You are on page 1of 3

GÎRBACEA RUXANDRA-EVA (P.M.O an 1) Chestionaru !

"atis#a$ție %n &un$'(
 Vă rugăm să citiți cu atenție frazele de mai jos!  Puneți semnul X pe foaia de răspuns, în căsuța care corespunde răspunsului dumneavoastră, răspuns care reflectă cel mai bine opinia dvs. referitoare la fiecare afirmație. Alegeți doar o singură variantă de răspuns pentru fiecare afirmație în parte.  Nu e istă răspunsuri !bune! sau !greșite!, pentru că orice om are dreptul la păreri și opinii.  "ăspunsuri confidențiale. De)a$or* tota # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (unca este bine organizată în această firmă. Șefii sunt întotdeauna receptivi la idei noi. (ediul de lucru din cadrul companiei în care lucrez este unul satisfăcător. Ne atingem obiectivele stabilite în mod constant. "elația cu superiorii mei este una adecvată "emunerația mea lunară este în acord cu munca pe care o prestez în companie. )ompania în care lucrez îmi asigură posibilități reale de dezvoltare profesională. *traininguri, +or,s-op.uri, cursuri etc/ Pot discuta cu ușurință cu colegii problemele legate de activitatea profesională. Angajații se străduiesc să muncească eficient. 0n propria mea arie de activitate, obiectivele sunt clar formulate. 0mi place ceea ce fac la muncă1 0mi plac oamenii cu care muncesc. 2unt foarte motivat1stimulat în munca pe care o realizez. "epartizarea sarcinilor de muncă nu este bine stabilită. 2uperiorii își înțeleg subordonații. "elațiile cu ceilalți membri ai colectivului sunt bune. Acem libertatea de a ne sc-imba modul în care ne ducem la îndeplinire sarcinile. (ăririle de salarii sunt puține și rare. De)a$or* +arția $ Ni$i a$or*, ni$i *e)a$or* % A$or* +arția & A$or* tota '

2unt foarte m4ndru de ceea ce fac la muncă. 2unt încurajat să mă specializez.  -niția e. Șeful meu direct mă încurajează și ma sprijină în munca pe care o realizez.  Postu o$u+at %n $o&+anie.  Nu&'ru *e an2a3ați ai #ir&ei . 0n anumite momente simt că munca mea e fără scop. 2copurile aceste organizații nu îmi sunt clare. (ă înțeleg bine cu colegii. 2imt că lucrez mai mult1greu datorită incompetenței colegilor.7 clase/ Școală profesională 3iceu 8niversitate *licentă/ Post universitare *masterat  U ti&a ș$oa a a0so 1it'. )red că munca mea nu este apreciată. a) sub $5 b) peste $5 c) peste %'  Me*iu *e re)i*enț'6 a) urban  "tatut &arita 6 a) necăsătorit1ă b) rural b)căsătorit a/ b/ c/ d/ e/ școală gimnazială *'.mi dezvolt competențele etc.  V/rsta.19 20 21 22 23 24 25 26 27 3a locul meu de muncăsunt șanse foarte mici de promovare. să.

a/ b/ c/ d/ P4nă în #5 0ntre ## . '5 Peste '5 .$5 0ntre $# .