Etica medicală şi deontologia Comportamentul şi relaţiile interumane în societate sunt ghidate de anumite reguli sau norme.

Pentru încălcarea acestor norme omul răspunde juridic. In afară de drepturi şi obligaţiuni juridice există şi cele morale, care nu sunt reglate de lege. Etica este o ştiinţă care se ocupă de studiul principiilor morale. Etica medicală este o reflectare a umanismului în procesul de activitate a lucrătorilor medicali. Etica medicală cuprinde o totalitate de principii de reglare a normelor de comportare referitor la lucrătorii medicali, condiţionate de activitatea lor specifică şi de situaţia lor in cadrul societăţii. Normele, principiile de etică medicală contribuie la orientarea corectă a lucrătorilor medicali în activitatea lor profesională. Deontologia face parte din etica medicală, fiind o ştiinţă despre tradiţiile din cadrul medicinii şi ocrotirii sănătăţii practice. Pentru realizarea cât mai deplină a principiilor de deontologie şi etică medicală sunt necesare următoarele condiţii: simţul tactului, vocaţia pentru profesiunea aleasă şi perfecţionarea continuă a cunoştinţelor. O asistentă medicală va obţine succese în activitatea sa, îşi va câştiga autoritatea dacă va avea simţul respectului faţă de pacient şi îşi va îndeplini obligaţiunile sale. Disciplinarea,executarea exactă a prescripţiilor medicului,sporirea constantă a nivelului profesional şi de cultură sunt, calităţi indispensabile, pe care trebuie să le manifeste o asistentă medicală. Fiind binevoitoare, calmă, reţinută, ea va acorda fiecărui pacient o atenţie personalizată. În relaţiile sale cu pacientul asistenta medicală va evita orice familiarităţi. Pacientul va fi încurajat, i se va crea o atmosferă agreabilă, în acelaşi timp asistenta medicală rămânând tacticoasă şi reţinută. Pacienţii care vor necesita îngrijire deosebită, fiind incapabili s-o facă singuri, asistenta medicală le va acorda o atenţie sporită, încercând să le uşureze suferinţele. Asistenta medicală trebuie să posede următoarele calităţi: demnitate, simpatie, acurateţe, disciplină, colegialitate, abilitate, competenţă, dăruire, responsabilitate, perseverenţă, spirit de observaţie, spirit de iniţiativă şi atitudine corectă faţă de bolnavi. Autoritatea unei asistente medicale depinde în mare parte de aspectul ei exterior. Ea urmează să fie un model de curăţenie şi îngrijire, mai ales în ceea ce priveşte uniforma. Asistenta medicală va purta un halat alb impecabil, o bonetă albă, care ii va acoperi părul, ciupici uşori, care se pot dezinfecta şi cu care se va deplasa fără zgomot. îmbrăcămintea medicală va fi păstrată într-un dulap special, fiind interzisă categoric scoaterea ei din spital. Nu se recomandă folosirea abuzivă a cosmeticii. Cuvântului în procesul de tratament îi revine un rol deosebit. Cuvântul rostit va linişti pacientul, îi va trezi speranţa spre însănătoşire. Uneori lucrătorii medicali nu ţin cont de iatrogenic O asemenea atitudine este intolerabilă. Cauza care determină iatrogenia este lipsa de cultură generală şi medicală, graba şi lipsa de timp, comunicarea diagnosticului nefavorabil. Pregătindu-se de a vizita bolnavul la domiciliu sau la locul de lucru, asistenta medicală va face cunoştinţă cu situaţia familială, condiţiile de trai, profesia, comportamentul acestuia în familie. Invitaţia la dispensarul dermatovenerologic pentru controlul clinic, serologic, bacteriologic cu scopul precizării diagnosticului şi al începerii tratamentului corespunzător se va face cu mult tact. în timpul convorbirii se va evita prezenţa a mai multor lucrători medicali. Anamneză sexuală se va acumula numai după ce se va cunoaşte diagnosticul exact, deoarece uneori datele anamnezei nu corespund rezultatelor datelor clinice şi de laborator. în unele cazuri bolnavii în mod special induc în eroare lucrătorii medicali, alteori involuntar, fără a -şi da seama. Colectarea anamnezei de la pacienţii venerici nu este un procedeu indiferent pentru ei. Anamneză incorectă poate trauma psihicul bolnavului. Lucrătorii medicali care participă la

Un sector responsabil din activitatea asistentei medicale este distribuirea medicamentelor pentru administrarea parenterală şi enterală. — fişa de prescripţii medicale. — menţine igiena individuală a pacienţilor internaţi. aspectul exterior al medicamentelor vor fi verificate minuţios. — însoţeşte medicul în vizita medicală. Informaţii despre pacient pentru rude sau alte persoane poate să le comunice doar medicul curant sau şeful de secţie. ~ însoţeşte pacienţii la serviciile de diagnosticare şi tratament. — fişa medicală a bolnavului. Asistenta medicală va fi foarte atentă. Funcţiile asistentei medicale în clinica dermatovenerologică Asistentei medicale îi revine un rol deosebit în procesul de tratament al persoanelor afectate de boli de piele şi venerice. — acordă atenţie deosebită bolnavilor. — verifică produsele alimentare aduse pacienţilor de vizitatori. — acordă ajutor la examinarea bolnavilor. — promovează în rândurile pacienţilor modul sănătos de viaţă. cu regimul igienic şi curativ. — efectuează termometria şi înregistrează în foaia de temperatură. — registrul de evidenţă a procedurilor. În cadrul spitalului se duce evidenţa următoarelor acte medicale: — registrul evidenţei de internare a bolnavilor şi de refuz la spitalizare. Doza. — foaia de temperatura. pregăteşte bolnavii pentru investigaţii şi aplică tratamentul topic în conformitate cu indicaţiile date de medic. — determină indicii antropometrici ai pacientului. Ea are următoarele obligaţiuni: — primeşte bolnavii în spital. — familiarizează bolnavii cu regulamentul de funcţionare interioară a spitalului. — completează condicile de farmacie. — registrul de înregistrare a certificatelor de boală. pentru divulgarea căreia se prevede răspunderea penală. — asigură sterilizarea utilajului medical şi a materialului de pansament. — notează în registrele de activitate prescripţiile medicale. va explica bolnavului . — fişa de evidenţă a mişcării bolnavilor şi a fondului de paturi din spital.efectuarea anchetei epidemiologice sunt obligaţi să păstreze taina profesională. — aduce la cunoştinţa medicului orice schimbare survenită în starea sănătăţii pacientului. nu va fi preocupată concomitent cu alte probleme. — întreţine în ordine documentaţia medicală. — răspunde de respectarea regimului igienic şi curativ în secţie. Informaţiile despre pacienţi sunt la dispoziţia organelor de anchetă penală. — registrul de evidenţă a activităţilor de educaţie medicală. — supraveghează curăţenia în saloane. — administrează medicamentele prescrise de medic. Asistenta medicală de salon îndeplineşte prescripţiile de ordin medical. judecătoreşti ale celor de ocrotire a sănătăţii. — recoltează materialul biologic pentru investigaţii de laborator.

prurigo. După terminarea gărzii. — determină temperatura. O atenţie deosebită se va acorda înregistrării stupefiantelor consumate. Asistenta medicală va avea o grijă specială pentru crearea unei atmosfere de calm şi de bună dispoziţie pacienţilor. Sub supravegherea medicului se vor afla persoanele cu dermatoze profesionale. asistenta medicală nu pleacă până nu transmite serviciul altei asistente. Cabinetul este deservit de medic şi asistenta medicală. Persoanele cu dermatoze profesionale se vor prezenta la medic pentru a fi examinate conform unui program special. dermatită herpetiformă Diihring. — recoltează şi trimite produsele biologice pentru examenele de laborator. eritem exsudativ polimorf. seboree. sclerodermic dermatomiozită. prescrise de medic. starea igienică a secţiei. lichen plan. în cabinet se completează documentaţia medicală conform cerinţelor actuale. tumori benigne. psoriazisul artropatic. . lupus eritematos. parapsoriazis. leucoplazie. sarcoidoză. Cabinetul de dermatologie va fi asigurat cu tot necesarul pentru consultarea pacienţilor. tensiunea arterială. alopecie. psoriazis. stabilirea diagnosticului şi aplicarea unui tratament pe baza observaţiei clinice şi a utilizării metodelor de investigaţie de laborator şi a consultului medical. eczeme. Asistenta medicală acordă atenţie sporită bolnavilor cu procese cutanate generalizate (pemfigus. eritem indurat Bazin. vasculite. — ajută medicul la examinarea bolnavilor şi efectuează tratamentul de ambulatoriu. — conform indicaţiilor medicului trimite bolnavii la diferite servicii de diagnosticare şi tratament. dermatită atopică. reticulosarcomatoze. vitiligo. piodermite recidivante. fotodermatoză. nevi. acnee rozacee şi vulgară. urticarie.cum şi în ce mod urmează a fi administrate. Dimineaţa asistenta de gardă face un raport despre desfăşurarea serviciului. genodermatoze. neurodermite. care are următoarele obligaţiuni: — pregăteşte cabinetul şi documentaţia medicală pentru consultaţie. eczemă). sarcom. — realizează educaţia medicală a bolnavilor şi a populaţiei. tuberculoză cutanată. Funcţiile asistentei medicale în cabinetul de dermatovenerologic Cabinetul de dermatologie asigură asistenţa medicală curativ-preventivă. care cer o îngrijire minuţioasă şi supraveghere permanentă. manifestând responsabilitate. — se ocupă de dispensarizarea bolnavilor. dermatoze pre-canceroase. îndeplinirea prescripţiilor medicale. neurofibromatozâ generalizată. eritrodermie. starea de sănătate a bolnavilor.