You are on page 1of 1

Denumire achiziie

ProgramOperaional.
Axaprioritar..
Proiectul
CodSMIS

CEREREDEOFERT
REF:

Denumireachiziie...

Stimatedomn/Stimatdoamn,

Vtransmitemcerereadeofertlaachiziiaavndcaobiect......

INFORMAIIDESPREACHIZIIE

Obiectuliloculdeimplementareacontractului:..................
Tipiduratcontract:....
Valoareaestimat:.............
Datadedepunereaofertei:.....
Adresalacaresetransmiteoferta:......
Cursuldereferinleu/euroaplicabil(dacestecazul):..

Pentruinformaiisuplimentarevputeiadresala.......(informaiigeneralecuprivirela
achizitor)

AnexobligatorieSpecificaiiletehnice