You are on page 1of 1

Evaluator ………………………………………………………………

Criterii de evaluare
1. Structura proiectului este corectă
Conține date de identificare ale proiectului (titlu, numele
propunătorilor, participanți, durată)
Conține partea de desfășurare a activității
Conține la final o rubrică de autoevaluare a activită ții de către
formator/ reflecții ale formatorului
Activitățile sunt urmate de discuții (debriefing) și sumarizare
2. Enumerarea resurselor necesare pentru fiecare activitate
3. Notarea timpului pentru fiecare activitate descrisă
4. Formularea corectă a obiectivelor
5. Adaptarea proiectului la nivelul de educație și domeniul din
care provin participanții
6. Existenţa activităților de rezervă
7. Descrierea succintă a metodelor și mijloacelelor
8. Descrierea activității formatorului
9. Descrierea activității formabililor
10. Proiectul este organizat logic (are coerență)
11. Desfășurarea formării este clar explicată

Proiect 1*

Proiect 2

Proiect 3

Proiect 4

Proiect 5

Proiect 6

Proiect 7

Observaţii (se vor nota alte constatări, pentru un feedback descriptiv) .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Grilă de notare:
1 - foarte slab, 2 – slab, 3 - aşa şi aşa, 4 – bine, 5 - foarte bine
Fiecare proiect va primi câte o notă de la 1 la 5 pentru fiecare criteriu în parte.