You are on page 1of 2

B: Dimitrie Cantemir reprezinta modelul unui Homo Universalis,prin faptul ca a fost un erudite si un analist profund care a ilustrat

cu stralucire toate domniile culturii din acel timp. D: Dimitrie Cantemir s-a născut la 26 octombrie 1673 într-o familie nobilă. . La 15 ani a fost nevoit să
plece la Constantinopol (1688-1690), unde a stat 22 ani, ca zălog al tatălui său pe lângă Înalta Poartă, înlocuindu-l pe Antioh, devenit ulterior domn al Moldovei.

B: Tatal sau desi analfabet, ştiind numai să se iscălească, Constantin Cantemir a dat o educaţie

aleasă copiilor săi Antioh şi Dimitrie. El a invitat în familie dascăli dintre cei mai instruiţi din ţară şi din străinătate, între care şi pe călugărul grec Ieremia Cacavelas, teolog poliglot, filosof şi predicator, care studiase la universităţile din Leipzig şi Viena. Încă în patrie, până la plecarea sa în calitate de ostatic la Poarta Otomană, Dimitrie căpătase cunoştinţe temeinice. În afară de instrucţia obişnuită, care era dată pe boieri el mai studiase limbile slavă, greacă şi latină, teologia. D:deasemenea a avut parte si de relatii de colaborere unul dintre acestia este A.P.Tolstoi ambsador al rusiei in marele imperiu de la care invata influenta personalitatii politice.Deasemea are parte s ail cunoasca pe Petru I tarul Rusiei. B:Operele sale principale sint: Despre cea dintâi carte a lui Dimitrie Cantemir „Divanul sau
gâlceava înţeleptului cu lumea“, scrisă în română şi tipărită la Iaşi în 1698, s-a spus că e mai mult decât un tratat de etică; e întâiul eseu scris în limba română. În această operă, prima lucrare filosofică românească, întâlnim disputele medievale despre timp, suflet, natură sau conştiinţă. D: A doua sa lucrare, apărută în 1700, la Constantinopol, în latineşte - „Imaginea ştiinţei sacre, care nu se poate zugrăvi“ - face din autorul ei un precursor în filosofia românească. Prin această lucrare filosofică autorul încearcă să integreze fizica într-un sistem teist, un fel de împăcare între ştiinţă şi religie, între determinismul ştiinţific şi metafizica medievală. B: „Istoria ieroglifică“, scrisă la Constantinopol, în română (1703-1705), este considerată prima încercare de roman politic-social. Lucrarea prezintă ideile filosofice şi politice, extrase din realitatea istorică trăită intens de fostul şi viitorul domn al Moldovei. D: O altă operă importantă este „Istoria Imperiului Otoman“ (Istoria creşterii şi descreşterii curţii otomane), redactată în latină, între 1714 şi 1716. În această lucrare, Dimitrie Cantemir a relatat istoria Imperiului Otoman şi a analizat cauzele care ar fi putut duce la destrămarea sa. A insistat şi asupra posibilităţilor popoarelor asuprite de a-şi recuceri libertatea. B: Pentru lucrarea „Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor“, scrisă în română (1719-1722), care cuprinde istoria noastră de la origini până la descălecare, autorul a consultat peste 150 de izvoare române şi străine, în limbile latină, greacă, polonă şi rusă. Prin această operă susţine ideea cronicarilor: originea comună a tuturor românilor.

D: Operă monumentală, „Descriptio Moldaviae“ (Descrierea Moldovei), scrisă în latină (17141716), când trăia în Rusia, la cererea Academiei din Berlin, cuprinde trei părţi. Prima parte este consacrată descrierii geografice a Moldovei, elaborând astfel prima hartă a Moldovei. A prezentat flora şi fauna, târgurile şi capitalele ţării de-a lungul timpului. În partea a doua a lucrării este înfăţişată organizarea politică şi administrativă a ţării, făcând referiri

B:In concluzie am putea spune Marele Dimitrie Cantemir a fost o personalitate care a contribuit la dezoltare umanismului prin operele sale de valoare. geografia. istoria. În acest mediu tânărul Dimitrie a studiat filosofia. limbile occidentale şi orientale. de fapt. atât la Înalta şcoală a Patriarhiei din acest oraş. nunţi. cât şi la diverşi profesori particulari de formaţie culturală europeană şi orientală. de logodnă. Unii specialisti considera ca. si a numelui de persoana Temir sau Timur. măcar că şi-au păzit mai ascuţită vederea ochilor. alegerea sau îndepărtarea din scaun a domnilor. logica. folclorul.Si dupa cum spun vorbele intelptului ca Cei ce topesc multe lumânări în citirea cărţilor. dar cei ce n-au căutat niciodată pe slove.a. însă neştiinţa i-a vârât în întuneric şi în tartarul necunoştintei. În timpul şederii sale îndelungate (circa 22 de ani cu mici intermitenţe) în capitala Imperiului Otoman. Dimitrie a manifestat un mare interes faţă de istoria. putem sa ne dam bine seama ca era un carturar care iubea sa citeasca si sa se informeze. D: au efectuat Adamciuc Diana si Bobeico Beatrice . tocesc şi vederea ochilor trupului. este intalnit doar ca nume de familie. ce inseamna „sange”.Putem doar sa ne mindrim cu asemenea personalitati ca Dimitrie Cantemir. înmormântări s.detaliate la forma de stat. cultura şi civilizaţia orientală. Nu e de mirare ca. muzica. D: semnificatia numelui Cantemir – Deloc popular in prezent. teologia. mai cu seamă faţă de cea turco-otomană. numele Cantemir este de origine turcica. medicina. B: Dimitrie îşi continuă studiile la Constantinopol. la obiceiurile prilejuite de înscăunarea domnilor sau de mazilirea lor. elementul kan ar avea sensul de „fel. pana si in zilele noastre. formandu-se cu ajutorul elementului kan. specie”.