ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL (EDU 3108) “ETIKA DAN KOD ETIKA GURU”

DI SEDIAKAN OLEH : PISMP PEMULIHAN SEMESTER 8 NUR FATIHAH BINTI KAMARUDDIN FATIN BINTI ABDUL RAZAK NORSAADAH BINTI HJ ABDULLAH SITI AMIRA BINTI AZAHAR

.

. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan AlQuran dan ketakwaan kepada Allah.Merupakan satu sistem dasar akhlak. adat atau tingkah laku atau kesusilaan.Dari persepktif Islam. . .

produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. . serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. peranan nilai.• Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti.

• Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. • Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain.• Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. – Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. . – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka.

• Menerusi kod etika. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi. dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. • Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. . – Pengamalan etika dapat mengekal. – Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.

• Perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsip berikut:.Memperkotakan apa yang dikatakan .Perlakuan yang baik .Niat yang betul .Pengerak ke arah kebaikan .Berdisiplin dan beradab .Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi .

MURID ORGANISASI / MAJIKAN KOD TATALAKU RAKAN PROFESIONAL MASYARAKAT .

Memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi murid tanpa memperalatkan murid untuk kepentingan diri sendiri. jantina. Berkhidmat dengan penuh dedikasi dan membuktikan kemahiran profesionalisme.Mengutamakan kepentingan murid. Tidak boleh mengamalkan diskriminasi berasaskan ras. . ideologi dan sebagainya. Membimbing murid ke arah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. Memahami dan menghormati latar belakang sosio – budaya murid. Menghormati privasi murid.

Bertanggungjawab untuk mencegah. bersikap adil dan terbuka terhadap rakan profesional. Menghormati. Sedia pertahankan membantu dan membela rakan profesional yang teraniaya akibat tuduhan dan tomahan perlakuan yang tidak beretika. .Saling berusaha untuk meningkatkan tahap kecekapan profesionalisme mereka. mendedah dan memperbetulkan perlakuan rakan profesional yang tidak beretika.

Memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana beliau berkhidmat. Mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undangundang tersebut. .

Tidak menyalahgunakan kamudahan dan sumber organisasinya. .Mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat beliau berkhidmat. Mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan. Membenarkan dirinya dinilai secara profesional dari masa ke semasa. Mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. Menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. Memaklumkan kepada GB tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang akan menyekat keberkesanan perkhidmatannya.

• Choong Lean Keow (2010). .blogspot.html . Kumpulan Budiman Sdn.d) . Bimbingan dan Kaunseling Kanak – Kanak. Bhd.com /2011/07/etika-profesionkeguruan. http://pismpgemilang. • (n. Etika Profesion Keguruan.