Kulometná pevnůstka typu Moir

Jedná se o pevnůstku kruhového půdorysu, jejíž obvodové zdivo je postaveno z betonových tvárnic. Stropní konstrukce kopulovitého tvaru je na základu pevnůstky upevněna pomocí ocelových prvků. Strop pevnůstky je ocelový a zesiluje se betonem. Dodatečnou vrstvou betonu může být opatřena i základna pevnůstky. Díky tomuto zesílení je pevnůstka odolná proti jednotlivým zásahům projektily polních děl a proti soustředěné palbě z pušek a kulometů. Zásahům projektilů o ráži 6 palců pevnůstka neodolá. Dostatečnou odolnost má pouze v případě, že projektil této ráže exploduje ve vzdálenosti 3 stopy a více. Kruhová mezera mezi stropem a základnou pevnůstky je kryta ocelovým, posuvným štítem o síle 12 mm, ve kterém je vynechána střílna. Štít se otáčí kolem svislé osy pevnůstky a jeho pohyb je spřažen s pohybem lafety. V případě potřeby mohl být štít spuštěn, aby bylo umožněno pozorování celého okolí pevnůstky. Pevnůstka se používá v místech, která nejsou ohrožena přímou střelbou větších ráží. Pevnůstka také není vhodná do míst, která jsou vystavena pozemnímu pozorování nepřítele, jelikož její silueta je dosti zřetelná. K pevnůstce může být přidružen také úkryt pro obsluhu a potřebný materiál. Záleží na tom, jestli palebné postavení bude nebo nebude trvale obsazeno. Zásadně se pevnůstka nestaví v těsné blízkosti zákopů a budov, tzn. v místech, kde se dá očekávat těžké dělostřelecké bombardování. V místech, která jsou ohrožena silnou dělostřeleckou palbou je vhodnější stavět palebná postavení typu Champagne nebo odolnější betonové pevnůstky. Pokud je však z nějakých důvodů pevnůstka postavena v místech ohrožených silnou dělostřeleckou palbou, musí být v její blízkosti bezpodmínečně vybudován úkryt pro její osádku. Úkryt může být s pevnůstkou spojen tunelem, krátkým zákopem, event. s ní spojen není a je vybudován poblíž. Vchod nesmí v žádném případě ústit do pevnůstky přímo z okolního terénu. Vždy musí být chráněn dobře zamaskovaným zákopem o minimální délce 6 stop. Mezi hlavní výhody tohoto typu palebného postavení patří jeho snadné maskování proti leteckému pozorování a možnost vést kruhovou palbu. Je velmi důležité, aby byly dostatečně maskovány již výkopové práce. Maskování musí být nadále pečlivě udržováno. Stejně důsledně musí být maskovány také práce spojené s budováním úkrytu a jeho napojení na pevnůstku. Nejlepší ochranou proti pozemnímu pozorování je umístit pevnůstku do živých plotů, křoví apod. Vysázením vhodných keřů, travin apod. v okolí pevnůstky se dá vytvořit vhodná přírodní clona. Ke zmatení nepřítele se budují také klamná postavení.

Obr. 1: Pohled na pevnůstku. Není zobrazeno zesílení stropní konstrukce betonem.

Obr. 2: Řez pevnůstkou. Je již zakresleno zesílení stropu pomocí betonu. Názorně je vidět také mechanismus otáčení ocelového štítu a lafeta kulometu.

Obr. 3: Půdorysný řez pevnůstkou

Obr. 4: Dobový snímek pevnůstky. Na popisku je chybně uvedeno, že se jedná o německou pevnůstku.

Obr. 5: Snímek dochované pevnůstky. Výjimečně se dochoval také ocelový posuvný štít.

Obr. 6: Fotografie dochovaného objektu. Zřetelné je zesílení spodní části pevnůstky betonem. V tomto případě se také zachoval posuvný štít.

Obr. 7: Fotografie dochovaného objektu. Zřetelné je zesílení spodní části pevnůstky betonem.

Obr. 8: Detailní snímek střílny zhotovené v ocelovém posuvném štítu

Obr. 9: Snímek objektu dochovaného ve městě Ypres

Pozn.: Vzhledem k nepřesnostem vznikajícím zaokrouhlováním při převádění jednotek angloamerické měrové soustavy do jednotek metrických bude v textu používáno původní označení jednotek délky. K převodu délkových jednotek lze použít např. tabulky uvedené na Wikipedii. Odkaz na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava

Prameny a použitá literatura: 1) Manual of fieldworks (All arms), His majesty´s stationery office, London, 1921 2) http://1914-1918.invisionzone.com/forums/index.php?showtopic=172891 Autor: Ing. Vladimír Polášek E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz