You are on page 1of 4

Building effective teams

Managerii joacă un rol important în construirea unei echipe, însă au nevoie de un ghid pentru activitățile lor. Companiile nu mai urmăresc lucrul individual, ci munca în echipă. Team-buildingul are trei puncte slabe: Se bazează pe serviciile unui consultant e tern care nu este !amiliarizat cu caracteristicile a!acerii, ale organizației sau ale angajaților Se bazează pe activități care nu re!lectă adevăratele condiții de muncă "u reușește să se adapteze mediului de lucru pentru care este aplicat.

Team-buildingul trebuie să !ie o activitate internă a organizației. #r trebui să !ie una dintre responsabilitățile majore ale managerului pentru a nu mai apela la un consultant e tern.

$ași pentru ca un manager să !acă team building: %. &denti!icarea caracteristicilor echipei, considerate predictive pentru succesul echipei' #tunci c(nd se !ormează o nouă echipă temporară, managerul este interesat în mod normal de abilitățile tehnice și interpersonale ale membrilor care sunt relevante pentru sarcinile grupului. Cheia pentru un sistem e!icient de echipă nouă este echilibrul în atributele membrilor echipei

). Măsurarea caracteristicilor echipei e istente pentru a !ace un pro!il al echipei *. &denti!icarea caracteristicilor lipsă ale membrilor echipei

tilizarea criteriilor de decizie prestabilite pentru a interveni cu strategia corespunzătoare pentru a schimba caracteristicile de!icitare: $robabilitatea de succes &mportanța situației de urgență Comple itatea.așteptări comportamentale Conducere.isponibilitate de timp $resiuni politice și realități organizaționale /.modelare dorită Modi!icări structurale.di!icultatea !ață de schimbările dorite de organizație.isponibilitatea resurselor interne.+. grup $re!erințele liderului Cultura organizațională și istorie . &denti!icarea strategiilor de team-building. lider. relații de raportare 0mputernicirea grupului ca întreg Modi!icări ale sistemului de management al per!ormanței în special în zona de recompensă &nstruire !ormală și în zonele de!icitare 1eedbac2 constructiv 3ovitura de start . capabile să depășească de!iciențele în r(ndul caracteristicilor echipei Stabilirea obiectivelor.interacțiune. .e terne Caracteristicile !iecărui membru al echipei și pregătirea .

Se e aminează zone despre care oamenilor le este greu să vorbească.echipă veche . &ntrebați: dacă ar !i un singur lucru pe care l-ați vrea sau nu la mine.4. ). Construiți o echipă echilibrată. clar. &ntro rapid. 0ntr-o abordare de teambuilding se merge mai ad(nc.scurt.Paul Tizzard Teambuildingul reprezintă modul în care managerul !ormează un anumit tip de echipă. concis. &mplementarea și evaluarea Teambuilding activities. $rezentați-vă și prezentați cazul dvs 4. Manager nou. Situații teambuilding Manager nou. #!lați mai multe lucruri despre membrii echipei înainte să vă alăturați *. 1olosiți e emple de autodezvăluire. 1olosirea criteriilor de intervenție prestabilite pentru a ameliora caracteristicile de!icitare ale echipei 5. care ar !i acela6 /.echipă nouă %. +.

1ii schimbarea pe care vrei să o vezi 4. 1olosește prezentul. trecutul. 0ntreabă 7Cum se rezolvă problemele aici67 /. Cunoaște-i. viitorul în e erciții de genul 7#cesta sunt eu7 +.%. *. 0ncurajează dezacordul constructiv . aranjează înt(lniri și ascultă ). Spune-le ce vrei să !aci di!erit. Spune-le părerea ta.