CUTI REHAT KHAS GURU

1. 2. 3. 4. 5. Nama :

No. Kad Pengenalan : Jawatan : Tarikh berkhidmat di sekolah ini Taraf Jawatan :
(Sementara / Sandaran / Tetap & Kwsp / Tetap & Pencen)

Kategori : :

Gaji

:

6.

Tempoh Cuti dipohon Tarikh Tarikh

: : : Hingga : Hingga :

7.

Kelas dan matapelajaran diajar :

8.

Sebab hendak bercuti

:

9.

Alamat semasa bercuti :

10. No. Telefon

:

(Tandatangan Pemohon)

KETERANGAN CUTI TAHUNAN
Berhak Tahun ini 7 Telah Ambil Tahun ini 3 Baki Sekarang 4

KELULUSAN GURU BESAR
Diluluskan / Tidak Diluluskan

(Tandatangan & Cop Guru Besar)

CRK
(Isi dalam 2 salinan)

RM

)

hari

Tarikh

Tarikh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful