Lyrics of Prabho Ganapathe Language : tamil Composer : Agathiyar Ragam : Thilang talam : adi

Prabho Ganapathe Paripoorana Vazhvarulvaye……(4 times)

Charndhu Vanangi tudhi paadi aadi undhan sannidhi saran adainthome sAntha sitha Saubagyam yavayum thaandharul satguru neeye Thantharul satguru neeye

Prabho Ganapathe……..

Aadi moola gaNanAtha gajAnana adbudha davaLa svarUpa DEva dEva jaya vijaya vinAyaka chinmaya para sivadeepa chinmaya para sivadeepa (2) Prabho GaNapathe…….

thedi thedi yengo odugindraar unnai thedi kandu kollalaame kodi kodi madha yanaigal pani seyya kundrena vilangum pemmaane Prabho Ganapathe....

Gnana vairagya visaara saara swara raagalaya nadana padha naama bajana guna keerthana navavitha nayaka jaga jagannatha Prabho Ganapathe . Prabho Ganapathe……………. Paarvathi baala apaara parAtpara parama bAgavatha bhavatarana Baktha janasumuka pranava vinaayaka pAvana parimaLa charaNa Paavana parimala charaNa paavana parimala charanaa.Ganapathe…ganapathe Thanks to the Website ...