Subiecte examen –Semiologie Medicala 1. Dispneea- definitie si forme semiologice 2. Principalele grupe de boli in care apare dispneea 3.

Tusea 4. emopti!ia"expectoratia" #omica $. Durerea toracica %. &um faceti anamne!a unei boli respiratorii' (. Topografia toraco-pulmonara ). Deformari toracice statice *. Modificari dinamice toracice 1+. ,mplitudinea miscarilor respiratorii –informatii 11. ,precirea transmierii #ibratiilor #ocale –informatii 12. Modificarile sonoritatii pulmonare-exemple 13. Modificarile murmurului #e!icular 14. Suflurile pleuro-pulmonare 1$. -alurile bron.o-pulmonare 1%. /xplorarea paraclinica a aparatului respirator 1(. Sindromul de tra.eobronsita acuta 1). 0ronista cronica 1*. /nfi!emul pulmonar 2+. Descrieti tipurile 1 predominant bronsitic2 si 1predominant emfi!ematos2 21. ,stmul bronsic alergic 22. ,stmul bronsic nealergic 23. 3orme de astm bronsic in functie de gra#itate 24. /xplorarea unui bolna# astmatic 2$. ,bcesul pulmonar 2%. 0ronsiecta!iile 2(. Pneumopatii interstitiale difu!e fibro!ante 2). Sindromul pneumonic 2*. /xplorarea si urmarirea unui bolna# cu pneumonie acuta bacteriana 3+. ,telecta!ii acute 31. ,telecta!ii cronice 32. Pe ce elemente semiologice deosebiti o decompensare pulmonara neretractila de una retractila' 33. Semnele clinice ale emboliilor pulmonare 34. Principalele surse de embolie pulmonara 3$. Definitia si cau!ele cordului pulmonar cronic 3%. Sindromul de pleurita uscata 3(. Semiologia acumularii lic.idiene cu #olum mic 3). Semiologia acumularii lic.idiene cu #olum mediu 3*. Semiologia acumularii lic.idiene cu #olum mare 4+. Diagnosticul tipului de lic.id pleural 41. &e este si cand apare un transudat pleural' 42. Semiologia pleure!iei tuberculoase 43. Semiologia pleure!iei parapneumonice 44. Semiologia pleure!iei neopla!ice 4$. Semiologia pleure!iei in colageno!e 4%. Semiologia pleure!iei purulente 4(. &e este c.ilotoraxul si .emotoraxul' 4). Tabloul clinic al pneumotoraxului inc.is 4*. Tabloul clinic al pneumotoraxului cu supapa $+. /xamenul fi!ic al .idropneumotoraxului $1. Sindromul de simfi!a pleurala $2. Definiti insuficienta respiratorie $3. &au!ele insuficientei respiratorii $4. Manifestari clinice insuficienta respiratorie

$$. Sindromul de detresa respiratorie a adultului $%. Sindromul mediastinal $(. &omentati semiologic o matitate la ba!a plamanului $). &omentati semiologic asocierea tusee" dispnee" 4ung.i toracic $*. &omentati semiologic o matitate pulmonara cu abolirea murmurului #e!icular %+. &omentati semiologic asocierea tuse cu expectoratie %1. &omentati semiologic asocierea durere toracica unilaterala cu .emopti!ie %2. &e urmariti la examenul ba!elor pulmonare %3. &um diferentiati o ne#ralgie intercostala de o durere pleurala' %4. Dispneea cardiaca cronica %$. Dispneea paroxistica de origine cardiaca %%. &riterii de diagnostic diferential semiologic intre astmul bronsic si astmul cardiac %(. Durere de origine aortica si arteriala pulmonara %). Palpitatiile %*. Semiologia sincopelor - definitie" descriere" exemple (+. Tusea de cau!a cardio-#asculara (1. 3ebra la un bolna# cardio-#ascular (2. (3. 5nformatii aduse de palparea socului apexian (4. 3reamatul catar – descriere si exemple ($. Durerea coronariana (%. 3ocarele de ascultatie ale cordului si #aselor mari ((. Modificarile !gomotului 5 (). Modificarile !gomotului 55 (*. &e sunt elacmentele si elicurile – exemple )+. 6gomotul de galop – semnificatie semiologica )1. Suflurile de e4ectie 7anterograde8 )2. Suflurile de regurgitatie )3. Suflurile cardiace functionale – definitie" exemple )4. Mecanisme principale de producere ale tulburarilor de ritm si9sau de conducere )$. Tulburarile ritmului sinusal – semiologie clinica" /&: )%. /xtrasistolele – semiologie clinica" /&: )(. Ta.icardiile paroxistice - semiologie clinica" /&: )). Tulburarile de conducere sinoatriala si atrio#entriculara - semiologie clinica" /&: )*. Sindroame pericardice acute *+. Sindromul de constrictie pericardica *1. Semiologia insuficientei mitrale *2. Semiologia steno!ei mitrale *3. Semiologia insuficientei aortice *4. Semiologia steno!ei aortice *$. Semiologia steno!ei si insuficientei de tricuspidiana *%. Semiologia cardiopatiilor congenitale cianogene *(. Semiologia cardiopatiilor congenitale necianogene *). Semiologia endocarditei infectioase **. Semiologia miocarditelor 1++. Semiologia cardiomiopatiilor dilatati#e 1+1. Semiologia cardiomiopatiilor .ipertrofice 1+2. Semiologia anginei pectorale 1+3. Semiologia clinica a infarctului miocardic acut 1+4. 5nformatii aduse de explorarea paraclinica a cardiopatiei isc.emice dureroase 1+$. &e este cardiopatia isc.emica nedureroasa si ce tipuri cunoasteti' 1+%. Semiologia T, esentiala 1+(. Semiologia T, de origine renala 1+). Semiologia T, de origine endocrina 1+*. Semiologia T, de origine cardio-#asculara 11+. ipotensiunea arteriala 111. Semiologia .ipertensiunii arteriale pulmonare 112. Tipuri etiopatogenice de insuficienta cardiaca 113. Semiologia insuficientei cardiace stangi

114. 11$. 11%. 11(. 11). 11*. 12+. 121. 122. 123. 124. 12$. 12%. 12(. 12). 12*. 13+. 131. 132. 133. 134. 13$. 13%. 13(. 13). 13*. 14+. 141. 142. 143. 144. 14$. 14%. 14(. 14). 14*. 1$+. 1$1. 1$2. 1$3. 1$4. 1$$. 1$%. 1$(. 1$). 1$*. 1%+. 1%1. 1%2. 1%3. 1%4. 1%$. 1%%. 1%(. 1%). 1%*. 1(+. 1(1. 1(2.

Semiologia insuficientei cardiace drepte 5nsuficienta cardiaca globala – caracteri!are" clasificare functionala /xamenul arterelor periferice – informatii" exemple /xamenul #enelor periferice - informatii" exemple Semiologia arteriopatiilor obliterante cronice ale membrelor inferioare Sindromul de isc.emie arteriala acuta a membrelor Sindromul -a;naud si alte acrosindroame Semiologia trombo!elor #enoase si boala #aricoasa Discutati din punct de #edere semiologic un suflu sistolic la ba!a cordului Discutati din punct de #edere semiologic un suflu la spatiul 5<-< intercostal Semiologia clinica si /&: a unui ritm intre 3+-%+9min Semiologia clinica si /&: a unui ritm intre %+-12+9min Semiologia clinica si /&: a unui ritm intre 1$+-22+9min Semiologia clinica si /&: a fibrilatiei atriale Semiologia clinica si /&: a flutterului atrial Discutati din punct de #edere semiologic un suflu diastolic in spatiul 5< intercostal stang &e este insuficienta cardiaca 7diastolica8 .ipodiastolica' &iano!a in bolile cardio#asculare /demul in bolile cardio#asculare &olica renala Durerea lombara bilaterala de cau!a renala Sindromul cistic Disuria si pola=iuria -etentia acuta de urina - descriere" cau!e -etentia cronica de urina 5ncontinenta urinara Discutati din punct de #edere semiologic rinic.iul palpabil Puncte dureroase renourinare /xamenul aparatului urinar inferior Poliuria >liguria <ariatii de culoare ale urinii -eactie urina 7p urinar8 5nformatii aduse de densitatea urinara &e ne arata monitori!area diure!ei la un bolna# cu edeme generali!ate' &e este .iperaldosteronismul secundar si cand apare' Semnificatia clinica a proteinuriei in diabet !a.arat Semnificatia clinica a proteinuriei in mielom multiplu ,fectarea renala din colageno!e Proteinuria glomerulara selecti#a Proteinuria glomerulara neselecti#a :lico!uria si corpii cetonici din urina - semnificatia clinica ematurie ?eucocituria &ilindruria si cristaluria /xamenul bacteriologic al urinii 5nformatii aduse de do!area ureei" creatininei si acidului uric din sange 5nformatii aduse de ionograma plasmatica in bolile renale /xplorarea filtrarii glomerulare /xplorarea fluxului plasmatic si sang#in renal Determinarea capacitatii de transport maxim tubular /xplorarea metabolismului fosfo-calcic in bolile renale 5nformatii aduse de explorarile ecografice" radiologice" radioi!otopice in patologia reno-urinara /xplorarea imunologica in patologia renala Sindromul de glomerulonefrita acuta Sindromul de glomerulonefrita rapid progresi#a /demele renale Semiologia sindromului nerotic pur Semiologia sindromului nefrotic impur

1(3. 1(4. 1($. 1(%. 1((. 1(). 1(*. 1)+. 1)1. 1)2. 1)3. 1)4. 1)$. 1)%. 1)(. 1)). 1)*. 1*+. 1*1. 1*2. 1*3. 1*4. 1*$. 1*%.

&au!ele sindromului nefrotic Manifestarile renale in cordul pulmonar cronic Manifestarile renale in endocardite infectioase Manifestari renale in purpura #asculara Mi4loace de substitutie a functiei renale 7 D" D&P,8 Sindromul .emolitic-uremic ,fectarea renala in .iperuricemii @efrita interstitiala prin uropatie obstructi#a Sindromul cistic Sindromul de pielonefrita acuta Sindromul de pielonefrita cronica /mbolia si trombo!a arterelor renale" trombo!a #enelor renale 5nsuficienta renala acuta @efroangiosclero!a Sindroame tubulare renale Polic.isto!a renala ?itia!a urinara 5nsuficienta renala ............... Modificari ale diure!ei in insuficientele renale Stadiali!area insuficientei renale cronice Tulburari .idroelectrolitice si acidoba!ice in insuficienta renala Manifestari cardio#asculare in insuficienta renala Tulburari respiratorii in insuficienta renala Semiologia stadiului uremic al insuficientei renale cronice