Tisztelt Szülő!

Örömmel tájékoztatom, hogy gyermeke felmérésünk alapján felvételt nyert a rajztagozatra. mennyi!en élni k"vánnak a lehetősséggel, kérem, tájékoz#$janak a tagozati #rák i$őpontjár#l a Tan"t# néninél vagy nálam.

%$vözlettel& 'e$ve(zky )gnes

*+ $! , m-szaki rajzlap .fehér, famentes!/ *+ $! 0 m-szaki rajzlap .fehér, famentes!/

1ajz$o!oz& ♦ kvarell festék .anilin/ ♦ Tempera .2 sz"n/ ♦ 3il(toll .4* sz"n/ ♦ 5lajpasztell ♦ 6(set .vékony, vastag/ ♦ 7rafit(er8za .9:/ ♦ 1a$"r ♦ 1ongy ♦ Sziva(s ♦ 5ll# ♦ 1agaszt#

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful