BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke A Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált 17/2007/18 számú mérnöktovábbképző tanfolyam távoktatási tananyaga

- EC3: Acélszerkezetek tervezése

Kapcsolatok és csomópontok ellenállása
Az anyagot összeállította: Dr. Horváth László, lhorvath@epito.bme.hu Dr. Papp Ferenc, fpapp@epito.bme.hu

Acélszerkezeti kapcsolaton két szerkezeti elemet összekapcsoló, vagy egy szerkezeti elem toldását (illesztését) megvalósító kapcsoló elemek alkotta szerkezeti részt értjük. Acélszerkezeti csomóponton kettő, vagy több szerkezeti elemet összekapcsoló kapcsolóelemek és a szerkezeti elemek kapcsolati végei által alkotott szerkezeti részt értjük. A két fogalom megkülönböztetését az alábbi ábra szemlélteti:

kapcsolat

csomópont

A kapcsolatok, illetve a csomópontok méretezését az EC3-1-8 szabvány tárgyalja. A szabvány az alábbi fejezetekből áll: 1. Bevezetés 2. A tervezés alapjai 3. A csavarozott, szegecselt és csapolt kapcsolatok 4. A hegesztett kapcsolatok 5. Osztályozás, modellezés és számítás 6. I és H szelvények csomópontjai 7. Zárt szelvények csomópontjai A jelen tananyagnak terjedelmi okok miatt nem lehet célja az acélszerkezetek kapcsolatait és csomópontjait tárgyaló szabvány teljes körű feldolgozása. Az anyagban kiemelt szerepet kaptak az egyszerű kapcsolatok és a nyomatékbíró homloklemezes kapcsolatok, mivel ezeknél a EC3 több helyen alapvetően eltér a magyar szabvány megközelítéseitől. A magyar szabvány szemszögéből nézve újdonságot jelent a zárt szelvények csomópontjainak számítása is, azonban terjedelmi okok miatt ezek tárgyalásától eltekintünk, és hivatkozunk a szakirodalomra.

Szerzők: Dr. Horváth László egy. docens és Dr. Papp Ferenc egy. docens Kapcsolatok és csomópontok ellenállása.

1

oldalak). docens Kapcsolatok és csomópontok ellenállása. Ennek megfelelően a tananyagot az alábbi két fő témákra osztottuk: • • Egyszerű csavarozott és hegesztett kapcsolatok I és H szelvények nyomatékbíró homloklemezes csomópontjai Szerzők: Dr. Horváth László egy. Gyakorlati útmutató. Dunai László. 1. A téma magyar nyelvű. egyszerűsített összefoglalását megtalálhatjuk az építész hallgatók számára készült alábbi szakirodalomban: • Ádány Sándor. docens és Dr. Verőci Béla. Általános eljárások (68-77. 2 . Vigh Gergely: Acélszerkezetek méretezése Eurocode szerint. fernezely Sándor. Kovács Nauzika. kiadványa A jelen tananyag a témát nem leegyszerűsíti. hanem szelektálja. Varga Géza. Papp Ferenc egy. arra alapozva.EC3: Acélszerkezetek tervezése Az egyszerű kapcsolatok jelen tárgyalása az alábbi szakirodalmat (egyetemi oktatási anyagot) követi: • Dunai László. BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke A fenti útmutató a jelen tananyagban összefoglalt méretezési elvek alkalmazására több mintapéldát is közre ad. hogy a képzésben részvevő mérnök az EC3-1-8 szabvány alapgondolatait megértve maga is képes eligazodni a szabvány jelen anyagban nem tárgyalt fejezeteiben. Horváth László. elektronikus egyetemi jegyzet (4. Springer Média Magyarország Kft. Dulácska Endre.BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke A Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált 17/2007/18 számú mérnöktovábbképző tanfolyam távoktatási tananyaga . fejezet). Horváth László: Acélszerkezetek.