Sesungguhnya penganjuran Karnival Permainan Trasidional pada kali ini berlangsung dengan gilang-gemilang dan lancar tanpa

sebarang masalah yang tidak dapat dielakkan. Kebanyakan pihak termasuk para pensyarah memberikan input yang positif dan karnival sebegini seharusnya diperbanyakkan agar guru pelatih dapat menimba ilmu keguruan dengan lebih banyak dan mantap. Salah satu kelebihan pelaksanaan karnival permainan ini adalah dapat menggalakkan aspek sosialisasi dalam kalangan guru pelatih. Kita memang sedia maklum, perlaksaan aktiviti ini dikelolakan oleh ambilan Januari 2012 yang terdiri daripada kelas PRA, BC1, BC2 dan BM. Pelaksanaan karnival ini secara tidak lansung akan meningkatkan aspek sosialisasi melalui cara berkomunikasi, pembahagaian tugasan-tugasan setiap ahli jawatankuasa serta pelaksanaan majis pentupan dan perasmian. Semasa bermesyuarat dan melaksanakan tugasan yang diberikan juga secara tidak lansung menggalakkan proses komunikasi berlaku. Mereka akan bertukar-tukar pendapat dan berkongsi idea semasa melaksanakan karnval ini. Aspek sosialisai tersebut dapat ditingkatkan dan sekaligus memantapkan lagi

perpaduan yang sedia ada terjalin dalam kalangan guru pelatih tersebut. Sehubungan dengan itu, penganjuran karnival ini juga secara tidak langsung akan dapat melatih para guru pelatih untuk menganjurkan sesuatu karnival itu dengan lebih teratur, terperinci dan tersusun. Latihan-latihan penganjuran seperti ini akan membiasakan guru pelatih dalam mengelolakan sesuatu karnival apabila ditempatkan disekolah kelak. Jadi, pendedahan sebegini secara tidak langsung akan melatih dan mendedahkan para guru pelatih kepada aspek pengelolaan dan cara yang efektif bagimemastikan kelancaran sesuatu majlis. Tambahan itu, penganjuran karnival ini akan menyemai perasaan akan menghargai dan menyayangi permainan warisan yang ditinggalkan oleh nenek-moyang. Tidak kira peserta ataupun para guru pelatih, apabila mereka bermain permainan ini, perasaan gembira, suka dan sayang akan permainan ini akan wujud secara tidak langsung. Mereka tidak akan

melupakan permainan seperti tarik upih, tuju selipar dan golek gelapa kerana mereka merasa seronok dan ingin untuk bermain kembali. Maka hal ini secara tidak langsung akan menyemai perasaan sayang akan permainan tradisional yang semakin dilupakan dalam kalangan remaja yang semakin hari dilimpahi arus teknologi dan pemodenan dalam kehidupan mereka. Jadi usaha untuk

menganjurkan karnival sebegini seharusnya diteruskan sampai bila-bilapun.
1

Dari segi masa banyak perkara yang hendak diselesaikan sebelum karnival ini dijalankan. jika tidak mempunyai perancangan masa yang teratur mana mungkin gimik perasmian itu dapat dilaksanakan. Sehubungan itu b udaya ini juga secara tidak lansung akan melahirkan para guru pelatih yang sihat dan cerdas. Apabila para murid bermain dan mengeluarkan peluh serta berseronok. Sebagai contoh. sememangnya banyak cabaran dan dugaan yang mendatang. Tambahan tugasan dan komitmen dari pensyarah yang lain. Pada masa ini. Semasa melaksanakan karnival permainan ini. kesihatan mereka juga akan terjamin dan akan melahirkan modal insan yang lebih sihat dan cergas. Apabila bersukan. 2 .Kelebihan penganjuran permainan tradisional ini juga akan mendidik para guru pelatih untuk tekun dan berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu perkara itu. penghasilan bahan-bahan untuk gimik persembahan memerlukan masa dan perancangan yang rapi untuk dilaksankan. Berkat kesabaran dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh guru pelatih. Faedah pelaksanaan permainan tradisional ini juga secara tidak langsung akan melahirkan para peserta yang lebih sihat dari segi mental dan fizikal. mereka lansung tidak menyedari bahawa mereka sedang bersukan. Jadi tugas pihak sekolah untuk memastikan kesihatan para pelajar itu dapat dijamin kebaikannya melalui permainan yang dianjurkan disekolah rendah nanti. Kita sedia maklum karnival permaian ini dianggotai oleh peserta dari SK Batu Lintang dan SK Jalan Ong Tiang Swee. kebanyakan para pelajar disekolah rendah tidak mempunyai kesihatan yang baik. Kadar obesiti yang wujud dalam kalangan rakyat Malaysia juga secara tidak lansung dapat dikurangkan dan usaha kerajaan untuk melahirkan lebih banyak rakyat yang lebih sihat akan tercapai. Pelaksanaan permainan ini secara tidak lansung akan menginspirasikan para guru pengiring sekolah mereka untuk melaksanakan permaian ini apabila disekolah nanti. Semangat untuk menimba ilmu dengan lebih berkesan akan wujud dan intelek para guru pelatih akan lebih cerdas dan sedia untuk melaksanakan tugasan yang telah dirancangkan oleh pihak IPG. saya bertugas sebagai ketua AJK Protkol. karnival ini juga berjaya dilaksanakan dengan lancar. Kerjasama yang diberikan oleh rakan-rakan lain yang bekerja bersama-sama dengan AJK Protokol yang lain sangat dihargai. Bukan sahaja mengenai karnival permainan ini malahan banyak juga komitmen lain yang ingin dilaksanakan.

Apabila pengelolaan kelas mereka sudah tamat. Tambahan itu lagi.00 tengah hari. kelemahan yang ketara juga adalah kebanyakkan para guru pelatih tidak mempunyai semangat tolong-menolong dan pasukan didalam guru mereka. Diharapkan program seperti ini akan sentiasa dijalankan pada tahun-tahun yang akan datang. Sekalung penghargaan terima kasih juga diberikan kepada Cikgu Ahmad Rodzli Bin Hashim kerana bimbingan dan tunjuk ajar yang tidak ternilai kepada kelas kami semasa melaksanakan program karnival permainan tradisional ini. Namun secara hakikatnya ia berakhir pada jam 1. Sememangnya para pelajar dan juga guru pengiring mempunyai hal masing-masing yang perlu diselesaikan. baik dan berkesan. Tanpa bimbingan dan nasihat beliau. Jadi diharapkan perkara ini dapat memberi impak yag positif kepada para guru pelatih dan tidak akan mengulanginya pada masa hadapan. Sesungguhya manusia memang tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. tidak dinafikan terdapat kelemahan yang wujud. Pihak penganjur seharusnya menepati masa yang telah dipersetujui dan disahkan.Semasa penganjuran permainan karnival permainan tradisional ini juga. 3 . sudah pasti permainan yang kelas kami jalankan tidak akan berjalan dengan lancar. mereka terus ke Taza dan tidak menyokong pengelolaan kelas yang lain. Sepatutnya mereka mempunyai semangat satu pasukan yang jitu tanpa mengenal bangsa dan agama serta sanggup bersama-sama untuk berpanas ditengah terik kepanasan matahari bersama-sama. majlis keseluruhan dijangka akan berkakhir pada jam 12.30 petang. para guru pelatih menyedari akan kesilapan mereka dan dapat perkara tersebut tidak akan berulang kembali. kebanyakan kelas hanya fokus kepada pengelolaan permainan kelas masing-masing. program permainan tradisional ini banyak memberikan impak yang positif kepada para guru pelatih. Semoga kerjasama ini akan sentiasa erat terjalin dalam merealisaikan falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Kesimpulannya. Apa yang diharapkan. Diharapkan kesalahan itu diperhatikan dan tidak berulang lagi. Semasa melaksanakan karnival permainan ini. Berbanyak-banyak terima kasih juga diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan atas kerjasama dan bimbingan yang sentiasa diberikan untuk menjayakan karnival permaian tradisional ini. Salah satunya adalah masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan karnival permainan ini tidak dipatuhi dan ditepati. Contohnya. Kelewatan masa tersebut juga mungkin disebabkan para guru pelatih tidak menepati masa yang telah diperuntukkan semasa melaksankan permainan tradisional itu.