Kesan Rumah Hijau

Kesan rumah hijau merupakan satu fenomena yang berlaku kerana pencemaran udara. Kesan rumah hijau berlaku kerana pemerangkapan haba oleh gas-gas rumah hijau. Antara beberapa jenis gas rumah hijau yang biasa didapati ialah karbon dioksida, sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Sejarah kesan rumah hijau bermula pada zaman Re olusi !erindustrian. !ada zaman inilah manusia mula menggunakan bahan api fosil secara meluas. "ni menyebabkan kandungan karbon dioksida bertambah. #as-gas ini akan bertindak seperti selimut yang membenarkan haba masuk kemudian akan memerangkap haba ini. Haba yang terperangkap inilah yang akan meningkatkan suhu pada permukaan bumi. Kesan rumah hijau mengakibatkan $ a% Kenaikan paras laut -&isalnya kenaikan paras laut di Artik dan Antartika yang disebabkan oleh pencairan ketulan-ketulan ais menyebabkan kejadian banjir di kejadian banjir di ka'asan persisiran pantai seperti yang berlaku di bandar-bandar persisiran (angladesh. -!elimpahan masuk air laut ke ka'asan pertanian dan meninggikan saliniti )kemasinan% tanah. "ni menjadikannya kurang sesuai untik pertanian.

b% !erubahan iklim -!erubahan arah angin dan arus menyebabkan bencana alam seperti ribut dan taufan. -Kejadian iklim ekstrim di mana kemarau dan banjir berlaku dengan tidak diduga seperti di Africa. "ni mengurangkan penghasilan hutan dan pertanian. -!erubahan taburan hujan dan sumber air yang menyukarkan kebolehdapatan air ta'ar. "ni memba'a masalah kepada pertanian dan penghutanan.

c% Kesihatan manusia terganggu -!erubahan suhu boleh menyebabkan *heat'a e* di beberapa tempat dan penduduk ka'asan terutamanya penduduk tua boleh mengalami *heatstroke*.

-!enduduk yang tinggal di ka'asan tanah di pinggir laut kadang kala perlu ditempatkan di ka'asan lain kerana banjir. -(encana alam seperti ribut dan kemarau juga mengakibatkan gangguan bekalan elektrik. . d% Kegiatan harian manusia dan penempatan manusia terganggu -!emindahan zon-zon iklim dan gerakan air laut serta kejadian banjir boleh menjejaskan kegiatan menangkap ikan dan hai'an akuatik lain.-Kekurangan air ta'ar dan kejadian banjir boleh menyebabkan air yang digunakan tercemar dan seterusnya mengakibatkan penyakit seperti cirit-birit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful