You are on page 1of 181

ALEXANDR ZINOVIev HOMO SOVIETICUS Colecia IEIREA DIN LABIRINT Apare n coordonarea lui IORDAN CHI ET ALEXANDR ZINOVIEV

HOMO SOVIETICUS In romnete de ANDI TEFANESCU HO O !OVIETIC"! Cop#ri$%& '$( Ale)*andr Zinoviev Toa&e drep&urile a*upra ver*iunii ro+,ne-&i aparin Edi&urii Dacia EDITURA DACIA CLUJ, 1991 Coper&a de CALIN !TE.EREAN I!BN /012132455520

PREFAA AUTORULUI Aceast carte se ocup de Omul Sovietic. El este un om de tip nou: O!O SO"IETI#US. $l vom prescurta prin O!O#US. Personal am o rela%ie duplicitar cu aceast nou creatur: $l iu&esc 'i $l dispre%uiesc. ! incint 'i m $n(ro)e'te $n acela'i timp. Eu $nsumi s$nt un omocus. In consecin% s$nt neierttor 'i crud atunci c$nd $l descriu. *udeca%i+ne, deoarece la r$ndul vostru ve%i -i -udeca%i de noi. A...

Calea adev6ra&ei iu7iri are -i %r&oape8 Dac6 nu +2ar iu7i9 nu +2ar 7a&e8 ':rover7 occiden&al( ':rover7 ru*e*c( Vo+ lup&a pen&ru pace pn6 nu va +ai r6+ne pia&r6 pe pia&r68 ':rover7 *ovie&ic(

:ri+a alar+6 !2a pe&recu& n&r2o noap&e n care a+ ncepu& *6 delire;8 !e <6cea c6 era+ &r& undeva8 = "nde +er$e+> a+ n&re7a& +u&8 = La ?udeca&69 a 7u7ui& o Voce <6r6 *une&8 = Care> = De Apoi8 = :en&ru ce +6 @udeci dac6 +i2ai prede*&ina& <iecare clip6> = :en&ru via68 = Cu ce2o *6 pl6&e*c pen&ru ea> = :la&a pen&ru via6 e +oar&ea8 Ai2a veni& &i+pul8 :l6&e-&eB = Nu +6 $r67i8 N2a- pu&ea *2o +ai duc puin> N2a+ 76u& nc6 a+ara cup6 a vieii pnC la <undB i2a+ <o*& l6*a& *6 plec8 i2a+ reu-i& oarecu+ *6 ui& -i +2a+ l6*a& prin* de &o& <elul de $nduri inu&ile8 A vrea *au a nu vrea Dore*c *6 <ac cevaD n*6 <oar&e rar dore*c *6 <ac cu adev6ra& ceea ce a- dori *6 <ac8 Nu v6 i+a$inai c6 e*&e vor7a de un enun *o<i*&ic inopera7il8 E pur6 dialec&ic68 Acu+ a+ *62+i <or+ule; di<eri& $ndul9 n a-a <el nc& vei <i de;a+6$ii de clari&a&ea -i 7anali&a&ea luiE a- dori *6 <ac ceva9 n*6 nu vreau *6 <ac e<or&ul de a o7ine ceea ce vreau8 Vedei c& e de *i+plu> De <ap&9 lucrurile *e pre;in&6 la <el cu &oa&e Fpro7le+ele e&erneG9 ca&alo$a&e ca pro<unde -i deo*e7i& de co+pleHe de +arii $ndi&ori ai &recu&ului -i de +i;era7ilii lor epi$oni din pre;en&8 Ior+ula& al&<el9 unul -i acela-i lucru -i ara&6 i+edia& $oliciunea -i inu&ili&a&ea8 De eHe+plu9 *6 lu6+ :ro7le+a Nu+6rul "nuE &o 7e or no& &o i7e> = a <i *au a nu <i> :en&ru ru-i ea *e pune *u7 <or+aE a 7ea *au a nu 7ea> i nu po& <i dou6 r6*pun*uri la acea*&6 n&re7areE de*i$ur9 a 7ea8 i nc6 7ineB Dup6 care ncepi *6 7ei din nou8 ai apoi9 +ai 7ei ceva8 i n cele din ur+69 o iei de la ncepu&8 In li+7a ru*6 poi <or+ula acea*&6 :ro7le+6 Nu+6rul "nu -i n al& <elE a 7a&e *au a nu 7a&e> La care nu poa&e <i da& dec& un *in$ur r6*pun*E a 7a&e8 !i$ur c6 &re7uie *6 7ai8 i +ai ale* pe*&e oc%iB n Occiden& de*i$ur c6 nu *e nele$e a*&a9 pen&ru c6 pro7le+ele ru*e-&i nu *e po& &raduce n li+7ile occiden&ale8 Dac6 ncerci *6 o <aci9 di*par &oa&e nuanele ro+an&ice -i n&rea$a pro<un;i+e p*i%olo$ic68 Dorina de a *&a de$ea7a *e na-&e n +ine &o& +ai de*8 Iac a&unci e<or&uri &i&anice de a +i2o +plini9 reu-ind n&o&deauna8 .ndi&orii occiden&ali v6d n a*&a F&ipica lene ru*ea*c6G8 !e n-eal6 ca de o7icei8

"n ro+an poli&ic Dore*c acu+ *6 *criu un ro+an8 De ce nu> Toi e+i$ranii ru-i *criu ceva8 !n& +ai pre@o* dec& ei> NuB Deci un ro+an8 "n ro+an *en&i+en&al8 iu7ire ceva +ai deo*e7i&6E n&re "niunea !ovie&ic6 'pe *cur& ai +ul&B "n adev6ra& ro+an o*cova( -i Occiden&8 V2ai *en&i+en&al9 nc%ina& deci n n&re$i+e iu7irii8 Cu preci;area c6 e*&e vor7a de o pove*&e de pu&ea n&re7a indi$nai9 de*pre ce <el de iu7ire poa&e <i vor7a dac6>8 8 8 Ace*& Fdac6G dovede-&e n*6 c6 e vor7a de Adev6ra&a Iu7ire8 FIu7ire pn6 ce +oar&ea ne va de*p6riG *2ar pu&ea *pune8 Dac6 ai ci&i& +o&&o2urile de la ncepu& ar &re7ui *6 nele$ei de*pre ce e vor7a8 Dac6 n*6 le2 ai *6ri&9 ci&ii2le neap6ra&8 V6 va lua nu+ai un +inu& -i vei $6*i nelepciune pen&ru o via68 Iu7irea din&re eroii +ei nu e*&e nu+ai adev6ra&69 ci n acela-i &i+p con&e+poran6E deci %o+o*eHual68 Iar o*cova e*&e par&enerul ac&iv8 n&re7ai orice ce&6ean *ovie&ic ce2i <ace o*cova Occiden&ului -i vei au;i unr6*2 pun* care *pri@in6 cele de +ai *u*8 Ce&6enii din 6rile occiden&ale v2ar *pune acela-i lucru <olo*ind n*6 eHpre*ii +ai puin indecen&e8 A&i&udinea oa+enilor *ovie&ici <a6 de acea*&6 +preunare e*&e &o&al di<eri&68 Occiden&ul con*ider6 c6 e*&e ceva *6n6&o* -i re*i+&e cele +ai volup&oa*e *a&i*<acii8 !en;aia noa*&r6 e de ru-ine -i de;$u*&8 E adev6ra&9 nu pen&ru noi n-ine9 ci pen&ru Occiden&8 Dove;i ale unui +ar&or ocular "n a+ic de2al +eu a *piona& ;ece ani n&r2o ar6 occiden&al68 A <o*& de*coperi& nu de+ul&9 prin&r2o n&+2plare8 Bea& <iind9 <6cu*e un pariu cu un ;iari*& local9 prie&en de c%e<uri9 c6 ar pu&ea or$ani;a o de+on*&raie de pro&e*& +po&riva a orice i2ar &rece prin cap ;iari*&ului9 n&+plarea a <6cu& vlv6 n pre*6 -i i *2a pu* n vedere a+icului *6 p6r6*ea*c6 ara8 Au&ori&6ile au aciona& <6r6 &ra$ere de ini+6 -i cu +ena@a+en&e9 pen&ru c6 acea ar6 dorea *6 r6+n6 n relaii cordiale cu "niunea !ovie&ic68 Cnd a a@un* la o*cova a+icul +eu '7ea& din nou9 7inenele*( a ncepu& *6 *pun6 c6 Fnei*pr6viii 6ia '*&n$i-2&ii9 paci<i-&ii9 -i in&elec&ualii occiden&ali( nu +eri&6 dec& *62i88 8G i a con&inua& <olo*ind cuvin&ele de care +2a+ ru-ina& +ai devre+e8 Convin$eri <ilo;o<ice -i *&ereo&ipuri de co+por&a+en& i ia&6 acu+ un +i*&er pen&ru ci&i&orD ceea ce *pun nu2+i eHpri+6 convin$erile8 Ba +ai +ul&9 e vor7a nu+ai de un +i*&er aparen&E eu n2a+ nici un <el de convin$eri A+ nu+ai reacii +ai +ul& *au +ai puin *&a7ile <a6 de orice lucru de care +6 love*cE un *&ereo&ip de co+por&a+en&8 Convin$erile aparin ce&6eanului occiden&al9 nu o+ului *ovie&ic8 n locul convin$erilor9 ace-&i din ur+6 are F*&ereo&ipuri de co+por&a+en&G8 Ele nu pre*upun nici o

convin$ere -i de aceea *n& co+pa&i7ile cu orice <el de convin$ere8 Cnd *e con<und6 convin$erile cu *&ereo&ipurile de co+por&a+en& po& re;ul&a nenele$eri9 iar occi2 den&alii po& c6p6&a idei *&ranii de*pre co+por&a+en&ul *ovie&ic8 Dac6 al&cineva ar *pune ceea ce *pun9 a- ncepe *6 di*cu& cu el n con&radic&oriu8 Cnd caui *6 a@un$i la adev6r &re7uie *6 &e i+plici &u n*ui8 !pun a*&a +ai +ul& pen&ru a <ace pe $ro;avul dec& din convin$ere9 da& <iind c6 nu +ai cau& *6 a@un$ la adev6r8 Convin$erile *n& un *e+n al i+a&uri&6ii in&elec&uale8 Convin$erile co+pen*ea;6 doar i+po*i7ili&a&ea de a nele$e repede -i corec& un <eno+en da& n +ani<e*&6rile *ale concre&e8 Ele *n& ndru+6ri A :RIORI a*upra +odului n care &re7uie *6 &e co+pori n&r2o *i&uaie concre&6 <6r6 a nele$e concre&eea ace*&eia8 "n o+ cu convin$eri e*&e ri$id9 do$+a&ic -i $reoi9 iar de re$ul69 pro*&8 a*cund6 pro*&ia8 Eu -i o*cova !n& un e+i$ran& *ovie&ic n Occiden&8 Cuvin&ele Fn Occiden&G ar pu&ea <oar&e 7ine *6 lip*ea*c69 pen&ru c6 un e+i$ran& *ovie&ic n E*& e*&e o i+po*i7ili&a&e lo$ic6E oricu+ ai lua2o9 *n&e+ n E*&8 A+ *6 p6*&re; n*6 acea*&6 eHpre*ie deoarece +uli occiden&ali9 de <rica Ar+a&ei Ro-ii9 o -&er$ en$le;e-&e n E*&8 Ei -i i+a$inea;6 c6 -i noi pu&e+ <ace la <el8 Acu+ &r6ie*c n Occiden& -i +6 *i+& ca B-i cu+ a- <i <o*& arunca& n <undul unei provincii ru*e-&i8 E un lucru la care +6 $nde*c ade*ea8 :en&ru +ine eHi*&6 nu+ai o *in$ur6 capi&al6 n lu+eE din i*&orie8 Eu -i Occiden&ul = Ce avei cu Europa Occiden&al6> +2a n&re7a& un localnic8 i a-a avei prea +ul& p6+n&8 De<ri-ai2v6 !i7eria -i l6*ai2ne n paceB J4 = A+ vrea *2o <ace+9 a+ *pu*9 n*6 pune2&e n locul no*&ru8 n !i7eria e <ri$ -i +ocirl69 pu*&ie&a&ea e ne*<r-i&6 -i roie*c narii -i +u*culiele8 :e cnd la voi e con<or& -i 7o$6ie9 iar pei*a@ele *n& +inuna&e8 "nde2i +ai 7ine> Nu ne +ai &o& &ri+i&ei n !i7eria9 ne2a+ *6&ura& pn62n $& de ea8 Noi aici veni+9 n Europa8 i apoi9 cu &i+pul9 o *6 v6 &ri+i&e+ noi pe voi n !i7eria8 = N2o *6 v6 l6*6+ *6 venii aiciB a *&ri$a& localnicul *peria& -i indi$na&8 = E-&i pri+ul -i pro7a7il *in$urul care vor7e-&e a-a9 i2a+ *pu*8 Din p6ca&e9 &e2ai &re;i& o*cova8 Orice al&ceva e provincial8 o*cova e*&e nu nu+ai capi&ala unui *&a&8 E*&e capi&ala i*&oriei8 A-a c6 a&unci cnd a+ p6r6*i&2o a+ <6cu& o 7oac6n6E +2a+ eHclu* ul& +ai ade*ea n*69 convin$erile nu in<luenea;6 co+por&a+en&ul oa+enilor8 Ele nu <ac dec& *6 poleia*c6 vani&a&ea9 *6 u-ure;e con-&iinele nc6rca&e -i *6

prea &r;iu8 !n&e+ de@a aici8 Denunuri ecani*+ul dorinelor +ele e*&e <oar&e ra<ina& con*&rui&8 I+edia& ce a+ ncepu& *6 +6 $nde*c la *crierea unui ro+an9 ARRIERE2:EN!EE2ul +eu +i2a -op&i&E de ce un ro+an> N2 ar <i +ai 7ine *6 *crii un denun> Ci&i&orul va *pune poa&e c6 e ceva ce +i *e po&rive-&e8 Ceva ce ar <i +ai apropia& de +odul de $ndire *ovie&ic8 Aici n*6 va &re7ui *6 v6 de;a+6$e*cE n2a+ *cri* n &oa&6 viaa +ea vreun denun8 Nu +6 credei> O cuno-&in6 de a +ea 'nu cel pe care l2 a+ +eniona& an&erior9 ci al&ul( n2a *cri* nici el vreoda&6 vreun denun8 n*6 el era o<ier K.B -i lui i *e adre*au denunuri8 N2a+ <o*& o<ier K.B8 A+ avu& n*6 oca;ia *6 *&udie; denunuri ca par&e a ac&ivi&6ii +ele9 a-a c6 a+ ceva eHperien6 n do+eniu8 !n& *peciali*& n denunuri9 dar nu &urn6&or8 !n& &eore&ician9 nu prac&ican& n ace*& c+p de ac&ivi&a&e8 E*&e de necon&e*&a& c6 a di*p6ru& a&i&udinea de deo*e7i& re*pec& -i de <ric6 pe care o avea+ cndva cu &oii <a6 de denunuri8 Ele -i2au pierdu& nuana ro+an&ic2re2voluionar68 Nu +ai e po*i7il *6 le de<ine-&i rolul n i*&oria &i+purilor noa*&re8 Denunul -i2a p6*&ra& n*6 o enor+6 *e+ni<icaie epi*&e+olo$ic68 E*&e *in$urul do+eniu cul&ural n care *e poa&e do7ndi un anu+i& $rad de co+pe&en6 <6r6 nici un <el de pre$6&ire *au nde+nare li&erar68 :en&ru a *crie denunuri nu e nevoie *6 <ii rae+2 JJ 7ru al "niunii !crii&orilor !ovie&ici8 i9 a-a cu+ *e cn&6 In&r2o 7inecuno*cu&6 oper69 &oa&e vr*&ele *n& *u*cep&i7ile de denunuri8 A <o*& o vre+e cnd K.B2ul a <o*& inunda& de o a*e+enea avalan-6 de denunuri nc& *ecuri-&ii nu +ai pu&eau <ace <a6 *in$uri8 Au <o*& nevoii *6 cear6 a@u&orul *peciali-&ilor din a<ar69 <iind coop&ai *u&e din&re ei9 prin&re care eu n*u+i8 Nu v6 pu&ei i+a$ina di+en*iunile +or+anelor de denunuri neci&i&e de prin 7irourile *ecuri&6ii9 *&ivele aduna&e n repu7lici9 provincii -i di*&ric&e n <i-ierele -i *ei<urile K.B2i-&ilor8 :e c&e oare *2a ceru& F&recerea la aciuneGB i c&e n2au di*p6ru& *au au <o*& di*&ru*e n r6;7oiB Ce enor+6 can&i&a&e de ener$ie9 *en&i+en&e -i $nduri *2a c%el&ui& n n&re$ul proce* al denunuluiB !arcina +ea era ca din +ii -i +ii *6 le ale$ pe cele care +eri&au a&enie -i *6 arunc re*&ulD *au9 cu+ *e *punea pe a&unci9 F*6 le *co& din inven&arG8 A+ ci&i& denunuri ale unor copii inoceni n di+ineaa vieii -i ale unor 76&rni cu+inii de via69 ale carieri-&ilor &ineri -i *o7ri -i ale alcoolicilor irecupera7ili9 ale acade+icienilor 7inecuno*cui -i $o*podinelor9 &inerelor -i inocen&elor vir$ine9 <uncionarilor de par&id9 cre&inilor anal<a7ei9 nv66&orilor9 invali;ilor -i ar&i-&ilor8 Toa&e erau la <el9 ca +onedele de aceea-i valoare *au ca plo-niele8 Era ca -i cu+9 n loc de a <i produ*ul *upre+ al i*&oriei o+enirii9 denunul ar <i <o*& *6di& n $enele

noa*&re de la 7un ncepu&8 i a&unci a+ reali;a& c6 denunul e*&e cea +ai pro<und69 cuprin;6&oare -i *incer6 <or+6 a eHpri+6rii individuale8 :6ca& c6 +ii de &one de denunuri au <o*& ar*e n &i+pul anilor de li7erali;are8 A di*p6ru& <6r6 ur+6 n&rea$a OE"VRE a unui enor+ nu+6r de per*oane ce &r6i*er6 o pa*ionan&6 perioad6 i*&oric68 De*i$ur9 denunuri vor con&inua *6 *e *crie -i n vii&or8 Nu n*6 la o a*e+enea *car69 cu o a*e+enea rev6r*are de in&eli$en6 -i pa*iune -i cu in$enio;i&a&ea inven&iv6 de a&unci8 E &ri*& c6 lucrurile nu *e vor +ai repe&a nicioda&6B Re<erin6 la cele7ra arie a lui .re+in din ul&i+ul ac& al operei Ev(/enii One(/in de Ceai)ov*)i9 al c6rei li7re& *e 7a;ea;6 pe ro+anul o+oni+ n ver*uri al lui :u-)in8 ':u-)in *cri*e*eE Toa&e vr*&ele *n& *u*cep&i7ile de iu7ire8( J5 Du7ii De ce *6 *crii n <or+a di*credi&a&6 +oral a denunului dac6 a+ inven&a& un al& $en li&erar de o puri&a&e de cri*&al9 -i anu+eE Rapor&ul O<icial> In ace*& ca; nu +ai *n&e+ nevoii *6 ave+ +u*&r6ri de con-&iin6 -i *6 *u<eri+ 'dac6 n&r2adev6r a+ *u<eri& vreoda&6( a&unci cnd ni *e cere cu a+a7ili&a&e *6 *crie+ un rapor& de*pre o eHcur*ie9 o adunare *au o conver*aie8 i de <ap& nici nu o nevoie *6 ni *e cear69 deoarece -&i+ cu &oii c6 a *crie rapoar&e de*pre orice lucru e da&oria noa*&r6 *acr68 Cu+ nai7a de nu le2a veni& ideea a*&a pe &i+pul lui !&alin> EHplicaia e <oar&e *i+pl6E nu eHi*&au ndea@un* de +ul&e +a-ini de *cri* -i %r&ie8 :oi *crie denunuri cu ul&i+ul cap6& de creion pe o 7uc6ic6 de pun$68 Rapoar&ele *n& n*6 de neconcepu& <6r6 o coal6 de %r&ie -i o +a-in6 de *cri*8 Noi -i Occiden&ul A+icul care a <o*& eHpul;a& din&r2una din capi&alele Occiden&ului a *cri* n rapor&ul *6u9 dup6 ;ece ani de &rai n Occiden&9 c6 dup6 ce Europa de Ve*& va <i <o*& ocupa&6 de Ar+a&a Ro-ie9 n pri+ul rnd vor &re7ui lic%idai &oi cei care ne2au o<eri& n +od 7enevol a@u&orulE co+uni-&ii92 *&n$i-&ii9 paci<i-&ii9 neu&rii9 in&elec&ualii9 *crii&orii li7erali9 pro<e*orii9 &inerii cu 7ar76 -i &o& $unoiul de <elul 6*&a8 De ce> Deoarece ei -i2ar veni n cele din ur+6 n <ire -i *e vor n&oarce +po&riva noa*&r68 i n $eneral9 <ie *6 ne apere Do+nul de prie&eniE du-+anii ni2i eli+in6+ *in$uriB :e ln$6 a*&a9 avi;a a+icul +eu9 eHi*&6 o oarecare raiune n a2i ocro&i du-+anii9 n +6*ura n care poi &ra$e unele <oloa*e de pe ur+a lor8 Dar *6 ne n&oarce+ +ai 7ine la &eoria rapor&ului8 Rapor&ul Oa+enii *ovie&ici au <o*& pre$6&ii de*pre orice8 E*&e vor7a de un ele+en& or$ani;6rii co+uni*&e a +unca8 Rapoar&e &ri+e*&riale9 rapoar&e anuale9 rapoar&e c

8 J1 laria& al in*&i&u&ului no*&ru9 vec%i 7ol-evic9 a *cri* un rapor& de*pre n&rea$a *a via6 de la revoluie ncoace8 Trei +ii de pa$ini cu li&ere puc%inoa*e8 i2a pu* epocalul rapor& n dou6 pla*e vec%i -i *oioa*e -i l2a c6ra& pn6 la 7iroul de par&id9 unde le2a *pu* o<iciali&6ilor *62l *&udie;e -i *6 &ra$6 nv66+in&e din el8 !ecre&arul 7iroului de par&id +i2a ncredina& +ie acea*&6 no7il6 +i*iune8 Ln&r2o @u+6&a&e de or6 +i2a+ *cri* rapor&ul la rapor&ul 76&rnului 7ol-evic9 <6r6 *62l <i <run;6ri& +6car8 n anii pu&erii *ovie&ice 'a-a *una rapor&ul +eu( cel n cau;6 a con*u+a& a&&ea -i a&&ea &one de pine -i ca*a9 a 76u& eHac& a&&ea vedre de vo&c69 a <6cu& eHac& a&&ea denunuri *ecre&e n *cri* -i eHac& a&&ea prin viu $rai9 a *&a& eHac& a&ia ani n -edine -i a&ia la co;i8 = R;i de el9 +i2a *pu* !ecre&arul8 = Ba din con&r69 i pln$ de +il69 i2a+ r6*pun*8 = Ce pu&e+ *6 <ace+> +2a n&re7a&8 = Ii &ri+i&e+ au&orului o adeverin6 o<icial6 n ca2re2l in<or+6+ c6 +anu*cri*ul a <o*& &ri+i* !eciei !ecre&e a Ar%ivelor Cen&rale de :ar&id9 i2a+ *pu*8 = De ce o adeverin6 o<icial6> +2a n&re7a& !ecre&arul8 = :en&ru ca au&orul *6 o poa&6 nr6+a -i a&rna pe pere&e al6&uri de cele circa cinci;eci de diplo+e pe care le2a pri+i& de2a lun$ul n&re$ii *ale viei *&upide9 i2a+ r6*pun*8 = Dar de ce c6&re !ecia !ecre&6> = :en&ru ca *6 nu ne +ai c%inuie nicioda&6 cu a2+in&irile lui9 i2a+ r6*pun*8 = i cu a*&ea ce <ace+> +2a n&re7a& !ecre&arul ar62&nd *pre pla*ele vec%i -i *oioa*e n care *e a<la nepreui&a eHperien6 de via6 a unei $eneraii n&re$i8 = La $unoi9 a+ *pu*8 = D62i 76&aie9 a *pu* !ecre&arul9 -i *62+i &ri+ii dup6 aia un *cur& rapor& de*pre ce ai <6cu&8 Al&6 da&69 +i *2a da& *arcina de Fa re&u-aG rapoar&ele <6cu&e de +e+7rii unei dele$aii -&iini<ice9 par&icipan&6 la un con$re* in&ernaional8 n dele$aie <u*e*er6 34 de per*oane9 n*6 au <o*& <6cu&e M4 de rapoar&e8 "nii di*&in-i *avani de renu+e9 dorind *62-i de+on*&re;e devo&a+en&ul9 *cri*e*er6 c&e dou68 Iiecare rapor& avea 34 de pa$ini 76&u&e la +a-in68 i ce nu co+unicau *avanii ndr6$i&elor Or$aneB De eHe+plu9 c6 l2ar pu&ea <ace pe un pro<e*or din Apu* *6 &reac6 de par&ea noa*&r6 pu7licndu2i JN c6rile n "niunea !ovie&ic6 *au c6 ar &re7ui invi&a& la o*cova direc&orul unui

la7ora&or *ecre&9 ur+nd ca apoi *6 <ie -an&a@a& cu a@u&orul unei <e&e de+ne de ncredere9 -i a-a +ai depar&e8 Rapoar&ele dele$aiei erau adev6ra&e -i in*&ruc&ive8 De o7icei n*6 *crie+ rapoar&e nu pen&ru a recapi&ula *au a &ra$e nv66+in&e9 ci da&ori&6 unei raiuni +ul& +ai nal&e9 de ordin +i*&ic8 n nu+ele <or+ali*+ului i+pu*8 De aceea9 din principiu *crie+ acolo &o& ce -&i+9 ceea ce <ace prac&ic i+po*i7il de deo*e7i& adev6rul de invenie8 i de <ap& nici nu e nevoie de a*&a8 Oricu+ ni+eni nu ci&e-&e rapoar&ele8 n rapor&ul &ri+e*&rial a+ *cri* oda&6 c6 a+ de*coperi& ;ece noi par&icule ele+en&are8 A+ <6cu& a*&a din in&ere* pur -&iini<ic9 pen&ru a2+i veri<ica &eoria rapoar&elor8 Direc&orul *eciei +2a c%e+a& la el8 Era+ pe punc&ul de a ncepe *6 cred c6 &eoria +ea era $re-i&68 N2ar <i &re7ui& *62+i <ac $ri@i8 Rapor&ul +eu9 +i2a *pu* Direc&orul9 e*&e prea *cur&8 N2a- vrea *6 adau$ vreo dou6 pa$ini> I2a+ <6cu& o declaraie de+a$o$ic6E valoarea unui rapor&9 a+ *pu*9 *&6 nu n nu+6rul de pa$ini9 ci n ceea ce *2a <6cu& = po&rivi& celor *cri*e n rapor&8 = Ci&ii ce a+ *cri*9 a+ *pu*9 -i co+parai cu ce au *cri* ceilali8 = La*62+6 cu pove-&ile &ale9 +i2a r6*pun* cal+ Direc&orul8 Cre;i c6 ceilali au +unci& +ai puin ca &ine> i a*&<el a+ ad6u$a& dou6 pa$ini9 anunnd c6 de*coperi*e+ +e&oda de a &ran*<or+a $unoaiele din o*cova n produ*e ali+en&are de cali&a&e eH&ra8 = Bine *cri*9 a *pu* Direc&orul punnd la do*ar rapor&ul +eu9 al6&uri de &eancul celorlal&e rapoar&e neci&i&e ale cole$ilor +ei8 Cine -&ie *6 *crie un rapor& 7un lucrea;6 -i 7ine8 Nu v6 i+a$inai n*6 c6 rapor&ul e*&e o operaie 7irocra&ic6 inu&il68 E*&e un +i@loc *olid de a in&e$ra oa+enii n *i*&e+ul co+uni*&8 I+por&an& nu e coninu&ul9 ci nu+ai <ap&ul c6 rapor&ul eHi*&68 C6&re o p*i%olo$ie a rapoar&elor E u-or *6 *crii un rapor& dac6 ai *&a& de$ea7a8 Ai &o& drep&ul *6 <olo*e-&i nu nu+ai &o& ceea ce *2a n&+pla& la locul de +unc69Cdar -i orice al& eveni+en& pe&recu& n J3 ar6 *au n co*+o*8 Ai ace*& drep& pen&ru c6 ai par&icipa& la &o& ceea ce *2a n&+pla& n univer*8 E +ai $reu *6 *crii un rapor& dac6 &e2ai inu& c& de c& de &rea768 i dac6 ai +unci& cu adev6ra& a&unci rapor&ul devine o *arcin6 *uprao+enea*c6 deoarece &e vei concen&ra n +od eHclu*iv a*upra a ceea ce9 prac&ic9 ai <6cu&8 n reali&a&e9 rapor&ul nu va pu&ea <i +7o$6i&9 nici +6car *u7 rapor& lin$vi*&ic9 iar +unca depu*6 va <i con*idera&6 oricu+ inu&il6 de cole$i8 Dar c%iar -i n pri+ul ca;9 a *crie cu vir&uo;i&a&e un rapor& nu e o cali&a&e nn6*cu&68 E nevoie de un

eHerciiu de +uli ani nain&e de a pu&ea deveni un rapor&or cali<ica& -i de a pu&ea ela7ora rapoar&e de o <luen6 +o;ar&ian68 Oricu+9 opera i+a$inar6 pe care a+ de $nd *2o *criu poa&e <i in&erpre&a&6 ca rapor&ul +eu a*upra re$ulilor Ar&ei de a Rapor&a n od !ovie&ic8 :rivii2o v6 ro$ doar a-aD nu c6u&ai n ea adev6rul8 n acela-i &i+p9 nu2+i acu;ai opera de erori8 "n rapor& e un rapor& -i ni+ic +ai +ul&8 E doar o e&ap6 plani<ica&6 din via68 Rapor&ul +eu e con*acra& unei lucr6ri pe care ar <i &re7ui& *2o <ac dar n2a+ <6cu&2o9 pen&ru c6 +unca +ea e*&e de a n2o <ace8 A-a c6 voi vor7i de*pre orice9 cu eHcepia lucrurilor de*pre care ar &re7ui *6 vor7e*c8 Voi vor7i9 de eHe+plu9 de a&en&a&ul +po&riva pre-edin&elui A+ericii9 de*pre eHplo;ia 7o+7ei din $ara din Bolo$na9 de*pre o de+on*&raie pen&ru pace la Bonn -i de*pre revol&a &inerilor din Londra ca -i cu+ eu le2a- <i provoca&8 Cel +ai a+u;an& lucru e*&e c6 nu *pun lucruri &o&al $ra&ui&e9 da& <iind c6 aparin or$ani;aiei care9 n&r2un <el *au al&ul9 e a+e*&eca&6 n &oa&e ace*&ea9 -i anu+e9 K.B2ul8 Cu al&e cuvin&e va <i un rapor& p*i%olo$ic al unui individ <6r6 p*i%olo$ie proprie9 i+plan&a& n&r2un +ediu *&r6in ca par&e a unui :lan $randio* -i ui&a& apoi la <el de repede ca -i :lanul8 De*pre o +e&odolo$ie a rapoar&elor Nu c6u&ai vreun nele* a*cun* n cuvin&ele +ele8 Vor7e*c n&o&deauna <6r6 alu;ii -i para7ole *punnd &o& ce a+ de *pu*8 N2a+ &i+p de nele*uri a*cun*e prin&re rnduri *au de ice7er$uri li&erare8 Cnd oa+enii n2au n<r2 JM +ic de *pu* ei +a*c%ea;6 $olul a ceea ce *pun prin&r2o <al*6 *&r6lucire de *upra<a69 ca -i cu+ ar di*pune de ar$u+en&e +ul& prea *u7&ile9 <urni;a&e de o $ndire pro<und68 Nu nu+ai *crii&orii dar -i re$i;orii de <il+ o<er6 eHe+ple per<ec&e n ace*& *en*8 Avea+ un cole$ n in*&i&u&ul no*&ru care era con*idera& un +are $ndi&or nu+ai pen&iru c6 *e dovedi*e un +ae*&ru n Feice7er$G -i n Fprin&re rnduriG8 n +o+en&ul n care -i2a +pin* ar&a pn6 la li+i&a eH&re+69 adic6 a reu-i& *6 *e lip*ea*c6 pn6 -i de rndurile n&re care -i pla*a ideile *ale pro<unde -i c%iar -i de par&ea vi;i7il69 plu&i&oare a Fice7er$uluiG *6u li&erar9 a&unci a+ reu-i& *6 nele$e+ c6 nu era ni+ic al&ceva dec& un para;i& ordinar -i un i+7ecil8 Ceea ce nu i2a -&ir7i& cu ni+ic repu&aia de +are $ndi&or8 n ce +6 prive-&e Fice7er$urileG +ele li&erare *n& lip*i&e de *eciunea *u7acva&ic69 iar n&re rndurile +ele nu eHi*&6 Fprin&re rnduriG8 Ca o+ cu eHperien6 -&iu c6 rapor&ul +eu nu va <i nicioda&6 ci&i&8 De aceea o7iceiul de a +6 adre*a ci&i&orului e nu+ai un re<leH *ovie&ic8 B6&rnul 7ol-evic al c6rui9 rapor& l a;vrli*e+ la $unoi *e adre*a de a*e+enea unui ci&i&or i+a$inarE c6&re FCo+i&e&ul Cen&ral lenini*&GD c6&re Fpar&idul +eu dra$GD -i c6&re Fn&rea$a u+ani&a&e pro$re*i*&6G8 i a <olo*i& la ceva ori cuiva nepreui&a *a eHperien6 de via6> NuB n condiiile a*&ea ce in&ere* ar pu&ea

pre;en&a *pu*ele celui care nu a pu&re;i& prin nc%i*orile ari*&e9 nu -i2a v6r*a& *n$ele pe 7aricade9 n2a par&icipa& la a*al&ul :ere)opului *au la con*&ruirea Ko+*o2+ol*)ului9 nu -i2a de;$oli& piep&ul n <aa +i&ralierelor du-+ane -i nu a da& dovad6 de *piri& nova&or> A7ordarea crea&oare :e ln$6 celelal&e9 noi9 oa+enii *ovie&ici9 *n&e+ pre$6&ii *6 a7ord6+ &o&ul n +od crea&or8 n acea*&6 ordine de idei +i a+in&e*c de o n&+plare <oar&e in*&ruc&iv68 !pionii no-&ri n Occiden& <ura*er6 planurile unei +a2-ini2unel&e de*&ina&6 unui proce* &e%nolo$ic deo*e7i& de co+pleH -i *o<i*&ica&8 n acela-i &i+p9 ei pu*e*er6 +na -i pe pie*ele co+ponen&e8 A <o*& <or+a& un colec&iv de lucru *pecial care *6 dea de cap6& +odului de <uncionare8 In2 *&anele *uperioare erau deo*e7i& de in&ere*a&e deoarece +a-ina ur+a *6 <ie <olo*i&6 n producia de &ancuri8 Colec&ivului i *2a da& di*po;iie *62-i ndeplinea*c6 *arcina prin u&ili;area raional6 a re*ur*elor -i *6 dea dovad6 de *piri& crea&or -i inova&or8 A-a c6 inovaiile n2au lip*i&9 nc6 de la pri+a a*a+7lare cinci pie*e deveni*er6 inu&ile8 a-ina lucra <6r6 ele8 A <o*& a-ina a-ina de+on&a&6 -i a*a+7la&6 din nou8 De da&a a*&a au r6+a* pe dina<ar6 ;ece pie*e8 con&inua *6 lucre;e8 O nou6 de+on&are -i o nou6 a*a+7lare8 Dou6;eci de pie*e8

con&inua *6 lucre;e8 Binenele* c6 n2au lip*i& eHcla+aiile 7a&@ocori&oare la adre*a &e%nolo$iei occiden&ale8 Apoi9 cineva a lan*a& ideea c6 dup6 al&e cinci de+on&6ri -i a*a+7l6ri *ucce*ive +a-ina va lucra <6r6 pie*e8 O de*coperire *en;aional6B Tovar6-ii de colec&iv l2au privi& cu *u*piciune pe *u*in6&orul %iper2raionali;6rii -i au %o&6r& *6 *e +ulu+ea*c6 cu &riu+<ul de pn6 a&unci8 !2a rapor&a& conducerii c69 drep& re;ul&a& al unui re+arca7il e<or& crea&or9 colec&ivul a *i+pli<ica& n +od con*idera7il con*&rucia eHce*iv de co+plica&6 a +a-inii8 Din acel +o+en&9 +a-ina a ncepu& *6 eHecu&e cele +ai pri+i&ive -i +ai $ro*olane operaiuni9 iar dup6 o lun6 *2a *&rica& de &o& -i pen&ru &o&deauna8 n&re &i+p n*6 in*&anele *uperioare -i pierdu*er6 in&ere*ul8 Iir+ele occiden&ale ncepu*er6 *6 ne vnd6 pie*e de &ancuri $a&a <6cu&e9 a-a c6 +a-ina nu2-i +ai avea ro*&ul8 "n ca; -i +ai in*&ruc&iv *2a pe&recu& la Fcoala LeninG9 unde *n& pre$6&ii *pionii no-&ri9 conduc6&orii par&idelor co+uni*&e -i vii&ori <uncionari $uverna+en&ali pro2*o2vie&ici pen&ru 6rile occiden&ale8 "nul din elevi9 din dorina de a ne <ace pe plac a lua& n *erio* concep&ul Fa27ord6rii crea&oareG -i a ncepu& *6 de7i&e;e a*e+enea &+2penii9 nc& *2a pu* pro7le+a nc%iderii -colii9 care ar <i deveni& o pepinier6 a euroco+uni*+ului8 Ace*& co+uni*& din Occiden&9 de-i co+uni*&9 nu era +ai puin occiden&al9 a-a c6 nu pu&ea *6 nelea$6 e*ena Fa7ord6rii crea&oareG8 Iar la o -edin6 *ecre&6 a Co+i&e&ului Cen&ral la care a <o*& eHa+ina&6 condui&a conda+na7il6 a co+uni-&ilor din Occiden&9 *ecre&arul pen&ru ideolo$ie a a<ir+a& c6 la ori$inea $re-elilor lor *&6 ina7ili&a&ea de a percepe concep&ul Fa7ord6rii crea&oareG n +od

crea&or8 Cnd +2au &ri+i* aici9 &ovar6-ii din Or$ane +i2au ordona&9 n&re al&ele9 *6 a7orde; n +od crea&or +i*iunea +ea8 Ca o+ *ovie&ic a+ nele* adev6ra&ul *en* al cuvin2 JO &elor de r6+a* 7unE *&ai u-or -i nu <6 eHce* de ;el8 C& de*pre crea&ivi&a&e9 ea +i <olo*e-&e cu adev6ra& la *crierea rapor&ului8 !cri* cu deH&eri&a&e9 cel +ai pro*& rapor& e*&e cu +ul& +ai in&ere*an& dec& cea +ai e<icien&6 aciune dac6 <ace dovada co+pe&enei nu la nivelul <ondului9 ci la nivelul <or+ei8 Aici9 n co+paraie cu lucrurile pe care le po& *pune9 adev6ra&a +ea via6 e $roa;nic de plic&icoa*6 -i depri+an&68 I+a$inai2v6 unde *2ar a@un$e dac6 ar <i po*i7il *6 *crie+ rapoar&e de*pre c6l6&oria pe lu+ea cealal&6B icul &ra&a& -&iini<ic Dar poa&e c6 ar <i +ai 7ine *6 *criu un +ic &ra&a& -&iini<ic> !n& doar o+ de -&iin69 nu> E adev6ra& c699 a&& eu9 c& -i cole$ii +ei a+ *ervi& elurilor co+ple& ne-&iini<ice ale Co+i&e&ului Cen&ral -i K.B2ului8 Da9 dar a+ <6cu&2o n&r2o +anier6 pe de2a n&re$ul -&iini<ic68 !6 lu6+ de eHe+plu deci;ia lua&6 de ei de a di*&ru$e +i-carea di;iden&69 lucru care *2a dovedi& a nu <i c%iar a-a de *i+plu8 !arcina noa*&r6 a con*&a& n a de;vol&a o @u*&i<icare &eore&ic6 a *u<oc6rii di;iden&ei -i de a ela7ora +6*uri e<ec&ive n ace*& *en*8 Nu &re7uie *6 v6 i+a$inai c6 a <o*& o &rea76 u-oar6 *au c6 pe parcur* n2au ap6ru& con<lic&e8 i n ace*& do+eniu de ac&ivi&a&e9 +arcan&ele de*coperiri -&iini<ice *urvin n ur+a unor lup&e crncencv Iniial9 propunerea de di*credi&are a di;idenilor n oc%ii Occiden&ului prin &ri+i&erea lor n eHil n Occiden& a <o*& pro*& pri+i&68 Apoi -i2a <6cu& dru+ la in*&anele *uperioare9 pen&ru ca n cele din ur+6 Biroul :oli&ic *6 -i2o n*u-ea*c68 Dar c&6 ener$ie c%el&ui&6 pen&ru ca *6 a@un$e+ acoloB C&e vic&i+eB n paran&e;6 <ie *pu*9 nu+6rul vic&i+elor lup&ei pen&ru cel +ai e<icien& +od de a pune p&i+nu2n $ur6 di;idenilor a dep6-i& cu +ul& nu+6rul vic&i+elor din rndul di;iden&ei8 i c&e e<or&uri -i c& &alen& a+ c%el&ui& eu n*u+i pen&ru a concepe diver*e planuri de ace*& <elB A+ de*ena& $ra<ice9 a+ alc6&ui& &a7ele9 a+ de*coperi& <or+ule -i a+ veri<ica& &eore+e8 :o&rivi& ace*&or <or+ule9 de eHe+plu99 re;ul&a c6 apariia unui cri&ic al re$i+ului ar <i d6un6&oare pen&ru re$i+9 dar nu prea +ul&8 Doi cri&ici era de@a l +ai $rav8 In*6 nu de dou6 ori +ai $ravD nu+ai o da&6 -i op& ;eci+i8 54 de cri&ici avan&a@ea;6 re$i+ul +ai +ul& dec& cinci9 da& <iind c6 poi con&a n +are +6*ur6 c%iar pe di;ideni n lup&a +po&riva di;idenilor8 E dea@un* *6 ai &rei cri&ici c6 ncep *6 *e +6nnce unul pe al&ul8 Cu ;ece cri&ici9 re$i+ul a deveni& de@a un pre&eH& pen&ru cio+6$eal6 reciproc68 Cel

puin unul din &rei a@u&6 K.B2ul8 i cel puin cinci din ;ece po& <i privii drep& in<or+a&ori volun&ari ai Or$anelor8 Nu cred c6 &re7uie *6 vor7e*c de ci in<or+a&ori pl6&ii po& <i in<il&rai n a*&<el de $rupuri8 E adev6ra& n*6 c6 pe +6*ur6 ce nu+6rul cri&icilor re$i+ului cre-&e9 apar con*ecine neprev6;u&e8 Cel +ai i+por&an& e*&e c6 acei ce cri&ic6 re$i+ul ncep *6 in&re n co+pe&iie cu apolo$eii *6i n nele$erea re$i+ului n*u-i8 !ecre&arului cu ideolo$ia din Co+i&e&ul Cen&ral i *2a v6r*a& <ierea a<lnd -&irea c6 un cri&ic eHila& din Occiden& a declara& *i*&e+ul *ovie&ic drep& *&a7il8 = Tic6lo*ul 6*&aB a urla& !ecre&arul8 Noi9 adev6raii +arHi*&2lenini-&i9 noi pre&inde+ c6 *i*&e+ul *ovie&ic e *&a7il8 i vine acu+ &r6d6&orul 6*&a de;$u*&6&or -i are neru-inarea *6 de+on*&re;e c6 *i*&e+ul no*&ru *ovie&ic e *&a7ilB .uvernanii no-&ri i ur6*c pe cri&icii re$i+ului9 nu pen&ru c6 ei ar *u7+ina re$i+ul 'nici o cri&ic6 nu2l *u7+inea;69 l n&6re-&e doarB(9 ci pen&ru c6 cei ce cri&ic6 re$i+ul u;urp6 inaliena7ila prero$a&iv6 a celor +ai pu&ernici lideri *ovie&iciE de a cri&ica +odul de via6 *ovie&ic8 De*i$ur9 pen&ru +ine9 n *i&uaia +ea9 un +ic &ra&a& -&iini<ic ar <i cea +ai 7un6 *oluie8 Dar n2a+ 7ani pen&ru $ra<ice -i &a7eleD la ndoieli Ce &i&lu *62i dau ro+anului2denun2rapor&2+ic2&ra&a&> Nu con*iderai c6 e*&e vor7a de o pro7le+6 *ecundar68 E +o+en&ul *6 dau din nou un eHe+plu in*&ruc&iv8 "n anu+i& *peciali*& +o*covi& n pro7le+ele co+uni*+ului -&iini<ic *2a deci* 7ru*c *6 de;v6luie lu+ii n&r2o car&e de*pre ce e*&e vor7a cu adev6ra&8 N2a pu&u&2o ncepe n*6 pen&ru c6 -i iro*i*e <orele ncercnd *6 re;olve dile+a &i&lului = ce ar <i +ai 7ineE FCerul -i 7olovanulG *au FBolovanul -i cerul>G A-a c6 a a@un* n Occiden& <6r6 reve2la&oarea *a car&e9 ceea ce i2a provoca& o $roa;6 de nea@un*uri9 nc6 n2a $6*i& o *lu@76 7un69 de-i &oa&6 lu+ea -&ie c6 lucrea;6 pen&ru K.B8 Ciuda& nu2i a-a> "n a$en& *ovie&ic -o+erB Occiden&ul a ncepu& *6 nu +ai -&ie *6 *e poar&e8 E &i+pul *62l c%e+6+ la ordine8 A+in&indu2+i &ri*&a *oar&6 a celui care dori*e *6 de;v6luie *ecre&ele co+uni*+ului -&iini<ic9 +2a+ deci* *6 a+n pro7le+a &i&lului8 Cine -&ie9 poa&e n2a+ *6 *criu ni+ic -i a&unci acea*&6 *pinoa*6 pro7le+6 va di*pare de la *ine8 !2a ivi& n*6 o al&6 dile+6 nu +ai puin di<icil6E cui i voi dedica opera +ea ne*cri*6> R6po*a&ei +ele +a+e *au par&idului> "l&i+ului Con$re* *au vii&oarei -edine a Co+i&e&ului Cen&ral> Iu7i&ului popor *ovie&ic *au de&e*&a&ei +ele <o*&e *oii> :uinelor vic&i+e ale re$i+ului *au nenu+6railor +ei &ovar6-i de 7eie> n <inal +2a+ deci* a*upra varian&ei pa&rio&iceE FDedic acea*&6 car&e9 nou69 cerce&a-ilor *ovie&ici o*cova le <6cea+ pe 7anii *&a&ului8

a<lai depar&e de :a&rieG8 O +inuna&6 dedicaie8 Ioar&e *incer68 Ce2ar <i n*6 dac6 +6 vor nele$e $re-i&> ndoiala e*&e carac&eri*&ica noa*&r6 de *&a& 'nu cea naional6(8 ndoielile ne ncearc6 ori de c&e ori ncepe+ ceva *au9 dac6 a+ -i ncepu&9 n &i+p ce duce+ acel lucru pn6 la cap6&8 Iar dac6 *<r-i+ ceva9 &o& ndoielile ne2au +piedica& *6 ne opri+ la &i+p8 A*&a2i cau;a pen&ru care9 de eHe+plu9 ne2a+ repe;i& c6&re Oceanul Indian n*6 ne2a+ opri& la @u+6&a&ea dru+ului n A<$ani*&an9 pre&in;nd c6 vre+ *6 pune+ cap6& +a-inaiilor i+periali-&ilor a+ericani -i *6 a@u&6+ $uvernul le$al la pu&ere *6 pun6 ceva ordine n ar68 i a+ <6cu&2o a&& de pro*& nc& +a-inaiile i+periali-&ilor a+ericani -i de;ordinile *2au n+uli& de la o ;i la al&a8 i n2ave+ cu+ ie-i din i+pa*8 R6po*a&a +ea +a+6 a ncerca& de &rei ori *6 avor&e;eE a n$%ii& un )ilo$ra+ de c%inin69 -i2a op6ri& picioarele cu ap6 cloco&i&6 n cinci rnduri -i a +ai <6cu& o *ea+6 de lucruri9 &o&ul n &en&a&iva ;adarnic6 de a +piedica venirea +ea pe lu+e8 Cnd *2a convin* c6 e<or&urile *n& inu&ile a declara& c6 +a&erni&a&ea e*&e pen&ru ea cea +ai +are 7inecuvn&are a vieii8 Dup6 aceea9 pn6 la +oar&e n2a o7o*i& *62+i repe&e c6 dac6 ar <i -&iu& c6 a+ *6 devin un e$oi*& a&& de lip*i& de ini+6 ar <i avor&a&8 Occiden&ul *2a +olip*i& -i el de 7oala noa*&r6E li&eral+en&e epui;a& de propriile du7ii9 a *<r-i& prin a pre2 !" 5J *upune c6 an$a@a+en&ele -i apelurile privind de;ar+area ale per<i;ilor lideri *ovie&ici *n& cu adev6ra& *incere8 Raionnd a*&<el a+ lua& %o&6rreaE la*62i *62+i nelea$6 $re-i& dedicaia9 pen&ru c6 ar <i +ai r6u dac6 ar in&erpre&a2o corec&8 V6 pu&ei i+a$ina ce *2ar n&+pla dac6 Occiden&ul ar de*lu-i in&eniile *ovie&ice n A<$ani*&an> !2ar *c6pa cu &oii n pan&aloni cu o a*e+enea n<rico-6&oare <or6 c6 n2ar +ai <i de &r6i& din cau;a +iro*ului *u<ocan&8 !6 l6*6+ ndoielileB Occiden&ul nu va in&erpre&a corec& dedicaia8 N2ar ndr6;ni *2o <ac68 Iar oa+enii no-&ri -&iu de*pre ce2i vor7a -i <6r6 in&erpre&6ri8 Iap&ul c6 noi *n&e+ cei c6rora dedic acea*&6 car&e *i+pli<ic6 pro7le+a8 A-a cu+ *punea &a&6l +eu vi&re$ 'direc&or al unui +are ci+i&ir din *u7ur7iile epi&a<ul9 +ori *e +ai $6*e*c De*pre ie-irea la ocean De pro7le+a ie-irii la Oceanul Indian ne2a+ preocupa& nc6 din &i+pul lui Hru-ciov8 E adev6ra& c6 de o +anier6 +ai +ul& vi*6&oare dec& reali*&68 La ur+a ur+ei9 n &i+pul lui :e&ru ne2a+ croi& dru+ la +are a-a c6 acu+ a *o*i& vre+ea *6 ne croi+ dru+ la ocean8 A+ ui&a& c6 o*covei(E i+por&an& e

ave+ acce* la oceanele lu+ii de2a lun$ul unei coa*&e care *e n&inde pe ;eci de +ii de )ilo+e&ri8 A*&a nu con&ea;69 pen&ru c6 acolo e <ri$8 Ave+ nevoie de un ocean cald -i cel Indian ar <i cel +ai po&rivi&8 Bri&anicii *2au <olo*i& ndea@un* de India -i al&e 6ri din E*&D acu+ ne2a veni& -i nou6 rndul8 N2a+ -&iu& la &i+pul po&rivi& c6 pro7le+a era +ai *i+pl6 dec& credea+9 pen&ru c6 ni+eni nu *2a o7o*i& *6 *e ui&e pe o %ar&68 Credea+ c6 dru+ul *pre ocean &rece prin Al&ai9 :a+ir -i Hi+alaia8 !2a dovedi& n*6 c6 era doar ceva +ai depar&e de !oci -i +ul& +ai acce*i7il dec& !ociul8 Ce p6ca& c6 nu ne2a ar6&a& ni+eni un a&la*B N2ar +ai <i avu& loc *e*c8 Alu;ie la ;icalaE I+por&an&6 e le$ea9 cri+inali *e +ai $62 P :e&rul ':e&ru cel :e&er*7ur$ul la !! cri;a din Iran8 i n2ar +ai <i <o*& nici picior de ara7 pe2acolo8 n &reac6& <ie ;i*9 nici nu *e nele$e de unde au veni& a-a deoda&68 La ur+a ur+elor a+ ie-i& &o&u-i la un ocean cald8 E drep& c6 puin +ai la vale9 pe coa*&a A+ericiiD n Cu7a8 Noi -i Occiden&ul Cu civa ani n ur+69 unul din <uncionarii unei a+7a*ade occiden&ale era po*&a& n per+anen6 ln$6 ;idul Kre+linului8 :rin&re nda&oririle *ale *e a<la -i *arcina de a *uprave$%ea li+u;inele $uverna+en&ale care in&rau -i ie-eau8 !peciali-&ii )re+linolo$i occiden&ali anali;au ace*&e in<or+aii -i e+i&eau $enerali&6i pro<unde privind Fpoli&ica Kre+linuluiG8 n acela-i &i+p9 un a$en& K.B avea +i*iunea de a2l con<u;iona pe o7*erva&orul occiden&al8 La anu+i&e ore -i n&r2o anu+i&6 ordine9 el pro$ra+a in&r6rile -i ie-irile unor <al-i FBre@neviG9 F!u*2loviG9 F.ro+ciG -i a al&or lideri *ovie&ici8 A$en&ul K.B rdea cu lacri+i cnd pove*&ea de*pre +anipul6rile *ale8 n&r2o ;i el a l6*a& *6 in&re &rei FBre@ nevG -i a l6*a& *6 ia*6 cinci8 6 n&re7 cu+ au re;olva& )re+linolo$ii occiden&ali acea*&6 eni$+68 Di+ineaa :ri+ul care +2a vi;i&a& a <o*& Cinicul9 unul din loca&arii din F:EN!IONG8 = Cu+ &e *i+i> !6 c%e+ un doc&or> = Nu &e o7o*i9 re;i*&8 = !6 anun poliia> &ii c6 pe aici *e2n&+pl6 lucruri ciuda&e8 = La ce 7un> = Ai drep&a&e8 N2are ro*&8 A <o*& unul care a +6r&uri*i& c6 a &ri+i* doi de2ai no-&ri pe are( ar 'JMO5=J05J( -i +p6ra& 'J05J= J053( al Ru*iei a <onda& area Bal&ic6 la J0418

lu+ea ailal&6 <o2lo*indu2*e de ni-&e 7ac&erii8 :oliia nu l2a cre;u&8 Au *pu* c6 n2are de*&ule pro7e8 A*&a2i ce nu+e*c ei de+o2 !# craie8 !6 le <ie de 7ine8 Te *<6&uie*c *6 nu2i <aci prea +ul&e ilu;ii8 In&re &i+p a+ *62i aduc un *andvici8 Cinicul a pleca&8 A+ <o*& ncredina& c6 ur+a *6 <ie *andviciul de pe ur+68 Iie8 De da&a a*&a +6car nu &re7uie *6 iau o deci;ie = oa+enii *ovie&ici nu *n& nv6ai *6 ia deci;ii *in$uri8 Apoi a veni& .lu+eul9 un al& loca&ar la F:EN!IONG9 care *2a lip*i& pen&ru +ine de un pac%e& de i$6ri8 Recen& <u*e*e n concediu n !pania -i I&alia &ri+i* de o or$ani;aie an&i2 *ovie&ic6 care2i pl6&ea +ai ni+ic9 n*6 i decon&a c%el&uielile de c6l6&orie8 Al&<el ar <i &re7ui& *6 econo+i*ea*c6 vreo cinci ani pen&ru un concediu n !pania8 = Cu+ +er$ lucrurile pe2acolo> = Ca de o7icei8 &ii9 n An$lia *e circul6 pe *&in$69 n I&alia pe +i@loc9 iar n !pania i ie* cu &oii c%iar n <a68 N2a r6+a* nici o +a-in6 n&rea$68 E de;$u*&6&orE pe*&e &o& cri;e de $uvern9 cri+e9 a&en&a&e cu 7o+7e8 Copii -i oa+eni poli&ici r6pii8 !par$eri8 E*croc%erii8 .reve8 In*6 au cu &oii ce +nca8 i 7ine8 i -&iu *6 <ac6 dra$o*&e8 In&r2un cuvn&9 li7er&a&e8 A propo*9 +2a+ n2&lni& cu un +o*covi&9 care ;icea c6 i2e a+ic8 e+i$ranii *ovie&ici8 Cine e cu adev6ra& a$en& *ovie&ic> A$en&ul *ovie&ic Concep&ul de Fa$en& K.BG ine de 7irocraie9 nu de -&iin68 E prea n$u*&9 prea va$ -i *&rne-&e prea +ul&e aver*iuni8 Din pro7i&a&e -&iini<ic6 a- pre<era *62i *u7*&i&ui un &er+en +ai cuprin;6&or -i +ai eHac&9 -i anu+eE concep&ul *ociolo$ic de FA$en& al "niunii !ovie&iceG *au FA$en& !ovie&icG9 pre*cur&a& FA!G8 Ri$oarea ace*&ei noiuni e*&e eviden&68 :oi *6 *pui i+edia& -i cu cer&i&udine cine e *au nu un FA!G8 :e cnd9 c%iar dac6 -&ii cu cer&i&udine c6 ai de2a <ace cu un Fa$en& K.BG9 c&eoda&6 e i+po*i7il *2o *pui8 i e -i periculo*D &e poa&e da n @udeca&6 pen&ru calo+nie8 A <i Fa$en& K.BG e conda+na7ilD a <i FA!G9 nu8 Dac6 cineva e un a*9 a*&a nu n2 *ea+n6 c6 n2ai *62i +ai *&rn$i +na8 Iar dac6 nu e9 a*&a nu n*ea+n6 c6 ai *6 i &e arunci de $&8 Vedei careC *n& avan&a@ele de a <olo*i FA!G n loc de Fa$en& K.BG> O7*ervai c6 a+ re;olva& pro7le+a la nivel pur *e+an&ic8 Relaia din&re cele dou6 concep&e eHa+ina&e e*&e ur+6&oareaE nu orice a* e n +od nece*ar a$en& K.B8 :oi <i a* c%iar dac6 K.B2ul n2a au;i& nc6 de &ine9 c%iar dac6 K.B2ul &e renea$6 -i ai <o*& -&er* de pe li*&a a$enilor *au c%iar dac6 &u n*ui l rene$i8 O+i& ca;ul celui i2a *pu* c6 e-&i a$en& *ovie&ic8 R6+a* *in$ur a+ ncepu& *6 re<lec&e; la o pro7le+6 deo*e7i& de real6 pen&ru noi9

care n2a au;i& de eHi*&ena K.B2ului9 c6ci un a*e+enea ca; nu *e cunoa-&e nc68 "n o+ poa&e <i un a* <6r6 *2o -&ie8 Nu orice a$en& K.B e*&e n*6 un a*8 A+ n&lni& para;ii &r6ind n Occiden&9 o<ieri K.B9 care pri+i*er6 o $roa;6 de 7ani9 decoraii -i pro+ov6ri pen&ru para;i&i*+ul lor -i care nicioda&6 n2au +i-ca& un de$e& pen&ru :a&rie *au Or$ane9 7a c%iar au provoca& daune aprecia7ile8 A*&<el &e poi convin$e cu propriii oc%i de di<erena din&re a7ordarea ad+ini*&ra&iv6 -i cea *ociolo$ic6 n nele$erea vieii adev6ra&e8 A-ii po& <i *u7divi;ai n ca&e$orii9 $rade9 niveluri9 pro<ile -i al&e carac&eri*&ici8 N2a+ *6 in*i*& a*upra unor *u7&ili&6i de ordin *&ric& pro<e*ional8 Di<erena n&re un a* &n6r -i unul 76&rn9 de eHe+plu9 e*&e ca di<erena n&re un ar%ivar &n6r -i unul 76&rnD n &i+p ce a-ii E+erii ai :oporului *n& precu+ Ar&i-&ii E+erii ai :oporului8 :en&ru o de<inire corec&6 a ceea ce e*&e un a* &re7uie de;vol&a&6 o nou6 -&iin68 :en&ru cei incapa7ili *6 nelea$6 o con*&rucie &eore&ic6 '+area +a@ori&a&e a o+enirii9 inclu*iv oa+enii de -&iin6( &re7uie n*6 *6 &e +ulu+e-&i cu eHe+ple concre&e9 care *6 le per+i&6 *6 deo*e7ea*c6 i+edia& un a* de ali +uri&ori8 A+ *6 v6 dau acu+ c&eva eHe+ple din&re cei ce +6 ncon@oar6 -i din&re cei pe care ei i 7r<e*c8 E-an&ioane eHplica&ive !crii&orul e*&e un a* 76&rn care a p6r6*i& "R!!2ul &recnd drep& evreu -i *crii&or de $eniu8 A <o*& repede de+a*ca& ca ne2evreu8 N2a <o*& nevoie *6 i *e de+a-&e $eniul8 Neva*&a lui9 un a* &n6r9 a *o*i& aici &recnd drep& credincioa*a2*oie2a2unui2*crii&or2de2$eniu8 Ea i e*&e cu !$ 53 adev6ra& credincioa*69 n +6*ura n care nu *2a $6*i& ni+eni n Occiden& *2o *educ68 'Iap& ce dovede-&e *l67iciunea Occiden&ului(8 :ro<e*orul e*&e un a* al :oporului9 care pe cnd era cineva a condu* o dele$aie de par&id n Occiden& -i a r6+a* aici 'Fale$nd li7er&a&eaG(8 In clipa de <a6 conduce ac&ivi&6ile e+i$ranilor *ovie&ici n ;ona european6 n care9 pen&ru +o+en&9 &r6ie*c -i eu8 !e crede c6 ar <i <o*& +e+7ru n Co+i&e&ul Cen&ral9 de-i el n2a <o*& nici +6car n or$ani;aia raional68 La o*cova9 cu acordul K.B2ului a deveni& *pion al uneia din a$en&urile occiden&ale8 A@un* n Ve*&9 cu acordul a$en&urii occiden&ale9 a deveni& *pion al K.B2ului8 Doa+na9 un a* E+eri&9 e*&e ad@unc&a :ro<e*orului8 !oul ei e*&e un a* al :oporului -i -e<ul n&re$ii reele *ovie&ice de *piona@ din acea*&6 par&e a Europei8 En&u;ia*&ul9 !+iorc6i&ul9 .lu+eul9 Cinicul9 Di;iden&ul -i *oia *a9 precu+ -i :ic&orul

-i *oia *a9 &oi e+i$rani *ovie&ici9 *n& a-i &ineri8 De;vol&ndu2+i ideea a+ inclu* n $rupul de a-i pe proprie&arul pen*iunii noa*&re 'el o<er6 ad6po*& e+i$railor din la$6rul *ociali*&(9 pe neva*&a *a 'ea *e culc6 cu loca&arii 7urlaci ai pen*iunii -i nu vrea 7ani( -i pe ca+eri*&6 'care *e culc6 cu aceia-i 7urlaci9 c6rora le ia ceva 7ani(8 Iolo*e*c aici eHpre*ia F*e culc6G din pur6 pudoare *ovie&ic68 :roprie&6rea*a nu ia 7ani nu din 7un6&a&e *u<le&ea*c6 'n2o *6 $6*e-&i a*&<el de pro-&i aici(9 ci pen&ru c6 ni+eni nu i2ar da oricu+ nici o 76ncu68 E 76&rn6 -i u;a&69 iar noi &re7uie *6 ne nu+6r6+ de dou6 ori <iecare 76ncu68 Ca+eri*&a ia 7ani pen&ru c6 e &n6r6 -i are <ar+ec8 Are are -i doi copii8 B6r7a&ul ei n2 are ni+ic +po&riva +icilor ac&ivi&6i eH&racon@u$aleD a+ndoi <ac econo+ii *62-i cu+pere ca*68 "r+6&orii n $rupul de a-i *n&E un venera7il ecle;ia*& care2-i <ace propria recla+6D <ra&ele unui pre-edin&e care ali+en&ea;6 %arnic +oara propa$andei *ovie&ice9 -e<ul unui par&id care <ace nave&a la o*cova pre&in;nd c6 e paci<i*& = de <ap& pen&ru a pri+i in*&ruciuni8 !n& inclu-i !ovie&olo$ul9 Kre+linolo$ul -i ali idioi9 da& <iind c6 ei nu nele$ ni+ic din *i*&e+ul *ovie&ic9 n*62-i i+a$inea;6 c6 nele$ &o&ul8 A+ ad6u$a& @urnali-&i occiden&ali9 pro<e*ori9 poli&icieni9 oa+eni de a<aceri = cu &oii lac%ei one-&i ai conducerii *ovie&ice n &i+p ce pre&ind c6 o denun6 -i o p6c6le*c8 Nu i2a+ ui&a& nici pe *oldaii Ba&a2 !% Honului !pecial A+<i7iu9 care a@u&6 *erio* pen&ru un nou r6;7oi8 n cele din ur+69 ar <i nedrep& dac6 n2a- +eniona al&e dou6 per*oane8 E vor7a de e<9 un a* e+eri&9 cola7ora&or al unui *erviciu de in<or+aii c6ruia nu i *e cunoa-&e eHac& nici nu+ele8 A de7u&a& n cali&a&e de a* n&r2una din or$ani;aiile de in<or+aii occiden&ale9 care *2 a dovedi& a <i un paravan pen&ru *piona@ul *ovie&ic8 Iar apoi e doa+na An&i9 a* e+eri&9 care a adu* *ervicii nepreui&e "R!!2ului prin pu7licarea unei revi*&e an&i2*ovie2&ice +ai +ul& dec& i+7ecile9 care a r6*pndi& &o& <elul de ;vonuri calo+nioa*e c6 a- <i un a$en& al n Occiden& cu *copul de a aduce la pu&ere Co+uni*+ul8 Cinicul Cinicul *2a n&or* cu c&eva <elii de pine cu un&888 &re7uie *6 +6 o7i-nuie*c cu +odul de via6 occiden&al88 8 cu c&eva *andvi-uri8 i2a adu* ul&i+a ve*&eE a *o*i& un nou cuplu +o*covi&8 n +od eviden& doi &e+7eli 76&rni -i *c%i;o<renici9 nu+ai 7uni de le$a&8 Nu *e2 nele$e9 de ce dau dru+ul la oa+eni din 6-&ia> = Toc+ai pen&ru c6 *n& 76&rni9 &e+7eli -i *c%i;o<renici9 i2a+ r6*pun*8 Ca *6 ncurce o*covei veni& o*cova <ie nu+ai prin aceea c6 *cuip6 pe n&rea$a co+pleHi&a&e a *i&uaiei in&ernaionalee evi&nd prin orice +i@loc *6 *e pre$6&ea*c6

iele8 !6 dea un eHe+plu8 = Au <o*& adu-i ile$al prin Au*&ria9 a *pu* Cinicul8 Dar de ce le2au da& dru+ul> = :en&ru c69 i2a+ *pu*9 e +ai u-or *6 pe*cuie-&i n ap6 &ul7ure8 "n &ip in&eli$en& arunca& n&r2o +are de &e+7eli -i *c%i;o<renici poa&e *6 reali;e;e lucruri +ari8 = i cine e &ipul 6*&a in&eli$en&> +2a n&re7a& Cinicul8 = Cine -&ie> :oa&e eu9 poa&e &u8 = Cred c6 nu *e pune pro7le+a noa*&r69 +i2a *pu*D &ii9 eHi*&6 o le$e a &i+pului8 Dac6 pn6 la nc%eierea unei anu+i&e perioade nu2i aran@e;i &re7urile dovede-&i c6 nu e-&i 7un de ni+ic8 Tu -i cu +ine a+ dep6-i&2o de cel puin dou6 oriB A- ;ice *6 <aci &o&u-i o declaraie la poliie8 :en&ru orice even&uali&a&e888 i pen&ru *&a&i*&icile lor8 Cnd au nre$i*&ra& cinci;eci de ca;uri de a*&<el de +7oln6viri *u*pec&e po& <i *i$uri c6 e ceva n nere$ul68 !& O +6r&uri*ire *incer6 Nor+al9 -i eu *n& un a*8 E adev6ra& ncep6&or9 un de7u&an& *au9 +ai de$ra76 unul dori&or *6 de7u&e;e9 da& <iind c6 n2a+ avu& nc6 -an*a de a de7u&a8 n&re &i+p9 <unciile +ele de a* *n& pri+i&iveE *6 @oc rolul unui punc& de o7*ervaie -i al unui co7ai a;v,rli& n&r2un +ediu *&r6in8 O<ierul de K.B care +i2a <6cu& in*&ruc&a@ul +i2a *pu*E = Con*ider62&e lune&a -i co7aiul no*&ru pe o plane&6 necuno*cu&68 Tre7uie *6 ne in<or+e;i de &o& ce ve;i9 de relaia &a cu +ediul9 precu+ -i de propriile &ale eHperiene8 Ne a-&eap&6 reali;6ri epocale8 A+ declan-a& un $randio* a&ac a*upra Occiden&ului8 E-&i o p6r&icic6 a reali;6rilor $randio*ului a&ac8 nele$i> A+ nele* de*i$ur8 A+ accep&a& *6 devin o p6r&icic6 din epocalele reali;6ri nu din cau;a lor9 ci888 da&ori&6 unor lucruri pe care nu le2a+ nele* pn6 n ;iua de a*&6;i8 Eu unul n2 a+ $6*i& o @u*&i<icare convena7il6 a raiunii pen&ru care a+ accep&a& *6 devin o p6r&icic6 a reali;6rilor epocale8 Nu v6 $r67ii n*6 *6 +6 includei prin&re r6u<6c6&ori8 Iiecare reali;are epocal6 are con*ecine i+previ;i7ile -i incon&rola7ile8 A-a *2a n&+pla& -i cu revoluia noa*&r69 care ur+6rea *6 aduc6 paradi*ul pe p6+n& -i a adu* 888 &ii Dvoa*&r6 ce2a adu*8 Ceva a*e+6n6&or *2ar pu&ea n2&+pla cu $randio*ul a&ac8 Ar pu&ea avea un re;ul&a& eHac& con&rar9 da&ori&6 anver$urii -i ndr6;nelii eHce*ive8 La ur+a ur+ei9 i cuno*c +ul& prea 7ine pe cei ce au pu* la cale $randio*ul a&ac8 Re+arc un <eno+en *urprin;6&orE &oa&e +arile eveni+en&e din i*&oria lu+ii *n& $enera&e9 *&i+ula&e -i condu*e de dile&ani -i -arla&ani8 Dup62a+ia;a

En&u;ia*&ul a in&ra& <u$a8 !pun 7ine <u$a9 pen&ru c6 <u$e &o& &i+pul ca un recru&9 de-i 7a&e *pre -ai;eci -i n2a <6cu& ar+a&a din cau;6 de pla&<u*9 +iopie -i *&ra7i*+9 nc6 din pra$ a ncepu& *6 urle '<or+6 n care *e adre*ea;6 n +od o7i-nui&( c6 Ei 'cine *n& Ei>( au vru& nu+ai ! *6 +6 *perie9 n &i+p ce pe el vor ncerca *62l lic%ide;e la pri+a oca;ie8 E ur+6ri& de +ul&8 A aver&i;a& de@a poliia -i *erviciile de *ecuri&a&e *6 <ie pre$6&i&e -i a <6cu& o li*&6 de per*oane9 *ocie&6i -i ;iare cu care va &re7ui *6 iau le$6&ura i+edia& ce lui i *e va n&+pla ceva $rav8 L2a+ n&re7a& ce *6 <ac dac6 d6 diareea pe*&e el8 !2a o<en*a& -i a aler$a& a<ar6 din ca+er69 lund cu el -i 7un6&6ile pe care +i le adu*e*e8 :6ca&8 O pro7le+6 dureroa*6 En&u;ia*&ul *e con*ider6 un adev6ra& +arHi*&8 A- <i curio* *6 -&iu dac6 arH ar <i *&a& de vor76 cu el8 !au cu Bre@nev8 !au cu -e<ul K.B2ului8 Cu 6*&a cred c6 da8 i +preun6 cu ndru+6rile u&ile de*pre pu&re;iciunea Occiden&ului i2ar <i da& -i o li*&6 cu nu+ele +arHi-&ilor ru-i din Ve*&8 C& de*pre En$el*9 el ar <i <o*& per<ec& capa7il *6 in&re n a$en&ura *ovie&ic6 din An$lia8 Cu *i$uran6 n*6 c6 arH -i En$el* n2ar vor7i cu +ine8 2ar lua drep& a$en& al K.B2 ului9 c%iar dac6 n2a- <i8 i +2ar per*ecu&a a-a cu+ l2au per*ecu&a& pe D"RIN.8 Dup6 ce En$el* l2a denuna& pu7lic 've;i FAn&i2Diirin$G( a <o*& da& a<ar6 din univer*i&a&e -i &ri+i* n provincie8 Ce *6 +ai *pun de*pre denunurile lui arH con&ra revoluionarilor ru-iB I6r6 *6 +ai vor7e*c de Lenin care i2a da& pe +na poliiei ari*&e pe &oi revoluionarii care2l concurau8 !e ;vone-&e c6 !&alin n*u-i ar <i <o*& a$en& al poliiei *ecre&e ari*&e8 EHi*&6 &o&u-i o ndoial6E ar <i pu&u& !&alin *6 <ie doar un a$en& oarecare> I+po*i7ilB e< al poliiei *ecre&e e cu &o&ul al&cevaB n*69 c%iar dac6 ;vonul e adev6ra&9 nu poa&e n*e+na dec& un *in$ur lucruE Revoluia din Oc&o+7rie n2a <o*& nu+ai un proce* na&ural9 ci -i inevi&a7il8 Dac6 ari*+ul n2a cre;u& n denunurile lui !&alin n*u-i9 a&unci cu adev6ra& c6 ;ilele2i erau nu+6ra&e8 Cnd En&u;ia*&ul +i2 a *pu* c6 F-i !&alin a <o*& in<or+a&orG9 oc%ii i *&r6luceau *&raniu8 i n ce li+76 ar conver*a +oar&e arH a ncepu& *6 nvee ru2 5/ *e-&e pen&ru a2i pu&ea ci&i pe cori<eii +arHi*+ului9 precu+ En&u;ia*&ul9 n ori$inal8 Dar n2a +ai apuca& *6 nvee dec& n@ur6&urile ru*e-&i8 To&u-i9 c&6 clarvi;iuneB Ainnd *ea+a c6 En&u;ia*&ul a declara& c6 FDeu&*c% *c%prac%9 *c%Qer *c%prac%G -i c6 a&unci cnd le vor7e-&e localnicilor recur$e la li+7a@ul in&ernaional al $e*&urilor8 arH cu En&u;ia*&ul9 da& <iind c6 ace*&a din ur+6 nu poa&e le$a dou6 vor7e n $er+an6 ori en$le;68 Ei9 <ir2ar *6 <ie9 vor vor7i ru*e-&eB Cu puin nain&e de

Noi -i viaa *eHual6 i2a+ rea+in&i& de eHi*&ena <e+eilorD *e+n in<aili7il al vindec6rii8 .ndurile aveau n*6 un carac&er +ai +ul& &eore&ic dec& prac&ic8 Din punc& de vedere prac&ic *i&uaia vieii *eHuale n "niunea !ovie&ic6 nu e c%iar a&& de proa*&68 n orice ca; a+ *oluiona& n +od *&r6luci&or pro7le+a +preun6rii pe vre+e rea9 n condiii de locui& in*alu7re9 n a7*ena produ*elor ali+en&are9 co*+e&ice -i a an&i2 concepionalelor8 n ace*& do+eniu *n&e+ cu o *u&6 de ani nain&ea Occiden&ului8 C& de*pre &eorie *n&e+ cu o *u&6 de ani n ur+68 Cea +ai cura@oa*6 ndru+are a -&iinei *ovie&ice n do+eniul vieii *eHuale a <o*& *<a&ul da& 76r7ailor de a *p6la -i ei va*ele -i de a a@u&a la c6lca&ul *cu&ecelor8 "n e+inen& *eHolo$ *ovie&ic9 care pe&recu*e o vacan6 crea&oare n Occiden&9 a *cri* o 7ro-ur6 n care a conda+na& cu eH&re+6 ve%e+en6 a-a nu+i&a Frevoluie *eHual6G9 v6;u&6 ca un *e+n al pr67u-irii <inale a capi&ali*+ului8 El a ad+i* &o&u-i c6 nu pu&e+ re*pin$e cu &o&ul rolul oarecu+ po;i&iv @uca& de len@eria in&i+6 de da+68 Drep& ur+are9 pen&ru F*u7e*&i+6rile *aleG a <o*& n&i u-or cri&ica& n F.AZETA LITERARAG9 iar apoi *<-ia& n FCO "NI!T"LG pen&ru F*uprae*&i+6rile *aleG9 pen&ru Fa&i&udinea lip*i&6 de *piri& cri&icG9 Flip*a de vi$ilen6G -i +ul&e al&e lucruri8 "n an de ;ile !eHolo$ul a <o*& privi& ca Funa din vic&i+ele re$i+uluiG8 Di;idenii au ncerca& *62l <ac6 *6 *e+ne;e lu6ri de po;iie9 iar ;iari-&ii *&r6ini *6 dea in&erviuri8 Re;i*&nd n*6 &u&uror ace*&or &en&aii i *2a per+i* *6 plece din nou n Occiden&8 De da&a a*&a *2a n&or* cu $r6+e;i de len@erie pen&ru a+an&6 -i un por&7a$a@ n&re$ cu an&iconcepionale pen&ru -e<i8 n noua *a 7ro-ur6 n2a +ai repe&a& $re-elile &recu&e8 i a&unci9 F.AZETA 888G l2a cri&ica& 7lnd pen&ru a nu ine pa*ul cu &i+purile9 iar FCO "NI!T"LG i2a repro-a& n&r2o Rarecare +6*ur6 lip*a de a7ordare crea&oare8 Apoi !eHolo$ul a ncepu& *6 plece n <iecare lun6 n Occiden& -i *6 aprovi;ione;e vr<urile no+encla&urii -i cre+a in&elec&uali&6ii *ovie&ice cu &oa&e acce*oriile vieii *eHuale +oderne8 Din punc& de vedere &eore&ic9 n acel +o+en& revoluia noa*&r6 *eHual6 a lua& *<r-i&B n prac&ic6 n*69 repe&9 noi8 88 Aici n Occiden& ne re;olv6+ pro7le+ele *eHuale aproape n acela-i <el ca la din "niunea !ovie&ic68 En&u;ia*&ul e*&e o eHcepie8 La o*cova9 n*6 la un nivel in<erior8 E de nele*8 Aici n&rea$a noa*&r6 po;iie *ocial6 e*&e in<erioar6 celei o*cova i2a r6+a* o neva*&6 76&rn6 -i o $roa;6 de rude8 I *2a pro+i* c6 li *e va da dru+ul &u&uror n clipa n care el *e va aran@a8 n&re &i+p En&u;ia*&ul -i *a&i*<ace nevoile &rupe-&i cu ca+eri*&a8 -i poa&e per+i&e ace*& luH din +o+en& ce pri+e-&e din cnd n cnd unele onorarii +ode*&e8 Nu2-i a*cunde le$6&ura9 ca+eri*&a <iind de dou6 ori +ai &n6r6 ca neva*&62*a -i9 dup6 &oa&e pro7a7ili&6ile9 de cinci ori +ai ape&i*an&68 Cinicul a a<ir+a& c6 dac6 ar <i n locul En&u;ia*&ului n2ar +ai c%e+a2o pe

neva*&62*a n Occiden&8 El *2ar n*ura cu ca+eri*&a9 pen&ru c6 e p6ca& *6 pier;i o <e+eie eH&raordinar68 En&u;ia*&ul a o<&a& -i a *pu* c6 din ne<ericire ca+eri*&a e +6ri&a&6 -i are -i copii8 i +ai are un de<ec& $ravE e i+oral68 Ca <o*& va@nic co+uni*&9 el conda+n6 a*&<el de a&i&udini8 !+iorc6i&ul *e pla*ea;6 la eH&re+a cealal&68 N2are cu ce *6 pl6&ea*c6 ca+eri*&a9 e ne+ulu+i& c6 ar &re7ui *6 pl6&ea*c6 pen&ru a-a ceva9 iar :roprie&6rea*a l i$nor68 Ceilali vecini F7urlaciG nu vor7e*c de e*capadele lor8 Ca &eore&ician n*6 -&iu c6 ei nu po& dep6-i ace*&e dou6 eH&re+eE ne+aipo+eni&ul *ucce* al En&u;ia*&ului -i e-ecul la+en&a7il al !+iorc6i&ului8 !eara !+iorc6i&ul *2a *&recura& n ca+er6 cu un aer a76&u&8 Li&eral+en&e *&recura& pen&ru c69 n con&ra*& cu En&u;ia*&ul9 el nu <u$e9 ci *e *&recoar6 prin *paiu8 :e +a*6 a v6;u& *andvi-ul adu* de Cinic -i l2a %6p6i&8 :e un &on #" 1J pln$6cio* +i2a *pu* c6 o revi*&6 oarecare a pu7lica& un I ar&icol al unui 7inecuno*cu& *crii&or occiden&al9 care *e l6uda c6 *2a culca& cu ;ece +ii de <e+ei8 Acu+ &oi loca&ari :en*iunii nu vor7e*c dec& de*pre a*&a8 n pri+a clip6 a+ cre;u& c6 *crii&orul +inea8 Apoi +i2 a+ adu* a+in&e c6 cel de*pre care era vor7a predica occiden&alilor a&i&udinea +oral6 -i n con*ecin6 nu pu&ea *6 +in&68 De aceea +2a+ n&ri*&a& +ai &are ca !+iorc6i&ul8 = n condiiile *ovie&ice9 +i2a *pu* !+iorc6i&ul9 ar &re7ui *6 &r6ie-&i nu +ai puin de cinci *u&e de ani ca *6 a@un$i la a*&<el de re;ul&a&e8 Indi<eren& de ce *e *pune9 civili;aia e civili;aie8 Toi 76r7aii din raionul no*&ru n2au avu& a&&ea <e+ei de la revoluie ncoace8 Hrana e de vin68 Zece +iiB Iar eu9 de cnd a+ veni&9 n2a+ da& nici +6car pe*&e vre2o vn;6&oare 76&rn68 Ar &re7ui *6 +6 +ai ocup puin de a*&a8 Dac6 &o& veni vor7a9 $6*e-&e2+i -i +ie una8 C6 doar le vor7e-&i li+7a8 La o*cova era+ con*idera& un 76r7a& de *ucce*8 uli din&re cole$ii +ei au cre;u& c6 principalul +o&iv al e+i$r6rii +ele a <o*& dorina de a Fncerca -i pu&orile occiden&aleG8 A<lnd n*6 de +ode*&ele eHperiene *eHuale ale acelui *crii&or +orali*& occiden&al +i2a+ da& *ea+a de propria in*i$ni<ian6 -i a&unci a+ a7orda& di+en*iunea *ociolo$ic6 a pro7le+ei8 n do+eniul 6*&a pu&e+ *6 d6+ oric6rui *crii&ora- occiden&al o *u&6 de punc&e avan* -i *62I 7a&e+ &o&u-i8 L2a+ *<6&ui& pe !+iorc6i& *6 calcule;e +edia +preun6rilor pe cap de locui&or n "niunea !ovie&ic6 -i nu+6rul de <e+ei cu care 76r7a&ul *ovie&ic are relaii *eHuale8 Iar apoi9 *6 co+pare da&ele o7inu&e cu indicii *i+ilari din Occiden&8 "n +a&erial +ai 7un de propa$and6 an&i2co+uni*&6 n2o *6 v6 <ac6 ni+eni8

iracolul e+i$raiei !n& aproape vindeca&8 E &i+pul *6 ncepe+ *6 vor7i+ de lucruri *erioa*e8 Iar cel +ai *erio* lucru pen&ru noi poa&e <i de<ini& n&r2un cuvn&E e+i$rarea8 :en&ru occiden&ali e un cuvn& 7anal8 :en&ru noi n*69 oa+enii *ovie&ici9 r6*un6 ca un clopo&9 v@ie ca ura$anul9 7u7uie ca &une&ul -i a*ur;e-&e ca o *alv6 de ar&ilerie8 Noi n-ine nu ne2a+ pu&u& l6+uri n n&re$i+e nici raional9 nici a<ec&iv cau2 #! ;ele9 e*ena -i con*ecinele ace*&ui ura$an i*&oric ne+aiv6;u&8 Ieno+enul nu *e a*ea+6n6 dec& aparen& cu e+i$rarea8 :oar&6 nu+ele de e+i$rare9 n*6 n e*en6 e*&e cu &o&ul al&ceva8 Luai dicionarul -i de*c%idei2l la li&era 99eG8 .6*ii cuvn&ul Fe+i$rareG8 Ci&iiE Fe+i$rarea e*&e rea-e;area <ora&6 *au 7enevol6 din ara de ori$ine9 n&r2o al&6 ar69 din +o&ive poli&ice9 econo+ice *au de al&6 na&ur6G8 Au&orii dicionarului9 <or+ulnd de<iniia -i2au i+a$ina& c6 au epui;a& &oa&e po*i7ilele ca;uri de e+i$rare8 Cu+ *2au pe&recu& n*6 lucrurile n propriul +eu ca;> Ni+eni nu +2a *ili& *62+i p6r6*e*c ara9 n*6 nici nu *e poa&e vor7i de propria2+i voin68 N2a+ avu& nici un <el de +o&ive poli&ice9 econo+ice *au de al&6 na&ur6 pen&ru a2+i p6r6*i ara8 De <ap&9 nici nu +2a+ rea-e;a& n&r2o al&6 ar69 ci n al&6 lu+e9 n al&6 epoc69 al& *e$+en& de *paiu9 al&6 con&inui&a&e a &i+pului8 De-i nu +6 n*criu n de<iniie *n& &o&u-i e+i$ran&8 De ce acea*&6 a7*urdi&a&e lo$ic6> :en&ru c6 *n& un o+ *ovie&ic9 iar pen&ru noi poa&e eHi*&a nu+ai aparena e+i$raiei8 :en&ru ce *n& aici :en&ru ce *n& aici> Ei 7ine9 poa&e nu+ai pen&ru ca *6 ri*ipe*c +i&ul lar$ r6*pndi& c6 o+ul *ovie&ic e o <iin6 a7ru&i;a&6 -i &erori;a&68 Cei care +2au &ri+i* aici doreau ca lu+ea *6 ;ic6E privii2lD e in&eli$en& -i educa&8 Ni+eni nu l2a a7ru&i;a& *au in&i+ida&9 ni+eni nu l2a corup&8 Ba din con&ra9 el e cel care a proceda& a-a cu alii9 care n*6 nu *2au con*idera& nici a7ru&i;ai9 nici in&i+idai -i nici corupi8 Nu e nevoie ca oa+enii *ovie&ici *6 <ie *upu-i unui a*&<el de &ra&a+en& deoarece ei n-i-i *n& capa7ili *6 a7ru&i;e;e9 *6 in&i+ide;e -i *6 corup6 pe cine vor8 E n n*6-i na&ura lor -i de aceea *e 7ucur6 *6 procede;e a*&<el9 a&& cu ei n-i-i9 c& -i cu ceilali8 Ei repre;in&6 un nou -i +ul& +ai avan*a& &ip de <iin6 $ndi&oare -i o<er6 ace*& +odel -i al&ora8 A&enieB E plin6 "niunea !ovie&ic6 de a*&<el de oa+eni8 n *ocie&a&ea noa*&r6 ei au par&ea lor din 7un6&6ile vieii9 din pu&ere -i li7er&a&e8 Nu o par&e a&& de +are nc& *62i con2 *ideri pro*peri9 dar nici vic&i+e nu *n&8 Au un rol *pecial n *ocie&a&e8 !n& +ie;ul ei9 *area9 <er+en&ul9 vi&a+inele9 in*piraia -i ca&ali;a&orul8 !n& pur&6&orii -i apolo$eii ace*&ei

*ocie&6i8 Iiind n acela-i &i+p -i e*u&ul *u<erind al ace*&eia8 Accep&6 acea*&6 *ocie&a&e -i ncearc6 *62-i $6*ea*c6 pen&ru &o&deauna un loc-or n ea cu o lip*6 &o&al6 de ARRIERE2 :EN!EE! -i <6r6 *6 pun6 condiii8 Cnd *n& &ri+i-i n Occiden& con*ider6 c6 "niunea !ovie&ic6 le2a da& o +i*iune -i un concediu n acela-i &i+p9 de-i n *inea lor -&iu c6 &o&ul *2a *<r-i&8 Nu cau&6 nici adev6r -i nici vir&u&e8 Tr6ie*c pur -i *i+plu cu par&ea lor de erori -i vicii n&r2o +anier6 adecva&6 &i+purilor8 n*6 oa+enii -i epocile i*&orice nu *e carac&eri;ea;6 prea +ul& prin adev6r -i vir&u&e9 lucruri $enerale -i a7*&rac&e9 ci prin erori -i vicii9 care *n& individuale -i concre&e8 :rivii acea*&6 <iin6 -i ad+irai2oE e*&e ceea ce nu+ii O+ul !ovie&icB Ho+ocu* In Occiden&9 oa+enii in&eli$eni -i educai ne nu+e*c HO O !OVIETIC"!8 !n& +ndri c6 au de*coperi& eHi*&ena ace*&ui &ip de o+ -i c6 i2au inven&a& un nu+e a&& de eHpre*iv8 Ar &re7ui *pu* n*6 c6 <olo*e*c &er+enul n&r2o +anier6 pe care noi o re*i+i+ ca di*preui&oare -i u+ili&oare8 Nu le2a &recu& nicioda&6 prin cap c6 -i noi a+ <6cu& cu adev6ra& ceva9 +ul& +ai +ul& dec& a de*coperi un nu+e care *6 ni *e po&rivea*c69 -i anu+eE noi a+ <o*& pri+ii care a+ produ* ace*& &ip de o+8 Occiden&ului i2au &re7ui& 34 de ani pen&ru a inven&a doar un 7ie& &er+en -i -i nc%ipuie c6 a con&ri7ui& la *crierea i*&oriei in<ini& +ai +ul& dec& noi8 Au&o*u<iciena Occiden&ului <ri;ea;6 ridicolul8 Ei 7ineB Dac6 ei ne nu+e*c HO O !OVIETIC"! o *6 <olo*i+ -i noi HO O !OVIETIC"!8 Eu unul9 voi +er$e +ai depar&e n acea*&6 direcie pen&ru a2i ar6&a Occiden&ului de ce *n& capa7il8 Voi in&roduce o +ul& +ai co+od6 pre*cur&are a ace*&ei eHpre*ii lun$iE HO OC"!8 !un6 +6car *ovie&ic8 Ho+ocu*ul e*&e o <iin6 de*&ul de nede+n68 &iu pen&ru c6 +6 cuno*c pe +ine n*u+i8 :e cnd &r6ia+ n "niunea !ovie&ic6 vi*a+ *6 &r6ie*c n&r2o ar6 de+ocra&6 unde *6 poi in&ra n orice par&id *au *6 n<iine;i c%iar &u unulD unde *6 ie-i n *&rad6 -i *6 de+on*&re;i9 *6 iei par&e la $reve -i *6 poi denuna orice <el de <raude -i +inciuni8 :rea <ru+o* *6 <ie adev6ra&8 Acu+9 dup6 ce a+ &r6i& o vre+e n Occiden&9 vi*ul *2a inver*a&8 Vi*e; *6 &r6ie*c n&r2un *6n6&o* *&a& poliiene*c9 n care par&idele de *&n$a *6 <ie in&er;i*e9 de+on*&raiile +pr6-&ia&e9 iar $revele *upri+a&e8 Ln&r2un cuvn&9 @o* cu de+ocraiaB De ce vi*e; la a*&a> :en&ru c6 *n& un Ho+ocu*8 !n& un reacionar nvedera& care r6+ne +ereu n ur+a celui +ai lu+ina& pro$re*8 Cu+ e po*i7il> :en&ru un %o+ocu* ni+ic nu e i+po*i7il8 n Occiden& pn6 -i cei +ai nvederai reacionari lup&6 pen&ru de+ocraie9 pen&ru c6 de+ocraia le o<er6 ul&i+a -an*6 de a lup&a +po&riva de+ocraiei -i *n&e+ +po&riva

de+ocraiei deoarece ea ne +piedic6 *6 lup&6+ pen&ru de+ocraie n +od cin*&i& -i <6r6 a recur$e la +inciuni -i n*cen6ri8 A-a c69 @o* cu de+ocraiaB ncepe+ o nou6 i*&orie8 O ncepe+ n*6 nu de la ncepu&9 ci de la *<r-i&8 Vo+ a@un$e la ncepu& doar la *<r-i&8 De aceea nc6 o da&6E @o* cu de+ocraiaB Noap&ea nain&e de a ador+i9 Cinicul +2a vi;i&a& *6 vad6 cu+ +i +er$e8 = E-&i &are9 +i2a *pu*9 un adev6ra& Ivan8 Dup6 eH%i7iii ca ale &ale9 alii -i2ar <i da& de+ul& du%ul8 Ivanii ru-i *e n&6re*c n*68 !62i *pun ul&i+ul 7anc de la o*cova> Di;idenii *ovie&ici au lua& con&ac& cu civa 7ur&62verde occiden&ali c6rora le2au *pu*E n<iinai acolo un re$i+ *ovie&ic -i vo+ lup&a +preun6 +po&riva lui8 A+u;an&9 nu> Ai <o*& di;iden&> = :uin&ei9 i2a+ r6*pun*8 = :6i ce nevoie aveai> = Ca *6 po& ie-i9 a+ r6*pun*8 = A%a9 +i2a *pu*9 nele$9 &o&ul *e eHplic6 *i+plu a&unci8 #$ 13 . nduri de*pre vii&or n cin*&ea re*&a7ilirii +ele a+ lua& %o&6rrea *6 nu +ai ci&e*c nici un <el de ;iare -i revi*&e8 Nu e vor7a de ;iare -i revi*&e *ovie&ice9 ci de cele locale9 adic6 occiden&ale8 Occiden&ale -i n acela-i &i+p9 localeB i2e aproape i+po*i7il *6 +6 o7i-nuie*c cu ace*& lucru8 Cnd *e *pune FlocalG n +in&ea +ea r6*ar locuri ca FTa+7ovG9 F!ara&ovG -i FRia;anG -i nu F.er+aniaG9 FIranaG *au FAn$liaG8 Nu+ai prin&r2un e<or& de voin6 de*coperi& recen& a+ reu-i& *6 eli+in a*e+enea a*ociaii care2+i in&ra*er6 n *n$e8 Adu2i a+in&e9 +i2a+ *pu*9 &r6ie-&i n Occiden& acu+8 Acu+ Ru*ia e *&r6in6&a&ea pen&ru &ine8 i va &re7ui *6 &r6ie-&i aici pn6 la ul&i+a r6*u<lare8 Da9 vei cr6pa aici n Occiden&B Or *6 &e n$roape n p6+n& occiden&al9 nu ru*e*c8 A- vrea *6 -&iu c%iar9 de curio;i&a&e9 unde or *6 &e n$roape8 :6+n&ul e pe &er+ina&e aici8 N2au nici unde *6 -i2i n$roape pe ai lor8 i dea urna pen&ru ve-nicie8 De*i$ur n*6 c62i poi o<eri -i un vii&or +ul& +ai op&i+i*& dup6 +oar&e8 E dea@un* *6 &e declari or&odoH9 *6 ncepi *6 +er$i la 7i*eric6 -i *6 iei par&e la &o& <elul de ac&ivi&6i 7i*erice-&i8 uli e+i$rani *ovie&ici procedea;6 a-a8 Nu de+ul&9 o Doa+n6 deo*e7i& de in<luen&6 din o*cova a a@un* aici8 La o*cova *e ocupa*e de *ecia *ecre&6 a unui in*&i&u& <oar&e *ecre&8 Iu*e*e nu nu+ai +e+7r6 de par&id9 ci c%iar -i n 7iroul re$ional de par&id8 !6 <i v6;u& cu+ au ai +ul& ca *i$ur c2or *6 &e ard68 Vor avea n*6 $ri@6 de cenu-a &a9 care va <olo*i de !n$r6-6+n&9 <iindc6 n2or *6 $6*ea*c6 pe ni+eni c6ruia *62

&676r& pe ea &oa&e *erviciile *ecre&e i+a$ina7ileB V6 @ur9 nici n2a+ +ai v6;u& a&&a a&enie8 I+edia& i2au da& un pa-apor&9 un apar&a+en& -i diver*e *ur*e de veni&8 nele$ei ceva din &oa&e ace*&ea> Nu8 Nici eu8 Dar nu a*&a2i i+por&an&8 Cine -&ie9 poa&e Doa+na a adu* cu ea pro&ocolul *ecre& al ul&i+ei -edine a 7iroului re$ional de par&id la care *2a deci* *6 *e pun6 cap6& &u&uror &endinelor de opo;iie din ;on68 Doa+na *2a declara& i+edia& o cre-&in6 <erven&69 7inenele* or&odoH68 Apoi Doa+na a n<iina& un co+i&e& care *6 lup&e pen&ru acordarea &i&lului de F!<n& Onori<ic al Repu7liciiG arului Nicolae al doilea pen&ru re+arca7ilele *ervicii ca +ar&ir al 7ol-evicilor8 'E vor7a de o re<or+ulare proprie a o7iec&ivelor co+i&e&ului8 Ior+ularea Doa+nei era -i +ai *&u2 #% pid6(8 Doa+na a ncerca& *6 +6 i+plice n acea*&6 no7il6 aciune -i +i2a *u$era& c%iar *6 devin *ecre&ar al co+i&e&ului8 Apoi n*6 +i2a+ eHpu* propria propunere vi;nd +odi<icarea o7iec&ivelor co+i&e&ului8 Iar apoi Doa+na +i2a *pu* c6 -an*ele de a o7ine o *lu@76 per+anen&6 n acea*&6 ar6 *n& e$ale cu -an*ele de a2+i vedea cea<a8 Doa+na e o per*oan6 pe care par&idul a c6li&2o cu adev6ra&8 i o *6 *e in6 de cuvn&8 Dup6 ce va da or&ul popii -i va <i n$ropa&6 dup6 da&in6 n ci+i&irul local or&odoH ar <i in&ere*an& de -&iu& dac62i vor n*crie pe pia&ra de +or+n& -i ordinele -i +edaliile c-&i$a&e la o*cova8 :e *cur&9 n po<ida eviden&elor avan&a@e pe care le2a- <i avu&9 nu +2a+ al6&ura& Bi*ericii Or&odoHe8 :oa&e a <o*& pri+a din&r2o *erie de $re-eli pe care le2a+ <6cu& aici n Occiden&8 O<ierul de K.B care +i2a <6cu& in*&ruc&a@ul *puneai c6 nu &re7uie *6 pierd nici cea +ai +ic6 -an*6 de a pune piciorul undeva9 oric& de a7*urd6 ar pu&ea p6rea -an*a la pri+a vedere8 = Dac6 ai -an*a *6 &e <aci paracli*er9 <62&e = +i2a *pu*8 Dac6 &re7uie *6 &e circu+ci;i pen&ru o *lu@76 7un69 &e circu+ci;i i+edia&8 N2a+ ur+a& ace*& *<a&8 De ce> :en&ru c6 *n& un a&ei*& convin*8 ai 7ine ca cenu-a *62 +i <ie <olo*i&6 ca n$r6-62+n& dec& *6 +6 v6d la li&ur$%ie n &ov6r6-ia e+i$ranilor ru-i9 a pro$eni&urilor lor -i a nou conver&iilor cre-&ini de $enul Doa+nei9 <o*&6 +e+7r6 a unui 7iroul re$ional de par&id8 !6 <ii +7i7a& de re;ul&a&ele celei +ai +ari revoluii din i*&orie -i de reali;6rile -&iinei +ondiale nu+ai pen&ru ca la *<r-i&ul dru+ului *6 devii <iul @alnicei Bi*erici Or&odoHe> Orice9 n*6 a*&a9 nuB De*pre n$enunc%ea& ai +ul& dec& orice i di*preuie*c pe cei care n$enunc%ea;6 de 7un6 voie8 N2a+ n$enunc%ea& +c9S&e&6 n <a&a cuiva -i nici n2a+ *2o <ac vreoda&68 Nu2i vor7a nu+a de +ini8 E*&e o &r6*6&ur6 de2carac&er a o+ului *ovie&ic8 E re;ul&a&ul revoluiei noa*&re8 E vor7a de un

lucru pe care occiden&alii pur -i *i+plu nu2l : nele$e Ei in&erpre&ea;6 co+por&a+en&ul no*&ru in er+enu -i <or+ele cu care *n& o7i-nuii8 "na din convin$erile lor #& e c6 la noi *e n$enunc%ea;6 n <aa au&ori&6ilor8 Co+por&a+en&ul no*&ru e n*6 orice al&ceva n a<ara n$enunc%erii8 :oi n$enunc%ea n <aa popilor9 a +p6railor9 a -e<ilor8 ai +ul&9 poi n$enunc%ea c%iar <6r6 vreun *e+n eH&erior c6 n$enunc%e;i8 A n$enunc%ea n*6 n <aa $uvernului no*&ru e*&e a7*olu& i+po*i7il9 c%iar dac6 a+ vrea2o8 :en&ru c6 $uvernul 6*&a *n&e+ noiB Co+uni*+ul eli7erea;6 oa+enii de n$enunc%ea&D aici e punc&ul p*i%olo$ic al n&re$ii pro7le+e8 C%iar dac6 a+ dori *6 n$enunc%e+ n <aa pu&erii9 n2a+ <i l6*ai *2o <ace+8 Ne2ar da o a*e+enea *ca&oalc6 pe*&e 7o&9 nc& nu ne2ar +ai &rece prin cap a*e+enea $e*&uri li7er&ine precu+ n$enunc%ea&ul8 E*&e in&er;i* *6 n$enunc%e;i n co+uni*+9 n co+uni*+ o+ul e*&e o7li$a& *6 *&ea drepi9 adic6E +inile pe vipu-ca pan&alonilor9 de$e&ele n a<ar69 c,l2 ciele uni&e9 oc%ii de*c%i-i -i <iHai *ervil c6&re au&ori&6i8 Nu po& *6 n<rn$ o+ul *ovie&ic din +ine -i *6 ur+e; eHe+plul Doa+nei8 Dac2a- <i <o*& +ai ac&iv n or$ani;aia de par&id din o*cova poa&e c6 +i2a- <i pu&u& n2<rn$e acea*&6 *l67iciune8 :re*a !6 reveni+ la ;iare -i revi*&e8 Ho&6rrea de a &er+ina cu ele *e cocea n +ine din pri+a ;i a *o*irii n Occiden&8 Cu a&& +ai +ul& cu c& a+ +uli ani de eHperien6 n i$norarea pre*ei *ovie&ice8 Oda&6 *c6pa& din ca+era de &or&ur6 a 7ol-evi*+ului n lu+ea li7er6 'a*&<el a+ <o*& n&+pina& la *o*ire de repre;en&an&ul unei or$ani;aii an&i2*ovie&ice( pri+ul lucru pe care l2a+ <6cu& a <o*& *6 +6 reped la pre*a local68 Binenele* c6 a+ ncepu& cu par&ea cea +ai in&ri$an&69 ui&ndu2+6 la <e+ei $oale -i ci&ind de*pre aven&uri *eHuale8 2a+ *6&ura& n*6 repede -i n *cur&6 vre+e a+ a@un* *6 le prive*c cu indi<eren6 adre*ndu2le replici pe care +i2ar <i ru-ine *6 le reproduc8 A+ &ra* conclu;ia c6 e*&e vor7a de lucruri pen&ru i+po&eni9 +aniaci *eHuali9 &ineri depravai -i oa+eni de ni+ic8 Noi9 76r7aii *ovie&ici dac6 ave+ n <a6 o <e+eie n2ave+ nevoie ca Occiden&ul *6 ne -op&ea*c6 ce2i de <6cu&8 # A propo* de +ai *u* +eniona&a or$ani;aie an&i2*o2vie&ic69 repre;en&an&ul al&ei or$ani;aii an&i2*ovie&ice +i2a -op&i& n pri+a ;i c6 ar &re7ui *6 <iu <oar&e prev6;6&or <a6 de pri+ul9 deoarece e a$en& *ovie&ic8 :uin +ai &r;iu9 repre;en&an&ul pri+ei or$ani;aii +i2a *pu* acela-i lucru9 cu eHac& acelea-i cuvin&e9 de*pre repre;en&an&ul celeilal&e or$ani;aii an&i2 *ovie&ice8 Ce2i a*&a9 o +o*&r6 de e&ic%e&6 local6 *au ineria *ovie&ic6> To&ul pare o *cen6 din&r2 un <il+ *uprareali*&E un a$en& *ovie&ic de$%i;a& n cri&ic al re$i+ului *o*e-&e n Occiden&9 unde e*&e n&+pina& de ali a$eni *ovie&ici de$%i;ai *u7 +a*ca de +e+7ri ai &u&uror or$ani;aiilor

occiden&ale an&i2*ovie&ice -i ai *ocie&6ilor e+i$ranilor8 !2ar pu&ea pune n&re7areaE ce va ur+a> Nu e $reu de *pu* ce va ur+aE un &ipic con<lic& *ovie&ic n&re individ -i colec&ivi&a&e8 Doa+na a -i *pu* de*pre +ine ';vonurile circul6 aici la <el ca la o *62l l6*6+ *6 ia*6 din <ron&8 No&ai +odul de eHpri+are8 Eviden& un re<leH al &recu&ului )o+*o+oli*&8 n cele din ur+6 a+ a@un* -i la ar&icolele care eHpri+au opinia *ocial2poli&ic6 a Occiden&ului8 De la pri+ele rnduri a+ o7*erva& c6 Occiden&ul nu ur+a calea pe care ar <i &re7ui& *2o ur+e;e po&rivi& opiniilor +ele de*pre el9 iar oa+enii nu *e co+por&au deloc a-a cu+ ar <i &re7ui& *6 *e co+por&e po&rivi& i+a$inii +ele de*pre ei8 Ia&6 nc6 o *i&uaie paradoHal6E veni& aici ca a$en& *ovie&ic avea+ &o& in&ere*ul ca Occiden&ul *6 *e co+por&e pro*& din punc& de vedere al propriilor in&ere*e -i 7ine din punc& de vedere al in&ere*elor o*covei8 Veni*e+ doar cu *copul de a *l67i -i di*&ru$e Occiden&ul8 Oda&6 &recu&6 <ron&iera n*69 pri+ele eHperiene +i2au <o*& de a@un* pen&ru a nele$e c6 lucrurile *&au eHac& pe do*8 :ro2*ovie&i*+ul Occiden&ului -i occiden&alilor a *<r*i& prin a +6 enerva8 n <iecare ;i9 co+por&a+en&ul erona& al Occiden&ului +6 iri&6 &o& +ai +ul&8 A;i di+inea6 a+ ci&i& c6 un e+inen& poli&ician occiden&al crede c6 ar <i po*i7il *6 convin$6 conducerea *ovie&ic6 *6 *e r6;$ndea*c6 n le$6&ur6 cu ceva de*pre care conducerea *ovie&ic6 nu *e poa&e r6;2$ndi nicioda&69 *u7 nici un +o&iv8 = A*&a2i prea +ul&9 +i2a+ *pu*8 A+ arunca& ;iarul 1/ -i +2a+ @ura& c6 n2a+ *6 +ai dau nicioda&6 vreun p<e2nni$ pe el8 n ur+6&orul ;iar n*69 con*idera& aici pro<und in&elec&ual9 a+ ci&i& o conver*aie n&re un *ovie2&olo$ -i un ce&6ean *ovie&ic Fcri&ic al re$i+uluiG8 Cri&icul9 care <u*e*e eH+a&ricula& n anul &rei din&r2un in*&i&u& &e%nic oarecare din provincie -i pe&recu*e cinci ani n pu-c6rie 'ceea ce e*&e con*idera& nece*ar -i *u<icien& pen&ru a nele$e *ocie&a&ea *ovie&ic6( a declara& c6 liderii *ovie&ici au &r6da& +arHi*+ul8 !ovie&olo$ul9 care *&udia*e 54 de ani +arHi*+ul prin 7i7lio&eci = -i +preun6 cu el -i *ocie&a&ea *ovie&ic6 = a ad6u$a& c6 *i*&e+ul *ocial din "niunea !ovie&ic6 nu era de <ap& adev6ra&ul *ociali*+8 = Aoleo9 idioilorB a+ eHcla+a&8 Dac6 n "niunea !ovie&ic6 *e <ace ceva corec&9 6*&a2i *ociali*+ul8 i e *in$urul lucru pe care2l po& <ace8 9 Iar apoi a+ lua& deci;ia de care vor7ea+ +ai devre+e8 "n &6&ar de aici a cola7ora& cu ne+ii n &i+pul r6;7oiului8 "nii l2au acu;a& de o*cova( E =i Noi9 'cine *n& ace-&i FnoiG>( o *62l <ace+ pi<&ie8 Nu +ai e n "niunea !ovie&ic6B N2

an&i*e+i&i*+8 = De ce *6 iau de +ine> +2a n&re7a&8 N2a+ o+or& nu+ai evrei8 A+ +pu-ca& -i ru-iB Ia&6 un %o+ocu* *6n6&o*8 In &reac6& <ie *pu*9 nu2i ru* c&u-i de puinD acei care cred c6 *ovie&i*+ul e carac&eri*&ica naional6 ru*ea*c6 *6 ia a+in&e8 :en&ru c6 n acea*&6 nou6 e+i$rare9 <or+a&6 n +od eHclu*iv din cei +ai au&en&ici -i +ai eHo&ici %o+ocu-i9 cu $reu poi $6*i un ru*8 A*&a nu n*ea+n6 c6 ru-ii nu *n& %o+ocu-i8 De <ap&9 noi ru-ii a+ *ervi& ca +a&erie pri+6 +arilor +2perec%ea&ori co+uni-&i pen&ru ;6+i*lirea %o+ocu-ilor con&e+porani8 Ne2a+ opri& n*6 la @u+6&a&ea dru+ului c6&re deplin <or+a&ul %o+ocu* -i ne2a+ cu<unda& n de&alii de au&o2anali;68 i al&e popoare ne2au lua&2o nain&e8 !6n6&o*ul %o+ocu* Nu +2a+ l6*a& nici circu+ci* pen&ru c6 ur6*c orice <el de naionali*+8 Aici &r6ie-&e un *crii&or ru* &o&al lip*i& de &alen&9 care *crie c6ri pe &e+e evreie-&i *u7 un p*eudoni+ evreie*c8 Toa&6 lu+ea i2a da& +are a&enie din cau;a a*&a8 Iar un al& +;$6li&or9 o nuli&a&e -i +ai +are9 po;ea;6 ca repre;en&an& al cul&urii ru*e-&i de-i e evreu8 i lui i *e d6 +are a&enie9 &o& din cau;a a*&a8 Eu n*6 *n& un %o+ocu* *6n6&o*E al&<el *pu* o <iin6 *upranaio2nal68 Iar un %o+ocu* *6n6&o* *e 7ucur6 de *u<erinele oric6rei naiuni8 Au +a*acra& 7udi-&ii un +ilion de +u*ul+ani n :a)i*&an> Ioar&e 7ine9 a-a le &re7uie9 erau -i a-a prea +uli8 Au <o*& ca*&rai n India dou6 +ilioane de 76r7ai> inuna&B :rea *2ar <i n+uli& repede8 Au <o*& a*a*inai n Ca+7o$ia &rei +ilioane> Ioar&e 7ineB !6 vad6 unde duce co+uni*+ul8 E adev6ra& c6 dou6;eci de +ilioane de *ovie&ici au pieri& n r6;7oi> A-a ne &re7uieB O *6 ie-i+ +ai 7ine da&a vii&oare8 De ce $nde*c a-a> :6i9 pen&ru c6 un %o+ocu* *6n6&o* e*&e un au&en&ic in&ernaionali*& -i2i prive-&e pe &oi ceilali oa+eni ca pe propriii <rai8 i nu &re7uie *6 &e pori cu +6nu-i n propria <a+ilie9 nu2i a-a> Noi -i Occiden&ul !&au n F:EN!IONG9 iar c%iria e pl6&i&6 de o anu+i&6 or$ani;aie8 A+ o c6+6ru6 +inu*cul6 <6r6 &ele<on *au 7irou9 pen&ru care or$ani;aia pl6&e-&e o *u+6 <a7uloa*68 @Le2a+ *u$era& o *c%i+7are de procedur6D de ce nu +i *2ar da +ie direc& 7anii9 ur+nd *62+i nc%irie; o ca+er6 pe con& propriu> Ar <i de &rei ori +ai ie<&in -i a- pu&ea c%el&ui re*&ul pe ali+en&e9 %aine -i %r&ie8 Din&r2un +o&iv *au al&ul n*6 nu *e poa&e8 .lu+eul9 care cunoa-&e de@a &oa&e iele vieii occiden&ale *u*ine c6 +o&ivele pen&ru ace*& Fnu *e poa&eG *n& acelea-i ca -i la o*cova8 i n $eneral9 n +ul&e lucruri9 Occiden&ul +i a+in&e-&e de viaa n "niunea !ovie&ic68 C%iria-ii din F:EN!IONG *e +par& n dou6E pa*a$eri -i per+aneni8 Din&re pa*a$eri9 :ro<e*orul a <o*& aici nain&e de *o*irea +ea9 ur+a& <iind9 n lun$a perioad6 n care a+ locui&

aici9 de Doa+n6 -i <adul ei !o8 Din&r2o privire +i2a+ da& *ea+a ce <el de pa*6re era ra%i&icul !o8 !n& *i$ur c6 *erviciile de in<or+aii locale -&iu c6 !oul e K.B2i*&8 !n& n*6 convin*e c69 dac6 el e o+ul lor '-i e o+ul lor cu *i$uran6(9 a&unci le$6&urile lui cu *ecuri&a&ea *ovie&ic6 *n& de i+por&an6 *ecundar68 A &e vinde &u&uror a$eniilor de *piona@ din lu+e e*&e da&oria pro<e*ional6 '-i c%iar ce&6enea*c6( a oric6rui *pion *ovie&ic8 $" NJ I+por&an& e ca pn6 -i un de*erviciu <6cu& K.B2ului *6 aduc6 pro<i&uri di*proporiona&e <a6 de r6ul cau;a&8 Dac6 -e<ul K.B2ului n per*oan6 <u$e n Occiden& lund cu el &oa&e *ecre&ele K.B2ului9 de <u$a *a va pro<i&a n ul&i+6 in*&an6 &o& "niunea !ovie&ic68 !erviciile de in<or+aii *ovie&ice -i occiden&ale au cri&erii di<eri&e de apreciere a propriilor ac&ivi&6i8 A-a nu+i&a relaie +u&ual avan&a@oa*6 din&re K.B -i *erviciile occiden&ale lucrea;6 +ereu n avan&a@ul K.B2ului da&ori&6 n*6-i eHi*&enei relaiei n *ine8 Dac6 ar <i po*i7il *6 *e aprecie;e daunele *u<eri&e de Occiden& nu+ai n ur+a e<or&urilor *erviciilor de *ecuri&a&e de a *+ul$e in<or+aii Doa+nei9 cu *i$uran6 c6 anu+i&or per*oane li *2ar ridica p6ru2n cap8 i a*&a pierind de la pre+i*a c6 &oa&e in<or+aiile pe care le2a da& au <o*& i+por&an&e -i corec&e8 C&e din *pu*ele ei n2au <o*& n*6 dec& de;in<or+are9 invenii -i pure pro*&ii> i cu+ po& <i +6*ura&e con*ecinele p*i%olo$ice ale unor a*&<el de con&ac&e> i *2a *pu* c6 *erviciile occiden&ale de in<or+aii -i2au <or+a& o i+a$ine clar6 a o+ului *ovie&ic pe 7a;a convor7irilor avu&e cu +ul&e +ii de ce&6eni *ovie&ici8 A+ *6 v6 *pun ceva de care *n& *i$ur *u&6 la *u&6E dac6 Occiden&ul va pierde vii&orul r6;7oi cu "niunea !ovie&ic69 a&unci cau;a principal6 nu va <i al&a dec& i+a$inea de*pre o+ul *ovie&ic crea&6 de *erviciile *peciale occiden&ale -i de *ovie&olo$i pe 7a;a con&ac&elor lor cu oa+enii *ovie&ici8 !+iorc6i&ul -i En&u;ia*&ul !+iorc6i&ul -i En&u;ia*&ul +i2au propu* *6 +er$e+ la o ca<enea unde &o&ul e de dou6 ori +ai ie<&in8 Le2a+ r6*pun* c6 n clipa de <a6 a- pre<era o ca<enea unde &o&ul e de ;ece ori +ai ie<&in8 i2au *pu* c6 eHi*&6 -i a-a ceva9 n*6 pen&ru +o+en& e nc%i*68 !+iorc6i&ul -i En&u;ia*&ul *n& -i unul -i al&ul eHpre*ia per<ec&6 a uneia -i aceleia-i reali&6i n <or+e dia+e&ral opu*e8 :rincipiile !+iorc6i&ului *n&E ni+eni nu are nevoie de noi aiciD nic6ieri nu e +ai 7ine dec& aca*6D n2o *6 reu-i+ *6 <ace+ ni+ic8 :rincipiile En&u;ia*&ului *n&E aici ni+eni nu poa&e <ace un pa* <6r6 noiD &r6i+ n paradi* n co+paraie cu "niunea !ovie&ic6D vo+ +i-ca +unii I din loc8 !+iorc6i&ul a-&eap&6 u+il ca Occiden&ul *62i ;vrle o <iri+i&ur6 a

+7el-u$a&ului o*p68 En&u;ia*&ul *e a$i&6 -i *e ;7a&e9 -i vr6 na*ul pre&u&indeni -i e $a&a *6 *+ul$6 de la $ura Occiden&ului +7uc6&ura care i *2ar cuveni8 !+iorc6i&ul nu -&ie de ce e aici8 En&u;ia*&ul a veni& cu o +i*iune no7il6E *6 nvee Occiden&ul cu+ *e <ac lucrurile cu adev6ra& -i *6 conduc6 de aici +i-carea di;iden&6 din "niunea !ovie&ic68 Arde *6 pu7lice o revi*&6 *au9 ceea ce ar <i -i +ai 7ine9 un ;iar8 Crede c6 a*&a e Fle$6&ura <unda+en&al68 Cnd vo+ <i nele* a*&a9 noi9 'cine>( vo+ declan-a n&rea$a *ui&6 de eveni+en&e8 i Lenin a ncepu& la <elG8 E n co+un au <ap&ul c6 in&r6 n ca+er6 <6r6 *6 7a&6 la u-6 la orice or6 din ;i -i din noap&e9 n&o&deauna +i cer 7ani -i +ereu ncearc6 *6 +pru+u&e ceva pen&ru F*cur& &i+pG8 :en&ru a pune cap6& ace*&or &endine a+ *cri* o declaraie pe o 7uca&6 +are de %r&ieE FVOI CE INTRAAI AICI9 LT!AAI ORICE !:ERANAABG A doua ;i9 :roprie&arul a rup& declaraia de pe u-6D pro7a7il c6 cineva i2a ci&i& cele *cri*e -i el nu voia *6 i *e rea+in&ea*c6 &recu&ul ru-ino* al 6rii *ale8 Cnd a a@un* la Viena9 pri+a n&re7are a En&u;ia*&ului a <o*& de ce n2a veni& pre-edin&ele !&a&elor "ni&e *62I2n&+pine8 I *2a *pu* c6 pre-edin&ele era ocupa&8 En&u;ia*&ul a *pu* c6 ar <i pu&u& *62-i &ri+i&6 repre;en&an&ul n loc8 I *2a r6*pun* c6 erau o +uli+e de repre;en&ani pre;ideniali acolo -i curnd vor avea onoarea de a *&a de vor76 cu En&u;ia*&ul8 En&u;ia*&ul nu a da& nici o a&enie nuanei oarecu+ *arca*&ice8 !2a cal+a& -i a ncepu& *6 *e ui&e prin +uli+ea pe*&ri6 din aeropor& dup6 liderii par&idelor co+uni*&e ve*&2europene8 Ei cel puin ar <i &re7ui& *6 la*e la o par&e &oa&e &re7urile -i *6 *e repead6 *62l n2&lnea*c6 pe cel +ai proe+inen& '-i9 pen&ru +o+en&9 *in$urul( repre;en&an& al euroco+uni*+ului *ovie&ic8 Dar nici ei nu erau pre;eni8 Ca <o*& co+uni*&9 a*&a l2a indi*pu* cel +ai &are pe En&u;ia*&8 F:orciiB 8 8 8G a *pu*9 re<e2rindu2*e la euroco+uni-&i9 a+ericani -i &oi ceilali8 FNoi a+ <6cu& &o&ul pen&ru ei acolo -i &o& ceea ce <ac ei aici e 8 8 8 :orciiB 8 8 8 A-&ep&ai n*68 A+ *6 v6 ar6& eu 8 8 8G !+iorc6i&ul -i2a p6r6*i& ara +ulu+i&6 unei c6*6&orii de convenien69 care l2a co*&a& -i oc%ii din cap8 n clipa n care a a@un* la Viena pri+a $ri@6 a <o*& *6 $6*ea*c6 &alciocul8 Adu*e*e cu el o icoan6 de +are valoare9 de pe $! $# ur+a c6reia *e a-&ep&a *6 &r6ia*c6 co+<or&a7il cel puin cinci ani8 Icoana *2a dovedi& n*6 <al*68 Cnd a au;i& a*&a9 !+iorc6i&ul a *pu* -i el F:orciiB 8 8 8G i2a c%el&ui& re*&ul de 7ani pen&ru a2-i anula c6*6&oriaD adic6 pen&ru a <ace ro*& de docu+en&e <al*e n ace*& *en*9 care n*6 nu i2au <olo*i& nicioda&6 la ni+ic8 Dup6 care a do7ndi& p*i%olo$ia unui +ilionar ruina& -i a deveni& un *+iorc6i&8 :e de al&6 par&e9 pen&ru un +o&iv *au al&ul9 *erviciile de in<or+aii au ar6&a& un in&ere*

deo*e7i& pen&ru !+iorc6i& -i l2au &ri+i* i+edia& la F:EN!IONG8 L2a+ n&re7a& de ce le2a *u*ci&a& a&&a in&ere*8 i2a r6*pun* c6 p6reau convin-i c6 -&ie lucruri pe care nu le -&ia8 Ce *6 <ie a*&a> I2a+ *pu* c6 el9 ca orice o+ *ovie&ic9 avea un *u7con-&ien& 7o$a&9 n *pecial dac6 lucra*e n&r2o <a7ric6 de ar+a+en&8 El n*u-i nu2-i cuno-&ea propriul *u7con-&ien&9 n*6 Fcre&inii 6iaG i *+ul$eau n +od eviden& &o& <elul de in<or+aii de valoare8 = .lu+e-&i9 +i2a *pu*8 Ce *62+i *+ul$6> Ceva de*pre con&ra7and6> De*pre 7eii> De*pre or$ii> I2a+ *pu* c6 nu e ni+ic de r* aici8 :oa&e c6 l 76nuiau c6 e un i+por&an& a$en& al K.B2ului8 = De2a- <i <o*& +6car unul oarecare9 a o<&a&8 De2a- <i <o*&9 a- <i pu&u& +u&a +unii din loc8 Ce paradi* pen&ru a$enii *ovie&iciB Cre&inilor 6*&ora n*6 puin le pa*6 cine e -i cine nu e8 !in$urul lucru care2i in&ere*ea;6 e cine *n& ei8 .lu+eul n dru+ *pre ca<enea ni *2a al6&ura& .lu+eul8 Ne2a *pu* c6 preurile ca<enelei *n& de dou6 ori +ai +ici dec& n al&e locuri9 pen&ru c6 &o& ce *e *erve-&e e de &rei ori +ai pro*&8 A*&a2i +o&ivul pen&ru care ne+ii9 <iine prac&ice9 evi&6 ca<eneaua8 Nu+ai a+6rii de e+i$rani *ovie&ici *n& a&& de -+ec%eri nc& pro<i&6 din pierderi8 'L2a+ porecli& F.lu+eulG dup6 ce a da& na* n na* cu Ca+eri*&a9 care &oc+ai ie-ea de la +ine din ca+er68 = E un lucru ur&9 *&i+a&e &ovar6-e9 *6 di*&ru$i o *6n6&oa*6 <a+ilie capi&ali*&69 +i2a *pu*8 = Iiind o+ *ovie&ic9 ai *6 nele$i c6 de*co+punerea $$ +oral6 a Occiden&ului e*&e da&oria noa*&r6 *acr69 i2a+ r6*pun*8 ai de+ul&9 .lu+eul9 veni& aici nain&ea +ea9 +i2a propu* n cali&a&e de locui&or +ai vec%i9 *62+i ara&e <ru+u*eile ora-ului8 Ziua <iind n*ori&69 ne2a 7ine di*pu*9 da& <iind c6 la o*cova n acel +o+en&9 vre+ea era n<ior6&oare8 Dup6 ce a+ v6;u& pe ndele&e +onu+en&ele -i luHul din vi&rine9 a+ in&ra& n&r2o +ic6 -i ncn&6&oare ca<enea8 Ne2a n&+pina& o c%elneri6 &n6r6 -i <er+ec6&oare8 Nici n2a+ avu& &i+p 7ine *6 ne +inun6+ de ce ni *e n&+pl6 -i *6 co+par6+ acea*&6 du+ne;eia*c6 crea&ur6 cu %rcile2c%elnerie din ne2a -i <o*& adu*6 co+anda8 = Dac6 n "niunea !ovie&ic6 *erviciul ar <i <o*& doar de ;ece ori +ai pro*& ca cel de aici9 n2a- <i pleca& nicioda&68 &ii care a <o*& principalul +o&iv pen&ru care a+ e+i$ra&> Vi*ul de a *&a +6car oda&6 n&r2o a*&<el de ca<enea -i de a <i *ervi& a-a cu+ *n& acu+8 Cu+ i *2a o*cova9 c6

p6ru& ora-ul> = :rea +ul&e *e+ne ale &recu&ului8 Occiden&ul n $eneral e*&e nc6rca& de propriul &recu&9 care a&rn6 prea $reu -i2i *cap6 din +n68 Oda&6 pierdu& n*69 &recu&ul ia -i vii&orul cu el8 = La noi9 di+po&riv69 ni+ic nu e*&e &recu&8 To&ul e*&e vii&or8 C%iar -i &recu&ul Occiden&ului8 = Ce cre;i de*pre oa+enii de2aici> = Li7er&a&ea -i pro*peri&a&ea nu &e <ac in&eli$en&8 !n& pa&ru +ilioane de +unci&ori *&r6ini -i un +ilion -i @u+6&a&e de -o+eri 76-&ina-i8 ai +ul&9 -o+erii nu in&enionea;6 *6 lucre;e n acelea-i condiii ca *&r6inii8 !au nu dore*c *6 lucre;e deloc8 :re<er6 *6 para;i&e;e *ocial8 O *ocie&a&e de cari&a&e oarecare a or$ani;a& un concur* la care c-&i$6&orului i era o<eri&6 o *lu@768 Nu *2a pre;en&a& ni+eni8 C& de*pre &ineri9 nici *6 n2aud de ei8 :ro7le+e ra*iale8 Terori*+8 Dro$uri8 Cri+e8 Ar <i p6ca& &o&u-i *6 *e pr67u-ea*c6 prea repede capi&ali*+ul8 Vreau *6 &r6ie*c nc6 un pic n capi&ali*+8 Vreau *6 +ai in&ru n c&eva ca<enele -i clu7uri de noap&e8 !6 <ac pla@6 la +6ri calde8 !6 +ai ncerc c&e ceva cu al&<el de <e+ei8 Ai avu& vre2o 2ne$re*6> Eu da9 n*6 nu2i ni+ic *pecial8 :ove*&ea cu po&enialul *eHual ridica& e un 7a*+8 Ie+eile noa*&re *n& la <el de 7une8 E &o&u-i o eHperien6 in&ere*an&68 Vrei *62i <ac &ra+pa cu o ne$re*6> = Nu9 de2a7ia +6 de*curc cu Europa8 N3 Rolul u+7relei n i*&orie n :EN!ION *n& -i e+i$rani din al&e 6ri ale la$6rului *ociali*&9 care *per6 nc6 n Fa &reia caleG -i F*indica&e li7ereG8 Ne acu;6 de Fdo$+a&i*+G -i F-ovini*+ ru*G8 Din cnd n cnd9 *e ren&orc n pa&ria *ociali*&6 -i pu7lic6 ar&icole n care de+a*c6 Occiden&ul8 Ar&icolele *n& *e+na&e de c&e un *ecuri*& care &re7uie *6 <ie cel puin c6pi&an8 Occiden&ul i$nor6 n*6 ar&icolele9 ceea ce love-&e n +ndria *ecuri&6ilor prie&ene8 i a&unci ele ncearc6 cu di*perare *6 aran@e;e a&en&a&e +po&riva <o-&ilor co+pa&rioi n $eneral cu a@u&orul u+7relelor9 pa*&ei de dini9 -a+poanelor -i a al&or o7iec&e de u; curen&8 A eHi*&a& o perioad6 n care u+7relele au provoca& *en;aie8 i e+i$ranii e*&2europeni au <o*& <oar&e +ndri de a*&a8 C%iar -i n ;ilele n*ori&e 7ul$arii u+7lau cu u+7rele -i &oa&6 lu+ea <u$ea din calea lor8 Ca *6 *pun drep& -i eu8 !n& $a&a *6 +or +nca& de un rec%in *au de un crocodil8 n cel +ai r6u ca;9 *n& pre$6&i& pen&ru un *<r-i& nede+n din cau;a nep6&urii unei +u-&e Ae2e8 Dar *6 +ori nepa& de o *i+pl6 u+7rel6> BrrrrB !en;aia cu u+7rela *2a r6*u<la& -i a <o*& ui&a&69 ca &oa&e *en;aiile n Occiden&8 Acu+ <raii no-&ri n&ru *ociali*+ -i e+i$raie *e delec&ea;6 cu ar$u+en&ulE FEi9 ce *punei de

:olonia>G Aparen&9 ace-&i +ici27ur$%e;i occiden&ali au c6;u& n eH&a; n <aa a<acerii polone;e9 care le n&6re-&e *peranele c6 "niunea !ovie&ic6 *e va pr67u-i n curnd *in$ur69 pen&ru ca ei9 7ur&62ver;ii9 *6 poa&6 econo+i*i un p<enni$ pe *6p&6+n68 De <ap& n*69 pe dede*u7&9 *e ncree-&e carnea pe ei de $roa;69 deoarece9 n ur+a e+i$r6rii polone;ilor9 pierd cel puin o +arc6 pe ;i8 i 6*&a2i nu+ai ncepu&ul8 Noi -i Occiden&ul La F:EN!IONG9 *eara9 au loc di*cuii pe &e+e de poli&ic6 nal&68 Lucrurile *e de*<6-oar6 ca+ a-aE = !&udenii iranieni au ocupa& a+7a*ada a+erican6 -i nu *ovie&ic68 De ce oare> = Dac6 ar <i pu* +na pe a+7a*ada *ovie&ic69 Ar+a&a $% Ro-ie ar <i ocupa& i+edia& Iranul8 :e cnd a+ericanii *n& *la7i9 = A+ericanii *n& o de+ocraie8 = A*&a -i *pun9 *n& *la7i8 = Ce porc6rieB !6 +ai lu6+ o *&icl6 *6 ne li+pe;i+ +in&ea8 = La*6 *&icla8 E *cu+p8 i nici n2ave+ unde *6 vo+6+8 = Iranul 6*&a n$ro;i&or &erori;ea;6 o +are *upra2pu&ere8 Ara7ii violea;6 Europa Occiden&al68 A% Doa+ne9 ce *e n&+pl6> = Occiden&ul e pu&red8 = Nu &e $r67i *6 n$ropi Occiden&ul a c6rui &ic6lo-ie a*cun*6 nici nu *2a ar6&a& nc6B = Bine9 7ine9 e pe undeva -i o &ic6lo-ie9 n*6 +ul& +ai +ul&6 &+penie8 Dac6 ar <i <o*& +ai +ul&6 &ic6lo-ie -i +ai puin6 &+penie lucrurile ar <i ar6&a& +ai 7ine8 La o*cova a*&<el de conver*aii *e nc%eiau n&o&deauna pe o *in$ur6 &e+6E cu+ *6 ne2+76&6+ +ai repede8 Aici nici +6car alcoolicii nu propun a-a ceva8 :re<er6 *6 7ea pe a*cun*8 Iar noi9 ceilali9 dup6 ce2a+ *cuipa& pe revoluia iranian6 -i pe ara7i -i dup6 ce i2a+ <or<eca& 7ine pe poli&icienii occiden&ali9 ne ndrep&6+ &r-2$r6pi- c6&re ca+erele noa*&re c& o cu&ie de c%i7ri&uri8 ici 7ucurii Ziarele au anuna& c6 unul din de+ni&arii a+7a*adei *ovie&ice e a$en& K.B8 Toa&6 ;iua n F:EN!IONG a do+ni& o +are ilari&a&e8 &irea i2a a+u;a& pe &oi8 "n a$en& K.BB "nulB EHi*&6 vreun <uncionar al a+7a*adei care *6 nu <ie K.B2i*&> :e dru+ I+edia& ln$6 F:EN!IONG e*&e un c%io-c +are de ;iare8 :uin +ai depar&e e*&e un +a$a;in <oar&e <ru+o* unde *e vnd acelea-i ;iare8 Ceva +ai ncolo e*&e un

$& c%io-c de ;iare -i +ai +are8 n&re ele *n& cu&ii cu capac din care i *coi *in$ur ;iarele -i pl6&e-&i &o& *in$ur in&roduc,nd +onede n&r2o de*c%i;6&ur6 *pecial68 Eu +i cu+p6r ;iarele din cu&ii8 E*&e de dou6 ori +ai ie<&in9 pen&ru c6 nu pun dec& @u+6&a&e din pre8 .lu+eul pune un *<er&8 A*&a dovede-&e c6 are nu+ai @u+6&a&e din ci&6 con-&iin6 a+ eu8 Cinicul nu pune n au&o+a& ni+ic8 !e <ace doar c6 pune ceva n6un&ru8 :u&ei *6 v6 <acei *in$uri o idee de c&6 con-&iin6 are8 Tre7uie *6 &rec +ereu pe ln$6 &en&aiile @urnali*&ice8 De pe coperile revi*&elor +6 +7ie -e;u&uri <e+inine ape&i*an&e n culori na&urale9 precu+ -i *ni -i al&e p6ri *educ6&oare ale ana&o+iei <e+inine8 Ti&luri de o -c%ioap6 anun6 c6 un +aniac *eHual -i2a arunca& a dou6;ecea vic&i+6 de la e&a@ul ;ece9 c6 &erori-&ii au r6pi& un +ilionarD c6 o prine*6 a divora& de ul&i+ul 76r7a&8 FA@un$eBG a+ *pu* cu o voce +e&alic6 Fn2ai *6 +6 +ai cu+peri cu a*&<el de lucruriG8 i a+ &recu& +ai depar&e cu o +inuna&6 indi<eren68 i a*&<el a+ de*coperi& pen&ru pri+a oar6 n viaa +ea c6 a+ &o&u-i o oarecare voin68 A+ de*coperi& ace*& lucru -i +2au n6p6di& lacri+i de888 a+6r6ciune8 F"nde ai <o*& +ai nain&e>G a+ -op&i& c6&re voina +ea8 FDac6 ai <i ap6ru& dou6;eci de ani +ai devre+e n2ar <i &re7ui& *6 %6l6duie*c pe aici n&r2o *ocie&a&e li7er6 n c6u&area unui +i@loc convena7il de *u7;i*&en68 A- <i ;6cu& pe vreo canapea9 precu+ cei +ai reali;ai prie&eni9 n&r2un apar&a+en& de cinci ca+ere n Ru7liovo *au +2a- <i pli+7a& n @urul unei Fda-aG de ln$6 o*cova a Co+i&e&ului Cen&ral8 :oa&e +2a- <i 7ron;a& undeva n *ud n&r2o *&aiune nc%i*6 a $o*pod6riei de par&id *au +2a- <i a<la& la i+po;an&ul +eu 7irou din *ediul Co+i&e&ului Cen&ral *au din Lu7ian)a8 i nu +2ar <i preocupa& nici un <el de pro7le+e n le$6&ur6 cu po*i7ili&6ile vieii dup6 +oar&e8 N2a- <i cuno*cu& de;ilu;iile pre*ei occiden&ale8 i n2a- iCi reali;a& c6 Occiden&ului ar <i &re7ui& *6 i *e acorde de +ul& Ordinul Lenin pen&ru *erviciile adu*e n +eninerea -i n&6rirea pu&erii *ovie&ice8 n*6 ce2i &recu&9 e 7un &recu&8 O7i-nuia+ *6 ne con*ol6+ *in$uri *punndE +ai 7ine +ai &r;iu dec& nicioda&68 Acu+ c6 voina +ea *2a &re;i&9 &re7uie *2o <olo*e*c8 A+ *6 <iu &are ca *&nca8 Voi <ace a-a cu+ dore*c9 oric& ar dura acea*&6 perioad6 de veri<icare8 nain&eB De*pre 76&rni 6 duc c6&re o in*&i&uie unde per*oane in&ere*a&e n "niunea !ovie&ic6 di*cu&6 cu +ineD *au ca *6 vor7e*c cin*&i&9 unde *n& *upu* unui in&ero$a&oriu8 pen&ru c69 *pre deo*e7ire de al&ceva de <6cu&8 6 duc acolo pe @o*9 uli *n& o*cova9 &ran*por&ul n co+un e *cu+p8 :e ln$6 a*&a9 nici n2a+

er$ ui&ndu2+6 la 7ine2%r6niii -i 7ine2+7r6caii &rec6&ori8

76&rni8 O +uli+e de &ineri9 +7r6cai pro*& n +od deli7era&9 *e pli+76 <6r6 in&68 B6ieii poar&6 p6rul lun$8 Ie&ele ara&6 ca i$6ncile ne*p6la&e care apar uneori pe *&r6;ile o*covei8 Cred c6 principala pri+e@die care a+enin6 o+enirea nu e 7o+7a a&o+ic69 ci <iinele u+ane pa-niceD adic6 prea +ulii oa+eni care &r6ie*c prea +ul&8 Oa+enii care au nc6lca& unele le$i *o2cio27iolo$ice8 Copiii 7olnavi *e <ac 7ine8 Bolnavii -i &rie eHi*&ena &i+p de decenii8 B6&rnii &r6ie*c un &i+p neo7i-nui& de lun$8 Ei *n& cei care au pu* *&6pnire pe plane&68 Nu eHi*&6 ni+ic +ai periculo* pe lu+e dec& 76&rnii8 !n& pro-&i -i &o&al lip*ii de &alen&9 <iind n*6 ncre;ui - *i$uri de ei8 Toa&e relele lu+ii con&e+porane *n& cau;a&e de 76&rni8 :n6 cnd populaia $lo7ului nu va <i cel puin n@u+6&6i&69 iar dura&a +edie a vieii redu*6 cu cel puin 54 de ani9 nu *e va $6*i vreo *oluie8 Lucrurile po& evolua doar *pre +ai r6u8 Iar n cele din ur+69 &oa&e acele invenii ale 76&rnilor9 capa7ile ele *in$ure *6 n@u+6&6ea*c6 populaia -i *6 reduc6 dura&a vieii9 vor in&ra inaciune8 Oricu+ n*69 n pre;en& &inere&ul concurea;6 76&rnii8 Nu *n& +ulu+ii cu ni+ic8 Nu vor *6 +uncea*c69 n*6 dore*c *6 ai76 &o&ul i+edia&8 Aparen&ul di*pre <a6 de 7unuri -i ura <a6 de cei 7o$ai nu *n& dec& un +od ne$a&iv de a a*cunde *e&ea de po*e*iune8 Iar dac6 vor7i+ de pro*&ie -i lip*6 de &alen&9 &inerii nu *n& cu ni+ic in<eriori 76&rnilor8 De*pre e+i$rani ai d62i dracului de occiden&ali9 &ineri -i 76&rni> EHi*&6 o al&6 pri+e@die9 care +6 a&in$e n +od direc&8 EHodul e+i$ranilor *ovie&ici n Occiden&8 A<lndu2+6 n $ N/U avan$arda o<en*ivei arii Ar+a&e Ro-ii +po&riva Occiden&ului9 ar <i &re7ui& *6 <iu +ai de$ra76 7ucuro*8 Ca locui&or oarecare n*69 care &re7uie *6 +6nnce9 *6 7ea9 *6 *e +7race9 *6 ai76 <e+ei -i *6 *e 7ucure de cul&ur69 +6 cuprinde di*perarea n <aa ace*&ui +7ucur6&or <eno+en8 an*ele +ele de a2+i aran@a 7ini-or viaa *e reduc pe ;i ce &rece8 To& &i+pul *o*e*c ali &ic6lo-i9 care aduc *erviciilor de *ecuri&a&e occiden&ale noi -i noi in<or+aii de de;in<or+are din ce n ce +ai valoroa*e -i dove;i din ce n ce +ai *olide ale apar&enenei lor la K.B8 +i vine *6 urlu n&re$ii lu+iE 99Venii2v6 n <ire8 Nu v6 dai *ea+a ce <acei> Nu nele$ei c6 e*&e ncepu&ul inva;iei noa*&re '*ovie&ice( a Occiden&ului>G nele$ei2+6 7ineE aurla a*&<el nu pen&ru a *alva Occiden&ul9 ci pen&ru a2+i pu&ea a*i$ura un loc-or c6ldu8 :en&ru a*&a9 de*i$ur c6 &re7uie *6 *alve;i un pic Occiden&ul8 Oda&6 aran@a& 7ine9 voi nce&a *6 +ai urlu8 :oa&e c6 voi reaciona n*6 eHac& inver*E oda&6 aran@a& ar <i p6ca& *62+i pierd po;iia8 E+i$ranii *ovie&ici 7ine in*&alai9 -i din&re ei n pri+ul rnd K.B2i-&ii9 *n& principalii adver*ari ai in*&aur6rii Co+uni*+ului n Occiden&8 E*&e vor7a de un al& eHe+plu de dialec&ic69

+ul& di*preui&6 de du+neavoa*&r69 n*6 e&ern &riu+<6&oare8 i Cine *n& C&eoda&6 *n& n&re7a& cu+ de *e <ace c6 eu9 un ru*9 un <o*& +e+7ru al par&idului co+uni*& al "niunii !ovie&ice9 care a aparinu& celor +ai nal&e cercuri ale par&idului -i K.B2 ului -i care a lua& par&e la cele +ai *ecre&e proiec&e de cerce&are9 a+ <o*& l6*a& *6 plec n Occiden&8 R6*pund n&o&deauna *incer c6 a+ veni& n&r2o +i*iune din par&ea Co+i&e&ului Cen&ral al par&idului co+uni*& al "niunii !ovie&ice9 a K.B2ului -i a n&re$ului popor *ovie&ic8 Nu *n& n*6 cre;u&8 !e *oco&e-&e c6 <ac pe pro*&ul *au dore*c *6 dau i+pre*ia c6 *n& +ai +ul& dec& a- <i9 pen&ru a +i *e o<eri o *lu@76 7un6 undeva8 !pionii *ovie&ici care *e de+a*c6 *in$uri *n& n&o&deauna privii cu 7un6voin6 n Occiden&8 Li *e acord6 i+edia& a;il poli&ic -i +i@loace de n&reinere8 :en&ru un +o&iv *au al&ul9 n ca;ul +eu nu +er$e8 '" = Tre7uie *6 ne dovedii c6 *n&ei *pion *ovie&ic cu adev6ra&9 +i2a *pu* unul din anc%e&a&ori8 Dac6 *n&ei cu adev6ra& *pion ar <i &re7ui& *6 ne <i da& o in<or+aie valoroa*69 care ar <i <o*& cre;u&6 -i aprecia&6 n <uncie de i+por&ana ei8 = !au o in<or+aie de de;in<or+are9 n care ai <i cre;u& -i +ai +ul&9 a+ ad6u$a&9 co+ple&ndu2i a*&<el $n2dul8 Drep& re;ul&a& al ace*&ei re+arci a+ ncepu& *6 a+ <ai+a unuia care pre&inde c6 e a$en& al K.B2ului9 <6r6 *6 <ie8 Ciuda& nu2i a-a> To&ul *e n&+pl6 n co+uni&a&ea e+i$ranilor *ovie&ici9 unde <iecare *pune c6 &oi ceilali *n& *pioni ai K.B2uluiB n ceea ce +6 prive-&e *e pre;in&6 de o7icei un ar$u+en& pre&in* in<aili7ilE ce <el de a$en& e dac6 nu -&ie nici un *ecre& *ovie&ic> La care replicE = i dac6 a- <i <o*& &ri+i* aici *6 a<lu *ecre&e> = A&unci de ce ad+ii c6 e-&i un a*> Adver*arii +ei love*c n 7a;ele propriei +ele lo$ici8 E co+ple& lip*i& de *en* *6 ncerci *6 a<li *ecre&e aici8 N2ave+ nici un <el de *ecre&e9 &o&ul e la vedere8 Nu9 dra$6 prie&ene9 e inu&il *2OC +ai ii a-a8 E +ai 7ine *6 recuno-&i c6 ncerci *6 ne pro*&e-&i8C A+ recuno*cu&8 Cei cu care *&au de vor76 *c%i+76 n&re ei o privireE <ap&ul c6 a+ recuno*cu& c6 ncerc *62 pro*&e*c e*&e lua& ca o &en&a&iv6 de a2i acu;a de pro*&ie8 "nde2i ie-irea din *i&uaia a*&a> !n& un a*8 i nu v6d ni+ic r6u n a*&a8 Nici 7un8 EG pur -i *i+plu un <ap&8 ai curnd &ri*& *au +ai curnd co+ic9 n*6 n nici un ca; &ra$ic8 E +ai curnd 7anal8 n ;iua de a;i *n& a&&ea &one de a$eni nc& K.B2ul nu -i2 +ai a+in&e-&e pe &oi8 A*&6;i a$enii *n& aruncai n oceanul vieii precu+ puii de pi*ic6 n&r2un ia; *&6&u& do ar68 Dac6 vrei *6 &r6ie-&i9 *upravieuie-&e8 Dac6 nu9 la <und cu &ine8 i *in$ura reco+pen*6 pe care o pri+i+ pen&ru &o&

ce a+ <6cu& e*&e depla*area n Occiden&8 De*i$ur9 lucrurile nu *&au a*&<el pen&ru &oi a$enii8 A+ n8 +in&e nu+ai &ipul co+un pe care l repre;in& -i c6ruia i aparin8 Iar noi nu *n&e+ a&& a$eni reali9 c& po&eniali8 E*&e o *i&uaie *i+ilar6 +odului n care au <o*& in*&ruii &inerii o<ieri n ul&i+ul r6;7oi8 !2a pu* +na pe nci a7ia ie-ii din -coal6 -i dup6 c&eva luni au <o*& aruncai pe <ron& ca loco&eneni8 nu+ai n&r2o *in$ur6 lup&68 i 3J +uli din&re noi nu *n& nece*ari dec& pen&ru o *in$ur6 operaiune8 Ca a$en& po&enial e-&i n&r2o *i&uaie di*pera&6E ai &oa&e de;avan&a@ele unui a$en&9 n*6 nici unul din avan&a@e8 !n& dou6 c6i n <aa noa*&r6E *6 nce&6+ de a +ai <i a$eni *au *6 deveni+ cu adev6ra& a$eni8 :e pri+a cale nu poi *2o iei8 i nu+ai civa noroco-i reu-e*c *6 apuce pe a doua8 Acu+ n*6 c6 voina +ea *2a +ani<e*&a& pe deplin9 +6 voi &ran*<or+a n&r2un adev6ra& a$en&8 Ba&alionul a+<i7iu *pecial n acea*&6 *&are de *piri& co+7a&iv6 -i op&i+i*&6 +2a+ apropia& de ru8 !au +ai 7ine *pu* de rule8 n ;ilele <oar&e ploioa*e apa2i vine pn6 la $enunc%i8 i e a&& de n$u*& nc& poi *cuipa de pe un +al pe al&ul8 n $eneral9 Occiden&ul e *6rac n ape9 nu ca la noi n Ru*ia8 C%iar -i adev6ra&ele <luvii occiden&ale *n& n&r2un <el <eno+ene ridicole8 Cur$ pn6 la nivelul +alurilor -i arareori pe dea*upra8 !e a*cund *u7 ca*e -i reapar n cele +ai *urprin;6&oare locuri8 C&eoda&6 cur$ con&ra curen&ului8 I2a+ a&ra* a&enia Cinicului a*upra ace*&ui <eno+en al na&urii8 i2a r6*pun* c6 a*&a *e n&+pl6 nu+ai n&r2o +ic6 poriune a rului9 ur+nd ca dup6 :e +alul ru-orului9 nu depar&e de podul ce poar&6 nu+ele unui re+arca7il o+ de aciune 'a&&a aler$6&ur6 pen&ru o reco+pen*6 a&& de +e*c%in6B( *e a<l6 c&eva 7ar6ci aparin,nd unei uni&6i a ar+a&ei *peciali;a&6 n <orarea cur*urilor de ap68 n <iecare di+inea69 *oldaii -i pun ve*&e de *alvare de un por&ocaliu ip6&or9 *co& ni-&e 76rci de cauciuc9 le la*6 la ap6 -i *e *uie n ele cu c%io&e -i ipe&e8 i cu cu&ii de 7ere8 I6r6 ar+e8 ncepe &recerea pe +alul cel6lal&8 Barca *e nepene-&e n*6 n prundi-8 Civa *oldai *e dau @o* pen&ru a o +pin$e la ap6 +ai adnc68 i din nou 7arca *e nepene-&e8 De da&a a*&a9 n a<ara unuia9 co7oar6 cu &oii ur+nd *6 care 7arca pe 7rae pn6 pe +alul cel6lal&8 Cel r6+a* n 7arc6 -i 7a&e @oc de c6r6u-i8 !oldaii rd cu $urile pn6 la urec%i8 Apoi r6*&oarn6 7arca8 .lu+eul cade n ap68 Ve*elia e de ne2de*cri*8 '! :e +al *2au aduna& civa &rec6&ori9 care co+en&ea;6 cele ce *e n&+pl68 :rincipala pri+ul co& *6 cur$6 din nou la vale9 n*6 de dou6 ori +ai repede8 uli au <o*& uci-i n pri+a lup&68 n*6 +uli erau nece*ari

&e+6 a co+en&ariilor e*&e ur+6&oareaE ar+a&a co*&6 o $roa;6D ar &re7ui redu*6 la +ini+u+8 !6 a*i-&i la *pec&acolul de pe ap6 -i *6 a*culi -i co+en&ariile a<eren&e e co+ic -i n acela-i &i+p n*p6i2+n&6&or8 N2o *6 oprii &rupele *ovie&ice cu o ar+a&6 a&& de @alnic68 i cu &oa&e a*&ea9 con&ri7ua7ilii o<&ea;6 dup6 <iecare p<enni$8 A@un-i pe +alul cel6lal&9 *oldaii *e a-a;6 *6 *e odi%nea*c68 "rl69 aco*&ea;6 <e+ei9 r$ie9 7eau 7ere -i cn&68 Au <i$uri 7ine %r6ni&e8 !n& a&& de 7ine +7r6cai c6 nici nu ara&6 a *oldai8 Cu puin nain&e de prn; reu-e*c *6 *e napoie;e pe +alul de pe care au pleca&9 iar apoi nu *e +ai vede picior de *olda&8 FIoar&e <ru+o*9 copii9 +i *pun ui&ndu2+6 la 76ieii 7ine %r6nii -i *a&i*<6cui9 7ron;a2i2v69 cn&ai9 7ei2v6 7erea -i ciupii <e&ele8 Bucurai2v6B N2o *6 +ai dure;e +ul&8 Vor7e*c a-a n nu+ele unei ar+a&e uria-e de &ineri pro*& %r6nii9 pro*& +7r6cai9 ne7ron;ai -i lip*ii &o&al de <e+eiE o ar+a&6 care e de +ul& $a&a *6 *e pun6 n +i-care8 Cndva9 p6rinii no-&ri cn&auE FDac2ar <i r6;7oi +ine dac2ar <i +ine *6 +6r-62lui+ *6 <i+ $a&a *6 +6r-6lui+ de a;iG8 Cnd *2a porni& ul&i+ul r6;7oi *2a dovedi& c6 ei nu erau $a&a *6 +6r-62luia*c68 A+ nv6a& lecia8 I+edia& dup6 nc%eierea acelei ca+panii n$ro;i&oare9 a+ ncepu& *6 ne pre$6&i+ pen&ru al&a9 +ul& +ai n<ior6&oare8 Iar acu+ *n&e+ $a&a8 Dac6 oa+enii *n& pre$6&ii a;i de r6;7oi9 +ine l vor ncepeE nu poi r6+ne n alar+6 prea +ul&8 :en&ru o lun$6 perioad6 de &i+p a+ *&a& n de<en*iv68 Ainei in*6 +in&eE o ap6rare con*&an&6 ec%ivalea;6 cu un a&ac8 A &e ap6ra prea devre+e e &o& a&ac8 Iar o ap6rare eHce*iv6 e &o& a&aa8 i2a+ <6cu& *erviciul +ili&ar n condiii re;ona7ile pen&ru condiiile *ovie&ice8 Oda&69 un o<ier din o*cova ne2a vor7i& de*pre cu+ -i an&renea;6 a+ericanii uni&6ile *peciale pen&ru operaiuni n condiii di<icile8 Ace*&e Fcondiii di<icileG ni *2au p6ru& o vacan6 n&r2o *&aiune <a6 de <elul n care &r6ia+ noi ;i de ;i8 Aicea2i aici8 Ceea ce pen&ru noi *e n*crie n nor+ali&a&ea vieii o7i-nui&e9 din punc& de vedere occiden&al e o via6 &r6i&6 n condiii de co-+ar8 i n a*&a con*&6 *uperiori&a&ea noa*&r68 Nu po*ed6+ acel an&rena+en& pa&e&ic din &i+p de pace n vederea unor Fcondiii di<icileG9 ci o $i$an&ic6 eHperien6 31 i*&oric6 a vieii adev6ra&e n condiii ul&ra9 ul&radi<icile8 N2ave+ nevoie *6 ne pre$6&i+ pen&ru r6;7oi9 pen&ru c6 *n&e+ $a&a n orice clip68 "n duel in&elec&ual 6 voi con*acra acu+ unui duel in&elec&ual = cu+ i *e *pune n ro+anele de *piona@8 Le voi *pune adver*arilor +ei c6 *n& un a*8 i le voi vor7i de*pre ali a-i care ac&ivea;6 aici -i de*pre ul&i+ele +e&ode *ovie&ice de pene&rare a Occiden&ului8 Nu vor crede un cuvn& din ce le *pun8 +i vor a&ra$e a&enia c6 +6 con&ra;ic pe +ine n*u+i -i +i vor n&inde &o& <elul de capcane8 De ce> :en&ru a +6 de+a*ca drep& un a*8 :u&ei de*lu-i ce *e n&+2pl6> :e +ine

lucrurile +6 dep6-e*c8 Ne *i&u6+ pe po;iii prea di<eri&e8 Eu repre;in& par&ea &ra$ic6 a i*&orieiD ei pe cea a opere&ei8 De-i au inver*a& rolurile nu pro&e*&e;8 Iac pe pro*&ul8 i cred c6 pro-&ii *n& ei8 De <ap& ne con*ider6+ reciproc i+7ecili8 6 ndrep& c6&re ace*&e dueluri ca *pre *erviciu8 Anc%e&a&orii +ei nu dau nici o a&enie lucrurilor pe care le con*ider i+por&an&e -i care *n& cu adev6ra& i+por&an&eE +6 a*cul&6 cu un aer de plic&i*eal6 7a&@ocori&oare9 +6 n&rerup +ereu -i *e n<und6 repede n ni+icuri8 De aceea voi reda conver*aia noa*&r6 n&r2o <or+6 li&erar69 redu2cnd2o la e*enial8 Rapor&ul lor a*upra conver*aiei noa*&re ar6&6 n +od nendoielnic cu &o&ul al&<el8 n rapor&ul lor apar ca un pro*&6nac -ire& -i +incino*9 n &i+p ce ei *e dovede*c ni-&e anc%e&a&ori in&eli$eni -i p6&run;6&ori9 +anevrindu2+6 con&inuu n coluri9 *+ul$ndu2+i +a*ca de pe <a6 -i dovedindu2+6 i+po*&or8 :en&ru +ine nu2i ni+ic nouD la lucruri nc6 din copil6rie8 = La ul&i+a di*cuie ai +eniona& un oarecare Co+i&e& al In&elec&ualilor A&o&*<6&ui&ori 'CIA( condu* de K.B8 Ce <el de or$ani;aie e a*&a> = E o $rupare neo<icial68 e+7rii nu *n& K.B2i-&i8 Lucrea;6 n al&e in*&i&uii -i repre;in&6 o +are varie&a&e de pro<e*ii8 Nu *n& pl6&ii pen&ru apar&enena la CIA8 O <ac din&r2 un %o77#8 Le place *6 @oace @ocuri in&elec&uale n *ine8 !n& ncn&ai c6 <ac par&e din cercurile cele +ai 3N nal&e -i c6 po& <i de un oarecare a@u&or8 Dore*c *6 pre;in&e conducerii *uperioare o i+a$ine adev6ra&6 de*pre *i&uaia din ar6 -i din *&r6in6&a&e8 To&oda&6 vor *6 de*copere +i@loace e<icien&e pen&ru a +7un6&6i po;iia *ovie&ic68 Or$ani;a&orul -i in*pira&orul CIA a <o*& prie&enul +eu 888 = Ai <o*& +e+7ru al CIA> = A+ <o*& prie&en cu In*pira&orul -i cu ali +e+7ri ai CIA8 Di*cu&a+ cu ei diver*e pro7le+e8 e+7ru n*6 n2a+ <o*&8 = De ce> = A-a *2a n&+pla&8 N2a+ <6cu& nici un e<or& *6 in&ru8 N2avea+ nevoie8 :e dea*upra era+ unul din punc&ele de *&rn$ere a in<or+aiilor9 ceea ce eHclude apar&enena la CIA8 = Ce vrei *6 *punei> = e+7rii CIA au o reea de in<or+a&ori *elec&ai *pecial cu a@u&orul c6rora *&rn$ da&ele de care au nevoie pen&ru ac&ivi&6ile lor in&elec&uale8 = Vrei *6 *pui o reea de dela&ori -i &urn6&ori> = Deloc8 e+7rii CIA vor pur -i *i+plu *6 $6*ea*c6 r6*pun*ul la diver*e n&re76ri cu o*cova a+ <o*& an&rena& n a*&<el de

a@u&orul *ociolo$iei e+pirice8 In<or+a&orii au <o*& ale-i pe 7a;a co+pe&enei -i a +6*urii n care *e pu&ea avea ncredere n ei8 De eHe+plu9 lui Bre@nev i *2a acorda& ran$ul de +are-al8 A+ pri+i& un &ele<on de la In*pira&or9 care +2a n&re7a& ce cred8 Ei 7ine9 aparin unui anu+i& cerc *ocial -i opinia +ea e carac&eri*&ic6 ace*&uia8 In*pira&orul -&ia c6 n2a+ *6 +6 @oc de2a co+uni*&ul -i c6 a+ *62i *pun ce cred cu adev6ra&8 La rndul +eu -&ia+ c6 r6*pun*ul nu2+i va aduce nici un <el de pedeap*68 A-a c6 i2a+ *pu*E I+7ecilii = +6 re<erea+ la +e+7rii Biroului :oli&ic = au lua&2o ra;na de &o&8 Ei 7ine9 a*&<el de n&re76ri +i *2au pu*9 de*pre di*cur*urile lui Bre@nev9 re;oluiile Co+i&e&ului Cen&ral -i di;ideni8 ncredinau n*6 Co+i&e&ului nu+ai ca *arcini *ecundare8 = i care erau *arcinile principale> = Ela7orarea unor +odele de $ndire la nivel *&ra&e$ic de*pre pro7le+ele poli&ice8 De eHe+pluE planul de a &ran*<or+a e+i$rarea din ul&i+ul &i+p n&r2o operaiune a <o*& pu* la punc& de CIA8 = De*pre ce era vor7a9 concre&> = De*pre &ran*<or+area e+i$raiei *poradice n e+i$raie n +a*68 = Recur$nd la <or6> '' = Nu9 ci prin provocarea e+i$r6rii volun&are n +a*68 Lucrurile ur+au *6 <ie a*&<el aran@a&e nc& *u&e de +ii de oa+eni *6 dorea*c6 *incer *6 e+i$re;e8 = Cu ce *cop> = !6 *e curee ara de ele+en&ele ne*6n6&oa*e r6pin2du2li2*e ace*&ora 7a;a *ocial68 !6 *e in<il&re;e a$eni *au cel puin *6 crea*c6 nu+6rul pur&6&orilor de *ovie&i*+ n Occiden&8 "r+a *6 <ie o <or+6 de pene&rare a liniilor ina+icului8 !6 *e ara&e Occiden&ului cu+ ara&6 cu adev6ra& opo;iia8 !6 *e *e+ene di*cordie prin&re di;ideni8 !6 *e cree;e ne+ulu+ire n Occiden&8 !6 *e r6*pndea*c6 idei <al*e de*pre *ocie&a&ea *ovie&ic68 !6 *e &ul7ure apele pen&ru a *e pu&ea pe*cui n ele8 Ioar&e convena7il din +ul&e punc&e de vedere8 = n ce +6*ur6 a <o*& reali;a& planul> = !u&6 la *u&69 plu* o *erie de 7ene<icii indirec&e9 care n2au in&ra& n calculul iniial8 De eHe+plu9 de$rin$olada Occiden&ului n <aa valului de e+i$rani *ovie&ici8 !erviciile de *ecuri&a&e occiden&ale pierd lup&a +po&riva operaiunilor *ovie&ice n Occiden&8 = La ce proporii a <o*& concepu&6 operaiunea> = Noi cu &oii a+ *<6&ui& au&ori&6ile *6 arunce cel puin un +ilion de per*oane n Occiden&9 n *pecial evrei8 :e -e<i n*6 i2a lua& <rica -i9 ca de o7icei9 *2au opri& la @u+6&a&ea dru+ului8 i*iunile de $enul 6*&a *e

Dup6 di*cuia de*pre CIA9 conver*aia *e co7oar6 c6&re lucrurile cele +ai 7anale8 = Cnd ai ncepu& *6 lucre;i n cadrul K.B2ului> = N2a+ ncepu& nc68 Ani de ;ile a+ lucra& pen&ru K.B9 a-a cu+ <ac -i ali oa+eni *ovie&ici8 N2a+ lucra& n*6 nicioda&6 n cadrul K.B2ului8 A+ accep&a& *6 devin a$en& *ovie&ic pen&ru ca *6 o7in e+i$rarea8 = Ai <o*& in<or+a&or al K.B2ului> Care era nu+ele de cod> = N2a+ <o*& nicioda&6 in<or+a&or8 = Nu *e poa&eB = Nu &oi oa+enii *ovie&ici *n& in<or+a&ori ai K.B2ului8 n principiu n*6 orice *ovie&ic poa&e <i <olo*i& de K.B ca *ur*6 de in<or+aie *au pen&ru o operaiune *au al&a8 A*&a n*6 e o pro7le+6 deo*e7i&68 De eHe+plu9 K.B2ul <olo*e-&e *erviciile occiden&ale de in<or+aii pen&ru propriile *copuri8 :o&rivi& raiona+en&ului du+neavoa*&r69 a*&a ar n*e+na c6 -i ele *n&8 88 = Vi *2a ceru& *6 devenii in<or+a&or> '% = E $reu de r6*pun* la a*&a8 C,&eoda&6 lucrurile *e pe&rec n&r2o <or+6 a&& de voala&69 nc& nu e vor7a de o propunere o<icial68 n orice ca;9 a+ re<u;a&8 = I+po*i7ilB = Accep&area *au re<u;ul nu @oac6 rolul care vi2l i+a$inai aici n Occiden&8 &iu pe unii care au accep&a&9 <6r6 *6 devin6 cu adev6ra& in<or+a&ori9 iar alii au re<u;a&9 n &i+p ce9 de <ap&9 lucrau e<ec&iv pen&ru K.B8 !n& o +uli+e care ndepline*c +i*iunile K.B2ului9 <6r6 n*6 a cola7ora n +od o<icial8 De eHe+plu9 a+ *cri* rapoar&e pen&ru :re;idiul Acade+iei de &iine9 care n +od au&o+a& erau &ran*+i*e K.B2ului8 = A*&a n*ea+n6 c6 erai9 n&r2o <or+6 *au al&a9 un cola7ora&or al K.B2ului8 Nu *n&ei cu &o&ul *incer cu noi8 = !punei2+i pn6 unde +er$e !inceri&a&ea -i v6 pro+i& c6 a+ *6 +er$ cu ea pn6 acolo -i c%iar dincolo8 Ei n*6 n2au nele* a+7i$ui&a&ea cererii +ele8 A propo* de *inceri&a&e !n& *incer *au nu cu in&erlocu&orii +ei> i da -i nu8 n*u-i concep&ul de *inceri&a&e n2 are nici un nele* a&unci cnd e aplica& con-&iinei ideolo$ice a %o+ocu*ului8 Cnd +2a+ deci* *6 e+i$re;9 un vec%i prie&en +i2a *pu*E Fa*&a n*ea+n6 c6 ne e-&i du-+anG8 Nu era un i+7ecil -i n2a *pu* a*&a la o -edin6 de par&id8 Al& prie&en n*69 dup6 -edina de par&id la care a+ <o*& n<iera& ca &r6d6&or9 +i2a *&rn* +na cu c6ldur68 Care din cei doi era *incer> To&ul depinde de

circu+*&anele n care %o+ocu*ul -i e&alea;6 cali&6ile8 !e adap&ea;6 oric6rei *i&uaii8 Reaciile *ale *n& na&urale9 n*6 ele nu *n& *in$urele po*i7ile8 Nu eHi*&6 ni+ic n el care *6 *e poa&6 c%e+a au&en&ic9 pen&ru c6 Fau&en&ici&a&eaG e*&e nu+ai una din&r2un nu+6r de po*i7ili&6i i*&orice pe care9 cu i+a$inaia lor9 oa+enii le ridic6 la nivelul a7*olu&ului8 To&ul n el e n*6 na&ural9 n *en*ul c6 e*&e vor7a de o core*ponden6 cu condiiile concre&e ale vieii pe care o duce8 :ri+ul +eu prie&en +2a &ra&a& de du-+an nu din &ea+6 pen&ru *i*&e+ul *ovie&ic9 ci pen&ru c6 a+ &ran*$re*a& nor+a accep&a&6 -i +2a+ co+por&a& n&r2o +anier6 ne*ovie&ic68 El n2 a <6cu& dec& *6 +7race concep&ul de Fdu-2 30 +anG n&r2un ve-+n& ideolo$ic8 N2a re*i+i& pen&ru +ine ceea ce *i+i pen&ru un du-+an8 :e de al&6 par&e9 cel de al doilea prie&en +i2a ar6&a& *i+pa&ie9 <6r6 a +6 *i+pa&i;a cu adev6ra&8 A ale* doar acea*&6 +odali&a&e pen&ru a2-i eHpri+a una din propriile a&i&udini <a6 de *i*&e+ul *ovie&ic8 De <ap&9 a+ndoi re*i+eau <a6 de +ine ceea ce +a*a re*i+&e <a6 de un +e+7ru al colec&ivului care *e co+por&6 n&r2un +od neo7i-nui&E con<u;ie9 iri&are9 invidie9 r6u&a&e -i au&oco+pa*iune8 Nu po& de<ini acea*&6 reacie cu a@u&orul nici unei eHpre*ii con*acra&e8 E ridicol *6 &e a-&epi ca un %o+ocu* *6 <ie *incer cu &ine8 Ar <i <erici& *6 <ie9 dar nu poa&e9 deoarece con*ider6 c6 e*&e l%&o&deauna *incer n&r2un <el *au al&ul8 A-a c6 dac6 e $a&a *6 *c%i+7e o *inceri&a&e n&r2al&a din&r2un +o+en& n&r2al&ul9 nu e un *e+n de ne*inceri&a&e8 K.B2i-&ii care +2au in*&rui& nu +i2au *u$era& nicioda&6 c6 ar &re7ui *62i +in& pe cei care +6 vor in&ero$a8 K.B2i-&ii *n& %o2+ocu-i eHperi+en&ai8 Ei -&iu c6 nu e nevoie *6 ne *<6&uia*c6 a*&<el9 da& <iind c6 a+ <o*& nv6ai din copil6rie *6 nu +ini+ oa+enii9 ci *62i con<u;ion6+ <olo*indu2ne de adev6r8 Cnd anc%e&a&orii +ei au ncepu& *6 dea de nele* c6 ar pu&ea <olo*i de&ec&orul de +inciuni9 a+ ncepu& *6 rid8 De da&a acea*&a +2au nele* -i au reali;a& c6 ideea era ridicol68 De*pre cola7orarea cu au&ori&6ile A+ cola7ora& cu K.B2ul> :en&ru a re*pec&a adev6rul -&iini<ic9 nu8 De <ap&9 %o+ocu*ul nu cola7orea;6 cu au&ori&6ile8 El par&icip6 la eHerci&area pu&erii8 A*&a2i e*ena pro7le+ei8 -i eHerci&6 propriul po&enial -i propria au&ori&a&e8 Rapoar&ele &urn6&orilor K.B9 denunurile volun&arilor -i en&u;ia-&ilor9 di*cur*urile conduc6&orilor9 de+a*c6rile pu7lice -i al&e <eno+ene ale vieii *ovie&ice nu *n& al&ceva dec& <or+ele de par&icipare ale %o+ocu-ilor la eHerci&area pu&erii8 De eHe+pluE a+ <o*& de c&eva ori n *&r6in6&a&e8 La n&oarcere a+ *cri* c&eva rapoar&e innd *ea+a -i 8de in*&ruciunile pri+i&eE n conver*aiile cu *avanii *&r6ini9 de*criei pe lar$

reali;6rile -&iinei *ovie&ice9 *ucce*ele con*&ruciei *ociali*&e n "R!! -i poli&ica iu7i&oare de 3O pace a *&a&ului no*&ru8 EHplicai -i populari;ai ideile noii con*&i&uii a "R!!D a&unci cnd vine vor7a de pro7le+e ale Fdrep&urilor o+uluiG9 adop&ai po;iia de principiu eHpu*6 pe lar$ n pre*a cen&ral68 La ren&oarcerea din c6l6&orie9 pre;en&ai n r6*&i+p de dou6 *6p&6+ni :re;idiului Acade+iei de &iine a "R!! un rapor& n le$6&ur6 cu cele pe&recu&e8 !e+na*e+ in*&ruciunile la plecare8 &ia+ dinain&e c6 rapor&ul +eu va <i &ri+i* K.B2 ului8 Care2i di<erena n&re :re;idiul Acade+iei de &iine a "R!! -i K.B> Nu +i2a+ <6cu& dec& da&oria de %o+ocu* c6ruia i *2a per+i* *6 <ac6 o vi;i&6 n *&r6in6&a&e8 A+ ncerca& *62+i <ac da&oria c& a+ pu&u& de 7ine8 Oricu+9 nu v6d ni+ic i+oral n a*&a8 I2a+ di*preui&9 -i2i di*preuie*c -i acu+ pe cei care pre&ind c6 au <6cu& a*&<el de lucruri +po&riva voinei lor *au *u7 con*&rn$ere8 Nu2i cred8 Ori le era lene *6 *crie un rapor&9 ori erau incapa7ili *62l redac&e;e corec&8 "n di*cur* pen&ru +orali-&i n a<ara raelor *6l7a&ice9 parcul era pu*&iu8 Raele +2au ncon@ura& *pernd c2a+ *6 le dau <iri+i&uri8 A+ *i+i& o dorin6 ne*&6vili&6 de a <ace o declaraie9 a-a c6 a+ inu& o cuvn&are raelor8 Lucrul a+u;an& e c6 n2au pleca&8 -i +ine8 = Vei crede de*i$ur c6 <elul n care +6 co+por& -i co+por&a+en&ul al&or %o+ocu-i n condiii *i+ilare deno&6 i+orali&a&e8 Noi n*6 $ndi+ al&<el8 E u-or *6 <ii o <iin6 +oral6 dac6 &r6ie-&i n condiii care nu &e <orea;6 *6 co+ii ac&e i+orale8 !n&ei 7ine %r6nii -i +7r6caiE avei o locuin6 pl6cu&6 -i v6 pu&ei di*&ra n diver*e <eluriB Vi *e pare c6 a <i +oral e a7*olu& na&ural -i deloc di<icil8 n&r2adev6r9 de ce *6 <ii in<or+a&or pen&ru K.B8 de eHe+plu9 dac6 ni+eni nu &e <orea;6 -i dac6 de <ap& nici nu eHi*&6 K.B> To&ul e *i+plu -i clar8 n*6 dac6 &e $6*e-&i *u7 li+i&a de *u7;i*&en69 *u7 +ini+u+ a ceea ce e*&e indi*pen*a7il pen&ru ca nor+ele +orale *6 <ie con*idera&e aplica7ile n viaa real69 a&unci e*&e un non*en* 3/ *6 aplici cri&erii +orale co+por&a+en&ului8 O per*oan6 n&r2o a*&<el de *i&uaie nu e*&e nu+ai eli7era&6 I:!O IACTO de nor+ele +orale8 Ea e*&e eli7era&6 de nor+ele +orale din con*ideren&e e+ina+en&e +orale8 E*&e i+oral *6 &e a-&epi ca cineva *6 <ie o <iin6 +oral6 dac62i lip*e*c +ini+u+ de condiii de via6 care2ar per+i&e *ocie&6ii *62i pre&ind6 +orali&a&e8 La ace*&e vor7e9 raele au +6c6i& +ul& +ai ani+a&9 ca -i cu+ ar <i nele*8 Nu era clar dac6 *pri@ineau *au de;apro7au *pu*ele +ele8 2au a*cul&a& cu r67dare -i au +6c6i& ncura@a&or *au cel puin a-a +i *2a p6ru&8 I6r6 ndoial6 c6 erau la <el de *in$ure -i plic&i*i&e ca

= Ho+ocu-ii *e na*c9 *n& educai -i &r6ie*c n a*e+enea condiii nc& e*&e &o& a&& de ridicol *62i acu;i de i+orali&a&e *au *6 le a&ri7ui vir&ui ca -i @udecarea din punc& de vedere +oral a condui&ei %oardelor lui .in$i* Han9 e$ip&enilor an&ici9 inca-ilor -i al&or <eno+ene *i+ilare din &recu&8 i *2a propu* cu adev6ra& oda&6 *6 devin in<or+a&or -i a+ re<u;a&8 N2a+ *i+i& c6 era+ vreun erou n lup&a cu o pu&ere rea *au cri+inal68 i nu +6 +ndre*c cu re<u;ul +eu nici a*&6;i8 La da&a re*pec&iv6 n2avea+ pur -i *i+plu nici un +o&iv de a deveni in<or+a&or8 i nu era a7*olu& nici o pri+e@die *6 re<u;8 O<ierul care vroia *6 +6 recru&e;e n2 avea nevoie *6 in&ervin6 per*onal8 N2a in*i*&a&8 :en&ru el nu era+ deo*e7i& de valoro* ca in<or+a&or8 :u&ea *6 a<le de la +ine &o& ce avea nevoie c%iar <6r6 *6 <iu in<or+a&or8 Ceea ce *2a -i n&+pla&8 i n2a+ avu& nici un <el de +u*&r6ri de con-&iin68 i nu le a+ nici acu+8 Con&ac&ele +ele cu K.B2ul au <o*& pur -i *i+plu ru&in6 *ovie&ic69 i+po*i7il de evalua& din punc& de vedere +oral8 A+ accep&a& *6 lucre; pen&ru K.B nain&e de a pleca n Occiden&8 De ce> :oa&e c6 a+ avu& in&enia de a ac&iva n +od cin*&i& pen&ru 7i2ne<e :a&riei8 E +oral *au nu> :oa&e c6 a+ pre&in* c6 accep& nu+ai pen&ru a ie-i din ca+era de &or&ur6 a co+uni*+ului9 ur+nd ca apoi *6 acione; +po&riva K.B2ului8 E +oral *au nu> :oa&e c6 a+ vru& *6 n-el K.B2ul -i *erviciile occiden&ale de *ecuri&a&e9 de*pre care *e -&ie oricu+ c6 *n& or$ani;aii a+orale9 pen&ru a ncepe o via6 de+n6 de o <iin6 u+an68 E +oral *au nu> A*&ea *n& doar c&eva din po*i7ilele varian&e ale unui calcul raional8 Iar n con-&iina %o+ocu*ului &oa&e varian&ele coeHi*&69 pre;en&e *au po&eniale9 n unul -i acela-i &i+p8 Ele *e a+e*&ec6 -i *e nlocuie*c una pe al&a9 n &i+p ce o co+ponen&6 a *i&uaiei de <ap& ncepe *6 predo+ine -i &inde *6 <ie lua&6 drep& Fadev6ra&a na&ur6G a %o+ocu*ului8 %" i e n&r2adev6r cea adev6ra&69 n*6 nu+ai pen&ru o *i&uaie da&69 nu n $eneral8 Ho+ocu*ul $nde-&e n 7locuri de $ndire -i *i+&e n 7locuri de *en&i+en&e9 pen&ru care nu eHi*&6 nc6 o &er+inolo$ie adecva&68 n con*ecin69 %o+ocu*ul e*&e p*i%olo$ic -i in&elec&ual +alea7il9 *uplu -i u-or de adap&a&8 O aciune +ale<ic6 nu e percepu&6 de %o+ocu* ca o eHpre*ie a r6ului9 n +6*ura n care nu e*&e re*i+i&6 n *ine9 ci doar ca un ele+en& n&r2un n&re$ +ul& +ai co+pleH '7locul(9 care nu apare +ale<ic ca en&i&a&e8 O pic6&ur6 de o&rav6 n&r2 un +edica+en& co+pleH nu acionea;6 ca o&rava8 Vei $ndi c6 %o+ocu* n*ea+n6 de$radare8 EHac& a-a credeau -i 7ine2<6cuii repre;en&ani ai lu+ii ani+ale = ele<anii9 leii9 &i$rii = de*pre +urdarii -i nelini-&iii no-&ri nain&a-i8 i ce *2a n&+pla& pn6 la ur+6> Ho+ocu* nu n*ea+n6 de$radare8 El *e re&ra$e &e+porar c6&re <unda+en&ul eHi*&enei u+ane9 n &i+p ce *e pre$6&e-&e pen&ru un nou -i $randio* *al& evolu&iv8 E clar>

Raele *2au nelini-&i&9 au +6c6i& ceva9 n*6 n2au pleca&9 n +od eviden&9 ideile +ele le in&ere*au8 In*pira& de +6c6i&uri a+ &recu& la ur+6&orul capi&ol al con<erinei8 = Cnd co+por&a+en&ul cuiva nu e circu+*cri* principiilor +orale9 a*&a nu n*ea+n6 c6 +odul *6u de co+por&a+en& nu e circu+*cri* nici unui al& principiu8 De aici9 nu e neap6ra& nece*ar ca acel cineva al c6rui co+por&a+en& e de&er+ina& de al&e principii *6 *e co+por&e +ai r6u dec& cel al c6rui co+por&a+en& e de&er+ina& de +oral68 i@loacele prin care e $uverna& co+por&a+en&ul +a*elor populare9 cu+ ar <iE pu&erea colec&ivului a*upra individului9 ideolo$ia de *&a& *au +unca <ora&69 *n& +ul& +ai e<ec&ive n ace*&e &i+puri ca precep&ele ipocri&e -i ne7uloa*e ale +orali&6ii8 n&+pl6&or9 c%iar -i precep&ele +orale *2au p6*&ra& la noi9 <iind n*6 *u7ordona&e a+in&i&elor +i@loace8 De eHe+plu9 e*&e i+oral *62i n-eli pe oa+eni -i de aceea a&unci cnd ne denun6+ vecinul nu *crie+ dec& adev6rul de*pre el8 Credei poa&e c6 occiden&alii *n& +ai +orali dec& noi> :o& *6 v6 ci&e; n*6 nu+eroa*e a*pec&e din viaa lor n care occiden&alii apar +ai puin 7ine dec& %o+ocu-ii8 De eHe+plu9 %o+ocu-ii *n& +ul& +ai preocupai de *oar&a celor din @ur8 i nu *n& a&& de ;$rcii8 Iap&ul c6 %o+ocu-ii *n& +ul& +ai preocupai de cei din @ur nu *e da&orea;6 unor principii +orale9 ci unui nivel *uperior de co2 MJ lec&ivi*+8 Ce2i +ai 7ineE *6 <ii indi<eren& <a6 de *oar&a aproapelui n&r2o *ocie&a&e +oral6 *au *6 &e preocupe *oar&a *a n&r2o *ocie&a&e a+oral6> Raele au nre$i*&ra& *<r-i&ul peroraiei +ele cu $n2durile n al&6 par&e9 +i-cndu2*e de pe un picior pe al&ul -i privind n &oa&e direciile8 n +od eviden& re+arcile +ele cri&ice la adre*a Occiden&ului nu le in&ere*au deloc8 nele*e*er6 c6 n2aveau *6 o7in6 nici un <el de <iri+i&uri9 a-a c6 +2au p6r6*i& i+edia& ce2au v6;u& un pen*ionar apropiindu2*e cu o pun$68 Eu -i Cinicul = Au&ori&6ile *ovie&ice &re7uie *6 dovedea*c6 reinere -i r67dare n ceea ce prive-&e con*olidarea &rep&a&6 a inva;iei e+i$ranilor9 al&<el Occiden&ul poa&e ncepe *6 <ac6 $6l6$ie8 I+a$inea;62i e<ec&ul produ* dac69 7ru*c8 o*cova ar propune Occiden&ului *62i la*e *6 plece i2ar place *6 v6d +u&ra poli&icienilor pe &oi evreii din "niunea !ovie&ic68 Dou6 +ilioaneB occiden&ali -i a lup&6&orilor pen&ru drep&urile o+uluiB = :lanul 6*&a a <o*& di*cu&a& la o*cova cu ;ece ani n ur+69 <iind n*6 re*pin* ca nepo&rivi&8 Vi*ul *ecre& al an&i*e+i&ului *ovie&ic nu *e va reali;a nicioda&68 De ce> n&i9 pen&ru c6 Occiden&ul nu poa&e a7*or7i un nu+6r a&& de +are de oa+eni *ovie&ici8 Doi9 pen&ru c6 nici din "niunea !ovie&ic6 nu e po*i7il *6 plece un nu+6r a&& de +are de oa+eni8 = A*&a2i o pro*&ieB D62le voie -i @u+6&a&e din populaie o va -&er$e n Occiden&8

= :ro*&ii *pui &uB Nu+6rul celor ce dore*c *6 plece -i *n& capa7ili cu adev6ra& *6 plece depinde de nu+6rul celor convin-i c6 o vor duce +ai 7ine n Occiden& -i capa7ili *6 *e de*prind6 de +ediul n care &r6ie*c8 Ei nu *n& prea nu+ero-iD noi a+ -i calcula& ci<ra8 :e lin$6 a*&a9 eHi*&6 -i le$i care $uvernea;6 <eno+enele de +a*69 le$i c6rora li *e *upune -i <eno+enul e+i$r6rii8 E+i$rarea e de@a n declin8 Tre7uie *6 <ie n +od ar&i<icial i+pul*iona&68 Cu+> De eHe+plu prin li+i&area ei8 = Nu nele$ prea 7ine dac6 $lu+e-&i *au nu8 Cu adev6ra& ce cre;i> = Nu -&iu *6 <ac $lu+e -i n2a+ nici o opinie proprie8 i dac2a- avea una9 n2a- <i de acord cu ea9 cu+ *pune vec%iul 7anc8 = Nu nele$8 = Nici nu ncerca *6 nele$i8 !n& unele lucruri care prin na&ura lor *n& de nenele*8 "r+6re-&e2le doar8 i cnd *e vor aduna o *u+edenie de ca;uri de acela-i <el< prin <ora eHe+plului vei <i a@un* la o +e&od6 de a privi lucrurile corec&8 i nu &e vei n-ela nicioda&68 = O +e&od6 +iraculoa*6B Cu+ *e c%ea+6> = Dialec&ic68 Dialec&ica9 dra$6 &ovar6-e9 nu e nu+ai ceva la care *&r+76 din na* cei care o cuno*c nu+ai din au;i&e8 Dialec&ica e o +odali&a&e de a &e +i-ca cu oc%ii le$ai n&r2un *paiu $ol9 necuno*cu&9 plin de o7*&acole i+a$inareD de a &e +i-ca <6r6 *pri@in -i <6r6 re;i*&en68 i <6r6 o7iec&iv8 = Vor7e-&i ca Cri*&o*8 = Ai $%ici&8 Cndva a &re7ui& *6 in ni-&e prele$eri an&ireli$ioa*e8 = E-&i evreu -i &u> Nu> De ce> 8 8 8 = :en&ru c6 +a+a -i &a&a 8 8 8 = 888 de ce ai e+i$ra&> = E prea &r;iu *6 cau& un +o&iv8 A veni& &i+pul *6 cau& o @u*&i<icare8 = Nu v6d care2i di<erena8 = o&ivele acionea;6 nain&e9 @u*&i<ic6rile dup68 Eu -i !+iorc6i&ul :erpleHi&a&ea Cinicului n le$6&ur6 cu naionali&a&ea2+ea e de nele*D oricine poa&e *6 repre;in&e n Occiden& poporul ru*9 cu eHcepia ru-ilor n*6-i8 A*&a convine de +inune a&& Co+i&e&ului Cen&ral9 c& -i K.B2ului8 "nul din de+ni&arii Co+i&e&ului Cen&ral care +i2a <6cu& in*&ruc&a@ul +i2a *pu* c6 Fnicioda&6 nu vo+ ad+i&e *&a7ilirea unei cul&uri ru*e-&i n Occiden&G -i c6 Fla +odul $eneral9 in*&ruciunile noa*&re *n& de a reduce ele+en&ul naional ru* la ;ero n &o& ceea ce apare n Occiden& n li+7a ru*6G8 Ia&6 c2a veni& -i !+iorc6i&ul8 E pe @u+6&a&e ru* -i pe @u+6&a&e evreu8 ?u+6&a&ea

evreia*c6 i2a per+i* *6 plece %# n Occiden&D @u+6&a&ea ru*ea*c6 l +piedic6 *62-i <ac6 loc aici2 Re;ul&a&ul e c6 *e *i+&e nu pe @u+6&a&e ru*9 ci Pde doua ori ru*8 = De ce *e pln$> o<&ea;6 !+iorc6i&ul9 ar6&nd *pre por&re&ul :apei din ;iar8 Ei au ale* papi din 6-&ia n &i+p ce noi n2a+ reu-i& *6 ave+ nici +6car vreun cardinal8 Ne+ulu+irea !+iorc6i&ului e carac&eri*&ic68 :o&rivi& convin$erilor per*onale ale %o+ocu*ului9 n&i -i2n&i &re7uie <6cu& pap6 un *ovie&ic -i nu+ai dup6 aceea vreun individ din 6rile *ociali*&e <r6e-&i8 Nu e vor7a aici de convin$eri reli$ioa*eE dac6 e nevoie Co+i&e&ul Cen&ral va ordona cuiva *6 <ie ca&olic8 !+iorc6i&ul n2ar <i deloc *urprin* dac6 ar <i de*e+na& 'in*i*& a*upra cuv,n&ului Fde*e+na&G( ca :ap6 un +e+7ru al Co+i&e&ului Cen&ral8 Ar <i a7*olu& nor+al dac6 !ecre&arul cu Ideolo$ia din Co+i&e&ul Cen&ral ar eHerci&a -i <uncia de :ap6 n acela-i &i+p8 n *c%i+7 a+ avu& par&e de un polone;8 A7*olu& *candalo*8 Ce dracu <ace K.B2ul> :rie&eni -i du-+ani = Acolo &e vei $6*i n +i@locul unor cercuri an&i*o2vie&ice -i an&ico+uni*&e nvedera&e9 +i *punea In*pira&orul8 "i&e ce au &ip6ri& n ul&i+ii cinci ani8 Arunc62i o privire pe*&e &o& c888 6*&a8 E &o&u-i <olo*i&or8 Tre7uie *62i cuno-&i du-+anul8 i2a+ adu* a+in&e de conver*aia a*&a dup6 ce +2a *una& Doa+na8 undeva *e cau&6 un *ocio2lo$2con*ul&an&9 *peciali*& n *ocie&a&ea *ovie&ic68 = !alariul nu va <i +are9 n*6 pen&ru un 7urlac *ovie&ic +ai +ul& dec& *u<icien& pen&ru un apar&a+en& con<or&a7il8 = :ri+ul lucru pe care2l voi <ace9 i2a+ *pu*9 va <i *6 v6 invi& pe la +ine8 = Accep& dinain&e9 a c%ico&i&8 A+ *6 &e reco+and 'ncepu*e de@a *62+i vor7ea*c6 cu F&uG( -i9 ve;i9 nu +6 <6 de r*B = A+ *6 <ac &o& po*i7ilul9 a+ a*i$ura&2o8 R6*<oind Fli&era&uraG pe care +i2o d6du*e In*pira&orul9 a+ re+arca& de la pri+ele pa$ini c6 pen&ru ace-&i oa+eni an&i*ovie&i*+ul -i an&ico+uni*+ul eHpri+a& de*c%i* nu MN @uca dec& un rol pur pra$+a&icE era +odali&a&ea prin care2Vi eHpri+a dorina de a2-i *ervi noii *&6pni8 Nu le p6*a n*6 deloc de lucrurile ce *e pu&eau dovedi cu adev6ra& d6un6&oare *au avan&a@oa*e pen&ru pa&ruG e <olo*i&oare o*cova8 Dac6 *oco&eau c6 aHio+a Fdoi -i cu doi <ac o*covei9 l cali<icau drep& a$en& *ovie&ic pe cel care2o enuna8 E ca;ul i2a *pu* c6

oare9 +2a+ $ndi&9 ca dup6 ce a+ *c6pa& din +la-&ina de i+7ecili&6i9 vul$ari&6i -i +inciuni a

ideolo$iei *ovie&ice9 *6 +6 arunc cu capul nain&e n +ocirla -i +ai +are de i+7ecili&6i9 vul$ari&6i -i +inciuni a an&i2*ovie&i*+ului> Orice9 nu+ai a*&a nuB 2a+ du* &o&u-i la in*&i&u&ul pe care +i2l indica*e Doa+na8 :i&icul care +2a n&+pina& *e+6na aido+a cu ad@unc&ul -e<ului depar&a+en&ului de propa$and6 al Co+i&e&ului Cen&ral8 2au &recu& c%iar <iorii cnd l2a+ v6;u&8 E EL cu adev6ra&> I6r6 prea+7ul9 pi&icul +i2a inu& un di*cur* de*pre ce era+ o7li$a& *6 <ac pen&ru a ;dro7i Fina+icul no*&ru co+unG8 Era eHac& ca n prea 7ine cuno*cu&ul CC8 L2a+ a*cul&a& r67d6&or8 I2a+ apro7a& lo;incile8 I2a+ *pu* c6 *n& $a&a *6 ncep pe loc lup&a +po&riva o*covei8 A+ ad6u$a& n*6 c6 nu *n& poli&ician9 ci *avan&9 iar a&i&udinea -&iini<ic6 nu poa&e ri+a n&o&deauna cu ac&uala linie poli&ic68 = De eHe+plu9 cri&icai "niunea !ovie&ic6 -i cerei Occiden&ului *6 i+pun6 *anciuni +po&riva o*covei8 Credei c6 a*&<el provocai daune Kre+linului8 &iina n*6 ne nva6 al&ceva8 A&acul *ovie&ic +po&riva Occiden&ului -i2a pierdu& *u<lul da&ori&6 *l67iciunii <orelor in&erne8 Conducerea *ovie&ic6 ar <i &re7ui& *6 *e oprea*c6 -i c%iar *6 <i da& napoi9 pen&ru a evi&a o ca&a*&ro<6 -i a2-i pre$6&i un a&ac +ai 7un n vii&or8 Cri&ica lip*urilor din poli&ica *ovie&ic6 -i o a&i&udine +ai <er+6 a Occiden&ului vor <ora Kre+iinul *6 adop&e o poli&ic6 +ul& +ai *upl6 a&& pe plan in&ern c& -i eH&ern8 Credei c6 liderii *ovie&ici nu nva6 ni+ic din ceea ce *e n&+pl6> V6 a*i$ur c6 pn6 -i +i-carea di;iden&6 a con&ri7ui&9 n&r2o +are +6*ur69 la n&6rirea re$i+ului8 Co+uni*+ul n $eneral -i "niunea !ovie&ic6 n *pecial *n& du-+anii du+neavoa*&r68 Tre7uie n*6 *62i aprecie;i ina+icul n +od o7iec&iv -i <6r6 *en&i+en&ali*+8 !n&9 repe&9 *avan& nu poli&ician8 V6 po& a@u&a *6 v6 cunoa-&ei ina+icul din per*pec&iva *erioa*6 a -&iinei8 = In +e*eria noa*&r69 +i2a r6*pun*9 nu poi <i lip*i& de pa*iune8 Ne cunoa-&e+ ina+icul la <el de 7ine ca du+2 M3 neavoa*&r,8 Ave+ n*6 nevoie de o lup&6 ac&iv68 Ave+ nevoie de oa+eni de aciune8 A*&a nu2i Acade+ia de &iine8 Vo+ eHa+ina n*6 cererea du+neavoa*&r68 C&eva ;ile +ai &r;iu a+ a<la& c6 d6du*er6 *lu@7a unul +a&e+a&ician din Lenin$rad9 e+i$ra& de curnd9 care *e+na*e un ar&icola- n&r2un ;iar ile$al al di;idenilor8 Doa+na *2a *i+i& @i$ni&6 de ceea ce <6cu*e+8 Fa&o&-&iu&orGE = Dac6 vrei *6 &r6ie-&i cu lupii9 &re7uie *6 nvei *6 urli ca eiB Avea de*i$ur drep&a&e8 Nu+ai c6 nu vreau *6 &r6ie*c cu lupii8 !crii&orul Io*&ul no*&ru *crii&or &r6ie-&e -i el n ace*& ora-8 Nu ca <o*& *crii&or9 ci ca <o*& al no*&ru8 A+ a<la& de eHi*&ena ace*&ui *crii&or *ovie&ic a7ia a&unci cnd a+ *o*i& n ora-8 :ove*&ea lui e i2a *pu* c6 n2a avu& nici un ro*& *6 +6 co+por& ca

*i+pl6 -i &ri*&68 A <o*& pu7lica& la

o*cova9 n*6 nu *2a 7ucura& de *ucce*ul dori&8 A co+pu*

ceva de $enul Frevela&orG9 care a <o*& &ip6ri& n Occiden&8 A nele* din cele c&eva recen;ii 7inevoi&oare c6 a a@un* o cele7ri&a&e +ondial68 A-a c6 a ncepu& *6 <ac6 pe ne7unul8 A <o*& convoca& pen&ru anc%e&68 Au&ori&6ile i2au *u$era& *6 plece n I*rael9 de-i era ru*8 !2a declara& de acord8 A-a c6 acu+ duce o eHi*&en6 +i;er6 aici 'nu n I*rael9 de*i$ur(8 !e con*olea;6 ;icndu2-i c6 +6car a *c6pa& de ur+6rire9 de-i a7ia aici *e a<l6 *u7 cea +ai *&ric&6 *uprave$%ere a K.B2ului8 E *a&i*<6cu& c6 Fnu e ni+ic de +n2care n "niunea !ovie&ic6G8 Ln&r2 un in&erviu pu7lica& de pre*a occiden&al6 a a<ir+a& c6 Fnu+ai aici *e 7ucur6 de po*i7ili&a&ea de a *crie n *<r-i& ceea ce dore-&e -i a-a cu+ dore-&eG8 Oricu+ n*69 @udecind dup6 ce <ace9 nu -&ie nc6 nici ce vrea *6 *crie nici cu+ *6 *crie8 E pu* n po*&ura +u&ului9 c6ruia9 *ui& pe *cena operei9 i *e *puneE Fcn&6 ce vrei -i cu+ vreiG8 E 7ine n*6 c6 nu e ni+eni n *al68 Ni+eni nu dore-&e *6 ci&ea*c6 ro+anele !crii&orului8 'i au ncepu& *6 nu +ai vrea nici *62l &ip6rea*c68 n ora- &r6ie*c o +uli+e din <o-&ii no-&ri *crii&ori9 inclu*iv unul cu adev6ra& cele7ru8 Nu po& *6 a@un$ n*6 %% la el deoarece i e <ric6 c2a+ *62i cer 7ani8 Ci& de*pre +ine9 nu dore*c *62i v6d pe ceilali de <ric6 c2au *62+i cear6 ei +ie 7ani8 e<ul !crii&orul +2a invi&a& la re*&auran&8 E +preun6 cu -e<ul8 e<ul pl6&e-&e9 al&<el !crii&orul nu +2ar <i invi&a& nicioda&68 e<ul a ncepu& o conver*aie de*pre di<erena din&re +odul de via6 *ovie&ic -i cel occiden&al8 = n Occiden&9 a+ *pu*9 un re*&auran& ca 6*&a -i <elul n care &e *erve*c *n& ceva o7i-nui&8 Cnd n*6 co+uni*+ul va 7irui -i aici re*&auran&ele din cla*a a*&a vor di*pare cu &o&ul9 iar nu+6rul re*&auran&elor n $eneral va *c6dea +ul&8 Cu $reu vei $6*i un re*&auran&8 Buc6&6ria va <i proa*&69 iar *erviciul -i +ai pro*&8 :er*onalul va <i de cinci *au de ;ece ori +ai +are9 n*6 vei <i *ervi& +ul& +ai nce&8 C%elnerii vor <i i+per&ineni9 &e vor n-ela9 &e vor888 = Cu+ a-a9 +2a n&re7a& e<ul9 nu vo+ pu&ea p6*&ra lucrurile a-a cu+ *n&> = Nu9 a+ *pu*9 deoarece a*&<el de in*&i&uii vor <i or$ani;a&e -i vor <unciona po&rivi& principiilor $enerale care $uvernea;6 &oa&e in*&i&uiile *ocie&6ii co+uni*&e8 !e va in&roduce con&rolul $e*&iunii -i al lucr6&orilor din re*&auran&e8 Ar <i poa&e de *pu* c6 +unca va <i in<ini& +ai u-oar6 dec& acu+ -i a*&a repre;in&6 de <ap& principala a&racie a co+uni*+ului8 !e va n<iina un *alariu <iH pen&ru lucr6&ori -i un plan pen&ru n&reprindereD o alocaie <iH6 de produ*e ali+en&are9 o *ur*6 <iH6 de aprovi;ionare -i re$ula+en&e eHac&e de <uncionare8 Concurena va <i de*<iina&68 Veni&ul an$a@ailor nu va +ai depinde de iniia&iv6 per*onal6 *au

ri*c9 nici de cali&a&ea +nc6rii *au de diver*i&a&ea +eniurilor -i nici de cali&a&ea *ervirii8 Orice +a&rapa;lc pe din do* le va aduce +ul& +ai +ul& pro<i& dec& +unca con-&iincioa*68 ncearc6 *6 &e pui n *i&uaia unui re*pon*a7il lucrnd n ace*&e condiii9 *au a unui c%elner9 -i ai *6 &ra$i repede &oa&e con*ecinele care au deveni& o7i-nui&e n "niunea !ovie&ic68 Ceva <oar&e a*e+6n6&or va apare n &oa&e celelal&e a*pec&e ale vieii de &oa&e ;ilele8 %& = N2ar <i r6u *6 eHplici lucrurile a*&ea occiden&alilor +ai de*9 a *pu* e<ul8 :oa&e c6 pericolul de a pierde o <rip&ur6 7un6 i2ar <ace *6 *e $ndea*c6 +ai *erio* la i+plicaiile co+uni*+ului dec& pericolul de a2-i pierde drep&urile civile8 Dialec&ica ca +e&od6 de decepie !i+& c6 o in&eli$en6 &o&al di<eri&6 de a +ea +i *e opune8 Nu e concen&ra&6 n&r2o per*oan69 ci e ri*ipi&6 n &o& *paiul ncon@ur6&or8 Nu *e ncurc6 n *en&i+en&e8 E pedan&6 -i pri+i&iv68 i n acela-i &i+p $randioa*68 i dac6 ar <i cu adev6ra& a-a> n *&udenie a+ <o*& <a*cina& de pro7le+a a*&aE poa&e un o+ *6 p6c6lea*c6 o +a-in6 F$ndi&oareG +ai in&eli$en&6 ca el> A+ a@un* la conclu;ia c6 n orice co+7inaie de condiii da&e *e poa&e $6*i o +odali&a&e de a p6c6li o +a-in6 F$ndi&oareG8 :rin Fp6c6leal6G nele$ *6 o7li$ +a-ina *6 deduc6 pe 7a;a in<or+aiilor <urni;a&e un re;ul&a& con*idera& erona& de cel care p6c6le-&e8 EHi*&6 o *in$ur6 di<icul&a&e8 :en&ru a p6c6li o in&eli$en6 +ecanic6 adver*6 &re7uie *6 -&iu eu n*u+i ce conclu;ii *6 &ra$ din co+por&a+en&ul +eu -i ce conclu;ii erona&e a- dori *62i i+pun +a-inii8 Ce *e n&+pl6 n*6 dac6 nici eu n*u+i nu *n& l6+uri& a*upra in&eniilor +ele> A&unci adver*arul +eu nu operea;6 cu +ine9 cu calculele +ele9 ci cu o ver*iune <ic&iv6 a +ea8 N2a- <ace dec& *62i &ran*+i& <iciunea unei $re-eli8 Lo$ic n2ar <i dec& o *in$ur6 +odali&a&e de a dep6-i acea*&6 di<icul&a&eE *6 <or+ule; un anu+i& nu+6r de declaraii n a-a <el nc& ele *6 conin6 i+plici& propria lor ne$aieD -i *6 eHecu& un anu+i& nu+6r de aciuni n a-a <el nc& ele *6 poa&6 <i in&erpre&a&e n +od con&radic&oriu8 In&ero$a&oriu n ca;ul conver*aiilor cu cei care +6 veri<ic6 *2ar pu&ea vor7i cu $reu de un duel9 din +o+en& ce *&au de vor76 cu vreo ;ece oa+eni8 De o7icei *e $rupea;6 c&e doi % *au &rei8 A- <i pu&u& *6 le in&ru n voie pre<6cndu2+6 pro*& *au &ic6lo*9 n*6 a&unci le2ar <i pieri& repede in&ere*ul8 Ar <i &re7ui& *6 plec de aici -i a- <i <o*& &ri+i* n&r2un loc n care e+i$rarea +ea *2ar <i dovedi& cu &o&ul inu&il68 Cred c6 a+ op&a& pen&ru co+por&a+en&ul cel +ai po&rivi&8 Tre7uie *6 +6 in de el pn6 o7in a;il poli&ic8 i a*&a depinde de +odul n care 6 *i+& ca -i cnd cineva +2ar evalua prin co+pu&er8

decur$e in&ero$a&oriul8 = Cu ce *e ocup6 p6rinii> = Ta&a in$iner9 +a+a ca*nic68 0 = !n& co+uni-&i> = Ta&6l +eu a <o*& +e+7ru de par&id8 = De ce Fa <o*&G> L2au eHclu*> = A +uri&8 i +a+a8 = i 7unicii> = A6rani8 !&r67unicii &o& 6rani8 :o&rivi& ideolo$iei *ovie&ice *&r6+o-ii lor au <o*& +ai+ue9 iar po&rivi& doc&rinei occiden&ale *2au &ra* din Ada+ -i Eva8 = Erau evrei> = A6ranii n Ru*ia nu pu&eau <i evrei8 = A*&a2i adev6ra&8 n Ru*ia ari*&6 6ranilor le era in&er;i* *6 <ie evrei8 = Iar acu+9 *u7 re$i+ul *ovie&ic lucrurile *&au inver*E evreilor le e in&er;i* *6 <ie 6rani8 !au +unci&ori8 = Da9 la voi an&i2*e+i&i*+ul e n <loare8 = Di+po&riv69 &oi di;idenii *n& o7li$ai *6 <ie evrei8 = Da9 con<lic&ele naionali*&e di*&ru$ re$i+ul *ovie&ic9 n *pecial revol&ele prin&re +u*ul+ani8 Ei vor <i n curnd o +a@ori&a&e n "8R8!8!8 -i a&unci888 = Ru-ii vor &re7ui *6 *e revol&e +po&riva do+inaiei +u*ul+anilor -i al&or popoare8 = Ta&6l a <o*& +e+7ru al :ar&idului Co+uni*& al "niunii !ovie&ice8 Cnd a in&ra& n par&id> Ce <uncii a avu&> In ace*& <el decur$ conver*aiile noa*&re &i+p de pa&ru9 ()e, *au c%iar op& ore8 Repe& +ereu cu+ +2a+ du* la -coal6 -i cu+ a+ in&ra& n Ko+*o+ol8 Din proprie iniia&iv69 de*i$ur8 n $eneral in&ri n Ko+*o+ol de 7un6 voie8 i nu accep&6 pe oricine8 Anc%e&a&orii +ei nu vor *6 cread69 n*6 pen&ru a in&ra n univer*i&a&e ai nevoie de reco+andarea Ko+*o+olului9 a-a c6 in&ri n Ko+*o+ol din pur in&ere*8 Dup6 care a+ +eniona& n &reac6& c6 -i ei poar&6 %ain6 -i crava&69 de-i e cald a<ar68 De ce oare> Din in&ere*> N2au nele*9 n*6 au lua&9 pen&ru orice even&uali&a&e9 un aer o<en*a&8 Acelea-i pro7le+e *2au ivi& -i n le$6&ur6 cu carne&ul +eu de par&id8 Toa&e e<or&urile M/ de a le eHplica e*ena par&idului -i po;iia *a n *ocie&a&ea *ovie&ic69 ce n*ea+n6 *6 <ii +e+7ru -i relaia din&re ideolo$ie -i +orali&a&e n2au *ervi& la ni+ic8 To&ul ar <i <o*& clar dac6 le2a- <i *pu* c6 a+ in&ra& n par&id din a+7iie8 Dar n2a+ <6cu& nici o carier6 -i nici n2a+ a+a9 nu8

ncerca& vreoda&6 *6 <ac8 Carne&ul de par&id nu +2a *&n@eni& n nici un <el8 Di+po&riv6 +i2a <6cu& viaa un pic +ai in&ere*an&69 n a&i&udinea +ea nu a eHi*&a& nici un <el de a+7i$ui&a&e *au9 cu+ *e *pune9 Fdu7lul *&andard de $ndireG8 n $eneral Fdu7lul *&andardG e*&e o invenie a occiden&alilor care nu nele$ ni+ic de*pre +odul de via6 *ovie&ic *au de*pre oa+enii *ovie&ici8 !n& co+uni*& nu n *en*ul c6 a- da cre;are 7a*+elor +arHi*&e '<oar&e puini oa+eni n "niunea !ovie&ic6 cred n ele(9 ci n *en*ul c6 +2a+ n6*cu&9 a+ cre*cu& -i a+ <o*& educa& n&r2o *ocie&a&e co+uni*&6 -i po*ed &oa&e carac&eri*&icile e*eniale ale o+ului *ovie&ic8 Care *n& ace*&e cali&6i> Ei 7ine9 dac6 vor con&inua *6 +6 plic&i*ea*c6 cu n&re76rile privind <ap&ul c6 a+ <o*& +e+7ru de par&id9 a&unci a+ *62i 88 8 Au i;7ucni& cu &oii n r* deoarece cuno-&eau eHpre*ia8 Au @r* nu pen&ru c6 a+ <olo*i&2o9 ci pen&ru c6 -&iau c6 noi *oco&i+ c6 e indecen& *6 vor7e-&i a*&<el8 "nde a ncepu& &o&ul i2au ceru& *6 le *pun ceva de*pre an&rena+en&ul a$enilor *ovie&ici ca +ine8 = O+ul *ovie&ic o7i-nui&9 a+ *pu*9 nva6 n decur*ul n&re$ii *ale viei9 <6r6 nici un an&rena+en& *pecial9 &rei lucruriE *6 conduc69 *6 cri&ice re$i+ul -i *6 <ie a$en& K.B8 Anc%e&a&orii au ;+7i& puin9 cerndu2+i &o&u-i *6 le *pun cu+ a+ <o*& recru&a& -i in*&rui&8 A-a c6 +2a+ con<or+a&8 = Era o ;i o7i-nui&6 de lucru9 adic6 o ;i n care era+ o7li$a& *6 vin la in*&i&u& ca *6 *e+ne; condica8 Dac6 nu era prev6;u&6 nici o -edin6 n ;iua re*pec&iv69 pleca+ de la in*&i&u& i+edia& *62+i v6d de ale +ele9 *6 +6 ocup de ce credea+ c6 e nece*ar8 De o7icei +6 ducea+ aca*6 *6 *criu8 I6cea+ a*&a J4 la *u&6 din vani&a&e9 34 la *u&6 din o7i-nuin6 -i neavnd al&ceva de <6cu&D -i N4 la *u&6 pen&ru a2+i ndeplini planul n n&reprindere -i a2+i +enine po*&ul co+od de cerce&6&or -&iini<ic principal8 Ocupa*e+ po*&ul cu nu+ai &rei ani n ur+6 -i l aprecia+ n +od deo*e7i& deoarece *alariul +i2a cre*cu& 7ru*c -i avea+ -i dou6 ;ile Fde 7i7lio&ec6G pe *6p&6+n6D adic6 dou6 ;ile n care nu era+ o7li$a& nici +6car *6 *e+ne; condica8 n a*&<el de ;ile9 de o7icei dor+ea+ pn6 la prn; -i apoi <6cea+ ce2+i &recea prin cap8 To&u-i9 &re7uia *6 pe&rec un anu+i& nu+6r de ;ile pe lun6 -i la in*&i&u&8 E vor7a de ;ilele cu -edine8 edine de par&id9 de *indica&9 con*ilii acade+ice9 c%e+6ri la direc&or -i &o& <elul de a*e+enea pro*&ii8 C&eva *eri pe lun6 erau pierdu&e n F+unci *ocialeG -i o ;i pen&ru Foca;ii deo*e7i&eG9 cu+ ar <i pri+iri -i de*p6riri de oa+eni i+por&ani9 +unc6 n $r6dina de ;ar;ava& *au +unc6 volun&ar6 n ;iua +ea li7er68 :e *cur&9 ducea+ o via6 <oar&e pl6cu&69 aproape ca n paradi*8 Nu+ai n clipa n care a+ <o*& lip*i& de ea a+ reali;a& ce a+ pierdu&8 Dac6 +i *2ar o<eri aici o ca&edr6 *au c%iar conducerea unui in*&i&u& n2ar <i ni+ic <a6 de

7inecuvn&a&a *i&uaie n care era+ la oa+enii re$i+ul *ovie&ic8

o*cova8 Iar Dvoa*&r6 +6 &o& n&re7ai de ce *pri@in6

Deci9 era o ;i o7i-nui&6 de lucru8 A+ a@un* la in*&i&u& -i a+ *e+na& condica de venire -i plecare8 2a+ %o&6r& *6 +6 pli+7 puin prin pra-8 2a+ ui&a& dup6 vreun a+ic9 n*6 &oi o7i-nuiii +ei &ovar6-i de 7eie di*p6ru*er6 -i nici nu dorea+ *62+i pe&rec ;iua cu oricine8 L2 a+ *una& pe In*pira&or8 = !n& plic&i*i&9 i2a+ *pu*9 nu vrei *6 ne vede+> = Ba da9 +i2a r6*pun*9 n&r2o @u+6&a&e de or6 la FNAAIONALG8 A+icul +eu Ia&69 prin&re al&ele9 unul din +arile +eri&e ale +odului de via6 *ovie&icD dac6 n2ai ni+ic de <6cu& 'ceea ce *e n&+pl6 ade*ea( -i vrei *62i $6*e-&i pe cineva cu care *62i o+ori &i+pul 'e $reu *6 c%iule-&i de unul *in$ur( ai *6 $6*e-&i n&o&deauna un al& c%iulan$iu ca -i &ine9 $a&a *62-i &reac6 ;iua *&nd de vor768 A*&a nu *e poa&e n&+pl6 n Occiden&8 Dac6 vrei *6 vor7e-&i cu cineva9 i <iHe;i o n&,lnire preci*68 Dup6 o @u+6&a&e de or6 *au o or69 $a&a9 &" 0J la revedere8 n Occiden& c%iulan$iii par *6 <ie &eri7il de ocupai8 De cnd a+ veni& aici n2a+ reu-i& nicioda&6 *6 *&au la o 7r<6 cu un c%iulan$iu local8 Nu+ai cu co+pa&rioii +ei8 i c%iar -i ei9 *u7 in<luena Occiden&ului9 au ncepu& *6 pre&ind6 c6 *n& &eri7il de a$lo+erai8 Ce plic&i*eal6 do+nilorB A*&a nu+ii Dvoa*&r6 via6> La ce 7un> 2a+ a-e;a& cu In*pira&orul la FNAAIONALG8 A+ co+anda& ceva de 76u&8 Apoi a+ +nca& ceva8 Apoi a+ co+anda& nc6 ceva de 76u&8 Din nou avea+ de2a <ace cu <eno+enul *ovie&icE *6 7ei pn6 la ul&i+a ru7l6 = -i dincolo de ea9 pe credi&8 Aici n Occiden&9 7ei un p6%6ru de ceva9 n$%ii o <rip&ur6 -i F$ood 7#eG8 Acolo n*69 *&6&ea+ pn6 la ora nc%iderii9 *&6&ea+ pn62+i $olea+ 7u;unarele de &o&8 A7ia acu+ a+ ncepu& *6 reali;e; 7ine<acerile vieii *ovie&ice8 :e a&unci nu d6dea+ doi 7ani8 Cu+ *pune ;icalaE ce ave+ n2aprecie+9 ce n2ave+ re$re&6+8 = Nu2i plic&ico* *6 &r6ie-&i> a+ *pu*8 "nii *e pli+76 la :ari*9 n$%iind *coici9 culcndu2*e cu ne$re*e -i r6*<oind F:la#7o#G8 i aiciB Ne*<r-i&a nea$r6 plic&i*eal68 i nici o ra;6 de lu+in6 n <aa noa*&r68 N2ai pu&ea *6 +6 &ri+ii n *&r6in6&a&e c&eva *6p&6+ni> C6 veni vor7a9 de ce au ncepu& *6 nu +6 +ai la*e a<ar6> &iu c&eva li+7i9 po& *6 *criu rapoar&e )ilo+e&rice -i *e -i -&ie c6 n2a+ *6 r6+n8 = Cineva &e2a denuna&8 A+ n*6 o idee8 Iap&ul c6 au ncepu& *6 nu &e +ai la*e n *&r6in6&a&e o *6 &e a@u&e8 Ai *6 <ii lua& drep& di;iden&8 = DaC nu vreau *6 <iu di;iden&8

= Nu <i idio&8 Ai *6 <ii di;iden& dac6 &re7uie8 Circul6 un ;von c6 e-&i pe @u+6&a&e evreu8 = T+peniiB = &iu8 E nu+ai un ;von8 n*6 unul u&il8 Ce2ar <i dac6 &e2ar +6cina dorul dup6 pa&ria *&r6+o-ilor &6i> = !u7 nici o <or+6B D = I*raelul e nu+ai pen&ru cerere8 Ai *6 &e *&a7ile-&i n Europa8 Ai *6 ve;i lu+ea8 Ai *6 +6nnci *coici8 Ai *6 &e culci cu ne$re*e8 Li7er&a&e8 Iru+u*ee8 Ro+an&i*+8 Ce vrei +ai +ul&> = Cine2o *6 +6 invi&e> Cine2o *6 cread6 c62* evreu> = Ai *6 pri+e-&i o invi&aie n c&eva ;ile8 = Io*&a +ea *oie n2o *6 per+i&6 a-a ceva8 O *6 cear6 &oa&6 pen*ia ali+en&ar6 nain&e8 = O *6 aran@6+ a*&a8 = i acolo *6 +6 are*&e;e pe locB &! = Nu2i <6 ilu;ii8 = Ce *6 nele$ din &oa&e a*&ea> = "i&e aici nu+6rul 6*&a de &ele<on8 !un6 +ine di+inea68 Conver*aia deci*iv6 n di+ineaa ur+6&oare a+ *una& la nu+6rul da& de In*pira&or8 In r6*&i+p de o or6 +6 a<la+ n&r2un apar&a+en& re;erva& de K.B n&lnirilor cu in<or+a&orii8 !&6&ea+ de vor76 cu 888 A+ *62l nu+e*c F.eneralulG9 = V6 avea+ n vedere de +ul&6 vre+e8 Candida&ura Dvoa*&r6 a <o*& *pri@ini&6 c%iar de n*u-i888 Ce vi *e cere> Iacei n a-a <el *62i cunoa-&ei pe X -i pe W = +i2a da& nu+ele unor di;ideni care *co&eau un ;iar ile$al8 Dai2le un ar&icol pen&ru ur+6&orul nu+6r8 !e+nai o *cri*oare care denun6 ceva8 Vei <i da& a<ar6 din :ar&id -i din8 *lu@768 Va avea loc o perc%e;iie -i o anc%e&6D n&r2un9 cu2vn& &o& ce e nevoie ca *6 o7inei repu&aia de di;iden&8 Nu v6 pu&e+ *pune dinain&e locul eHac& n care vei locui n Occiden&D a*&a depinde de circu+*&ane8 i*iunea Dvoa*&r6 e *6 v6 in*&alai undeva9 *6 v6 aran@ai o via6 *i$ur6 -i *6 v6 $6*ii +i@loacele de n&reinere8 !6 v6 &r6ii viaa -i *6 v6 +eninei oc%ii de*c%i-i8 !6 cunoa-&ei oa+eni8 :e *cur&9 *6 acionai po&rivi& +pre@ur6rilor8 Tre7uie *6 nele$ei 7ineE lu+ea va cunoa-&e n curnd 76&6lii pe via6 -i pe +oar&e9 cu+ n2au <o*& v6;u&e nicioda&6 pn6 acu+8 Da&oria noa*&r6 e *6 <i+ $a&a pen&ru ele n orice clip6 -i nain&ea &u&uror8 De aceea &re7uie *6 p6&runde+ i+edia& prin &oi porii Occiden&ului8 Tre7uie *6 a<l6+ &o&ul8 Tre7uie *6 ne <olo*i+ de orice -an*6 pen&ru a *l67i -i de+orali;a Occiden&ul9 pen&ru a2l n+uia -i divi;a

-i pen&ru a *6di %ao*ul -i con<u;ia8 Tre7uie *62l in&i+id6+8 Tre7uie *62i lu6+ &o& ce ave+ nevoie n clipa de <a6 -i &o& ce ne va &re7ui n vii&oarele con<lic&e cu el8 E-&i unul din *oldaii +arii noa*&re ar+a&e care +6r-6luie-&e *pre Occiden&D avan$arda <orelor noa*&re de a&ac8 Apoi .eneralul i2a ordona& ad@u&an&ului *62+i aran@e;e o n&lnire cu un <o*& *pion *ovie&ic care ac&iva*e n .er+ania Occiden&al6 +uli ani8 &# Conver*aie cu un <o*& *pion = De ce ai lucra& n .er+ania Occiden&al6 dac6 e-&i ru*8 Nu2* de*&ui *pioni e*&2 $er+ani acolo> = !n&9 n*62i <olo*i+ nu+ai pen&ru a di*&ra$e a&enia -i pen&ru aciuni poli&ice8 Lucrurile i+por&an&e le <ace+ noi n-ine8 = Bi;ar9 credea+ c6 888 = Ideea pe care -i2o <ac oa+enii de*pre *pionii no-&ri n Occiden& n2are ni+ic de2a <ace cu reali&a&ea8 = Ei9 nici c%iar a-a8 Tre7uie *6 <ie o oarecare a*e+6nare8 = De*i$ur e o a*e+6nare n unele de&alii8 n *u7*&an6 n*69 repe& -i in*i*&9 nu e nici o a*e+6nare8 !pun a*&a dup6 pe*&e ;ece ani de lucru n .er+ania Occiden&al68 = "nde ai *&a&> = La 8 "n ora- rela&iv +ic8 &ii n*6 ci *pioni de2ai no-&ri erau acolo> :e*&e ;ece n $rupul +eu doar9 i dup6 cu+ *e ;vonea9 ar <i pu&u& *6 <ie +ai +uli8 Cel puin dou6;eci de al&e per*oane ne <6ceau diver*e *ervicii8 = "n co-+arB O a*e+enea ar+a&6 de *pioni pen&ru un ora- +icB Tre7uie *6 <i co*&a& o avere8 = Cine i2a *pu* c6 a co*&a& ceva> N2a co*&a& *&a&ul *ovie&ic nici +6car o )opeic68 Lucra+ cu &oii n or$ani;aii -i <ir+e ve*&2$er+ane -i era+ pl6&ii 7ine8 A-a c6 ne2a <inana& .er+ania8 Ba +ai +ul&9 +uli din&re noi d6deau *&a&ului o par&e a c-&i$ului8 !&a&ului no*&ru9 *e2n2ele$e8 De eHe+plu9 unul din a$eni era pro<e*or la univer*i&a&e8 Lua cinci +ii de +6rci pe lun68 Dup6 ce2-i pl6&ea i+po;i&ele9 a*i$ur6rile -i c%iria9 i r6+neau +ai 7ine de dou6 +ii cinci *u&e8 A-a c6 el dona o +ie8 Al&ul a@un*e*e n direcia unei +ari <ir+e -i d6dea &rei +ii de +6rci pe lun6 Or$anelor8 = :o+eneai -i vreo dou6;eci de cola7ora&ori8 Ce <6ceau> Erau volun&ari *au <u*e*er6 <orai n vreun <el> = Depinde8 "nii volun&ari9 alii <orai8 "nii nici nu -&iau ce <6ceau8

= Cu+ ai a@un* acolo> = A+ <6cu& par&e din&r2un $rup de eHperi la un con$re* -i a+ ale* li7er&a&ea9 cu+ *e *pune8 = Ne+ii n*6 nu *n& c%iar a&& de idioi8 Tre7uie *62-i <i da& *ea+a cine e-&i8 = N2a+ a*cun* ni+ic8 Ai &o& ci&i& -i r6*ci&i& c6ri -i ai &o& v6;u& <il+e *ovie&ice9 a-a c6 n naivi&a&ea voa*&r6 credei c6 &re7uie *62i a*cun;i apar&enena la K.B8 Lucrurile *e pre;in&6 eHac& inver*8 n Occiden& cei care au le$6&uri cu or$ani;aiile de in<or+aii *n& +ai apreciai dec& cei ce n2au8 Cei curai nici nu *n& cre;ui8 Iii a&en&9 *6 ;ice+ c6 e-&i cineva de la con&ra2 *piona@8 Eu vin la &ine -i2i *punE *n& o<ier K.B -i vreau *6 r6+n8 !n& $a&a *6 v6 *pun &o& ce -&iu8 Ce2o *6 <aci> O *6 veri<ici> Ioar&e 7ine9 veri<ic6B Toa&e in<or+aiile +ele *e vor dovedi au&en&ice -i c%iar valoroa*e8 :oa&e c2o *6 +6 76nui &o&u-i -i o *6 +6 ur+6re-&i8 Ioar&e 7ine9 <6 ce vrei9 nu &e @enaB "nde2o *6 a@un$i> n &o& &i+pul n care a+ *&a& la 89 ne+ii au <o*& convin-i c62+i <6cea+ +ai depar&e vec%ea *lu@768 Era n*6 +ai 7ine pen&ru ei *6 ai76 de2a <ace cu un *pion *ovie&ic ca +ine9 dec& cu un *pion pe care &re7uiau de2a7ia *62l de*copere8 :e ln$6 a*&a9 din cnd n cnd9 le +ai <6cea+ -i unele *ervicii9 a-a c6 +ai nc%ideau oc%ii la unele @ocuri de2ale +ele8 Erau -i ei oa+eni -i &re7uiau &o&u-i *6 pre;in&e *uperiorilor ceva *ucce*e8 = i de ce &e2ai n&or*> Te2au prin*> = Nu9 e-ecurile *n& prac&ic i+po*i7ile8 2a+ n&or* la o*cova n concediu -i ca *62 +i v6d <a+ilia8 !2a ivi& n*6 unul care voia *62+i ia *lu@7a pen&ru ca *6 &r6ia*c6 o vre+e n Occiden& -i *62-i con*olide;e cariera8 !2a dovedi& c6 avea pile +ari8 A-a c6 l2au &ri+i* pe el n locul +eu8 Ca pre&eH& au <olo*i& un +ic *candal pe care l2a+ <6cu& aici dup6 ce 76u*e+ niel +ai +ul&8 = i ai <o*& pur -i *i+plu nlocui&> = Nu9 nici c%iar a-a8 E o &e%nic6 *pecial6 n pro7le+ele de <elul 6*&a8 n&i +2a+ n&or* n .er+ania -i *u7 un pre&eH& oarecare a+ de+i*iona& de la <ir+68 Apoi +2a+ +u&a& la Londra -i de aici la o*cova8 Apoi a$en&ura a vira& po*&ul pe care2l ocupa*e+9 n ora-ul n care *ucce*orul +eu reu-i*e *6 pun6 piciorul8 n Occiden& a*&a nu2i nici un <el de pro7le+68 = Nu i2a <o*& <ric6 c6 vei <i denuna&> = A*&6;i n Occiden& denunurile de <elul 6*&a repre;in&6 n&o&deauna o aciune poli&ic6 ceva +ai *pecial68 Dac6 le2ar <i c6;u& oc%ii pe +ine pen&ru o a<acere de de+a*care a unui *pion a- <i <o*& conda+na& la nc%i*oare8 &$ &' n*6 nc%i*orile de2acolo *n& precu+ *ana&oriile de la noi8 Ceva +ai &r;iu +2ar <i

*c%i+7a& pen&ru unul din *pionii lorD *au +i2ar <i propu* *6 lucre; pen&ru ei -i +i2ar <i da& dru+ul8 Epoca *piona@ului ro+an&ic a apu* de+ul&8 = Ce2+i poi *pune de*pre clande*&ini&a&e> = :oi *6 *&ri$i c& &e ine $ura pe &o& cuprin*ul Europei c6 e-&i *pion *ovie&ic8 :oi *62i a&rni de $& o placard6 pe care *crie F!pion *ovie&icG8 Vei *&rni c&eva ;+7e&e -i vei ap6rea poa&e n c&eva ;iare8 Nu n cele *erioa*e9 7inenele*9 ci nu+ai n cele de 7ulevard8 A*&a2i &o&8 E de2a drep&ul in*ul&6&or8 = Nu eHi*&6 ri*curi> Nici un <el de di<icul&6i> "n <el de adev6ra&6 vacan6> = Ri*curi *n&8 i di<icul&6i8 E n*6 vor7a de cu &o&ul al&ceva dec& cre;i8 Tre7uie *6 le *i+i n*6 pe propria piele pen&ru a nele$e de*pre ce e vor7a8 = La ur+a ur+ei9 n $eneral9 +eri&6 o*&eneala> = i nc6 cu+B Dac6 ai cea +ai +ic6 -an*69 d62i dru+ul8 !pune i+edia& da9 indi<eren& de condiii8 ai 7ine *6 crapi acolo dec& *6 ve$e&e;i aici8 La cel +ai nal& nivel nain&e de plecare a+ *&a& de vor76 cu un per*ona@ deo*e7i& de i+por&an&8 A+ *62l nu+e*c F!ecre&arulG8 n 7iroul !ecre&arului a&rnau un enor+ por&re& al lui Bre@2nev9 unul ceva +ai +ic al lui Lenin -i unul9 -i +ai +ic9 al lui arH8 :or&re&ul lui arH p6rea &o&al nelalocul lui8 :arc62+i <6cea cu oc%iul n&r2un <el con*pira&ivD +i nele$ea po;iia -i *i+pa&i;a cu +ine8 FIii de acord cu a7*olu& orice9 p6rea *62+i *pun68 n orice circu+*&ane9 e +ai 7ine *6 &r6ie-&i n Occiden& dec& n ara care +i2a pu* n prac&ic6 ideile8 ncearc6 *62i convin$i -i pe idioii 6ia din Occiden& *6 ui&e pro*&iile pe care le2a+ *pu*G8 !ecre&arul a perora& o7i-nui&ele 7anali&6i9 iar apoi +i2a ura& noroc -i +2a l6*a& n $ri@a -e<ului de ca7ine&8 = "rea;6 F7on vo#a$eG &u&uror> = Nu9 nu+ai n ca;uri eHcepionale8 = Ce *en* *6 dau cuvin&elor lui> = ncearc6 *6 &ul7uri apele acolo8 Vor7e-&e +ereu n a-a <el ne& ni+eni *6 nu poa&6 di*cerne adev6rul de &% +inciun68 Cnd +a@ori&a&ea e con<u;iona&6 e +ai u-or *2o +pin$i n direcia dori&68 = Dar adver*arulJ poa&e pro<i&a -i el de con<u;ie8 = :oa&e9 n*6 nu+ai n avan&a@ul *6u9 nu n de;avan&a@ul no*&ru8 Iar cel de al doilea lucru pe care &re7uie *62l <aci e*&e *6 ncerci ;ilnic *62i convin$i pe occiden&ali c6 *n&e+ o+nipo&eni8

= Bine9C dar a*&a i2ar pu&ea *peria -i le2ar n&6ri vi$ilena8 = E adev6ra&9 n*6 i -i de+orali;ea;6 n&r2o +are +6*ur6 -i ne u-urea;6 +ul& +unca8 Oa+enii *n& +ul& +ai pre$6&ii *6 a@u&e un adver*ar o+nipo&en& dec& un prie&en *la78 i *i+&e2&e li7er *6 eHa$ere;i c& vrei8 Cu c& vei *pune lucruri +ai incredi7ile9 cu a&& +ai 7ine8 Occiden&ul nu poa&e re;i*&a *en;aiilor *uper<iciale -i pri+i&ive8 De eHe+plu9 ai au;i& de ca;ul *&uden&ului *ovie&ic incapa7il *62-i &er+ine *&udiile -i care a veni& cu cea +ai +are idioenieE c6 "niunea !ovie&ic6 *e va de;in&e$ra in curnd -i va nce&a *6 eHi*&e8 :ro<eii n le$6&ur6 cu rapida di*pariie a "niunii !ovie&ice au <o*& <6cu&e din pri+a ;i a eHi*&enei ei8 uli din&re pro<eii n-i-i au <o*& ;dro7ii -i di*&ru-i de ace*& Fcolo* cu picioare de lu&G9 n*6 Occiden&ul n2 a &ra* nici o nv66&ur68 :ro<eiile ve-nicului *&uden& au <6cu& +are vlv6 n Occiden&8 :ur -i *i+plu nu po& *6 *e dep6-ea*c68 i nu2 de +irareB Ce poa&e <i +ai nen&6&or8 "niunea !ovie&ic6 va nce&a n curnd *6 +ai eHi*&e9 <6r6 ca Occiden&ul *6 ridice un de$e&8 C%ine;ii vor avea ei $ri@6 de a*&a pen&ru 7inele Occiden&ului8 A-a c6 ei vor pu&ea *6 &r6ia*c6 n Occiden& ca nain&e8 Nu va <i nevoie *6 c%el&uia*c6 7ani pen&ru ap6rare8 Nu vor &re7ui *62-i re<u;e ni+ic -i nu va +ai <i nevoie de *erviciul +ili&ar8 8 8 Acu+ n*69 cnd po& vedea cu &oii c6 ideea *&uden&ului e*&e o inepie9 ve*&2euro2penilor le e <ric6 de <ap&ul c6 eHac& n anul n care *e pre;icea c6 *e va pr67u-i "niunea !ovie&ic69 *e dovede-&e c6 Europa n*6-i *2ar pu&ea *6 nu poa&6 *upravieui n ac&uala <or+68 Ideea n*6 a avu& rolul ei8 A con&ri7ui& la aducerea Occiden&ului n&r2o *&are de *piri& paci<i*&68 A*&<el de -&iri *en;aionale ne *n& <oar&e <olo*i&oare8 Tre7uie *6 ne $ndi+ la ceva a*e+6n6&or pen&ru vii&or8 Ac&ual+en&e unul din Fde+a*ca&oriG pre$6&e-&e o car&e *en;aional6 de*pre ar+ele noa*&re 7ac&eriolo$ice -i p*i%olo$ice8 Nu2i ure; dec& noroc8 Vo+ pre*6ra n6un&ru c&eva dove;i dr6$6la-e noi n-ine8 Nici nu poi *62i i+a$i2 && ne;i ce panic6 va de;l6nui apariia c6riiB Binenele* c6 &re7uie *6 ale$i 7ine +o+en&ul8 = i Nu+6rul "nu a <o*& in<or+a& de*pre ca;ul +eu> = De*i$ur8 Operaiunea a <o*& au&ori;a&6 la cel +ai nal& nivel8 deo*e7i& de i+por&an&68 Te <elici& -i2i ure; *ucce*B Cri&eriile de *elecionare !n& ade*ea n&re7a& de ce a+ <o*& ale* &oc+ai eu de K.B8 Ridic din u+eri8 !n& *6&ul *6 &o& eHplic lucruri care *n& plic&ico* de eviden&e pen&ru +ine8 n*6 de nenele* pen&ru anc%e&a&orii +ei8 Dac6 a- <i <o*& ale* nu+ai eu9 a&unci poa&e a- <i pu&u& da un r6*pun*8 n*6 de ale*9 au <o*& ale-i +uli8 EHi*&6 o *erie de cri&erii $enerale de *elecie care *e aplic6 +uli+ii8 i*iunea &a e *oco&i&6

Ele n*6 nu po& <i aplica&e direc& <iec6rui candida&8 Vreunul din +e+7rii Co+i&e&ului de In&elec&uali A&o&-&iu&ori -i2a adu* poa&e a+in&e de +ine8 Ar <i <o*& dea@un* pen&ru ca *6 <iu inclu* pe li*&a candidailor la &ri+i&erea n +i*iune n Occiden&8 C&eoda&6 *oar&a o+ului e deci*6 la nivelul pur anecdo&ic8 Cu+9 de eHe+plu9 le2a pica& *u7 oc%i un eHcroc ca En&u;ia*&ul8 = Ce2ar <i *62l &ri+i&e+ pe paranoicul 6la de euro2co+uni*& n Occiden&> a *pu* vreunul din +e+7rii CIA9 cu in&enia de a <ace o $lu+68 I+a$inai2v6 cu+ ar ncepe *62i 7a&6 la cap8 Or *6 nceap6 cu &oii *6 urle de di*perare8 Ha9 %a9 %aB = A*&a2i9 a *pu* al& +e+7ru CIA prin&re %o%o&e8 !62l l6*6+ *62-i ia -i &oa&e Fdocu+en&eleG8 !62i l6*6+ *62-i de*<e&e oc%ii pe $r6+ada aia de $unoiB Ha9 %a9 %aB = !n& de acord9 a *pu* pre-edin&ele CIA cu un rn2@e& pn6 la urec%i8 !62l l6*6+ *62-i ia ;7orul c6&re iu7i&ul *6u Occiden&8 Aerul va <i +ul& +ai cura& pe la noi8 Cei care dore*c cu adev6ra& *6 nelea$6 principiile con<or+ c6rora K.B2ul *elecionea;6 per*oanele ce vor <i eHpul;a&e *au l6*a&e *6 plece n Occiden& &re7uie *6 ia n con*iderare cine e*&e cu adev6ra& e+i$ran&ul9 unde *2a *&a7ili&9 cnd -i cu+ a $6*i& *lu@769 pe cine &ra$e pe *<oar6 -i pe cine a@u&68 & Ho+ocu* Cnd le *punea+ anc%e&a&orilor c6 %o+ocu-ii *n& n6*cui de+ni&ari9 cri&ici ai re$i+ului -i a$eni9 nu $lu+ea+8 N2a &re7ui& *6 iau nici un <el de lecii n ace*&e +e*erii9 n*6 le po& pro<e*a pe &oa&e8 "nii de+ni&ari din Co+i&e&ul Cen&ral -i K.B -i2au ncepu& carierele ca di;ideni8 n &ineree9 In*pira&orul a <o*& +e+7ru n&r2o $rupare F&erori*&6G8 Anc%e&a&orul lui a 76$a& de *ea+6 cali&6ile deo*e7i&e ale In*pira&orului -i l2a invi&a& *6 lucre;e pen&ru Or$ane8 :en&ru o vre+e *peciali&a&ea lui a <o*& &erori*+ul in&ern8 Dup6 ce -i2a &er+ina& *&udiile univer*i&are a <o*& &ran*<era& n depar&a+en&ul pen&ru &erori*+ n Occiden&8 A p6r6*i& depar&a+en&ul Fdin con*ideren&e +oraleG9 care i2au d6una& n carier68 Cred cu adev6ra& c6 e n *&are de Fcon*ideren&e +oraleG8 E un %o+ocu* -i %o+ocu-ii *n& capa7ili c%iar de lucruri +ai +ari8 In*pira&orul a p6r6*i& cu adev6ra& depar&a+en&ul pen&ru &erori*+ n Occiden& pe con*ideren&e +orale9 n*6 nu pen&ru c6 ar <i conda+na& +e&odele &erori*&e9 ci pen&ru c6 i *e <6cu*e *il6 de cole$ii lui9 care <6ceau $re-eli pe*&e $re-eli9 *e ciond6neau &o& &i+pul -i2i rapor&au $o$o-i8 Vi*a*e *6 n<iine;e un *erviciu e<icien& pen&ru eli+inarea *i*&e+a&ic6 '*pre deo*e7ire de cea in&+pl6&oare( a per*onali&6ilor proe+inen&e din Occiden&8 :en&ru ncepu&9 ar <i &re7ui&

lic%idai nu+ai c&e unul pe lun68 .rada&9 producia *2ar <i pu&u& +6ri la pa&ru pe lun68 n civa ani9 Occiden&ul ar <i <o*& parali;a& de *pai+6 -i oroare8 !2ar <i pu&u& +pu-ca c&e un pre-edin&e a+erican pe an8 = A*&a9 +i2a eHplica&9 n2ar <i <o*& n*6 dec& prac&ica n producie pen&ru *&a$iari8 = De ce *62i +pu-&i> l2a+ n&re7a&8 = De ce nu9 dac6 *e poa&e> +i2a *pu*8 Eli+in62i -i ceva &o& o *6 o7ine+8 = Cine l2a a*a*ina& pe Kenned#> l2a+ n&re7a&8 = n a<acerea a*&a n2a+ <o*& i+plicai direc&8 n*69 oricnd are loc vreun a&en&a& undeva n lu+e9 *n&e+ pe acolo8 i aduci a+in&e de O*Qald> A *ervi& de paravan8 Tre7uie *6 <ie -i ipi ca O*Qald pen&ru ca planul de a*a*inare *6 de+are;e8 El le2a 76$a& n cap celor care voiau *6 *cape de Kenned# c6 a*a*ina&ul ar <i pu&u& <i pre;en&a& drep& F+na 0/ *u<lndu2le *perana c6 vor pu&ea da vina pe o*cova <6r6 *6 le o<eri n*6 nici cea +ai +ic6 -an*6 de a o <ace9 ia&6 +area ar&6B Indivi;i care *6 co+i&6 a*a*ina&e poli&ice *e $6*e*c cu $r6+ada pre&u&indeni8 E n*6 nevoie de o +e&od6 -&iini<ic6 pen&ru a2i de*coperi9 diri@a -i a &e a*i$ura c6 n2ai *6 <ii prin* &u n*ui8 Noi Locui&orii pen*iunii nu ci&e*c nici ;iare9 nici revi*&e8 :e ln$6 <ap&ul c6 -i econo+i*e*c 7anii9 nu -&iu li+7i *&r6ine8 Din ace*& +o&iv nu nele$ ce *e *pune la radio -i la &elevi;or8 A*&a n*6 nu2i +piedic6 *6 a<le &o&ul +ai repede -i *6 -&ie &o&ul +ai 7ine ca oricine9 pen&ru c6 ei *n& %o+ocu-i8 Epi&e&ele de Favor&onG9 Fcre&inG9 Fidio&G9 Fne+ernicG le vin pe li+76 n +odul cel +ai na&ural ori de c&e ori di*cu&6 de*pre per*onali&6ile occiden&ale8 De eHe+plu *e ui&6 la &elevi;or8 O cele7ri&a&e poli&ic6 ine un di*cur*8 !+iorc6i&ul in&r6 pe u-6 apa&ic -i *pune cu di*preE = l a*cul&ai pe de$enera&ul 6*&a> 8 88 de-i nu poa&e *pune nici +6car n ce li+76 vor7e-&e Fde$enera&ulG8 Curnd dup6 aceea in&r6 En&u;ia*&ul9 <oar&e *ure*ci&a&8 = A%a9 *&ri$69 a*cul&ai pa&e<onul 6*&a +incino*B De*pre ce &o& 7i$uie> Relaiile cu o*cova> O9 %a9 %a9 %aB Nici +6car ai no-&ri nu pu&eau *6 de7i&e;e a*e+enea pro*&iiB Cel +ai ui+i&or lucru e c6 locui&orii pen*iunii *e n-eal6 arareori n evalu6rile lor A :RIORI8 O al&6 &r6*6&ur6 e*enial6 a @udec6ilor noa*&re e na&ura lor de<ini&iv68 Revoluia din Iran> Nu+ai Occiden&ul e de vin68 Idioii ar <i &re7ui& *6 prevad6B !i$ur c6 "niunea !ovie&ic6 o*coveiG8 i a*&a a *&i+ula& punerea la cale a a&en&a&ului8 A -&i *62i diri@e;i pe con*pira&ori9 in2

a declan-a&2o8 E condu*6 de ni-&e +ul2la%i <urio-i> i cei cu a*&a> E &o& revoluie co+uni*&68 Dai2le vreo dou6 la7e pe*&e 7o& -i o *6 *e &er+ine8 !&udenii iranieni au ocupa& a+7a*ada a+erican6> Ei -i9 &re7uiau *6 *e a-&ep&e la a-a ceva idioii 6-&iaB Dai2le pe*&e 7o&B EHpre*ia Fdai2le pe*&e 7o&G e de o7icei lai&+o&ivul8 Dai2i pe*&e 7o& "niunii !ovie&ice8 Dai pe*&e 7o& ara7ilor9 ne$rilor9 +ulla%ilor8 Dai pe*&e 7o& &erori-&ilor8 Dai2le pe*&e 7o& &u&uror -i &o&ul va <i n ordine8 Nu v6 ui&ai " * la occiden&alii 6-&ia care au a@un* *6 *cncea*c6 a&& de pro*&e-&e nc& ie ru-ine *62i prive-&i8 &ia+ noi c6 Occiden&ul nu e o+o$en8 Occiden&ul e *la78 Occiden&ul n2are pu&erea de a <ace a*&a *au aia8 Occiden&ul *e pr67u-e-&e8 Occiden&ul a nne7uni&9 Occiden&ul are prea +ul&e din &oa&e9 Occiden&ul capi&ulea;69 Occiden&ul e inco+pe&en&8 Ca+ a*&a au;i &o& &i+pul8 i &o&u-i9 nu nce&6+ nicioda&6 *6 ad+ir6+ Occiden&ul8 In el ne pune+ &oa&e *peranele8 = Occiden&ul e o <or6 de care &re7uie *6 ii *ea+a9 *pune !+iorc6i&ul8 O *6 le vin6 lor vreo idee -i *6 ne dea la cap ' o*covei adic6(8 = Occiden&ul va *pune nuB url6 En&u;ia*&ul8 O *6 ne ara&e el cu+ &re7uie *6 con*&ruie-&i cu adev6ra& *ociali*+ulB Anc%e&a A*&6;i +i *e cer de&alii de*pre an&rena+en&ul a$enilor *ovie&ici &ri+i-i n Occiden&8 A+ *6 le pove*&e*c de*pre -colile *peciale pen&ru co+uni-&ii occiden&ali9 de*pre &erori-&i9 *&n$i-&i9 paci<i-&i -i al&e $unoaie de acela-i <el8 A+ *6 le *pun cu+9 cu puin nain&e de a pleca9 In*pira&orul a +eniona& n &reac6& po*i7ili&a&ea unei &en&a&ive de a*a*inare a unui 7inecuno*cu& poli&ician8 Anc%e&a&orii au r6+a* n*6 i+pa*i7ili8 Ar <i in&ere*an& de a<la& dac6 Occiden&ul *2a re*e+na& cu acea*&6 pierdere8 Devin n*6 ceva +ai ani+ai cnd ncep *6 le pove*&e*c de*pre un $rup de diver*iune *pecial9 ai c6rui +e+7ri *n& in*&ruii n +e&odele de *a7o&are a *i*&e+ului 7ancar occiden&al8 !e <ace i+edia& o pau;6 -i un al& per*ona@ e*&e invi&a& *6 n *e al6&ure8 +i cer *6 repe& ce2a+ *pu*8 Banii9 de*i$ur9 *n& +ul& +ai i+por&ani dec& viaa vreunui poli&ician oarecare8 = Locul n care &re7uie *&udia&e +odul de or$ani;are -i an&rena+en&ul a$enilor o*covei e Occiden&ul9 a+ *pu* n conclu;ie8 Ei aici +unce*c8 To& ceea ce *e n&+2pl6 aici e*&e n&r2un <el *au al&ul re;ul&a&ul a ceea ce *e n&+pl6 n in*&i&uiile *ecre&e din 1 In dru+ *pre ca*6 o*cova8

!oldaii Ba&alionului !pecial A+<i7iu au v*li& pn6 la pod -i *porov6ie*c cu <e&ele8 !oldaii -i <e&ele *n& n&o&deauna -i pre&u&indeni la <el n &i+p de paceD di<erena cali&a&iv6 apare doar la i;7ucnirea r6;7oiului8 N2ar <i r6u *6 7eau ceva8 Renun n*68 N2a+ un 7an8 i nici n2o *6 pri+e*c a@u&orul de c&eva +6rci pn6 poi2+ine8 ine o *6 <ie o ;i de <oa+e n adev6ra&ul *en* al cuvn&ului8 Ar &re7ui *62l *un pe !crii&or8 :oa&e +6 invi&6 la +a*68 Va &re7ui n*6 *6 inven&e; c&eva 7a*+e de*pre +odul de via6 *ovie&ic pen&ru ca*62l in&ere*e; c& de c&8 A+u;an& e c69 de-i n2a pleca& de +ul& din "niunea !ovie&ic6 a ui&a& &o&ul8 :rive-&e &o& ce *e n&+pl6 acolo ca un *&r6in8 +i a+in&e*c de in&ero$a&oriul de di+inea68 Cred c6 *n& pur -i *i+plu incapa7ili *62-i <or+e;e o p6rere clar6 de*pre +ine8 De ce oare> &iu din eHperien6 c6 incer&i&udinea9 e;i&6rile9 incon*i*&ena -i a+7i$ui&a&ea *n& par&iculari&6i ale *ocie&6ii *ovie&ice8 Ea <iind <or+a&6 din uni&6i in<or+e9 n&re$ul *e <or+ea;6 -i el in<or+8 E*&e o *ocie&a&e de ca+eleoniE pe an*a+7lu = un ca+eleon $i$an&ic8 :uinele lucruri *&a7ile -i clare9 %o+ocu*ul le de*coper6 n +ediul *6u *ocial -i n con@unc&ura de +o+en&8 !n& o eni$+6 nu nu+ai pen&ru anc%e&a&orii +ei9 ci -i pen&ru +ine8 O eni$+6 de nede;le$a& pen&ru +o+en&9 deoarece *oluia *e a<l6 n&r2o +ul&i&udine de eveni+en&e care *e vor pe&rece n&r2o anu+i&6 perioad6 de &i+p8 Repre;in& doar un po&enial oarecare9 n*6 a+ o $a+6 lar$6 de po*i7ili&6i8 Tovar6-i -i do+ni9 concurai2v6B De voi depinde n pri+ul rnd cine *n&B Co+paraia cu ca+eleonii e 7un6 pen&ru a2i lini-&i pe *ovie&olo$i9 n*6 e de o eviden&6 *uper<iciali&a&e8 Di*pune+ de o 7a;6 *olid6E preocuparea +aniac6 <a6 de i*&orie8 Dai a&enia cuveni&6 ur+6&orului enunE ni+ic nu e*&e +ai dura7il n i*&orie dec& ceea ce e*&e lip*i& de <unda+en& in&eriorE <6r6 +i&uri9 reli$ii -i pre@udec6i8 De*pre &eroare = Bol-evicii erau +po&riva ac&elor de &erori*+ individuale9 *punea In*pira&orul8 De ce> :en&ru c6 &eroarea *e in*&ala*e de@a -i2-i <6cea da&oriaD *u7+ina*e re$i+ul ! ari*& -i pre$6&i*e +a*ele pen&ru &eroarea n +a*68 Cnd *e vor7e-&e de*pre revoluia *ocial6 nu *e poa&e &rece pe*&e ac&ele individuale de &erori*+8 Din punc& de vedere &e%nic9 orice eHplo;ie *ocial6 ncepe prin eli+inarea unui anu+i& $en de oa+eni8 Cnd Occiden&ul va c6dea n +inile noa*&re9 vo+ pune cap6& ac&elor individuale de &erori*+ -i i vo+ lic%ida pe &erori-&i8 Apoi vo+ in*&aura &eroarea n +a*68 Te%nic vor7ind9 revoluia n*ea+n6 &ran*<or+area ac&elor ile$ale -i i;ola&e de &erori*+ n &eroare n +a*6 le$al68 A+in&indu2+i acea*&6 *cur&6 conver*aie cu In*pira&orul9 +2au *&r6<ul$era& idei +inuna&e de de;vol&are a8 &erori*+ului n "niunea !ovie&ic68 De eHe+plu9 ce ar <i dac6 a+

&ri+i&e civa *peciali-&i cali<icai din FBri$6;ile Ro-iiG la

o*cova> Ioar&e curnd ei ar pu&ea

ridica la *&andardul european nivelul an&rena+en&elor &erori*&e8 Oricu+ n*69 n2a+ apuca& *6 +6 $nde*c 7ine la a*&a9 c6 a+ au;i& r*ul %o+eric al In*pira&orului8 = !u<eri de idioie $alopan&69 a ro*&i& cu $reu9 neca& de %o%o&e8 Ai ui&a& unde au nv6a& *peciali-&ii Bri$6;ilor Ro-ii -i ai al&or a*e+enea or$ani;aii> De eHperi din 6-&ia nu duce+ lip*68 &ii ci nali de+ni&ari +or ;ilnic la noi din cau;a 7eiei -i a indi$e*&iei> La ce ne2ar <olo*i &erori-&ii> !62i dau un eHe+pluE o &en&a&iv6 de a*a*inare a lui Bre@nev8 :oi *6 &ra$i o *u&6 de $loane n el -i n2ai *6 a@un$i nic6ieri8 Dac6 vrei9 poi *62i iei pielea9 *2o n&in;i pe*&e cel +ai rudi+en&ar ro7o& -i el va <unciona c%iar +ai 7ine ca Bre@nev8 Ni+eni nu va 76$a de *ea+6 c6 a <o*& a*a*ina&8 Lucrurile vor con&inua ca -i cnd n2ar <i <o*&8 ada+ An&i ada+ An&i +2a *una& -i +i2a propu* *6 ne n&lni+ n&r2o ca<enea a<la&6 la circa ;ece +inu&e de +er* pe @o* de F:EN!IONG8 A+ accep&a& cu $ndul c6 +6 va &ra&a +6car cu un ceai *au o ca<ea8 Ca n<6i-are9 ada+ An&i *ea+6n6 <oar&e 7ine cu o cele7r6 +ili&an&6 co+uni*&6 +o*covi&68 Are convin$eri cu &o&ul con&rare n*6E e o +are +ili&an&6 an&i2co+uni*&68 Re+arc un <eno+en ui+i&orE <iecare eHcroc *ovie&ic -i # are i+a$inea $ea+6n6 n Occiden&8 i9 precu+ du7lura +o*covi&69 a ncepu& *62+i in6 o prele$ere8 A+ re;i*&a& o vre+e8 Apoi n*6 i2a+ adu* la cuno-&in6 c6 nu2* o7i-nui& *6 +i *e vor7ea*c6 pe &onul 6*&a -i c6 pn6 -i K.B2ul +i2a ar6&a& +ai +ul& re*pec& -i9 ca *6 n2o +ai lun$i+9 i2a+ *pu* *62i &ac6 <leanca8 A&unci a ncepu& *6 ipe la +ineE acu+ nele$e ea cu cine are de2a <ace9 c6 +i2a+ da& ara+a pe <a6 -i c69 pe *cur&9 *n& a$en& al o*covei8 I2a+ r6*pun* *6 &ran*+i&6 in<or+aiile a*&ea celor care +6 in&ero$%ea;69 deoarece credulii <uncionari de la con2&ra2*piona@ re<u;6 *6 cread6 c6 *n& a$en& al K.B2ului8 i ar pu&ea *6 adau$e c6 a+ veni& aici nu a&& pen&ru a aduce co+uni*+ul9 pe care nu2l *upor& 'pen&ru c6 l2a+ eHperi+en&a& pe propria2+i piele(9 ci ca *6 di*&ru$ capi&ali*+ul9 pe care n*6 +i2ar pl6cea *62l eHperi+en&e;9 nu pe propria2+i piele9 ci pe a al&uia8 Drep& r6*pun* +2a a+enina& c6 +6 va denuna n pre*68 De-i ceaiul a7urea Pa6&or pe +6*u69 a+ p6r6*i&2o n &6cere pe ada+ An&i9 @urndu2+i c6 n2 o *6 +6 +ai ncurc nicioda&6 cu adev6raii an&i2co+uni-&i9 care nu *e deo*e7e*c de adev6raii co+uni-&i dec& prin inver*area in&elor r6u&6ii -i *&upidi&6ii lor8 A+ r6&6ci& pe *&r6;ile $oale ale pro*perului ora- pn6 la +ie;ul nopii8 i2a+ a+in&i& de aver&i*+en&ele <o-&ilor +ei co+pa&rioi care *puneau c6 n Occiden& e periculo* *6 ie-i *eara din cau;a &l%arilor -i cri+inalilor8 Ni+eni nu +i2a da& n*6 nici o a&enie8

= "nde *n&ei voi9 &l%ari -i cri+inali> a+ *&ri$a& n van8 Venii9 pr6dai2+6 -i &6iai2 +i 7ere$a&aB Dac6 nu9 de di*perare9 a+ *6 &ai eu 7ere$a&a la cinevaB A$eni reali -i i+a$inari A+eninarea pro<era&6 de ada+ An&i c6 +6 va denuna pu7lic ca a$en& *ovie&ic +6 <ace *6 rd8 &iu <oar&e 7ine c6 n2o va <ace pen&ru c6 e convin*6 c6 *n& un adev6ra& a$en&8 &iu a*&a pen&ru c6 a+ de*coperi& un <eno+en ului&or8 :en&ru un +o&iv *au al&ul nu +2au in<or+a& nicioda&6 de a*&a la K.B8 Oare n2au 76$a& de *ea+6> Dac6 e a-a a&unci le2a+ eHa$era& co+pe&ena in&elec&ual68 Ieno+enul e ur+6&orulE aici *n& denuna&e pu7lic ca a$eni *ovie&ici nu+ai per*oanele nevinova&e8 A$enii $ reali nu *n& denunai nicioda&68 A&unci cnd *e +ai n2&+pl6 &o&u-i9 <ie c6 au <o*& are*&ai de@a pen&ru *piona@ 'ca; rari*i+(9 <ie c6 *e 7ucur6 de i+uni&a&e diplo+a&ic6 -i *n& eHpul;ai8 De ce> :en&ru c6 inocenii ara&6 +ai a$eni dec& a$enii n*6-i8 Ace-&ia din ur+6 in&r6 repede n @oc -i ncep *6 *e co+por&e eHac& a-a cu+ ar dori even&ualii lor denun6&ori8 Inocenii ncearc6 n*6 *6 *e co+por&e nor+al -i a*&a deran@ea;6 cu adev6ra&8 E*&e periculo* *62i eHpui ipu7lic pe adev6raii a$eni9 n*6 a2i denuna pe inoceni e cu &o&ul lip*i& de ri*c8 !e cuno*c ca;uri cnd a$enii adev6rai au da& n @udeca&6 pen&ru calo+nie pe cei care i2au eHpu* pu7lic -i au c-&i$a&8 Nu *e cuno*c ca;uri de oa+eni cin*&ii care *6 <i in&en&a& aciune la &ri7unal pen&ru de<6i+are8 !e *pune c6 un ca; a eHi*&a& &o&u-i9 n*6 nevinova&ul a pierdu& proce*ul8 Anc%e&a I+o7ilul n care in&ru din cnd n cnd pen&ru acele conver*aii a <o*& con*&rui& pe &i+pul lui Hi&ler8 De aceea -i ara&6 ca o cl6dire +o*covi&6 de pe &i+pul lui !&alin8 :e <aad6 *n& &rei *culp&uriE un +unci&or9 un 6ran -i o <e+eie cu copil8 6ranul o coa*68 Dac6 ar <i avu& o *ecer69 a*e+6narea cu copilul *i+7oli;ea;6 :a&ria unci&orul are un ciocan9 o*cova ar <i <o*& &o&al68 Ie+eia -i

a+68 Ea &aie $riul8 Are a+7ele 7rae ocupa&e8 Nu2-i ine copilul8

Iar ace*&a *e a$a6 cu +nuele2i +icue de ar&era caro&id6 a +a+ei8 I+pre*ia e &eri7il68 = Ce p6rere avei de propa$anda occiden&al6 n "niunea !ovie&ic6> = E*&e <6cu&6 de a-a +anier6 ca *6 provoace n "niunea !ovie&ic6 <eno+ene care *6 poa&6 <i in&erpre&a&e aici n Occiden& ca @u*&i<icare pen&ru c%el&uielile <6cu&e8 A-a c69 de <ap&9 propa$anda lucrea;6 n propriul 7ene<iciu8 = A&unci n ce <el9 dup6 p6rerea Dvoa*&r69 *2ar pu&ea de+on*&ra e<iciena real6 a propa$andei noa*&re> = :rin <eno+ene cuprin*e n in&eriorul vieii *ovie&ice9 adic6 lucruri lip*i&e de

*en;aional -i ade*ea inacce*i7ile o7*erva&orului occiden&al8 Cei care *2ar l6*a prin-i de propa$anda occiden&al6 ar &re7ui *6 r6+n6 n "niunea O3 !ovie&ic69 *6 &r6ia*c6 -i *6 +uncea*c6 n adncurile *ocie&6ii *ovie&ice8 Ei n2ar &re7ui *6 *e 7a;e;e pe <ap&ul c6 ar pu&ea deveni cele7ri n Occiden& *au c6 el i2ar pu&ea a@u&a8 = A&unci nu va +ai <i n*6 po*i7il *6 con&rol6+ ac&ivi&a&ea celor n*6rcinai cu propa$anda8 = E o +unc6 ce &re7uie ncredina&6 unor oa+eni in&eli$eni -i educaiD *pun9 unor adev6rai cuno*c6&ori ai vieii *ovie&ice9 oa+eni n care *6 poi avea ncredere8 = "nde *62i $6*e-&i n*6> = !e po& $6*i civa care *6 nceap6 c%iar acu+9 alii po& <i in*&ruii8 = Bine9 dar e vor7a de o +n6 de oa+eni doar8 Ave+ nevoie de +ii8 = :en&ru a <ace acea*&6 +unc6 7ine9 cali&a&ea e +ai i+por&an&6 dec& can&i&a&ea8 E +ai 7ine *6 re&ran*+ii la radio un ar&icol de c&eva ori9 dec& *6 di<u;e;i ;eci de co+en&arii <6r6 valoare9 care nu produc nici un i+pac&8 E +ai 7ine *6 &ri+ii n +ari can&i&6i o *in$ur6 car&e9 care *6 n*e+ne n*6 ceva9 dec& ;eci de $unoaie 7une de da& la &opi&8 = Ar n*e+na o enor+6 reor$ani;are8 = Nu *u$ere; nici o reor$ani;are8 !u$ere; n*6 ca9 pe ln$6 ceea ce avei de@a9 *6 ncepei un *&udiu *erio* al *ocie&6ii *ovie&ice8 :en&ru a pu&ea da lovi&uri e<icace adver*arului &re7uie *62i cuno-&i adev6ra&a na&ur68 e<icace8 e*eria Dvoa*&r6 e*&e de a da adver*arului lovi&uri e*eria +ea e*&e *6 v6 *&udie; adver*arul8

= Care e deci adver*arul Dvoa*&r6> = !ocie&a&ea *ovie&ic6 nu e adver*arul +eu9 e nu+ai un o7iec& de *&udiu8 n Fpen*ionG !eara9 locui&orii pen*iunii *e adun6 n <aa &elevi;orului -i *e ui&6 la &oa&e pro$ra+ele9 unul dup6 al&ul8 !pun c6 e*&e cea +ai 7un6 +odali&a&e de a nv6a o li+76 *&r6in68 E pl6cu& -i nu2i nevoie *6 <aci nici un e<or&8 Li+7a *e nva6 *in$ur68 De <ap& e vor7a de opinii adev6ra&e doar n par&eE nu+ai li+7a $e*&urilor9 9a +or+6ielilor -i o<&a&urilor *e nva6 a&& de u-or8 i 6*&a e -i +o&ivul pen&ru care pen*ionarii conver*ea;6 cu localnicii prin $e*&uri8 Cei do2 % &ai adau$6 c&e un Fe%G9 99i%G *au Fo%G9 precvi+ -i al&e *une&e 7i;are8 En&u;ia*&ul9 care e cel +ai do&a& din&re &oi9 +er$e -i +ai depar&eD $e*&iculea;6 -i cu picioarele n in*&ruc&ivele *ale dialo$uri8 Ceea ce v6d -i aud la &elevi;or <6r6 *6 nelea$6 <urni;ea;6 pen*ionarilor *u7iec&e de care *&erilul -i redu*ul occiden&al e incapa7il8 Ne ui&6+ la FDON ?"ANS8

= Aiureala a*&a a <o*& *cri*6 acuC *u&e de ani -i ei &o& o ara&6 nc69 *pu*e !+iorc6i&ul8 = Cu+ de nu li *2a apleca&> = A+ avu& -i eu o $r6+ad6 de <e&e -i <6r6 a&&a &6r67oi9 *pu*e Cinicul8 n -coal6 avea+ un pro<e*or de *por&8 !2a culca& cu &o& corpul pro<e*oral '&oi pro<e*orii erau pro<e*oare( <6r6 nici o pro7le+68 :lu* vreo *u&6 de +inore8 Ei -iB Ce2i cu a*&a> Nici +6car la $a;e&a de pere&e n2a ap6ru&8 Iar cnd l2au eHclu* din par&id i *2a i+pu&a& doar 7anala Fde$enerare +oral6G8 Aici9 &oa&e ;iarele -i revi*&ele *2ar <i ocupa& nu+ai de el8 Ar <i <o*& da& la &elevi;or8 !2ar <i <6cu& un <il+B n "niunea !ovie&ic6 n*6 8 8 8 = Opre-&e &+penia a*&a 'adic6 DON ?"AN(9 a urla& En&u;ia*&ul8 :oa&e e ceva +ai 7un pe al& canal8 :e cel6lal& pro$ra+ e un <il+ polii*& a+erican8 Cu &oii -i eHpri+6 ncn&area -i n acela-i &i+p indi$narea pen&ru c6 au pierdu& ncepu&ul8 Cine a pu* opera aia *&upid6> Vedea2l2 a- *pn;ura& -i *6 ;ic6 +erci c6 a *c6pa& ie<&inB 8 88 Anc%e&a = !i*&e+ul *ovie&ic conine cu *i$uran6 punc&e vulnera7ile -i un a&ac a*upra lor ar pu&ea di*&ru$e &o& *i*&e+ul8 = Cu *i$uran68 = !n&e+ deci de acord8 De eHe+plu9 *ocie&a&ea *ovie&ic6 e*&e eH&re+ de cen&rali;a&68 To&ul depinde de un +ic $rup de lideri8 Oda&6 di*&ru* ace*& $rup 88 8 = 888 n r6*&i+p de cinci +inu&e vei avea al& F+ic $rup de lideriG n locul pri+ului8 = Ce *e poa&e <ace a&unci> = n *ocie&a&ea *ovie&ic6 *n& +ul&e punc&e vulnera2 & 7ile9 n*6 o lovi&ur6 a*upra unuia din&re ele n2ar pu&ea2o ucide8 Nu+ai o +ul&i&udine de lovi&uri coordona&e -i eHecu&a&e n acela-i &i+p a*upra &u&uror punc&elor vulnera7ile ar pu&ea avea e<ec&ul dori&8 i &re7uie *6 &e apropii de ele nev6;u&8 E vor7a de o *arcin6 a i*&oriei -i nu de aciunea unui $rup de diver*ioni*i8 = Ocolii n&re7area8 = Credei cu adev6ra& c6 o ar6 i+en*6 ca a*&a e*&e condu*6 de Fun +ic $rup de lideriG> Ioar&e 7ine9 *6 ;ice+ c6 $rupul eHi*&68 Cnd -i unde *e n&lne-&e n*6> !n&ei *i$uri c6 au&ori&6ile *ovie&ice nu *n& pe deplin con-&ien&e c6 undeva *e adun6 -i a*&<el de9 cu+ *6 ;ic9 $ndi&ori ca Dvoa*&r6> !ocie&a&ea *ovie&ic6 di*pune de un enor+ *i*&e+ de co+and6 -i ad+ini*&raie8 Are o ui+i&oare a7ili&a&e de a re*&a7ili repede orice or$ane -i le$6&uri n lanul di*&ru* al pu&erii8 C%iar dac6 -&er$ei de pe <aa p6+n&ului @u+6&a&e din populaie9 pri+ul

lucru re*&a7ili& n cealal&6 @u+6&a&e va <i *i*&e+ul de co+and6 -i ad+ini*&rare8 n *ocie&a&ea *ovie&ic6 pu&erea nu e or$ani;a&6 pen&ru a *ervi populaiaE populaia e*&e or$ani;a&6 ca +a&erie nece*ar6 <uncion6rii pu&erii8 Noi = Cnd a+ ncepu& *6 lucre; n K.B9 +i2a *pu* In*pira&orul9 -e<ul +eu nu nce&a *6 ne &o& repe&eE Forice vrei9 nu+ai &erori*+ nuG8 :en&ru o vre+e a+ per+i* &o&u-i unor +ici or$ani;aii poli&ice *6 <uncione;e8 Nu &re7uia *6 per+i&e+ n*6 nici +6car un *in$ur ac& &erori*&8 Dac6 lucrurile a*&ea *cap6 de *u7 con&rol9 poi *pune adio cuceririlor revoluiei8 De aceea &re7uie *6 con&rol6+ cu <er+i&a&e &o& ce ine de &erori*+ul individual8 = Da9 dar le2ai ca+ ncurca& a&unci cnd cu &en&a&iva de a*a*inare a lui Bre@nev9 nu2i a-a> l2a+ n&re7a& = :re$6&i*e+ &o&ul per<ec&9 +i2a r6*pun*9 n*6 n ul&i+ul +o+en&888 De <ap&9 o operaiune nei+por&an&68 F.rupul ar+ene*cG n*6 era aproape *6 ne *cape din +n6 888 A <o*& ceva +ul& +ai $rav8 !2a &er+ina& cu 7ine din n&+plare 8 8 8 Ca;ul ILIN n J/M/8 G EHplo;ia de la +a$a;inul F ETROG din J/008 Occiden&ul La &elevi;or a ap6ru& o <e+eie8 Are circa 03 de ani8 La '14 a ncepu& *6 *e an&rene;e la )ara&e8 Dorea *6 *e poa&6 ap6ra +po&riva oric6rui o7*eda& *eHual '<u*e*er6 +ul&e ca;uri de viol n car&ier(8 Dup6 un an pu&ea *6 *e apere +po&riva unui o7*eda& *eHual9 iar dup6 ali cinci9 +po&riva a doi8 Acu+ *e poa&e ap6ra de &rei8 n ;ece ani *per6 *6 a@un$6 la o a*e+enea per<eciune nc& nici +6car cinci o7*edai *eHuali *6 n2o poa&6 viola8 A+ <o*& cu &oii en&u;ia*+ai8 Ni+eni n2a n&re7a& dac6 a avu& -an*a *62-i prac&ice &e%nicile nv6a&e8 Ideea unui cen&ru !e vor7e-&e de crearea unui cen&ru care *6 unea*c6 n&rea$a e+i$raie8 = E o vec%e idee a K.B2ului9 *pune .lu+eul9 n*6 &oa&6 lu+ea *e +inunea;6 de parc6 ar <i o nou&a&e8 Ar <i +ul& +ai 7ine *6 de*c%ide+ un re*&auran& dup6 +odelul *ovie&ic8 !62i *pune+ FC%e; LeninG8 Ar <i pl6cu& *6 *pune+E FHai la LeninBG *au FNe vede+ la IliciBG8 i nu *2ar pu&ea -&i de care Lenin vor7i+8 Leninul ;ilelor noa*&re *2ar *i+i <la&a& -i ar pu&ea ordona cuiva *6 ne a@u&e *6 porni+ a<acerea8 Iar *erviciul ar <i n *&il *ovie&ic8 :e ;iduri a+ pune lo;inci po&rivi&eE F ncai ce vi *e d6BGD FDac6 nu v6 place9 nu +ncaiBGD F!n&ei +uli9 eu *n& *in$urBGD FCo+anda da&6 nu *e *c%i+76BG Ca *6 <i+ *erio-i n*69 *in$urul +od de a uni<ica e+i$raia *ovie&ic6 e pe o 7a;6 pro2*ovie&ic68 = Cre;i9 i2a+ *pu*9 c6 *n&e+ *in$urii de-&epi de pe aici> Cre;i c6 cei care au lan*a&

n +a*e ideea cen&rului nu nele$ a*&a la <el de 7ine ca -i noi> !n& $a&a *6 parie; c6 nain&e de a <i pu*6 n circulaie a <o*& eHa+ina&6 cu $ri@6 la Lu7ian)a n Co+i&e&ul de In&elec&uali A&o&-&iu&ori8 = Ce2i cu Co+i&e&ul 6*&a9de In&elec&uali A&o&-&iu&ori> +2a n&re7a&8 = :rodu*ul i+a$inaiei +ele9 i2a+ r6*pun*8 Bre@nev avea acela-i prenu+e ca -i LeninE Ilici8 O/ Ie+eile A+ +are nevoie de o <e+eieB Nu e doar o nece*i&a&e <i;iolo$ic68 N2a+ nevoie a-a de +are de o <e+eie pen&ru corpul9 c& pen&ru *u<le&ul ei8 :en&ru a pu&ea vor7i cu deplin6 nele$ere reciproc69 a2+i de*c6rca *u<le&ul -i a re*i+i *olidari&a&e8 De <ap&9 la ace*& capi&ol a+ <o*& r6*<6ai n "niunea !ovie&ic68 Nic6ieri n al&6 par&e n2ai *6 $6*e-&e a&&ea <e+ei care *6 &e nelea$6 -i *6 <ie capa7ile *6 *i+&6 cu+ *i+i -i &u8 Aici nu *n& *in$urul care $n2de-&e a-a8 !+iorc6i&ul +6 7a&e la cap n per+anen6 *62i $6*e*c o <e+eie8 !pune c6 e n$ro;i&or *6 <i *in$ur -i c6 <e+eile &e nele$8 = Aici9 i2a+ *pu*9 *n& +ul&e <e+ei care 9ne2ar pu&ea *a&i*<ace po<&ele &rupe-&i9 n*6 nici una care *6 ne o*2&oia*c6 *u<le&ele9 a+ice dra$6B :oi *6 renuni lini-&i& la orice *peran6 8 8 8 Edi<iciul De la <erea*&ra +ea po& vedea cu+ *e con*&ruie-&e o cl6dire $randioa*68 Nu po& $%ici ceCcon*&ruie*c9 a-a c6 a+ nu+i&2o pur -i *i+plu FEDIIICI"LG8 E vor7a de o +uli+e de cilindri de 7e&on cenu-iu -i de cu7uri e$ale din acela-i 7e&on9 di*pu*e la n&+plare8 Nici o ur+6 de u-i -i <ere*&re8 A*&a n*ea+n6 c6 n Edi<iciu nu *e va locui8 E pen&ru n&ia oar6 cnd v6d o ar%i&ec&ur6 a&& de a7*urd68 FA*&a nu+e*c ei deci de;vol&areBG +i2arr**pu*9 *i+2indu2+6 c& de c& *uperior po+po*ului Occiden&8 FNici +6car ai no-&ri nu po& inven&a o &+penie ca a*&aG8 n propria capcan6 La per*oane8 /4 v!n& n*6 o <ire u-ura&ic6 din na-&ere -i dra+ele al&ora di*p6reau n *pa&ele coloanelor de ci<re9 dia$ra+e -i *e+ne convenionale8 :rocen&a@ul de per*oane eHpul;a&e din colec&iv pen&ru 7eie e*&e a&&a -i a&&a8 Din&re ace-&ia9 procen&a@ul celor care *2au apuca& eHclu*iv de o*cova a &re7ui& *6 <ac <a6 unor pro7le+e care a<ec&au un +are nu+6r de i2au <o*& pre;en&a&e +ii de de*&ine u+ane9 +ul&e din&re ele ne<erici&e8

&l%6rii e*&e a&&a -i a&&a8 n calculele reci ale al&ora8

a@ori&a&ea c6*niciilor *e de*<ac 8 8 8 Nu+6rul 8 8 8 .radul888 i a*&a eB

Acu+ n*6 *i+& pn6 n +6duva oa*elor ce n*ea+n6 *6 <ii o uni&a&e &o&al lip*i&6 de i+por&an6 To&ul e a&& de *i+plu8 EHi*&6 un +i*&er aici9 n*6 pen&ru eHperi+en&a&orii din *erviciile *peciale8 :en&ru co7ai nu e nici un +i*&er8 O+ul e doar un nu+6r n&r2un proce* de +a*6 -i nu un a$en& cu o +i*iune proprie8 E u+ili&or9 dar dac6 lucrurile *&au a-a9 va &re7ui *6 +6 co+por& ca o ci<r6 lip*i&6 de i+por&an68 La dracu cu +6reele voa*&re o7iec&iveB A+ *6 &r6ie*o pen&ru +ine -i nu+ai pen&ru +ineB Oda&6 a@un* la acea*&6 conclu;ie9 +i2a+ a+in&i& ABC2ul pro<e*iei +eleE oda&6 ce ai deveni& o *i+pl6 ci<r6 n&r2un <eno+en de +a*69 &o& ceea ce <aci -i2i pare o +ani<e*&are a propriei individuali&6i a <o*& prev6;u& n calculele or$ani;a&orilor <eno+enului de +a*68 n principiu9 nu le poi *pune *6 *e duc6 dracului9 pen&ru c6 -i ace*& Fduc62*e draculuiG a <o*& prev6;u& dinain&e -i e par&e a +i*iunii FindividualeG8 :oi *6 &e co+pori cu+ vrei8 To& una e9 pen&ru c6 +odul &6u ide co+por&are e doar co+7u*&i7il pen&ru <ocul *&rni& de EiE -i +preun6 cu &oi ceilali9 <aci ceea ce vor Ei *6 <aci8 i Ei au nevoie nu+ai de ceea ce pri+e*c ca re;ul&a& al ac&ivi&6ii &ale n +a*a de oa+eni8 Ai c6;u& n propria capcan68 i aduci a+in&e cu+ i2ai propu* In*pira&orului *6 8&ri+i&6 n Occiden& c&eva ;eci de +ii de per*oane9 ale*e la n&+plare9 care *6 @oace pen&ru noi &oa&e rolurile po*i7ile din punc& de vedere lo$ic> :e a&unci era Fpen&ru noiG8 Ai <o*& naiv8 Ei *2au dovedi& capa7ili *6 +nuia*c6 c&eva *u&e de +ii de per*oane8 O conver*aie cu e<ul = De*i$ur c2ai ci&i& apelul la uni&a&e al liderilor din e+i$raie> = Binenele* c6 nu8 /J =2 Bine9 dar ce ;ici de idee> = Nu va <olo*i la a7*olu& ni+ic8 = Cu+ poi *6 -&ii dinain&e> = &iina -i propune *6 @udece dinain&e8 Cuno*c +a&erialul u+an -i principiile $enerale de or$ani;are8 = A*&a2i clar8 N2ai pu&ea *6 de<ine-&i cu+ ara&6 un o+ *ovie&ic n c&eva cuvin&e> = :o&8 E un o+ educa&8 Orice o+ educa& e*&e9 ca &ipolo$ie cel puin9 un po&enial %o+ocu*8 = Vor7e-&i ca+ eni$+a&ic8

= Din con&ra8 Iurni;e; *oluii la cee*' ce ar pu&ea <i eni$+e8 Cel +ai per<ec& eHe+plu de %o+ocu* provine din ;ona cea +ai educa&6 a C*ocie&6ii *ovie&ice8 area +a*6 de oa+eni nu *2a ridica& nc6 la *&a&ura unui adev6ra& %o+ocu*8 E po*i7il ca ei *6 n2a@un$6 nicioda&6 la n6li+ea nece*ar68 Nici nu e nevoie8 E nevoie doar ca +ie;ul *ocie&6ii *ovie&ice *6 devin6 %o+ocu*a&68 :e de al&6 par&e n*69 p6&urile educa&e ale *ocie&6ii occiden&ale nu *n& cu ni+ic +ai pre@o* de %o+ocu*2ul *ovie&ic8 Colec&ivul Cea +ai +are pierdere pen&ru %o+ocu* e*&e *epararea *a de colec&iv8 !i+& <oar&e puin lip*a rudelor -i prie&enilor9 a apar&a+en&ului din o*cova *au a privile$iilor po;iiei +ele pro<e*ionale8 Iap&ul c6 +i2a+ pierdu& colec&ivul +6 c%inuie n*6 ;i -i noap&e8 Nu n +od *pecial cel de la ul&i+ul la7ora&or *au din ul&i+ul in*&i&u&9 ci oricare din colec&ive8 I+plicarea n viaa unui colec&iv n aproape &oa&e ;onele i+por&an&e -i nei+por&an&e ale vieii noa*&reE ace*&a e*&e <unda+en&ul p*i%olo$iei noa*&re8 !u<le&ul "nui %o+ocu* *&6 n par&iciparea *a la viaa colec&ivului8 :rivi&6 a*&<el9 c%iar -i ndoc&rinarea ideolo$ic6 +po&riva c6reia pro&e*&a+ a&& de de* devine al&ceva8 :are doar un +i@loc de a i+plica individul n viaa colec&ivului8 Ideolo$ia uni<ic6 con-&iinele individuale -i une-&e +i2 oane de +ici FEuG n&r2un i+en* FNoiG8 C%iar -i re7eliunea +po&riva *ocie&6ii *ovie&ice are loc n cadrul colec&ivului8 E*&e de o7icei o re7eliune n6un&rul colec&ivului -i nu una care in&e-&e la *epararea de colec&iv8 Cea +ai pu&ernic6 ar+6 +po&riva re7elilor din

*ocie&a&ea noa*&r6 e*&e eHcluderea din colec&iv8 Cnd re7elii *n& a;vrlii n a<ara colec&ivelor o7i-nui&e ei nu po& crea colec&ive coeren&e -i *&a7ile n loc9 nu a&& din cau;a repri+6rii -i a n$r6dirilor din par&ea au&ori&6ilor9 ci da&ori&6 i;ol6rii de condiiile unei viei nor+ale de colec&iv8 Nu pri+e-&i *alariu n&r2un colec&iv ile$al9 nu poi <ace carier69 nu poi *6 o7ii &i&luri9 nu poi *62i +7un6&6e-&i condiiile de locui&8 n&r2un cuvn&9 nu 7ene<icie;i de nici unul din lucrurile pl6cu&e pe care le o7ii n&r2un colec&iv *ovie&ic nor+al8 Din con&ra9 vei avea par&e doar de a*pec&ele ne$a&ive9 proprii oric6rui colec&iv8 Acea*&a e po;iia de la care a+ pleca& eu n*u+i a&unci cnd a+ inven&a& +e&ode +po&riva opo;anilor9 di;idenilor9 cri&icilor -i a al&or <eno+ene *i+ilare8 C&eva din ideile +ele *2au *&recura& n +anualul de in*&ruciuni care re$le+en&ea;6 ac&ivi&a&ea Co+i&e&ului Cen&ral9 a de+ni&arilor K.B2i-&i -i a -e<ilor *6n6&oa*elor colec&ive *ovie&ice9 n $eneral9 cele +ai 7une creiere ale *ocie&6ii *ovie&ice nu in&r6 n opo;iie9 ci n lup&a +po&riva opo;iiei8

Aici n *&r6in6&a&e *n& or$ani;aii care *e a*ea+6n6 <oar&e +ul& colec&ivelor *ovie&ice9 n*6 nu+ai n p6rile rele9 nu -i n cele 7une8 Ele nu2i o<er6 individului *en&i+en&ul pro&eciei -i c6ldura u+an6 din colec&ivul *ovie&ic8 Aici *n& +ai pu&ernice in&ere*ele -i avariia8 Oa+enii *n& +ai reci -i +ai <6r6 +il68 :oa&e *una ri;i7il9 dar aici9 vai9 nu eHi*&6 or$ani;aia de 7a;6E cea +ai nal&6 <or+6 de de+ocraie n cadrul colec&ivului8 Ce n2a- da *6 iau par&e la o -edin6 de par&idB Vreau *6 +6 o<er volun&ar *6 lucre; n *+76&a +ea li7er6B !n& c%iar $a&a *6 *&i2 vuie*c l6;i n&r2un depo;i& de le$u+e -i *6 +6 duc n&r2un col%o; *6 cule$ car&o<iB 88 8 Colec&ivul real -i cel a7*&rac& :rivi& n a7*&rac&9 colec&ivul pri+ordial9 'de 7a;6( al *ocie&6ii co+uni*&e e*&e ceva cu adev6ra& raionalE e*&e cul+ea vi*urilor celor +ai 7uni repre;en&ani ai ra*ei u+ane8 Concre&9 idealul ara&6 n*6 puin di<eri&8 De eHerrH piu9 -e<ul unui $rup de ;ece cole$i e*&e un <eno+en per<ec& na&ural8 Dar la <el de na&ural e c6 el *e <olo*e-&e de po;iia *a n *copuri +ercan&ile8 Cel care +2a lua& *6 lu2 /5 /1 cre; n $rupul *6u cnd a+ &er+ina& univer*i&a&ea era o nuli&a&e a7*olu&6 n do+eniul -&iinei -i avea un +(r(+ter @o*nic8 Trei ani de ;ile a+ +unci& ca un cine n *c%i+7ul unei pro+i*iuni c6 +6 va a@u&a *62+i pu7lic un +ic ar&icol8 1 :en&ru a deveni cerce&6&or principal &re7uia *6 pu7lic o +ono$ra<ie9 care9 de-i <oar&e *cur&69 &re7uia *6 ara&e &o&u-i ca o 7ro-ur6 *au o car&e8 C& +2a co*&a& *6 pu7lic dou6;eci de ar&icole nain&e de a*&a nici nu vreau *62+i a+in&e*cB Nu+ai pen&ru a&& -i poi a@un$e *6 ur6-&i *ocie&a&ea *ovie&ic69 n po<ida &u&uror avan&a@elor8 Cnd a+ a@un* n*6 la *&adiul pu7lic6rii +ono$ra<iei9 a7ia a&unci a ncepu& iadul8 De dou6 ori +i2a <o*& re*pin*6 de con*iliul acade+ic8 ai +ul&9 +i2a <o*& re*pin*6 &oc+ai de cei pe care i con*idera+ 7uni prie&eni8 n cele din ur+6 +2a+ deci* *6 le @oc o <e*&6E +i2a+ pu7lica& 7ro-ura n provincie9 pl6&ind aproape un *alariu ca -per celor de la &ipo$ra<ie8 A+ dep6-i& &oa&e o7*&acolele -i a+ deveni& cerce&6&or principal8 In*69 ce n2a+ <6cu& pen&ru a*&aB Dac6 Du+ne;eu +i2ar o<eri *62+i iau viaa de la cap6& a- *pune FnuG9 nu+ai pen&ru a evi&a perioada n care +i2a+ croi& dru+ *pre avan*are8 C& +2a co*&a& doar +inu*culul +eu apar&a+en&> C%iar -i cei care +2au cuno*cu& 7ine -i care *2au aran@a& n apar&a+en&e *plendide9 +2au privi& ca pe un G&ic6lo* pen&ru a*&a8 :oa&e c6 +2a+ co+por&a& c%iar ca un &ic6lo* a&unci9 n*6 cu+va &re7uie *6 &r6ie-&iB 2a+ *i+i& o<en*a& -i a+u;a& &o&oda&6 cnd anc%e&a&orii +2au cla*a& n :RIVILI.HENAIA *ovie&ic68 Da9 *n& +e+7ru de par&id8 !n& cerce&6&or principal8 A+ prie&eni n Co+i&e&ul Cen&ral -i K.B8 "nii c%iar n po;iii nal&e8 i2ar pu&ea cineva dori +ai

+ul&> Cnd +6 ui& la +7ui7aii 6-&ia idioi a&& de +ulu+ii de ei9 +i vine *62i n@ur copio* pe ru*e-&e8 Dup6 care +i dau *ea+a c6 e*&e inu&il *6 ncerci *6 le eHplici ceva8 Vrei *6 +6 cla*ai ca pe un :RIVILI.HENT> :e +ine> Ioar&e 7ine9 dai2i nain&eB N2a+ nici o o7iecieB N2ar &re7ui *6 +6 o7o*e*c *62+i <ac drep&a&e aici8 &iu ce n*ea+n6 drep&a&ea pe p6+n&8 Cea +ai @u*&6 in*&i&uie din lu+e e 76&r,nul colec&iv de +unc6 *ovie&ic8 I2a+ *i+i& ne+iloa*a -i *6l7a&eca drep&a&e pe propria2+i piele8 A-a c6 n2a+ *62+i cau& drep&a&ea n Occiden&ul vo*&ru ipocri&B Cnd a+ accep&a& *6 e+i$re; a+ *pera& n *&r6<undul *u<le&ului c6 a+ *6 <iu n *&are *6 +6 de*prind de +7r62 /N i-area +or&al6 a colec&ivului *ovie&ic8 Aici n Occiden& a+ cuno*cu& +7r6i-area al&or colec&ive9 deo*e7i&e de cel *ovie&ic doar prin a7*ena +eri&elor ace*&uia din ur+68 Dup6 ce +2 a+ de*prin* de in<a+a +ea <a+ilie n ara na&al69 *n& <ora& aici *6 +6 al6&ur unei <a+ilii la <el de odioa*e9 n*6 co+ple& *&r6ine8 Iac &o& po*i7ilul *2o evi& -i *6 &r6ie*c ca un lup *in$ura&ic8 Cu+ *e vor *<r-i &oa&e> pielea8 !cond +a*ca O<icial *e con*ider6 c6 un %o+ocu* *6n6&o* din punc& de vedere *ocial e incapa7il de un co+por&a+en& n +6*ur6 *6 provoace *i&uaii de eHcepie8 i dac6 &o&u-i acionea;6 a*&<el9 n*ea+n6 c6 nu era *6n6&o* la +in&e -i *e pre<6cea doar c6 e8 i a&unci9 colec&ivul &re7uie *62l de+a-&e8 Tre7uie *62i *+ul$6 +a*ca de pe <a69 *62l pun6 la ;id -i *62l ara&e a-a cu+ e*&e8 A+ &recu& prin proce*ul de Fde+a*careG8 Toa&e +icile +ele a7a&eri din &recu& au deveni& cal de 76&aie8 Iu*e*e+ con*idera& un &ip care nu re<u;6 un pa%ar -i <ace co+pli+en&e <e&elor8 !2a *pu* c6 e*&e eviden& c6 *n& un 7eiv -i un a<e+eia&8 Iu*e*e+ con*idera& de*&ul de lip*i& de cele nece*are eHi*&eneiD un ra&a& care -i2a pu&u& <ace ro*& doar de un +ic apar&a+en& +i;er -i a*&a nu+ai cu cele +ai +ari di<icul&6i8 !2a *pu* c6 e clar ca lu+ina ;ileiE *n& un &ra<ican& de in<luen6 -i un eHcroc8 Ho+ocu-ii care co+i& <ap&e repro7a7ile -i au -an*a de a nu <i Fde+a*caiG nu *i+& nici o +u*&rare de con-&iin69 n*6 a&unci cnd &rec prin a*&a9 ncep *6 *e *i+&6 puin vinovai9 c%iar dac6 *n& convin-i de nevinov6ia lor8 &iu c6 proce*ul +eu de de+a*care a <o*& doar o +ic6 n*cenare8 Toi l2a+ re*i+i& n*6 ca adev6ra&8 i a <o*& adev6ra&9 pen&ru c6 &oi ac&orii -i2au @uca& rolurile cu na&uralee -i d6ruire8 Oda&6 ce *2a *i+i& +oral+en&e vulnera7il n&r2o a*&<el de *i&uaie9 %o+ocu*ul nu +ai poa&e *c6pa de acea*&6 *en;aie8 E r6ni& +or&al8 i +6 ndoie*c i2e <ric6 *6 nu +6 <i de*prin* de %ai&6 -i *6 devin o prad6 u-oar6 pen&ru9 vn6&ori8 V6d de@a +icile *&e$ulee ale %6i&a-ilor -i aud *&ri$6&ele celor ce2+i vor

c6 +6 voi vindeca vreoda&6 de acea*&6 ran68 /3 Cinicul Cinicul a veni& n Occiden& cu in&enia de a *e aran@a con<or&a7il9 de a vedea lu+ea -i de a deveni +ilionar9 n "niunea !ovie&ic6 <u*e*e un For$ani;a&orG $enial -i a avu& &o& ce2-i dori*e8 A vru& n*6 +ai +ul&8 nc6 de la o*cova -i2a &ri+i* &oa&e lucrurile *cu+pe n Occiden&8 n &i+pul ace*&or ac&ivi&6i a c6;u& n $%earele unui al& For$ani;a&orG de $eniu9 care i2a lua& -i c6+a-a de pe el8 Din acel +o+en& a ncepu& *62i ura*c6 pe e+i$ranii *ovie&ici9 n *pecial pe di;ideni9 con*iderndu2i r6*pun;6&ori de epide+ia de e+i$r6ri8 = Aici cu &oii *e *uprae*&i+ea;69 *pu*e el9 -i &rec drep& ce n2au <o*& nicioda&6 n "niunea !ovie&ic68 "n loco&enen& K.B pre&inde c6 a <o*& +aior9 ul&i+ul con&a7il de la revi*&a FATEI!T"LG *e d6 drep& un e+inen& acade+ician9 un *cri7 de +na a -ap&ea *pune c6 e un +are *crii&or9 iar un in$inera- din *ui&a unuia din Co+i&e&ul Cen&ral *e pre&inde el +e+7ru n Co+i&e&ul Cen&ral8 Iar Occiden&ul n*u-i con&ri7uie la u+<larea i+por&anei ace*&ei adun6&uri de e+i$rani in*i$ni<iani8 De ce> = E +6$uli&or pen&ru occiden&ali *6 ai76 de2a <ace cu nali de+ni&ari *ovie&ici8 i Occiden&ului i place *6 cread6 c6 re$i+ul *ovie&ic e*&e di*&ru* din in&erior8 = De ce ai pleca&> La o*cova &r6iai ca2n raiB n locul &6u9 +2a- n&oarce napoi8 = Nu &e $r67i *6 +6 n$ropi8 Cine -&ie9 poa&e c6 &o& o *6 pun +na pe o ca*69 vreo dou6 +a-ini9 un %are+ de ne$re*e -i a*ia&ice9 un ia%& la o +are cald6 888 = nele$8 De*i$ur9 un o+ ca &ine n2ar <i pleca& de$ea7aB :rocede;i corec&8 N2are *en* *6 &e vin;i ie<&in8 En&u;ia*&ul L2au eHpul;a& pe En&u;ia*& n Occiden& $ndindu2*e la un *in$ur lucruE *6 vad6 Occiden&ul cu propriii oc%i cu+ ara&6 cu adev6ra& ace-&i lup&6&ori pen&ru drep&urile o+ului8 :en&ru +o+en& n*69 nu Occiden&ul *e ui&6 la En&u;ia*&9 ci eu8 Occiden&ul *e +ulu+e-&e *6 *e ui&e la el nu+ai cnd vrea *6 vad6 acea*&6 e+anaie a *ocie&6ii *o2 /M vie&ice9 adic6 a&unci cnd En&u;ia*&ul *2a *p6la&9 ra*9 -i2a *c%i+7a& len@eria -i a &er+ina& F&e;eleG ul&i+ei lui declaraii = &e;e pe care Occiden&ul vrea *6 le aud68 Deci a&unci cnd En&u;ia*&ul vrea9 cu+ *e *pune9 *62-i eHpun6 +ar<a n <aa pu7licului8 C& de*pre +ine9 de re$ul6 a&unci clnd n2a+ nici un c%e< *62l v6d9 a&unci -i <ace apariia pe nea-&ep&a&e8 Nu eHi*&6 nici o -an*6 de a *c6pa de elD +6 ur+6re-&e pe *c6ri -i n *p6l6&or8 i *&ri$6 *6 aud6 &o&

98:EN!IONG2ul c6 nu poa&e *6 <ie de acord cu +ine9 c6 Ure-e*c 'de-i nu <ac nici un <el de a<ir+aii( -i c6 po;iia +ea e po;iia K.12ului e&c8 Dar a*&a e eviden& r6;7unarea divin68 A <o*& oda&6 ca nicioda&69 cnd a+ avu& oca;ia *6 iau par&e la o con<erin6 pe &e+a +i-c6rii di;iden&e8 i2a+ eHpu* c&eva idei8 Dorea+ *6 a&ra$ a&enia -i a+ eHpu* o idee care +2ar <i pu&u& vr n&r2o ncurc6&ur6 *erioa*68 = n orice *ocie&a&e *&a7il69 a *pu*9 cali&6ile +orale9 in&elec&uale -i p*i%olo$ice ale opo;iiei *n& la acela-i nivel cu cele ale cercurilor conduc6&oare ale *ocie&6ii8 n con*ecin69 de-i nu cuno*c per*onal nici un di;iden&9 po& *pune dinain&e ca+ cu+ ara&68 n ace*& +o+en& au ncepu& *6 *e aud6 c%ico&eli n<unda&e -i --i&uri8 !i+ind c2a+ +er* puin prea depar&e9 a+ c6u&a& *2o n&orc cu+ +2a+ pricepu&8 = De aceea9 a+ *pu*9 un +i@loc deo*e7i& de e<icien& de lup&6 +po&riva +i-c6rii di;iden&e ar <i de a aduna c&eva *peci+ene &ipice -i a le ;vrli n Occiden&8 V6;ndu2 n carne -i oa*e9 Occiden&ul va nele$e de*pre ce ra%a& e vor7a 'din nou r*e&e n *al6(9 iar in&ere*ul pen&ru di;iden&a *ovie&ic6 va *c6dea8 C&eoda&6 En&u;ia*&ul pare o <6p&ur6 nenorocoa*6 -i <6r6 ap6rare9 arunca&6 de <ore ne+iloa*e n&r2o lu+e necuno*cu&68 Dar dup6 ce l2a+ o7*erva& ndeaproape cu+ <ace &urul &u&uror in*&i&u&elor9 *+ul$ndu2le ceea ce Fi *e cuvineG -i cu+ c6l6&ore-&e n &oa&6 Europa a&r6$nd &inerii n *c%e+ele lui de+en&e9 a+ ncepu& *62l prive*c ca pe o adev6ra&6 crea&ur6 *ovie&ic69 care2-i <ace dru+ cu in*i*&en6 prin de+a$o$ie9 +inciun69 lin$u-ire9 <urie -i lacri+i8C Da&ori&6 unui an&rena+en& in&en*9 oa+enii *ovie&ici au deveni& a*e+enea +ae-&ri n ar&a de a *+ul$e cu <ora9 a -an&a@a9 a da la cap9 a *e e*c%iva9 -i a-a +ai depar&e9 nc& pen&ru ei Occiden&ul nu e deloc un c+p de 76&6lie9 ci un +ode*& poli$on de eHerciiu8 /0 La o*cova9 En&u;ia*&ul avea propria *peciali&a&e prin&re di;ideniE *e de*cria ca adev6ra& *ociali*&8 Cnd euro2co+uni-&ii au ap6ru& pe *cen6 li *2a a&a-a&8 Apoi i *2a <6cu& vn& n Occiden& ca *peci+en al euroco+uni*+ului *ovie&ic8 !6 l6*6+ Occiden&ul *6 *e 7ucure de i+a$inea ace*&ei +on*&ruoa*e carica&uri a euroco+uni*+ului9 *62l l6*6+ *6 vad6 cu adev6ra& cu+ ara&6B Cnd a a@un* n Occiden&9 En&u;ia*&ul credea c6 va <i r6*<6a&ul liderilor par&idelor euroco+uni*&e8 !2a lovi& de o i$noran6 &o&al6E aveau de*&ui euroco+uni-&i de2ai lor -i nu +ai aveau nevoie de nc6 unul n per*oana unui paranoic *ovie&ic8 !2a *i+i& a&unci @i$ni& -i a ncepu& *62i n@ure pe euroco+uni-&i pen&ru c,2-i nele$ $re-i& propriul euroco+uni*+8 n Occiden& n*69 e i+po*i7il *6 &e $nde-&i la vreo pro*&ie care *6 nu a&ra$6 cel puin civa *pri@ini&ori8 En&u;ia*&ul i2a $6*i& pe ai lui8 Ei i2au pl6&i& c6l6&oriile prin Europa9 i2au aran@a& con&ac&e -i l2au *pri@ini& *62-i poa&6 *coa&e propria revi*&68 Avea nevoie ur$en& de o

revi*&68 Avea ceva de *pu* lu+ii8 8 2 = O revi*&69 *&ri$a neo7o*i&9 de2a- avea o revi*&6B i2a- da @u+6&a&e din via6 pe2o ada+ An&i8 revi*&6B Dup6 ce a+ pune +na pe ea9 a+ pu&ea *6 *coa&e+ -i al&ele8 Lenin a ncepu& &o& a-aB n&r2o di+inea69 En&u;ia*&ul a pleca& *6 ne$ocie;e cu = O <e+eie <oar&e de-&eap&69 *punea @u7ilnd -i &are *6 aud6 &o& F:EN!IONG2ul8 Iar revi*&a ei nu e rea deloc8 E prea an&i2co+uni*&69 n*6 *e poa&e aran@a8 O convin$e+ noiB !eara &r;iu9 En&u;ia*&ul *2a n&or* la :EN!ION9 de;u+<la& -i &aci&urn8 = E o proa*&69 *pu*e <6r6 vla$68 !e +po&rive-&e ca&e$oric oric6rei <or+e de co+uni*+8 A+ n&re7a&2o de ce2ar &re7ui *6 re*pin$e+ un co+uni*+ drep& -i 7un8 Iar c6eaua &ro+peea +ereuE FCu c& e co+uni*+ul +ai drep& -i +ai 7un9 cu a&& e +ai r6uG8 "nde2i lo$ica> 2a+ o7i-nui& cu En&u;ia*&ul -i nu2+i +ai po& i+a$ina eHi*&ena <6r6 el8 Cnd pleac6 la con<erinele -i +i&in$urile lui &n@e*c dup6 el -i2i a-&ep& n&oarcerea8 Iar cnd vine napoi aproape c6 +i *e a;vrle la piep& de 7ucurie8 /O O conver*aie cu !crii&orul = E ru-ino*9 dar &re7uie *6 +6r&uri*i+ c6 nu cunoa-&e+ cu adev6ra& +ecani*+ele de 7a;6 ale *i*&e+ului *ovie&ic9 de-i a+ &r6i& acolo decenii8 De eHe+plu9 cu+ e <or+a& -i cu+ lucrea;6 co+i&e&ul re$ional de par&id> Nici nu ndr6;ne*c *6 +enione; Co+i&e&ul Cen&ral8 = Ai2ar place *62l de*criu> = i2e <ric6 c6 a*&a n2o *6 +6 a@u&e8 :en&ru a2l de*crie n&r2o oper6 li&erar6 nu e dea@un* *62l cuno-&i din au;i&e8 Tre7uie *62l *i+i -i *62l &r6ie-&i &u n*ui8 = De ce nu *crii de*pre e+i$raie8 E c%iar n <aa &a8 Tr6ie-&i n +i@locul ei8 = La ce2ar <olo*i> Dac6 ar6i c6 n e+i$raie e r6u nu <aci dec& *6 dai ap6 la +oar6 propa$andei *ovie&ice8 Dac6 *pui c6 e 7ine9 +ini8 i nici nu e prea u-or *6 pu7lici8 &ii cine2i cel +ai +are du-+an al e+i$ran&ului *ovie&ic n Occiden&> Al& e+i$ran& *ovie&ic veni& nain&ea lui8 Occiden&ul &re7uie *6 +par&6 aceea-i can&i&a&e de a&enie -i de 7unuri la un nu+6r +ai +are de *olici&ani8 Iar po;iia noa*&r6 e*&e deo*e7i& de proa*&68 O +a*6 de +ediocri&6i *2a *cur* din "niunea !ovie&ic6 -i &oi pre&ind c6 *n& $enii8 i pri+ul lucru pe care2l <ac e*&e *6 ncerce *6 *&in$6 *cn&eia de &alen& din +i@locul alor lor8 n $eneral9 e+i$raia e*&e o dic&a&ur6 a nuli&6ilor8 A+ veni& aici cre;nd c6 *crii&orii *ovie&ici +6 vor n&+pina cu 7raele de*c%i*e8 Credea+ c6 vor *puneE Fa-a9 a-a9 ne2a cre*cu& nu+6rul -i acu+ o *6 d6+ du-+anilor co+uni o +a+6 de 76&aie -i +ai *&ra-nic6G8 Nici pe depar&e8 Nu eHi*&6 du-+ani co+uni8 EHi*&6 nu+ai

du-+ani per*onali8 Du-+anul e*&e n&o&deauna cel +ai apropia& de &ine -i cel ce2i a+enin6 ne+i@loci& 7un6*&area8 Cnd a+ pleca& de la Dar ceea ce de la o*cova +6 7a;a+ pe *ucce* -i 7un6*&are aici8 o*cova p6rea o <ru+u*ee *2a ar6&a& n reali&a&e a <i o %oa-c6 76&rn68 Toa&e

-an*ele de pu7licare *au de pu7lici&a&e <u*e*er6 de@a a$6a&e de &ic6lo-i de aceea-i pro<e*ie a@un-i aici nain&ea +ea8 &iind cu+ -i nele$,nd !crii&orul -i2a &r6i& viaa n *ocie&a&ea *ovie&ic6 <6r6 *6 nelea$6 ni+ic din +ecani*+ele ei8 Nu e o eHcepie8 "na e *6 eHi-&i n&r2o *ocie&a&e -i *6 cuno-&i c&e ceva de*pre // ea n *copul de a pu&ea &r6i -i al&ceva e *6 nele$i +ecani*+ul *ocie&6ii8 E in&ere*an& c6 ac&ualii cri&ici ai *ocie&6ii *ovie&ice *n& cei care au cele +ai *&upide concepii de*pre ea8 Tra&ea;6 de +inciuni &o& ceea ce *pune -&iina o<icial6 *ovie&ic6 -i prin acea*&6 a&i&udine *e conda+n6 ei n-i-i la +inciuni nc6 -i +ai +ari8 Ho+ocu-ii n2au nevoie *6 nelea$6 +ecani*+ul *ocie&6ii lor9 pen&ru c6 nele$erea nu2i a@u&6 *6 &r6ia*c6 +ai 7ine n acea *ocie&a&e8 Ei au nevoie *6 nu o nelea$69 pen&ru c6 a*&<el -i @u*&i<ic6 co+por&a+en&ul9 care e de@a condiiona& de +pre@ur6ri8 Anc%e&a = Cu+ a+ pu&ea <ace *6 *e produc6 -i n "niunea !ovie&ic6 ac&e de &erori*+> =2 Ioar&e *i+plu8 E *u<icien& *6 *&recori ceva ar+e -i n *pecial eHplo;i7ilii8 i nvei pe *ovie&ici cu+ *6 <olo*ea*c6 ar+ele -i *6 <ac6 7o+7e8 Apoi <urni;e;i +i@loace de &ran*por&9 dai &u&uror locuine9 de*e+ne;i ca*ele con*pira&ive9 -i procuri docu+en&e9 ali+en&e -i &o& <elul de al&e lucruri8 De*<iine;i apoi pe n&re$ cuprin*ul 6rii 7ule&inul -i o7li$aia de a avea o *lu@76 per+anen&68 n +od <ire*c a7ole-&i pedeap*a cu +oar&ea9 in&roduci *i*&e+ul occiden&al de @u*&iie -i +7un6&6e-&i condiiile de de&enie8 Cnd ai <6cu& &oa&e a*&ea n2or *6 lip*ea*c6 volun&arii pen&ru ac&ele de &erori*+8 = Ce2ar <i *6 dai un r6*pun* *erio*> = !n& <oar&e *erio*8 &ii care e di<erena e*enial6 n&re "niunea !ovie&ic6 -i Occiden& n privina &erori*+ului> Aici *e lup&6 +po&riva &erori*+ului9 pe cnd acolo +po&riva po*i7ili&6ii apariiei *ale8 Aici *e &ra&ea;6 7oala9 pe cnd acolo *e prac&ic6 pro<ilaHia8 i -&ii ce2i n<urie cel +ai +ul& pe e+i$ranii *ovie&ici n Occiden&> Terori*+ul8 Ho+o !ovie&icu* La univer*i&a&e *e ine o con<erin6 pe &e+aE FHo+o !ovie&icu*G8 Au invi&a& &oi pen*ionarii8 = De ce oare> -i2a eHpri+a& *urprinderea !+iorc6i&ul8

= Ca +a&erial didac&ic9 a r6*pun* .lu+eul8 1"" Avea per<ec&6 drep&a&e8 Vor7i&orii concurau unii cu alii pen&ru a ne *pune nou6 ce e o+ul *ovie&ic8 Au da& ci&a&e9 ne2au ar6&a& ci<re9 <ap&e -i nu+e8 Ne2au dovedi& n &oa&e <elurile po*i7ile c& de in&eli$eni -i *uperiori erau n co+paraie cu crea&ura *&upid6 -i de;$u*&6&oare nu+i&6 FO+ul !ovie&icG8 Apoi ne2au ceru& *6 ne *pune+ p6rerea8 A+ <o*& +pin* n <a6 ca *in$urul pen*ionar care pu&ea vor7i ne+e-&e8 = Eu9 a+ *pu*9 *n& un eHe+plu cla*ic al +i;erei -i de;$u*&6&oarei *pecii pe care v6 place *2o nu+ii FHo+o !ovie&icu*G8 !n& <la&a& de carac&eri;area pe care ne2ai <6cu&2o8 n reali&a&e9 do+nilor9 *n&e+ +ul& +ai r6iB La vre+ea noa*&r6 ne2a+ dovedi& ndea@un* de in&eli$eni pen&ru a di*&ru$e un *&a& colo*al crea& de repre;en&anii ra*ei *uperioare de FHo+o !apien*G -i a crea propriul no*&ru *&a& colo*al9 n <aa c6ruia de <ric6 = *cu;ai2+i eHpre*ia = v2ai *c6pa& de +ul& n pan&aloni8 Noi9 do+nilor9 *n&e+ cu adev6ra& +ul& +ai periculo-i dec& credeiB i -&ii de ce> :en&ru c6 nu *n&e+ a&& de idioi cu+ v2ar place vou6 *6 <i+8 i +ai ale* pen&ru c6 *n&e+ capa7ili *6 pierde+ nu nu+ai pe pielea al&ora9 dar -i pe2a noa*&r68 N2a+ <o*& aplauda&8 2a+ n&or* Faca*6G *in$ur8 FIdi2o&ule9 +i2a+ *pu*9 e &i+pul *62i dai *ea+a c6 au &o& in&ere*ul *6 acredi&e;e o i+a$ine <al*6 de*pre o+ul *ovie&ic9 da& <iind c6 &r6ie*c din a*&a8 i adev6rul nu aduce ni+6nui o *lu@76 7un68 :rovoac6 nu+ai *u<erine celor care dore*c *6 a@un$6 la el -i o*&ili&a&ea celor c6rora c6u&6&orul adev6rului le cere a@u&orul8 E ca;ul *6 in&ri n Bi*erica Or&odoH6 *au *6 &e circu+ci;i c& +ai e &i+p8 i declar62&e de acord cu &o& ce *pune de*pre noi occiden&alul .$6G8 Anc%e&a = Care *n& +o&ivele care2i de&er+in6 pe e+i$ranii *ovie&ici n Occiden& *6 *pione;e pen&ru K.B> Care2i procen&a@ul de a$eni prin&re e+i$rani> Ce <el de +i*iuni au> = :en&ru opera&orul K.B2i*& pro<e*ioni*&9 un loc de +unc6 n Occiden& e o *lu@76 de*&ul de 7un68 A-a c6 *e n&rec n a pune +na pe o +i*iune n Occiden&8 Iar c& J4J de*pre ce&6enii o7i-nuii9 ei accep&6 *6 <ie a$eni K.B pen&ru o +ul&i&udine de +o&ive8 O $enerali;are *&ric&6 nu e cu pu&in68 "nii o <ac pen&ru c6 *n& oa+eni *ovie&ici pn6 n +6duva oa*elor8 Alii pen&ru a pu&ea pleca n Occiden&8 !n& -l unii care *pun c6 Fnu *&ric6G8 A+ cuno*cu& un e+i$ran& care *2a o<eri& *6 *pione;e pen&ru c6 *e &e+ea c6 ar+a&a *ovie&ic6 va invada curnd Europa Occiden&al68 E i+po*i7il *6 aprecie;i corec& nu+6rul a$enilor K.B din e+i$raia *ovie&ic68 a@ori&a&ea nu *e con*ider6 a$eni o<iciali pen&ru c6 n2au *e+na& nici un docu+en&8 i2au da& acordul ver7al9 iar n +ul&e ca;uri9 indirec&9 prin alu;ii8 :e ln$6 a*&a9

K.B2ul e*&e capa7il n principiu *6 <olo*ea*c6 oricare e+i$ran& n pro2priile2i *copuri8 C%iar -i du-+ani ai re$i+ului8 De eHe+plu9 K.B2ul o7ine in<or+aii i+por&an&e per+ind convor7irile &ele<onice -i core*pondena din&re e+i$rani -i rudele -i prie&enii din "niunea !ovie&ic68 n*u-i <ap&ul c6 li *e per+i& convor7irile -i core*pondena @oac6 un rol9 da& <iind c6 &re;e*c *u*piciunea unei cola7or6ri cu K.B2ul8 = Ce -&ii de*pre +i*iunile ncredina&e K.B2i-&ilor care *o*e*c n Occiden& ca e+i$rani> = i*iunea principal6 e*&e de a *e i+plan&a n *ocie&a&ea occiden&al6 -i de a2-i $6*i +i@loace de n&reinere8 "nii au *arcini *peciale8 De eHe+plu9 lui N8 i *2a *pu* *6 r6*pndea*c6 le$enda c6 ac&uala conducere de la Kre+lin e cea +ai li7eral6 -i +ai iu7i&oare de pace9 n*6 ar avea al6&uri -i FuliiG9 care2ar dori *6 rein*&aure;e *&a2lini*+ul8 Lui 89 i *2a ncredina& o +i*iune +ul& +ai i+por&an&6E ur+a *6 or$ani;e;e o reea de aprovi;ionare a K.B2i-&ilor -i a Co+i&e&ului Cen&rul cu produ*e occiden&aleE %aine de piele9 7lue2@ean*9 pal&oane de oaie -i an&iconcepionale8 !2a ac%i&a& <oar&e 7ine de ordinul pri+i&8 = Ce *arcini ai avu&> Concre&B = i *2a per+i* o li7er&a&e &o&al6 de aciune8 Ca *6 <iu n*6 *incer pn6 la cap6&9 nici eu nu -&iu ce ar ur+a *6 <ac aici8 Dac6 ai nu+ai civa a$eni9 +i*iunile lor *n& clar deli+i&a&e8 Dar cnd *n& a&& de +uli9 nu +ai e nevoie de a*&a8 N2ai nevoie *62i pre&in;i a$en&ului *6 *e co+por&e *&ric& n&r2un anu+e <el8 Ai o +a*6 de a$eni care *e co+por&6 n &oa&e <elurile -i9 pen&ru o +i*iune anu+e9 pur -i *i+plu ale$i indivi;ii po&rivii8 Orice +od de co+por&a+en& poa&e <i privi& ca po&enial <olo*i&or8 J45 = Ce ai deci* *6 <acei> = A+ deci* *6 v6 *pun cine *n& -i *6 v6 ro$ *6 +6 a@u&ai *6 o7in o *lu@76 aici pen&ru ca *6 po& <ace u; de capaci&6ile +ele pro<e*ionale8 = i ce $aranie ne pu&ei da c6 nu vei lucra pen&ru K.B> = Cu+ v2a- pu&ea da o $aranie> !pune2i2+i9 cu+> O conver*aie cu !crii&orul = Ai o opinie prea proa*&6 de*pre oa+eni8 !n&e+ cu adev6ra& a*&<el de nuli&6i> !n&e+ doar nu+ere n calculele al&ora> N2ave+ <iecare de*&inul no*&ru individual> i nu ne pu&e+ in<luena c& de c& *oar&a prin propriile e<or&uri> = A :RIORI <eno+enele de +a*6 nu in con& de individuali&a&e8 de$radan&e8 arii ac&ori n2ar &re7ui *6 @oace n&r2un *pec&acol $reo*8 Oric& de +ari ar <i9 nu vor <i di*&ri7uii dec& n roluri

= Nu *n& de acord8 De eHe+plu9 eu +2a+ lup&a& cu $%earele -i cu dinii &i+p de ani de ;ile8 i a+ c-&i$a&8 = A*&a <ace par&e din @oc8 !62i *ile-&i pe cei pu&ernici *6 *e lup&e cu $%earele -i cu dinii pen&ru lucruri de ni+ic e unul din principiile *i*&e+ului8 = E u+ili&or8 &ii9 ar pu&ea <i de +are <olo* pen&ru Ru*ia dac6 au&ori&6ile +2ar <olo*i n&r2un <el8 = Te <olo*e*c de@a8 2 = Ce vrei *6 *pui> 8 D 8 = n +6*ura n care au da& de nele* n +od li+pede c6 nu vor *6 &e <olo*ea*c68 = Nu nele$8 EHplic62&eB = Din p6ca&e nu *n& n *&are8 Nu +6 +ai nele$ pe +ine n*u+i8 = A+ nne7uni& cu &oiiB A+ un prie&en aici9 veni& de -a*e ani8 Nu -&ie o 7oa76 ne+e-&e -i a ncepu& *6 vor7ea*c6 ru*e-&e cu accen& $er+an8 Nu2i a+u;an&> = Ioar&e8 n*6 proprie&arul de la :EN!ION a nv6a& per<ec& &oa&e n@ur6&urile ru*e-&i8 n@ur6 c& e ;iua de lun$6 -i +ai ale* cnd *n& <e+ei prin prea@+68 .6*e-&i c6 -i a*&a e a+u;an&> = Ioar&e8 J41 Edi<iciul i*&erioa*a cl6dire *e nal6 din ;i n ;i8 Nu ve;i n*6 nici un +unci&or8 i nici cu+ *n& adu*e +a&erialele de con*&rucie8 Cl6direa pare *6 crea*c6 din6un&ru9 din p62+n&9 ca o <iin68 Enor+6 -i n<rico-6&oare8 Cilindri +i*&erio-i a+in&ind de &urnurile ca*&elelor +edievale *2au ridica& de@a dea*upra &u&uror cl6dirilor din car&ier8 n <iecare ;i +6 apropiu de <erea*&r6 ca *6 v6d c& a +ai cre*cu& Edi<iciul8 i nc6 nu i2a+ de*coperi& n&re7uinarea9 de-i a+ enu+era& &oa&e po*i7ili&6ile9 de la nc%i*oare la pala& de cul&ur6 *i 7i*eric68 Anc%e&a = Ce -&ii de*pre In*&i&u&ul de :ro$no;6 !ocial6> = A+ civa prie&eni care lucrea;6 acolo8 Din ce *pun n2a+ dec& o idee <oar&e va$6 de*pre I:!8 :u&ea+ *6 o7in o *lu@76 acolo9 dar a+ re<u;a&8 = De ce> = Cei care lucrea;6 la I:! au acce* la cele +ai *ecre&e +a&eriale -i au&o+a& devin Fper*oane care nu c6l6&ore*c pe*&e %o&areG8 :e a&unci +ai ie-ea+ prin *&r6in6&a&e8 i dorea+ *6 c6l6&ore*c8 :e dea*upra9 celor de la I:! le e*&e in&er;i* *62-i pu7lice lucr6rile9 pe cnd eu *pera+ *62+i <ac un nu+e n -&iin68

= Ai reu-i&> =2 Nu8 De-i +i2a+ <6cu& cerce&6rile n al& in*&i&u& &o& au <o*& &recu&e i+edia& la *ecre&8 :u&ea+ *6 pu7lic nu+ai +a&eriale care *e ncadrau n linia ideolo$ic68 Nu2i poi <ace un nu+e n -&iin6 n <elul 6*&a8 = E adev6ra&8 Ai pu&u& a<la c&e ceva de*pre I:!> Ce era de <ap&> = Iniial9 in*&i&u&ul era pro$ra+a& *6 <ie un cen&ru de cerce&6ri n cadrul Acade+iei de &iine !ociale de pe lin$6 CC al :C"!8 I *2a &ra*a& *arcina *6 inve*&i$%e;e &endinele $enerale ale de;vol&6rii o+enirii -i *6 prevad6 po*i7ilele evoluii n ur+6&oarea *u&6 de ani8 !ecre&arul CC cu ideolo$ia a declara& n*6 c6 +arHi*+ul a re;olva& de<ini&iv pro7le+a de +ul&6 vre+e9 a-a c6 nu e nevoie J4N *6 ri*ipi+ re*ur*e pen&ru un in*&i&u& care nu +ai poa&e aduce ni+ic nou8 n ace*& +o+en& -i2a +ani<e*&a& in&ere*ul K.B2ul8 = n ce *en*> = n vii&orul r6;7oi cele +ai co+plica&e pro7le+e vor <i cele *ociale = pro7le+ele or$ani;6rii vieii n 6rile occiden&ale cuceri&e 'cucerirea lor <iind aHio+a&ic6(8 A-a c6 cineva &re7uia *6 *e $ndea*c6 la &oa&e +odali&6ile po*i7ile de aciune n ur+a vic&oriei a*upra Europei Occiden&ale8 Tre7uie *6 nv66+ lecia de la ne+i -i *6 <i+ $a&a *6 lucr6+ cu o preci;ie de cea*ornic9 p6&rndu2ne n*6 &oa&e opiunile de*c%i*e8 =P Ce varian&e aveau n +in&e> = Varian&e di<eri&e9 pen&ru 6ri di<eri&e -i di<eri&ele condiii n ur+a n<rn$erii -i deva*&6rii8 Au in&rodu* concep&ul &ip de F*i&uaie *ociolo$ic6 *u*cep&i7il6 or$ani;6riiG8 Au <o*& decupa&e c&eva +odele a7*&rac&e de co+por&a+en& al *upravieui&orilor8 C& prive-&e <iecare ;on6 european69 a <o*& ela7ora& un *i*&e+ de cri&erii de apreciere a condiiilor locale -i de in&roducere i+edia&6 a varian&ei or$ani;a&orice po&rivi&e8 ai +ul&9 a&& cri&eriile de evaluare9 arelui !&a& a@or *6 ia deci;ii -i c& -i varian&ele or$ani;a&orice &re7uiau *6 <ie <oar&e *i+ple8 ndea@un* de *i+ple pen&ru a per+i&e unui $eneral din linia n&ia *au unui repre;en&an& al de o +ar@6 de nu+ai c&eva ore8 = C& de +ul& au pu&u& nain&a cerce&6rile I:!2ului> = Cred c6 nici un pic8 = Ce vrei *6 *punei> = Ioar&e *i+plu8 !peranele privind de*coperirile -&iini<ice n *<era previ;iunii vii&orului *n& <6r6 <unda+en&8 ai n&i de &oa&e n "niunea !ovie&ic6 <u&urolo$ia e *6 dea ordinele corec&e n con*ecin68 !ucce*ul n&re$ii operaiuni era condiiona& li&eral+en&e

prero$a&iva par&idului9 a-a c6 nen*e+naii oa+eni de -&iin6 nu *n& l6*ai *6 <ac6 nici un <el de de*coperiri n ace*& do+eniu8 n al doilea rnd9 par&idul nu prevede vii&orul9 ci l plani<ic68 n principiu9 e i+po*i7il *6 preve;i vii&orul9 n*6 l poi plani<ica8 La ur+a ur+ei9 n&r2o oarecare +6*ur6 -i n&r2o <or+6 oarecare9 i*&oria e*&e &en&a&iva de a core*punde unui plan8 :recu+ planurile cincinaleE *n& ndeplini&e n&o&deauna ca ndrep&ar de aciune9 n*6 nicioda&6 a-a cu+ *2a prev6;u&8 :ro7le+a nu e ce *e va n&+pla9 ci ce &re7uie <6cu& pen&ru ca i*&oria *6 ur+e;e calea pe care o dori+8 J43 = i la ce re;ul&a&e &e poi a-&ep&a n ur+a ace*&ei plani<ic6ri a vii&orului> = n "niunea !ovie&ic6 *n& o +uli+e de &ineri $eniali9 care pen&ru un *alariu de +i;erie *n& $a&a *6 <ac6 +inuni8 A-&ep&ai -i n&r2o ;i +inunile vor deveni reali&a&e8 = De ce> = :en&ru c6 *n& <6cu&e pen&ru ni-&e *alarii de +i;erie8 Cei ce *n& pl6&ii cu adev6ra& 7ine nu *e +ai o7o*e*c *6 +uncea*c68 A+in&iri Din&r2o da&69 +i *2a p6ru& c6 +er$ pe una din *&r6;ile o*covei8 o*covaB 888 Cel +ai cenu-iu -i +ai plic&ico* ora- din lu+e8 Cel +ai crud -i +ai <6r6 *peran68 i cel +ai apropia& -i +ai dra$8 Vii&orul o+enirii8 "n vii&or de;$u*&6&or9 n*6 un vii&or &o&u-i9 +eni& a nlocui &recu&ul *&r6luci&or al Occiden&ului8 Nu *n& oare nclina& *6 +6 a+6$e*c lund propria2+i *&are @alnic6 n Occiden& drep& vii&or al Occiden&ului> Ar <i 7ine dac6 ar <i a-aB i2e &ea+6 n*6 c6 nu8 Ac&uala *&are a Occiden&ului e*&e9 n &oa&e do+eniile9 apo$eul a &o& ceea ce poa&e o7ine u+ani&a&eaD e*&e eHcepia plin6 de via6 a +oar&ei +ono&onii i*&orice8 De acu+ ncolo9 dru+ul nu poa&e duce de2c& n @o*9 n*pre +ai r6u9 *pre ren&oarcerea la vec%ea -i o7i-nui&a +ono&onie8 eninerea c& +ai ndelun$a&6 a *&6rii n care *e $6*e-&e Occiden&ul e*&e pro7le+a nu+6rul unu pen&ru 8 8 8 pen&ru cine> Oric& de *&raniu ar p6rea9 e*&e pro7le+a nu+6ru unu pen&ru noi9 %o+ocu-ii8 La o*cova avea+ un apar&a+en& *a&i*<6c6&or pen&ru *&andardul +o*covi&8 Cnd l2ara o7inu& a+ nce&a& a +6 $ndi la orice +7un6&6ire a condiiilor n care locuia+8 Era +aHi+u+ a ceea ce pu&ea+ a-&ep&a de la via68 Doi ani +2a+ *c6lda& n cea +ai +are <ericire8 Doi ani n&re$iB C&6 76u&ur6 n2a+ 76u& n apar&a+en&ul +eu9 c&e cuvin&e n2a+ ro*&i&9 la c&e idei n2a+ re<lec&a&B n*6 nu+ai doi ani8 Iar acu+9 &o&ul *2a *<r-i&8 :en&ru &o&deauna8 La J4M o*cova avea+ prie&eni care erau $a&a oricnd *62+i in6 co+panie9 *6 7ea -i *6 o*cova erau oa+eni care +i *+ul$eau ideile9 le <olo2 di*cu&e cu +ine8 La

*eau -i -&iau c& valorea;688 Ce con&ea;6 c6 le2au <olo*i& n propriile *copuri> A*&a e viaaE *6 o<eri ceva oa+enilor de ln$6 &ine8 :e cnd aici n2a+ dec& cuno-&ine n&+2pl6&oare -i pa*a$ere8 i ni+eni nu vrea *62+i eHploa&e;e in&eli$ena8 n clipa n care cei care ar pu&ea *2 o <ac6 de*coper6 <ora +inii +ele9 *eC*perie -i <u$8 i a*&a a7ia acu+9 cnd +2a+ +a&uri;a& n&r2o a*e+enea +6*ur6 nc& a- pu&ea *6 aprovi;ione; o n&rea$6 acade+ie de -&iine cu ideile +ele8 0.0.. Nu +ai a+ i$6ri8 Ar &re7ui *6 &ape; pe cineva8 Ora-ul pare n*6 +or& cu de*6vr-ire8 !6 *par$ un au&o+a& de i$6ri> i2a+ a+in&i& n*6 cuvin&ele unuia din in*&ruc&orii K.BE Fnici un <el de ac&ivi&6i cri+inaleG8 Ar <i ru-ino* *6 a@un$ delincven& pen&ru un pac%e& de i$6ri8 A+ <6cu& un @ur6+n& *ole+nE a+ *62+i vnd *u<le&ul pri+ei per*oane care2+i va o<eri o i$ar68 O *in$ur6 i$ar68 Nu *2a ivi& n*6 nici un &rec6&or in&ere*a& de *u<le&ul unui o+ *ovie&ic8 8 8 A+ vi*a& c6 *e <6ceau +ai +ul&e ora-e pu*&ii8 C6u&a+ o <iin6 u+an69 una doar8 p6ru& c6 v6d ni-&e oa+eni n cl6direa de colo8 A+ in&ra&8 Ni+eni8 :oa&e c6 e cineva dup6 colB 888 Ni+eni888 .nduri pe pod !&au pe pod -i prive*c8 Depar&e9 n *&riden&ele lor ve*&e de *alvare por&ocalii9 *oldaii Ba&alionului A+<i7iu !pecial -i u+<l6 76rcile de cauciuc8 ?udecind dup6 $e*&urile pe care le <ac9 *pun ceva8 Cuvin&ele *n& e*&o+pa&e n*6 n *&ri$6&ele pe*c6ru-ilor -i +6c6i&ul +e<i*&o<elic al raelor %r6ni&e de <o-&i cri+inali na;i-&i -i de vii&oare vic&i+e ale cri+inalilor co+uni-&i8 !oldaii *e +7arc6 -i *e la*6 pur&ai de curen&ul rului *pre pod8 rd -i <ac *e+ne cu 7raele8 = V6 *alu&9 *oldai ai Ba&alionului A+<i7iu !pecial> *&ri$ ca r6*pun* -i i *alu& cu un aproHi+a&iv FHeilG9 ri2dicnd 7raul8 :e&recere <ru+oa*69 76ieiB n carnd vor *o*i pi<anii no-&ri -i v6 vor $6uri 76rcile de cauciuc8 De-i ru2i pnC la $le;ne9 or *6 v6 nece ca pe pi*oi9 cu &o& cu ve*&ele voa*&re de *alvare8 88 L6*ai2+6 *6 +6 al6&ur re$i+en&ului vo*&ru -i a+ *6 v6 *pun de ce avei nevoie J40 pen&ru a <i n *&are *6 &ra$ei o +a+6 de 76&aie *oldailor *ovie&ici8 = A-a deci9 a&unci *punei2+i -i +ie9 dac6 nu2i vreun *ecre&B *pu*e o voce 7a&@ocori&oare n *pa&ele +eu8 = Ai nevoie de un *in$ur lucruE *6 n2ai ni+ic8 = Hopa9 *n&e+ <ilo;o<9 nu2i a-a> = Nu9 *n& doar un e+i$ran& *ovie&ic8 O+ul +or+6i ceva -i *e ndep6r&68 ?udecind dup6 vr*&69 *oldaii *ovie&ici ar <i pu&u& 6 eu%o*o de@a8 !&ri$6 ceva9 i *2a

avea oca;ia *62l +pu-&e n cea<68 Oricu+ n*69 di*po;iia +ea 7elicoa*6 *2a *c%i+7a& rapid n&r2un pe*i+i*+ *u+7ru8 C%iar dac6 Occiden&ul *e ara&6 %ao&ic9 <rivol -i lip*i& de ap6rare9 &o&u-i nicioda&6 la *upre+aia +ondial68 o*cova poa&e da Occiden&ului o lovi&ur6 ni+ici&oare8 o*cova nu va a@un$e o*cova *e poa&e ap6ra +po&riva oric6rui adver*ar8 o*cova are &oa&e cele nece*are pen&ru

a n&oarce pe do* n&rea$a plane&69 n*6 nu are nici o -an*6 de a *&6pni lu+ea8 :en&ru ca cineva *6 *&6pnea*c6 lu+ea &re7uie *6 ai76 la di*po;iie o naiune *u<icien& de +are8 Acea naiune &re7uie *6 *e *i+&6 ea n*6-i o naie de *&6pni8 i a&unci cnd lucrurile au a@un* pn6 acolo9 o naiune care *6 poa&6 *&6pni cu adev6ra&8 n "niunea !ovie&ic6 ru-ii *n& *in$urii care *2ar pu&ea po&rivi ace*&ui rol8 !n& <unda+en&ul -i 7a*&ionul n&re$ului i+periu8 n*6 ei nu dein cali&6ile unei naii de *&6pni8 Iar n i+periul *ovie&ic *i&uaia lor e*&e +ai de$ra76 cea a unei colonii a &u&uror celorlal&e popoare8 :n6 cnd poporul ru* nu va deveni cel +ai cul&iva&9 cel +ai pro*per -i cel +ai privile$ia& din n&rea$a ar69 nici nu va pu&ea <i vor7a de *upre+aia +ondial68 ai +ul& dec& a&&9 oda&6 ce ru-ii vor <i deveni& cu adev6ra& naiunea cea +ai privile$ia&6 -i cea +ai do+ina&oare din ar69 ei vor &re7ui &o&u-i *6 *urcla*e;e celelal&e popoare n &oa&e do+eniile e*eniale ale vieii de ;i cu ;i8 i pen&ru a*&a va <i nevoie de decenii9 dac6 nu de *ecole8 :en&ru +o+en&9 ru-ilor din "niunea !ovie&ic6 nu li *e acord6 nici +6car e$ali&a&ea cu celelal&e popoare9 ca *6 nu +ai vor7i+ de *uperiori&a&e8 n&+pl6&or9 c%iar acei ru-i care *2au ridica& prin diver*e +i@loace dea*upra conaionalilor lor nu vor per+i&e re$enerarea Ru*iei ca naiune8 :e *cur&9 +i2a- re;u+a $ndurile a*&<elE i poi <ace planuri de o per<eciune de*6vr-i&69 n*6 ele *e vor dovedi ireali;a7ile da&ori&6 unei 7a$a&ele9 aparen& lip*i&6 J4O de n*e+n6&a&e8 nain&e de r6;7oi9 &a&6l +eu +i2a pove*&i& ur+6&oareleE n&r2un col%o; avea loc o -edin68 !e di*cu&au dou6 punc&eE J8 con*&ruirea unui -opronD 58 +6*urile ce &re7uiau adop&a&e pen&ru a*i$urarea 7un6*&6rii -i <ericirii n co+uni*+8 Cu+ cei pre;eni n2 aveau de*&ule *cn2duri *6 con*&ruia*c6 -opronul9 *2a &recu& i+edia& la punc&ul doi8 nece*are8 In Fpen*ionC n F:EN!IONG e o ani+aie de ;i de *6r76&oareE En&u;ia*&ul a <o*& p6r6*i& de iu7i&a lui9 ca+eri*&a8 To&ul *e da&orea;6 unei nenele$eri8 Ca+eri*&a a ridica& preul da&ori&6 in<laiei9 n*6 En&u;ia*&ul a re<u;a& *62i *a&i*<ac6 revendic6rile le$i&i+e8 Cinicul a *pu* c6 En&u;ia*&ul a co+i* o $re-eal6 de neier&a&9 pen&ru c6 acu+ va &re7ui *6 c%el&uia*c6 +ul& +ai +ul& pe o*cova ar pu&ea <i n *&are *6 nale un $randio* i+periu +ondial8 Din p6ca&e n*69 n2are *cndurile

pro*&i&ua&e8 Tari<ul lor *2a du7la& pe cnd ca+eri*&a ceru*e doar o +a@orare de 34 la *u&68 En&u;a*&ul a nele* c& de pro*& a <o*& -i a da& <u$a *6 ndrep&e lucrurile8 Era n*6 prea &r;iu9 ca+eri*&a *e nele*e*e de@a cu un e+i$ran& polone;8 Cinicul a *pu* c6 a-a -i +ani<e*&6 ea *olidari&a&ea cu F!olidari&a&eaG8 La ur+aCur+ei9 Occiden&ul lup&6 &o&u-i +po&riva a+enin6rii *ovie&ice8 De <urie9 En&u;ia*&ul i2a n@ura& pe pre-edin&ele a+erican9 pe cancelarul $er+an -i pe :apa de la Ro+a8 Noi -i Occiden&ul A+ v6;u& n ;iare por&re&ul unuia din cei +ai de;$u*&6&ori lideri *ovie&ici8 N2a+ pu&u& re;i*&a curio;i&6ii i +i2a+ c6lca& @ur6+n&ul de nu +ai pune +na pe pre*a occiden&al68 !2a dovedi& c6 poci&ania cr6pa*e8 !e *&in*e*e pur -i *i+plu de 76&rnee9 n*6 n ;iare *e *u$era c6 a J4/ <o*& poa&e a@u&a& cu+va pe ul&i+ul dru+8 Era nu+i& F$eniul +a-inaiilor de culi*e din Kre+linG8 De <ap&9 <u*e*e o nuli&a&e re+arca7il68 A+ avu& de2a <ace per*onal cu el de +ai +ul&e ori -i i2a+ <6cu& +ai +ul&e lucr6ri8 Ziarele indicau drep& po*i7ili *ucce*ori o *erie de indivi;i *enili9 c6rora le *o*i*e de +ul& cea*ul *6 ne p6r6*ea*c68 Toi +er$eau 7ine pe op&;eci8 Ziarele a&ri7uiau re+arca7ile cali&6i de conducere ace*&or per*ona@e *clero;a&e9 neui2&nd *6 adau$e c6 *&au n *erviciul r6ului8 !e <6ceau *peculaii de*pre i+inen&e *c%i+76ri la conducere -i n Fpoli&ica Kre+linuluiG8 De ce <ac occiden&alii a*&<el de $re-eli +on*&ruoa*e a&unci cnd evaluea;6 <eno+enele vieii *ovie&ice> :en&ru c6 @udec6 n&o&deauna lund ca e&alon propriile eHperiene8 i9 pe dea*upra9 nu vor *6 recunoa*c6 <ap&ul c6 *n& 76&aia de @oc a +o*coviilor9 cei +ai pri+i&ivi oa+eni din i*&orie8 Dac62 un o+ de $eniu9 oric& de de+onic9 <ace cu &ine ce8 vrea9 e de nele*8 E *cu;a7il8 Dar ca *6 &e la-i &ra* pe *<oar6 de ceva ce nu e nici +6car <iin6 u+an69 ci doar o <uncie *ocial6 di*i+ula&6 an&ropo+or<9 ia&6 ceva aproape i+po*i7ilB Drep& re;ul&a&9 ac&ivi-&i de par&id de un pri+i&ivi*+ in&elec&ual a7*olu&9 de $enul lui !&alin9 Hru-ciov9 Bre@nev9 !u*lov9 .ro+)o -i a-a +ai depar&e9 *e &ran*<or+6 n oc%ii occiden&alilor n $enii ale r6ului8 De acord cu r6ul9 c& de*pre $enii8 8 8 A+in&iri = :en&ru o vre+e ai *6 <ii n&r2o *&are de nepu&in6 -i di*perare9 +i *2a *pu* la o*cova8 A*&a n*6 va &rece repede8 Le2a+ da& cre;are in*&ruc&orilor +ei8 :en&ru ei nu era+ nici pri+ul9 nici ul&i+ul8 -i cuno-&eau +e*eria cu *i$urana a7*olu&6 pe care n2o re$6*e-&i dec& n &a7la n+ulirii8 Daca n*6 ari&+e&ica K.B2i*&6 *2ar <i dovedi& 7un6 -i pen&ru +ineB Dac6 di*perarea -i nepu&ina ar

&receB i n locul lor *6 vin6 clari&a&eaB Orice <el de clari&a&e8 Cea *pecula&iv69 aven&uroa*69 <ili*&in69 i+oral69 cri+inal69 decen&6 *au cu dou6 <ee8 A+ o7o*i& &o& a-&ep2&nd2o8 JJ4 = 6 7ucur pen&ru &ine9 a *pu* In*pira&orul8 I6 ce vrei8 Bucur62&e de clip68 N2ave+ a-a de +ul& de &r6i&8 = De ce nu apuci &u n*ui calea paradi*ului occiden&al> l2a+ n&re7a&8 = E i+po*i7il9 a o<&a&8 !n& conda+na& *6 *&au aici8 :rin&re al&ele nu po& pleca nici +6car *6 v6d !i7eria *au "ralii8 Nu+ai n *ana&oriile *&ric& indica&e8 Nu+ai n vilele de ar6 *peciale8 !n& ur+6ri& pn6 -i n clo*e&ele pu7lice8 De*pre vii&orul r6;7oi = Dup6 :ri+ul R6;7oi ondial *e p6rea c6 ur+6&orul va <i un r6;7oi c%i+ic -i n&rea$a o+enire va pieri de $a;e &oHice9 *pu*e In*pira&orul8 Dar *2a ar6&a& c6 n2a <o*& un r6;7oi c%i+ic8 Iar o+enirea n2a pieri&E aproape c6 *2a du7la&8 Acu+ *e pare c6 cel de al Treilea R6;7oi ondial va <i nuclear -i &oa&6 o+enirea va pieri de 7o+7e a&o+ice -i radiaie8 Dar nu va <i un r6;7oi nuclear8 i o+enirea Pva r6+ne in&ac&68 E <oar&e po*i7il *6 *e n+ulea*c6 -i +ai +ul&8 De ce nu va <i un r6;7oi nuclear> :en&ru c6 nu e n avan&a@ul no*&ru *6 <ie nuclear8 A-a c6 n2o *6 per+i&e+ *6 <ie nuclear8 O *6 declan-6+ acel r6;7oi +ondial care *6 ne avan&a@e;e8 Iar adver*arii no-&ri *e vor l6*a p6c6lii8 A*&ea nu *n& ipo&e;e *au 7ol7oro*elile unui ne7un8 Ne2a+ +o7ili;a& &oa&e <orele -i n principiu a+ re;olva& de@a pro7le+a8 Ave+ nevoie doar de civa ani pen&ru a <i a7*olu& *i$uri8 De a*&a lup&6+ a&& de ncrn2cena& pen&ru pace8 "r+6&orul r6;7oi9 a con&inua& In*pira&orul9 va <i un r6;7oi al +a*elor de oa+eni +po&riva al&or +a*e de oa+eni9 nu nu+ai *i+pla &e%nolo$ie +po&riva &e%nolo$iei8 n r6;7oi9 <iina u+an6 va r6+ne n&o&deauna principala ar+69 pen&ru c6 ea e*&e cea care poar&6 ar+ele8 :rincipalul &ea&ru de operaiuni va con&inua *6 <ie Europa Occiden&al68 A-a dori+ noiB i ne vo+ i+pune voina n&re$ii lu+i8 De aceea &re7uie cu orice pre *6 decupl6+ Europa Occiden&al6 de !&a&ele "ni&e9 *2o neu&rali;6+9 *2o de+orali;6+9 -i *2o divi;6+8 A*&a2i +o&ivul pen&ru care pre;ena noa*&r6 acolo9 indi<eren& *u7 ce <or+69 con*&i&uie un o7iec&iv *&ra&e$ic8 JJJ Anc%e&a = Ac&uala e+i$raie *ovie&ic6 e o conce*ie din par&ea au&ori&6ilor *au o operaiune pu*6 la cale> = E re;ul&a&ul conver$enei +ai +ul&or circu+*&ane9 prin&re care -i cele pe care le2ai +eniona&8 = E+i$raia d6unea;6 "niunii !ovie&ice *au i aduce avan&a@e>

= Dac6 nu *oco&i+ cele c&eva per*onali&6i cul&urale de eHcepie care au pleca&9 pierderile adu*e de e+i$rare *n& +ini+e9 iar avan&a@ele eviden&e8 = i di*pariia creierelor9 de eHe+plu> e+i$r6rii *u7 na;i-&i8 = Co+paraia e pro*&ea*c68 E+i$ranii a<ir+6 c6 plecarea lor din "niunea !ovie&ic6 a provoca& o pr67u-ire &o&al68 Ori +in& ori *e n-eal6 *in$uri8 a&e+a&icienii pe care i2ai +eniona& *n& <i$uri nen*e+na&e8 Da&ori&6 e+i$raiei n2a *c6;u& c&u-i de puin nivelul +a&e+a&icilor *ovie&ice8 C%iar -i pierderile n +u;ic6 -i 7ale& *n& recupera7ile8 C%iar credei c6 o ar6 cu re;erve inepui;a7ile de &alen& u+an va *uco+7a n ur+a unor pierderi ca a*&ea> E+i$raia -i2a ndeplini& n*6 rolul pe care *2au 7i;ui& liderii *ovie&ici8 Acu+ o vor reduce +ul&8 = Ai ui&a& opinia pu7lic6 +ondial6> i %o&6rrea celor deci-i *6 plece cu orice pre> = Nu eHa$erai <ora nici unuia din cele dou6 <eno+ene8 i nu v6 i+a$inai c6 liderii *ovie&icii *e *perie u-or8 E+i$rarea a <o*& per+i*6 nu din &ea+6 <a6 de Occiden&9 ci din&r2un calcul rece8 i dac6 din&r2un nou calcul va reie-i c6 e+i$raia nu e n in&ere*ul lor9 o vor reduce indi<eren& de ;arva *&rni&6 n Occiden&8 !e pare n*6 c6 Occiden&ul nu prea +ai pare di*pu* *6 <ac6 *candal pen&ru a*&<el de lucruri8 = Vor7e-&i ca un ac&ivi*& *ovie&ic care d6 un in&erviu pre*ei8 = Ac&ivi-&ii *ovie&ici nu +in& n&o&deauna8 = Dac6 e+i$raia a@u&6 "niunea !ovie&ic69 de ce ar n$r6di2o liderii de la Kre+lin8 = Conducerea *ovie&ic6 e n$ri@ora&6 de +ul&e lucruri8 Da&ori&6 den*i&6ii -i co+pleHi&6ii a$endei de lucru va <i <ora&6 *6 reduc6 e+i$rarea9 pen&ru a pu&ea decide a*upra unor lucruri +ai i+por&an&e8 JJ5 = Dar dac6 reduce e+i$rarea va n&6ri +i-carea di;iden&6 B = Cadrele de 7a;6 ale +i-c6rii di;iden&e au <o*& de@a eHpul;a&e n *&r6in6&a&e8 n +are9 +i-carea *2a *lei& *in$ur68 :opulaia *ovie&ic6 a reali;a& de@a c6 e+i$rarea e depar&e de a <i un paradi*8 Iar n Occiden& *2a nele* c6 di;idenii nu *n& nici pe depar&e cu &oii n&ruparea vir&uii8 :e *cur&9 Kre+linul a l6*a& de@a *6 *cape a7urii inu&ili din ca;anul *ovie&ic -i nu va avea loc nici o eHplo;ie8 Va <i nevoie de ani lun$i -i de circu+*&ane eHcepionale nain&e *6 apar6 condiii pen&ru o nou69 po&enial6 eHplo;ie8 = Ce <el de condiii> = "n nou r6;7oi9 de eHe+plu8 uli +a&e+a&icieni au pleca&B i declinul unor do+enii n&re$i ale cul&urii> n pre*6 *e <ac analo$ii cu pierderile $er+ano n ur+a

"n ;von Circul6 un ;von c6 in&enione; *6 +6 al6&ur conducerii vii&orului Cen&ru8 !e pare c6 :ro<e*orul va <i direc&or8 Doa+na va <i ad@unc& pen&ru pro7le+e $enerale -i de per*onal9 iar eu voi <i direc&or ad@unc& n*6rcina& cu cerce&area8 A*&a l2a *c%i+7a& &o&al pe En&u;ia*&8 Cnd +6 vede9 de depar&e la*6 *62i *cape &riluri de 7ucurie -i e &o& nu+ai ;+7e&8 n di*cuiile de *ear6 *pri@in6 &o& ce *pun99 c%iar dac62l ironi;e; pen&ru *ociali*+ul lui real8 Oricu+99 nu cred <oar&e &are c6 ;vonul are o 7a;6 real68 E pl6cu& n*6 *6 -&ii c6 cineva ine con& de eHi*&ena &a8 Reali&a&ea Iericirea a dura& nu+ai c&eva ;ile8 En&u;ia*&ul *2a ren&or* din ora- +ai 7ine di*pu* ca de o7icei -i i+edia& +i2a c6u&a& cear&6 <6r6 +o&iv8 A*&a n*ea+n6 c6 nu2i ni+ic adev6ra& n ce *e ;vone-&e8 = A-&eap&69 i2a+ *pu* En&u;ia*&ului pe un &on de $%ea69 cu in&enia de a2i *&rica 7una di*po;iie8 JJ1 pun6B i a&unci a+ *62i ar6& eu ie cu+ ara&6 cu adev6ra& *ociali*+ul real8 En&u;ia*&ul *2a al7i& la <a6 -i a ncepu& *6 7i$uie ceva de*pre un con<lic& n&re cei care de <ap& *n& de aceea-i p6rere8 Cu 7anii econo+i*ii da&ori&6 ca+eri*&ei -i2a cu+p6ra& la *olduri ni-&e 7lu$i -i -i2a +ai lua& -i un pal&on de 7lan6 de oaie9 vi*ul oric6rui %o+ocu*8 Anc%e&a = Ce -&ii de*pre cerce&6rile n parap*i%olo$ie din "niunea !ovie&ic6> = Au avu& loc ni-&e di*cuii n Co+i&e&ul In&elec&ualilor A&o&-&iu&ori9 n*6 nu+ai n &er+eni <oar&e $enerali8 n +are pe linia ur+6&oareE cea +ai pu&ernic6 *ur*6 a r6ului -i cea +ai pu&ernic6 din&re ar+e e*&e +in&ea u+an68 To&oda&6 e cea +ai ie<&in6 -i cea +ai vulnera7li68 De ce *6 c%el&ui+ *u+e i+en*e pe ar+e 7ac&eriolo$ice -i nucleare9 care n ca;ul <olo*irii n +a*6 vor *c6pa cu *i$uran6 de *u7 con&rol -i ale c6ror ur+6ri ar pu&ea pro7a7il *6 duc6 la o ca&a*&ro<6 plane&ar6> ai 7ine *6 ne concen&r6+ a&enia a*upra creierului u+an -i *6 de*coperi+ +i@loacele de a2l in<luena8 Ceea ce aici *e c%ea+6 parap*i%olo$ie -i a deveni& pa*iunea &u&uror ra&ailor *ovie&ici nu e al&ceva dec& un paravan pen&ru ace*& pro$ra+8 = Dar e un <ap& 7ine *&a7ili& c6 eHi*&6 <e+eia aceea cele7r6 care vindec6 prin *i+pla pu&ere a voinei -i prin *u$e*&ie8 EHi*&6 +ul&e dove;i ale i+pac&ului p*i%ic de la di*&an68 Tran*+i*ia de in<or+aii9 de eHe+plu 888 = :u&erea vindec6&oarei *e 7a;ea;6 nou6;eci -i nou6 la *u&6 pe creduli&a&ea pu7licului8 6 vor nu+i direc&or al Cen&rului9 nu ad@unc&9 direc&or or *6 +6

Vindec6&oarea e o e*croac6 -i &o&ul e o n-el6&orie *ovie&ic6 <a7rica&6 *pecial pen&ru vn6&orii de *en;aional din Occiden&8 i pen&ru &oa&e <elurile de in<ir+i *ovie&ici8 n Ru*ia a eHi*&a& din2 &o&deauna un nu+6r i+en* de a*&<el de Fvindec6&oriG8 In<luenarea de la di*&an6 a p*i%icului prin +i@loace in2 Re<erire la .iuna9 o <e+eie din Cauca;9 care *2a 7ucura& de no&orie&a&e la anii 048 JJN eHplica7ile -&iini<ic e un 7a*+8 A*&<el de ;vonuri *n& pu*e *pecial n circulaie pen&ru a di*&ra$e a&enia de la lucrul principal9 -i anu+eE de*coperirea unor ar+e care a<ec&ea;6 cu adev6ra& creierul u+an de o +anier6 -&iini<ic con&rola&68 C& de*pre in<luenarea de la di*&an6 a voinei -i con-&iinei9 pen&ru a*&a eHi*&6 +e&odele e<icien&e ale ideolo$iei -i propa$andei8 Ele operea;6 de@a pen&ru +anipularea +a*elor de +ul&6 vre+e9 ;i de ;i8 De*coperire F:EN!IONG2ul e*&e o cl6dire vec%e8 Nu are *i*&e+ de arunca& $unoiul la <iecare e&a@8 Tre7uie *6 ne duce+ *in$uri re*&urile +ena@ere n pun$i de pla*&ic pn6 n pivni69 unde *e a<l6 lada de $unoi8 n&r2o ;i9 cnd +i arunca+ pun$a9 a+ o7*erva& c6 din lada de $unoi ie-eau ni-&e 7uc6ele de %r&ie *cri*e cu li&ere ru*e-&i8 FIa &e ui&69 +i2a+ *pu*9 unii arunc6 va$oane din ce *criuBG i +2a+ urca& la +ine n ca+er68 Ceva +2a <6cu& n*6 *6 +6 n&orc napoi -i *6 iau 7uc6elele de %r&ie8 2a+ ncuia& n ca+er6 -i a+ ncerca& *6 le po&rive*c la loc8 Lip*ea o par&e9 n*6 *e pu&ea nele$e de*pre ce e vor7a8 Dup6 &oa&e pro7a7ili&6ile era un <ra$+en& al unor no&e <6cu&e pen&ru un rapor& privind co+por&a+en&ul e+i$ranilor *ovie&ici din ora-8 Era+ convin* dinain&e c6 eHi*&6 cel puin o per*oan6 care *e ocup6 de denunuri8 Convin$erea +ea avea n*6 un carac&er a7*&rac&8 O re*i+i*e+ a-a cu+ un o+ 7ine %r6ni& re*i+&e <ap&ul c6 <oa+ea e lip*a +nc6rii -i c6 +ul&6 lu+e pe p6+n& <l6+n;e-&e8 Acu+ n*69 c6 lua*e+ con&ac& ne+i@loci& cu reali&a&ea denunului9 +6 *i+ea+ cu adev6ra& ca un o+ *urprin* de <oa+e&e8 Cine *6 <ie au&orul> :en&ru cine <u*e*e *cri*> De*i$ur9 ar <i +ai *i+plu *6 ad+i& c6 &oa&6 lu+ea *crie denunuri de*pre &oa&6 lu+ea -i *6 ui& pove*&ea8 Dar cu+ *6 ui&> !6 pre*upune+ c6 ace*&e denunuri cuprind ceva -i de*pre &ine> C6 i2ar pu&ea a<ec&a vii&orulB Nu9 lucrurile nu po& <i i$nora&e8 A+ *62i *uprave$%e; pe pen*ionari cnd -i duc $unoiul -i cnd arunc6 +ici 7uc6ele de %r&ie8 JJ3 con<or+ +e&odelor *ociolo$iei e+pirice -i *6 dau dovad6 de r67dare8 Dac6 <o-&ii +ei ai devre+e *au +ai &r;iu o *62+i cad6 n +n6 i ceva de*pre +ine8 :rincipalul lucru e*&e *6 procede;E o*cova n

cole$i din

o*cova ar -&i cu+ +i <olo*e*c eHperiena -i cali&6ile pro<e*ionale *2ar pr6p6di de

r*8 De*cop6r o nou6 ra+ur6 a -&iineiE *ociolo$ia l6;ii de $unoi8 Iar eu9 +6r&uri*e*c9 +6 7i;uia+ c62+i va <i o<eri&6 o *lu@76 7un6 n&r2o univer*i&a&e *au n&r2un renu+i& in*&i&u& de cerce&6ri8 Edi<iciul Cu c& +6 ui& +ai +ul& la Edi<iciul +eu cu a&& pare +ai puin ur& -i cu a&& +ai +ul& +i n<ier7,n&6 i+a$inaia8 E ca ruinele unui $i$an&ic ca*&el +edieval8 Dac6 a- <i n locul con*&ruc&orilor l2a- l6*a ne&er+ina&8 n *&adiul 6*&a +i rea+in&e-&e peri*a7ili&a&ea &u&uror lucrurilor8 Noi -i Occiden&ul Din cnd n cnd9 au&ori&6ile locale prind vreun *pion *ovie&ic8 Dar +odul n care o <acB Ni+eni n2ar <i aici *urprin* dac6 TA!! ar da un Co+unica&E la ora cu&are -i n locul cu&are9 un $rup de *pioni *ovie&ici vor &rece <ron&iera *pre ve*&8 Cere+ $r6nicerilor -i au&ori&6ilor occiden&ale *6 dea dovad6 de nele$ere9 *6 *e a7in6 de la aciuni +eni&e a per&ur7a &ran;i&ul -i *6 coopere;e pe deplin cu ei9 deoarece c6l6&oria lor pe*&e %o&are are un o7iec&iv *&ric& -&iini<icE *6 <ure ul&i+ele de*coperiri -i invenii *ecre&e8 "+7re ale &recu&ului Relaiile +ele cu Doa+na *e +7un6&6e*c8 A+ <o*& unul din&re cei invi&ai la ea aca*68 !e aduna*e cre+a *ocie&6ii8 A <o*& c%iar ve*el8 :o&rivi& da&inii *ovie&ice a+ JJM innca& -i 76u& ;drav6n8 A+ cn&a& cn&ece ru*e-&i9 inclu*iv FKa&iu-aG8 "nul din ur+a-ii no7ili+ii ru*e *2a ar6&a& convin* c6 e o ro+an6 ru*ea*c6 vec%e8 L2a+ corec&a&E e 4 vec%e ro+an6 i$6nea*c68 !2a declara& cu en&u;ia*+ de acord -i a ncepu& *6 +6 &u&uia*c6 de parc6 era+ n&r2o crciu+ioar6 la a+ndoi a+ da& $a&a +ai +ul&e *&icle8 "n pa*&or venera7il9 care nu <u*e*e nicioda&6 n "niunea !ovie&ic69 a vor7i& de*pre pu&ernica rena-&ere reli$ioa*6 n Ru*ia8 Toa&6 lu+ea l2a *pri@ini&8 de apro76ri8 = Lucrurile au a@un* pn6 acolo9 a+ *pu*9 nc& pn6 -i vec%ii 7ol-evici cn&6 la -edinele de par&id FTa&6l No*&ruG n locul FIn&ernaionaleiG8 Iar :a&riar%ul a pri+i& Ordinul Revoluiei din Oc&o+7rie ca +ulu+ire pen&ru Frena-&erea reli$ioa*6G8 :6rin&ele a *pu* c6 principalul lucru e*&e c6 Bi*erica a reu-i& *6 re;i*&e n lup&a +po&riva re$i+ului8 = Cnd re$i+ul *ovie&ic *e va pr67u-i9 Bi*erica 88 8 2a+ al6&ura& 8-i eu corului o*cova8 i *2a p6ru& <oar&e *i+pa&ic8 i

= 888 *e va pr67u-i oda&6 cu elB a+ *pu* repede8 :a*&orul n2a nele* eHac& ce2a+ *pu* -i a apro7a& n +od au&o+a&8 Apoi -i2a pe&recu& n&rea$a *ear6 ncercnd *6 eHplice c6 a apro7a& co+en&ariul +eu ironic nu+ai din nea&enie8 O <e+eie rela&iv &n6r69 c6reia &oa&6 lu+ea i *punea Fprine*6G din&r2un +o&iv oarecare9 l2a con*ola& pe o+ul Do+nului = de care n&re &i+p *e *6&ura*e &oa&6 lu+ea = *punndu2i c6 n2avea nici un +o&iv de n$ri@orareE re$i+ul *ovie&ic n2o *6 *e pr67u-ea*c6 a&& de repede8 "n 76r7a& care vor7ea ru*e-&e cu accen& a+erican a *pu* c6 a cre;u& din&o&deauna c6 ve*&i&a Frena-&ere reli$ioa*6G ru*ea*c6 n2a <o*& dec& o invenie a K.B2ului8 ceva de*pre a*&a8 I2a+ *pu* c&eva 7ancuri8 J l2a+ *pu* -i pe cel de*pre popa care a+enina*e un enoria- c6 o *62l rapor&e;e la 7iroul de par&id pen&ru a7a&eri9 pen&ru c6 re<u;a*e *6 *6ru&e crucea n 7i*eric68 B6r7a&ul cu accen& a+erican a r* cu a&&a po<&6 c6 era *6 cad6 de pe *caun8 n &o& ace*& circ i2a+ *pu* n*6 -i c&eva adev6ruri8 = Bi*erica Or&odoH6 Ru*69 i2a+ *pu*9 *e a<l6 cu &o&ul *u7 con&rolul au&ori&6ilor8 Dac6 ar <i *6 de;v6lui ace*& FKa&iu-aG a <o*& *cri*6 de poe&ul *ovie&ic F:re+iul !&alinG n J/N18 JJ0 con&rol n &oa&e de&aliile celor de aici9 n2ar crede ni+eni8 Vor ;ice c6 &o&ul e inven&a& de K.B8 De ce e*&e per+i*6 reli$ia n "niunea !ovie&ic6> :en&ru c6 a7*oar7e o par&e a ne+ulu+irii -i a@u&6 au&ori&6ile *6 +anipule;e +a*a populaiei8 E <olo*i&oare8 i prin&re al&ele a@u&6 econo+ic *&a&ul8 Cuno*c la o*cova civa *peciali-&i de pri+6 +n6 -i care au o docu+en&aie deo*e7i& de 7o$a&6 pe acea*&6 &e+68 Ar pu&ea *6 *crie ni-&e c6ri *en;aionale9 care *6 <ac6 pra< &oa&e pove-&ile a*&ea de*pre Frena-&erea reli$ioa*6G8 E*&e in&er;i* n*6 *6 *e pu7lice a*&<el de c6ri8 Docu+en&ele n care e*&e eHpu*6 e*ena Bi*ericii Ru*e-&i con&e+porane *n& p6*&ra&e n cel +ai +are *ecre&B De ce> :en&ru c6 au&ori&6ile au &o& in&ere*ul *6 *e cread6 eHac& ceea ce *e crede8 B6r7a&ul cu accen& +2a ru$a& *62i *pun nu+ele *peciali-&ilor la care +6 re<eri*e+ -i9 n ca;ul n care2i cuno-&ea+9 nu+ele a$enilor K.B care ac&ivau n proiec&ul Frena-&erea reli$ioa*6G8 I2a+ n-ira& o li*&6 lun$69 inclu2;nd &oi an$a@aii In*&i&u&ului de A&ei*+ pe care2i -&ia+9 precu+ -i &oi in&elec&ualii +o*covii care <lir&au cu or&odoHia8 A+ avu& o pl6cere deo*e7i&6 *6 adau$ nu+ele unui 7inecuno*cu& *c%i;o<ren 7r<i&or9 con*idera& acolo liderul -i &eore&icianul noii2Or&odoHii8 i%ail I*a)ov2*)i n J/1O -i a pri+i& u;ica a <o*& co+pu*6 de Vladi+ir Za%arov8 2a ru$a& *62i *pun c&e

= Ce &e <ace *6 cre;i c6 lucrea;6 pen&ru K.B> +2a n&re7a& B6r7a&ul cu Accen&8 = Nu Fcred c6 eG9 a+ *pu*9 -&iuB A+ <o*& cole$ de -coal6 cu el8 Era &urn6&or de pe a&unci8 = Bine9 dar poa&e c6 re$re&6 -i *2a <6cu& o+ de &rea76 n&re &i+p9 a *pu* B6r7a&ul cu Accen&8 = Turn6&orii nu *e <ac nicioda&6 oa+eni de &rea769 a+ *pu*8 :o& *6 nu +ai &oarne din&r2un calcul oarecare *au pen&ru c6 li *2a ordona&8 In*69 repe&9 nu *e <ac nicioda&6 oa+eni de &rea769 din *i+plul +o&iv c6 n2au nici un +o&iv *6 re$re&e8 Apoi cu &oii a+ di*cu&a& un pro$ra+ de &ran*<or+are a Ru*iei dup6 c6derea re$i+ului *ovie&ic8 ai n&i *2a i+pu* n +od <ire*c ideea +onar%iei9 cu *i*&e+ plu2ri par&i& -i *indica&e li7ere8 I2a+ n&re7a& ce voiau *6 <ac6 cu <a7ricile -i cu p6+n&ulE *6 le priva&i;e;e9 *au *6 le +enin6 ca proprie&a&e de *&a&> De eHe+plu9 ce vor <ace cu c6ile <era&e -i aeriene9 cu &elevi;iunea -i cu al&e or$ani;aii $i$an&ice din econo+ie -i cul&ur6> Cu+ vor or$ani;a $uvernul> Vor +enine I+periul !ovie&ic> n ceea ce prive-&e I+periul9 opiniile au <o*& unani+eE I+2 JJO periul va <i +eninu&8 Opera ncepu&6 de :e&ru cel are &re7uie con&inua&68 Iar c& de*pre celelal&e pro7le+e9 era ndea@un* *62i $one-&i pe 7ol-evici9 apoi &o&ul *e va aran@a de la *ine8 Le2a+ *pu* c6 au drep&a&e8 n*6 din ne<ericire n Ru*ia nu +ai *n& de +ul& 7ol-eviciD iar $a;da noa*&r6 poa&e *6 con<ir+e ce *pun9 pen&ru c6 de-i <o*&6 +e+7r6 de par&id9 cu <uncie c%iar n Biroul Raional9 a <o*& &o& &i+pul o cre-&in6 devo&a&6 -i n2a <o*& nicioda&6 7ol-evic6 *au co+uni*&68 Vor7ele +ele au avu& un e<ec& nea-&ep&a&8 Toi cei pre;eni *2au ui&a& la $a;d6 cu re*pec&E +e+7r6 a Biroului Raional de :ar&idB :e cin*&ea +ea9 a*&a2i +ai ceva dec& o con&e*6B "l&i+ul vl6*&ar al no7ili+ii *2a ridica&9 a lua& po;iie de drepi -i a 76&u& din c6lcie8 Ior+ula -acalilor Cel care +2a du* cu +a-ina pn6 la F:EN!IONG veni*e n&r2o eHcur*ie n *&r6in6&a&e acu+ ;ece ani -i nu *e +ai n&or*e*e aca*68 Vor7ea cu di*pre <6i- de cercurile de e+i$rani8 Ia&6 aici doar o par&e din ceea ce a *pu*8 = A@un-i n Occiden& crede+ c6 a+ *u<eri& +ul& -i +eri&6+ puin6 <ericire9 iar Occiden&ul e*&e o7li$a& *6 ne2o a*i$ure8 A+ *u<eri&9 e adev6ra&D cel puin civa din&re noi8 Dar de ce *6 +eri&6+ ceva> Cine e*&e o7li$a& *6 pl6&ea*c6 pen&ru *u<erine9 c%iar dac6 ele eHi*&6> i pen&ru *u<erinele cui> Occiden&ul nu ne e da&or cu ni+ic8 Occiden&ul <ace o pro*&ie enor+6 cnd ne pri+e-&e -i ne o<er6 -an*a de a &r6i aici8 Doar <ap&ul c6 Occiden&ul ia n *erio*

revendic6rile noa*&re de -acali *ovie&ici e*&e n *ine un +o&iv pen&ru a di*preui Occiden&ul8 Occiden&ul ar &re7ui *6 *e apere de noi cu &o& ce poa&e -i *6 la*e n <aa noa*&r6 o cor&in6 de <ier8 i2a+in&e*c o n&+plare de dup6 r6;7oi8 Iu*e*e+ de+o7ili;a& -i +er$ea+ la univer*i&a&e8 :e a&unci *e or$ani;au F*era&e di*&rac&iveG n <iecare *6p&6+n6 n cl6direa univer*i&6ii8 n una din *eri l2a+ lua& cu +ine -i pe <o*&ul +eu co+andan&9 care <u*e*e -i el de+o7ili;a& -i *e ducea aca*6 &recnd prin JJ/ :e parcur*ul *erii *2a lua& de o &n6r6 de anul n&i8 Iire*c9 <a&a *2a l6*a& a$6a&6 i+edia&8 I2a+ a+in&i& de 7oal68 i2a r6*pun* c6 d62o draculuiE a *u<eri& -i +eri&6 -i el ceva9 7a are c%iar -i drep&ul la ceva8 FDac6 cineva i da&orea;6 ceva9 i2a+ r6*pun*9 ia ce2i aparine de la da&ornic8 Ce2i da&orea;6 ie <a&a a*&a> N2a provoca& ea r6;7oiul9 nu &e2a r6ni& ea pe <ron& -i nu ea i2a da& *i<ili*ulG8 N2a vru& *6 a*cul&e8 A&unci i2a+ *pu* n <a6E FOri la-i <a&a n pace9 ori +6 duc -i2i *pun c6 e-&i 7olnavG8 Ia&a nu +2a cre;u&9 li *pu*e*e el c6 *n& $elo* -i c2a- vrea eu *6 +6 duc cu ea8 i au pleca& +preun68 De a&unci i2a+ uri& pe &oi cei ce pre&ind ce nu le aparine de la oa+eni care nu le da&orea;6 ni+ic8 i2a ura& noroc8 N2a *pu* nici un cuvn& de*pre o po*i7il6 vii&oare n&lnire8 Nu -i2a *pu* nici nu+ele9 nu -i2a da& nici adre*a8 Iar eu nu l2a+ n&re7a& nici una9 nici al&a8 Ra;ele vii&orului Nu *e culca*er6 nc6 la F:EN!IONG8 2au n&,+pina& a-a cu+ n&+pini la o*cova pe cineva care *e ren&oarce din *&r6in6&a&e8 Cu+ *n& lucrurile acolo> ai e Turnul Ei<<el n o*cova8 Era un 76ia& ar6&o* -i plin de decoraii8 Era n*6 7olnav8 Lua*e *i<ili* n .er+ania -i nu *e pu&u*e vindeca8

picioare> Le2a+ *pu* c6 noi nu &re7uie *6 ne <ace+ $ri@i <a6 de vii&orul Ru*iei pen&ru c6 cele +ai 7une <iice -i cei +ai 7uni <ii ai naiunii *e $nde*c ei la a*&a8 :en*ionarii *2au %o&6r& a&unci *6 *e al6&ure pe loc celor +ai 7uni <ii -i celor +ai 7une <iice8 :ic&orul -i neva*&a lui au in*i*&a& a*upra +onar%iei con*&i&uionale9 n*6 <6r6 par&ide8 Ne2au a*i$ura& c6 *&andardul de via6 -i de+ocraie din Ru*ia prerevoluionar6 era +ai nal& de2c& n Occiden&8 En&u;ia*&ul a in*i*&a& c6 +odelul iu$o*lav e*&e cel po&rivi&9 inndu2*e n*6 *ea+a de eHperi+en&ul polone;D +ai +ul&9 e nevoie de un adev6ra& par&id +arHi*& la conducere8 .lu+eul a *u$era& un <araon ca -e< de *&a&8 !+iorc6i&ul a *pu* c69 orice *2ar n&+pla9 n2o *6 ia*6 7ine9 a-a c6 cel +ai 7un lucru dup6 pr67u-irea re$i+ului *ovie&ic ar <i *6 +enine+ ac&ualul re$i+ *ovie&icD nici nu e a-a de r6u cu+ *e *pune8 !2au *pu* lucruri -i +ai -iB Eu a+ *pu* c6 nu2+i pa*6 de ce2o *6 <ie dup6 c6derea re$i+ului *ovie&ic pen&ru c6 n2o *6 +ai <ie ni+ic n a<ara -o7olanilor9 plo-nielor -i $ndacilor de 7uc6&6rie8 i poa&e *ociali-&i adev6rai8 Dar ca &eore&ician9 *n& de p6rere c6 &re7uie *6 re*&a7ili+ proprie&a&ea priva&69 n +6*ura n care populaia va re<u;a p6 *e

ren&oarc6 la concep&ul prerevoluionar al li7erei iniia&ive9 <a7ricile9 u;inele -i al&e n&reprinderi *6 <ie &recu&e n proprie&a&ea ac&ualilor lideri de par&id9 direc&orilor9 7irocrailor9 +ini-&rilor9 $eneralilor -i al&or $ran$uri8 :en*ionarii *2au ridica& cu &oii ca unul +po&riva +eaE nici nu vor *2aud6 de proprie&a&e priva&68 To& ce2ar <i di*pu-i *6 <ac6 ar <i nc%irierea p6+n&ului la 6rani pen&ru ca ora-ele *6 <ie aprovi;iona&e cu verdeuri8 Le2a+ *pu* c6 <6r6 proprie&a&ea par&icular6 n Ru*ia *e va reveni pur -i *i+plu la *i&uaia de acu+8 Nu poa&e <i eHclu* ca En&u;ia*&ul *6 devin6 !ecre&arul .eneral al unui par&id co+uni*& Fcorec&G al "niunii !ovie&ice9 n*6 +6 ndoie*c c6 *e va co+por&a +ai 7ine ca Bre@nev8 :er*onal9 l pre<er pe Bre@nev8 De-i nu e a&& de de-&ep& ca En&u;ia*&ul9 cel puin nu d6 7u;na n ca+era +ea <6r6 *6 7a&6 la u-6D nu <lir&ea;6 cu an&ico+uni-&ii -i i di*preuie-&e pe euroco2+uni-&i a&& c& +eri&68 En&u;ia*&ul a *pu* c6 n2o *62+i +ai dea nicioda&6 7un62;iua8 Nici nu &recu*e o @u+6&a&e de or6 -i2+i propunea *6 par&icip la co+pe&iia pen&ru cel +ai 7un &i&lu al pu7licaiei *ale8 FDac6 e o revi*&69 i2a+ *pu*9 *pune2i CLO:OT"L8 Dac6 e un ;iar9 *pune2i !CLNTEIA8 Cea +ai <erici&6 ;i A*&6;i e cea +ai <erici&6 ;i din viaa +ea n Occiden&B A&& de +ul&e lucruri *2au n&+pla& deoda&68 A+ pri+i& un docu+en& care2+i per+i&e *6 +6 duc la :ari* la o con<erin68 O anu+i&6 or$ani;aie +i2au <6cu& cadou o *u+6 de 7ani8 +nca& Clopo&ul 'Kolo)ol( = revi*&6 de opo;iie an&iari*&6 pu7lica&6 de Her;en *ucce*iv la .eneva -i Londra n&re JO30=JOM08 !cn&eia 'I*)ra( = Ziar <onda& de Lenin n Elveia n J/448 J5X J5J 7ine8 A+ cuno*cu& o <e+eie <ru+oa*6 -i i2a+ da& n&l2nire di*ear68 Trec pe ln$6 vi&rinele +a$a;inelor luHoa*e9 pline pn6 la re<u; cu parc -i888 8 8 8 +2a+ &re;i& n &u<i-uri8 +i ple*nea capul de durere8 Nici un 7an8 Nici un ac&8 &r& pn6 la *ecia de poliie8 +2a+ du* la n&lnire8 Era prea &r2;iu -i n2avea+ un 7an8 i2a+ c%inui& creierii pn6 di+inea6 pe &e+a FCine>G -i FDe ce>G E clar c6 cineva dore-&e *6 +6 duc la :ari* -i al&cineva dore-&e *6 nu +6 duc8 !au poa&e vor nu+ai *6 +6 *perie nc6 o da&6> :en&ru ce> !n& o per*oan6 a&& de i+por&an&6 nc& *6 +eri& o &en&a&iv6 de a*a*inare> Dac6 a- <i avu& acce* la +a** +edia a- <i <6cu& o declaraie c6&re n&rea$a lu+e8 FV6 2a+ i2au *&a7ili& i+edia& iden&i&a&ea9 n*6 +2au inu& pn6 *eara8 Nu area Iericire8 FDoa+ne Du+ne;eule9 a+ -op&i&9 +ulu+e*cu2i ie pen&ru a&&a $enero;i&a&eG8 A+ in&ra& n 2a+ du* la un re*&auran& -i a+

ro$9 a- <i *pu*9 nu eHa$erai i+por&ana pre;enei +ele n Occiden&8 :rivii2+6 ca pe o oarecare o7i-nui&6 nuli&a&e *ovie&ic69 ceea ce -i *n&BG Du-+ani n F:EN!IONG *2a a<la& de a&ac8 Cu &oii cred c6 e*&e vor7a de K.B -i in*i*&6 *6 dau pu7lici&6ii &o& ce *2a n&+pla&8 La ce 7un> :oliia va con<ir+a cu $reu declaraiile +ele8 Iar *pu*ele +ele *in$ure vor crea cu $reu o *en;aie8 Toi +6 *<6&uie*c *6 <iu +ai a&en&9 *6 nu +6 +ai pli+7 noap&ea9 *6 evi& locurile do*nice -i *6 nu ie* *in$ur8 "l&i+ul *<a& +2a in&ri$a& n +od *pecial8 "nde *6 $6*e*c eu pe cineva care *6 ia*6 cu +ine> i a+ deci* *6 <ac eHac& inver*E *6 +6 pli+7 pn6 noap&ea &r;iu9 *in$ur -i n locuri do*nice8 Va <i c%iar +ai *i$ur9 pen&ru c6 du-+anul +eu e ca &inerii9 din ;iua de a;i9 care pre<er6 *6 <ac6 dra$o*&e n <aa &u&uror8 Du-+anul +eu *e &e+e el n*u-i de locurile do*nice -i de n&uneric8 i <oar&e &are de *in$ur6&a&e8 E +ul& +ai pro7a7il c6 acionea;6 n v6;ul &u&uror8 n +uli+e9 ;iua n a+ia;a +are e invi;i7il8 i cine2i du-+anul +eu> Cel +ai re;ona7il lucru n&r2o a*e+enea *i&uaie e *6 pleci de la pre+i*a c6 &oa&6 lu+ea i2e du-+an68 J55 :rie&eni En&u;ia*&ul e *i$ur c6 lovi&ura pri+i&6 i era de*&ina&6 lui8 K.B2ul a ncurca& pur -i *i+plu lucrurile8 = Ce vrei *6 *pui> l2a+ n&re7a& enerva&8 Nu &e uii la +ine9 *n& de dou6 ori +ai nal&B = E <oar&e *i+plu9 +i2a r6*pun*8 !2au ui&a& de *u*8 De *u*9 *n& c%iar ceva +ai +are ca &ine8 :rincipalul lucru e n*6 c6 nu e-&i deloc periculo* pen&ru "niunea !ovie&ic68 De ce ar ncerca *6 &e o+oare> :e cnd eu *n& ina+icul lor nu+6rul unu8 = Ai drep&a&e9 a+ *pu*8 i pen&ru ca *6 evi& orice con<u;ie de2acu+ nain&e a+ *6 +6 &r6*c n pa&ru la7e9 a-a nc& -i de *u* K.B2ul *62-i dea *ea+a c6 e vor7a de +ine -i nu de &ine8 Oricu+ n*69 +6 ndoie*c c6 &e vor ucide8 "ci$a-ii K.B vor pune la cale o r6;7unare -i +ai cu+pli&68 = Care anu+e> +2a n&re7a&9 ridicndu2-i +ndru coa+a nclci&68 = Or *6 &e i$nore9 i2a+ *pu*8 = Trucul 6*&a n2o *6 le +ear$6B a *&ri$a&8 A+ *62i *ile*c *6 in6 *ea+a de +ineB Dup6 En&u;ia*& a veni& Revoluionarul de :ro<e*ie8 :oa&e n2o *6 credei9 n*6 eHi*&6 -i a-a ceva n Occiden&8 E ncredina& c6 n Ru*ia e nevoie de o nou6 revoluie pen&ru a reali;a idealurile preceden&ei revoluii8 Cineva i d6 7anii pen&ru +ica *a revi*&68 C%el&uie-&e +are par&e din ei n diver*e *&aiuni9 <ie la +are9 <ie la +un&e8 n nu+ele revi*&ei lui i eHploa&ea;6

cu neo7r6;are pe naivii a7ia *o*ii din "niunea !ovie&ic69 @u*&i<icndu2*e prin Fin&ere*ul no*&ru co+un n lup&a +po&riva p*eudo2*ociali*2+ului *ovie&icG8 n a*&a e de acord cu En&u;ia*&ul8 n par&ea po;i&iv6 a pro$ra+ului lor de re<or+e au n*6 opinii cu &o&ul di<eri&e8 En&u;ia*&ul vrea *6 cree;e *ociali*+ul real9 de &ip *ovie&ic9 iar Revoluionarul vrea *6 cree;e *ociali*+ul real9 de &ip occiden&al8 Revoluionarul +2a de*cu*u& de*pre &oa&e de&aliile &en&a&ivei de a*a*inare8 i el e convin* c6 e vor7a de &rucurile K.B2ului8 i +2a *<6&ui& *6 <ac declaraii pre*ei8 I2a+ *pu* c6 nc6 n2a+ nv6a& cu+ *6 deduc din par&ea c6rei or$ani;aii a+ <o*& lovi& n +oalele capului dup6 +odul n care +i *2a aplica& lovi&ura8 Dup6 ce o *6 +ai pri+e*c c&eva9 a+ *6 &rec la o $enerali;are -&iini<ic6 -i la redac2 J51 &area unei declaraii pu7lice8 i dac6 au <o*& Bri$6;ile Ro-ii> Oda&6 epui;a&6 &e+a &en&a&ivei de a*a*ina&9 Revoluionarul a adu* vor7a de propriul pro$ra+ de*&ina& opo;iiei *ovie&ice8 I2a+ *pu* c6 ar <i <oar&e *i+plu de redac&a& un a*&<el de pro$ra+8 i2a *co* i+edia& carneelul -i +2a n&re7a& dac6 n2a+ ni+ic +po&riv6 *62-i ia no&ie8 = !crie9 i2a+ *pu*9 nu +6 deran@ea;68 Re$i+ul *ovie&ic e un ra%a&8 :u&erea *ovie&ic6 e un ra%a&8 :ar&idul co+uni*& *ovie&ic e un ra%a&8 K.B2ul e un ra%a&8 Viaa *ovie&ic6 e un ra%a&8 Ar &re7ui da& dracului &o&ul8 8 8 Nu <6 n*6 ni+ic9 pen&ru c6 orice ai <ace *e va dovedi un ra%a& -i +ai +are8 i2a *pu* c6 e de acord cu +ine n &o&ul9 cu eHcepia ul&i+ului punc&8 La ur+a ur+ei9 &re7uie *6 o<eri ceva po;i&iv8 = Ioar&e 7ine9 a+ *pu*9 pen&ru &ine9 ui&e -i c&eva idei po;i&ive8 EHi*&6 re$uli $enerale pen&ru ela7orarea unor pro$ra+e de*&ina&e *6 *e 7ucure de *pri@inul +a*elor8 De eHe+plu9 e*&e e*enial *6 dic%i*e-&i dorinele populare drep& ceva ce ine con& de *en*ul i*&oriei 'pen&ru c6 i*&oria *e ndreap&6 eHac& *pre ce dori+ noi( -i *6 ii *ea+a de unele &r6*6&uri inaliena7ile ale na&urii u+ane8 Ce dori+ noi> 'FNoiG de*i$ur c6 n*ea+n6 oa+enii *ovie&ici(8 Vre+ *6 p6*&r6+ &oa&e avan&a@ele +odului de via6 *ovie&ic9 *62i eli+in6+ de<ec&ele -i9 n locul lor9 *6 ave+ &oa&e avan&a@ele +odului de via6 occiden&al8 De*i$ur9 nele$e+ n <elul no*&ru +odul de via6 occiden&alE a7unden6 de +ncare9 %aine -i al&e 7inecuvn&6ri9 plu* eHi*&ena &u&uror li7er&6ilor po*i7ile8 A-a ara&6 ace*& %i7rid al i+a$inarelor avan&a@e ale co+uni*+ului -i capi&ali*+uluiD iar noi &re7uie *62l <or+ul6+ ca ideal al lup&ei celor +ai 7uni repre;en&ani ai poporului *ovie&ic8 A*&a2i &o&9 e <oar&e *i+plu8 = Bine9 dar pen&ru a*&a a+ lup&a& -i c& +ai <o*& la o*covaB *pu*e Revoluionarul

di*pera&8 = E adev6ra&9 a+ *pu*8 "n pro$ra+ 7un &re7uie *6 includ6 &oa&e lucrurile pen&ru care *2a lup&a& de@a8 i ca *6 <ie -i +ai 7ine9 c%iar -i ceea ce *2a reali;a&8 In in*&i&u&ul de la Ro-u din par&ea raionalei de par&idD ul&i+a oar6 a+ lua& c%iar +edalia de FColec&iv de Co+uni*&G8 Revoluionarul *2a du*8 A reap6ru& En&u;ia*&ul8 Di*2 cuia *2a ndrep&a& *pre eveni+en&ele din Bolivia9 *au poa&e era C%ile> iden&i<ica cu prea +ul&6 pa*iune cu &o& ceea ce *e n&+pla8 %a7ar n2avea de ce *e pe&rece cu adev6ra& acolo8 o eHplicaie8 = Vrei *6 &ran*<or+i n&rea$a lu+e9 i2a+ *pu*9 n*6 nu poi *6 <aci <a6 nici +6car unei pro7le+e ele+en&are ca a*&a8 Ia&6 n*6 o pro7le+6 de lo$ic6 ele+en&ar68 cnd &r6iai la In&ervalul de &i+p din&re viaa la i2ai *pu* c6 a&unci o*cova erai +ai aproape de +oar&e ca aici8 !6 pre*upune+ c6 ai *6 +ori +ine8 o*cova -i ;iua de +ine e +ai +are dec& in&ervalul de &i+p i2era e$al de*pre ce ar6 7i$uiau &o& &i+pulE oricu+ nu -&ia+ ni+ic de*pre nici una8 In*6 En&u;ia*&ul *e 2a+ plic&i*i& -i i2a+ *pu* c6 2a+ i2a ceru& i2a r6*pun* c6 nici eu %a7ar n2a+8 o*cova9 unc6 in&roducea+ n planul de vii&or ceea ce <6cu*e+ anul &recu&8 i a+ o7inu& re$ula& Drapelul

declara& de acord9 ad6u$ind n*6 c6 a&& c& nu -&iu eu nu e +ai +ul& dec& nu -&ie el8

din&re *o*irea &a n Occiden& -i ;iua de +ine8 A-a c6 de ce erai +ai aproape de +oar&e la o*cova> i dau cuvn&ul de onoare c6 dac6 re;olvi pro7le+a a*&a a+ *62i per+i& *6 *c%i+7i lu+ea cu+ vrei8 A+ *6 &e la* c%iar *6 con*&ruie-&i *ociali*+ul real n "niunea !ovie&ic68 En&u;ia*&ul +2a cali<ica& de *cola*&ic -i *o<i*&8 A ap6ru& n*6 .lu+eul care a ndrep&a& conver*aia c6&re o al&6 &e+68 = !n& +uli *&r6ini aici9 *pu*e .lu+eul8 Ar &re7ui *6 n<iin6+ cu ei un par&id -i *6 ncepe+ lup&a poli&ic68 Iar cnd vo+ pune +na pe pu&ere *62i d6+ a<ar6 din .er+ania pe &oi ne+ii8 = O idee eHcelen&69 a+ *pu*9 -i &o&al reali*&68 :o& *6 &e a*i$ur c6 ne+ii n-i-i or *6 dea 7u;na n par&idul &6u8 Au do7ndi& un pu&ernic co+pleH de vinov6ie -i ru-ine <a6 de <ap&ul c6 *n& ne+i8 ai +ul&9 nu+ai ne+ii n-i-i *n& capa7ili de a or$ani;a &e+einic eHpul;area ne+ilor din .er+ania8 = :ro*&iiB a eHcla+a& En&u;ia*&ul8 Cu+ o *6 dai a<ar6 un popor din propria ar6> = Ioar&e *i+plu8 Ave+ ceva eHperien6 n a*&a8 Adu2i a+in&e de :ru*ia Orien&al68 = i pe cine ai *6 aduci n .er+ania n locul ne+ilor> = :e evrei9 de*i$ur8 i pe ara7i8 = Or *6 *e &aie n 7uc6i unii pe alii8

= A&&a pa$u76B !au poa&e pe ne+ii din "niunea !ovie&ic6 *au pe cei din .er+ania R6*6ri&ean68 J5N J53 = i unde2ai *62i &ri+ii pe ve*&2$er+ani> = n !i7eria8 E loc de*&ul pen&ru &oa&6 lu+ea acolo8 = Dac62i dai a<ar6 pe ne+i din .er+ania9 ara *e va duce de rp6 -i &oi *&r6inii or *6 plece8 = !uper7B A&unci i pune+ la loc pe ne+i8 i a7ia dup6 aceea pu&e+ &r6i n pace -i pro*peri&a&e8 Vi* In*pira&orul era 7ea& -i *u+7ru8 = Ca *2a n&+pla&> l2a+ n&re7a&8 = A+ avu& o conver*aie *incer6 cu conducerea8 Le2a+ *pu* c6 vreau ca +unca noa*&r6 n Occiden& *6 +ear$6 c& +ai 7ine8 = i ce au *pu*> = C6 ac&uala *i&uaie e cea +ai 7un6 po*i7il9 deoarece convine &u&uror9 cu eHcepia F$eniilorG ca +ine8 i +ai e un +o&iv &e+einic pen&ru care conducerea nu dore-&e *6 +7un6&6ea*c6 +unca noa*&r6 din Occiden&8 = Care> = Corelaia de <ore8 n pre;en& e n <avoarea noa*&r69 n*6 du-+anii par *6 nu nelea$6 a*&a8 Dac6 +unca noa*&r6 *e va +7un6&6i *i+i&or9 a*&a i2ar <ora *62-i per<ecione;e propriile operaii8 i a&unci 7alana de <ore va ncepe *6 ncline n de<avoarea noa*&r68 E o lo$ic6 7un6 *au nu> = De o7icei lo$ica idioilor e ire<u&a7il68 "n docu+en& i+por&an& !e cr6pa de ;iu6 cnd au &ri+i* o +a-in6 dup6 +ine = pen&ru pri+a oar68 n*e+na c6 *2a n&+pla& ceva ie-i& din co+un8 !e pare c6 un nou per*ona@ Fale*e*e li7er&a&eaG = un o<ier de K.B9 care c6l6&orea ca +e+7ru al unei dele$aii oarecare8 Adu*e*e cu el un Fdocu+en& de cea +ai +are i+por&an6GE &ran*crierea unei conver*aii n&re -e<ul K.B2ului -i $eneralul n*6rcina& cu FOperaiunea E+i$rareaG8 Anc%e&a&orii voiau *62+i a<le p6rerea de*pre au&en&ici&a&ea docu+en&ului8 Le2a+ *pu*E J5M = N2ai vrea *6 v6 *pun ce conine <6r6 *6 +6 ui& pe*&e el> E cu *i$uran6 un docu+en&

au&en&ic8 n*6 a <o*& redac&a& *pecial pen&ru voi8 = De;in<or+are> = Din con&r69 le2a+ r6*pun*8 Cea +ai preci*6 in<or+are8 = Ce <el de in<or+are8 = !2a deci* *6 *e pun6 cap6& e+i$r6rii8 Anc%e&a&orii au *c%i+7a& priviri n&re ei -i au lua& docu+en&ul de pe +a*6 de-i n2apuca*e+ *62l ci&e*c8 N2au *co* un cuvn& de*pre a&en&a&ul +po&riva +ea8 i *2au co+por&a& de parc6 ni+ic deo*e7i& nu *e n&+2pla*e8 :en*ionari In parc erau nu+ai pen*ionari 76&rni8 Cei +ai +uli con*erva&ori -i reacionari8 i ce2i r6u 8n a*&a> Lu+ea e *upra*a&ura&6 de pro$re*i-&i -i revoluionari8 Ceea ce n*ea+n6 c6 pen*ionarii *n& un lucru 7un8 Nu+ai pen*ionarii +ai po& *alva Occiden&ul8 :en*ionarii *n& <o-&i oa+eni &ineri9 care -i2au pierdu& ilu;iile &inereii -i au do7ndi& ceva 7un *i+8 Au avu& &i+p *6 di*cearn6 lucrurile8 Au ceva eHperien6 de via68 Nu le e <ric6 de ni+icE *e eHpri+6 direc& -i pe <a68 Viaa li *e apropie de *<r-i& -i *n& in&ere*ai ca viaa celorlali *6 con&inue n acela-i <el8 B6&rni9 vii&orul u+ani&6ii e*&e n +na voa*&r6B "nii2v6 n lup&a +po&riva pro$re*ului n vii&orB "n do+n 76&rn a v6;u& dup6 <a6 -i %aine c6 *n& *&r6in -i i2a *pu* ceva r6u&6cio* celui ce *&6&ea al6&uri pe 7anc68 Cinele lui +2a +ri&8 Binenele* c6 n aceea-i clip6 a+ ncepu& *6 $nde*c al&<el de*pre pen*ionari8 De <ap& &o& r6ul vine de la ei8 ?o* 76&rniiB :en*ionarii La F:EN!IONG9 .lu+eul -i Cinicul re;olvau c&eva pro7le+e privind noul r6;7oi +ondial8 = Nici aici nu *e la*6 pe &n@al68 !e pre$6&e*c -i ei de r6;7oi n*6 cu +ul&6 di*creie8 J50 = Nu poi *6 &e pre$6&e-&i cu di*creie de un +are r6;7oi8 Tre7uie *6 pre$6&e-&i n&re$ul popor pen&ru r6;7oi9 n *pecial &inerii8 Dac6 *e n&+pl6 ceva9 "niunea !ovie&ic6 *e va &ran*<or+a n&r2o &a76r6 +ili&ar6 n r6*&i+p de c&eva ;ile8 Aici n*6 vor avea nevoie de luni de ;ile ca *6 *e de*curce cu &inerii -i paci<i-&ii8 = n noul r6;7oi +a*a populaiei nu va @uca un rol prea +are8 Ar+ele nucleare8 8 8 = !6 pre*upune+ c6 *2ar $6*i o +odali&a&e de a *c%i+7a &raiec&oria rac%e&elor du-+anului -i c%iar de a i le &ri+i&e napoi8 Ce *2ar n&+pl6 a&unci> R6;7oiul va deveni din

nou un r6;7oi de +a*e n pri+ul rnd8 En&u;ia*&ul *2a n&or* de la $unoi8 Arunca*e o enor+6 $r6+ad6 de re*&uri -i *2a apuca& *6 in6 un di*cur* de+a$o$ic de*pre $unoiul occiden&al8 = Aici *e arunc6 lucruri pen&ru care n "niunea !ovie&ic6 oa+enii pl6&e*c *u+e +ari -i *&au la coad68 = Cre;i c6 aici nu *e cunoa-&e valoarea lucrurilor> O -&iu +ai 7ine ca noi8 i de aceea le arunc68 E +ai ie<&in *6 le arunci dec& *6 le p6*&re;i8 = i dac6 -i le2ar p6*&ra &o& nu *2ar *c%i+7a cu +ai ni+ic *i&uaia n lu+e8 = La ora ac&ual69 a+ in&erveni&9 *n& *u&e de +ilioane de oa+eni *6raci -i n<o+e&ai8 A*&a n*6 nu n*ea+n6 c6 acea*&6 naiune 7o$a&6 -i 7ine %r6ni&6 are vreo o7li$aie <a6 de cei *6raci -i <l6+n;i8 Nu e vina oa+enilor de aici c6 +ilioane -i +ilioane de ali oa+eni au veni& pe lu+e8 De ce au <6cu&2o> :n6 la *<r-i&ul *ecolului populaia va cre-&e cu nc6 c&eva *u&e de +ilioane8 La ce 7un> De ce2ar &re7ui ca acea*&6 naiune *6 ai76 $ri@a lor> Iiecare popor are drep&ul de a lup&a pen&ru propria eHi*&en6 -i 7un6*&are8 n eHcre+en&ul &6u *2ar pu&ea de*coperi ele+en&e nu&ri&ive pen&ru care *2ar pu&ea 7a&e oa+enii din al&6 par&e a plane&ei8 Ce conclu;ii &ra$i n*6 din a*&a> E u-or *6 <ii u+an pe pielea al&ora8 Ai de@a &rei %aine8 D6 una din ele pen&ru cer-e&orii din India *au Ca+7o$iaB En&u;ia*&ul a *pu* c6 a+ +er* prea depar&e -i a <u$i& la 7aie8 n pre;en& +er$e la <el de <el de recepii -i +62nnc6 de cinci ori pe ;i $ra&i*8 = Dac6 o *6 vor7e-&i a-a n pu7luc9 a *pu* Cinicul9 c%iar -i +ilionarii vor *pune c6 e-&i FreacionarG -i Fra*i*&G8 Aici *n& cu &oii pen&ru de+ocraie9 e$ali&a&e9 drep&a&e -i u+ani&a&e8 = n vor7e8 A*&a nu2i +piedic6 *6 <olo*ea*c6 +unci&ori *&r6ini -i *62i privea*c6 ca pe o ra*6 in<erioar68 = !n& cinci +ilioane de +unci&ori *&r6ini aici -i dou6 +ilioane de -o+eri de2ai lor8 ncearc6 n*6 nu+ai *62i <aci pe -o+eri *6 lucre;e n condiiile n care lucrea;6 +unci&orii *&r6iniB = !ocie&a&ea ac&ual6 are nevoie de un nu+6r de oa+eni *i&uai n&r2o po;iie co+para7il6 cu cea a *clavilor din Ro+a8 i n acela-i &i+p $enerea;6 un +are nu+6r de per*oane care po& <i a*e+ui&e cu ple7ea ro+an68 A*&a e o le$e $eneral68 Operea;6 -i la noi9 n*6 n&r2o +anier6 a*cun*68 Orice ar *pune u+ani-&ii9 *ocie&a&ea nu poa&e eHi*&a m,-t. vre+e <6r6 o ierar%ie -i <6r6 ine$ali&a&e8 EHperi+en&ul *ovie&ic e o dovad6 concluden&6 n ace*& *en*8 Vieile al&ora :ic&orul -i neva*&a lui *&au n ca+era de al6&uri8 Zidurile *n& *u7iri8 Aud ade*ea

conver*aiile lor in&i+e8 !n& convin-i c6 n Occiden& pereii nu la*6 *6 &reac6 nici un *une&9 a-a c6 vor7e*c n voie8 = !n&e+ le<&eri9 *pu*e el8 = :o& *6 lucre; ca +odel8 = Ar &re7ui *6 ai al&e <or+e8 i ai &recu& de pri+a &ineree8 = Nu <i +6$arB = Aici au o al&6 concepie de*pre cu+ &re7uie *6 ara&e o &n6r68 = :6i9 ce2ar <i *6 po;e; la acade+ie8 !au n&r2un a&elier8 = Toi au a&eliere aici8 i &oa&e +odelele *n& curve8 = Toa&e +odelele *n& curve la = Iac &urcii pre&u&indeni8 = Ala care2a veni& ieri e preci* a$en& K.B8 = Toi *n& a$eni K.B8 2 E ciuda&8 N2a+ pri+i& nicioda&6 o ci&aie la K.B8 J5O J5/ Nici +6car nu +i2au *u$era& c6 a- pu&ea <i in<or+a&or8 De ce cre;i c6 n2au <6cu&2o> = Nici eu n2a+ pri+i& nici o ci&aie -i nici nu au ncerca& *6 +6 recru&e;e8 Toa&e di*cuiile a*&ea de*pre *pioni *ovie&ici *n& &+penii8 Alo9 nu ncepe *6 *<or6iB N2a+ -ap&e;eci de ani8 = In&+pl6&or9 cel +ai +are a<e+eia& din i*&orie9 Ca*a2nova9 a *cri* c6 -i2a pe&recu& cea +ai pl6cu&6 noap&e a vieii n pa& cu o con&e*6 de -ap&e;eci de ani8 = :ro*&ii8 = Nu2* pro*&ii deloc8 :en&ru pri+a oar6 n via6 a dor+i& -i el o noap&e8 Ha9 %a9 %aB = E-&i &+pi&B I2a+ -&er* pe :ic&or -i neva*&a lui de pe li*&a +ea de a$eni8 In*o+nie N2a+ pu&u& *6 dor+8 A+ <run;6ri& o car&e a unui cri&ic al re$i+ului *ovie&ic pro*l6vi&6 aici ca un eveni+en& re+arca7il8 A+ da& pe*&e ur+6&orul <ra$+en&E FOa+enii <ac revoluii pen&ru ca o+ul *6 nu poa&6 *&6pni pe*&e o+G8 A+ arunca& car&ea *u7 pa&8 Apoi a+ <run;6ri& prin pro$ra+ele unei F"niuni De+ocra&iceG8 :ro$ra+ul are 34 de punc&e8 :unc&ul unu *e re<er6 la *&rn$erea de con&ri7uii pen&ru a@u&orarea F"niuniiG8 Au&orii pro$ra+ului ar <i pu&u&9 o*cova8 Aici *n& de*&ule curve -i <6r6 +odele8 = Tre7uie c6u&a& al&ceva8 Ce2ar <i *6 <aci cur6enie prin ca*e>

n reali&a&e9 *6 *e <i opri& la punc&ul unu9 dup6 ce l2ar <i <or+ula& n*6 ceva +ai clar9 precu+ FDai2ne 7aniG8 :ro$ra+ul *punea c6 pu&erea n ar6 &re7uie *6 aparin6 Fn&re$ului poporD adic6 ce&6enilor n&re$ii 6ri -i nu+ai lorG8 n*6 puin +ai depar&e *e *punea c6 pu&erea &re7uie *6 aparin6 F+a@ori&6ii populaieiG -i &re7uie eHerci&a&6 prin repre;en&ani Fde*e+naiG8 Toa&e a*&ea *e prac&ic6 n*6 de +ul& n "niunea !ovie&ic68 Au&orii pro$ra+ului in*i*&6 ca &o&ul *6 *e de*<6-oare Fcon<or+ le$iiG9 iar ceva +ai depar&e vor7e*c de unele F$rup6ri independen&eG9 ui&nd c6 ace*&e $rup6ri po& <i in&er;i*e con<or+ le$ii8 Dup6 ce a+ parcur* acea*&6 capodoper6 a $ndiri poli&ice9 a+ arunca&2o -i pe a*&a *u7 pa&8 J14 Vi* C%iar -i a-a a+ ador+i& *pre di+inea68 A+ vi*a& c6 era+ pre;en& la o -edin6 eH&raordinar6 a K.B2ului8 O nou6 or$ani;aie *ecre&6 <u*e*e pu*6 pe picioare n Occiden& -i *e punea pro7le+a o7inerii de in<or+aii de*pre ea8 Au <o*& <6cu&e diver*e propuneriE *6 *e or$ani;e;e o de+on*&raie de pro&e*&9 *6 <ie <ora&6 opo;iia *6 cear6 de&alii n :arla+en&9 *6 <ie pu-i ;iari-&ii *6 pu7lice docu+en&e co+pro+i6&oare9 *6 <ie &ri+i-i &erori-&ii9 *6 *e in<il&re;e oa+eni de2ai no-&ri9 *6 <ie provoca&6 o cri;6 de $uvern9 *6 <ie invi&ai civa din *peciali-&ii i+plicai la un *i+po;ion la noi9 *6 *e or$ani;e;e un Con$re* in&ernaional 888 :e *cur&9 *2au propu* &oa&e po*i7ili&6ile8 Apoi privirile &u&uror *2au <iHa& a*upra +ea8 FNu &re7uie *6 <ace+ ni+ic9 a+ *pu*8 Tre7uie nu+ai *6 a-&ep&6+ puin -i ne vor de;v6lui *in$uri &oa&e *ecre&ele8 Ne vor cere c%iar *6 *e+n6+ de luare la cuno-&in68 i ne vor -i pl6&i pen&ru a*&aG8 Toi cei de <a6 *2au ui&a& la +ine *6 +6 +6nnce8 FVrei *6 *pui c6 n2ave+ ni+ic de <6cu&> Dai2i una pe*&e 7o& @avrei8 Lucrea;6 pen&ru CIA din6un&ru Co+i&e&ului de In&elec&uali A&o&-&iu&oriB 88 8G8 eandrele i*&oriei :ove*&ea &en&a&ivei de a*a*inare a +uri& deoda&68 Toa&6 lu+ea *e poar&6 de parc6 &en&a&iva n2ar <i avu& loc8 Ca -i cu+ cineva ar <i da& un ordin *6 *e nce&e;e a *e +ai vor7i de*pre a*&a8 Eu n*u+i a+ ncepu& *6 cred c6 F;iua <erici&6G a <o*& nu+ai una din +eandrele acciden&ale ale i*&oriei8 Ideea unui cen&ru !crii&orul a *pu* c6 ideea <or+6rii unui Cen&ru pen&ru unirea &u&uror <orelor e+i$raiei n cri&icile <a6 de "niunea !ovie&ic6 e*&e di*cu&a&6 Fla cel +ai nal& nivelG8 Acolo +i2a- pu&ea <olo*i ap&i&udinile pro<e*ionale8 !2a ar6&a& $a&a *6 pun6 o vor76 7un6 pen&ru +ine8 J1J Anc%e&a

= n "niunea !ovie&ic6 ai ocupa& po;iii privile$ia&e8 = A+ <o*& nu+ai Doc&or n Iilo;o<ie -i cerce&6&or principal8 = Ai <o*& n*6 +e+7ru de par&id8 = uli +e+7ri de par&id au un *&andard de via6 <oar&e *c6;u&8 = Ai <o*& apropia& o<iciali&6ilor cu <uncii de r6*pundere n apara&ul Co+i&e&ului Cen&ral -i K.B2ului8 = A*&a nu +i2a adu* ni+ic n a<ara relaiei per*onale8 Cel +ai in<luen& din&re ei a <o*& In*pira&orul8 El ocupa un +ic apar&a+en&9 c-&i$a nu+ai cu puin +ai +ul& ca +ine -i nu *e 7ucura de privile$ii +a&eriale *peciale8 Iar $radul lui era ridicol de +ic8 A*&<el de oa+eni nu <ac nicioda&6 cariere *pec&aculoa*e8 = !n&ei co+uni*&> = Ter+enul co+uni*& are +ul&e nele*uri8 De eHe+plu9 dac6 a+ o perec%e de pan&aloni9 nu +6 *i+& *6rac8 Dac6 a+ dou6 perec%i nu +6 *i+& 7o$a&8 Nu +6 *i+& <l62+nd dac6 +,nnc car&o<i de proa*&6 cali&a&e8 i nici nu +6 *i+& *6&ul dac6 a+ +nca& raci8 Voi <i <erici& dac6 voi avea un apar&a+en& 7un8 Dar po& *6 &r6ie*c -i n&r2o c6+6ru68 i2a- <i pu&u& n*crie nu+ele n i*&oria -&iinei8 Dar po& *62+i +p6r&6-e*c ideile9 ne*ili& -i <6r6 reco+pen*69 &u&uror celor capa7ili9 a-a cu+ a+ -i <6cu&8 n *en*ul 6*&a *n& un adev6ra& co+uni*&8 Nu cred n*6 n u&opia co+uni*&6 -i po& *6 rd de +arHi*+ -i de +odul de via6 *ovie&ic +ul& +ai a+ar dec& oricare din&re an&ico+uni-&ii occiden&ali *au Fcri&icii re$i+uluiG din "niunea !ovie&ic69 n *en*ul 6*&a nu *n& co+uni*&8 Adev6rul = Ave+ da&oria de a *pune occiden&alilor adev6rul $ol2$olu de*pre *ocie&a&ea noa*&r69 a *pu* !crii&orul8 = .ol9 a*&a2i 7un69 a+ *pu*8 O *6 le plac68 Aici nu *e ui&6 *au nu ci&e*c ceva dac6 nu2i -i vreo $oliciune8 = Nu $lu+e*c8 = Nici eu8 "i&e ce +i *2a n&+pla&8 A+ <o*& invi&a& J15 la un in*&i&u& oarecare de cerce&6ri *6 le vor7e*c de*pre &r6*6&urile de 7a;6 ale *ocie&6ii *ovie&ice8 i2au ar6&a& in*&i&u&ul -i +i2au eHplica& cu+ era or$ani;a&8 A+ vi;i&a& in*&i&u&e de cerce&6ri -i n "niunea !ovie&ic68 n co+paraie cu *i&uaia $eneral6 din ar69 *&andardul de via6 -i condiiile de +unc6 ale celor care lucrau acolo +i *e p6ru*er6 <a7uloa*e8 n*6 ce a+ v6;u& aici n Occiden& +i2a &6ia& re*piraia8 Din&r2o da&6 cen&rele de cerce&are *ovie&ice +i *2au p6ru& in*i$ni<ian&e8 A+ pu&u& vedea c6 proiec&ul la care lucra = cu un *in$ur a*i*&en& =

pro<e*orul care +6 invi&a*e era e$al ca di+en*iuni cu cel la care lucrea;6 un n&re$ la7ora&or *ovie&ic cu cinci;eci de oa+eni8 La nc%eierea vi;i&ei prin in*&i&u&9 +i2a+ inu& con<erina8 = E u-or9 a+ *pu*9 *6 co+pari dou6 6ri cu acela-i *i*&e+ *ocial8 !6 co+pari n*6 6ri cu *i*&e+e *ociale di<eri&e -i *6 dai un verdic&9 a*&a e *arcina i*&oriei8 !6 co+par6+ de eHe+plu po;iia dvoa*&r6 '-i a+ ar6&a& *pre pro<e*or( -i po;iia unui cadru didac&ic de aceea-i pre*&an6 din "niunea !ovie&ic68 n ara noa*&r69 o a*&<el de per*onali&a&e ar avea la7ora&orul propriu -i un +ini+u+ de cinci;eci de a*i*&eni '*ala a i;7ucni& n r*(8 Deci9 a+ *pu*9 *6 privi+ pro7le+a din ace*& un$%i8 !n&ei -e< pe*&e o per*oan69 pe cnd cole$ul dvoa*&r6 *ovie&ic e -e< pe*&e cinci;eci8 Ainnd con& de locul *6u n *i*&e+ul *ovie&ic9 el *e *i+&e9 p*i%olo$ic9 ca un $eneral la co+anda unui pu&ernic de&a-a+en&8 Iar ceilali9 a-a -i $nde*c de*pre el8 nele$ei di<erena> Ce e +ai 7ine9 *6 &r6ie-&i pen&ru a <i n +6*ur6 *6 produci -i *6 cre-&i produc&ivi&a&ea9 *au *6 produci '<6r6 *6 &e preocupe prea +ul& c&( pen&ru a <i n +6*ur6 *6 &r6ie-&i n&r2o anu+i&6 po;iie *ocial6> Apoi a ncepu& o di*cuie n care localnicii au &una& -i <ul$era& la propriu +po&riva condiiilor lor con<or&a7ile -i *&erile de +unc68 A*&<el a+ a<la& c6 +uli o luau ra;na de plic&i*eal68 Depre*iunile con*&i&uiau un <eno+en de &oa&e ;ilele8 "nii &re7uiau in&ernai n clinici p*i%ia&rice8 :oa&e *una curio*9 n*6 priveau -edinele noa*&re9 vi;i&ele n colec&iv pe la col%o;uri9 +unca volun&ar6 o7li$a&orie -i al&e &r6*6&uri de;$u*&6&oare ale vieii *ovie&ice drep& 7ine2cuvn&6ri8 I2a+ aver&i;a& c6 viaa n co+uni*+ul real *e 7a;ea;6 pe idei <unda+en&ale a&r6$6&oare9 n*69 pe 7a;a acelora-i idei9 *e &ran*<or+6 n&r2o nou6 <or+6 de a*ervire8 N2au reinu& n*6 dec& pri+a par&e a <or+ul6riiD unde vor7ea+ de ideile a&r6$6&oare8 A-a c6 ia&62ne aici9 J11 ncearc6 -i *pune2le adev6rul $ol9 $olu8 Nu eHi*&6 a-a ceva8 = EHe+plul &6u are +ari cali&6i li&erare8 Te *uperi dac6 l2a- <olo*i> = Te ro$B La ur+a ur+ei de a*&a e-&i *crii&or8 O7iec&ivi&a&e Occiden&ul o*cilea;6 n&re dou6 eH&re+eE n&re o eHa$erare eH&re+6 a <orei +ili&are a "niunii !ovie&ice -i o eHa$erare eH&re+6 a di<icul&6ilor ei +a&eriale8 A+ n <aa +ea o revi*&6 cu c&eva <o&o$ra<ii care la*6 i+pre*ia c6 "niunea !ovie&ic6 e r6+a*6 n ur+6 a&& n viaa econo+ic69 c& -i cul&ural68 n*6 do+nilor9 de unde au veni& a&unci reali;6rile n do+eniul *paial9 pu&erea +ili&ar69 de unde cele7rii +u;icieni9 *por&ivi e&c> odul de via6 *ovie&ic nu *e *i&uea;6 n&re cele dou6 eH&re+e +eniona&e9 ci pe un plan co+ple& di<eri&8 Dar pe un plan pe care ni+eni nu vrea *62l a<le8 Irica de o7iec&ivi&a&e n inve*&i$area vieii *ociale e*&e unul

din cele +ai eviden&e <eno+ene n epoca noa*&r6 *uper2-&iini<ic68 E po*i7il oare *6 <ii cu adev6ra& o7iec&iv> La &elevi;or e un docu+en&ar de*pre Con$re*ul :ar&idului de la o*cova8 I+pre*ia e n$ro;i&oare8 In *pecial apariia liderilor *ovie&ici8 De+ni&arii de par&id cu <eele lor 7u%6i&e -i *&upide *e ridic6 n picioare -i cn&6 In&ernaionala9 cu 7uc6ele de %r&ie n +ini cu &eH&ul i+nului de par&id pe care l2au ui&a& cu &oii8 Acu+ cn&6 pa*a@ulE F!culai voi orop*ii ai vieii9 voi o*ndii la <oa+e9 *u*G8 "i&62&e la <eele lorB N2ai *6 $6*e-&i dec& 7o&uri = +u&ra de;$u*&6&oare a *ocie&6ii co+uni*&e n cea +ai eHpre*iv6 ncarnare8 i ce *pun &ele*pec&a&orii de pe aici> !e ui&6 la <il+ cu cea +ai per<ec&6 indi<eren6 -i c%iar cu o oarecare do;6 de re*pec& <a6 de ri&ul co+uni*+ului8 Edi<iciul La apu*ul *oarelui9 edi<iciul ara&6 precu+ un &e+plu *au ca*&elul unei vr6@i&oare8 Nu9 +ai +ul& ca o nav6 co*+ic68 Apoi n&unericul di;olv6 con&ururile -i n locul vi;iunii <an&a*&ice *e ca*c6 un n$ro;i&or $ol de n&uneric8 &iind -i nele$nd = i*iunea &a9 *pu*e In*pira&orul9 nu e*&e *6 -&ii9 ci *6 nele$i8 Ave+ ndea@un* de +ul&e cuno-&ine9 n*6 n2a+ nele* +ai ni+ic8 De eHe+plu9 -e<ul +eu9 -&ie nu+ele &u&uror liderilor Europei Occiden&ale -i le cunoa-&e n&rea$a 7io$ra<ie8 La ce 7un n*6> Kre+linolo$ii occiden&ali -&iu de&aliile vieii liderilor no-&ri +ai 7ine ca noi8 i ce au c-&i$a& din a*&a> N2 ave+ nevoie de *oluii pen&ru un .eor$e9 Her++an *au ?o%n8 Ave+ nevoie de *oluii pen&ru 6ri9 +a*e9 proce*e9 epoci8 :en&ru a*&a9 nu2i ndea@un* *6 -&ii8 Ceea ce con&ea;6 e *6 nele$i8 Cu &oa&e cuno-&inele din lu+e poi &o&u-i *6 nu nele$i ni+ic8 :oi n*6 nele$e c%iar cu cuno-&ine +ode*&e8 Nu2i 7a&e capul cu lucruri nen*e+na&e8 Tr6ie-&e doar9 $nde-&e -i a-&eap&68 ai devre+e *au +ai &r;iu9 vei nele$e8 o*cova cu in&enia *ecre&6 de a *&udia Europa Occiden&al6 -i de a ela7ora :lanuri -i reali;6ri A+ p6r6*i& un plan care *62i per+i&6 "niunii !ovie&ice cea +ai rapid6 -i +ai puin *n$eroa*6 ca+panie de cucerire8 Credea+ c6 doi ani vor <i de a@un* pen&ru a &ri+i&e planul K.B2ului8 De-i nu *n& ul&i+ul i+7ecil +i2a+ i+a$ina& &o&u-i c6 va avea r6*une& -i c6 voi c6p6&a n *i*&e+ o po;iie a&& de 7un6 nc& l voi pu&ea aplica8 N2a+ cre;u& c6 a+ *6 <iu Nu+6rul "nuD a+ *pera& c6 voi deveni con*ilier priva& al unui i+por&an& de+ni&ar9 @ucnd rolul unui $eniu a*cun* pe ln$6 un idio& pa&en&8 !oco&elile +ele *2au dovedi& u&opice din dou6 +o&ive8 :ri+ul e n&r;ierea8 Tr6ie*c aici de aproape un an -i nc6 nu -&iu +ai ni+ic de*pre ora-ul n care *&au8 n ri&+ul 6*&a cunoa-&erea Europei Occiden&ale +i va lua o +ie de ani8 Al doilea +o&iv e ncrederea n

propriul planE cu c& nele$ +ai 7ine Occiden&ul9 cu a&& a+ +al puin6 ncredere n el8 i apoi9 a+ ncepu& *6 o7o*e*c8 A+ ncerca& din &oa&e pu&erile *62i *+ul$ ceva Occiden&ului8 Eu9 cel care cu puin n ur+6 <6cea+ planuri pen&ru cucerirea lui9 n2a+ J1N J13 reu-i& *6 cule$ dec& c&eva +i;era7ile <iri+i&uri8 To&ul a <o*& n van8 Dac6 n*6 Occiden&ul ar a<la de planurile +ele cu *i$uran6 c6 +2ar +i&ui cu ceva con*i*&en&9 deoarece a&unci nu a- +ai <i un re7u& al *ocie&6ii *ovie&ice n pr67u-ire9 ci a- repre;en&a &eri7ila pu&ere *ovie&ic68 Cu+ era+ o7o*i& de &en&a&ivele in<ruc&uoa*e de a pune +na pe o *inecur6 +ic6 -i *i$ur6 n*6 dor+i*e+ 7ine9 dup6 ce +2a+ deci* *6 renun la planurile u&opice de a cuceri Occiden&ul9 +2a+ apuca& cu elan *6 <ac noi planuri8 Nu+ai c6 de da&a a*&a a+ ncepu& *6 ela7ore; planuri de *l67ire a "niunii !ovie&ice -i de reducere a in<luenei de care *e 7ucur6 n Occiden&8 De ce nu+ai *l67ire -i reducere> :en&ru c6 de da&a a*&a +2a+ deci* *6 renun la u&opii -i *6 dau dovad6 de reali*+8 Ca reali*& a+ nele* c6 di*&ru$erea "niunii !ovie&ice -i *&6vilirea &o&al6 a in<luenei ei n Occiden& *n& i+po*i7ile8 n con*ecin6 a+ deci* *62+i &ri+i& planurile la CIA 'cea a+erican6(8 De da&a a*&a nu con&a+ *6 o7in nici un <el de *lu@768 a-&ep&a+ doar *6 pri+e*c ceva +ai +ul& dec& +i d6deau n acea clip68 Cnd +i ela7ora+ planurile de *u7@u$are a Occiden&ului a+ pleca& de la pre+i*a c6 Occiden&ul e*&e in&eli$en& -i va *pune re;i*&en6 n <aa unei inva;ii *ovie&ice8 Cnd a+ ncepu& *6 alc6&uie*c planuri pen&ru ap6rarea Occiden&ului a+ pleca& de la o al&6 pre+i*6E c6 "niunea !ovie&ic6 e*&e in&eli$en&6 -i va <ace &o&ul pen&ru a cuceri Occiden&ul8 Recen& n*6 a+ ncepu& *6 +6 ndoie*c de validi&a&ea a+7elor pre+i*e8 Iora Occiden&ului nu *&6 nici n de-&ep&6ciune -i nici n %o&6rrea de a *e ap6raD *&6 n pro*&ie -i n predi*po;iia de a capi&ula8 :e de al&6 par&e9 <ora "niunii !ovie&ice *&6 &o& n propria *&upidi&a&e -i n incapaci&a&ea de a2-i ur+6ri con*ecven& -i vi$uro* elul9 n con*ecin69 n in&ere*ul acura&eei -&iini<ice9 e de pre<era& *6 plec de la pre+i*e eHac& con&rare8 A&unci n*6 88 8 A&unci nu e nevoie de nici un <el de planuri9 deoarece &o& ceea ce *e n&+pl6 n lu+e are loc n con<or+i&a&e cu noile pre+i*e8 Cu al&e cuvin&e9 i+7ecili&a&ea +odului n care decur$ eveni+en&ele *u$erea;6 c6 ave+ de2a <ace cu per<ec&a reali;are a unor planuri de $eniu9 ia&6 e*ena n&re$ii pro7le+e8 A-a c6 a+ renuna& la planurile de ap6rare a Occiden&ului8 FCe2o <i9 o <i9 +i2a+ *pu*9 n2ai cu+ *6 &e a+e*&eciB :rincipalul nu e derularea incorec&6 a i*&oriei8 To&ul e per<ec& corec&8 :re;ena &a n i*&orie e incorec&69 n 76&6lia din&re doi idioi a&o&pu&ernici nu e loc pen&ru un pi&ic de-&ep&8 :oi *<r-i 76$a& la ap69 <ie de unul9 <ie de al&ul = *au de 6

a+ndoi deoda&68

ai 7ine *6 &e <ere-&i din dru+8 I62o n*6 a&& de di*cre&9 nc& ni+eni *6 nu

dea a&enie ie-irii &ale din *cen68 D62&e n*6 la o par&e c& de repede poi8 I*&oria nu e in&ere*a&6 n +arile de*coperiri care ar <i pu&u& n*crie nu+ele &6u pe <ron&i*piciul -&iinei8 Di+po&riv69 are &o& in&ere*ul ca ele *6 nu ai76 loc8 :o;iia &a e*&e ce a unui eH&ra2&ere*&ru indi<eren&9 deci o*&il9 la ceea ce *e n&+pl6 pe p6+n&8 Car62&e deci n co*+o*ul &6u = adic69 n +i;era7ila &a coc%ilie per*onal6 -i po&ole-&e2&eBG O conver*aie cu !crii&orul = Ai o7*erva& c& de rapid *e nr6u&6e-&e a&i&udinea occiden&alilor <a6 de e+i$rani> Ce *e n&+pl6> = nain&e venea+ aici ca ve*&i&ori ai *l67iciunii *i*&e+ului *ovie&ic -i n&6rea+ *peranele i+inen&ului colap* provoca& de cau;ele in&erne8 Acu+ veni+ ca ve*&i&ori ai pu&erii *i*&e+ului *ovie&ic9 ca avan$arda unei ar+a&e a&aca&oare8 Acu+ provoc6+ nelini-&e Occiden&ului n le$6&ur6 cu propriile valori -i propria eHi*&en68 Di*&ru$e+ *perana c6 o*cova va cr6pa da&ori&6 e-ecului poli&icii in&erne8 = Bine9 dar 6*&a e un lucru 7un8 = De*i$ur c6 e un lucru 7un8 n*6 n a*&<el de ca;uri in&r6 n aciune le$ea de reacie2 &ran*<erE &ran*<er de la du-+anul real -i pu&ernic9 la p*eudoina+icul lip*i& de <or68 Occiden&ul a ncepu& *6 *e apere nu +po&riva a+enin6rii *ovie&ice n*6-i9 ci +po&riva celor care ncearc6 *62i eHplice e*ena -i pu&erea ace*&ei a+enin6ri8 = Din ne<ericire9 ai drep&a&e8 Din ce a+ pu&u& o7*erva *e pare c6 Occiden&ul e*&e neca& n +inciuni9 ipocri;ie -i au&oa+6$ire8 Aici &oi +in& de*pre &o&8 in& de*pre pro7le+ele ra*iale -i naionale9 de*pre di;ideni9 de*pre paci<i-&i 888 Iar ceea ce *e n&+pl6 n li&era&ur69 *au , propo* de li&era&ur6 888 -i cine+a&o$ra<iaB &ii la ce n$ro;i&oare conclu;ie a+ a@un*> C6 a-a ara&6 cu adev6ra& o civili;aie <oar&e de;vol&a&6B n principiu9 civili;aia e*&e +inciun69 deoarece e ar&i<icial68 Adev6rul e ceva na&ural8 i de aceea9 de o7icei e nepl6cu& -i n<rico-6&or8 J1M J10 li;aiei con*&6 n a*cunderea adev6rului8 De eHe+plu9 repre;en&anii di<eri&elor ra*e de o7icei *e ur6*c9 n concordan6 cu le$ile na&urale ale condiiei u+ane8 Ce <ace civili;aia> In&roduce +inciuna n relaiile din&re ra*e8 Cu &oii pre&ind c6 &oa&e ra*ele *n& e$ale -i c6 *i+& o +are pornire c6&re iu7ire -i prie&enie in&er2ra*ial68 n +od unani+9 cu &oii i conda+n6 ca ra*i-&i pe cei care a&ra$ a&enia a*upra <eno+enelor na&urale n relaiile din&re ra*e8 !au *6 lu6+ un al& eHe+plu8 :opulaia plane&ei -i2a dep6-i& nor+ele na&urale8 De ce> :oa&e *u*ine inciuna civi2

cineva cu adev6ra& c6 prin cre-&erea nu+6rului de per*oane cre-&e -i <ericirea pe p6+n&> !au c6 indicele pro$re*ului depinde n +od direc& de ci oa+eni *n&> In Ru*ia lui :e&ru cel ulu+i&6 io76$iei8 Iiinele u+ane au c6p6&a& valoare +a&erial6 -i de pre*&i$iu pen&ru proprie&ari9 care au ncepu& *6 crea*c6 oa+eni8 Acu+ n*6 la ce *62i +ai cre-&e+> Acu+ a veni& &i+pul *6 +ai reduce+ -ep&elul8 Ce p6rere ai> = Bine c6 nu ne2aude ni+eniB = A+ ci&i& enor+ -i a+ v6;u& +ul&e n Occiden&8 Ar&a care predo+in6 aici e *uperioar6 ar&ei o<iciale *ovie&ice nu+ai n volu+9 a+7ala@ -i ra<ina+en& &e%nic8 E*ena n*6 e aceea-iE *6 +a*c%e;e adev6ra&a via6 de culi*e a Occiden&ului -i *62i dea un aer ro+an&ic8 Occiden&alul *e n<und6 -i el pn6 pe*&e cap n&r2un *i*&e+ de cre&ini;are n +a*69 nu+ai c6 n&r2un <el di<eri& de al no*&ru8 ncep *6 7a$ de *ea+6 c6 *i*&e+ul *ovie&ic de cre&ini;are la*6 +ai +ul&6 li7er&a&e unora ca noi9 per+in2du2le *62-i con*erve *piri&uali&a&ea -i per*onali&a&ea8 n cele din ur+69 n "niunea !ovie&ic6 un pro&e*& +po&riva cre&ini;6rii n +a*6 *e &ran*<or+6 &o&u-i n con&rariul ace*&eia9 n&r2o +ai +are nele$ere a propriei individuali&6i8 :e cnd n Occiden&9 pro&e*&ele +po&riva cre&ini;6rii *n& par&e in&e$ran&6 a *i*&e+ului de cre&ini;are n*u-i8 ania i*&oriei :ic&orul a <6cu& ro*& de ni-&e culori a*e+6n6&oare celor de ulei9 care n*6 *e u*uc6 cu vi&e;a lu+inii8 !e pln$e c6 vor dura nu+ai 34 de ani8 Are nevoie de culori care J1O *6 dure;e *ecole8 i &re7uie +a&eriale e&erne8 "n pic&or &o&al lip*i& de &alen&9 care n2a vndu& o *in$ur6 pn;6 n viaa lui are pre&enii la ve-nicie8 !crii&orul vor7e-&e de*pre el n*u-i <oar&e di*preui&or8 n reali&a&e n*69 nici el nu *crie pen&ru Fnece*i&6ile ;ileiG9 ci pen&ru e&erni&a&e8 De unde vine +ania e&erni&6ii> Din&r2un *en&i+en& con<u; c6 *2ar pu&ea *6 <ii ui&a& la nu+ai c&eva decenii8 ania ca una din co+ponen&ele cen&rale ale *i*&e+ului no*&ru *ocial8 Tre7uie *6 ne *&r6dui+ c6&re a7undena a7*olu&6 -i &o&al6 pen&ru a *a&i*<ace nece*i&6ile ele+en&are8 Tre7uie *6 vi*6+ la un $randio* punc& de co&i&ur6 n cul&ur6 pen&ru a pu&ea *6 ne aduce+ c%iar -i cea +ai +i;er6 con&ri7uie8 Din ace*& +o&iv di;idenii -i *crii&orii cri&ici devenii +ai +ul& *au +ai puin cuno*cui n Occiden& *e +7oln6ve*c de F+ania Du+ne;eiriiG -i ncep *6 *e *oco&ea*c6 crea&orii i*&oriei lu+ii8 Inu&il *6 +ai vor7i+ de liderii no-&ri8 n*6 n ce privin6 *n&e+ noi +ai 7uni eu -i du7lura +ea din nc6 r6*une& n *u<le&ul +eu8 o*cova8 In*pira&orul> Di*cur*urile *ale9 ro*&i&e &oa&e n *piri&ul &ra$ediei $rece-&i9 +6 ur+6re*c -i acu+ -i2-i $6*e*c are populaia era de nu+ai dou6*pre;ece +ilioane8 Apoi populaia a ncepu& *6 crea*c68 De ce>

.nduri de*pre r6;7oi = n r6;7oi9 cuceri&or e*&e cel care2-i reuni<ic6 ara cel +ai repede dup6 operaiunile pur +ili&are9 +piedi2cndu2l pe adver*ar *6 <ac6 la <el9 *pu*e In*pira&orul8 :re$6&irile pen&ru r6;7oi *n& n pri+ul -i n pri+ul rnd pre$6&irile pen&ru ce va <i dup6 r6;7oi8 n "niunea !ovie&ic6 un n&re$ in*&i&u& eHa+inea;6 pro7le+e de or$ani;are -i de;or$ani;are a populaiilor dup6 vii&orul r6;7oi +ondialE cu+ *6 re*&a7ile-&i uni&a&ea -i capaci&a&ea de $uvernare a propriilor no-&ri *upravieui&ori -i cu+ *6 di*&ru$i r6+6-iele de uni&a&e prin&re *upravieui&orii adver*arului pen&ru a a@un$e *62i con&role;i8 :ro7le+ele *n& inve*&i$a&e n <uncie de &oa&e varian&ele po*i7ile ale con<lic&ului8 Cel +ai in&ere*an& a*pec& e pre$6&irea *peciali-&ilor care vor avea de2a <ace nu+ai cu par&ea prac&ic6E c6rora le vor <i <urni;a&e in<or+aiile nece*are -i care vor <i inve*&ii cu pu&eri depline8 n pri+ul rnd9 de*i$ur9 e*&e vor7a de *peciali-&ii ce vor <i &ri+i-i n 6rile du-+ane8 Trep&a& vor <i in<il&rai n Occiden& -i *e vor *&a7ili n J1/ locali&6i +ai puin vulnera7ile8 E po*i7il *6 pri+ea*c6 dinain&e in<or+aii de*pre a*e+enea ;one9 a-a c6 loc&" eHac& n care *e vor a<la nu va <i a&& de i+por&an&8 Dac6 vo+ pu&ea pre$6&i un nu+6r ndea@un* de +are de a*&<eY de *peciali-&i -i dac62i vo+ pu&ea pla*a n Occiden&9 pro7le+a di*punerii lor pe &eren *e va re;olva de la *ine8 E &o&oda&6 po*i7il ca *peciali-&ii *6 r6+n6 n "niunea !ovie&ic6 pn6 la i;7ucnirea r6;7oiului -i *6 <ie para-u&ai n +a*6 n Occiden& nu+ai a&unci cnd re;ul&a&ele pri+ei lovi&uri vor deveni clare8 :e +a*6 e un <ir de pra<9 a con&inua& In*pira&orul8 Nu2l poi vedea cu oc%iul li7er8 EHi*&6 7o+7e 7ac&eriolo$ice -i p*i%olo$ice de eHac& ace*&e di+en*iuni9 iar pu&erea lor e +ai +are ca a vec%ilor 7o+7e aeriene de o &on68 O @u+6&a&e de pa%ar de +ini27o+7e e de a@un* pen&ru a parali;a &o&al !&a&ele "ni&e8 Deoca+da&6 n*69 <iecare din 7o+7ele +icro*copice co*&6 ara +ai +ul& dec& vec%ea 7o+76 aerian6 de o &on6 -i depo;i&area lor e +ul& +ai *cu+p68 EHi*&6 unele di<icul&6i -i n le$6&ur6 cu +odul de aruncare -i <olo*ire c& +ai @udicioa*68 :lu* con*ecinele i+previ;i7ile8 n&r2un cuvn&9 pen&ru a pu&ea re;olva n&re$ul co+pleH de pro7le+e le$a& de +ini27o+7e9 ave+ nevoie de enor+e re*ur*e -i de de;vol&area unor do+enii n&re$i ale -&iinei -i &e%nolo$iei9 de cele +ai 7une +a2-ini2unel&e -i apara&e elec&ronice8 De*coperirile *en;aionale9 de i+por&an6 <unda+en&al6 au <o*& de@a <6cu&e8 In*6 pen&ru a le pu&ea <olo*i ave+ nevoie de &e%nolo$ia -i elec&ronica occiden&al68 :e *cur&9 pen&ru a di*&ru$e Occiden&ul ave+ nevoie de a@u&orul Occiden&ului8 Cu &oii prive*c i;7ucnirea ur+6&orului r6;7oi ca <iind o pro7le+6 de ordin &e%nic9 n care <ac&orul poli&ic va @uca un rol *ecundar9 a con&inua& In*pira&orul8 Declan-area oric6rui +are r6;7oi depinde n*6 nu nu+ai de *&adiul &e%nolo$iei +ili&are9 de +6ri+ea depo;i&elor de

ar+a+en& -i de vani&a&ea poli&icienilor -i $eneralilorE depinde -i de condiionarea ideolo$ic6 -i p*i%olo$ic6 a popoarelor i+plica&e8 O naiune &re7uie *6 <ie p*i%olo$ic $a&a de r6;7oi9 n a-a <el ca liderii ei *62l poa&6 declan-a = aparen& din proprie voin6 -i aparen& pe nea-&ep&a&e8 n clipa de <a6 nici o naiune din lu+e nu a a@un* la ace*& $rad de pre$6&ire8 Ai no-&ri n*6 *n& cel +ai aproape8 :e *cur&9 pro7le+a unui nou r6;7oi e*&e o pro7le+6 pen&ru $ndi&ori ca &ine -i ca +ine -i nu pen&ru de+ni&ari -i *erviciile *peciale8 JN4 Edi<iciul Edi<iciul +eu cap6&6 <or+e &o& +ai nep6+n&ene9 co*+ice8 :are c6 va $6;dui in*&i&uii le$a&e de cerce&area co*+o*ului8 :oi pre*upune c6 ace*&a a <o*& +o&ivul pen&ru care con*&ruc&orii *2au $ndi& la o a*e+enea ar%i&ec&ur6 <an&a*&ic6 -i n acela-i &i+p n<rico-6&oare8 Evoc6 n&r2o anu+i&6 +6*ur6 i+en*i&a&ea co*+o*ului -i +i*&ica *+erenie n <aa In<ini&ului -i a Inevi&a7ilului8 Turnurile Edi<iciului au dep6-i& cele +ai nal&e cl6diri din ora-8 &iri de aca*6 En&u;ia*&ul a da& 7u;na n ca+er6 cu oc%ii +6rii de $roa;68 = Te u+<li de *o+n9 a &una&9 n &i+p ce Du+ne;eu -&ie ce *e n&+pl6 n lu+eB 1 = Ce *2a n&+pla&9 a+ n&re7a& *6rind din pa&8 R6;7oi> = Nu9 ceva +ai r6u9 a 7i$ui& En&u;ia*&ul8 Au pu* o &aH6 pe cini n "niunea !ovie&ic68 I+a$inea;62i9 o &aH6 pe ciniB A+ r6*u<la& u-ura&8 = Dac6 ar <i <o*& dup6 +ine9 a+ *pu* +p6ciui&or9 a- <i pu* o &aH6 pe plo-nie8 = Tran*<or+i &o&ul n&r2o <ar*69 +i2a repro-a&8 i eu care credea+ c6 ai <o*& di;iden&B n&r2adev6r9 K.B2ul a dori& *6 +6 pre;in&e drep& di;iden&8 Cred c6 a <o*& vor7a de o $re-eal6 $rav68 Au <6cu&2o din con*ideren&e pur 7irocra&ice8 n acea*&6 privin6 *i*&e+ul *ovie&ic pre;in&6 -i el de<ec&ele oric6rui +are *i*&e+8 O -edin6 de par&id !crii&orul *2a l6*a& pur&a& de propria2i po<&6 de vor76 -i a co+i* o $re-eal6 de neier&a&E *2a du* n vi;i&6 la Doa+n6 -i +2a lua& -i pe +ine cu el8 Doa+na a <o*& eH&re+ de *urprin*6 *6 +6 vad68 !crii&orul *2a du* cu ea n 7uc6&6rie -i au -o-o&i& ceva de*pre vi;i&a +ea nea-&ep2 JNJ &a&68 A+ au;i& c&e ceva din ce *punea eaE Fne$ocieri de a<aceriGD Fpro7le+e i+por&an&eGD Foa+eni *erio-iG8 Apoi c&e ceva din ce *punea elE Fia2l n con*iliul de conducereGD F<olo*e-&e2lGD Fun a@u&or pen&ru noiG8 n cele din ur+6 au a@un* la o nele$ere8 Doa+na a ie-i& din 7uc6&6rie nu+ai ;+7e&e8 FA+ cre;u& cu &oii c6 ne2ai ui&a&9 c6 nu vrei *6

ne +ai cuno-&i8 De ce nu2i *coi parde*iul> Nu9 nu *e poa&e *6 &e l6*6+ *6 pleci c%iar a-aBG i a*&<el a+ <o*& ad+i* n *u<ra$erie8 Aici9 pe ln$6 !o -i :ro<e*or9 pe care2i cuno-&ea+ de@a9 doi an$a@ai ai unei *&aii de radio an&i2*ovie&ice9 direc&orul *ocie&6ii locale a e+i$ranilor -i liderul ra+urii locale a unei 7inecuno*cu&e uniuni a e+i$ranilor9 +ai erau civa do+ni 76&rni -i c&eva <e+ei8 A+ <o*& pre;en&a& Fn linii +ariG8 Cu &oii au da& din cap9 nu +i2au n&in* +na -i nu -i2au *pu* nu+ele8 .a;da a arunca& o ul&i+6 privire n$ri@ora&6 n direcia +ea8 Apoi *2a ui&a& c6&re un do+n $ri;ona& -i cu un aer *u+7ru8 Ace*&a a da& u-or din cap8 A+ nele* c6 voia *6 ;ic6 Fnu &e &e+e9 e de2ai no-&ri9 &re7uie doar ncura@a&G8 = Tovar6-i9 888 %a9 %a9 %a9 pardonB Do+nilor9 a ncepu& Doa+na9 pe a$enda 88 8 n&runirii noa*&re 8 8 8 %a9 %a9 %a9888 *e a<l6 pro7le+a uni&6ii -i coordon6rii de aciune n rndurile e+i$ranilor *ovie&ici din Occiden&8 Vo+ a*cul&a un re<era& al888 'Ceea ce +i *2a p6ru& n*6 c6 aud au <o*& ur+6&oareleE FDeclar de*c%i*6 -edina *ecre&6 a ac&ivi-&ilor de par&id ai $rupului de a$eni *ovie&ici din 8 Vo+ a*cul&a un rapor& pre;en&a& de unul din +e+7rii Co+i&e&ului Raional Bavare; al par&idului8 8 8( .ri;ona&ului cu aer *u+7ru i2au &re7ui& c&eva +inu&e *62-i *coa&6 %r&iile din&r2un do*ar8 Le2a <run;6ri&8 = daaa9 doa+nelor -i do+nilor9 'vor7ea cu vocea unui ac&ivi*& de par&id la nivel de cen&ral6( vei nele$e pe deplin co+pleHi&a&ea &i+purilor pe care le &r6i+ -i i+por&ana *arcinilor ce ne *&au n <a6 888G n$ri@or6rile noa*&re = "n &ip %r-i&9 *pu*e !crii&orul n dru+ *pre ca*69 re<erindu2*e la .ri;ona&8 Di*cuiile au <o*& n $eneral la o7iec&8 E pl6cu& *6 ve;i c6 oa+enii *n& *inceri preocupai 8 88 JN5 = Cu ce> l2a+ n&re7a&8 Vrei *62i de*ci<re; c&eva din ideile re<era&ului> Ei 7ine9 a vor7i& de eHe+plu de*pre *c6derea pre*&i$iului *ovie&ic n Occiden&D de*pre n&6rirea propa$andei an&i2*ovie&ice -i noile <or+e la care recur$e9 n&r2un <el &o&ul e adev6ra&8 Nu poi $6*i $re-eli propriu2;i*e8 n*6 *c6derea pre*&i$iului *ovie&ic n Occiden& e*&e prac&ic per<ec& co+pa&i7il6 cu cre-&erea in<luenei *ovie&ice8 :re*&i$iul *cade n&r2un do+eniu9 in<luena cre-&e n al&ul8 Cei care9 n&r2un <el *au al&ul9 au ceva de2a <ace cu in&ere*ele *ovie&ice n Occiden& po& *6 <ac6 ce vor = prin&re al&ele9 *6 *e an$a@e;e n propa$and6 an2&i2*ovie&ic68 n*6 acea*&6 ac&ivi&a&e &re7uie or$ani;a&6 -i direciona&6 de o +anier6 care *6 ncline 7alana <inal6 n <avoarea "niunii !ovie&ice8 A-a nc& propunerile avnd drep& *cop n&6rirea ac&ivi&6ii an&i*ovie&ice *6 poa&6 duce la un re;ul&a& eHac& con&rar *copurilor declara&e8 anipularea oa+enilor e o -&iin68 Nu +ai puin eHac&6 dec& <i;ica8 E vor7a de eHperien6 -i de *peciali-&i

cu nal&6 cali<icare8

i*iunea K.B2ului e*&e doar de a a<la *i&uaia -i de a2i +anipula pe

oa+eni8 n*6 oa+enii n-i-i *n& cei care <ac &o& ceea ce e*&e nece*arD +ai +ul&9 o vor <ace <6r6 a <i cu adev6ra& a$eni ai K.B2ului8 De*&6inuirea !crii&orului = n $eneral ai drep&a&e n +ul&e lucruri9 a recuno*cu& !crii&orul8 I+edia& dup6 ce2a+ *o*i& aici9 a+ *cri* o car&e8 Ceva a ne+ulu+i& edi&ura8 i *2a ceru& *6 corec&e; unele lucruri -i +i *2a *u$era& di*cre& -i cu+ *2o <ac8 A+ re<u;a&8 Con&rac&ul <iind *e+na&9 au pu7lica& &o&u-i car&ea8 Au pu7lica&2o -i a <o*& ca -i cu+ car&ea n2ar <i eHi*&a& nicioda&68 A di*p6ru& i+edia& dup6 apariie8 A-a c6 ce di<eren6 e n&re re<u;ul pu7lic6rii9 ca la noi9 -i a*a*inarea prin indi<eren69 ca n Occiden&> A- pre<era acu+ pri+ul *i*&e+E e-&i privi& cel puin o perioad6 drep& erou8 n "niunea !ovie&ic6 *n&e+ o7i-nuii ca n ca;ul n care o car&e e 7ine *cri*6 *6 *<r-ea*c6 prin a2-i $6*i dru+ c6&re ci&i&or8 O car&e poa&e deveni un +are *ucce* <6r6 *6 in6 con& de ;iare -i cri&ici9 7a c%iar n po<ida +u-c6&urilor lor8 Aici9 poi *crie cele +ai *uper7e c6ri8 I6r6 JN1 pu7lici&a&e -i pu<6i&urile pre*ei ni+eni n2o *6 le ci&ea*c68 i ni+eni n2o *6 le cu+pere8 C& de*pre ci&i&ori 888 La noi n$%i& c&eva c6ri pe ;i8 Ci&e*c pn6 -i pierd cuno-&ina8 Iar aici> A+ un prie&en n ora-8 "n o+ <oar&e in&eli$en&8 i2a <6cu& planul9 <ii a&en& la eHpre*ia F-i2a <6cu& planulG9 *6 ci&ea*c6 una din c6rile cu o +are pu7lici&a&e n &i+pul vacanei8 i e vor7a de un ci&i&or &ipic occiden&al8 Li7er&6ileB Au nevoie ai no-&ri cu adev6ra& de ele> Dac6 cineva are nevoie de li7er&a&e9 +ai devre+e *au +ai &r;iu o *2o o7in69 c%iar -i n "niunea !ovie&ic68 :en&ru el n*u-i9 *e nele$e8 De ce2ai o7ine2o n*6 pen&ru al&ul> A;i poi pu7lica aproape &o& ce vrei la o*cova8 In*6 pen&ru a*&a &re7uie *6 <i &r6i& &oa&6 viaa n cercurile li&erare -i *6 <i c%el&ui& o ener$ie con*idera7il6 pen&ru a nv6a cu+ *6 procede;i pen&ru a &ip6ri ce vrei8 Ei9 -i ce> Dep6-irea con*&rn$erilor i+pu*e li7er&6ii -i *a&i*<acerea dorinelor dup6 lup&e acer7e i po& da cele +ai +ari *a&i*<acii pe care i le poa&e o<eri viaa8 In&+pl6&or9 dac6 a- <i pu7lica& la o*cova o c6r&icic6 pe @u+6&a&e la <el de violen&6 ca cea care aici a <o*& un a*e+enea in*ucce*9 ar <i avu& re;onan6 nu nu+ai acolo9 dar -i aici8 i a-a cu+ *e pre;in&6 lucrurile acu+9 a- <i pu&u& *2o pu7lic acolo8 :n6 acu+9 occiden&alii ne2au privi& ca pe ni-&e in-i eHo&ici9 deo*e7ii de nor+a u;ual68 Drep& ur+are au o i+a$ine de*pre +odul de via6 *ovie&ic <or+a&6 nu+ai din <eno+ene eH&re+e -i de eHcepie pe care nu le poi n&lni n Occiden&8 Ar <i cu &oii <oar&e <ericii dac6

n&rea$a "niune !ovie&ic6 n2ar <i dec& un enor+ la$6r de concen&rare8 A*&a2i +o&ivul pen&ru care n&rea$a noa*&r6 li&era&ur6 de+a*ca&oare *2a 7ucura& de un *ucce* <6r6 preceden& n Occiden&8 Cnd cineva ncepe *6 *crie de*pre <eno+enele o7i-nui&e din viaa *ovie&ic69 ci&i&orii -i pierd in&ere*ulD au -i ei lucruri de a*&ea aca*68 :e cnd9 a7ia dup6 ci&irea ace*&ui <el de li&era&ur6 *2ar pu&ea &re;i un in&ere* real pen&ru "niunea !ovie&ic68 La ur+a ur+ei9 ar pu&ea de a*e+enea de*coperi +ul&e lucruri de*pre ei n-i-i8 La noi9 &re7uie *6 ai o lun$6 eHperien6 de via6 pen&ru a nele$e i+por&ana lucrurilor eviden&e8 A privi cu ali oc%i lucruri de +ul& <a+iliare are -i a*&a o valoare8 i ce lecii a+ nv6a& din &oa&e a*&ea> Acelea-i pe care le2a+ nv6a& -i la *criu n a-a <el nc& +;2$6lelile +ele *6 <ie accep&a&e de cei care %o&6r6*c a*upra JNN li&era&urii8 Oricu+9 acu+ nu +ai po& a&in$e *&andardurile li&erare +o*covi&e8 Toa&6 viaa +ea a <o*& o *erie de aran@a+en&e &aci&e cu au&ori&6ile9 cu cole$ii -i cu prie&enii8 A+ a@un* aici $raie aceleia-i i+plic6ri &6cu&e8 n apar&a+en&ul +eu roiau &urn6&orii8 6 pre<6cea+ c6 nu v6d ni+ic -i *&6&ea+ de vor76 cu &oa&6 lu+ea9 convin* c6 vor7ele +i vor <i nre$i*&ra&e cu+va -i cn&6ri&e8 n par&icular9 @ura+ c6 n2a+ ni+ic de2a <ace cu poli&ica -i nici nu *criu c6ri an&i*ovie2&ice9 7a c%iar a- <i <erici& *6 +6 n&lne*c cu orice vi;i&a&or de la o*cova8 Cu al&e cuvin&e9 le2a+ da& de nele* c6 *n& un &ipic $unoi *ovie&ic8 Venind n Occiden&9 a+ <6cu& o &en&a&iv6 de a2+i o7ine independena8 :en&ru a*&a *n& aici8 N2a+ apuca& *62+i &ra$ n*6 7ine r6*u<larea c6 +2aro po+eni& n acela-i p6ien@eni- de aran@a+en&e9 +ici -i +ari99 ca -i nain&e8 Cu di<erena c6 erau c%iar +ai *&rivi&oare -i +ai u+ili&oare8 i nu &e +ai poi *+ul$e din ace*& *i*&e+B N2ai unde *6 &e +ai duci8 Din ro7ie ai o *c6pareE c6&re li7er&a&e8 n*6 din li7er&a&e n2ai nici o cale de *c6pare8 Iar cel +ai n$ro;i&or lucru din&re &oa&e e*&e c6 Occiden&ul a nce&a& de a +ai <i un *u7iec& pen&ru +area li&era&ur68 Din punc& de vedere li&erar9 cel +ai in&ere*an& <eno+en al *ecolului e*&e "niunea !ovie&ic68 La o*cova9 nu la :ari*9 NeQ Wor) *au Londra9 cre-&e copacul vieii8 Li&era&ura ru*6 are -an*a irepe&a7il6 de a de*crie ace*& <eno+en 8 8 8 Nu *62l de+a-&e9 *62l de*crie n n&re$u2i po&enial vi&al -i a*&<el *6 devin6 o +are li&era&ur68 Nu *n& un apolo$e& al re$i+ului *ovie&ic9 n*6 a+ a@un* la conclu;ia c6 +area li&era&ur6 ru*6 e*&e po*i7il6 n +o+en&ul de <a6 nu+ai dac6 e apolo$e&ic6 -i n nici un ca; cri&ic68 L2a+ -&er* pe !crii&or de pe li*&a +ea de a$eni *ovie&ici8 A- vrea *6 -&iu dac6 a+ *6 <iu capa7il *6 +6 -&er$ -i pe +ine8 A$en&ul Nu +6 *i+& deloc a$en& *ovie&ic8 De o7icei ui& de a*&a8 La o*cova avea+ un prie&en o*covaE *6

n *piona@ul +ili&ar8 !punea la <el8 L2au arunca& 'a+ *62l nu+e*c A$en&ul( n JN3U Occiden& prin +e&oda c6*6&oriei8 Ceva +ai &r;iu9 n&r2o *&aiune9 el -i *oia *2au n&lni& cu un cuplu din acela-i ora-8 A+ *6 le *pun ace*&ora !oul -i Neva*&a8 A$en&ul a deveni& iu7i&ul Neve*&ei8 Apoi a de*coperi& c6 Neva*&a lucra n&r2o <ir+6 cu con&rac&e +ili&are8 A nele* c6 *ucce*ul i e *ervi& pe &av68 n $eneral *e conducea dup6 principiul c6 *ucce*ul vine *in$ur *au nu vine deloc9 oric& de +ul& ai ncerca8 = Nu+ai n <il+e *au n ro+ane9 eveni+en&e care n viaa real6 iau luni *au poa&e ani de ;ile *e *ucced n&r2o or6 -i @u+6&a&e *au n&r2o *u&6 de pa$ini8 Acolo *pionul *e *i+&e ca *pion -i *e co+por&6 ca -i cu+ -i2ar ri*ca viaa n <iecare +inu&9 *punea prie&enul +eu8 In viaa real6 n*69 &o&ul e a&& de lun$ -i &ern8 A+ *&a& n Occiden& doi ani -i +ereu ui&a+ c6 *n& *pion8 C%iar cnd a+ a<la& c6 Neva*&a avea acce* la *ecre&e +ili&are n2a+ eHploa&a& i+edia& oca;ia8 n&r2o ;i i2a propu* <e+eii *6 plece +preun6 n&r2o *&aiune <oar&e luHoa*68 = :en&ru a*&a9 a *pu* el9 +i &re7uie +uli 7ani8 A- pu&ea *62i o7in u-or8 N2ar pu&ea ea *62i aduc6 de la *erviciu ni-&e 7uc6ele de %r&ie din co-urile de $unoi9 pe care el le2ar pu&ea apoi valori<ica vn;ndu2le vreunui Fi+7ecil de la <ir+a cu&are>G Iar ea a ncepu& *62i aduc6 F$unoaieG cu un a*e+enea ;el -i n a*e+enea can&i&6i nc& a avu& unele $reu&6i cu &ri+i&erea la o*cova8 El unul9 nu pu&ea *6 de*ci<re;e docu+en&ele8 i nici nu voia8 !e o7i-nui*e cu o*cova a a<la& &o&ul n le$6&ur6 eu o i+por&an&6 invenie privind $%ida@ul ideea c6 nu <6cea de <ap& ni+ic8 Lucrurile au +er* a-a &rei ani8 n cele din ur+69 +ulu+i&6 F$unoaielorG &ancurilor8 Acu+9 i+a$inai2v6 c6 *n& c&eva du;ini de a$eni ca ace*&a8 Duc o via6 nor+al68 Nu re*i+& prin ni+ic c6 ar <i a$eni8 Nu co+i& nici un <el de ac&e cri+inale8 A-&eap&6 oca;ii <avora7ile8 Nu le au &oi8 Dar dac6 eHi*&6 +uli+i de a$eni9 unul *au al&ul va da pe*&e ceva8 i nc6 cevaE a$enii de ace*& &ip nu *n& &ri+i-i neap6ra& de o*cova8 Ce&6enii occiden&ali ei n-i-i *n& $a&a9 pen&ru *u+e nen*e+na&e9 *62i vnd6 &o& ce2i po<&e-&e ini+a8 Ri*curile *n& +ini+e8 Iar pedep*ele n Occiden& *n& +ul& prea 7lnde pen&ru a2i de*cura@a *6 accep&e &en&aiile8 !ur*ele +ele A+ &r6i& la o*cova n&rea$a via68 A+ 76u& +ai +ul& de un 7u&oi de vo&c6 cu de+ni&arii din Co+i&e&ul Cen&ral9 K.B -i al&e *ervicii i+por&an&e8 i ei *n& <iine u+ane9 %o+ocu-i la ur+a ur+ei9 di*pu*e *62-i de*c%id6 *u<le&ul -i *6 *e 7a&6 cu pu+nul n piep& la un pa%ar8 Ar <i oare po*i7il pen&ru a$enii occiden&ali *6 <olo*ea*c6 acea*&6 *l67iciune> !2o

<olo*ea*c6 *i*&e+a&ic n2ar <i po*i7il8 Ai avea nevoie de prea +uli a$eni8 Ei ar &re7ui *6 &r6ia*c6 la <el de in&en* ca -i *ovie&icii8 i &re7uie *6 <ii cu adev6ra& un %o+ocu* pen&ru o co+uniune de *u<le&e n&re /e01213 Ai pu&ea cu+p6ra in<or+aii> Din nou9 ca re$ul69 nu8 Nu e deloc *i+plu *6 c%el&uie-&i *u+e +ari n "niunea !ovie&ic68 Cei care au acce* la *ecre&e -i aprecia;6 po;iia *ocial6 -i *n& *uprave$%eai n per+anen68 Adev6ra&ele *ecre&e *e a<l6 depar&e de locurile n care ar pu&ea opera a$enii occiden&ali9 n &i+p ce *ecre&ele acce*i7ile lor *n& *au <al*e9 *au <leacuri *au de;in<or+aie8 Dar de ce ar avea a$enii occiden&ali nevoie de *ecre&e *ovie&ice de $enul celor dup6 care alear$6 a$enii *ovie&ici n Occiden&> Lucrurile de care Occiden&ul ar &re7ui *6 <ie in&ere*a& n "niunea !ovie&ic6 *n& di<eri&e9 lucruri pe care nici un a$en& nu le poa&e nele$e -i care po& <i nele*e <6r6 +are e<or& c%iar -i <6r6 a$eniE +ecani*+ele *ocie&6ii8 Cucere*c Europa = Ce2ai <ace dac6 ai <i Nr8 J *ovie&ic> = Ni+ic8 Nr8 J *ovie&ic are pu&eri aparen&e -i pur *i+7olice8 = !6 pre*upune+ c6 ai avea pu&ere real68 = :ri+ul lucru pe care l2a- <ace ar <i *6 nce&e; de a +ai *u7veniona Cu7a8 :u&ei *6 <acei cu ea ce vrei8 = EHcelen&B = A- <ace acela-i lucru <a6 de A<rica -i A*ia8 De a*e+enea9 pu&ei *6 <acei ce vrei -i cu ara7ii8 = BineB Dac6 +2a- <i opri& aici9 poa&e c6 anc%e&a&orii ar <i pu* JNM JN0 cap6& veri<ic6rii -i -i2ar <i da& avi;ul pen&ru ca *6 o7in o *lu@768 A+7iia +2a &r& n*6 +ai depar&e8 = Dac6 a- aciona a-a9 n2a- aduce nici un pre@udiciu "niunii8 In ace*&e p6ri ale lu+ii9 lucrurile vor decur$e oricu+ n direcia dori&6 de o*cova8 I6r6 a+e*&ecul o*covei va <i c%iar +ai 7ine8 :e ln$6 a*&a9 7inenele* c6 nu v2a- l6*a lucrurile ncepu&e n A<rica9 A*ia -i A+erica La&in6 pe $ra&i*9 ci pen&ru pine9 carne -i elec&ronic68 i pen&ru nea+e*&ec n Europa noa*&r6 R6*6ri&ean68 = daB = A- <olo*i &oa&e re*ur*ele 6rii pen&ru +7un6&6irea condiiilor de locui& ale populaiei9 educaiei &inerilor9 ;dro7irii opo;iiei -i +oderni;6rii indu*&riei8 i9 e de la *ine

nele*9 n&6ririi ar+a&ei8 = :6i8 8 8 +da8 = A- *&i+ula cul&ura8 A- eH&inde con&ac&ele cu Occiden&ul8 A- in&en*i<ica pene&rarea pa-nic6 a Occiden&ului8 = "n +o+en&B 888 = A- a-&ep&a clipa cnd Occiden&ul *e va ncurca pe Pdeplin n propriile con&radicii -i cnd *e va n<unda n propriile +ici @ocuri din A*ia9 A<rica -i A+erica La&in68 = i> = i apoi a- ocupa Iinlanda9 !uedia9 Norve$ia9 Au*&ria9 Olanda9 Dane+arca -i Bel$ia8 = >B 888 = i Irana -i I&alia8 = Cu+ *62ndr6;nii>B = De ce nu9 dac6 po&B = A*&a n*ea+n6 r6;7oi +ondialB = i ce dac6> ai devre+e *au +ai &r;iu &o& o *6 <ie r6;7oi8 = Dar e inu+anB = Nu +i2ai ceru& *6 $nde*c ca un i+a$inar a&o&pu&ernic lider *ovie&ic> = Dar du+neavoa*&r69 per*onal9 ce credei de*pre &oa&e a*&ea> = Liderii *ovie&ici nu *n& nici ndea@un* de de-&epi -i nici ndea@un* de %o&6ri pen&ru a adop&a o a*&<el de P*&ra&e$ie9 a-a c6 pu&ei dor+i lini-&ii8 "niunea !ovie&ic6 va con&inua *62-i &ra*c6 povara *&upidei poli&ici eH&erne ac&uale8 = Ca lider i+a$inar9 pe ce v6 7a;ai pro$ra+ul> = Cnd un 7oHer *e pre$6&e-&e pen&ru un +eci deci*iv JNO *l67e-&e9 <ace condiie <i;ic6 -i *e concen&rea;6 p*i%olo$ic pen&ru lup&a ce2l a-&eap&6 -i adver*arul pe care2l va in&lni8 E eviden&8 = Da9 e eviden&8 Ap6r Europa = Ei 7ine9 dac6 ai <i un poli&ician occiden&al cu real6 pu&ere9 cu+ ai ap6ra Occiden&ul> = A- ncerca *6 +piedic conducerea *ovie&ic6 *6 adop&e *&ra&e$ia pe care &oc+ai a+ eHpu*2o8 A- ncerca *6 <ore; "niunea !ovie&ic6 la noi c%el&uieli pe care nu -i le poa&e per+i&e -i la noi ac&ivi&6i pe n&re$ul $lo7 pe care nu le poa&e &o&al con&rola8 A- accelera cur*a nar+6rilor8 A- +piedica "niunea !ovie&ic6 *62-i re;olve pro7le+ele in&erne8

= A*&a2i eviden&8 = Da9 dar e un lucru care nu2i a-a eviden&8 = Care> = C6 &o&ul e eviden&8 Con&inui&a&ea $eneraiilor = E ului&or9 *pu*e Cinicul9 cu un ;iar ru* de e+i$raie n +n68 "n o+ de o *u&6 nou6;eci -i cinci de ani &oc+ai a +uri&9 <u*e*e loco&enen& n Corpul de .ard6 !e+e2nov*)i al a@e*&6ii !ale I+periale8 E ridicol8 O *u&6 nou6;eci -i cinci de ani -i doar loco&enen&B = N2avea o *u&6 -i nou6;eci -i cinci9 l2a corec&a& !+iorc6i&ul8 Nu+ai nou6 ;eci -i cinci8 = To& una2i8 E a7*urd8 !per6 +u+iile a*&ea *6 renvie &recu&ul> = Iiuica a*&a e *coa*6 de ni-&e &ineri8 Nu *per6 ni+ic9 n*6 *n& $a&a *6 eHpri+e orice *peran69 dac62i pl6&e-&e cineva *2o <ac68 = i eu a- <ace a*&a pen&ru 7ani8 JN/ De+ocraia = Iii a&en&8 ncepe e+i*iunea pen&ru %o+o*eHuali8 = !2au idioi& de &o&B = Ho+o*eHualii au -i ei drep&ul la eHi*&en68 = Ho+o*eHuali&a&ea con&ri7uie la di*&ru$erea <a+iliei -i +inea;6 7a;ele *ocie&6ii9 a-a c6 *ocie&a&ea are drep&ul de a *e ap6ra +po&riva lor8 in<i+6 +inori&a&e a populaiei8 = n&r2o de+ocraie c%iar -i +inori&a&ea are drep&ul la eHi*&en68 = Depinde ce <el de +inori&a&e8 .an$*&erii -i &erori-&ii *n& -i ei o +inori&a&e8 De+ocraia nu n*ea+n6 li7er&a&e pen&ru orice8 E doar o anu+i&6 <or+6 de or$ani;are poli&ic6 a *ocie&6ii8 O *ocie&a&e care &r6ie-&e con<or+ Do+niei Le$ii8 +inori&6i au drep&ul *6 eHi*&e8 = :oponarii pe care a+ avu& oca;ia *62i cuno*c erau cu &oii ni-&e $unoaie8 n*6 dac6 a-a vor *6 <ie9 la*62i *6 <ie8 = Da9 dar vor +ai +ul& de a&&a8 !e i+pun *ocie&6ii9 a&ra$ a&enia a*upra lor -i i aduc pe cei nor+ali n *<era lor de in&ere*e8 !ocie&a&ea9 repe&9 are de a*e+enea drep&ul de a *e ap6ra n <aa ace*&ei ciu+e8 i9 n $eneral9 a di*cu&a pro7le+a %o+o*eHuali&6ii n &er+inolo$ia de+ocraiei nu2i dec& o de$radare a de+ocraiei8 = :u&e+ n*6 *62i con*ider6+ pe %o+o*eHualii *ovie&ici drep& lup&6&ori pen&ru a@ori&a&ea decide care ai +ul&9 %o+o*eHualii nu *n& dec& o

drep&urile o+ului> = !n& oare +ai r6i dec& *ec&arii reli$io-i> = Oricu+ ar <i9 re$i+ul *ovie&ic &o& un ra%a& r6+neB Ve-&i din pa&ria +a+6 E+i*iunea de*pre %o+o*eHuali a <o*& ur+a&6 de un pro$ra+ de*pre "niunea !ovie&ic68 A*&a n*ea+n6 c6 dau +are i+por&an6 relaiilor cu acu+ un in&erviu unui F+unci&or oarecareG8 J34 = Idio&ul9 *&ri$6 cu &oii n cor9 6*&a2i un *ecuri*&8 !e vede de la o po-&68 = Cu &oii ar6&6+ ca *ecuri-&ii9 *u*pin6 !+iorc6i&ul8 Cnd &e2au ar6&a& pe &ine 'pe En&u;ia*&( la &elevi;or9 cu &oii a+ <o*& *i$uri c6 erai un a$en& K.B8 Apoi9 ca de o7icei9 ne2au ar6&a& c&eva co;i de la o*cova -i au co+en&a& n le$6&ur6 cu noile lip*uri -i are*&6ri8 A*&a ne2a cal+a& pe &oi8 To&ul era nor+al8 E in&ere*an& c6 e de2a@un* *6 pleci din ar6 pen&ru puin &i+p ca *6 nceap6 *6 i *e par6 c6 acolo a ncepu& *6 *e *c%i+7e &o&ul9 de-i -&ii cu cer&i&udine c6 ni+ic nu *e va *c%i+7a n nici o circu+*&an6 -i nicicnd8 :uin +ai 7ine *au cu +ul& +ai r6u9 n*6 ni+ic *c%i+7a&8 Ba +ai +ul&9 e+i$ranii nu *e &e+ a&& de <ap&ul c6 va <i +ai r6u9 c& de <ap&ul c6 ar pu&ea <i +ai 7ine8 i poi *6 nele$i a*&a8 Dac6 e +ai 7ine9 e+i$rarea -i pierde *en*ul8 Au&ori&6ile *ovie&ice n2au dec& *6 +7un6&6ea*c6 condiiile de &rai 'ceea ce *pre norocul no*&ru e i+po*i7il( -i +oralul e+i$ranilor *e va pr67u-i8 !in$urul lucru care o<er6 *pri@in *piri&ual e+i$ranilor e <ap&ul c6 n "niunea !ovie&ic6 Fnu e ni+ic de +ncare -i are*&ea;6 +ai +uli ca nicioda&6G8 :ar&ea a doua e acu+ o +inciun6 *<run&a&6E nu +ai au pe cine are*&a8 n*6 dac6 "niunea !ovie&ic6 va reu-i *6 +7un6&6ea*c6 radical condiiile de &rai9 n Occiden& va i;7ucni panica p*i%olo$ic6 -i ideolo$ic68 n cele din ur+69 la &elevi;or au anuna& -i ul&i+ele *cu+piri din ar6 la ali+en&e8 Ce ne2a+ +ai 7ucura&B Ve-&i pen&ru pa&ria +a+6 :ic&orul a in&ra& +ndru -i ina7orda7ilE reu-i*e *62-i eHpun6 c&eva lucr6ri n&r2o $alerie i$ra*ioa*68 6 ndoie*c c6 va cu+p6ra cineva ceva8 Lucr6ri de $enul 6*&a $6*e-&i aici cu o*cova ca -i cu+ le2ar <i eHpu* la Louvre8 Iar a+icii pic&ori *e vor &op&anul8 Va *crie n*6 la o*cova8 Toi loca&arii :EN!ION2ului au veni& <u$a8 Au r*9 au r$i&9 au n@ura&9 au recuno*cu& <ee <a+iliare8 "n @urnali*& occiden&al ia

nver;i de ciud68 i !crii&orul *2a de*cri* prie&enilor -i rudelor ca -i cnd ar <i *&a& n cen&rul li&era&urii +ondiale8 A*&a2i o +inciun68 ncearc6 n*6 *6 &r6ie-&i aici <6r6 *6 +ini8 Dac2a- avea cui *6 *criu la J3J o*cova pre*upun c6 i eu a- a-&erne cli-eele cuno*cu&eE Fli7er&a&ea i eli7e2

rea;6 <orele crea&oare -i de;l6nuie ener$ii eH&raordinareG8 l6;ii de $unoi drep& o con&ri7uie la -&iina +ondial68 !ociolo$ia l6;ii de $unoi

i2a- pre;en&a *ociolo$ia

Ca o+ de -&iin69 *&udiul l6;ilor de $unoi ale e+i$ranilor +2a cap&iva&8 !&udiind e+i$raia *ovie&ic6 poi &ra$e unele conclu;ii a*upra *ocie&6ii care a da& na-&ere e+i$raiei8 n eHac& acela-i <el -i cu o +are acura&ea9 poi @udeca oa+enii -i vieile lor dup6 $unoiul pe care2 l produc8 A+ per<eciona& o7i-nui&a +e&odolo$ie de o7*ervare cu o *erie de &e%nici proprii8 Din&r2un col de pa$in6 a+ nv6a& cu+ *6 recon*&i&ui &oa&6 pa$ina9 iar din indicii indirec&e a+ nv6a& cu+ *6 *co& la lu+in6 adev6ra&ele <ap&e8 e&oda +ea ar <i un cadou ine*&i+a7il pen&ru K.B8 I2ar per+i&e *6 reduc6 de cel puin ;ece ori c%el&uielile n colec&area -i prelucrarea da&elor din $unoaie8 Cine -&ie9 poa&e c6 6*&a e do+eniul pe care +i l2a %6r6;i& de*&inul pen&ru a2+i <ace un nu+e n i*&oria -&iinei8 Apoi n*69 i+a$inea In*pira&orului +i2a ap6ru& din nou9 *pul27erndu2+i vi*ele &randa<irii8 Du-+anii no-&ri = Lip*a &a <unda+en&al6 e*&e c6 e-&i un inven&a&or nn6*cu&9 a *pu* In*pira&orul8 In&+pl6&or9 e 7ine c6 nu *n& prea +uli oa+eni ca &ine n lu+e8 = Ce2i r6u n a <i inven&a&or> = Dac2ar <i <o*& +ai +uli ca &ine9 n2ar <i r6+a* ni+ic din lu+e de +ul&8 = i ce2i r6u cu a*&a> = Z+ +arca& punc&ul8 Nu +2a+ $ndi& la a*&a8 !6 ne n&oarce+ pe p6+n&8 !pre *62i <i nv6a& lecia din eHperienele avu&e aici -i *6 nu2i eHpui acea*&6 lip*6 -i dincolo8 A+in&e-&e2 i dic&onul pro<e*iei noa*&reE un a$en& nu e un crea&or9 ci un di*&ru$6&or8 J35 = &iu a*&a8 6 $nde*c la &oa&e ca la un *i+plu a+u;a+en&8 = Nu ncerca *6 <aci pe de-&ep&uC9 c6 nu +6 duci8 Eu n*u+i *n& n&r2o po;iie nc6 -i +ai proa*&68 V6d cu propriii oc%i c6 cei de *u* n2ar &re7ui *6 <ac6 dec& c&eva +u&6ri <oar&e *i+ple ca *6 c-&i$e @ocul8 !62l c-&i$e lini-&ii9 pe &6cu&e -i <6r6 *6 cree;e *en;aie8 Cuno*cnd n*6 adev6rul de*pre *i*&e+ -i conduc6&ori9 -&iu c6 nu *n& capa7ili *6 <ac6 +u&6rile8 Dac2ar <i *62+i pre;in& planul nal&ei conduceri9 dup6 ce +i2a- <i de+on*&ra& dinain&e pre+i*ele drep& aHio+e9 &o& nu +2ar crede8 Ba +ai r6u9 nu +i2ar da nici -an*a9 de a vor7i8 C%iar dac2ar <i *i$uri c6 a+ drep&a&e9 +2ar reduce la &6cere nain&e de a ncepe *6 vor7e*c8 Din cau;a a*&a &re7uie *6 recur$e+ la &rucuri9 nain&e de a2i n-ela ina+icul9 &re7uie *62i n-eli pe ai &6i8 N2ai al&6 al&erna&iv69 <ra&e dra$6B :en&ru o 7un6 perioad6 de acu+ ncolo Occiden&ul nu e du-+anul no*&ru9 ci o *i+pl6 ;on6 de aciune9 a con&inua& In*pira&orul8 :en&ru o 7un6 perioad6 de acu+

nain&e9 du-+anii no-&ri *n& propriii lideri -i propriii a$eni din Occiden&8 :ri+ii *n& incapa7ili de a a@un$e la o nele$ere -&iini<ic6 a reali&6ii *au de calcule poli&ice @u*&i<ica&e -&iini<ic8 "l&i+ii duc la ndeplinire planurile dup6 vec%iul &ipic *ovie&icE ncurc6 lucrurile9 <ur69 nu <ac ce ar &re7ui *6 <ac6 *au dau doar i+pre*ia c6 ac&ivea;68 !62i dau un eHe+plu &ipic8 n una din 6rile occiden&ale9 ;eci de oa+eni de ai no-&ri = de la a+7a*ad69 con*ula&9 repre;en&anele co+erciale -i cul&urale = au <o*& acu;ai de *piona@ -i eHpul;ai cu &oii8 !en;aie +ondial68 Ar&icole <urioa*e n pre*68 :ro&e*&e8 De+on*&raii n <aa a+7a*adelor noa*&re8 O ca+panie an&i*ovie&ic6 <6r6 preceden&8 A*&a2i ce *e vede Ia *upra<a6 cu oc%iul li7er8 Liderii no-&ri in&r6 n panic68 O -edin6 *ecre&6 dup6 al&a8 O +uli+e de oa+eni -i pierd *lu@7ele8 Re;oluii8 Ordine8 In*&ruciuni8 n&r2un cuvn&9 pr67u-ire &o&al6 -i nea$r6 di*perare8 !pionii &ri+i& la o*cova &ele$ra+e n acela-i *piri&8 Ce *e n&+pl6 n*6 cu adev6ra& la acea da&6 pe dede*u7&9 n +i@locul eveni+en&elor> Ce *e poa&e de;v6lui -i evalua nu+ai prin +e&ode -&iini<ice> Ia&6 ceB Cu puin6 r67dare -i o *erie de $e*&uri ne*e+ni<ica&ive 'de eHe+plu9 a+ da& de nele* c6 n&rea$a conducere *uperioar6 a conda+na& co+por&a+en&ul unor nali de+ni&ari9 care ur+ea;6 *6 <ie nlocuii( +ul&e <ir+e = a J31 c6ror cooperare cu noi era vi&al6 = au ncepu& *6 *e+ne;e din nou con&rac&e8 Iar per*oane i+por&an&e din apara&ul de *&a& -i din ar+a&a 6rii n c%e*&iune ne2au da& de nele* c6 *n& $a&a *6 lucre;e pen&ru noi8 n*6 n&rea$a conducere a re*pin* aprecierile noa*&re de*pre *i&uaia de <ap&E a re*pin* planul de a ne <olo*i de ceea ce aparen& era o *i&uaie de;a*&ruoa*69 iar a$enii no-&ri *2au co+por&a& a&& de *&upid nc& au co+pro+i* recru&area celor +enionai8 Re;ul&a&ul ne&E o i+en*6 daun6 adu*6 6rii9 nu nu+ai la *upra<aa proce*ului9 dar -i n *u7*&ana *a8 Apoi9 i2a- pu&ea da eHe+ple de *ucce*e aparen&e ie$a&e de reale pierderi a*cun*e8 !n& *u&e de a*&<el de ca;uri8 Le2a+ *&udia& -i a+ ela7ora& &eorii preci*e9 *pri@ini&e pe <ap&e9 &eorii care *u<er6 <oar&e puine eHcepii8 Cu+ reacionea;6 n*6 au&ori&6ile la &oa&e ace*&ea -i cu+ <olo*e*c *<a&urile noa*&re> Nici nu +eri&6 *6 +ai vor7i+ de*pre a*&a8 Operaiunea noa*&r6 de *u7@u$are a Europei Occiden&ale &re7uie condu*6 pe 7a;a unor calcule +a&e+a&ice <oar&e *o<i*&ica&e8 :recu+ ;7orurile n *paiu8 n principiu9 a*&a *e poa&e <ace8 n prac&ic6 n*6 888 Noi9 propriii no-&ri du-+ani = :o;iia noa*&r6 e &ra$ic69 *pu*e In*pira&orul8 &ii la <el de 7ine ca +ine de la cine vine cel +ai +are pericol pen&ru *i*&e+ul no*&ruE ni+eni al&ul dec& adev6ra&ul o+ *ovie&ic9 cel care -i poa&e <ace +unca +ai 7ine ca ceilali8 El devine o pri+e@die pen&ru ceilaliD <ap& pen&ru

care e*&e +pin* de ace-&ia n rolul de ina+ic al n&re$ii *&ruc&uri *ociale8 Cea +ai pri+e@dioa*6 per*oan6 pen&ru *i*&e+ul *ovie&ic nu e cel care <olo*e-&e o *i&uaie avan&a@oa*6 -i *e al6&ur6 opo;iiei9 ci cel care9 con*&rn* de *ocie&a&ea in*6-i *6 devin6 du-+anul ei9 e prac&ic <ora& la ace*& rol8 n clipa de <a6 e*&e de*&ul de di<icil *6 deo*e7e-&i ace-&i ina+ici reali ai *i*&e+ului de 7aloanele de *6pun ale di;iden&ei8 n*6 cnd ace*&e 7aloane *e vor *par$e9 pro7a7il c6 unele lucruri vor deveni clare8 Tre7uie *6 ne <olo*i+ i+a$inaia pen&ru ca *6 nu deveni+ du-+anii cau;ei c6reia ne2a+ dedica& *u<le&ele8 J3N Edi<iciul Au ncepu& *6 &encuia*c6 Edi<iciul cu un <el de pl6ci de pia&r68 C&eoda&6 ace*&ea *clipe*c ca o$lin;ileD c&eoda&6 *e <ac al7a*&reD c&eoda&6 aurii8 !uprapunerea la n&+plare a cu7urilor -i cilindrilor a ncepu& *6 *e ordone;e n <or+e *&ric&e8 Acu+ *n& ui+i& de ndr6;neala ar%i&ecilor care au ale* ace*&e <or+e8 A-a ceva n2ar <i <o*& per+i* la Anc%e&a = Cu+ poa&e K.B2ul *6 v6 <olo*ea*c6> = Cel +ai pro7a7il9 ne<olo*indu2+6 deloc8 = De ce> = Da&ori&6 *&ruc&urii de $ndire8 Dore*c aparena aciunii -i nu aciuni adev6ra&e8 i pen&ru c6 *n& prea +uli ca +ine9 e prac&ic i+po*i7il *6 <olo*e-&i <iecare individ8 = !6 pre*upune+ &o&u-i c6 v6 vor <olo*i> = Dac6 credei c6 lucrul 6*&a *e va n&+pla cu adev6ra&9 preluai iniia&iva8 Ce v6 +piedic6> = :ropria *&ruc&ur6 de $ndire8 !n& prea +uli ca &ine8 i e*&e i+po*i7il *6 <olo*i+ <iecare individ8 = Bine *pu*8 "nu la ;ero pen&ru voi8 Cen&rul Cen&rul a <o*& apro7a&8 De c6&re cine> 'Nu eHi*&6 Co+i&e& Cen&ral aici(8 n +od eviden& de c6&re cei care vor da 7anii8 :ro<e*orul va <i direc&or9 Doa+na direc&or2ad2@unc&8 En&u;ia*&ul crede c6 vor avea nevoie de un *ociolo$ de pro<e*ie -i c6 n a<ar6 de el n2ar <i ni+eni8 *ovie&ici8 E $a&a *6 <ac6 -i +unc6 redacional6E Cen&rul ur+ea;6 *6 pu7lice -i o revi*&68 J33 6 ndoie*c de <ap&ul c6 vor dori *6 +6 ai76 -i pe +ine n Cen&ruE un pro<e*ioni*& nu2 -i are locul n co+pania -arla&anilor8 i2ar place n*6 *6 in&ru8 E &o&u-i o *lu@76 la ur+a ur+ei8 i2a ceru& *6 pun o vor76 7un68 E $a&a *6 preia pe u+erii *6i *ecia care *e ocup6 de di;idenii o*cova8

Oda&6 pu* piciorul n6un&ru po& *62+i cau& ceva +ai 7un8 !+iorc6i&ul *e $nde-&e -i el *6 *e aran@e;e la Cen&ru8 Revendic6rile lui *n& <oar&e +ode*&eE e $a&a *6 <ie pa;nic9 o+ la &oa&e *au <e+eie de *erviciu8 Ziua de na-&ere a !crii&orului !crii&orul a +plini& -ai;eci de ani8 Toa&6 par&ea $n2di&oare a e+i$raiei *2a aduna& la el aca*68 Au +nca& -i au 76u& la <el ca la o*cova8 i p6l6vr6$eala a <o*& &o& ca la o*covaD de*pre &oa&e *u7iec&ele din lu+e9 %ao&ic69 a+u;an&6 n par&e -i ridicol6 ca n&re$8 = Au un *&andard ridica& de via69 a*&a nu poi *6 le2o iei8 = A*&a2i eHac& ce poi *6 le iei8 = Vii&orul Occiden&ului depinde de &inere&8 = Ioar&e pro<und8 A+ *6 +er$ +ai depar&e -i a+ *6 *pun c6 depinde de *u$aci8 = Nu $lu+i cu a*&a8 "i&62&e la &inerii occiden&ali8 De*<rnai8 I*&erici8 In plin %ao* ideolo$ic8 !e revol&6 +po&riva *ocie&6ii de con*u+9 n*6 n adncul ini+ii lor vor *6 ai76 &o&ul9 i+edia& -i <6r6 +unc68 = O dorin6 cu &o&ul *6n6&oa*68 N2a- pu&ea *pune FnuG nici eu n*u+i8 = !n& de;$u*&6&ori de +7ui7ai9 porciiB Dac6 a+ <i avu& @u+6&a&e din ce au 888 = Noi9 ru-ii9 vede+ vii&orul ideal locali;a& nu n &i+p9 ci n *paiu = n Occiden&8 !6 a-&ep&6+ *6 ne vin6 &i+pul ar lua prea +ul&9 n*6 ne pu&e+ cuceri vii&orul n *paiu8 = Cnd vor <i doi *pioni *ovie&ici la <iecare ce&6ean occiden&al9 or *6 ne o<ere &o&ul *in$uri8 = i a&unci &o& Occiden&ul va &re7ui *62-i <ac6 la dup6 +u&re8 = Aici e de+ocraie8 Dac6 n pa-apor& *crie c6 nu e-&i J3M c%ine; -i dac6 nu *e poa&e dovedi nici la &ri7unal c6 e-&i c%ine;9 a&unci nu e-&i c%ine;9 c%iar dac6 e-&i AO AE D"N8 Dup6 +u&r69 poi <i -e<ul K.B2ului n per*oan68 Dac6 n*6 docu+en&ele &ale ara&6 c6 e-&i di;iden&9 a&unci di;iden& e-&i8 = A+ v6;u& o de+on*&raie a;i9 *pu*e !crii&orul8 "n *pec&acol <oar&e curio*8 Ar &re7ui poa&e de*cri* +ani<e*&an&ul &ipic cu p*i%olo$ia -i 7io$ra<ia *a8 = :oi *6 ncerci9 a+ *pu*8 Dar dac6 vei ncerca *6 i;ole;i un +ani<e*&an& -i *62l anali;e;i ca individ9 vei <i <ora& *6 nu &e re<eri la <ap&ul c6 a lua& par&e la de+on*&raie9 la apar&enena la ace*& pa*a$er con$lo+era& o+ene*c8 Iar dac6 l vei privi pe +ani<e*&an& ca repre;en&an& al pa*a$erului con$lo+era& o+ene*c9 vei <i <ora& *6 nu &e re<eri la &r6*6&urile *ale o*cova cu+p6r6&urile8 = Nu nele$ de ce nu2i de+a*c6 pe *pionii no-&ri8 E doar a-a de *i+plu8 !e cuno*c

individuale -i la circu+*&anele 7io$ra<ice8 = Deci nu cre;i c6 un a*&<el de <eno+en +eri&6 *&udiu> = eri&69 dar +odera&8 :en&ru o a*&<el de de+on*&raie ar <i de a@un*9 de eHe+plu9 *6 adau$i c&eva rnduri la de*crierea a cu &o&ul al&ceva9 *6 *pune+ la de*crierea eHperienelor unei per*oane ca &ine8 = Cred c6 ai drep&a&e8 I+pre*iile +ele de*pre de+on*&raie *n& +ul& +ai i+por&an&e dec& p*i%olo$ia par&icipanilor8 = !6 de*crii p*i%olo$ia unui de+on*&ran& prin oc%ii unuia care %a7ar n2are de viaa -i p*i%olo$ia de+on*&ran&ului = nu+ai +e+7rii "niunii !crii&orilor !ovie&ici *n& n *&are de a-a ceva8 Iu7e*c &r6nc6neala de $enul 6*&a8 Ni+ic din ce *pune+ nu ne an$a@ea;68 Nu ne $r67e-&e ni+eni nic6ieri8 Ti+pul e la di*po;iia noa*&r68 i nu e9 n nici un ca;9 7ani8 Nici +6car nu eHi*&68 Treci9 Ti+p ano*&9 de;l6nuie2&e <6r6 in&6B I6r6 in&6> I6r6 pro<i&9 daB Dar nu <6r6 in&68 A*&a2i viaa noa*&r68 Viaa n $eneral e o pierdere de &i+p8 E ;iu6 cnd ne ri*ipi+ pe la ca*ele noa*&re8 !oldaii Ba&alionului !pecial A+<i7iu *n& nc6 n pa&8 Ne+ii $ra-i <u$ *erio-i prin parc9 pen&ru ca *6 *l67ea*c68 Ne+ii *n& un popor de $eniu8 Oda&6 ce *2au apuca& de ceva9 <ac &o&ul 7ine -i *erio*8 Acu+ *l67e*c8 n +ai puin de -a*e luni au *l67i& de@a $reu&a&ea populaiei unei n&re$i repu7lici *ovie&ice 7al&ice8 J30 Noi -i Occiden&ul En&u;ia*&ul a ncerca& *6 o7in6 o audien6 la cancelar8 Ti+p ndelun$a& l2au pur&a& cu vor7a9 iar n cele din ur+6 l2au re<u;a&8 E ne7un de <urie8 A urla& c6 nici la o*cova nu eHi*&6 o a*&<el de 7irocraie -i c6 dac6 ar <i vru& *6 *e n&lnea*c6 cu Bre@nev9 +ai devre+e *au +ai &r;iu *2ar <i n&lni&8 A*cul&ndu2l pe En&u;ia*& +i2a+ a+in&i& de una din +e&odele inven&a&e de p*i%olo$ii in*&i&u&ului no*&ru pen&ru pri+irea la cele +ai i+por&an&e per*ona@e din Kre+lin8 Celui care *e ;7a&e pen&ru o audien6 cu orice pre9 i e*&e <iHa&6 o ;i -i o or68 "nul din ad@uncii Ioar&e I+por&an&ului :er*ona@ l n&+pin6 -i2l roa$6 poli&ico* *6 in&re n nc6perea de al6&uri8 Aici nu *n& nici por&re&e -i nici <ere*&re8 Nu+ai o +a*6 -i dou6 *caune8 Ad@unc&ul Ioar&e I+por&an&ului :er*ona@ i cere poli&ico* vi;i&a&orului *6 ia loc -i9 nain&e de a <i in&rodu* la Ioar&e I+por&an&ul :er*ona@9 *62i pre;in&e pe *cur& doleanele *ale8 Vi;i&a&orul *e *upune cu en&u;ia*+8 Dup6 ce l2a a*cul&a&9 Ad@unc&ul Ioar&e I+por&an&ului :er*ona@ l invi&6 *62l n*oea*c6 n&r2o al&6 ca+er68 EHac& la <el ca -i cea dinain&e8 Aici9 un al& Ad@unc& al Ioar&e I+por&an&ului :er*ona@ a*e+6n6&or pri+ului9 i cere Vi;i&a&orului *62i re;u+e pe *cur& ce2l aduce la Ioar&e I+por&an&ul :er*ona@8 Vi;i&a&orul repe&69 n*6 cu +ai puin en&u;ia*+ -i cu

+ai puine de&alii8 Apoi9 Ad@unc&ul Ioar&e I+por&an&ului :er*ona@ l in&roduce n ca+era ur+6&oare unde e *upu* eHac& aceleia-i proceduri8 n cea de a &reia e&ap69 Vi;i&a&orul e cuprin* de o7icei de *pai+a cea +ai cu+pli&6 -i cere *6 i *e per+i&6 *6 *e duc6 aca*68 I *e per+i&e8 Ioar&e rar *e n&+pl6 ca cineva *6 a@un$6 pn6 n cea de a cincea ca+er68 De <ap&9 *n& nu+ai dou6 ca+ere8 i nu+ai doi ad@unci8 Dar ncepnd din e&apa a &reia8 Vi;i&a&orul nu +ai e n *&are *6 di*&in$6 oa+enii -i o7iec&ele8 Nu cu +ul& n ur+69 un di;iden& *ovie&ic +i pove*&ea cu $roa;6 de*pre acea*&6 n*cenare8 2a+ pre<6cu& c6 aud a*&a pen&ru pri+a oar6 -i l2a+ *<6&ui& pe di;iden& *6 i2a *pu* c6 din p6ca&e nu eHi*&6 dove;i de;v6luie *ecre&ele ace*&ui F*i*&e+ cri+inalG8

indi*cu&a7ile privind eHi*&ena *a8 i avea drep&a&e8 Nici unul din cei care au <o*& *upu-i ace*&ei +e&ode nu a *c6pa& vreoda&6 vreo vor768 De ce> :en&ru c6 *e reco+anda*e <olo*irea ei nu+ai pen&ru in2 &elec&uali8 N2ai *6 ncurci un +unci&or *au un 6ran cu o a*&<el de Fp*i%olo$ie *o<i*&ica&6G8 Lor le *n& aplica&e +e&ode +ai *i+ple9 de eHe+plu9 cea a Fdu7lurilorG8 "n 7eiv 76&rn +i2a pove*&i& c6 n vre+ea lui !&alin9 cu deo*e7ire +unci&orii erau <oar&e a+a&ori *6 <ie pri+ii n per*oan6 de Budioni *au Voro-ilov8 n&r2o ;i9 Beivul a ncerca& -i el *62l vad6 pe Budioni cu o cerere pen&ru o locuin6 +ai 7un68 Aprodul care l n*oea era 7ea& -i n loc *62l duc6 n 7iroul lui Budioni9 l2a du* n&r2o *al6 n care vreo dou6;eci de Budioni *e odi%neau n&re audiene8 Beau 7ere9 @ucau ar-ice -i do+ino9 n@urnd ca +a&ro;ii -i %o%o&ind de r*8 A <o*& cel +ai n$ro;i&or *pec&acol pe care Beivul l2a v6;u& n viaa lui8 :en&ru ncepu&9 l2au 76&u& 7ineD apoi l2au in&erna& n&r2un o*piciu8 Cnd a ie-i& civa ani +ai &r;iu9 ni+eni nu l2a cre;u&8 Edi<iciul Au &er+ina& c& ai 7a&e din pal+e +ai +ul& de @u+6&a&e din <aada Edi<iciului +eu8 Va <i cea +ai <ru+oa*6 cl6dire pe care a+ v6;u&2o vreoda&6 -i a-&ep& cu ner67dare *6 <ie $a&a8 Acu+ i po& $%ici vii&orul a*pec& n de&alii -i ceea ce +i nc%ipui devine reali&a&e8 :l6nuie*c de eHe+plu ca o anu+i&6 par&e *6 ai76 o anu+i&6 <aad6 -i9 deoda&6 = +inuneB n ;iua ur+6&oare dorinele +ele *e +pline*c n cele +ai +ici a+6nun&e8 A+ $%ici& in&eniile con*&ruc&orilor8 i prev6d de@a cu+ va ar6&a Edi<iciul8 Va <i un 7a*+ deveni& reali&a&e8 .lu+eul recunoa-&e = A+ c6l6&ori& n lu+ea n&rea$69 *pu*e .lu+eul8 A+ pu&u& o7*erva n voie oa+enii -i a+8 v6;u& ce n*ea+n6 in<luena noa*&r6 n lu+e8 Tre7uie *6 recuno*c c6 *n&e+ pur&6&orii unei epide+ii &eri7ile8 Nu +ai e +ul& -i vo+ in<ec&a lu+ea a&& de $rav nc& nu2-i va reveni o *u&6 de ani8 In<ec&6+ cu cini*+9 cu %o&6rre9 *i*&e+a&ic -i cu con-&iina c6 *n&e+ pur&6&orii

+arelui J3O J3/ pro$re*8 C6r6+ 7oala ca -i cu+ ar <i cea +ai nal&6 <or+6 de *6n6&a&e8 :rin *i+pla noa*&r6 eHi*&en6 d6+ *cur*urilor Occiden&ului *i$urana c6 *n& un <eno+en na&ural -i c6 vii&orul va <i al lor8 Cu <iecare ;i ce &rece *i+& cu+ +i cre-&e ura +po&riva noa*&r68 Trece+ podul8 !oldaii Ba&alionului !pecial A+<i7iu *6ri*er6 din 76rcile de cauciuc -i c%iuiau n &i+p ce *uiau +alul8 De da&a a*&a *n& nar+ai8 E un an&rena+en& *erio*9 de r6;7oi8 = A+ <o*& n ar+a&69 a *pu* .lu+eul8 Lucruri ca a*&ea nu *e <ac nici la noi +ai 7ine8 :oa&e +ai pro*&8 In*6 nu a*&a2i e*enialul8 Aici9 cnd &aie *urcele9 o <ac *erio*9 pe cnd la noi &re7urile *erioa*e *e <ac de parc2a+ &6ia *urcele8 Ar+a&ele occiden&ale9 oric& -i2ar da aere -i ar ncerca *6 par6 a+enin6&oare9 ara&6 n&o&deauna ca ie-i&e din&r2o opere&68 Ar+a&a !ovie&ic6 n*69 n po<ida a7*urdi&6ilor9 nende+n6rii9 *&upidi&6ii9 +ucavalei -i a al&or &r6*6&uri carac&eri*&ice &u&uror <eno+enelor *ovie&ice9 e*&e o ar+a&6 *erioa*69 o ar+a&6 <6cu&6 *6 o+oare oa+eni -i *6 piar6 uci$ndu2i pe alii8 Toa&6 "niunea !ovie&ic6 e*&e o i+en*6 ar+a&6 pre$6&i&6 de n&re$ul *i*&e+ de via6 *6 <ie $a&a pen&ru un r6;7oi <6r6 $lu+68 i nu2i dore*c *6 nvin$68 L2a+ &6ia& pe .lu+e de pe li*&a +ea de a$eni *ovie&ici8 Dac6 lucrurile con&inu6 a-a9 cine2o *6 +ai r6+n6 pe li*&6> :ro7le+ele noa*&re = :u&e+ *6 &ri+i&e+ +ii de a$eni n Occiden&9 *pu*e In*pira&orul8 I;ola&9 valoarea <iec6ruia e ;ero8 n cadrul *i*&e+ului n*6 8 8 8 = Da9 dar -&ii 7ine c6 *i*&e+ul de &ip *ovie&ic nu poa&e +enine <oar&e +ul&6 vre+e un nal& nivel de or$ani;are8 = Care2i *oluia> Cu+ *6 <aci un *i*&e+ pe care *6 &e poi 7i;ui9 din ele+en&e pe care nu poi *6 &e 7i;ui> = "na din +odali&6i ar <i prin in&er+ediul unei ierar%ii de *i*&e+e cu &ran;iie $rada&69 de la o +uli+e co+ple& neor$ani;a&69 la +uli+ea &o&al or$ani;a&6 din vr<ul pira+idei8 = &iu8 A*&a a <o*& de+on*&ra& n &eorie8 JM4 de de+on*&ra& -i n prac&ic68 Va <i pri+ul eHperi+en& de <elul 6*&a8 i ca a&are o con&ri7uie la -&iin68 N2a+ a&ri7ui& nicioda&6 vreo *e+ni<icaie *erioa*6 conver*aiilor cu In*pira&orul9 conver*aii care9 din punc&ul +eu de vedere9 erau un *cop n *ine8 Vor7ea+ cu+ ne venea9 ne ai r6+ne

&recea &i+pul +ai +ul& *au +ai puin pl6cu& -i a*&a era &o&8 n*6 +ii de per*oane au avu& -i au conver*aii de <elul 6*&a9 iar9 privi& n per*pec&iv69 ace*&or conver*aii le ur+ea;6 anu+i&e aciuni8 Dovada e c6 *n& ;eci de +ii de a$eni *ovie&ici n Occiden&8 i eu *n& aici8 i *e pre*upune c6 *n& aici nu pen&ru du7iile -i proce*ele +ele de con-&iin69 ci pen&ru a ndeplini unele lucruri concre&e8 = Adu2i a+in&e vor7ele +ele9 a *pu* In*pira&orul8 Vo+ crea o a*e+enea reea de a$eni n Occiden& nc& o +ie de ani de acu+ i*&oricii vor <i ui+ii de c& de de-&epi a+ <o*&9 pen&ru c6 a+ n6la& o con*&rucie a&& de $randioa*6 din&r2un a*&<el de ra%a&8 Dac6 vo+ c-&i$a vii&orul r6;7oi = -i &re7uie *62l c-&i$6+ = va <i nu +ulu+i&6 &ancurilor -i rac%e&elor noa*&re9 ci a$enilor8 "r+6&orul r6;7oi va <i9 nain&e de &oa&e9 un r6;7oi al *pionilor8 i noi *n&e+ adev6raii *6i *oldai -i $enerali8 A avea -i a nu avea !&r6;ile *n& pline de <e+ei &inere -i <ru+oa*e $a&a *6 *e d6ruia*c6 n orice +o+en& <6r6 *6 cear6 ceva8 n*6 nici una din ele nu2+i aparine8 Tre7uie *6 ai n 7u;unar o *u+6 oarecare pen&ru a avea o <e+eie care poa&e <i avu&6 pe $ra&i*8 Dac6 n2ai 7ani9 a*&a *e vede pe &ine8 Iar cea care e $a&a *6 *e d6ruia*c6 pe $ra&i* oricui are 7ani9 n2o *6 *e duc6 cu &ine pen&ru c6 pur -i *i+plu n2ai con*i*&en6 <inanciar68 La ca a&are8 Creierul +eu9 care +i2a adu* vic&oriile a*upra +o*covi&elor -i c6ruia i *e da&orea;6 +are par&e din pro*peri&a&ea pe care a+ avu&2o acolo9 nu valorea;6 nici c& o ceap6 de$era&6 aici8 Aici n Occiden&9 &re7uie c%iar *6 pl6&e-&i ceva n plu* ca cineva *6 <ie de acord *6 7a$e de *ea+6 c6 ai -i &u creier8 Aici in&eli$ena *e &ran*<or+6 n capi&al nu+ai pen&ru cei care au de@a capi&al9 &o& a-a cu+ la JMJ o*cova *e &ran*<or+a n ceva *e+ni<ica&iv *ocial nu+ai cnd *e pu&ea 7a;a pe o po;iie *ocial68 n Occiden& un o+ in&eli$en& <6r6 7ani e ca un o+ in&eli$en& <6r6 o *lu@76 7un6 la o*cova8 La o*cova +6 con*idera+ oarecu+ de*<rna&8 Aici +6 *i+& pe de2a n&re$ul ca*&8 !e o*cova9 po;iia *ocial6 a individului @oac6 un rol *i+ilar8 Ie+eile *i+& acea*&6 con*i*&en6 n 76r7a& -i *e d6ruie*c <6r6 pla&6 ace*&ei con*i*&ene

dovede-&e c6 relaia noa*&r6 <a6 de *eH e de&er+ina&6 nu a&& de prac&ica *eHual69 ci de n&re$ *i*&e+ul relaiilor noa*&re cu lucrurile +a&eriale8 R6;7oi -i pace A-a cu+ au anuna& la &elevi;iune -i n pre*69 +anevrele *2au de*<6-ura& cu *ucce* n po<ida condiiilor +e&eo di<icileE ploua*e +6run&8 "n *olda& *2a neca&8 Aluneca*e pe pie&re

ude8

ii de per*oane au de+on*&ra& ca pro&e*& +po&riva vic&i+elor +anevrelor 'ce dracu o*cova de c6&re Co+i&e&ul Cen&ral8 Cea +ai popular6 era

n*ea+n6 a*&a>( -i +po&riva +ili&ari;6rii 6rii8 De+on*&ranii pur&au lo;inci8 :rivindu2le pu&eai crede c6 <u*e*er6 *cri*e la F+ai 7ine ro-u dec& +or&G8 ii de &ineri la vr*&a recru&6rii -i2au ar* adeverinele de nre$i*&rare 'nu ordinele de recru&are9 doar adeverinele de nre$i*&rare( n <aa ini*&erului Ap6r6rii8 In nc6ierarea cu poliia9 doi polii-&i au <o*& uci-i -i circa dou6;eci r6nii8 E de+n de no&a& c6 +a@ori&a&ea celor care au lua& par&e la nc6ier6ri9 n2avea nici o le$6&ur6 cu recru&area8 i de <ap&9 n2a avu& loc nici o recru&are8 "n F*&uden&G de vreo &rei;eci de ani9 care veni*e din nord *pecial pen&ru a lua par&e la lup&a +po&riva F<a*ci-&ilorG a <o*& lovi& de un au&o7u; n &i+p ce <u$ea de poliie8 E <oar&e pro7a7il c6 el e cel care i2a o+or& pe polii-&i9 n*6 a <o*& *oco&i& n n&rea$a ar6 vic&i+a a7eran&ei 7ru&ali&6i poliiene-&i8 Iuneraliile Fvic&i+eiG *e vor &ran*<or+a n&r2o $randioa*6 de+on*&raie8 De pe acu+9 ;eci de +ii de per*oane din &oa&e colurile 6rii au *o*i& n ora-8 Oca;iile noa*&re 2a+ n&lni& cu Doa+na -i .ri;ona&ul8 Doa+na -i !oul '-i .ri;ona&ul de*i$ur( a7*en&a*er6 de la pe&recerea !crii&orului8 Ei *e *i&uea;6 pe o po;iie +ai nal&6 n ie2 JM5 rar%ia e+i$raiei8 :o;iia Doa+nei -i a !oului ar core*punde celei de *ecre&ar raional n ar68 .ri;ona&ul ncearc6 n +od eviden& *6 a@un$6 la po;iia core*pun;6&oare unui +e+7ru n Co+i&e&ul Cen&ral *au n i conducerea K.B2ului8 :e cnd !crii&orul -i c%iar -i cei +ai de *ea+6 din oa*peii *6i n2ar pu&ea <i co+parai dec& cel +ul& cu pro<e*orii9 coloneii9 ac&ivi-&ii din cen&rala raional6 -i re*pon*a7ilii de +a$a;ine din "niunea !ovie&ic68 Doa+na -i .ri;ona&ul +2au n&+pina& cu e<u;iunea cu care2i n&+pini un vec%i prie&en pe care nu l2ai v6;u& de +ul& &i+p '-i pe care9 cu puin noroc9 nici n2ai *62l +ai ve;i vreoda&6(8 Nu2+i pa*6 prea +ul& deoarece -i a*&a <ace par&e din na&ura %o+ocu*ului = *62i +ani<e-&i 7ucuria la vederea unei per*oane pe care nu poi *2o *u<eri -i nu vrei *2o ve;i n oc%i8 Ne2a+ %o&6r& F*6 *&6+ puin&el @o* n&r2un re*&auran& dr6$ueiG8 Au ale* o +a*6 c%iar n <undul re*&auran&ului9 ln$6 un ;id8 Din o7i-nuin69 C .ri;ona&ul *2a a-e;a& n a-a <el nc& *6 n2 ai76 pe ni+eni n *pa&e9 pen&ru a vedea n&rea$a *al6 -i a ur+6ri cine vine -i cine pleac68 El a -i co+anda&8 A ceru& cele +ai ie<&ine <eluri de pe li*&6 = n +od eviden& ca ur+are a in<luenei corup6&oare a Occiden&ului8 Ar <i pu&u& *6 ne &ra&e;e n *&il +o*covi&9 +i2a+ *pu*8 La ur+a ur+ei9 va p6*&ra no&a -i F<ir+aG o *62i decon&e;e Fc%el&uielile de repre;en&areG8 eHe+plu9 poi *6 o7ii o no&6 pen&ru du7lul *u+ei c%el&ui&e dac62i dai c%elnerului o +arc69 i2 a+ adu* a+in&e n*6 c6 .lu+eul ne l6+uri*e cu privire la &e%nica +icilor eHcro2c%erii8 De

dou68 = Ce cre;i de*pre 6-&ia cu p6rul lun$> +2a n&re7a& .ri;ona&ul ar,&nd *pre un $rup de &ineri ;dren6ro-i care &oc+ai in&ra*er6 n re*&auran&8 Care *n& +o&ivele r6;+eriei 6*&eia a &inerilor> = Noile +anevre8 Ele *n& n*6 doar pre&eH&ul9 nu +o&ivul8 E lip*i& de *en* *6 caui +o&ive8 Acu+ c&eva ;ile un $rup de &ineri <6r6 c6p6&i a ocupa& o ca*6 pu*&ie de ln$6 F:EN!IONG8 Ce i2a provoca&> Cri;a de locuine> Ei 7ine9 Fcri;aG de aici e o *&are de lucruri la care la o*cova n2a+ <i ndr6;ni& *6 *per6+ nici n vi*ele noa*&re cele +ai <ru+oa*e8 A+ *&a& de vor76 cu FocupaniiG8 &ii c& le place *6 dea in&erviuri -i *6 apar6 la &elevi;or8 O <a&6 par&icipa*e la ocuparea ca*ei pen&ru c6 iu7i&ul ei o lua*e cu el8 O al&a era *in$ura <iic6 a unor p6rini 7o$ai8 Ca*a lor era un pala&8 N2a+ v6;u& nici un *in$ur *&uden& care *6 <i *&udia& cu adev6ra&8 !2au pr6p6di& de r* cnd JM1 i2a+ n&re7a& de*pre *&udii8 "nul avea +ai +ul& de &rei;eci de ani -i e puin pro7a7il c6 -i va lua vreoda&6 vreo diplo+68 :e *cur&9 poi $6*i diver*e +o&ive pen&ru care ocuparea ca*ei i2a a&ra* pe unul *au pe al&ul8 n*6 nu poi eHplica <eno+enul ca n&re$8 n&+pl6&or9 de da&a a*&a poliia *2a deci* *6 nu2i a&in$6 cu ni+ic8 :n6 di+ineaa au di*p6ru& cu &oii8 n ca;ul unor a*&<el de +ani<e*&6ri9 +odul n care reacionea;6 +a** +edia e vi&al8 "neori *i+pla indi<eren6 *e dovede-&e uci$6&oare8 Voiau *6 provoace o ciocnire cu poliia pen&ru a a&ra$e a&enia a*upra lor -i oricu+ nc6ier6rile a*&ea *n& periculoa*e nu+ai pen&ru polii-&i8 in&ere*an& aici8 = Care> = Iap&ul c6 eHi*&6 un enor+ *urplu* de +a&erial u+an di*poni7il -i condiii eHcepional de <avora7ile pen&ru <eno+ene de +a*6 de ace*& $en8 Nu eHi*&6 Ko+*o+ol -i nici K.B8 :oliia e 7lnd68 FRe7eliiG au +i@loace proprii cu care circul69 %aine9 +ncare din 7el-u$9 cli+a e &e+pera&69 &r6ie*c n&r2o de+ocraie -i pre*a le e <avora7il68 EHi*&6 un enor+ nu+6r de oa+eni care n2au ni+ic de <6cu&9 care nu vor *6 +uncea*c69 *e plic&i*e*c -i *n& a+a&ori de *en;aii violen&e8 "n nu+6r enor+8 n *pecial &ineri8 EHi*&6 o dorin6 in&en*6 de a &e a*ocia *pon&an cu alii ca &ine8 i pen&ru +uli9 &ul7ur6rile *ociale *n& un +od de a2-i pe&rece &i+pul9 o a<acere *au un +i@loc de a *e i+pune n propriii oc%i8 = i ce ar <i de nele* din a*&a> = C6 e u-or *6 +anipule;i a*&<el de oa+eni8 Dac6 le poi o<eri o in&6 -i2i poi diri@a ndea@un* de di7aci9 poi or$ani;a o +i-care -i poi <ace ceva *erio*8 De eHe+plu9 poi +piedica con*&rucia unei cen&rale a&o+ice *au a unui aeropor& +ili&ar9 poi de;or$ani;a ai e n*6 un <ap&

recru&area *au poi <ace i+po*i7il6 a+pla*area unor noi 7a;e de rac%e&e9 n principiu9 poi or$ani;a o +i-care de +a*6 pen&ru orice *cop i2ai ale*8 E dea@un* *6 dai dovad6 de iniia&iv6 -i de +ini+u+ de e<or& or$ani;a&oric8 N2ai nevoie dec& de c&eva ore pen&ru a or$ani;a o de+on*&raie F*pon&an6G *au o 76&aie cu c&eva *u&e de par&icipani8 n&r2o *6p2&6+n6 poi or$ani;a a-a ceva cu c&eva ;eci de +ii8 Iar n&r2o lun6 poi <ace *6 *e de;l6nuie o <ur&un6 de de+on*&raii -i &ul7ur6ri8 Ai au;i& de*pre r6;+eria din I8> Nu+ai cinci la *u&6 din par&icipani erau localnici8 Re*&ul veni*er6 din &oa&e colurile 6rii n r6*&i+p de &rei ;ile8 De*i$ur9 din +o+en& ce +6re-&i *cara la care au loc &ul2 JMN 7ur6rile9 &re7uie *6 ridici -i *&a&u&ul *ocial al par&icipanilor -i &o&oda&6 nivelul rela&6rilor pre*ei8 :en&ru &ul7ur6ri la care iau par&e ;eci de +ii de oa+eni &re7uie *6 pre$6&e-&i ca+ere de &elevi;iune9 de;7a&eri n :arla+en& -i di*cuii cu per*onali&6i 7inecuno*cu&e8 Binenele* c6 &re7uie *6 ai -i civa *crii&ori9 pro<e*ori9 preoi -i al&e per*oane ndr6$o*&i&e de pu7lici&a&e -i c6rora *6 le plac6 @ocul de2a liderii *piri&uali8 A*&a nu2i nici o pro7le+68 *n& $a&a *6 pl6&ea*c6 ei9 nu+ai *6 li *e dea a&enie8 = V6d c6 n2ai o p6rere prea 7un6 <a6 de a*&<el de per*ona@e8 = Nivelul in&elec&ual al oric6rei +i-c6ri de +a*6 e <oar&e *c6;u&8 Nivelul conduc6&orilor unei a*&<el de +i-c6ri e a*e+6n6&or nivelului +a*eiE al&<el ni+eni n2ar pu&ea deveni conduc6&or8 "n conduc6&or are nevoie nu+ai de a&&a in&eli$en6 c& *6 poa&6 *6 *e ara&e la <el de pro*& ca +a*a de pro-&i pe care o conduce -i *6 *&6pnea*c6 ar&a de a *pune pro*&ii p6rnd de-&ep&8 9 C%elneria a adu* no&a8 .ri;ona&ul a *&udia&2o cu a&enie8 = Tre7uie *6 le veri<ici cu $ri@6 aici9 *pu*e el8 Dac6 ncerci *62i prin;i9 &e re*pec&68 Dup6 ce *2a a*i$ura& c6 &o&ul e corec&9 .ri;ona&ul a ceru& o c%i&an6 cu -&a+pil6 -i indicaia c6 *u+a a <o*& c%el&ui&6 n cur*ul unor Fnda&oriri o<icialeG8 :e cnd ie-ea+ din re*&auran&9 un $rup de &ineri <u$ea pe *&rad6 urlnd9 *p6r$nd vi&rine -i r6*&urnnd +e*ele ca<enelelor8 Tinerii care <u*e*er6 n re*&auran& au ;7u$%i&2o a<ar6 <6r6 *6 pl6&ea*c6 -i au ncepu& *6 deva*&e;e al6&uri de ceilali8 "n cine necuno*cu& *2a repe;i& la +ine -i a ncepu& *6 +6 lin$6 -i *6 dea din coad68 Apoi a ap6ru& *&6pnul <urio*9 care a ncepu& *6 +6 n@ure8 Cinii Cinii de aici *e poar&6 cu +ine cu &o&ul al&<el dec& *&6pnii8 De la di*&an69 cnd +6 uli

v6d9 *e reped *pre +ine &r6$nd de le*e8 Dac6 reu-e*c *6 a@un$6 la +ine nain&e de a2i opri *&6pnii9 +i lin$ +inile -i <aa9 *e ui&6 n oc%ii +ei9 la&r6 voio* -i2+i ;+7e*c8 !&6pnii *e enervea;6 JM3 <oar&e &are9 Gi c%ea+6 99CnapoiBG -i i &ra$ de le*e8 C6eii re;i*&69 *c%eaun6 @alnic -i n&orc capul dup6 +ine8 E 7ine cu ei8 Ne nele$e+ +inuna&8 I+edia& ce2+i voi $6*i o *lu@76 a+ *62+i iau un cine8 n*6 unul ca +ine9 <6r6 le*68 Oa+enii = Nu ui&a ace*& <ac&or crucial n i*&orieE inva;ia $al7enilor -i ne$rilor9 *pu*e In*pira&orul8 Nu+ai noi pu&e+ ap6ra lu+ea al768 A-a c69 po&rivi& le$ilor i*&oriei9 e da&oria noa*&r6 *6 *&6pni+ Occiden&ulE *62l *upune+ pen&ru a2l *alva8 Dac6 Occiden&ul nu *e va *upune9 va pieri9 n*6 dup6 ce *e va *upune9 va rena-&e8 Oda&6 ce2a+ *u7@u$a& Occiden&ul9 vo+ <i noi n-ine *u7@u$ai de el8 A*&a2i le$ea $eneral6 a con&inui&6ii civili;aiei8 Dra$ul +eu9 &re7uie *6 $ndi+ n perioade i*&orice9 nu n ;ile *au ani9 ci n epoci8 = Ideali;e;i rolul no*&ru9 l2a+ con&ra;i*8 Nu iei n con*ideraie na&ura *ocie&6ii -i a o+ului *ovie&ic8 &iu cu+ ara&6 cu adev6ra& *ocie&a&ea noa*&r68 E de;$u*&6&oare8 &iu cu+ ara&6 cu adev6ra& o+ul *ovie&ic8 E de;$u*&6&or8 N2ave+ pu&erea *6 *c%i+76+ +ocirla n care ne $6*i+ *au *6 ne *c%i+76+ noi n-ine8 Ne2a+ o7i-nui& *6 &r6i+ n acea*&6 +i;erie8 Ave+ pu&erea de a inven&a doar +inciuni de*pre cocina a*&a -i de*pre noi n-ine -i8 de a le *u*ine *u* -i &are8 i pen&ru ca +inciuna *6 <ie e&ern69 &re7uie *6 di*&ru$e+ &o& ce poa&e *ervi ca &er+en de co+paraie = &oa&e acele +a$ni<ice <luvii d6&6&oare de via69 &oa&e acele lacuri -i +6ri8 i ele <ac par&e din i+a$inea noa*&r6 de*pre Occiden&8 EHi*&ena Occiden&ului ne iri&6 -i ne <ace *6 *u<eri+8 Ave+ doar un *in$ur +i@loc de a ne i+puneE d6r+area -iC di*&ru$erea *a8 :u&e+ *alva Occiden&ul de :ericolul .al7en -i Ne$ru i+punndu2ne propria lu+e a*upra lui8 ?En*6 lu+ea noa*&r6 nu e Al769 ci Cenu-ie8 = O lu+e Ro-ie9 vrei *6 *pui8 = Care2i di<erena> Ro-u n*ea+n6 Cenu-iu8 = "ii n*6 o le$e $eneral6 a i*&oriei9 *pri@ini&6 pe nu+eroa*e dove;i -i care i$nor6 eHcepiile8 C%iar -i cei JMM +ai +ari copaci cre*c din p6+n&E cele +ai par<u+a&e <lori -i au r6d6cinile n p6+n&8 Ioar&e 7ine9 *n&e+ +ocirl69 76le$ar -i &o& ce vrei8 !n&e+ n*6 p6+n&ul8 ne2le$e2+6 7ine9 Occiden&ul -i2a i+pu* a&&ea re*&riciiE u+ani*+ul9 de+ocraia9 drep&urile o+ului -i a-a +ai depar&e9 nc& are +inile irevoca7il le$a&e8 Noi n2o *6 +ena@6+ pe ni+eni9 nici Ne$ri9 nici

.al7eni -i nici Ro-ii8 8 8 Dac6 va <i nece*ar9 n2o *6 ne d6+ napoi de la ni+ic8 i Occiden&ul -&ie a*&a8 Cen&rul n pre*6 *2a anuna& crearea Cen&rului8 n acela-i a2nun9 :ro<e*orul a <o*& 7o&e;a& +e+7ru al Acade+iei de &iine a "niunii !ovie&ice '<o*& +e+7ru9 *e2nele$e(9 de-i nu <u*e*e nici +6car pro<e*or plin8 Doi+na a <o*& 7o&e;a&6 pro<e*or8 Nor+al9 nici unul din ei n2a de;+ini& inveniile8 N2a+ pri+i& nici o o<er&6 din par&ea Cen&rului8 N2a+ pri+i& nici invi&aie la <e*&ivi&a&ea de inau$urare8 En&u;ia*&ul a pri+i& invi&aie8 !e ui&6 de *u* la &oa&6 lu+ea8 E <erici& c6 n2a+ pri+i& nici o *lu@76 la Cen&ru -i nici n2o a*cunde8 !pune c6 e adev6ra& c6 *n& *ociolo$ de pro<e*ie9 n*6 la o*cova Fa<acerea a*&aG e a&& de di*credi&a&69 nc& el9 En&u;ia*&ul9 Fde <ap& -&ie +ai +ul&e de*pre *ociolo$ie dec& &oi *ociolo$ii *ovie&ici la un locG 'a*&ea au <o*& propriile2i cuvin&e(8 n :EN!ION au avu& loc di*cuii aprin*e n le$6&ur6 cu Cen&rul8 = Cen&rul e un cadou <6cu& K.B2ului8 = Ba din con&raB = Adev6ra&9 e un cadou [din par&ea K.B2ului8 = La*6 *o<i*&ica8 = Ar <i <o*& +ul& +ai 7ine dac6 ar <i or$ani;a& un cen&ru *pecial nu+i& F odul de Via6 !ovie&icG8 !6 <i i+i&a& *&area de lucruri din "niunea !ovie&ic6 -i *6 <i or$ani;a& eHcur*ii ie<&ine pen&ru vi;i&area *a8 Ar <i <o*& un *ucce* i+en*8 = Nu cred8 Occiden&alii *e po& duce n "niunea !ovie&ic6 cnd vor8 !n& o +uli+e de eHcur*ii ie<&ine8 = Da9 dar acolo eHcur*ioni-&ii &re7uie *6 vad6 ce li *e JM0 ara&68 i *6 &r6ia*c6 n condiii deo*e7i&e8 :e cnd n cen&rul *pecial ar ur+a *6 &r6ia*c6 eHac& ca oa+enii *ovie&ici8 = 6 ndoie*c c6 un a*&<el de cen&ru *pecial ar pu&ea <unciona8 :en&ru a *avura cu adev6ra& +odul de via6 *ovie&ic un an nu2i de a@un*8 Zece ani cel puin8 Iar vi;i&a&orii cen&rului *pecial ar &r6i acolo -&iind c6 n2o *6 <ie pen&ru +ul&6 vre+eE pe cnd *ovie&icii adev6rai n2au nici o *peran6 de a *c6pa cu adev6ra& de +odul de via6 *ovie&ic8 i cu+ vei re;olva pro7le+a educaiei copiilor9 cu+ le vei pu&ea o<eri po*i7ili&a&ea unei cariere e&c> = De ce *6 n<iine;i un cen&ru *pecial cnd ar <i +ul& +ai *i+plu *6 pui &o&ul pe %r&ie9 de*criindu2le cu adev6ra& cu+ ara&6 viaa n "niunea !ovie&ic6>

= Nu e nicioda&6 *i+plu *6 *pui adev6rul8 i n2ai *6 c-&i$i un 7an a-&ernnd pe %r&ie a*&<el de de*crieri8 Cu un cen&ru *pecial n*69 poi <ace avere8 = In ace*& ca;9 po&rivi& le$ilor co+erului9 va &re7ui *6 n-eli oa+enii8 :en&ru ca cen&rul *pecial *6 reali;e;e un pro<i& va &re7ui *62i $6*e-&i pe cei c6rora le2ar place *6 &r6ia*c6 n condiii n$ro;i&oare8 A*&a n*ea+n6 n*6 c6 vei crea condiii n$ro;i&oare doar ca decor8 = Adev6ra&8 n*6 c%iar a*&a -i *pun8 Ideea +ea cu cen&rul *pecial nu n*ea+n6 c6 vi;i&a&orii vor &re7ui *6 &r6ia*c6 n adev6ra&a "niune !ovie&ic69 ci n&r2una i+a$inar68 Din acela-i +o&iv9 ace*& Cen&ru real n<iina& acu+ nu va *&udia o "niune !ovie&ic6 adev6ra&69 ci una i+a$inar68 O conver*aie *incer6 "n necuno*cu& &r6*e*e &o& &i+pul cu urec%ea8 Cnd +2a+ opri& din vor76 +2a n&re7a& dac6 n2a+ c&eva +inu&e li7ere8 i2a *pu* c6 vrea *6 vor7ea*c6 cu +ine n&re pa&ru oc%i8 Nu2i vor7a de un in&erviu9 ci doar de o *i+pl6 conver*aie8 I2a+ *pu* c6 a- pre<era un in&erviu8 !2a <6cu& c6 n2aude -i +i2a ceru& *62i eHplic de ce a+ punc&e de vedere di<eri&e de cele ale celorlali e+i$rani *ovie&ici8 = :6i9 n pri+ul rnd9 pen&ru c6 a+ punc&e de vedere9 iar ei n2au nici unul9 a+ *pu*8 = i n al doilea rnd> JMO = 6 conduc n $eneral dup6 cu+ +i dic&ea;6 con-&iina8 !ociolo$ii -i ;iari-&ii occiden&ali +preun6 cu opo;anii *ovie&ici -i Fcri&icii re$i+uluiG au acredi&a& o nou6 +inciun6 de*pre "niunea !ovie&ic6 n locul +inciunii o<iciale8 Iar a*&a *erve-&e au&ori&6ilor *ovie&ice la <el de 7ine ca -i +inciuna o<icial68 = Nu nele$8 Cu+ poa&e cri&ica re$i+ului *ervi re$i+ul> =2 :en&ru c6 e vor7a &o& de o perdea de <u+9 nu+ai c6 de o culoare deo*e7i&68 i nu con&ea;6 ce culoare are perdeaua de <u+ a&&a vre+e ci& a*cunde un du-+an a<la& n o<en*iv68 = i unde2i $arania c6 *pu*ele du+neavoa*&r6 nu *n& o perdea de <u+> = :ropriul du+neavoa*&r6 7un *i+8 Renunai la pre@udec6i8 .ndii cu propriul cap8 Adev6rul e *i+plu dac6 e-&i pre$6&i& *62i pui +in&ea la con&ri7uie8 i9 pe lin$6 a*&a9 nu+ai vocile i;ola&e *pun adev6rul8 Ori eu *n& *in$ur8 = Vor7eai de un du-+an n o<en*iv68 Ce vrei *6 *punei> nc6 un r6;7oi>

= Nu9 a&acul "niunii !ovie&ice a*upra Occiden&ului a -i ncepu&8 O perioad6 va lua <or+a unei pene&r6ri pa-nice a corpului occiden&al de c6&re +a*e de *ovie&ici8 "l&i+ul val de e+i$rare 8 88 = Nu2* <oar&e +uli8 Ave+ 76nci de da&e a*upra &u&uror8 Acce*ul lor n punc&ele cu adev6ra& vi&ale ale *ocie&6ii e*&e <ie nc%i* cu &o&ul9 <ie li+i&a&8 = N2au nevoie de nici un <el de acce*8 Creea;6 de@a perdeaua de <u+8 :rincipala lor <uncie e *6 <ie pur -i *i+plu pre;eni n corpul du-+anului8 = Bine9 dar ce po& *6 <ac6> = I+a$inai2v6 de ci oa+eni e nevoie pen&ru a pndi -i i;ola un *in$ur individ n condiii o7i-nui&e8 Dar cnd &re7uie *6 *uprave$%e;i ;ece indivi;i9 o +ic9 o *u&6 de +ii> n&re7ai orice +a&e+a&ician preocupa& de pro7le+e *ociale -i v6 va calcula de ci oa+eni e nevoie pen&ru a <ace <a6 unei Fcoloane a cinceaG9 care poa&e de+orali;a &o&al o ar6 a&unci cnd pri+e-&e ordinul8 = Credei c6 pro7le+a a <o*& re;olva&6 la = De*i$ur8 = i au -i aplica& calculele n reali&a&e> = Oricu+9 *n& aproape de a*&a8 = Ier&ai2+69 dar <a7ulai8 JM/ = ncercai a&unci *6 pu7licai F<a7ulaiileG *au ceY puin *6 le pre;en&ai cercurilor care 888 9 = A*&a2i di<icil8 E nevoie de dove;i *olide pen&ru a 888 = N2ai nevoie de dove;i *olide doar pen&ru a +pr6-&ia o perdea de <u+8 = Ave+ ndea@un* de +ul&e in<or+aii8 8 8 = :oi *6 aduni c&e in<or+aii vrei n *pri@inul oric6rei +inciuni pa&en&e8 = !punei2+i cu+ reacionea;6 poporul *ovie&ic la <eno+enul opo;iiei in&erne> = In +are9 ne$a&iv8 = Cu+ a-a> La ur+a ur+ei9 cri &i cile la adre*a re$i+ului *n& adev6ra&e8 Cererile opo;iiei *n& <ire-&i -i lo$ice8 = A*&a depinde de aprecierea <iec6ruia8 :en&ru un occiden&al9 *n&8 :en&ru un *ovie&ic n*69 opo;iia revendic6 privile$ii +ul& dincolo de po*i7ili&6ile +arii +a*e a populaiei8 = Nu nele$8 Iii puin +ai clar8 = Opo;iia *ovie&ic6 pre&inde lucruri de@a acce*i7ile n Occiden& -i ele par <ire-&i Occiden&ului8 :en&ru +area +a*6 *ovie&ic6 n*69 &oa&e ace*&ea *n& la ani lu+in6 di*&an6 -i de o*cova>

aceea cererile opo;iiei nu <ac dec& *6 iri&e8 Nu+ai unui +ic *e$+en& al populaiei i *2ar pu&ea per+i&e acce*ul la ace*&e 7ine<aceri n vii&orul apropia&8 Nor+al9 de ele *e 7ucur6 acu+ acei care2-i po& <olo*i po;iia n *ocie&a&ea *ovie&ic6 pen&ru a o7ine o <elie decen&6 din co;onacul naional8 A*&a *e <ace n*6 po&rivi& nor+elor *ocie&6ii -i nu n po<ida ace*&ora8 E u-or *6 &e indi$ne;i n <aa anu+i&or a*pec&e ale vieii *ovie&ice *&nd aici n Occiden&8 Ar &re7ui n*6 *6 &e duci acolo -i *6 ncerci *6 *a&i*<aci revendic6rile opo;iiei n condiiile *ovie&ice reale8 E de*&ul de u-or *6 &e ar6i ca 7ine<6c6&or -i u+ani*& dac6 al&cineva pl6&e-&e no&a8 Dac6 ai ncepe n*6 *6 <aci ace*&e lucruri pe pielea &a ai pu&ea nele$e de*pre ce e vor7a8 = !&ai puin9 e de*&ul de u-or *6 *a&i*<aci cererile di;idenilor8 De eHe+plu9 drep&ul la e+i$rare8 = C&e per*oane ar <i di*pu*6 ara du+neavoa*&r6 *6 pri+ea*c6 din "niunea !ovie&ic6> Din c&e -&iu avei circa dou6 +ilioane de -o+eri8 = A*&ea *n& pro7le+ele noa*&re9 nu ale voa*&re8 = Iar +odul n care ne pur&6+ cu di;idenii e pro7le+a noa*&r69 nu a voa*&r68 A+ *6 v6 *pun o pove*&ioar6 in*&ruc&iv68 In <iecare var69 n "niunea !ovie&ic6 +ili2 J04 oane de per*oane *n& &ri+i*e pe c+p *6 culea$6 recol&a8 A+ <o*& &ri+i* -i eu de +ai +ul&e ori8 Oda&69 a ap6ru& n 7ri$ad6 un di;iden&8 Ne2a *pu* c6 pre;ena noa*&r6 n col%o;uri nu e al&ceva dec& +unc6 *ilnic69 iar condiiile *n& n<ior6&oare8 Ca pro&e*& a re<u;a& *6 +uncea*c68 Ce cre;i> = Era un o+ cura@o*8 Dac6 &oa&6 lu+ea ar <i ur+a& eHe+plul *6u9 a&unci8 8 8 = A&unci *i&uaia aprovi;ion6rii cu ali+en&e ar <i <o*& -i +ai proa*&68 :en&ru du+neavoa*&r6 e vor7a de un lup&6&or cura@o* pen&ru li7er&a&e9 un ap6r6&or al drep&urilor o+ului -i al al&or lucruri +inuna&e8 :en&ru noi n*69 nu era dec& un para;i& -i un de+a$o$8 L2 a+ *upor&a& o vre+e -i apoi l2a+ da& a<ar6 din 7ri$ad68 = Cu+ ai pu&u& <ace a-a ceva> = Bri$ada avea de ndeplini& o nor+6 Iar el <6cea pe cura@o*ul -i pe ideali*&ul lup&6&or pen&ru de+ocraie pe +unca noa*&r68 A+ *6 v6 +ai dau un eHe+plu8 A*ear6 a ap6ru& la &elevi;or un e+i$ran& *ovie&ic8 A pove*&i& cu elocven6 c& *2a lup&a& cu re$i+ul ca *62-i cu+pere o +a-in68 !pune2+i9 cre;i c6 e nor+al ca un ce&6ean *ovie&ic *6 vrea o +a-in6> = De*i$ur8 = &ii ce *alarii *e pl6&e*c acolo> :en&ru ca *6 *&rn$i din *alariu 7anii de +a-in6 ar

&re7ui *6 a-&epi o *u&6 de ani8 Nu $lu+e*c9 6*&a2i adev6rul adev6ra&8 De unde *6 ia un oarecare 7anii pen&ru +a-in6> !ovie&icii -&iu a*&a8 :en&ru ei9 &ipul de2a*ear6 e doar un &ic6lo*9 +ai +ic *au +ai +are8 Occiden&alul nu -&ie a*&a -i nici nu vrea *6 -&ie8 Nu2l in&ere*ea;6 de unde a <6cu& &ipul ro*& de 7ani8 Ce con&ea;6 e c6 are 7anii -i vrea +a-in68 n&+pl6&or9 n "niunea !ovie&ic6 nu *e <a7ric6 prea +ul&e +a-ini8 De ce ar pu&ea den&i*&ul 6*&a care a lua& -peruri *62-i poa&6 cu+p6ra o +a-in69 n &i+p ce pro<e*orii9 pic&orii9 *crii&orii9 -i alii ca ei nu po&> Avei +a-in69 nu> :6i9 ducei2v6 -i dai2o unui di;iden& *ovie&ic care +oare *6 ai76 +a-in6 po&rivi& nor+elor *ocie&6ii occiden&ale9 nu ale celei *ovie&ice8 A&unci cnd ap6rai drep&ul &ipului de a avea o +a-in6 la o*cova9 nu lup&ai pen&ru drep&urile o+ului -i de+ocraie9 ci ncercai *6 <acei ca *ocie&a&ea *ovie&ic6 *62i acorde o par&e a lucrurilor dulci ale vieii9 la care el n2ar avea drep&ul po&rivi& nor+elor *ocie&6ii *ovie&ice8 Acolo el nu +eri&6 +a-ina8 I6cnd n*6 ceea ce <acei9 lup&ai pen&ru privile$iile *ale -i +po&riva drep&6ii i e la <el J0L cu &oa&e celelal&e9 inclu*iv cu li7er&a&ea cuvn&ului9 a pu7licaiilor -i a con-&iinei8 = N2ar &re7ui &o&u-i *6 ncerc6+ *6 in<luen6+ populaia *ovie&ic6> = Cnd Occiden&ul pre*ea;6 "niunea !ovie&ic6 -i ur+6re-&e propriile *copuriE *62-i *l67ea*c6 du-+anul8 OD"! O:ERANDI e *6 &en&e;e o par&e in*i$ni<ian&6 a *ocie&6ii *ovie&ice cu 7unuri occiden&ale -i *2o +pin$6 la lup&6 +po&riva Fre$i+uluiG8 Calculul nu e a&& c6 *ocie&a&ea *ovie&ic6 va evolua n direcia celei occiden&ale 'a*&a2i nu+ai de+a$o$ie pen&ru a a*cunde adev6ra&ele in&enii(9 ci c6 *ocie&a&ea *ovie&ic6 va <i *l67i&6 din in&erior -i Occiden&ul va o7ine un <el de coloan6 a cincea n6un&rul ei8 Calculul a *&a& la 7a;a operaiunii occiden&ale cuno*cu&6 *u7 denu+irea de F+i-carea di;iden&6G8 Au&ori&6ile *ovie&ice au r6*pun* cu o *erie de operaiuni proprii9 din&re care cea +ai i+por&an&6 a <o*& FOperaiunea E+i$rareaG8 Acu+ pu&e+ *6 &ra$e+ linie -i *6 <ace+ *oco&eala 888 = Cred cu &o&ul al&ceva8 Nu nele$ei *ocie&a&ea *ovie&ic6 corec& -i nici conducerea *au opo;iia8 Dac62+i per+i&ei a+ *6 v6 eHplic 8 8 8 Noi -i Occiden&ul :oli&icianul de*pre care vor7ea In*pira&orul a <o*& &o&u-i o+or&8 Occiden&ul a in&ra& n panic68 Anc%e&a&orii +ei ui&a*er69 *au pre&indeau doar9 c6 i aver&i;a*e+ de a*&a -i n2a+ vru& *6 le rea+in&e*c8 in&ea +i2e n al&6 par&e8 Aici do+ne-&e panica8 n*6 dac6 a-a ceva *2ar <i n&+pla& n "niunea !ovie&ic69 reacia ar <i <o*& con&rar6D a+ <i *&rn* rndurile9 a+ <i n&6ri&9 ci+en&a&9 eH&in* 888 Bi;ar8 De ce oare ridic6 ace*& per*ona@ 7anal la ran$ul de +are poli&ician> n principiu9 aici n Occiden& nu po& eHi*&a +ari poli&icieni9 deoarece in<luena pe care o au a*upra de*<6-ur6rii reale a eveni+en&elor e +ic69 iar pu&erea lor in*i$ni<ian&6D *n& *upu-i

cri&icilor9 pre*a i a&ac6 -i ncearc6 *62i prind6 cu orice9 iar *elecia operea;6 n a-a <el nc& cu &oii *e $nde*c +ai +ul& la po;iia lor dec& la cea a 6rii8 J05 e<ul +2a n&re7a& ce cred de a*a*ina&2 =C O eHperien6 deo*e7i& de reu-i&69 a+ *pu* cal+8 = Ce vrei *6 *pui prin FeHperien6G> oc%ii e<ului ii ie-i*er6 aproape din cap8 = I+a$inea;62i ce *2ar n&+pla dac6 ;ece F+ari poli&icieniG ca 6*&a ar <i lic%idai deoda&69 a+ *pu* <6r6 pic de e+oie8 e<ul n2a r6*pun*8 = n&+pl6&or9 "niunea !ovie&ic6 va ncepe r6;7oiul +po&riva Occiden&ului9 a+ *pu*9 dup6 o nin*oare8 Occiden&ul va <i parali;a&9 iar 888 e<ul *2a ridica& -i a ie-i& pe u-6 <6r6 *6 *pun6 la revedere8 ' De*c%iderea Cen&rului De*c%iderea Cen&rului a avu& loc9 a-a cu+ a re+arca& :ro<e*orul n cuvn&area *a inau$ural69 n&r2o a&+o*<er6 *ole+n68 Ace*&a a <o*& de al&<el -i *in$urul pa*a@ de+n de a&enie din cuvn&areE eveni+en&ul *2a a*e+6na& +ul& cu o +ani<e*&are n&r2o in*&i&uie *ovie&ic6 cu oca;ia unei *6r76&ori o<iciale9 a unui @u7ileu9 inau$ur6ri9 lan*6ri la ap6 *au acordarea ordinului Drapelul Ro-u8 Ar +ai <i <o*& nevoie doar de por&re&ele cla*icilor +arHi*+ului9 ale liderilor de par&id -i $uvern9 un 7u*& al lui Lenin -i c&eva *&ea$uri ro-ii -i lo;inci8 8 8 Noi n*69 cei an&renai ani de ;ile n a*&<el de oca;ii <e*&ive ni le pu&e+ i+a$ina cu u-urin68 I+a$inaia noa*&r6 a <o*& a@u&a&6 -i de <ap&ul c6 n&rea$a adunare a n&+pina& un +e*a@ c6&re Cen&ru al !crii&orului2 A6rnei2Ru*e-&i cu Faplau;e prelun$i&eG -i FovaiiG8 e*a@ul &ra*a in*&ruciuni preci*e Cen&rului -i n&re$ii e+i$raii *ovie&ice '-i n 7un6 par&e -i pre-edinilor 6rilor occiden&ale9 per*onali&6ilor cul&urale -i ce&6enilor o7i-nuii( n privina a ceea ce era de <6cu& -i cu+ &re7uie condu*6 u+ani&a&ea8 Direc&ivele *e reduceau la cele dou6 precep&e ale pro$ra+ului de *alvare a Ru*iei -i deci a n&re$ii u+ani&6iE 'J( nu &r6ii n +inciun69 '5( *criei FDu+ne;euG cu li&er6 +are8 Apoi *2a da& ci&ire unei epi*&ole din par&ea J01 &uaia poa&e da na-&ere la con*ecine8 Apoi *2a da& ci&ire al&or +i*ive8 !2a aplauda& <6r6 ca lu+ea *6 *e +ai ridice de pe *caune8 .lu+eul9 care *&6&ea ln$6 +ine9 a *pu* c6 &o& ce lip*ea era o &ele$ra+6 din par&ea Co+i&e&ului Cen&ral -i a K.B2ului8 arelui2Di;iden&2al2"niunii2!ovie&ice9 care a <o*& pri+i&6 &o& cu aplau;e <ur&unoa*e -i ovaii8 n epi*&ol6 *e a<ir+a c6 *i2

ai e &i+p9 a+ *pu*9 poa&e *o*e-&e &o&u-i pn6 la nc%eierea -edinei8 i nu +2a+

n-ela& cu &o&ul8 :ro<e*orul a ncepu& *6 ci&ea*c6 eH&ra*e din pre*a *ovie&ic6 cu &i&luri de $enulE FCu+ evaluea;6 du-+anii no-&ri ac&ivi&a&ea noa*&r6 no7il6 pen&ru 7inele888G n &i+p ce ci&ea9 n *al6 *2a *&rni& ru+oare9 a-a c6 a &re7ui& *6 c%e+e pu7licul la ordine8 Doa+na9 care pre;ida reuniunea9 a *pu* dup6 aceea +u*&r6&or c6 la ur+a ur+ei nu era+ la o -edin6 de par&id n&r2o n&reprindere *ovie&ic6 -i *6 <i+ 7uni *6 d6+ dovad6 de un co+por&a+en& +ai reinu&8 n pu7lic pu&eau <i v6;ui repre;en&ani ai a$eniilor occiden&ale de in<or+aii -i or$ani;aiilor an&i2*ovie&ice8 A+ 76$a& de *ea+6 cel puin dou6*pre;ece per*oane de*pre care pu&ea+ *6 <iu *i$ur *u&6 la *u&6 c6 erau K.B2i-&i -i nc6 ali ;ece9 de*pre care era+ *i$ur pe*&e 34 la *u&68 Apoi a in&erveni& Doa+na cu un docu+en& de*pre +i*iunea Cen&rului8 A ci&i& de pe <oaia de %r&ie 76&u&6 la +a-in6 cu o voce care l i+i&a n +od involun&ar pe ac&ualul !ecre&ar .eneral al :C"!8 N2a+ <o*& *in$urul care a+ re+arca& a*e+6narea8 Lucrurile nce&a*er6 de a +ai <i o $lu+68 = "nde *n&e+> a n&re7a& .lu+eul8 La o -edin6 de par&id> = Ceva +ai *u*9 i2a+ r6*pun*9 cel puin la o con<erin6 a 7iroului raional8 = Doa+nelor -i do+nilor9 ncepu Doa+na -i ;+7i9 u-ura&6 c6 a reu-i& *6 evi&e po*i7ilul re<leH ver7al de -edin68 Cu con-&iina +arii re*pon*a7ili&6i pen&ru *oar&a u+ani&6ii9 pro$re*ului -i civili;aiei9 Cen&rul no*&ru -i ncepe ac&ivi&a&ea n do+eniul8 88 Doa+na ne2a *c%ia& *i&uaia in&ernaional6 -i ne2a *pu* c&e ceva de*pre @ocurile de pu&ere din "niunea !ovie&ic69 dup6 care ne2a pre;en&a& un <el de rapor& a*upra ac&ivi&6ilor e+i$raiei *ovie&ice din ul&i+ii civa ani 'din Ful&i+ul plan cincinalG cu+ *punea .lu+eul(8 A preci;a& c6 e+i$raia *ovie&ic6 *e n&6re-&e pe an ce &rece9 c6 a+ reu-i& *6 <or+6+ un colec&iv de +ii de per*oane = cu &oii va@nici lup&6&ori J0N +po&riva re$i+ului *ovie&ic = c6 *2a &ripla& nu+6rul pu7licaiilor an&i2*ovie&ice9 c6 nu+6rul adun6rilor con*acra&e di*cu&6rii pro7le+elor an&i2*ovie&ice a cre*cu& de ;ece ori9 *2a reu-i& coordonarea ac&ivi&6ii di<eri&elor $rupuri9 iar cooperarea din&re cele &rei valuri ale e+i$raiei *ovie&ice *2a ci+en&a&8 8 8 !2au nre$i*&ra& *ucce*e valoroa*e n +od *pecial n do+eniile 8 8 8 e&c9 e&c8 = Dar recuno*cnd *ucce*ele n lup&a +po&riva re$i+ului *ovie&ic 'aici a ncepu& par&ea cri&ic6 a rapor&ului Doa+nei( -i n &i+p ce nv66+ din eHperiena po;i&iv6 do7ndi&69 &re7uie &o&u-i *6 ne recunoa-&e+ o+i*iunile -i in*ucce*ele n +od cin*&i& -i *incer8 8 8 E*&e e*enial *6 *pori+ prin &oa&e +i@loacele888 *6 nce&6+ cu de*6v,r-ire888 *6 <olo*i+ re*ur*ele ce

ne *&au la di*po;iie888 *6 dep6-i+ o7*&acolele 888 *6 aplec6+ urec%ea la propunerile de raionali;are 888 *6 aplic6+ n prac&ic6 8 88 *6 *pri@ini+ iniia&iva 8 8 8 co+7innd diver*ele a7ord6ri8 8 8 a-a cu+ viaa n*6-i a dovedi&2o 8 8 8 = nai de en&u;ia*+ul colec&iv = a eHcla+a& Doa+na n <inal9 e+i$ranii *ovie&ici9 vic&i+e ale *i*&e+ului *ovie&ic -i lup&6&ori pen&ru drep&urile o+ului9 vo+ lup&a cu d6ruire -i &enaci&a&e pen&ru 8 88 = 888 do7ndirea &i&lului de Fn&reprindere <run&a-6 n +unca an&i2co+uni*&6G9 a co+ple&a& .lu+eul de*&ul de &are8 !2au n&or* cu &oii *pre noi9 **ind8 Noi -i Occiden&ul Dup6 n&runire9 per*oanele i+por&an&e *2au du* la re*&auran& *6 cele7re;e eveni+en&ul8 :e *oco&eala Cen&rului *e2nele$eD deci din 7u;unarul con&ri7ua7ilului local8 Nu l2au invi&a& pe !crii&or8 Adnc @i$ni&9 a ncepu& *6 *e co+por&e ca un ac&ivi*& +o*covi& F*incerG9 care da&ori&6 *inceri&6ii *ale n2a <o*& ale* n Biroul or$ani;aiei de 7a;6D precu+ cel a c6rui *uperiori&a&e e dovedi&6 nc6 o da&6 prin o<en*a adu*6 de cole$i8 = De ce nu i2au o<eri& o *lu@76> +2a n&re7a& ;62rindu2+6 n +uli+ea celor neinvi&ai8 E <oar&e curio*8 A+ ncerca& din &oa&e pu&erile *6 &e i+pun n con*iliul J03 de conducere9 dar n2au inu& *ea+a de *pu*ele +ele8 N2ai vrea *6 vii pe la noi> Neva*&62+ea o *6 ne <ac6 lucruri +ai 7une ca la re*&auran&8 !oldaii Ba&alionului A+<i7iu !pecial cu 76rcile lor de cauciuc -i9 ca n&o&deauna9 pur&nd ve*&e de *alvare de un por&ocaliu *&r6luci&or9 *e n&orceau la con<or&a7ila lor ca;ar+68 = Ia &e ui&69 eHcla+6 !crii&orul9 ce2i a*&a> = R6;7oinicii8 = i ce au pe ei> = Ve*&e de *alvare8 = :en&ru ce8 Apa a@un$e pn6 la $enunc%i8 = :en&ru a <i ci& +ai 7ine pre$6&ii de r6;7oi8 = A&unci de ce n2au ar+e> = :en&ru c6 *n& *oldai occiden&ali8 N2au nevoie de ar+e8 i in&ere*ea;6 nu+ai *upravieuirea8 = i de ce *n& ve*&ele de *alvare a&& de *&r6luci&oare> = :en&ru ca ina+icul *62i recunoa*c6 de depar&e -i *6 nce&e;e <ocul8

= .lu+e-&i> = Deloc8 Toa&6 lu+ea nu2i preocupa&6 aici dec& de un *in$ur lucruE unde *6 <u$6 din <aa ar+a&elor *ovie&ice -i cu+ *6 *e predea n cel +ai avan&a@o* +od po*i7il8 = Ciuda&8 Nu ne2a+ n&re7a& nicioda&6 cu+ o *6 &r6i+ *u7 ne+i8 A+ <o*& pe <ron&8 i pri+ele lucruri pe care le2a+ arunca& au <o*& +i@loacele inu&ile de ap6rareE +6-&ile de $a;e9 c6-&ile -i 7aione&ele8 Cu+ *punea co+i*arul no*&ru9 un *olda& &re7uie *62-i p6*&re;e nu+ai ce2 are nevoie pen&ru ca *62l $6*ea*c6 +oar&ea c& +ai repede8 = Bine *pu*8 = :e el l2a $6*i&8 Iar eu a+ <o*& r6ni& de &rei ori lup2&nd pen&ru "niunea !ovie&ic68 Dac6 n*6 Ar+a&a Ro-ie ar a&aca acu+9 +2a- nrola volun&ar *6 lup& con&ra ei8 Neva*&a !crii&orului ne2a da& o adev6ra&6 +a*6 +o*covi&68 !crii&orul *2a <elici&a& c6 n2 a+ <o*& la re*&auran&E +eniul de re*&auran& i d6 ar*uri la *&o+ac8 Apoi ne2a+ ui&a& la &elevi;or -i a+ v6;u& un <il+ a7*olu& <6r6 nici un nele*9 n*6 *uper7 din punc& de vedere &e%nic8 Carac&eri*&ica ar&ei occiden&ale9 a *pu* !crii&orul9 e lip*a de le$6&ur6 din&re <or+6 -i <ond8 .randio*ul de*pre ni+ic9 a*&a2i e*ena8 La &ran*punere a $randio*ului8 In&orendu2+6 aca*69 n2a+ n&lni& pe ni+eni8 La ora a*&a la <o*& o +uli+e de oa+eni8 J0M Nu depar&e de F:EN!IONG9 ln$6 +ine a nce&ini& o +a-in6 de poliie8 O vre+e a +er* cu +ine oda&69 apoi a de+ara& 7ru*c n +are vi&e;68 Eviden& c6 p6;i&orii le$ii -i ordinei au deci* c6 nu era+ o pri+e@die pen&ru *ocie&a&ea de+ocra&68 E*ena pro7le+ei N2a+ pu&u& nc%ide un oc%i8 Ca *62+i &reac6 &i+pul9 +i2a+ a+in&i& conver*aiile cu In*pira&orul8 = Nu e nevoie *6 eHa$er6+ <ora reelei noa*&re de a$eni din Occiden&9 a *pu* In*pira&orul8 Nu &re7uie *6 eHa$er6+ i+pac&ul pe care2l <ace+ a*upra Occiden&ului *au *6 ne i+a$in6+ c6 Occiden&ul e c%iar a&& de credul9 de vulnera7il -i de lip*i& de ap6rare8 i acolo9 de Fpro7le+ele *ovie&iceG *e ocup6 oa+eni in&eli$eni -i reali-&i8 :e *cur&9 *6 l6*6+ la o par&e pro*&iile din ro+anele de &rei parale -i +acula&ura ideolo$ic6 -i *6 privi+ *i&uaia cu reali*+8 Occiden&ul e ca unul din acele enor+e ani+ale prei*&orice8 Dac6 *e +i-c6 n&r2o anu+i&6 direcie9 nici poli&ica *ovie&ic6 -i nici un nu+6r de a$eni de2ai no-&ri nu2l vor a7a&e din dru+8 :en&ru noi9 pro7le+a *e pune n <elul ur+6&orE *e va ndrep&a dino;aurul 6*&a n direcia care ne avan&a@ea;6> Iar dac6 e a-a9 ce2a+ pu&ea <ace pen&ru ca *2o ia ceva +ai repede la picior pe o*cova9 pe *&r6;i ar <i o*cova lucrurile *&6&eau eHac& inver*E @alnic6

dru+ul 6*&a9 n a-a <el nc& *62i *&rivea*c6 pe &oi cei care ar ncerca *62i *&ea n cale> Ac&ivi&6ile noa*&re po& i;7ndi nu+ai dac6 vor core*punde cu &endinele o7iec&ive ale i*&oriei = a*&a2i e*ena pro7le+ei8 Tre7uie *6 clari<ic6+ cu preci;ie a7*olu&6 dac6 ele core*pund *au nu8 Ave+ ndea@un* de +ul&e in<or+aii de &o& <elul de*pre ceea ce *e n&+pl6 n lu+e8 Nu duce+ lip*6 nici de eHperi8 In*6 cu c& *n& +ai +ul&e in<or+aii -i +ai +uli eHperi9 cu a&& ne ndoi+ +ai &are c6 a+ nele* n pro<un;i+e -i cu adev6ra& ceea ce *e n&+pl68 n clipa de <a6 ave+ nevoie cu di*perare de civa oa+eni capa7ili9 c6rora *6 le ncredin6+ acea*&6 +i*iune -i n care *6 ave+ ncredere8 2e &re7uie $enii adev6ra&e n ace*& do+eniu8 Cea +ai +are 76&6lie din i*&orie *e apropie9 a con&inua& In*pira&orul8 De re;ul&a&ul ei va depinde dac6 vo+ r6+ne la pu&ere *ecole *au dac6 vo+ <i a-e;ai n pa$i2 J0J nile de i*&orie doar ca o curioa*6 *inuo;i&a&e &e+porar68 A+ +i;a& &o&ul8 Iorele noa*&re nu *n& neli+i&a&e8 E nc6 &i+p *6 ne ale$e+ caleaE *au ne re&ra$e+ -i ne &ran*<or+6+ ara n&r2o <or&6rea6 inde*&ruc&i7il69 *au ne r6*pn2di+ pe n&rea$a plane&6 -i2i pene&r6+ &oi porii8 Ale$erea depinde de +6*ura n care nele$e+ *au nu cu adev6ra& cur*ul i*&oriei -i de +6*ura n care crede+ *au nu n propriul +od de a privi i*&oria8 :en&ru +o+en& <olo*i+ nc6 un &ipar de direc&ive +ul& prea 7ine cuno*cu&e -i acion6+ din inerie9 *62i *pune+ pe nu+e9 n n&uneric8 :oa&e acea*&6 cale va duce la ca&a*&ro<68 A+ ncepu& *6 ne pierde+ ncrederea -i re*i+i+ <ric68 De*coperi+ c6 nu ne pu&e+ duce pn6 la cap6& planurile concepu&e *uper7 -i $ndi&e ndelun$8 Le con&inu6+ n *il6 -i *n&e+ 7ucuro-i *6 le a7andon6+ la @u+6&a&ea dru+ului8 Ia de pild6 Operaiunea A<$ani*&an *au9 poa&e +ai 7ine9 Operaiunea E+i$rarea9 pe care cu $reu o vo+ duce pn6 la cap6&8 :oa&e vo+ avea &6ria *6 nc%eie+ Operaiunea :olonia9 n*6 aici e ceva <oar&e *i+plu8 i c%iar -i aici *e aud voci de *u* care *punE oprii %ara7a7ura aia9 a@un$eB n clipa de <a6 ave+ nevoie de ceva a*e+6n6&or cu ceea ce au <6cu& arH9 Lenin -i !&alin la vre+ea lor8 Ironia *oar&ei *&6 n <ap&ul c6 acu+ pu&e+ <ace a*&<el de lucruri nu+ai n *ecre&8 Acu+9 nu+ai un a$en& *ecre& ca &ine -i un <uncionar de ran$ +ediu din Or$ane9 ca +ine9 po& +plini <unciile in&elec&uale ale unui $eniu de*prin* din i*&orie8 n*6 pe*&e +uli ani888 F:e*&e +uli ani9 +i2a+ ;i*9 vor lua drep& $eniul de care vor7i+ individul care9 la +o+en&ul po&rivi&9 va *pune nu+ai a *u&a par&e din ceea ce un adev6ra& $eniu poa&e *pune a*&6;i8 :e ln$6 a*&a9 n2a+ re;olva& pro7le+a ale$erii dru+uluiD *n&e+ conda+nai la ceea ce *e n&+2pl6 independen& de9 -i c&eoda&6 +po&riva9 voinei noa*&re9 n acea*&6 *i&uaie9 $eniul e nece*ar nu+ai pen&ru a2i *a&i*<ace propria curio;i&a&e 7oln6vicioa*68 :e2a +ea +i2a+ *a&i*<6cu&2o pe deplin8 To&ul +i2e clarD +ai +ul&9 e clar pen&ru +ul&e *ecole de2acu+ ncolo8 n

cele din ur+69 n ;iua de a;i un $eniu e a$lo+erarea a nu+eroa*e +ediocri&6i care ndepline*c <uncii pri+i&ive8 Co+pu&erele *n& +a&eriali;area $eniului &i+pului no*&ru8 n*69 ca n&o&deauna9 de$eneraii -i &ic6lo-ii <olo*e*c produ*ele de $eniu8 Elevii de aici din Occiden& nu +ai -&iu nici &a7la n+ulirii9 n*6 -&iu cu &oii *6 u+7le la co+pu&ere puin +ai +ari dec& o cu&ie de c%i7ri&uri8 Liderii "niunii !o2 vie&ice po& *ila7i*i cu $reu &eH&ele lor $a&a *cri*e de aliir ca *6 nu +ai vor7i+ de co+pu&ere8 n*6 ei decid a*upra pro7le+elor epocii8G Edi<iciul EHi*&6 un *in$ur punc& lu+ino* pe ori;on&ul n&uneca& al vieii +ele 'a+ ncepu& *6 +6 eHpri+ cu adev6ra& <ru+o*D e *i+p&o+a&ic(E Edi<iciul +eu8 E deo*e7i& de <ru+o*9 di+ineaa devre+e la r6*6ri&ul *oarelui8 Devine a&& de *&r6luci&or de ve*el nc& +6 podide*c lacri+ele eH&a;ului8 Va <i de*i$ur Te+plul unei noi -i clare Reli$ii8 :rin&re coloanele *ale va *6l6-lui un Du+ne;eu &n6r -i &riu+<6&or8 !perane 2a *una& di+inea6 Doa+na8 i= Conducerea Cen&rului9 a *pu* *ole+n9 'ca -i cu+ ar <i *pu* Fconducerea par&iduluiG( in&enionea;6 *6 &e coop&e;e n con*iliu8 'dup6 care a da& un c%ico& +o*covi&(8 "r+a *6 in un cur* in&roduc&iv de prele$eri de *o2C ciolo$ie pen&ru an$a@aii Cen&rului8 = :e ln$6 a*&a9 alc6&ui+ o cule$ere de ar&icole8 :o< *6 con&ri7ui cu ceva> :en&ru +o+en& n*6 nu pu&e+ pl6&i nici un onorariu8 Dup6 ce +i2a+ c%el&ui& ul&i+ii p<enni$i pen&ru a2+i cu+p6ra cele &re7uincioa*e *cri*ului9 +2a+ pu* pe &rea768 A+ ui&a& de &o& = +i2era dor de lucru8 A doua ;i ar&icolul era $a&a8 Ar&icolul :en&ru a nele$e e*ena vieii adev6ra&e n *ocie&a&ea co+uni*&6 '-i a*&a e*&e *ocie&a&ea din "niunea !ovie&ic6( &re7uie *6 <ii un dialec&ician *o<i*&ica&8 n*6 +e&oda dia2 J0O J0/ lec&ic6 de $ndire e*&e <ie cu &o&ul ui&a&69 <ie9 n <or+a ei carica&ural69 *erve-&e ca un <el de crp6 7un6 la &oa&e oric6rei nuli&6i *au oric6rui *no7 Feduca&G8 n <or+a nepeni&6 -i vul$ari;a&69 a deveni& par&e a ideolo$iei o<iciale8 Di*preul pen&ru +e&oda dialec&ic6 de $ndire e*&e n el n*u-i pri+ul o7*&acol +a@or pe calea nele$erii reali&6ii co+uni*&e a-a cu+ e ea cu i *2a p6ru& c2a *pu* Biroul de par&id8 :en&ru ncepu&9 de*i$ur9 <6r6 pla&6E *erviciu volun&ar n 7ene<iciul co+uni&6ii9 ca *6 *pun a-a

adev6ra&8 A*&6;i9 un nu+6r enor+ de oa+eni $nde*c9 vor7e*c -i *criu de*pre *ocie&a&ea *ovie&ic6 '-i n $eneral de*pre *ocie&a&ea co+uni*&6 *au *ociali*&6(8 Cu &oii *n& n*6 prin-i n +la-&ina pa*iunilor lu+e-&i9 a vani&6ii -i avari2iei8 "nii ap6r6 acea*&6 *ocie&a&e n dauna adev6rului9 alii o cri&ic6 cu acela-i re;ul&a&8 "nii o prive*c prin oc%ii celui n *u<erin69 alii cu oc%ii pro<i&orului8 "nii cau&6 un *u7iec& care *62i <ac6 *6 ara&e +ai de-&epi -i +ai no7ili9 alii vor *6 c-&i$e repede un 7an eHpunnd ulcerele *ocie&6ii *ovie&ice9 iar alii propun pro$ra+e pen&ru &ran*<or+area ace*&eia -i *u*in c6 ceea ce dore*c e*&e cu adev6ra& po*i7il8 Ni+eni nu vrea *6 con&e+ple acea*&6 *ocie&a&e din&r2o pur6 curio;i&a&e in&elec&ual69 <6r6 *6 ncline n <avoarea nici unei doc&rine cuno*cu&e -i <6r6 *6 *e *i&ue;e pe po;iia nici unei ca&e$orii *ociale 'nici +6car a celei Fpro$re*i*&eG( -i <6r6 *6 propun6 nici un pro$ra+ de eli7erare de r6ul ace*&ei *ocie&6i *au pen&ru edi<icarea unui Fadev6ra& *ociali*+ 'co+uni*+( cu o <a6 u+an6G8 Acea*&6 incapaci&a&e de a re*i+i o curio;i&a&e in&elec&ual6 de;in&ere*a&6 e*&e cel de al doilea o7*&acol n calea nele$erii adev6ra&ului co+uni*+8 n ace*& *cur& ar&icol a+ *6 ncerc *6 eHpun opiniile unei per*oane care $nde-&e dialec&ic de*pre adev6ra&a *ocie&a&e co+uni*&69 pen&ru care acea*&6 *ocie&a&e nu e nici 7un69 nici rea9 care nu dore-&e *6 indice cu+ ar &re7ui *6 <ie po&rivi& propriei *ale de+a$o$ii poli&ice *au propriei +e$alo+aniiD care o accep&6 ca pe un <ap& care eHi*&6 n +od o7iec&iv -i care ndrep&6e-&e cel puin de-ar&6 curio;i&a&e in&elec&ual6 de;in&ere*a&68 Con*ecinele Ar&icolul +eu a crea& o adev6ra&6 &eva&ur6 la Cen&ru8 :ro<e*orul a declara& c6 e*&e o provocare a K.B2ului8 Da+a a *pu* c6 nu *2a a-&ep&a& la un a*e+enea co+por2 &a+en& de;$u*&6&or8 :en&ru a da n*6 Cen&rului aparena de+ocraiei i l2au da& En&u;ia*&ului *62l co+en&e;e8 En&u;ia*&ul a veni& *6 +6 vad6 dndu2-i i+por&an69 <6r6 o7i-nui&ele c%ico&eli -i cu aerul unui @udec6&or al de*&inelor8 i2a *pu* c6 i *2a da& ar&icolul +eu pen&ru a2-i eHpri+a o opinia8 El9 En&u;ia*&ul9 de;apro76 ca&e$oric concep&ul +eu <unda+en&al -i9 dac6 n2a+ *6 re*criu ar&icolul de la ncepu& pn6 la *<r-i&9 va <i *ili& *62l re*pin$68 L2a+ n&re7a& ce *2a n&+pla& cu li7er&a&ea de opinie8 Cu+ in&eniona *6 con*&ruia*c6 *ociali*+ul real9 n*oi& de &oa&e li7er&6ile civice = prin&re care -i li7er&a&ea de opinie = cnd el n*u-i dovede-&e o a*e+enea in&oleran6 <a6 de opiniile al&cuiva -i cnd9 pe ln$6 &oa&e celelal&e9 &r6ie-&e n&r2o *ocie&a&e care re*pec&6 &oa&e li7er&6ile civice> = Noi9 *pu*e el 'de no&a& c6 a+ -i a@un* la FnoiG(9 nu &e +piedic6+ *62i pu7lici opiniile oriunde n al&6 par&e8 i nici nu vo+ &rece la aciuni repre*ive ca n "niunea !ovie&ic68

Dar revi*&a noa*&r6 'de pe acu+ Fa noa*&r6G -i Frevi*&6G de@a( are o co+pleHi&a&e poli&ic6 proprie 'o are de pe acu+9 de-i n2a ap6ru& nici pri+ul nu+6r(8 Nu pu&e+ 8 8 8 Li7er&a&ea cuvn&ului A+ &radu* ar&icolul n $er+an6 -i l2a+ &ri+i* unei revi*&e cele7r6 pen&ru Fo7iec&ivi&a&eaG ei8 Dup6 dou6 *6p&6+ni a+ pri+i& un r6*pun* ne$a&iv8 A+ vru& *6 a<lu ce *2a n&+pla&8 A+ nele* c6 cele7ra revi*&6 a lua& le$6&ura cu Cen&rul pen&ru a2i a<la p6rerea a*upra ar&icolului8 Doa+na le2a &ri+i* co+en&ariile2po$ro+ ale En&u;ia*&ului8 A-a c6 i2a+ rea+in&i& En&u;ia*&ului propriile cuvin&e de*pre cu+ Fn2or *6 +6 +piediceG *62+i pu7lic opiniile oriunde n al&6 par&e8 A<la& n de;avan&a@9 En&u;ia*&ul a ncepu& *6 c%ico&ea*c6 -i *6 *pun6 lucruri incoeren&e8 Apoi9 a+in&indu2-i i+por&ana noii *ale po;iii9 a adop&a& po;a unui $i$an& a&o&pu&ernic8 = Lup&a e lup&69 a *pu* *en&enio*9 n2o *6 ne opri+ de la ni+ic9 o *6 de*c%ide+ oc%ii n&re$ii lu+i n <aa 8 8 8 Nu +2a+ o7o*i& *6 a*cul& n <aa cui voiau ace-&i pi$+ei *6 de*c%id6 oc%ii n&re$ii lu+i9 n&r;ia*e+ oricu+ la JO4 JOJ anc%e&68 FE-&i *i$ur9 +i2a+ *pu* pe dru+9 -i de a*&a e-&i conda+na& unei eHi*&ene +i;era7ile8 n "niunea !ovie&ic6 i pu&eai per+i&e *6 <ii un *in$ura&ic pen&ru c6 aparineai unui colec&iv recuno*cu&9 unui par&id recuno*cu&9 unei *ocie&6ii recuno*cu&e9 &oa&e a*u+ndu2 -i n +od le$al -i de*c%i* <unciile unei +a<ii8G :en&ru +ine per*onal nu era u+ili&or8 n +6*ura n care +a<ia *ovie&ic6 e*&e a&o&pu&ernic69 poa&e <i c&eoda&6 $eneroa*6 <a6 de indivi;i ca +ine8 ne+iloa*e8 i i2a+ -&er* pe Doa+n6 -i :ro<e*or de pe li*&a +ea cu a$eni *ovie&ici8 Zilele *6p&6+nii Aliana En&u;ia*&ului cu Cen&rul n2a <o*& un *ucce*8 I2a cople-i& cu -uvoaiele *ale de vor7e8 Au <6cu& e<or&uri eroice *,2l &e+pere;e8 I2a @i$ni& pe :ro<e*or9 pe Doa+n6 -i &o& re*&ul de Fnei*pr6viiG8 co+pro+i* cu ea8 = De*i$ur c6 voi avea unele di*cuii n con&radic&oriu8 La ur+a ur+ei *n&e+ n Occiden& -i nu la o*cova8 Li7er&a&ea cuv,n&uluiB I2a+ r6*pun* c6 o revi*&6 an&i2co+uni*&6 care *6 de;vol&e &eoria adev6ra&ului i2a @ura& c6 ei l2au <ora& *62+i de+ole;e ar&icolul -i *2a o<eri& *6 +i2i ada+ Ari&i8 -i i+a$inea;6 c6 poa&e a@un$e la un pla*e;e n revi*&a pe care o *coa&e a<iile locale *n& n*6 nevolnice -i li+i&a&e aici n Occiden&9 ele &e u+ile*c -i *n&

co+uni*+ va <i o *en;aie +ondial68 EHi*&6 n*6 o *in$ur6 di<icul&a&eE cu+ *6 de<ine-&i adev6ra&ul -i neadev6ra&ul co+uni*+> i nu *e va ar6&a c6 adev6ra&ul co+uni*+ e*&e neadev6ra&ul an&i2co+u2ni*+> En&u;ia*&ul a re*pin* di*preui&or *pu*ele +ele -i a pleca& n $ra76 *6 alc6&uia*c6 pri+ul nu+6r pro$ra+a&ic co+7ina& al revi*&ei8 Care din ei l va dep6-i pe cel6lal& n paranoia> E po*i7il ca paranoicii *ovie&ici *62i <i dep6-i& de@a pe cei occiden&ali> B6&6lia +po&riva re$i+ului = arele Di;iden& a declara& o $rev6 a <oa+eiB a anuna& +ndru En&u;ia*&ul8 2 n clipa de <a6 aprovi;ionarea cu ali+en&e n "ni2 unea !ovie&ic6 e a&& de proa*&69 *pu*e Cinicul9 nc& no7ilul *6u eHe+plu va <i ur+a& de n&re$ poporul8 = Nu $lu+e*c9 *pu*e o<en*a& En&u;ia*&ul8 A declara& $reva <oa+ei n *e+n de pro&e*&8 = +po&riva in&erveniei *ovie&ice n A<$ani*&an> = +po&riva re<u;ului au&ori&6ilor de a2i per+i&e nurorii *ale *6 *e duc6 n !&a&ele "ni&e8 = :6i9 e un pro*&8 .eneralii di;iden&ei *ovie&ice i2au &ran*<or+a& pe di;ideni n +ici ncurc62lu+e8 -&ie nici el8 Cinicul pu*e*e punc&ul pe i8 Cu +uli ani n ur+69 Co+i&e&ul In&elec&ualilor A&o&-&iu&ori a lua& n di*cuie c6ile @-i +odurile prin care +arile nu+e ale di;iden&ei ar <i pu&u& <i <ora&e *6 <ac6 *candal -i *62-i c%el&uia*c6 ener$ia pen&ru +6runi-uri8 Co+parnd preocup6rile per*onale ale arelui Di;iden& cu pro7le+ele de $ravi&a&e i*&oric6 ale 6rii9 a&unci co+paraia Cinicului de*pre $i$an&ul nar+a& cu acul de cu*u& e deo*e7i& de per&inen&68 Tra$edia +i-c6rii *ovie&ice de opo;iie *&6 n <ap&ul c6 *2a dovedi& n&o&deauna in*i$ni<ian&6 n co+paraie cu +a$ni&udinea i*&oriei noa*&re8 Iar Occiden&ul9 prin u+<larea pn6 la di+en*iuni incredi7ile a ne*e+ni<ica&ivelor <ap&e ale di;idenilor nu <ace dec& *6 +6rea*c6 -i +ai +ul& di*proporia8 La F:EN!IONG au ap6ru& civa ;iari-&i pen&ru a +ai a<la ceva de*pre $reva <oa+ei arelui Di;iden&8 Cu eHcepia Cinicului9 &oi loca&arii *2au pre<6cu& en&u;ia*+ai8 A+ re<u;a& *6 r6*pund la n&re76ri8 A doua ;i9 in&erviurile lua&e pen*ionarilor au ap6ru& n ;iare9 <6r6 cele *pu*e de Cinic n*68 = A*&a e deci li7er&a&ea cuvn&ului> *2a n<uria& Cinicul8 !6 +ai <ac6 de dou6 &rei ori a-a -i voi deveni cel +ai n<oca& ap6r6&or al re$i+ului *ovie&ic8 !u<le&ul -i +in&ea i*&oriei arele Di;iden& e ca un uria- nar+a& cu un ac de cu*u&8 +po&riva cui lup&6 nu

= n Occiden&9 *punea In*pira&orul9 *e crede c6 liderii *ovie&ici de *&a& -i de par&id *n& *u<le&ul -i +in&ea a*piraiilor noa*&re i*&orice8 A*&a2i o +are $re-eal68 !u<le&ul -i +in&ea i*&oriei noa*&re *n& eu9 &u -i +ilioane de ali JO5 JO1 repre;en&ani ai eli&ei in&elec&uale8 !n&e+ di*per*ai prin *ocie&a&e -i a*cun-i n culi*ele &ea&rului vi;i7il al i*&oriei8 !n& +uli ca noi8 Ne lip*e-&e n*6 uni&a&ea or$ani;a&oric6 -i *olidari&a&ea unei eli&e8 i nu poi re;olva pro7le+e i*&orice vi&ale <6r6 o eli&6 conduc6&oare or$ani;a&6 +onoli&ic8 EHi*&6 o *in$ur6 <or6 n ara a*&a care poa&e crea o a*&<el de eli&6E noi9 Or$aneleB Ave+ n*6 prea puin &i+p -i o repu&aie prea proa*&68 Ar &re7ui *6 lu6+ +6*uri deci*e pen&ru a ne *c%i+7a *&a&u&ul +oral prin <or68 :en&ru a*&a va &re7ui *6 ne ren&oarce+ la +e&odele *&ali%i*&e8 Cre&inilor din Occiden& le e <ric6 de FuliiG no-&ri9 de vec%ii *&alini-&i9 de cei ce $nde*c n Fvec%ile &ipareG -i -i pun *perana n Fporu+7eiG9 Fli7eraliG -i F&ineriG8 :e cnd cei cu adev6ra& n*p,i+n&6&ori *n&e+ noi8 n&+pl6&or9 &o& &inerii au <o*& *u<le&ul *&alini*+ului n ;ilele lui de $lorie8 "nde *n& n*6 $eniile a*&ea &inere> Au di*p6ru& <6r6 ur+68 Nu+ele lor nu vor <i &recu&e nicioda&6 n pa$inile i*&oriei8 Iace+ e<or&uri &i&anice *6 convin$e+ *ocie&a&ea *6 <olo*ea*c6 <ie -i o +ic6 par&e a $eniului no*&ru 'ca n&re$9 $eniul e de <ap& *lu@irea poporului(8 !ocie&a&ea ne <olo*e-&e n*6 n *il6 -i e n&o&deauna 7ucuroa*6 *6 ne pedep*ea*c6 da&ori&6 &alen&elor noa*&re8 !6 nu cre;i c6 *n& vreun *&alini*&9 *pu*e In*pira&orul8 !pun doar c6 pn6 acu+ *&alini*+ul a <o*& v6;u& <ie din a<ar6 'cu oc%ii Occiden&ului(9 <ie prin pri*+a au&ori&6ii lui !&alin -i a *i*&e+ului lui de repre*iune8 A veni& &i+pul *6 privi+ *&alini*+ul de dede*u7&9 adic69 *62l privi+ ca un <eno+en de +a*69 ca un +are proce* i*&oric n care +ilioane de oa+eni au <o*& ridicai din pra<ul *ocie&6ii la educaie9 cul&ur69 crea&ivi&a&e -i par&icipare ac&iv6 la via68 E adev6ra& c6 +uli au pieri&8 n*6 -i +ai +uli au *upravieui&9 -i2au *c%i+7a& din r6d6cini <elul de via69 au a@un* pe picioarele lor -i au &r6i& o via69 care9 n co+paraie cu &recu&ul9 a <o*& o via6 in&ere*an&68 n&rea$a +a*6 a populaiei *2a de;vol&a& cul&ural -i *piri&ual -i a avu& loc un proce* crea&or <6r6 preceden& n i*&orie n &oa&e *ec&oarele <unda+en&ale ale eHi*&enei8 Valoarea *a nc6 n2a <o*& aprecia&6 corec&8 Cred c6 vor &rece *ecole nain&e ca ace*& proce* *6 <ie recuno*cu& cu o7iec&ivi&a&ea pe care o +eri&68 Ceea ce eHi*&6 n clipa de <a6 e*&e *&r+79 +urdar -i +i;er n co+paraie cu perioada *&ali2 ni*&68 Oricu+ n*69 &u -i cu +ine nu *n&e+ i*&orici9 ci eHecu&ori -i $ndi&ori9 *pu*e In*pira&orul8 Din cau;a a*&a +6

o7*edea;6 *&alini*+ulE dac6 un nou !&alin ar veni -i +i2ar pro+i&e pu&eri depline n *<era +ea de ac&ivi&a&e pen&ru doi *au &rei ani9 aver&i;ndu2+6 n*6 c6 dup6 cei doi *au &rei ani voi <i +pu-ca&9 a- pri+i8 i2ar pl6cea ca +6car o da&6 n via69 c%iar dac6 pen&ru *cur& &i+p9 *62+i &orn <iindurile -i voina n&r2unui din i;voarele care *e var*6 in +arele <luviu al i*&oriei8 :e vre+ea lui !&alin *e pu&ea <ace a*&a8 Acu+ nu8 &iu c6 n2a <o*& o pro7le+6 ce inea de per*onali&a&ea lui !&alin9 ci de carac&erul epocii9 care9 prin&re al&e lucruri9 l2a $enera& pe !&alin n*u-i8 Ne2a+ o7i-nui& n*6 *6 per*oni<ic6+ epoci -i *6 ne pune+ *perane i+po*i7ile n per*oane anu+e8 "n la7ora&or crea&or !crii&orul +i vor7e-&e a;i de parc6 ar <i <o*& <6cu& *ecre&arul or$ani;aiei de 7a;6 *au pri+2*ecre&ar pe raion8 Are +o&ive n&e+eia&e8 A da& un in&erviu unei revi*&e8 C ai +ul&9 n2a <o*& n&re7a& de*pre di<icul&6ile cu cen;ura din Occiden&9 ci de*pre propriul la7ora&or de creaie8 = 2a+ *6&ura& de poli&ic69 *pu*e !crii&orul +ndru9 ui&ndu2*e n &avan8 Duc62*e dracului9 *n& un crea&orE *n& un +ae*&ru al cuvin&elor8 E +ul& +ai i+por&an& pen&ru +ine *6 vor7e*c de*pre &e%nicile +ele crea&oare8 &ii care din n&re76ri +2a *urprin* &o&al> !oia !crii&orului9 care a*cul&a din 7uc6&6rie9 a pu<ni& n r*8 = N2ai *6 $%ice-&i pn6 +ine9 *pu*e ea8 = 2au n&re7a&9 i2o lu6 !crii&orul nain&e9 +2au n&re7a& dac6 iau dro$uri> = i9 *pu*e !oia9 el i2a n&re7a& a&unciE ce2* alea dro$uri> = :oi *62i nc%ipui ce2au +ai r*9 *pu*e !crii&orul rec-&i$nd iniia&iva8 Au *pu* c6 noi ru-ii ave+ cu &oii +ul& %a; -i c6 r6*pun*ul +eu va crea o *en;aie prin&re ci&i&ori8 = Au *pu* c62l vor pune pe coper&a revi*&ei al6&uri de <o&o$ra<ia lui9 *e a+e*&ec6 din nou !oia8 = Apoi au *pu*9 i2o &6ie !crii&orul9 c6 ar &re7ui *6 7eau vo&c6 precu+ &oi ru-ii8 i i2a+ n&re7a&8 8 8 JON JO3 = i i2a n&re7a&9 in&erveni !oia9 o <i vo&ca vreun dro$> E 76u&ura naional6 ru*ea*c69 precu+ coca2cola la voi8 !ucce* = L2au pu7lica&9 &l%ariiB *&ri$6 En&u;ia*&ul <lu&urnd un +ic ;iar de e+i$raie cu ar&icolul lui8 :ri+a lucrare -&iini<ic6 din lu+e n le$6&ur6 cu +i-carea di;iden&6B Ci&e-&eB = +i pare r6u8 Nu po&8 A+ lua& o %o&6rre8 o*cova -i nici de*pre li7er&a&ea de creaie din

= &iu c2ai lua&9 n*6 nu *n& de acord8 Nu2i cole$ial8 = Bine9 d62ncoace8 A+ parcur* repede opu*ul En&u;ia*&ului8 Din pri+ele rnduri &a7loul era clar8 Tipica propa$and6 *ovie&ic68 Toa&e rapoar&ele *ovie&ice *n& concepu&e pe acela-i principiu8 i de-i &o&ul n ar&icol era <oar&e aproape de adev6r9 lua& ca n&re$ era o invenie pur *ovie&ic6E F ade in "!!RG8 = A*&a2i eH&raordinar8 !i*&e+ul *ovie&ic n2are dec& c&eva +inu&e de &r6i&8 = Nu &e la-i de $lu+e nicioda&68 = Nu $lu+e*c9 a+ *pu*8 !n& &ri*&8 +i pare r6u c6 *ocie&a&ea co+uni*&6 a avu& o via6 a&& de *cur&6 -i n curnd va di*p6rea pen&ru &o&deauna8 :6rerea Cinicului En&u;ia*&ul e convin* c6 cel puin o +ie de eHe+plare din nu+6rul n care2i ap6ru*e ar&icolul vor <i &recu&e ile$al n "niunea !ovie&ic6 -i c6 in<luena *a a*upra F+i-c6rii de eli7erareG va cre-&e -i +ai +ul&8 Cinicul *2a declara& de acord cu cele *pu*e de En&u;ia*&9 da& <iind c6 -&ia cu+ <uncionea;6 *i*&e+ul de a &ri+i&e li&era&ur6 an&i2*ovie&ic6 n "niune8 unei a*&<el de +acula&uri -i in<luena pe care o va avea a*upra F+i-c6rii de eli7erareG8 :en&ru di;ideni va n*e+na decepie9 depri+are9 di*pre -i iri&are 'Fau nne7uni& de &o& acoloG(8 Iar in<luena En&u;ia*&ului a*upra ace*&ei F+i-c6riG *e va *c%i+7a9 n*6 nu a-a cu+ -i nc%ipuie8 Cinicul a *pu* c6 dac6 el ar <i -e<ul K.B2ului ar pu7lica <6r6 co+en&arii un 7ule&in *pecial cu &oa&e operele a*e+6n6&oare8 Bule&inul *2ar nu+i F:aranoicii n *erviciul co+uni*+uluiG8 To&oda&69 i+7ecili&6ile de <elul 6*&a *n& pe de2a n&re$ul n *piri&ul occiden&al8 n clipa de <a6 au nne7uni& cu &oii dup6 pre;icerile unui No*2&rada+u* *au ale al&uia ca el8 O +ie de c6ri -i ar&icole au <o*& pu7lica&e pe &e+a a*&a8 To&ul *2a &ran*<or+a& n&r2o epide+ie de &l%6rie -i -arla&ani*+8 Oric& ai ncerca9 nu vei <ace n*6 nicioda&6 Occiden&ul *6 ci&ea*c6 o *in$ur6 car&e de previ;iuni *erioa*e *au o anali;6 $rav6 a per*pec&ivelor reale ale u+ani&6ii8 Di*perare Cnd Cinicul l2a a+in&i& pe No*&rada+u* +i2a a&in* rana din *u<le&8 C& &i+p -i ci 7ani c%el&uie-&e lu+ea pe -arla&ani -i eHcrociB A +ia par&e ar <i *u<icien&6 pen&ru alc6&uirea unei &eorii -&iini<ice care ar per+i&e apoi pro$no;e *erioa*e a*upra vii&orului8 Nu pre;iceri idioa&e a*upra da&ei la care va cr6pa cu&are 7irocra& *ovie&ic9 -i de ce 7oal69 -i cine2i va lua locul9 ci previ;iuni de*pre &endinele de i+por&an6 vi&al6 n viaa adev6ra&69 de*pre *&area $rupurilor lar$i ale populaiei9 de*pre po;iia 6rilor -i con&inen&elor8 :en&ru un ad6po*& a*i$ura&9 din pur6 ai +ul&9 era *i$ur c6 K.B2ul nu va <ace nici un <el de di<icul&6i9 cuno*cnd prea 7ine valoarea

curio;i&a&e in&elec&ual69 a- <i $a&a *6 cola7ore; cu un +ic $rup de a*i*&eni in&eli$eni pen&ru a con*&rui o &eorie care *6 pre;ic6 aciunile i+por&an&e ale liderilor de la Kre+lin -i evoluia *ocie&6ii *ovie&ice n an*a+7lul ei pe o perioad6 de ;ece9 dou6;eci de ani8 A- con*&rui -i un +odel co+pu&eri;a& al "niunii9 care *6 ne per+i&6 *6 <olo*i+ o &eorie $eneral6 n <uncie de da&e e+pirice8 n*6 8 8 8 = n*69 +i2a r6*una& n urec%i vocea 7a&@ocori&oare a In*pira&orului8 Do+nul nu d6 coarne unei vaci care +2pun$e8 E 7ine c6 ni+ic nu2i reu-e-&e n Occiden&8 Ne2a+ 7i;ui& pe a*&a dinain&e8 JOM JO0 9 =i Daca2i -&iu& dinain&e ce2o *6 $nde*c9 de ce +2ai l6*a& *6 plec> l2a+ n&re7a&8 = :en&ru c6 nu *n&e+ cu &oii idioi9 *pu*e el8 :en&ru c6 -&i+ c6 <eno+enele p*i%ice u+ane nu *n& ceva <iH9 i+ua7il9 de ne*c%i+7a&8 :6ca& c6 n2a+ avu& &i+p *6 i2l <i ar6&a& pe unul din a$enii no-&ri pe care2l con*ider6+ un +odel de cura@9 devo&a+en&9 credin6 ne6r+uri&6 n idealurile noa*&re -i al&e vir&ui8 Ai2ar <i *pu* n a+6nun& ce i+plic6 ace*&e cali&6i n viaa adev6ra&69 adic6 n&r2o lun$6 perioad6 de &i+p8 A <o*& prin*9 n*6 *2a inu& &are -i n2a &r6da&8 A avu& n*6 perioade de pr67u-ire *piri&ual6 n care era $a&a *6 &r6de;e9 &o& de a&&ea ori de c& a avu& perioade n care *e *i+ea &are -i dorea *6 r6+n6 credincio*8 Ai2ar <i *pu* c6 devo&a+en&ul -i cura@ul *n& doar una din <ae&ele p*i%icului *6u -i &o&oda&6 re;ul&a&ul unui concur* de +pre@ur6ri8 n&r2o ;i a lua& %o&6rrea *6 o Frup6G -i *6 *e vnd6 ina+icului8 n*6 ina+icul l2a +piedica&8 i a*&<el9 n ul&i+6 anali;69 a$en&ul a deveni& un erou +ai +ul& din n&+plare8 EHi*&6 -i eHe+ple con&rare9 cnd a$eni care p6reau c6 au cali&6i +orale nc6 -i +ai *olide9 -i2au pierdu& pu&erea de re;i*&en6 -i au &r6da&8 :e *cur&9 con-&iina per*oanei in&elec&ual de;vol&a&e9 cul&e -i educa&e9 adic6 a unui repre;en&an& al in&elec&uali&6ii9 va conine n decur*ul &i+pului &oa&e &ic6lo-iile i+a$ina7ile8 I+por&an& n*6 e <ap&ul c6 nu *n& <oar&e +ul&e nici &ipurile de *i&uaii n care in&elec&ualul *2ar pu&ea $6*i -i nici po*i7ilele +ani<e*&6ri eH&erioare ale vieii *ale in&erioare8 E u-or *6 calcule;i &o&ul dinain&e -i *6 <aci apoi previ;iuni8 De <ap&9 cuno-&i la <el de 7ine n&rea$a &eorie8 B6&6lia +po&riva re$i+ului e<i de *&a& occiden&ali i2au ceru& lui Bre@nev *62 per+i&6 Nurorii *6 plece n Occiden&8 :en*ionarii -i <reac6 +inile de 7ucurieE ui&ai2v6 cu+ li *e d6 pe*&e 7o& au&ori&6ilor *ovie&iceB Cinicul a *pu* c69 dac6 au&ori&6ile *ovie&ice cedea;69 va nce&a *6 le +ai re*pec&e8 En&u;ia*&ul a *pu* c69 dac6 Cinicul va con&inua *6 re*pec&e au&ori&6ile *ovie&ice9 va nce&a *62l +ai re*pec&e -i nici n2o *62i +ai dea +na8

JOO O privire de *u*


3

Ceea ce ur+ea;6 *2a n&+pla& cu +ul& nain&e de a +6 $6*i i+plica& n Operaiunea

E+i$rarea8 In*pira&orul -i cu +ine *&6&ea+ n Ho&elul FNAAIONALG -i 7ea+9 di*cu&nd de una -i de al&a8 Toc+ai i n@ura+ pe liderii de la Kre+lin pen&ru incapaci&a&ea lor de a re;olva pro7le+e ce p6reau *i+ple8 = To&ul i *e va pre;en&a di<eri& dac6 vei privi nu de @o*9 ci de *u*9 a *pu* In*pira&orul8 Dac6 vrei9 a+ *62i dau -an*a *6 prive-&i lu+ea de *u*8 Cre+a eli&ei noa*&re in&elec&uale *e va aduna la una din vilele Co+i&e&ului Cen&ral8 Vor <i pre;en&a&e <il+e privind viaa n cele +ai i+por&an&e ;one ale plane&ei8 'Iil+ele <u*e*er6 co+anda&e de *erviciile *peciale occiden&ale9 iar a$eniile noa*&re de in<or+aii pu*e*er6 +na pe ele8 n*6 propriile noa*&re *ervicii reali;a*er6 -i ele o par&e8( Vor <i pre;en&a&e in<or+6ri necen;ura&e -i <6r6 nici un <el de a@u*&6ri ideolo$ice8 Apoi par&icipanii la *i+po;ion vor di*cu&a pro7le+e de i+por&an6 epocal6 pe 7a;a in<or+aiilor pri+i&e8 Dac6 eHperiena va reu-i9 *i+po;ioane *i+ilare vor <i or$ani;a&e re$ula&8 A+ accep&a& 7inenele*8 n &rei ;ile9 cu &oii a+ c6p6&a& +ai +ul&e in<or+aii dec& n&r2 o via6 n&rea$69 de-i +a@ori&a&ea par&icipanilor c6l6&ori*er6 +ul& pe*&e %o&are8 Era+ con<u;ionai -i prac&ic *&rivii de ceea ce v6;u*e+ -i au;i*e+8 i2a lua& o *6p&6+n6 *62+i recap6& cal+ul -i capaci&a&ea de $ndire rece8 La *<r-i&ul *i+po;ionului a+ a@un* la ur+6&oarea conclu;ie8 Cnd prive-&i lu+ea de *u* poi vedea c6 +a*e enor+e de oa+eni lup&6 pur -i *i+plu pen&ru *upravieuirea <i;ic68 Din punc&ul 6*&a de vedere9 *i*&e+ul co+uni*& de or$ani;area a +a*elor9 a-a cu+ e prac&ica& n "niunea !ovie&ic69 pare *6 <ie cel +ai 7un8 Cel +ai 7un nu pen&ru cei ce &r6ie*c n in&eriorul *i*&e+ului9 ci pen&ru capaci&a&ea de *upravieuire a unei colec&ivi&6i da&e9n lup&a +po&riva al&or colec&ivi&6i8 n co+paraie cu Occiden&ul9 e*&e un *i*&e+ in&e$ra& -i cen&rali;a&9 iar n co+paraie cu ?aponia '-i n&r2o oarecare +6*ur6, C%ina( e*&e un *i*&e+ na&ural9 *pri@ini& pe cali&6ile na&urale proprii na&urii u+ane8 !i*&e+ul no*&ru nu pre&inde un an&rena+en& a&& de crud al +inii -i al &rupului ca cel @apone;8 EHi*&6 <6r6 cruda di*ciplin6 a +uncii9 <6r6 acura&ee -i preci;ie n ceea ce <ace8 "n *i*&e+ JO/ Sde &ip @apone; pre*upune &r6inicia &u&uror ele+en&elor Pco+ponen&e -i capaci&a&ea de a con&rola &oa&e condiiile nece*are <uncion6rii *ale8 !i*&e+ul no*&ru *e co+pune din ele+en&e <ra$ile -i care9 +ai +ul&9 <uncionea;6 n condiii incon&rola7ile8 Ave+ +e&odele proprii de con&rol9 or$ani;are -i &e*&are a re;i*&enei +a&erialelor8 Ele *n& n*6 +ul& +ai li7ere9 +ai u+ane dec& +e&odele *i*&e+ului de &ip @apone; -i +ai aproape de reali;6rile *piri&uale ale

civili;aiei occiden&ale8 Orice *2ar *pune9 *n&e+ nc6 di2recionai n*pre Occiden&888 n po<ida a-&ep&6rilor9 liderii no-&ri acionea;6 n *in$ura +odali&a&e corec&68 :ro+ovea;6 un &ip de producie -i cul&ur6 po&rivi& po*i7ili&6ilor *upu-ilor8 ncearc6 *6 ia din Occiden& &o& ceea ce nu pu&e+ produce *in$uri8 Nu i+i&6 Occiden&ul9 ca ?aponiaD lu6+ din Occiden& &o& ce *e $6*e-&e -i ni *e po&rive-&e8 ?aponia a in&ra& n co+pe&iie cu Occiden&ul8 Noi nu8 :ur -i *i+plu ne <olo*i+ de el8 n conclu;ie9 liderii no-&ri ncearc6 +ai pre*u* de orice *6 con*olide;e pu&erea +ili&ar6 a 6rii9 *u7ordonnd &o&ul ace*&ui el8 !6 pre$6&ea*c6 ara pen&ru vii&orul r6;7oi -i *6 <ac6 &o& ce po& n n&rea$a lu+e pen&ru a <acili&a vic2D&oria = a*&a e epocala *arcin6 a conducerii noa*&re8 Iar c& de*pre co+pe&iia cul&ural6 -i econo+ic6 cu Occiden&ul9 a*&a2i pen&ru +ai &r;iu9 dup6 ce2l vo+ <i *co* din cur*68 = Ei9 ai pu&u& privi lu+ea de *u*9 a *pu* In*pira&orul8 2Ce2a+ pu&ea *6 <ace+9 innd con& de &oa&e lucrurile pe care le2ai nv6a&8 = "n *in$ur lucru9 a+ *pu*8 Tre7uie *6 <ace+ &o& ceea ce a+ <6cu&9-i pn6 acu+9 n*6 cu +ul& +ai +ul&6 per*everen6 -i &re7uie *6 a+elior6+ cali&a&ea a ceea ce <ace+8 = Ai pu* punc&ul pe i9 *pu*e el8 Tu -i cu +ine *n&e+ *in$urii cu *i+ul reali&6ii8 &ii9 c%iar -i cei +ai *u* pu-i conduc6&ori -i pierd capul cnd i pui n con&ac& cu reali&a&ea8 i apoi ncep *6 *pun6 pro*&ii &o& a&& de +ari ca -i cele *pu*e de cele +ai nal&e *piri&e ale *ocie&6ii noa*&re aduna&e aici8 Tre7uie *62i nv66+ pe liderii no-&ri -&iina conduceriiD +ai +ul&9 &re7uie9*2o <ace+ cu cini*+9 <6r6 nici un <el de idioii ideolo$ice8 i ave+ nevoie de un nou !&alin8 Al&<el a+ pu&ea *6 pierde+ 76&6lia la *car6 plane&ar6 din cau;a ina7ili&6ii noa*&re de a ne duce pn6 la cap6& +inuna&ele planuri8 = Dac6 noul &6u !&alin apare la ori;on&9 d62+i de -&ire9 a+ *pu*8 A+ *62l *lu@e*c cu credin6 pn6 la *<r-i&8 N2a+ *6 precupee*c nici o <6r+6 din priceperea pe care o a+8 i *n& pre$6&i& -i eu *6 <iu +pu-ca& pen&ru a*&a8 = Din ne<ericire9 *pu*e In*pira&orul9 a*&a e i+po*i7il n perioada ac&ual68 n po<ida &alen&elor noa*&re nu ni *e ncredinea;6 nici +6car alc6&uirea rapoar&elor <al*e pen&ru <uncionarii de ran$ +ediu8 Adev6r -i +inciun6 !crii&orul are o 7i7lio&ec6 n&rea$6 de c6ri an&i2*o2vie&ice9 de )re+linolo$ie9 *ovie&olo$ie -i al&ele de acela-i <el8 De aici -i eH&ra$e dove;ile -i @udec6ile de valoare de*pre *ocie&a&ea *ovie&ic6 -i nu din propria eHperien68 Acea*&a din ur+6 *2a dovedi& a <i eH&re+ de *u+ar69 cu+ e ca;ul 'cu rare eHcepii( -i cu ceilali cri&ici -i de+a*ca&ori ai re$i+ului8 Nu nce&e; *6 +6 +inune; de or7irea celor care *2au *c6lda& n oceanul de <ap&e al vieii *ovie&ice

<6r6 *6 nelea$6 aproape ni+ic8 De eHe+plu9 a+ n <a6 car&ea unui 7inecuno*cu& cri&ic al *i*&e+ului *ovie&ic -i al *&alini*+ului8 E <oar&e popular n cercurile di;iden&e +o*covi&e8 FAr+a&a Ro-ie9 *crie ace*& <o*& <uncionar de par&id9 n2a vru& *6 lup&e 'n &i+pul r6;7oiului cu .er+ania(9 oa+enii doreau n<rn$erea propriului $uvernG8 Iar +ai depar&eE Fdecrepi&udinea lui !&alin coincidea cu decrepi&udinea re$i+uluiG8 !&upidi&6i -i a7*urdi&6i de a*&ea n&lne-&i la <iecare pa$in68 = Ce cre;i de*pre a*&a> l2a+ n&re7a& pe !crii&or8 = :ro*&ii9 de*i$ur9 +i2a r6*pun*8 A+ <o*& pe <ron& din2pri+a ;i8 e de*crierea *&ruc&urii de pu&ere -i a *i*&e+ului 8 8 8 = Acolo n&lne-&i n*6 pro*&ii -i +ai +ari9 i2a+ *pu*8 Vor7e*c ca *peciali*&8 acula&ura a*&a e de*&ina&6 unor i$norani care $nde*c n&r2un anu+i& <el8 Nivelul lor in&elec&ual nu e +ai ridica& dec& al unui oarecare A:A2RATCHIK8 Iar ca o7iec&iv9 rolul unor a*e+enea i$norani e *6 con<u;ione;e creierii occiden&alului o7i-nui&8 = i ce ar <i de <6cu&> n&re76 !crii&orul8 J/4 J/J = De;v6luie <ap&ele9 a+ *pu*9 n*6 drep& -i in&eli$en&8 Ai pe&recu& -ai;eci de ani n Ru*ia8 Ai lua& par&e la colec&ivi;are9 la r6;7oi -i la lup&a an&i2*&alini*&6 de dup68 !crie de*pre a*&a9 n*6 *crie adev6rul8 = N2or *6 pu7lice a-a ceva9 *pu*e el8 i dac6 &o&u-i vor pu7lica9 +6 vor di*&ru$e ca Fa$en& *ovie&icG8 = Bine9 a+ *pu*9 a&unci *pune +inciuni8 = Nu2+i vin n +in&e9 o<&6 el8 Deci;ia *oar&ei !+iorc6i&ul *2a *pn;ura&8 N2a+ -&iu& &rei ;ile9 pn6 nu ne2a lovi& un +iro* n$ro;i&or din ca+era lui8 Ni *2a ceru& *6 p6*&r6+ &6cerea pen&ru a nu *&rica i+a$inea ar+onioa*6 a e+i$raiei8 N2a <o*& nevoie *6 ne convin$6 prea +ul&8 A+ ui&a& de !+iorc6i& n ;iua n care a +uri&8 Era ca -i cnd n2ar <i eHi*&a& nicioda&68 L2a+ -&er* de pe li*&a a$enilor +ei8 i din +e+orie8 B6&6lia +po&riva re$i+ului Au&ori&6ile *ovie&ice i2au per+i* Nurorii *6 plece din Gar68 Cinicul a declara& c6 e de;a+6$i&8 Cre;u*e c6 au&ori&6ile *ovie&ice &irani;au cu adev6ra&D *2a dovedi& acu+ D& erau de *la7e8 En&u;ia*&ul i2a *&rn* +na Cinicului8 Iar eu l2a+ -&er* pe Cinic de pe li*&a +ea de a$eni urea+ de ner67dare *6 ne 7a&e+8 n*6 a*&<el de ineHac&i&6i de *crii&ur6 *n& lip*i&e de i+por&an68 Ceea ce con&ea;6

*ovie&ici8 Iar n&re &i+p 888 Occiden&ul *e *cald6 n +area vic&orie a <orelor de+ocraiei8 i de ce nu> Nurorii i *2a per+i* *6 &reac6 dincolo de <ron&ierele de&e*&a&ei ei pa&rii8 Ce eveni+en& $randio*B Dar ce *e n&+pl6 n&re &i+p n adncurile vieii *ovie&ice> Occiden&ului nici c62i pa*6 +ai puin8 Din punc2 J/5 &ul lui de vedere nu *n& nici un <el de adncuri -i nici n2ar pu&ea <i8 Ce poa&e <i +ai adnc dec& dorina Nurorii de a p6r6*i ca+erele de &or&ur6 7ol-evice> Iar dac6 n acela-i &i+p9 au&ori&6ile au lic%ida& civa reali9 n*69 +ulu+i&6 K.B2ului9 necuno*cui lup&6&ori +po&riva Fre$i+uluiG9 a*&a nu con&ea;68 A&&a vre+e c& Occiden&ul n2a au;i& de ei '-i nici nu vrea *6 aud6(9 a&unci nu *2a n&+2pla& ni+ic -i a*&a2i &o&8 A <o*& un ca; *i+ilar acu+ civa ani8 A&unci al& are Di;iden& a du* o lup&6 eroic6 *6 arele poa&6 &ele<ona n Irana8 La &rei ore dup6 pro&e*&ul %o&6r& al opiniei pu7lice +ondiale9 Di;iden& a pu&u& c%e+a :ari*ul8 n &i+pul convor7irii el a con<ir+a& c6 i *e in&er;i*e*e cu adev6ra& *6 poar&e convor7irea8 i a&unci Occiden&ul *2a +ndri& cu acea vic&orie8 n&re &i+p n*69 n&r2un ora- de provincie ridicau un periculo* $rup de F&erori-&iG 88 8 "n prie&en care era anc%e&a&or de *ecuri&a&e +i2a *pu* c&e ceva la un pa%ar8 i2a *pu* de a*e+enea c6 +e+7rii $rupului ncerca*er6 *6 *&a7ilea*c6 con&ac&ul cu ;iari-&ii occiden&ali -i liderii di;idenilor din capi&al68 Ace-&ia din ur+6 au cre;u& c6 provincialii erau a$eni K.B8 Ioar&e convena7ilB Binecuno*cuii no-&ri di;ideni nu2-i pu&eau i+a$ina c6 ar pu&ea <i -i alii n Ru*ia capa7ili *6 lup&e +po&riva Fre$i+uluiG n a<ara lorD -i *6 lup&e +po&riv6 cu al&rui*+ -i9 +ai +ul&9 <6r6 *6 *e 7a;e;e pe cele7ri&a&e n Occiden&8 Deci;ia *oar&ei Cinicul a $6*i& de lucru n&r2un +ic ora- din nordul .er+aniei8 Toa&6 ;iua a+ 76u& cu el ;$o+o&o*8 = Cu+ +6 aran@e;9 v6 dau de -&ire9 +i2a *pu* la plecare8 Vino -i *&ai la +ine8 Acu+ o *6 a+ o $roa;6 de 7ani8 O *6 7e+ cu+ *e cuvine9 ca la !oar&a &a *e va re;olva -i ea n curnd8 B6&6lia +po&riva re$i+ului :e pri+a pa$in6 a ;iarelor *e dau de&alii privind $reva <oa+ei J/1 ar+e *ovie&ice c6&re &oa&e 6rile a<ricane Care con*&ruie*c *ociali*+ul9 precu+ -i arelui Di;iden&8 "ndeva n pa$ina ;ece9 la F&iri pe *cur&G9 e o +eniune privind +a@orarea livr6rilor de o*cova8 O *6 vor7i+8 Nu &e n&ri*&aB

de*pre &ri+i&erea al&or 54 444 de *oldai n A<$ani*&an8 .lu+eul a *pu* c6 arele Di;iden& a nv6a& acu+ cu+ *6 po*&ea*c68 = A-a c6 a7ia acu+ poa&e declara o nou6 $rev6 a <oa+ei9 cernd 8 8 8 = Cernd ca &oi *oldaii *ovie&ici *6 <ie re&ra-i din A<$ani*&an9 eHcla+6 En&u;ia*&ul8 = De ce -i2ar 7a&e capul cu ni+icuri de *oiul 6*&a> *pu*e .lu+eul8 A $6*i& ceva +ul& +ai i+por&an& pen&ru care *6 <ac6 $reva <oa+eiE i *2a ar* 7ecul de pe coridor8 Anc%e&a = Cu+ pu&e+ *l67i -i di*&ru$e *i*&e+ul *ovie&ic din in&erior> = Dac62+i per+i&ei9 a+ *6 ncep prin a v6 *pune o para7ol6 -i apoi o $enerali&a&e8 :recu+ Cri*&o*9 po& *6 +6 re;u+ la para7ole8 n*6 a-a cu+ a dovedi& eHperiena i*&oric69 nici cei +ai apropiai di*cipoli ai *6i n2au nele* +e*a@ul para7olelor9 iar $eneraiile ul&erioare le2 au in&erpre&a& n &oa&e <elurile po*i7ile8 Noi ru-ii9 nc6 de pe &i+pul <a7uli*&ului Krlov9 ave+ o +inuna&6 da&in6E *6 d6+ o eHplicaie popular6 c%iar -i celei +ai pri+i&ive para7ole8 E adev6ra&9 nici a*&a n2a@u&6 <oar&e +ul&9 oa+enii &o& nu nele$ ni+ic8 :e de al&6 par&e n*6 r6+i cu con-&iina cura&68 A <o*& oda&6 o <a+ilie de in&elec&uali *ovie&ici8 !oul -i *oia erau cerce&6&ori8 Apar&a+en&ul era de*i$ur +ul& prea +ic8 :6rinii lor au +uri& -i deoda&6 &o&ul n ca*6 a deveni& +ai *paio* -i viaa +ai u-oar68 Iericirea perec%ii nu era u+7ri&6 dec& de o 7unic6 76&rn68 Bunica avea aproape nou6;eci de ani9 dar nici nu *e $ndea la +oar&e8 Era nc6 n pu&ere9 7le*&e+a&a8 Avea c%iar -i civa dini adev6rai8 Dini ca de cal8 Cu ea n ca*6 viaa era i+po*i7il68 n con*ecin69 *oii in&elec&uali *2au %o&6r& *2o <ac6 pe 7unic6 *6 +oar6 de inaniie8 Nu deoda&69 ci &rep&a&8 Au inven&a& o %ran6 care *6 *e po&rivea*c6 *copului8 !oul lucra n&r2un in*&i&u& +odern a-a c6 a *&a7ili& raiile la co+pu&er8 i au ncepu& *62-i aplice pianui8 Nci n&r2"r <il+ de $roa;6 n2ai v6;u& ceva care *6 aduc6 cu ce i *2a n&+pla& 7a7ei8 !la769 $al7en69 cl6n6nind din dinii de cal 7n&uia prin ca*6 c6u&nd ceva de +ncare8 n*68 8 8 In*6 e<ec&ul *con&a& nu *e producea8 Au &recu& &rei luni9 apoi al&e &rei9 -i apoi nc6 &rei8 i n &o& ace*& &i+p9 *corpia 76&rn6 c6p6&a pu&eri noi8 Au c%e+a& un doc&or8 A con*ul&a&2o pe 7unic6 -i le2a *pu* adora7ililor nepoi c6 era *6n6&oa*6 &unD un <el de +u+ie e$ip&ean6 care va &r6i o +ie de ani8 Cei doi *oi au <o*& cuprin-i de $roa;68 Ce pu&eau *6 <ac6> Au;i*er6 de un nelep& care &6+6duia 7oli incura7ile -i re;olva pro7le+e in*olu7ile8 = Da9 dra$ii +ei9 a *pu* nelep&ul9 -&ii c6 cea +ai pu&ernic6 <or6 din lu+e e Vir&u&ea8 Iu7ii2o pe 7unica voa*&r69 ncon@urai2o cu a&enii9 cu+p6rai2i un pui9 *au -i +ai 7ine9 o $*c68

L6*ai2o *6 *e 7ucure de dini8 i &r6ii n paceB Cei doi l2au 7le*&e+a& pe nelep&9 <olo*ind eHpre*iile cele +ai &eri7ile8 Dar ce pu&eau *6 <ac6> Au %o&6r& *6 ncerce &o&u-iD n2aveau ni+ic de pierdu&8 i &rei ;ile +ai &r;iu9 iu7i&a 7unicu6 era +oar&6 -i2n$ropa&68 = A*&a n*ea+n6 c6 Occiden&ul <ace 7ine a&unci cnd &ri+i&e ali+en&e -i ec%ipa+en& "niunii !ovie&ice> = C&6 drep&a&e avea Cri*&o*E au urec%i de au;i&9 dar n2a*cul&68 A@u&oarele occiden&ale nu +7un6&6e*c *i&uaia populaiei *ovie&iceE a@u&6 doar au&ori&6ilor n e<or&urile de a con*olida pu&erea +ili&ar68 !ocie&a&ea *ovie&ic6 e puin +ai co+plica&6 dec& 7ia&a 76&rn68 C& r6u -i c& 7ine -i n ce co+7inaie &re7uie aplica&e cele dou6 in$redien&e "niunii !ovie&ice pen&ru a v6 *a&i*<ace vi*urile dra$i9 a*&a e ceva ce ar &re7ui *6 <ieC do;a& -i9 +ai +ul&9 do;a& prin *&udiul carac&erului -i *&6rii ace*&ei F76&rneG8 !arcina a*&a e*&e n*6 dincolo de pu&erile *ovie&olo$ilor occiden&ali9 )re+linolo$ilor9 o<ierilor de in<or+aii9 ;iari-&ilor9 cri&icilor re$i+ului -i dile&anilor din e+i$raie8 = Bine9 -i cine e capa7il de a-a ceva> = Dac6 aproape &oa&6 lu+ea *e o<er6 &re7uie *6 <ie ceva necura&B = :o& cei de la Cen&ru *2o <ac6> = Nici n&r2o +ie de ani8 = i ai pu&ea2o re;olva Dvoa*&r6> = Eu da9 n*6 nu +i *e va da voie8 = Cine n2o *6 v6 dea voie> J/N J/3 = Toi cei care au ceva de2a <ace cu n&rea$a a<acere8 i *n& enor+ de +uli8 = n*6 n ;iua de a;i9 ai nevoie de o +are ec%ip6 de cola7ora&ori pen&ru a a@un$e la re;ul&a&e *erioa*e8 = E adev6ra&8 Oricu+9 n ca;ul 6*&a e nevoie de o dic&a&ur6 a c&orva in&elec&uali9 care *6 <ie cu adev6ra& co+pe&eni -i &enaci n e<or&urile de a a@un$e la re;ul2 I &a&e -&iini<ice8 = A*&a2i o idee pur *ovie&ic68 Noi &r6i+ n&r2o de+ocraie8 = De <elul 6*&a de de+ocraie nu duce lip*6 nici "niunea !ovie&ic68 n*6 acolo9 vai9 *e re*i+&e o +are lip*6 de adev6ra&6 dic&a&ur68 Din nou de*pre vii&or La Cen&ru are loc un *i+po;ion con*acra& *i*&e+ului poli&ic -i *ocial din Ru*ia dup6 pr67u-irea pu&erii *ovie&ice8 !peciali-&ii *2au aduna& de pe &o& cuprin*ul lu+ii8 Din plic&i*eal6

+2a+ du* -i eu8 Din n&+plare a+ ni+eri& la o con<erin6 a unui 7inecuno*cu& &eore&ician al e+i$raiei8 Te;a *a de 7a;6 era c6 Ru*ia &re7uie '&re7uie neap6ra&( *6 *e ren&oarc6 la *&area de lucruri Fpo*&2<e7rua2rieG n*6 Fan&e2oc&o+7rieG8 Valuri de aplau;e l2au in*pira& pe vor7i&or c6&re pro*&ii -i +ai +ari8 F:roprie&a&ea priva&6 are avan&a@e indi*cu&a7ile n <aa proprie&6ii de *&a&G8 Ar$u+en&e ire<u&a7ile *e *uccedau rnduri9 rnduriE FDe eHe+plu9 nu+ai un procen& din p6+n&ul ara7il din "niunea !ovie&ic6 *e a<l6 n proprie&a&e par&icular69 n*6 ace*& *in$ur procen& produce +ai +ul&e verdeuri dec& &oa&e col%o;urile -i *ov%o;urile la un loc8 Ce poa&e <i +ai convin$6&or dec& a*&a> Econo+ia cen&rali;a&6 +piedic6 de;vor&area indu*&riei -i pro$re*ul &e%nolo$ic8 !i*&e+ul planului *2a pr67u-i&8 :lanurile nu *e ndepline*c8 Hao*ul do+ne-&e n ar68 Ideolo$ia +arHi*&6 a da& <ali+en&8 Ni+eni9 nic6ieri n lu+e9 nu +ai crede de +ul& n +arHi*+8 Diver$enele ;$uduie +onoli&ul 7a;elor ideolo$ice ale ace*&ei *ocie&6i8 Corupia &o&al6 a deveni& +o&orul co+por&a2 In <e7ruarie J/J0 *2a pr67u-i& ari*+ul -i a <o*& <or+a& ur $uvern provi;oriu8 J/M +en&ului populaiei8 Lup&6&orii devo&ai pen&ru cau;a co+uni*+ului au di*p6ru&8 De$radarea cul&urii8 8 8G A ncepu& *62+i <ie $rea68 A+ ie-i& pe vr<uri din *al69 ur+a& de un individ oarecare8 = !6 ve;i -i *6 nu cre;iB A+ e+i$ra& oare nu+ai pen&ru a a*cul&a idioi ca 6*&a> *pu*e Individul8 Cred c6 dac6 o 7uca&6 de p6+n& produce a&&ea -i a&&ea verdeuri9 a&unci de dou69 de &rei -i de pa&ru ori +ai +ul&e vor <i produ*e pe o 7uca&6 de p6+n& de dou69 de &rei -i de pa&ru ori +ai +are8 :u&erile o+ului *n& n*6 li+i&a&e8 :e o 7uca&6 de p6+n& de dou6 ori +ai +are9 el va produce pro7a7il doar o da&6 -i @u+6&a&e +ai +ul&8 Iar de la un anu+i& punc& ncolo9 cre-&erea &erenului de cul&iva& nu va +ai avea nici un e<ec& po;i&iv *au va avea un e<ec& inver* a*upra re;ul&a&elor8 n &i+p ce &erenurile *e +6re*c9 *e +6re-&e -i nu+6rul celor care2l lucrea;68 i a*&a n*ea+n6 pro7le+e de depo;i&are9 de*<acere pe pia69 &ran*por&9 concuren&68 i de*pre ce e-ec propa$andi*&ic *ovie&ic vor7e-&e> con&inu6 Individul8 Aici *n& +ilioane de oa+eni care la pri+ul *e+n *n& $a&a *6 &r6de;e valorile civili;aiei occiden&ale8 !n& aici de ;ece ani8 i n2a+ $6*i& nc6 un *in$ur ap6r6&or devo&a& al ace*&or valori8 Nu+ai prin&re oa+enii *ovie&ici poi $6*i *pri@ini&ori ai valorilor occiden&ale8 Nici o ie-ire A+ ie-i& n *&rad68 = Ia&6 vii&orul Occiden&uluiB *pu*e Individul ar6&nd *pre un $rup de *&udeni8 Va reu-i oare Occiden&ul *62i poa&6 con&rola> Oricu+9 a*&a2i *arcina lor9 nu a noa*&r68 Ave+ pro7le+ele noa*&re8 .6*e-&i aici %oarde n&re$i ca2re2-i c-&i$6 eHi*&ena pe &e+e *ovie&ice9

n*6 cu $reu ai *6 dai de vreun ru* prin&re ei8 !ocie&a&ea occiden&al6 accep&6 cu $reu ru-i adev6rai8 :o& *6 accep&e Du+ne;eu &ie ce9 dar nu un adev6ra& ru*8 EHi*&6 aici o anu+i&6 &ea+6 a*cun*6 de ru-i8 n adncul ini+ii lor9 occiden&alii vor ca noi *6 r6+ne+ la nivelul p6pu-ilor F+a&rio-)aG9 al 7alalaicilor9 *a+ovarelor9 7ancurilor -i )a;aciocului8 i devin deo*e7i& de enervai cnd ne ar6&6+ *uperiori&a&ea n&r2un do+eniu oarecare8 ncearc6 apoi *6 a*cund6 lucru2 J/0 rile9 *6 le deni$re;e *au *6 le calo+nie;e8 Iar aca*69 drep&9 noi n&re noi <ace+ &o&ul ca *6 ne +piedic6+ *6 <ace+ ceva8 Vor7e*c de*pre Ru*ia9 con&inu6 Individul9 dar ce -&iu ei de*pre adev6ra&a Ru*ie> Dac62 l <aci pe un ru* opin2car9 o *6 &e2n&re7e ce2i aia opinc68 A+ <6cu& oda&6 un *&udiu n&r2unui din colurile cele +ai ui&a&e de lu+e din Ru*ia8 a@ori&a&ea celor cu care a+ *&a& de vor76 +i2au *pu* c6 n2au v6;u& nicioda&6 o opinc68 :n6 nu de +ul&9 ru-ii erau convin-i c6 n Ru*ia car&o<ii *e cul&iv6 din &i+puri i+e+oriale8 !e p6rea c%iar c6 ru-ii au ap6ru& pe lu+e ca ur+are a <ap&ului c6 *&r6+o-ii no-&ri *6l7a&ici *2au l6*a& de +nca& carne -i au ncepu& *6 +6nnce car&o<i8 A-&eap&6 civa ani -i +a@ori&a&ea populaiei din Ru*ia va crede c6 doar n A+erica *e cul&iv6 car&o<ii9 n &i+p ce Ru*ia produce &ancuri9 rac%e&e -i *pu&nici8 :oporul ru* -i2a &r6i& de@a vii&orul8 A*&a eHplic6 indi<erena lui <a6 de vii&or8 !e a<l6 de pe acu+ n po*e*ia orien&6rii *ale i*&orice8 Nu+ai o ca&a*&ro<6 ar pu&ea *6 *c%i+7e lucrurile8 i n linii +ari9 *oar&a poporului ru* nu e o pro7le+6 ru*ea*c68 E o pro7le+6 pen&ru cei care *e &e+ c6 poporul ru* -i va ar6&a re;ervele a*cun*e de pu&ere -i va lup&a pen&ru locul cuveni& di+en*iunilor *ale n i*&oria lu+ii8 :l6cile a*&ea de pa&e<on *e cred ru-i8 :en&ru a <i ru* n*6 nu e ndea@un* *6 vor7e-&i ru*e-&e9 *6 <i cre*cu& n&r2un +ediu ru*e*c -i *6 ci&e-&i au&ori ru-i8 Tre7uie *6 ai ceva +ai +ul&E un de*&in ru*e*c8 n*6 a*&a nu vor8 :re<er6 un de*&in de &ip occiden&al9 *peciali;ndu2*e doar n pro7le+e ru*e-&i8 !e crede c6 noi9 ru-ii9 a+ <i nclinai c6&re no*&al$ie8 Nu e no*&al$ie9 ci al&ceva8 De*pre ce e vor7a9 nu +i2a+ pu&u& da *ea+a8 Nu+ai cnd a+ a@un* aici a+ *i+i& ce2a <o*& Ru*ia pen&ru +ine -i ce2a+ pierdu& irevoca7il8 Dac6 prin&r2o +inune +2a- n&oarce napoi9 <o*&ele +ele le$6&uri &o& n2ar <i re*&a7ili&e8 Oda&6 rup&e nu le poi nn6di8 !n& *i$ur c6 durerea iniial6 a de*p6ririi ar <i nc6 -i +ai acu&6 dac6 +2a- n&oarce8 Aici n Occiden& +ai ai nc6 o *peran6 c6 ai pu&ea renvia &recu&ul8 Dac6 &e n&orci n*6 n Ru*ia9 va &re7ui *6 a7andone;i pn6 -i acea*&6 ul&i+6 *peran68 Acu+ i nele$ pe deplin pe e+i$ranii care *2au n&or* n Ru*ia di*preuind &oa&e aver&i*+en&ele -i -&iind c6 pier n +od *i$ur8 n +in&ea +ea9 -&iu c6 Ru*ia

dup6 care &n@e*c a nce&a& *6 +ai eHi*&e de +ul&8 A*&a J/O n*6 nu +6 +piedic6 *6 &n@e*c +ai depar&e8 Din con&ra9 &n@e*c dup6 propriul &recu& le$a& de &recu&ul ru*e*c9 care a di*p6ru& pen&ru &o&deauna8 &iu c6 viaa n Ru*ia a <o*& un co-+ar -i n &recu&8 i nele$nd ace*& lucru &n@e*c &o&u-i -i +ai &are8 i nu *e n&revede nici o ra;6 de lu+in6 n vii&or8 er$ea+ pe una din *&r6due9 plin6 de +a-ini -i <u+ de la +o&oare8 :oliia &oc+ai ridica un ercede* luHo* parca& unde nu era voie8 = E ridicol9 nu> *pu*e Individul8 Occiden&ul e plin de au&o+o7ile9 pe care n2ai unde *6 le parc%e;i8 La noi *n& doar c&eva +a-ini n*6 locuri de parcare c&e vrei8 Ce2i +ai r6u> L2a+ a*cul&a& pe Individ -i a+ *i+i& un *en&i+en& de u-urare c6 nu era+ *in$ur pe lu+e8 A+ *c%i+7a& nu+ere de &ele<on8 A doua ;i l2a+ *una& la nu+6rul pe care +i2l d6du*e8 O voce +i2a r6*pun* c6 acolo nu &r6ie-&e ni+eni cu nu+ele 6*&a8 .re-eala +ea La o*cova a+ ncerca& *6 alc6&uie*c o &eorie a *ocie&6ii co+uni*&e8 Nu pen&ru anu*cri*ul +i2a <o*& +a*ele lar$i9 ci pen&ru u; in&ern9 n cercurile eli&ei in&elec&uale8

con<i*ca&8 A ur+a& o perc%e;iie aca*6 n c6u&area unor even&uale duplica&e8 Apoi +2au <6cu& *6 *e+ne; un an$a@a+en& c6 n2a+ *6 +ai reiau &e+a -i n2a+ *62+i r6*pn2de*c ideile8 Au <6cu& a*&a pen&ru c6 docu+en&ele +arca&e FNu+ai pen&ru u; in&ernG devin i+edia& lar$ cuno*cu&e9 iar &eoria +ea ar <i pu&u& <i <olo*i&6 n *copurile propa$andei an&i2*ovie&ice8 Ideea +ea c6 lip*urile *ocie&6ii noa*&re erau con*ecinele -i +ani<e*&6rile inevi&a7ile ale avan&a@elor ei a <o*& *oco&i&6 $re-i&6 din punc& de vedere -&iini<ic -i d6un6&oare din punc& de veder ideolo$ic8 Dac6 7a;ele *ocie&6ii *n& 7une9 a&unci &oa&e <eno+enele c6rora le dau na-&ere &re7uie *6 <ie -i ele 7une8 Cu al&e cuvin&e9 lip*urile *n& &rec6&oare -i nu *e re<lec&6 a*upra e*enei *i*&e+ului8 nu+ai pen&ru +ine8 Dup6 ce a+ accep&a& propunerea Iniia&orului -i +i *2a per+i* *6 <ac a-a cu+ cred9 +2 a+ deci* *6 pro<i& de ceea ce p6rea a <i o oca;ie unic6 de a2+i *ervi propriile in&ere*e8 A-a c6 aici i2a+ l6*a& *6 nelea$6 pe &oi cei care J// +2au con&ac&a& c6 a+ o &eorie o7iec&iv6 a*upra *ocie&6ii *ovie&ice -i c6 a- pu&ea or$ani;a +ai 7ine ca alii con&inuarea inve*&i$aiilor -&iini<ice8 A*&a a <o*& o $re-eal6 pe care n2a+ +ai pu&u&2o repara8 i n Occiden& &o& de +inciuni capa7ile *62i unea*c6 pe oa+eni e nevoie9 nu de adev6ruri care *6 propa$e pe*i+i*+ul8 Cnd +i2a+ eHpu* ipo&e;a c6 n i2a+ recuno*cu& $re-eala -i ani de ;ile +i2a+ p6*&ra& raiona+en&ele

co+uni*+ eHi*&6 o uni&a&e a lip*urilor -i avan&a@elor9 cri&icii +ei occiden&ali n2au inu& con& c6 punea+ un +are accen& pe lip*uri -i *2au re<eri& nu+ai la <ap&ul c6 vor7ea+ de avan&a@e8 Din punc&ul lor de vedere9 e<ec&ele ne$a&ive *n& ur+area unor cau;e ne$a&ive -i deci co+uni*+ul
<

nu poa&e avea nici un <el de avan&a@e8 A*&a n*e+na c6 &eoria +ea -&iini<ic o7iec&iv6 nu e Ho&6rrile *oar&ei En&u;ia*&ul a o7inu& un F!OZIAL\OHN"N.G8 A*&a n*ea+n6 un apar&a+en& Vie

al&ceva dec& propa$and6 pro2*ovie&ic68

dou6 ca+ere cu o c%irie in<i+68 Acu+ a+enin6 c62-i va c%e+a o $roa;6 de rude -i prie&eni de la o*cova8 K.B2ul le va da cu cea +ai +are pl6cere c&e2un picior n do* al&or c&orva para;ii9 *c%i;o<renici -i 76&rni pen*ionari9 c6rora li *e vor al6&ura 7inenele* -i civa a$eni8 Ne+ii n*69 cu Fcon-&iina lor 'p6&a&6G au *&r676&u& a&&a cale pe dru+ul 6*&a c6 nuG +ai po& da napoi8 Toi pen*ionarii di*poni7ili l2au a@u&a& pe En&u;ia*& *62-i +pac%e&e;e &oa&e 7oar<eleE C& *&6&u*e la :EN!ION cu+p6ra*e n draci &o& <elul de vec%i&uri de pe la *olduri8 i <u*e*e ndea@un* de de-&ep& *62-i aduc6 de la co+ple&e ale lui .lu+eul Din $rupul no*&ru9 n :EN!ION au r6+a* nu+ai cuplurile = :ic&orul -i Di;iden&ul9 pe ale c6ror neve*&e a7ia le cuno*c =-i .lu+eul8 .lu+eul a-&eap&6 vi;a de plecare n !&a&ele "ni&e8 Ie-i+ +preun6 *6 ne pli+76+ prin 544 ora- -i *6 7e+ &o& ce ne pu&e+ per+i&e8 a+u;an&e9 de $enul celei care ur+ea;6 E = Tr6ia+ n car&ierul cel +ai di;iden& din o*cova9 *pu*e el8 Blocul no*&ru era aproape n n&re$i+e di;iden&9 cu c&eva eHcepii8 Iire*c9 K.B2ul a ncerca&8cu noi &o& <elul de &rucuri9 +a@ori&a&ea i+7ecile8 :oi *62+i *pui de ce *n& a&& de cre&ini> Dac6 +2ar <i pu* pe +ine9 n -a*e luni <6cea+ din di;ideni o 7ri$ad6 de <run&a-i n +unc68 :e *cara +ea9 locuia unul din puinii ne2di;ideni8 Era *ecre&ar de par&id la o in*&i&uie8 Di;iden&ul FNG locuia cu un e&a@ +ai @o*8 !ecuri&a&ea a deci* *62i n*cene;e ceva lui FNGE *62i plan&e;e n ca*6 dolari9 *62i <ac6 perc%e;iie -i *62l acu;e de a<aceri ile$ale cu valu&68 !ecuri-&ii au ncurca& e&a@ele 'nici nu2i de +irare( -i au plan&a& dolarii n apar&a+en&ul !ecre&arului de par&id8 Neva*&a !ecre&arului &oc+ai <6cea cur6enia de pri+6var6 -i a $6*i& dolarii8 Ca 7uni co+uni-&i9 i2au pu* deopar&e -i a doua ;i di+inea6 au da& <u$a la F*%opG8 Acolo au <o*& are*&ai8 !ecuri&a&ea *2a i2a *pu* c&eva i*&orioare +o*covi&e +ai lini-&e -i c%iar +ai $ol8 o*cova o n&rea$6 7i7lio&ec69 inclu*iv operele arH9 En$el* -i Lenin8 Dup6 plecarea En&u;ia*&ului9 n F:EN!IONG *2a <6cu&

*up6ra& <oar&e9&are pe ei8 La ur+6&oarele ale$eri de par&id9 !ecre&arul n2a +ai <o*& nu+i& n 7iroul or$ani;aiei8 Iar Di;iden&ul FNG i2a pre&in* *62l de*p6$u7ea*c6 pen&ru c6 dolarii <u*e*er6 de*&inai apar&a+en&ului lui8 Dac6 ar <i $6*i& el 7anii n ca*6 '-i cu *i$uran6 c6 i2ar <i $6*i&( n2 ar <i ncurca& lucrurile a-a cu+ <6cu*e !ecre&arul8 "n co-+ar99nu> Edi<iciul Lucr6rile de con*&rucie *n& &er+ina&e8 V6d cu propriii oc%i ce n*ea+n6 :er<eciunea A7*olu&68 Cui i e*&e n*6 de*&ina& ace*& Ca*&el Ier+ec6&or9 ace*& !6la- al Do+nului9 acea*&6 Nav6 !paial69 ace*& :ala& al Iru+u*eii -i Iericirii> 6ria !crii&orul *e pln$e de o cri;6 a crea&ivi&6ii8 = Dac6 a- avea9 o &e+6 $rav6 -i o in&ri$6 pa*ionan&69 *pu*e el9 a- pu&ea *crie un ro+an n c&eva luni8 8 8 54J = Ai2a- pu&ea *pune o pove*&e +o*covi&68 Ai pu&ea2c &ran*<or+a n&r2un ro+an +ai cau*&ic dec& cele *cri*e de Ka<)a8 La o*cova &r6ia oda&6 run *avan&8 In &ineree *e ndr6$o*&i*e ne7une-&e de o <e+eie 6ria8 !avan&ul a ncerca& *6 *e *pn;ure9 n*6 care n2a vru& *6 *e +6ri&e cu el8 :e e1 o c%e+a

au reu-i& *62l *alve;e8 In &i+p ce a&rna de <unie el a re*i+i& pl6ceri *eHuale8 nain&e de a*&a '-i dup6 aceea( el nu avu*e*e nici o <e+eie8 A&unci a inven&a& o +a-in68 O +a-in6 *pecial699de <6cu& dra$o*&e8 I2a *pu* F 6riaG8 Cnd *i+ea nevoia de vreo <e+eie *e ducea la 99 6riaG9 *e *pn;ura9 -i *a&i*<6cea dorina -i F 6riaG l *alva8 A &r6i& a-a cu ea vreo &rei;eci de ani8 I2a <o*& cu de*6vr-ire <idel82O alin&a9 i aducea <lori9 i <6cea declaraii de dra$o*&e8 C&eoda&6 *e cer&au8 O acu;a de r6ceal68 A deveni& -i $elo* -i o 76nuia c62ln-eal68 = De unde -&ii &oa&e a*&ea> = Din @urnalul lui8 n&r2o ;i9 !&uden&ul *6u <avori& -i rola7ora&orul *6u apronia& a ri&& din n&+nlare c&eva pa$ini de @urnal -i a de*coperi& eHi*&ena F 6rieiG8 !&uden&ul a pndi& un +o+en& prielnic *i *2a du* -i el la F 6riaG9 pe care a ncepu& apoi *2o vad6 ade*ea8 Dup6 aceea acu;aiile privind r6ceala F 6rieiG au deveni& -i +ai de*e n @urnalul :ro<e*orului8 Iar ea la rndul ei9 nce&9 nce&9 a ncepu& *6 nu +ai ai76 c%e< de el9 pre<erndu2l pe &n62rul !&uden& 76&rnului :ro<e*or8 i a veni& -i ;iua cnd F 6riaG nu l2a +ai *alva& pe vec%iul iu7i&9 care a@un*e*e *2o de;$u*&e8 = !n&e+ n plin -&ini<ico2<an&a*&ic8 = Da9 ai drep&a&e8 6 $ndea+ c%iar la o eHplicaie n *en*ul 6*&a9 innd con& de nece*i&a&ea ncadr6rii n&r2un $en li&erar8 = Bine9 dar de <ap&9 ce *2a n&+pla&>

= !&uden&ul l invidia pe :ro<e*or -i voia *62i ia locul8 Dup6 ce2a de*coperi&2o pe F 6riaG9 i2a dere$la& pur -i *i+plu un +ecani*+8 = A*&a2i doar o 7anal6 pove*&ire cri+inal68 E li&era&ur6 de +na a doua8 Nu poi *6 n@$%e7e;i nici +6car o pa$in6 de li&era&ur6 7un6 din&r2o pove*&e ca a*&a8 = Dac6 nu2i place9 po& *62i o<er al&a9 o pove*&ire cu un +u-c6&or carac&er *ocial9 *62i *pune+E cu+ *6 ap6r6+ Occiden&ul *au9 ceea ce2i &o&una9 cu+ *62l cuceri+8 545 Cu+ *6 ap6r6+ Occiden&ul Ce poa&e opune Occiden&ul +po&riva ar+a&ei *ovie&ice n ca;ul n care ea va a&aca de;l6nui&> n&i9 +po&riva oric6rui &anc poa&e opune ;ece &ri7une de la care ap6r6&orii Occiden&ului vor pu&ea cri&ica li7er = nu o*cova de*i$ur9 <erea*c62ne Do+nul de a-a ceva9 ci propriul *i*&e+ *ocial -i propriile $uverne8 A*&<el *oldaii *ovie&ici vor pu&ea vedea ce <el de li7er&a&e e n Occiden&8 n al doilea rnd9 de2a lun$ul <ron&ierelor cu R6*6ri&ul9 Occiden&ul ar pu&ea or$ani;a vn;6ri +a+u& la preuri de *olduri *au9 -i +ai 7ine9 +p6rirea pe $ra&i* a &u&uror 7unurilor la care oa+enii *ovie&ici nici n2au vi*a&8 A&unci or *6 vad6 ei c& e de ridica& *&andardul de via6 din Occiden&B n *<r-i&9 n avan$arda ar+a&elor occiden&ale vor +6r-6lui %oarde de &erori-&i lup&nd pen&ru Du+ne;eu -&ie ce9 plu* *&udeni -i copii re7eli8 !oldaii *ovie&ici vor vedea <iine u+ane <6r6 <ee9 cu ciorapi de da+6 pe*&e oc%i8 i *e vor cu&re+ura de <ric68 Cnd *&udenii *e vor repe;i *6 ocupe &ancurile9 n care *e -&ie c6 nu2i prea +ul&6 lu+e9 ar+a&a *ovie&ic6 *e va opri8 Iar cnd $rupurile de copii *e vor repe;i ipnd la &ancuri9 r6*&urnndu2le -i dndu2le <oc cu coc&eiluri *pri@inii de pu-ca-i le&oni( vor re*&a7ili Cu+ *6 cuceri+ Occiden&ul :e de al&6 par&e9 Europa Occiden&al6 poa&e <i cuceri&6 cu +inile $oale8 :en&ru a*&a e *u<icien& *6 eH&inde+ &oa&e con&ac&ele po*i7ile cu Occiden&ul8 E+i$raia &re7uie +6ri&6 de ;ece ori8 Ele+en&ul di;iden& al e+i$raiei &re7uie n&6ri&9 iar a*&a pre*upune per<ecionarea produciei n +a*6 de di;ideni8 Tre7uie crea&e in*&i&u&e *peciale pen&ru ei9 inclu*iv univer*i&6i8 Tre7uie pu7lica&e 7ro-uri de +a*6 -i c6ri de*pre cu+ *6 devii di;iden&8 Di;iden&a &re7uie di*e+ina&6 n *cri* -i la &elevi;iune8 Tre7uie or$ani;a&e *i+po;ioane *peciale -i con$re*e precu+ -i *c%i+2 541 7uri re$ula&e de eHperien68 :roa*peilor di;ideni &re7uie *6 li *e in6 cur*uri de li+7i *&r6ine -i de &e%nica *&a7ilirii con&ac&elor cu repre;en&anii *erviciilor *&r6ine de in<or+aii8 olo&ov9 ar+a&a *ovie&ic6 in&rnd n panic6 va <u$i +ncnd p6+n&ul *pre !i7eria8 Iar apoi9 n &eri&oriile eli7era&e9 e+i$ranii ru-i 'adic6 evrei onar%ia -i Or&odoHia8

Dup6 &recerea eHa+enelor <inale9 di;idenii &re7uie *6 <ac6 *&a$ia&ura n la$6re de +unc6 cu re$i+ *pecial8 La ie-ire li *e vor decerna diplo+e a&e*&nd c6 dein6&orul e*&e un Di;iden& Acredi&a&9 ur+nd apoi *6 <ie eHilai n Europa Occiden&al6 *au !&a&ele "ni&e8 La plecare li *e va da &o&al6 li7er&a&e de aciune8 In re*&9 &o&ul *e va pe&rece n +od au&o+a&8 Dup6 ;ece ani9 Occiden&ul va ridica +inile -i va accep&a orice condiii9 n ca;ul n care ne vo+ da acordul la reducerea e+i$raiei -i a con&ac&elor reciproc avan&a@oa*e cu lu+ea apu*ean68 n ace*& +o+en&9 i vo+ F*<6&uiG *6 acep&e *i*&e+ul co+uni*&8 !crii&orul a *pu* c6 cele dou6 *u7iec&e ar <i 7une nu+ai pen&ru li&era&ur6 de +na a douaE adic6 pen&ru *crii&ori *a&irici -i u+ori-&i8 El *crie li&era&ur6 *erioa*68 El &re7uie *6 *ape +ul& +ai adnc8 El &re7uie *6 *&r6pun$6 cele +ai pro<unde *ecre&e ale ini+ii o+ului8 El vi*ea;6 *6 *crie o anali;6 pro<und6 a eHperienelor unui *crii&or eHcepional9 care9 <ora& *62-i p6r6*ea*c6 ara -i r6pindu2i2*e 8 8 8 Eli&a in&elec&ual6 6 duc aca*6 pe dru+ul o7i-nui&9 de2a lun$ul rului8 Apa din ru a di*p6ru& aproape cu &o&ul a-a c6 *oldaii Ba&alionului !pecial A+<i7iu vor &re7ui *62-i pun6 76rcile de cauciuc pe roa&e8 A+ *en;aia c6 In*pira&orul p6-e-&e al6&uri de +ine9 eHpunndu2-i ideile &r6*ni&e8 = In&elec&uali&a&ea9 *pune el9 nu e o+o$en69 pen&ru c6 a deveni& un <eno+en de +a*e acu+8 !crii&orul &6u e*&e un &ipic repre;en&an& al +a*ei de in&elec&uali ne&alen&ai9 $6uno-i -i laco+i8 :n6 acu+9 *&6 +ai 7ine ca +uli alii8 Nu e pro*&8 Ca ru* a &recu& prin perioade di<icile -i a *u<eri&8 n cadrul in&elec&uali&6ii eHi*&6 un cerc re*&rn* care con*&i&uie cu adev6ra& creierul -i $eniul *ocie&6iiD eli&a noa*&r6 in&elec&ual68 Dac6 *cor+one-&i a&en& prin ro&iele *ocie&6ii noa*&re vei de*coperi +ereu produ*ele ac&ivi&6ii eli&ei in&elec&uale8 para;i& pe *oco&eala 54N ei8 a@ori&a&ea in&elec&ualilor -i n*u-e-&e cele produ*e de eli&6 -i <al*i<ic6 *i&uaia $eneral6 a cul&urii n *ocie&a&e8 Are aliai au&ori&6ile9 care -i ele p6;e*c *&ra-nic ace*& *ecre&9 deoarece n cali&a&e de au&ori&6i u;urp6 <unciile in&elec&ului8 Dein6&orii pu&erii &re7uie *6 apar6 nu nu+ai pu&ernici9 dar -i nelepi8 Ce *2ar n&+pla n ar+a&6 dac6 &oa&6 lu+ea ar a<la c6 planul vii&orului con<lic& a <o*& alc6&ui& de un $rup de o<ieri &ineri9 condu-i de un c6pi&an care nu -&ie 7ine nici *6 dea co+anda Fnain&e +ar-G> !6 lu6+ +ecani*+ul repre*iunii *&alini*&e8 De&rac&orii no-&ri pun &o&ul pe *ea+a lui !&alin n*u-i -i a celor apropiai lui8 De <ap& n*6 el n2ar <i pu&u& nicioda&6 eHi*&a <6r6 in&elec&uali&a&e -i9 n ul&i+6 in*&an69 <6r6 eli&a in&elec&ual68 !&alin a <o*& pl6nui&9 ela7ora&9 crea& a*a in&elec&uali&6ii a*cunde ace*& <ap& pen&ru c6 ea eHploa&ea;6 propria eli&6 +ai +ul& ca oricine -i &r6ie-&e ca un

-i pu* n +i-care de +e+7rii *o<i*&icai ai in&elec&uali&6ii8 A+ <o*& oda&6 n&r2o co+i*ie care a *&udia& ace*& a*pec& al repre*iunii *&alini*&e8 Dac6 i2a- *pune care din in&elec&ualii no-&ri au <o*& a+e*&ecai -i cu+ *2au de*curca& +ai pe ur+69 n2ai *6 +6 cre;i8 Din <ericire pen&ru i*&orie9 &oa&e ur+ele par&icip6rii lor au <o*& -&er*e8 Iar de*cendenii no-&ri vor pu&ea doar pre*upune adev6ra&ul rol al in&elec&uali&6ii n cri+ele epocii *&alini*&e8 C%iar -i a-a9 e*&e +ul& prea &r;iu *6 a*cun;i rolul @uca& de in&elec&uali n <urni;area @u*&i<ic6rilor ideolo$ice pen&ru ace*&e cri+e8 Repre*iunea *&alini*&6 aparine &recu&ului8 Viaa +er$e nain&e8 i n&r2o ar6 a&& de i+en*6 ca a noa*&r6 *e <or+ea;6 n&o&deauna +ecani*+e ciclopice pen&ru re;olvarea unor pro7le+e nu +ai puin i+por&an&e ca cele privind perioada *&alini*&68 Cre;i c6 ace*&e pro7le+e po& <i re;olva&e prin e<or&uri ale in*&i&uiilor o<iciale> Acu+ n&rea$a ar6 *e pre$6&e-&e pen&ru un r6;7oi +ondial8 E*&e i+po*i7il *62i i+a$ine;i $i$an&icul e<or& de $ndire <olo*i& n ace*& *cop8 i cine <ace &o&ul> Cine vine cu idleile> Iire*c9 +a*a in&elec&ualilor in&ervine ca in&er+ediar n&re eli&a in&elec&ual6 -i re*&ul *ocie&6ii8 A+ <ora& n&rea$a in&elec&uali&a&e *6 lucre;e pen&ru noi9 au&ori&6ile8 ai +ul& ca nain&e9 ne <olo*i+ -i de in&elec&uali&a&ea occiden&al68 !62i dau un +ic eHe+plu9 unul din +ul&ele +ii *i+ilare8 O car&e cri&ic6 la adre*a *ocie&6ii *ovie&ice a ap6ru& n&r2o ar6 occiden&al69 *i+ul&an cu o &raducere a unei c6ri a acade+icianului FNG8 "n <uncionar al a+7a*adei noa*&re a a<la& cine va <i cri&icul care va recen;a a+7ele volu+e8 :en&ru ace*& <el de lucruri ave+ nenu2 543 +6ra&e -i in<aili7ile *ur*e de in<or+are care nu ne co*&6 ni+ic8 C&eoda&69 c%iar noi reco+and6+ per*oane core*pun;6&oare9 iar edi&urile ne ie* cu 7un6voin6 n n&+2pinare8 O n&lnire9 aparen& n&+pl6&oare9 a avu& loc n&re Cri&ic -i unul din diplo+aii no-&ri8 Diplo+a&ul a l6*a& *62i *cape c6 *e in&enionea;6 &raducerea uneia din c6rile Cri&icului n ru*e-&e8 Re*&ul vine de la *ine8 A ap6ru& o recen;ie proa*&6 pen&ru car&ea care cri&ica re$i+ul *ovie&ic -i una eHcepional6 pen&ru car&ea acade+icianului *ovie&ic8 C& valorea;6 cu adev6ra& cele dou6 c6ri9 -&ii <oar&e 7ine8 Du7ii = 6 n&re7 dac6 nu cu+va eHa$er6+ rolul eli&ei in&elec&uale n arele A&ac +po&riva Occiden&ului9 a+ *pu* n&orcndu2+6 +en&al c6&re In*pira&or8 !ocie&a&ea con&e+poran6 e*&e *a&ura&6 in&elec&ual8 Oa+enii o7i-nuii9 pe care in&elec&ualii i con*ider6 i$norani -i pro-&i9 au capaci&6i in&elec&uale *u<icien&e pen&ru a re;olva &oa&e pro7le+ele vieii con&e+porane8 Iar dac6 e vor7a de nele$erea ace*&or pro7le+e9 in&elec&ualii nu le *n& n nici un <el *uperiori8 Ba din con&r68 In&elec&ualii i dep6-e*c pe cei care *e ocup6 cu lucruri prac&ice

nu+ai n planul lo$oreii8 Dac6 in&elec&ualii i2ar nlocui pe liderii *ocie&6ii noa*&re9 lucrurile ar +er$e +ul& +ai r6u9 pen&ru c6 in&elec&ualii nu au nici un <el de *i+ al reali&6ii -i nici 7un *i+8 :en&ru ei ver7o;i&a&ea e +ul& +ai i+por&an&6 ca le$ile reale -i &endinele pro$re*ului *ocial8 :rincipiul p*i%olo$ic al in&elec&ualilor e*&eE Fpu&e+ or$ani;a &o&ul cu+ nu *e poa&e +ai 7ine9 n*6 nu ni *e o<er6 -an*aG8 Adev6rul e c6 po& or$ani;a viaa n cel +ai 7un <el po*i7il nu+ai n condiii care *e dovede*c nereali;a7ile n prac&ic6D -i de aceea *n& incapa7ili de a aciona +6car c& acei conduc6&ori pe care i di*preuie*c8 :re;enii lideri accep&6 viaa a-a cu+ e -i de aceea po& *6 <ac6 &o&u-i c& de c&8 In&elec&ualii9 pe de al&6 par&e9 *e *i+& @i$nii pen&ru c6 viaa nu *e a<l6 *u7 con&rolul lor8 Con*ider6 a*&a nedrep&8 !n& periculo-i pen&ru c6 n aparen6 *n& de-&epi9 iar n reali&a&e )*n& ni-&e pro-&i9 ra<inai de +e*eria pe care o eHerci&68 54M De eHe+plu9 *6 lua+ acea*&6 pro7le+6E poa&e un $rup de $enii alc6&ui un plan poli&ic pe &er+en lun$ pen&ru conducerea 6rii> Voi r6*punde ca&e$oric9 nuB De ce> :re+i*ele -i concep&ul *n& un lucru9 condiiile eHecu&6rii lor al&ul8 .eniile concep n a7*&rac&9 adic6 depar&e de F+6run&eleG circu+*&ane ale vieii reale8 Dac6 n2ar <ace a-a n2ar <i $enii8 Cre;i de eHe+plu c6 unul din $eniile din prea@+a -e<ului K.B2ului poa&e *6 ia n calcul lu+e*cul <ap& c6 *pionii *ovie&ici din anu+i&e ;one ale Europei Occiden&ale *n& predi*pu-i *6 *e +7e&e9 *6 n-ele9 *6 7a$e in&ri$i -i *62-i 7a&6 @oc de +unc6 = pe *cur&9 *6 *e co+por&e ca ni-&e oa+eni *ovie&ici nor+ali> De*i$ur c6 nu8 Nici unul din cei care iau n con*iderare a*&<el de <ac&ori nu va <i ad+i* n cercul de $enii8 :e opera&or9 pe -e<ul *erviciului K.B i+plica& prac&ic9 pe el l prive*c &oa&e ace*&e $enii ca pe un <or+ali*& idio&8 :e el9 care cunoa-&e din eHperien6 valoarea real6 a <iec6rui coli-or din reea8 La rndul *6u9 ace*&a apro76 planurile eHcepionale ale in&elec&ualilor9 n*6 acionea;6 cu+ crede8 i o7ine unele re;ul&a&e8 A-a c6 la ur+a ur+ei cine e adev6ra&ul $eniu> !pui c6 in&elec&uali&a&ea occiden&al6 lucrea;6 pen&ru noi> !n& *i$ur c6 poi *6 dai +ii de eHe+ple ca acela cu recen;ia c6rii8 In*6 e vor7a de <ap&e +6run&e8 Nu poi *6 <aci un ele<an& din&r2o +ie de -oareci8 = E adev6ra&9 a+ au;i& vocea cavernoa*6 a In*pira&orului8 Nu poi8 Dar de ce *6 ncerci> N2ave+ nevoie de ele<ani8 De -oareci ave+ nevoie8 !au -i +ai 7ine9 de -o7olani8 ilioane de -o7olani8 Vreau *6 *pun -o7olani educai -i in&elec&uali8 !u*piciuni Orice +a-in6 $ndi&oare *e de&eriorea;6 dac6 nu2i <urni;e;i +a&erial adev6ra& a*upra c6ruia *6 *e concen&re;e8 A*&a2i vala7il -i pen&ru +ine8 !n& pe punc&ul de a2+i pierde punc&ele de re<erin6 -i de orien&are *ocial68 Trec de la o <an&e;ie la al&a9 <6r6 a <i n *&are *2o pre<er pe

nici una8 ncepe *6 +i *e par6 c6 &o&ul e vor76rie $oal69 n &i+p ce n reali&a&e *e de*<6-oar6 un @oc &ic6lo* -i +urdar8 Nu *n& n*6 unul din @uc6&ori8 Ei @oac6 cu +ine8 ?uc6&orii *n& *erviciile *ovie&ice -i occiden&ale de con&ra2in2 540 <or+aii8 Ace*&ora din ur+6 le par o <i$ur6 +arcan&6 &ri+i*6 de K.B n&r2o +i*iune *ecre&6 n Occiden&8 :ri+ii dau *6 nelea$6 ace*&ora din ur+6 c6 *u*piciunile lor *n& 7ine <onda&e8 :en&ru ace-&ia9 adic6 *erviciile occiden&ale9 *n& un o7iec& u&il prin care2-i po& de+on*&ra cali<icarea pro<e*ional6 -i a*&<el po& o7ine laudele <orurilor *uperioare8 :en&ru cei din&i *n& un +i@loc u&il de a di*&ra$e a&enia de la adev6raii a$eni ac&ivi8 i ca perdea de <u+8 !n& nu+ai o car&e de @oc pe care una din p6ri *2a deci* *2o pun6 pe +a*6 -&iind c6 adver*arul o va &6ia cu a&uul -i *e va declara *a&i*<6cu& de aparen&a vic&orie8 "n @uc6&or *e +ulu+e-&e cu o vic&orie aparen&69 n &i+p ce adver*arul *6u e*&e $a&a *6 *u<ere o n<rn$ere aparen&6 pen&ru a2-i a*cunde o vic&orie real68 I+por&an& nu e adev6rul o7iec&iv -i drep&a&ea9 ci propriile ac&ivi&6i9 pe care a+7ele p6ri le *oco&e*c a <i un *ucce*8 Ni+ic din @ocul 6*&a nu depinde de +ine per*onal8 Nu po& *6 <ac -i *6 *pun ni+ic din ce2a- vrea8 !oar&a +i2a <o*& %o&6r&6 dinain&e prin n*u-i <ap&ul c6 a+ <o*& ale* pen&ru ace*& rol8 = E adev6ra&9 a+ au;i& vocea In*pira&orului8 Dup6 a*&a *e cunoa-&e un 7un re$i;or = ale$e ac&orul ni+eri& n rolul po&rivi&8 In&enii Nu vreau dec& un *in$ur lucruE *6 ie* din ace*& @oe *&r6in -i *6 devin un *i+plu privi&or8 i2e de a@un* *6 v6d -i *6 nele$8 :rin pro<e*ie -i vocaie *n& cineva care nele$e8 Toa&6 viaa +ea &recu&6 poa&e <i de*cri*6 n&r2un cuvn&E F$ndireG8 Aici n Occiden& cu $reu a- pu&ea *pune c6 po*ed vreunul din lucrurile nor+ale ale vieii de ;i cu ;i9 aproape ni+ic8 A+ deveni& de@a un or$an de $ndire pur -i *i+plu8 i *e ara&6 c6 &oc+ai n ace*& rol al $ndirii pure9 cei de aici au +ai puin6 nevoie de +ine8 :e ln$6 a*&a9 %o+ocu*ul e*&e o per*onali&a&e nu+ai n *en*ul c6 e o <uncie parial6 a colec&ivului8 Rolul +eu de $ndire pur6 *e n*crie ca rol al colec&ivului *ovie&ic8 i po& eHi*&a ca nele$6&or nu+ai adernd la un colec&iv *ovie&ic co+ple&8 = &i+ a*&a9 a+ au;i& vocea In*pira&orului8 Acu+ ca *i+plu *pec&a&or pe +ar$ine vei nele$e +ai 7ine ce *e n&+pl68 Iar cnd &e vei a<la la cap6&ul r67d6rii i vo+ n&inde o +n6 de <r6e*c a@u&or din par&ea colec&ivului no*&ru *ovie&ic8 Ii vo+ da ceva din a@u&orul no*&ru <r6e*c8 Ho&6rrea *oar&ei :ic&orul *2a aciua& &e+porar n&r2o <ir+6 care <ace $lo27ulee pen&ru 7ra;ii de Cr6ciun8

!pune c6 e Fpic&orul principalG8 E eviden& c6 *e laud6 doar -i nu eHi*&6 o a*&<el de <uncie de &ip *ovie&ic aici8 +preun6 cu *oia lui -i2au *&rn* puinele lucruri -i pic&urile nevndu&e -i au pleca& <6r6 *6 *pun6 la revedere8 !pionul *ecolului n&r2o di+inea6 devre+e9 In*pira&orul a veni& -i +2a lua& cu +a-ina o<icial69 a-a cu+ <6cea c&eoda&6 n circu+*&ane eH&raordinare8 = n Occiden&9 +i2a *pu* dup6 ce ne2a+ ndep6r&a& de o*cova9 le place *6 <ac6 din orice nuli&a&e o +are per*onali&a&e8 "n pic&or care nu poa&e nici de*ena e declara& cel +ai +are pic&or al *ecolului9 o %rc6 76&rn6 devine cea +ai +are <ru+u*ee a lu+ii9 de*pre un re$i;or plic&ico* *e *pune c6 e un +are inova&or9 de*pre unul care +;$6le-&e c6 e o in&eli$en6 cople-i&oare8 E la <el n lu+ea noa*&r6 a *pionilor8 aic6 :reci*&69 de*pre cine nu *2a *pu* c2ar <i <o*& cel +ai +are *pion al *ecoluluiB Dar dac6 &e uii la ceea ce au reali;a& cu adev6ra& ace-&i *pioni de $eniu9 e-&i *urprin* pur -i *i+plu de <ap&ul c6 cineva a pu&u& *6 le dea a&enie8 Adev6ra&ele $enii *n& de*coperi&e dup6 *ecole8 n*6 pen&ru ca epoca noa*&r6 *6 <ie cur6i&6 de $unoaie -i *62-i de;v6luie adev6ra&ele $enii9 ei 7ine9 va <i nevoie de +ilenii8 !2a aduna& prea +ul& $unoi8 A&& deoca+da&6 ca *porov6ial6 $eneral68 A+ *62i ar6& a*&6;i cel +ai in*i$ni<ian& *pion pe care l2a+ avu& vreoda&6 n Occiden&9 54O 54/ Dup6 o or6 a+ a@un* la o a-e;are de vili-oare -i ne2a+ croi& dru+ prin noroi c6&re o +a$%erni6 care p6rea nelalocul ei prin&re noile -i coc%e&ele vile8 "n 76&rnel pirpiriu ne2a ie-i& n n&+pinare8 :uin dup6 aceea *&6&ea+ n&r2un cerdac ncon@ura& de <lori9 7nd vo&c6 -i +ncnd *ala+ul care2l adu*e*e+ cu noi8 In*pira&orul i2a ceru& $a;dei *6 ne *pun6 c&e ceva din viaa lui8 .a;da a da& din +ini -i a *pu* c6 n2a <6cu& cu adev6ra& ni+ic de+n de pove*&i&9 i = Toc+ai de a*&a vreau *6 ne pove*&e-&i9 a in*i*&a& In*pira&orul8 i a-a9 de *il69 76&rnul a ncepu& *6 vor7ea*c68 Erau +uli *pioni *ovie&ici n .er+ania nain&e de r6;7oi8 Nen&rerup& erau cule*e in<or+aii din &oa&e *<erele *ocie&6ii8 Cineva &re7uia *6 *or&e;e ace*&e in<or+aii -i *6 le &ri+i&6 la o*cova8 :e a&unci nu erau apara&e elec&ronice8 Nici +i@loacele de co+unicare nu erau ce *n& a*&6;i8 De;a*&rele *2au n+uli& da&ori&6 proa*&ei or$ani;6ri n *or&are -i &ran*+i&ere8 n&rea$a noa*&r6 reea era a+enina&6 de pr67u-ire -i a&unci9 cineva9 undeva9 a +eniona& un &n6r %a;liu din&r2un oarecare in*&i&u& de cerce&6ri din o*cova8 El con*&rui*e -i +anevra diver*e apara&e <oar&e in$enioa*e -i era n *&are *6 re;olve n&r2o clipi&6 pro7le+e

+a&e+a&ice care d6deau de <urc6 luni de ;ile unor doc&ori n -&iin68 :u&ea *6 +e+ori;e;e pa$ini de ;iar din&r2o arunc6&ur6 -i inven&a*e +ul&e al&e F&rucuriG care2i a+u;au pe *avanii in*&i&u&ului8 L2au &ran*<era& pe &n6r la o in*&i&uie po&rivi&6 unde -i2a <6cu& in*&ruc&a@ul -i apoi l2 au &ri+i* n .er+ania8 Acolo l2au a*cun* cu adev6ra& *u7 p6+n&8 Ti+p de doi ani nain&e de r6;7oi -i n &o& &i+pul r6;7oiului a &r6i& n&r2un <el de pivni69 nu depar&e de Berlin8 :ar&e din +i*iunea *a era *6 *or&e;e9 *6 re;u+e -i *6 ci<re;e In cel +ai *cur& &i+p po*i7il enor+ul a<luH de in<or+aii care venea de la &oi ceilali *pioni8 Dup6 nu+ai c&eva luni a&in*e*e un a*e+enea nivel de per<eciune nc& pu&ea aprecia n&r2o <raciune de *ecund6 valoarea rela&iv6 a unui docu+en&8 Din +ul&e +ii de pa$ini pu&ea *6 eH&ra$6 pa*a@ul de+n de a&enie9 c&eoda&6 co+pri+nd in<or+aia n nu+ai c&eva rnduri8 Dup6 r6;7oi au vru& *62l +pu-&e9 a-a ca *6 <ie9 n*6 au renuna& din acela-i +o&iv8 :n6 n J/3O a <o*& inu& la i;olare n&r2o celul6 din Lu7#an)a8 Apoi l2au eli7era& -i i2au da& o pen*ie de +i;erie -i ca*a a*&a ori7il68 Nu2-i poa&e a+in&i ni+ic din ce2a $ndi& n &oi 5J4 acei ani8 Nu2-i poa&e a+in&i nici +6car propriul *i*&e+ de a F*in&e&i;a in<or+aiaG8 F!e $nde*c oare la ceva *i+ilar -i pen&ru +ine>G +i2a+ *pu* a*cul&nd pove*&ea B6&rnului8 = i*iunea &a va <i +ul& +ai co+pleH69 In*pira&orul +i $%ici*e $ndurile8 De da&a a*&a ave+ nevoie de educaie9 erudiie -i cuno-&ine -&iini<ice8 i de creierul &6u de*i$ur8 E-&i privi& &o& ca o +a-in6 $ndi&oare8 Nu con&a n*6 pe <ap&ul c6 vei c6p6&a o ca*6 a&& de aproape de o*cova8 = Ac&ivi&a&ea noa*&r6 n Occiden& d6 re;ul&a&e9 *pu*e In*pira&orul pe dru+ul de n&oarcere8 Dar cu ce pre> E o +inciun6 *<run&a&6 cnd *e *pune c6 nu ne co*&6 ni+ic8 Din con&ra8 nc6 puin -i d6+ <ali+en&8 E i+perio* nece*ar *6 ne *c%i+76+ radical +odul de lucru n Occiden&8 Dar va &re7ui *6 convin$e+ conducerea8 A*&a2i +i*iunea noa*&r6 aici8 i*iunea &a9 acolo9 e *6 ne *pri@ini -i *6 de*coperi ceea ce nu *e poa&e a<la nici din ;iare9 nici din revi*&e9 nici din c6ri -i nici din docu+en&e *ecre&e8 Ce p6ca& c6 n2ave+ &i+p *6 di*cu&6+ de&aliile 8 8 8 = De ce a&&a $ra76> l2a+ n&re7a&8 = Operaiunea E+i$raia e pe *<r-i&e9 *pu*e el8 Ni *2a ordona& *62i pune+ cap6&8 C%iar n clipa n care a+ <i &ra* cele +ai +ari <oloa*e8 A*&a2iB Tre7uie *6 plec8 R6+i cu 7ine8 +i pare r6u c6 ne de*p6ri+8 A+ inu& la &ine -i &e2a+ iu7i& ca pe un <ra&e8 nele$e2+6 n*6 7ine8 E-&i a*ul +eu de a&u8 i poa&e ul&i+ul +eu a&u8 AdioB Ho&6rrile *oar&ei !crii&orul a $6*i& o *lu@76 per+anen&6 n&r2o ca*6 de edi&ur6 an&i2*ovie&ic68 E n al

-ap&ele cer8 !alariul e de +i;erie9 n*6 e $aran&a&8 Iar volu+ul de +unc6 e +ini+D *6 ci&e-&i +anu*cri*e -i *62i *pui p6rerea8 5JJ aici n Occiden&8 Acu+ *e poa&e dedica n pace li&era&urii *erioa*e8 Acu+ va +i-ca +unii din loc8 n&r2un cuvn&9 nu &re7uie nicioda&6 *6 &e la-i cuprin* de di*perare8 Ti+purile $rele &rec9 +ai devre+e *au +ai &r;iu8 Ceva a*e+6n6&or e*&e +aHi+u+ la care poi *pera &u n*ui9 +i2a+ *pu* n &i+p ce a*cul&a+ declaraiile eHu7eran&e ale !crii&orului8 n curnd -i &u vei pune +na pe o pa&e&ic6 *lu@7uli6 -i vei ncerca *62i convin$i pe &oi cei din @ur9 -i pe &ine n*ui9 c6 &i+purile $rele &rec9 +ai devre+e *au +ai &r;iu8 n dru+ *pre F:EN!IONG +i2a veni& o ideeE ce2ar <i dac6 i2a- @uca o <ar*6 !crii&orului> !6 pre*upune+ c6 a- *crie ceva -i a- &ri+i&e *pre pu7licare ca*ei *ale de edi&ur6> !u7 p*eudoni+ de*i$ur8 La ur+a ur+ei e 76ia& 7un8 Nu dorea+ *62l pun n&r2o po;iie *&n@eni&oare8 n&r2o *in$ur6 noap&e a+ *cri* o nuvel68 !u7iec&ul era ur+6&orul8 "n a$en& *ovie&ic vine n Occiden& pre&in;nd c6 e di;iden&8 !e *&r6duie-&e *62-i <ac6 &rea7a 7ine8 :en&ru a*&a n*69 &re7uie *6 devin6 a$en& al *erviciilor de in<or+aii occiden&ale8 K.B2ul l *u*pec&ea;6 de &r6dare -i vrea *62l eli+ine8 !erviciile occiden&ale v6d aici o n*cenare di7ace a K.B2ului -i decid de a*e+enea eli+inarea *a8 Recur$e la ul&i+ul &rucE ncepe *62-i <ac6 &rea7a de +n&uial69 *6 +in&6 -i *6 <ac6 a<aceri pe de l6&uri8 :e *cur&9 *6 *e co+por&e ca un %o+ocu* nor+al8 Drep& re;ul&a&9 &oa&e a$eniile de in<or+aii din lu+e l recuno*c drep& a$en& al lor8 E pro+ova& la o*cova -i e pro+ova& n Occiden&8 Cu+ occiden&alii nu po& de*crie nici +6car o -edin6 a $uvernului9 o n+or+n&are *au un a&en&a& &erori*& <6r6 o nuan6 de *eHuali&a&e9 +i2 a+ +p6na& pove*&irea cu c&eva *cene po&rivi&e8 Aproape la <iecare pa$in6 eroul *e culc6 cu o <ru+oa*6 necuno*cu&6 'n6li+ea J904 +D +i@locul M4 c+D -olduri J9M4 +D -i *nii J9M4 +(8 +ul&9 nu el e cel ce alear$6 dup6 ea9 ci ea e cea care2l dore-&e9 eH&a;ia&6 de re;i*&ena *a cu adev6ra& ru*ea*c68 FAcu+9 *pune ea9 nele$ de ce ru-ii au c-&i$a& r6;7oiul +po&riva .er+anieiG8 A+ &ri+i* pove*&ea *pre pu7licare edi&urii -i a+ a-&ep&a&8 Zilele au &recu&8 !6p&6+ni8 !crii&orul a pleca& n&r2unui din F&urneele de con<erineG8 Nu +i2a+ <6cu& nici un <el de *perane8 Era +ai +ul& o $lu+68 .lu+a n2a prin*8 A-a2+i &re7uie8 i n cele din ur+6 a+ ui&a& de ncercarea +ea li&erar68 5J5 :ro7le+e ai ini+ ca &i+p -i e<or&9 n*6 'cuvin&ele lui( i+por&an& din punc& de vedere al capaci&6ii de in<luenare a *oar&ei li&era&urii ru*e

:er*oana cea +ai apropia&6 n clipa de <a6 e :ro2prie&6rea*a8

6 a@u&6 la &re7urile

$o*pod6re-&i '*p6la&9 +ncare( i2+i pove*&e-&e o +uli+e de*pre viaa oa+enilor de rnd9 ceea ce e de +are i+por&an6 din punc& de vedere *ociolo$ic9 de-i aici ni+eni nu d6 i+por&an6 la a-a ceva8 Acu+ +i eHplic6 cu+ a- pu&ea econo+i*i din 7anii de &ra+vai8 :o&rivi& calculelor ei9 o a*&<el de econo+ie *e ridic6 la 34 de p<enni$i pe *6p&6+n69 dou6 +6rci pe lun69 5N de +6rci pe an9 5N4 de +6rci n <iecare deceniu8 = Dou6 +ii pa&ru *u&e de +6rci n <iecare *ecol9 calcule; eu pen&ru ca *oco&eala *6 <ie co+ple&68 Noi ru-ii a+ inven&a& n*6 un +od -i +ai e<icien& de a econo+i*i 7aniiE u+7l6+ pe @o*8 A*&a n*ea+n6 cinci +6rci pe *6p&6+n6 -i dou6;eci de +6rci pe lun68 n&r2un *ecol e o *u+6 i+en*68 :oi *62i cu+peri o ca*68 :roprie&6rea*a +6 ia n *erio*8 !&a&i*&icile o<iciale *pun c6 04 la *u&6 din <a+ilii au c&e o *in$ur6 periu6 de dini = din econo+ie8 Aici econo+i*e*c cu &oii9 econo+i*e*c orice pn6 &e2apuc6 $reaa8 :e cnd noi ru-ii9 &r6i+ luna a*&a pe *oco&eala ur+6&oarei <6r6 *6 ne 7a&e+ capul prea &are cu vii&orul8 Ce2i +ai 7ine> Dac6 au&ori&6ile *ovie&ice ar <i <o*& nu+ai cu puin +ai in&eli$en&e ar <i pu&u& *6 ridice *&andarul de via6 n "niunea !ovie&ic6 n decur* de nu+ai civa ani pn6 la punc&ul n care orice du7ii a*upra avan&a@elor unui +od de via6 a*upra celuilal& ar <i di*p6ru& cu de*6vr-ire8 A*&a e cea +ai pu&ernic6 ar+6 *ovie&ic69 n*6 conducerea de la Kre+lin nu +ai e de+ul& capa7il6 *2o <olo*ea*c68 O n&or*6&ur6 a de*&inului .lu+eul -i2a pri+i& vi;a pen&ru !&a&ele "ni&e8 = Acu+ &o&ul va <i OK9 *pu*e lundu2-i la revedere8 Vino n A+ericaB E +ul& +ai u-or *6 capei o *lu@76 acolo8 = 5J1 = Cine> n&re76 el <oar&e *urprin*8 = Ei9 a+ *pu*8 = Cine *n& ei> n&re76 el8 = Nu -&iu9 a+ *pu*8 In*6 ei *n& ei9 n&o&deauna -i pre&u&indeni8 Occiden&ul Con&in$en&ul de pen*ionari a <o*& rennoi& &o&al9 cu eHcepia +ea9 a Di;iden&ului -i neve*&ei lui8 Nu vreau *62i cuno*c pe noii pen*ionari8 i ei +6 ocole*c8 E clar c6 cineva i2a aver&i;a& c, &re7uie *6 *e p6;ea*c6 de +ine8 N2a+ ni+ic de2a <ace cu Di;iden&ul8 Di+ineaa9 el -i neva*&a lui *e *&recoar6 n &6cere din %ol n *&rad6 -i &r;iu noap&ea *e ren&orc n c6+6rua lor8 A*&a2i &o&8 Zile n&re$i *&au n&in* n pa& -i +6 ui& la &elevi;or8 Ie* nu+ai *62+i cu+p6r i2e <ric6 c6 ei n2or *6 +6 la*e *6 plec de aici9 i2a+ *pu*8

i$6ri -i *6 +6nnc8 i pen&ru in&ero$a&oriu de*i$ur8 A+ nv6a& adev6ra&a valoare a &elevi;iunii pen&ru *ociolo$ii care dore*c *6 *&udie;e Occiden&ul8 Ia&69 de eHe+plu9 ce2ara nv6a& n&r2o *in$ur6 ;i8 "n <uncionar al 7i*ericii c%ea+6 la uni&a&e *piri&ual69 v6;nd n a*&a dru+ul *pre *alvare8 Idio&ule9 i *pun8 Dac6 eHi*&6 un dru+ *pre *alvare el *&6 nu n uni&a&e9 ci n de;7inare8 Ave+ nevoie de clari&a&e n &o&ul9 nu de nceo-are8 Ave+ nevoie de <or+e preci*e -i nu de con&ururi neclare8 ai 7ine adver*i&a&e *incer6 dec& prie&enie ipocri&68 Al&6 perec%e de dan*a&ori *2a deci* *6 nu *e +ai n&oarc6 n "niunea !ovie&ic68 Din +o+en& ce a r6+ne n Occiden& a deveni& un <eno+en curen&9 au&ori&6ile *ovie&ice ar &re7ui *2o recunoa*c6 o<icial8 :e <or+ularele pe care ce&6enii *ovie&ici le co+ple&ea;6 nain&e de a pleca n *&r6in6&a&e ar &re7ui ad6u$a&6 nc6 o n&re7areE in&enionai *6 r6+nei n Occiden& *au nu> Dac6 da9 *punei n ce ar6 -i de ce> Apoi a <o*& o +a*6 ro&und6 de*pre un uci$a- care a o+or& o n&rea$6 <a+ilie de cinci per*oane8 Era oare re*pon*a7il *au nu> Cele7ri&6i ale -&iinei9 +edicinii9 drep&ului9 li&era&urii -i @urnali*+ului au par&icipa& la di*cuie8 De <ap& nu e nici un <el de pro7le+6 aici8 Ti+p 5JN de 34 de ani cri+inalul <u*e*e un o+ nor+al9 iar acu+ deoda&6 au ap6ru& du7iile8 Eviden& c6 -i2a da& *ea+a de con*ecine dinain&e8 :edeap*6 capi&al6 nu eHi*&6D va &rece +ul& pn6 ce p*i%ia&rii vor *&a7ili *&area n care *e a<l6 'a*&a n*ea+n6 o lun$6 -i pl6cu&6 odi%n6 n&r2 un *ana&oriu( -i a-a +ai depar&e8 i &oi cei i+plicai *n& +ulu+ii c6 lucrurile *e &er$iver*ea;6E ar&icole9 apariii la &elevi;or9 onorarii8 "n 76&rn pen*ionar a +uri& cu &rei ani n ur+6 n apar&a+en&ul lui9 n*6 l2au de*coperi& a7ia acu+ da&ori&6 unei reparaii la ev6rie8 O+ul era +or& de &rei ani -i n &o& ace*& r6*&i+p9 n 7anc6 i2au <o*& <6cu&e operaiunile de ru&in68 Dac6 nu *2ar <i *&rica& ev6ria poa&e ar <i &recu& nc6 doi ani nain&e ca cineva *62-i dea *ea+a c6 a +uri&8 O al&6 di*cuie8 "nii v6d n ace*& ca; +eri&ele *i*&e+ului 7ancar9 alii viciile capi&ali*+ului8 O <e&i6 de -ap&e ani a <o*& r6pi&68 !e cere o r6*cu+p6rare de dou6 +ilioane de +6rci8 "n $eneral a <o*& de2a*e+enea r6pi&8 :en&ru un +o&iv *au al&ul ni+eni n2a ceru& vreo r6*cu+p6rare8 n&r2o $ar6 a eHploda& o 7o+768 :e*&e 34 de +ori8 "n lucru curio*E &erori-&ii occiden&ali nu ocup6 nicioda&6 o a+7a*ad6 *ovie&ic6 -i nu ucid <uncionari -i diplo+ai *ovie&ici8 n $eneral9 &erori-&ii nu *e a&in$ de ni+ic le$a& de "niunea !ovie&ic68 De ce oare9 e%> De-&epii de occiden&ali v6d n a*&a o dovad6 c6 &erori-&ii acionea;6 la ordinele dac6 ar <i cu adev6ra& a-a9 o*covei8 Dar o*cova ar pu&ea n*cena rapid vreun a&en&a& +po&riva unor

in&ere*e *ovie&ice8 Liceenii au ncepu& o re7eliune8 o&ivul revol&ei> O <a&6 a avu& i+pre*ia c6 i *2a da& o no&6 prea +ic6 -i *2a *inuci*8 Elevii +ai +ari cer li7erali;area -colii 'de-i e 7ala+ucul n*u-i( -i o reducere a +a&eriilor 'de-i nu+6rul +a&eriilor e o $lu+6 <a6 de -coala +o*covi&6(8 Nor+al c6 pre&ind -i de+ili&ari;area 'BBB( Europei Occiden&ale -i a7olirea *erviciului +ili&ar n $eneral8 Elevii +ai +ici *e pln$ c6 preurile la covri$i -i pr6@i&uri au cre*cu&8 99Dac6 $uvernul va c%el&ui +ai puin pe ar+a+en& -i +ai +ul& pen&ru nevoile reale ale populaieiG *punea o +o$ldea6 de -ap&e ani9 Fdulciurile vor <i -i ele ie<&ineG8 di*cu&au cu copiii a i;7ucni& n aplau;e8 5J3 Noi Toa&6 noap&ea a+ a*cul&a& conver*aia din ca+era n care *&6&u*e :ic&orul -i neva*&a lui8 N2a- vrea *2o reproduc aici8 De*pre ce po& vor7i oa+enii *ovie&ici cnd9 *u7 un pre&eH& *au al&ul9 au *c6pa& din n<o+e&a&ele9 +i;erele provincii ru*e-&i n <a7uloa*a pleni&udine -i *&r6lucire a Occiden&ului> C&eoda&6 n*69 no&e a+enin6&oare po& <i n&re;6ri&e n di*cuie8 = E pro*& aici cnd nu -&ii li+7a8 = O *2o nv66+8 i dac6 nu9 o *6 ne de*curc6+ -i <6r6 ea8 Ivan a *&a& aici vreo ;ece ani -i n2a nv6a& nici +6car *6 cear6 o vo&c6 n ne+e-&e8 = Ivan a <o*& aproape de di*perare pen&ru c6 nu -&ia li+7aD +i2a pove*&i& c%iar el &o&8 A pu* +na pe ni-&e docu+en&e *ecre&e <oar&e i+por&an&e pe care voia *6 le &ri+i&6 la o*cova8 Le2a pu* n&r2un plic -i *2a du* la po-&6 *62l pun6 reco+anda&8 N2au vru& n*6 *6 accep&e *cri*oarea8 I2au ar6&a& o %r&iu6 -i i2au *pu* *2o co+ple&e;e8 Ivan *2a ui&a& la %r&ie -i n&r2o <raciune de *ecund6 a nele*E i cereau *62-i dea nu+ele9 adre*a -i nc6 ceva8 FE un c%e*&ionarG -i2a *pu*9 $ndind au&en&ic *ovie&ic8 A a@un* la conclu;ia c6 e pierdu&8 A <o*& cuprin* de panic6 -i *2a deci* *6 +6r&uri*ea*c68 Nici nu2i <oar&e r6u8 uli o <ac9 iar apoi ne aduc *ervicii <ru+oa*e8 !2a du* la poliie8 A de*c%i* plicul -i le2a ar6&a& docu+en&ele8 i2a ndrep&a& ar6&6&orul *pre el -i a *pu*E 99Ic% 7in *ovie&i*c% !pion8G :olii-&ii i2au r6*pun* c6 le pare r6u9 n*6 ne<iind co+pe&eni9 nu lor &re7uie *6 li *e adre*e;e8 i unde *n& *erviciile de *ecuri&a&e> Ni+eni nu -&ia8 !2a aduna& o +uli+e de oa+eni8 "nul a *pu* c6 erau dou6 *ervicii de *ecuri&a&e9 unul civil -i cel6lal& +ili&ar8 Dac6 avea *ecre&e +ili&are9 era indica& *6 *e duc6 la cel de2al doilea9 n*6 dac6 erau *ecre&e indu*&riale9 ar <i 7ine *6 *e duc6 la pri+ul8 !2a ncin* o di*cuie aprin*6 de*pre *ecre&ele poli&iceD dac6 pu&eau <i con*idera&e +ili&are *au civile> Cu puin noroc *2a $6*i& -i cineva care vor7ea puin ru*e-&e 'nv6a*e n pri;oniera&(8 I2a eHplica& lui Ivan ce e cu &oa&6 &eva&ura -i ce ar &re7ui *6 <ac6E plicul dep6-ea $reu&a&ea per+i*6 pen&ru uli+ea de ;iari-&i -i p6rini care

*cri*ori8 :u&ea <i n*6 +p6ri& -i &ri+i* n dou6 plicuri8 A*&a n*6 l2ar <i co*&a& pa&ru;eci de p<enni$i +ai +ul&8 O adev6ra&6 ri*ip6 de 7ani8 co+ple&e;e 5JM un nou <or+ular8 Va econo+i*i n*6 ;ece p<enni$i8 &ii care a <o*& cel +ai u+ili&or lucru> Ivan a *pu* c6 &o& &i+pul *2a *i+i& ca ul&i+ul idio& -i c6 &oi l priveau ca pe &ipicul ne$%io7 ru*8 = Nu2i <6 pro7le+e9 o *6 le2ar6&6+ noi c& *n&e+ de ne$%io7iB Re;u+a& A+ rencepu& *6 devore; ;iarele locale8 i din nou a+ *cuipa& cu de;$u*& clnd a+ v6;u& ce *criau de*pre 7locul *ovie&ic8 !elecionau <ap&ele care *e ncadrau n p6rerile lor preconcepu&e -i le in&erpre&au n *piri&ul @udec6ilor convenionale de*pre *ocie&a&ea *ociali*&6 -i al propriilor dorine de*pre cu+ ar &re7ui *6 ara&e8 Dac6 K.B2ul +i2ar cere un rapor& i+edia& n care *62+i eHpun n c&eva rnduri o7*ervaiile9 +2a- re;u+a la ur+6&oareleE Occiden&ul nu nu+ai c6 nu nele$e e*ena *ocie&6ii noa*&re9 ci dore-&e din &o& *u<le&ul *6 n2o nelea$68 !erviciile *ovie&ice care *e ocup6 de Occiden& po& *6 accep&e lini-&i&e ace*& enun drep& aHio+a pe care *62-i 7a;e;e ac&ivi&6ile pn6 la i;7ucnirea vii&orului r6;7oi +ondial8 !peciali-&ii n 7locul *ovie&ic *n& &o&al incapa7ili *6 evalue;e corec& dura&a vieii -i po&enialul +ili&ar al 7locului *ovie&ic8 !n& capa7ili *6 o*cile;e doar n&re diver*e eH&re+e9 de*coperind din n&,+plare c&eoda&6 o idee vala7il68 Nu po& n*6 evalua corec& lucrurile *au <olo*i @udicio* propriile *peculaii con<ir+a&e8 Ideolo$ia *ovie&ic6 o<icial6 *e apropie +ai +ul& de adev6r n nele$erea reali&6ii *ociale din "niunea !ovie&ic6 dec& orice al&ceva a+ v6;u& aici n Occiden&8 Ea e doar pro*& <or+ula&6 -i di*&or*iona&6 din raiuni de propa$and69 ceea ce le per+i&e +piedicailor lo$oreici occiden&ali *2o privea*c6 cu di*pre8 Adev6rul nedi*i+ula& pare +on*&ruo* privi& prin pri*+a concepiilor $re-i&e -i ul&ra2*o<i*&ica&e ale Occiden&ului8 In<luena&6 de Occiden& n epoca po*&2*&alini*&69 ideolo$ia *ovie&ic6 -i2a +7un6&6i& n&r2o oarecare +6*ur6 aparenele *&ili*&ice ver7ale9 n*69 n acela-i &i+p -i2a pierdu& +ul& din *u7*&an68 Ideile pe care ni le <ace+ de*pre Occiden& privindu2l de la corec&e9 a-a c6 ave+ nevoie *6 +er$e+ n Occiden& 5J0 nu pen&ru a2l nele$e9 ci pen&ru a ne cunoa-&e +ai 7ine pe noi n-ine -i a ne da *ea+a de per*pec&ivele pe care Ic ave+ acolo8 Ho&6rrea *oar&ei Cei +ai neo7*ervai oa+eni din F:EN!IONG *n& Di;iden&ul -i *oia lui8 ai nou9 i o*cova *n& n +are ai 7ine *62l &ri+i&6 ca pac%e& po-&al -i *6

n&lne-&i cu $reu pn6 -i la 7aie *au la $unoi8 i nici nu2i +ai ve;i n %olul de la in&rare8 N2a* <i *urprin* dac6 ace*& neo7*erva& Di;iden& *2ar dovedi acel are :e*cui&or n Ape Tul7uri de*pre arele :e*cui&or9 care a+ vor7i& oda&6 cu Cinicul8 E <oar&e -&er* -i plic&ico*8 i ie*e a&& de puin n eviden68 n &i+p ce con&ra2in<or+aiile -i iro*e*c &i+pul pen&ru a +6 veri<ica pe +ine9 n lini-&e -i <6r6 a <i 76$a& n *ea+69 *2a *&recura& pn6 unde &re7uia *6 a@un$6 -i -i2a ncepu& +ode*&a ac&ivi&a&e precu+ o celul6 canceroa*6 n corpul *ocie&6ii occiden&ale8 Ne *&recur6+ prin &rupul du-+anului no*&ru precu+ vier+ii din $r6din68 i acu+9 -i eu vi*e; +ereu *6 devin o r+6 care *6 *e $%i<&uia*c6 pe *oco&eala +ediului n care &r6ie-&e -i *62l o&r6vea*c6 cu propriile eHcreii8 Adev6ra&ul +eu pro<il Le2a+ *pu* c6 +2au anc%e&a& de2a@un*8 nc6 clar8 = A*&a9 a+ *pu*9 n2o *6 -&ii nicioda&68 A*&a2i o pro7le+6 lo$ic in*olu7il68 Dac6 iei o +ul&i&udine de aciuni ale unei +a*e de per*oane -i o +ul&i&udine de condiii in&erne care *6 le core*pund69 a&unci poi *6 @udeci cu preci;ie unele din ele n <uncie de celelal&e8 FAdev6ra&ul pro<ilG al unei +a*e de oa+eni e*&e eHpri+a& cu acura&ee de +a*a aciunilor lor8 n*6 cnd e vor7a de indivi;i -i aciuni individuale9 de o7icei nu eHi*&6 o a*&<el de concordan68 !n& un repre;en&an& al +a*ei8 Ca individ9 n2a+ <a69 n2a+ pro<il8 5JO = Avei n*6 ni-&e +i*iuni *ecre&e9 nu> +2au n&re7a&8 = Ce +i*iuni poa&e avea o r+6 prin*6 n crli$> i*iuni po& avea pe*carul -i pe-&ele8 = Ioar&e 7ine9 +i2au *pu*8 A veni& &i+pul *6888 cu+ *e *pune n ru*e-&e> 888 *6 nc%eie+ *oco&elile8 Ave+ o *in$ur6 ru$6+in&eE *criei2ne o *cur&6 de*criere a o+ului *ovie&ic8 !6 de*crii un %o+ocu*B Ce *arcin6 $i$an&ic6B Decenii *au poa&e *ecole de2acu+ ncolo cei care vor <i de;le$a& pro7le+a a*&a vor <i privii drep& *avani de renu+e8 n*6 ce <el de reco+pen*6 voi pri+i eu acu+ -i aici> Nu con&ea;68 Aici9 cu+ *e *pune9 o @u+aC de pine e +ai 7ine de2c& ni+ic8 A+ *6 ncerc *6 re;olv pen&ru ei acea*&6 pro7le+6 de i+por&an6 i*&oric68 Ho+ocu* Ho+ocu* e*&e HO O !OVIETIC"!9 *au o+ul *ovie&ic9 privi& ca &ipolo$ie u+an6 -i nu ca ce&6ean al "niunii !ovie&ice8 Nu orice ce&6ean *ovie&ic e un %o+ocu*8 Nu orice %o+ocu* e un ce&6ean al "niunii !ovie&ice8 Circu+*&ane n care oa+enii *2au co+por&a& ca %o+ocu-i po& <i $6*i&e n &oa&e epocile -i n orice ar68 n*6 cel care *&6pne-&e +ai +ul& *au i2au *pu* c6 Fadev6ra&ul +eu pro<ilG nu le era

+ai puin co+ple& n&rea$a $a+6 a cali&6ilor %o+ocu*ului9 le e&alea;6 *i*&e+a&ic9 le &ran*+i&e din $eneraie n $eneraie -i apare el n*u-i ca un <eno+en &ipic de +a*6 n&r2o *ocie&a&e da&69 ei 7ine9 acela e*&e cu adev6ra& produ*ul i*&oriei8 O a*&<el de <iin6 $enera&6 de condiiile eHi*&en&e n&r2o *ocie&a&e co+uni*&6 '*au *ociali*&69 cu+ i *e *pune( e pur&6&orul principiilor de via6 ale ace*&ei *ocie&6i8 :erpe&uea;6 relaiile din in&eriorul *&ruc&urii *ociale prin n*u-i +odul de via6 pe care2l duce8 :en&ru pri+a oar6 n i*&orie9 o+ul a deveni& %o+ocu* la o*cova -i n *<era de in<luen6 a o*covei nu+i&6 "niunea !ovie&ic6 '*au o*covia(8 Ho+ocu*ul e*&e produ*ul adap&6rii u+ane la anu+i&e condiii *ociale8 De aceea nu va pu&ea <i nicioda&6 nele* n a<ara +ediului *6u o7i-nui&9 &o& a-a cu+ nu2i poi <ace o idee de*pre cu+ *e +i-c6 pe-&ele dac62l *coi din ap6 -i2l arunci pe ni*ip *au n &i$aie8 Nu poi &ra$e conclu;ii 5J/ vala7ile dec& a&unci cnd pe-&ele noa&6 n ap68 Tre7uie *6 iei carac&eri*&icile -i *i&uaiile &ipice ale <elului de via6 a +a*ei de %o+ocu-i -i apoi *6 pui n&re7areaE cu+ *e va co+por&a %o+ocu*ul nor+al n *i&uaia cu&are *au cu&are> Din r6*pun*urile la a*&<el de n&re76ri vei o7ine o de*criere a %o+ocu*ului ca &ip *pecial de o+9 core*pun;6&or unui &ip *pecial de *ocie&a&e8 !6 lu6+ ca eHe+plu9 %o+o2cu-ii de a;i din o*covia8 :reurile la ali+en&e au cre*cu&8 Vor or$ani;a %o+ocu-ii o de+on*&raie de pro&e*&> De*i$ur c6 nu8 Ho+ocu-ii au <o*& an&renai *6 &r6ia*c6 n condiii @alnice8 !n& $a&a *6 <ac6 <a6 $reu&6ilor8 !e a-&eap&6 c%iar la +ai r6u8 !e *upun n <aa di*po;iiilor da&e de +ai +arii ;ilei8 Cu+ *e va co+por&a %o+ocu*ul dac6 va &re7ui *6 ia po;iie n pu7lic 'adic6 la o -edin69 n cadrul colec&ivului( <a6 de di;ideni> Binenele* c6 va *pri@ini aciunile au&ori&6ilor -i i va conda+na pe di;ideni8 Ho+ocu*ul ncearc6 n&o&deauna *6 pun6 7ee2n roa&e oricui &ul7ur6 &radiionalele <or+e de co+por&a+en&E e u+il n <aa o<iciali&6ilorD e de par&ea +a@ori&6ii conce&6enilor care *e 7ucur6 de apro7area au&ori&6ilor8 Cu+ reacionea;6 %o+ocu*ul la +ili&ari;area 6rii -i in&en*i<icarea ac&ivi&6ii *ovie&ice pe &o& cuprin*ul lu+ii9 inclu*iv &endinele in&ervenioni*&e> !pri@in6 &o&al conducerea9 pen&ru c6 po*ed6 o con-&iin6 *&andardi;a&6 <or+a&6 de ideolo$ie9 un *en&i+en& de re*pon*a7ili&a&e <a6 de ar6 ca n&re$ -i e $a&a de *acri<iciu 'cu o predi*po;iie *pre *acri<icarea al&ora(8 De*i$ur c6 %o+ocu*ul e*&e capa7il -i de ne+ulu+ire <a6 de propria *oar&6E poa&e cri&ica ce *e n&+pl6 n ar6 -i c%iar au&ori&6ile8 n*6 nu+ai n +odali&6ile per+i*e9 n locurile per+i*e -i n +6*ura per+i*6D adic6 n a-a <el nc& *6 nu a+enine *erio* in&ere*ele $enerale ale or$ani*+ului *ocial8 C%iar -i n ace*& do+eniu e po*i7il *6 *e*i;e;i *i&uaii carac&eri*&ice -i +odele de co+por&a+en& carac&eri*&ice %o+ocu*ului8 Din&r2o *erie de n&re76ri carac&erolo$ice -i din r6*pun*urile la ele9

vei o7ine o de*criere a o+ului care *e po&rive-&e nece*i&6ilor *ocie&6ii *ociali*&e 'co+uni*&e(9 a*e+6n6&or ace*&eia din punc& de vedere al in&e$ri&6ii -i in&ere*elor ei $enerale8 Co+paraia cu pe-&ele <6cu&6 puin nain&e nu e <oar&e eHac&68 !pre deo*e7ire de pe-&e9 %o+ocu*ul e*&e el n*u-i pur&6&orul -i p6*&r6&orul +ediului *ocial n care &r6ie-&e8 Ace*& <ap& nu decur$e n*6 din cali&6ile individuale ale %o+ocu*ului9 ci din cali&6ile *ale ca repre;en&an& al +a*ei de %o+ocu-i or$ani;a&6 ca n&re$8 :rin&r2un e<or& co2 554 +un9 %o+ocu-ii inven&ea;69 *pri@in6 -i accep&6 ca re;ona7ile un anu+i& nu+6r de principii de 7a;6 ale or$ani;6rii lor8 :e 7a;a ace*&or principii e*&e <or+a& +ediul *ocial n care &r6ie*c8 Ace*&ui +ediu i *e adap&ea;6 din $eneraie n $eneraie8 Ca indivi;i *e adap&ea;6 unul al&uia a-a cu+ <ac -i <a6 de +a*a de indivi;i ca n&re$D +a*6 care la rndul ei nu e dec& un *uperindivid *ocial8 el <6r6 +ediu8 Ho+ocu*ul nu e nu+ai o a$lo+erare de de<ec&e8 Are -i nu+eroa*e cali&6i8 !au9 ca *6 <iu +ai preci*9 po*ed6 n*u-iri care *n& <ie 7une9 <ie rele9 n <uncie de circu+*&ane -i depin;nd de cri&eriile de evaluare aplica&e8 "na -i aceea-i n*u-ire *e va +ani<e*&a ca o cali&a&e n anu+i&e circu+*&ane -i ca un de<ec& n al&ele8 :en&ru unii9 n*u-irea va <i9 *au va p6rea *6 <ie9 7un6D pen&ru alii9 rea8 n +a*a de %o+ocu-i poi de*coperi &oa&e &r6*6&urile cuno*cu&e u+ani&6ii9 n*6 n <or+e -i proporii *peci<ic *ociali*&e 'co+uni*&e(8 n &i+p ce %o+ocu*ul re<lec&6 n el n*u-i proprie&6ile en&i&6ii *ale *ociale9 el e*&e n acela-i &i+p nu+ai o <uncie parial6 a en&i&6ii8 Iuncii di<eri&e ale colec&ivului co+uni*& *n& ncarna&e n di<eriii *6i +e+7ri9 care devin n +are +6*ur6 pur&6&orii ace*&or <uncii8 De aceea eHi*&6 di<eri&e *pecii de %o+ocu* n cadrul $enului %o+ocu*8 !ocie&a&ea de %o+ocu-i are propriile cri&erii de evaluare a cali&6ilor -i co+por&a+en&ului <iec6rui individ9 n +ul&e privine e vor7a de cri&erii care nu coincid cu cri&erii analoa$e din *ocie&6i de al& &ip8 Varia;6 n <uncie de *i&uaie8 Din ace*& punc& de vedere %o+ocu*ul e*&e *uplu -i pla*&ic n&r2un a*e+enea $rad nc& pare a <i &o&al <6r6 -ira *pin6rii8 :o*ed6 o capaci&a&e co+para&iv +are de <luc&uaii vi*2a2vi* de *i&uaiile -i valorile *ociale -i p*i%olo$ice9 n*6 are -i a7ili&a&ea de a recur$e la o anu+i&6 po;iie o7i-nui&6 de +i@loc8 De eHe+plu9 %o+ocu*ul &e poa&e a*cul&a cu a&enie n &i+p ce de*crii ulcerele *ocie&6ii *ovie&ice -i poa&e <i n&ru &o&ul de acord cu &ine8 Nu &e $r67i *6 cre;i c6 l2ai depro$ra+a& -i l2ai conver&i& credinei &ale8 El n*u-i poa&e produce i+edia& o +a*6 de eHe+ple n *pri@inul a ceea ce ai *pu* -i poa&e c%iar eHpri+a opinii +ul& +ai cri&ice dec& ale &ale de*pre propria *ocie&a&e8 :rin a*&a nu va nce&a n*6 %6 <ie un %o+ocu*8 E*ena i va r6+ne aceea-i8 Nu+ai un in<i+ ediul *ocial al %o+ocu*ului e*&e de neconcepu& <6r6 el9 a-a cu+ e*&e -i

procen&a@ al %o+ocu-ilor va n$%ii +o+eala propa$andei de 55J ace*& <el8 :u&e+ e*&i+a procen&a@ul dinain&eE eHi*&6 deviaii +ar$inale de ace*& <el n orice +a*6 de oa+eni8 Ho2+ocu*ul poa&e9 de eHe+plu9 *6 &e a*i$ure *incer c6 va coopera cu &ine n ac&ivi&a&ea di;iden&68 Nu &e $r67i *6 &e <elicii pen&ru *ucce*8 La <el de *incer &e poa&e denuna i+edia& au&ori&6ilor8 EHcepii eHi*&6 -i aici de*i$ur8 :u&e+ n*6 prevedea dinain&e nu+6rul ace*&ora8 Nu+6rul lor n *ocie&a&ea %o2+ocu-ilor e prac&ic ;ero8 Ace*& <el de a7a&ere de la nor+6 e repede depi*&a&6 de colec&ivele de %o+ocu-i -i de au&ori&6i8 care *n&9 pen&ru o vre+e9 a*cun*e v6;ului pu7lic8 Dac6 prive-&i co+por&a+en&ul %o+ocu*ului din punc& de vedere al +orali&6ii a7*&rac&e9 el apare ca o <iin6 &o&al i+oral68 E adev6ra&9 %o+ocu*ul nu e o <iin6 +oral69 n*6 a *pune c6 e i+oral e <al*8 El e n pri+ul rnd o <iin6 ideolo$ic68 :e acea*&6 7a;6 poa&e <i <ie +oral9 <ie i+oral9 po&rivi& circu+*&anelor8 Ho+ocu-ii nu *n& &ic6lo-i8 :rin&re ei *n& <oar&e +uli oa+eni 7uni8 Ho+ocu*ul 7un e*&e n*6 cineva care <ie c6 n2a avu& oca;ia *6 <ac6 r6u al&ora9 <ie c6 n2are o predilecie pen&ru a*&a8 Dac6 n*6 are oca;ia9 *au e*&e *ili& *6 <ac6 r6u9 l va <ace nu n&r2o +6*ur6 +ai +ic69 ci +ai +are dec& cel +ai +are &ic6lo*8 :n6 acu+9 oa+enii *ovie&ici care au a@un* la cali&6ile de +aHi+6 +a&uri&a&e ale %o+ocu*ului *n& cei cu un nivel de cul&ur6 -i educaie co+para&iv ridica&9 n *pecial cei din ad+ini*&raie9 -&iin69 propa$and69 cul&ur6 -i educaie9 n*6 acea*&6 *ecie a %o+ocu-ilor <oar&e de;vol&ai eHerci&6 o in<luen6 a*upra n&re$ii 6ri -i a*upra n&re$ului +ediu eH&erior8 Viru*ul %o+ocu*ului *e eH&inde pe n&re$ul $lo78 E cea +ai $rav6 +oli+6 care poa&e a<ec&a u+ani&a&ea deoarece a&in$e n*6-i e*ena <iinei u+ane8 Dac6 cineva a *i+i& %o+ocu*ul n el -i a $u*&a& din9 o&rava %o+ocu*ian6 e +ai $reu de vindeca& dec& un alcoolic nvedera& *au un &oHico+an8 Dnd dovad6 de in&eli$en6 evolu&iv69 %o+ocu*ul nu e decaden&8 Di+po&riv69 e cel +ai nal& produ* al civili;aiei8 E un *uprao+8 E univer*al8 Dac6 e nevoie9 poa&e co+i&e cea +ai +are $ro;6vie8 Cnd e po*i7il9 poa&e po*eda orice vir&u&e8 Nu eHi*&6 +i*&ere pe care *6 nu le poa&6 eHplica8 Nu eHi*&6 pro7le+e pe care *6 nu le poa&6 re2 555 ;olva8 E naiv -i *i+plu8 i e $ol8 E a&o&-&iu&or -i a&o&con2vin$6&or8 E un i;vor de nelepciune8 E o par&icul6 a univer*ului care poar&6 n&re$ univer*ul n el8 E $a&a de orice -i pen&ru oricine8 E $a&a c%iar pen&ru +ai 7ine8 De-i a-&eap&6 ace*& F+ai 7ineG nu crede n el8 ai devre+e *au +ai &r;iu e lic%ida&68 !ocie&a&ea e a*&<el cur6i&6D -i e*&e l6*a& locul li7er pen&ru al&e deviaii de acela-i <el9

!per6 n ce e +ai r6u8 E Ni+ic9 adic6 To&ul8 E Du+ne;eu pre&in;nd c6 e Diavolul8 E Diavolul pre&in;nd c6 e Du+ne;eu8 E n orice o+8 Blndule ci&i&or9 prive-&e2&e -i vei vedea c6 n &ine eHi*&6 cel puin e+7rionul ace*&ei ncunun6ri a creaiei8 :en&ru c6 &u n*ui e-&i u+an8 Tu n*ui e-&i %o+ocu*8 R6+nnd n via6 :reocuparea occiden&al6 <a6 de a+eninarea *ovie&ic6 reie*e clar din <ap&ul c6 *n& ar6&ai &o& +ai <recven& *oldai la &elevi;or8 Iar *oldaii *pun cu o in*i*&en6 din ce n ce +ai +are c6 nu vor *6 +oar69 c6 vor *6 &r6ia*c6 -i c6 par&icip6 la aciunile lup&6&orilor pen&ru pace8 R6;7oiul nici n2a ncepu& -i ei cer de pe acu+ pace8 Ni+eni n2a +uri& nc6 'dac6 nu2l *oco&i+ pe i+7ecilul care *2a u+<la& cu 7ere -i a reu-i& *6 *e nece n&r2un ru *eca&( -i &oa&6 lu+ea url6 c6 vrea *6 &r6ia*c68 Dorina de via6 nu *e nva68 Nu +in&ea *au cura@ul *n& nece*are pen&ru a eHpri+a ace*& ele+en&ar in*&inc& de con*ervare9 u+<la& de &oa&e +ediile de cre&ini;are n +a*6 pn6 la di+en*iunea unei ideolo$ii de i+por&an6 i*&oric68 I*&eria n le$6&ur6 cu <rica de +oar&e e*&e o +e&od6 ideolo$ic6 de +anipulare a oa+enilor = oa+eni occiden&ali de*i$ur = pen&ru c6 ea n2are nici un e<ec& a*upra oa+enilor *ovie&ici8 E*&e o +e&od6 *ovie&ic6 de +anipulare9 $n2di&6 cu $ri@6 n &oa&e *eciile apara&ului *ovie&ic al pu&erii -i apro7a&6 la cel +ai nal& nivel ca direc&iv6 $eneral6 pe perioada de pn6 la vii&orul r6;7oi +ondial8 FNu v6d ni+ic conda+na7il n <ap&ul c6 vrei *6 &r6ii9 le2a+ *pu* n $nd *oldailor care lup&6 pen&ru pace8 In*6 nu e de+n pen&ru un 76r7a& *6 *e $ndea*c6 -i9 -i +ai puin de+n9 *6 vor7ea*c6 de a*&a n $ura +are8 Cnd ap6r6&orii unei naiuni *e $nde*c nu+ai cu+ *62-i *cape pielea e *e+n al unei de$rad6ri in&elec&uale -i +orale a *o2 551 cie&6ii8 Iar vor76ria de*pre pace e*&e cel +ai ie<&in -i +ai puin *i$ur +i@loc de a +enine pacea8 Vec%iul dic&on Sdac6 vrei pace9 pre$6&e-&e2&e de r6;7oiU e vala7il c%iar -i n &i+purile noa*&re8 Dac6 vrei *6 &r6ie-&i9 <ii $a&a *6 +oriG8 8 :re$6&irea de +oar&e In ;iua de a;i a*&a e o pro7le+6 care preocup6 pe &oa&6 lu+ea8 C%iar -i n ca; de r6;7oi nuclear9 +ilioane de per*oane vor avea ndea@un* &i+p *6 reali;e;eE 6*&a2i *<r-i&ul8 Noi9 Ho+ocu-ii9 a+ avu& o 7o$a&6 eHperien6 i*&oric6 de ace*& <el8 Ne2a+ o7i-nui& cu ace*& lucru de neocoli& -i *n2&e+ $a&a *62l pri+i+ precu+ a nu -&iu c&a re;oluie a iu7i&ului no*&ru CC al :C"! +eni&6 *6 ridice *&andardul no*&ru de via6 la un nou nivel9 de nea&in*8 i *n&e+ $a&a *6 +p6r&6-i+ eHperiena noa*&r6 cu voi8 In "niunea !ovie&ic6 <olo*i+ ur+6&oarea +e&od6 de a2i &ra&a pe alcoolici8 Li *e d6 un

+edica+en& *pecial8 Dac69 dup6 ce l2a lua&9 cel n cau;6 +ai 7ea o 76u&ur6 alcoolic69 +oare8 Alcoolicilor li *e aduce ace*& lucru la cuno-&in68 La @u+6&a&ea curei9 li *e de+on*&rea;6 un <el de Fi+i&aie de +oar&eG8 :ri+e*c un $& de vo&c69 pen&ru ca *6 *e convin$6 de adev6rul a+enin6rii cu +oar&ea8 Iar ei in&r6 cu adev6ra& n co+68 Doc&orii nu2i la*6 n*6 *6 +oar6 -i2i *alvea;68 'De ce v6 +ai 7a&ei capul> *pun unii *peciali-&i8( Dup6 &er+inarea &ra&a+en&ului nu +ai poi <i *alva& nici dac6 7ei doar un $ra+ de alcool8 E adev6ra& c6 nc6 n2a <o*& ni+eni de;in&oHica& de alcool prin&r2o a*&<el de cur68 Civa pacieni au reu-i& *6 re;i*&e pn6 la ri*ipirea e<ec&elor +edica+en&ului9 apucndu2*e apoi cu rennoi&6 vi$oare de 76u&8 unii ncep *6 eHperi+en&e;e Fi+i&aia de +oar&eG de <iecare da&6 cnd 7eau8 a@ori&a&ea lor pier rencepnd *6 7ea cu +ul& nain&e8 Dar nu a*&a2i e*enialul8 Cu +ul& dup6 &ra&a+en& i *2a *pu* c6 la o*cova *2a <or+a& o *ocie&a&e *ecre&6 a celor2care27eau2pn62pe2pra$ul2+orii8 !ociolo$ii au inve*&i$a& o +uli+e din cei care au eHperi+en&a& Fi+i&aia de +oar&eG8 n&re7ai dac6 nu e n*p6i+n&6&or9 au r6*pun* cu un %o%o& de r*8 n&oarcerea la via69 n *pecial la o via6 *o7r68 Elevilor -i *oldailor occiden&ali li *2ar pu&ea da un <el de Fi+i&aie de +oar&eG9 iar dup6 aceea <uncionarilor8 De*i$ur9 cineva va &re7ui *62i nvee +ai n&i *6 7ea vo&c68 n*69 a-a cu+ eHperiena +arii noa*&re 6ri a dovedi&9 a*&a nu2i o pro7le+68 n locul unei conduc&e de $a; din !i7eria pn6 n Europa Occiden&al6 ar &re7ui con*&rui&6 o conduc&6 de vo&c68 i n2ar <i nici un <el de pro&e*&e n Occiden&8 Ar aduce de dou6 ori +ai +ul& c-&i$ dec& $a;ul -i9 din punc& de vedere al cuceririi Occiden&ului9 p2ar dovedi de dou6 ori +ai e<ec&iv68 To& ce2a+ avea de <6cu& ar <i *6 n&rerupe+ conduc&a -i Occiden&ul ar veni n pa&ru la7e &o& dru+ul pn6 la pen&ru o n$%ii&ur68 Iar c& de*pre pre$6&irile &eore&ice pen&ru +oar&e9 po& *6 v6 o<er c&eva principii $enerale de*prin*e din eHperienele per*onale ca Ho+ocu*8 Nu v6 preocupai de vii&orul u+ani&6iiB O+ul e*&e crea&ura care va *upravieui n orice condiii8 n ul&i+ii 544 de ani populaia C%inei a cre*cu& de 54 de oriD cea a Ru*iei de ;ece ori8 i aducei2v6 a+in&e ci din&re noi au pieri&B Dup6 ur+6&orul r6;7oi +ondial populaia plane&ei9 cu eHcepia europenilor al7i -i a a+ericanilor al7i9 *e va du7la8 Bucurai2v6 de a*&aB i cr6pai cu aceea-i credin6 n vii&orul lu+ino* precu+ alcoolicii ru-i vindecai de incura7ilul de*&in naional cu a@u&orul ul&i+elor de*coperiri ale -&iineiB !cuipai pe prie&enieB "n prie&en apropia& al +eu o7i-nuia *6 +6 denune9 -i pe +ine -i pe alii9 n a-a <el nc& cu &oii credeau c6 eu era+ &urn6&orul8 Cel +ai 7un prie&en al +eu9 In*pira&orul9 +2a *acri<ica& de dra$ul o7*e*ivelor lui planuri8 Aducei2v6 a+in&eE cu c& e +ai pu&ernic6 prie&enia9 cu a&& +ai &eri7il6 &r6darea8 o*cova a@ori&a&ea a<ir+6 c6 cel +ai nepl6cu& lucru e

Nu iu7iiB A+ iu7i& -i a+ <o*& iu7i& oda&68 A <o*& o &or&ur68 n propria noa*&r6 <iin69 per*oni<ica+ de <ap& i+po*i7ili&a&ea iu7irii adev6ra&e -i de aceea ura reciproc6 ne2a cuprin* e&ern ini+ile8 Aducei2v6 a+in&eE cu c& +ai pur6 -i +ai pu&ernic6 iu7irea9 cu a&& +ai dureroa*6 de;ilu;ia8 Renunai la vani&a&eB Oda&69 din n*6rcinarea Co+i&e&ului Cen&ral9 a+ condu* o <oar&e co+plica&6 -i in&ere*an&6 anc%e&6 cu a@u&orul c&orva cole$i -i cu +i@loace +a&eriale redu*e8 A+ <6cu& &o&ul cu elan8 Cred c6 a <o*& cea +ai +are con&ri7uie pe care a+ adu*2o -&iinei8 O co+i*ie *pecial69 din care <6ceau par&e acade+icieni ve*&ii9 a da& lucr6rii cali<ica&ive eHcepionale8 Acade+icianul 55N 553 N2a *pu* c6 dac6 *&udiul va iCi da& pu7lici&6ii va in&<, n +anualele de *ociolo$ie ca una din cele +ai per<ec&e inve*&i$aii din i*&orie8 Re;ul&a&ele cerce&6rilor nlele au <o*& inclu*e n docu+en&e *ecre&e <6r6 ca nu+ele *62+i <ie po+eni&8 A+ pri+i& -i un pre+iuE *alariul pe o lun68 Dup6 aceea a+ ndeplini& *arcini *irriilare <6r6 a pri+i nici pre+iu -i nici laude8 Aducei2 v6 a+in&eE cu c& creai +ai +ul&9 cu a&& p6*&rai +ai puinB Nu v6 ncredei n ni+eniB N2a+ cuno*cu& nc6 per*oana care *6 nu +6 n-ele cu ceva9 *au care *6 nu n-ele pe al&cineva c%iar n <aa +ea8 Aducei2v6 a+in&eE cu c& v6 ncredei n oa+eni9 cu a&& +ai <6r6 *crupule or *6 v6 n-ele8 Cnd vei nele$e a*&a vei vedea c6 *n&ei *in$uri8 i dac6 e-&i *in$ur n2o *6 re;i-&i +ul&6 vre+e8 nva6 *6 pier;iB Cu c& pier;i +ai +ul&9 cu a&& +ai u-or i e *62i n&lne-&i +oar&ea8 A+ pierdu& &o&ul8 Nu +er$9 plu&e*c n aer8 i+pondera7ili&6ii8 nva6 *6 nu po*e;iB n do+eniul 6*&a al -&iinei a+ a&in* per<eciunea8 A+ avu& a&& de puin n via6 ne& n2a <o*& nevoie *6 nv6 cu+ *6 nu po*ed8 :rive-&e la En&u;ia*& -i cu&re+ur62&e de *oar&a lui8 Avu*e*e o *in$ur6 perec%e de pan&aloni pe care a pur&a&2o ;ece ani8 i a <o*& un cura@o* lup&6&or +po&riva re$i+ului *ovie&ic8 Acu+ are o pi@a+a9 &rei perec%i de pan&aloni -i un apara& elec&ric de ra*8 i ori de c&e ori cade o <run;69 &re+ur6 *u*pec&nd in&eniile per<ide ale o*covei de a2i r6pi preioa*a *a via68 Nu v6 n$ri@orai de po*&eri&a&eB :o*&eri&a&ea e indi<eren&6 la *oar&a noa*&r68 De*cendenii no-&ri vor in&erpre&a c%iar -i in&eniile noa*&re cele +ai 7une ca &en&a&ive de *iluire9 iar cele +ai +inuna&e reali;6ri ca a7*urdi&6i -i pro*&ii8 "i&ai2v6 din nou la En&u;ia*&8 E ocupa& *62-i convin$6 rudele -i prie&enii *6 vin6 n Occiden&8 Aducei2v6 a+in&e vor7ele +eleE l vei $6*i n cu2rnd prin&re +ili&anii care vor *6 &ran*<or+e Europa Occiden&al6 n&r2o 6 nvr& con&inuu cu *en&i+en&ul

F;on6 denucleari;a&6G8 Iar +uco-ii *6i nepoi vor ipa cu ali copii de *ea+a lor c6 vor reducerea 7u$e&ului ap6r6rii cu un +iliard de +6rci pe an9 pen&ru ca preurile 7o+7oanelor *6 *cad6 cu un p<enni$8 nva6 *6 prive-&i din a<ar6 -i apoi i *e va p6rea co+ic cu+ de o a*&<el de <iin6 +i;era7il6 a reu-i& *6 de;vol&e o a*e+enea $randioa*6 <ric6 de +oar&e8 A&unci vei vedea c6 <rica de +oar&e n2are ni+ic de2a <ace cu 55M *e&ea de via68 Cel c6ruia i e cu adev6ra& de via69 nu e n<rico-a& de +oar&e8 Nu+ai cel ce a-&eap&6 +oar&ea e n<rico-a& de ea8 !6 -&ii de la +ine9 decedailor le e indi<eren& c6 viaa con&inu6 dup6 +oar&e8 i nu ui&a *62i repei +ereu9 ori de c&e ori i a+in&e-&i9 c6 e-&i pre$6&i& *6 +ori8 E +ai 7ine *2o <aci <6r6 pa&o* &ra$ic9 cal+9 c%iar cu un *ur*8 La ur+a ur+ei9 cu &oii o *6 *&6+ cu vr<urile picioarelor n *u* n cele din ur+68 C& de*pre +ine9 *n& $a&a c%iar de acu+8 La ur+a ur+ei9 a+ cuno*cu& &oa&e lucrurile pe care i le poa&e o<eri viaa8 N2a+ ni+ic de pierdu&8 Nu +i2a r6+a* ni+ic care *6 <ie cu adev6ra& al +eu9 ni+ic *acru9 ni+ic +i*&erio*8 !n& $a&a *6 pl6&e*c vieii preul dori&8 Con*ider c62i un pre cin*&i&8 Dac6B 88 8 n ace*& Fdac6B 8 8 8G con*&6 e*ena nv66&urii noa*&re de*pre +oar&e8 A <i pre$6&i& *6 pri+e-&i +oar&ea cu de+ni&a&e -i a &e re*e+na *n& dou6 lucruri dia+e&ral opu*e9 n pri+ul ca; *e lup&6 pn6 n ul&i+ul +o+en&9 n cel de al doilea panica duce la capi&ulare8 A+ *6 v6 *pun o *cur&6 para7ol6 pe care a+ au;i&2o n&r2o circiu+6 la $ura unui 7eiv8 = La i;7ucnirea r6;7oiului9 *punea el9 uni&a&ea noa*&r6 a <o*& ;dro7i&6 -i ncon@ura&68 A+ nele* c6 nu +ai avea+ nici o *c6pare8 F!6 ne pred6+9 oricu+ *n&e+ pierduiBG *puneau unii8 F!6 lup&6+ pn6 la unuC9 oricu+ *n&e+ pierduiBG *puneau alii8 A+ ncerca& *62i convin$e+ pe pri+ii9 n*6 n2a+ reu-i&8 Erau parali;ai de <rica de +oar&e8 i2au arunca& ar+ele -i *2au repe;i& *6 *e predea8 A+ uci* civa din&re ei noi n-ine pen&ru c6 erau la-i -i &r6d6&ori8 Iar re*&ul au <o*& lic%idai de ne+i8 .rupul no*&ru a con&inua& *6 lup&e cu+ pu&ea8 Doa+ne9 cu+ ne2a+ +ai 76&u&B Ci n2a+ &ri+i* pe lu+ea cealal&6B Iar civa din&re noi au *upravieui&8 = :en&ru ce2ai <6cu&2o> a n&re7a& cu voce %r-i&6 unul din &ovar6-ii lui9 cuprin* de de+onul cri&icii8 = Din principiu9 a r6*pun* 7eivul8 Era+ 76r7ai pe a&unci -i a+ *i+i& c6 e o pro7le+6 de de+ni&a&e8 !au <6r6 nici un +o&iv8 :en&ru ca *6 di*p6re+ &rn&ind u-aB o*cova din

i a-a9 cnd ai recuno*cu& c6 +oar&ea e dreap&6 -i e-&i pre$6&i& *6 +ori9 *pune n conclu;ie ace*& re+arca7il9 de7ordan& de via6 Fdac6B 8 8 8G8 !pune2i ie n*ui n ru*e-&eE F:O.IBAT9 < AK ! 550 Ho&6rrea *oar&ei !crii&orul *2a n&or*8 :o&rivi& 7unului o7icei +o*covi& +2a+ du* pe la el <6r6 *62l anun8 A+ da& de o +uli+e de lu+e8 ncnd9 7nd -i *&ri$nd8 Apoi !crii&orul a ceru& lini-&e -i a ncepu& *6 ci&ea*c6 cu voce &areE era nuvela +ea8 A+ pndi& reaciile a*cul&6&orilor8 C&eoda&6 rdeau8 C&eoda&6 *e indi$nau8 "neori c6*cau8 Au n&re7a& cine e au&orul8 = Au&orul e necuno*cu&9 a *pu* !crii&orul8 = O *2o &ip6rii> a n&re7a& cineva8 = n nici un ca;9 a *pu* !crii&orul8 Ca li&era&ur6 e prea *la768 Tendina ideolo$ic6 nu ne convine8 i2a+ rea+in&i& a&unci cli-eele +o*covi&e precu+E F-&iini<ic '*au ar&i*&ic( inco+pe&en&G -i Fideolo$ic d6un6&orG8 Nu +2a+ pu&u& opri *6 nu i;7ucne*c n r*8 Cu &oii *2au ui&a& la +ine cu repro-8 = Cnd a+ veni& n Occiden&9 a decla+a& !crii&orul9 a+ reali;a& c6 Occiden&ul a r6+a* n ur+a noa*&r68 Li&era&ura nu *e de;vol&6 aici9 ci n Ru*ia8 Ru*ia -i va aduna noi <ore -i va avea loc o nou69 pu&ernic6 eHplo;ie li&erar68 E da&oria noa*&r6 *2o pre$6&i+9 a-a c6 vo+ di*&ru$e <6r6 +il6 ace*& <el de crea&ivi&a&e9 dac6 po& <olo*i cuvn&ul 'el a ridica& +anu*cri*ul ar6&ndu2l &u&uror(9 care co7oar6 nivelul $eneral al li&era&urii ru*e8 Doa+nelor -i do+nilor9 a+ &recu& la ur+a ur+ei prin -coala "niunii !crii&orilor *ovie&ici8 "n <o*& re$i;or de <il+ *ovie&ic9 un ve&eran de r6;7oi9 a *pu* c6 *cenele *eHuale din pove*&ire erau <oar&e 7ine *cri*e8 Dac6 cineva i2ar da 7anii ar pu&ea <ace un <il+ *en;aional din ele8 n $eneral9 Occiden&ul *u7e*&i+ea;6 po&enialul *eHual a*cun* al poporului ru*9 a *pu* Re$i;orul8 I+edia& dup6 r6;7oi9 un &n6r *olda& *ovie&ic din Europa Cen&ral6 a in&ra& n&r2un 7ordel8 'Nu avu*e*er6 nc6 &i+p *6 de*<iine;e 7ordeiele(8 A *pu* c6 el nu ie*e de2acolo pn6 nu ncearc6 &oa&e 888 *6 *pune+ 8 8 8 <e+eile de acolo9 pe care o *6 le *a&i*<ac6 Fa-a cu+ &re7uieG8 Ce nele$ea prin a*&a a deveni& eviden& +ai &r;iu9 cnd 8 8 8 *6 *pune+ 88 8 <e+eile din 7ordel au da& 7u;na n *&rad6 pln$nd -i acoperindu2-i in&i+i&6ile cu a+7ele +ini8 Noi9 ru-ii9 o *6 v6 ar6&6+ &o&u-i din ce *n&e+ <6cuiB n cele din ur+6 o *6 ocup6+ locul pe care2l +eri&6+ n cul&ura +ondial6B 55O "ZWKOIGD dac62i *6 +uri+9 *6 cn&e +u;icaB Lup&6 pen&ru viaa &aB Nu cere ni+ic9 nu i+plora9 lup&6 doarB

:oa&e ar &re7ui *62i includ pe li*&a de a$eni *ovie&ici> +i2a+ *pu*8 Nu9 nu +eri&68 E i+po*i7il *6 cree;i o reea 7un6 de *pioni -i o Fcoloan6 a cinceaG din crpe ale *ocie&6ii *ovie&ice8 :en&ru a*&a &re7uie *6 ai Ho+ocu-i de cu &o&ul al&6 cali&a&e8 !<r-i&ul veri<ic6rii A*&6;i anc%e&a&orii erau neo7i-nuii de pri+i&ori8 2au *ervi& cu ca<ea -i i$6ri8 i2au *pu* c6 veri<icarea *2a &er+ina&D n2a+ acu+ dec& *6 a-&ep& *6 +i *e decid6 *oar&a98 !perau c6 &o&ul *e va *<r-i cu 7ine8 Era+ +ai +ul& &ri*&8 In&ero$a&oriul <u*e*e o par&e i+por&an&6 a vieii +ele n &oa&6 acea*&6 perioad68 nain&e de a ne lua r6+a* 7un le2a+ *pu* pove*&ea *pionului occiden&al care a <o*& prin* la o*cova cu+p6rnd9 pen&ru o *u+6 eHor7i&an&69 planurile 2au 76&u& pe u+eri8 i2au *pu* c6 ul&ra*ecre&e ale unui +o&or +ili&ar nvec%i& -i care <u*e*er6 o7inu&e n Occiden& de un a$en& *ovie&ic care pl6&i*e -i +ai +ul&8 Au r* de *2au pr6p6di&8 n&re7a&8 FL2au *c%i+7a& pen&ru unul *ovie&icG9 a+ r6*pun*8 !oldaii Ba&alionului !pecial A+<i7iu au de;u+<la& 76rcile de cauciuc -i ve*&ele de *alvare -i le2au aran@a& <ru+o* al6&uri8 Acu+ *e pre$6&e*c de +a*a de *ear68 Apoi9 unii din ei vor ie-i n ora-9 n propriile au&o+o7ile9 *62-i vi;i&e;e rudele *au prie&enele8 Alii *e vor duce *6 ia par&e la o de+on*&raie pen&ru pace8 Iar cei r6+a-i *e vor pr67u-i n pa&uri n pi@a+alele lor dun$a&e8 !oldai n pi@a+ale c%ic = o ap6rare *i$ur6 pen&ru Occiden&8 Veri<icarea *2a &er+ina&8 Ce a <o*& +ai $reu a &recu& Nu &re7uie *62+i +ai *&rive*c creierii cu pro7le+e in*olu7ile9 *6 dovede*c ce nu poa&e <i dovedi& -i *6 con&ra;ic ire<u&a7ilul8 La ce conclu;ie au a@un* re+arca7ilele lor co+pu&ere dup6 ce au di$era& enor+a can&i&a&e de in<or+aii pe care au pri+i&2o de la +ine -i de*pre +ine> A- <i pu&u& *6 pre;ic conclu;ia dinain&e -i <6r6 e<or&urile ace*&ea &i&anice pen&ru o7inerea lor8 :6ca& c6 nu le2a+ propu* a*&a prin in&er+ediul unui eHperi+en& -&iini<ic8 Oricu+9 ei nu +i2ar <i co+unica& re;ul&a&ul eHperi+en2 55/ &ului *au ar <i *pu* c6 a+ $re-i&8 N2ar <i ad+i* c6 un in*i$ni<ian& %o+ocu* ar pu&ea <i n *&are *6 *e ia la n&recere cu &e%nolo$ia lor re+arca7il69 n&ruc%iparea uria-ei lor in&eli$ene colec&ive8 Ei *n& *i$uri c69 n co+pe&iia din&re o+ -i +a-in69 vii&orul aparine +a-inii8 Nu2i cuno*c pe %o+ocu-iB Noi *n&e+ convin-i c6 n co+pe&iia din&re %o+ocu* -i +a-in69 vii&orul va aparine %o+ocu2*ului8 Ce deci;ie *n& au&ori;ai *6 ia n ca;uri ca al +eu> !6 +6 <olo*ea*c6 n +6*ura a*&a -i a*&a> !6 +6 la*e n *ea+a +ea> !6 *e @oace de2a -oarecele -i pi*ica cu +ine pn6 vor <i $a&a *6 +6 &er+ine cu adev6ra&> A*&a2i &rea7a lor9 nu a +ea8 Eu +i2a+ @uca& rolul8 noi9 ru-ii9 *n&e+ cu adev6ra& F76iei 7uniG8 FCe au <6cu& cu *pionul 6la occiden&al>G +2au

Deliriu+ Era &r;iu cnd +2a+ n&or* la F:EN!IONG8 Ti+p ndelun$a& :roprie&arul n2a vru& *62 +i de*c%id6 u-a8 A+ a+enina& c6 c%e+ poliia8 !2a <6cu& ceva +ai *ervia7il9 n*6 +2a aver&i;a& *6 nu *e +ai repe&e8 = A*&a nu2i Ru*iaB Aici ne place ordineaB Noap&ea a+ <o*& c%inui& de co-+aruri8 In*pira&orul +i2a ap6ru& n vi*8 = Ai2ai @uca& 7ine rolul9 +i2a *pu*8 A-&eap&6 nc6 puin -i ai *6 ie-i la cap6&8 Ai *6 devii un o+ +are8 Ai *6 <ii repre;en&an&ul plenipo&eniar al pu&erii *ovie&ice n Europa Occiden&al68 = i dac6 EI -i2au da& *ea+a c6 @oc un rol9 l2a+ n&re7a&9 ce *e va n&+pla a&unci> In*pira&orul *2a &opi& <6r6 *62+i r6*pund68 Au +i@i& ;orii8 i2a+ a+in&i& de Edi<iciu -i +2a+ repe;i& la <erea*&r68 !clipea pe cerul al7a*&ru cu o a*e+enea ne+aiv6;u&6 <ru+u*ee c6 +i *2a &6ia& r6*u<larea8 Dar ce v6d> La locul cel +ai vi;i7il9 *&r6lucea un cuvn& $i$an&icE BANCA8 unc%en9 J/OJ Lec&orE IRCEA O:BIAA Te%noredac&orE CON!TANTIN R"!" Corec&orE ILEANA BRAOVEAN" Ap6ru&E J//J8 Bun de &iparE 5M84O8J//J8 cda8 nr8 15/58 Coli de &iparE JN938 Hir&ieE velin69 04 $+p8 Ior+a&E 3NXO?JM8 Tiparul eHecu&a& *u7 co+anda nr8 JMJ//J9 la I+pri+eria de Ve*& Oradea9 *&r8 are-al Ion An&one*cu nr8 J438 Ro+,nia