬אמה‬

‫מזרח‬

‫צפון‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫והאריאל שתים עשרה אורך בשתים עשרה רוחב רבוע‪,‬‬
‫יכול שאינו אלא שתים עשרה על שתים עשרה?‬
‫כשהוא אומר אל ארבעת רבעיו‪,‬‬
‫מלמד שבאמצע הוא מודד שתים עשרה אמה לכל רוח ורוח!‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪24 x 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32xx32‬‬
‫אמה‬
‫‪4‬‬
‫אמה‬
‫‪3‬‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫‪ 12‬אמות‬

‫‪ 12‬אמות‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫צפון‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪1‬‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫מ‬

‫בבשש‬
‫ככ‬

‫רב‬
‫ע‬
‫‪1‬‬

‫צפון‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫פון‬
‫צ‬

‫‪ 5‬אמה‬

‫‪ 3‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫רח‬
‫מז‬

‫‪1‬‬

‫לבןלבןל‪2‬בן‪32 30‬‬
‫מ מ מ‪8‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪3 3x2‬המהמה‬
‫‪ 0 8‬א‪2‬מא א‬

‫מערב‬

‫מזרח‬

‫ום‬
‫דר‬

‫‪ 5‬אמה‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪28‬‬
‫‪x28‬‬
‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‪32‬‬
‫‪x 32‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫דרום‬

‫דרום‬
‫כבש‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫צפון‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫דרום‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 12‬אמות‬
‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32xx32‬‬
‫אמה‬
‫‪4‬‬
‫אמה‬
‫‪3‬‬

‫אמות הכלים מנחות צז‬

‫‪ 3‬אמה‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫אמות הכלים מנחות צז‬

‫בס"ד‬

‫מיסוד ועד סובב באמה בת ה' בגובה‬
‫מזבח כמה הוי?‬
‫חמשין וארבעה‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 24‬טפחים‬

‫‪27‬‬
‫טפחים‬

‫כמה בציר‬
‫לפלגיה דמזבח?‬

‫‪54‬‬
‫טפחים‬

‫‪27‬‬
‫טפחים‬

‫‪ 6‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 30‬טפחים‬

‫אמה‬
‫הקרן‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬

‫מחיק האמה ועד רוחב באמה בת חמשה‬

‫פלגיה דמזבח‬
‫כמה הוי?‬
‫עשרים ושבעה‬

‫מקרנות ועד סובב‬
‫כמה הוי?‬
‫עשרים וארבעה‬

‫‪ 3‬טפחים‬
‫‪ 2‬טפחים‬

‫‪ 5‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫חוט הסיקרא‬
‫חוגרו באמצע‪,‬‬
‫כדי להבדיל‬
‫בין דמים העליונים‬
‫לדמים התחתונים‬

‫‪ 1‬אמה‬
‫אמה‬
‫‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים היסוד‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫אמות הכלים מנחות צז‬

‫בס"ד‬

‫בת ה' בכניסת אמה‬
‫גבולה אל שפתה סביב ‪ -‬כניסה‬
‫פלגיה דמזבח‬
‫כמה הוי?‬
‫תלתין‬

‫מזבח כמה הוי?‬
‫שיתין‬

‫מקרנות ועד סובב‬
‫כמה הוי?‬
‫עשרים וארבעה‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 24‬טפחים‬

‫‪30‬‬
‫טפחים‬

‫אמה‬
‫הקרן‬

‫אמה רוחב ‪ -‬כניסה‬
‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪60‬‬
‫טפחים‬

‫‪30‬‬
‫טפחים‬

‫‪ 6‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 36‬טפחים‬

‫חוט הסיקרא‬
‫חוגרו באמצע‪,‬‬
‫כדי להבדיל‬
‫בין דמים העליונים‬
‫לדמים התחתונים‬

‫‪ 5‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬
‫חיק האמה ‪ -‬כניסה‬
‫‪ 1‬אמה‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫חיק האמה – כניסה‬
‫אמה רוחב – כניסה‬
‫גבולה אל שפתה סביב ‪ -‬כניסה‬
‫מקום הילוך‬
‫הנים‬
‫רגלי הכו‬
‫)כניסה ‪ 6‬טפחים(‬

‫אמה‬
‫ת‬
‫קרנו‬
‫)כניסה ‪ 5‬טפחים(‬

‫אמה‬
‫ת‬
‫קרנו‬
‫)כניסה ‪ 5‬טפחים(‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬
‫‪5‬‬

‫‪150 x 150‬‬
‫טפחים‬
‫‪25 x 25‬‬
‫אמות‬

‫‪162 x 162‬‬
‫טפחים‬
‫‪172 x 172‬‬
‫טפחים‬

‫‪5‬‬

‫‪ 32‬אמות ‪ 6 X‬טפחים = ‪ 192‬טפחים‬

‫‪182 x 182‬‬
‫טפחים‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫‪5‬‬

‫אמה‬
‫ד‬
‫היסו‬
‫)כניסה ‪ 5‬טפחים(‬

‫אמות‬
‫‪32 x 32‬‬
‫‪ 192 x 192‬טפחים‬
‫‪5‬‬

‫וכי תימא‬
‫שית מינייהו מעיקרא‬
‫באמה בת חמשה מייתי להו‬

‫אמה‬
‫בב‬
‫הסו‬
‫)כניסה ‪ 5‬טפחים(‬

‫אמה‬
‫בב‬
‫הסו‬
‫)כניסה ‪ 5‬טפחים(‬
‫אמה‬
‫ד‬
‫היסו‬
‫)כניסה ‪ 5‬טפחים(‬

‫אמות הכלים מנחות צז‬

‫‪ 32 x 32‬אמות‬
‫‪ 186 x 186‬טפחים‬

‫‪ 6‬אמות ‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים‬
‫‪30‬טפחים‬

‫‪ 26‬אמות ‪ 6 X‬טפחים‬
‫‪156‬טפחים‬
‫‪186 x 186‬‬
‫טפחים‬
‫‪32 x 32‬‬
‫אמות‬

‫‪186 x 186 / 6 = 31 x 31‬‬

‫אם כן רווחא לה עזרה!‬

‫‪ 32‬אמות ‪ 6 X‬טפחים = ‪ 192‬טפחים‬
‫‪ 192 x 192 / 6 = 32 x 32‬מזבח היה שלשים ושתים על שלשים ושתים‬
‫‪ 182 x 182 / 6 = 30 2/6 x 30 2/6‬עלה אמה וכנס אמה זהו יסוד נמצא שלשים על שלשים‪ ,‬שלשים ושני טפחים הוי!‬
‫‪ 172 x 172 / 6 = 28 4/6 x 28 4/6‬ותו‪ ,‬עלה חמש וכנס אמה זהו סובב‪ ,‬נמצא כ"ח על כ"ח‪ ,‬עשרים ושמונה וארבע טפחים הוי!‬
‫וכי תימא‪ :‬כיון דלא הוי אמה לא חשיב ליה‪,‬‬
‫‪162 x 162 / 6 = 27 x 27‬‬
‫מקום קרנות אמה מזה ואמה מזה‪ ,‬נמצא כ"ו על כ"ו‪ ,‬עשרין ושבע הוו! לא דק‪.‬‬
‫‪ 150 x 150 / 6 = 25 x 25‬מקום הילוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה‪ ,‬נמצא כ"ד על כ"ד‪ ,‬מקום המערכה עשרים וחמשה הואי!‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫אמות הכלים מנחות צז‬

‫העזרה‬
‫צפון‬

‫בית‬
‫חליפות‬

‫פתח האולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫אחורי בית הכפורת‬

‫כבש‬

‫היכל‬

‫‪ 135‬אמות‬

‫שער נקנור‬
‫מקום דריסת ישראל‬

‫מזבח החיצון‬
‫מקום דריסת כוהנים‬

‫מזרח‬

‫אולם‬

‫‪11 11‬‬
‫אמות אמות‬

‫‪32‬‬
‫אמות‬
‫המזבח‬

‫‪22‬‬
‫אמות‬
‫בין אולם‬
‫למזבח‬

‫‪100‬‬
‫אמות‬
‫ההיכל‬

‫‪11‬‬
‫אמות‬

‫מערב‬

‫בית‬
‫חליפות‬

‫‪ 187‬אמות‬
‫דרום‬

‫דתנן‪:‬‬
‫כל העזרה היתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים וחמש‪,‬‬
‫ממזרח למערב מאה שמונים ושבע‪:‬‬
‫מקום דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה‪,‬‬
‫ומקום דריסת רגלי הכהנים אחת עשרה אמה‪,‬‬

‫המזבח שלשים ושתים‪,‬‬
‫בין אולם ולמזבח עשרים ושתים אמה‪,‬‬
‫ההיכל מאה אמה‪,‬‬
‫אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת!‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫אמות הכלים מנחות צז‬

‫חיק האמה – בגובהה‬
‫אמה רוחב – כניסה‬
‫גבולה אל שפתה סביב – לא שנא הכי ולא שנא הכי‬
‫פלגיה דמזבח‬
‫כמה הוי?‬
‫עשרין ותשעה‬

‫מזבח כמה הוי?‬
‫חמשין ותמניא‬

‫מקרנות ועד סובב‬
‫כמה הוי?‬
‫עשרים ותלתא‬

‫‪ 1‬אמה‬
‫‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 5‬טפחים‬

‫‪ 1‬אמה ‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים‬

‫‪ 3‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬

‫‪ 3‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 18‬טפחים‬

‫‪29‬‬
‫טפחים‬

‫אמה‬
‫הקרן‬

‫אמה רוחב – כניסה‬
‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪58‬‬
‫טפחים‬

‫‪29‬‬
‫טפחים‬

‫‪ 5‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 30‬טפחים‬

‫‪ 1‬אמה‬
‫‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים‬
‫=‬
‫‪ 5‬טפחים‬

‫גבולה אל שפתה סביב‬
‫לא שנא הכי ולא שנא הכי‬
‫)כניסה ‪ 5‬או ‪ 6‬טפחים(‬

‫חוט הסיקרא‬
‫חוגרו באמצע‪,‬‬
‫כדי להבדיל‬
‫בין דמים העליונים‬
‫לדמים התחתונים‬

‫‪ 5‬אמות‬
‫‪X‬‬
‫‪ 6‬טפחים‬
‫‪ 1‬אמה‬
‫אמה‬
‫‪X‬‬
‫‪ 5‬טפחים היסוד‬

‫חיק האמה – בגובהה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful