VISI PENDIDIKAN KHAS

MISI PENDIDIKAN KHAS

MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI KEPADA MURID-MURID DENGAN KEPERLUAN KHAS KE ARAH KECEMERLANGAN HIDUP SEJAJAR DENGAN HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI KEPADA MURIDMURID DENGAN KEPERLUAN KHAS UNTUK MENJADIKAN MEREKA INSAN YANG DAPAT BERDIKARI, BERJAYA DALAM HIDUP DAN MEMBERIKAN SUMBANGAN BAKTI KEPADA MASYARAKAT DAN JUGA NEGARA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful