USM, Facultatea Științe Economice Curs: Psihologie

Lector: Dumbrăveanu N.
Tema 5: MOTIVAȚIA Subiecte: 1. Conce tele !e motiv "i motiva#ie

$. Structura s%erei motiva#ionale &i ti urile !e motive
'. (eorii motivaționale ). Mo!alită#i !e motivare
Obiective: • • • • să !e%inească conce tul !e motiv "i motiva#ie* să stabilească ra ortul !intre motiva#ia intrinsecă "i motiva#ia e+trinsecă* să a recie,e im ortan#a motiva#iei -n activitatea coti!iană "i ro%esională* să i!enti%ice meto!ele !e stimularea motiva#iei

________________________________________

1. CONCEPTELE DE MOTIV ȘI MOTIVAȚIE . roblemă care -i %ascinea,ă "i -n acela"i tim !ă bătăi !e ca si/olo0ilor, !ar "i mana0erilor !in or0ani,a#ii este !ată !e -ntrebarea 1!e ce sunt oamenii motiva#i să %acă ceva23. 4 -ncerca construirea unei liste !e motive entru care oamenii se an0a5ea,ă -n !i%erite ac#iuni este !i%icilă, !ar utem -ncerca să enumerăm c6teva: !orin#a intrinsecă !e a ob#ine ceva, com ara#ia socială, resiunea socială, as ira#iile ersonale, robabilitatea !e ob#ine succese, obi"nuin#a, cre"terea stimei !e sine, etc. 78arr a u! Furn/am, 199:;. Din ers ectiva si/olo0iei muncii motiva#ia este !e%inită ca sumă a energiilor interne şi externe care iniţiază, dirijează şi susţin un efort orientat spre un obiectiv al organizaţiei, care va satisface simultan şi trebuinţele individuale 7<obbins, 199=;. Motivul este acel fenomen psihic ce are un rol esenţial în declanşarea, orientarea şi modificarea conduitei, iar motiva#ia e constituită !in ansamblul motivelor. Un motiv este o cau,ă rinci ală a unui com ortament. Nu orice cau,ă este un motiv. . !etunătură uternică ne %ace să tresărim, ea este cau,a reac#iei noastre, !ar nu s unem că ar %i 1motivul> tresăririi. Motivul este o cauză inte nă a con!uitei noastre. Motiva#ia trebuie anali,ată "i ca un roces !e satis%acere a trebuin#elor. La ba,a motiva#iei stă un rinci iu !in biolo0ie, cel al homeostaziei, otrivit căruia or0anismele tin! să?"i men#ină aceea"i stare, un anume ec/ilibru constant, cu toate mo!i%icările me!iului. C6n! ec/ilibrul este erturbat, atunci %iin#a vie reac#ionea,ă -n ve!erea restabilirii lui. De,ec/ilibrele se tra!uc e lanul si/ic rin a ari#ia unei trebuin#e: nevoia !e /rană, !e a ă, !e căl!ură etc. (rebuin#a este o stare internă !e necesitate care %ace ca anumite sco uri să %ie atractive. 4t6ta tim c6t este nesatis%ăcută, ea creea,ă o tensiune internă care stimulea,ă

1

a ar mai multe ten!in#e. . !e obicei. ST"#CT#"A S$E"EI MOTIVA%IONALE ȘI TIP#"ILE DE MOTIVE. ele se in/ibă "i ac#iunea nu are loc 7un co il ar -ntin!e m6na !u ă un obiect inter. re.bservăm cum combinarea acestor %actori va !etermina un com ortament in!ivi!ual motivat 7sau nu. Facultatea Științe Economice Curs: Psihologie Lector: Dumbrăveanu N. 4cestea ot să %ie sau nu con"tiente. Bn via#a si/ică. endinţa 71im uls>. !e o li să. %iin!că nu vrea ca aceasta să a5un0ă o %iin#ă coc/etă.entat -n %i0ură. -n ve!erea ob#inerii er%orman#elor a"te tate. (en!in#a este un -nce ut !e mi"care. că se -m otrive"te. cau.. Mama vitre0ă care re%u.. către o acţiune . Tendinţa conştientă !e sco ul ei este !enumită 1intenţie>. !ar con"tiin#a e!e sei !eclan"ea. !eclan"ea. !. C6n! sunt contrare. rebuinţa este trăire a unei stări !e !e. antren6n!u?l -ntr?un com ortament rin care acesta urmăre"te satis%acerea trebuin#ei "i re!ucerea tensiunii 7@late. a!evăratul motiv %iin! -nsă anti atia ei uternică %a#ă !e %eti#a res ectivă..is !e ărin#i. Motiva#ia entru muncă a unui in!ivi! este !eterminată !e o serie !e factori motivaţionali: intrinseci 7in!ivi!uali.ec/ilibru.ă să?i cum ere roc/ii noi %iicei so#ului său. "i extrinseci 7or0ani. -n acela"i moment. s une la toată lumea 7"i c/iar cre!e. 19=1. "i !acă nu -nt6m ină un obstacol. • • C6n! trebuinţa este conştientă.a#ionali. vorbim !e dorinţă.ec/ilibru. constă într-o pornire către mişcare. care oate %i incon"tient. #O&$"%!' $" !"%$$ (rebuin#a tra!uce o stare !e !e. !"#$"%!. el trebuie să aibă certitu!inea că e%ectu6n! o anumită activitate. aceasta -i va satis%ace "i ro riile trebuin#e.ă anumite sco uri. Bn mo!elul 0eneral al motiva#iei 7<otaru. Dar -ntre sco ul urmărit con"tient "i cel real. Dar. Aro!an.USM.ele rinci ale vi. 199=.ă una sau mai multe mi"cări. Aentru ca un in!ivi! să %ie motivat la locul !e muncă. $ . Ea !ă na"tere la ten!in#e. in!ivi!ul.ea. rovocată.ă un im uls mai uternic "i %a ta ne ermisă nu are loc. sunt uneori mari !eosebiri.

ă că %iin#ele umane au nevoi caracteristice "i că oamenii ot %i motiva#i o%erin!u?le ceea ce au nevoie -n sc/imbul e%ortului e care -l !e un. Mo!elul su0erea. Bn or0ani. Bn or0ani.isten#a "i rintr?un ro0ram !e lucru care să ermită un nivel su%icient al re%acerii ca acită#ii !e muncă. Facultatea Științe Economice Curs: Psihologie Lector: Dumbrăveanu N. TEO"IA NEVOILO" ostulea..ă 7!e e nivele in%erioare.!ată ce nevoile biolo0ice au %ost satis%ăcute. m6ncare. Ae nivelul cel mai !e 5os al ierar/iei lui MasloC se a%lă nevoile !e ba. oamenii sunt motivaţi să -"i satis%acă nevoile cele mai im ortante. a ă.e -ecu itate. .ică a unei ersoane. o!i/nă. se+. oamenii !evin reocu a#i !e si0uran#a lor %i..ă că oamenii cărora le este %oame sau care se con%runtă cu ericolul ier!erii elementelor !e ba. biolo0ice sau %i.ă.ă necesare e+isten#ei umane sunt mai u#in reocu a#i !e via#a socială sau !e satis%acerea nevoilor eu?lui interior. III. $erarhia nevoilor a lui )aslo* Ne'(i .a#ii aceste nevoi sunt satis%ăcute rin acor!area unui nivel al salariului care să asi0ure sub. MasloC consi!era că unele nevoi interne sunt mai strin0ente !ec6t altele. Securitatea re re.. -mbrăcăminte.iolo0ice. Cu alte cuvinte. TEO"II MOTIVA&IONALE Urmea. Cor ul uman are nevoie !e aer. Asi/olo0ul american (braham )aslo* a creat un mo!el numit $erarhia "evoilor.a#ii aceste nevoi se re%eră la: securitatea muncii 7 ericol !e acci!ente "i boli ro%esionale c6t mai re!us. Ne'(i )izi(*(+ice.intă anumite con!i#ii care amenin#ă inte0ritatea %i.USM.entarea unor as ecte im ortante la care se %ace a el -n -ncercarea !e a -n#ele0e motivarea umană.ică "i si/ică. "i că este nevoie !e satis%acerea nevoilor !e ba. Doar -n momentul satis%acerii nevoilor %un!amentale ale biolo0icului oamenii se ot orienta s re alte nevoi care au %ost latente -n a"te tarea -m linirii celor !e e nivelul in%erior.ă re. -naintea eliberării ener0iei necesare -m linirii nevoilor !e or!in mai -nalt. securitatea locului !e muncă 7 robabilitate c6t mai mică !e ier!ere a locului !e muncă ' . +igura nr' .

ola#i sau sin0uri. este osibil că acea ersoană va !eveni interesată să -"i satis%acă nevoia !e contact social. Ne'(i*e e*a/i(na*e. MasloC a ostulat că.intă o -ncercare !e cre"tere a 0ra!ului !e a licabilitate a teoriei nevoilor la con!i#iile or0ani. MasloC a numit această ten!in#ă complexul lui Iona 7!u ă numele ro%etului biblic care.iolo0ic "i se simte -n si0uran#ă.volta oten#ialul sau con"tiin#a misiunii ersonale.a#ionale.ul !e obicei. Unii !intre ei -ncearcă să se %erească !e a?"i !e. romovările sau cre"terile salariale 7ca "i li sa acestora. res ectiv. !e%ăimat. !e a rimi bene%icii "i !e a bene%icia !e con!i#ii !e muncă !ecente. ot %i s eria#i !e ceea ce ar utea !eveni. in!ivi!ul !evine interesat !e satis%acerea nevoilor !e e nivelul ) . Bn situa#ia -n care in!ivi!ul este ri!iculi. "i se re%eră la nevoia !e a %i lătit.e )e 4i Ma-*(5.. 4ceste nevoi se re%eră la nevoia !e a %i bine cunoscut !e către ceilal#i "i la nevoia in!ivi!ului !e a se sim#i valoros. variantă mai recentă a teoriei nevoilor a %ost enun#ată !e /la0ton (lderfer a cărui abor!are re!uce ierar/ia nevoilor a lui MasloC la trei cate0orii !e nevoi: e+isten#iale 7E? existence. !iscre!itat sau evaluat ne0ativ. Bn or0ani. Ne'(i . ro0rame !e ensii "i asi0urări. Ne'(i .. Ne'(i*e .e . MasloC a !esco erit că mul#i oameni. !acă toate nevoile !escrise anterior ar %i satis%ăcute 7ceea ce nu este -nsă ca..*ini e.a#ii un mare număr !e situa#ii ot amenin#a e0oul: evaluările anuale sau bianuale ale er%orman#elor. Bntre teoria lui MasloC "i cea a lui 4l!er%er e+istă !ouă !i%eren#e. Di)e en/e 0nt e te( ii*e *ui A*.. Ei ar sim#i nevoia !e a?"i actuali.a#ional.e aut(0m. ti ul !e sarcini acor!ate "i orice ti !e %ee!bacD cu caracter critic.a#ie. Bn situa#ia -n care oamenii sunt i. mana0erii trebuie să acor!e multă aten#ie "i ener0ie nevoilor !e stimă. iar -n me!iul !e lucru se re%eră la nevoia !e interac#iune socială "i !e a intra -n contact cu al#ii. Facultatea Științe Economice Curs: Psihologie Lector: Dumbrăveanu N. Sunt similare nevoilor sociale !e%inite !e MasloC. Ne'(i . Mo!elul lui 4l!er%er. MasloC rive"te ierar/ia nevoilor !re t roces !e satis%acere ro0resivă a nevoilor: o!ată ce nevoile !e e un nivel au %ost satis%ăcute. numit &i MODEL#L E"12 re re. lata unor salarii este nivelul minim !e su ravie#uire.a#iile mo!erne.ă sunt satis%ăcute. 06n!in!u?se la ro riul lor oten#ial. "i !e ro0res 7E?gro th.a oten#ialul "i !e a?"i atin0e cele mai -nalte obiective "i as ira#ii. 4l!er%er inclu!e nevoile !e e rimele nivele ale ierar/iei nevoilor a lui MasloC. tra!uc6n!u?le -n termenii ca!rului or0ani. oamenii s?ar a%la -n situa#ia să -"i !e.e a. com etent "i res ectat.at. nevoia !e asociere nu va %i satis%ăcută "i -"i vor %olosi ener0ia entru a -ncerca să o satis%acă. <e re.e -timă.. a %ost -n0/i#it !e o balenă "i eliberat a oi entru a?"i -m lini !estinul. Dacă o ersoană este satis%ăcută !in unct !e ve!ere %i.volte oten#ialul ma+im. rela#ionale 7<? relatedness. Mo!elul in!ică %a tul că oamenii au nevoie să intre -n contact cu al#ii "i să se bucure !e s ri5in social. -ncerc6n! să %u0ă !e misiunea sa ersonală.. libertatea !e a se -nscrie -ntr?un sin!icat.a tenen/ă. .ez'(*ta e. Ne'(i*e e3i-ten/ia*e.voltarea rin activitatea !erulată -n or0ani. -n care nevoile !e ba. Bn or0ani. se va sim#i rănit "i nevoile !e e acest nivel nu sunt satis%ăcute.intă combinarea nevoilor !e stimă "i auto?!e ă"ire !e%inite !e MasloC "i se re%eră la nevoia !e a %i creativ "i !e a e+ erimenta cre"terea "i !e.USM.

o ersoană care are o a"te tare -n ra ort cu re.ultatul !orit. ceea ce va con!uce la o evaluare su erioară 7re. atunci c6n! se consi!eră că re.itivă 7re. Abi*itatea H re re. Li sa abilită#ii oate a%ecta motiva#ia.ultate !e nivel rim sau secun!. De e+em lu. A*e+e ea H re re.intă !e obicei un anumit ti !e er%orman#ă.ultatul unei anumite ac#iuni oate ale0e să nu -n!e linească ac#iunea res ectivă entru că "tie că nu are abilitatea !e a o -n!e lini cu succes. c6t "i !e un ost care să -i o%ere mai multe osibilită#i !e !e. Cea !e a !oua !i%eren#ă ma5oră im lică numărul !e nevoi active la un moment !at.intă re.ultat se oate a ro ia !e J atunci c6n! nu e+istă nici o rela#ie erce ută sau instrumentalitate.USM. romovările "i sarcinile interesante. -n tim ce re. Mo!elul E<E sus#ine că toate cate0oriile !e nevoi ot %i active la un moment !at. Arin urmare. Factorii im ortan#i -n mo!elul lui Groom sunt: A4te. se nume"te TEO"IA A6TEPT7"ILO". Un re.ultat !e nivel rim re re. De e+em lu.ultatul !e nivel secun! re re. sau !e ?1.intă rela#ia erce ută !intre re. Aot a ărea re. Ferar/ia lui MasloC su0erea. o sin0ură nevoie %iin! activă la un moment !at. Motivarea oate %i rivită "i -n termenii re. ci "i o com onentă re0resivă: !acă este %rustrat !e satis%acerea unei nevoi !e e un nivel su erior. 4cest mo!el ostulea. .ultat va %i ob#inut ca urmare a unei anumite ac#iuni.ultatul !e e rimul nivel 7terminarea muncii mai !evreme.intă ca acitatea unei ersoane !e a -n!e lini sarcina care con!uce la !i%erite re. "ezu*tatu* H se re%eră la %inalitatea com ortamentului ales.ă nu numai ro0resia nevoilor.ultatele !e e rimul "i al !oilea nivel.ultatul !e e nivel secun! nu oate %i atins ca urmare a re. K .. Bn acest mo!el.ovltare. Galen#ele ot %i o.voltată -n rinci al !e 1ictor 1room. un muncitor oate !eci!e să lucre.ultatele !orite.. 4ceastă orientare.ă că oamenii se !e lasea..ta ea H erce #ia cuiva care se a"tea tă că un anumit re.ultatelor sau recom enselor a"te tate. reocu area in!ivi!ului entru satis%acerea nevoilor !e e nivele in%erioare cre"te. 4l!er%er ostulea.ultatul !e rim nivel.intă rero0ativa unei ersoane !e a ale0e com ortamentul cel mai avanta5os entru ob#inerea re. sau ne0ative 7mustrările sau trans%erurile.ă !e la un nivel la altul. Facultatea Științe Economice Curs: Psihologie Lector: Dumbrăveanu N. Dacă re.ultat. !ată %iin! robabilitatea ca re.ultate.amenii vor %i !eci motiva#i să alea0ă strate0iile cele mai otrivite entru ro!ucerea celor mai %avorabile re.ultatul !orit să oată %i atins.ultatul er%orman#ei res ective. 4cest re.ultatele la care se ot a"te ta "i !e strate0iile !e la care se ot a"te ta că vor con!uce la re. o ersoană oate avea nevoie la un moment !at at6t !e cre"terea salariului.ultatului !e nivel rim. !e.intă ata"amentul sau re%erin#a unei ersoane entru un anumit re. !acă o ersoană !ore"te o romovare "i se a"tea tă că entru aceasta este nevoie să muncească mai mult "i entru mai mult tim . instrumentalitatea unuia %a#ă !e celălalt este I1.e mai mult entru a?"i termina treaba mai !evreme 7re. su erior.ultatul !e nivel secun!.ă că oamenii #in cont !e re..ultatului !orit.ultatul !e nivel secun!.itive 7 lata. In-t umenta*itatea H re re. con!uce -ntot!eauna la o evaluare o.ultate. 4cest lucru oate %i cuanti%icat cu valori cu rinse -ntre I1 "i ?1. atunci ersoana res ectivă va %i motivată să !e ună mai mult e%ort entru a a5un0e la re. Va*en/a H re re.

(eoria consoli!ării nu recunoa"te nevoile interne.a#ii rin i!enti%icarea clară a re.itivă 7recom ensarea com ortamentului. Cel mai uternic sus#inător al ei este si/olo0ul 2'+' 34inner care consi!eră com ortamentul ca re. %ie rin consoli!are ne0ativă 7 e!e sirea com ortamentului.. multe robleme le0ate !e ost a ar !atorită %a tului că a"te tările le0ate !e rol varia. este osibil să a ară o -ncălcare a a"te tărilor "e%ului. $JJJ. enumerăm şapte practici care pot duce la creşterea motivaţiei anga!aţilor.. va avea o uternică motiva#ie !e a ale0e "i -n!e lini ac#iunea aleasă. motiva#ia !e a se im lica -n ac#iunea res ectivă va %i revi.ibil slabă. Ae !e altă arte.: • • • ot %i vă. La %inalul re.ute. Dacă ceea ce a"tea tă "e%ul !e la un subor!onat !i%eră !e ceea ce consi!eră subor!onatul că trebuie să %acă.a#ia. Aotrivit teoriei a"te tărilor.. TEO"IA 8NT9"I"II re re. Doar com ortamentul oate %i vă.area unei situa#ii "i !eterminarea valen#ei sau valorii anumitor re.ultat !irect al stimulilor la care este su usă o ersoană. atră0ătoare "i reali.abile* L . Facultatea Științe Economice Curs: Psihologie Lector: Dumbrăveanu N. "i ersoana res ectivă consi!eră că -ntre ac#iune "i re.ut "i observat. Dacă se recur0e la recom ensarea com ortamentului.am2 etc.e ea*iza e a *ui McC*e**an. ba. Unele !ove. !eclan"atorii sau atitu!inile.USM. %ie rin evitare 7i0norarea com ortamentului. Mana0erii a lică această teorie -n or0ani. Arocesele im licate -n teoria a"te tărilor inclu! anali.entării acestor mo!ele teoretice.intă versiunea mo!ernă a rinci iului lăcere?!urere "i mai este cunoscută !re t behaviorism saucondiţionare operativă.ate e aceste mo!ele 7Foster. Bn ca.ultatul !orit e+istă o rela#ie str6nsă "i că are abilitatea !e a -n!e lini ac#iunea res ectivă.ultate. 4bor!area teoretica a motivației continuă cu mo!ele recum M(. Con!i#ionarea oate %i ob#inută %ie rin consoli!area o. Consoli!area ne0ativă re re. con!uc !e obicei la a ari#ia unor ne otriviri -n a"te tări.e*u* m(ti'a/iei . Dacă ace"ti stimuli ot %i controla#i. mai ales !acă acesta nu a acor!at su%icient tim !e%inirii a"te tărilor e care le are !e la subaltern. Dacă valen#a este mare. aten#ia este com ortamentului res ectiv.a#ii 7noi an0a5a#i sau noi mana0eri veni#i !in e+terior.ultatelor sau reac#iilor a"te tate "i rin recom ensarea sistematică a com ortamentelor !orite.ă că !acă o ersoană !ore"te să atra0ă aten#ia "i un anumit com ortament -i asi0ură acest lucru.2 Te( ia bi)act( ia*ă :.ă -n %unc#ie !e er%orman#ele le0ate !e rol. acesta este consoli!at "i este robabil că va continua* !acă se recur0e la e!e sirea sau i0norarea com ortamentului. acesta va !is ărea robabil. c/iar !acă este ne0ativ. Te( ia ec=ită/ii a *ui A.intă un ca.ultat este mare. c/iar 6nă la a ărăsi or0ani. #in6n! cont !e valorile "i nevoile an0a5a#ilor* stabilirea unor obiective !e lucru clare. s ecial.i su0erea. !acă ersoana nu oate i!enti%ica ac#iunea rin care -l oate ob#ine sau simte că nu are abilită#ile necesare entru a o -n!e lini. motivele.ul ne otrivirii sau -ncălcării a"te tărilor oamenii se ot !emotiva serios. c/iar !acă valen#a unui anumit re. care nu ro!uce com ortamentul !orit. Aerioa!ele !e sc/imbare a membrilor unei or0ani. atunci oate %i controlat "i com ortamentul asociat.e zbe +<. motiv entru care este im ortant !e a%lat ce ti !e stimuli vor erce ută ca recom ensă "i con!uce la men#inerea asi0ura#i locul !e muncă să %ie otrivit cu valorile "i nevoile an0a5a#ilor* cre"terea atractivită#ii locului !e muncă.

: .USM.area tuturor acestor elemente -ntr?un sistem socio?te/nic. Facultatea Științe Economice Curs: Psihologie Lector: Dumbrăveanu N. • • • • asi0urarea necesarului !e resurse crearea unui climat social su ortiv* re-ntărirea er%orman#ei armoni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful