You are on page 1of 5

DAVID I GOLIJAT

"Zvao se Golijat, a bio je iz Gata. Visok bijaše šest lakata i jedan pedalj. Na glavi je imao mjedenu kacigu, obučen je bio u ljuskav oklop, a oklop mu težak pet tisuća mjedeni šekela. Na nogama je imao mjedene nogavice, a na !amenima mjedenu sulicu. "opljača njegova koplja bila je kao tkalačko v!atilo, a šiljak koplja težak šest stotina željezni šekela."

" &ada 'aul !eče (avidu) "*di i #a ve neka bude s tobom+" "Za! sam ja pseto te ideš na me sa štapovima."#a ve koji me izbavio iz lavlje pandže i medvje$e šape izbavit će me i iz !uku toga %ilistejca.""(o$i k meni da dam tvoje meso pticama nebeskim i zvije!ima zemaljskim+" .

" . je! je #a ve gospoda! bitke i on vas p!edaje u naše !uke. ja ću te ubiti. skinut ću tvoju glavu i još ću danas tvoje m!tvo tijelo i m!tva tjelesa /ilistejske vojske dati pticama nebeskim i zvije!ima zemaljskim."&i ideš na me mačem. * sav će ovaj zbo! znati da #a ve ne daje pobjedu mačem ni kopljem. -va će zemlja znati da ima . kopljem i sulicom. (anas će te #a ve p!edati u moju !uku.oga *z!aelovi četa koje si ti izazvao.og u *z!aelu. . a ja idem na te u ime #a ve -ebaota.

"(avid segnu !ukom u to!bu. izvadi iz nje kamen i itnu ga iz p!aćke." . * pogodi %ilistejca u čelo0 kamen mu se zabi u čelo i on pade ničice na zemlju. a nije imao mača u !uci. &ako je (avid p!aćkom i kamenom nadjačao %ilistejca) uda!io je %ilistejca i ubio ga.

1oveži b!ojeve i dobit ćeš cjelovitu sliku (avida * Golijata+ .