P. 1
Cursuri c++

Cursuri c++

|Views: 0|Likes:
Published by Scott Barr

More info:

Published by: Scott Barr on Apr 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

INTRODUCERE

Limbajele C şi C++ sunt limbaje de programare de nivel înalt. Limbajul C a apărut în anii 1970 şi a fost creat de Dennis Ritchie în laboratoarele !"! #ell. $imbajul % face parte din familia de limbaje concepute pe principiile programării structurate& la care ideea centrală este 'structurea(ă pentru a stăp)ni o aplica*ie'. +opularitatea limbajului a crescut rapid datorită elegan*ei şi a multiplelor posibilită*i oferite programatorului. Limbajul C++ apare la începutul anilor ,-0 şi îl are ca autor pe #jarne .troustrup. /l este o variantă de limbaj % îmbunătă*it& mai riguroasă şi mai puternică& completată cu construc*iile necesare aplicării principiilor programării orientate pe obiecte 0+112. $imbajul %33 păstrea(ă toate elementele limbajului %& beneficiind de eficien*a şi fle4ibilitatea acestuia. $imbajul %33 este un superset al limbajului %. 5ncompatibilită*ile sunt minore& de aceea& modulele % pot fi încorporate în proiecte %33 cu un efort minim. Lucrarea cuprinde două păr*i. +rima parte se adresea(ă programatorilor începători. /a pre(intă elementele de ba(ă şi construc*iile limbajului %& completate cu e4tensiile limbajului %33. cestea permit re(olvarea problemelor prin metoda programării structurate. +artea a doua se adresea(ă cunoscătorilor limbajului % dornici să6şi moderni(e(e stilul şi concep*ia abordării proiectelor informatice. /lementele pre(entate sunt specifice limbajului %33 şi permit stiluri de programare impracticabile în %7 programarea prin abstracti(area datelor şi programarea orientată obiect. %it)ndu6l chiar pe #jarne .troustrup& '%33 este un limbaj de programare general& conceput astfel înc)t să6i facă pe programatorii serioşi să programe(e într6o manieră c)t mai plăcută'. 8i cum cea mai bună metodă de învă*are este practica& pre(entarea aspectelor teoretice este înso*ită de multe e4emple şi probleme re(olvate. Deasemenea& întrebările teoretice şi problemele propuse spre re(olvare& de la sf)rşitul fiecărui capitol& permit cititorului să6şi verifice cunoştin*ele dob)ndite. 9n aspect foarte important îl constituie implementarea şi testarea pe calculator a e4emplelor şi a problemelor re(olvate sau propuse& găsirea unor solu*ii proprii. .perăm ca acest material să constituie un sprijin real pentru cei care doresc să pătrundă în tainele limbajelor %:%33& c)t şi un punct de plecare în activitatea de programare. Dorim să mul*umim şi pe acestă cale domnului prof. .everin #9;# R9 şi colegilor pentru observa*iile şi sfaturile care au condus la forma actuală a căr*ii. .ugestiile cititorilor sunt aşteptate la adresele7 Diana..tefanescu<ugal.ro& %ristina..egal<ugal.ro. 9!1R55

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->