You are on page 1of 3

VABILO NA SREANJE FIO KLUBA SLOVENIJE, ki bo dne 19.4.

2014 ob 09:00 uri v kraju Predoslje pri Kranju

Zbrali se bomo v asu od 8.00 do 08.30 ure, v Predosljah ob vakli cerkvi (upnijska c. Sv. Sista II) na parkiriu. Ta vas se nahaja ob neposredni bliini kongresnega centra Brdo. PROGRAM: 08:00 08:30 zbor in pregled vseh prijavljenih fikov, 08:30 10:30 odhod proti Bledu in naprej do Bohinjskega jezera 10:30 11:00 ogled znamenitosti Bohinja in sicer slapa Savica 11:00 13:00 sledi vonja nazaj do Zbiljskega jezera, kjer imamo rezerviran prostor za piknik. Posebej bo organiziran prostor za nae fikote. Poskrbljeno bo za jedao in pijao, planiram pa okoli 10 Evrov na osebo. Kar se tie jedi je na voljo ar, ribe in pizze pa kar si kdo zaeli. Ker bomo organizirali nogometno tekmo, ne pozabite na portno opremo. Razdelili se bomo v dve ekipi in sicer stareji fikoti skupaj, mlaji skupaj. Vse dodatne informacije dobite na: dragan.guslov@gmail.com ali 041/820-118, Dragan

Upamo na lepo vreme in udovito druenje!

Mesto sreanja: Mesto sreanja (parkirie ob cerkvi)

Nart poti proti Bohinju:

Nart poti proti Zbiljskemu jezeru:

Rate