You are on page 1of 35

Detalizarea sarcinilor, ce trebuie să le rezolve studentul în procesul de pregătire către lucrarea practică.

· · · · · · · · ·

Anatomie, fiziologie. Etiologie Patogeneză Morfopatologie Clasificarea patologiei Clinica. Diagnostic. Diagnosticul diferenciar ratament. !ezolvarea problemelor de situa"ie.

#$# EM%& A! E!$A& %MA'

Programul.
Date anatomofiziologice ale sistemului vascular. Metodele de e(amenarea pacien"ilor cu patologia aortei )i ramurilor ei *boala a+aias,-, arteriilor periferice. #indromul de isc.emie cronica. Ateroscleroza obliteranta, endarterita obliteranta. /oala !a,nauld. #indromul &eri). Anevrizmele vasculare. Angiopatiile obliterante. 0ipertenzie vazorenală. 1istulile arterio2venoase. Etiologie. Patogeneza. abloul clinic. Diagnosticul. Diagnosticul diferencial. $ndica"ie pentru tratament c.irurgical. Metodele de interven"ii c.irurgicale. E(pertiza capacită"ii de munca.

Argumentarea. Patologie sistemului cardiovascular ocupa primul loc în morbiditatea generală. Mai des se înt3lnesc afec"iuni obliterante )i ateroscleroza arterelor, pentru care este caracteristic complica"ii severe )i pierderea capacită"ii de muncă în timp îndelungat. 1ie care medic trebuie să cunoască metodele de baza de diagnostic, principiile de tratament )i profila(ie patologiei arteriale. #copul cursului practic. De a învă"a studentul diagnosticului, tratamentului )i profila(iei patologiei ale arterelor.

$ etapă 4.5524.65 în sala de studii aprecierea cuno)tin"elor fundamentale ale studentului la tema dată. ∀• #istemul de vasele magistrale )i sistemul de microcircula"ie. !olul acestei sisteme. ∀• 'o"iune colateral. ∀• Circula"ie adecvată )i redusă. ∀• Etiologie ∀• Patogeneza ∀• Morfopatologie ∀• Clasificarea maladiilor arterelor *ane(a∀• Metodele de e(plorarea a bolnavilor cu patologie arteriala

Metode instrumentale de investiga"ie7 • Capilaroscopia 8 se studiază func"ia capilarelor tegumentelor umane. Pentru endarterita obliterantă este caracteristică7 imagine semitransparentă cianotică9 reducere marcată a numărului capilarelor9 anse capilare ondulante9 por"iunea arterială scurtă )i îngustată, iar por"iunea venoasă dilatată cu flu( sanguin de stază. • :scilografia 8 înregistrarea devierilor pulsative ale peretelui arterial. • !eovazografia 8 înregistrarea sc.imbării rezisten"ei electrice ale "esuturilor în raport de circula"ia sanguină e(istentă.•

ermometria 8 înregistrarea temperaturii tegumentelor gambei *';6<5C- )i plantei *';<=.>5C- cu a?utorul electrotermometrului. · $nvestigarea radiologică a arterelor cu substan"e de contras7 aortoarteriografie obi)nuită )i selectivă, aortografia lombară după Dos #antos, arteriografia arterei femurale după #eldinger, doplerografie9 floumetrie, scanare duple(a a arterelor, scanare cu radionuclizi.

Aortografia lombară după Dos #antos

$$ etapă 4.652=.55 în salonul bolnavilor. E(amenul clinic al pacien"ilor la tema dată *<26 bolnavi-

$$$ etapă =.552@5.55 8 în salonul bolnavilor la temă *ca regulă <26 bolnaviPrezentarea pacientului este diri?ată de lector cu antrenarea în discu"ie a tuturor studen"ilor, cu analiza posibilelor variante de manifestare clinică a patologiei analizate. An caz de afectarea obliterantă cronica a membrilor inferioare în perioada preoperatorie7 @.A efectua e(amenul clinic a pacientului cu patologie arterială. A determinare pulsului la a.a. temporalis, carotis comunis, a(illara, bra.ialis, cubitalis, radialis, aorta abdominala, femoralis, dorsalis pedis, tibialis posterior *des-

Punctele de ausculta"ie ale arterelor
     

   

@. a. Carotis9 <. a. Bertebralis9 6. a. #ubcalavia9 C. Aorta9 >. Balvula aortală9 D. Aorta toracoabdominală )i trunc.iul celiac9 E. a. !enală sin.9 4. a. !enală de(tr.9 =. Aorta abdominală9 @5. a. $liacă9 @@. a. 1emurală

<. A determina dupa manifestările clinice localizarea ocluziei )i gradul de isc.emie. Manipula"ii )i probe speciale de diagnostic7 • #emnul de isc.emie plantară *:ppel, @=@@- 8 bolnavul culcat pe spate, piciorul ridicat perpendicular. Peste c3teva secunde *după cronometru- tegumentele plantei devin palide sau apar sectoare de paliditate bine marcată. An faza incipientă a bolii semnul descris apare peste <>865F, iar în fazele mai avansate 8 peste C8D secunde. • Proba #amuels 8 bolnavul culcat pe spate, piciorul întins sub un ung.i de C>5, efectuează fle(ii )i e(tensii repetate a plantei. &a o insuficien"ă vasculară severă paliditatea tegumentelor plantei survine peste >8E secunde. • #emnul Goldflame 8 bolnavul culcat pe plan orizontal *picioarele întinse-, fle(ii )i e(tensii ritmice a ambelor plante în articula"ia talo8 crurală. Membrul inferior cu insuficien"ă vasculară obose)te mai rapid. • Proba la răcire 8 la temperatura odăii se dezgolesc picioarele, peste @>H se măsoară temperatura tegumentelor. Peste @>H iar se măsoară temperatura tegumentelor. &a o afectare importantă a arterelor temperatura scade cu <86 grade *normalul @8@.> grade-.

6. Crearea ipotezei de prezen"a procesului obliterat cronic baz3nduse pe anamneza )i simptoamele clinice. Căutarea factorilor, ce confirma ipoteză. 1ormularea diagnosticului prezumptiv An perioada postoperatorie7 @. De a trage aten"ie la formularea diagnosticului preoperator. <. De a preciza pe baza cărora investiga"iilor a fost stabilit diagnosticul )i determinata stadia procesului.

$B etapă @5.552@5.C>
îîn sala de studii. ∀• Antocmirea planului de investiga"ie a bolnavului. ∀• A descrie angiografie )i a determina gradul dereglării de perfuzie tisulară după calitatea colateralelor )i rezultatele investiga"iilor instrumentale. ∀• Argumentarea diagnosticului clinic ∀• Diagnosticul diferencial

DDiagnosticul diferen"iat cu endarterita obliterantă se bazează pe următoarele criterii7 E2 endarterita afectează oamenii tineri *<5265 ani-, aterosleroza 8 oameni mai v3rstnici *C52>5 ani-9 22 aterosleroza are o anamneză scurtă, endarteriita 8 anamneză îndelungată cu acutizări de sezon )i perioade de remisie9 2 2 ateroscleroza se caracterizează printr2o compensare bună a circula"iei sanguine, endarterita 8 prin decompensare accelerată a circuitului sanguin cu dezvoltarea tulburărilor trofice p3nă la gangrenă9 2 2 ateroscleroza mai frecvent lezează vasele unilateral, pe c3nd endarteriita 8 bilateral9 2 2 arteriograma în ateroscleroză 8 bloc în vasul magistral, umplerea bazinului arterial distal se realizează prin colaterale9 în endarteriită 8 stenozare uniformă a arteriilor cu păstrarea conturului liniar a peretelui vascular.

Angiografia c3r?ei aortei7 stenoză la nivelul tr. bra.iocefalic, a.carotidă comună )i a.vertebrală st3ngă

Angiografie c3r?ei aortei7 stenoză la nivelul a.a. carotide )i stenoză a.vertebrală st3ngă.

Angiografie pacientului cu insuficien"a cerebro2 vasculară cronică în rezultatul stenozării bilaterală la nivelul bifurca"iei arterelor carotide

#indromul &eri). :cluzia arterelor iliace pe st3nga *aortografie procedeul #eldinger-

Angiografie procedeul #eldinger7 afectarea aterosclerotică la nivelul a.a. iliace e(terne )i interne bilateral )i permeabilitatea segmentelor femoro2poplitele

Angiograma pacientului cu anevrizm aterosclerotic a segmentului infrarenal, stenoză a. renală dreaptă )i aa. iliace bilateral.

Angiograma aortei abdominale *proec"ie lateralăla pacient cu isc.emie cronica a organelor tractului digestiv ca rezultatul afectării aterosclerotică a trunc.iului celiac )i a.mezenterica superioară

AAntrerupere @5.C>2@@.55 B Etapă în sala de studii. • ratamentul bolii analizate • A crea planul tratamentului conservativ. #copurile tratamentului )i procedeele pentru ob"inerea lor. • Pregătire preoperatorie • A determina indica"iile pentru tratament c.irurgical )i a alege metoda adecvata opera"iilor reconstructive )i paliative. • Anestezie. • Calea de abord.

ec.nici operatorii cu demonstrarea materialului ilustrativ *ane(a-.

2 intimendarterectomia 8 în cazul ocluziilor localizate cu o e(tindere p3nă la > cm )i consta în înlăturarea sectorului afectat de intimă în bloc cu plac.eta aterosclerotică, urmată de aplicarea suturii vasculare sau plastia peretelui vascular. 2 rezec"ia segmentară a vasului afectat cu plastia defectului *proteză- sau mont3nd o anastomoză vasculară de ocolire *)untare-. Iane(aI.

Anatomia regiunii a. carotide *A- )i afectarea aterosclerotică la acest nivel */-

Endarterectomie la nivelul bifurca"iei a. carotide

Etapele principale ale opera"iei intimendarterectomie7 $ 8incizie, $$2$$$ 8 endarterectomie, $B 8 aplicarea suturii vasculare

Endarterectomie la nivelul a. poplitee

#c.ema opera"iei de rezec"ie a anevrizmului aortei toracice )i abdominale cu implantare a tuturor ramifica"iilor ei *după metodă Jrauford-

Protezarea aortei în caz de anevrism aortic abdominal

#c.ema opera"iilor în sindromul &eri)7 @. Protezarea aorto2bifemorală <. Kuntarea aorto2bifemorală-

#c.ema opera"iilor de )untare în diferite cazuri de afectare a ramurilor c3r?ei aortei

An perioada postoperatorie •· De a face cuno)tin"a cu descrierea opera"iei )i de a argumenta alegerea anume acestei metode c.irurgicale. •· De a aprecia evolu"ia postoperatorie )i eficacitatea opera"iei. •· Profila(ie complica"iilor postoperatorie7 2 2 tromboza protezei vasculare 2 2 pareza intestinală 2 2 complica"iile trombembolice. , · De a crea planul de dispanserizare pacientului după e(ternare. •· De a face prognosticul despre decurgerea bolii )i a indica măsuri de reabilitare socială )i medicală

Antrebările de control. B$ Etapă 8 @@.652@@.>5 generalizarea cuno)tin"elor căpătate prin7 •· Analiza problemelor de situa"ie *ane(a•· estare în scris *ane(a•· estare la computer Deprinderi practice. @. Determinare pulsului la a.a. temporalis, carotis comunis, a(ilara, bra.ialis, cubitalis, radialis, aorta abdominala, femoralis, dorsalis pedis, tibialis posterior. <. E(plicarea datelor angiografiei. 6. Participarea la punc"ie arterelor magistrale )i contrastarea lor *cabinetul angiografie-.