You are on page 1of 3

INSTRUMENT FAIL j-QAF

BILANGAN FAIL FAIL 1 FAIL INDUK 1.1 Carta Organisasi 1.2 Biodata Guru 1/3 Jadual Waktu Guru 1.4 Jadual Waktu Kelas & Penggunaan Bilik j-QAF 1.5 Minit Mesyuarat 1.6 Program Akademik / Peningkatan Prestasi 1.7 Perkembangan Staf / Surat Kursus / Surat Lantikan / Sijil dll 1.8 Takwim Aktiviti Tahunan/Bulanan 1.9 Projek Khas 1.10 Minit Curai 1.11 Kertas Soalan Peperiksaan Sekolah / awam 1.12 Analisa Peperiksaan 1.13 Senarai Buku Rujukan Program dan Model j-QAF 1.14 Kertas Kerja Rujukan Aktiviti 1.15 Rujukan Borang-borang j-QAF 1.16 Surat Pekeliling / Surat Edaran

FAIL 2 FAIL PEMULIHAN JAWI 2.1 Maklumat Murid Pemulihan Jawi 2.2 Rekod Pemulihan Jawi 2.3 Analisis Pencapaian Pemulihan Jawi 2.4 Koleksi Lembaran Kerja Pemulihan Jawi 2.5 Rujukan Borang Pemulihan Jawi 2.6 Lain-lain Maklumat

FAIL 3 FAIL KHATAM AL-QURAN 3.1 Maklumat Murid Khatam Al-Quran 3.2 Rekod Khatam al-Quran 3.3 Analisis Pencapaian Khatam Al-Quran 3.4 Buku Rekod Bacaan Al-Quran Koleksi Lembaran Kerja Al-Quran 3.5 Rujukan Borang Kelas Khatam Al-Quran 3.6 Lain-lain Maklumat

FAIL 4 FAIL TASMIK 4.1 Maklumat Murid Kelas Tasmik

4.2 Rekod Kelas Tasmik 4.3 Analisis Program Tasmik j-QAF 4.4 Koleksi Lembaran Kerja Tasmik 4.5 Rujukan Borang Kelas Tasmik 4.6 Rekod Kehadiran & lain-lain Maklumat 4.7 Lain-lain Maklumat

FAIL 5 FAIL BAHASA ARAB & PKSR BAHASA ARAB 5.1 Senarai Nama Murid Kelas Bahasa Arab 5.2 Rekod Pencapaian Ujian/Peperiksaan 5.3 Analisis Ujian/Peperiksaan 5.4 Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Bahasa Arab 5.5 Analisis PKSR 5.6 Koleksi Lembaran Kelas Bahasa Arab 5.7 Rujukan Borang Kelas Bahasa Arab 5.8 Lain-lain Maklumat

FAIL 6 FAIL KEM BESTARI SOLAT (KBS) 6.1 Perancangan & Takwim Tahunan KBS 6.2 Senarai Nama Kumpulan KBS 6.3 Senarai Semak Penilaian KBS 6.4 Senarai Nama Fasilitator KBS 6.5 Kertas Kerja KBS j-QAF 6.6 Dokumentasi KBS 6.7 Rekod & Analisa KBS 6.8 Koleksi Lembaran KBS 6.9 Rujukan Borang KBS 6.10 Lain-lain Maklumat

FAIL 7 FAIL KEWANGAN 7.1 Penyata Kewangan 7.2 Lain-lain Maklumat

FAIL 8 BAHAN PANITIA 8.1 Buku Stok Bahan P&P/BBM 8.2 SP/HSP P&P Pendidikan Islam 8.3 SP/HSP P&P Bahasa Arab 8.4 Buku Panduan Model P&P dan Kokurikulum

8.5 ABM/ Rekod Penggunaan ABM/BBM 8.6 Lain-lain Maklumat