You are on page 1of 17

Am crezut noi basme meteugit plsmuite?

O reconsiderare a vechii concepii referitoare la necurmatul din Daniel 8:11-13

Robert Wieland

!nele"erea corect# a lucr#rii din sanctuarul ceresc $%ristos ca &are 'reot aflat (n )f*nta )fintelor+ constituie temelia credinei noastre,
1

-cest subiect.,repre/int# pilonul central care susine structura poziiei noastre (n pre/ent 01llen 2, White3 1v, 4413 4435 )crisoarea 1463 18789,

Cuprins
:, ::, :::, :<, <, <:, <::, :ntroducere: 'roblema cu care ne confrunt#m )emnificaia necurmatului 0ha tamid9 ;ensiunea istoric# dintre cele dou# concepii )tudiu lin"vistic =i conte>tual al necurmatului O abordare istoric# a problemei ha tamid-ului 1ste posibil ca evreii din timpul e>ilului babilonian s# fii folosit ha tamid-ul ca o e>presie pentru p#"*nism? @onclu/ie

-ne>e
-, Declaraia lui 1llen White din 18A1 B, O traducere literal# a pasaCelor din Daniel ce conin e>presia ha tamid @, @e suntem noi: -dventi=ti de /iua a =aptea sau bapti=ti de /iua a =aptea? D, )curte informaii bio"rafice despre persoanele menionate

Am crezut noi basme meteugit plsmuite?


4

O reconsiderare a vechii concepii referitoare la necurmatul din Daniel !""#"$ de %obert &ieland
-m au/it cu toii povestea c#pitanului de vas care (=i c*rmuia cu atenie preiosul vas prin apele periculoase3 "hid*ndu-se dup# busola sa, !n ciuda tuturor eforturilor sale vasul s-a lovit de st*nci =i s-a scufundat, !n ancheta care a urmat busola vasului a fost e>aminat#, @ineva care a cur#at carcasa de lemn a l#sat din ne"liCen# un fra"ment de cuit (nfipt (ntr-o cr#p#tur#, -cesta deviase acul busolei suficient ca s# (ndrepte vasul spre st*nci, Dac# vreuna dintre doctrinele fundamentale ale Bisericii -dventiste de Diua a Eaptea poate fi asemuit# cu busola vasului3 aceasta nu poate fi dec*t adev#rul sanctuarului, -cest studiu succint arat# c# unul dintre ilu=trii no=tri conduc#tori a deviat busola noastr# prin adoptarea unei interpret#ri radicale a capitolului Daniel 83 care a fost lar" dar "re=it acceptat# f#r# obiecii, Fedetectat#3 aceasta i-a ma"neti/at pe Brinsmead3 Gord3 @ottrell =i pe ali teolo"i f#c*ndu-i s# ne"e e>istena susinerii biblice a cur#irii sanctuarului ceresc la 18HH, ;eolo"i sinceri au mo=tenit o busol# defect#, -ceasta este te/a su"erat#, 'rofeia din Daniel 8 =i 7 a c#l#u/it aceast# biseric# a=a cum busola c#l#u/e=te vasul, 'ionierii no=tri erau practic unanimi (n (nele"erea pe care o aveau cu privire la aceasta, In element esenial (l constituia ilustraia din Daniel privind necurmatul3 care este (ndep#rtat de cornul cel mic, 1i (l vedeau ca fiind p#"*nismul (ndep#rtat pe cale politic# pentru a fi (ntemeiat# puterea secular# =i persecutoare a papalit#ii, 1i (nele"eau cele 147J de /ile ca simboli/*nd ani ce aveau ca punct de pornire anul AJ8 e,n, =i care se terminau (n 1878, 1i mai considerau c# acele 133A de /ile erau ani ce constituiau o perioad# paralel#3 interdependent#, -ceasta le"a (n mod indestructibil anul 18HH de Daniel 8:1H3 impun*nd faptul c# acea cur#are a sanctuarului din Daniel constituia cur#area sanctuarului ceresc, @oncepia pionierilor a fost susinut# (n unanimitate de c#tre poporul nostru p*n# (n anii 17JJ3 bucur*ndu-se de o susinere solid# din partea lui 1llen White 01W 8H3 8A5 &) 683 171J $&) Release 1H4A+9, - urmat o schimbare, -cest studiu su"erea/# faptul c# Kouis R, @onradi a deviat busola noastr# introduc*nd noua sa concepie3 potrivit c#reia necurmatul nu era o putere malefic# 0p#"*nismul9 (ndep#rtat# sau (nlocuit# de una mai rea3 ci era lucrarea de &are 'reot a lui %ristos (n cer (ndep#rtat# de papalitate, Inul dintre primii care au acceptat aceast# po/iie a fost 1,L, Wa""oner, :mediat dup# aceea el a respins-o pe 1llen White3 c#ci vedea clar c# ea susinea po/iia pionierilor, -cesta a constituit (nceputul "ravei sale r#t#ciri, -poi3 W,W, 'rescott a (mbr#i=at concepia lui @onradi3 urmat fiind urmat de -,2, Daniells3 pre=edintele @onferinei 2enerale, -ce=tia doi au promovat (n public pe scar# lar"# noua concepie3 (mpotriva sfaturilor lui 1llen White, !n 1731 @onradi a p#r#sit de tot biserica3 recunosc*nd c# de 4A de ani3 fiind conduc#torul bisericii noastre din 1uropa3 el nu mai era adventist de /iua a =aptea, -lii care au p#r#sit biserica din cau/a acestei probleme au fost Ballen"er3 Gletcher3 2rieve3 )nide3 %il"ert M o istorie suspect# pentru noua lumin#, Bine(neles c# muli alii nu au urmat p*n# la cap#t conclu/ia lo"ic# a po/iiei lui @onradi3 dar ace=ti abili teolo"i au f#cut-o3 dovedindu-se a fi un scurt-circuit care impune pe -ntioh 1pifanul =i anul 168 (,e,n, ca principal# (mplinire a profeiei din Daniel 8, !n schema lor nu e>ist# loc pentru o aplicaie la anul 18HH dec*t printr-o (mplinire secundar# sau apotelesmatic# inventat#3 care este considerat# drept o (ncercare de salvare a presti"iului ridiculi/at# de teolo"ii neadventi=ti, !ns# unii dintre teolo"ii no=tri3 cum ar fi RaNmond G, @ottrell3 consider# c# aplicaia la 18HH este o povar# susinut# numai de scrierile lui 1llen White, De asemenea3 (ncerc#rile de a interpreta cele 147J =i 133A de /ile din Daniel 14 (ntr-un mod fiuturist =i literal nu fac dec*t s# r#sp*ndeasc# confu/ia,

-ceste speculaii contradictorii sunt (ntemeiate pe o respin"ere a concepiei pionierilor cu privire la necurmatul, Fici una dintre acestea n-ar putea nici m#car s# e>iste ast#/i (n cadrul structural al concepiei pionierilor, ;rebuie s# recunoa=tem c# Biserica -dventist# de Diua a Eaptea (nc# nu a reu=it s# con=tienti/e/e lumea cu privire la uimitoarele implicaii ale unei schimb#ri (n 18HH (n lucrarea lui %ristos ca &are 'reot, Fu este oare /elul nostru pentru proclamarea soliei (n mare m#sur# irosit de aceste (ndoieli proprii? @um s# convin"em lumea de o doctrin# de care noi (n=ine nu suntem si"uri? -cest studiu este oferit cu titlu de (ncercare3 solicit*nd din partea cititorilor criticile3 comentariile sau respin"erea, De=i cred c# e>ist# dove/i c# 1llen White a susinut cu consecven# concepia pionierilor3 fac apel la reali/area unui studiu aprofundat al ori"inalului (n ebraic# pentru validarea acesteia, <reau s# su"ere/ c# e>ist# posibilitatea ca po/iia pionierilor s# fie corect#3 iar a lui @onradi "re=it#, Ei dac# nu ar fi e>istat aceasta din urm#3 nu am fi (mpotmolii (n actuala noastr# confu/ie =i controvers# privind adev#rul sanctuarului =i interpretarea profeiilor,

'( ')*%OD+C,%,! -%O./,0A C+ CA%, ), CO)1%+)*20


-, Oponeni din afar#3 revi/ioni=ti din interior3 folosesc 18HH pentru a ne"a fundamentul biblic al e>istenei Bisericii -dventiste de Diua a Eaptea: 1, %arold Kindsell: Dac# 18HH nu este biblic3 nu e>ist# nici o ba/# corespun/#toare pentru e>istena adventi=tilor de /iua a =aptea 0el ne-ar =ter"e de pe faa p#m*ntului9, 4, Donald Barnhouse: -i fost (ntemeiai pe o minciun#. adventismul de /iua a =aptea va trebui s# se retra"# (n aceea=i po/iie ca =i mormonismul, 3, W,%, Olson: !ntrea"a structur# 18HH se,, pr#bu=e=te, H, RaNmond @ottrell: Fu e>ist# nici o susinere biblic# pentru 18HH 0numai cea a lui 1llen White9, !n februarie 4JJ4 el critic# =i mai sever doctrina noastr# privind sanctuarul, A, Forman Larnes: 'ilonul central al Bisericii -dventiste de Diua a Eaptea se.,spriCin# pe evenimentul ce a avut loc pe 44 octombrie 18HH =i atunci c*nd acesta se pr#bu=e=te3 adventismul tradiional se pr#bu=e=te, 6, 1llen White este de acord c# Biserica -dventist# de Diua a Eaptea a fost (ntemeiat# pe (nele"erea noastr# cu privire la Daniel 8:11-1H: Doctrina sanctuarului 0(mpreun# cu 18HH9 constituie temelia credinei noastre3 pilonul central care susine structura po/iiei noastre3 adev#rata solie care ne-a separat ca popor.=i a dat for# moral# =i putere lucr#rii noastre 0)crisoarea 1463 18785 1v, 441-44A9, B, !n pre/ent unii studeni ai Bibliei3 care sap# ad*nc (n istoria adventist# de /iua a =aptea =i (n limba ebraic#3 reafirm# concepia pionierilor3 dup# cum su"erea/# =i te/a acestui studiu,

''( 3,0)'1'CA4'A ),C+%0A*+/+' 5HA TAMID6


-, De pe vremea macabeilor3 concepia iudaic#3 catolic# =i protestant# este: lucrarea preoeasc# continu# (n sanctuarul Domnului, 1, 1senial# pentru identificarea lui -ntioh 1pifanul ca fiind cornul cel mic, 4, Dac# primii adventi=ti ar fi (neles-o astfel3 ar fi fost forai s# recunoasc# c# -ntioh este (mplinirea sa principal#5 (n aceste condiii nu s-ar fi putut de/volta nici o mi=care denumit# )tri"#tul de la mie/ul nopii (n 18HH, 3, -bordarea cu totul nou# a lui &iller cu privire la necurmatul a fi>at (nele"erea celor 43JJ de /ile ca fiind ani =i a determinat stabilirea anului 18HH ca punct terminus, H

B, &iller =i participanii la evenimentele din 18HH erau practic unanimi (n (nele"erea necurmatului ca fiind p#"*nismul (nlocuit de papalitate5 neobi=nuita concepie a atras atenia, 1, 1llen White a susinut-o5 1W 8H38A constituie o declaraie clar# 0ve/i -ne>a -9, 4, Dup# &area De/am#"ire aceast# concepie a avut un rol esenial (n susinerea primilor adventi=ti3 (mpiedic*ndu-i s# renune la credina lor (n mi=carea de la 18HH, 3, -dventi=tii de /iua a =aptea au continuat s# susin# (n unanimitate aceast# concepie, @, Dar de la (nceputul anilor 17JJ noua concepie a lui @onradi i-a prins aproape pe toi adventi=tii de /iua a =aptea5 aceasta susine: 1, Fecurmatul este lucrarea &arelui 'reot antitipic (ndep#rtat# de c#tre papalitate, n principiu aceasta este identic# cu concepia -ntioh 1pifanul: a=a c#3 potrivit acesteia3 papalitatea constituie o (mplinire antitipic3 (n timp ce -ntioh trebuie s# fie (n mod lo"ic (mplinirea tipic, 4, -stfel3 este imposibil s#-l e>clu/i cu consecven# pe -ntioh5 el trebuie s# fie considerat drept (mplinirea primar# pe care a intenionat-o Duhul )f*nt, -poi raiunea =i lo"ica cu u=urin# te fac s#-l consideri ca fiind aplicaia e>clusiv#, -ceasta este ar"umentul principal al lui Lohn G, Walvoord 0Daniel: The Key to Prophetic Revelation3 pp, 18Hff5 Dallas ;heolo"ical )eminarN9, 3, @oncepia lui @onradi este subCu"at# de principiul adventist de /iua a =aptea tipOantitip, H, <#/ut# (n aceast# lumin#3 actuala a"itaie anti-sanctuar devine o consecin# natural# a noi concepii adoptat# cu un secol (n urm#, Lustific# (n principiu anti-adventismul care a e>istat de pe vremea lui &iller3 din 18HH, Dac# (ntr-adev#r papalitatea a (ndep#rtat lucrarea de &are 'reot a lui %ristos3 -ntioh trebuie (n mod lo"ic s# fie prima aplicaie sau aplicaia principal# a profeiei, 0-ceasta a fost po/iia lui Desmond Gord afirmat# cu claritate3 chiar cu (ndr#/neal#3 (n te/a sa de masterat (nainte de (nceperea carierei sale meteorice (n adventismul de /iua a =aptea9,

*,)3'+),A '3*O%'C2 D')*%, C,/, DO+2 CO)C,-4''


-, &iller a aCuns la aceast# concepie pe cale conte>tual# =i istoric#: 1, 1l considera 4 ;esaloniceni 4:3-8 ca un comentariu la Daniel 8:11-13, 4, 0;e/a lui Groom c# aceast# concepie a sa referitoare la necurmatul era le"at# de ideea "re=it# despre 666 pe care el o avea nu este valabil#5 nu e>ist# nici o dependen# lo"ic#,9 3, L,F, -ndrePs considera c# necurmatul este o putere malefic#3 pustiitoare5 pionierii susineau (n unanimitate aceast# concepie, H, Lames White susinea concepia pionierilor 0ve/i Sermons on the Comin and Kin dom of !ur "ord $188J+3 pp, 1J8-14A9, A, ;oi supravieuitorii de pe vremea pionierilor s-au unit opun*ndu-se concepiei lui @onradi: %asQell3 Kou"hborou"h3 )mith3 chiar =i 1llen White, <i"oarea opo/iiei lor demonstra convin"erea c# aceasta va scufunda 18HH =i doctrina sanctuarului 0a=a cum a f#cut acum @ottrell5 potrivit bro=urii sale din 7 februarie 4JJ43 The #Sanctuary Doctrine$ % &sset or "ia'ility(3 )an Die"o -dventist Gorum9, B, Foua concepie a lui @onradi s-a de/voltat fiind (ntemeiat# pe opo/iia sa fa# de )olia 1888 =i pe identificarea lui Kuther drept vestitor al autenticei (ntreite solii (n"ere=ti, !nlocuie=te concepia lui Lones =i Wa""oner cu privire la neprih#nirea prin credin# 0 The )ounders of the Seventh*day &dventist Denomination3 pp, 6J-649, 1, @onradi a fost (n fruntea celor care au dispreuit )olia 1888 la &inneapolis 0Groom3 +ovement of Destiny3 pp, 4H85 1d, 17849, 4, Opo/iie recunoscut#3 de lun"# durat#3 fa# de 1llen White, 3, -posta/ia sa de mai t*r/iu este o consecin# a noii sale concepii5 nu a putut evita conclu/ia lo"ic# pe care aceasta o impunea, A

H, 1,L, Wa""oner =i-a pierdut (ncrederea (n 1llen White din cau/a accept#rii concepiei lui @onradi: ,arly -ritin s susine (n modul cel mai clar =i decisiv vechea concepie3 a spus el, O,-, Lohnson arat# foarte clar c# +rturiile susin concepia predicat# de )mith 0)crisoare 44 noiembrie 17J79, !nceputul "ravei c#deri a lui Wa""oner, A, Wa""oner i-a pre/entat noua concepie lui 'rescott3 'rescott lui Daniells5 am*ndoi au c#utat s#-l c*=ti"e pe W,@, White3 spre disperarea mamei sale, 6, Opun*ndu-se afirmaiei din ,arly -ritin s pp, 8H3 8A3 Daniells o consider# drept o declaraie imperfect#, -ceasta constituie unul dintre cau/ele dificult#ii sale de a menine o po/iie (n favoarea )piritului 'rofetic la @onferina Biblic# din 1717, 8, Daniells =i 'rescott au redirecionat aproape (ntrea"a conducere =i pe toi profesorii de cole"iu spre noua concepie, %,&, ), Richards )r, a fost ultimul evan"helist care a folosit Daniel .i &pocalipsa lui )mith, @, Revi/uirea din 17HA a c#rii lui )mith a impus restudierea necurmatului, 1, Revi/orii erau unanimi (n acceptarea noii concepii3 cu toate acestea ei nu l-au putut fora pe )mith s# predice postum ceea ce el nu cre/use, 4, Re/ultatul: concepia pionierilor revine3 dar cu dove/i istorice suplimentare care susin anul AJ8 e,n, ca punct de (ncepere a celor 147J de ani, D, 1llen White =i necurmatul, 1, -rticolul din ,nciclopedia &dventist (l citea/# pe Daniells ca afirm*nd c# ea nu a ridicat nici o obiecie (mpotriva noii concepii3 su"er*nd astfel c# ea o susinea, Giind el (nsu=i un adept convins al noii concepii3 se poate s-o fi (neles "re=it, Dar nu e>ist# nici o dovad# (n spriCinul ideii c# ea =i-a schimbat concepia, 4, G,@, 2ilbert3 specialist (n ebraic#3 declar# c# ea i-a spus pe 8 iunie 171J c# a"itaia le"at# de noua concepie era o uneltire a diavolului 0conform Raportului la interviu scris de el9, !n 17J8 ea i-a spus lui 'rescott c# Dumne/eu a permis apariia concepiei pionierilor3 c# aceasta nu era o "re=eal#, )-o fi (neles =i 2ilbert "re=it3 av*nd (n vedere c# el era un adept convins al vechii concepii? 1ste posibil3 dar propria sa concepie se ba/a pe cuno=tinele de limba ebraic#3 nu pe declaraiile lui 1llen White, 1l era mult mai ferm dec*t Daniells (n citatele atribuite ei5 el =i-a (nre"istrat interviul (n /iua urm#toare3 (n timp ce Daniell a a=teptat c*teva decenii, :ma"inea lui 2ilbert nu este subminat# de vreo (ndoial# recunoscut# fa# de 1llen White, 3, )faturile ei din 171J 01 )& 16H-1689 nu clarific# problema (ntr-un sens sau (n altul: a, 1a depl*n"e controversa3 dar re"ret# (n mod special a"itaia provocat# de noua concepie, b, :deea c# t#cerea este echivalent# cu aprobarea nu este un ar"ument care s# susin# noua concepie5 ea niciodat# nu a impus t#cerea (n timpul acelor decenii c*nd concepia pionierilor a fost predicat#, c, Fu folosii scrierile mele ca s# clarificai problema5 sf#tuie=te pe frai s# se adune3 s# studie/e din Biblie3 s# aCun"# la un acord pe ba/e biblice3 lin"vistice 0aceasta nu (nseamn# c# ea era neutr#9, d, Fimic din aceste sfaturi date (n 171J nu descuraCea/# studiul aprofundat al problemei (n timpuri de cri/# a=a cum este actuala opo/iie fa# de sanctuar, e, 'o/iia de ba/# (n (ntrea"a sa lucrare de-o via#: susinerea ideii c# Domnul a c#l#u/it descoperirea (nv##turilor fundamentale ale pionierilor (n timpurile de (nceput, H, W,%, Olson ar"umentea/# cu putere c# noua concepie (n mod lo"ic impune repudierea lui 1llen White3 c#ci aceasta di/olv# po/iia 18HH: !ntrea"a structur# 18HH se pr#bu=e=te f#r# speran# 0/011 Day Prophecy3 pp, HH3 A13 A49, 6

A, Fu e>ist# nici o susinere a noii concepii (n scrierile lui 1llen White5 sin"ura sa afirmaie cate"oric# 01W 8H3 8A9 susine concepia pionierilor5 (n mod repetat ea depl*n"e a"itaia provocat# de noua concepie, )fatul s#u: studiai Biblia ca ni=te cre=tini one=ti3 stabilii adev#rul (n acest fel5 dorea ca 2ilbert s#-i aCute pe frai s# (nelea"#, 6, 1a recunoa=te c# o concepie este corect#3 iar cealalt# este fals#3 c#ci e>ist# o concepie pe care ea o nume=te concepia corect#3 interpretarea corect# a necurmatului 01W 8H5 1 )& 16H95 prin urmare aceasta nu este un lucru minor3 f#r# (neles, 8, -"itaia provocat# de noua concepie este cea care a creat controverse inutile3 re"retabile care nu au e>istat niciodat# (nainte de apariia concepiei lui @onradi 01 )& 16H-1689, 1, ;ensiunea este inevitabil# deoarece cele dou# concepii sunt diametral opuse: 1, 'ionierii v#d (n necurmatul lucrarea lui )atana3 caracterul malefic al p#"*nismului (n#lat =i absorbit de ceva mai r#u M papalitatea, 4, Foua concepie vede (n necurmatul lucrarea lui %ristos5 lucrarea )a de &are 'reot (ndep#rtat# cu succes de )atana, Fu e>ist# alte dou# concepii care s# fie mai opuse una alteia, 3, @itirea superficial# a pasaCului Daniel 8:11-13 pare s# (ncline spre noua concepie3 (n mare m#sur# datorit# preCudec#ilor create de traduc#torii susin#tori ai lui -ntioh5 studiul aprofundat (n ebraic# al e>presiei ha tamid (n 11:31 =i 14:11 ridic# probleme aparent insurmontabile le"ate de aceast# concepie 0conform Comentariului 2i'lic &dventist3 vol, H3 pp, 8819,

3*+D'+ /')78'3*'C 9' CO)*,:*+A/ A/ ),C+%0A*+/+'


-, !n limba ebraic# cele cinci pasaCe din Daniel (n care apare e>presia necurmatul pre/int# dificult#i serioase pentru noua concepie: 1, Daniel 8:11: verbul este rum3 care nu are sensul primar de a (ndep#rta3 ci de a (n#la3 a ridica 0de fiecare dat# c*nd este folosit (n <echiul ;estament are aceast# semnificaie implicit# (n conte>tul s#u9, a, :deea de ba/# din acest verset: ridicarea3 (n#larea cornului cel mic, !n procesul de/volt#rii sale spectaculoase3 odat# cu ridicarea sa la putere el ridic#3 (nal# sau absoarbe ha tamid, b, 'rincipiul primei menion#ri necesit# acordarea unei atenii deosebite acestui verb folosit (mpreun# cu ha tamid, -ceasta este vedenia 0chazon95 toate celelalte meniuni ale ha tamid se refer# la audiie 0mareh9, c, -lte pasaCe din Daniel (n care este folosit rum: capitolele H:385 A:173435 11:365 toate au sensul de a (n#la, d, <erbul rum este nepotrivit pentru a descrie (ndep#rtarea de c#tre -ntioh a Certfelor de la templul din :erusalim5 el nu le-a ridicat sau (n#lat, e, 1ste la fel de nepotrivit pentru a descrie (ndep#rtarea sau luarea de c#tre papalitate a lucr#rii lui %ristos5 papalitatea nu a ridicat-o sau a (n#lat-o (n nici un fel3 ci mai de"rab# din contra, f, 'robabil c# cea mai clar# traducere modern# a cuv*ntului rum (n acest conte>t este a absorbi sau a incorpora, 1llen White folose=te acest cuv*nt3 spun*nd c# papalitatea a incorporat p#"*nismul3 p#"*nismul d*ndu-i locul 02@ AJ3 AH9, ", @uv*ntul rum folosit (n Kevitic descrie pe preoi apuc*nd =i (n#l*nd "r#simea de pe corpul animalelor moarte5 nu identific# ha tamid-ul din Daniel drept Certfele /ilnice levitice ce se aduceau la templu sau la tabernacol, h, @uv*ntul sanctuar din versetul 11 este mi3dash3 diferit de 3odesh din versetul 1H5 mi3dash se poate referi la loca=ul consacrat lui )atana 0:s, 16:145 1/e, 48:185 este folosit cu sens peiorativ (n 1/, 41:49, 8

4,

3,

H,

A,

i, )anctuarul din versetul 1H este 3odesh5 (ns# mi3dash (nseamn# orice loc consacrat necesit*nd o desemnare adCectival# atunci c*nd este folosit (n le"#tur# cu sanctuarul Domnului, !n 4 @ronici 36:18 este folosit (n sens peiorativ referindu-se la sanctuarul lor3 adic# al evreilor necredincio=i3 dup# cum la fel 1/echiel se refer# la sanctuarul lui )atana 0mi3dash3 48:189, )pre deosebire de acesta3 3odesh (ntotdeauna se refer# la sanctuarul Domnului3 f#r# nici o desemnare adCectival#, Golosirea de c#tre Daniel a dou# substantive diferite (n intervalul a patru versete este semnificativ#, C, @uv*ntul folosit pentru loc este neobi=nuit5 (nseamn# ba/# sau sediu, Dove/ile lin"vistice ar putea susine concepia pionierilor c# mi3dash este aici locul 0sau templul9 consacrat al p#"*nismului3 cetatea Romei, Q, @uv*ntul folosit de obicei pentru a (ndep#rta sau a deposeda este adah3 care nu este folosit (n 8:11 0conform A:4J5 8:469, Daniel 8:14: (n timp ce ha tamid este ridicat3 adev#rul este aruncat la p#m*nt3 iar o o=tire unit# cu ha tamid este desemnat# ca o putere p#m*nteasc# M nepotrivit pentru a descrie (ndep#rtarea lucr#rii cere=ti a lui %ristos, a, 1ste folosit (n e>presia ha tamid 'e pesha3 literal necurmatul (n f#r#dele"e, -stfel3 ori"inalul ebraic identific# ha tamid drept ceva malefic5 este dificil de aplicat la %ristos, 0Fici o for# p#m*nteasc# nu putea s# (ndep#rte/e lucrarea )a de &are 'reot9, b, ;raduc#torii pro--ntioh 1pifanes au manipulat cuv*ntul ebraic 'e pentru a (nsemna din cau/a f#r#dele"ii (n loc de (n f#r#dele"e, Daniel 8:13 literal: @*t timp vi/iunea ha tamid3 f#r#dele"ea pustiitoare3 darea at*t a sanctuarului 03odesh9 c*t =i a o=tirii ca s# fie c#lcate (n picioare? a, 'lasea/# ha tamid (n apo/iie cu f#r#dele"ea pustiitoare5 susine ideea lui L,F, -ndrePs a e>istenei (n acest loc a dou# puteri pustiitoare, b, De ce folose=te Daniel acum cuv*ntul 3odesh (n locul lui mi3dash3 a=a cum a f#cut (n versetul 11? :ndic# faptul c# ideea pe care el vroia s-o comunice era concepia pionierilor, Daniel 11:31 literal: putere militar# va sta de partea sa =i ei vor arunca (n di/"raie 0vor de/onora9 mi3dash-ul refu"iul 0bastion3 ad#post (mpotriva a"resiunii militare9 militar =i vor (ndep#rta $sur5 nu rum+ ha tamid =i vor a=e/a ur*ciunea care pustie=te, a, -r putea fi aplicat la atacul militar al lui -ntioh asupra templului de la :erusalim3 dar nu are nici un sens atunci c*nd este aplicat la lucrarea lui %ristos ca &are 'reot3 care nu poate fi atins# de o putere militar#, <erbul sur nu este niciodat# folosit cu sens simbolic pentru a reda ideea de a lua ceva din mintea oamenilor3 dup# cum afirmau susin#torii noii concepii la (nceputul secolului R:R, b, <erbul sur define=te modul (n care Daniel folose=te mi3dash (n 8:11 ca fiind bastionul militar al ha tamid-ului5 nu se potrive=te sanctuarului ceresc, c, <erbul sur este potrivit pentru (ndep#rtarea p#"*nismului ca for# politic# sau militar# care se opune papalit#ii5 dar incorporarea sa din punct de vedere spiritual (n papalitate este redat# de verbul rum (n 8:11, O intuiie profund# (n privina unui eveniment foarte important (n istoria european#, d, )anctuar al puterii 0mi3dash cu maoz9 este o fort#rea# militar#3 o e>presie nepotrivit# pentru sanctuarul ceresc5 maoz a=a cum este folosit de Daniel (nseamn# (ntotdeauna o fort#rea# militar# sau o fortificaie politic# 011:13 83 1J3 173 313 383 379, Daniel14:11: un timp precis pentru (ndep#rtarea pe cale militar# sau politic# a ha tamid-ului pentru a a=e/a papalitatea5 recunoa=terea celor 147J de /ile ca fiind ani este esenial# pentru o identificare corect# a ha tamid-lui,

a, )usin#torii noii concepii nu pot e>plica acest lucru, <e/i Comentariul 2i'lic &dventist de 4iua a 5aptea3 unde aceast# recunoa=tere este clar e>primat# 0vol, H3 p, 8819, b, ;oi susin#torii concepiei -ntioh se /bat aici3 f#r# speran#3 (ntr-o mla=tin# a confu/iei5 ve/i orice comentariu ne-adventist, c, Dup# 1AJ de ani de interpretare adventist# anul AJ8 e,n, (nc# este o aplicaie re/onabil#5 Daniel .i &pocalipsa de )mith revi/uit# susine aceast# dat# cu dove/i suplimentare necunoscute la acea dat#, d, -nul AJ8 e,n, nu se refer# (n 8:11 la activitatea de tip rum a papalit#ii ca ridic*nd sau incorpor*nd p#"*nismul (n papalitate3 ci la (ndep#rtarea sa militar#3 politic# deoarece era un obstacol pentru supremaia secular# a papalit#ii, !n acest fel vedeau pionierii (ndep#rtarea din 4 ;esaloniceni 4:63 8, e, @onclu/ia lo"ic# a noii concepii 0-ntioh9 const# (n interpretarea celor 43JJ3 147J =i 133A de /ile (n mod literal5 sau chiar (n i"norarea acestui aspect3 le"at de cele 147J =i 133A de /ile3 al ha tamid-ului, B, -tunci c*nd Daniel vorbe=te (n mod clar despre serviciile continue sau /ilnice de la templu el nu folose=te ha tamid3 ci ze'ah =i minhah 0s# (ncete/e Certfa =i darul de m*ncare3 Daniel 7:489, Fu e>ist# nici un indiciu lin"vistic sau conte>tual c# el ar inteniona ca ace=ti termeni s# fie sinonimi cu ha tamid, !n plus3 dac# ha tamid se refer# la Certfele de la templu care au (ncetat la miClocul celei de-a 8J-a s#pt#m*ni3 cum puteau acestea s# fie (ndep#rtate de cornul cel mic secole mai t*r/iu? Dac# el vroia s# se refere (n Daniel 8:113 143 135 11:31 =i 14:11 la serviciile /ilnice sau continue de la templu3 de ce nu a fost consecvent =i nu a folosit (n locul acestuia cuvintele ze'ah =i minhah?

O -BORD-R1 :);OR:@S - 'ROBK1&1: 6& T&+7D-IKI:


-, :storia pre/int# de/inte"rarea fenomenal#3 brusc# a p#"*nismului care a fost (nlocuit de ridicarea meteoric# la putere a papalit#ii: 1, @artea lui -u"ustin3 City of 8od3 constituie un comentariu asupra acestui eveniment istoric e>traordinar, 4, Romanii p#"*ni au depl*ns Cefuirea Romei (n H1J e,n,3 atribuind calamitatea triumfului cre=tinilor catolici asupra p#"*nismului, L,F, -ndrePs =i pionierii au considerat c# Roma era sanctuarul sau locul consacrat 0mi3dash9 al p#"*nismului care a fost de/onorat din Daniel 11:31, Din punct de vedere lin"vistic este posibil5 dar =i din punct de vedere istoric este Custificabil, 3, -,B, Bruce: '#"*nismul constituie o continu# eclipsare a %arului Divin 0 The 8alilean 8ospel3 p, 769, H, 'e m#sur# ce cre=tinismul a (nlocuit (nchinarea p#"*n# el a absorbit din ce (n ce mai mult elementele p#"*nismului 0The 6istory of the -orld3 p, 6189, B, )-a referit 'avel (n 4 ;esaloniceni 4:638 la acest transfer =i aceast# absorbie a p#"*nismului de c#tre papalitate? Dac# nu3 de unde =i-a luat el ideea (ndep#rt#rii? 1, 1llen White identific# cu fermitate acel om al f#r#dele"ii al lui 'avel ca fiind papalitatea, &otivul ei? 1>e"e/a biblic#, 4, 'robabil c# 'avel (ntr-adev#r comentea/# Daniel 8:11-135 11:31, 3, 0:sus (n mod si"ur =i-a instruit ucenicii cu privire la profeiile lui Daniel5 &atei 4H:1A5 Kuca 4H:483 HH3 HA5 Gapte 1:39, @, - f#cut alu/ie :oan la acest eveniment (n -pocalipsa 13:13 4? 7

1, -stfel (nele"eau primii adventi=ti acest pasaC5 (mp#raii de la @onstantin p*n# la :ustinian au permis 1piscopului Romei s#-=i asume puterea politic#, 4, @onform acestei (nele"eri3 balaurul era Roma p#"*n#5 iar fiara3 Roma papal#, 3, ;ronul balaurului3 cetatea Romei3 era fostul bastion al p#"*nismului3 succesorul spiritual3 pe vremea lui :oan3 a vechiului p#"*nism babilonian3 care i-a (nv#luit pe evrei (n e>ilul lor babilonian, )e poate ca :oan s# se fii referit la mi3dash-ul din Daniel 8:11 =i 11:31, H, -nticii (n mod si"ur recuno=teau Roma drept succesor al sediului p#"*n de (nchinare al Babilonului5 un p#"*n din Orient se simea ca acas# (n 'anteonul Romei, D, @omentariul istoric din &area Kupt# ar putea s# fie (n armonie cu concepia pionierilor privind Daniel 8:11: Kucrarea de stric#ciune a (naintat repede, '#"*nismul3 care p#rea s# fie (nvins3 a devenit biruitor, )piritul s#u st#p*nea biserica, Doctrinele3 ceremoniile =i superstiiile sale au fost incorporate (n credina =i (nchinarea pretin=ilor urma=i ai lui %ristos. '#"*nismul dduse locul papalit#ii 0pp, AJ3 AH3 sublinieri ad#u"ate9, 1, !n timp ce p#"*nismul a fost ridicat 0(n ebraic#3 rum9 (n papalitate =i (ndep#rtat politic =i militar 0(n ebraic#3 sur93 este posibil s# fii avut loc (ntr-adev#r o (ndep#rtare a lucr#rii lui %ristos din sanctuarul ceresc? 1, -tunci c*nd Daniel s-a referit la schimbarea le"ii lui Dumne/eu de c#tre papalitate3 el a fost atent ca s# specifice c# a fost doar o (ncercare: se va 9ncumeta 0 :ndi3 trad, en",9 s# schimbe vremile =i le"ea 0Daniel 8:4A9, )pre deosebire de acest pasaC3 el nu spune aici despre cornul cel mic c# se va "*ndi s# (ndep#rte/e ha tamid-ul, Foua concepie spune c# el (l 9ndeprteaz cu adev#rat, 4, Dove/i biblice cov*r=itoare: nici o putere p#m*nteasc# sau satanic# nu poate (n realitate s# (ndep#rte/e lucrarea lui %ristos de &are 'reot 01vrei H:1H-185 A:65 6:173 4J5 8:4H3 4A5 8:1 etc,9, - su"era altceva ar fi o blasfemie, 3, !n plus3 papalitatea nu a (ndep#rtat niciodat# lucrarea lui %ristos din mintea adevrailor cre=tini3 c#ci ei =i-au p#strat credina pur# (n timpul 1vului !ntunecat, H, 'apalitatea nu putea (ndep#rta lucrarea lui %ristos din mintea aderenilor aposta/iai sau "re=it informai3 c#ci ei nu au avut niciodat# o (nele"ere corect# a lucr#rii sale, 1pistola lui %ristos c#tre ;iatira 0-pocalipsa 4:18-179 mu este pentru papalitate ci adev#railor urma=i ai lui %ristos din acea vreme, Fu e>ist# nici un indiciu c# lucrarea )a cereasc# a fost vreodat# cu adev#rat (ndep#rtat#, A, Dac# papalitatea a 9ndeprtat cu adev#rat lucrarea lui %ristos din mintea oamenilor 0a=a cum spun susin#torii noii concepii93 conclu/ia lo"ic# ar fi c# Reformaiunea din sec, R<: a restaurat-o: a, -r dovedi afirmaiile lui Kindsell3 Barnhouse3 Walvoords3 @onradi c# 18HH nu are nici o semnificaie3 nee>ist*nd astfel nici o scu/# pentru e>istena Bisericii -dventiste de Diua a Eaptea, !nc# o dat#3 noua concepie (=i arat# din punct de vedere lo"ic caracterul subversiv fa# de adventismul de /iua a =aptea, b, Dac# noua concepie este corect#3 conclu/ia lo"ic# ar fi c# acea lucrare restaurat# sau (ndrept#it# (n 18HH a fost aceea=i lucrare (ndep#rtat# de papalitate mai (nainte3 adic# lucrarea lui %ristos ca &are 'reot (n prima (nc#pere, Dar 18HH inau"urea/# o nou# lucrare (n cea de-a doua (nc#pere, c, Ei (ntr-un ca/ =i (n cel#lalt3 noua concepie a lui @onradi (n mod lo"ic se impune ca o ne"are a adventismului biblic de /iua a =aptea5 aceasta este considerat# fundamental# pentru po/iia lui @ottrell =i a lui Gord, 6, Dac# papalitatea condus# de )atana a putut cu adev#rat s# (ndep#rte/e lucrarea lui %ristos ca &are 'reot3 cum a putut face )atana acest lucru dac# el a fost aruncat afar# din cer la cruce 0-poc, 14:139? 1J

<:, 1);1 'O):B:K @- 1<R1:: D:F ;:&'IK 1R:KIKI: B-B:KOF:-F )S G:: GOKO):; 6& T&+7D-IK @O 1R'R1):1 '1F;RI 'S2TF:)&?
-, 'roblema cea mai dificil# (n timpul 1>ilului: aparenta superioritate a p#"*nismului fa# de U%W% 0UahPeh9, -cesta constituia un atac teribil asupra credinei evreilor: 1, :srael era acum complet subCu"at de puterea p#"*n# mondial# 0Veil3 p, 89, 2roa/nicele averti/#ri ale lui &oise din Deuteronom 48:6H-68 se (mpliniser#, 4, !n aparentul triumf al p#"*nismului asupra le"#m*ntului lui U%W% cu -vraam3 /eul babilonian Bel (n"hiise pe :uda ca pe o bomboan# 0ve/i :er, A1:3H3 HH9, 3, !n timpul 1>ilului nici m#car nu e>ista serviciul reli"ios tamid la :eruslaim, H, Dup# 1>il3 nu a fost reinstaurat niciodat# un adev#rat serviciu reli"ios tamid3 deoarece chivotul m#rturiei nu a fost niciodat# recuperat5 prin urmare3 pre/ena real# a lui U%W% (n templul de la :erusalim nu a fost niciodat# restaurat# cu adev#rat 0cu e>cepia scurtei vi/ite personale a lui %ristos (n templul lui :rod9, A, )in"ura identificare posibil# a ha tamid-ului 0reinei3 un substantiv3 care nu este folosit astfel nic#ieri altundeva (n <echiul ;estament9 (n timpul 1>ilului este ca e>presie ce denot# pre/ena continu#3 atotp#trun/#toare3 atotcuprin/#toare a p#"*nismului (nconCur#tor, O pacoste pentru e>istena lui :srael (n timpul 1>ilului3 o permanent# sur# de iritare3 o (n"riCorare =i o provocare serioas# pentru credina lor (n U%W%, B, !ntrebarea suprem#3 constant# din mintea evreilor (n timpul 1>ilului era: @*t timp va triumfa acest teribil necurmat p#"*nism asupra lui U%W%? <e/i 'salm 8H:13 33 1J =i 87:A5 8J:H5 Daharia 1:14, -ceasta este principala problem# a psalmilor e>ilici 0ha tamid este frecvent folosit cu referire la p#"*nism9, Observai (n"riCorarea lui :saia (n timpul 1>ilului pentru p#"*nismul tamid: A1:14-1H5 A4:H65 6A:1-3, @*t va dura acest r#u al tamid-ului f#r# a-=i primi r#splata? era stri"#tul scriitorilor inspirai din timpul 1>ilului, 1, <i/iunea din Daniel 8 a fost dat# pentru a r#spunde acestei (ntreb#ri persistente: vers, 13, 4, )urpri/a =i a"onia lui Daniel: el vede p#"*nismul absorbit (ntr-o putere chiar mai pustiitoare3 mai rea dec*t el (nsu=i deoarece aceasta pretindea acum c# este cre=tin#, @reea/# ur*ciunea care pustie=te, 3, !n ebraic#3 pasaCul din Daniel 8:11-1H pre/int# un mesaC important pentru (n"riCorarea evreilor din 1>il =i r#spunde satisf#c#tor (ntreb#rilor lor privind oprimarea lui :srael de c#tre p#"*nism, 'erioada de supremaie p#"*no-papal# devine principala preocupare a lui Daniel5 dar victoria final a adev#rului este "arantat# ca si"ur#, @, Fumai (n Daniel ha tamid este folosit cu articol3 adic# necurmatul, 1, Cilindrul lui Cir folose=te e>presii similare desemn*nd p#"*nismul 0r*ndul 89, 4, G#r# articol tamid este frecvent folosit (n timpul 1>ilului3 referindu-se la p#"*nism ca putere pustiitoare: 'salm 8H:443 435 :saia A4:A, <e/i de asemenea 0dar care nu sunt din timpul 1>ilului9 Obadia 165 Faum 3:175 %abacuc 1:18, -r fi normal ca ha tamid3 ca unic substantiv3 s# fi fost creat (n timpul 1>ilului babilonian ca e>presie denot*nd p#"*nismul, 3, Fici 1/echiel3 nici vreun alt autor biblic nu folose=te tamid ca substantiv, D, 'rofetul Daniel nu era naiv5 preocuparea sa nu era pentru ritualurile cultice de la templul din :erusalim, @a profet el avea o percepie spiritual# foarte matur#, 1, 'rincipala preocupare a tuturor profeilor inspirai a fost pentru o relaie personal#3 a inimii3 cu U%W%3 nu o re(nviere a ritualismului, 4, @*nd David a p#c#tuit3 Domnul (n mod specific nu a dorit o Certf# ritual# sau necurmat# 0'salm A1:63 163 189, 11

3, :eremia a discreditat preocuparea oamenilor pentru cultul templului =i Certfele lor /ilnice 0:er, 8:1-1H3 etc,9, Domnul de fapt ura cultul templului 0ve/i :sa, 1:1H5 -mos A:419, H, -dev#raii israelii nu erau preocupai de re(nvierea cultului templului sau a Certfei necurmate 0/ilnice9 0ve/i Osea 6:65 &ica 3:115 6:6-85 -mos A:41-485 &aleahi 1:1J9, De pe vremea lui &oise3 Certfa necurmat# din sanctuar nu avea (n sine (ns#=i o importan# etic#5 reli"ia inimii era important# 0:er, 8:41-469, A, @um putea Dumne/eu s#-i dea lui Daniel o vi/iune maCor# av*nd obiectiv principal (ntreruperea acelui ritual cultic care Kui nu-: f#cea nici o pl#cere? 6, Ke"alismul cultic =i fanatismul ritualistic din timpul macabeilor au contribuit la (nele"erea "re=it# a profeiei lui Daniel =i la atribuirea unei importane e>a"erate lui -ntioh 1pifanes, 8, Daniel e>ercita o influen# imens# asupra lumii p#"*ne5 el vedea (n :srael un factor evan"heli/ator pentru toate familiile p#m*ntului 0conform cu 2ene/a 14:39, 'reocuparea sa: reali/area acestei misiuni3 nu reinstalarea unui ritual cultic5 dar evreii3 (n "eneral3 nu (mp#rt#=eau maturitatea vi/iunii sale, 8, Daniel considera c# sanctuarul era o parabol# ce pre/enta planul cosmic de m*ntuire3 a=a cum au (neles =i ali profei iudei, 1ste foarte posibil ca el s# fii avut cel puin un concept rudimentar al Dilei antitipice a :sp#=irii ca =i cur#ire a sanctuarului ceresc3 sf*r=itul final al p#catului lumii, De fapt3 ideea de antitip ceresc era r#sp*ndit# 0conform cu 1>, 4A:83 HJ5 'salm 4J:13 43 65 1v, 7:119, Dac# -vraam s-a bucurat s# vad# /iua Domnului3 (n mod si"ur =i Daniel a avut aceea=i e>perien#, 1van"helia este (ntodeauna ve=nic#,

CO)C/+;',
-, Dac# aceast# te/# este corect#3 ar (ndrept#i pe pionierii adventi=ti dovedind c# au fost c#l#u/ii (ntr-un mod deosebit de Duhul )f*nt, 1, ;emelia Bisericii -dventiste de Diua a Eaptea 0doctrina sanctuarului9 se spriCin# pe o ba/# lin"vistic#3 conte>tual# =i istoric# solid#, 4, -stfel3 pionierii adventi=ti au fost primul rup care a reconstruit corect sensul nou testamentar al profeiei din Daniel 8 0a=a cum inteniona Duhul )f*nt9, 3, :nterpretarea evreilor potrivit c#reia -ntioh 1pifanes a fost cornul cel mic este produsul aposta/iei =i necredinei timpurii3 chiar de pe vremea macabeilor, H, :nterpretarea preterist# continu# s# e>iste ca produs al necredinei papale, B, Foua noastr# concepie referitoare la necurmatul constituie (n mod lo"ic o ane># la concepia -ntioh 1pifanes: 1, !mp#ratul sirian este un tip3 iar papalitatea este un antitip3 al cornului cel mic, 4, -ceast# concepie implic# probleme serioase de natur# lin"vistic# =i conte>tual#, 3, :nconsecvenele sale fac practic din Daniel un subiect tabu, 'oporul nostru3 (n special tineretul3 este (n mare m#sur# i"norant (n ceea ce prive=te @artea lui Daniel, 'uine sunt predicile despre profeiile din Daniel, !n acest vid n#v#le=te afirmaia @ottrell-Gord de nele"itimitate biblic# a interpret#rilor profetice adventiste3 afirmaie acceptat# (n mare m#sur# de teolo"i ale c#ror (ndoieli prea adesea sunt primite de c#tre laici f#r# a fi anali/ate, H, Re/ultatul: (ndoieli serioase cu privire la 18HH =i la adev#rul nostru unic despre sanctuar, @, 18HH =i 1888 sunt date complementare, Dac# una re/ist#3 =i cealalt# re/ist#5 dac# una (=i pierde semnificaia3 inevitabil =i cealalt# =i-o pierde, 1, 'ropa"anda actual# anti-18HH din interiorul adventismului este (ntotdeauna (nsoit# de o antipatie fa# de )olia 1888,

14

4, Ka fel cum s-a (nt*mplat cu @onradi3 incapacitatea de a discerne unicitatea concepiei 1888 cu privire la (ndrept#ire pre"#te=te terenul pentru incapacitatea de a aprecia temelia profetic# a anului 18HH, 3, )olia 1888 a neprih#nirii prin credin# este inte"ral unit# cu doctrina cur#irii sanctuarului, 1a este paralel# =i se armoni/ea/# (n esen# cu aceasta, H, )olia 1888 a conferit atracie spiritual# doctrinei sanctuarului3 eliber*nd-o de le"alismul m#r"init =i e"ocentric, A, :ncapacitatea de a aprecia )olia 1888 a perpetuat conceptul e"ocentric al doctrinei sanctuarului3 pre"#tind calea pentru e>tinderea criticismului intern =i e>tern fa# de doctrina sanctuarului =i a Cudec#ii de cercetare, @oncepia 1888 referitoare la adev#rurile le"ate de 18HH este (nvior#tor de hristocentric#3 nu concepia perimat#3 nefolositoare =i e"ocentric# discreditat# de adversari e>terni =i interni, D, Dac# aceast# te/# este corect#3 concepia pionierilor referitoare la necurmatul: 1, Fu restr*n"e deloc semnificaia spiritual# a doctrinei sanctuarului, 4, )tabile=te 18HH =i cur#irea sanctuarului ceresc drept sin"ura interpretare posibil# din punct de vedere lin"vistic pentru Daniel 8:1H, 3, Ke imobili/ea/# (n mod si"ur interpretarea ca referindu-se e>clusiv la punctul terminus al celor 43JJ /ileOani (n epoca cre=tin#3 adic# anul 18HH e,n, H, 1limin# posibilitatea unei reveniri din punct de vedere lo"ic la -ntioh 1pifanes sau oricare alt# concepie preterist#, A, 1limin# toate interpret#rile fiuturiste care aplic# cele 147J3 133A3 146J3 43JJ de /ile literal, 6, 1ste susinut# e>e"etic3 lin"vistic =i conte>tual de te>tul ebraic, 8, @onstituie r#spunsul clar dat de istorie profeiei, 8, 1ste un adev#r pierdut al c#rui timp a sosit3 fiind necesar datorit# actualei propa"ande anti-18HH =i anti-sanctuar, 7, 1ste simplu de (neles5 oameni de r*nd din (ntrea"a lume pot vedea f#r# efort principiul cre=tinismului aposta/iat (nlocuind sau absorbind p#"*nismul ca o realitate istoric# =i un principiu continuu3 observabil chiar (n pre/ent, 1J, @oncepia pionierilor este clar# =i convin"#toare3 le"*nd Daniel 8 de 4 ;esaloniceni 43 interpret*nd cele 43JJ de /ile drept ani, Fu e>ist# nici un obstacol mental, 1, 1ste adev#rat c# nici un comentariu ebraic3 catolic sau protestant nu susine concepia noastr# cu privire la ha tamid5 dar trebuie ca aceasta s# ne (mpiedice s-o accept#m? 1, :nconsecvenele concepiei populare arunc# toate aceste comentarii (ntr-o mla=tin# de confu/ie =i supo/iii, 4, Inii comentatori (ncearc# s# reconstruiasc# sau s# rescrie te>tul pentru a-l face s# se potriveasc# teoriilor lor preconcepute3 populare, Foi nu putem face acest lucru, 3, Fu merit#m s# e>ist#m dac# nu dorim s# m#rturisim un adev#r care (n mod evident este susinut de Biblie3 f#r# a ine cont de incapacitatea bisericilor populare 0sau a evreilor9 de a-l vedea, H, 're/entarea (ntr-o manier# direct#3 din punct de vedere lin"vistic3 conte>tual =i istoric3 a acestor profeii va inspira respectul oamenilor profun/i din Babilon, Fu trebuie s# ne temem s# pre/ent#m adev#rul, A, Fici un comentariu cre=tin neadventist nu ne susine (n privina adev#rului despre )abat5 ar trebui s# abandon#m acest adev#r de teama opo/iiei? G, De=i adev#rul despre ha tamid este u=or de (neles3 opo/iia =i discuiile le"ate de acest subiect de-a lun"ul deceniilor par s# st*rneasc# confu/ie =i consternare, )# refu/#m restudierea acestuia de teama controverselor? -dev#rul niciodat# nu produce de/binare5 numai eroarea face aceasta: 13

1, -cceptarea aproape "eneral# a concepiei lui @onradi ne-a condus (n pre/ent la o "rav# cri/# (n privina po/iiei fa# de sanctuar3 18HH =i )piritul 'rofetic, @oncepia noastr# "eneral# privind profeiile din Daniel este nefocali/at#, 4, :nteli"ena nu lipse=te deloc (n Biserica -dventist# de Diua a Eaptea5 multe mini au nevoie de provocarea la un studiu mai aprofundat ca alternativ# la preocuparea lar" r#sp*ndit# referitoare la amu/amente3 precum =i la sta"narea mental# =i spiritual# (n ceea ce prive=te studiul biblic, 3, -dev#rul cur#irii sanctuarului ceresc are o importan# incomparabil# pentru lumea (ntrea"# =i pentru univers, 1fortul3 timpul sau cheltuiala pe care o implic# stabilirea acestuia (n nici un ca/ nu pot fi considerate o pierdere, 2, &anuscrisul lui Desmond Gord de la 2lacier <ieP stabile=te le"#tura (ntre concepia lui @onradi referitoare la necurmatul ca factor vital =i conturarea vederilor anti-18HH ale lui Ballen"er3 Gletcher3 )nide3 2rieve3 %il"ert3 )ibleN =i ale lui (nsu=i: 1, 1l spune c# primul care ne-a introdus aceast# concepie a fost @onradi 0pa"ina 879, 4, Ballen"er a recunoscut c# 1llen White s-a opus acesteia 0pa"ina 879, 3, Gletcher a recunoscut c# noua concepie este o veri"# esenial# (n respin"erea de c#tre el a doctrinei sanctuarului 0pa"ina 1479, H, 2, B, )tarr s-a opus lui @onradi susin*nd vechea concepie cu privire la necurmat 0pa"ina 1479, A, Gord consider# concepia lui @onradi ca av*nd un rol esenial (n discreditarea Cudec#ii de cercetare 0pa"inile 47A3 4769, %, !n sine3 la (nceputurile noastre ca popor3 necurmatul nu era o doctrin# proeminent# sau vital#3 a=a cum spune 1llen White 0(ns#3 cu toate acestea3 era adev#r9, Dar a'andonarea acestui aparent neimportant adev#r creea/# confu/ia care declan=ea/# o t#"#duire tra"ic# a doctrinei noastre referitoare la sanctuar, 1>plicaia abrevierilor: 1v M 1van"heli/are 1W M 1>periene =i <i/iuni 2@ M ;ra"edia <eacurilor 1)& M &esaCe )electate3 volumul 1

Ane<a A Declaraia lui ,llen &hite din " ="


-m v#/ut c# (n ceea ce prive=te necurmatul3 Daniel 8:143 cuv*ntul Certf# a fost ad#u"at de (nelepciunea omului =i nu e>ist# (n te>t5 =i c# Domnul a dat interpretarea corect# (n aceast# privin# celor care au predicat venirea ceasului Cudec#ii 01W 8H3 8A9, )usin#torii concepiei lui @onradi spun c# aceasta este o declaraie imperfect#3 c# intenia autorului a fost aceea de a susine timpul, @u toate acestea3 este posibil ca Domnul s# fii avut o intenie mai profund#3 ad#u"*nd detalii aparent irelevante despre aceast# vi/iune cu scopul de a proteCa interpretarea (mpotriva concepiei -ntioh 1pifanes =i a abandon#rii3 ca urmare a acesteia3 a anului 18HH =i a doctrinei sanctuarului? Dac# a=a stau lucrurile3 atunci cu "reutate poate fi ea considerat# imperfect#, Iltimii cinci/eci de ani $scris# (n 17JA+ nu au umbrit nici o iot# sau un principiu al credinei noastre. Fici un cuv*nt nu e schimbat sau ne"at, @eea ce Duhul )f*nt a dat m#rturie c# este adev#r dup# trecerea timpului3 c*nd am avut marea noastr# de/am#"ire3 este temelia solid# a adev#rului. $care+ ne-a f#cut ceea ce 1H

suntem M adventi=ti de /iua a =aptea 0Special Testimonies3 )eria B3 Fr, 83 pp, A83 A89, -r putea fi acesta un comentariu referitor la necurmatul? -, -proape pe nesimite obiceiurile p#"*nismului =i-au croit cale (n biserica cre=tin# . (mpiedicate pentru o vreme de persecuiile violente pe care le-a suferit biserica din partea p#"*nismului, Dar . (n prima parte a secolului patru . lucrarea stric#ciunii s-a de/voltat rapid, '#"*nismul3 de=i p#rea a fi (nfr*nt3 a devenit biruitorul ., Doctrinele3 ceremoniile =i superstiiile sale au fost incorporate (n credina =i (nchinarea pretin=ilor ucenici ai lui %ristos, -cest compromis (ntre p#"*nism =i cre=tinism a dus la de/voltarea Womului p#catuluiX pre/is (n profeie, . -cest sistem "i"antic al falsei reli"ii este o capodoper# a puterii lui )atana 02@ H73 AJ9, B, !n secolul =ase3 papalitatea era deplin (ntemeiat#, . '#"*nismul d#duse locul papalit#ii 0p, AH9, @onstituie afirmaia 0-9 un comentariu asupra activit#ii implicate de folosirea de c#tre Daniel a cuv*ntului rum (n 8:113 iar 0B9 se refer# la (ndep#rtarea sau (nlocuirea puterii politice3 militare a p#"*nismului de c#tre papalitate prin folosirea de c#tre Daniel a cuv*ntului sur (n 11:31? Dac# este a=a3 avem aici o puternic# susinere pentru concepia pionierilor =i o demonstraie neintenionat# de remarcabil# consecven# (n ceea ce prive=te scrierile lui 1llen White3 pe o perioad# de Cum#tate de secol3 ba/at# pe ,;periene .i <iziuni 018AJ9 =i Tra edia <eacurilor 017119,

Ane<a . O traducere literal a pasa>elor din Daniel ce conin e<presia ha tamid


8:11 Ei chiar p*n# la 'rinul o=tirii el $cornul cel mic+ s-a (n#lat =i de la el $opun*ndu-se lui+ a fost ridicat $(n#lat3 absorbit3 (ncorporat+ ha tamid =i a fost respins $dispreuit3 aruncat la p#m*nt3 r#sturnat+ locul $sediul3 ba/a+ sanctuarului s#u $mi3dash3 un loca= dedicat3 centrul p#"*nismului+, 8:14a Ei o oaste $tsa'a3 biserica aposta/iat#+ se va da =i se va uni cu ha tamid (n nele"iuire $ha tamid 'e pesha+, 8:14b Ei el a aruncat adev#rul la p#m*nt3 a lucrat =i a prosperat, 8:13a Ei am au/it pe unul sf*nt vorbind3 iar un altul sf*nt a vorbit celui care vorbise, 8:13b @*t timp vi/iunea ha tamid3 f#r#dele"ea pustiitoare3 darea at*t a sanctuarului $3odesh3 (ntotdeauna se refer# numai la sanctuarul sf*nt al Domnului+ c*t =i a oastei $sale+ ca s# fie c#lcate (n picioare? 8:1H Ei el mi-a spus: '*n# la 43JJ sear#-diminea#3 apoi sanctuarul $ 3odesh+ va fi repus (n drepturi $(ndrept#it3 Custificat3 reabilitat3 cur#at+, 11:31 Ei brae $putere militar#+ vor sta de partea sa =i ei vor polua $necinsti3 de/onora+ sanctuarul $ mi3dash+ puterii $refu"iu militar3 bastion3 ad#post+ =i vor (ndep#rta $ sur3 a lua+ ha tamid =i vor plasa $a=e/a3 (ntemeia+ ur*ciunea care pustie=te $chiar mai r#u dec*t p#"*nismul - papalitatea+, 14:11 Ei din momentul c*nd ha tamid va fi (ndep#rtat $sur3 luat3 dat la o parte+ ca s# instale/e ur*ciunea care pustie=te3 147J de /ile,

Ane<a C Ce suntem noi! Adventiti de ziua a aptea sau baptiti de ziua a aptea?
1A

-dev#rul sanctuarului este cel care ne identific#: )ubiectul sanctuarului a fost cheia care a descuiat taina (nele"erii de/am#"irii din anul 18HH, 1l a deschis vederii un sistem complet al adev#rului3 le"at =i armonios3 ar#t*nd c# m*na lui Dumne/eu diriCase marea mi=care advent# =i a descoperit totodat# =i datoria pre/ent#3 po/iia =i lucrarea poporului )#u 0;ra"edia <eacurilor H439, )ubiectul cu privire la )anctuar =i la Cudecata de cercetare trebuie s# fie clar (neles de c#tre poporul lui Dumne/eu, ;oi au nevoie de o cunoa=tere personal# a po/iiei =i a lucr#rii &arelui lor 'reot, -ltfel3 le va fi cu neputin# s# dea pe fa# credina care este absolut necesar# (n vremea aceasta sau s# ocupe locul pe care-l dore=te Dumne/eu.,, )anctuarul din ceruri este chiar centrul lucr#rii lui %ristos (n favoarea oamenilor, 1l cuprinde orice suflet care tr#ie=te pe p#m*nt, 1l deschide privirii 'lanul de &*ntuire3 aduc*ndu-ne foarte aproape de (ncheierea vremii =i descoperindu-ne sf*r=itul plin de biruin#3 (n lupta dintre neprih#nire =i p#cat, 1ste de o importan# cople=itoare ca toi s# cercete/e cu "riC# aceste subiecte =i s# fie (n stare s# dea un r#spuns oricui le cere socoteal# de n#deCdea care este (n ei 0pp, H883 H879, )atana se str#duie=te ne(ncetat s# introduc# supo/iii fante/iste (n ceea ce prive=te sanctuarul3 de"rad*nd .,lucrarea lui %ristos pentru m*ntuirea noastr# (n ceva care se potrive=te minii fire=ti, 1l (ndep#rtea/# puterea sa conduc#toare din inima credincio=ilor =i umple locul cu teorii fantastice inventate pentru a anula adev#rurile despre isp#=ire =i pentru a distru"e (ncrederea noastr# (n doctrinele pe care le-am considerat sacre de pe vremea c*nd (ntreita solie (n"ereasc# a fost dat# pentru prima dat#, -stfel3 el vrea s# ne Cefuiasc# de credina noastr# (n solia care a f#cut din noi un popor distinct =i a dat for# moral# =i putere lucr#rii noastre 0Special Testimonies3 )eria B3 Fr,83 p, 18 $1v 44H3 44A+9,

Ane<a D 3curte informaii biografice despre persoanele menionate


Andrews, J.N.: 'rimul erudit =i teolo" adventist post-18HH, Ballenger, A.F.: Gost administrator adventist care a p#r#sit biserica3 opus (nv##turii sanctuarului, Barnhouse, Donald Grey: 'astor din 'ennsNlvania3 fondator al revistei ,ternity +a azine3 participant proeminent la dialo"ul purtat (n anii XAJ de @onferina 2eneral# cu teolo"i neadventi=ti, Brinsmead, Ro ert: Kider australian al unei or"ani/aii independente care (n cele din urm# a devenit susin#tor al teolo"iei reformaioniste a lui Desmond Gord, Bru!e, A.B.: ;eolo" conservator scoian din secolul R:R, "onradi, #uis R.: ;imp de decenii3 liderul lucr#rii adventiste de /iua a =aptea (n 1uropa, "ottrell, Raymond: 1rudit de la @onferina 2eneral# care a fost co-editor al Comentariului 2i'lic &dventist de 4iua a 5aptea, Daniells, A.G.: 're=edinte al @onferinei 2enerale (n perioada 17J1-1744, Flet!her, $.A.: 're=edinte al unei conferine australiene care a p#r#sit biserica din cau/a doctrinei sanctuarului, Ford, Desmond: Gost administrator =i profesor de teolo"ie adventist care a (nfiinat or"ani/aia independent# cunoscut# sub numele 2ood FePs Inlimited, Froom, #.%.: 1rudit =i istoric de seam# de la @onferina 2eneral#, Gil ert, F.".: 1vreu convertit la adventism care a devenit pastor =i lider la @onferina 2eneral#, Grie&e, R.: 're=edinte al unei conferine australiene3 a p#r#sit biserica3 oponent al doctrinei sanctuarului, Has'ell, (.N.: 'ionier adventist3 misionar =i profesor de teolo"ie3 susinut puternic de 1llen White, Hilgert, %arl: 'rofesor la )eminarul Iniversit#ii -ndrePs3 a p#r#sit biserica din cau/a opo/iiei fa# de doctrina sanctuarului, Jarnes, Norman: Giul unui profesor adventist care l-a susinut pe Gord, Johnson, ).A.: 'rofesor de teolo"ie marcant loial lui 1llen White, Jones, A.T.: Inul dintre cei doi tineri pastori pe care Domnul i-a trimis cu o solie foarte preioas#, #indsell, Harold: 1rudit evan"helic de seam# (n anii X6J, 16

#ough orough, J.N.: 'ionier adventist post-18HH, )lson, $.H.: In critic independent al adventismului, *res!ott, $.$.: )-a opus iniial )oliei 18883 (ns# mai t*r/iu a predicat-o cu putere (n -ustralia 0187A9, Ei-a pierdut convin"erea (n privina soliei sanctuarului atunci c*nd a acceptat noua concepie privind necurmatul, Ri!hards, H.M.(., (r.: Gondator al postului de radio <ocea 'rofeiei 0;he <oice of 'rophecN9, (mith, +riah: Redactor al /iarului bisericii3 ;he RevieP and %erald3 pe vremea lui 1llen White5 autor al c#rii Thou hts on Daniel and the Revelation 0@omentariu al @#rii lui Daniel =i al -pocalipsei9, (nide, Harold: 'rofesor adventist3 a p#r#sit biserica din cau/a opo/iiei sale fa# de doctrina sanctuarului, (tarr, G.B.: &isionar (n -ustralia3 contemporan cu =i susin#tor al lui 1llen White, $aggoner, %.J.: @el de-al doilea sol 0Lones =i Wa""oner9, $al&oord, John: 'astor =i teolo" baptist3 profesor la )eminarul ;eolo"ic din Dallas, Autorul a!estui studiu: Gost pre/biterian3 a devenit adventist de /iua a =aptea (n 17473 a studiat la )outhern Lunior @olle"e 0@olle"edale9 (ntre 1733-173A (n timp ce )nide preda acolo3 a absolvit @olumbia Inion @olle"e (n 17373 este hirotonit ca pastor (n 17HA3 trimis ca misionar (n I"anda =i VenNa (ntre anii 17HA-176A3 a absolvit )eminarul ;eolo"ic al Iniversit#ii -ndrePs cu titul &aster of ;heolo"N (n 176A 0l-a avut pe %il"ert ca profesor93 a fost pastor (n @onferina )outheastern @alifornia3 trimis (napoi (n -frica pe postul de consultant editorial la -dventist -ll -frica (ntre 1787-178A 0(n aceast# perioad# a scris =i acest studiu93 sluCe=te (n pre/ent ca membru al comitetului editorial al 1888 &essa"e )tudN @ommittee =i pre/biter (n biserica sa din @onferina Forthern @alifornia,

Coperta spate Din lipsa unui cui potcoava a fost pierdut#5 Din lipsa unei potcoave3 calul a fost pierdut5 Din lipsa unui cal3 c#l#reul a fost pierdut5 Din lipsa c#l#reului3 lupta a fost pierdut#, - 2en=amin )ran>lin? @ABC 1>ist# ceva din ceea ce profetul Daniel a scris (n mod repetat care s# fie la fel de insi"nifiant ca un cui de potcoav#? :sus ne cere s# citim =i s# (nele"em Daniel, -proape de centrul nervos al marii doctrine a sanctuarului3 care a creat Biserica -dventist# de Diua a Eaptea3 se afl# minusculul detaliu al necurmatului, Daniel (i acord# o mare importan#3 vorbind despre acest subiect de cinci ori (n capitolele 83 11 =i 14 M fiecare (ntr-un conte>t diferit, 'ionierii Bisericii -dventiste de Diua a Eaptea au avut o (nele"ere clar# =i convin"#toare (n privina necurmatului3 care fi"ura pe certificatul nostru de na=tere teolo"ic# ca popor, @oncepia lor a fost abandonat# ast#/i aproape de tot, Din lipsa acelei (nele"eri pe care au avut-o pionierii 0pe care a susinut-o 1llen White93 su"erea/# aceast# bro=ur#3 (n mintea multor adventi=ti de /iua a =aptea s-a instalat confu/ia (n ceea ce prive=te doctrina vital# a sanctuarului, 'ierderea poate fi incomensurabil#,

18