You are on page 1of 13

SILA KLIK DI SINI

KEMBALI

KEBAIKAN MENABUNG

SIKAP JIMAT CERMAT MEMPUNYAI WANG SIMPANAN MEMBANTU KELUARGA MENAMBAH WANG SIMPANAN

KEBAIKAN MENABUNG

SIKAP JIMAT CERMAT MEMPUNYAI WANG SIMPANAN MEMBANTU KELUARGA MENAMBAH WANG SIMPANAN

KEBAIKAN MENABUNG

SIKAP JIMAT CERMAT MEMPUNYAI WANG SIMPANAN MEMBANTU KELUARGA MENAMBAH WANG SIMPANAN

KEMBALI

KEBAIKAN MENABUNG

SIKAP JIMAT CERMAT MEMPUNYAI WANG SIMPANAN MEMBANTU KELUARGA MENAMBAH WANG SIMPANAN

KEMBALI

CONTOH TABUNG KITAR SEMULA

KEMBALI

KEMBALI

KESIMPULAN

SETERUSNYA

ADAKAH ANDA INGIN KELUAR?

YA

TIDAK