You are on page 1of 2

VIZAT, INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII

PROGRAM/RAPORT PENTRU CONTROLUL LUCRRILOR PE ANTIER


OBIECTUL/LUCRAREA: COMBATEREA INUNDAIILOR N SUBBAZINUL
HIDROGRAFIC CRICOVUL DULCE, JUD. DMBOVIA OBIECT 7.1. VALEA LUNGGORGOTA. BENEFICIAR: A. N. APELE ROMNE, A.B.A. BUZU IALOMIA. INVESTITOR: A. N. APELE ROMNE, A.B.A. BUZU IALOMIA. PROIECTANT: ASOCIEREA SC CONSITRANS SRL BUCURETI, SC CONALID SRL IAI Repreze !"! pr# : Dr. !". I#$! COJOCARU.

E$ECUTANT:.. Repreze !"! pr# :


n conformitate cu: LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii! "EG#LA$E%& privind controlul de stat al calit' ii n construc ii( apro)at cu *.G. +,+/199-! ."/0%#L $.L.1.A.&. nr. 1/023/1+.04.9+ privind asi5urarea calit' ii la reali6area pro)elor de presiune la conducte 7i re6ervoare! %."$A&08 3 59:;5 pentru verificarea calit' ii 7i recep ia lucr'rilor de construc ii 7i instala ii aferente! 0%2&"#3<0#%0 pentru verificarea calit' ii 7i recep ia lucr'rilor ascunse la construc ii 7i instala ii aferente! $odific'ri la instruc iuni! 0nstruc iuni( .rdine( ordonan e( *ot'r=ri emise de $.L.1.A.&. >ucure7ti7i Guvern 7i norme te?nice @2&A2:uri( normative( caiete de sarciniA n vi5oare la data eBecu iei! se sta)ile7te( de comun acord pre6entul pro5ram pentru controlul calit' ii.
%r. 3tr. Lucrarea ce se controlea6'( se verific' sau se recep ionea6' calitativ 7i pentru care se ntocmesc documente scrise /ocumentul scris care se nc?eie @18LA C proces ver)al lucr'ri ascunse! 18"3: proces ver)al recep ie calitativ'! 181A C 1roces ver)al predare amplas! 18D/ C 1roces ver)al fa6a determinanta. 3ine ntocme7te 0 C 023 > C >eneficiar E C EBecutant 1 : 1roiectant 1ro5ramat %r. 7i data documentului

0 1.

1 &rasarea amplasamentului pe )a6' de )orne de reper cu cote pentru urm'rirea eBecu iei lucr'rilor de terasamente.

+ 181A

4 >EEE1

+.

4. 5.

9. ,.

;.

11.

8erificare cot' fundare 7i natur' teren la consolidare de mal. F"z% &e!er'# " !%( 8erificarea dimensiunilor 7i a cotelor de fundare a consolid'rilor cu 5a)ioane. "ecep ia calitativ' a materialelor la primirea pe 7antier @se va ntocmi nota de refu6( dac' este ca6ulA. 3alitatea materialelor puse n oper'. 8erificarea cotei finale a consolid'rilor de mal. 8erificarea a7e6'rii stratului de 5eoteBtil. 8erificarea cotelor 7i a pantelor finale ale umpluturii de p'm=nt din spatele lucr'rilor de consolidare. Dinali6area lucr'rilor de recali)rare 7i consolidare( verificarea dimensiunilor n plan 7i a cotelor de eBecu ie : F"z" &e!er'# " !%(

18LA E 18D/

0E>EEE1

18"3E18LA 18"3 3ertificate de 3alitate 18"3 18LA 18"3

>EE >EE

>EE >EE >EE >EE

18"3E18D/

0E>EEE1

%ota: 1. &recerea la eBecu ie se va face numai cu nsu7irea 7i semnarea de c'tre eBecutant 7i investitor @utili6atorA a pro5ramului. +. 3oloana - se completea6' la nc?eierea actului prev'6ut n coloana +. 4. EBecutantul va anun a n scris ceilal i factori interesa i pentru participarea n minimum 10 6ile naintea datei la care urmea6' s' se fac' verificarea. -. La recep ia o)iectului( un eBemplar din pre6entul pro5ram completat se va aneBa la 3artea 3onstruc iei.

BENEFICIAR,

PROIECTANT, /r. in5. 0oan 3.F.3A"#

E$ECUTANT,