P. 1
ARHITECTURĂ PEISAGERĂ SI DESIGN FORESTIER

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ SI DESIGN FORESTIER

|Views: 37|Likes:
Published by Simonellamonica
ARHITECTURĂ PEISAGERĂ SI DESIGN FORESTIER
ARHITECTURĂ PEISAGERĂ SI DESIGN FORESTIER

More info:

Published by: Simonellamonica on Apr 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

Sections

 • Cap. II. AME A!A"EA SPA#II$%" VE"&I ' (I)E"I#E PE"I%A(E IS#%"ICE
 • Cap. III )U C#I% A$I#A#EA SPA#II$%" VE"&I
 • Cap. IV P"I CIPII$E (E P"%IEC#A"E A SPA#II$%" VE"&I
 • Cap. V S#I$U"I =+ .E U"I ' SPA#II$E VE"&I
 • :.+. Stilurile spatiilor verzi
 • :.+.+..eneralitati
 • Cap. VI CA"AC#E"I&A"EA =+ P"%IEC#A"EA SPA#II$%" VE"&I U"5A E =+ PE"IU"5A E
 • Cap. VI. A$E.E"EA SPECII$%" $EM %ASE PE #"U SPA#II VE"&I
 • Cap. VIII. SPECII$E )$%"IC%$E ' SPA#II$E VE"&I
 • A.+. Criterii de alegere a speciilor
 • Cap. I2. .A&% U$ ' SPA#II$E VE"&I
 • 6.+. I0portanta si destinatia gazonului
 • Cap. 2. C% S#"UC#IVE ' SPA#II$E VE"&I
 • +7.+. Căile de circulatie
 • +7.:. Constructs utilitare si orna0entale

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ SI DESIGN FORESTIER

Cap. I. GENERALITATI 1.1. Definitia si obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spatiilor verzi, este disciplina de interferenta ridicată la ran!ul de artă şi ştiinta ce se ocupă cu proiectarea şi amena"area sistemului de spatii #er$i %n ansamblu şi a spatiilor #er$i %n particular după anumite principii şi te&nici prin asocierea elementelor naturale '#e!etatie apă sol roci( cu elementele artificiale 'clădiri căi de circulatie dotări instalatii etc.( cu scopul %ndeplinirii anumitor functii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de reali$are de %n!ri"ire şi de ocrotire a spatiilor #er$i %n conte)tul conditiilor sociale economice şi istorice %n acel moment. A amena"a un spatiu #erde nu %nseamnă a umple spatiile !oale dintre clădiri cu pietre iarbă flori şi copaci+ ci %nseamnă a or!ani$a a armoni$a şi a disciplina formele * #e!etale cromatica dinamică a florilor şi frun$elor mobilitatea apei contrastul te)tural al suprafetelor şi relieful cu diferite constructii sau dotări.

1.,. Disciplină de interferenta
Ar&itectura peisa!eră ca disciplină comple)ă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii pornind de la disciplinele de ba$ă- istoria artei !rădinilor teoria ar&itecturii peisa"elor proiectarea peisa"elor construirea %n!ri"irea şi restaurarea peisa"elor şi continu.nd cu/ discipline !rafice- !eometria descripti#ă şi de perspecti#ă desen te&nic desen artistic compo$itie desi!n0. / ştiinte biolo!ice- botanică dendrolo!ie floricultură fi$iolo!ia plantelor fitopatolo!ie entomolo!ie0 / discipline te&nice- topo!rafie constructii ar&itectură drumuri şi poduri urbanism amena"area şi sistemati$area teritoriului imbunatatiri funciare corectarea torentilor pedolo!ie statiuni climatolo!ie sil#icultură mecani$are %mpăduriri0 / discipline sociale- istorie economie filo$ofie sociolo!ie le!islatie specifică mana!ement mar1etin!.

1.2. Importanta disciplinei
Crearea de noi $one #er$i prote"area conser#area şi e)tinderea celor e)istente repre$intă un mi"loc important de combatere a actiunii factorilor poluanti şi de ameliorare a mediului de #iata al oamenilor. 3ădurile şi orice fel de spatiu #erde au un rol ecolo!ic esential fiind mari producătoare de o)i!en necesar #ietii şi contribuie la reducerea poluării fi$ice c&imice şi microbiene prin crearea unui microclimat fa#orabil actionand direct asupra #alorilor e)treme ale diferitilor factori de mediu 'temperatură #.nt umiditate atmosferică(. Numeroase spatii #er$i au un rol important %n ameliorarea şi #alorificarea terenurilor

de!radate sau a celor cu risc ridicat de ero$iune precum şi %n ameliorarea şi conser#area peisa"elor. 4patiile #er$i contribuie la imbunatatirea calitatii #ietii omului prin reali$area mediului şi cadrului fa#orabil recreării publice sau pri#ate %n aer liber prin imbunatatirea şi infrumusetarea mediului antropic 'localitati unitati industriale( %n care omul traieşte şi munceşte influentand po$iti# starea psi&ică şi fi$ică a acestuia. 5nele spatii #er$i au o importanta ştiintifica deosebită '!rădini botanice !rădini $oolo!ice re$er#atii parcuri nationale( sau o importanta culturală '!rădini istorice !rădini/mu$eu !rădini e)po$itionale(.

1.6. Notiuni de ba$ă definitii
Spatiile verzi sunt teritorii 'suprafete( amena"ate situate %n interiorul sau e)teriorul localitatilor %n care #e!etatia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente %nsemnate şi %n care se !ăsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar de recreare sau cultural destinate %ndeplinirii diferitelor functii cu precădere a celor sanitare recreati#e şi decorati#e. Unitatea de spatiu verde este delimitată teritorial fiind caracteri$ată printr/o serie de elemente şi indeplineşte cel putin o functie principală a#.nd suprafata #ariabilă de la c.te#a $eci de metri patrati p.nă la sute de &ectare. Vegetatia este principalul element al spatiilor #er$i fiind constituită din totalitatea plantelor care %mpreună cu elemente biotice animale cu cele fi$ice naturale 'abiotice( şi cu cele sociale formea$ă mediul. Mediul este ansamblul %n spatiu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici care influentea$a acti#itatea omului şi care este influentata de om. Peisajul este portiunea din natură cuprinsă %ntr/o sin!ură pri#ire şi care formea$ă un ansamblu este ansamblul de elemente naturale 'relief sol apă aer #e!etatie( şi7sau antropice 'aşe$ari constructii e)ploatări industriale( care are functionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AME A!A"EA SPA#II$%" VE"&I ' (I)E"I#E PE"I%A(E IS#%"ICE

3reocupări pri#ind amena"area !rădinilor a spatiilor #er$i %n !eneral au e)istat din cele mai #ec&i timpuri unele popoare stră#ec&i a#.nd un cult deosebit pentru acest lucru. 8mul a dorit dintotdeauna să modele$e natura să se %ncon"oare cu elemente din natură 'arbori arbuşti specii ierboase st.nci roci apă etc.( să le armoni$e$e şi să le inte!re$e %n mediul artificial creat de acesta fapt asupra căruia şi/au pus amprenta cultura şi traditiile poporului respecti#. Astfel %n decursul istoriei s/au conturat şi s/au de$#oltat conceptii şi modalitati diferite de amena"are a spatiilor #er$i conceptii ce au e#oluat au dispărut au fost re!ăsite au interferat s/au imbo!atit şi de$#oltat transmitandu/se de la un popor la altul de la o re!iune la alta dintr/o epocă %n alta contur.ndu/se astfel stiluri şi şcoli bine definite cu principii şi modalitati proprii de reali$are a !rădinilor.

*.+. Spatiile verzi ,n Antichitate
Do#e$ile istorice precum- picturile murale basoreliefurile mo$aicurile te)tele istorice #esti!iile constructiilor stră#ec&i atestă aparitia şi de$#oltarea !rădinilor la %nceput %n 8rient 'Asia( şi %n nordul Africii 'E!ipt( şi mai t.r$iu %n Europa 'Grecia peninsula Italică peninsula Iberică( şi %n "urul Golfului 9e)ic. Grădinile din antic&itate au a#ut la %nceput scop utilitar fiind culti#ate numeroase plante cu rol alimentar mai t.r$iu au căpătat un caracter reli!ios şi de slă#ire a di#initatilor sau un caracter meditati#. :n timp sortimentul de plante s/a lăr!it !rădinile au %nceput să capete un caracter ornamental şi recreati# oferind umbră şi răcoare. :n 8rient datorită climatului cald şi #erilor toride dar şi a suprafetelor %ntinse de deşert şi terenuri aride !rădinile erau pri#ite ca ade#ărate oa$e de răcoare rela)are repaus şi plăcere. Crearea acestor !rădini a impus crearea de sisteme de aductiune a apei şi de iri!are fiind stimulată şi de de$#oltarea ar&itecturii prin crearea de palate temple şi reşedinte somptuoase. Grădinile din 8rient erau sinonime cu notiunea de 3aradis sau Raiul pe 3ăm.nt fiind de fapt locuri pri#ile!iate ce ofereau plăcere şi rela)are prin #erdeata şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau ba$ine.

,.1.1. 4patiile #er$i din 9esopotamia
9arile ci#ili$atii ale sumerienilor babilonienilor şi asirienilor ce s/au de$#oltat %n re!iunea dintre flu#iile Ti!ru şi Eufrat se caracteri$ea$ă printre altele şi prin de$#oltarea marilor oraşe prin monumentalele constructii ale palatelor şi templelor ce cuprindeau %n cadrul incintelor !rădini lu)uriante amena"ate %n str.nsă corelatie cu liniile ar&itectonice.

Astfel faimoasele !rădini suspendate din ;abilon 'sec. al <I/lea %.=.( considerate una din cele > minuni ale lumii antice s/a remarcat prin monumentalitatea teraselor prin in!enio$itatea iri!ării tuturor acestor ni#ele şi nu %n ultimul r.nd prin abundenta şi di#ersitatea mare a speciilor aşe$ate conform distributiei naturale altitudinale a acestora. Aceste !rădini făceau parte din palatul re!elui Nabucodonosor al II/lea şi erau reali$ate pe o constructie masi#ă din piatră sub formă de terase suprapuse din ce %n ce mai mici a#.nd o inaltime totală de cca. ,, m. :ntre!ul ansamblu ce forma un trunc&i de piramidă era sustinut de coloane masi#e din piatră ce alcătuiau la ba$a edificiului 16 bolti răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele de formă pătrată erau pa#ate cu lespe$i mari de piatră şi i$olate cu un strat de bitum şi mai multe r.nduri de cărămidă nearsă pentru a se %mpiedica infiltrarea apei. Deasupra e)ista un strat drenant peste care era aşe$at păm.ntul fertil de la , m !rosime pe prima terasă p.nă la 1 m pe ultima terasă. Apa era diri"ată printr/un sistem &idraulic situat sub prima terasă fiind adusă din r.ul Eufrat printr/un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei puturi %n!lobate %n constructie. 5n sistem cu lanturi continue ridica apa p.nă la ultimul ni#el de unde era diri"ată printr/un sistem de "!&eaburi ri!ole ba$ine şi cascade asi!ur.ndu/se iri!area tuturor teraselor datorită cur!erii naturale a apei. 3lantatiile erau libere reali$.ndu/se o armonie a liniilor ar&itecturale cu #olumele şi formele re!ulate sau nere!ulate ale #e!etatiei. Ca specii folosite se amintesc- curmalii palmieri di#erşi arbuşti plopi pini lotuşi sau numeroase specii de flori.

,.1.,. 4patiile #er$i din E!iptul antic
:n E!iptul antic pe malurile Nilului %n mileniul al III/lea %.=. e)istau numeroase terenuri fertile străbătute de canale pentru iri!atie culti#.ndu/se smoc&ini curmali rodii cocotieri sicomori #ita de #ie şi numeroase le!ume. 9arile domenii a!ricole ale marilor proprietari locuintele acestora cuprindeau şi !rădini de rela)are şi plăcere. Grădinile locuintelor erau considerate o prelun!ire naturală a clădirii fiind %ncon"urate de $iduri sau un !ard masi# din lemn a#.nd %ntotdeauna o formă re!ulată 'dreptun!&i(. Grădina a#ea ca element central un canal cu apă sau un ba$in dreptun!&iular alun!it sau %n formă de T populat cu peşti colorati şi %n care erau culti#ati lotuşi. <e!etatia era distribuită astfel- %n imediata apropiere a canalului sau ba$inului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică iar la periferie %n lun!ul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii inalti cu port piramidal. Grădinile mai mari pre$entau unele compartimentări interioare cu $iduri scunde sau cu treia"e pe care se culti#a #ita/de/#ie sau alte specii cu #aloare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere 'paltinul şi plopul( precum şi numeroase specii floricole precum- mi)andrele lăcrămioarele sau trandafirii.

*.+.-. Spatiile verzi ,n .recia antică
Ci#ili$atia antică din sudul Europei a %nre!istrat o de$#oltare e)traordinară %n toate domeniile arta !rădinăritului nefăc.nd e)ceptie.

La %nceput !recii au culti#at %n !rădinile lor specii cu rol alimentar- pomi fructiferi #ita/de/#ie şi di#erse le!ume. Grădinile au apărut initial pe l.n!ă temple sau diferite aşe$aminte reli!ioase fiind locul %n care se desfaşurau ceremoniile de slă#ire a $eilor. Templele %nc&inate diferitelor di#initati erau situate %n peisa"e naturale de o frumusete remarcabilă. :n secolele II/I< %.=. e)istau !rădini pe l.n!ă palate !imna$ii şi academii de dimensiuni relati# restr.nse ce a#eau numeroase elemente cu #aloare artistică precum statui f.nt.ni per!ole porticuri elemente ce %ntre!eau #e!etatia abundentă. Tot %n această epocă au apărut !rădinile publice numite agora, %n care se aflau principalele institutii de cultură şi artă şi cele %n care se tineau adunările populare. :n acest sens se poate aminti !rădina publică 8limpia din 3elepones %n care se desfaşurau diferite "ocuri olimpice. 3iata publică numită a!ora folosea pentru adunările populare şi %ntrunirile politice era un loc pri#ile!iat unde se culti#au diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite- platanul ulmul plopul sălciile pl.n!ătoare c&iparoşii merii perii rodiile măslini 'din cren!ile cărora se făceau cununile de laur pentru %n#in!ătorii %ntrecerilor sporti#e( palmieri dafini smoc&ini trandafiri mirt laur bu)us. Ca specii floricole erau des folosite- crinii panselele !aroafele micsandrele nu/mă/uita macii $ambilele st.n"eneii şi bu"orii. :n epoca elenistică au apărut şi s/au de$#oltat mici !rădini ale locuintelor incluse %n constructie numite grădini patio, %n care erau pre$ente f.nt.nile arte$iene mici canale sau di#erse statui de nimfe.

,.1.6. 4patiile #er$i %n Roma antică
Amena"area !rădinilor la romani a %nre!istrat o de$#oltare importantă %n timpul Imperiului Roman fiind influentata de arta popoarelor supuse. 4patiile #er$i au apărut pe l.n!ă palatele imperiale pe l.n!ă #ilele lu)oase ale patricienilor pe l.n!ă temple şi locurile de adunare. <esti!iile ar&eolo!ice atestă e)istenta !rădinilor somptuase %n "urul #ilelor mari situate %n locuri naturale de o mare frumusete terenul fiind amena"at %n terase cu perspecti#e şi pri#elişti deosebite dar au e)istat şi !rădini mici ale locuintelor. .rădinile din jurul vilelor su/ur/ane, au de#enit ade#ărate parcuri sistemati$ate %n diferite sectoare cu diferite constructii şi amena"ări. <ila 'locuinta( era %ntotdeauna amplasată pe pantele colinelor %n locurile de unde e)istau cele mai bune #ederi panoramice iar terenul din "ur era amena"at %n terase. Centrul ar&itectonic era constituit din locuinta iar !rădina era o completare şi o continuare a casei. 4istemati$area !enerală presupunea e)istenta mai multor sectoare ar&itecturale cu or!ani$are simetrică subordonată unei a)e de compo$itie !enerală de c.te un edificiu sau de o constructie decorati#ă 'canal ba$in colonadă( fiind corelate %ntre ele prin $one trasate liber natural alcătuind un ansamblu unitar. E)istau numeroase elemente ar&itecturale precum- porticuri per!ole treia"e de lemn statui #ase ornamentale ba$ine canale f.nt.ni pa#ilioane coloane c&ioşcuri. 4ectoarele principale ale !rădinii erau/ !rădina de a!rement sau $ona pentru plimbare situată %n fata terasei cu alei !eometrice dar nu #i!uros simetrice pa#ate insotite de numeroase coloane şi c&ioşcuri pentru plante a!atatoare #ase şi statui0

..n!ă aşe$arile reli!ioase. 4c&ema modelului !rădinii medie#ale a fost urmată timp de peste două secole %n occidentul creştin.ste"ari cu frun$e persistente şi caduce pini c&iparoşi tei platani lauri smoc&ini du$i tisă bu)us trandafiri specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. Totuşi ca urmare a cruciadelor &orticultura a făcut pro!rese prin imbo!atirea sortimentului de specii ornamentale aduse %n urma campaniilor %n 8rientul 9i"lociu 'lalele $ambile crini mimo$e(.=.<illa lui Cicero <illa Lucullus <illa 4allustius <illa 9ecena. De asemenea erau culti#ati trandafiri busuioc lotus sau di#erse flori.( . :n capitala imperiului Constantinopol fastuoasele palate imperiale şi locuintele aristocratilor erau insotite de !rădini deosebite.i$ant Imperiul bi$antin ce cuprindea Europa 4ud/estică nordul Africii şi Asia 9ică s/a de$#oltat %n traditiile clasice !reco/romane peste care s/au !refat elementele orientale.. Grădinile #ilelor mai mici urbane au preluat şi amplificat tipul elen de !rădină aceasta fiind inclusă %n clădire şi fiind %ncon"urată de o !alerie de coloane numită peristil. Această sc&emă se ba$a pe compartimentarea !rădinii 'ce a#ea formă dreptun!&iulară( %n sectoare separate de cultură/ !rădina cu pomi fructiferi / arbuştii şi plantele ornamentale . 4patiile #er$i %n E#ul 9ediu 'sec. Din timpul lui Au!ustus s/a de$#oltat arta tăierii arbuştilor 'arta topiară( ce #a fi preluată şi de$#oltată mai t. Erau pre$ente şi puturi rotunde cu coloane de piatră colorată şi marmură toate acestea insotite de o #e!etatie e)uberantă... 4peciile folosite frec#ent %n spatiile #er$i ale reşedintelor din timpul Imperiului Roman au fost. . Ca specii erau culti#atebu)usul sub formă de borduri tunse ro$marinul şi mirtul toate dispuse sub forma diferitelor desene %n "urul peristilului sau a ba$inului... Acestea a#eau de re!ulă formă pătrată fiind %ncon"urate de un $id de marmură la interior cu ba$ine stră"uite de statui sau diferite sculpturi decorati#e insotite de numeroase amena"ări &idraulice./ $ona pentru călărit şi plimbări cu lectica $onă ce era caracteri$ată prin e)istenta aleilor lar!i măr!inite cu !arduri #ii0 / parcul sau $ona %n care erau crescute animale sălbatice şi domestice.nt.1. 4patiile #er$i din Europa occidentală Arta amena"ării spatiilor #er$i %n Europa occidentală %n E#ul 9ediu a %nre!istrat un re!res %n interiorul cetatilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru !rădini de#enind foarte limitat a fost utili$at mai mult %n scopuri utilitare. Totuşi traditia culti#ării diferitelor plante s/a păstrat pe l.r$iu %n !rădinile medie#ale. Central se !ăsea un ba$in sau un canal ornamental fie o f.. E)emple. 4patiile #er$i din .</ ?I< d.nă cu un "oc de apă.. Erau pre$ente per!olele şi coloanele #asele şi statuile. ...rădinile 0onahale erau compartimentate perfect !eometric cu spatii distincte pentru le!ume şi pomi fructiferi plante medicinale şi aromatice specii floristice..

!rădinile de la Lu#ru şi 4aint/3ol 'Carol al </lea(.nt. 4peciile folosite erau. Grădinile fie erau interioare situate %n curtile clădirilor fie erau situate %n afara palatelor %ncon"urate de $iduri.nă a#ea o personalitate aparte..( din timpul dominatiei arabe. 4peciile folosite. 9ai erau folosite di#erse specii floricole şi !a$onul. Nu e)istau sculpturi acestea fiind inter$ise %n reli!ia ma&omedană. al <II/lea d.nt. Grădinile impresionea$ă şi astă$i prin simplitatea şi sobrietatea ele!antă. E)emple. Grădina era impartita %n 6 parti e!ale compartimentare reali$ată acolo unde spatiul permitea prin %ntretăierea a două canale cu apă. Compo$itia era !eometrică monotonă caracteri$ată de pre$enta careurilor e!ale delimitate de alei de aceeaşi latime arbuşti tunşi şi !arduri #ii tunse.6.nile arte$iene erau folosite şi la intersectia aleilor. @.nduri de plante tunse. ?III/?I<.rădinile locuintelor 0edievale a#eau dimensiuni mai mici fiind plane şi %ncon"urate de $iduri.ni arte$iene fie a#eau straturi de formă pătrată măr!inite de r. 3rintre particularitatile acestor !rădini se numărau şi ornamentele bo!ate strălucitoare din placute de ceramică pre$ente pe $iduri ba$ine peretii de fundal. @iecare f.2 Grădinile islamice Ci#ili$atia arabă şi/a pus amprenta asupra tuturor tarilor ce făceau parte din marele imperiu islamic '%ncep.ni arte$iene le!ate prin mici canale de teracotă sau marmură..nd cu sec. . Grădinile arabe din 4pania <estite sunt palatele Al&ambra şi Generalife din Granada şi !rădina Alca$ar din 4e#illa 'sec. Acest lucru s/a petrecut şi %n arta amena"ării spatiilor #er$i !rădinile arabe a#. .nt./ !rădina de le!ume şi plante medicinale / !rădina de flori cu functie e)clusi# ornamentală.( dar au asimilat elemente şi din ci#ili$atia popoarelor supuse. . . Apa era folosită fie %n ba$ine şi canale fie sub formă de f.c&iparoşii citricele bu)usul mirtul ma!noliile adesea aran"ate liber.d. Arta topiară era folosită %n e)ces iar lipsa arborilor era suplinită prin %mbrăcarea $idurilor ce %mpre"muiau !rădina cu plante a!atatoare precum iedera #ita/de/#ie sau trandafiri urcători.=.. Locuintele mici a#eau o sin!ură !rădină de formă re!ulată iar cele mai mari o suită de !rădini.. Grădinile interioare pre$entau central un ba$in sau canal cu apă %n care se re#ărsau mai multe f.=.. 5nele arabescuri sau mo$aicuri se re!ăseau %n modul de aran"are a plantelor.nt.c&iparoşi eucalipt palmieri pini ma!nolii leandri laur dispuse adesea %n compartimente !eometrice conturate cu !arduri #ii din bu)us tuns. .rădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi %n !eneral compartimentate %n curti !eometrice separate prin !arduri cu di#erse amena"ări pentru amu$amentlabirint mena"erie pa#ilioane pentru petreceri !alerii acoperite de plante cataratoare folosite ca loc de promenadă şi care făceau le!ătura %ntre diferite sectoare ale !rădinii..nd la %nceput o influenta orientală predominant persană apoi au căpătat un specific propriu.

4peciile folosite a#eau de cele mai multe ori semnificatii aparte astfel. 4patiile #er$i din E)tremul 8rient .=.urile a#.prunii /#estitorii renaşterii naturii0 pinii / fermitatea şi forta caracterului0 bambuşii / prietenia neconditionata0 piersicii ornamentali / 3aradisul0 lotusul / puritatea spirituală şi inaltarea sufletească.=. 'dinastia Tan!(.2. . Cri$antemele şi bu"orii erau nelipsite şi se dispuneau %n !rupuri mari.2.=. Ca o caracteristică a tuturor !rădinilor din C&ina indiferent de perioada istorică este mărimea acestora suprafetele foarte %ntinse %n care #e!etatia era dispusă natural firesc %n armonie cu peisa"ele naturale.ndirea perfectiunii morale a liniştii sufleteşti şi a păcii di#ine.de maretie de #eselie de !roa$ă de basm.rădinile 0onahale s/au de$#oltat pe l.năstiri au fost create parcuri naturale %n care peisa"ele căpătau diferite semnificatii filo$ofice mai ales datorită pre$entei diferitelor constructii ca de e)emplu un pa#ilion pentru meditatie situat pe malul unui lac pe #.ntului iar apele arterele păm. o dată cu de$#oltarea noii reli!ii budismul. Apa era folosită sub formă naturală 'cursuri de apă cascade naturale( sau %n ba$ine artificiale cu aspect natural. Parcurile re1edintelor i0periale 1i ale no/ililor au căpătat o de$#oltare fără precedent %n sec.ns cu elementele naturii.nci ba$ine poduri şi podete c&eiuri terase !alerii !rote cascade porti $iduri care se inte!rau perfect aspectelor şi formelor naturale. 3ri#eliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele *surpri$ă+ ce erau descoperite brusc la un moment dat.nd caracter natural fiind e)cluse liniile drepte şi conduceau pri#itorul de la un punct de interes la altul.muntii şi masele st. . Reli!ia a impulsionat crearea spatiilor #er$i şi !ăsirea cadrului natural propice #ietii spirituale %n raport str.pa#ilioane c&ioşcuri st.n!ă mănăstirile budiste situate %n peisa"e naturale remarcabile prin frumusete fiind create mai ales %n sec.nătoare sau di#erse te&nici Ao!a pentru atin!erea diferitelor stări spirituale şi fi$ice.nd pri#itorului diferite impresii. 3icturile !ra#urile sau scrierile atestă frumusetea deosebită a spatiilor #er$i c&ine$eşti cu caracteristici proprii subordonate conceptiei de creare a peisa"ului după modele oferite de natură. Relieful era foarte #ariat fiind natural modificat sau aparent natural.. 4e foloseau numeroase elemente decorati#e. @ilo$ofiile reli!ioase din C&ina promo#ea$ă ideea reali$ării comuniunii omului cu natura pentru dob..( şi cuprindeau munti ape plante şi animale ser#ind ca loc pentru plimbare odi&nă #.=.rful unei coline sau %n pădure. Arta !rădinilor din C&ina a influentat !rădinile din Baponia iar %n Europa a stat la ba$a creării stilului peisa!er şi a !rădinilor en!le$e din sec..nd diferite semnificatii %n conceptiile filo$ofice ale c&ine$ilor.rădinile de plăcere / au fost amena"ate pe domeniile imparatilor 'dinastia =an sec.nsă le!ătură cu reli!ia. Toate elementele !rădinii erau aran"ate %n spatiu foarte in!enios cre. Elementele primordiale erau muntii lacurile şi r.ncoase repre$entau sc&eletul 3ăm. :n $onele %n care erau situate aceste m.1 4patiile #er$i din C&ina Arta !rădinilor %n C&ina se pierde %n #ec&ime şi reflectă puternicul cult al naturii %n str. Terasele erau trasate liber nere!ulat a#. al ?<II/lea d.nd ca element primordial al naturii / #e!etatia toate a#. II/I %. I</< d.ntului. . <III/I? d.

Dominantă pentru aceste !rădini era suprafata acoperită cu nisip alb aşe$at ca #alurile mării pe care erau dispuse c.cursul de apă podurile st.t pe l.t şi pe l. . 4patiile #er$i mai mari sau mai mici erau pre$ente pretutindeni at.nd insule mai mari sau mai mici 'similare cu caracterul insular al peisa"ului tarii( şi relati# putina #e!etatie. %n care totul era amena"at la o scară foarte mică miniaturală. I1ebana repre$intă arta aran"amentelor florale cu simboluri filo$ofice caracteristice. .(.poduri pa#ilioane pentru ceai lanterne din piatră porti aleile erau %nlocuite de lespe$i de piatră nere!ulate ca formă cu aspect c.=.te#a st. .2.rădinile te0plelor repre$entau elementul preponderent al clădirii fiind o componentă a acesteia. modelul de amena"are a unei !rădini cuprindea o ceainărie situată pe mar!inea unui &eleşteu orientat E/< un r. :n aceste !rădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisa" complet cu munti coline lac cu insule p.ni şi foarte multă #e!etatie.. erau concepute după modelul c&ine$esc dar la o scară mai mică 'Nara / capitala tarii şi %n CAoto sec.t mai natural 'pasul "apone$(. .nt. 3erioada grădinilor 0iniaturale este caracteri$ată prin crearea de !rădini foarte mici de 6D/EDm . al <III/lea d.pini ienuperi arborele de ceai camelii a$alee bambus feri!i mus)&i0 / toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale0 .nci mari su!er.nd forma şi &abitusul celor din mediul natural.u sau p.u cu cascadă st.rădinile i0periale. 3rincipiile amena"ării !rădinilor "apone$e/ #e!etatia este perfect inte!rată peisa"ului0 / decorul #e!etal traditional este constituit din anumite specii. :n sec. 4imbolismul filo$ofic era utili$at la ma)im fiind folosite toate elementele din natură prelucrate după anumite re!uli compo$itionale şi diferite simboluri.r.ncile specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate.!rădină montană !rădină de muşc&i !rădină aridă. 3erioada grădinilor uscate '!rădini de piatră !rădini aride( se remarcă prin compo$itii desenate de artişti de presti!iu ai #remii destinate contemplării din interiorul clădirii sau de pe #erandă.. al <III/lea d. Astfel %n Baponia din dorinta de a aduce natura %n locuinte au apărut şi s/au de$#oltat arta I1ebana şi arta .nd drept concept de ba$ă crearea peisa"ului după modelele oferite de natură.onsai.n!ă temple sau palate.n!ă locuinte c.u orientat pe directia N/4 peste care erau construite podete curbate sau acoperite cu balustrade ornamentate plus diferite lampadare pasul "apone$ f.muşc&i şi foarte putini arbori.nci colturoase pietre rotun"ite nisip pietris. .onsai constituie arta culti#ării şi reali$ării arborilor %n miniatură imit. 4patiile #er$i %n Baponia Arta !rădinilor %n Baponia a fost preluată din C&ina fiind ulterior personali$ată de#enind o artă nationals. arbori şi arbuşti di#erse plante cu sau fără flori fie erau create anumite scene de peisa" 'mai de$#oltate %n diferite perioade( precum.rădinile 0ari %n care se puteau crea peisa"e complete cuprindeau şi diferite constructii sau elemente de ar&itectură.r.Deşi %n decursul timpului %n C&ina s/au făcut simtite elemente ale altor culturi #ecine 'India 3ersia Islam( sau din Europa medie#ală şi renascentistă arta spatiilor #er$i la c&ine$i şi/a păstrat caracteristicile proprii a#.=.

pini ienuperi arborele de ceai camelii a$alee bambus ma!nolia cireşii !licina. . 4patiile #er$i %n perioada Renasterii şi ./ apa era folosită sub formă naturală cascade ba$ine nere!ulate0 / arbuştii sau arborii modelati prin tundere dădeau impresia de natural0 / nu erau folosite alei ci pietre late lespe$i sub forma pasului "apone$. .=.( a fost o perioadă de %nflorire a culturii şi ci#ili$atiei europene prin reluarea idealurilor antic&itatii clasice din toate domeniileartă ar&itectură literatură ştiinta.6. Această orientare a apărut la %nceput %n Italia de unde a iradiat apoi %n restul Europei. al ?<II/lea d.. 3rincipiile de amena"are ale !rădinilor erau preluate de la !rădinile antice %n special pentru !rădinile #ilelor suburbane precum/ simetria fata de o a)ă a compo$itiei0 / or!ani$area ar&itecturală a spatiilor fata de clădire0 / le!ătura dintre clădire şi !rădină prin elemente decorati#e construite0 / pre$enta sculpturilor #ase ornamentale parapete ornamentale0 / utili$area #e!etatiei tunse0 / sistemati$area eta"ată a !rădinii şi subordonarea fata de o a)ă principală de perspecti#ă cu sensul descendent al pantei pe terase succesi#e0 / %n lun!ul a)ei dar şi pe terase erau create partere decorati#e cu bu)us dispus sub forma diferitelor desene0 / folosirea din abundenta a ba$inelor cu apă a canalelor cascadelor0 / apa aduce mişcare racoreşte atmosfera şi murmură fără %ncetare fiind diri"ată pe pante insotind aleile %n canale %n!uste sau %n cascade cu trepte fie alimentea$ă f.1.6. %ncep să apară primele !rădini publice ce a#eau un caracter mai detaşat de semnificatiile reli!ioase ale celorlalte !rădini. 4patii #er$i italiene :n această epocă 'Renaşterea( !rădinile italiene au a#ut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament. 5nele din marile creatii ale Renaşterii din sec al ?<I/lea se păstrea$ă şi astă$i/ <illa Lante din . :n !rădinile "apone$e publice moderne a apărut !a$onul ca influenta occidentală dar traditia artei "apone$e s/a păstrat. terase(0 / Grădina palatului @arnese din Caprarola.pini c&iparoşi ste"ari meridionali tisă bu)us mirt lăm.i lauri şi portocali. ?</?<I d.a!nasia 'G terase(0 / <illa dFEste la Ti#oli 'H terase(0 / <illa 9edici %n Roma '.plantatii liniare !arduri #ii şi borduri tunse arbuşti modelati %n #olume !eometrice $iduri %n#er$ite0 / sunt preferate speciile cu frun$e persistente.nile prin "eturi şi "erbe de apă adeseori sub forma unei or!i de apă '<illa dFEste(0 / erau folosite $idurile masi#e de spri"in ornamentate şi le!ate prin scări şi rampe / #e!etatia era tratată ar&itectural şi subordonată compo$itiei !eometrice.arocului Renaşterea 'sec. . 4pecii folosite erau..nt. Din sec.=.

E)emple din sec al ?<I/lea/ !rădinile de la castelele <erneiul şi C&arle#al / ar&itect peisa!ist Du Cerceau0 / !rădinile castelelor Anet şi C&enonceau) / ar&itect peisa!ist Delorne. E)emple-/ !rădina <illei Do&ia 3amp&ili / Roma0 / !rădina <illa Aldobraudini / @rascatti0 / !rădinile . Astfel dispar fortificatiile oraşelor şi castelelor france$e cu $iduri şi canale de apă la care !rădinile erau %n incintă re$ult. :n prima "umătate a sec. E)istau canale şi lacuri imense. al ?<II/lea creatiile importante au fost/ !rădinile de la castelele Tuilleries @ontainbleau 4aint/German0 / !rădina Lu)embour! din 3aris. Compo$itia !rădinii era sistemati$ată %n functie de un a) dominant repre$entat de o alee centrală...arocului lu)ul şi strălucirea %n care trăiau monar&ul şi nobilimea france$ă nu s/a reflectat numai %n palatele somptuoase ci şi %n !rădinile şi parcurile ce le %ncadrau ce constituiau de fapt locul de desfaşurare a e#enimentelor şi serbărilor fastuoase. :ntre clădiri şi !rădină e)ista o coe$iune ar&itectonică.:n secolul al ?<II/lea d. @i!ura cea mai importantă %n conceperea parcurilor şi !rădinilor din această perioadă a fost Le NJtre '1K12/1>DD( / peisa!er '!rădinar pictor şi ar&itect( fa#orit al .nd spatii mult lăr!ite. Abia după "umătatea sec.aboli ale palatului 3itti / @lorenta0 / !rădinile Gamberaia / @lorenta0 / !rădina Gar$oni / Collodi0 / !rădinile din Isola .nt.ndu/se către transformarea %n parcuri.ni #ase compo$itii sculpturale cu teme ale!orice inspirate din mitolo!ia !reco/romană. apare stilul baroc %n ar&itectură stil ce işi pune amprenta şi %n arta amena"ării spatiilor #er$i. 3rincipiile esentiale s/au mentinut sub aspectul ec&ilibrului şi simetriei dar dispare sc&ematismul ri!id traseele rectilinii fiind %mbinate cu linii ample curbe.nt. Au apărut !rotele artificiale f. .nt. @ormele !eometrice mai sobre au fost %nlocuite de elemente cu contururi mai dulci. 4/au mărit dimensiunile !rădinilor tin$.6. la castelele Amboise . :n unele situatii canalele s/au păstrat a#. Au fost reali$ate decoruri bo!ate cu numeroase statui ba$ine f.r$iu o caracteristică a parcurilor france$e ale Renaşterii. :n perioada . al ?<II/lea.nile cu stand şi teatrele de apă 'statui roci şi apă %n mişcare(.ni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor 'fata de !rădinile medie#ale(. La sfarşitul perioadei Renaşterii şi %nceputul .nd şi functie decorati#ă şi functie utilitară de#enind mai t.lois şi Gaillon de către un ar&itect italian care a adus ca elemente noi terasarea terenului 'cu diferente mici de ni#el( imbo!atirea ornamentatiilor cu f.=. 4patiile #er$i din @ranta 3rimele !rădini ale Renaşterii au fost reali$ate %n @ranta la %nceputul secolului al ?<I/lea d. 4/a adoptat dispunerea liberă a arborilor renuntandu/se la aşe$area perfect !eometrică.ella / insulă %n lacul 9a!!iore 'cu E terase(.arocului a apărut tipul de parter cu broderie de bu)us ce a %nlocuit desenele !eometrice re!ulate folosite de maeştrii italieni 'familia 9ollet I familie de decoratori de !rădini( tip de parter introdus la %nceputul sec. al ?<I/lea a %nceput să se sc&imbe radical conceptiile medie#ale de amena"are ale !rădinilor.. Terenul era modelat %n terase mari cu partere decorate cu flori.=.

nd %n #aloare maretia palatului0 / simetric fata de a)ele compo$itiei sunt dispuse plantatii arborescente 'pentru accentuarea !randorii( %ncadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse %n forme !eometrice alcătuind $iduri #er$i0 / aleile sunt rectilinii dispuse %n retea !eometrică ri!uros trasată0 / sunt pre$ente cu precădere %n centrul ba$inelor sau f.6. Dispar parterele acestea fiind %nlocuite de co#oare #er$i '!a$on( se păstrea$ă a)a . * . La %nceput s/a renuntat la tunderea arborilor s/au eliminat $idurile de incintă şi au fost %nlocuite cu şanturi reali$.ni ba$ine statui sau #ase toate acestea e#identiind şi pun.ndu/se o le!are şi o desc&idere spre peisa"ul %ncon"urător.nt. Le NJtre a transformat clasicismul antic printr/un concept ori!inal cu principii compo$itionale proprii d.<au)/le/<iconte <ersailles C&antillA 4aint/ Cloud 4ceau) şi a resistemati$at !rădinile Tuilleriers @ontainbleau 4aint Germain/en LaAe. al ?<III/lea sub influenta literaturii picturii de peisa" şi a noii mişcari culturale arta !rădinilor a e#oluat %n directia re%ntoarcerii la natură a renuntarii la ri!iditatea şi artificialitatea stilului france$.colonade rocării treia"e ba$ine cu !rupuri sculpturale #ase %n stil baroc.2. Dar %n timp ce %n Europa arta !rădinilor e#olua sub influenta puternică a stilului france$ %n An!lia %ncep. 4patiile #er$i %n An!lia După E#ul 9ediu %n An!lia dominau !rădinile medie#ale %nc&ise %ntre $iduri cu #e!etatie tunsă dispusă re!ulat simetric.re!elui 4oare+/ Ludo#ic al ?I</lea.nd cu sec.nt.. Caracteristici ale !rădinilor stilului baroc sunt/ compo$itia era tratată ar&itectural pe spatii foarte lar!i0 / palatul constituie capul compo$itiei fiind situat pe terenul dominant0 / toate partile componente sunt ordonate !eometric fata de o a)ă dominantă centrală respecti# a)a centrală dominantă ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distanta %n profun$imea peisa"ului constituind totodată şi perspecti#a principală0 / perspecti#ele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe a)e de compo$itie subordonate0 / terenul este modelat %n terase lar!i racordate cu $iduri de spri"in rampe scări balustrade sau cu suprafete plane cu compo$itii !eometrice0 / sunt folosite mai ales pe a)a principală mari partere şi %ntinse o!lin$i de apă ba$ine şi canale0 / sunt create mari perspecti#e %ncadrate de mari #olume #e!etale0 / simetria fata de a)ă este reali$ată prin simetria perfectă a parterelor a ba$inelor sau a diferitelor compo$itii dar şi prin ec&ilibrarea unor amena"ări diferite / fapt ce imprimă mai multă #ariatie ansamblului0 / $onele din imediata #ecinătate a palatului sunt de!a"ate şi constituite din partere bo!at ornamentate cu flori borduri sau broderii de bu)us tuns aliniamente de arbuşti semper#irescenti tunşi sub diferite forme !eometrice 'sfere conuri piramide cuburi( alături de diferite f. 5lterior ca şi %n restul Europei s/au făcut simtite influentele italiană şi france$ă.nilor arte$iene compo$itii sculpturale cu persona"e mitolo!ice0 / ca elemente ar&itecturale sunt pre$ente.nd lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum.

roLn / completări la 3arcul 4toLe şi transformarea peisa"eră a parcurilor .n!ă =anno#ra( / renaştere italiană Tbaroc france$0 / C&arlottenbur! '. :n @ranta la sfarşitul secolului al ?<III/lea apar parcurile.centrală dominantă dar se introduc poteci şerpuitoare cursuri de apă nere!ulate iar #e!etatia este !rupată liber. :n secolul al ?I?/lea apar numeroase spatii #er$i sub influenta stilului peisa!erEdomond AndrO a amena"at 4efton 3ar1 'Li#erpool( iar fratii . al ?<III/lea( sunt cunoscute sub denumirea de !rădini clasice.n!ă Lenin!rad( / model france$0 / !rădinile de la R&ite&all / model italian0 / 4aint/Bames 3ar1 / model france$0 / Grădinile GreenLic& / model france$0 / =ampton Court / model italian apoi france$0 / 3arcul C&atsLort& / stil clasic0 . Bames 3arc Green 3ar1 =Ade 3ar1 Censin!ton Gardens / situate %n centrul oraşului form. Reali$ări importante/ Cent 'pictor şi ar&itect( / !rădinile Censin!ton şi parcul 4toLe parcul Rousleau 'create initial de .P&ler au amena"at parcul TQte dForNN 'LAon(. :n secolul al ?I?/lea Loudon 'peisa!ist en!le$( a publicat postum operele lui Repton fiind sustinatorul noului curent numit !ardenesMue NN / ba$at pe principiile compo$itionale ale !rădinii pitoreşti enuntate de Repton. / Germania.ndu/se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala france$ă.rid!eman(0 / . 4patiile #er$i %n Europa După prima "umătatea a sec../ parcul 4c&Snbrunn '<iena( / stil clasic0 / Rusia/ An!lia/ parcul 3etrod#oret 'l. La sfarşitul secolului al ?I?/lea Londra detinea KDD &a de spatii #er$i amena"ate %n stil peisa!er. al ?<II/lea %n Europa 8ccidentală s/a de$#oltat rapid arta !rădinilor plec.4t. Ca urmare a de$#oltării sociale şi economice din secolul al ?I?/lea amena"area !rădinilor a depas. La periferie erau.attersea 3ar1.6. .leu&eim şi C&atsLort&0 / Repton a dus la apo!eu arta !rădinilor peisa!ere fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisa!er 'la sfarşitul secolului al ?<III/lea(.9ere#ille Ermenon#ille 9almaison *Cătunul din Trianon+ 'din domeniul <ersailles( reali$ate sub influenta romantismului.it cadrul particular re$idential şi a intrat %n cel urban fiind reali$ate primele spatii #er$i pentru publicul lar!.nd un lant #erde de peste 6 Cm./ parcul Ril&elms&S&e 'l.Re!entFs 3ar1 <ictoria 3ar1 şi .6.n!ă Cassel( / model italian0 / =erren&ausen 'l. Toate creatiile din această perioadă 'sec.erlin( / model france$0 / NAmp&enbur! '9Pnc&en( / model france$0 / 4anssouci '3otsdam( / renaştere italiană0 / Austria.

marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de $one #er$i.erlin( / 3arcul Ril&elmsbad '@ran1furt( / !rădina peisa!eră din parcul 4anssouci '3otsdam( / parcul NAmp&eubur! '9Pnc&en( / parcul Ril&elms&S&e 'Cassel(.bu"ori lăcrămioare narcisele roinita cimbrul liliacul plopul alb mesteacănul ste"arul molidul bradul.5. :n Rusia s/a reali$at cel mai mare parc peisa!er din Europa / 3arcul 3a#lo#s1 l./ parcul Reale din Caserta 'l. E)istau şi !rădini cu caracter decorati# %n "urul mănăstirilor pe l..n!ă Napoli( / model italian.6 &a. :n 4. ./ !rădinile La Cran"a 'l. :n Germania multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisa!er respecti# după principiile !rădinilor en!le$e.n!ă locuintele boierilor nobililor sau a mes teşu!arilor instariti.. :n interiorul cetatilor e)istau mici !rădini amena"ate %n scop utilitar dar şi estetic.nia Numeroase i$#oare istorice indică faptul că stramoşii noştri culti#au diferite specii floricole pomicole forestiere. Ca e)emple pot fi amintite/ Grădina en!le$ă '9Pnc&en( / 3arcul 3ublic @riederic&s&am '.G. al 2VI 3lea la @a!aras se amena"ea$ă un parc0 / sec. Ca date istorice mai importante pot fi amintite/ 1GK> la Alba Iulia este amena"ată o !rădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori0 / sec.oston / 3ar1 4Astem.A./ 4pania. :n Italia au apărut #ile cu parcuri romantice precum/ <illa 9el$i '.n!ă 4e!o#ia( / model france$0 / Italia.otanică / 2KD &a / 3arcul 9a)im/Gor1i / . 3etersbur! / KDD &a0 3arcul 3uş1in 'parc en!le$ Tars1oe 4elo I #ec&ea denumire(.n!ă mănăstirile Tismana şi Co$ia la Iaşi / !rădina 3alatului domnesc cu eleşteu şi pe dealul Galata / !rădinile cu trandafiri crini !aroafe şi iasomie0 . Amena"area spatiilor #er$i %n Rom. Ca e)emple pot fi amintite/ NeL Uor1 / Central 3ar1 3rospect 3ar1 'peisa!ist 8lmsted(0 / 3&iladelp&ia / @airmount 3ar10 / C&ica!o / 4out& 3ar10 / .ella!io( / <illa Carlotta 'Caddenabio( / <illa Carraresi 'Roma( / partile laterale ale 3arcului Re!!io 'Caserta(. al 2VII 3lea / apar numeroase !rădini precum cea a mitropoliei din Tar!o#işte %n 9o!oşoaia sau %n @ilipeştii de 3ădure / proiectate după modelul celor italiene !rădinile de pe l.n!ă 4t. 4uprafata totală a parcurilor 9osco#ei era de peste 2DDD &a din care/ 3arcul 4o1olni1i / 6K2 &a / Grădina .

Dacia0 / 3arcul National '8cta# Doicescu şi Reb&un(0 / 3ădurile parc . / la 4imeria se pun ba$ele primului parc dendrolo!ic pe cca.raşo# l.mnicul <.( promenada de pe Dealul Copou0 / 1HGE / !rădina palatului domnesc din Iaşi0 / la .n!ă castelul familiei Tele1A0 / parcul de la Albes. / la s4arsitul sec.ibescu / 1. .ti /.r$iu %n !rădina palatului Cotroceni0 / 1HHG / s/a infiintat actuala !rădină botanică şi Grădina Icoanei0 / la Craio#a / s/a amena"at !rădina lo!ofătului . / %n .n +678 au fost amena"ate/ parcul Carol I 'fost Libertatii( reali$at de E. 'Carl @riederic& =aAer =Srer(0 / 1H62 / amena"area Grădinii Cişmi!iu pe un teren mlaştinos cu multe balti şi i$#oare subterane 'lacul cu insulă poduri c&ioşcuri pentru orc&estre iarna lacul fiind folosit ca patinoar(0 / 1HKD / au %nceput lucrările la prima !rădină botanică din . HDV din suprafata sa ocupată de !rădini fiind numit oraş/!radina dar care %n mare parte erau neor!ani$ate.d. Redont0 / Grădina Ioanid amena"at tot de Redont / .n!ă castelul familiei =aller0 3arcurile de la A#ri! .mpa / promenadă0 / la 4ibiu / 1HG>/ parcul *4ub arini+ şi *Dumbra#a+ / la Timişoara / primul parc al oraşului '1HGH( / Re!ina 9aria / actual 3arcul Tineretului iar %n 1H>D 3arcul 4cudier / %n pre$ent 3arcul Central.otanică / %ncepută %n 1E.G &a '1HEH( a$i 3arcul Romanescu0 / la .or$a0 / Timişoara / 3arcul Tiselor 3arcul Ro$elor Alpinetul 3ădurea <erde0 / 4inaia / reamena"area 3arcului Castelului 3eleş0 / R.ibescu ce ulterior a fost amena"ată sub numele de 3arcul .raşo# / Aleea de sub T.ucureştiul a#ea cca. / sec. >D &a.2 de Al. .ucureşti '5lric& =offman( inclusă mai t. 'n 5ucure1ti .ăneasa şi 4na!o#.ucureşti %n 1H22/1H6D se amena"ea$ă şoseaua Ciseleff 'prima arteră #erde a oras ului(0 / 1H2H / parc promenadă / Dumbra#a furnicilor+ in Clu" pe malul 4omes ului0 / 1H66 / infiintarea Grădinii Ciseleff > &a. al 2VIII 3lea / parcul de la A#ri! / 4ibiu 'baroc( al baronului ./ la sfarşitul secolului al ?<II/lea apare un nou stil ar&itectural stilul br. al 2I2 3lea. 'n alte ora1e9 / .auffA0 / parcul de la Gorneşti /9ures l.nco#enesc ce %mpletea traditiile romaneşti cu numeroase elemente din ar&itectura italiană şi cea orientală 'Curtea <ec&e şi palatul 9o!oşoaia(.ruc1ental0 / parcul de la . al 2VIII3lea / .ontida şi Caiuti au fost reamena"ate %n stil peisa!er.răila / s/a infiintat o !rădină publică şi parcul *La 9onument+0 / la Iaşi / Grădina Copou şi Aleea Gri!ore G&ica '1HG.n!ul0 / Iaşi / 3arcul E)po$itiei0 / Clu" / Grădina . :n sec.ontida /Clu" al familiei . odată cu de$#oltarea oraşelor a fabricilor la periferia acestora şi cu aparitia cartierelor de locuinte insalubre 'ma&alale( a apărut necesitatea creării de $one #er$i dispuse %n $onele fostelor $iduri şi şanturi ale #ec&ilor fortificatii din feudalism.u$ău / 3arcul Cr.lcea /parcul Wă#oiul.

alta Albă Drumul Taberei 3antelimon Colentina Cran!aşi0 8raşe cu mari suprafete de parcuri şi !rădini publice sunt.ălcescu(0 / s/a reamena"at 3arcul Libertatii0 / reamena"area 3arcului =erăstrău 3arcul Tei 3arcul Libertatii0 / s/a infiintat Grădina Circului de 4tat Grădina 3ietei 3alatului şi @loreasca0 / s/a infiintat 3arcul E)po$itiei 3arcul Tineretului parcuri %n Titan .Timişoara Clu"/ Napoca Craio#a 3loieşti 8radea Galati 4ibiu Iaşi Constanta 3iteşti. 4/a reali$at sistemul de spatii #er$i de pe litoralul 9ării Ne!re corespun$ătoare multitudinii de statiuni. .a$ilescu 'fost Nicolae .ti '%n pre$ent 3arcul National(0 / s/a restructurat 3arcul .nia s/a %nre!istrat o re#i!orare a amena"ării spatiilor #er$i prin reconstruirea celor e)istente şi amena"area unora noi/ 3arcul 4porti# / >D &a / .%n Rom.ucures.(upă +6:*3+6:.

Această functie &idrolo!ică pre$intă caracteristici distincte %n ca$ul spatiilor #er$i urbane 'scuaruri !rădini acoperişuri #er$i( care cu c. decorati#ă 'estetică de impact peisa!er(0 f( f. de protectie a solului / f. ştiintifica. )unctia de protectie 1i a0eliorare a 0ediului a0/iant @unctiile de protectie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple re!ăsindu/se mai mult sau mai putin la diferite cate!orii de spatii #er$i.n$elor de apă freatică. :n pre$ent functiile se consideră a fia( functii de productie0 b( functii de protectie şi ameliorare a mediului ambiant respecti# cu/ f. -. 3rofesorul I. sanitară(0 d( f.ntului umiditatea şi temperatura aerului intensitatea radiatiei solare(0 c( f. &idrolo!ică / f.!rupa I cu rol principal de protectie şi !rupa a II/a cu rol de productie şi protectie.t #or a#ea suprafata mai mare cu . de protectie climatică '#ite$a #. !rupe. -. :n 1E2G apare *Le!ea pădurilor de protectie+.de productie &idrolo!ică antiero$ională sanitară şi estetică. )unctia de productie @unctia de productie este specifică fiecărui tip sau cate!orie de spatiu #erde fiind obtinute diferite cate!orii de produse/ lemn din diferite tipuri de pădure0 / fructe din li#e$i #ii sau di#erse plantatii de arbuşti fructiferi 'inclusi# fructele de cătină de pe terenuri de!radate(0 / seminte sau masă #e!etală din diferite culturi a!ricole0 / flori din culturile floricole. 3rimul Cod sil#ic '1HH1( şi ulterior cel din 1E1D introduce notiunea de păduri de protectie. antipoluantă 'f.rad este primul care sesi$ea$ă şi redă plastic functiile pădurii respecti#. III )U C#I% A$I#A#EA SPA#II$%" VE"&I Ion Ionescu de la .+. recreati#ă0 e( f. :n ca$ul particular al spatiilor #er$i amena"ate cu rol decorati# recreati# sau sanitar această functie are un caracter puternic diminuat.Cap.*. 3opescu Weletin concepe un sistem de $onare functionala a pădurilor ba$at pe cele . )unctia hidrologică este asi!urată %n !eneral de toate tipurile de spatii #er$i fiind e)primată prin capacitatea mai mare sau mai mică de retinere a apei din precipitatii şi de cedare fie atmosferei sub formă de #apori fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre ori$onturile mai profunde constituind un aport important la apro#i$ionarea p.

at. Acest aspect se poate pune uşor %n e#identa prin diferentele de temperatură dintre $onele #er$i şi a!lomerările de constructii sau dintre $onele #er$i şi $onele desc&ise .6XC. (. se remarcă tocmai %n $onele lipsite de #e!etatie sau cu #e!etatie foarte săracă %n care procesele de ero$iune sunt #i$ibile.t #or retine şi #or stoca mai multă apă din precipitatii. 9odelarea amplitudinilor si a #ariatiilor termice diurne si se$oniere de către #e!etatie este e)ercitată prin efectul de umbrire prin procesele de e#apo/transpiratie prin albedoul specific sau prin reducerea efectului de răcire a #.ntului. )unctia de protectie a solului. )unctia de protectie cli0atică este e)ercitată de toate spatiile #er$i sub diferite aspecte./ moderarea amplitudinilor şi a #ariatiilor termice / micşorarea #ite$ei #. Acestea prin descompunerea de către microor!anisme influentea$a po$iti# insuşirile fi$ice şi fertilitatea solului fapt e)trem de important mai ales %n spatiile #er$i amena"ate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite acti#itati. 4e ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipitatii este preluată de sistemul de canali$are şi eliminată direct %n diferite cursuri de apă cantitatile de apă eliminată prin procesele de e#apo/transpiratie sau de percolatie fiind mult mai mici %n oraşe datorită marilor suprafete ocupate de diferite constructii 'clădiri trotuare stră$i etc.. 4ub aspectul proceselor pedo!enetice spatiile #er$i prin stratul arborescent cel arbusti# sau cel ierbos produc mari cantitati de resturi #e!etale fie la suprafata solului 'litieră( fie %n sol 'rădăcini moarte(. cărămidă asfalt sau beton.ntului / ameliorarea umiditatii aerului0 / ameliorarea intensitatii radiatiilor solare. 4uprafetele acoperite cu !a$on se %ncăl$esc mai putin comparati# cu suprafetele acoperite cu nisip pietris.n!ă aportul de substante nutriti#e #e!etatia contribuie şi la refacerea structurii solului a capacitatii de filtrare şi sedimentare la creşterea acti#itatii microflorei şi microfaunei solului ce duc %n final la ameliorarea fertilitatii solului şi la refacerea unor #eri!i importante din circuitul diferitelor elemente %n natură. 3re#enirea ero$iunii solului şi a alunecărilor de teren se reali$ea$ă prin efectul cumulat al lucrărilor te&nice de stabili$are mecanică a terenului dar şi prin ale!erea şi plantarea corespun$ătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund şi a speciilor dra"onate. 3rin sistemul de %nrădăcinare ce constituie o armătură biolo!ică a solului prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie e)ercitat de frun$işul #e!etatiei care este adesea dispusă %n mai multe straturi substratul ce constituie suportul #e!etatiei pre$intă o stabilitate mecanică fi$ică şi c&imică mult sporită. 3e l. De e)emplu dacă temperatura aerului la suprafata betonului este de 2DXC %n aceleaşi conditii temperatura la suprafata asfaltului #a fi de 6G XC iar temperatura aerului la ni#elul !a$onului #a a#ea #alori cuprinse %ntre . <e!etatia lemnoasă prin microclimatul pe care/l reali$ea$ă moderea$ă temperaturile e)cesi#e astfel temperaturile %n $ilele toride de #ară sunt mai scă$ute %n interiorul masi#elor de arbori a perdelelor de protectie faşiilor plantate %n lun!ul stră$ilor sau %n apropierea acestora iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcarii aerului./.

3lantatiile şi $onele cu #e!etatie lemnoasă prote"ea$ă %mpotri#a #. Gm2 . :n mediul urban unde aportul &i!rometric al apei din precipitatii este redus datorită sistemului de e#acuare a apei prin canale colectoare %nc&ise #e!etatia 'ierboasă şi lemnoasă( ume$eşte atmosfera reali$. Aceste #alori #aria$ă %n functie de speciile sau specia componentă #. <ite$a #. 3erdelele de protectie aliniamentele stradale sau orice alt masi# de arbori sau arbuşti fa#ori$ea$ă starea de calm a masei de aer at. De e)emplu se aprecia$ă că un arbore de mărime medie dintr/o plantatie stradală poate transpira %ntr/ un se$on de #e!etatie cca. 3rin frun$işul şi te)tura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau te)tura diferitelor suprafete cu #e!etatie ierboasă prin micşorarea #ite$ei de deplasare a aerului #e!etatia retine mari cantitati de particule ce sunt ulterior antrenate de apa din precipitatii la ni#elul solului.rsta arboretului structură pe #erticală consistenta ela!a" şi anotimp.-.D/.t %n $onele lipsite de #e!etatie. Intensitatea luminii are #alori corespun$ătoare ce nu deran"ea$ă oc&i %n $onele plantate cu #e!etatie ierboasă şi lemnoasă şi este supărătoare %n $onele lipsite de #e!etatie %n care abundă materialele inerte precum sticla betonul marmura !resia otelul etc.sanitară< Această functie este %ndeplinită de spatiile #er$i indiferent de mărimea sau natura #e!etatiei acestora sub diferite aspecte/ reducerea poluării fi$ice a atmosferei / reducerea poluării c&imice a atmosferei / reducerea poluării fonice.lipsite de #e!etatie care se %ncin! %n $ilele toride de #ară şi sunt e)puse temperaturilor foarte scă$ute iarna. Ameliorarea intensitatii radiatiilor solare este reali$ată pe de o parte prin efectul de umbrire datorită frun$işului speciilor arborescente şi arbusti#e dar şi prin cantitatea de radiatii solare reflectate de #e!etatie 'albedo(.t şi %n $onele %n#ecinate astfel la o distanta de 2D/KD m de la li$ieră %n interiorul unei păduri #ite$a #.ntului sau #ite$a de deplasare a aerului este ameliorată %n special de arbori şi arbuşti şi %n principal de speciile cu frun$iş sau coroană densă sau cu frun$iş semper#irescent.DD m %n interior atmosfera de#ine calmă.nd acel ni#el &i!rometric confortabil al atmosferei urbane %n special %n timpul #erii. Reducerea poluării fi$ice este reali$ată tocmai prin capacitatea #e!etatiei de retinere fi)are şi sedimentare a particulelor aflate %n suspensie %n atmosferă a pulberilor fine sau a fumului.nturilor puternice diminu.ndu/se nu ca para#ane compacte ce creea$ă %n spatele lor curenti turbionari 'ca %n ca$ul clădirilor diferitelor constructii sau $iduri( ci ca ade#ărate filtre de atenuare şi de de#iere a maselor de aer aflate %n mişcare.ndu/le considerabil #ite$a %n $onele adiacente acestea comport. . )unctia antipoluantă . -.t %n interiorul acestora c.ntului scade cu 2D/KDV iar la 1. 5miditatea aerului este direct influentata prin procesele de e#apo/transpiratie specifice plantelor umiditatea relati#ă a aerului %n parcuri şi păduri fiind cu >/16V mai mare dec.

transportul auto '%n $onele limitrofe autostră$ilor intersectiilor a!lomerate a arterelor principale( transportul aerian '%n $onele limitrofe aeroporturilor( transportul pe căi ferate '%n $onele !ărilor şi statiilor C@R sau %n $onele %n care se utili$ea$ă frec#ent semnali$area sonoră( %ntreprinderile industriale şantierele etc. 5n &ectar de pădure de ste"ar poate retine cca. 2D t7&a pinului sil#estru cca. De e)emplu o suprafata %n!a$onată retine de 2/K ori mai mult praf şi particule solide dec. 6. 3rin măsurători s/a constatat că o perdea deasă de #e!etatie lemnoasă ce are latimea de . Actiunea antipoluantă a #e!etatiei are anumite limite ce sunt atinse atunci c.nd apar simptomele diferitelor boli specifice 'cloro$e necro$e căderea frun$elor creşteri defectuoase( sau c&iar simptomele uscării fitoindi#i$ilor aspecte e#idente %n ca$ul spatiilor #er$i din "urul surselor de poluare intensă. Dar %n parcuri sau acolo unde e)istă plantatii dese perimetrale #i$itatorii resimt efectul antifonic al #e!etatiei prin sen$atia de linişte efect ma)im %n se$onul de #e!etatie. W!omotele pot fi atenuate cu a"utorul maselor dense de frun$is ale arborilor şi arbuştilor dispuşi sub formă de ben$i %n lun!ul portiunilor de drumuri sau de autostră$i ce trec prin $one locuite sau prin reali$area de masi#e dispuse %n "urul %ntreprinderilor ce constituie surse de $!omot sau c&iar a aeroporturilor.nd cu $!omotul sesi$at la .nd un efect nesesi$abil. . Reducerea poluării c&imice este reali$ată de spatiile #er$i %n primul r. KH t de particule solide şi praf %n ca$ul molidului cca.t o suprafata nudă iar un arbore de mărime medie retine de 1D ori mai multe impuritati dec.nd prin consumarea C8. 4patiile #er$i se comportă ca ade#ărate filtre biolo!ice ce imbunatatesc insuşirile aerului datorită capacitatii de fi)are prin metaboli$area diferitelor !a$e noci#e din atmosferă. 2G t7&a iar a teiului pucios cca. Această capacitate depinde de specie 'specii mai re$istente şi specii mai putin re$istente( de structura spatiului #erde respecti# 'monocultură7amestec ec&ien7plurien arboriTarbuştiTspecii de !a$on( dar şi de conditiile climatice la un moment dat 'precipitatii radiatie solară in#ersiuni termice ceata umiditate ioni$area aerului(.GDm reduce $!omotul cu 2G/6G decibeli ec&i#al.DD/. :n oraşe plantatiile stradale plantatiile rare dintre constructii scuarurile cu suprafata mică reduc foarte putin $!omotul 'cu doar 6/G decibeli( a#.Capacitatea de epurare fi$ică depinde de specie respecti# de mărimea frun$elor păro$itatea acestora durata de #iata a frun$elor etc. Cele mai frec#ente surse de $!omot sunt.t suprafata proiectiei coroanei acestuia acoperită cu !a$on. 3oluarea fonică apare ca urmare a diferitelor acti#itati cotidiene %n cadrul localitatilor sau %n afara acestora acti#itati ce !enerea$ă $!omote cu intensitati şi frec#ente diferite.arderea combustibililor industria c&imică metalur!ică de prelucrare a petrolului de prelucrare a produselor minerale transportul auto aerian sau diferite acti#itati curente ale populatiei. t7&a. 3entru obtinerea efectului antifonic ma)im se combină de re!ulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic cu plantatii dispuse %n anumite dispo$iti#e cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. prin fi)area acti#ă a unor !a$e to)ice re$ultate din diferite acti#itati. 1m fata de autostradă %n teren liber fără obstacole cu efect antifonic. şi producerea de 8.

Cu c. / Ni#elul de trai %n functie de care sunt mai mult sau mai putin accesibile diferite obiecti#e. / 9ediul 'urban sau rural( %n care traieşte sau işi desfaşoara acti#itatea indi#idul respecti#.t mai mare este ne#oia omului de a e#ada din cotidian cele mai multe destinatii %n acest sens fiind $onele cu #e!etatie spatiile #er$i urbane sau e)traurbane.t sunt mai mari aceste solicitări cu at.nd un comportament şi acti#itati creatoare şi no#atoare. / 9obilitatea ce este asi!urată fie prin autoturismul personal fie prin retelele de transport auto C@R aeriană sau na#ală.6. Cele mai multe medii %n care traieşte omul contemporan sunt puternic antropi$ate şi lipsite adesea de conditiile oferite de natură.0 / timpul liber 'dedicat recreării( şi care este impartit la r. / 9i"loacele de comunicare mass/media 'presă radio tele#i$iune telefonie internet( care furni$ea$ă cele mai importante informatii cu pri#ire la destinatiile posibile pentru petrecerea timpului liber. )actorii care influentea$a recrearea sunt/ Timpul care poate fi/ timp de e)istenta respecti# timpul alocat ser#irii mesei odi&nei prin somn intretinerii personale ser#iciului0 / timp de sub$istenta care este alocat deplasării la se#ici cumpărăturilor pentru &rană %mbrăcăminte etc.plimbări campin! picnic cules de flori de .2. Recrearea %n natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban datorită mediului $ilnic puternic artificiali$at %n care işi desfaşoara acti#itatea dar şi datorită presiunii fi$ice şi psi&ice la care este supus %n diferite situatii $ilnice.statiuni călătorii obiecti#e turistice practicarea diferitelor sporturi. @a$ele acti#itatii de recreare/ pre!ătirea presupune bucuria %ntocmirii pro!ramului fiind marcată de di#ertisment şi de planificarea e#adării din cotidian0 / deplasarea presupune rela)area şi destinderea indi#idului la ruperea acestuia din mediul $ilnic0 / acti#itati pe loc presupune multumirea şi satisfactia indi#idului ce efectuea$ă diferite acti#itati după bunul lui plac.ndul său %n timp liber $ilnic timp liber de Lee1/end şi timp liber de lun!ă durată respecti# concediile #acantele pensia. Sarcinile de /ază ale recreării sunt/ destinderea sau rela)area prin care se elimină traumele psi&ice şi ner#oase pro#ocate de stările de tensiune sau este eliminată oboseala temporară cau$ată de pro!ramul $ilnic de acti#itate0 / di#ertismentul sau amu$amentul prin care se %nlătură plictiseala sau efectul automatismelor $ilnice0 / e#adarea prin care indi#idul iese din mediul său obişnuit0 / de$#oltarea personalitatii prin care indi#idul se eliberea$ă pentru o perioadă de timp de automatismele $ilnice a#. @unctia recreati#ă Recrearea poate fi definită ca o acti#itate practicată de om după bunul lui plac %n sferele culturii artei sportului di#ertismentului turismului fiind un element compensator al conditiilor de lucru al solicitării fi$ice intelectuale sau psi&ice la care este supus omul %n #iata cotidiană %n !eneral.

@unctia decorati#ă 'estetică de impact peisa!er( 4patiile #er$i imprimă unui teritoriu o #aloare decorati#ă e)primată prin satisfactia pe care o are omul fata de #e!etatia arborescentă arbusti#ă. :n sens lar! turismul repre$intă ansamblul acti#itatilor umane puse %n practică pentru reali$area unui tip de călătorie. .t %n dauna operei+. 8di&na propriu/$isă repausul şi somnul presupune starea de inacti#itate totală sau partiala a omului prin care are loc refacerea fi$ică a or!anismului după o perioadă de acti#itate intensă. Aceasta poate fi reali$ată at. Indiferent de satisfactie sau de nemultumire se adau!ă oboseala inerentă determinată de acti#itatile practicate de conducerea auto#e&iculului de diferite e)cese etc. 4imons defineşte frumusetea ca fiind *armonia tuturor partilor indiferent de subiectul %n care apare asamblate %ntr/o astfel de proportie şi le!ătură %nc.ciuperci sau de fructe de pădure canota" alpinism pescuit #.G. / %ntoarcerea presupune comportamente diferite fie satisfactie pentru ceea ce a reali$at sau pentru conditiile !ăsite %n respecti#ul loc fie nemultumirea cau$ată de mediul murdar pe care l/a !ăsit de conditiile de ca$are sau de re$ultatele slabe obtinute. @actorii care contribuie la de$#oltarea turismului sunt. @rumusetea spatiilor #er$i amena"ate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adau!ă frumosul artistic unele spatii #er$i fiind caracteri$ate printr/un !rad mai mare de prelucrare artistică '!rădinile parcurile pădurile parc şi c&iar pădurile de recreare(.t nimic să nu poată fi adău!at diseminat sau modificat dec. Aceste acti#itati pot fi acti#e sau pasi#e.dorinta omului de a cunoaşte locuri noi diferite de mediul său plăcerea de a admira frumusetea peisa"elor ne#oia de a face mişcare de a practica un sport sau de a depune efort fi$ic.8. Turismul este o necesitate or!anică şi spirituală a omului de a e#ada din mediul artificial al oraşelor. / amintirea.#i$ionarea de spectacole practicarea de diferite "ocuri şi sporturi sau diferite acti#itati precum !rădinăritul apicultura etc. 3limbările sunt reali$ate fie $ilnic de re!ulă %n $ona #erde urbană cea mai apropiată de domiciliu 'la 1D/1G minute distanta( sau la sfarşitul săptăm. 2.nd de cele mai multe ori parcur!erea pe "os sau cu diferite mi"loace de transport a unor distante pentru #i$itarea unor re!iuni pitoreşti obiecti#e culturale economice istorice.nii sau %n $ilele libere.nd #arietate şi culoare.nătoare etc. Importanta decorati#ă a #e!etatiei %n peisa"ul ar&itectural al unui oras este şi mai mare %n !eometrismul constructiilor spatiile #er$i introduc. Alte forme de recreare sunt.t %n mediul propriu locuintei dar şi %n mediul natural %n statiuni climaterice cu specific sau diferite $one #er$i intra#ilane sau e)tra#ilane. B. @ormele de recreare Turismul repre$intă actiunea de deplasare de călătorie sau de #i$itare a unor obiecti#e reali$ată pentru plăcerea proprie a indi#idului. 5n ansamblu ar&itectural işi sporeşte e)presi#itatea artistică dacă este %ncadrat sau %ncon"urat de #e!etatie lemnoasă !a$on sau o!lin$i de apă. Turismul are caracter recreati# repre$ent. 3icnicul este reali$at de re!ulă %n spatiile #er$i e)tra#ilane cele mai apropiate de centrul urban de re!ulă la sfarşitul săptăm. floricolă sau erbacee care prin diferitele ei componente dau impresia de frumusete.nii %n spatiile #er$i e)traurbane.

". Calitatea estetică 'decorati#ă( a unui peisa" a unei $one #er$i sau a unui spatiu #erde este de cele mai multe ori o re$ultantă obtinuta prin reunirea tuturor componentelor %ntr/un ansamblu peisa!istic ce produce plăcere %nc. @unctia decorati#ă este completată şi de estetica sonoră a unui spatiu #erde componentă e)primată prin foşnetul frun$elor #.nd peisa"ului trăsături caracteristice anotimpului respecti#. @unctia decorati#ă a numeroase $one #er$i este completată şi amplificată de o!lin$ile sau de cursurile de apă.3lantatiile accentuea$ă perspecti#a unui obiecti# ar&itectural sau masc&ea$ă diferite aspecte inestetice. @unctia utilitară Este %ndeplinită de anumite plantatii reali$ate pentru protectia unor obiecti#e speciale a resurselor &idrolo!ice şi a diferitelor cate!orii de terenuri.ntului prin coroana arborilor murmurul apei ciripitul păsărelelor etc.ni arte$iene( induce o #ibratie+ proprie ce amplifică efectul decorati# al elementelor din cadrul compo$itional respecti#. 2. @unctia decorati#ă a #e!etatiei forestiere se reali$ea$ă prin/ %mbrăcarea #ersantilor sau a #ăilor / acoperirea $onelor cu terenuri superficiale puternic erodate sau a !ro&otişurilor / %ntreruperea unui teritoriu #ast ocupat de culturi a!ricole / %ncadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente / %ncadrarea cursurilor de apă / %mbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite plantatii. Apa folosită %n diferite modalitati 'o!lin$i ba$ine cascade f. .itul #. 3rin aplicarea unor proiecte de de$afectare a unor %ntreprinderi industriale şi de redare %n folosinta a teritoriilor respecti#e prin ecolo!i$area spatiilor şi prin amena"ări peisa!istice menite să atenue$e impactul #i$ual al instalatiilor şi inte!rarea anumitor folosinte specifice spatiilor #er$i. Astfel $onele industriale sunt pre#ă$ute cu plantatii speciale pentru diminuarea propa!ării substantelor noci#e ba$inele desc&ise de apă 'acumulările de apă( şi instalatiile de apro#i$ionare cu apă potabilă trebuie să fie pre#ă$ute cu perdele de protectie sanitară unele portiuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt pre#ă$ute cu plantatii ce asi!ură consolidarea terenului sau securitatea traficului 'bariere #e!etale antifar ce separă sensurile de circulatie bariere %mpotri#a #.ntare admiratie neconditionata şi care e)ercită o atractie spontană.nt.ntului cu efect de para$ăpe$i(.K. Insuşirile decorati#e ale #e!etatiei lemnoase 'culoarea frun$işului te)tura coroanei flori fructe lu"eri( sau c&iar a #e!etatiei ierboase #aria$ă pe parcursul unui an diferind %n functie de fenofa$ă imprim.

Toate elementele unui spatiu #erde 'alei pelu$e plantatii luciuri de apă( trebuie inlantuite şi subordonate unele %n raport de altele pentru a se reali$a unitatea ansamblului.t fata de omul luat ca indi#id 'bancă treaptă alee( dar şi fata de omul colecti# 'poartă de acces căi de acces lar!i sau scări monumentale pentru $onele intens frec#entate căile de e#acuare a publicului unui stadion sau teren sporti#(. Grădinile clasice france$e pre$intă o unitate perfectă centrul compo$itiei repre$entat . Principiul unitatii presupune contopirea multitudinii de elemente %ntr/un %ntre! pe o conceptie dominantă obtinandu/se %n final unitatea %n di#ersitate.Cap. A fi functional un element %nseamnă a fi dimensionat fi$ic at. 5tilitatile propuse %ntr/un spatiu #erde trebuie astfel făcute %nc. @unctionalitatea unei $one sau a unui sector presupune şi e)istenta dotărilor necesare acti#itatilor specifice acesteia dar şi armoni$area #ecinatatilor %ntre aceste sectoare 'sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi !eneratoare de $!omot nu se #or %n#ecina cu cel destinat odi&nei pasi#e( sau c&iar a %ntre!ului spatiu #erde cu $ona %ncon"urătoare 'un parc destinat rela)ării şi odi&nei nu #a fi functional %n #ecinătatea unei %ntreprinderi mari !eneratoare de $!omot sau c&iar de poluare(. IV P"I CIPII$E (E P"%IEC#A"E A SPA#II$%" VE"&I Atunci c. @iecare component #iu sau inert are %n el insuşi caracteristici potentiate estetice care se pot transforma %n frumos sau frumusete atunci c. Notiunea de functionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare functionarii lor ci şi a conditiilor psi&olo!ice sociale şi economice ale unei perioade date.t şi de mirosurile inerente ce apar %n astfel de situatii(. Principiul co0pati/ilitatii reclamă compatibilitatea functiei cu ambientul şi presupune ale!erea folosintelor spatiilor #er$i care să se inte!re$e mediului %ncon"urător 'de e)emplu po$itionarea unei !rădini $oolo!ice nu este compatibilă %n sau c&iar l.t de $!omotele animalelor c. Le!ătura dintre continut şi formă este indisolubilă %n proiectarea spatiilor #er$i. Principiul 4unctionalitatii 'principiul proiectării or!anice( presupune proportionarea functionala a #olumelor suprafetelor şi formelor planului. @rumusetea este reali$ată prin ordine armonie şi proportionalitate elemente care stau la ba$a proiectării estetice ale unei unitati de spatiu #erde.n!ă o localitate locuitori din %mpre"urimi fiind deran"ati at. 4istemati$area fiecărui spatiu #erde trebuie să satisfacă de$ideratele functionale şi să corespundă pe deplin cerintelor cate!oriei de public pentru care este destinat sectorul sau $ona respecti#ă.nd se or!ani$ea$ă unitar mai multe componente.nd se reali$ea$ă un spatiu #erde se tine seama de anumite principii şi le!i care conduc %n final la reali$area frumosului. @rumusetea este un element functional.t peisa"ul modificat obtinut să fie frumos #i$ual şi functional. 3rin acest principiu se reali$ea$ă ma)imum de armonie a relatiei plan/mediu %n care planul corelea$ă optim folosinta cu ambientul. :n această unitate e)istă un element principal numit centrul compo$itiei sau capul compo$itiei la care sunt subordonate toate celelalte elemente. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spatiului #erde 'o clădire dominantă intrarea principală un monument(.

=ubbard indică trei metode compo$itionale care fa#ori$ea$ă crearea unitatii compo$itiei peisa"ului admitand totodată di#ersitatea acestuia respecti# reali$area ec&ilibrului a repetării şi a consec#entei. Ritmul static se reali$ea$ă prin succesiunea la inter#ale e!ale a elementelor identice.nd de fiecare parte a unei a)e optice 'alee potecă stradă bule#ard ba$in dreptun!&iular puternic alun!it( sau a unui punct de spri"in 'monument clădire( se !ăsesc mase similare şi e!ale. 8c&iul omului distin!e un ritm al obiectelor şi inter#alelor şi o dată percepută re!ula ritmului omul #a anticipa următorul obiect sau inter#al fiind mirat c.nd fi simetric şi asimetric 'ascuns(. Ritmul poate fi. 4imetria poate fi absolută şi liberă.rit0ul< repre$intă alternarea re!ulată la inter#ale determinate sau după o re!ulă prestabilită a aceloraşi elemente 'specii !rupuri bănci #ase decorati#e ba$ine( şi este caracteri$ată prin periodicitatea acestora. Asimetria pune omul %n armonie cu natura circulatia este mai liberă iar ima!inile percepute de acesta au o #arietate infinită. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă %ntre ele prin dimensiuni 'inaltime latime( sau alte caractere #i$ibile fie sunt amplasate la inter#ale ce cresc sau descresc după o anumită re!ulă 'de e)emplu.printr/un castel sau palat impun. Ec&ilibrul asimetric se poate reali$a şi prin trasarea unei a)e cu mai multă fle)ibilitate e#it.nd toate celelalte componente ale !rădinii. Dacă e)istă un spatiu !ol %n acest ritm acesta este perceput ca o imperfectiune a planului respecti# cre.creşterea şi .t suma atractiilor de o parte a a)ei #erticale să fie ec&i#alentă cu suma atractiilor de cealaltă parte a a)ei. Ec&ilibrul asimetric 'ec&ilibrul ascuns( se reali$ea$ă prin mase nesimilare şi ine!ale ec&ilibrate de fiecare parte a unei a)e optice. Echili/rul presupune e)istenta unei a)e #erticale centrale şi reali$area %n functie de aceasta a unei compo$itii %n care atentia să se reparti$e$e e!al pe partea dreaptă şi pe cea st. 3roiectarea asimetrică afectea$ă %ntr/o măsură mai mică peisa"ul natural sau artificial fiind mai putin destructi#ă şi mai bine inte!rată %n mediul %ncon"urător. 4imetria trebuie să fie remarcată dintr/o pri#ire calitate care uneori poate a#ea o latură ne!ati#ă deoarece un plan perceput deodată %n %ntre!ime este static şi odată #ă$ut interesul scade. 3roiectarea asimetrică accentuea$ă calitatile plastice ale constructiilor şi ale peisa"ului. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori e)presi#itatea ansamblului inte!ritatea şi calitatea acestuia. "epetarea . Ec&ilibrul #i$ual este cel care dă sen$atia de ordine şi de plăcut put. Ec&ilibrul simetric este atunci c. @iecare compo$itie simetrică se află %n ec&ilibru sau %n repaus. Ec&ilibrul asimetric poate consta %n dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate dar alese şi aran"ate astfel %nc.n!ă.nd şi subordon.nd sen$atia de de$amă!ire.nd această anticipare nu este reali$ată.static dinamic simplu compus liniar de formă de culoare combinat. 8 compo$itie simetrică are de obicei o formă !eometrică. Acest ec&ilibru simetric inspiră simtul disciplinei ordinii ma!nificului al fortei sau al monumentalitatii.ndu/se astfel monotonia.

Ritmul simplu constă %n repetarea constantă a elementelor sau !rupurilor de elemente respecti# unul sau mai multe elemente asemănătoare alternea$ă constant cu un număr e!al de e)emplare asemănătoare %ntre ele dar diferite de primele. Consecventa constă %n a compune elemente compo$itionale astfel %nc. Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi #olum c&iar dacă specia diferă 'de e)emplu repetarea bosc&etelor din specii diferite sau din aceeaşi specie dar care au #olume şi formă asemănătoare(.descreşterea constantă a inaltimii e)emplarelor dintr/un aliniament sau reducerea şi mărirea constantă a distantei dintre e)emplarele unui aliniament(. / succesiunea e)primă o suită de perceptii sau trăiri care au o anumită continuitate0 %n natură succesiunile sunt %nt.le!ea identitatii şi le!ea asemănării.mplătoare 'libere( şi pro!resi#e care la r. Ritm de culoare constă %n alternarea e)emplarelor cu frun$e de culori diferite 'de e)emplu un aliniament din c&iparoşi ar!intii sau albaştrii %n alternanta cu c&iparoşi #er$i sau aurii(.nd se pătrunde dintr/un spatiu desc&is către interiorul umbros al unei păduri(0 %n proiectarea unui spatiu #erde succesiunea poate fi . Ritmul compus se reali$ea$ă prin repetarea periodică a !rupărilor asemănătoare din punct de #edere al compo$itiei şi al combinării speciilor.t să imprime anticipat sentimente care să a"un!ă la o intensitate ma)imă %n punctul terminus al deplasării. Armonia culorilor are o deosebită importanta %n diferitele compo$itii structurale ar&itecturale florale etc. Principiul ar0oniei presupune relatia desa#arşita a tuturor elementelor dintr/un %ntre! armonia fiind dată de două le!i. Le!ea asemănării implică faptul că armonia ar&itecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spatiilor e)prim. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe #erticală a siluetelor %nalte aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor %ntr/un aliniament.nd de fapt unitatea %n #arietate.ndul lor pot fi de ascensiune 'la munte( directionale 'deplasarea %n lun!ul unui curs de apă( şi către interior 'atunci c. :n proiectarea spatiilor #er$i principiul armoniei se reali$ea$ă prin următoarele procedee/ abordarea ordonată urmareşte ca spatiile parcurse sau tra#ersate de un indi#id să fie amena"ate astfel %nc.t trecerea de la o parte la alta a compo$itiei să se facă uşor şi plăcut. Le!ea identitatii e)primă faptul că armonia ar&itecturală poate fi creată sau percepută %ntr/o compo$itie care a"un!e la ordine prin repetarea aceloraşi elemente forme sau spatii respecti# printr/un ritm static 'această le!e e)primă unitatea sau armonia %n uniformitate(. :n functie de culorile care se asocia$ă sau se combină se pot deosebi/ compo$itii doar %ntre culorile calde sau acti#e şi combinatii doar %ntre culorile reci sau pasi#e ca$ %n care a#em o armonie a comunitatii sau a !eneralitatii0 / compo$itii %ntre culorile complementare %n acest car fiind #orba de armonia contrastului0 / combinatii %ntre culori diferite 'acti#e pasi#e complementare( unificate printr/o culoare neutrală ca$ %n care se aplică armonia le!ăturii. Armonia se poate reali$a sub aspectul dimensiunilor formelor dar mai ales a culorilor.

1 şi . 1HX pri#itorul percepe acest obiect ca făc.>X.(. Astfel pentru ca o clădire sau un e)emplar arborescent să se #adă %n modul cel mai fa#orabil pri#itorul trebuie să fie la o distanta dublă fata de inaltimea obiectului sub un un!&i de cca. @ibonacci matematician italian din sec. 4cara indi#iduală ia %n considerare omul ca indi#id ma"oritatea obiectelor u$uale fiind construite la o scară indi#iduală 'bănci mese alee pietonală etc.mplătoare '%n ca$ul %nfloririi speciilor lemnoase dintr/un amestec( şi disciplinată 'ca %n ca$ul aran"amentelor cu specii la care perioadele de %nflorire urmea$ă succesi#(. / %mbinarea armonioasă a simplitatii şi #arietatii presupune eliberarea sau de!a"area unor spatii de elemente nesemnificati#e care %ncarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. al ?III/lea a descoperit proportia de aur 'sectiunea de aur( prin care este e)primat cel mai bun raport care poate să e)iste %ntre două dimensiuni 'lun!ime şi latime( aşa cum este ca$ul dreptun!&iului de aur ce are laturile %n raport de 1-1 K1H 'apro)imati# 2-G(. 9ollet este primul care a definit diferite proportii %ntre lun!imea aleilor şi lăr!imea lor astfel pentru o alee de 2DD m latimea optimă este de H m iar pentru o alee de . 4cara monumentală tine cont de omul colecti# respecti# de masele mari de oameni 'spectatorii unui stadion publicul dintr/un parc participantii la diferite e#enimente de amploare etc.t altele. / armoni$area spatiului artificial cu cel natural se poate reali$a fie prin %nlăturarea elementelor distonante sau străine dintr/o anumită compo$itie sau prin introducerea unor elemente de accentuare. Acest raport poate fi obtinut plec. 5nele raporturi plac oc&iului mai mult dec. .(.1 26 GG HE etc.conser#area formei naturale 'nu implică nici o sc&imbare( distru!erea formei naturale 'implică transformări totale( alterarea formei naturale 'implică transformări partiale de mică amploare ce nu sc&imbă trăsăturile specifice ale compo$itiei sau ale locului( şi accentuarea formei naturale 'de e)emplu plasarea constructiilor %nalte sau a arborilor de mărimea I %n #. :n spatiile #er$i obiectele şi elementele componente pot fi proportionate la o anumită scară care fi)ea$ă amploarea unei compo$itii %n raport cu omul omul fiind măsura comună a oricărei compo$itii.ndu/se de la cifrele 1 şi . C.%nt. apoi 2 G H 12 .GD m latimea optimă este de G m.rful unei coame sau culmi(. Raporturile dintre două #alori succesi#e din acest şir sunt apropiate de raportul de aur.nd parte dintr/un ansamblu iar la o distanta mai . 3roportionalitatea inter#ine şi %n ca$ul raportului dintre o clădire inaltimea e)emplarelor arborescente ce o %ncadrea$ă şi distanta la care este situat pri#itorul. Această scară poate fi o scară indi#iduală sau o scară monumentală. 3roportionalitatea e)primă relatiile dintre mărimile unor elemente şi actionea$a direct asupra pri#itorului. La o distanta triplă fata de inaltimea obiectului sub un un!&i de cca. Principiul proportionalitatii impune e)istenta unor relatii dimensionale ale componentelor unei compo$itii sau %ntre diferite componente ale aceleaşi compo$itii. fiecare nou număr obtinandu/se din suma celorlalte două precedente. / modularea spatiului permite ca prin amena"area unor suprafete sau #olume să se reali$e$e unitate ordine şi armonie0 pentru reali$area acestor trei aspecte se pot adopta trei modalitati.( şi e)primă o anumită forta sau putere 'intrările %n spatiile #er$i scările de acces de e#acuare %n stadioane sau săli de spectacole aleile din $onele centrale sau din $onele intens frec#entate dintr/un spatiu #erde public etc.I.

Constructia spatiilor #er$i se reali$ea$ă folosind solutia economică optimă fără a se e)a!era prin risipă.nd unirea trecutului cu pre$entul.mare de această #aloare clădirea sau arborii respecti#i pierd din predominant lor asupra c. . Principiul econo0icitatii impune faptul că mi"loacele materiale şi estetice trebuie do$ate cu discernăm. Noile te&nici materiale şi noile conceptii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne/a lăsat trecutul pentru că *acei care refu$ă lectiile istoriei sunt condamnati să o repete+. Principiul istoric este de fapt principiul %mbinării creatoare a cunoştiintelor actuale cu e)perienta istorică presupun.nt pentru a satisface utilitatea şi frumusetea unui spatiu #erde.mpului #i$ual.

raie lacuri 'elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om(. . E!iptenii sunt cei care au pus ba$ele acestui stil prin ri!iditatea !eometrică strictă adoptată %n amena"area !rădinilor aspect preluat şi de romani.arocului iar %n cadrul stilului peisa!er sau liber #ariantele c&ino/"apone$ă şi cea an!lo/americană caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. Stilurile spatiilor verzi :.+.Cap.nd liniile compo$itionale subordonate formelor !eometrice stricte. Carma$in/Coco#sc&i deosebeşte %n cadrul celor două stiluri mai multe #ariante astfel %n cadrul stilului !eometric se remarcă #ariantele.stiluri clasice / ba$ate pe !eometrismul formelor şi spatiilor şi stiluri romantice / ba$ate pe formele spatial/#olumetrice libere.maurică şi italo/france$ă caracteristice Renaşterii şi . Stilul geo0etric Stilul geo0etric .r$iu a#eau formă pătrată sau dreptun!&iulară fiind %ncon"urate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi !alerii orientate spre curte şi a#. .nsă le!ătură cu situatia !eo!rafică şi conditiile climatice. :.*.nt. Acest stil pre$intă mai multe #ariante caracteristice diferitelor epoci istorice diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor %n str. După di#erşi autori '<ac&erot şi =ubbard( spatiile #er$i amena"ate erau !rupate %n functie de două mari cate!orii.ni( %n #ederea reali$ării unei tinute artistice distincte. 4patiile #er$i sunt constituite din mai multe cate!orii de elemente.( trăsăturile ma"ore 'temperaturile se$oniere precipitatiile( sau fortele ma"ore '#.+.eneralitati 4tilul constituie totalitatea particularitatilor caracteristice unei structuri ci#ili$atii epoci acti#itati le!ate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică şi elaborate sub influenta conditiilor naturale şi a factorilor sociali. Grădinile %n stil maur de mai t. V S#I$U"I =+ .nt radiatia solară ero$iunea( dar şi elemente minore precum microrelieful #e!etatia r.mpii etc.clasic.naturale şi artificiale.+. arhitectural.ni arte$iene.nt. al ??/lea( s/a conturat stilul mi)t 'contemporan( care presupune %mbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisa!er. :n ultima perioadă 'sec. Cele naturale pot fi elemente ma"ore respecti# formele ma"ore 'lanturi muntoase #ăile r.urilor c.+.uri p. <. La romani !rădinile %ntotdeauna de formă dreptun!&iulară erau prelun!iri ale %ncăperilor fiind ornate cu statui #ase sau f. :n functie de stilul adoptat %n compo$itie microrelieful poate fi corectat prin aplanarea nere!ularitatilor accentuarea contrastelor sau c&iar prin transformări profunde.E U"I ' SPA#II$E VE"&I :. :n amena"area spatiilor #er$i stilul repre$intă modul de armoni$are a elementelor naturale 'relief apă #e!etatie( cu cele artificiale 'alei ba$ine f. 4rancez sau regulat< a stat %n !eneral la ba$a proiectării !rădinilor reşedintelor păturii dominante ale claselor nobiliare.

nd un ansamblu compus unul pentru altul.ndu/se pe o mare distanta %n profun$imea compo$itiei create. 3artile componente sunt ordonate !eometric fata de o a)ă dominantă centrală ce constituie perspecti#a principală.nt.nt.nă %n pre$ent. Aceste !rădini a#eau planul conceput %n functie de constructie palatul şi !radina form. Traseul !eneral de#ine mai simplu pe măsură ce se %ndepărtea$ă de dominantă iar la limitele parcului se reali$ea$ă o le!ătură #i$ibilă cu $ona %n#ecinată. 3erdelele sau bosc&etele de arbori pătrund pe c.nd de fapt au şi fost create multe din !rădinile capodoperă ale epocii unele păstr. Principiile de structură ale stilului geo0etric Compo$itia se ba$ea$ă pe forme !eometrice stricte re!ulate pe linii drepte şi curbe. Apa aduce prospetime lumină şi mişcare repre$ent. Aceste elemente sunt urmate de partere %ntinse de !a$on măr!inite de şiruri de arbuşti semper#irescenti tunşi %n forme !eometrice sau de perdele de arbori. Adesea aceste partere %ntinse de !a$on sunt %ntrerupte de ba$ine mari canale sau o!lin$i de apă sau c&iar de bosc&ete de arbori inalti tunşi.ni cascade sau ba$ine. Aceasta respecti# a)a principală porneşte perpendicular din mi"locul fatadei clădirii de$#olt. 3er spec ti#ele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi de#in a)e de compo$itie subordonate.ni arte$iene sau ba$ine cu "ocuri . Elementul principal numit şi capul de compo$itie dominanta sau centrul compo$itiei este constituit de palat sau castel situat %n po$itie dominantă respecti# pe cotele cele mai %nalte ale terenului. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspecti#e fie de a le limita pe altele sau de a ser#i drept cadru pentru locurile liniştite numite *săli #er$i+. 3ractic !rădinile clasice france$e pre$intă particularitatile ce caracteri$ea$ă complet stilul !eometric aplicat p. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se inte!ra armoni$a şi proportiona cu clădirea principală fiind ni#elat şi modelat %n terase lar!i cu deni#elări mici cu numeroase $iduri de spri"in scări rampe talu$uri balustrade bo!at ornamentate. 3unctul culminant al rafinamentului !rădinilor amena"ate %n acest stil a fost atins %n .+.Acest stil a fost perfectionat %n timpul Renaşterii italiene c.nd elementul cel mai bo!at datorită modalitatilor de folosire şi combinare cu di#erse alte elemente fiind dispusă %n ba$ine cu mar!ini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată cu numeroase !rupuri sculpturale şi numeroase combinatii %ntre !rupuri de f.*.arocul france$ Le Notre '1K12/1>DD( fiind cel care a stabilit principiile compo$itionale ale proiectării spatiilor #er$i %n acest stil. Wona %n#ecinată palatului sau castelului este de!a"ată total de #e!etatie forestieră de talie mare pentru a putea fi scoasă %n e#identa impo$anta edificiului dar şi pentru a asi!ura #i$ibilitatea ma)imă asupra !rădinilor din prea"ma acestuia fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori borduri sau broderii artistice din bu)us tuns precum şi o!lin$i de apă statui sau #ase sculptate. Toate elementele se ordonea$ă perfect unele %n raport cu altele fiind subordonate toate elementului principal.ndu/se şi %n pre$ent.mpia şi %n masi#ele %n#ecinate. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amena"at %n terase sustinute prin $iduri masi#e şi le!ate prin scări monumentale bo!at ornamentate compo$itia fiind %ntre!ită de apa folosită din abundenta sub formă de f.+. :.

+.t mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea constructiilor la formele terenului pentru o reuşita armoni$are a artificialului cu naturalul. :n această situatie %n An!lia ca o reactie %mpotri#a !rădinilor france$e arta !rădinilor a căpătat o nouă orientare renuntandu/se %n primul r. :. .+.+. :.nd spre di#erse amena"ări care dau #arietate şi fante$ie compo$itiei. ro0antic sau englez< a apărut %n An!lia %n secolul al ?<II/lea %n conte)tul unei mari mişcari culturale ce căuta noi forme de e)primare fie sub influenta literaturii noi ce promo#a ideea re%ntoarcerii la natură fie sub influenta pictorilor peisa!işti sau c&iar datorită influentei artei !rădinilor c&ine$eşti.de apă.t mai natural.t să diminue$e rolul estetic al speciilor folosite şi al !rădinii respecti#e %n ansamblu.*. Grădinile olande$e create %n acest stil a#eau caracteristică folosirea e)cesi#ă a spalierelor cu plante urcătoare a arborilor şi arbuştilor semper#irescenti taiati cu multă artă form. Stilul "ococo :n secolul al ?<III/lea sub influenta stilului rococo din ar&itectură se de$#oltă şi %n amena"area !rădinilor stilul rococo cu precădere %n 8landa ca o #ariantă ce deri#ă din stilul !eometric. Elementele ce intrau %n compo$itia !rădinii erau dispuse strict simetric %n formă de tablă de şa&.li/er.nd cel mai adesea relief #ariat au fa#ori$at pe de o parte adoptarea acestui stil. şi conditiile climatice tipice tinutului insular al An!liei 'ceata umiditate atmosferică ridicată( ce fa#ori$au de$#oltarea diferitelor specii mai ales a celor de !a$on dar şi %ntinderea mare a di#erselor proprietati a#. Datorită acestor procedee o astfel de compo$itie de#enea !reoaie fiind obositoare oc&iului abundenta de elemente ce a#ea rolul de a imbo!atii şi completa #e!etatia nefăc.nd la ri!iditatea şi artificialitatea impusă de !eometrismul !rădinilor clasice.t mai apropiate de cele din natură compo$itia fiind liberă respecti# o compo$itie %n care elementele naturale şi cele artificiale 'construite( sunt %mbinate %n peisa"e cu caracter c. :. natural.-. Stilul peisager Stilul peisager . .nd altce#a dec.+. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor utili$area #e!etatiei %ntr/o manieră c.*.a$inele se %nscriu %n fi!uri !eometrice simple iar suprafata acestora create pe măsură ce se %ndepărtea$ă de centrul compo$itional al !rădinii.nd diferite siluete de animale sau c&iar fi!uri omeneşti. Toate acestea au fost duse la e)trem iar lipsa de naturalete a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum!loburile de sticlă colorată %n locul florilor %mpodobirea plantelor perene cu scoici sau c&iar #opsirea arborilor %n auriu.-. Aleile sunt rectilinii fiind dispuse %n retea !eometrică conduc. Principiile de structură ale stilului peisager @ormele aran"amentele şi asocierile diferitelor elemente componente #or fi c.

lcurile e)emplarele i$olate de arbori şi arbuşti ce #or completa şi #or conferi #arietate co#oarelor de !a$on. Aleile au un traseu liber curb sau sinuos ce urmareşte formele de relief fiind amplasate astfel %nc. Acolo unde terenul nu pre$intă o #ariabilitate prea mare a microreliefului acest lucru se poate compensa prin suprainaltarea anumitor coline sau ad. Rocile pietrele şi st.nci prin accentuarea sau %ndulcirea unor pante sau c&iar prin crearea de acumulări de apă cu aspect c.t mai bune a constructiei %n peisa".nd aceasta e)istă se #or folosi specii de talie mică cu %nflorire bo!ată frumoasă şi %ndelun!ată pelu$e pa"işti şi diferite !rupa"e floricole.ncile #or fi aran"ate conform modelelor din natură sub formă de mase de !rote sau c&iar cascade. Impresia !enerală #a fi cea a unui aran"ament pitoresc nere!ulat cu aspect natural %n care adesea se pot reuni elemente de peisa" care %n mod natural sunt dispersate. Aleile #or conduce #i$itatorul spre obiecti#e bine definite %n diferite $one ale !rădinii oferindu/i pro!resi# di#erse perspecti#e spre anumite obiecti#e sau diferite *scene+ pe care acesta le descoperă la un moment dat.Natura este conducătorul ar&itectului peisa!ist toate elementele inclusi# cele naturale %ncon"urătoare fiind le!ate armonios. Compo$itia trebuie să fie %n concordanta cu caracterul tinutului iar detaliile acesteia să fie %n concordanta cu caracterul local. 3e suprafete mari de !a$on se plantea$ă la distante mari specii lemnoase decorati#e c&iar e)otice.t mai natural.nd astfel peisa"ul e)terior cu cel interior.t mai naturallacurile şi ia$urile #or a#ea un contur nere!ulat sinuos c&iar cu malurile din materiale locale şi amena"at cu #e!etatie naturală cursurile de apă #or fi a#ea traseul nere!ulat urm.nd un caracter c. Apele fie create fie naturale ocupă un rol important %n compo$itie şi #or fi armoni$ate cu formele de relief şi cu #e!etatia a#. Ga$onul pelu$elor trebuie să fie %n!ri"it adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform %n pete nere!ulate sau eliptice co#oare sau dispersate solitar. Clădirea poate fi %ncadrată pe anumite laturi de masi#e de arbori sau arbuşti pentru reali$area unei inte!rări c. . 3lantatiile #or a#ea mar!ini sinuoase şi #or fi dispuse %n planurile laterale sau %n culise şi #or respecta formele naturale de creştere a #e!etatiei şi !rupările naturale masele #or a#ea conturul nere!ulat #or fi folosite p.t să nu se suprapună peste liniile de perspecti#ă şi să forme$e itinerarii comode. Aspectul natural trebuie să depaşeasca limitele sectorului amena"at le!.nd caracteristicile terenului. Curbele şi sinuo$itatile aleilor trebuie să fie simple şi "ustificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. Ga$onul este folosit pe suprafete mari ce se suprapun peste nere!ularitatile terenului renuntandu/se la suprafetele perfect plane cu contur re!ulat.ndu/se prin ec&ilibrarea şi compensarea elementelor componente.ncirea unor #ăi prin aducerea de pietre roci sau st. 4imetria şi ec&i#alenta sunt e)cluse unitatea reali$. :n "urul clădirii principale atunci c. Confi!uratia terenului #a fi cea naturală %n linii mari inter#enindu/se totuşi %n detaliu pentru reali$area armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisa!istice pitoreşti. 8biecti#ele interesante #or fi accentuate iar cele inestetice #or fi mascate cu #e!etatie. Dacă %n $onele mai des frec#entate se pot utili$a specii lemnoase dintre cele mai #ariate se recomandă ca spre planurile %ndepărtate să se folosească arbori din specii indi!ene pentru reali$area le!ăturii spatiului amena"at cu peisa"ul %ncon"urător natural.suprafete #olume lumini şi umbre.

Constructiile decorati#e sunt folosite %n număr mic limitat şi %ntotdeauna %n armonie cu respecti#ul peisa". Confi!uratia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor constructii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic 'din piatră cărămidă sau lemn( c&ioşcuri sau pa#ilioane rustice f.nt.ni $iduri sau !arduri rustice scări din piatră cărămidă arsă sau lemn trunc&iuri că$ute ruine morminte false temple unele monumente sau !rote. Toate acestea nu #or fi ostentati#e ci #or fi inte!rate c.t mai bine %n peisa"ul creat imprim.nd un anumit caracter *scenei+ respecti#e- romantic rustic pitoresc #isător melancolic de !roa$ă. Efectul de lumini şi umbre #a fi #alorificat din plin a#.nd o deosebită importanta %n crearea diferitelor stări sau emotii astfel constructiile se recomandă să fie luminate din fata iar arborii din spate. Apa prin modul diferit %n care poate fi folosită 'cursuri de apă cascade ia$uri lacuri( #a a#ea #alente diferite ale acestui efect fie pe parcursul $ilei fie %n functie de #e!etatia pre$entă. Astfel plantatiile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafetei apei %n anumite momente ale $ilei sau !rupurile abundente de nuferi 'frun$ele nuferilor( diminuea$ă mult din strălucirea o!lin$ii apei %n $ilele %nsorite. :.+.-.*. Stilul chino3japonez :n cadrul stilului peisa!er se deosebeşte o #ariantă a acestuia a#.nd anumite particularitati specifice culturilor din E)tremul 8rient fapt ce %i conferă c&iar statut de stil aparte de sine stătător. Acest stil se suprapune %n linii mari peste caracteristicile stilului peisa!er folosind #olumele şi spatiile libere cu infatişare naturală. 3lantatiile terenul apa şi st.ncile au forme nere!ulate iar aleile urmea$ă strict caracteristicile ternului. 4peciile folosite sunt %ntotdeauna proprii locului a#.nd semnificatii aparte %n putine ca$uri folosindu/se specii e)otice şi atunci %n proportii mici. Constructiile decorati#e sunt uşoare !ratioase %n formă de arc c&ioşcurile şi pa#ilioanele sunt amplasate şi construite %n armonie cu #e!etatia şi relieful. :n #arianta c&ine$ă !rădinile care sunt situate %n special %n $ona de c.mpie #or a#ea dimensiuni mari. :n #arianta "apone$ă datorită reliefului muntos dar şi datorită spatiului limitat !rădinile sunt miniaturale şi foarte #ariate a#.nd %n compo$itia acestora arbori pitici cărări de piatră şi ia$uri pitoresc măr!inite.

G.1.6. 4tilul mi)t
Stilul 0i>t ;co0pozit< a apărut la sfarşitul secolului al ?<III/lea şi %nceputul secolului al ?I?/lea mai precis %n perioada c.nd se infiintea$a !rădinile oraşeneşti şi c.nd apare necesitatea re$ol#ării compo$itiei acestora %n ceea ce pri#eşte ri!iditatea stilurilor folosite p.nă atunci. 4tilul !eometric asi!ura accesibilitatea mare a publicului %n spatiul #erde respecti# dar era costisitor ca in#estitie şi intretinere iar stilul peisa!er implica un acces şi o folosinta limitate pentru publicul numeros datorită aleilor %n!uste a traseelor neuniforme necorespun$ătoare primirii publicului precum şi necesitatea e)istentei spatiilor #aste pentru reali$area anumitor scene de peisa" natural. Acest stil reuneşte at.t caracteristici ale spatiilor #er$i re!ulate c.t şi ale celor peisa!ere reali$.ndu/se de fapt o %mbinare ale celor două metode de compo$itie %n cadrul

aceluiaşi spatiu #erde. 3rimul pas %n acest sens a fost reali$at initial prin unele transformări peisa!ere ale unor #ec&i amena"ări clasice reali$ate %ntr/o compo$itie neunitară dar care au constituit punctele de plecare pentru #iitoarele posibilitati de amena"are %n această manieră. Din combinarea celor două stiluri a re$ultat stilul mi)t ce presupune %n esenta tratarea unor parti ale compo$itiei %n stil !eometric şi a altor parti %n stil peisa!er astfel %nc.t să se reali$e$e o unitate or!anică. Wonele #er$i amena"ate %n stil mi)t au caracter multifunctional cuprin$.nd numeroase dotări şi sistemati$ări secundare cu precădere %n ca$ul suprafetelor mari cu o capacitate mare de primire a #i$itatorilor permitand totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solutiilor amena"istice. :.+.?.+. Principiile de structură ale stilului 0i>t :n partile centrale ale compo$itiei se folosesc traseele drepte lar!i ce permit accesul publicului lar! tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca re!ulă !enerală e)istă o a)ă principală de perspecti#ă dar şi a)e secundare toate fiind mai scurte comparati# cu perspecti#ele !rădinilor amena"ate %n stil !eometric. Centrul sau centrele compo$itiei intrările principale $onele din lun!ul a)ei sau a)elor principale de perspecti#ă intersectiile importante de alei $onele din #ecinătatea clădirilor impo$ante se amena"ea$ă %n stil !eometric iar restul compo$itiei %n stil peisa!er. Trecerea de la $ona centrală tratată %n manieră !eometrică la cea periferică tratată %n manieră peisa!eră nu se reali$ea$ă ostentati# ci treptat folosindu/se anumite elemente de trecere de le!ătură care sunt caracteristice pentru o anumită $onă dar care pot fi folosite şi pe o anumită portiune din cealaltă $onă reali$.ndu/se o tran$itie armonioasă. :ntre $onele %n care solutiile de amena"are stilistică diferă nu e)istă o diferentiere netă %n toate aspectele compo$itionale %mbin.ndu/se unele elemente comune amena"ărilor peisa!ere sectoarele tratate diferit le!.ndu/se firesc şi armonios %ntre ele ordon.nd compo$itia %ntr/o manieră mai simplă. :n $onele mai %ndepărtate traseul de#ine sinuos #e!etatia fiind dispusă similar cu cea naturală cre.ndu/se numeroase colturi liniştite. Trasarea căilor de circulatie presupune o %mbinare a formelor !eometrice re!ulate 'mai putine( %n special %n $ona centrală cu cele libere sinuoase 'mai numeroase( %n special %n $onele periferice. Aleile principale trasate %n stil !eometric lea!ă clădirea principală cu obiecti#ele importante bo!at ornamentate precum- pa#ilioane f.nt.ni statui monumente etc. Aleile trasate %n stil peisa!er sunt mai %n!uste mai #ariate ca traseu şi conduc #i$itatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor "ocuri. 3lantatiile sunt tratate diferentiat astfel- l.n!ă clădiri se adoptă amena"ări floristice mai bo!ate cu #e!etatie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorati#i0 %n $onele periferice sau %ndepărtate #e!etatia folosită este distribuită c.t mai neuniform d.nd impresia de natural. Apa este folosită at.t sub formă de ba$ine f.nt.ni arte$iene dispuse de re!ulă %n $ona a)ei principale de perspecti#ă dar şi sub formă de mici căderi de apă cascade lacuri sau cursuri de apă distribuite pe toată suprafata compo$itiei.

5n spatiu #erde amena"at %n stil mi)t are mai multă atracti#itate prin #arietatea mare a scenelor de peisa" %n care adesea se %mpletesc aspecte ale *ordinii+ strict !eometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale *de$ordinii+ naturale aparent %nt.mplătoare. 5nitatea compo$itiei se reali$ea$ă prin diferite modalitati de or!ani$are spatiala ce implică modelări de relief aran"area plantatiilor reali$area succesiunii $onelor de tran$itie stilistică.

G.,. Genul peisa"ului G.,.1. Generalitati
Genul unui peisa" repre$intă caracterul !eneral al e)presi#itatii artistice a acestui peisa" precum şi influenta lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisa"elor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite %n functie de perceptia indi#idului. :n decursul timpului perceptia asupra !enului peisa"ului a fost diferită at.t %n cadrul istoric c.t şi %n cadru !eo!rafic. C&ine$ii deosebeau trei !enuri ale peisa"ului şi anume- de #eselie de !roa$ă şi de basm. =ome considera %n 1>K, că o !rădină poate inspira sentimentele- de !randoare de admiratie de #eselie de melancolie de sălbăticie de mirare. La %nceputul secolului al ??/lea E. AndrO şi <ac&erot deosebeau următoarele !enuri de peisa"e- cel al nobletei sau al !randorii cel al #eseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. =ubbard adau!ă la cele două !enuri de mai sus !enul de tristete şi cel de melancolie. <. Carma$in/Coco#sc&i deosebeşte două mari cate!orii de !enuri- !enuri ma"ore şi !enuri minore. Genurile ma"ore sunt- inspirator de bucurie #isător şi protector iar !enurile minore sunt- calmant şi melancolic. :n pre$ent datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată ce !ra#itea$ă de fapt %n "urul unui sentiment dominant ce constituie şi denumirea !enului respecti# sunt luate %n considerare următoarele !enuri- !randios de bucurie romantic şi liniştit. :.*.*. .enul grandios .enul grandios, inspirator, sole0n sau 0aiestuos, imprimă #i$itatorului sentimente de solemnitate de inspiratie de admiratie şi respect. Acest !en este caracteristic suprafetelor %ntinse destinate acti#itatilor de masă %n care este pre$ent *omul colecti#+ dar şi masi#elor mari de arbori clar conturate formate din arbori inalti dar şi arbuşti ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de %ntreruperile mari ale masi#elor sub forma unor poieni lar!i sau pelu$e %ntinse de suprafetele mari ocupate de o!lin$ile apelor stătătoare sau c&iar cur!ătoare. Efectul !randios al unei suprafete #er$i este accentuat prin pre$enta suprafetelor mari acoperite cu specii floricole cu %nflorire abundentă cu un efect decorati# deosebit.

. De asemenea aici se %ncadrea$ă şi spatiile #er$i lar!i %n care se folosesc speciile floricole %n !rupuri cu flori a#.t sub aspect psi&ic c.ne de arbori doborati ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate %ntr/o anumită compo$itie pe măsură ce #i$itatorul o descoperă pro!resi#. induce şi creea$ă #eselie şi bună dispo$itie prin diferite combinatii contrastante dar unitare de linii forme #olume culori umbră şi lumină.:. @ascinatia e)ercitată de astfel de elemente asupra pri#itorului surpri$a descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. Genul liniştit . .enul visător sau ro0antic determină stimularea fante$iei şi predispune la #isare.enul linistit sau cal0ant predispune la repaus şi la odi&nă at.t şi fi$ic.*.. 8 compo$itie reali$ată %n acest !en are caracteristice spatiile #er$i desc&ise lar!i %n care sunt plantati arbuşti solitari sau sub formă de mici !rupuri decorati#i prin frun$işul bo!at sau prin flori numeroase.G.nd ca fundal ima!ine unor munti inalti a unui masi# păduros sau c&iar albastrul liniei ori$ontului '%n ca$ul peisa"elor măr!inite de imensitatea unui lac unei mări sau ocean(.6..enul de /ucurie .enul de /ucurie.n!ă suprafetele apelor liniştite a#..nd culori calde ce influentea$a acti# buna dispo$itie a omului. G. G..ncile cascadele trunc&iurile bătr. de veselie sau de entuzias0. 4en$atia de mister a peisa"ului amena"at poate fi dată de arborii seculari de luminişurile retrase de st. Acest !en este caracteristic colturilor liniştite dispuse %ntr/un masi# păduros sau %n anumite sectoare sau $one mai retrase dar şi $onelor situate l.-. Genul #isător .

VI CA"AC#E"I&A"EA =+ P"%IEC#A"EA SPA#II$%" VE"&I U"5A E =+ PE"IU"5A E 4patiile #er$i pot fi situate fie %n perimetrul construibil 'intra#ilan( fie %n afara acestuia 'e)tra#ilan(. Siste0ul .n pete este un sistem de spatii #er$i neuniform fiind caracteri$at prin răsp.(. 8.t şi le!ătura dintre acestea. Siste0ul de spatii verzi Siste0ul de spatii verzi al unei localitati este constituit din totalitatea unitatilor de spatiu #erde urbane şi periurbane ce au relatii de interdependent0Y şi care tind să constituie un ansamblu comple) şi unitar şi care repre$intă de fapt *plăm. Notiunea de sistem implică at. 4ub formă de pete sunt dispuse parcurile !rădinile sau scuarurile. 4patiile libere plantate trebuie să facă parte din componenta tuturor $onelor functionale ale oraşului şi să se continue cu masi#ele plantate periurbane.t urbane c.t şi periurbane sunt "udicios reparti$ate dimensionate profilate şi structurate prin solutii de sistemati$are urbană.t %n intra#ilan c.Cap.+. 4patiile #er$i sau alte amena"ări peisa!istice at.nul #erde+ al localitatii respecti#e ce asi!ură protectia multiplă a mediului recrearea şi odi&na populatiei. 8. (ispunerea spatiilor verzi :n interiorul unei localitati unitatile de spatiu #erde pot fi distribuite sub formă de pete faşii sau mi)t %n functie de sistemati$area centrului populat %n str.nsă corelare cu structura urbanistică conditiile topo!rafice şi climatice şi sistemul stradal. Siste0ul .*. 5nele spatii #er$i pot fi situate at.t şi %n e)tra#ilan sau unele din interiorul localitatii se continuă cu altele din e)teriorul acesteia fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spatii #er$i urban cu cel periurban.ndirea i$olată şi nere!ulată a unitatilor de spatiu #erde. 3roiectarea urbană urmareşte reali$area unei densitati optime a clădirilor limitarea perimetrului construibil or!ani$area $onelor functionale urbane '$ona re$identiala $ona politico/administrati#ă $ona industrială retele stradale diferite dotăristatie de epurare a apelor mena"ere statii de distributie a apei !a$ului metan ener!iei electrice ener!ie termică etc. Acest sistem este specific localitatilor cu retele stradale nere!ulate a $onelor cu teren #ariat sau a $onelor cu teren #iran neocupat %ncă de constructii.n 4a1ii este caracteri$at prin faptul că este un sistem uniform ce reuneşte spatiile #er$i din lun!ul arterelor de circulatie spatiile #er$i din c#artalele de locuinte sau alte spatii libere plantate dispuse %ntr/o retea continuă. . Ca re!ulă !enerală spatiile #er$i se dimensionea$ă %n raport cu functiile atribuite cu mărimea şi caracteristicile $onei sau $onelor pe care le deser#esc.t repartitia ec&ilibrată a tuturor spatiilor #er$i indiferent de mărime sau cate!orie c.

+.intravilane sau ora1ene1ti< %n care intră.n!ă unele dotări publice amena"ările peisa!istice din incintele institutiilor %ntreprinderilor a unitatilor de in#atamant sau a unitatilor social culturale plantatiile din cimitire acoperişurile #er$i0 / periur/ane . %n care accesul este permis doar pentru cei ce işi desfaşoara acti#itatea %n aceste $one sau %n ca$ul unor studii sau lucrări de profil aici %ncadr. K.nd o mai bună functionalitate %n ansamblu. de 4olosinta generală.nd optimul sub aspectul imbunatatirii microclimatului şi reali$ării ambientului plăcut pentru populatia respecti#ă asi!ur. (upă accesi/ilitatea populatiei largi9 / cu acces neli0itat. . *.nd c&iar caracter pri#at '!rădinile locuintelor indi#iduale( fiind administrate de persoane "uridice sau fi$ice aici fiind cuprinse. (upă pozitie se deose/esc9 3 ur/ane .2.e>travilane sau preora1ene1ti< %n care intră. Tipuri de spatii #er$i Cate!oriile de spatii #er$i sunt numeroase fiind diferite ca mărime amplasare dotări şi functii. numite şi spatii #er$i publice ce sunt administrate de primării şi %n care intră.parcuri de recreare !rădini publice scuaruri faşii #er$i şi plantati stradale de aliniament !rădini botanice plantatii de pe l. Siste0ul 0i>t sau combinat %mbină sistemele precedente asi!ur. Acest sistem este cel mai frec#ent %nt. Acestea se pot clasifica %n raport cu mai multe criterii. %n care accesul se reali$ea$ă conform anumitor re!uli contra cost sau doar pentru o numită cate!orie de oameni unele spatii #er$i a#.ndu/sestatiuni e)perimentale pepiniere plantatii antiero$ionale de protectie a apelor sau a căilor de circulatie plantatii antiincendiare.parcuri !rădini şi scuaruri publice spatiile #er$i stradale sau cele din cartierele de locuit păduri de recreare0 / cu acces li0itat.spatii #er$i din incinta unitatilor culturale sau de in#atamant a spitalelor a sanatoriilor sau a unitatilor industriale parcurile şi ba$ele sporti#e !rădinile botanice şi cele $oolo!ice !rădinile locuintelor indi#iduale. / cu acces strict.Această retea poate a#ea o dispo$itie radială concentrică radial/concentrică lon!itudinală trans#ersală sau lon!itudinal/trans#ersală %n functie de sistemul stradal al localitatii.lnit fiind reali$at din unitati mari de spatiu #erde 'parcuri !rădini sau scuaruri( %ntre care le!ătura se reali$ea$ă prin plantatii stradale dispuse %n lun!ul unor artere principale sau prin faşii #er$i+ lun!i de sute de metri care tra#ersea$ă localitatea şi care de re!ulă fac le!ătura şi cu centura #erde a oraşului constituită din spatii #er$i periurbane.parcurile de cultură şi odi&nă $onele de a!rement 'păduri de recreare păduri parc ştranduri( !rădini $oolo!ice !rădini botanice plantatii de aliniament %n lun!ul căilor rutiere sau ferate plantatii de protectie 'a localitatilor a solului a apei a statiunilor balneo/climaterice( pepiniere.

K.-. Numărul scuarurilor se stabileşte %n functie de mărimea centrului populat şi de pre$enta altor unitati de spatiu #erde. Norma pentru un #i$itator este de . K/H minute. (upă 4unctii9 / spatii verzi cu rol recreativ9 scuaruri !rădini şi parcuri publice păduri parc păduri de a!rement parcurile sporti#e spatiile #er$i pentru copii şi tineret0 / spatii verzi cu pro4il specializat9 !rădini botanice parcuri e)po$itionale parcuri şi !rădini $oolo!ice parcuri dendrolo!ice ro$arii alpinarii spatiile #er$i din cimitire0 / spatii verzi de in4ru0usetare. cu rol decorativ9 scuarurile decorati#e amena"ările peisa!istice de pe l. 9ărimea unui scuar se stabiles te lu.rstă mică supra#e!&eati de parinti sau bunici sau cu rol estetic/ar&itectural datorită obtinerii unui efect decorati# deosebit şi prin punerea %n #aloare a unor edificii sau monumente. .rstă preşcolara situate de re!ulă %n cartierele de locuinte0 .6. scuarurile pot fi/ scuaruri destinate odi&nei şi "ocului copiilor de #.DV din populatia ce locuieşte %n ra$a de deser#ire frec#entea$ă simultan acel scuar. Ra$a de deser#ire a unui scuar este de cca. :n ca$ul scuarurilor cu functie strict decorati#ă se acceptă şi suprafete mai mici de D 2 &a.n!ă institutii administrati#e culturale sau de in#atamant spatiile #er$i cu caracter pri#at aferente locuintelor0 / spatii verzi utilitare 1i de protectie9 aliniamentele din lun!ul căilor de circulatie rutieră sau fero#iară plantatiile de protectie a cursurilor de apă şi a acumulărilor desc&ise de apă plantatii cu efect de para$ăpe$i perdelele de protectie plantatiile de consolidare antiero$ională pepinierele terenuri de productie floricolă sau de !a$on.G/2D m.nd %n componenta lor doar arbuşti !a$on aran"amente florale şi alei acoperite cu pietris sau dale.nd se suprapun partial sau total cu suprafata acestora piete dispuse de re!ulă %n fata unui edificiu important0 / %ncon"urate de stră$i sau artere de circulatie ca$ %n care acestea sunt uşor accesibile nu asi!ură liniştea pe care #i$itatorii o caută şi au un !rad mai mare de poluare datorită traficului auto0 / %n interiorul cartierelor de locuit ca$ %n care au un !rad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite0 (upă destinatie. scuarurile pot fi situate/ %n piete / atunci c. (upă durată. 4cuarul Scuarul este unitatea de spatiu #erde cu suprafata cuprinsă %ntre D 2/2 &a situată %n intra#ilan fiind destinată odi&nei de scurtă durată asi!urării circulatiei pietonilor de la o stradă la alta asi!urării unui loc de "oacă copiilor de #. scuarurile por fi/ permanente cate!orie %n care intră marea ma"oritate a scuarurilor ce au plantatii arborescente şi arbusti#e şi toate dotările pe care le reclamă0 / temporare sau pro#i$orii ce se infiintea$a pe terenuri #irane destinate construirii unor cartiere de locuit edificii culturale a#. 6DD m ceea ce corespunde distantei parcurse pe "os de către un om cu mers le"er %n cca. @orma scuarului este dată de po$itia acestuia destinatie confi!uratia terenului şi constructiile din "ur.ndu/se %n considerare că . (upă 0odul de a0plasare.

9ărimea !rădinilor publice se stabiles te consider. 2/6 &a pentru a nu fi tra#ersată de alei de trecere.nd caracteristicile stilului peisa!er. :n acest sens se recomandă ca lun!imea scuarului să fie cel putin e!ală cu inaltimea clădirii şi cel mult dublă fata de inaltimea constructiei %n fata căruia se amplasea$ă.t sanitar c. 1G/. 4pre deosebire de scuar !rădina publică poate fi pre#ă$ută cu .t şi decorati#. Dispo$itia aleilor ce ocupă 1G/. .D &a şi care asi!ură recrearea şi odi&na locuitorilor din $ona %n#ecinată de pe o ra$ă de 1/1 G 1m distanta ce poate fi parcursă pe "os %n cca. Grădina este pre#ă$ută cu o perdea compactă de specii lemnoase respecti# arbori şi arbuşti perdea ce are rol at.nsă le!ătură cu ansamblul ar&itectural %n#ecinat.nd suprafata cuprinsă %ntre 2/. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spatiu #erde %n care #e!etatia lemnoasă ocupă o pondere importantă unitate a#.G. 9ărimea unui astfel de scuar se stabileşte %n functie de dimensiunile clădirii respecti#e. Intrările #or fi reduse ca număr respecti# o intrare la cca. Compo$itia peisa!istică este re$ol#ată %n stilul mi)t partea centrală fiind amena"ată %n manieră !eometrică iar spre periferie predomin.ni arte$iene statui c&ioşcuri pentru odi&nă sau c&iar monumente dispuse la incrucişarea aleilor frec#ent circulate. K.nd faptul că 1G/. 3lantatiile arbusti#e şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de !rupuri bosc&ete %n lun!ul aleilor spre periferia scuarului astfel %nc. De e)emplu %n fata unei constmctii monumentale un scuar prea mic este necorespun$ător iar un scuar prea mare diminuea$ă din impo$anta edificiului. Aceste plantatii ocupă o suprafata importantă.nt.G minute de mers le"er.t să ofere protectie fata de $onele cu trafic auto intens adăpost contra curentilor de aer din directia dominantă $one umbrite dar şi $one %nsorite.DV din suprafata scuarului trebuie să permită flu)ul pietonilor după directiile dominante de circulatie impuse de obiecti#ele de interes din apropiere./2 sectoare respecti#./ scuarurile destinate recreării şi odi&nei de scurtă durată %naintea unei actiuni ri!uros planificată situate %n "urul unor institutii publice de in#atamant a obiecti#elor culturale %n "urul !ării sau a statiilor de autobu$0 / scuarurile cu functie prioritară decorati#ă situate %n fata unui edificiu important sau la intersectia unor artere mari de circulatie %n acest ca$ accesul pietonal ne fiind posibil datorită ine)istentei căilor de acces. Dată fiind această distanta de deser#ire !rădinile se amplasea$ă la ni#el de cartier sau comple) de locuit %n cadrul oraşelor mari iar %n ca$ul oraşelor mici !rădina publică indeplineşte rolul de parc. 3entru amena"area acestora se adoptă frec#ent solutii compo$itionale !eometrice re!ulate %n care speciile semper#irescente au o pondere mai mare. Compo$itia unui scuar poate fi !eometrică sau liberă %n str. 3rimele două cate!orii de scuaruri pre$intă %n componenta lor plantatii de arbori şi arbuşti pelu$e de iarbă aran"amente şi decoratiuni florale alei scări '%n ca$ul terenului accidentat( bănci c&iar ba$ine cu apă sau f.DV din populatia din $ona deser#ită frec#entea$ă !rădina %n acelaşi timp cu o normă pentru fiecare #i$itator de 6D m.sectorul pentru copii cel pentru odi&na pasi#ă şi cel pentru odi&na acti#ă dar uneori !rădina publică poate a#ea doar o sin!ură $onă 'sector( %ndeplinind doar o sin!ură functie prioritară..

t densitatea ma)imă să nu depaşeasca 2DD #i$itatori7&a %n $onele de odi&nă acti#ă 'sectoarele sporti#e( %n sectorul pentru copii sau %n sectoarele distracti#e şi să nu depaşeasca 1KD #i$itatori7&a %n $onele de odi&nă pasi#ă '$onele pentru plimbări sau pentru odi&nă propriu/$isă respecti# stationare(. 3arcurile pre$intă diferite dotări ce oferă #i$itatorilor at. :n foarte multe ca$uri datorită suprafetei pe care o reclamă parcurile se %ntind %n #ecinătatea localitatilor mai ales dacă e)istă şi #e!etatie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respecti#.t mai #ariat.D/6DV din suprafata totală a !rădinii publice. 4e recomandă dimensionarea sectoarelor astfel %nc. Wona %n care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau c&imic şi dacă este posibil să fie situat %n apropierea unei ape cur!ătoare sau stătătoare recomand.ndu/se că 1DV din populatia oraşului frec#entea$ă simultan un parc cu o normă de KD m. Aleile şi căile de acces '1D/1GV( #or permite reali$area de trasee pentru plimbare de lun!imi şi dificultati diferite.DV din suprafata. K.K. .nd printr/o #e!etatie bo!ată 'KG/>GV( ce cuprinde plantatii mari de arbori şi arbuşti '2D/KDV( precum şi spatii #aste acoperite cu !a$on '2G/K>V(. 5n parc de cultură şi odi&nă este caracteri$at %n primul r. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte %n functie de afluenta de #i$itatori de directiile dominante de afluenta ce corespund principalelor $one e)terioare deser#ite de reteaua stradală limitrofă şi de capacitatea proiectată a parcului.<e!etatia utili$ată %ntr/o !rădină publică #a ocupa 6D/>DV din suprafata acesteia fiind formată din arbori şi arbuşti '2D/KDV( !a$on '2.nd doar 2/GV din suprafata totală a parcului. Această unitate de spatiu #erde #a cuprinde alei '1D/. 3lantele floricole sunt dispuse %n $ona intrării principale sau %n $onele intens frec#entate ocup.t pentru odi&na pasi#ă c. Intrările #or fi pre#ă$ute cu parcări dimensionate fata de afluenta de #i$itatori i$olate de căile pietonale cu #e!etatie arbusti#ă şi arborescentă. pentru un #i$itator.t posibilitatea plimbării sau repausului %n aer liber %ntr/un cadru peisa!istic deosebit c.t şi pentru diferite manifestări artistice culturale şi ştiintifice fiind denumite parcuri de cultură şi odi&nă. Intrarea principală trebuie să corespundă cu directia celei mai mari afluente de #i$itatori iar intrările secundare să fie dispuse %n $one intens frec#entate. Luciul de apă %mpreună cu alte dotări #or a#ea ponderea de 1G/./KKV( şi specii floricole '6/HV( din suprafata totală.ndu/se ca microrelieful acestei unitati de spatiu #erde să fie c.DV( şi spatii de odi&nă locuri de "oacă cu dotările aferente pentru copii bănci constructs utilitare sau pentru a!rement 'c&ioşc adăpost de ploaie locuri pentru "ocuri statice cofetărie cafenea restaurant( diferite dotări 'cişmele RC public( ba$ine sau c&iar un mic lac toate aceste dotări #or ocupa ma)im . Din datele de mai sus re$ultă faptul că %n oraşele cu peste 2D.D &a fiind cele mai mari unitati de spatiu #erde urbane destinate at.DDD de locuitori trebuie să e)iste un parc. 3arcul 3arcurile sunt repre$entate prin %ntinderi mari ocupate cu #e!etatie lemnoasă şi ierboasă ce depaşesc .t şi practicarea diferitelor acti#itati cu caracter sporti# '"ocuri sporturi a!rement( sau a unor acti#itati cu caracter cultural 'spectacole e)po$itii manifestări artistice(. 9ărimea acestora se stabileşte %n functie de mărimea $onei deser#ite şi de densitatea populatiei consider.

:n proiectarea unui parc se pre#ăd mai multe $one sau sectoare dispuse unele fata de altele astfel %nc.t să işi poată %ndeplini functiile c.t mai bine pentru ca diferitele acti#itati să nu se contrarie$e conform cu sectori$area functionala. :n functie de mărimea şi comple)itatea parcului aceste sectoare sunt- sectorul de odi&nă pasi#ă sectorul pentru distractia adultilor sectorul pentru copii sectorul sporti# sectorul istoric sectorul naturalistic teatrul estrada de concerte sau dans cinemato!raf săli de lectură %n aer liber restaurant pa#ilioane pentru e)po$itii etc. 4ectorul pentru odi&na pasi#ă nu se #a amplasa l.n!ă cel sporti# ci c.t mai departe de acesta %n $one liniştite ale parcului cu o pondere mare a #e!etatiei forestiere componentă ce atenuea$ă fonic e#entualele $!omote. 8biecti#ele care implică o mare a!lomerare de #i$itatori sau cele care sunt !eneratoare de a!itatie şi $!omot precum cinemato!raful teatrul terenurile şi dotările sporti#e $ona pentru distractii sau restaurantele se amplasea$ă periferic sau %n locuri uşor accesibile la distante con#enabile de sectoarele liniştite ale parcului fiind pre#ă$ute cu alei de acces dimensionate corespun$ător precum şi cu parcări e)terioare dispuse la limita parcului. 4ectorul pentru copii se #a amplasa %n apropierea intrării principale fiind separat de celelalte sectoare prin #e!etatie forestieră 'arbori şi arbuşti( a#.nd c.t mai putine alei pietonale. 4ectorul sporti# poate a#ea %n componenta sa terenuri stadion sau alte amena"ări pentru diferite sporturi. 3a#ilioanele pentru e)po$itii se #or amplasa opus intrării principale l.n!ă o intrare secundară iar restaurantele %n locurile intens frec#entate cu acces direct din oraş. 3e tot cuprinsul parcului pot fi dispuse c&ioşcuri iar elementele ornamentale precum f.nt.ni arte$iene statui partere cu flori se #or amplasa %n fata clădirilor sau pa#ilioanelor %n punctele intens frec#entate sau %n lun!ul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrati#/!ospodăresc care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale sere rasadnite pentru producerea de răsaduri ane)e sau diferite constructs administrati#e sector care #a fi separat de accesul publicului lar! şi care #a a#ea o po$itie limitrofă parcului. 4e recomandă ca #e!etatia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafetele recomandate pentru a nu se supra%ncărca parcurile cu diferite constructs ii %n detrimentul #e!etatiei constructs care distra! atentia #i$itatorului de la frumusetea naturii pentru care acesta a #enit de fapt.
ta/elul + Procente de repartizare a principalelor co0ponente ale unitatilor de spatiu verde ;scuar, grădină pu/lică 1i parc< destinatia suprafetelor 'V(
Nr. crt. 1. ,. 2. 5nitate de spatiu #erde 4cuar Grădină publică 3arc
total
LR5B1

arbori şi arbuşti ,D/KD 2D/KD 2D/KD

KD/HG 6D/>D KG/>G

#e!etatia specii floricole G/1D 6/H 2/G

!a$on 2D/>G 2,/KK 2G/K>

alei 1G/,D 1D/,D 1D/1G

alte dotări D/,D ,D/6D 1G/,D

K.>. 4patiile #er$i din lun!ul stră$ilor bule#ardelor şi şoselelor
Aceste plantatii ce insotesc adesea căile de circulatie publică din interiorul sau din afara localitatilor pot fi de diferite tipuri de la simple aliniamente de arbori sau arbus.ti p.nă la ade#ărate faşii #er$i cu latimi #ariate a#.nd rol decorati# sanitar ecolo!ic de protectie a circulatiei şi a drumurilor şi c&iar economic. )unctia decorativă este reali$ată prin efectul estetic/ar&itectural al acestor plantatii %mbin.ndu/se spatiul artificial cu elementele #e!etale prin aplicarea principiului armoniei. 4peciile lemnoase introduc #arietatea %n uniformitatea constructiilor limitrofe căilor de circulatie prin sc&imbările fenolo!ice specifice diferitelor anotimpuri- culoarea frun$elor pre$enta florilor sau c&iar a fructelor bo!atia şi transparent coroanei te)tura şi forma acesteia. <e!etatia lemnoasă fie e#identia$a liniile ar&itecturale ale unei constructs sau ale unui ansamblu fie masc&ea$ă anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circulatie. Aceste plantatii fac de cele mai multe ori le!ătura dintre marile unitati de spatiu #erde dintr/o localitate sau le!ătura sistemului de spatii #er$i urban cu cel periurban. )unctia sanitară 1i cea ecologică sunt e)ercitate prin reducerea poluării atmosferice 'retinerea prafului a diferitelor pulberi şi a no)elor re$ultate din circulatia auto#e&iculelor( ameliorarea microclimatului urban 'umbrirea trotuarelor şi partial a carosabilului sporirea umiditatii aerului datorită proceselor de e#apo/transiratie imbo!atirea aerului %n o)i!en modelarea #ite$ei aerului modelarea temperaturilor e)treme( diminuarea poluării fonice reducerea trepidatiilor datorită sistemului radicelar. )unctia de protectie a circulatiei 1i a dru0urilor este reali$ată %n primul r.nd prin separarea circulatiei pietonale de cea auto sau #elo prin mărirea confortului optic şi a si!urantei circulatiei prin mărirea capacitatii de !&idare a şoferului pe timp nefa#orabil prin reducerea stării de oboseală. Gardul #iu din arbuşti ce separă %n unele ca$uri ben$ile de circulatie de sensuri opuse %nlătură efectul de orbire. :n afara localitatilor plantatiile arbusti#e de pe mar!inea drumurilor reduc şocurile auto#e&iculelor %n ca$ de derapa" sau accident. Numeroase plantatii măresc si!uranta circulatiei %mpotri#a #.ntului şi a $ăpe$ii iar numeroase ramblee şi deblee au talu$urile fi)ate şi stabili$ate prin astfel de plantatii. 5nele plantatii datorită monotoniei de#in supărătoare şi obositoare pentru oc&ii şoferului aşa cum este ca$ul plantatiilor de plopi columnari. :n acest sens plantatiile din lun!ul căilor de circulatie %n special din afara localitatilor trebuie astfel reali$ate %nc.t să aducă #arietate %n peisa" şi nu monotonie. )unctia econo0ică poate fi %ndeplinită atunci c.nd prin anumite e)tra!eri se obtine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate #alorifica. De re!ulă această functie este minimali$ată. Speciile folosite %n aceste cate!orii de spatii #er$i trebuie să %ndeplinească unele conditii cum ar fi/ să fie re$istente la no)e 'praf fum !a$e( / să aibă o perioadă de pre$enta a frun$elor c.t mai lun!ă şi o perioadă scurtă de cădere a frun$elor / să fie re$istente la di#erşi factori de stres 'temperaturi mari #ara datorate %ncăl$irii asfaltului secetă boli şi dăunători( / să nu producă fructe sau seminte care să murdărească carosabilul sau aleile

/ sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial pentru a nu de!rada căile de acces sau diferite amena"ări / să nu dra"one$e / să aibă o creştere rapidă / să fie lon!e#i#e / să suporte tunderile %n coroană / să suporte anumite concentratii %n sol de clorură de sodiu pro#enită din amestecurile antiderapante impraştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. :n ceea ce pri#eşte forma coroanei #or fi preferate cele ce au coroana piramidală sau !lobuloasă. 4e recomandă folosirea speciilor locale precum- paltin de c.mp paltin de munte frasin tei ulmi carpen scoruşi dar şi specii e)otice #i!uroase- castan porcesc platan artarul ar!intiu artarul american salc.m forma umbraculifera sau #arietatea bessoniana. 3entru instalarea unor astfel de plantatii se folosesc puieti de talie mare. 3lantatiile din lun!ul căilor de circulatie pot fi constituite %n principal prin aliniamente care pot fi de mai multe cate!orii- aliniamente simple reali$ate dintr/un sin!ur r.nd de arbori aliniamente multiple reali$ate din , 2 sau 6 r.nduri de arbori aliniamente din arbuşti sub forma unor !arduri #ii sau aliniamente mi)te reali$ate din arbori şi !ard #iu. Structura 1i 0ări0ea acestor plantatii se stabileşte %n functie de latimea şi structura stră$ii de latimea $onei limitrofe acesteia de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal de cadrul ar&itectural al constructiilor limitrofe 'număr de eta"e importanta edificiului accesul la edificiul respecti#( de orientarea stră$ii fata de punctele cardinale şi nu %n ultimul r.nd de instalatiile şi constructiile subterane. ;ule#ardele ce au latimi de 1D/,D m sau c&iar mai mult #or a#ea ben$ile de circulatie auto şi #elo separate de căile de circulatie pietonale sau c&iar sensurile opuse ale circulatiei auto prin faşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă latimea stră$ii este mai mică şi circulatia auto#e&iculelor intensă se recomandă ca arborii şi %n special arbuştii să se amplase$e %ntre partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea plantatiilor este diferită put.nd fi- simetrică pe ambele parti ale stră$ii reali$.ndu/se perspecti#e simetrice lon!itudinale şi asimetrică sau unilaterală %n ca$ul trotuarelor asimetrice %n ca$ul stră$ilor orientate pe directia E/< c.nd se recomandă plantarea laturii %nsorite sau %n ca$ul drumurilor din afara localitatilor pentru desc&iderea anumitor perspecti#e laterale asupra unui obiecti# 'panoramă lac etc.(. Aliniamentele de arbori din interiorul unei localitati sunt alcătuite de obicei dintr/ o sin!ură specie specie ce poate fi sc&imbată după o intersectie sau după o %ntrerupere a aliniamentului datorită pre$entei unui edificiu. 3ot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca &abitus talie frun$is. şi comportament ecolo!ic. Distanta dintre e)emplare diferă %n functie de ritmul static sau cel dinamic put.nd fi e!ale sau #ariabile sau se poate adopta plantarea liberă a stră$ilor. :n $ona intersectiilor pe o ra$ă de cca. ,G m se recomandă păstrarea unei $one mai libere sau neplantate pentru asi!urarea #i$ibilitatii asupra arterelor laterale. Inter#alul dintre două e)emplare arborescente #aria$ă %ntre G/1, m %n functie de specie de puterea de creştere de lăr!imea coroanei şi de inaltimea la care se doreşte să a"un!ă e)emplarele respecti#e. 3lantatiile sub formă de aliniamente simple se pot reali$a pe faşii de sol liber de 1/ 1 G m latime uneori c&iar , m sau %n spatii indi#iduale circulare sau pătrate de minim , m, dispuse pe trotuar. :n ca$ul aliniamentelor duble latimea minimă a faşiilor de sol

Astfel se recomandă folosirea a .. După desimea acestor plantatii se deosebesc stră$i şi bule#arde %nc&ise la care arborii 'de talie mare( şi arbuştii sunt plantati la distante mici şi stră$i şi bule#arde desc&ise la care arborii 'de talie mică( şi arbuştii au distante mari %ntre e)emplare. K.nsă concordanta cu plantatiile stradale.t să se elimine monotonia constmctiilor tipi$ate %n str.suprafete plantate cu arbori şi arbuşti suprafete %n!a$onate partere cu flori alei pietonale arii de "oacă pentru copii bănci sau alte spatii pentru odi&na pasi#ă. K.1. Grădinile locuintelor indi#iduale Aceste tipuri de spatii #er$i repre$intă o cate!orie aparte au suprafete #ariabile de la 6D/GD m. 4patiile #er$i ale ansamblurilor de locuinte Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuinte ale unui c#artal sau ale unui cartier ocup.nd un acces limitat şi fiind de fapt spatii %nc&ise delimitate de %mpre"muiri. Aceste $one #er$i ser#esc ca spatii de "oacă pentru copii pentru plimbările locatarilor sau pentru odi&na acestora.H. Aceste !rădini sunt amena"ate şi intretinute de proprietar după !ustul propriu personal sau cu a"utorul firmelor speciali$ate de profil.H..nd suprafete importante fiind amena"ate şi intretinute de administratia locală. :n componenta spatiilor #er$i din cartierele de locuinte intră./2 specii lemnoase care să constituie fondul !eneral sau dominanta şi alte multe specii pentru #arietate. p. K. 3rin planurile de sistemati$are ar trebui pre#ă$ute latimi optime pentru astfel de plantatii interpuse fie %ntre blocurile alăturate fie %ntre arterele intens circulate şi blocurile de locuinte pentru diminuarea $!omotului a no)elor sau a altor factori de inconfort inerenti %n ca$ul a!lomerărilor de locuinte de acest tip.nduri pentru dispunerea simetrică 'c.H.nă la 6DD/1DDD m. 4patiile #er$i din cartierele de locuit Aceste spatii #er$i pot a#ea suprafata structură şi folosinta diferite %n functie de tipul de locuinta sau de ansamblu de locuinte pe care %l deser#esc. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de $one umbrite dar şi de $one %nsorite să permită un acces facil şi o bună #i$ibilitate pietonilor. Astfel se deosebescspatii #er$i ale unui ansamblu de locuinte şi !rădinile locuintelor indi#iduale. Ale!erea speciilor şi modul lor de !rupare se reali$ea$ă %n aşa fel %nc. Au scop sanitar recreati# şi decorati#. pre$ent.liber este de 2 G m pentru dispunerea alternati#ă a e)emplarelor sau de 6 m %ntre r.te doi( a arborilor. Cu a"utorul plantatiilor de arbori se pot ameliora curentii puternici ce se formea$ă pe anumite culoare %ntre blocuri pot fi prote"ate anumite laturi de insolatiile puternice din timpul #erii pot fi mascate anumite constmctii utilitare inestetice 'puncte termice punct de distribute a ener!iei electrice parcări tomberoane(. 4peciile #or fi alese şi amplasate %n functie de po$itia orientarea şi inaltimea clădirilor %n functie de po$itionarea ferestrelor balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. .

:n functie de mărimea spatiului disponibil de !usturile proprietarului de acti#itatile pe care doreşte să le desfaşoare !rădina este structurată şi amena"ată put. Aproape %n toate ca$urile această !rădină are doar functie estetică. 4olutia de amena"are se adoptă fie la recomandările ar&itectului clădirii fie la cele ale unui ar&itect peisa!ist de la o firmă de profil fie după propriile idei libertatea de ale!ere fiind totală %n acest ca$. Aceste !rădini pot fi amena"ate pentru circulatia interioară sau pot fi amena"ate doar pentru contemplare. 5nele !rădini pot fi amena"ate sub influenta artei plastice folosindu/se elemente specifice. . sunt mai putin răsp. . aşa cum reiese din denumire este situată %n fata locuintei poate a#ea o %mpre"muire '!ard( %naltă "oasă sau fără %mpre"muire %n functie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată %n acea $onă.rădinile interioare. Astfel %n ca$ul spatiilor %n!uste se ale!e o compo$itie ba$ată %n linii mari pe specii #e!etale de talie mică precum !a$onul specii floricole şi arbuşti scun$i şi pentru accente putine e)emplare de talie mai mare dar care nu #or incomoda prin de$#oltare şi umbrire.nd cuprinde.dale şi bănci de o anumită formă sau culoare arbuşti tunşi diferite aran"amente din materiale inerte de te)turi şi culori #ariate. :n functie de mărimea acesteia respecti# de distanta de la !ard la constructie se poate adopta şi solutia de amena"are.rădina din spatele locuintei are at.specii ierboase arbusti#e sau lemnoase stand şi pietre un mic ba$in cu aspect natural o cascadă miniaturală. . :n ca$ul #e!etatiei speciile cel mai des utili$ate sunt speciile floricole perene !a$onul trandafirii arbuştii floriferi sau cei semper#irescenti de talie mică speciile a!atatoare 'liane sau specii anuale #olubile( pentru decorarea $idurilor per!olelor c&ioşcurilor şi treia"elor precum şi diferite specii cu port pendent sau specii de raşinoase.( acestea pot fi!rădina de fatada !rădina din spatele locuintei şi !rădina interioară.rădina de 4atada.ine. 4olutia de amena"are adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură folosindu/se diferite elemente nati#e.suprafete şi căi de acces suprafete %n!a$onate aran"amente florale arbori arbuşti şi liane mobilier de !rădină lămpi pitic per!ole şi treia"e cu plante cataratoare pentru reali$area umbrei c&ios) de !rădină ba$in cu peşti decorati#i piscină barbeMue mini!rădină de $ar$a#aturi minili#adă miniseră ma!a$ie de unelte padoc şi cuşca pentru c. 3entru unele !rădini interioare se poate adopta o solutie strict .ndite şi cunoscute datorită caracterului special al constructiilor %n care sunt reali$ate.t o functie estetică dar mai ales functionala fiind de fapt locul %n care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fata de pri#irile indiscrete. :n ca$ul unor locuinte dar şi a unor &oteluri spitale sedii de firme institutii sunt pre#ă$ute %n ar&itectura acestora unul sau mai multe spatii destinate amena"ărilor peisa!istice. :n această !rădină locatarii imobilului işi desfaşoara unele acti#itati precumodi&na pasi#ă sau acti#ă ser#itul mesei acti#itati de !rădinărit cititul diferite "ocuri %ndeletniciri arti$anale de de$#oltare a personalitatii %not '%n ca$ul e)istentei unui ba$in sau a unei piscine( etc.:n functie de po$itia fata de clădire 'locuinta sediu de firmă etc. 3entru spatiile lar!i se pot adopta diferite compo$itii inclusi# cea a unei ecranări #i$uale complete dinspre trotuar fie prin reali$area unui !ard #iu %nalt a unor !rupuri de specii semper#irescente sau a unei perdele de arbuşti inalti sau de liane. 4olutia de amena"are adoptată poate fi liberă sau !eometrică 'simetrică sau asimetrică( cu o compo$itie relati# simplă uşor de intretinut.

@actorul limitati# pentru reali$area acestor spatii #er$i este panta %n#elitorii acoperişului fiind de ma)im 1D/1GV e)ist. . Crassulaceae. :n ca$ul tuturor acestor tipuri de spatiu #erde este necesară de la bun %nceput cunoaşterea situatiei 'e)istenta şi po$itionarea( tuturor instalatiilor subterane ce deser#esc clădirea 'conducte de apă sau de !a$ metan instalatii electrice canali$ări(.t liniile ar&itecturale ale constructiei să se %mbine plăcut cu scena de peisa" creată. unele specii din fam. specii arbusti#e sau plante ierboase #olubile şi liane pentru decorarea $idurilor limitrofe acestor terase. 3este acesta se aşterne stratul fertil care are compo$itii diferite %n functie de speciile ce doresc a fi culti#ate astfel pentru speciile de plante #i#ace care %n mediul natural se de$#oltă pe soluri sc&eletice sau c&iar pe st. 4uprafata unei astfel de amena"ări #aria$ă de la cati#a metri patrati la $eci sau c&iar sute %n functie de clădirea respecti#ă şi de ceea ce doreşte să se reali$e$e. :n functie de caracteristicile lor acoperişurile #er$i pot fi intensi#e şi e)tensi#e0 cele intensi#e pre$intă o !rosime mică a stratului fertil '>/E cm( şi plante de talie mică şi de re!ulă nu sunt destinate accesului publicului şi a#. C&iar folosirea rocilor %n di#erse mărimi forme sau pro#eniente poate contribui la estetica compo$itiei alese.ncării sau de soluri sc&eletice 'fam. 8 primă conditie constructi#ă obli!atorie este dotarea terasei sau acoperişului respecti# cu o &idroi$olatie e)celentă durabilă şi de bună calitate odată instalat un astfel de spatiu #erde este dificil de a"uns la &idroi$olatie %n #ederea efectuării e#entualelor reparatii. 5rmea$ă un strat de separatie format din fibre minerale cu rolul de a retine o oarecare cantitate de apă necesară de$#oltării plantelor de a e#ita spălarea stratului fertil de către apa din precipitatii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se de$#oltă %n profun$ime. K. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se reali$at şi are %n !eneral costuri mari.ncării proportia pietrişului şi nisipului #a fi mai mare %n detrimentul păm. 3entru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil se recomandă acoperirea acestuia printre spatiile rămase libere %ntre plante cu pietris 'de tip sort( spărtură din diferite roci sau cu scoarta de copac tocată.nd doar rol ecolo!ic. sau numeroase alte specii floricole specii de !a$on 'fam. fam.ntului iar dacă se culti#ă specii mai pretentioase acest raport se in#ersea$ă. Brassicaceae sau Campanulaceae). Poaceae). 4e preferă totuşi infiintarea acestora pe acoperişuri de tip terasă.E. Saxifragaceae. 3este &idroi$olatie se aşterne un strat drenant de o constructie specială sau un strat mineral de o anumită !ranulatie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipitatii. Acoperişurile #er$i e)tensi#e sunt asemănătoare !rădinilor traditionale cu strat fertil mai !ros cu arbori şi arbuşti de talie mare alături de plante cu flori şi alei cu un sistem elaborat de iri!atie şi drena". Acoperişurile #er$i Acoperişurile #er$i 'eco/acoperişuri( repre$intă un tip aparte de spatiu #erde cu solutii constructi#e şi de amena"are comple)e. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele re$istente la secetă respecti# cele de st.nd totuşi solutii constructi#e şi pentru pante mai mari.!eometrică sau se pot adopta principiile !rădinilor miniaturale "apone$e astfel %nc.

Din suprafata acestor comple)e sporti#e spatiile #er$i propriu/$ise respecti# $onele acoperite cu #e!etatie detin minim 2DV şi au rolul de a separa diferite sectoare sporti#e de reali$are a unor #olume #e!etale de ec&ilibrare a suprafetelor desc&ise ale terenurilor sporti#e.1D.nă la 6/> G &a pentru G/1D mii de spectatori./G mii de spectatori p.ndu/se ca un bun strat termoi$olant.al an!a"atului sau functionarului 'firmă institutii administrati#e( al bolna#ului sau pacientului 'spitale policlinici cabinete( al muncitorului 'fabrici &ale ateliere( al proprietarului 'locuinta pri#ată(. 3rin punerea acestei cantitati de apă la dispo$itia stratului #e!etal al acoperişurilor #er$i şi prin procesele de e#apo/transpiratie specifice plantelor umiditatea aerului este ameliorată semnificati#0 / alături de celelalte tipuri de spatii #er$i prin dispo$itia acestora la inaltimi diferite acoperişurile #er$i contribuie la mărirea biodi#ersitatii %n localitati prin nişele ecolo!ice pe care le constituie pentru di#erse #ietuitoare0 / şi nu %n ultimul r.. Rolurile acestor acoperişuri #er$i sunt multiple/ prin crearea de asemenea amena"ări se mares te suprafata acoperită de #e!etatie dintr/un oraş un acoperis #erde poate fi uneori aproape e!al ca suprafata c&iar cu cea ocupată de respecti#a clădire fapt foarte important mai ales %n marile a!lomerări urbane0 / acestea retin diferite cantitati de praf diferite pulberi sau no)e contribuind %ntr/o oarecare măsură la purificarea atmosferei0 / reduc semnificati# temperatura aerului de la ni#elul acoperişului %n $ilele %nsorite fata de %n#elitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă0 / moderea$ă re!imul termic din %ncăperile situate la ultimul ni#el comport. Ca şi %n ca$ul !rădinilor interioare acoperişurile #er$i pot fi accesibile #i$itatorilor fiind dotate cu mic mobilier de !rădină cre.nd de functionalitatea spatiului respecti#. sau pot fi amena"ate doar pentru contemplare constituind un ambient deosebit pentru toate %ncăperile ce au ferestre spre portiunea respecti#ă de acoperis.nd prin rolul estetic şi peisa!istic deosebit influentea$a benefic confortul #i$ual şi cel psi&ic al omului respecti#.ndu/se spatii pentru odi&nă pentru ser#it ceaiul sau cafeaua etc.3entru utili$area speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale care să asi!ure un #olum edafic şi o stabilitate corespun$ătoare.uri. 3arcurile şi !rădinile sporti#e Acestea se amena"ea$ă %n cadrul comple)elor sporti#e şi constituie unitati de sine stătătoare. 4uprafata acestora #aria$ă de la 6 &a pentru . 4olutiile amena"istice se #or adopta %n functie de clădire de ambient şi nu %n ultimul r. :n toate ca$urile aceste spatii #er$i #or fi pre#ă$ute cu sisteme de iri!at pentru perioadele de #ară cu deficit de precipitatii. Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantitatii de ener!ie consumată pentru %ncăl$irea suplimentară a acestor %ncăperi iar #ara este eliminată supra%ncăl$irea aerului şi automat scăderea consumului de ener!ie al aparatelor de aer conditional / influentea$a %n mod po$iti# circuitul apei la ni#elul localitatilor prin retinerea %n procente %nsemnate a apei din precipitatii care %n mod normal era diri"ată prin sistemele de captare şi scur!ere %n canali$ările de e#acuare a apei plu#iale direct %n r. . K.

Toate aceste amena"ări sunt subordonate or!ani$ării functionale a parcului.D/. Wona pentru copiii de >/1D ani #or a#ea cca.te#a &ectare c.nă la 2 ani 2/K ani >/1D ani 11/1G ani separate prin #e!etatie. 2GDD m . 3entru reali$area unei perdele de protectie se recomandă plantarea perimetrului acestor $one cu arbori şi arbuşti. <e!etatia folosită #a fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III/a liane sau specii #olubile pentru %n#er$irea $idurilor precum şi specii floricole şi de !a$on. 4patiile #er$i pentru recrearea copiilor cel mai frec#ent se amplasea$ă %n interiorul cartierelor sau c#artalelor de locuinte unde distanta parcursă este c.stadion 'fotbal atletism( terenuri pentru diferite sporturi 'tenis #olei &andbal oină( ba$in acoperit sau %n aer liber '%not polo( diferite săli de sport '!imnastică arte martiale( clădiri administrati#e clădiri pentru #estiare !rupuri sanitare duşuri etc.rstă respecti#. Amena"ările peisa!istice constituie şi locul de odi&nă şi plimbare a sporti#ilor sau a #i$itatorilor #eniti pentru o anumită manifestare sporti#ă. 3entru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile aleile de acces #or fi dimensionate corespun$ător %n ceea ce pri#eşte numărul şi latimea %n functie de afluenta mare a publicului %n $ilele de competitii pentru a se reali$a flu)ul c.t mai facil.GD/KDV pentru #e!etatie .t posibil plantatiile reali$ate nu trebuie să umbrească suprafetele de sport şi să nu producă fructe ce pot murdări.t mai mică şi unde copiii sunt feriti de căile de acces auto sau %n cadrul scuarurilor !rădinilor publice sau a parcurilor %n care constituie sectoare de sine stătătoare. 4patiile #er$i pentru recrearea copiilor Acestea sunt amena"ări de mărimi diferite %n functie de ambientul %n care sunt amplasate de aria pe care o deser#esc şi de cate!oriile de #. K.rstă pentru care sunt dotate.nă la c. 4uprafata #aria$ă de la cca. p.GV pentru terenurile de "oacă H/1DV pentru alei şi . 4uprafetele %n!a$onate pre$intă procente %nsemnate.p.rstei precum şi un teren %nierbat pentru "ocul cu min!ea b. 4ectoarele pentru preşcolari #or a#ea minim 6DD m.4unt utili$ate numeroase plantatii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane #er$i de separare #i$uală precum şi numeroase aran"amente decorati#e cu specii floricole !a$on sau arbuşti dispuse %n aria intrărilor sau a $onelor intens frec#entate. 4unt e)cluse speciile cu re$istenta mecanică mică (Buxus senpervirens). fiind dotată cu terenuri pentru diferite "ocuri cu min!ea 'fotbal #olei basc&et tenis(. pentru o capacitate de cca. Terenul pe care se infiintea$a un astfel de parc trebuie să fie plan cu solul permeabil iar perimetral se reali$ea$ă o perdea de protectie cu precădere %mpotri#a #./GV alte constructii. 4istemati$area !enerală a parcului cuprinde. 1DDD m . 2D/6D copii şi #or fi dotate cu !roapă cu nisip lea!ăne balansoare tobo!ane bănci.rnă de ec&ilibru labirint.11. pentru 6D/GD copii cu dotări specifice #. 4tilul adoptat este cel mi)t cu forme şi trasee !eometrice %n "urul terenurilor şi constructiilor iar spre periferie se #or adopta trasee libere sinuoase iar #e!etatia dispusă liber şi constituită din specii locale. 1DD m . cu !&impi (Berberis . :n cadrul acestora se recomandă amena"area şi !ruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor cate!orii de #. Wona pentru copiii de 11/1G ani #a a#ea cca. 3e c.nturilor dominante.nd sunt %n afara localitatii ca$ %n care au caracter de tabără. Ca repartitie a suprafetelor pentru elementele constituti#e se consideră.

:n cartierele de locuit sau %n scuaruri aceste $one au ca dotări şi ec&ipamente pe cele obişnuite.. Robinia sp. Laburnum anagyroi es.t $one umbrite moderat destinate odi&nei c. Dar %n functie de microrelief de cadrul !eneral %n care este situat comple)ul de constructs al institutiei respecti#e se pot adopta diferite alte maniere de amena"are.n!ă clădiri #or fi amplasati astfel %nc.t pe partile sudice şi #estice ale constructiilor să poată umbri partial clasele prea %nsorite iar pe laturile estice şi nordice se #or amplasa %n dreptul portiunilor de $iduri fără ferestre.t şi $one %nsorite.!ropi cu nisip tobo!ane balansoare lea!ăne b.rnă pentru ec&ilibru spaliere labirinturi.. :n ca$ul taberelor dotările #or fi mult mai comple)e inclu$. 3rin dispunerea #e!etatiei lemnoase se reali$ea$ă at.n!ă constructiile specif ice destinate procesului didactic şi spatii #er$i cu diferite amena"ări necesare odi&nei şi rela)ării copiilor %n recreatii sau pentru desf4şurarea diferitelor acti#itati sporti#e sau didactice.t mai mare a $!omotului specific acestor acti#itati. 4patiile #er$i de pe teritoriul şcolilor !radinitelor şi creşelor Institutiile de educatie şi in#4t4mant pre$intă %n incinta aferentă pe l. 3erimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea #e!etală compactă cu rol de protectie %mpotri#a prafului a $!omotului şi a !a$elor.).). 4tilul adoptat de cele mai multe ori pentru $ona #erde din imediata #ecinătate a clădirii principale este cel !eometric cu alei ce con#er! spre intrările mai importante şi o a)ă principală de compo$itie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea %n incintă cu clădirea principală. cu frun$e flori fructe sau seminte cu !ust şi miros neplăcute sau care să fie to)ice (Taxus baccata. Amena"ările peisa!istice sunt reali$ate %ntr/o manieră liberă şi trebuie concepute astfel %nc. Arborii plantati l.nt. K.pelu$ele de !a$on ronduri rabate sau di#erse aran"amente floristice arbuşti semper#irescenti sau floriferi arbori de mărimea a III/a bănci un mic ba$in pre#ă$ut cu o f. 3entru numeroase unitati de in#atamant este necesară infiintarea unui sector pentru ştiintele naturii ce poate cuprinde.ndterenuri pentru diferite "ocuri sau sporturi e#entual un mic stadion pistă pentru aler!are pistă pentru patine cu rotile ba$in pentru %not alei pentru biciclete sau trotinete p. Din sortimentul de specii folosite %n aceste spatii #er$i se e)clud cele cu !&impi cele cu frun$e flori fructe sau seminte care murdăresc care au !ust neplăcut sau care sunt iritante sau otră#itoare.rtie pentru sc&iuri bob sau s4niut4 terenuri pentru "ocuri de masă bibliotecă #olantă teren pentru focul de tabără.1. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păte$e ("uglans sp.o mică li#adă arbuşti fructiferi !rădina de $ar$a#at plante te&nice medicinale şi melifere plante decorati#e sau c&iar o minicolectie dendrolo!ică sau floricolă.nă arte$iană un mic monument sau un bust corpuri de iluminat coşuri de !unoi etc. R!us typ!ina). Ca elemente pre$ente %n această $onă sunt.sp. .t să constituie o ambianta de bună dispo$itie prin #arietatea coloristică pentru anumite $one sau printr/un fond mai neutru pentru $onele cu dotări #iu colorate. Terenurile destinate acti#itatilor sporti#e sau pentru diferite "ocuri %n aer liber #or fi amplasate opus fata de sălile de clasă şi #or fi i$olate prin plantatii compacte pentru o reducere c.

3arterele cu flori şi pelu$ele de !a$on %n alternanta cu diferite !rupuri de arbori şi arbuşti #or măr!ini aleile pietonale şi #or fi dispuse cu precădere %n $onele intens frec#entate respecti# cea a intrărilor birourilor sau a celor re$er#ate pau$elor.ndu/se %n calcul influenta psi&ică mai ales a cromaticii acestora.nd ca dotări mese bănci coşuri de !unoi şi cişmea cu apă potabilă. de teren sporti# pentru fiecare ele#. spatiu #erde şi de 1 G m.n"eni deplasarea #e&iculelor cu !abarit mare.t mai bine rolul pe care/l au aceste cate!orii de institutii trebuie să dispună de un ambient c. :n şcoli se recomandă o normă de G m. Astfel %n %ntreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori #ii diferite cu rol stimulator iar pentru %ntreprinderile cu medii $!omotoase care obosesc ner#ii sau medii cu diferite radiatii luminoase care irită oc&ii se #or folosi plante cu flori ce au culori reci pasi#e cu rol calmant. 4peciile cu coroană lar!ă #or fi dispuse %n $onele lar!i neconditionate de pre$enta drumurilor de incintă.7bolna# pentru sanatorii sau statiuni balneoclimaterice ce sunt dispuse de re!ulă %n afara localitatilor. 4olutiile de amena"are #or folosi compo$itii simple cu forme şi spatii plăcute şi confortabile cu specii floricole a#.7bolna# pentru spitalele urbane şi de 1GD m. 4peciile floricole se #or ale!e %n functie de specificul proceselor de muncă lu. K. pentru copii de 2/K ani. . Componenta cea mai importantă cu cel mai mare impact peisa!istic este #e!etatia lemnoasă care #a fi dispusă pe %ntre! teritoriul iar acolo unde spatiul permite suprafetele cu #e!etatie lemnoasă #or fi c.t mai compacte.t mai plăcut pentru salariati.t mai mari şi c.G m. Aceste $one #or fi pre#ă$ute cu pelu$e de !a$on rabate de flori !rupuri de arbuşti dar şi de arbori care #or umbri partial mesele şi băncile. 4peciile folosite #or a#ea coroana %n!ustă şi %naltă pentru a nu st. Căile de acces auto #or fi măr!inite de arbori cu e)ceptia intersectiilor unde #or lipsi sau #or fi inlocuiti cu arbuşti de talie mică pentru mărirea !radului de #i$ibilitate. Amena"area acestor spatii #er$i urmareşte reali$area unui ansamblu unitar functional şi estetic. pentru copii mai mici de 2 ani 'creşe şi cămine( şi de . K. 4patiile #er$i din incinta spitalelor sanatoriilor şi statiunilor 3entru a/şi putea %ndeplini c.16. 4patiile #er$i din incinta %ntreprinderilor De cele mai multe ori %ntreprinderile dispun de $one lar!i %n care se pot amena"a spatii #er$i ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instalatiilor de a diminua poluarea fonică fi$ică şi c&imică specifică diferitelor %ntreprinderi şi de a crea un cadru c.t mai curat şi mai sănătos. Aceste spatii #er$i trebuie să asi!ure conditii prielnice de recuperare şi refacere a sanatatii diferitelor cate!orii de bolna#i.12.Normele indicate pentru un copil sunt de .nd culori liniştitoare calmante precum şi obiecte din materiale calde familiare. Normele recomandate sunt de >D m. De asemenea se amena"ea$ă şi locuri pentru pau$a de masă şi odi&nă a#.D m .

4patiile #er$i din incinta cimitirelor Adesea datorită lipsei de spatiu numeroase cimitire au amena"ări peisa!istice sumare reduse doar la aliniamente de arbori dispuse %n lun!ul aleilor principale sau %n "urul edificiului central constituit din biserică capelă sau un monument memorial.ni sau de alte nationalitati di#erşilor eroi ce au murit pentru o anumită cau$ă.ntătoare.tei castani porceşti paltini artar american.ni se foloseşte !enul romantic. Astfel se amena"ea$ă $one sau colturi liniştite %n mi"locul unor !rupuri de arbori de arbuşti sau astfel de spatii %ncon"urate de treia"e cu plante cataratoare. 3arterele cu flori cu nuante reci pasi#e au un efect psi&olo!ic important asupra pacientilor influentand benefic recuperarea acestora. K. Cu a"utorul #e!etatiei lemnoase sau a diferitelor c&ioşcuri treia"e sau per!ole acoperite cu liane se reali$ea$ă $one umbrite necesare bolna#ilor dispuse %n alternanta cu $onele %nsorite. :n această $onă sunt pre$ente partere de flori sau c&iar diferite aran"amente floristice mai rafinate. De asemenea se recomandă reali$area de terenuri umbrite sau %nsorite pentru !imnastică sau sporturi uşoare ba$in de %not cu pla"ă %nsorită sau semiumbrită cu band şi şe$lon!uri.ntului atenuarea $!omotului de la e#entualele surse din "ur purificarea aerului separarea incintei fata de #ecinatatile incompatibile delimitarea şi mascarea sectoarelor administrati#e separarea diferitelor amena"ări precum parcări drumuri interioare de acces auto etc. :n functie de destinatia institutiilor respecti#e de afectiunile care se tratea$ă %n cadrul acestora spatiile #er$i aferente #or a#ea un specific propriu. Dacă spatiul permite se pot amena"a #oliere cu păsări decorati#e sau cu păsări c.<e!etatia lemnoasă detine un procent important din suprafata spatiului #erde a#.1G. 3lanul de sistemati$are al unui cimitir este bine or!ani$at de re!ulă fiind conceput %n manieră !eometrică cu alei şi căi de acces paralele subordonate fata de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. 4e recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce de!a"ă uleiuri eterice a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice cantonate %n special %n $onele de odi&nă pasi#ă 'bănci c&ioşcuri(. Cimitirele mari centrale pre$intă şi o $onă bine delimitată numită *cimitirul eroilor+ care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor rom. 3entru institutiile %n care sunt tratati bolna#ii ce suferă de surmena" sau de oboseală se amena"ea$ă locuri de odi&nă cu #ederi panoramice cu o!lin$i de apă ce au efect odi&nitor şi rela)ant precum şi per!ole cu #ita de #ie !licină sau trandafiri. Astfel de la intrarea principală sau de la biserică pornesc mai multe alei rectilinii sau %n sens radial flancate de plantatii sobre sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti sau c&iar !arduri #ii din specii semper#irescente. Nelipsite #or fi şi suprafetele mari acoperite cu !a$on precum şi parterele cu flori ce au efect liniştitor. Aleile #or fi c. 3entru sanatoriile cardiolo!ice se #a folosi !enul liniştit al peisa"ului. @rec#ent pentru aceste plantatii sunt folosite specii de tuia c&iparoşi cimişir tisă molid brad dar şi specii de foioase precum. 3otecile şi aleile #or a#ea pante uşoare şi #or fi partial umbrite. 3e suprafata spatiului #erde se #or afla c&ioşcuri pentru odi&nă acoperite cu plante a!atatoare se #or amena"a poieni umbrite sau semiumbrite pre#ă$ute cu &amacuri sau şe$lon!uri.t mai ori$ontale sau #or a#ea o %nclinare mică fa#orabilă plimbărilor de fortificare a inimi. . :n ca$ul institutiilor curati#e pentru bolna#ii de plăm.nd un rol important %n micşorarea #ite$ei #.

Amplasarea unei !rădini botanice se #a reali$a %n aşa fel %nc.ntat se e)ecută lucrări de e)ca#are de talu$are sau de inaltare a unor $one pentru reali$area acestor deni#elări.t mai departe de $onele industriale sau de alte elemente inde$irabile '!roapă de !unoi &alde surse de $!omot puternic(. Lupinus sp.t mai diferite corespun$ătoare di#erselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambiante care să su!ere$e medii naturale sau scene de peisa" specifice terenul pe care se reali$ea$ă o !rădină botanică trebuie să aibă un microrelief c.1.t mai #ariat cu multe deni#elări şi obli!atoriu cel putin un curs de apă. 9icrorelieful utilitatile şi căile de acces influentea$a or!ani$area !rădinii botanice pe sectoare.t să fie c.. sasc&iul (%inca minor).3erimetrul se recomandă să fie %mpre"muit cu un !ard #iu din specii semper#irescente şi e#entual cu un aliniament de arbori de mărimea a III/a.nd o &artă clară cu sectoarele şi constructiile pre$ente aici precum şi cu po$itia %n care se află #i$itatorul %n acel moment.trandafirii %n special cei urcători şi cei din !rupa 3olianta caprifoiul (Lonicera #aponica). ti arborii fiind e#itati datorită actiunii nefa#orabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii.la cunoaşterea florei auto&tone şi a celei din alte re!iuni la aclimati$area diferitelor specii %n #ederea introducerii %n cultură la instruirea cultural/educati#ă a populatiei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odi&na publicului lar!. Accesul #i$itatorilor trebuie să fie comod să poată fi reali$at pe "os sau dacă distanta fata de centrul populat este mai mare să e)iste mi"loace de transport %n comun. Conceperea şi reali$area !rădinilor botanice sunt reali$ate astfel %nc. Paeonia sp. Convallaria ma#alis etc.(. C!rysant!emum sp. Ca specii lemnoase frec#ent folosite %n afară de cele amintite sunt. (ster sp. iedera ($e era !elix). Grădinile botanice Repre$intă teritorii de diferite mărimi situate %n intra#ilan sau %n e)tra#ilan care adăpostesc colectii de plante reali$ate %n principal %n scop ştiintific dar şi cultural/ educati# de recreare sanitar şi decorati#.. 8rice !rădină botanică trebuie să aibă o sistemati$are "udicioasă a teritoriului infiintandu/se %n acest scop diferite sectoare amena"ate după diferite criterii.1K. <e!etatia lemnoasă dintre locurile de #eci este constituită din arbus. Reali$area acestor colectii de plante ser#eşte..t functia ştiintifica să se %mbine cu cea educati#ă sanitară de recreare şi decorati#ă. :n acest sens este obli!atorie po$itionarea de panouri e)plicati#e mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare dar şi %n punctele c&eie de ma)imă circulatie fiecare panou a#. 4patiile #er$i cu profil speciali$at K. 3entru reali$area de microstatiuni c.după $onele !eo!rafice ale tarii sau ale Globului după considerente ştiintifice 'ta)onomice( după importanta decorati#ă alimentară industrială sau medicinală a plantelor după conceptiile . Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice ce nu necesită conditii deosebite de cultură şi %n!ri"ire (&ris sp. :n ca$ul %n care terenul nu este prea frăm. 'arcissus sp.t elemente ale florei auto&tone c. Sempervivum sp.1K. 4istemul de drumuri alei şi poteci trebuie să asi!ure #i$itatorului accesul %n toate $onele şi parcur!erea unor trasee #ariate fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. K.t şi ale florei e)otice din cele mai %ndepărtate colturi ale Lumii.. Aici sunt reunite at. Se um sp.

şi modalitatile de reali$are a !rădinilor unei epoci sau a unei culturi 'tipuri de !rădini( etc. şi compartimente ale diferitelor !rupe de soiuri 'nobili en!le$eşti urcători 3olianta de parc &ibri$i 3olianta &ibri$i floribunda etc. :n sectorul 4lorei "o0@niei sunt pre$entate plante specifice diferitelor re!iuni forme de relief sau a celor mai importante unitati de #e!etatie. Reali$area plantatiilor floricole %n acest sector tine cont de asi!urarea continuitati %nfloririi folosindu/se succesi# specii cu %nflorire pre#ernală #ernală esti#ală sau autumnală. @iecare plantă sau !rup de plante pre$intă panouri cu e)plicatii cu pri#ire la calitatile şi intrebuintarile specifice.lnite cel mai des %n sistemati$area unei !rădini botanice se e#identia$asectorul plantelor decorati#e ro$ariu/ul sectorul florei diferitelor $one !eo!rafice sectorul plantelor spontane folositoare sectorul plantelor de cultură sectorul sistematic sectorul plantelor ac#atice !rădina "apone$ă serele sectorul administrati#. 3e l.compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisa" numit şi colectia botanică %n care se !ăsesc speciile spontane ale !enului Rosa. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală fie %n fata clădirilor importante 'birouri mu$eu ierbar( fie se desfaşoara %ntre cele două elemente. ro$ariul sau sectorul trandafirilor este reali$at după principii sistematice e)ist. 3entru reali$area unei di#ersitati te)turale sau cromatice c&iar %n interiorul colectiei de trandafiri sunt frec#ent utili$ati arbuştii semper#irescenti de talie mică sau c&iar mici !rupuri de conifere. "ozariu3ul. Aici sunt puse %n atentia publicului plante care %n mod normal răm. :n sectorul 4lorei .n neobser#ate %n natură de către oameni.spaliere per!ole treia"e di#erse suporturi sau c&iar $iduri.lo/ului.n!ă marea ma"oritate a speciilor e)otice plantate care re$istă la conditiile climatice locale pot fi culti#ate şi specii sensibile la fri! dar %n containere #ara %n!ropate %n sol la e)terior şi iarna prote"ate %n spatii adăpostite respecti# %n sere %ncăl$ite sau semi%ncăl$ite.nă la cele superioare 'ultimele fiind . Acest sector este destinat %n principal lectiilor %n natură or!ani$ate de cadrele didactice din şcoli licee sau a alte unitati de in#atamant dar şi publicului lar!. !rupea$ă specii de plante culti#ate ce au intrebuintari %n diferite ramuri ale acti#itatii umane. Sectorul plantelor de cultură.nd cu sfarşitul lunii mai şi p. Acest sector pre$intă un ma)im de interes %ncep. Ca sectoare %nt. :n sectorul siste0atic sunt reunite specii dintre cele mai diferite aran"ate %n functie de ta)onomia re!nului #e!etal de la cele inferioare cu o or!ani$are mai simplă 'de obicei de la muşc&i şi feri!i( p. sunt reunite speciile dintr/un anumit continent sau o anumită re!iune 'flora mediteraneană flora Asiei etc.nd %n cadrul acestuia diferite compartimente precum.(. e#identia$a specii #e!etale #aloroase din tara noastră ce au di#erse intrebuintari. Acest sector pre$intă cel mai #ariat microrelief şi implicit e)po$itii foarte diferite pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor mai ales %n ceea ce pri#eşte altitudinea. Sectorul plantelor spontane 4olositoare. Aici se re!ăsesc plante alimentare 'cereale le!uminoase plante aromatice rădăcinoase( melifere te&nice medicinale etc.nă %n octombrie. Ca solutii de amena"are se adoptă o compo$itie !eometrică ar&itecturală ce fa#ori$ea$ă dispunerea sistemati$ată a soiurilor de trandafiri folosindu/se diferite dotări specifice !rupelor de soiuri. Ansamblul peisa!istic al ro$ariului este reali$at cu a"utorul arborilor şi arbuştilor ce %ntră %n componenta fundalurilor şi %ncadrărilor ce au drept scop e#identierea cromaticii sau &abitusului diferitelor soiuri.(. Aici sunt culti#ate speciile de plante cu cel mai mare efect decorati# sub formă de aran"amente florale minutios concepute precum şi arbuşti floriferi sau semper#irescenti sau arbori cu efect decorati# deosebit.

nd celelalte sectoare 'e)terioare( nu mai au atracti#itatea din timpul primă#erii #erii sau toamnei. 4istemati$area colectiei implică reali$area diferitelor sectoare ce !rupea$ă speciile forestiere %n functie de conditiile ecolo!ice pe care le reclamă sau mai rar după $ona !eo!rafică de pro#enienta. este dispus de re!ulă %n apropierea intrării principale şi adaposteşte colectii de plante e)otice.. Acest sector pre$intă un interes ridicat %n special iarna c. Acest comple) pre$intă sere de dimensiuni diferite %n functie de dimensiunile speciilor !ă$duite acestea fiind !rupate după cerintele ecolo!ice. K. Aceste colectii dendrolo!ice constituie locul unde se reali$ea$ă primele %ncercări de aclimati$are a speciilor forestiere de interes forestier ornamental industrial sau alimentar.t mai diferite necesare aclimati$ării şi culti#ării numeroaselor specii lemnoase auto&tone şi e)otice. . <e!etatia forestieră spontană ce a constituit nucleul infiintarii colectiei ocupă procente importante şi conferă nota !enerală a arboretumului.nd multe din speciile #e!etale tropicale %nfloresc şi c. este un sector aproape nelipsit din orice !rădină botanică amena"ările de aici fiind reali$ate %n maniera stilului sino/"apone$ fiind folosite specii lemnoase din E)tremul 8rient ambianta fiind puternic marcată de elemente de ar&itectură proprii acestor culturi. Cursurile şi suprafetele de apă constituie elemente importante %n reali$area de statiuni de luncă sau a unor peisa"e deosebite.te#a $eci de &ectare şi pre$intă un microrelief #ariabil pentru reali$area de microstatiuni c. .nd cu functia decorati#ă.te#a &ectare la c. Sectorul plantelor acvatice se pre$intă sub forma unui ba$in sau comple) de ba$ine %n care sunt create conditii c. Co0ple>ul de sere.t mai propice de$#oltării speciilor proprii mediului mlaştinos sau ac#atic.rădina japoneză. 4uprafata acestor colectii #aria$ă de la c.. 3arcurile şi !rădinile dendrolo!ice 3arcurile dendrolo!ice 'arboretumuri( şi !rădinile dendrolo!ice repre$intă colectii de specii lemnoase 'arbori arbuşti şi liane( reali$ate %n scop ştiintific didactic decorati# şi recreati#.monocotiledonatele(.tropicale subtropicale mediteraneene sau din alte re!iuni calde ale Globului. Ca sectoare specifice se pot aminti.sera palmarium sera cactuşilor şi a plantelor suculente din re!iunile deşertice sera or&ideelor şi a plantelor epifite sera plantelor din re!iune mediteraneană sera a$aleelor şi cameliilor sera plantelor ac#atice tropicale sera inmultitor sera colectiilor sera re$er#ată e)po$itiilor florale.1K.pa#ilion de ser#it ceaiul lanterne de piatră poartă torrii pod arcuit din piatră pasul c&ine$esc din dale de piatră e#entual un mic templu şi nelipsitul ba$in cu lotuşi şi peşti decorati#i.#e!etatie initiala pădure de raşinoase pădure de foioase pădure mi)tă colectie de trandafiri pepinieră pa"işti clădiri administrati#e uneori c&iar un miniparc $oolo!ic. Astfel se deosebesc. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau ele#ilor şi studentilor ce in#ata %n unitati cu profil biolo!ic. 3rin structura prin solutiile de amena"are adoptate prin uni#ersul #e!etal pe care %l reunesc cu scopul de a/l oferi #i$itatorilor sub forma diferitelor *spectacole de formă şi culoare+ !rădinile botanice %mbină functia de conser#are a diferitelor specii #e!etale 'rare sau periclitate( cu cea de educare a publicul şi de culti#area acestuia pentru frumos cu cea de recrearea a populatiei şi nu %n ultimul r.

Noile norme de creştere şi %n!ri"ire a animalelor sălbatice %n !rădinile $oolo!ice inter$ic tinerea acestora %n conditiile improprii ale spatiilor mici str. =unedoara( infiintat la %nceputul sec. . al ??/lea cu o suprafata de .nd o suprafata de 6H G &a0 / arboretumul Dofteana '"ud. Timis.2. Dintre cele mai importante parcuri şi !rădini dendrolo!ice din tara noastră %n ceea ce pri#eşte frumusetea #ec&imea şi mărimea colectiilor pot fi amintite/ arboretumul 4imeria '"ud. '"ud. al ?<III/lea a#. Delimitările şi separarea %ntre diferite sectoare se reali$ea$ă prin plantatii masi#e de arbori şi arbuşti perdele sau !arduri mascate cu liane. <ecinatatile nu trebuie să fie inde$irabile să nu e)iste $one industriale !ropi de !unoi sau instalatii cu influente noci#e asupra faunei adăpostite. 3e ansamblu #e!etatia lemnoasă şi ierboasă trebuie să ocupe suprafete importante pentru a completa ambientul a masca $idurile inestetice constructiile sau $onele administrati#e ce ser#esc la %n!ri"irea animalelor şi intretinerea instalatiilor respecti#e.t mai natural speciei respecti#e pentru asi!urarea umbrei pe timp de #ară pentru mărirea #alorii estetice a acestor spatii pentru mascarea adăposturilor şi refu!iilor unor specii de animale. .( infiintat %n 1EDE cu o suprafata de KD &a0 / !rădina dendrolo!ică 9acea '"ud.D G &a0 K.mte de tipul cuştilor cu !ratii şi reclamă obli!ati#itatea creării de spatii lar!i de tip *microbiotop sau mini&abitat+ %n care să fie redat c.educarea şi imbo!atirea cunoştintelor oamenilor de orice #.t şi pentru amena"ările specifice faunei ac#atice. :n ca$ul păsărilor $burătoare este necesară construirea de #oliere lar!i care să permită o oarecare mişcare de $bor acestora.acău( infiintat %n 1HHD a#.De re!ulă solutiile amena"istice adoptate sunt %n maniera stilului peisa!er fiind conditionate de e)istenta #e!etatiei initiate şi de microrelieful teritoriului.ncării #e!etatie specifică( şi la care separarea fata de #i$itatori să se reali$e$e prin diferente de ni#el sau şanturi cu apă. 9ulte spatii destinate animalelor sunt pre#ă$ute %n mod obli!atoriu cu diferite plantatii de arbori arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu c.t mai lar!i care adăpostesc colectii de animale din di#erse re!iuni ale Lumii a#. Arad( infiintata la %nceputul sec. .a$os.acău( infiintat %n 1EDH cu o suprafata de 26 &a0 / arboretumul .t ca sursă de apă c.1K.nd o suprafata de >D &a0 / arboretumul =emeius.nd %n acest sens %n!rădiri clădiri şi instalatii special reali$ate acestui scop. Grădinile şi parcurile $oolo!ice Acestea repre$intă teritorii de recomandat c.rstă satisfacerea curio$itatii oamenilor cu pri#ire la lumea animală aclimati$area unor animale e)otice importante din punct de #edere economic păstrarea unor e)emplare #ii ale unor specii periclitate %n %ncercarea de inmultire %n capti#itate a acestora reali$area de către biolo!i a obser#atiilor cu pri#ire la biolo!ia şi comportamentul unor specii. Amplasarea colectiilor de animale se recomandă să se reali$e$e %n afara perimetrului construibil de preferabil %ntr/un masi# forestier şi %n apropierea unei ape cur!ătoare care #a fi folosită at. 4copul acestor !rădini sau parcuri $oolo!ice este multiplu. '"ud.t mai fidel a unui colt din mediul natural al speciei respecti#e '!rote ba$ine curs de apă st.

elefanti dromaderi !irafele bi#oli $imbrii etc.( sau animale din acelaşi tip de &abitat 'de baltă alpin şi subalpin etc.0 / sectorul re$er#at pentru antilope caprine o#ine lama şi alpaca0 / sectorul primatelor ce cuprind at.Distanta fata de localitate nu trebuie să fie prea mică pentru ca e#entualele mirosuri ur. Accesul trebuie să fie posibil şi cu a"utorul mi"loacelor de transport public care asi!ură accesul unui se!ment important de #i$itatori. 4uprafata unui sector se corelea$ă cu talia şi numărul ma)im al animalelor ce se urmareşte a fi !ă$duite. despartite de #i$itatori prin canale cu apă şi diferenta de ni#el0 / sectorul felinelor şi carni#orelor mici ce adăpostesc pisici sălbatice raşi #ulpi lupi c.#ulturi uli şoimi şi pentru răpitoarele de noapte cum sunt bufnite cucu#ele ciufi0 / sectorul păsărilor de baltă fie cu #oliere foarte mari pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta 'ber$e st.t mai apropiată de re!iunile de ori!ine ale animalelor.nci trunc&iuri de arbori pentru diferite specii de urşi0 / sectorul marilor ierbi#ore %n care sunt !a$duiti. 4patiile re$er#ate animalelor #or fi pre#ă$ute cu #e!etatie %n special forestieră c. @iecare sector #a cuprinde spatii ce adăpostesc animale %nrudite 'ierbi#ore mari ierbi#ore mici carni#ore mici !alinacee etc.(.papa!ali canari cinte$e mierle !rauri etc./ sectorul cer#idelor şi cabalinelor %n care sunt amena"ate tarcuri lar!i cu #e!etatie ierboasă şi lemnoasă care să permită o mare libertate de mişcare e)emplarelor de cerb carpatin cerb lopătar elan ren căprior cai sălbatici $ebre asini etc. Numărul şi tipurile de sectoare ale unei !rădini $oolo!ice #aria$ă %n functie de mărimea teritoriului de numărul de specii de amena"ările respecti#e.rci cormorani mici palmipede pescaruşi etc.ini din!o "deri etc. De asemenea distanta nu trebuie să fie prea mare pentru a nu constitui un impediment %n #i$itarea acesteia pentru #i$itatorii ce ale! accesul pe "os prin plimbare.te sau $!omotele produse de unele animale să nu deran"e$e populatia din mar!inea centrului populat. :n ceea ce pri#eşte sectoarele ce se pot reali$a pot fi amintite/ sectorul reptilelor constituit dintr/o clădire %n care sunt amena"ate #i#arii unde sunt reproduse conditiile de temperatură umiditate iluminare şi c&iar #e!etatia caracteristică mediilor diferitelor specii de.0 / sectorul urşilor cu microbiotopuri amena"ate cu !rotă ba$in st.broaşte testoase şoparle i!uane cameleoni şerpi sau crocodili0 / sectorul !alinaceelor şi columbidelor ce cuprinde #oliere cu fa$ani !ăini de ornament păuni bibilici porumbei sălbatici sau de ornament turturele0 / sectorul păsărilor răpitoare cu #oliere pentru răpitoare de $i precum.t şi spatii lar!i %n aer liber pentru se$onul esti#al0 .0 / sectorul felinelor mari cu $one lar!i amena"ate pentru ti!ri lei pantere pume !&epar$i etc.( sau spatii desc&ise libere cu luciu de apă şi #e!etatie specifică pentru speciile care nu pot părăsi locul datorită fie dimensiunilor mari 'necesită un spatiu foarte mare pentru decolare( fie faptului că sunt semi%mbl.n$ite precum lebedele pelicanii !aştele unele specii de rate.t spatii adăpostite şi %ncăl$ite pentru tinerea acestora %n se$onul &ibernal c. / sectorul strutilor pre#ă$ut cu tarcuri lar!i descoperite pentru se$onul cald şi padocuri acoperite pentru se$onul rece0 / sectorul păsărilor tropicale sensibile repre$entat printr/o clădire şi c&iar unele sere cu #oliere şi #e!etatie pentru mentinerea %n conditii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări e)otice precum.

. :n unele situatii poate fi reali$at şi un miniparc $oolo!ic care să !ă$duiască specii locale de importanta cine!etică. Aleile se dimensionea$ă %n functie de flu)ul ma)im de #i$itatori pentru e#itarea a!lomeratiei %n $onele intens solicitate iar traseele indicate trebuie să permită publicului #i$ionarea e)ponatelor %ntr/o succesiune lo!ică fără prea multe suprapuneri sau incrucis. :n toate $onele parcului trebuie să prime$e spatiile #er$i acestea fiind cele care contribuie %n cea mai mare măsură la frumusetea unei !rădini $oolo!ice indiferent de amena"ările reali$ate şi speciile !ă$duite aici.ndu/se de!radarea cadrului natural sau e#entualele discrepante %ntre acesta şi diferite constructii.ni cişmele cu apă potabilă toalete ecolo!ice. :n functie de acti#itatile ce urmea$ă a se desfaşura %n cadrul acestor păduri de recreare şi amena"ările pot fi de maniere şi comple)itati diferite fapt ce se răsf r.nt.t mai plăcute pentru #i$itatori. Amena"ările şi transformările reali$ate %n cadrul acestor păduri se fac cu inter#entii minime asupra elementelor naturale e#it. 3ăduri de recreare 3ădurile de recreare sunt situate %n afara perimetrului construibil dar %n ra$a de deser#ire a localitatii şi sunt repre$entate prin masi#e forestiere mai mari de 1DD &a %n care sunt reali$ate diferite amena"ări şi instalatii necesare recreării locuitorilor. Alte amena"ări pot cuprinde c&ioşcuri pentru odi&nă suprafete pentru diferite sporturi sau acti#itati f. :n unele portiuni ale pădurii/parc mediul este partial artificiali$at prin reali$area de alei pietonale acoperite cu pietre nisip sau alte materiale locale a unor pelu$e %ntinse de !a$on prin reali$area de !rupuri sau a diferitelor compo$itii cu arbori şi arbuşti ornamentali sau a aran"amentelor florale.ncare acestora. K. C&ioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul a#.3e l.parcul forestier pădurea/parc sau parcul/pădure şi pădurea de recreare sau pădure de a!rement. @rec#entarea acestei păduri de către locuitori are ma)imul la sfarşitul săptăm.nd produse care să nu dăune$e animalelor deoarece multi #i$itatori pentru a atra!e animalele sunt tentati să ofere m. Wona perimetrală se recomandă să dispună de o centură #erde formată din plantatii forestiere cu rol principal de protectie %mpotri#a #.nd colectii şi e)po$itii de anatomie comparată de $oolo!ie de entomolo!ie etc.1>. Aceasta pre$intă o retea de drumuri rustice poteci şi alei de plimbare care să nu depaşeasca 6V.nii sau %n $ilele nationale de sărbătoare.nturilor dominante a e#entualelor surse de poluare de atenuare a $!omotelor spre incinta şi dinspre incinta !rădinii de purificare a aerului etc.n!e şi asupra titulaturii acestor păduri. Amena"ările necesare odi&nei 'băncile( #or fi pre$ente %n toate sectoarele. Astfel se deosebesc.n!ă aceste dotări %n care #i$itatorul #ede animalele #ii %n mişcare pot e)ista %n incintă şi mu$ee a#.ari. Pădurea3parc 'parcul forestier parcul/pădure( este situată %n imediata #ecinătate a perimetrului construibil este constituită dintr/o $onă forestieră intens frec#entată de locuitorii oraşului datorită unui obiecti# interesant sau pitoresc precum. :n $ona intrării principale şi nu numai se #or pre#ede spatii lar!i care să permită reali$area de amena"ări peisa!istice corespun$ătoare creării unei ambiante c.un lac un curs de apă un sit istoric 'ruinele unei cetati( un punct de bel#edere asupra oraşului.

Indiferent de specificul pădurilor de recreare de nomenclatura adoptată sau de obiecti#ele de interes aferente acestora se recomandă delimitarea următoarelor $one$ona de primire şi odi&nă $ona pentru plimbare şi $ona de re!enerare a arboretelor. Pădurea de recreare.1>. Distanta la care se recomandă a fi situate pădurile/parc fata de centrul populat este de D/. Cu c.n!ă masi#ele forestiere respecti#e şi diferite locuri de a!rement situate pe malul unui lac a unui r. numită impropriu pădure de a!rement cuprinde pe l. K. 3rintre dotările şi comple)ele de a!rement frec#ent %nt.t mai uşor şi comod.lnite aici pot fi ştrandurile şi campin!urile. Distanta la care sunt situate pădurile de a!rement fata de oraşe se situea$ă %n inter#alul K/GD Cm. De asemenea se iau %n considerare şi posibilitatile reali$ării de amena"ări pentru practicarea diferitelor acti#itati c.t şi costurile minime pentru in#estitiile ce trebuie reali$ate %n acest scop. &a pentru celelalte oraşe.t amena"ările #or necesita in#estitii mai mici aceste terenuri fiind indicate pentru campin!uri tabere şcolare $one de picnic terenuri sporti#e etc.t terenul are o pantă mai mică cu at. Ca obiecti#e de interes pentru publicul lar! pot fi amena"ate. Norma recomandată pentru fiecare 1DDD de locuitori la aceste păduri se recomandă să fie de 1H &a %n ca$ul municipiilor şi reşedintelor de "udet şi de 1. .Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depaşeasca 2D/>D locuitori7&a %n ca$ contrar mediul forestier %nre!istr. Distanta la care se reali$ea$ă aceste amena"ări trebuie stabilită astfel %nc.u %n unele $one de interes curati# balnear 'i$#oare minerale i$#oare termale etc.t timpul de transport cu mi"loacele de transport %n comun să fie de 1 G/. Aceste terenuri sunt ideale pentru p.D 1m. Confi!uratia si %nclinarea terenului determină %n cea mai mare măsură tipurile de amena"ări şi costurile pentru constructia acestora.1.rtii pentru sporturi de iarnă terenuri de tenis sau de fotbal lac folosit pentru bărci #ara şi pentru patina" iarna piste pentru biciclete sau pentru role etc. 5nele elemente naturale precum mlas.t terenul este mai %nclinat costurile in#estitiilor pentru amena"ări #or fi mai mari respecti#. tinile st. Astfel cu c. Criterii pri#ind ale!erea teritoriilor destinate recreării La ale!erea teritoriilor %n #ederea amena"ării %n scopuri recreati#e se preferă $onele cu #e!etatie forestieră dar c&iar şi %n ca$ul celor fără această #e!etatie se pot reali$a plantatii care %n timp işi #or e)ercita functiile specifice.fundatii mai profunde pentru clădiri $iduri de spri"in sau alte sisteme pentru pre#enirea alunecărilor de teren căi de acces cu trasee mai lun!i. 5n rol important %n ale!erea locului pentru aceste obiecti#e %l au şi 4actorii 4izici9 confi!uratia şi %nclinarea terenului e)po$itia po$itia pe #ersant topoclimatul solul &idro!rafia şi en#ironnement/ul. Amena"ările de tipul campin!urilor picnicurilor sau $onelor pentru plimbări reclamă obli!atoriu e)istenta #e!etatiei lemnoase iar cele de tipul &ipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane lipsite de #e!etatia forestieră.rtiile de sc&i telescaune telecabine puncte de bel#edere etc.ncile fale$ele sau malurile abrupte $onele nisipoase pot constitui incon#eniente pentru amena"area $onei respecti#e sau dimpotri#ă c&iar atractii pentru publicul lar!. ore iar accesul să fie c.p.( sau de interes turistic.nd o puternică de!radare.

Terenurile cu e)po$itie estică sunt %nsorite dimineata ceea ce %nseamnă că roua se #a ridica mai repede iar pelu$ele sau alte suprafete se #or $#. 3o$itia pe #ersant determină mişcarile $ilnice ale aerului timpul de e)punere la ra$ele 4oarelui şi mersul diurn al temperaturii. Tot %n acest sens este necesară reali$area unei retele de drenare şi eliminare a apei %n e)ces. Tot pentru aceste tipuri de instalatii sunt fa#orabile şi $onele cu orientare #estică care #or fi puternic %nsorite at.nt. Treimea inferioară a #ersantilor pre$intă un drena" slab al aerului este mai rece şi mai umedă mai umbrită dar este mai ferită fata de #. 3ortiunea mediană 'treimea mi"locie( a #ersantului are o bună #entilatie a aerului datorită bri$ei de munte 'curenti ascendenti dimineata şi curenti descendenti seara( temperaturile sunt moderate fără e)treme mari iar solul este mai putin umed oferind pe ansamblu cele mai bune conditii de amena"are %n scopuri recreati#e şi de odi&nă. Cu pri#ire la mişcarile aerului această $onă este cea mai e)pusă #.rtiile de sc&i sau de sanie sunt afectate de #. Cantitatea precipitatiilor şi implicit umiditatea atmosferică influentea$a indirect fa#orabilitatea anumitor $one. :n acest sens sunt necesare instalatii de iri!are a suprafetelor %n!a$onate a aran"amentelor florale sau c&iar a !rupurilor de arbuşti şi arbori.nt care prin fenomenul de .ntarea şi uscarea unor suprafete pot fi fa#ori$ate şi prin ale!erea de terenuri e)puse ra$elor de soare sau prin %ndepărtarea #e!etatiei forestiere pe anumite $one.t şi amplasarea clădirilor dotărilor sau diferitelor ec&ipamente fiind adaptate uneori c&iar şi liniile ar&itecturale ale constructiilor. La celălalt pol se situea$ă $onele %n care se %nre!istrea$ă precipitatii foarte putine fapt ce determină aparitia altor factori de disconfort precum.ndu/se #alori mari $iua şi mici noaptea. Astfel de locatii sunt potri#ite pentru campin!uri sau tabere şcolare %n care acti#itatile %ncep frec#ent dimineata de#reme.tă suprafete umede improprii balti noroi alunecări de teren care produc disconfort omului ce doreşte să se recree$e.t la amia$ă c. 3.#remea mo&or. fiind preferate $onele cu amplitudini mici.atmosfera %ncărcată cu particule pre$enta prafului temperatura aerului mai ridicată #e!etatia are aspect #ested plantele pre$intă creşteri foarte mici frun$iş sărăcăcios frun$e prăfuite sau !albene.nturilor iar solurile sunt mai uscate dec.t %n treimile inferioare. Acolo unde se %nre!istrea$ă cantitati mari de precipitatii apar şi fenomene precum.E)po$itia terenului influentea$a mersul diurn al temperaturilor locale astfel terenurile cu e)po$itie sudică sunt mai %nsorite şi %nre!istrea$ă temperaturi mai mari dec. W#.t şi după amia$ă.t ale!erea teritoriului destinat acti#itatilor de recreare c. 8rientarea nordică a unor terenuri a#anta"ea$ă instalatiile destinate practicării sporturilor de iarnă datorită persistentei mai %ndelun!ate a $ăpe$ii sau sunt ideale pentru amena"area punctelor de bel#edere a perspecti#elor sau a teatrelor de #ară datorită faptului că directia ra$elor de soare #a fi din spatele #i$itatorilor. Aceste e)po$itii sunt ideale pentru amena"area ştrandurilor pla"elor etc.t $onele cu altă e)po$itie. Temperatura este conditional strict cu e)po$itia !radul de e)punere a teritoriului #. De asemenea se recomandă şi crearea de suprafete de luciu de apă ce au un efect benefic pentru $onele din "ur. 3re$enta si directia dominantă a curentilor de aer determină at. :n $onele %n care aceste aspecte apar frec#ent este necesară construirea diferitelor constructii 'c&ioşcuri pa#ilioane refu!ii( pentru a oferii adăpost sau spatii adăpostite destinate practicării unor acti#itati. Treimea superioară pre$intă cele mai mari e)treme cu pri#ire la temperatură %nre!istr.nt altitudine etc.nta mai uşor iar după amia$a aceste locuri #or fi umbrite.

ntului.panta şi e)po$itia terenului natura solului pre$enta şi repartitia suprafetelor desc&ise libere 'luminişuri poieni li$iere( compo$itia şi #. 8 $onă lipsită de un curs de apă de o acumulare mai mare sau mai mică pre$intă o atracti#itate foarte redusă şi din contră un teritoriu cu numeroase astfel de elemente sau cu o retea &idro!rafică foarte bună #a a#ea o atracti#itate sporită dată mai ales de amena"ările specifice acti#itatilor de %not pescuit plimbări cu barca sau cu &idrobicicleta sc&i nautic etc. Cu pri#ire la panta şi e)po$itia terenului marea ma"oritate a #i$itatorilor #or prefera $onele cu pantă mică şi cele cu e)po$itii adăpostite. Natura #e!etatiei e)istente ridică sau diminuea$ă calitatea $onei respecti#e. :n $ilele călduroase de #ară locurile umbrite şi răcoroase #or a#ea cea mai mare căutare iar %n $ilele fri!uroase de toamnă iarnă şi primă#ară #or fi preferate $onele %nsorite. C. 4istemati$area pădurilor de recreare 4istemati$area şi amena"area pădurilor de recreare sunt reali$ate %n functie de situatia concretă din $ona respecti#ă de potentialul teritoriului.rsta arboretelor re!imul şi tratamentul etc.u ia$ lac( de modul de captare filtrare şi transport al apei de temperatura acesteia.u r. 3re$enta unei surse de apă este necesară şi pentru acti#itatile cotidiene precum reali$area i!ienei corporale $ilnice prepararea &ranei sau ca sursă de apă potabilă. Impactul cel mai mare este dat de către #e!etatia lemnoasă arborescentă urmată de cea arbusti#ă şi %n cea mai mică măsură dar nu ne!li"abilă de cea ierboasă.1>. K. Cei care doresc să se odi&nească să practice diferite "ocuri sau acti#itati de picnic #or prefera $onele cu soluri bine drenate aerisite pentru instalarea păturilor sau a corturilor respecti# $onele cu mici luminişuri sau poieni. . De re!ulă suprafetele e)puse #. =idro!rafia teritoriului este o componentă de ba$ă a unui teritoriu destinat recreării.ntului sunt e#itate de către #i$itatori.spulberare capătă portiuni de$!olite ce diminuea$ă calitatea acestora. 4uprafetele pentru patina" se reali$ea$ă %n locurile cele mai ferite de curentii de aer deoarece %n acest ca$ curentii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul aparitiei unor afectiuni respiratorii specifice. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor portiuni din cadrul acesteia este influentata de diferiti factori precum. En#ironnement/ul situl sau #ecinatatile conditionea$a %ntr/o măsură foarte mare calitatea unei $one destinate recreării şi flu)ul de #i$itatori %nre!istrat aici. :n acest sens apa este importantă sub aspectul calitatii care este dată de natura sursei 'i$#or p. 8 $onă %n care sunt pre$ente masi#e forestiere %ntinse #a a#ea o atracti#itate ridicată comparati# cu o re!iune săracă %n #e!etatie lemnoasă.r. 4e recomandă ca #ecinatatile $onelor de a!rement şi de recreare să nu fie inde$irabile incompatibile cu functiile pentru care este amena"at teritoriul respecti# aşa cum este ca$ul !ropilor şi platformelor de !unoi a $onelor industriale sau a diferitelor instalatii ce poluea$ă fi$ic c&imic sau fonic $onele din "ur a fermelor de animale a instalatii de decantare a apelor u$ate etc.nd o pădure de recreare este ec&ilibrată sănătoasă şi este caracteri$ată printr/o mare di#ersitate atunci aceasta este şi primitoare. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instalatii se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus directiei dominante a #...

.nd dotări pentru practicarea unor "ocuri.nd/o %n special coloritul de toamnă al speciilor de foioase.ntului conferă arboretului o estetică #i$uală şi sonoră aparte ce calmea$ă şi rela)ea$ă #i$itatorul. Pădurile naturale sunt acele păduri %n care este păstrat inte!ral specificul arboretului %n care ambianta naturală sau aparent naturală este conser#ată iar amena"ările care se reali$ea$ă #or fi foarte sumare.păduri naturale păduri pentru plimbare şi păduri parc. 4e consideră că %n orele cu frec#enta ma)imă densitatea să nu depaşeasca GD #i$itatori7&a. Aceasta capacitate se poate mentine p.7&a( are aspectul unei păduri falnice şi este fa#orabilă pentru plimbări datorită #i$ibilitatii foarte bune ce conferă #i$itatorilor si!uranta şi %nlătură sentimentul rătăcirii.n!ul compus are re$istenta cea mai mare la actiunile populatiei la a!resiunile #i$itatorilor de aceea se recomandă crearea acestora %n $onele intens frec#entate din apropierea centrelor populate. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an %n functie de fenofa$ele speciilor respecti#e impresia puternică asupra publicului a#. <ara aspectul diferitelor nuante de #erde asociat cu $!omotul frun$işului %n adierea #.nd sunt %ncărcate cu $ăpadă dar %n $ilele !eroase cu c&iciură speciile de foioase cu ramuri subtiri capătă *&aine+ deosebite ce au un efect peisa!istic ma"or. Tot aici se reali$ea$ă şi o retea de căi de acces rutier bine pusă la punct cu locurile de parcare aferente. 3ădurile de raşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton ce induce plictiseala şi pasi#itatea.nse.n! au o densitate mare fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini subtiri şi lăstari dar repre$intă $one ideale pentru &rana şi adăpostul faunei din $onă de aceea se recomandă să se cree$e şi astfel de trupuri de pădure. Pădurile parc pre$intă un !rad foarte mare de artificiali$are şi ec&ipamente ce le apropie de spatiile #er$i urbane. 3rintre aceste amena"ări sumare se numără.rstnic ce are o densitate mică '. Pădurile pentru pli0/are au dotări mai numeroase şi mai elaborate cu o retea bine repre$entată de poteci şi locuri pentru stationare cu ec&ipamente şi panouri informati#e pentru practicarea diferitelor e)ercitii fi$ice dispuse pe anumite trasee cu luminişuri sau poieni a#. Codrul re!ulat #. Iarna se remarcă raşinoasele mai ales atunci c. Aceste dotări #or fi discrete pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii.DD/GDD buc. Cr.rstei pădurile sub 6D de ani au o capacitate de primire nulă indiferent de specie datorită densitatii foarte mari de e)emplare şi a ela!a"ului ine)istent elemente ce st. :n orice situatie nu se #a permite intrarea auto#e&iculelor pe o distanta prea mare %n pădure %n acest scop fiind amena"ate locuri speciale de parcare. dau peisa"elor un pitoresc aparte.n"enesc sau reduc total accesul #i$itatorilor %n pădure.nă la e)ploatare.potecile pentru plimbare luminişuri pentru odi&nă constructii şi ec&ipamente uşoare necesare pescuitului sau #. 8 dată cu efectuarea primelor operatiuni culturale care determină o scădere a densitatii o mărire a spatiului dintre e)emplare sau disparitia ramurilor laterale "oase prin fenomenul de ela!are capacitatea de primire %ncepe să crească. 4ub raportul #.nătorii %n perioadele şi la speciile permise. Re!imul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure %n functie de acti#itatile ce se urmăresc a se desfaşura. :n functie de atitudinile şi comportamentul #i$itatorilor de moti#atiile şi aprecierile lor s/au propus trei mari tipuri de amena"ări recreati#e ale pădurilor cu suprafete mai restr.:n ceea ce pri#eşte compo$itia arboretelor publicul lar! le preferă pe cele amestecate %n care #arietatea formelor şi te)turii trunc&iurilor a culorii frun$elor etc. Arboretele tratate %n cr.

Re!imul şi tratamentele aplicate #or fi cele specifice tipului respecti# de pădure sau obiecti#elor de productie stabilite recomand. 1G/. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă.t mai multe intr. Aici nu sunt necesare amena"ări speciale acestea limit. De preferat ca aici solul să fie de culoare %nc&isă pentru a se %ncăl$i uşor sub actiunea ra$elor de soare să fie drenat să aibă o te)tură uşoara.n!erii tuturor resturilor #e!etale etc.nduri 'al#eole( ce sunt mult căutate de !rupurile familiale care #in la picnic.rstă sau dimensiuni deosebite cu forme interesante sau prin reali$area de amestecuri de specii lemnoase c. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care/l acordă publicul acestei $one frumusetea naturală fiind moti#ul principal pentru care oamenii ale! pădurea ca loc de odi&nă şi refacere. Aceste $one sunt$ona de primire şi şedere $ona de plimbare şi $ona de re!enerare. Toată această $onă #a fi supra#e!&eată şi %n!ri"ită permanent insist. &ona de pli0/are. Dotările pre$ente aici #or fi obli!atoriu.ndu/se la ec&ipamentele turistice corespun$ătoare plimbării informării turiştilor cu pri#ire la e)istenta diferitelor obiecti#e sau puncte pentru repaus sau picnic. . Wonele cu soluri reci şi umede soluri sc&eletice $onele cu tantari sau alti factori de disconfort #or fi e#itate de #i$itatori.t mai bine şi un număr c.t să primească c.3ădurile de recreare se sistemati$ea$ă prin impartirea pe anumite $one ce #or fi tratate diferit %n ceea ce pri#eşte dotările amena"ările obiecti#ele etc.nd pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate %n special din !raminee şi pe de altă parte desfaşurarea %n conditii fa#orabile a acti#itatilor de picnic campin! repaus etc. >G/HDV din suprafata pădurii şi pre$intă amena"ări mai modeste cu in#estitii mai reduse păstr. Arboretele #or a#ea consistenta moderată astfel %nc.t coronamentul să fie uşor %ntrerupt acest lucru fa#ori$. &ona de pri0ire 1i odihnă.DV din totalul masi#ului forestier respecti# are un !rad mai mare de artificiali$are şi prelucrare fiind astfel or!ani$ată %nc.nt.t mai mare de #i$itatori. Circulatia auto este inter$isă sau cel mult permisă la ni#elul c. pre$intă ponderea cea mai mare de cca.puncte cu apă potabilă 'f. 4e recomandă ca %n acest perimetru să e)iste cel putin un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri mult căutate şi apreciate de publicul lar!. Atracti#itatea acestei $one se reali$ea$ă prin aspectul %n!ri"it al tuturor elementelor pre$ente aici dar poate fi mărită prin punerea %n e#identa a unor arbori cu #.ndu/se %n mod special asupra curateniei ce trebuie să fie ireproşabila a tunderii re!ulate a pa"iştilor şi pelu$elor cu iarbă a str. numită şi $onă de primire şi şedere sau $onă forestieră de tran$itie repre$intă cca. :n situatia %n care această $onă este situată spre periferie se recomandă ca li$iera masi#ului să fie c.ndu/se nealterat caracterul natural al pădurii.t mai #ariate. Aceasta este $ona preferată de marele public de cei care e#adea$ă din cotidian pentru linişte odi&nă aer curat destindere şi pentru acti#itati de picnic.ndu/se e#itarea tăierilor rase pe suprafete mari sau aplicarea masi#ă a unor fitoncide. :n raport cu %ntrea!a pădure această $onă de primire şi odi&nă poate fi dispusă %n centrul acesteia sau spre periferie. Această $onă este situată %n imediata apropiere a drumurilor principale de acces şi pre$intă diferite constructii instalatii sau ec&ipamente.t mai sinuoasă pentru crearea a c.ni cişmele i$#oare( ec&ipamente sanitare şi de i!ienă coşuri de !unoi pre#ă$ute cu saci mena"eri terenuri de "oacă pentru copii.tor#a portiuni de drumuri principale %n functie de reteaua de drumuri şi de %ntinderea masi#ului.

Căile de acces 1i circulatie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare au o latime optimă de 2 G/6 m sunt desc&ise şi circulatiei autoturismelor dar este inter$is accesul auto#e&iculelor !rele cu e)ceptia transportului materialului lemnos pro#enit din e)ploatări. Aceste ec&ipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin di#ersificarea acti#itatilor ce pot fi desfaşurate de #i$itatori prin creşterea accesibilitatii şi atracti#itatii pădurii prin optimi$area spatiului %n !eneral.căile de acces şi circulatie locurile de parcare ec&ipamentele pentru destindere şi odi&nă pasi#ă terenurile de "oc. 3rintre ec&ipamentele de ba$ă se numără. Aceste suprafete pot fi incluse %n $ona de primire sau %n $ona de plimbare fiind total prote"ate cu scopul ca re!enerarea să se reali$e$e %n cele mai bune conditii fiind eliminate tasarea solului circulatia #i$itatorilor sau e#entualele pa!ube inerente re$ultate prin ruperea smul!erea sau tăierea puietilor. Ec&ipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor constructiilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atracti#itatii sau reali$area diferitelor facilitati care să permită pădurii să %ndeplinească functiile recreati#e. 3otecile #or a#ea traiectorii sinuoase cu c.t şi ca itinerar pot a#ea portiuni comune iar la %nceputul fiecărui traseu se #a plasa un panou informati# care să furni$e$e date cu pri#ire la itinerarul !eneral dificultatea lun!imea şi durata necesară pentru parcur!erea acestuia.nă la GV din suprafata arboretului care sunt inter$ise accesului publicului.nd accesul facil al #i$itatorilor fără riscul de a se rătăci spre diferite puncte de interes din pădure./2 &a şi #or fi %mpre"muite şi pre#ă$ute cu panouri e)plicati#e pentru informarea publicului lar!. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit %nc&is şi să fie astfel reali$at %nc.lnite doar %n anumite păduri a#.2. 3otecile sunt destinate doar plimbărilor pe "os asi!ur.nd un specific aparte.Wona de re!enerare a arboretelor sau $ona de protectie a e)emplarelor "u#enile este constituită din di#erse suprafete dispersate %n cadrul celorlalte două $one reunind p.n!ă punctele de interes 'i$#oare peşteri puncte cu #ederi panoramice ruine $one cu fructe de pădure etc. Aceste poteci #or trece pe l.t să aibă obiecti#e atracti#e precum. Ec&ipamentele pot fi de două tipuri.t mai putine tronsoane liniare 'care sunt monotone şi plictisesc #i$itatorul( cu pante domoale nu prea lun!i şi nu prea %nclinate. K.ec&ipamente de ba$ ă care constituie infrastructura şi care măresc atracti#itatea pădurii %n ansamblu şi care sunt pre$ente %n toate pădurile de recreare şi ec&ipamente speciali$ate %nt.1>. 4e recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printr/ un semn un număr sau o emblemă.puncte de bel#edere #esti!ii ale unui castel sau cetati monumente restaurant cabană arbori deosebiti formatiuni !eolo!ice interesante etc. 4uprafetele re$er#ate protectiei stratului re!enerati# pot a#ea mărimi de . 8bli!atoriu aceste poteci #or porni şi se #or sfarşi %n $ona de primire de la o clădire de interes !eneral 'cabană &an restaurant campin!( de la un drum principal sau c&iar de la o parcare mai importantă.t ca lun!ime şi c.t posibil %n . Traseele potecilor #or fi diferite at.( şi #or a#ea amena"ate pe c. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 2V respecti# 6/1D 1m71DD &a.

Dimensionate la aceste spatii #or fi pre$ente şi mici parcări de .aceste puncte bănci locuri de odi&nă sau alte instalatii necesare efectuării de mici popasuri sau acti#itatilor de picnic. Aici se %ncadrea$ă micile terenuri necesare instalării a una sau două familii %n #ederea desfaşurarii acti#itatilor specifice de picnic terenuri ce au %n componenta lor o suprafata %nierbată pentru instalarea cortului masă cu scaune sau bănci #atră din piatră pentru foc coş de !unoi. .t posibil artificialul formele re!ulate şi simetriile. De asemenea se pot reali$a portiuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării fiind mult apreciate de #i$itatori ce au oca$ia să urmărească cursele &ipo.nt.terenuri de tenis pelu$e pentru !olf miniterenuri de fotbal di#erse amena"ări pentru "ocul copiilor. Echipa0entele pentru destindere 1i odihnă pasivă sunt ec&ipamente relati# simple ce permit #i$itatorilor o libertate totală in ale!erea modului de petrecere a timpului liber.nd o latime mai mare şi pantă c. Terenurile şi dispo$iti#ele de "oc sunt di#erse şi #aria$ă %n functie de microrelieful specific de amploarea in#estitiilor şi pot fi. Tot din această cate!orie de ec&ipamente fac parte şi mici cabane sau c&ioşcuri dispersate f. După dispunere şi modul de aran"are a locurilor indi#iduale parcările pot fi.ni sau alte surse de apă RC/uri ecolo!ice loc pentru focul de tabără !roapă sau container pentru !unoi etc. 3arcările #or fi %ncadrate sau se #or masca cu #e!etatie respecti# !rupuri de arbuşti ce #or oferi protectie şi intimitate pentru !rupurile de #i$itatori cantonate %n #ecinatatile parcărilor.nd sunt reparti$ate corespun$ător %n interiorul pădurii de re!ulă sub diferite !rupuri de arbori pentru a fi umbrite. 3istele pentru călărit #or a#ea trasee diferite fata de potecile destinate plimbărilor pe "os a#.t mai multe auto#e&icule %n ca$ul celor situate %n apropierea campin!urilor cabanelor restaurantelor &anurilor sau c&iar la li$iera pădurii sau pot fi mici atunci c. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile spatioase şi capabile să absoarbă pe ansamblu un număr c.t mai mică. 3arcările pot fi mari pentru a absorbi c. 3e parcursul traseului #or fi amena"ate obstacole specifice &ipismului #or fi marcate şi semnali$ate mai ales locurile de intersectie cu drumurile desc&ise circulatiei auto sau cu potecile pentru plimbare. :n unele $one pot fi folosite pentru poteci şi portiuni de linii parcelare 'somiere( sau de e)ploatare scurte pentru e#itarea monotoniei traseelor rectilinii prea lun!i le!ate printr/o retea de itinerarii şi poteci multiple. parcările sau parca"ele sunt dispuse %n punctele c&eie 'cabană campin! capătul drumului principal( şi sunt obli!atorii pentru limitarea circulatiei automobilelor %n pădure şi pentru diminuarea poluării cau$ată de !a$ele de eşapament.ntului dominant pentru reali$area unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate %ntre !rupurile ce ocupă suprafete %n#ecinate.%n ciorc&ine %n pinten %n de#iatie fata de drum 'paralel cu drumul( şi al#eolare 'ce pot !ă$dui !rupuri mici de auto#e&icule(.t mai mare de auto#e&icule. Aceste terenuri se recomandă a fi pre#ă$ute cu !ard #iu sau !rupuri de arbuşti %n special pe latura #. $ocurile de parcare. Aspectul şi materialele folosite nu #or contrasta cu ambientul #or e#ita pe c. Amena"ările acestora trebuie să e#ite betonul sau asfaltul şi să se folosească materiale cu aspect natural respecti# nisipul pietrişul dalele de piatră %nierbările sau alternanta portiunilor dalate cu cele %nierbate./2 maşini dispuse %n apropiere.

.rmă a#.nd un mana!ement ba$at pe instrumente le!ale sau alte mi"loace efecti#e 'definitie /5niunea Internationala pentru Conser#area Naturii / T&e International 5nion for t&e Conser#ation of Nature / I5CN( Cate!orii de arii prote"ateRe$er#atie ştiintifica 3arc National 9onument al naturii Re$er#atie naturală 3arc Natural Re$er#atie a biosferei Wonă umedă de importanta internationala 4it natural al patrimoniului uni#ersal Arie specială de conser#are Arie de protectie specială a#ifaunistică K.1H. K. Arii prote"ate Aria protejată este o arie '$onă( terestră şi7sau marină special dedicată protectiei şi mentinerii di#ersitatii biolo!ice a resurselor naturale şi a celor culturale asociate a#.1H.nat auto&ton cu amena"ări folosite la obser#area acestor specii.nd elemente naturale cu #aloare deosebită sub aspectul fi$ico/!eo!rafic floristic faunistic &idrolo!ic !eolo!ic paleontolo!ic speolo!ic pedolo!ic sau de altă natură oferind posibilitatea #i$itării %n scopuri ştiintifice educati#e recreati#e şi turistice. 9ana!ementul parcului national asi!ură mentinerea cadrului fi$ico/!eo!rafic %n stare naturală protectia ecosistemelor conser#area resurselor !enetice şi a di#ersitatii biolo!ice %n conditii de stabilitate ecolo!ică pre#enirea şi e)cluderea oricărei forme de e)ploatare a resurselor naturale şi a folosintelor terenurilor incompatibilă scopului atribuit.1. De asemenea parcurile #or fi pre#ă$ute cu locuri pentru adăpat şi &rănire cu porti şi căi de acces pentru personalul ce deser#eşte această $onă precum şi cu obser#atoare sau diferite amena"ări necesare actiunilor de obser#are pentru publicul lar!.t mai normal. Aceste tarcuri #or fi %mpre"muite cu !ard solid din plasă de s. 3arcurile nationale Parcul ational este o arie naturală prote"ată al cărui scop este protectia si conser#area unor eşantioane repre$entati#e pentru spatiul bio!eo!rafic national cuprin$. Miniparcurile zoo sunt mici comple)e de tarcuri %n care sunt reali$ate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale cu aspect c.t mai natural %n care acestea să aibă sen$atia de libertate şi %n care animalele trebuie să e#olue$e c. Astfel spus se urmareşte ca teritoriul respecti# să fie mentinut %n forma sa naturală.:n cate!oria echipa0entelor specializate intră miniparcurile de animale 'miniparcuri $oo( sau parcurile cu specii de #.nd o inaltime corespun$ătoare pentru a nu permite e#adarea e)emplarelor din specia respecti#ă.

:n Rom. 4istemati$area unui parc national implică reali$area a trei $one.Călimani Cea&lău C&eile . :n pre$ent %n tara noastră sunt constituite următoarele parcuri nationale. .iotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate %n re$er#atii inte!rale sau conduse beneficiind de o protectie suplimentară. 8.zona peri4erică 'de preparc( %n care sunt situate mici localitati şi %n care ecosistemele sunt mult denaturate zona ta0pon ce %mbracă ultima şi cea mai importantă zona rezervatiilor integrale.*.euşnita Co$ia Domo!led / <alea Cernei 9untii 9ăcinului 3iatra Craiului Rete$at Rodna şi 4emenic / C&eile Caras.nia este adoptată următoarea definitie.ica$ului / =aşmaş C&eile Nerei / .ului. %n care se urmareşte conser#area aspectului tipic al re!iunii constructiile 'case &oteluri #ile cabane( trebuie să se supună unor re!uli estetice proprii specifice conforme cu peisa"ul0 acti#itatile a!ricole sau cele pastorale se desfaşoara normal0 se pot desfaşura acti#itati arti$anale sau ale industriei mici dar care să nu dăune$e mediului0 acti#itatile de turism #or fi bine or!ani$ate0 se recomandă să e)iste o infrastructură bine pusă la punct de capacitati de ca$are drumuri mu$ee cu specific local e)po$itii.+A. Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumusete aparte care !rupea$ă o serie de atractii turistice respecti# fenomene naturale ori!inale elemente de etno!rafie si folclor care ser#esc recreării populatiei fără a se pre"udicia ec&ilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relati# %ntinse remarcabile prin frumusetea şi armonia peisa"elor şi sunt constituite dintr/o natură autentic sălbatică dar pe suprafete relati# mici sunt incluse şi peisa"e transformate de om sate &anuri sau locuinte i$olate. . 4istemati$area parcurilor naturale implică crearea următoarelor $one/ zona e>terioară. Conditiile care trebuie să fie %ndeplinite de un parc national/ teritoriul trebuie să fie %ntins şi să aibă %n cea mai mare parte din suprafata peisa"e naturale de o mare frumusete neatinse de acti#itatile umane0 / să aibă formatii !eolo!ice interesante #e!etatie floră şi faună intacte0 / să facă obiectul unor măsuri speciale de protectie emise de stat sau de un or!anism instituit special %n acest scop0 / să fie desc&is turismului or!ani$at0 / să fie inter$isă #.*3arcul national cuprinde suprafete de teren şi de ape ce păstrea$ă nemodificat cadrul natural cu flora şi fauna sa destinate cercetării ştiintifice recreării şi turismului+.3arcurile nationale sunt teritorii relati# %ntinse %n care/ unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de acti#itatile umane0 / speciile #e!etale şi animale unitatile !eomorfolo!ice şi biotopurile pre$intă un interes deosebit sub raport ştiintific educati# şi recreati#0 / sunt peisa"e naturale de mare frumusete0 / se pre#ăd măsuri speciale pentru eliminarea e)ploatărilor sau a altor acti#itati umane cu efecte distructi#e0 / #i$itatorii sunt admişi %n conditii deosebite %n scop ştiintific educati# cultural şi recreati#.nătoarea pescuitul şi e)ploatările forestiere sau de altă natură.

parcuri nationale parcuri naturale 'tratate %n subcapitolele anterioare( re$er#atii naturale re$er#atii ştiintifice re$er#atii peisa!istice şi monumente ale naturii.nători / Neamt. Re$er#atiile biosferei formea$ă o retea mondiala pentru cercetarea si monitori$area .uce!i Gradişte 9uncelului / Cioclo#ina 3ortile de @ier <. E71E>2 clasifică ariile prote"ate %n K cate!orii.re$er#atii naturale cu scop definit şi re$er#atii naturale cu caracter !eneral.alta 9ică a . Re$er#atiile naturale inte!rale fac obiectul unei protectii totale sau absolute %n cadrul acestora nu se recoltea$ă lemn sau alte produse nu se impuşca şi nu au acces dec. :n re$er#atiile forestiere este permisă e)ploatarea moderată astfel %nc. :n tara noastră sunt constituite %n pre$ent ca parcuri naturale următoareleApuseni .nătoare dar numai pentru obtinerea unei stări corespun$ătoare de ec&ilibm intre pădure şi #. Nomenclatura din tara noastră conform Le!ii nr.t să nu fie alterat mediul se promo#ea$ă re!enerarea naturală sunt admise acti#itati de #./ zona de cal0 1i liniste cuprinde păduri amena"ate normal pentru productia de lemn şi pentru turism0 auto#e&iculele circulă doar pe anumite drumuri bine preci$ate0 / zona protejată este teritoriul ce cuprinde re$er#atii naturale inte!rale sau conduse %n care scopul principal este cel de a conser#a şi prote"a biotopurile cu toate componentele sale0 potecile #or fi bine marcate pentru turişti0 se e#ită de!radarea mediului prin orice mi"loc. Acestea pot fi. Aceste re$er#atii nu sunt accesibile publicului. "ezervatiile naturale sunt constituite din suprafete de teren şi ape destinate conser#ării unor medii de #iata caracteristice. 9ărimea re$er#atiilor biosferei este determinată de cerintele de protectie şi conser#are eficientă a mediului natural şi a di#ersitatii biolo!ice specifice sunt arii prote"ate care %mbină conser#area repre$ent.nd ecosistemele ma"ore ale !lobului si de$#oltarea durabila ser#ind ca model de de$#oltare pentru medii particulare.botanice 'tip b( forestiere 'tip f( !eolo!ice şi !eomorfolo!ice 'tip !( limnolo!ice 'tip l( mi)te 'tip m( paleontolo!ice 'tip p( speolo!ice 'tip s( şi $oolo!ice 'tip $(.2.1H.nat. Re$er#atiile biosferei se %ntind pe suprafete mari şi cuprind un comple) de ecosisteme terestre şi7sau ac#atice lacuri şi cursuri de apă $one umede cu comunitati biocenotice floristice şi faunistice unice cu peisa"e armonioase naturale sau re$ultate din amena"area traditionala a teritoriului ecosisteme modificate sub influenta omului şi care pot fi readuse la starea naturală comunitati umane a căror e)istenta este ba$ată pe #alorificarea resurselor naturale pe principiul de$#oltării durabile şi armonioase. "ezervatiile /ios4erei sunt acele arii naturale prote"ate al căror scop este protectia şi conser#area unor $one de &abitat natural şi a di#ersitatii biolo!ice specifice. K. După obiecti# re$er#atiile naturale pot fi.răilei . Re$er#atiile naturale conduse sau diri"ate fac obiectul unei protectii speciale %n ceea ce pri#eşte o anumită specie #e!etală sau animală fapt ce implică inter#entii diri"ate %n acest scop. Re$er#atiile Re$er#atiile sunt teritorii "udicios delimitate de importanta deosebită din punct de #edere al formatiunilor !eolo!ice solului #e!etatiei sau faunei.t cei ce reali$ea$ă obser#atii şi studii.

Monu0entele naturii sunt asociatii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de disparitie arbori seculari fenomene !eolo!ice unice 'peşteri c&ei( cursuri de apă cascade locuri fosilifere care sunt situate %n interiorul sau la e)teriorul parcurilor nationale parcurilor naturale re$er#atiilor naturale ştiintifice sau peisa!istice. "ezervatiile peisagistice sunt suprafete de teren %n care sunt cuprinse asociatii floristice sau forme de relief de mare #aloare estetică. .ecolo!ica si repre$intă $one pentru conştienti$are educatie si instruire %n domeniul mediului. "ezervatiile 1tiinti4ice sunt constituite din suprafete de teren şi ape destinate cercetării ştiintifice de specialitate şi conser#ării fondului !enetic auto&ton.

Criterii de ale!ere a speciilor K.+. VI.nd se aplică anumite tăieri pentru obtinerea diferitelor forme dorite(0 / di#ersitatea foarte mare a nuantelor de #erde '#ara( şi a celor de !alben ru!iniu roşu sau maro 'toamna( la speciile cu frun$e că$ătoare0 / di#ersitatea foarte mare a ramurilor frun$elor florilor şi c&iar a fructelor la anumite specii sau ta)oni 'inclusi# a te)turii suprafetei coroanei(0 / costul mai scă$ut al materialului săditor şi al lucrărilor de intretinere %n timp0 / re$istenta mai mare a e)emplarelor speciilor lemnoase la conditiile de mediu0 / %ndeplinirea %ntr/o măsură mult mai mare a functiei sanitare comparati# cu speciile floricole sau cu cele de !a$on.Cap.nt0 / factorii ecolo!ici edafici/ te)tura şi profun$imea solului0 / re!imul de umiditate din sol / fertilitatea solului0 ... <e!etatia lemnoasă repre$intă *materialul principal de constructie+ al unui spatiu #erde material care işi sc&imbă #olumul culoarea te)tura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. A$E.E"EA SPECII$%" $EM %ASE PE #"U SPA#II VE"&I 8.nă la >DV 'uneori c&iar mai mult( pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. Cerintele ecolo!ice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat %n calcul %n ale!erea speciilor lemnoase este tocmai corelarea conditiilor locale cu cerintele speciilor respecti#e..1. G / 1DV din suprafata unitatii de spatiu #erde. Astfel trebuie a#ut %n #edere/ cerintele speciilor fata de/ factorii ecolo!ici climatici/ lumină / temperatura aerului / umiditatea atmosferică / #. K. A#anta"ele folosirii #e!etatiei lemnoase re$ultă din/ maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase care foarte fi liber 'propriu speciei respecti#e( sau !eometric 'c. Avantajele 4olosirii vegetatiei le0noase :n constituirea diferitelor unitati de spatiu #erde speciile lemnoase '%n principal arbori şi arbuşti mai rar liane( intră %ntr/o proportie de p.. 3rin acest material proiectantul de spatiu #erde creea$ă forme #olume compo$itii constituind %n acelaşi timp şi liantul de armoni$are al tuturor elementelor antropice ce #or alcătui %n final o unitate.

t aceste conditii să corespundă c.iri!are fertili$are pre#enirea şi combaterea dăunătorilor etc.. la temperaturi %nalte iar %n do$e mari ucide pe nesimtite animalele şi omul(0 / o>izii de sul49 dio)idul şi trio)idul de sulf 'determină aparitia de cloro$e(0 / co0pu1i 4luorurati 'pro#oacă necro$e pe frun$e numite arsuri(0 / clorul 1i co0pusii săi 'determină necro$e la mar!inea frun$elor şi cloro$e ale tesutului foliar(0 / 4os4orul 1i co0pusii săi 'determină reducerea creşterilor a productiei de masă lemnoasă(0 / o>idul de sul4./ troficitatea solului0 / continutul de sc&elet0 / factori !eomorfolo!ici/ altitudine0 / e)po$itie0 / pantă0 / confi!uratia terenului0 / factori biotici/ animali0 / #e!etali..lnit %n atmosfera marilor oraşe şi a retelelor de drumuri intens circulate 'smo!ul pro#oacă la plante necro$e . 'produc căderea acelor la raşinoase cloro$a tesutului asimilator plantele suculente fiind cele mai sensibile %n comparatie cu speciile de conifere considerate cele mai re$istente(0 / co0pu1ii 4luorurati 'pro#oacă necro$e la ni#elul frun$elor numite arsuri determin. K. Astfel %n spatiile #er$i urbane ce au %ntindere mult mai mică dec.t cele periurbane şi %n care utilitatile sunt mai facil de reali$at se poate reali$a o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale. Re$istenta plantelor lemnoase la no)e :n notiunea de no)e intră toti a!entii abiotici cu actiune dăunătoare asupra or!anismului uman dar şi asupra celui animal sau #e!etal. 9icro statiunile din $onele urbane sunt mai adăpostite datorită pre$entei unor clădiri ce diminuea$ă intensitatea #. :n spatiile #er$i periurbane ameliorarea acestor conditii este foarte dificilă iar speciile #or fi alese astfel %nc. Aces"ti factori #or fi luati %n considerare %n mod diferit %n spatiile #er$i urbane fata de cele periurbane..t mai bine cerintelor ecolo!ice ale speciilor. dio>idul 1i trio>idul de sul4. Dintre aceştia / dio>idul de car/on '%n cantitati mici este stimulator al fotosinte$ei dar peste un anumit pra! are actiune in&ibitoare(0 / 0ono>idul de car/on 'apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea C8 .ntului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radiatie fapt ce influentea$a scăderea amplitudinilor termice $ilnice sau anuale..nd %n final uscarea arborilor şi arbuştilor(0 / s0og3ul este un amestec !a$os re$ultat %n urma unor reactii de o)idare şi a proceselor fotoc&imice numindu/se şi ceata o)idantă fiind %nt. / factori antropici/ factori poluanti.

Clasificarea plantelor lemnoase %n functie de sensibilitatea acestora fata de a!entii poluanti trebuie reali$ată tinandu/se cont de specie subspecie fenotip ecotip stadiu de de$#oltare inter#alul din se$onul de #e!etatie %n care actionea$a poluantul respecti# conditiile de temperatură şi umiditatea aerului proportia poluantului %n atmosferă etc.(0 / umbrirea clădirilor0 / obtinerea unor accente pe #erticală %n diferite compo$itii0 Acestea pot fi folosi sin!ure sau %n combinatie cu alte specii de talie mică sau c&iar arbuşti de talie mare..nd diminuarea procesului de fotosinte$ă.nd un aspect şi un colorit *deosebite+ fenomen insotit mai t. :n conclu$ie re$istenta mai mare o au speciile de foioase comparati# cu cele de raşinoase arboretele tinere fata de cele mature arboretele cu consistenta plină fata de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu . / 2 plafoane fata de cele fără subarboret sau cele ec&iene. / pra4ul re$ultă din %ntreprinderile industriale din industria e)tracti#ă şi de prelucrare a materialelor de constructs industria metalur!ică şi c&imică din arderea combustibililor soli$i şi lic&i$i..r$iu de nanism şi cloro$e pre$enta necro$elor la ni#elul frun$elor determin. 3ulberile acoperă initial partile aeriene ale plantelor determin. In clasificarea speciilor se folosesc ca !rade de sensibilitate/ foarte sensibile / sensibile / mi"lociu re$istente / re$istente E)emple de specii/ re$istente la bio)id de sulf / alunul frasinul $amoşita de 4iria0 / re$istente la fluor / mesteacănul platanul corcoduşul piracanta bradul de Cauca$ coacă$ii0 / re$istente la plumb / pinul sil#estru tuia. La ale!erea speciilor se recomandă să se aibă %n #edere interactiunea !rad de poluare / conditii de mediu / specie. 4peciile de talie %naltă sunt recomandate pentru/ pădurile de recreare / aliniamente0 / unitatile de spatiu #erde urbane de %ntindere mare0 / mascarea obiecti#elor inestetice '&ale industriale fabrici etc.1.2.pi!mentări reducerea creşterilor le$iuni la ni#elul frun$elor sub formă de pete c&iar un aspect de bron$are a frun$elor(. Inaltimea e)emplarelor Aceasta este importantă %n ale!erea dar mai ales %n combinarea şi amplasarea speciilor fiind o caracteristică ce se reali$ea$ă %n timp şi care nu %ntotdeauna poate fi corectată. K. 3articularitatile biolo!ice ale speciilor K.. .2. :n conceperea unei anumite compo$itii peisa!istul trebuie să *#adă+ %n #iitor cum #or arăta ce talie #or a#ea e)emplarele respecti#e cum se inte!rea$ă %n respecti#a compo$itie..

G m a III/a / > / 1G m.arbuşti inalti cu inaltimea %ntre .m arbuşti pitici mai mici de 1m.0 / reali$area !ardurilor #ii a bosc&etelor0 Arbuştii aduc di#ersitate %n unitatea compo$itiei fiind foarte apreciati pentru efectul decorati# deosebit pentru creşterea %n !eneral rapidă şi pentru capacitatea de a %nflori la #. (cer pseu oplatanus.nd coroane de diferite forme.nd contur sinuos.*.toare la care tulpinile pot a#ea lun!imi de la 1/.. 1 sunt date c. "uniperus !ibernica. L columnara Z . . italica.G m a II/a / 1G / .-. )or0a 1i desi0ea coroanei Coroana arborilor se %ncadrea$ă mai mult sau mai putin %ntr/o formă !eometrică după raportul dintre inaltime şi diametru. T!u#a occi entalis #ar.nă la 1D/. speciile cu inaltimi sub > m cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la ba$ă care pot fi. (bies alba. )orus alba. m p.D m şi c&iar mai mult. Pinus strobus. Prunus ma!aleb. Astfel se deosebesc tipul de coroanăcilindrică conică sferică o#ală obo#oidă tabulară şi cea a#. . speciile lemnoase #olubile cataratoare a!atatoare sau c&iar t. @orma coroanei se remarcă uşor %n orice anotimp şi influentea$a starea psi&ică a pri#itorului. . tabelul 1 E)emple de forme de coroană la diferite specii lemnoase @orma coroanei 4pecia 'ta)onul( T!u#a orientalis. . conică 'piramidală( Picea abies.rste mici. De e)emplu %n "urul stadioanelor sau %n lun!ul unei şosele se #or prefera speciile cu coroană columnară sau conică iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară. Populus simonii. / ar/u1ti.*. / liane. !lobulară 'sferică( Berberis t!umbergi. Larix eci ua. Con#entional speciile lemnoase se %mpart %n 2 cate!orii/ ar/ori de mărimea I / peste .4peciile de talie mică şi arbuştii sunt recomandati pentru/ $onele #er$i de mici dimensiuni0 / %n lun!ul arterelor la care se urmareşte umbrirea trotuarelor destinate circulatiei pietonale precum şi retinerea !a$elor de eşapament a prafului etc. fastigiata.te#a e)emple de specii a#. 8. :n tabelul nr.r./>m arbuşti mi"locii 1 / . Populus nigra c#.

Salix babilonica. Tilia cor ata. E)istă %nsă şi numeroase specii sau anumite e)emplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurcatii de la ba$ă 'de la o oarecare inaltime( a torsionării trunc&iului 'castanul porcesc( a aparitiei diferitelor !eli#uri sau alte cau$e. )or0a trunchiului 1i culoarea scoartei Trunc&iul speciilor arborescente este %n !eneral drept a#. #arietatea *Globosa+ la diferite specii. forma *pendula+ la diferite specii precum. umbraculifera Carpinus betulus.nd un aspect mai mult sau mai putin cilindric dar la unele specii c&iar cu o conicitate pronuntata la ba$ă. . 4peciile cu coroană densă se folosesc pentru/ pentru crearea fundalurilor necesare altor compo$itii / mascarea obiectelor inestetice0 / la ec&ilibrarea #olumelor clădirilor %n#ecinate0 / aliniamentele stradale pentru protectie %mpotri#a radiatiei solare a prafului şi a #. Populus tremula. Betula pen ula. Pinus nigra.-.ntului mai ales %n re!iunea de c.n!ă care este necesară e)istenta unor e)emplare lemnoase0 / $ona de primire a pădurilor de recreare pentru crearea de arborete multieta"ate sau pentru facilitarea instalării unui co#or ierbaceu corespun$ător acti#itatilor de picnic.-. pletoasă t.mpie şi coline. Cotoneaster !ori-ontalis. *lmus minor. Robinia pseu oacacia #ar. Această caracteristică are rol important %n cadrul compo$itiei mai ales %n diri"area efectelor de lumină / umbră.r.n!ă anumite clădiri care nu trebuie mascate dar l. "uniperus sabina. nana.*. "uniperus !ori-ontalis.Sorbus aucuparia. +agus sylvatica. 4pecii cu coroană transparentă sunt folosite pentru/ aliniamentele stradale din localitatile din re!iunea de munte0 / l. Cerasus avium. 8. tabulară o#oidă Pinus sylvestris.toare După desimea ramurilor şi bo!atia frun$işului 'formă mărime şi dispunerea frun$elor( se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. păsăresc. "uniperus communis ssp.fa! frasin ulm de munte salcie căprească mesteacăn cara!ană larice dud ne!ru cires.

4unt specii cu tulpini oblice sau ori$ontale sau c&iar t. 8.:. 8.*. scoarta cenuşie o %nt.cordată romboidală lanceolată o#oidă obo#ată eliptică etc. 4peciile de lumină au ramurile %ndreptate spre #. . Ramuri pot fi drepte la marea ma"oritate a speciilor pot fi sinuoase ca la salcia creata (Salix matsu ana f. tortuosa) sau cornul cret (Corylus avelana f. 4peciile care pre$intă o po$itie uniformă a ramurilor fie ori$ontală fie #erticală fie pendentă imprimă un sentiment de linişte.nd lipsesc frun$ele. o scoarta brun #iolacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). Salix babilonica. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii #or atra!e %ntotdeauna pri#irile mai ales %n se$onul rece c.r. @orma şi dimensiunile ramurilor influentea$a starea psi&ică a omului imprim. Culoarea scoartei #aria$ă %n limite destul de lar!i de la albul pronuntat al trunc&iurilor de mesteacăn la cenuşiu !ălbuiul al ritidomului de platan 'plăci mari( sau de la albul/cenuşiu al trunc&iului de plop alb la scoarta roşiatic/carami$ie a pinului comun.n!erul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lu"erii colorati %n nuante de roşu artarul american ((cer negun o) are lu"erii #iolet/brumati sau salcia pl.?. Lu"erii pot a#ea cele mai diferite culori astfel s.nd anumite sentimente astfel specii cu ramuri subtiri 'mesteacăn salc. 0ări0ea 1i culoarea 4runzelor @run$ele arborilor şi arbuştilor #aria$ă foarte mult %n ceea ce pri#eşte forma mărimea şi culoarea acestora.m( simboli$ea$ă fra!ilitatea iar cele cu ramuri !roase 'ste"ar platan paltin castan( su!erea$ă puterea.*.lnim la fa! '@a!us sAl#atica( şi carpen 'Carpinus betulus(.-. pen ula. 4peciile cu tulpini cataratoare a!atatoare sau #olubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor ri!ide ale constructiilor pentru a accentua intrările sau anumite puncte pentru intensificarea e)presi#itatii clădirii pentru eliminarea monotoniei peretilor sau pentru crearea intimitatii %ntr/un balcon sau c&ioşc.n!ătoare (Salix babilonica) care are lu"eri !albeni. C!amaecyparis la. etc.ncilor mai mari. Dispunerea #ariată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisa"ului.rful tulpinii unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape ori$ontal iar altele au ramurile pendente 'speciile cu port pl.Betula pen ula. )or0a 1i dispunerea ra0urilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau c&iar de forma ornamentala a acesteia şi %n !eneral este %n functie de afinitatea speciei %n !eneral fata de factorul lumină.n!ător( precum. 4coarta ne!ricioasă pre$intă aninului ne!ru ((lnus glutinosa). Trunc&iurile prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frun$e semper#irescente sau care au trunc&iuri contrastante. 5nele specii au frun$e simple sau compuse mici sau mari cu limbul de forme şi mărimi diferite. tortuosa) sau pot fi !eniculate ca la tei (Tilia cor ata) sau ulm de munte (*lmus glabra).toare acestea din urmă fiind folosite pe talu$uri pelu$e sau pentru %ncadrarea st.-.soniana #ar. )or0a.

:n tabelul nr. $e era !elix. Carpinus betulus. *Aurea+ T!u#a orientalis f..) sau mari ((ilant!us sp. T!u#a occi entalis f. 3(urea 4 C!amaecyparis la. Populus alba Picea pungens var. . "uglans sp.nă la #erde intens '#ara( şi la !alben/portocaliu/roşu 'toamna(. sunt pre$entate cele mai frec#ente culori şi nuante precum şi diferite e)emple de ta)oni. Tilia tomentosa "uniperus sabina. /le itsia sp. tabelul . Astfel cireşul (Prunus avium) #aria$ă de la #erde crud la #erde %nc&is la !alben/roşu ru!iniu 'toamna( aninul alb ((lnus incana) de la #erde crud la #erde %nc&id şi %n final la ne!ru 'toamna t. (cer negun o.).. Robinia pseu oacacia Pinus ban0s iana. E)istă şi numeroase #arietati sau forme 'ta)oni( cu frun$e #arie!ate la care #erdele se combină cu alb !alben sau c&iar ro$ şi roşu precum cele ale speciilor. 4peciile cu frun$e mici cu o formă deosebită a limbului sau care au mar!inea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate %n prim plan... Nu trebuie ne!li"ată nici armonia %ntre culoarea tulpinii şi cea a frun$elor ca %n ca$ul mesteacănului ce are scoarta albă şi frun$ele de culoare #erde desc&is. Sorbus aria.r$iu( arborele pa!odelor (/yng0o biloba) de la #erde la !alben auriu 'toamna( ma&onia ()a!onia a1uifolium) de la #erde desc&is la #erde %nc&is 'toamna( şi roşu !rena 'iarna( pentru ca apoi să rede#ină #erde 'primă#ara(. 2uonymus europaeus. #erde ar!intiu/#erde cenuşiu alb tomentos alb ar!intiu cenuşiu ar!intiu #erde albăstrui brumat .soniana var. Culori şi nuante ale frun$elor la diferiti ta)oni lemnoşi Culori şi nuante ale frun$elor #erde desc&is specia 'ta)onul( #erde !ălbui/!alben auriu Larix eci ua. E)istă specii la care culoarea nu #aria$ă prea mult de la un se$on la altul 'tuia biota ienuperii( sau la care #aria$ă cel mult nuanta de #erde '#erde crud / #erde %nc&is( aşa cum este ca$ul speciilor de raşinoase. argintea. Ligustrum ovalifolius.(cer negun o. $ippop!ae r!amnoi es. 2leagnus angustifolia. 4peciile cu frun$e mari compuse de culori %nc&ise se recomandă a fi plantate %n planul %ndepărtat. @oleolele unor frun$e compuse pot fi mici (Sop!ora sp. 3 /ol en4 )agnolia 0obus (bies concolor.9ar!inea limbului poate fi %ntrea!ă putin inci$ată dau ad. Dar e)istă numeroase specii la care culoarea #aria$ă de la #erde crud luminos 'primă#ara( p.nc inci$ată. Pyrus elaeagrifolia. Robinia sp. (esculus sp.

(cer platanoi es #ar. $ibiscus syriacus. Picea abies. )agnolia 0obus. Buxus sempervirens. van!outtei. (esculus !yppocastanum. atropurpurea. glauca. !ybri a. (lnus glutinosa. )alus pumilla #ar.#erde %nc&is Picea pungens #ar. purpurea. Ligustrum vulgare . "uglans regia +agus sylvatica #ar. Corylus maxima #ar.*. Robinia pseu oacacia. Spiraea x. pissar ii. Pyrus sp. )or0a 1i culoarea 4lorilor.8. rubrum roşu purpuriu 8. Pinus cembra. P!yla elp!us coronarius. tabelul 2 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia 'ta)onul( albă (esculus !yppocastanum. Prunus avium. (cer paltanoi es #ar. 5eut-ia scabra. Pinus excelsior. nie -.et-yana. Taxus baccata. perioada de . Catalpa bignonioi es. Berberis vulgaris #ar. Sop!ora #aponica. Pseu otsuga glauca.-.n4lorire 3entru foarte multe specii arbusti#e dar şi arborescente forma culoarea florilor şi perioada de %nflorire constituie criteriul principal %n ale!erea acestora. 2 sunt pre$entate culorile florilor unor specii lemnoase. Prunus cerasifera #ar.. Gama de culori ale florilor este destul de #ariată fiind totuşi mai frec#ente speciile cu flori albe crem sau !albene. $e era !elix.. Pinus strobus (bies alba. :n tabelul nr. purpurea. purpurea. Crataegus sp. Syringa x.

carnea. (morp!a fruticosa. Colutea arborescens. Prunus persica. +orsyt!ia sp. Bu leia avi i. Laburnum anagyroi es. Cotinus coggygria. Prunus cerasifera var. cu toate #arietatile şi soiurile sale pre$intă cea mai mare #arietate a culorii şi formei florilor acoperind o !amă fantastică a nuantelor e)cept.nd e)ceptie de la re!ulă. Spiraea salicifolia.. tabelul 6 3erioada de %nflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia 'ta)onul( primă#ara timpuriu 5ap!ne me-ereum. soulangeana Prunus sp. )agnolia stellata. $ybiscus syriacus. Cornus mas. )alus floribun a $e era !elix. Tamarix ramosissima. Prunus armeniaca.. )agnolia 0obus. +orsyt!ia suspensa. Lirio en ron tulipifera (esculus x. P!ello en ron amurense Spiraea #aponica. 5iervilla flori a. 3erioada de %nflorire este proprie fiecărei specii %n !eneral aceasta se desfaşoara primă#ara şi #ara putine specii făc. Syringa vulgaris.!albenă Caragana arborescens. $ibiscus syriacus. pissar i. 6erria #aponica.nd albastrul pur trandafirul albastru fiind #isul din totdeauna al culti#atorilor de trandafiri. C!aenomeles #aponica. )agnolia x. 5iervilla flori a. roşie #erde ro$ă/liliac&ie Dintre toate speciile lemnoase cu si!uranta că speciile !enului Rosa. primă#ara . C!aenomeles #aponica. Laburnum anagyroi es. Cornus mas.

Rosa canina.*.m !alben !licină mălin( calmea$ă şi rela)ea$ă. Berberis vulgaris.-. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conser#ant. Spiraea salicifolia. tabelul G Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructificatie roşie specia 'ta)onul( Taxus baccata. $ibiscus syriacus.inesc amorfă( constituie un factor stimulator. Colutea arborescens albă . Crataegus monogyna. Cotoneaster !ori-ontalis. E)emplarele cu inflorescenta erecte ca lum. %iburnum opulus.t cea a florilor contribuind prin forma mărimea şi culoarea lor la %ntre!irea efectului decorati# al unei specii lemnoase %n se$onul esti#al sau autumnal dar mai ales %n perioada &ibernală c. Spiraea #aponica. Syringa vulgaris. 4peciile cu inflorescente pendente 'salc. 4peciile cu florile %n inflorescenta au un caracter ma"or atribuind ambientului un aspect dispersat neliniştit iritant.nările 'castan porcesc budleia lemn c.#ara toamna )a!onia a1uifolium. 8. Culoarea fructelor a ane)elor cărnoase ale semintelor 'arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructificatie 'conuri pseudobace( este #ariată de la specie la specie sau %n cadrul speciei de la #arietate la #arietate. Lirio en ron tulipifera. Pyracant!a coccinea Symp!oricarpus albus..B. 2leagnus angustifolia $e era !elix @lorile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare sau %n mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi !rupate %n număr mare %n inflorescente. )or0a 1i culoarea 4ructelor @ructele au de cele mai multe ori o perioadă de pre$enta pe ramuri mai mare dec. 6erria #aponica (esculus sp.nd frun$ele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. Inflorescentele sferice mari (%iburnum opulus #ar. R!us typ!ina. Ptelea trifoliata. Sambucus racemosa. Sop!ora #aponica.

3entru e#identierea sc&imbărilor produse %n timp se recomandă reali$area profilelor %n plan #ertical probabile pentru perioade de G 1D . Ligustrum vulgare.t mai lon!e#i#e deoarece cele mai putin lon!e#i#e trebuie %nlocuite la inter#ale de timp mai reduse %n comparatie cu primele. Picea abies. :n ceea ce pri#eşte lon!e#itatea speciilor se preferă a fi plantate specii c. Robinia pseu o acacia. 4pecii cu ritm de creştere diferit nu se culti#ă %n amestec intim ci separat pentru a nu se st.nă iarna t. De e)emplu teiul %n loc de 2DD / 6DD ani %n conditii normale %n ca$ul spatiilor #er$i urbane re$istă doar 1DD / 1GD ani frasinul traieşte GD / KD ani %n aliniamentele de pe mar!inea drumurilor 1DD / 1GD ani %n parcuri şi !rădini şi .plopul salc. Dar se recomandă ca %ntotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere %nceată sau la care creşterea se acti#ea$ă mult mai t. "apiditatea de cre1tere 1i longevitatea Rapiditatea de creştere #aria$ă de la o specie la alta raşinoasele şi cimişirul a#. . Ambientul 'no)e calitatea terenului unii poluanti din aer sau din sol temperaturile( determină scurtarea duratei de #iata a multor specii lemnoase. E)istă şi specii cu creştere foarte %nceată dar care este compensată prin efectul decorati# deosebit pe care %l pot reali$a precum cimişirul şi tisa.A. /le itsia triacant!os.r$iu 'după . )a!onia a1uifolium.GD / 2DD ani %n conditiile normale din ecosistemele naturale. De obicei pentru instalarea #e!etatiei lemnoase %ntr/un anumit spatiu #erde şi reali$area c.-. +raxinus excelsior. Lonicera nigra.D/2D ani( precum bradul sau ste"arul. T!u#a occi entalis. 8. %iburnum lantana. (bies alba. Catalpa bignonioi es. Platanus sp. Prunus spinosa.n"eni %n de$#oltare şi c&iar elimina unele pe altele.mul mesteacănul diferiti arbuşti. Cotoneaster nigra.r$iu sau c&iar primă#ara obtinandu/se %n acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe $ăpadă.nd %n !eneral o rapiditate mică de creştere iar plopii sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere.nea!ră maroniu/roşcata albastră brumată Cornus sanguinea. )a!onia a1uifolium 5nele specii işi păstrea$ă fructele pe ramuri p.t mai rapidă a efectului decorati# specific #e!etatiei lemnoase se preferă ca primă solutie plantarea speciilor cu o creştere rapidă %n primii ani.D 6D ani de la plantare mai ales cu te&nica de ultimă !eneratie.*.

Cap.lcuri masi#e. .t inaltimea pri#itorului. Ca e>e0plarele izolate . Ale!erea speciei este determinată şi de distanta de la care este pri#it arborele respecti#. Arborii solitari se amplasea$ă pe pelu$e %n puncte liniştite fără a!itatie l.t inaltimea unui om iar cele decorati#e prin trunc&i coroană sau &abitus să se amplase$e la o distanta de peste trei ori mai mare dec. 4e recomandă ca speciile decorati#e prin frun$e flori sau fructe să se amplase$e la o distanta de ma)imum două ori mai mare dec. Cu a"utorul e)emplarelor solitare se poate %nc&ide o perspecti#ă sau se pot %ntrerupe liniile ar&itecturale ri!ide ale unei clădiri. Asocierea şi dispunerea speciilor 9odul cum sunt asociate 'combinate( speciile şi modul cum sunt amplasate e)emplarele unele fata de altele determină efectul decorati# şi cel sanitar pe care/l urmareşte ar&itectul peisa!ist. "@ndul de ar/ori este constituit de obicei din e)emplare dintr/o sin!ură specie dispuse la distante e! ale %ntre e)emplare 'ritm simplu(.1. E)emplarele folosite grupat pot fi dispuse %n.nduri curtine labirinturi !arduri #ii !rupuri bosc&ete p. E)emplarele lemnoase fie ele arborescente sau arbusti#e pot fi folosite solitar sau !rupat sub diferite moduri.r. Alternarea e)emplarelor a două specii cu &abitusuri diferite pre$intă o #arietate pronuntata care poate fi folosită de la ca$ la ca$. <II. A48CIEREA DI435NEREA ş1IN4TALAREA 43ECIIL8R LE9N8A4E >.solitare< se folosesc specii arbusti#e sau arborescente deosebit de atră!ătoare prin anumite caractere biolo!ice ce reali$ea$ă o impresie artistică puternică 'flori frun$e coloritul fructelor(. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespun$ătoare a speciilor reduc considerabil şansele atin!erii functiilor $onei #er$i sau a compo$itiei respecti#e sau duc la costuri suplimentare care nu se re!ăsesc %n efectul obtinut.n!ă clădiri la mar!inea unor masi#e forestiere folosite ca fundal sau c&iar la intrarea %ntr/un spatiu #erde. :n anumite situatii dispunerea e)emplarelor poate fi reali$ată şi neuniform.

.arduri vii sunt plantatii din specii arbusti#e sau arborescente dispuse pe unul două sau trei r.nd coroana diri"ată..Curtina este o plantatie dispusă pe un sin!ur r.nd constituită dintr/o sin!ură specie arborescentă sau arbusti#ă cu e)emplare foarte apropiate obtinandu/se %n final un perete #erde. După profil !ardurile #ii pot fi.nduri pe un contur drept sau sinuos formate dintr/o specie mai rar două sau c&iar trei %n aceste ultime ca$uri se ale! specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate.netunse 'profil liber( tunse 'profil !eometric( respecti# paralelipiped trunc&i de piramidă sau pot fi cu !arduri #ii cu e)emplarele a#. . Ca re!ulă !enerală curtinele care intră %n componenta unui labirint sunt intretinute periodic prin tundere. $a/irintul este constituit dintr/o retea de curtine ce are amena"ate numeroase poteci de re!ulă bine intretinute şi amena"ate şi c&iar diferite dotări cu scop distracti#. '!ard bel!ian sistemul Cossonet(. După inaltime !ardurile #ii pot fi.foarte mici 'borduri( & [ D G m mici cu & I D G / 1 m %nalte cu & I 1 / 2 m foarte %nalte cu & \ 2 m.

ne sau debilitate din diferite cau$e pot fi %nlocuite fără a fi sesi$ată lipsa lor. 5n alt efect deosebit se obtine prin combinarea %n acelaşi !rup a e)emplarelor de inaltimi şi #. formate din specii arbusti#e cu !&impi şi spini şi coroană bo!ată folosite ca !arduri de limită pentru limitarea accesului animalelor %n diferite $one sau c&iar a oamenilor. constituite din specii arbusti#e cu flori şi fructe remarcabile prin frumusete sau prin efectul #i$ual sau din specii cu lu"eri subtiri şi numeroşi cu un aparat foliar bo!at şi cu o capacitate puternică de lăstărire acestea fiind folosite %n spatiile #er$i de interes public0 / !arduri #ii de ca0u4lare sau de 0ascare. :n orice ca$ la combinarea raşinoaselor cu foioaselor %n cadrul !rupurilor trebuie a#ut %n #edere ritmul de creştere al speciilor alese şi distanta la care sunt dispuse e)emplarele unele fata de altele pentru a se e#ita st.După scop !ardurile #ii pot fi/ !arduri #ii decorative. 4e poate adopta şi #arianta unei di#ersitati mari de specii cu conditia ca %n fiecare sector al spatiului #erde respecti# să predomine o anumită specie care să constituie fondul principal de preferat o specie locală iar !ruparea e)emplarelor lemnoase să se reali$e$e astfel %nc. Astfel !rupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine solemnitate şi &otăr.rste diferite nefiind indicată omo!enitatea #. . . Ca re!ulă se adoptă solutia plasării %ntr/o compo$itie a speciilor cu frun$e mai desc&ise la culoare %n fata speciilor cu frun$e mai %nc&ise la culoare astfel %nc. 5n efect deosebit %n reali$area !rupurilor se obtine prin plasarea diferitelor !rupuri de foioase %n planurile apropiate pri#itorului şi folosirea raşinoaselor %n planurile din profun$ime pentru a crea acel fundal %nc&is la culoare ce le e#identia$a pe primele. :n ca$ul plasării in#erse a speciilor cele cu frun$is.n!ă obtinerea %n#iorării peisa"ului un alt mare a#anta" al acestor tipuri de !rupuri %l repre$intă faptul că e)emplarele bătr. La asocierea arborilor şi arbuştilor %ntr/un !rup se tine cont şi de influenta psi&ică a formei coroanei asupra #i$itatorului.re cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de inaltime !rupurile formate din e)emplare cu coroană sferică tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm protectie şi linişte fiind recomandate %n $onele destinate odi&nei pasi#e %n care sunt pre$ente multe bănci.n"enirea şi c&iar eliminarea unor specii de către altele.rupurile de ar/ori 1i ar/usti pot fi constituite din una sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din ma)im două/trei specii. :n reali$area acestor !rupuri se poate adopta şi solutia combinării speciilor de raşinoase cu cele de foioase solutie destul de contro#ersată astfel după unii autori prin asocierea acestor două cate!orii de specii s/ar obtine un contrast neplăcut după altii s/ar obtine o notă de #eselie prin #erdele crud sau #erdele desc&is al foioaselor %n #erdele trist şi monoton al raşinoaselor.t să dea impresia de natural obtinandu/se %n acest fel unitatea %n di#ersitatea compo$itiei. 3e l. constituite din specii arbusti#e şi specii arborescente cu inaltimi diferite şi ramificare bo!ată de la ni#elul solului folosite frec#ent pentru estomparea efectului #i$ual ne!ati# al diferitelor #ecinatati inde$irabile. / !arduri #ii pentru protejare.rstelor şi inaltimilor dintr/un !rup.ntului dominant de mascare de i$olare #i$uală şi fonică pentru e#identierea unui anumit punct compo$itional sau pentru reali$area le!ăturii dintre două masi#e. mai %nc&is #or a#ea un contur mai e#ident iar pri#irile #or fi atrase de speciile ce constituie fundalul mai desc&is la culoare. Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite %n scop decorati# sanitar de apărare %mpotri#a #.t culoarea celor din fata este mai e#identă.

5n !rup cu un efect deosebit se poate obtine prin folosirea %n centrul acestuia a e)emplarelor arborescente urmate de "ur %mpre"ur de e)emplare arbusti#e de talie mare apoi de cele de talie mică l.nd %n apropiere şi un luciu de apă. :n ca$ul !rupurilor formate doar din două e)emplare acestea trebuie să fie ec&ilibrate ca inaltime iar %n ca$ul diferentei de inaltime se poate reali$a ec&ilibrarea la ni#elul #olumului.n!ă care să e)iste !rupuri de flori perene tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafata lar!ă de !a$on bine %n!ri"it e)ist. 5oschetul repre$intă o #ariantă a !rupului repre$ent. :n ca$ul clădirilor monumentale pentru e#identierea liniilor ar&itecturale şi a dimensiunilor impunătoare se poate adopta solutia plantării %n "urul acesteia a unor !rupuri de arbori de talie mică sau mi"locie.nd o !rupare densă de arbori şi arbuşti dispuşi inelar %n scopul obtinerii unui spatiu liniştit destinat odi&nei pasi#e .Grupurile formate din e)emplare dispuse liber inspiră sentimente de #eselie incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la colturile clădirilor cu linii ri!ide şi monotone pentru mascarea acestora. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de e)emplare şi dispunerea acestora după diferite forme !eometrice nere!ulate precum triun!&i patrulater sau penta!on po$itionandu/se e)emplarul sau e)emplarele cele mai %nalte %n $ona centrului de !reutate şi cele mai mici spre colturile formei !eometrice respecti#e.

P@lcul repre$intă un !rup mai numeros de arbori sau arbuşti constituit dintr/una sau mai multe specii. 5n bosc&et pre$intă .nduri circulare de e)emplare arbusti#e dispuse %n ordine descrescătoare a inaltimii pentru %nc&iderea pe #erticală a mar!inii bosc&etului.nt.rmo)( iar iluminarea laterală a#anta"./2 %n mod e)ceptional 6 intrări iar %n interior numeroase bănci de re!ulă dispuse circular %n centrul acestuia put.care să confere #i$itatorilor ce stationea$a protectie %mpotri#a soarelui şi #.lcuri se amplasea$ă %n functie de circulatia #i$itatorilor şi orientarea fata de lumină iluminarea din spate a#anta".nduri circulare concentrice urmate la e)terior de 1/.ndu/se o stare de calma atmosferic. r. Aceste p. 4peciile lemnoase se dispun pe 1/.ntului cre.t mai bune i$olări fonice a spatiului #erde respecti#. La mar!inea masi#ului sau %n luminişuri se pot folosi şi specii decorati#e adaptate conditiilor locale specii re$istente la #.nd p. :n spatiile #er$i urbane '!rădini parcuri( masi#ele se situea$ă spre periferie pentru reali$area protectiei $onei #er$i respecti#e pentru mascarea limitelor sau pentru reali$area unei c. La constituirea masi#elor se recomandă folosirea de specii #ariate pentru obtinerea de arborete amestecate şi multieta"ate cu scopul reali$ării functiei estetice c.t mai bine şi nu numai.nd speciile cu frun$is %nc&is 'molid lemnul c.inesc cimişir d.nă arte$iană(. r.nd e)ista un element ar&itectural 'monument statuie f. 9asi#ul poate a#ea un profil #ertical şi ori$ontal !eometric sau liber.nt la tasarea şi intelenirea .lcurile alcătuite din specii cu frun$is. mai desc&is la culoare 'plopul mesteacăn pinul strob pinul sil#estru(. Masivul este un arboret mai mult sau mai putin compact format dintr/una sau mai multe specii arborescente şi arbusti#e.

Arbuştii pot fi distribuiti neuniform astfel %nc. Acest 4TA4 cuprinde 6 clase. 9asi#ele opace sunt constituite at. Astfel puietii cu rădăcini nude se recomandă a fi plantati primă#ara timpuriu şi c&iar toamna insotiti de 1 tutore puietii cu rădăcini prote"ate crescuti %n containere sau care sunt scoşi cu balot de păm. 9asi#ele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi %n care pri#irea poate pătrunde %n ad. .rsta dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă %n functie de cate!oria spatiului #erde şi de scopul urmărit prin instalarea #e!etatiei. >.ndu/se impresia de monumentalitate..... Totuşi şi %n acest ca$ perioada optimă de plantare răm.nă la plantare..lnite %n masi#e acestea pot fi transparente sau opace. :n functie de speciile %nt.nt primă#ara sau de cu toamnă se pot planta %n tot parcursul se$onului de #e!etatie cu conditia ca balotul de păm. <. >.ne primă#ara urmată de toamnă. Dacă se urmareşte plantarea %n spatiile mari lar!i unde se doreşte reali$area unui masi# se folosesc puieti de talie mică dar şi acolo unde se doreşte reali$area de completări dar nu cu efect imediat ci %n perspecti#ă.calitatea @ / e)ceptionala a I/a a II/a şi a III/a la care sunt date inaltimea 'cm( şi diametrul la colet 'cm(.nă se produce in!&etul solului după care se transportă la locul definiti# %n !roapa pre!ătită %n prealabil %n acest ca$ balul fiind in!&etat se e#ită ambalarea.rste trebuie să corespundă standardelor 'respecti# stasului GE>171EE. 3erioada şi epoca de plantare :n spatiile #er$i urbane şi periurbane se recomandă ca #e!etatia lemnoasă să se instale$e după trasarea căilor de circulatie şi după terminarea e)ecutării unor constructii pentru e#itarea pa!ubelor pro#ocate de către di#erse utila"e. :n !eneral epoca de plantare se recomandă a fi primă#ara imediat după de$!&etul solului dar %n functie de tipul de material săditor #aria$ă şi epoca de plantare.r$iu şi se lasă %n aşteptare p.. şi dimensiunile acestor puieti sunt date tot %n 4TA4/uri. Instalarea #e!etatiei lemnoase >.1.t să se reali$e$e densitati diferite la ni#elul oc&iului pri#itorului iar pri#irea să fie diri"ată spre anumite perspecti#e sau dimpotri#ă să limite$e 'oprească( pri#irea spre alte $one.rsta dimensiunile şi calitatea materialului de plantat <. 5neori puietii cu balot se sapă toamna t.nt să fie mentinut tot timpul umed de la scoaterea din teren şi p.t din specii de arbori dispuse %n unul sau mai multe eta"e dar şi din specii arbusti#e cu o densitate semnificati#ă care limitea$ă pri#eliştea şi perspecti#a. pri#ind puietii de arbori şi arbuşti de talie mare(.solului cu %nflorire abundentă cu fructe şi port interesante şi care să introducă #arietate %n monotonia e)emplarelor din masi#...ncime cre. Astfel pentru aliniamentele stradale infiintarea scuarurilor a !rădinilor botanice sau a altor unitati de spatiu #erde se folosesc e)emplare de talie mare ale căror dimensiuni şi #.

nt mai mic sau c&iar lipsă 'rădăcini nude( cu at.t este mai mare şi cu c. .nt.t şansele de prindere sunt mai mari..D cm dimensiunile balului de păm.ncimea HD/1DD cm 'se #a %ncerca păstrarea a c. De asemenea cu c. 4e are !ri"ă ca orientarea fata de N să corespundă cu cea initiala.nt.Ca re!ulă !enerală orice puiet cu c.2.t mai mare este riscul de nereuşita./2 cm deasupra coletului se tasea$ă uşor şi se udă abundent. La e)emplarele cu bal de păm.nd de dimensiunea containerului sau a balului de păm.nt dimensiunile !ropii #or depaşi cu 1D/1G '. Este necesară %nlăturarea in#elişului balului de păm.t diametrul tulpinii şantul #a a#ea latimea de 6D/ GD cm şi ad.nt.nt dar dacă este biode!radabil acesta se poate lăsa. 5neori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare 'doar la speciile cu lăstărire #i!uroasă( pentru restabilirea ec&ilibrului %ntre capacitatea de absorbtie a apei a rădăcinilor rămase şi transpiratia partilor aeriene ale puietului. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă/ D 2D 'D 6D( ) D 2D 'D 6D( m pentru puietii de talie mică0 / D KD 'D >D( ) D KD 'D >D( m pentru arbusti '2/G ani(0 / D HD ) D HD m pentru puieti de talie mare 'H/1Dani(0 / 1 D ) 1 D m pentru puieti mai mari de 1D ani şi plopi.. 3entru !ardurile #ii se e)ecută şanturi de D G 'D K( m ad. / e)tra!erea e)emplarului se %ncepe cu săparea unui şant %n "urul tulpinii acestuia la o distanta de H/1D ori mai mare dec.n$ă de sac plasă de nAlon sau de s.ncime %n care se aşea$a puietii şi se acoperă cu păm.t are balul de păm. 3lantarea puietilor 3rocedeul de plantare utili$at %n spatiile #er$i este cel de plantare %n !ropi ale căror dimensiuni #aria$ă %n functie de #.es te adesea 1/1 G t iar inaltimea H/1D m. Aceste e)emplare se marc&ea$ă şi li se notea$ă cu #opsea directia nordului pe tulpină deasupra coletului.nă aproape de sol cu sistemul radicular mai compact situate %n locurile accesibile macaralei camionului remorcii etc.nt p. 4e asi!ură stabilitatea fie cu un tutore sau cu a"utorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 2 taruşi batuti %n păm. / plantarea se reali$ea$ă %n !ropi ce depaşesc cu .D cm( dimensiunile balului.ndu/se e)emplarele i$olate cu o coroană uniform de$#oltată cu ramuri p.t plantarea acestora se reali$ea$ă mai aproape de mustul $ăpe$ii cu at. De asemenea este necesară pre$enta unei macarale pentru a ridica şi cobor% arborele.t mai multe rădăcini( balul de păm. 3entru plantarea e)emplarelor de talie mare datorită dimensiunilor !reutatii şi atentiei deosebite ce o implică sunt necesare mai multe operatiuni/ ale!erea e)emplarelor fie dintr/o pepinieră creată %n acest scop fie din natură %n cel din urmă ca$ prefer.nt se infaşoara %n p.nă la .rmă cu orificii mici sau poate fi captuşita cu di#erse materiale0 / transportul se reali$ea$ă cu camioane de tona" corespun$ător tinand cont că !reutatea unui e)emplar de talie mare depas.rstă inaltimea şi !rosimea la colet a materialului de plantat şi nu %n ultimul r. >.

rsta 'talia( puietilor numărul r.. Această te&nică de reali$are a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani reluată mai t.. 4e recomandă ca impraştierea in!raşamintelor să nu se reali$e$e pe suprafata solului iar administrarea acestora să se reali$e$e %n str. 4e aplică de obicei in!raşaminte comple)e pe ba$ă de N 3 C cu o proportie mai mare pentru unul din cele trei elemente. Desimea culturilor Desimea #aria$ă de la ca$ la ca$ %n functie de ceea ce se urmareşte să se obtina.ndurilor '1 .r$iu %n timpul Renaşterii fiind dusă la e)trem %n arta topiară caracteristică stilului !eometric %n @ranta.N pentru creşterea #e!etati#ă 3 pentru creşterea re$istentei fata de !er secetă şi boli şi C pentru fotosinte$ă şi respiratie.. Aceste in!raşaminte nu se #or distribui dispersat uniform ci se #or po$itiona %n !ropi mici dispuse %n $ona sistemului radicular !ropi din care substantele se #or difu$a %n solutia solului.2.nă la #enirea iernii.G cm. 4e recomandă fertili$area biolo!ică ba$ată fie pe in!raşaminte naturale fie pe capacitatea unor plante de a reali$a mico$e.>.nduri p.ncedă sau cele ce st.2. In!raşamintele cu actiune rapidă se #or aplica primă#ara sau la %nceputul #erii pentru a permite lu"erilor să se li!nifice p./6 ore.nd ca mai t.n"enesc de$#oltarea altor specii. sau 2 r.2.. In!raşamintele stimulea$ă creşterea şi sporesc re$istenta plantelor la secetă şi la atacul a!entilor dăunători biotici 'insecte ciuperci(.ncime de .1. Iri!area se recomandă a se reali$a %n perioadele lipsite de precipitatii %n medie de două ori pe săptăm. Astfel distanta %ntre e)emplarele de pe r. >. 3entru reali$area !ardurilor #ii se ia %n calcul #.nsă le!ătură cu ne#oile plantelor fiind necesară reali$area anali$ei solului respecti# pentru a elimina riscul transformării in!raşamantului %n factor poluant.D/. Tăieri de formare a coroanei :n spatiile #er$i reali$ate %n stil !eometric sau mi)t se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană diri"ată artistic ce au un efect estetic deosebit. :n!ri"irea #e!etatiei lemnoase %n spatiile #er$i >. / 6 r.nduri sau la incrucişarea aleilor.G m pentru !ardurile #ii cu inaltimea sub 1 m şi cu .nd #aria$ă de la D . sau 2( şi inaltimea preconi$ată a !ardului. >. Aceste e)emplare se amplasea$ă fie sub formă de !arduri #ii fie %n aliniamente sau ca e)emplare solitare pe pelu$e partere r.nă la D G / 1 D m la !ardurile cu inaltimea peste 2 m cu 1 . 3entru reali$area de !rupuri de arbori şi arbuşti uşor #i$ibile care să reali$e$e %n cel mai scurt timp functiile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafata '1DD /6DD puieti de talie mare7&a( urm.nă prin aspersiune cu norme bine stabilite timp de . . 4olul se mobili$ea$ă primă#ara şi toamna la o ad.r$iu %n timp să fie eliminate e)emplarele cu creştere l.6.nduri. @ertili$area iri!area şi intretinerea solului :n foarte multe ca$uri sunt necesare operatiunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se de$#olte normal.

:n final re$ultă un !ard format din &aşururi #er$i+. :n primul an se suprimă lăstarii cu e)ceptia celor . G m %ntre ele.rme.nd astfel un trunc&i #ertical scurt. Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc pentru reali$area unei bune !arnisiri a acestora./2 frun$e. brate se scurtea$ă la 6D/GD cm iar lăstarii de !arnisire se ciupesc repetat la .t mai apropiati 'depinde de specia aleasă(. Aceste două ramuri se %ndreaptă %n directii contrare sub un un!&i de 6GX obtinandu/se forma literei < fiind fi)ate pe spaliere formate din G/K fire de s. Gard bel!ian Din multitudinea de lăstari ce se formea$ă %n primul an se ale! ultimii doi formati din doi mu!uri opuşi sau din doi mu!uri alterni c.rmă a spalierului se fi)ea$ă ori$ontal c. 3e măsură ce cresc bratele fiecărui e)emplar se %ntretaie cu bratele e)emplarelor alăturate re$ult.rmă dispuse la 6D/KDcm unele de altele. La e)emplarele cu sot pe fiecare s./.t mai pitice cu ramuri c. )or0a Cossonet se reali$ea$ă tot %n aliniament dar e)emplarele #or fi plantate la distanta de .gard /elgian< se obtine prin plantarea %n aliniament a e)emplarelor la distanta de KD cm %ntre ele şi rete$area acestora la o inaltime de 2D / 6D cm deasupra solului re$ult.nd un !ard continuu alcătuit din romburi.t obtinerea formelor !eometrice precum cele sferice piramidale columnare cubice dar şi reali$area unor forme deosebite cum sunt/ cordonul oblic bilateral '!ard bel!ian( / forma Cossonet / forma literei *5+ / forma <errier / piramida / #asul candelabru )or0a cordon o/lic /ilateral . Această operatiune se reali$ea$ă %n dreptul fiecărei s. palisati.:n pomicultură se urmareşte obtinerea unor forme c.t mai multe cu fructificatie c. :n anii următori prelun!irile celor .te două ramuri opuse %nclinate sub un un!&i de 6GX '%ntre ele un!&iul fiind de EDX(.t mai abundentă. :n spatiile #er$i se urmareşte at.te două ramuri opuse iar la celelalte e)emplare 'fără sot( se fi)ea$ă c. .

@iecare perec&e porneşte din a)ul principal ce a fost rete$at la 6D HD sau 1.după plantare se scurtea$ă a)ul la 6D cm de la sol iar după formarea lăstarilor se %ndepărtea$ă toti mai putin 2 lăstari de la #. Din lu"erii formati se lasă doar cei doi de la #. :n fiecare an aceşti doi lu"eri se scurtea$ă cu 2D / 6D cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru reali$area !arnisirii uniforme cu rămurele.rmă .rf care se orientea$ă unul #ertical pe un tutore şi ceilalti doi pe ori$ontală %n directii opuse pe o s. @orma literei *5+ Reali$area coroanei .n 4or0a literei *5+ se poate obtine at. Coroana formată are forma unui *5+ dublu sau triplu.G/2D cm lun!ime fiecare se orientea$ă #ertical pe doi tutori.n 4or0a Verrier presupune obtinerea de e)emplarele cu 6 K sau H brate #erticale dispuse %n acelaşi plan.ndu/se.rful a)ului ceilalti %ndepărt.D cm de la sol. Aceştia se fi)ea$ă initial pe spalier %n po$itie ori$ontală iar după ce au a"uns la . 4e poate obtine astfel.t la e)emplarele situate %n aliniament c. Astfel tulpina unui puiet se taie la 6D cm de la sol deasupra a doi mu!uri opuşi.t şi la e)emplarele i$olate. @orma coroanei %n *5+ poate fi si *5+ dublu.@orma Cossonet Coroană .

. 5rmătoarea perec&e se formea$ă %n acelaşi mod dar la o inaltime de HD/ED cm cu o desc&idere a bratelor de GD / KD cm 'sau . Anual lăstarii şi ramurile de !arnisire se ciupesc repetat.rme oblice fi)ate de taruşi şi de #. :n al doilea an aceşti lăstari se scurtea$ă la 2D cm iar cei doi lăstari terminali ai fiecărui lăstar principal se orientea$ă tot ori$ontal sub un un!&i de KDX %ntre ei.'spalier(. 3iramida candelabru se reali$ea$ă astfel.DX una fata de alta la o inaltime de 2D cm.te un tutore #ertical p. După 2D cm aceşti K lu"eri se redirectionea$a pe K s.nă la completa in!roşare şi li!nificare.G / 2D cm pentru perec&ea a III/a(.rful tutorelui a)ului principal. <asul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte a)ul principal iar cele şase brate 'sau opt brate( sunt fi)ate fiecare de c.a)ul principal se fi)ea$ă de un tutore se %nlătură lăstarii mai putin trei lăstari de la ba$ă care se directionea$a pe 2 s. La lun!imea de >D / HD cm aceştia se reorientea$ă pe #erticală cu a"utorul a doi tutori.rme ori$ontale dispuse la 1.ndurilor sau a parterelor din spatii #er$i amena"ate %n stil !eometric. @orma <errier )or0ele pira0idă 1i #as candela/ru se utili$ea$ă pentru e)emplarele i$olate situate pe pelu$e şi %n centrul r.

@ormele piramidă şi candelabru Interventiile . La sfarşitul #erii se reali$ea$ă o toaletare a !ardului #iu prin scurtarea lu"erilor prea lun!i. .r$iu.2. Tunderea se reali$ea$ă %ncep. Populus sp.ndu/se puietii 'lăstarii( prea inalti sau ramurile rebele.n coroană presupun %nlăturarea ramurilor #ătămate şi uscate sau crescute defectuos precum şi eliminarea diferitelor portiuni pentru obtinerea unei forme urmărite. Tot %n această cate!orie intră şi tăierea %n scaun e)ecutată la o inaltime de .nă se obtine inaltimea dorită.G sau 6D cm( p. După atin!erea inaltimii dorite tăierea se face cu cca. m lun!ime ((cer negun o.2.G cm pentru a pro#oca lăstărirea abundentă a foioaselor sau c&iar a raşinoaselor 'molid tuie ienupăr tisă( cu specificatia că la raşinoase această inaltime se poate ma"ora p.ndu/se primă#ara timpuriu la inaltimea de .) 4e e)ecută primă#ara de#reme mai rar toamna t.D/. Aceasta se e)ecută anual la speciile ce formea$ă lăstari #i!uroşi de 1/. Tunderea se e)ecută %n anii următori la inaltimi din ce %n ce mai mari cu un pas anual de 2D cm '. D G/1 cm mai sus fata de anul precedent. >. Tunderea !ardurilor #ii Tunderea !ardurilor #ii se recomandă să se facă anual pentru obtinerea de forme !eometrice dar şi pentru re!larea desimii lu"erilor.nă la 6D/GD cm %n functie de talia puietilor folositi la plantat./2 m '6 m( la e)emplarele plantate %n aliniament pentru obtinerea unei forme sferice a coroanei. :n primul an de la instalare imediat după plantare se reali$ea$ă o toaletare sumară a e)emplarelor scurt.nd cu al doilea an de la instalare prima tundere reali$.

:n ca$ul %n care un !ard #iu nu a fost tuns un an sau doi se recomandă tunderea acestuia primă#ara timpuriu %nainte de intrarea speciei respecti#e %n #e!etatie. Rărirea se aplică şi %n ca$ul %n care s/a reali$at un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai %ncet crescătoare.nd %n cati#a ani lipsa #ec&iului !ard #iu 'cu un aspect necorespun$ător( cu un !ard #iu re%ntinerit şi cu o desime mult superioară.nd creşteri mult mai mari fata de puietii aceleaşi specii compens. De obicei la instalarea unui arboret se plantea$ă un număr mai mare de e)emplare pe unitatea de suprafata pentru reali$area rapidă a stării de masi# şi implicit a efectului decorati#.t la fiecare 6/1D ani '%n . >.Tunderea !ardurilor #ii se recomandă a se reali$a %n iunie iulie urmate de o toaletare de toamnă sau de primă#ară.nd %n final o %n!rămădire de e)emplare cu coroane %n!&esuite. 4e recomandă rărirea periodică astfel %nc. Lăstarii obtinuti prin recepare sunt de re!ulă mult mai #i!uroşi a#. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi 'aliniamente !rupuri masi#e( se reali$ea$ă %n functie de !radul de de$#oltare al e)emplarelor şi de densitate. După cati#a ani e)emplarele se st.n"enesc reciproc şi işi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese re$ult.nite se %ntineresc prin recepare urmate de operatiunile specifice tunderii unui !ard #iu. Gardurile #ii %mbătr.2.6.

D/2D ani.D ani %nainte de e)ploatabilitate. 4copul este de a %nlătura efectul ne!ati# imprimat de cren!ile uscate şi de desc&idere a perspecti#elor a unor poteci. Răriturile se efectuea$ă %n stadiul de paris. Lucrări de %n!ri"ire şi conducere a pădurilor de recreare 8peratiuni culturale Acestea presupun un sistem comple) de lucrări şi inter#entii sil#ote&nice pri#ind diri"area de$#oltării pădurii de la %ntemeiere p.t mai mari %n nici un ca$ nu se depo$itea$ă sub formă de !răme$i fiind inestetice. 3rin aceste operatiuni culturale se urmareşte ameliorarea compo$itiei imbunatatirea stării fitosanitare reducerea consistentei re!larea diferitelor raporturi 'inter şi intraspecifice( stimularea creşterii şi de$#oltării arborilor #aloroşi mărirea efectului decorati# al unor e)emplare. :n fa$a de nuieliş/pra"iniş se aplică curatirile 'de la ela!a" / la diametrul mediu de 1D cm( pentru %nlăturarea e)emplarelor necorespun$ătoare ca specie şi conformare cu o periodicitate de 2/G ani respecti# atunci c. E0ondajul repre$intă %nlăturarea crăcilor lacome apărute din mu!uri dormin$i %n conditii nefa#orabile de #e!etatie.G. 4e aplică rărituri mi)te sau combinate %n pădurile ec&iene de codru şi cr.nd se reali$ea$ă consistenta plină.D cm( cu o periodicitate de 6/K ani la codrişor şi codru mi"lociu la un inter#al de K/1D ani şi %ncetea$ă cu 1D/. m de la ba$ă din 2/K '1D( ani. >.nă la K cm pe o inaltime de K/1.nă la GDV din e)emplare obtinandu/se un număr optim de e)emplare %n cca. :n pădurile de recreare se urmăresc anumite particularitati/ la desc&iderea perspecti#elor se %nlătură e)emplarele care st. . 'diametru mediu 1D/.n! prin care se elimină e)emplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce %mpiedică creşterea şi de$#oltarea arborilor de #iitor respecti# cei mai #aloroşi ca specie şi conformare. .2.n"enesc pri#irea spre obiecti#ul #i$at0 / se urmareşte %nlăturarea lastarişurilor 'semintişurilor naturale din lun!ul cărărilor potecilor şi drumurilor( ce apar monotone şi dau impresia de %n!ustare0 / se reali$ea$ă din loc %n loc nişe sau porti de intrare spre interiorul arboretului '%n ca$ul de!a"ărilor şi depresa"ului( mai ales la %ntretăierea aleilor şi a drumurilor %n apropierea locurilor de stationare0 / monumentalitatea unor arbori '%n pădurile de codru !rădinărit( nu trebuie marcată de lastariş sau alte tufe astfel %nc.t se desc&id perspecti#e spre astfel de arbori0 / materialul re$ultat nu se recoltea$ă se marunteşte şi se raspandeşte pe suprafete c. Elagajul arti4icial presupune %ndepărtarea ramurile uscate sau c&iar #er$i de p. :n fa$a de desis se aplică de!a"ările '%n arboretele amestecate( şi depresa"ul '%n arboretele pure( cu o periodicitate de 2/G ani.t mai bune conditii a functiilor atribuite.nă la e)ploatare %n #ederea %ndeplinirii %n c.functie de specie( să se e)tra!ă p.

rsta e)emplarelor se pot adopta diferite tratamente. >.$ucrările de igienă presupun e)tra!erea arborilor uscati bolna#i rupti sau doborati pentru mentinerea unei stări fitosanitare c.2. :n functie de acti#itatile ce urmea$ă a fi desfaşurate de speciile forestiere folosite sau pre$ente de re!imul adoptat şi respecti# de #. 3ădurile tratate %n codru !rădinărit dispun de un mediu foarte bo!at cu foarte multe nişe ecolo!ice. Anumite tratamente sunt specif ice diferitelor tipuri de păduri cu rol de productie. . 3ădurile de codru se pretea$ă la diferite tratamente respecti# modul %n care se face e)ploatarea şi se asi!ură re!enerarea pădurii %n cadrul aceluiaşi re!im %n #ederea atin!erii unui anumit scop. Re!imuri şi tratamente :n tara noastră peste HKV din păduri sunt %ncadrate %n re!imul codrului 'raşinoase amestecuri de fa! cu raşinoase fă!ete marea ma"oritate a pădurilor cu c#ercinee păduri de plopi euroamericani(. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odi&nă recreati#ă şi pentru plimbări dar pentru oameni antrenati deoarece circulatia este complicată 'semintiş buruieni(.t mai bune %n arboret.K.

. Se um sp.r. (lyssum sp.. 4e folosesc adesea i$olat sau %n constituirea !ardurilor #ii a rabatelor pe pelu$e %n fata speciilor arbusti#e sau arborescente.. cu port t. 7 sp. Caracterul decorati# al plantelor floricole este dat at. Tulipa sp..D '...t de e)emplarul luat separat c. / sp..+. .. (ubrieta sp. Tagetes sp. Criterii de alegere a speciilor 4peciile floricole prin &abitus frun$e şi flori alcătuiesc un decor temporar al se$onului de #e!etatie constituind elementul principal al #arietatii $ilnice a unui spatiu #erde.Petunia sp. :n acest sens se deosebesc/ sp..t şi de combinatia dintre e)emplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite. inalti0ea tulpinii (upă inalti0ea tulpinii se deosebesc/ specii de talie mică G / .tor 'sau pendent( / Tropaeolum ma#us. $yacint!us sp.. Lobelia sp. Acestea "oacă un rol psi&olo!ic fundamental %n sensibili$area oamenilor la frumos contribuind la crearea climatului de rela)are şi odi&nă pe care/l caută omul %ntr/ un spatiu #erde. / specii de talie mare peste GD 'KD( cm precum specii din !enurile... Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor a modului de creştere şi ramificare respecti# de orientarea %n spatiu a acesteia.. Saponaria ocymoi es. 5elp!inium sp.. 8rice ambianta artificială este mai plăcută atunci c. . Salvia splen ens.G( / GD 'KD( cm precum specii ale !enurilor.. (geratum sp. La ale!erea speciilor se au %n #edere diferite criterii precum/ inaltimea / forma tulpinii 'portul( / forma culoarea şi mărimea frun$elor / culoarea forma mirosul şi modul de asociere ale florilor / forma şi culoarea fructelor / ciclul de #iata / cerinte fata de diferiti factori climatici şi edafici. Calistep!us c!inensis... SPECII$E )$%"IC%$E ' SPA#II$E VE"&I A. Acestea se folosesc !rupat %n planul apropiat de pri#itor %n componenta bordurilor co#oarelor %n mar!inea rondurilor sau rabatelor precum şi %n mo$aicuri. A.*. Tra escantia sp.+. / specii de talie mi"locie . 'arcissus sp.+.D '... /la iolus sp. )alva sp. cu aspect de pernita / /ypsop!ylla repens. /alant!us sp. cu tulpini ramificare cu aspect de tufă / Tagetes sp. Tulipa sp.Lilium sp.+..G( cm precum Crocus sp. VIII. (geratum mexicanum sp. Acestea se folosesc pentru rabate partere platbande sau !rupuri pe pelu$e. )uscari sp. Salvia sp.nd sunt pre$ente florile. A.Cap.

.-. A. Portulaca sp.) aceasta se sc&imbă de la ro$/liliac&ie la %nceput p.. Aspectul decorati# de ansamblu este dat adesea de combinatia dintre flori şi frun$e astfel la trestia indiană (Canna in ica) frun$ele pot fi de la #erde crud la roşu sau !rena la soiurile de be!onii (Begonia semperflorens) %nt.nă la albastru la caprifoi (Lonicera #aponica) de la alb la !ălbui la unii trandafiri de la !alben la ro$ şi apoi la cărămi$iu. Nuanta culorii poate fi diferită la florile simple poate fi pală translucidă iar la cele in#oalte mai pronuntata. specii de feri!i dar şi numeroase specii culti#ate %n locuri foarte %nsorite. 0ări0ea 1i culoarea 4runzelor :n !eneral frun$ele apar %naintea florilor şi dispar după ofilirea florilor 'cu mici e)ceptii( perioadă %n care işi %ndeplinesc rolul lor decorati#. Mirosul plăcut al florilor impresionea$ă %n mod deosebit. / sp. Papaver sp.Se um sp. 5nele frun$e sunt mari altele sunt mici şi mărunte iar altele puternic fidate cu se!mentele filiforme.lnindu/se #erde ro$ roşu sau !rena.. Ricinus sp. Tulipa sp. Numeroase sunt şi speciile anuale utili$ate cu precădere %n alcătuirea mo$aicurilor pentru forma culoarea şi abundenta frun$elor dublate de portul t.r. cu tulpini cataratoare / Lat!yrus sp. (gave sp. 0irosul 1i 0odul de dispunere al 4lorilor Culoarea / este impusă %n !eneral de petale ce pot a#ea suprafata lucioasă sau mată %n ca$ul petalelor tomentoase.. &resine sp.. Polygonium sp./ sp..nă la ofilirea acestora la nu/mă/uita ()yosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp. Aceste specii se #or amplasa %n locurile destinate odi&nei pasi#e 'bănci c&ioşcuri pentru odi&nă( a stationarii %n "urul teraselor locurilor pentru sporturile uşoare. )or0a.. )or0a florilor poate fi deosebită precum cele de !ura leului creasta cocoşului clopotei motul curcanului lalelele papa!al recomand. .. Culorile acestora #aria$ă de la #erde crud la #erde %nc&is !alben roşu !rena ar!intiu sau cenuşiu la diferite combinatii precum cele cu frun$e #arie!ate (Coleus sp. culoarea... 5elp!inium sp. Lilium sp.tor sau sub formă de mici tufe.+. )or0a.nd un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa). A. Astfel sunt plante culti#ate la umbră. $umulus lupulus. cu tulpini simple erecte &mpatiens sp.. 5nele flori pot a#ea culori diferite din momentul desc&iderii p.?. 4unt specii la care #aloarea decorati#ă este dată tocmai de forma mărimea şi culoarea frun$elor florile fiind nesemnificati#e.(s arum sp...ndu/se a se folosi %n planul apropiat.)... / sp. cu tulpini #olubile / &pomea purpurea. 5nele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate a#.+. Begonia sp. 4peciile cu flori parfumate pe timpul $ilei precum #erbena şi crinii se #or combina cu specii cu flori parfumate seara precum re!ina noptii şi micsandrele. 4imetria florii poate fi actinomorfă sau $i!omorfă. Pyret!rum sp. Sempervivum sp.

. Cineraria sp. După re$istenta la fri! plantele anuale pot fi/ plante anuale rustice care se seamănă %n c.r$ii şi se seamănă %n sere sau rasadnite reci sau afară e)ceptional %n luna mai după in!&eturile t.:.tor#a luni eşalonate pe două se$oane de #e!etatie.r$ii0 / plante anuale sensibile (Celosia sp. 4emintele se seamănă %n iulie/au!ust %n spatii adăpostite răsadurile se plantea$ă la loc definiti# toamna iar primă#ara #or %nflori.) nu re$istă la !erurile t. :n unele situatii cum este ca$ul la rac&itelelor (&mpatiens balsamina) fructele sunt interesante 'fructe ple$nitoare( atră!. Plante /ienale / speciile care işi desfaşoara ciclul complet pe parcursul a c.) are fructe persistente şi decorati#e. A.8. .. 3entru prelun!irea perioadei de %nflorire se recomandă %ndepărtarea lu"erilor cu flori ofilite pentru stimularea celei de a II/a %nfloriri şi c&iar a III/a.ndu/se %n c.+.nd copii iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atră!ătoare fiind o sursă de amu$ament pentru copii.+.mp desc&is %nainte de %nflorire #ara.A.e!onia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă fiind aripate de culoare roşie sau ro$ă mentinand efectul decorati# ca o continuare a florilor..mp desc&is prin martie/aprilie0 / plante anuale semirustice (Begonia sp. .r$ii. Calceolaria sp. Ciclul de viata După ciclu de #iata speciile floricole se %mpart %nPlante anuale / speciile care işi desfaşoara ciclul complet pe parcursul a c. 9otul curcanului ((marant!us sp.) se seamănă %n sere calde transplant.tor#a luni eşalonate %ntr/un sin!ur se$on de #e!etatie. )or0a 1i culoarea 4ructelor @orma şi culoarea fructelor au o importanta foarte redusă la ma"oritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire florile se %ndepărtea$ă. 8innia sp. 4emintele acestor specii fie #or fi semănate %n rasadnite sau solarii iar răsadurile #or fi transplantate la loc definiti# fie #or fi semănate la loc definiti# după trecerea in!&eturilor t.

B.. Polyant!es sp. 'arcissus sp... /la iolus sp.) respecti# speciile ce re$istă iarna %n teren descoperit sau semirustice (Canna in ica. 3lantele perene pot fi..&emicriptop&ite / ce supra#ietuiesc prin mu!urii de la colet prote"ati de resturile moarte ale plantei ((conitum sp. 5a!lia sp... C!ysant!emum sp.+. Modul de utilizare 4peciile floristice se #or ale!e %ntotdeauna lu.nci sau pa"işti0 / decorarea balcoanelor ferestrelor "ardinierelor teraselor atunci c.nd sunt plantate %n di#erse suporturi0 . A. $yacint!us orientalis. Convallaria ma#alis.) respecti# speciile ale căror or!ane subterane trebuie păstrate iarna %n spatii adăpostite 'pi#nite cămări depo$ite( ferite de in!&et '6/1D XC(.. /ypsop!yla sp. Acestea pot fi rustice ((nemone sp.nd %n considerare particularitatile biolo!ice ale acestora precum şi cerintele plantelor fata de conditiile stationale. &ris sp. Lolium sp.. !eop&ite / ce au bulbi tuberobulbi ri$omi rădăcini tuberi$ate. 4peciile floricole pot fi folosite %n !eneral pentru/ decorarea spatiilor #er$i ca e)emplare i$olate sau %n !rupuri %n componenta platbandelor bordurilor rabatelor co#oarelor rondurilor mo$aicurilor %n lun!ul apelor sau pe luciul lor pe st..Plante perene / speciile care re$istă cu a"utorul diferitelor or!ane subterane precum bulbi ri$omi tuberobulbi rădăcini tuberi$ate şi care %nfloresc şi fructifică an de an. $osta plantaginea. (1uillegia sp. Papaver orientalis).

. 9arele a#anta" al acestor culturi este acela că re$istă mai multi ani fiind eliminat semănatul şi plantările anuale costisitoare specifice plantelor anuale.D $ile( / lalele narcise !&iocei cri$anteme st..itroc0iana). (geratum mexicanum 3nana4. :n functie de perioada şi . Tagetes sp. Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de %nflorire perioadă a#ansată sau de#ansată de conditiile atmosferice din acel an.nd specii de talie mică %n prim plan continu. 9onoculturile pot a#ea una sau mai multe culori. banuti (Bellis perennis). Culturi co0/inate :n functie de ciclul de #iata se pot asocia fie numai plante anuale fie numai specii perene fie mi)t.ciclul de #iata inaltimea plantelor perioada şi durata de %nflorire forma şi culoarea florilor mărimea forma şi nuanta frun$elor.ndu/se %n #edere..n"enei bu"ori. muscari ()uscari sp. :n ceea ce pri#eşte inaltimea speciilor nu se #or amesteca intim niciodată specii de inaltimi diferite deoarece indi#i$ii mari %i #or inabuşi pe cei mici şi cu si!uranta speciile de talie mică nici nu #or fi obser#ate.). Ru be0ia sp.).lpilor per!olelor treia"elor $idurilor c&ios)urilor0 / ca flori tăiate %n arta buc&etieră sau a aran"amentelor florale. mi"locie (Petunia sp. Aceste masi#e de plante perene constituie o pată #erde timp de mai multe luni dar au perioadă de %nflorire relati# scurtă '1G/. Acestea sunt constituite prin suprafete cu plante perene asociate după inaltime şi epocă de %nflorire printre care se introduc plante anuale destinate să complete$e cromatica din afara perioadelor de %nflorire ale speciilor perene %n special lunile de #ară. Portulaca gran iflora). De e)emplu un soi %nalt sau mi"lociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (%iola x. narcise ('arcissus sp.nd cu cele de talie mi"locie şi cel de talie mare %n planul %ndepărtat sau %n mi"locul compo$itiei 'ronduri rabate partere(. H. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de %nflorire. Monoculturile se reali$ea$ă cu specii cu %nflorire %ndelun!ată şi bo!ată de talie %naltă (P!lox paniculata. Acest tip de amestec intim se poate accepta %n ca$ul %n care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relati# scurtă de #e!etatie şi care nu stan"eneşte prin &abitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică cu port de tufă sau co#oras sau care prin abundenta de e)emplare plantate să reali$e$e efectul de co#or. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se #a face cu foarte multă !ri"ă a#.). Culturile cu plante anuale au o perioadă mai %ndelun!ată asi!urată cu flori fiind amplasate %n locuri intens frec#entate. Aceste monoculturi se reali$ea$ă %n functie de ambient astfel %nc.).t %n apropierea clădirilor cu fatade complicate 'cu multe detalii şi culori( se recomandă să se utili$e$e monoculturi dintr/o specie cu o sin!ură culoare a florilor iar dacă elementele unei constructs sunt simple acestea #or fi puse %n #aloare prin di#ersitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. nu/ mă/uita ()yosotis sp. 8 combinatie foarte reuşita o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale 'masi#e mi)te(./ decorarea st. 4peciile de talie diferită se #or dispune ordonat %n trepte instal. (ntirr!inum ma#us) sau mică (Lobularia maritima.. .

arat desfundat maruntirea bul!ărilor ni#elat modelarea terenului mobili$area superficială a solului. :n multe situatii terenurile %n care urmea$ă să se instale$e speciile floricole nu pre$intă un strat de sol fertil corespun$ător fiind necesară impraştierea unui strat de păm. (maryllis sp. C!eirant!us c!eiri).t mai lun!i de %nflorire cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură.ntul de ericacee păm. /la iolus sp.ntul de turbă păm.nt corespun$ător din punct de #edere al proprietatii sale fi$ice şi c&imice 'af. :n functie de sol p=/ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. Bellis) cu speciile anuale cu %nflorire din aprilie/mai p.durata de %nflorire se recomandă asocierile %ntre specii perene cu %nflorire timpurie (Tulipa... Pregătirea solului destinat culturii 4lorilor :n !eneral %n functie de solul a#ut la dispo$itie se aplică şi lucrările !enerale de pre!ătire a solului.mranita telina compostul de !rădină de rasadnita păm.ntul de frun$e de turbă( / pentru plantele cu rădăcini mai subtiri superficiale (Primula sp.. )yosotis. Crocus. Astfel s/au obtinut diferite amestecuri dintre păm. / păm. H.nă %n octombrie/ noiembrie. $yacint!us. %iola. (sparagus sp. 5iant!us sp)..ntul de ace de raşinoase păm.nturi cu te)tură !rea / preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini !roase suculente (Lilium sp. :n !eneral la asocierea speciilor se are %n #edere crearea unei mase compacte de culoare ale!. (sparagus sp. Datorită costurilor destul de ridicate pentru pre!ătirea şi manipularea acestor păm. / soluri alcaline / ((nemone sp.nt uni#ersal indicat pentru toate culturile. &ris sp. Acestea se deosebesc prin p= continutul de substante nutriti#e te)tură etc.nturi cu te)tură mi"locie / suportate bine de ma"oritatea speciilor.ntul de frun$e păm.-. Tra escantia sp.nturi s/a căutat obtinerea unui păm. 'arcissus... :n cultura speciilor floricole se tine cont de particularitatile biolo!ice şi a!rote&nice ale acestora. Calluna vulgaris). 5iant!us sp.nare permeabilitate structură te)tură elemente nutriti#e p= capacitate de retinere a apei(. @iecare specie preferă un anumit tip de sol aceste tipuri de sol fiind cunoscute %n &orticultură sub diferite denumiri/ păm..2.ntul lutos perlit şi turbă %n diferite proportii bine or!ani$ate la care se adau!ă in!raşaminte corespun$ătoare %n functie de #. Instalarea speciilor floricole A.. /alant!us) sau bienale (Primula.. feri!i(0 / păm. După #aloarea p=/ului se deosebesc/ soluri neutre / ma"oritatea solurilor / soluri acide / (Coleus sp.ntul de lemn la care se poate adău!a şi muşc&iul de copac rădăcinile de feri!ă şi nisipul.+.ndu/se specii cu perioade c. . 5neori după %nflorirea speciilor de primă#ară şi #ară se e)ecută şi o a treia plantare cu specii ce %nfloresc toamna 'cri$anteme brumărele(... Cele mai frec#ent folosite sunt.ntul de pădure păm. 2rica sp. :n &orticultură e)istă numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combinatii şi care pot să asi!ure plantelor o nutritie corespun$ătoare.nturi cu te)tură uşoara 'păm..rsta plantelor 'stadiul de de$#oltare( şi cerintele acestora.

Begonia). La speciile perene transplantarea apare necesară atunci c. La %nceputul primă#erii se plantea$ă răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se inmultesc prin separarea or!anelor subterane şi care nu şi/au %nceput de$#oltarea. Paeonia). #ransplantarea repre$intă operatiunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. Toamna 'septembrie/octombrie( se instalea$ă răsadurile speciilor bienale ce #or %nflori primă#ara timpuriu (Bellis. La speciile cu de$#oltare sub formă de tufă se adoptă o distanta de plantare mai mare de %i şi mai mică dec. La plantare al#eola '!ropita( e)ecutată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului %n care s/a de$#oltat p. (istanta de plantare Diferă şi se stabileşte %n functie de inaltimea speciilor respecti#e şi de &abitusul acesteia astfel %nc. /alant!us.t să nu răm. A. 'arcissus.n spatiile verzi 3lantarea repre$intă operatiunea prin care e)emplarele tinere 'răsadurile( de plante anuale bienale sau perene sunt instalate %n terenul atribuit lor unde se #or de$#olta şi %nflori. 3lantarea se e)ecută din centrul unei compo$itii spre mar!ine.A. Distanta #aria$ă de la G cm p.. (marant!us). $osta plantaginea. astfel %nc. :n luna mai se plantea$ă plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scă$ute şi iubitoare de căldură (Canna. (lyssum. Crocus.-. )y os otis). $yacint!us.nă la #enirea in!&etului la sol bulbii acestora să se %nrădăcine$e. La speciile cu de$#oltare pe #erticală se adoptă o distanta de plantare de cca. Tot toamna se despart speciile cu ri$omi sau rădăcini tuberi$ate această operatie fiind indicată %n repausul #e!etati# (&ris. Calen ula) sau cele perene semirustice (/la iolus sp.-. $emerocallis sp.n"enească reciproc. &mpatiens.*. :n aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt pretentioase la căldură (5iant!us. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mranita maruntita de cca. / .t p.nă atunci 'la răsaduri( şi să asi!ure acesteia stabilitatea p.nă spatii libere %ntre ele dar nici să se st. Lilium sp. )uscari. Instalarea plantelor 4loricole ..nd . Se um) distantele pot fi mai mari comparati# cu inaltimea plantei astfel %nc.). %iola. )at!iola.'Iris sp.). :n iunie se plantea$ă plantele perene crescute la !&i#eci ce pot sta #ara %n teren descoperit ((maryllis. :n octombrie/noiembrie se plantea$ă bulbii speciilor perene de primă#ară precum Tulipa. +uc!sia.nă la de$#oltarea de noi rădăcini %n noul teren. La speciile ce se de$#oltă sub formă de co#oare (Lobelia. G cm !rosime pentru păstrarea umiditatii şi pentru e#itarea formării crustei.nă la 1DD/1GD cm %ntre e)emplare. Epoca de plantare diferă de la specie la specie %n functie de ciclul de #iata şi de cerintele fata de factorul căldură.t inaltimea medie a speciei. .t e)emplarele să reali$e$e relati# repede starea de masi#. 9i din inaltimea medie la maturitate a speciei respecti#e. 5iant!us.-.

6.nă la <I/a perec&e de frun$e 'sau nod( pornind de la ba$ă sau de la ultima ramificatie. Ciupitul determină o %nt. Astfel la speciile care %nfloresc primă#ara de#reme această operatie se aplică după trecerea florilor şi #este"irea partilor aeriene la speciile perene cu %nflorire de #ară sau de toamnă partile aeriene se %nlătură primă#ara de#reme.n"enindu/se %n de$#oltare./2 mm deasupra celei de a III3a p. 3rimă#ara şi c&iar primă#ara de#reme foarte multe plante %ncep sa/şi forme$e rădăcini noi intr.datorită inmultirii naturale ale plantelor spatiul de#ine insuficient acestea st. Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfarşitul se$onului de #e!etatie c. :n această cate!orie intră următoarele lucrări/ suprimarea partilor aeriene / tunsul plantelor / tutorarea şi palisarea / %nlocuirea speciilor %n timpul se$onului de #e!etatie / aplicarea in!raşamintelor / iri!area / mobili$area solului şi combaterea buruienilor / combaterea dăunătorilor biotici / pre!ătirea pentru iarnă Supri0area partilor aeriene se reali$ea$ă pentru/ obtinerea unor forme caracteristice / re!lementarea %nfloritului / stabilirea unui ec&ilibru %ntre partile aeriene şi cele subterane.nd mai de#reme %n #e!etatie iar dacă sunt st.nd plantele nu suferă deloc. 4copul ciupitului este fie obtinerea de tufe bo!ate sau !arnisirea unor ramificatii fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică !reu. Ciupitul se e)ecută cu un!&ia la . :n!ri"irea plantelor floricole :n!ri"irea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări obli!atorii sau facultati#e cu rolul de a obtine plante #i!uroase cu %nflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorati#e deosebite.r$iere a %nfloririi de aceea este necesar ca ultima operatie de ciupit să se desfaşoare astfel %nc.n"enite sau deran"ate unele nu mai %nfloresc %n acel an. H. Ciupitul repre$intă %nlăturarea mu!urelui terminal fie al tulpinii principale fie al tulpinilor sau lu"erilor laterali cu creştere #i!uroasă pentru a !enera creşterea mu!urilor laterali inferiori. 5neori transplantarea este necesară şi din moti#e fitosanitare./2 ori pe se$onul de #e!etatie. 3entru obtinerea de tufe bo!ate această lucrare se poate aplica de . :n functie de or!anele aeriene %nlăturate se deosebescciupitul copilitul bobocitul suprimarea ti"elor florale #este"ite. 4e aplică diferentiat %n functie de specie şi caracteristicile acesteia de perioada %nfloririi dar şi %n functie de capacitatea de refacere a plantei.t să e)iste suficient timp pentru . :n functie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi inmultire #e!etati#ă transplantarea se reali$ea$ă la inter#ale de 2/1D ani.

4e poate reali$a şi prin %nlăturarea bobocului principal atunci c.formarea de mu!uri floriferi şi pentru %nflorire.nd acesta este rău conformat pentru promo#area unui boboc lateral mai #i!uros %n acest ca$ %nt. 5o/ocitul 'butonatul( presupune %nlăturarea bobocilor laterali la plantele care formea$ă concomitent mai multe flori %n #. 4e aplică la cri$anteme ur$icuta (Coleus sp. Pelargonium sp.).r$iindu/se %nfloritul.rful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică %n scopul de a se obtine flori solitare de dimensiuni mai mari 'cri$anteme trandafiri bu"ori !aroafe oc&iul boului(. Copilitul presupune %nlăturarea tuturor lăstarilor de la ba$ă 'lăstari laterali( %n stadiul %n care sunt ierbacei pentru obtinerea unei sin!ure tulpini neramificate de obicei terminată cu o floare 'cri$anteme !aroafe(. &ortensie !ura leului(. . Petunia sp...

5nele specii pot fi sustinute prin retele de fire 'nailon sau sfoară( retele ce pot fi ridicate odată cu de$#oltarea tulpinilor florifere '!ladiole dalii(. Lat!yrus. . Această operatie se repetă la 1D/1G $ile la plantele de mo$aic şi mai rar la cele de bordură şi !arduri #ii.. 3rin această operatiune se %nlăturată toate partile supraterane la o anumită inaltime cu 1/2 cm mai mare de tunsul precedent. #unsul plantelor se aplică la speciile de mo$aic sau la speciile folosite pentru borduri şi !arduri #ii la care trebuie mentinuta o anumită formă şi inaltime. Tutorii pot fi din lemn trestie mase plastice metal de dimensiuni şi tipuri diferite %n functie de specia respecti#ă dar se are %n #edere ca acestea să nu fie e)a!erate sau inestetice (Clematis. Nu se aplică la speciile cu fructe decorati#e sau la e)emplarele de la care se #or recolta seminte. #utorarea 1i palisarea se reali$ea$ă la speciile urcătoare sau la speciile de talie mi"locie sau %naltă cu tulpini subtiri care nu se mentin %n po$itie #erticală mai ales %n perioada de %nflorire abundentă. &pomea).Supri0area tijelor 4lorale vestejite se reali$ea$ă pentru %nlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi %nfloriri.

or!anice c&imice microbiolo!ice.'nlocuirea speciilor . :n functie de fiecare tip de in!raşamant se aplică anumite do$e.superfosfatul simplu sau dublu0 bo!ate %n potasiu.nse sau cu stropitoarea./2 ani. E)emplarele speciilor necesare %nlocuirii se pre!ătesc din timp %n $one speciale 'rasadnite sere solarii pepiniere( şi se transplantea$ă cu tot cu balot de păm. In!raşamintele or!anice pot fi aplicate %n formă solidă după o prealabilă uscare şi maruntire concomitent cu lucrarea de pre!ătire a solului sau %n formă lic&idă obtinandu/ se solutii prin fermentarea timp de două săptăm. 4in!urul incon#enient al unora este mirosul neplăcut pe care/l de!a"ă şi aspectul inestetic. In!raşamintele se aplică ca re!ulă !enerală %n stadiile de ma)imă de$#oltare a plantelor %n cantitati foarte mici la sfarşitul #erii şi deloc %n timpul stării de repaus. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca in!raşaminte stadiale %n timpul se$onului de #e!etatie. Apa folosită la iri!are trebuie să aibă o temperatură şi un continut %n săruri corespun$ătoare. In!raşamintele c&imice pot fi bo!ate %n a$ot.1-1D0 1-. Aplicarea ingra1a0intelor E)istă mai multe tipuri de in!raşaminte.sulfatul de amoniu a$otatul de amoniu carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu0 bo!ate %n fosfor.n ti0pul sezonului de vegetatie Ca re!ulă !enerală la amena"area florală a unui spatiu #erde se propun specii '. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului fiind indicată udarea dimineata de#reme ma)im ora 1D şi seara după orele 1H/.nd speciile perene cu bulbi '$ambile lalele !&iocei narcise branduşe de primă#ară( ce %nfloresc primă#ara de#reme şi care pot răm.sarea potasică clorura de potasiu sulfatul de potasiu./2 specii pe aceeaşi suprafata( ale căror perioade de %nflorire se succed pentru a se reali$a un efect estetic pe o perioadă c.ne %n sol . Aceste solutii sunt foarte concentrate şi se diluea$ă %nainte de folosire cu apă %n proportie de. :n această cate!orie intră.D pe răcoare . In!raşamintele or!anice sunt cele mai recomandate deoarece contin aproape toate elementele indispensabile plantelor. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importanta %n perioadele deficitare %n precipitatii %n functie de care se stabileşte şi frec#enta şi norma de udare 'functie de specie temperatura mediului %ncon"urător intensitatea luminii umiditatea şi mişcarea aerului solul !radul de de$#oltare şi fa$a de creştere a plantei(. Iri!area se poate reali$a prin aspersiune recomandată pentru teritoriile mari a#.D0 -2D. In!raşaminte microbiolo!ice se pre$intă sub forma unor solutii ce contin anumite culturi de microor!anisme 'bacterii ciuperci( ri!uros selectionate cu #alente simbiotice ce au ca efect imbunatatirea microflorei solului pentru reali$area unui circuit optim al elementelor minerale şi or!anice.e)crementele de mamifere de păsări mustul de băle!ar făina de oase făina şi rosătura de coarne etc.ni a in!raşamintelor or!anice solide la care se adau!ă apă uneori superfosfat cenuşa.t mai mare. 3entru aceasta speciile se #or %nlocui unele cu altele după trecerea perioadei de %nflorire e)ceptie făc.nt.ume$irea şi a atmosferei spălarea şi răcorirea plantelor antrenarea odată cu picăturile de apă a o)i!enului bio)idului de carbon şi a altor !a$e mărind capacitatea de solubili$are a elementelor minerale din sol0 cu furtunul pentru suprafete mai restr. 3lantările repetate şi #aloarea materialului sunt costisitoare fapt ce determină folosirea speciilor perene %n proportie %nsemnată %n diferite compo$itii floristice.nd ca a#anta"e.

narea solului se reali$ea$ă %n terenurile cu plante perene măcar odată pe an %n martie/aprilie după ce %ncep să apară la suprafata solului partile aeriene ale acestora şi peste #ară astfel %nc. Continutul %n săruri nu trebuie să fie mare iar %n situatia %n care apa ce urmea$ă să fie folosită este dură aceasta se poate neutrali$a prin adău!area diferitelor substante %n ea. . :n ultima #reme se adoptă din ce %n ce mai des acoperirea solului din "urul !rupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mi"locie cu scoarta de copac 'pin maritim( fra!mente. Co0/aterea dăunătorilor /iotici 4e reali$ea$ă prin obser#area atentă periodică a diferitelor e)emplare floricole pentru depistarea din timp a e#entualilor dăunători 'afidele fiind cele mai frec#ente( şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere c&imică sau biolo!ică. Combaterea buruienilor se reali$ea$ă ori de c. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat ca şi cea cu a"utorul erbicidelor.t să nu fie #ătămate rădăcinile bulbii sau ri$omii. . Pregătirea pentru iarnă Diferă %n functie de specie la !eofitele semirustice sensibile la temperaturile scă$ute or!anele subterane 'bulbi tuberculi ri$omi rădăcini tuberi$ate( se scot toamna din sol şi se pun la păstrare %n camere reci '6 / 1D XC( p.nt 'muşuroire( frun$e sau tala" pentru o protectie suplimentară peste iarnă.te ori este ne#oie uneori c&iar săptăm.nal manual sau cu a"utorul săpăli!ilor. Mo/ilizarea solului 1i co0/aterea /uruienilor Af. 4e e#ită total udatul %n orele fierbinti ale amie$ii sau după amia$a pentru a nu se produce #ătămări plantelor.nă primă#ara.sau noaptea. La speciile perene ce re$istă ri!orilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu păm.uruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aran"amentelor florale sau c&iar !a$onului un aspect neplăcut. Acest strat mentine solul umed permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite aparitia buruienilor.

/2 ori %n se$onul de #e!etatie. 4e tund de . 6G XC. :n acest tip de !a$on pot fi plantate specii perene cu bulbi ce %nfloresc primă#ara pentru mărirea efectului decorati# '!&iocei branduşe narcise lalele(./. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compo$itie folosindu/se specii de !raminee mai pretentioase şi mai decorati#e.ne descoperite la suprafata terenului./2 $ile odată. Peluzele din parcuri ocupă suprafete %ntinse a#.ni(.nci !rupuri statuare elemente ar&itecturale clădiri luciu de apă( reali$. .6 XC atunci cea de la suprafata betonului ar fi de cca../2 săptăm. Ga$onul repre$intă un element cu o #aloare decorati#ă deosebită imprim. 4unt preferate speciile re$istente la tasare cu . Ga$onul pentru terenurile sporti#e pre$intă o compo$itie diferită de cea a celorlalte tipuri fiind e#itate speciile cu %nrădăcinare superficială ale căror rădăcini pot răm.A&% U$ ' SPA#II$E VE"&I 6.+. Ga$onul constituie fondul principal al unui spatiu #erde '>G/HDV din suprafata( şi e#identia$a caracteristicile diferitelor elemente #ii 'arbori arbuşti aran"amente florale masi#e de arbori( sau ne#ii 'st. I2.nd aspectul unor pa"işti naturale fiind constituite din specii de !raminee cu frun$e %n!uste ce infratesc abundent pentru a forma un co#or des. Peluzele pot fi. :n această cate!orie intră şi *!a$onul en!le$esc+ alcătuit din (grostis tenis şi +estuca rubra '%n comert este cunoscut sub denumirea de seminte de !a$on de lu)( !a$on care se tunde la . Aceste pelu$e se #or curata primă#ara de#reme şi se #or tunde pentru prima dată %n se$onul de #e!etatie cu mult după %nflorirea acestor specii 'speciile #ernale floricole( pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor. I0portanta si destinatia gazonului Ga$onul repre$intă o suprafata de teren acoperită de #e!etatie erbacee formată %n special din !raminee aceasta fiind supusă lucrărilor de %n!ri"ire şi fiind destinată a %ndeplini anumite functii decorati#e recreati#e sau sanitare. După destinatie compo$itie şi mod de intretinere se distin! mai multe tipuri de !a$on/ pentru pelu$e / pentru terenuri sporti#e / rustic. Calitatile sanitare constau şi %n calitatea de purificare a aerului prin retinerea prafului şi prin imbo!atirea %n o)i!en a acestuia. De e)emplu dacă temperatura medie a aerului de la suprafata !a$onului este de .pelu$e din parcuri şi pelu$e din !rădini.nd unitatea %n di#ersitatea spatiului #erde. Temperatura aerului este influentata de suprafetele de !a$on %n $ilele cu temperatură ridicată !a$onul se incal$eşte mai putin comparati# cu suprafetele acoperite cu nisip pietris cărămidă asfalt sau beton. 3entru reali$area unei desimi mai mari se reali$ea$ă tunderea acestuia la inter#ale mai mici '.Cap.nd o atmosferă de calm şi linişte datorită nuantelor de #erde %ntinderile mari de !a$on introduc %n peisa" o notă de solemnitate şi romantism. 2D XC iar %n ca$ul asfaltului de cca.

/ cu port mi"lociu 'de eta" mi"lociu( / formea$ă tufe relati# mari de diferite desimi iar după cosire apar lăstarii scurti (+estuca pratensis. .nc de .nd %n final pierderea calitatii superioare a !a$onului respecti#.. Este necesară corelarea conditiilor ecolo!ice din teren cu cerintele ecolo!ice ale speciilor.. Lollium perenne. E. G cm tenis / D G cm.nt.G/2D cm uneori 1DD cm (5actylis glomerata. Cynonurus cristatus). )atricaria c!amomilla.nd aspectul unei fanete %nflorite. &beris semperflorens. Calen ula officinalis. Poa annua). Rese a lutea. (lyssum maritimum. 4e %nlătură pe c. %iola arvensis.pentru terenul de fotbal 2 G cm0 ru!bi / K G cm cric&et / . (lopecurus pratensis. @iecare pre$intă a#anta"e şi de$a#anta"e date de uşurinta instalării calitatea finală a !a$onului şi nu %n ultimul r. Campanulla sp.2./..ndu/se %n anii următori o sc&imbare a compo$itiei prin eliminarea speciilor #aloroase şi sensibile la anumite conditii re$ult. Papaver r!oeas. Ale!erea combinatiilor are o importanta deosebită pentru obtinerea unui !a$on de bună calitate astfel %nc.D cm uneori 6D/GD cm (Poa pratensis.azonul 0auritan '!a$on %nflorat( este alcătuit din specii de !raminee şi specii floricole 'anuale sau perene( %n diferite procente a#. Bellis perennis.n. :n terenuri improprii pentru !raminee se pot folosi specii din flora spontană a re!iunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar. Aceste specii se ale! şi %n functie de rusticitatea acestora de re$istenta la bătătorire sau tundere. După inaltime/ cu port %nalt 'de eta" superior( ce au drept caracteristici / inaltime mare infratire slabă frun$e mari aspre !rosiere sistem radicelar ad. Instalarea !a$onului 3rincipalele metode de instalare a !a$onului sunt prin semănare şi cu a"utorul bra$delor de !a$on.nd de costurile implicate.(c!illea sp. Ierburile pentru !a$on se %mpart con#entional %n functie de inaltime mod de infratire şi re$istenta la tasare. /ypsop!ylla muralis.nd suprafete nude de păm.t %n unele conditii improprii pentru una din specii aceasta dispare răm.temperamentul speciei cerintele fata de substratul nutriti# umiditatea din sol re$istenta la temperaturi scă$ute la tundere rapiditatea de creştere lăstărire re$istenta la bătătorire capacitatea de refacere după tundere. 7 cu port pitic 'de eta" inferior( / după cosit lăstăresc puternic tufele sunt %n!&esuite foarte mult rădăcinile sunt relati# superficiale la 1.infratire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. Bromus inermis). +estuca rubra. (grostis stolonifera. Inaltimea de tundere a !a$onului poate fi.t posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). La reali$area amestecurilor se are %n #edere. 4pecii indicate pentru !a$on :n practică se folosesc diferite amestecuri de seminte dar speciile se comportă diferit %nre!istr. Dintre speciile frec#ent utili$ate se amintesc.. E. 5esc!ampsia caespitosa. . Aceste amestecuri sunt recomandate %n lucrări cu tabele speciale. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile sin!ure ci %n amestec de minim 2 specii. (grostis tenis.

%n 45A G/1.1. !7m . Se0ănarea !a$onului se poate reali$a %n mai multe perioade.G C!7&a la (grostis stolonifera la 16D/.ncime. :n diferite tari se aplică norme diferite date de conditiile specifice ale tarii respecti#e de e)emplu. 6.DD C!7&a / Lolium perene.ncimea de semănat #a fi mai mare iar %n ca$ul solurilor mai umede 'terenuri cu e)po$itii nordice sau soluri mai !rele( ad.-.n"enire a creşterii tuturor indi#i$ilor şi o %nrădăcinare slabă cu un aspect nefa#orabil.6. %n Canada %n Germania E/. Dacă norma este prea scă$ută se obtine un !a$on prea rar cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare re$ultă o competitie %ntre indi#i$ii speciilor diferite o st.instalarea imediată a !a$onului consolidarea imediată a talu$urilor '%n G $ile rădăcinile pătrund %n noul teren( precum şi costul mai mic0 ca de$a#anta"e se amintesc. Norma de semănat #aria$ă %n functie de specie. Ad@nci0ea de se0ănat se situea$ă %n !eneral %n limitele D G / .. iar %n @ranta 2D/KD !7m.nt corespun$ător aducerea păm. !7m p.nu se pot ale!e anumite specii de !raminee instal. G cm fiind %n functie de conditiile de sol şi de specie. După semănarea manuală terenul se !răpea$ă după care se nete$eşte uşor cu un tă#ălu! uşor din lemn şi se udă.nd toate speciile crescute natural alături de care se !ăsesc numeroase specii de buruieni ce urmea$ă a fi e)trase prin pli#iri repetate calitatea finală a !a$onului nu este cea mai bună şi datorită neuniformitatii !rosimii bra$delor recoltate manual. H cm %n care rădăcinile nu pătrund ci cresc lateral. Instalarea gazonului cu ajutorul /razdelor de iar/ă Aceasta se poate reali$a %n două moduri/ cu bra$de de iarbă e)trase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă 'specii de !raminee %n cea mai mare parte( modalitate ce are ca a#anta"e.de la 1>/. :n ca$ul solurilor mai uscate 'terenuri mai %nsorite sau soluri uşoare( ad.ntului de %mprumut %n strat de 1G/.nt #e!etal pe care se e)ecută semănăturile cu speciile de !raminee dorite. / cu bra$de de iarbă produse %n pepinierele pentru !a$on0 acestea se reali$ea$ă pe un strat de G/K cm de păm.+. De asemenea %n ca$ul %n care solul e)istent este corespun$ător se reali$ea$ă şi mobili$area acestuia pe 1G/.nă la 26 !7m. or0ă de se0ănat trebuie aleasă cu !ri"ă %n functie de calitatea semintelor de specie amestec şi conditiile de sol. 4ub acest strat se recomandă să e)iste un strat de nisip amestecat cu plea#ă !ros de cca.D cm ad. Instalarea gazonului prin se0ănare $ucrările pregătitoare cuprind %nlăturarea materialelor inerte precum.%i din seminte %ntr/un sens %i %n celălalt sens 'se aplică %n ca$ul suprafetelor mici(0 / mecanic / cu semănători mecanice 'se aplică %n ca$ul suprafetelor mari şi relati# netede(. Decaparea .-.D !7m. Metode 1i tehnici de se0ănare9 / manual %n cruce.pietre cărămi$i $!ură molo$ dar şi e)ecutarea drenurilor a canali$ărilor %n!roparea cablurilor electrice a instalatiilor de iri!are iar %n ca$ul lipsei unui strat de păm.ncimea de semănare #a fi mai mică.D cm minim.*.r$iu pentru a reali$a o răsărire şi o călire a !a$onului dar şi #ara dacă e)istă sisteme de iri!at.primă#ara %n mustul $ăpe$ii 'februarie/martie( toamna %n au!ust/septembrie şi nu mai t.

G ) 2G 2D ) 2D 1G ) 2D !roase de 6/G cm 'manual( şi respecti# faşii de 2D cm ) . 4e recomandă tunderea pe timp ploios ca$ %n care se obtine o infratire abundentă deoarece pe timp secetos frun$ele tăiate şi lăstarii se %n!ălbenesc./6cm care pot fi rulate.ntinerirea gazonului se reali$ea$ă după G/1D ani şi se reali$ea$ă prin semănarea de noi cantitati de seminte ale speciilor initiate folosind o normă de semănat de . 6.nduri succesi#e %n tablă de şa& iar pe #ersantii abrupti bra$dele se fi)ea$ă prin ace de lemn sau şipci de lemn. Dacă solul are o cantitate mare . Intretinerea 1i . Aşe$area bra$delor se poate face liniar %n r. 4e preferă in!raşaminte minerale 'c&imice( pe ba$ă de a$ot fosfor şi potasiu %n raport de 1-. Cosirea .D cm după care se spar!e şi se marunteşte telina se str.n!e şi se %nlătură de pe suprafata !a$onului. Tunderea se reali$ea$ă %n scopul obtinerii unui !a$on des cu o bună infratire şi intelenire. Toamna se mobili$ea$ă solul la 1G/.tunderea< se poate reali$a manual cu coasa sau mecanic cu maşini speciale care permit re!larea inaltimii de tundere corespun$ătoare.G/GD V din cea initiala. Aplicarea ingra1a0intelor este necesară deoarece solul saraceşte relati# repede datorită %nlăturării repetate a partilor aeriene 'frun$ele speciilor de !a$on( iar !ramineele se răresc apar muşc&ii şi numeroase buruieni care nu sunt pretentioase. După aceste operatiuni primă#ara se reali$ea$ă administrarea in!raşamintelor şi insamantarea. "eparatia capitală presupune %nlocuirea totală a ierburilor ce au constituit #ec&iul !a$on.?. m 'mecanic( !roase de .n! şi se %ndepărtea$ă rădăcinile de ierburi sau de buruieni. Iarba re$ultată se str. "eparatia partiala presupune refacerea c&eliturilor respecti# a portiunilor mai mari sau mai mici fără !a$on care se #or insamanta cu seminte din aceleaşi specii de !raminee sau din acelaşi tip de amestec.bra$delor se reali$ea$ă manual cu a"utorul ca$malelor şi lopetilor dar mai frec#ent mecanic cu maşini obtinandu/se co#oraşe+de .-1 'fosforul este foarte important %n de$#oltarea rădăcinilor(.ngrijirea gazonului "e.

. Co0/aterea /uruienilor se reali$ea$ă pe suprafete mici prin pli#it iar pe suprafete mari se aplică cosirea repetată la .de calciu trebuie mărită cantitatea de fosfor pentru compensare. Do$ele de in!raşaminte #aria$ă %ntre limitele 6DD/. . Irigarea este de preferat a se reali$a prin aspersiune '#e$i iri!area la speciile floricole(. 8 altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selecti#e./G cm de suprafata solului %nainte de %nflorirea buruienilor.DD C!7&a.

Aleile principale lea!ă intrările cu punctele de atractie principale sau conduc spre un obiecti# principal important0 sunt de obicei lar!i. Căile de circulatie pot imprima #i$itatorului diferite directii de mişcare/ mişcarea ori$ontală care c&iar dacă este monotonă este mai uşoara mai si!ură mai stabilă şi %n ec&ilibru cu forta !ra#itationala obiectele se remarcă mai uşor %n timpul deplasării or!anismul nu depune efort0 / mişcare ascendentă care sporeşte ener!ia depusă de om pentru %n#in!erea !ra#itatiei mareşte atentia create interesul pentru planurile superioare ale spatiului creea$ă impresia de a#ansare de cucerire a spatiului %ncon"urător influentand sentimentul de #eselie0 / mişcarea descendentă implică o diminuare a efortului ce este bine#oită la %ntoarcerea din plimbare apare un sentiment plăcut de protectie de refu!iu de intimitate şi uneori de re!res.directă pentru traseul rectiliniu pentru terenurile ori$ontale pentru stilul !eometric pentru obiecti#e bine determinate0 %n meandre pentru traseele sinuoase pentru terenurile cu deni#elări "ustificate de pre$enta diferitelor obstacole.t şi căile de acces o!lin$ile şi cursurile de apă 'inclusi# ba$inele( perspecti#ele !rădinile alpine ediculele 'mici dotări ornamentale şi utilitare(. $inia traseului poate fi. Potecile 1i cărările sunt reali$ate cu precădere %n spatiile #er$i periurbane a#. Aleile sunt măr!inite de re!ulă de arbori flori elemente ar&itecturale. :n functie de natura circulatiei importanta şi latime căile de circulatie se %mpart %n alei 'principale şi secundare( şi poteci. +7. 2. Căile de circulatie Căile de circulatie repre$intă o componentă foarte importantă a spatiilor #er$i %ndeplinesc multe aspecte decorati#e şi permit #i$itatorului să parcur!ă teritoriul respecti# pe "os călare sau cu bicicleta.t clădirile c.nd D G /D > m latime fiind destinate plimbărilor i$olate 'inclusi# pasul "apone$(. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc #i$itatorul spre sectoare sau obiecti#e mai putin importante au o latime mai redusă 'minim 1 . .D m(. Traseul căii de circulatie imprimă #i$itatorului un sentiment/ de rela)are / pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut0 / de stimulare de intri!are / pentru ceea ce este nou sau necorespun$ător0 / de plăcere / pentru ceea ce se află %n unitate ordine şi proportie0 / de indispo$itie 'de %nc&istare( / pentru ceea ce este ri!id inestetic şi nefunctional0 / de amu$ament di#ertisment curio$itate / pentru ceea ce este #iu sau %n sc&imbare.+. C% S#"UC#IVE ' SPA#II$E VE"&I 3rin constructs se intele! at.Cap.

Ca tipuri de %mbrăcăminte se pot folosi.Intersectiile repre$intă puncte de a!itatie ma)imă şi trebuie să fie proportionate cu mărimea aleilor ce se %nt. 9odul de dispunere a dalelor şi pa#elelor este foarte #ariat/ cele &e)a!onale pot fi dispuse in modul fa!ure0 / cele paralelipipedice %n diferite modele.u sau de concasa" sunt incomode pentru mersul pe "os dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios.lnesc. macadam asfalt turnat sau cilindrat pa#ele dale.ntul ca %mbrăcăminte a căilor de circulatie este folosit %n pădurile de recreare şi poate fi ameliorat prin adău!area de a!re!ate minerale lianti sau materiale &idrofobi$ate. 3entru materialele folosite la %mbrăcămintea căilor de circulatie sunt indicate culorile !alben ros)at sau !ri 'culorile %nc&ise se %ncăl$esc e)cesi# #ara iar cele desc&ise obosesc oc&ii(. Asfaltul pre$intă o durabilitate ridicată şi o intretinere uşoara dar se incal$eşte foarte uşor #ara sau %n $ilele %nsorite.nt pietris. '0/răcă0intea căilor de circulatie trebuie să fie functionala şi decorati#ă corelată cu ambientul.păm. Dalele şi pa#elele sunt plăci din piatră cărămidă mo$aic beton ceramică sau marmură de forme diferite cel putin cu fata superioară netedă. 5n ca$ aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este *pasul "apone$+ la care dalele de formă re!ulată sau nu 'se preferă cele nere!ulate( se aşea$a %ntr/un sin!ur r. 5neori %n intersectii se amena"ea$ă piatete de diferite forme.bradut pătrate tip $idărie dala" antic0 / cele nere!ulate %n *opus incertum+ dala" en!le$esc0 Dalele şi pa#elele se dispun pe un strat de G/H cm nisip de r. 3ăm.nd . Căile %mpietruite cu pietris.u şi se aşea$a uniform 'se folosesc dale de minim 6 cm !rosime(. Are un cost foarte scă$ut dar are şi marele de$a#anta" că aceste căi de circulatie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. de carieră de r. A)a fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersectiei.

Apele stătătoare 'numite impropriu pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală( pot fi naturale dispuse %n diferite depresiuni ale terenului sau artificiale reali$ate prin săparea terenului şi aducerea apei.ordura ba$inului poate fi din piatră tăiată simplu faltuita !eometrică din beton cărămidă sau c&iar lemn '!rosimi GD/>Dcm(.t panta terenului este mai mică. :ntinderea unei ape stătătoare se stabileşte %n raport cu ansamblul compo$itiei. Apele cur!ătoare pre$intă o albie cu at. 9arele de$a#anta" al acestora este pretul destul de ridicat.nd se află %n $one umbrite apa de#ine %ntunecoase şi pare mai ad.ncării %n locurile cu erodare puternică. @orma lacurilor este determinată de relieful terenului dar poate fi ameliorată conturul acestora este cu at. Amena"area apelor Efectul estetic al apelor este dat de. @olosirea dalelor şi pa#elelor pre$intă ca a#anta"e. 1D.ncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate cu maluri cu talu$uri abrupte '1-1( şi captuşite cu diferite materiale 'piatră beton( pentru %mpiedicarea creşterii plantelor.t acestea sunt mai mici0 conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe fără fr. C. . 9alurile se #or amena"a prin terasare prin desc&ideri de perspecti#e reali$ate de obicei pe st.uri %n functie de mărimea spatiului #erde respecti# de formele de microrelief e)istente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă.ncă. . .re$istenta la intemperii uşurinta intretinerii drena"ul forte rapid al apei din precipitatii 'se usucă foarte repede după ploaie( se face trecerea mult mai plăcută de la constructs la pelu$e au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot %nlocui foarte uşor. Ad..nturi asemănător cu malurile opuse dar fără a fi simetrice. Debitul sursei ce alimentea$ă lacul #a fi %n raport cu mărimea şi ad. 8!lin$ile de apă 7ba$inele !eometrice .pe !a$on la o distanta %ntre centrele de !reutate ale fiecărei dale e!ală cu lun!imea medie a pasului omului 'D KD/D KG cm(..a$inele trebuie pre#ă$ute cu posibilitatea de e#acuare şi aductiune periodică a apei.ni p.raie căderi de apă ia$uri lacuri r.nd cursul apei este %nsorit apa de#ine strălucitoare şi luminea$ă %ntrea!a compo$itie 'se mareşte aparent suprafata acesteia( iar c. <ite$a de cur!ere trebuie să fie destul de redusă pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita culti#area unor plante ac#atice 'nuferi trestie Calt!a palustris). 9alurile diferă %n functie de caracteristicile terenului dar %ntotdeauna #or a#ea un paralelism relati#.nd cursul apei se bifurcă.i$#oare f.nd rolul unui factor calmant %n peisa". 4tratul de păm. Apele se pot amena"a sub formă de.a$inele !eometrice 'o!lin$ile de apă( / repre$intă suprafete liniştite de ape mentinute %n ba$ine de formă !eometrică / rotunde elipsoidale dreptun!&iulare pătrate a#.nt de sub apă se poate impermeabili$a cu a"utorul asfaltului bitumului prin lutuirea cu ar!ilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului.t mai simplu cu c.suprafata netedă şi lucitoare sau %n continuă mişcare "ocul de lumină şi umbră al obiecti#elor %n#ecinate sen$atia de răcorire şi de prospetime de mişcare.ncimea lor acesta trebuie să asi!ure primenirea şi mentinerea apei la un ni#el constant 'e#aporatie şi infiltratie(.t mai sinuoasă cu c.nt. 3ot e)ista diferite insule atunci c.

4t.5nele o!lin$i de apă se asocia$ă cu "eturile de apă ale f.locurile de piatră fie se !ăsesc pe acel teritoriu ca$ %n care se pot mentine %n forma lor naturală fie #or fi aduse.mp intermediar să nu depaşeasca .nci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme !eometrice.nci( de di#erse forme mărime şi culori.nt. Aceste f.nă cu cascade %n trepte sub forma unui con / f.ni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu #e!etatia %ncon"urătoare sau c&iar cu anumite spoturi luminoase folosite pe timp de noapte.nt.ncile şi !rădinile alpine :n unele $one din anumite spatii #er$i se poate recur!e la amplasarea blocurilor de piatră 'st. Toate acestea se reali$ea$ă proportional cu dimensiunile ba$inului. 3erspecti#a este caracteri$ată printr/un punct de obser#atie obiectul 'obiecti#ele( #ă$ute şi un c. 3ri#eliştea şi perspecti#a 3ri#eliştea repre$intă o scenă un fundal pentru o anumită constructie obser#ată dintr/un punct a#anta"os.mp intermediar.2.nt. 4t. E)istă diferite modalitati de amena"are a acestor ba$ine/ ba$in cu cupă florentină %n mi"loc / f.locurile de piatră se amplasea$ă %n sectoarele mai liniştite la o oarecare distanta de clădiri. C.mpul intermediar constituie spatiul liber dintre punctul de obser#atie şi obiectele #ă$ute 'punctul terminus(. .GD/2DD m lun!ime pentru ca perspecti#a să nu de#ină obositoare. 3erspecti#a repre$intă o pri#elişte limitată şi constă dintr/un spatiu peisa!istic alun!it natural sau creat partial sau total prin %ncadrare sau desc&iderea de linii.te#a sute şi pot fi amena"ate %ntr/un mod special folosindu/se numeroase stănci sau material pietros pe care se instalea$ă #e!etatie erbacee sau c&iar lemnoasă. .nt.ndu/se ca soarele să nu fie %n fata pri#itorului.nă cu talu$ cu cascadă ba$in cu "eturi orientate spre mi"loc / ba$in cu "eturi orientate spre periferie.t elementul terminus 'obiectul( să poată fi perceput %n %ntre!ime sau c&iar partial %n mod pro!resi#. .nd sunt mici şi !rupate de solidaritate monumentală. :n unele ca$uri aceste blocuri pot fi acoperite partial cu #e!etatie din specii cu tulpini a!atatoare sau urcătoare iar %n unele ca$uri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. C. 4e recomandă ca acest c. 1D.nilor arte$iene la care mişcarea "eturilor de apă poate #aria combinată cu lumina artificială colorată diferit c&iar.t să poată fi contemplate cu uşurinta de pri#itor recomand. Grădinile alpine creea$ă %n mod artificial un microrelief accidentat muntos cu o #e!etatie specifică.locurile aduse pot imita st.nd sunt de dimensiuni mari acestea dau impresia de putere iar c. 8biectul 'obiectele( #ă$ute trebuie să fie astfel amplasate %nc. 1D. Grădinile alpine au suprafete #ariabile de la cati#a metri patrati la c. . 8 perspecti#ă bine concepută are ec&ilibru fiind compusă dintr/un obiect potri#it pri#it dintr/un loc potri#it situat la o distanta potri#ită şi %ncadrat potri#it.ncile de orice fel dau peisa"ului un pitoresc specific. 3unctul de obser#atie se stabileşte astfel %nc.6.

t mai bine %n mediul natural #a fi pe c.nt pe o ad.t la suprafata să răm. Acestea pot fi desc&ise %n partea superioară şi lateral 'a#.:.nci0 / aşe$area unui strat de 2D cm de $!ură0 / aşe$area unui strat de nisip de r. Armoni$area se poate reali$a prin asemănare sau prin contrast.nd %n partea superioară doar bare de metal sau lemn ce ser#esc ca suport pentru plantele a!atatoare numite c&ioşcuri descoperite 'naturale( şi c&ioşcuri acoperite dar desc&ise lateral.ncime de GD/KD cm păm.nt de telina cu turbă şi nisip0 / dispunerea blocurilor de piatră cele mari %n planul din spate lăs. 5elvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei eta"e ce #or fi amplasate %n mod obişnuit %n punctele cele mai %nalte ale terenului sau la sfarşitul aleilor . E)po$itia terenului se recomandă a fi semi%nsorită sau c&iar %nsorită 'pentru plan tele #i#ace sau c&iar re$istente la uscăciune(. Grădinile alpine işi !ăsesc us or locul %n spatii #er$i amena"ate %n stil peisa!er %n care pot fi po$itionate c&iar şi %n imediata apropiere a clădirilor.nd spatii mari %ntre ele0 / umplerea partiala cu păm. Pavilioanele sunt constructs cu ba$ă circulară pătrată &e)a!onală sau octo!onală destinate adăpostirii #i$itatorilor a orc&estrelor sau a fanfarelor. Nu se recomandă c&ioşcuri acoperite şi %nc&ise lateral.nt folosit ulterior la umplerea spatiului dintre st.te#a luni %nainte de epoca plantării 'toamna( pentru ca păm. Lucrările ce trebuie e)ecutate pentru reali$area unei !rădini alpine sunt/ e)tra!erea stratului de păm.t posibil frăm.pa#ilioanele c&ioşcurile scările balustradele 'parapetele( bel#ederile per!olele treia"ele coloanele arcadele şi porticurile suporturi pentru plante podete şi poduri bănci şi scaune 'mobilier de !rădină( !rupuri sculpturale #ase decorati#e teatrul #erde. Constructiile recomandate %n spatiile #er$i sunt. Toate constructiile pre$ente %ntr/un spatiu #erde trebuie armoni$ate cu peisa"ul %ncon"urător %n scopul reali$ării unitatii clădirii cu acesta.nt a spatiilor dintre blocurile de piatră astfel %nc.t mai bine trăsăturile sau formele peisa"ului. Constructs utilitare si orna0entale Constructiile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a %ncadra a mentine a domina a or!ani$a sau a accentua c.Locul %n care se #a amena"a o astfel de !rădină se #a %ncadra c.nă partile cele mai decorati#e ale blocurilor de piatră. Chio1curile sunt pa#ilioane mai mici constructs uşoare situate %n spatiile #er$i.alpin subalpin deşertic.u de !ranulatie mare0 / aşe$area unui strat de păm.ntul să se tase$e suficient. Aceste operatiuni se #or reali$a %ntr/o perioadă lipsită de ploi $ăpadă in!&et cu c. Acestea se pot construi din lemn beton sau cărămidă %ntr/o formă simplă dar estetică fiind amplasate pe esplanade la mar!inea apelor la capătul aleilor %n piete sau %n punctele de perspecti#ă. +7.ntat accidentat %n pantă sau se #a crea artificial cu mi"loace mecanice o astfel de situatie. 4peciile folosite #or fi alese %n functie de caracterul florei ce #a fi pre$entat.

9ateriale de constructie folosite. Acestea trebuie să fie functionale dar şi estetice.lar!i şi folosesc pentru obser#area de către #i$itatori a unor perspecti#e deosebite asupra $onelor %n#ecinate.n!ă ape sau terenuri accidentate. 4oclul trebuie bine proportionat cu %ntrea!a statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. 5alustradele .piatră cărămidă mo$aic beton lemn. Acestea desc&id perspecti#e interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă 'lemn beton armat metal piatră(.parapetele< sunt elemente indispensabile ale scărilor teraselor pe l. 4e recomandă ca optimă inaltimea treptei de 1G cm şi latimea de 2G/6D cm. . 4e #or amplasa %n fata unor perspecti#e interesante a unui rond de flori !rup sculptural %n lun!ul aleilor lar!i at.t la soare c. Scările sunt constructii utilitare dar şi ornamentale folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 1GV. Podurile 1i podetele au un rol functional şi estetic acestea unind de re!ulă două maluri opuse sau c&iar insulitele cu malurile. @orma dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespun$ătoare %ntre!ului ansamblu a)a scărilor trebuie să fie %n continuare cu a)a drumurilor. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare ce pre$intă ca elemente de sustinere st. 5ăncile 1i scaunele asi!ură loc de odi&nă #i$itatorilor dar constituie %n acelaşi timp şi elemente ornamentale.t şi la umbră.lpi #erticali 'piatră fier aluminiu cărămidă lemn( ce sunt reuniti %n partea superioară printr/o retea de !rin$i ori$ontale şi sunt acoperite de re!ulă cu plante cataratoare. #reiajele sunt constructii uşoare formate din panouri cu $ăbrele alcătuite din lemn sau metal de latime D G/D >m şi inaltime . Dimensiunile sunt #ariate dar se recomandă pentru băncilun!imea . 6/2 D m inaltimea D 6G m latime D 6/D G m. 4cările accentuea$ă ori$ontalitatea spatiului %ntrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a $idurilor de spri"in. 3e aceste treia"e se folosesc specii #olubile sau urcătoare de obicei cu %nflorire abundentă. Acestea se confectionea$a din piatră cărămidă lemn sculptat sau marmură.rupurile sculpturale sunt confectionate din piatră lemn bron$ fontă marmură şi au un mare efect prin formă mărime de$#oltare pe #erticală pe ori$ontală culoarea lor. . Arcadele 1i porticurile se folosesc pentru reali$area unor bolti de #erdeata deasupra aleilor sau teraselor. Acestea permit crearea unor bolti de #e!etatie ce acoperă portiuni de alei sau terase oferind refu!iu %mpotri#a insolatiei. 3ot fi cu sau fără spătar din diferite materiale de constructie./. G m folosite pentru decorarea unor pereti măr!inirea unor perspecti#e compartimentarea unui spatiu #erde. Coloanele ser#esc la spri"inirea plantelor a!atatoare şi repre$intă accente pe #erticală fiind amplasate la capătul aleilor la mar!inea teraselor.

Acestea se amplasea$ă %n mi"locul parterelor %n lun!ul scărilor aleilor $idurilor. Vasele decorative se confectionea$a din ar!ilă arsă piatră ciment beton sau se poate reali$a din păm. .nt aşe$at %ntr/un sc&elet metalic decorat cu plante de mo$aic.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă re!ulată ci este determinată de %ntrea!a compo$itie a spatiului respecti#.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->