RPT Matematik T5 2014

Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tingkatan 5 Sekolah Menengah Agama Irsyadiah, Jeneri | 2014
Minggu Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk :

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat :

Catatan

BAB 1 : ASAS NOMBOR
1.1 Memahami dan menggunakan konsep nombor dalam asas dua, lapan dan lima. (i) Menyatakan sifar, satu, dua, tiga, …, sebagai nombor dalam asas: a) dua b) lapan c) lima. Menyatakan nilai sesuatu digit bagi suatu nombor dalam asas: a) dua b) lapan c) lima. Mencerakinkan sesuatu nombor dalam asas: a) dua b) lapan c) lima mengikut nilai tempat digit- digitnya. Menukar nombor dalam asas: a) dua b) lapan c) lima kepada nombor dalam asas sepuluh dan begitu juga sebaliknya. Menukar nombor dalam suatu asas tertentu kepada nombor dalam asas yang lain. Membuat pengiraan melibatkan operasi: a) tambah b) tolak bagi dua nombor dalam asas dua.
Nilai : Rasional KBKK : Mengelaskan

(ii)

(iii)

1 & 2

(iv)

(v) (vi)

BAB 2 : GRAF FUNGSI
2.1 Memahami dan menggunakan konsep graf fungsi. (i) Melukis graf bagi fungsi: a) linear: y = ax + b, apabila a, b ialah pemalar b) kuadratik: y = ax2 + bx + c, apabila a, b dan c ialah pemalar, a ≠ 0 c) kubik: y = ax3 + bx2 + cx + d, apabila a, b, c dan d ialah pemalar, a ≠ 0 d) salingan:

3

a , apabila a ialah pemalar, a ≠ 0. x (ii) Mencari daripada graf: a) nilai y, apabila diberikan nilai x b) nilai x, apabila diberikan nilai y. (iii) Mengenal pasti: a) bentuk graf apabila diberi fungsinya b) jenis fungsi apabila diberi graf y
1

atau y < ax + b b) y ≥ ax + b. Catatan (iv) 2. Mengenal pasti rantau yang memuaskan y > ax + b atau y < ax + b. (i) (ii) Membentuk matriks daripada maklumat yang diberi. Mengenal pasti dan menentukan sama ada dua matriks adalah sama. Menentukan sama ada suatu titik yang diberi memuaskan: y = ax + b.3 Memahami dan menggunakan konsep rantau yang mewakili ketaksamaan dalam dua pembolehubah. Menentukan: a) bilangan baris b) bilangan lajur c) peringkat suatu matriks. Menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks sama. Mencari titik persilangan bagi dua graf. Mendapatkan penyelesaian persamaan dengan mencari titik persilangan bagi dua graf. Mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks.2 Memahami dan menggunakan konsep penyelesaian persamaan dengan kaedah graf. (ii) Menentukan kedudukan suatu titik yang diberi relatif kepada persamaan y = ax + b. atau y > ax + b. Menyelesaikan masalah persamaan matriks yang melibatkan penambahan dan penolakan. Melakukan penambahan dan penolakan bagi beberapa matriks. (i) (ii) 4 (iii) 2. kubik atau salingan daripada fungsi yang diberi.1 Memahami dan menggunakan konsep matriks. atau y ≤ ax + b (v) Mengenal pasti rantau yang memuaskan dua atau lebih ketaksamaan linear serentak. 4. Mencari hasil tambah atau perbezaan dua matriks. (iii) (i) (ii) (i) (ii) 7 (iii) (iv) . 2 6 4.RPT Matematik T5 2014 Minggu Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk : Hasil Pembelajaran Murid akan dapat : c) graf apabila diberi fungsi dan begitu juga sebaliknya Melakar graf linear. (i) 5 (iii) (iv) BAB 4 : MATRIKS 4. Melorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan: a) y > ax + b.2 Memahami dan menggunakan konsep matriks sama.3 Melakukan penambahan dan penolakan matriks. kuadratik. Menentukan sama ada penambahan atau penolakan boleh dilaksanakan pada dua matriks yang diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penyelesaian persamaan dengan kaedah graf. atau y < ax + b.

(iv) (i) (ii) (iii) 4. penolakan dan pendaraban skalar. Mengungkapkan suatu matriks yang diberi dalam bentuk pendaraban suatu matriks lain dengan suatu nombor.  p Menentukan matriks  q  dalam    a b  p   h   c d         dengan menggunakan   q   k  matriks songsang.1 Memahami dan menggunakan konsep unjuran ortogan. (i) (ii) 10 (iii) (iv) BAB 10 : PELAN DAN DONGAKAN 10. Melakukan pengiraan yang melibatkan matriks identiti.7 Memahami dan menggunakan konsep matriks songsang. Menentukan sama ada suatu matriks 2 × 2 adalah matiks songsang bagi suatu matriks 2 × 2 yang lain. Menyelesaikan persamaan linear serentak dengan kaedah matriks. Menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks. Melukis unjuran ortogan apabila diberi suatu objek dan suatu satah. Menulis matriks identiti pelbagai peringkat. Menulis persamaan linear serentak dalam bentuk matriks. Membanding dan membeza antara suatu objek dengan unjuran ortogon objek itu dari segi panjang sisi dan saiz sudut. Menyelesaikan persamaan matriks yang melibatkan penambahan. (i) (ii) 4. Menentukan sama ada dua matriks boleh didarab dan menyatakan peringkat matriks yang terhasil apabila dua matriks boleh didarab. Menyelesaikan persamaan matriks yang melibatkan pendaraban dua matriks. (i) (ii) (iii) 9 4.RPT Matematik T5 2014 Minggu Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk : 4.6 Memahami dan menggunakan konsep matriks identiti. Mencari hasil darab dua matriks. (i) (ii) (iii) Mengenal pasti unjuran ortogon. Menentukan sama ada suatu matriks yang diberi adalah matriks identiti melalui pendaraban matriks tersebut dengan matriks lain. 3 11 .5 Melakukan pendaraban dua matriks. Melakukan pengiraan matriks yang melibatkan penambahan.8 Menyelesaikan persamaan linear serentak dengan kaedah matriks. Catatan (iii) 8 4.4 Melakukan pendaraban suatu matriks dengan suatu nombor. Mencari matriks songsang bagi suatu matriks 2 × 2 menggunakan: a) kaedah penyelesaian persamaan serentak b) rumus. penolakan dan pendaraban skalar. (i) (ii) Hasil Pembelajaran Murid akan dapat : Mendarab suatu matriks dengan suatu nombor.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan. (ii) Mencari luas di bawah graf. (iv) Mencari laju pada tempoh masa tertentu daripada graf jarak-masa. (ii) Melukis a) dongakan depan b) dongakan sisi bagi suatu pepejal. (i) (ii) Menentukan imej suatu objek di bawah gabungan dua penjelmaan isometri. BAB 6 : KECERUNAN DAN LUAS DI BAWAH GRAF (i) Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf. Hasil Pembelajaran Murid akan dapat : (i) Melukis pelan bagi suatu pepejal. (iii) Menentukan jarak dengan mencari luas di bawah graf untuk jenis graf laju-masa berikut: a) v = k (laju seragam) b) v = kt c) v = kt + h d) gabungan di atas. 16 (iii) Melukis imej bagi suatu objek di bawah gabungan dua penjelmaan. 4 .2 Memahami dan menggunakan konsep pelan dan dongakan.1 Memahami dan menggunakan konsep gabungan dua penjelmaan. 14 6. (i) Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf.1 Memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (21/3 – 29/3) Catatan 12 13 6. (iv) Menyatakan koordinat-koordinat imej bagi suatu titik di bawah gabungan dua penjelmaan.RPT Matematik T5 2014 Minggu Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk : 10. 15 BAB 3 : PENJELMAAN III 3. (v) Melukis graf untuk menunjukkan hubungan antara dua pembolehubah yang mewakili ukuran tertentu dan menyatakan makna kecerunannya. Menentukan imej suatu objek di bawah gabungan: a) dua pembesaran b) pembesaran dan penjelmaan isometri. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan dan luas di bawah graf. (ii) Melukis graf jarak-masa apabila diberi: a) jadual nilai jarak-masa b) hubungan antara jarak dengan masa.2 Memahami konsep kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. (iii) Melukis a) pelan b) dongakan depan c) dongakan sisi bagi sesuatu pepejal mengikut skala tertentu. (iii) Mencari dan mentafsir kecerunan graf jarak-masa.

(i) 5 .y  2 . Catatan BAB 5 : UBAHAN 5. y  x . (viii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjelmaan. (vi) Menghuraikan gabungan dua penjelmaan bagi objek dan imej yang diberi. y  1 x x x x2 (i) Menulis suatu ubahan tercantum dengan menggunakan simbol “∝” bagi kes-kes berikut: a) dua ubahan langsung b) dua ubahan songsang c) satu ubahan langsung dan satu ubahan songsang. 5.RPT Matematik T5 2014 Minggu Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk : Hasil Pembelajaran Murid akan dapat : (v) Menentukan sama ada penjelmaan AB setara dengan penjelmaan BA. (i) Menyatakan perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah dalam situasi harian yang melibatkan ubahan langsung. 18 y  x. Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberi. y  x Menyatakan perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah dalam situasi harian yang melibatkan ubahan songsang. (iv) Mencari nilai satu pembolehubah dalam suatu ubahan songsang apabila maklumat yang mencukupi diberi.3 Memahami dan menggunakan konsep ubahan tercantum. y  x . y  3 . (iii) Menulis suatu ubahan songsang dalam bentuk persamaan yang melibatkan dua pembolehubah. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang bagi kes: 1 1 1 1 y  .2 Memahami dan menggunakan konsep ubahan songsang. (vii) Menghuraikan suatu penjelmaan tunggal yang setara dengan gabungan dua penjelmaan isometri. (ii) Menulis suatu ubahan tercantum dalam bentuk persamaan.1 Memahami dan menggunakan konsep ubahan langsung. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung bagi kes: 2 3 1 2 (ii) (iii) (iv) (v) 17 5. Menulis suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan yang melibatkan dua pembolehubah. (ii) Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara songsang terhadap kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberi. Mencari nilai satu pembolehubah dalam suatu ubahan langsung apabila maklumat yang mencukupi diberi.

(ii) Mencari kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. barat daya (ii) Menyatakan sebarang arah kompas. (ii) Mencari kebarangkalian dengan menyenaraikan kesudahan bagi peristiwa bergabung: a) A atau B (iii) b) A dan B.1 Memahami dan menggunakan konsep bearing.RPT Matematik T5 2014 Minggu Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk : Hasil Pembelajaran Murid akan dapat : (iii) Mencari nilai pembolehubah tertentu dalam ubahan tercantum apabila maklumat yang mencukupi diberi. barat b) timur laur. timur. (ii) Menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi ruang sampel sama barangkalian. Memahami dan menggunakan konsep keberangkalian peristiwa bergabung.3 26 BAB 8 : BEARING 8. (i) 25 7. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa. Melukis dan melabelkan lapan arah kompas yang utama: a) utara. (i) 27 BAB 9: BUMI SEBAGAI SFERA 6 . 7. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan bearing. barat laut. (i) Menyenaraikan kesudahan peristiwa: a) A atau B sebagai unsur set A ∪ B b) A dan B sebagai unsur set A ∩ B. Catatan 19 21 2224 7. tenggara.1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (8/5 – 26/5) CUTI PENGGAL 1 (27/5 – 14/6) BAB 7 : KEBARANGKALIAN II Memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian suatu peristiwa. (i) Menyatakan pelengkap suatu peristiwa dalam: a) perkataan b) tatatanda set. (iv) Menyatakan bearing titik A dari titik B berdasarkan maklumat yang diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. selatan. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan tercantum. Menentukan ruang sampel bagi eksperimen yang semua kesudahannya sama boleh jadi.2 Memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. (iii) Melukis gambar rajah bagi suatu titik yang menunjukkan arah B relatif kepada titik A jika bearing B dari A diberi.

Menyatakan latitud bagi sesuatu titik yang diberi. Mencari beza di antara dua longitud. (i) (ii) (iii) Hasil Pembelajaran Murid akan dapat : Melakar bulatan agung melalui Kutub Utara dan Kutub Selatan.3 Memahami konsep kedudukan tempat. 29 30 31 ULANGKAJI CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI [ 27/7 – 2/8 ] 32 – 37 : PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM ULANGKAJI 38 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II [ 12/9 – 20/9 ] 39 – 44 : ULANGKAJI PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 CUTI AKHIR TAHUN Disediakan oleh : PN. Mencari beza di antara dua latitud. Melakar dan melabel suatu selarian latitud dengan menandakan sudut yang berkenaan. (iv) (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) (iii) 9. NOOR SALWA BINTI HASHIM GURU SUBJEK Sekolah Menengah Agama Irsyadiah 7 . Catatan 9. Menyatakan latitud dan longitud sesuatu tempat yang diberi. Menandakan kedudukan sesuatu tempat.1 Memahami dan menggunakan konsep longitud.RPT Matematik T5 2014 Minggu Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk : 9. Menyatakan longitud bagi sesuatu titik yang diberi.2 28 Memahami dan menggunakan konsep latitud. Melakar dan melabel latitud dan longitud sesuatu titik yang diberi. Melakar bulatan yang selari dengan Khatulistiwa. Melakar dan melabel suatu meridian diberi longitud meridian tersebut dengan menandakan sudut yang berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful