You are on page 1of 1

NOM DE L’EXERCICI: Transicions amb joc de posición 10 x 5 +1 pivot i 2 porters

OBJECTIUS MATERIAL ESPAI DE JOC Transicions, Porteries, cons, pilotes 25x25 DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI Nº JUGADORS TEMPS CARGA 16+2porters GRÁFIC EXERCICI

2 series de 3’

Farem 3 equips de 5 jugadors + dos porters i un pivot defensiu (ajudarà a robar a l’equip que li toqui). Dos dels equips es col·locaran en el sistema habitual de l’equip, hi durant 3 minuts hauran de conservar la pilota sense que l’equip groc (en l’exemple) els hi robi. Per evitar-ho és poden intercanviar posicions amb els moviments habituals de l’equip. Les zones han d’estar ocupades. Si equip groc roba la pilota ha d’intentar fer una transició defensa-atac rápida i fer gol en qualsevol de les 4 porteries (2 porter i 3 sense) obligant els altres dos equips a realizar una ràpida transició (a la zona on es dirigeixi l’equip defensor) atac-defensa per evitar el gol. El finalitzar les dues series guanyarà l’equip que hagi aconseguit més gols. Gols a portería defensad a per porter val doble.

GRÁFIC PROGRESSIÓ

VARIANTS / PROGRESSIÓ

CARGA

Dimensions del camp. Equip que perd la pilota és posa a defensar i el que ha robat s’ha de col·locar en la seva posició (series de 8’)