PENGHASILAN PRODUK

Jadual Spesifikasi Ujian Mata pelajaran Tahun Tema Topik : : : : Sains 6 1. 1.1 Menyiasat Alam Kehidupan Memahami persaingan adalah satu bentuk interaksi antara benda hidup

Bil 1.2.1 1. bahawa

Topik Menyatakan hidupan

Pengetahuan Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Jumlah item

berinteraksi antara satu sama lain. 1.2.2 Menyatakan persaingan satu bentuk

3

13

2

2.

bahawa adalah interaksi.

1

1

2. Menyenaraikan 2 4.3 3. 17 20 4 antara satu sama lain. 1. 12 6.1. 1.4 Memberi sebab- 4. Menyenaraikan 16 19 2 faktor-faktor persaingan tumbuhan.2.5 5.2.2. 11. sebab mengapa 7 8. 9 7 faktor-faktor persaingan haiwan.6 Memberi sebab- 6. 5. Jumlah Item 2 6 5 4 2 1 20 Wajaran 10% 30% 25% 20% 10% 5% . 1. sebab tumbuhan mengapa bersaing 18 15. 10. 14 4 haiwan bersaing.