You are on page 1of 78

RAPORTUL COMISIEI PARLAMENTARE DE ANCHETĂ PRIVIND EXAMINAREA SITUAȚIEI PE PIAȚA FARMACEUTICĂ

Chișinău, 2013

1

CUPRINS 1. CONTEXT ENERAL

1.1. Preambul procedural………………………………………………………………………….4 1.2. Lucrările comisiei de anchetă………………………………………………………………...5 1.3. Repere metodologice ………………………………………………………………………...8 2. POLITICA DE STAT !N DOMENIUL MEDICAMENTELOR !N REPU"LICA MOLDOVA 2.1. Situația pe piața armaceutică………………………………………………………………...! 2.2. "adrul legislati#……………………………………………………………………………..1$ 2.3. Producerea medicamentelor…………………………............................................................15 2.3.1. %i&ite la producătorilor autohtoni…………………………………………………………1' 2.3.2. (udierea repre&entanților companiilor armaceutice străine cu repre&entanță )n Republica *oldo#a………………………………………………………………………………………….22 2.4. +mportul……………………………………………………………………………………..25 2.4.1. 2.5. 2.5.1. 2.'. (specte %i&ite la importatori și distribuitori de produse și la țin de importcalitate armaceutice și para armaceutice……….28 ,nregistrarea %i&ita ce autori&area (genția și medicamentelor………………………………………………...33 *edicamentului………………………………………………………...35 apro#i&ionare………………………………………….4$ 2.'.1. (udierea "entrelor *edicilor de .amilie…………………………………………………43 2.'.2. (udierea +nstituțiilor *edico / Sanitare Publice………………………………………….45 2.'.3. (udierea Ser#iciului %amal……………………………………………………..………...48 2.0. (chi&ițiile Publice …………………………………………………………………………..53 2.8. "ompensarea medicamentelor………………………………………………………………'$ 2.!. ………...…'2 3. CONCLU#II ȘI RECOMANDĂRI 2 Prețul……………………………………………………………………………

3.1. "onclu&ii…………………………………………………………………………………….'4 3.2. Recomandări………………………………………………………………………………...'8

LISTA A"REVIERILOR AAP $ (genția (chi&iții Publice AM $ (genția *edicamentului CNAM $ "omisia 1ațională pentru (sigurări )n *edicină CSI 2 "omunitatea Statelor +ndependente EMA % (genția 3uropeană a *edicamentului 43uropean *edicines (genc56 FDA % (gen7ia pentru "ontrolul (limentelor 8i *edicamentelor 4.ood and 9rug (dministration / :S(6 DP % Regulile de ;ună Practică de 9istribuție MP $ Regulile de ;ună Practică de .abricație IMSP $ +nstituții medico 2 sanitare publice MS $ *inisterul Sănătății OMS $ <rgani&ația *ondială a Sănătății RM 2 Republica *oldo#a UE 2 :niunea 3uropeană

3

rac7iunea parlamentară a Partidului Liberal 9emocrat din *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentară a Partidului Liberal 4 .rac7iunea parlamentară a Partidului 9emocrat din *oldo#a 2 . '! din 5 aprilie 2$12 )n următoarea componență@ P&'(')in*' .&i ">+SBR:A( Cinaida 9<*31B+ <=ana *<R"<% Ahenadie %R3*3( +gor AR+D"+:" Simion SBR(B(1 %alentina DB+R. 2 . CONTEXT 1.rac7iunea parlamentară a Partidului Liberal 9emocrat din *oldo#a.rac7iunea parlamentară a Partidului "omuni8tilor din Republica *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentară a Partidului "omuni8tilor din Republica *oldo#a 2 .& . PREAM"UL PROCEDURAL ENERAL "omisia de anchetă pri#ind e=aminarea situației pe piața armaceutică 4)n continuare "omisia6 a ost constituită )n con ormitate cu art.:R9:+ Simion M'-.R3A( Aheorghe S'+&'*.rac7iunea parlamentară a Partidului Liberal 9emocrat din *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentară a Partidului "omuni8tilor din Republica *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentară a Partidului "omuni8tilor din Republica *oldo#a 2 .prin >otăr?rea Parlamentului nr.1.(B3 Petru 2 . 34 din Regulamentul Parlamentului.1.

deoarece termenul de !$ de &ile i=at inițial nu a ost su icient.a ost stabilit programul de lucruprecum și lista instituțiilor de stat și pri#ate care sunt nemiElocit implicate )n asigurarea cu produse armaceutice și para armaceutice a populației Republicii *oldo#a. LUCRĂRILE COMISIEI DE ANCHETĂ .a ost modi icată prin >otăr?rea Parlamentului nr.au ost interpelate următoarele instituții de stat@ 1. +nstituțiile *edico 2 Sanitare Publice (u ost audiate )n ședințe următoarele instituții@ .&-.+'u*i+' )' 0&2)u+'&' )in R'0u.2. "a urmare."omponența "omisiei de anchetă./ !n*&'0&in)'&i 1. *inisterul . '! din $5 aprilie 2$12 pri#ind constituirea unei comisii de anchetă pentru e=aminarea situației pe piața armaceutică. Prin >otăr?rea Parlamentului nr. '! din $5 aprilie 2$12 pri#ind constituirea unei comisii de anchetă pentru e=aminarea situației pe piața armaceutică.iar deputatul 9:*+BR+: (natol se include )n componența "omisiei ambii aparțin?nd racțiunii parlamentare a Partidului Liberal 9emocrat din *oldo#a.prin care deputatul AR+Ș"+:" Simion se e=clude.armG S" SRL % F.icoteh armG SRL % F*ede erent 2 ArupG SRL % F. 1'2 din 5 iulie 2$12. Ser#iciul %amal 5.țin?ndu/se cont de #olumul considerabil de mare al materialelor care urmau a i solicitate și e=aminate de la )ntreprinderile de stat și pri#ate.* S( % F.armaprimG SRL 5 % F.inanțelor 3.n cadrul primei ședințe a "omisiei din 12 aprilie 2$12.* SRL . 1.mandatul de acti#itate a comisiei a ost prelungit p?nă la 1 decembrie 2$12.3i+.armacoG . "amera de Licențiere 0. *inisterul Sănătății 2. +nspectoratul .lu*ed 2 .alHanPharmaceuticalsG S" SRL % F1eI BoneG S" SRL % FR1P PharmaceuticalsG . Prin >otăr?rea Parlamentului nr. 3$2 din 21 decembrie 2$12 cu pri#ire la modi icarea articolului 2 din >otăr?rea Parlamentului nr.mandatul de acti#itate a comisiei a ost prelungit p?nă la 15 ianuarie 2$13.iscal Principal de Stat '. M23)24.armG SRL % F3uro armacoG +"S S( % F. 151 din 8 iulie 2$12 cu pri#ire la modi icarea articolului 2 din >otăr?rea Parlamentului nr.5 % "entrul de Brans u&ie a S?ngelui % F"arbolemedG SRL % F9octor 2 . (genția *edicamentului 4.

ecor SRL / "araca8/9ental SRL / "atali&/Prim SRL / 9epo/Bri arm SRL / 9idiadi/Prim SRL / 9ita 3st.3i+.erlin 2 "hemie (A % .% +* F%itaPharmG 2 "om SRL % F%ermodEeG SRL .&-.arm SRL / . M23)24.*2.nță 8n R'0u.5 % (bbott *oldo#a % (cta#is % . .armina SRL / AlobalPharm "ompan5 LB9 SRL / >omeo arm SRL / +mahara SRL % Ala=oSmithJline % >o mann 2 La Roche Ltd % JRJ( 99 1o#o *esto % 1o#artis Sando& % S( Ce1B+%( % B3%( % Korld *edicine ' .arm SRL / 3g5ption *edco SRL .nii 1.+'u*i+' 6*&ăin' +u &'0&'7'n*.&' / (mo arm SRL / (#ita arma/* SRL / ."S / 3sculap/.raun % ./ C2-0.+'u*i+' i-02&*.ilim Phramaceuticals % 3gis Pharmaceuticals PLS % Aedeon Richter S( +/ C2-0.nii 1.a5er % .&-.

arm SRL / *ed "are SRL / *edpreparate SRL / *etatron S( / Plimed %g SRL / Prodent/ "om / Re&lo# / *< SRL / Ro5al Pharco .* / San arm/Prim S.(./ Lismed arm SRL / *aiac/. / Sangalimed SRL / Sodimed +nternational ."S SRL / Betis +nternational "< SRL / %aleandr SRL / Lu# Pharm SRL 2 Ber&ina# 0 .

amilie Strășeni "entrul *edicilor de .3i+' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (sociația *edicilor Beritoriali . 1 "entrul 1ațional Științi ico 2 Practic *edicină de :rgență 9ispensarul Republican de 1arcologie +nstitutul de "ardiologie +nstitutul de "ercetări Științi ice )n domeniul <crotirii Sănătății *amei și "opilului +nstitutul de .uiucani (sociația *edicilor Beritoriali "entru (sociația *edicilor Beritoriali "iocana (sociația *edicilor Beritoriali R?șcani (sociația *edicilor Beritoriali "riuleni "entrul *edicilor de .)/ In6*i*uții3' M')i+2 $ S.oli +n ecțioase FBoma "iorbăG Spitalul "linic de Psihiatrie Spitalul "linic de Braumatologie și <rtopedie 8 .amilie "riuleni "entrul "linic *unicipal nr.ni*.amilie "ălărași "entrul *edicilor de .amilie (nenii 1oi "entrul *edicilor de .otanica (sociația *edicilor Beritoriali .&' Pu.ti&iopneumologie F"hiril 9raganiucG +nstitutul de 1eurologie și 1eurochirurgie +nstitutul <ncologic Spitalul "linic de .

(st el.pentru consultare )n #ederea e#aluării acti#ității abricației de ! . F.+2329i32& "omisia a e ectuat #i&ite de lucru la următoarele instituții@ / / / / / / / / (genția *edicamentului 2 14 iunie 2$12N Laboratorul pentru "ontrolul "alității *edicamentelor al (genției *edicamentului 4 )n continuare Laboratorul AM6 2 1! iunie 2$12N Laboratorul de microproducere de medicamente S" F.industriei armaceutice naționale și implementarea regulilor de bună practică de abricație.ți.abrica de medicamente F.alHan PharmaceuticalsG SRL 2 3 iulie 2$12N .șe ul Secției e#aluare armaceutică cu grupul de coordonare )n domeniul medicamentului.armG 2 3 octombrie 2$12N Pentru a asigura e=aminarea legalității acti#ității companiilor armaceutice de producere a medicamentelor din Republica *oldo#a./ / / / / / / / / Spitalul "linic *unicipal MS ?ntul (rhanghel *ihailG Spitalul "linic *unicipal MS ?nta BreimeG Spitalul "linic *unicipal de boli contagioase pentru copii Spitalul "linic *unicipal . +gnatencoG Spitalul "linic *unicipal pentru copii nr.&-.armaprimG 2 1$ iulie 2$12N . F.armacoG 2 1$ iulie 2$12 și 1! septembrie 2$12N "ompania armaceutică importatoare F%iname=G 2 1! septembrie 2$12N 9epo&itul F9istrimedG SRL 2 3 octombrie 2$12N "ompania armaceutică importatoare F9ita3st.ți.+iș*i32& 1/ A62+i.au ost delegați@ dl Li4iu M24i3ă."omisia a solicitat asistența e=perților din cadrul (genției *edicamentului. 4 Spitalul "linic *unicipal pentru copii F%.&-.ti&iopneumologie Spitalul "linic *unicipal nr. 1 Spitalul "linic Republican Spitalul Republican pentru copii F3milian "oțagaG '/ A62+i.abrica de medicamente F.păstrare și distribuire a medicamentelor.pentru participare )n cadrul #i&itelor de lucru.companiilor armaceutice importatoare ce ține de producere.

*odi icările pre#edeau ormarea Planului 1a7ional de (mplasare a . .ast el )nc?t armaciile 4 ilialele6 nou/ ondate #or i amplasate la o distan7ă de cel pu7in 25$ de metri 4cale accesibilă6 de la armacia 4 iliala6 e=istentă 8i la o distan7ă de cel pu7in 5$$ de metri 4cale accesibilă6 de la armacia e=istentă cu unc7ie de preparare a medicamentelor e=temporale. (st el. (cti#itatea armaceutică )n Republica *oldo#a se licenția&ă )n con ormitate cu pre#ederile Legii nr.1. 1. V.3. SITUAȚIA PE PIAȚA FARMACEUTICĂ La moment )n Republica *oldo#a acti#ea&ă 1$!2 unități de armacii licențiate. ceea ce constituie 28 ore 45 min de )nregistrări. .)n centrele raionale 33' armacii și )n localitățile rurale 24' armacii.)i-i& V.n municipii.3i+.ora8e"amera de LicențiereN alte instituții publice de stat și 1$ . .)n mun.ălți 2 0' armacii.nregistrările audierilor și #i&itelor de lucru 2 materiale audio 2 5.e ectuate prin Legea nr. 2.+. 145'/O++ din 25 mai 1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutică.-. 9ocumentele licitațiilor pentru anii 2$$0 2 2$11 pre&entate de (genția *edicamentuluiN 3. *ateriale pre&entate la solicitarea "omisiei de către@ *inisterul SănătățiiN (genția *edicamentuluiN Ser#iciul %amalN companii armaceuticeN 2.secția e#aluare armaceutică cu grupul de coordonare )n domeniul medicamentului.&u și dna I&in.)n scopul asigurării accesului la medicamente a populației din mediul rural.nregistrările #i&itelor de lucru 2 materiale #ideo 2 1$ A. 50 din $1 aprilie 2$11.industriei armaceutice naționale și implementarea regulilor de bună practică de abricație și dl V. . 9e asemenea pentru )n iin7area armaciei se stabilesc normati#e demogra ice. &i92&'6+u 2 medici igieniști.6+hin 2 armacist 2 inspectorconsultare )n domeniul e#aluării acti#ității armaciilor. REPERE METODOLO ICE Raportul "omisiei de anchetă a ost elaborat )n ba&a următoarelor categorii de in orma7ii@ 1. :ltimele modi icări la Legea nr.armacist 2 e=pert.armaciilor.)n total a ost recepționată in ormație )n #olum de 20$ $$$ oi.. 145'P1!!3.e=perți de la 9irecția Sănătate Publică din cadrul *inisterului Sănătății@ dna E3'n.medicamenteN dl V3.n municipiul "hișinău sunt amplasate 434 armacii.cu modi icările ulterioare. 4..)n #igoare din 2! aprilie 2$11. 9e asemenea.$0 A. . POLITICA STAT !N DOMENIUL MEDICAMENTELOR !N REPU"LICA MOLDOVA 2.3'&iu D.prin care au ost introduse norme cu pri#ire la amplasarea armaciilor nou ondate.

n acest conte=t Procuratura Aenerală a ost sesi&ată pri#ind e=aminarea legalității demersurilor )naintate de către *S )n adresa "amerei de Licențiere.instanțele de Eudecată in#oc?nd și demersurile *S.prin depășirea atribuțiilor legale. 145'P1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutică. 50P2$11 pentru modi icarea Legii nr.n urma controlului e ectuat Procuratura (nticorupție a intentat trei cau&e penale.prin demersuri ilegale s/a permis deschiderea a peste 1$$ de armacii.$0.după cum urmea&ă@ / două cau&e penale )n pri#ința actorilor de deci&ie din cadrul *inisterului Sănătății )n temeiul art.pe aptul depășirii )n mod #ădit a limitelor și atribuțiilor acordate prin lege la remiterea )n adresa "amerei de Licențiere a demersurilor prin care se solicita licențierea acti#ității a trei agenți economici prin derogarea de la Legea nr. *odi icarea Legii nr.altora re u&?ndu/le aceasta. 32! alin.selecti# și inechitabil )n raport cu agenții economici interesați.care de apt trebuia să ie adoptat p?nă la 2!.armaciilor nu a ost elaborat și adoptat de Au#ern.apt )ngriEorător ce ține de accesul populației din mediul rural la medicamente. . *ai mult.au inter#enit )n repetate r?nduri pe l?ngă "amera de Licențiere )n a#oarea unor agenți economici cu scrisori de solicitare a licențierii acti#ității armaceutice prin derogare de la pre#ederile legale.n așa mod pe parcursului unui an Eumătate.centre raionale 8i alte localită7i cu statut de ora8 o armacie se )n iin7ea&ă la un număr de la 3$$$ p?nă la 4$$$ de locuitori. . . Lipsa respecti#ului Plan este utili&ată abu&i#.cu aspecte noi pri#ind amplasarea armaciilor nu a a#ut impactul scontat. Boate armaciile deschise prin această schemă.332 "od penal. 145'P1!!3 a 41 de licențe )n pri#ința a 08 de armacii 4 iliale6 nou2 ondate.au ost deschise )n "hișinău. 416 "od penal.pe aptul atitudinii negliEente și neconștiincioase ața de obligațiunile de ser#iciu prin necontestarea hotăr?rilor "urții de (pel "hișinău emise pe marginea dosarelor ce #i&ea&ă procedura de eliberarePreper ectarea contrar pre#ederilor Legii nr.2$11. Planul 1a7ional de (mplasare a .orașe unde accesul populației la medicamente deEa era asigurat și toate sunt armacii de rețea.persoane cu uncție de demnitate publică.centre raionale.32!.au dat c?știg de cau&ă. 11 .unora per ect?ndu/li/se scrisori către "amera de Licențiere. 328.dimpotri#ă armaciile noi deschise au ost autori&ate cu )ncălcarea legislației )n #igoare. Situația )n mediul rural nu s/a schimbat. "onstatăm că )n mediul rural uncționea&ă un număr oarte redus de armacii. / o cau&ă penală )n pri#ința actorilor de deci&ie din cadrul "amerei de Licențiere )n temeiul art. (nali&?nd )nsă datele pre&entate mai sus de către "amera de Licențiere obser#ăm o mare discrepanță compar?nd numărul armaciilor din centrele raionale și localitățile rurale. 145'P1!!3.

3'. ț. )' 3.8n L'9'.cel de/al 28/lea producător este "entrul 1ațional de Brans u&ie a s?ngelui.+'u*i+ 9'n'&i+ n'+'6i*ă 6*u)iu3 )' . 6*u)iu3ui )' .&. un2& 1i&-' 6*&ăin' 6ă 1i' 8n&'9i6*&.3.*'32& 6*u)ii32& )' .ș.4dintre care ceaiuri 2 2N soluții de u& intern și e=tern 2 0N orme solide 11N orme noi 2 2N soluții inEectabile 2 4N tincturi /86. 1ă&ă 6*u)iu )' .*ă.>otăr?ri de Au#ern și <rdine ale *inisterului Sănătății.*'.&'. .+'u*i+ă. n&. 12 . AM &'1'&i*2& 3. 8n 3'9' ' 6*i0u3."on orm datelor (genției *edicamentului.i2'+hi4.6' '1'+*u. ). 0&'0.&'3' 0&2)u+ă*2&i32& )in 6*&ăină*.623i+i*.*' . n'+'6i*.-'n*2.).&. 9e e=emplu.. 1.care produce preparate deri#ate ale s?ngelui 4plasmă.*' 0&'0.6' 9'n'&i+' . -2)i1i+.n po ida aptului că e=istă legi )n reglementarea pieței armaceutice.ca parte a drepturilor cetățenilor la sănătate.i2'+hi4.<1.*'.u*2h*2ni și +20i.-'n*2. n2țiun'.&-.3'nță. 3.3' 0&2)u+ă*2&i32& .mai e=istă și multe regulamente.* in12&-.3'nță +u -')i+. „medicament generic – medicament care are aceeaşi compoziţie calitativă şi cantitativă privind substanţele active şi aceeaşi formă farmaceutică în comparaţie cu medicamentul original şi a cărei bioechivalenţă cu medicamentul de referinţă a fost demonstrarea prin studii corespunzătoare de biodisponibilitate”. -2) 6%. P'n*&u 4'&i1i+. 2.&*i+23u3 3.la data de $1 mai 2$12 acti#ea&ă 20 de producători de medicamente.2. T2*2).*' )' 0&2)u+ă*2&ii . 1:0.a.*' 0' 0i. 0'&-i6 +.*.&.+'6*2& ). CADRUL LE ISLATIV .care deseori contra#in una cu alta și )n așa mod se creea&ă o incertitudine pe piața armaceutică. !n .*'3' )'60&' 6*u)ii3' )' .6.i2'+hi4. .3'n ță nu '6*' in)i+. 9e asemenea )n Republica *oldo#a sunt )nregistrate 2$ de repre&entanțe ale irmelor străine de medicamente și alți 50 importatori care importă de la peste 1$$ de producători străini care nu au repre&entanță )n țară.u*2h*2ni ?i .=.albumine ș.&-.)n Republica *oldo#a.*'32& -')i+.3'nță )in )26. +'&*i1i+.ți.3'nță .* '>0&'6 +ă 2&i+' 0&2)u6 1.masă eritrocitară.6. Aș..*' și 03.n Republica *oldo#a accesul la medicamente și produse armaceutice de ba&ă este garantat implicit de "onstituție.pre#ă&ut la art.*'3' -')i+. . *2.i2'+hi4.-'n*u3 AM.-'n*u3 2&i9in.*ă 8n 2010.i2'+hi4. 8n &'9u3.

Pe data de 15 noiembrie 2$12 sub nr. $1$2P32342 am primit următorul răspuns@ 13 .

*' 8n +2n12&-i*.3 . !". @2/ &'+2-.3' și '6*' +un26+u*ă )u0ă D'nu-i&'.*ă.ți' @ MP/.&.n ță +hi-i+ă )' &'1'&ință +.nd sunt luate măsuri pentru a asigura prote(area datelor respective contra e ploatării lor neloiale în comerţ.nici art.+ă . -')i+.*' +u R'9u3i3' )' .3ă.&*'. '1'+*u. prevăzute în art.&*. 6*u)ii32& )' . &'1'&i* 14 .” 9eci.nd divulgarea este necesară pentru protecţia publicului sau c. a căror stabilire cere un efort considerabil.+2n6*. P&2)u+ă*2&ii .&i+..*' +hi-i+' n2i.*. R'1'&i*2& 3. C2-ună In*'&n. dacă ele conţin e cipienţi recunoscuţi a nu avea influenţă asupra siguranţei şi eficacităţii. " . demonstrarea bioechivalenţei este în general metoda cea mai potrivită pentru evidenţierea echivalenţei terapeutice a două medicamente.3in.&i+.3. 10 alin. care sunt echivalente farmaceutic sau alternative farmaceutic.3i7ă.n.-'n*'32& 2&i9in.&'.* An.&' 8n i.)' +' AM nu 6%.+'u*i+' 9'n'&i+' nu +2nțin 0&'0.: +.3i7An) .&' 6*i0u3'.n +u 0&i4i&' 3.+*5 O&i A9'nți.+*i+ă )' F. 0.* un .3in.-'n*u3ui și. . 1= .nu. 2% .* 8n 4i92. aceste date sunt protejate atât contra e ploatării lor neloiale în comerţ.B in*&. -.0*u3 +ă 0&2)u6'3' 1.” Botodată.n n&.nu-' .u*2h*2ni 8n 0&'7'n* nu )'țin +'&*i1i+.3'nță *&'.i '>. care pot afecta siguranţa şi eficacitatea.0*u3 +ă )medicamentele folosite în studiile de bioechivalență trebuie să fie fabricate în conformitate cu *+%”. cât !i contra divulgării. cu e cepţia cazurilor c. se referă la utilizarea de e cipienţi şi metode de fabricaţie diferite.-'n*u3ui.i2'+hi4.. M')i+.6+ă 1.3 A9'nți'i M')i+.6*.36 8n &ă60un6u3 A9'nți'i M')i+.. n&.ți2n.* 1. .n. 1= .&' 6' 12326'ș*' 3. 1. 1=1<1.&ă60un6u3 21i+i. &ă60un6u3ui 3.3i7An) 0&'4')'&i3' MP.3* 1.3'nță . în cazul formelor farmaceutice cu eliberare imediată. în conformitate cu cerinţele etichetării referitoare la e cipienţi.Să . +2n6*.7ă „În cazul în care autorizarea comercializării produselor farmaceutice sau a produselor chimice pentru agricultură care conţin preparate chimice noi este condiţionată de comunicarea de date nedivulgabile rezultate din încercări sau de alte date nedivulgabile.&i+.n)ă „În practică.3in.. @2/ )in L'9'..ună 0&.ui' 6ă 1i' 1. hi)u3ui Eu&20'.&'. +i 2 6u.&*.*ă.-'n*'3' 12326i*' 8n 6*u)ii3' )' .. @2/ -')i+.i2'+hi4. Din *'>* $ 8n +2&'60un)'&' +u 0&'4')'&i3' hi)u3ui Eu&20'.ș*'. nu 8nț'3'9'.&i' 2002.&*. 12 . 6'+&'*u3 +2-'&+i. #&$ 'tudiul de bioechivalenta este un mi(loc unanim acceptat de a demonstra faptul că aceste diferenţe nu au impact asupra performanţei formulării în ceea ce priveşte viteza şi mărimea absorbţiei.-'n*u3ui nu +un2. T2*2). 426 la care ace re erință (genția *edicamentului și nici )n articolul 14 nu '6*' in42+. 1:01<1. 2&i nu )2&'ș*' 6ă +un2.&-.articolul 14 din același Ahid stipulea&ă@ „#!$ %reocupările privind diferenţele dintre medicamente esenţial similare.

.n situația dată. ță .* .ui&' . 15 .ți.nd sunt luate măsuri pentru a asigura prote(area datelor respective contra e ploatării lor neloiale în comerţ. 8n 4i92.&'. ță 6' +2n)u+ )' R'9u3. -')i+.*ă 0Ană 3.-03.n și ni+i )' +u.u*2h*2ni 3. unui +'&*i1i+. .armacie și directorului +nstitutului 1ațional de .1! este ormulată o cerință@ "$nstitutul %aţional de &armacie va elibera 'ertificate de Înregistrare provizorii cu valabilitatea de () luni pentru produsele medicamentoase autohtone depuse la autorizare pentru prima dată !i*sau pentru care nu a fost prezentată documentaţia de autorizare integral în conformitate cu %ormele privind documentaţia necesară pentru autorizarea sau reautorizarea produselor medicamentoase de uz uman+.ții AM +A* și 0&2)u+ă*2&ii .i +20i.C2&i*. )' 8n&'9i6*&.0*u3.apt ce nu contra#ine legislației )n #igoareN +n ormația solicitată de "omisie nu este secretăN această in ormație orice pacient are dreptul să solicite și să cunoască.3in.” . 12 .*'.C.n9.u*2&i7.6.3i+ii M23)24. 0.n acest regulament și p?nă la moment se sublinia&ă că responsabilitatea re#ine +nstitutului 1ațional de .&' .&*'. „# cu e cepţia cazurilor c. .3 6*u)iu3ui )' .atenționăm următoarele@ / / / / "omisia a solicitat pre&entarea unei copii a certi icatului studiului de bioechi#alență a producătorilor autohtoni și străini.n această ordine de idei. 126* 1ă+u* 0'n*&u 0&2*'C.0.&'.*' 8n)2i'3ni+ă 8n +i&+ui*u3 *'&. +2-i6i..3i*. .ără detalii despre studiuN +n ormația trebuia să ie pre&entată "omisiei de anchetă.* nu-. -')i+. . .*' 6'+&'*'.-'n*u3 0&i4in) 0&2+')u&.6. +.-'n*'32& )' +.&*. 3ste un regulament depășit )n raport cu necesitățile și cerințele actuale.i2'+hi4.3. 3.nd divulgarea este necesară pentru protecţia publicului sau c. 4i7. )' )i6*&i.3'nță și.&'. )'-'&6u3 C2-i6i'i . )' .7u&i32&.-'n*'32& și .&'+' *2ți 0&2)u+ă*2&ii 6*&ăini 6un* 2. 61A&și* și .ne )ntrebăm ce și pe cine proteEea&ă (*Q !n -.*A* . '*.0'u*i+. :ltima parte a răspunsului este scrisă )ntr/o manieră de insultă@ / „În aceste circumstanțe și cu scopul prote(ării -+ de eventuale plăți pentru pre(udicii materiale altor state.armacie care nu mai e=istă din data )n iințării (genției *edicamentului.ți 6ă 0&'7in*' +'&*i1i+.&'. 32& 0' 0i. -')i+. 6'6i7. 03.” AM nu .* 1. 3'9i63.&' nu +2nțin' ). )' . +'*ăț'ni32& R'0u.3i9.* +.nu-' 3. @2/ )in 3'9'.&' )' 0un'&' 0' 0i.nu 6' in42+.3*2& 0&2)u6' )' u7 u-. La pct. 623i+i*.pentru asigurarea securității #ieții saleN .gen ția +edicamentului nu este în drept să divulge informații privind studiile clinice și de bioechivalență ce cad sub incidența actelor legislative menționate.-'n*'32&. )'2. +.

3*(.n așa mod. .egulilor de bună practică clinică 01'-2.adoptat )n 2$$4.armacie nu mai e=istă.de aceste certi icate dispun numai preparatele medicamentoase importate din țările europene și S:(.egulilor de bună practică în fabricaţie 01M-2 !i înregistrate la organizaţiile 3&ood and 4rug Administration3 0&4A2. (nali&?nd >otăr?rea Parlamentului nr.cu toate lacunele ei nu se respectă.statuea&ă că F Autorizarea medicamentelor / medicamentele elaborate conform . Pct.0. 3.A"P. 3.3 +'&*i1i+. M')i+.i +'&*i1i+.nu dețin certi icate A*P.8n+ă 2 ).2$ unde este stipulat@ "-e perioada de valabilitate a 'ertificatelor de Înregistrare provizorii deţinătorii 'ertificatelor de Înregistrare vor face toate demersurile necesare pentru completarea documentaţiei de autorizare conform . Restul preparatelor medicamentoase importate din țările din (sia.* )' 8n&'9i6*&.&. *enționăm acest apt prin simplu moti# că unii producători autohtoni au in#ocat aptul că dețin certi icat A*P național eliberat de (*.menționăm că chiar și )n situația dată legislația )n #igoare.egulator6 Autorities of 5uropean Associated 'ountries3 0'A4.este ignorată de *inisterul Sănătății și de (genția *edicamentului care nu o implementea&ă.1.*'32& -')i+. 1' .-'n*u3ui 3.*S și (* nu a implementat >otăr?rea Parlamentului timp de 1$ ani.constatăm că toate medicamentele )nregistrate și certi icate )n Republica *oldo#a ar trebui să dețină certi icate ALP. +i nu-.A*P. "oncomitent.nu a ost modi icat p?nă la acest moment.( rica de 1ord.+*u.3.6*.ceea ce repre&intă R5$S. :nicul ade#ăr. din hotăr?rea #i&ată..egulamentului în vigoare+. produse conform .)n acest regulament e că (genția *edicamentului nu eliberea&ă certi icate A*P.nț' +hi-i+'.* MP.nsă anali&?nd lista medicamentelor )nregistrate la (*. nu . *oti#ul e că la momentul c?nd sunt importate medicamente ce nu dețin certi icat A*P.ce nu/și pot permite irmele europene sau americane. M'nți2nă.*' '3i.3*(.)ncă din 2$$2. 3'9. 0&'0.+i*.chiar și )n po ida aptului că +nstitutul 1ațional de .9( apar multe interese materiale. 35uropean Medicines 5valuation Agenc63 05M5A2 sau 3'olaborator Agreement of 4rug . și nu 02.'&.egulilor de bună practică de laborator 01L-2 !i .&' .. . un'i 6u. -2-'n*u3 . 1352P2$$2 cu pri#ire la aprobarea Politicii de stat )n domeniul medicamentului.probabil că nu s/a dorit. .)n linii mari.-'n*2.A5A'27F 3=amin?nd acest alineat.*ă +ă A9'nți. Putem numai deduce care este moti#ul că acest Regulament.*'.Permisiunea de producere și plasare a medicamentelor pe piața armaceutică ără a a#ea toate actele )n regulă reiese și din pct.6'.9(.&' +.

armaciile 4distribuitorii detaili8ti6.n așa mod am stabilit că această lege timp de 1$ ani nu a ost implementată. sarcinile !i obligaţiile farmaciilor !i farmaci!tilor+. prevăzând stabilirea unor norme ce vor corespunde reglementărilor specifice ale 'omunităţii 5uropene+.alineatul 4.timp de 1$ ani *S și (* nu au reali&at pre#ederile >otăr?rii Parlamentului nr. 3. La moment nici un distribuitor de medicamente nu deține certi icat A9P. . 50P din $1. 145'P2$$3.*inisterul Sănătă7ii #a elabora programul de organi&are a re7elei armaceutice de stat pe anii 2$$2/2$$5.statuea&ă că FÎntreprinderile 0unităţile2 farmaceutice care fabrică !i prepară medicamente vor fi aduse în corespundere cu cerinţele . 3.egulile de bună practică de distribuire a medicamentelor 014-2.#ădit proteEea&ă armaciile de rețea.cu at?t mai mult că la art. încăperile. (* și *S prin neimplementarea Legii nr. alin.aptul că (* a recunoscut că producătorii autohtoni nu dețin certi icate A*P. PRODUCEREA MEDICAMENTELOR "on orm datelor (genției *edicamentului.la data de $1 mai 2$12 acti#ea&ă 20 de producători de medicamente. 3. 3. . 2 Rețeaua armaceutică de stat.$4. 436 9Ministerul 8ănătăţii va promova . 2.la alineatul 1 "&armacia este o întreprindere 0unitate2 a sistemului ocrotirii sănătăţii+ Ministerul 8ănătăţii aprobă . Pct. Pct. 1352P2$$2.1orma pre#ă&ută la pct. Pct.0.3 din aceeași hotăr?re pre#ede (sigurarea calită7ii medicamentelor abricate 8i preparate.alineatul 2 pre#ede că.'. .!i 1--+. gestiunea.2$11.)ndeosebi )n localită7ile rurale ce nu dispun de asisten7a armaceutică necesară. . "el de/al 28/lea producător este "entrul 10 .3.modi icată prin Legea nr. 9rept urmare nu a solicitat ca producătorii autohtoni să aducă procesul tehnologic la ni#elul A*P. 9eci programul de amplasare a armaciilor de stat trebuia inisat )ncă )n 2$$5.egulilor de bună practică în fabricaţie 01M-2 !i .)n Republica *oldo#a.5.egulile de bună practică farmaceutică 01--2. 3 este menționat că pre&enta hotăr?re intră )n #igoare la data publicării.n Republica *oldo#a și p?nă la moment armaciile nu dispun de certi icate APP. (șadar.egulilor de bună practică farmaceutică 01--2 în termenele stabilite de legislaţie+ 8istemul controlului de stat al calităţii medicamentelor efectuează inspectarea sistematică a sectorului producător de medicamente pentru a verifica !i a asigura îndeplinirea cerinţelor 1M.e iciente 8i de bună calitate.care #a a#ea drept scop asigurarea accesului popula7iei la medicamente ino ensi#e.)ncă odată do#edește că at?t *S c?t și (* nu au reali&at sarcinile puse. care includ prescripţii privind personalul scriptic.

145'P1!!3. 26 C2*.n data de 2B.albumine ș.u)i'&i32& 0u*'.masă eritrocitară. .+'u*i+'. 'ˡ alin.cu modi icările ulterioare.u*2h*2n' din #olumul total al pieței armaceutice &'0&'7in*ă =F. !n u&-.u)i.n.+2n+3u7i2n.1ațional de Brans u&ie a s?ngelui.2$12N b6 anularea cotei pre erențiale de 15Sn 4)n lege era 1$S6 )n cadrul achi&ițiilor publiceN c6 ta=ele #amale pe materie primă importată care #aria&ă )ntre 5S / 15SN d6 scumpirile resurselor energeticeN e6 cri&a economică și sărăcia populației. 36 < altă problemă este climatul economic@ a6 introducerea impo&itului pe #enit )n #aloare de 12S )ncep?nd cu $1. La capitolul propuneri@ 16 9in Legea nr. u&-ă*2.3ții % 0'6*' 100 )' 0&'0. 9in acest raport am constatat următoarele@ 16 Din E0B1 de medicamente )nregistrate la (genția *edicamentului produsele autohtone repre&intă 18-80S. C2-i6i.care produce preparate deri#ate ale s?ngelui 4plasmă.* *i-0 )' = $ 1D 3uni.*' 8n*&%un .G 26 3=cluderea ta=elor #amale )n ca&ul importului materiilor prime materialelor au=iliare și de ambalaE utili&ate la abricarea industrială a medicamentelor. 14$!P1!!0 art.care a pre&entat un raport e ectuat )n urma adunării Aenerale a producătorilor autohtoni de produse armaceutice.&-.președintele (sociației producătorilor autohtoni de produse armaceutice și para armaceutice.au ost pre&enți 2$.32&i+ă . *enționăm că la audieri a ost și dl %alentin Bo an. . Unii .2012. 9in cei 28 de producători.* 0&2)u+ă*2&ii .&'3'5 16 Problemele cele mai mari e=istă la (* la )nregistrarea și re)nregistrarea preparatelor.a. b6 Legea nr. Principalele probleme de ordin inanciar apar pe moti# legislati# și anume@ a6 Legea nr.6. 36 Restabilirea cotei pre erențiale de 15S achi&ițiilor publice. . 14$!P1!!0.care stipulea&ă Mprețul medicamentelor autohtone nu #a depăși prețul din "atalogul național de prețuriG.$1.cu modi icările ulterioare. 4.-'n*'32& . . (cestea țin de nerespectarea termenelor.care limitea&ă rentabilitatea pentru producătorul autohton la 15S.&.7ă un 0&'0. . -')i+.9'nți '+2n2-i+i 8n&'9i6*&'.&. 436 de e=clus te=tul FPrețul medicamentelor autohtone 4originale și generice6 nu #a depăși prețul din catalogul de prețuri.0D. pentru medicamentele autohtone )n cadrul 18 .u*2h*2ni )' 0&2)u6' 1.

+'. .*. )' 0'&12&-.&' nu '6*' '+hi4.nimeni nu a putut lămuri. +ă *2ți 0&2)u+ă*2&ii .pentru a putea concura cu producătorii străini.semideschise. .alHan PharmaceuticalsG și F.* )' A9'n ți. "um se poate lămuri 0'&12&-. "riteriul de selectare a producătorilor autohtoni de medicamente a ost #olumul mai mare de producere 2 F. unui +'&*i1i+. .1. .7ă 0.neetichetate. 0&'+u.nsă la solicitarea de a pre&enta planul de lucru pe o lună.26 Producătorii autohtoni solicită e=cluderea ta=ei #amale la materia primă.armaprimGcon orm datelor statistice ale agenției *edicamentului și ale *inisterului 3conomiei.ără dată de abricare și #alabilitate.u*u3. 46 < altă problemă este netransparența *S )n pregătirea actelor și (* la solicitarea actelor pentru licitații.* .9'n* '+2n2-i+ și 3i06.-'n*26 '3i.13ă.*' +.-'n*u3ui +.3i1i+.3.deoarece &ilnic au ședință se hotărăște ce anali&e se #or e ectua.8n+'&+.după părerea membrilor comisiei de anchetă. !n &'7u3*.)nsă după #olumul de producere ea corespunde unei abrici de medicamente. *u*u&2& 0&2)u+ă*2&i32& .alHan PharmaceuticalsG SRL.u)i'&i32&.ni s/a e=plicat că nu/l au. +'32& )' 0'6*' h2*.armacoG F.*u3 .trilulilu. http@PPIII. 0&2)u6u3ui -')i+. "ALGAN PHARMACEUTICALS. .* 6ă .care.+*i4'.7ă 8n .un' și &'.o săptăm?nă.n data de 3 iulie 2$12 am #i&itat laboratorul de microproducere F. E 2 8n+ă0'&' un)' 6' 0ă6*&'.'&. .*' )u0ă +2n*&23u3 4i7u. /aboratorul controlul calității a ost primul din subdi#i&iunile #i&itate.+i n'9&i )' MP.nț.roPmu&ica/instrumentalaPraportul/comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/e=amina 0epozitul pentru medicamente finite și i-')i. 36 3=cluderea marEei pre erențiale de 15S pentru producătorii autohtoni )n procesul de licitație a scă&ut considerabil concurența lor la preț. 3ste de atenționat denumirea laboratorul de microproducere.3.6*i3'3' +.și .n această secție au ost depistate 5 butoaie cu pra alb 4substanțe chimice6 cu capacitatea de 25$ 2 3$$ l. %+C+B3 L( PR<9:"TB<R++ (:B<>B<1+ Prin deci&ia "omisiei s/a hotăr?t de a #i&ita 3 producători autohtoni.e dotat su icient.nț.+'6*ui uni+.0&in .&' .. 'ecția de pregătire a comprimatelor .&' . 8n 6.* )' 8n&'9i6*&.* )'027i*.apt con irmat de directorul e=ecuti# dl Sil#iu "hiru.* 2.6*ă 4i7i*ă.*' +2n6*.u*2h*2ni .deoarece de o ast el de licență dispune )ntreprinderea dată.7. 6' 02. 1! . M')i+. La )ntrebarea ce conțin butoaiele.u*2h*2ni.3'n* +u un +'&*i1i+.

. 8n*&'. 8n +ă3)ă&i 6' *2. )' +An) ' . 0'n*&u .3ții nu.&'.13ă 8n .3 6' -.&'.&i*.&+ă și 3' 4.n).6*i3' 6*.*'.&'.de ce curge substan ță uleioasă Q depo&ițiile imediat au ost schimbate. car' nu . Unii 6.n. .0ă.+'6* &'. 3ă-u&i&'... 126* și -. )'2.u ni+i )'027i*' pentru păstrarea -.3u.i +iu).)n clădirea respecti#ă.+i 6un* -. 1.u*.&*' +3.3i7.u.0&i-i* un &ă60un6 12.* și . &ă60un)' ).la tentati#a de a a la unde este amplasat acest depo&it. (u răspuns că -. )' 3.0&i-i*. &ă60un6 nu .&'. L.ți 4in și 3' 8n+.*ă. Unii 6.* 8n +.C.&'.u* 6.* 8n+ă 2 ). -2-'n*u3 +An) .con orm etichetei amplasate pe utilaEnu uncționea&ă de la 14 aprilie 2$12.ți..*'.& )' 3.atunci )n ba&ă căror acte.n.&+.n.u*.*'&i'i 0&i-'. .&'..&' u&-'. (cest lucru a ost con irmat și de armacista 2 tehnolog..3 u-'7i și )i7234.comisia a primit un răspuns clar / nu cunosc. !n 6+hi-.+ă ' &'.4'.3i7.&un+ă 8n +ă3)ă&i +u .u și +A*' D $ = H9.u*2. L.. .&' răspunsul a ost că '4i)'nț. . )u0ă +.ții )'73'9.deci nu este o substanță uleioasă.3i7.02i 6' 4.n. ni+iun .i +2n+&'*i7.+'6*2& +ă3)ă&i 8n 6i6*'-u3 )' +.&)i7.+trilulilu+ro*muzica/instrumentala*raportul/comisiei/de/ancheta/cu/privire/la/ e amina/( Bot la )ntrebarea care este 423u-u3 )' &'.precum că la ! mai au produs *etotre=at. . La )ntrebarea dacă nu uncționea&ă din 14 aprilie 2$12.+ă 6' +2n6*.+i6*. 8n6ă )i&'+* 8n +.%*'hn2329 +' 6' 8n*A-03ă +u . 'i +An) 6un* in4i*.+i +u &'. 2 )u+' +2n*.i3i*.&nă 8n . .. http@PPIII.7ă 2 +2-i6i' și ). P'n*&u .-.u 0.*'.&'.*ă )'1ini*i4 +ă ' &'.+'6* &'.023i'*i3'nă.trilulilu.3i7.n9.*'&i. care.&'+' nu 1un+ți2n.roPmu&ica/instrumentalaPraportul/comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/ e=amina/2 9eci situația de a ascunde o ilegalitate.+ii și 4'&i1i+..aceasta e produsă pe ba&ă de soluție apoasăN 26 dacă și au produs *etotre=at.u* .ți *i-0 )' 1.a condus la alte )ncălcări descoperite și mai gra#e.deoarece certi icatul de producere le/a ost eliberat la 12 iunie 2$12 de către (*N 2$ . 0u*u* 0&'7'n*. 0&i-ă 6' .7ă )'6+ă&+.02i 6' 12&-'.*ă.i 4'&i1i+ă 2 ).*ă $ +ă )u0ă )i7234.3i7..u 6.&*' .*un+i 6' .u* )i7234. Iniți.n. 6. Botodată prin utilaEul de do&are a soluției și capsare a iolelor se scurgea o solu ție uleioasă.D 3uni.i' și .ast el.e=punem următoarele considerente@ 16 soluția de *etotre=at nu este pe ba&ă de ulei.3*ă 0. 'ecția de ambalare a produselor in(ectabile.+* )' '4i)'nță.u*.&un+.&6ă 8n +.&6ă 8n +.&-. Botodată nu . http:**.

*' +'3' D 12&-' +'&'&i3' . M')i+.$5.2$12 eliberat certi icatul de )nregistrare a preparatelor )n data de 12.*' .și 7i . 623i+i*.&'. 126* 3i4&.&i' 2011 @i-')i. . 9eci abia la 12 iuni' 2012 .&' .*u3 )' 8n&'9i6*&.&. 6i*u. 1D )'+'-. T2*2).*. )' 21 1'.&i' 2012 @8n .$1.&' .* +ă 0&i-.* 3. 21 . iuni' 2012 nu .&' .u 126* +'&*i1i+. )2u. Cu 623uții3' inC'+*. M')i+.* 0&'0. . 3i+i*.'&.*'&i'i 0&i-' $ +.*J.i 9&.*u3 IM'*2*&'>. Aș.+2n6*. )' 0B iuni' 2012. 126* )'0u6ă 3.6%. ).u 0&'7'n*' 3. )'2.&.*. 12&-ă )' +2-0&i-..*..+'&inț'32& 3i+i*. 126* 0&2)u6 .&*' +u.*.&.2&.&.*u3ui 0'n*&u +2-0&i-.2$12/ certi icatul nu era eliberat la momentul #i&iteiN 3$.).* +'&*i1i+.*ă 8n n2i'-.u 1i 3i4&.putem presupune că discuțiile inutile și ner#oase )n biroul directorului timp de apro=imati# o oră au ost pentru a ascunde urmele ce s/au produs la acel moment.* )u0ă +'&'&'.-'n*u3ui .&i' 2011K D'+i B 3uni )' 7i3' . Ai+i . 126* +Aș*i9.&'. M'*2*&'>. < discuție a a#ut loc după )ntrebarea unui membru al comisiei@ )' +' 0Ană 8n 3un. 3. +An) .+'6* 0&'0.*.*u3ui și 3 12&-' )' -.*ă.&' .&' 8n*&'.*u3 )' 8n&'9i6*&.u 126* )'0u6'5 2$. 0' +An) 3i+i*.&'+' 3.&. 0&'0. . 126* +Aș*i9. 12&-ă )' M'*2*&'>.*' 8n 3un.u 126* 8n&'9i6*&.4ă. .+''.*' +'&'&'.&i' 2011. 126* 3i4&.poți indica data aleatoriu. 3.+u B 3uni 8n u&-ă. A+'6* 1.2$11.i3' $ D 12&-'. An.*' ni+i nu 0u*'. 0&'0.*u3 )' 8n&'9i6*&. )'027i* 1<12 0.*ă 21. 0'6*' B 3uni )' 3. 126* )'0u6ă 8n ).din 5 care au ost depuse. .&i' 2012 +2n12&. -.2$12/ certi icatul nu era eliberat la momentul #i&iteiN $2.ți.ți'i și ni+i nu '&.0&i-i* &ă60un6 +ă )in = 12&-' .ți' și. 4i7i*'i +2-i6i'i )' .&.'3' 12&-' )' +2-0&i-.nu.0. 126* '3i.&u.*.ți.n+h'*ă +'&*i1i+. 3i+i*. 126* 8n&'9i6*&.$2.pe +An) 3i+i*.*u3ui. 3.*'&i'i 0&i-' și +'&*i1i+.și ). ).'&. )' 8n&'9i6*&.36 substanța uleioasă care curgea la acel moment din utilaEul pentru capsarea iolelor nicidecum nu putea curge din data de $!.*'&i'i 0&i-'/ . '6*' și -.*'3' )' 3.2012.*'32&.&' .*' .*ă 8n 2+*2-.2$12.*u3 8n+ă nu '&.-'n*u3ui.* 8n +2-0&i-.ți'..&..* nu .*' 2 12&-' )' M'*2*&'>.2$12/ certi icatul nu era eliberat la momentul #i&iteiN 25.$5.+'6* 0&'0.*ă din "hina )n maEoritatea lor nu au primit certi icat de )nregistrare.-.ți. . *2.* .$'.*u3ui 6u.deci timp de peste o lunăN 46 anali&?nd cele e=puse mai sus.0* )24')'ș*' și +'&'&i3' )'0u6' 3. -.*.-'n*u3ui 0'n*&u +'&*i1i+. '3i.*2&u3 A9'nți'i M')i+. +'&'&' 0'n*&u 8n&'9i6*&..n așa mod.$1.u 8n&'9i6*&.+ă +'&*i1i+.*'&i' 0&i-ă i-02&*. )'-'&6u3 n26*&u +ă*&' A9'nți.02. P'n*&u .*' +u .*ă/ și 0' ). i.3i7An) ).&' ni+i nu . 0&'0.+''. A9'nți. -.

1:0. )' -')i+.ambalare )n blisteretimpul la depo&itul de carantină se )nscrie )n termenul de #alabilitate.dar le ambalea&ă mai t?r&iu. +2-i6i'i )' . 126* '1'+*u.+'6* . Pe acest blister nu era indicat nici data de abricare. nu +'&'.alHan PharmaceuticalsG nu a participat la licitație cu aceste preparate )n 2$11.&.am primit un răspuns oarte clar 2 MdemultG. )'-2n6*&.8n6ă.* . 0epozitul produselor medicamentoase finite – așa a fost prezentat de reprezentantul firmei+ 9in una din cutiile nesigilate am scos un blister de pastile 'lenbuterol+ La )ntrebarea c?nd a ost abricat.= 0&in )'1iniți.+ă -ă+.3'nță.n carantină preparatele se pot a la și c?te#a luni.apt ce reiese )n urma #i&ita comisiei de anchetă la 9istrimedN 26 ce să i procurat irma M9istrimedG de la compania F. n&.nici data de e=pirare.alHan PharmaceuticalsG.3'-'3' +20ii32& +u 3'u+'-i' .*ă .&. S/a preluat ca probă un blister de "lenbuterol și o iolă de Bestosteronă. )'2.i2'+hi4.3i9ă +ă 0&'0..+'. +ă L'9'.. ' +ă ni+i 0' .roPmu&ica/instrumentalaPraportul/ comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/e=amina/3 9rept e=plicație au spus că ei produc pastile )ntr/o &i.<1. un 0&'0..u in*'&'6.ci a participat irma distribuitoare F9istrimedG. La o abrică normală de producere a medicamentelor.-'n* 9'n'&i+ 2. A*'nți2nă.produsul init la s ?rșitul liniei se indică data abricării și termenul de #alabilitate. 0ă&inți32& +.n+h'*ă ).trilulilu.*'3' 9'n'&i+' *&'.irma F9istrimedG este o irmă satelit a companiei F. *oti#ul este că timpul necesar care se scurge de la data abricării.&'+' 3'9'.+'6*' 0&'0.ori a pre&entat acte alse Q C2n+3u7i. C2n+3u7ii5 22 .&' .&'.i2)i602ni.* 9'n'&i+ )in +'3' 21: 0&2)u6' )' .alHan PharmaceuticalsG că s/a pre&entat la licitație Q 2 un preparat ine=istent Q 36 care au ost relațiile inanciare dintre aceste 2 irme Q L. .*' 0' . )3 )i&'+*2& .9'n* '+2n2-i+ ni+i AM și ni+i AAP nu i%.&.i și 0&2+u&.i2'+hi4.ui' 6ă 1i' 6u0u6' un'i 6*u)iu )' .i3i*ății.u -.3'nță 0'n*&u . http@PPIII.nu ține și agra#ea&ă situația din următoarele considerente@ 16 .* +ă nu. . Boate aceste probe au ost adresate Procuraturii Aenerale. +2n1i&-. *oti#ația că compania F.deci are loc un proces continuu și ne)ntrerupt.ni 0&20&ii.& 3.* 0&2.+u*ă și )u&'&'. 8n*&'."are a ost moti#ul că (* și ((P au admis la licitație preparate ine=istente Q "e acte a pre&entat acest agent economic la licitație Q <ri nu a pre&entat nimic.6*ă 1i&-ă . +2&'60un)'&'.

3. '. %i&ita nu a ost anunțată. 5.armaco.pentru rebutul care apare )n re&ultatului procesului de producere.putem conclu&iona ca la acest laborator de microproducereabrică sunt )ncălcări gra#e.n preaEmă se a lă un teren de Eoacă pentru copiiN 2. . *oti#ația ca data de abricare și termenul de #alabilitate o să ie aplicată după ce preparatele o să treacă depo&itul de carantină și.deoarece la iecare etapă practic are loc inter#enția )n )ncăperile de producereN 4.procesul tehnologic de producere nu are loc pe o linie continuă ce nu ar permite inter#enția actorului uman )n procesul de abricare.abrica este ondată )n 1!3!. :tili&area rebutului prin di&ol#area medicamentelor )n căldări cu apă și #ărsarea lor )n sistemul de canali&are. .)n 2$1$ 2 au )nregistrat doar 4 preparate și 1' preparate au ost re)nregistrate. .rebutul se păstrea&ă cu medicamentele care urmea&ă a i li#rate spre reali&are. .2$$8 și 2$$! au )nregistrat c?te 1$ preparate. (plicarea datei de abricare pe produs la ieșirea de pe lu=ul producerii se e ectuea&ă la toate abricile care dețin A*P. .n 2$$0.cu o h?rtie.preparat care nu este )nregistrat )n catalogul de medicamente.n acest Laborator de microproducere se produc produse anabolice ilegal.1. (bsența datei de abricare și a termenului de #alabilitate marcat pe blistere și iole la ieșire de pe lu=ul producerii preparatelor și )n depo&itul de carantină este o altă )ncălcare.bani și resurse umane. .mai ales la momentul primirii comen&ii.pentru a e#ita orișice )ncrucișare a di eritelor produse abricate )n di eriți termeni.cu capital de stat.din 0 dosare depuse.precum "lenbuterol. La 1$ iulie 2$12 "omisia a #i&itat abrica . )ntreprinderea dată nu dispune de )ncăperi su iciente pentru a a#ea depo&ite pentru materie primă. FARMACO. Porto oliu de 12$ de preparate. .ără dată. Lipsa spațiului tehnologic a adus la păstrarea materiei prime )n altă )ncăpere.n consecință. 9irectorul a a irmat că )nregistrarea unui preparat necesită timp. Reieșind din cele e=puse.)nsă probleme de acces nu am a#ut.)n care este stipulat că o abrică de produse de acest gen nu poate i amplasată mai aproape de 5$m de blocurile locati#e.cu R 14$ de angaEați.stocat )n saci marcați. %olumul de producere a acestui Laborator de microproducere din 2$1$ a depășit cu mult capacitatea sa și a aEuns la ni#el de abrică.e ce#a gra#.nu este altce#a dec?t o s idare a legii.care de urgență trebuie să ie )nlăturate.n acest ca& amplasarea abricii 4cu o supra ață de apro=imati# 45$m26 nu corespunde standardelor legislati#e. Laboratorul de microproducere 4con orm licenței6 este amplasat )n centrul unui cartier de locuit la o distanță de 1/1$m de la blocuri. 23 .n 2$11 2 3 preparate.

&' 32+ 8n 13u>.06. )i6+uții .n9.3.&i+. 9omnul director a e=plicat că acesta este una din recomandările europene.+*2&u3ui u-.c?t și interiorul. 1in'3' 0&2)u+'&ii 0&'0.abrica corespunde unui abrici moderne. :na din problemele menționate este de ordin legislati#. +mediat ce ne/am pre&entat persoanei de la securitate am ost )nt?mpina ți de dl directorcare și ne/a condus )n incinta abricii.+'6*'i 8n*&'0&in)'&i.care ne/au )nsoțit..*.după in#estiții de &eci de milioane de eurouncționea&ă timp de 1-5 ani.*. Porto oliul de preparate repre&intă 1$0 produse. 1i23'32&.ții 0&'7'nți 3. 1. (t?t e=teriorul.03i+ă i-')i.nu uncționea&ă.mai e=act este o contra&icere a pre#ederilor din Legea nr.&'. T2ți . nu 0'&-i*' 0&i4.3.3i6*'& și +.6*i3'32& 8n . 1ă&ă in*'&4'nți. T'&-'nu3 )' 4.&' .i3i*. "ompania acti#ea&ă din 1!!8.u 623i+i*. . 24 . Pretenții la aceste 2 secții nu au a#ut nici repre&entanții "entrului de Sănătate Publică.C.are loc pe o linie europeană la un preț de 1 mln.)nsă )n acest local. FARMAPRIM.abrica a ost #i&itată ără a i pre)nt?mpinată.*'.n și 3. 1u uncționea&ă la capacitate ma=imă pentru că e perioada concediilor și mulți angaEați se a lă )n concediu.ioechi#alența este e ectuată la toate ce alosporinele 4antibiotice6 )n total peste 1$ preparate.&.3. Rebutului care apare este dus la secția de distrugere ino ensi#ă a medicamentului la (*.* )u0ă .-. 14$! și ale hotăr?rii de Au#ern )n care se stipulea&ă că producătorii autohtoni sunt pla onați cu marEa pre erențială de 15S )n acti#itatea economică și totodată )nregistrarea preparatelor medicamentoase )n "atalogul de medicamente să ie )n comparație cu cel mai mic preț.europene. . . .&'.&i+ă&ii 6' .* . (m )nceput cu secția de preparare a medicamentelor )n ormă de soluții cu capsarea iolelor.procesul tehnologic are loc )n con ormitate cu cerințele actualeapt con irmat și de e=perții de la (*. 9upă părerea comisiei.. 0. Secția de antibiotice 4la aceasta abrică este di erențiată6. euro. P&2+'6u3 .i3i*. )' 1.*'3' 6un* -.*' și ).*' +u ).&+.&' și +u *'&-'nu3 )' 4. )' 1.. :nicul lucru ce ne/a tre&it o nedumerire este numărul mare de angaEați.după părerea membrilor comisiei și a presei...iar laboratorul (* nu are așa capacitate.abrica producea produse medicamentoase con orm planului de lucru și comen&ilor de care dispune.probabil ca orice )ntreprindere ce aparține statului.Pentru a )nregistra mai multe preparate trebuie să cumperi licență de producere de la alte companii ce necesită resurse inanciare.care au participat ca membri ai comisiei la această #i&ită.*i7.n ultimii 5 ani )n medie pot )nregistra ma=im 5 /0 preparate și unul din moti#e este numărul mare de solicitări. .Cu*2& 0'n*&u .

@:/ )in L'9'.&-.(u menționat că s/a aEuns la parado= @ unele medicamente din .(R*("3:B+"3 SBRT+13 ": R3PR3C31B(1ȚT . Probabil #a i primul laborator pri#at care ar elibera certi icate A*P europene. 1..deoarece toate corespund cerințelor europene.&-.. / :na din problemele enunțate este )nregistrarea preparatelor. (m #i&itat toate depo&itele și nu ne #om opri la iecare dintre ele.3in.+'u*i+' 42& .și 1u se reproduce. Rebutul constituie sub 1S.*' )' +. i. / 1u este obiecti# și aptul că (* care se ocupă de )nregistrarea medicamentelor.3' și .n secția de producere. Laborator care este dotat de a e ectua tot spectrul de anali&e necesare pentru certi icarea tuturor produselor medicamentoase. 25 .*un+i 4. Preparatele produse la această abrică sunt e=portate )n 14 țări.L+"( *<L9<%( (ctualmente.*'. . M2*i4 0'n*&u +.care au A*P 3*( și durea&ă p?nă la ' luni )n Laboratorul (*. 1:DE<1. Boate aceste anali&e se e ectuea&ă deEa după introducerea preparatului )n țară. 9in spusele directorului. 1.au ost )naintate actele )ntru obținerea certi icatului A*P eliberat de 3*(.+ii3' in)i4i)u.iar noi #indem la ei.*' și i-03'-'n*.&*. n&.dacă produsul are A*P 2 3*(.3.1 R3P:. +2n+u&'nț. (udierile au a#ut loc la 2! mai și la 0 iunie 2$12. )i60ă&'. (lte irme)ndeosebi din spațiul "S+ și din țările asiatice nu au repre&entanță )n R*.plasea&ă pe piața armaceutică produsele proprii. Bot utilaEul la acest laborator este de producție europeană. .&' 0&'4')'&i3' .& 0&'țu&i3' 42& 1i )i+*.n așa mod ei #?nd la noi. La inele lu=ului de producere.marcat cu culoare roșie --.3*ă 0&2. % 2 .&*'3 și nu 42& 1i 0&'țu&i &'.este ca&ul să trecem la o procedură mai simplă. .2.con orm datelor pre&entate de (*.)nsă aceste irme participă la licitații.3'-ă '6*' &i6+u3 +ă &'ț'3'3' 1.3 .3'.elarus sunt )nregistrate la un preț mai mic dec?t la ei )n țară.preparatul este marcat cu data de producere și cu termenul de #alabilitate pe ambalaEul primar.+ Bot rebutul este transportat la (* pentru distrugerea ino ensi#ă.tot procesul este monitori&at automat și #i&ual prin erestre speciale.6i-i3. 2. *enționea&ă că.5<=>.deoarece Laboratorul pentru controlul calității al (* nu e )n stare să e ectue&e toate testările la ni#elul unui laborator european.să se ocupe totodată și de achi&ițiile publice ale medicamentelor.ui' 6ă 1i' '>'+u*.este stocat )ntr/un loc special.)n Republica *oldo#a au repre&entanțe 2$ de companii străine producătoare de medicamente cu repre&entanță )n R*. *&'. (:9+3R3( R3PR3C31B(1Ț+L<R "<*P(1++L<R .

deci care preparat are o e icacitate mai mare.i -i+ 0&'ț și nu 6' . / Lipsa pe piață a medicamentelor )n maEoritatea ca&urilor se datorea&ă sistemului complicat de )nregistrare și re)nregistrare a preparatelor certi icate cu A*P con orm cerințelor 3*( și . +. -2) .-'n*'3' 6un* *&.3'-'3' )' +2&u0ți' și 8n .3'-ă 3.-'n*u3 -. .3ă și -.&' 3u0*ă 0'n*&u in*&2)u+'&'. 9eci armaco#igilența nu este respectată nici de (*.&1ă și 6un* 03. 2' .&' '6*' +'3 -. 0&'țu&i32& 3.*i4'.*'32& 6.ș. A+'6*' +2n*&.*. % M.* 8n 3i6*..-'n*'32& +2-0'n6.n așa mod se camu lea&ă reacțiile ad#erse la preparatele medicamentoase de o calitate mai redusă și.&. / 9acă am pune )n prim plan calitatea și e iciența.care durea&ă p?nă la un an.*'.n* . +2n*&. u-. și 2&i+' -.+*'32& )' 3un9ă )u&.ca urmare. 0&2. .-'n*' .ți2n.*' &'+un26+u*' 0' 0i.nici de armaciști și a ieșit de sub controlul *S.3'-. -')i+.3i+' '6*' +ă -')i+.&'.3' in+3u6' 8n 0&29&. / < altă problemă este armaco#igilența.60'+* 0'n*&u .3'.+*' 6' 6'-n'. 9acă #eri icăm aceste rapoarte la (* o să #edem că sunt unice și totodată )ntocmite numai de irmele mari europene. 0&2. .ni/ .0&'+i'&'.i i-02&*.3'.moti#ul iind că materia primă este de calitate mai Eoasă.-'n*'32&. +'3ui -.ț. / 9acă anali&ăm produsele incluse )n lista medicamentelor compensate și procurate pe banii publici #om descoperi oarte multe produse care nu trebuiau incluse și cheltuiți bani publici.u*2-. in+3u)' .*.)' &')u+'&' +2n6i)'&.7ă +.*'32& )' +. +.-'3' n. .el nu poate i importat.7ă 8n*&' u4'&n'. -')i+.9(. -')i+. % Un -'+.i . / 9eseori pacienții.*' 6u.& )i60ă&'./ S/a mai propus de a reduce timpul de e=aminare a dosarelor pentru medicamentele par#enite din :3.)ii32& 62+i.*' -')i+.&' '6*' )' .*ă @3 % D . .nu trebuie să ne a=ăm pe prețuri.0&'+i.cu diabet &aharat.nsă dacă acest preparate au un preț mai mare dec?t preparatul din aceeași grupă.3'6 +'3' +' 6' 12326'6+ 8n *&. 0&'0.cu B. +An) 1i'+.3*ă 623i+i*.3.n aceste ca&uri pacienții procură aceste medicamente din țările #ecine.-'n*'3' in24.ni6.n pre&ent medicii realmente nu )ndeplinesc protocoale cu reacții ad#erse și ar i necesar un cadru legislati# prin care obligatoriu să ie i=ate toate reacțiile ad#erse.".3i*.+hi7iții3' 0u.i3ă .care sunt complete și e=perti&ate de organele de control din :3.6.&'3.)n realitate armaco#igilența este la &ero.mai ales cei oncologici. Boate medicamentele de pro#eniență asiatică și din alte &one trec ușor )nregistrarea și se impun la un preț mai mic. 0&'0.el nu poate i )nregistrat și. 0&in 3'9' .3i*. 6ă 1i' '>+3u6' 0&2.& 1i și in*&2)u+'&'.maladii cronice din sistemul cardio #ascular cunosc la ce preparat mai bine reacționea&ă organismul. % O .nici de medici.*' +.&. -2n)i.

3ă.3' -')i+.* +3.3i. M')i+.+un'.Li. = iu3i' 2012 .&. A+'6* 3u+&u 0&242. M')i+.*.apt ce nu este normal. 3.practic s)nt acelea8i.3i-'n*.* 2 3i6*ă 8n +. +.&' 6un* 6u03i-'n*'3' .+*i4i*.. C. / "ompania Ala=oSmithJline a )naintat preten7ii a7ă de (gen7ia *edicamentului.i 0&2)u+ă*2&i32& )in 6*&ăină*.Li..-'n*u3ui. N2&4'9i.nLi .*' in*&ă 8n 9&u0u3 OTC (i +..*' MP%EMA. (st elau 2 preparate pe care nu le pot )nregistra din aprilie 2$11.3i-'n*.&'.*'.&'.*A* 0&'0. A9'nLi.2&.-'n*'32&.02ni. L.chiar 8i mai mult de un an se )nregistrea&ă unele preparate.*' 8n +.&'. )'6'2&i (i '.&'..*'3' +' n'+'6i*ă 0&'6+&i0Li' -')i+.*' +ă 3'9i63.329u3 )' 0&'Lu&i ..&'.precum 8i tergi#ersarea lor pe moti# că sunt ghidate de un 8ir de ordineregulamente 8i hotăr?ri de Au#ern care )n special au apărut )n ultimii ani. :. -2-'n* A9'nLi.n. 6. (u accentuat )n special )nregistrarea 8i re)nregistrarea produselor armaceutice. (ceste preparate )n maEoritatea lor nu au studii clinice.*'.*' FDA 0'n*&u 0&2)u6'3' )in SUA. (i M. -')i+.*ă )' A9'nLi.-'n*u3ui nu .precum ca oarte greu. *aEoritatea dintre ei au a#ut acelea8i obiec7ii care le/au adus la cuno8tin7ă "omisieiceilal7i 1$ repre&entan7i la audierile din 2! mai 2$12.Li'i 8n 4i92.&' nu '6*' 8n +2n+2&).7ă 8n . L'9i63. (i +'&*i1i+.n)ă&i3' UE 0'n*&u 1. -')i+.& +.&' -u3*' 3.4u* 32+ .mai ales )n Rusia și )n :craina cerințele s/au schimbat oarte mult și unii producători autohtoni au scă&ut e=portul )n aceste țări pe simplu moti# că calitatea nu corespunde cerințelor din aceste țări.&' 6ă 1i' 6*i0u3. / (ctualmente la (* procedura de )nregistrare și re)nregistrare e=istă numai pe oaie.)n realitate orișice re)nregistrare e tot aceeași )nregistrare cu solicitări de substanță acti#ă cu aceleași dosare și durea&ă aceeași perioadă de timp. PAnă 3.nu au nicio e=perti&ă.&' )'Lin' +'&*i1i+. / "hiar și )n țările "S+. Au6*&.&i+. un)' 6un* 8n&'9i6*&.&' 0&'0.&. +.u)i'&i3' 8n+ă .+ă 20 . '3.-'n*u3ui 6' 9hi)'.nță &'+2-.4in' )'6'2&i 3'9i63. Putem conclu&iona@ 1..)nsă se consideră medicamente.tendința spre :3 o să impună reguli dure pentru producătorii autohtoni. +A* (i +'3' )in OTC.u7u&i 8n +' 0&i4'(*' *'6*. Cu *2.care. .-'n*'32& 0&2)u6' 8n UE. / Se impune ca produsele <B" 8i suplimentele alimentare să ie scoase din "atalogul de pre7uri ale medicamentelor.-'n*u3 in*'&n +.0* &'i'6' )in 0&2)u6'3' 8n&'9i6*&.-'n*'32&. un'2&i (i 6u03i-'n*'3' .u . '6*' i9n2&.*' . A+'6* 1. 8n 4i92. M')i+.&' +2n*&.). 8n 4i92.)-iLAn) .&' . Se solicită unele impurită7i de care laboratorul (gen7iei *edicamentului nu are ne#oie.*' 6un* -')i+.&' 0&'0.&.-'n*'. )' &'9u3. = &'0&'7'n*. 2..n același timp. E34'Li.

n*i*. &An)u3 6. 2.6*.&'.+Liun'.&' +26*ă 12. un 0&'L -i+.& +2&'60un)' &'+2-.*i4ă 0'n*&u *'6*.0i*23u3 )' 8n&'9i6*&.din care 51 de irme )nregistrate )n municipiul "hișinău și o irmă )n municipiul Biraspol. A+'6*' 6u.&' 6' 0&20un' &'4i7ui&'.& (i .3i*.uneori 8i mai mult.+ă '3 nu '6*' 03. / Repre&entatul. 0&'Lu&i32& 3.nLă )' &'1'&inLă (i )' i-0u&i*ăLi. un 0&'L .3i*.$'.:.&' )' *i-0 (i 3. ).*i4'. '3 nu '6*' in*&2)u6 0' 0i.12.)ă -.(i .2&. 9in aceste moti#e apar probleme cu pri#ire la li#rarea 8i uneori unele institu7ii mediale arti icial duc lipsă de unele preparate spitalice8ti.2$12. IMPORTUL "on orm datelor (gen7iei *edicamentului din 15 mai 2$12.-.*' 623i+i*.directorii de spitale nu/8i onorea&ă angaEamentele stipulate )n contract. (udierile au a#ut loc la data de $8.&i )' 6u.u )i60.9'nLii '+2n2-i+i.6.i )' un 3.2&.&'+' '3' '>i6*ă nu-.i -i+ )'+A* 8n &'. 2 n'93iC'nLă -i+ă 02* )'4'ni n'+.n.&. .6*. 9eci. 8n &'.+*i4' (i i-0u&i*ăLi +. -')i+.*u&ii. DEPO%TRIFARM SRL a in#ocat problema neachitării de către institu7iile medicale după li#rare 8i c?te un an. O .3i*.&-.9( durea&ă )n medie '$ de &ile 8i )n această perioadă produsul se a la )n carantină la depo&it )ncă un moment ce duce la re7inerea de li#rare a măr ii. . i. A+'6* 3u+&u n'+'6i*ă 2 0'&i2.Lii 6'&4i+iu3ui 4.-'n*'32& )'2.n9.+'3..*' 2&i9in.n)ă&i32& UE.).+'3'.7ă 0&'0.32+h'.nL' 3.2&.+*i4' (i 0'6*' +A*'4.3 &')u6' 3. +.-'n*' 2&i9in. -')i+.3 3.0*u3 +ă .-u3*' n'8nL'3'9'&i (i in+2-2)i*ăLi 0'n*&u .3' .3 -u3* -. )26.i -i+ă.$'.3 -.nL' -.i -.&'. 28 .n.&. 8n&'9i6*&An) un 0&2)u6 2&i9in.* +ă n2i 6un*'. C2n+2-i*'n*.Lă )in 0un+* )' 4')'&' '+2n2-i+ (i . L. )' +A* 8n&'9i6*&. R'6*.3*'&n.3'-ă '6*' 623i+i*.3'-ă in42+.i -i+. *i-0 )' 3%E 3uni.3i*. 0' 2 0'&i2.L.6*. -')i+.*'3' 9'n'&i+' )' +.&'.$'.&'. O .3 0&242+An) 3i*i9ii in*&' 'i. '6*' 1.&'3' UE 6' '1'+*u'.+'u*i+ă.2$12 8i 13.&' nu '6*' . / Repre&entantul irmei .2$12.C.3*ă 0&2.&'.+*'32& 3. Un'2&i 6' 623i+i*ă 6u.&iLi.7ă +u 2 +.3' +u 0&'L .. )' 0' 0i. Au -'nLi2n.1armin” a men7ionat că anali&ele selecti#e la preparatele cu A*P/3*( 8i ..i 0' hA&*i'.3*ă 0&2.. 2&'.3i7' 8n 3. &'8n&'9i6*&. E.*' -u3* -.&*i1i+i.*ă )' 0&2)u+ă*2&i '6*' 8n&'9i6*&. D.și *i-0 )i60unAn) nu-. .* 0' 0i.i3' 8n *i-0.&ă )in &'9iun' +.&' nu )i60un' )' un 3.3*+'4.n* +' ..&' (i &'8n&'9i6*&.n*i*ăLi32& -. 1.*'. =.& un'3' 02* )'4'ni in. 3u-inii (i *'-0'&.& 0'&12&-. +.*2& )' .uni+. M2*i4 0'n*&u +.&' 6un* in6*.-'n*'32& 8n .nL'i )' &'1'&inLă +u .&*i1i+i.3i7' &'60'+*i4' 3.*2.6*.*2& nu +hi. .&*i1i+i.*'..L. +.&i '>i6*ă 3. D24.-'n*'32&. 6u.actualmente )n R* sunt )nregistrate 52 de irme importatoare de medicamente și produse para armaceutice.&'.)ă )' *i-0.nL' . -')i+. 0&'Lu&i32& un2& 0&'0.&*' -u3*. 3.

)'2. ș.n+i. -2) 8n in6*i*uții3' -')i+.+ii nu-. )' Cu)'+.)n septembrie 2 octombrie pentru anul #iitor.-'n*'. ). )i&'+*2& S. 0'6*' 2 0'&i2.*' '*. 3i+i*.*ă +An) 6un*'.7ă 6i*u.&' 026i. 0Ană 8n 0&'7'n* *2*u3 . ți'.&-. A*A* 3.&'+' 3.&' 0i6*2nu3 nu +2&'60un)' 8n *2*.3' &ă-An 1ă&ă -')i+.ți'...ți 3.* 0&2.7u&i +An) )u0ă )'6'-n.2&.+*i4i*. MEDPREPARATE SRL AU in#ocat problema preparatelor para armaceutice cu care participă la licitație. n2.din cele 10 in#itate.&-.de o asistentă de la o instituție medicală și. 2! .i 0&in in6*. 1i&-.&'.)ă .*ă '6*' ..* 6' +&''.* +ă nu ' 0'n*&u 0&i-.+'6*'. *2*2). / < altă problemă@ c?știg?nd licitația.ți'i. un 3.n primul r?nd. / < altă problemă la licitații sunt mănușile chirurgicale.*2*2).4'.3'.nunță . La audierile din 12 iunie 2$12 au participat ! irme distribuitoare. *2ți i-02&*ă )in Chin.*2& 0&i4.6 nu-. 9eseori se solicită mănuși chirurgicale nesterile.6*&'. 6ă 6' .6*&ă.-2h4.3i-'n*'7'. 3i+i*.*'.+'.*'.nu3. +A* și 3.uneori contractul se semnea&ă )n ebruarie martie.. !n .+ (lteori nu e indicat materialul din care trebuie să ie produse mănușile 2 din "vinil.*. &'93ă&ii in1u7i'i +2n12&. Lu)-i3.E6*' n'+'6.2&..i3i*ăLi 1in. 6i6*'-' )' 0'&1u7ii +u&9 și i-026i.*ă. +. )2u.*i4ă +' .0&2.indi erent de #olumul ambalaEului.+ii in)i4i)u.3' ).3' .6'&in9i 3.ții +ă .4'.3-'n*' +u +i3in)&u3 6'&in9ii. 1.*2& )' .0&'6+&i0 ți'i -')i+. 8n6ă. 6ă 1. HOMEOFARM SRL 2 )n.3*ă 3i+i*.* )' in6*i*uții3' )' 6*.ți' 0&in+i0.*ă. *2.i3i*.ie de 5 ml.+ă și 6' )'6+hi) i-')i.+'.+ă 6*. . sau "late .chirurgicale.*u3 nu . -2-'n* 6' )'6+hi) 1.-An. un'2&i n'%. +Aș*i9ă*2&u3ui 3i+i*.acalu Batiana a menționat că uneori '>i6*ă +. '6*' . .+&'.*ă . *2ți +23'9ii n2ș*&i .*.324.0'3'7' 3.& un 3. / < altă problemă discutată. 8n6ă 0' . 1oti icarea materialului de producere poate a#ea loc cu 2 2 3 &ile )nainte de licitație.&.)ă )' *i-0 in6*i*uții3' -')i+.uneori ta=a pentru ecologie este chiar mai mare dec?t prețul medicamentului importat.ca de obicei.3*'&n. +'&*i1i+. PAnă 3.3'-' 3. "a regulă la licitație se solicită 3 pachete 2 mostre. ni4'3 )' &'ț'3'. -'nți2n.i 3.sau răm?ne la discreția grupului de lucru a (*. &ă-.*ă și 6' . Nu-. D. 1.este ta=a #amală și ecologică la produsele medicamentoase importate )n ambalaE de masă plastică.3u3 +&i*'&iu '6*' 0&'țu3 -i+.6*.ie de 5$$ ml. METATRON SA 2 dna #ice director .nț.ce nu e=istă și distribuitoriiN suntem obligați să solicităm producătorilorca la mănușile nesterile să adauge inscripția -.in4i*.& +2&'60un)' +'&inL'32& UE.u)i'&i.i 0' hA&*i' și.0'3' )' .&'.)nsă aprecierea acestor mostre este e ectuată. ții3' n2.6*ă 0'&i2. +u 0ă&'&' )' &ău.ta=ele sunt egale.3'-' )u0ă )'+3. .

+An) in6*i*uții3' -')i+. (u ost reparti&ate pe teritoriul Republica *oldo#a.3' .+' +un2ș*ință +u *2.&' nu .i 2 0. &'1'&i*2& 3. 0&2)u6'32& 1. un)' .0. ți. T2ți . +. :n e=emplu este c?nd la licitație au ost solicitate 2$$$$$ lacoane de penicilină.3 și 2 6ă .*' 21'&*'3'.-.&'+.&' +' 6' &'1'&ă 3..pe c?nd la noi nu.care dispun de cod de la producător.&'. . i-0un' un 0&'ț +'4. AM. D'0.6i1i+.&*' MS.agenții economici sunt in ormați că din lipsă de cadre.-.-'n*' +2-0'n6.nt?r&ierea acestor procese durea&ă uneori și ani de &ile.:3.ții.i -i+ și +Aș*i9ă 3i+i*. AM.7ă 2 . -Ain' 2 6ă 6' *&'7'.6+ă +u )i1'&i*' +2-i6ii )in 0.. 6u03i-'n*' .&*i1i+i.+'u*i+' )in 9&u0u3 OTC.-'n*'. u&-ă CNAM%u3 . 3i+i*. -')i+.nun ț' *2.nu3ă&ii .&*i+i0.+'6*' *.chiar și la produsele importate de S:(. .ți'.&' 6un* 3.7u3 +An) 2 6ă .*' i-027i*'3' 6u03i-'n*.&' 8n -2) in)i&'+* 3' 6u02&*ă 0. .uții3'.ni7'.&' 32+.+'3.* 3. -. *2ți +'i 0&'7'nți 3.ți. !n .-'n*u3ui 4.+i'nții.u 623i+i*. 8n6ă 0'6*' 2 $ 3 6ă0*ă-Ani 3i+i*.*'.-'n*' )' 2 6u-ă 2.u 6u6ținu* +ă .u *&'+u* 0&in 3i+i*. A02i 6' 2&9. 3i+i*..7ă +u MS. AM. 8n6ă 0Ană 3./ S'&4i+iu3 V. Solicită ca aceste abu&uri să ie soluționate.n ți32& 3.&-.ții..medicii din spitale au reproșat 2 „la ce bun au le2ați adus.>' 4.&'.ți 0Ană 3.+'u*i+' +u 4i7iuni +3. / un aspect e că un'2&i 3i+i*.)nsă c?nd le/au li#rat. 0. 6' .3' .*' n'.u)i'nță 6u6țin +ă S'&4i+iu3 4. % T2ți )in*&' +'i .7ă 6i*u.ni. Putem conclu&iona că )n acti#itatea economică a acestor agenți economici maEoritatea impedimentelor țin de@ . P.+'6*'i.ă nu-. FISC.3 nu +2n3u+&'. noi nu avem nevoie de ele”.3 8și )'0ăș'ș*' .&' și 0&2)u6' 1.3i-'n*.9'n* '+2n2-i+. -')i+.&*' )in . +mportatorul produselor stomatologice susține că angaEații Ser#iciului #amal modi ică codul. ș*' *2.* -')i+.ți.-. -2-'n* 6u6țin +ă 8n +.i 0&2.ți' nu 3i 6' +2-uni+ă -2*i4u3 .#erbal. :neori.s/a comunicat să ie reparti&ate c?te 2$ 2 3$ lacoane la toate spitalele.&-.i. b6 )nregistrarea și re)nregistrarea medicamentelor de către (* nu se e ectuea&ă )n termeni clari. 6' )'6+hi) 03i+u&i3'. -2*i4An) 3i06. .3*ă 3i+i*.u)i. ți' și +un2.+hi*ă nu-.&*. 0&i-.și *i-0. "?nd importatorul le/a importat.nu3'.ără a o eri agen ților economici lămuriri clare din ce moti#e are loc acest enomen. %ameșii :3 și S:( recunosc aceste coduri.*&i. +3. 3i+i*.lipsă de aparataE sau alte moti#e in#ocate arti icial aceste procese sunt tergi#ersateN 3$ .+'6*2&. .Cun6u&i3' și n'&'9u3i3' +.*' 21'&*'3'. % D'6'2&i 6' +&''.&' un n2u .ți.-.3'-' și -Ain' ni-i+ nu 2 6ă 6' &'7234'.salarii mici.3 i-0u6' și *2.&*i+i0./ :neori la licitație sunt solicitate preparate care nu sunt necesare. 6' 1.7ă.

i +. 8n in*'&i2&u3 )'027i*u3ui .primind o scrisoare de mulțumire că au participat la licitație. "?nd am 623i+i*. A+'6* 3u+&u 1. 9epo&itul/ ilială de pe str. Solicitările pot i modi icate de c?te#a ori.6' .)nsă peste 3/4 săptăm?ni licitația este anulată.atunci această mar ă practic răm?ne la depo&ite.* 6ă 4'&i1i+ă.un'3' 1'&'6*&' '&.3'-ă -.*'32& -')i+. Bitulescu. D: )in L'9'. 0&'țu3ui +'3 -.dar de la acel depo&it mar a nu se eliberea&ă.*u&. .desemnarea c?știgătorului.C2&ă 3.ără nici o in ormație din partea (* pentru participan ții la licitațieN 6 )n maEoritatea ca&urilor #olumul de produse armaceutice solicitate la licitație nu se respectă și )n !$ S din ca&uri este mult mai mare ață de posibilitățile institu țiilor medicale de a achita.n ast el de ca&uri achitarea ori are loc parțial ori #olumul solicitat este micșorat de c?te#a ori și agenții economici răm?n cu mar a importată.ți' '6*' +2n)iți. (ceste modi icări pro#oacă dubii și licitațiile nu sunt transparente.ci sunt )ntocmite pentru unii agenți economici.i -i+ $ +2n12&n2&-'32& 3'9. 9eseori cerințele se modi ică cu 2/3 &ile )nainte de licitație.E<200= 0&i4in) . 9eține rețeaua de armacii )3rient”.*ă 0'n*&u 0ă6*&.& nu +'3' -.&'.i i'1*in'.scrisoare standard pentru toți participanțiiN e6 uneori are loc licitația cu deschiderea plicurilor.apt ce implică cheltuieli mari. .-'n*'32& +'3' -.n). 0&'0. ). n&.:.3' @. 9acă aceste medicamente țin strict de u&ul lor )n condiții spitalicești.-'n*2. in21'n6i4' și '1i+. Bitulescu este un depo&it )n care se stochea&ă mar a importată din %ietnam.*'-0'&.3i*.care din start.chiar dacă data licitației și lista medicamentelor este publicată.&. -')i+. 4ondițiile de păstrare a medicamentelor. h/ O .&'.3*ă 0&2.+hi7iții3' 0u. VI#ITE LA IMPORTATORII ȘI DISTRI"UITORII DE MEDICAMENTE Selectarea agenților economici care au ost #i&itați a ost la deci&ia "omisiei de anchetă. 2.nu am găsit niciun 8ihometru 31 .c6 solicitarea actelor de către (* pentru participare la licitații nu este una clară și de initi#ă.*i4'.u )'6+hi6' și *'-0'&.este clar. 3i+i*.*u&.n po ida aptului că temperatura aerului a ară depășea 3$U". .&*.42&i7'. &'+2-.*u&. VINAMEX 2 la 1! octombrie 2$12 9ispune de depo&itul de ba&ă și de o ilială a depo&itului de pe str. 8n )'027i* )'0ăș'.1.7ă 0&2+u&.+'.că o să c?știge licitațiaN d6 agenții economici care au participat la licitație nu sunt in ormați cu pri#ire la moti#ul respingerii o ertei.3i+'/. 2DNC *'-0'&.

La capitolul transportarea medicamentelor termolabile 4X2U / X8U6 am constatat neregularități.&' )' ..*' -.n602&*."ahul.0* +' nu 0'&-i*' 0&2+u&.*'.*' -')i+.4termometru care indică temperatura și umiditatea6. (st el de -')i+.6*.-'n*' *&'.*' 6%.u *'&-'nu3 )' 4.de la +nspectoratul .*' +u 023i6*i&'n +u 9&26i-' )' 1 +-.ui' 6ă 1i' *&.-'n*'3'. in6*i*uții3' -')i+.se ace )ntr/un loc special amenaEat )n depo&it.* 8n*&' 10 7i3' și 3 3uni . A+'. 32 .care au )ntocmit actul de constatare.5outube.iscal Principal de Statdate despre impo&itele plătite la stat și #eniturile acestei irme pentru ultimii 3 ani.ce nu se respectă )ntocmai la acest depo&it. An9.nț' +hi-i+'.-'n*'32&.3. )' +2n*.medicii.6' )' 0' &. (st el.*' 8n +2n*.e=plicația a ost aceeași. '6*' 2 n'93iC'nță $ 8n +u*ii )' +.be 0epozitarea medicamentelor.3' 6' 3i4&'.&.&'. Boate aceste medicamente trebuiau amplasate )ntr/un spațiu separat și depuse la (* pentru distrugere ino ensi#ă.3.-'n*'.i 0uțin )' 2 3uni 6un* '>*&.u 126* )'0i6*.membrii "omisiei.in'&' i72*'&-i+' +2n12&-'.in'&' i72*'&-i+' +2n12&-' )' *&. instituții medicale.3. http@PPIII.pentru că nu dispun de mașini speciale.)n pre&ența inspectorilor (*.ță +u 2 *'-0'&.-'n*'32& 8n 6*.sub acțiunea temperaturii de a ară 4X3$U / X4$U6.+'6* 1'n2-'n 6' 8n*A-03ă )in +.3.+'6* 3u+&u. Pentru a clari ica situația au ost solicitate.* .n re&ultat.riceni.-'n*' +u *'&-'nu3 )' 4.)n re&ultat.p?nă la . /ivrarea și transportarea medicamentelor către farmacii.u )'1'+*.*u&ă )' 0Ană 3. "u toate că șe a depo&itului susține că 0&'0.ci chiar poate i o substanță to=ică pentru pacient.comPIatchQ#V8bmct>>(HPsW eatureV5outu. La solicitarea să ie conectate aparatele de aer condiționat. http@PPIII.i3i*.i3'.*ă 8n +2n*.&.7ă nu -')i+.+.n602&*.7ă 0ă6*&..&' . 8n+3'i.)ngheață apoi pe timpul transportării lor )n raioane. 1.n+i.i3i*.C.n*'.*' '>0i&. 6' 0un 0un9i )' 9h'. %10NC și 0' '3' -')i+. -')i+.sunt #ino#ați că recomandă pacienților medicamente ără cunoștințe )n domeniu.7i..1*u&i3' un)' 6un* 0ă6*&.*'3' +. Pe aceste ra turi .ții )'027i*u3ui n'%.5outube.in'&' i-0&24i7.de regulă.be C' 8n6'.-'n*' 4. 6*ă&ii 1in.u7.-nă .u 3ă-u&i* +ă . (ceste medicamente peste o perioadă oarte scurtă.*'.+i*.*' 7'+i )' )'nu-i&i )' -')i+. .&*2n.pacientul are impresia că medicul este incompetent. "olectarea medicamentelor din depo&it con orm solicitărilor 4comen&ilor6 de la armacii și instituții medicale. +i 2 623uți' )' 6u.&'.e=plicația a ost că *2.&' 9. P?nă la urmă.6*ă 0&2+')u&ă )nsă '6*' '1'+*u.comPIatchQ#VtIc3OI*CJ*cW eatureV5outu.i2'1i+.%ulcănești se de&gheață.&'. -')i+.care numai are niciun e ect terapeutic.&' .au constatat contrariul.

* )' 2&9.+'. ' 0&'.+'6*ui *i0 )' -')i+.7 +2n*&. 8n 7.ne/ au spus că timp de o lună nu au li#rat nimic din substanțele termolabile. D'2. .&' și . 4An7ă&i 0' . 9ce doriți.DDE.03i+. Botodată.&'.). . .*'..0. A+'6*' 1'n2-'n' . +' )24')'ș*' 8n+ă 2 ).)nsă la momentul c?nd am solicitat să ne pre&inte containere i&otermice con orme pentru transportarea medicamentelor termolabile. legitimați/vă.01E. (st el constatăm.cu repre&entantul acestei irme. 4'ni*u&i )in 4An7ă&i.+' ș*i )i6*&i. +. 2. !n +2n12&-i*. și multe altele.)&u3ui +2n*&.3H.36J SRL. ".* +u 6'n72&i 8n in*'&i2&.0' *'&i*2&iu3 .*u&.& 3.C. -')i+. +ă 0&2)u+ă*2&ii )' 0'6*' h2*. 8n 32+ )' -')i+. 9nu aveți dreptul. 126* &'+i*.3i9.DDD. 8n6ă .+'u*i+.-'n*'.ui*2&i nu &'60'+*ă &'9u3i3' )' .+'6*ui P)'027i*J.3 .4'nți2n.i3' @O2N % OBN/. 9'n )' .n602&* 60'+i. +. ș. A.&'.*'..*'3i* .*ă 1.ui*2& )' .&' 1D -inu*' *'-0'&.*ă 2 623uți' +u 6u.&'.+''. 9in spusele repre&entantului.de la producătorul M.nii5 200.+'6* 3u+&u 4. +.&-.c?nd am solicitat in ormații despre #?n&ările e ectuate )n ultimele 1$ &ile.3=3. 1i in4'6*i9.3H.-'ni32& .& ). La toate aceste nereguli inspectorii (* au )ntocmit actul de constatare și procesul/#erbal cu pri#ire la contra#enție. DISTRIMED.ună 0&.in'&' i72*'&-i+' +2n12&-' 0'n*&u *&.&-.&i' 2012 am #i&itat distribuitorul PDISTRIMEDJ.4'ni*u&i3' )' 3.&*' P0&i'*'n26J.6*.0 3'i? 2010 $ D0D.*ă 6ă &'60'+*' 0&'4')'&i3' 3'9ii și 6ă 0&2+u&' +2n*.0*u3ui +ă .23n.*ă .)n maEoritatea lor produse anabolice. *&. și 3.+*i4i*.am ost in ormați că momentan e )n teritoriu pentru satis acerea unei comen&i.+'u*i+.126* 8n*A3niți 12.8n +.uți' @ DP/. 9upă ce am apelat la unul din in#estitori și i/am solicitat să/i impună pe angaEații să/i să deschidă ușa.3 3.&'+' +u un )i6*&i..6*ă 1i&-ă '&.-'n*'. 9upă discuții inutile.4i.n Ph.0*u3 +ă IDi6*&i-')J SRL '6*' 2 1i&-ă% 6. 9prezentați/vă. 0uțin. La depo&it se a lau R1$ cutii cu produse armaceutice. La 3 2+*2-.36.=:3.'&u3ui. I". 1i'+.*' +u 0&i4i&' 3.-'n. 6' &')u+' *2*u3 3.cu ra&e 9cine sînteți. și u-i)i*.+'6*' ). 0'6*' 3 %D -in n'%.u 0'&-i6 6ă in*&ă. P&2.n'3' +2-0'*'n*'.i3 +.n Ph. $ :33. +''.3'. 33 .&'.12&ț'3' 60'+i. '6*' 3i4&.0 3'i.nu-' 2.0 3'i? 2011 $ D:B. D'+i .n602&*. 12326'6+ *&.*' +u . noi sîntem privați.irma li#rea&ă medicamente pe tot teritoriul Republicii *oldo#a.+*i+ă )' )i6*&i.nț' +hi-i+' n'+3.E11.&' in)i+ă 3.& 2 6ă in4i*ă."on orm datelor.și 02'7i'. -2-'n*u3 +An). .alHan PharmaceuticalsG SRL și 2 2 3 cutii de cărbune acti#at.n602&*.*2&i*ă 1. ni-i+.-'n*'32& *'&-23.

3.armacia . (ceeași problemă ca și la celelalte irme. ' -.*.*' '>0i&.răspunsul a ost că nu e=istă ast el de situa țiideoarece )n "hișinău mar a se li#rea&ă de 2/ 3 ori pe &i.+'6* 1'n2-'n +. !n6ă . S%.*' in6*i*uții3' -')i+..-'n*2.apt con irmat și de e=perții (* )n actul de control.)nsă prețul e mult mai mare ca cel de la licitații. 1.sub un acoperiș.armG.care după părerea membrilor "omisiei este o )ncălcare a modului de păstrare a acestor soluții.+i.)n po ida aptului că această irmă distribuitoare acti#ea&ă timp de 2 ani. F. "?nd membrii "omisiei au adus argumente de )nt?r&iere a li#rării.3. i-02&*.&-.i3' 6' 3i4&'. La intrarea )n depo&it.0ă&u*. DITA EST FARM.destinată colectării măr ii con orm comen&ilor de la armacii și instituții medicale.* )' M.-.-i3i'iJ și IR'+'*.4in' 3'9i63.&-.iscal Principal de Stat.3' 6un* 8-0An7i*' )' Cu& 8-0&'Cu& +u 1.*u&ii și u-i)i*ății 6' '1'+*u'. La )ntrebarea unui membru a "omisiei de ce soluțiile per u&abile nu se li#rea&ă la timp +*SP.+'u*i+' +u *'&-'n )' 4.a temperaturii și umidității se a lau loturi de mii de sticle cu soluții intra#enoase.. 0&2)u6' -')i+. )'2.*' și 0&2)u6' 1.pacienții sunt impuși să le procure din armaciile care au aceeași proprietari care au c?știgat licitațiile..i3 6%.atunci ni s/a #oci erat un alt răspuns.C 0&i-..*. .&-J.6*ă 0&2. 34 . o companie cu un #enit din #?n&ări de 05$ mln.0* +' &'0&'7in*ă 2 8n+ă3+.n prima )ncăpere. 3'9ii.3.i3i*. La #eri icarea produselor armaceutice de pe ra turi0&in*&' 0&2)u6'3' +u *'&-'n 4.s' 12326'6+ 3ă7i )' 3.&' .&.ți'i.6' +u 0in9uini )' 9h'.*' '>0i&.dar cu )nt?r&ieri de 1 2 2 săptăm?ni.u )'0i6*.*ă 1ă&ă in6*&u+țiun' 0'n*&u 1i'+.&-.ță 4pungi de gheață6. lei.erau amplasate lă&i cu medicamente con orm solicitărilor.i +2n4'n.+ii )in &'ț'. D'țin' 2 &'ț'3' )' 1.& 6.u 126* )'0i6*.și *i-0 *2. 5ransportarea produselor termolabile.nu cunoșteau depo&itul.amilieiG și MReceta .că ei importă c?te 3$$ 2 4$$ tone de soluții per u&abile din "hina și deseori mar a se reține )n portul de la <dessa c?te 2 /3 luni.&'+' )'6'2&i 623uții3' 0'&1u7. Unii '>0'&ți '>03i+ă ..sub acțiunea aerului de a ară.0* +' +2n*&. .i3 '+2n2-i+.con orm datelor +nspectoratului .* și 0&2)u6' +u *'&-'nu3 )' 4.i3i*. 8n +.&-.3ste de atenționat aptul ca niciunul dintre cei 3 e=perți ai (* care au )nso țit "omisia )n această #i&ită.3.+ii IF.&1. !n .. E6* F. 1.7u3 ). "omisia a #i&itat și irma Di*. )'0i6*.&' . %ăstrarea produselor farmaceutice. C2n*&23u3 *'-0'&. F.7ă +u 8n*A&7i'&'.* -. A+'.u 6'+un). La momentul c?nd )n spitale lipsesc aceste soluții.+'3.&-..3'-ă .7ă '3'+*&2ni+.

)'027i* 8n +2n)iții n'+2n12&-'. Ai+i 2 6ă .*'. 026i.că acest business este practic nepro itabil și nu )și pot procura containere speciale i&otermice pentru transportarea preparatelor termolabile. )'+A* 2 Cu6*i1i+.3 )' S*.-'n*'3' 60i*.*ă )i60un )' 1.5outube. C2n+3u7ii5 / / T2ți )i6*&i.C.3i*ății.3 )'1i+i* )' -')i+. / Di6*&i.+'6*' )'027i*' nu-.+'6*' )'027i*'.+ii 8n Cu&u3 60i*. +i 8-0&'ună +u -')i+.*u3 Fi6+..i +An) 6un* in4i*.*'32& In60'+*2&.nu3 2011.be P?nă la inele discuțiilor au in#ocat problema că au mari pierderi inanciare.7 +2n*&. 0&242.ți )' 8nșăși .i '>..*2&i*ă 1.i3' '6*' un )'7. +.*'32& DP.i i-02&*ă.*'.comPIatchQ#VpscA5I5Bub*W eatureV5outu.ui*2&ii. 6u0&.7ă. 0ă6*&.i -.3 Q=D0000000 3'i.7ă 60i*.u6in'66 '6*' 0&.7ă .i AM nu +un2ș*'.+i1&. 8n 7.i3 +ă nu )2&'ș*' 6ă%i )'&.*u&.u 32+ ).*.*u&.C.+'6*' 35 .u +Aș*i9.). / / Pă6*&. +. -')i+..'6+ )' 3.-'n*' și nu 3i4&'.ni ni+i +'i 3 '>0'&ți .ți32& .).&.&'.+'6*2& )'027i*' $ &'i'6' )in -ă&*u&ii3' . 0.+'.3i9' 0' . / S0'+u3. L. Probabil că acești bani nu aEung pentru a procura R1$ containere i&otermice.+'6*2& )'027i*'. http@PPIII.& -. AM nu 4'&i1i+ă și nu -2ni*2&i7'.&' .*' și -.+'6*' 3u+&u&i . *'-0'&.* nu 6' '1'+*u'.+ă .&' . !n +.3 .+*i+ unu3 n'0&21i*.&' .u 8n +' 32+.n9. In60'+*2&. %2NC și .3' )' 3.+'6*' '>03i+.3'32&.*' . -')i+. și .3'32& 0'n*&u +.&-.7ă +2n12&+'&inț'32&.-'n*'32& +u *'&-'n '>0i&.4'9h'.ui*2&ii .3*+'4. / / / Unu3 )in )'027i*'3' 4i7i*. i3'9.6*.6*&u și AM )' u&9'nță *&'.+i'nții 6ă 3' 0&2+u&' )in 1.nC'7' 0' . 4An7ă&i 42&. Pă6*&.i3 nu țin'. *i-0 )' 1: 2&'.&'.7ă .)&'.&'. ții 6un* nu .3i+'ș*i și *2*2).i )in +i1&'3' 21i+i.+'6* .-'n*'32& *'&-23. 4'ni*u3ui )' 3.+ii3' 32& 0&20&ii 3.+*i4'.&*i1i+i.7ă nu +2n12&.6*ă *'-0'&. 1ă&ă .u '>03i+. DP.9'n ți '+2n2-i+i 6ă &'60'+*' *2. 4An7ă&i 0' .ții3' 3. un 0&'ț -.+'&inț'32& +'&*i1i+.0i*23u3 *&.+'.* 3i+i*.+'ș*i .* +ă 8n +u*ii 6' 0un +A*' : 0in9uini 3.*u3ui 1i6+.+* IDi6*&i-')J $ +.*u&ă 6' 4.. &'i'6' nu-.3 P&in+i0.ții .-'n*'32& 3. 0'n*&u +ă +i1&'3' 4'ni*u&i32& )' 3.7ă *i-0 )' 2 .*'. +2n12&.+*i4'.i3 )in 3i06ă )' +. *'-0'&.*' .n602&*ă&ii -')i+.*' &'9u3i3' 0&'0.+*i4'. 026i. T2.+'ș*i .N'%. și u-i)i*.)u+'. 6in'. T2. -')i+.ui' 6ă 6' i-0ună și 6ă%i 2.&.n9.0*u3ui +ă AM nu -2ni*2&i7'.-'n*'3' n''>0i&.9'nți '+2n2-i+i.ții3' +ă .&-.

Cu6*.&. +2n12&.*A* -. 3'9i63. !n &.)nsă nu )și )ndeplinește niciuna pe deplin.3*ă 1un+ți' . AM.i 1.)nsă medicamentele constituie cel mult 55S din ele. +2n12&.n așa mod a#em )nregistrate peste '$$$ de produse.)' 3'9i63.genției 3' .produs din grupul <B" sau supliment alimentar. 0&'+u. 8n+'0u* 0&2+')u&.. 1:0. Boți producătorii autohtoni au menționat că suplimentele alimentare.nu a#em elaborată o listă a medicamentelor.&-2ni7.2&.* C2-i6i'i.i2)i602ni.3i ș*ii.&.ți' +An) 8n R'9u3..c?nd.*'. !RE ISTRAREA ȘI AUTORI#AREA MEDICAMENTELOR % Din 200= $ 2011 AM . 3'9i63.*2&u3 AM '6*' 12. 8n6ă 8n &'. 0i' ț'i 1.nă în &667$ 8n A9'nți'. +u .-'n*u3ui n&.60'+i.soluții de u& e=tern și unele preparate din grupul <B" nu trebuie )nregistrate ca medicament. L'9ii n&.&'.*ă ni+i )'nu-i&'. 3.i2)i602ni.*' 3u+&u&i3' 6un* +u -u3* -.D.. 9espre care aEustare a legislației con orm cerințelor internaționale se #orbește )n acest raport.* +ă L. P.3i*. 1:DE.-'n*u3 )' .. M'nți2nă. Din +..u 1.&' și.&*' 0&26* )2*. in12&-.i3i*.-'n*2.+u 60'+i.2.prețuri etc.+iș*i.3iș*i 0' 3.calitatea produselor )nregistrate.i.ș*'.&'3' 1i&-'32& )' 0'6*' h2*.indi erent ca este medicament.ceaiurile. .i -u3* . Ș'1u3 AM n'%. 13D2 )in 2002.*i4ă )' -2)i1i+.i3i*. % O .p?nă la moment.u7ă 6.' 0&'4ă7u* 8n H2*ă&A&'.*' +.&' .8n6ă +ă *2+-.multe uncții are (genția.&ii32& -i+i.+' 6ă 42&.6' '1i+i'n*' și +u . 0' -2*i4 +ă .* ni-i+.lista produselor )nregistrate. Boate produsele s)nt )nregistrate la (* )n catalogul de prețuri.0'6*' 300 0&'0. 1ă+u* 2 -i+ă *'n*.&'.* și nu 02* +2n+u&.&.&.&' . ți'i 8n +2n12&-i*. "on orm acestui raport.4'.3.*'.+'&inț'32& 'u&20'n' +u. A+*u. 126* -2)i1i+.*' +u +'&inț'3' 'u&20'n'. +u 3.<1. -')i+.&'.02&*u3ui.02&*u3ui )i&'+*2&u3ui AM 0&'7'n*.ți'i +2n12&.7ă. +. -2-'n* nu 6' '1'+*u'. *'6*ă&i + )in In6*i*u* #denumirea veche a .producătorii autohtoni.mai ales ce se re eră la A*P.i3'. M.+2329i 6.-'n*'3' 9'n'&i+' și 0Ană 3. Nu .*' .3-'n*' .*2.i )'032&. )' .in'. AM nu .preparatelor din grupul <B" și suplimentelor alimentare. '6*' .0*ă &'7u3*.i 8n 2011 6%. +edicamentului p.&-.importatorii de produse armaceutice și para armaceuticelicitații. L'9ii n&.&-.6i9u&. n2i 4Ană.+*i4i*.*')&'3' )' +hi-i' și ni+i nu 1.= și . 126* -2)i1i+.&-.*' -')i+.*'3' 3. .&3.2&.02&* ' 6+&i6 .+'u*i+' +u 0&'0.

+ă IMSP 8n in6*. +u un )26.+'.u*2h*2ni.0'3'7i 3. -2)i1i+.ș. +u 30 .&' . -2-'n* nu '6*' .* 0Ană 3. 126* )'6'-n.ui*2&ii 6ă 3i4&'7' 3.-'n*u3 4i7.. un .'3i. 0&'+u.+ă ni+iun .ți.&' )' 3.*A* 0'n*&u 0&2)u+ă*2&ii .0*u3 +ă unii 0&2)u+ă*2&i .&.http:**.*ă. -2*i4u3 1iin) +ă 026i. 0u*u* 1i -2)i1i+.n. )in &'9u3.&.3*ă 8n*&'.ți' .n. 8n*&'&u0' 0&. MP EMA. C' .)i+ă 6*.7ă 0'6*' 100 )' 0&'0.n ți32& AM.*2&u3. .-'n*2.*. 3i+i*.'6*' )' .i +ă *2ți .i -u3* +ă .+ă *2ți . nu-.u ui*.6'.6*ă &'93'-'n*.*' 8n*&%un . *oti#ul este că laboratorul (* este sub ni#elul laboratoarelor europene și americane.* )' in*'&'6'3' +'*ă ț'ni32&.+u. +A* și 0'n*&u 0&2)u+ă*2&ii 6*&ăini.* și nu 0u*'. 8n&'9i6*&'.i .9'n* '+2n2-i+ 8n in6*.*ă @. +Aș*i9An) 3i+i*.&'+' nu 6' )2&'ș*'.+&')i*.repre&entații (* au atenționat ca este o problemă maredeoarece con orm legislației. 3.+'.4i32&.*ă .& )' 8n*&'0&in6 +. 3. 0' +An) .6'. )' Cu)'+.23n. C2n+2-i*'n*.*' )26.n.'&.*.+hi*' 3. )'2. +2n*&.* 0&in )i4'&6' -2*i4' )' +ă*&' AM și nu 0&'. 126* +ă 6+20u3 0u6 .nț. AM nu . -'*2).apt con irmat și de directorul (* și timp de 2$ ani nu este acreditat.7ă un 0&'0. 0+*.2&.4in 3'9ii. +ă+i 0Ană 3. ni+iun .i +Aș*i9ă ni+i 2 3i+i*. -. 1i3'. -ă6u&i )' +2n6*&An9'&'.3' 6ă .*u3/. La această )ntrebare a comisiei.*ă.1! din .9(.. +u .+'6*'. 0&'0. *2*2). . 126* +u.6%.*A* -. și 6*&ăini in+3u6i4 +'i +.nu sunt p?rghii pentru a schimba ce#a..u*2h*2ni 8n&'9i6*&'.&.*.egulamentul privind procedura de autorizare de punere pe piaţă a produselor medicamentoase !i altor produse de uz uman..3'6 3' . D'+i.apoi pe parcursul a 12 luni să per ecte&e actele Q Ră60un6u3 .+u-.ți. !n6ă *i-0 )' un .& 1i n'+'6.&*'.6' '>03i+ă 1. n2+i4ă și )' .n K Ră60un6u3 .u*2h*2ni. 344P2$$4 . și.3.9'n* '+2n2-i+ nu .& )' +A*'4. )i6*&i.+*i+. +'&*i1i+.*'32& .ără a bloca lotul.+*i4'.1. FDA.+trilulilu+ro*muzica/instrumentala*raportul/comisiei/de/ancheta/cu/privire/la/ e amina/? !n 0&'7'n* 8n+'&+ă. *u*u&2& &'0&'7'n*.&' )'țin +'&*i1i+. aprobat prin <rdinul *inisterului Sănătă7ii nr.3 ți 0&2)u+ă*2&ii . (nali&a selecti#ă trebuie e ectuată la preparatele care dețin A*P 3*( sau . *i-0 0&2)u6'3' -')i+. 126* unu3 623i).7ă nu -.nț. +Aș*i9ă*2& 3.i -u3* )' un .& )in 0. in6*i*uții3' -')i+. *2ți +u in*'&'6'3' 32&. *i-0 32*u3 3i4&.*' MP.&' 423u-in2. O .&' . '6*' +2-2) 6ă . .*.plasarea pe piața armaceutică a produselor medicamentoase. La )ntrebarea de ce p?nă acum 4din 2$$56 se admite.u 0'*&'+u* 0Ană .6*.+&')i*ă. )' 8n&'9i6*&.con orm pct.i3 nu -.6ă . )' Cu)'+. 8n 1'3u3 +u.

&' 1i&-' .3'nță *&'.u n'42i' +'*ăț'nii n2ș*&i K L. 1.3'-. )i&'+*2&u3 AM . 0&'0.n +u 0&i4i&' 3. 6*u)ii32& )' .%D C2n+3u7ii5 / / / 9eoarece )n ultimii ' ani.*' 0' 0i.* și 21i+i. A. 4i+')i&'+*2&u3 AM )n.n+h'*.7..0'&' și .3 )' .ț.3i7ă .%+u%0&i4i&'%3.* .J P&2)u+ă*2&ii . 2.13.9espre ce control al calității poate i #orba la laboratorul (*. )'-'&6u3 +2-i6i'i CA n&. 0102<32:2 3.i2'+hi4.i2'+hi4.-'n*u3ui.3' )in 72n.&. .0&i-i* &ă60un6u3 $ I8n +2&'60un)'&' +u 0&'4')'&i3' hi)u3ui 'u&20'.&2<-u7i+. S'i+.6*.6i1i+.*' +u &'93'-'n*ă&i3' R'9u3i32& )' .&' @ MP/.i2'+hi4.nț' +hi-i+'.02&*u3%+2-i6i'i%)'%. 8n6ă 03..% in6*&u-'n*.*i+ă și )in 72n'3' 211% '1'+*u'. 2&)inu3ui -ini6*&u3ui. O..&'. -')i+.7ă unii 0&2)u+ă*2&i .+'3.-'n*' . 3.* MP. +i 8n .care au a#ut locN Legislația )n #igoare )nregistrea&ă lacune mari și nu corespunde cerințelor actualeN La moment. h**05<<SSS.u*2h*2ni și unii )' 0'6*' h2*.u '1'+*u.ei acti#ea&ă )n ba&a la nimic.nimeni nu le/a solicitat.*' n.* )' .&.7ă 6*u)ii )' .7.. 0&2)u+ă*2&ii . și ni+i)'+u.7.3'nț.unii producători autohtoni și străini acti#ea&ă ără A*P.deoarece.din moti# că niciun producător at?t autohton c?t și unii de peste hotare de medicamente nu dețin A*PN / (cti#itatea producătorilor autohtoni poate i pusă la )ndoială.u*2h*2ni 8n 0&'7'n* nu )'țin +'&*i1i+.&' nu )' țin +'&*i1i+. !n . .*ă 1.&-.de ! ori s/a schimbat conducerea (*.i2'+hi4. 8n+'&+. unui +'&*i1i+.*' 8n +2n12&-i*.-'n*'3' 12326i*' 8n 6*u)ii3' )' . ș .totodată.n.. 0&'0.7ă .dar numai )n ba&a ordinului *S și ca re&ultat de la "amera de licențiere se eliberea&ă licen ță de acti#itate.6*1'3 )' -')i+.&iți'i )' 0' 0i. -ă&*u&i6i* +ă 8n .&i+.0* +2n1i&-.*'32& +u 6h2&' +.7ă 6u*' )' 0&'0.*&i3u3i3u. unui MP.&i+.&' nu )'țin 6*u)iu )' .. )' 0&2)u+'&'..c?nd )nsăși laboratorul este depășit și nu este acreditat. F.0.ui' 6ă 1i' 1.3'nță. .i2'+hi4.+'u*i+ă . '1'+*u.&'. MP. 38 . ță 8n .& nu 8n .+*i4'..6'.u*2h*2ni.&.02.+*i+ă )' 1. ). 60u6 +ă '6*' +'&*i1i+.* 6ă 6' . un'i 6u.* MP EMA și FDA și .*' 1i +3.. / 1iciun preparat generic nu are studiul de bioechi#alență e ectuat și.3 0&in &ă60un6u3 AM n&. )i60. un +'&*i1i+.ți2n.*'32& 9'n'&i+'.*ă.&i+.*un+i 8n +' .după a irmațiile directorului (*.*.&. nu Aș. 1= @2/.și *i-0.7.6i.3'nță .<&. P&2.nimeni nu poate răspunde pentru unele acțiuni ilegale. +.-in.. AM.&*.&' nu 6' ș*i' +u.&.R ni-i+. -')i+.*'32& +u +'&*i1i+.3. )'+A* +.&' )' . 8n*&'.* .3'nță nu .&iți. 0u*u* 1i '>03i+. +.ună 0&. 0&'0.%'>.).

&u6ă.3 *&.*ă .u )&'0*u3 )' .(* are obligațiuni stricte și anume@ 16 autori&ația medicamentelor depuse pe piațăN 26 inspectarea 4dar ce este inspectat nu a ost concreti&at6N 36 e ectuarea procesului de achi&iție a medicamentelor. %icedirectorii au recunoscut că Legea nr.&*'. 9in cele spuse oarte MtareG. 1e/au pre&entat c?te 1/ 2 dosare pe iecare an.o dată pe &i 2$$ mg..nu au nimic comun cu contractele. Solicit?nd actele la unele licitații. !n un'3' )26.ții3'.. &2-Ană nu '>i6*ă.&*2n +u ș*.. 3! . L.&'+' AM 2&9. (lteori pe moti#e de economii inanciare instrucțiile se introduci la depo&ite după ce se deschid ambalaEele secundare. u6+.. Ciu).i 0' -.-0i3ă u6+.nu ace speci icații.+' . in4i*ă '>0'&ți 8n 9&u0u3 )' 3u+&u.&u3 8n 3i-.&ți.&-.+'u*i+'.&u3 și 8n 3i-.)u6' 8n 3i-.&. -.&*2n. 'n93'7ă. 8n*&'.)u6' 8n 3i-. )'2.apt ce este categoric inter&is. La capitolul )nregistrarea dosarelor pentru produse armaceutice am solicitat c?te#a dosare din anii 2$$0 2 2$11./ *odi icarea legislației se solicită )n mod de urgență.&. 14$!/O++ din 10 decembrie 1!!0 cu pri#ire la medicamente este imper ectă..1. (* nu este altce#a dec?t o bursă de măr uri și nu are nimic comun cu cerințele solicitate la licitație. &2-Ană.+*'32& 8n 3i-.0.&*'.)u6 )26. și 0..&-.0&'+i'&' 3. și 8n 3i-.*' .ni7'.1.&. .*ă ' +2&'+*ă.*ă. )' +' nu '6*' *&.&'. %+C+B( L( (A31Ț+( *39+"(*31B:L:+ La 14 iunie 2$12 "omisia a #i&itat (*. )26.u &ă60un6 +ă 'i .7ă 3i+i*.&' *&.0.” < problemă discutată a ost și instrucțiunile de administrare a preparatelor. 0&2)u6'3' 1.directorul (* a menționat că tot ce se des ășoară la aceste licitații. Problema constă )n aptul că unele nu au instrucțiuni )n limba rom?nă. 1.+'u*i+' și 0. )' +.. Fi3'3' *&. 2. 'n93'7ă.1.iar dacă și o au este o traducere dubioasă.i 8n 3i-.se des ășoară )na ara (* și agenția este doar un e=ecutant. La articolul 10 se stipulea&ă că )+edicamentele se fabrică la întreprinderi persoane fizice şi8sau (uridice în baza autorizaţiei +inisterului 'ănătăţii.0'i )' +.deoarece nu mai corespunde cerințelor.1.7ă +Aș*i9ă*2&ii. 'n93'7ă nu 6un* 0. 0' 4'&62.-0i3.5. 0&'7'n*.)u+'&'. +i nu-.0&'+i'&' )in 0. (* dă #ina pe catedrele de armacologie pentru că ei răspund de acest compartiment. în conformitate cu cerinţele actelor normative în acest domeniu.& nu-. ță&ii )' 2&i9in' și 0. +u 2 ș*.ca e=emplu@ M (dulții și copii peste ' ani )n masa corporală mai mare de 3$ Hg.. )i&'+*2&u3ui AM. n'%. (* este un e=ecutor și nimic mai mult.dacă nu este e icient 4$$ mgG. )'6'-n'. )2.&'..

i )' ță&i3' +.&ă.i 6ă 9hi+i-.+'6*ui )26.&'.&'.nții AM .9'nți.. 'n93'7ă și .E1.&.6*ă C2n4'nți'.)&'0*. 4$ . @Chin. 8n*&'0&in6 ni-i+.*'/ )26.3'9.+'6* )26. 2. 0&2)u6'32& -')i+.nț.6' &ă-An' nu-. D'+i.*'.+u. &'0&'7'n*./ +. 6u0&i-.& 3.&'3' 02* 1i 0&'7'n*.)20*. .3.u &. +u 0&i4i&' 3.4'.3i9.3*.+'. un 21i+iu n2*. 8n&'9i6*&. '6*' .*ă 6ă *&.* .&i' 1.&' . C2n6u3.6*1'3 )' +2n)iții @8n 3i-. +.3i7ă&ii . D 2+*2-.*ă 3.)u+ă .-'n*2.& 2&i 3.*' nu-. 0&'7'n*.&*' 3. 126* -2*i4u3 .&'+' ț.3' 6*&ăin'. 3. R'0&'7'n*.*i1i+.&' .&' ..&i.6*1'3 0. H.5 8n .!n6ă &'. 2&i 3.+'6* )26.*'.&.1.& nu '6*' 0. D'2.9.)-i*'&ii . +'&inț'i 6u0&.u &'+un26+u* +ă . n%. '&.+*'32& 21i+i. .3i*. 8n6ă )' +' 0Ană .* C2n4'n ți.

n imaginile de mai Eos #ă pre&entăm unul dintre aceste dosare. 41 ..

unele din acestea au dispărut. La momentul c?nd am solicitat să ni se acă copii de pe ele.am ost in ormați că a ost și o comisie interdepartamentală care o icial )n 42 .(st el de dosare sunt din mai multe țări din &ona asiatică. "?nd s/a pus problema tergi#ersării )nregistrării preparatelor la maEoritatea producătorilorcu e=cepția unora.

. 126* &'60in6ă 3.+i'nții 6ă &ă-Ană 1ă&ă -')i+.i -u3* )' 10 . )in*&' +. un 0&'0.*'3i* .0 7i3'.-'n*'. .3 A9'nți'i M')i+. iuni' 2011 *2*.*'. )i&'+*2&u3 i-')i.* n'%.u și &u9.* +' . La solicitarea comisiei de a pre&enta dosarele cu preparatul *etotre=at. 126* .623i+i*.* 3un. =.-'n*u3ui .pentru a/și per ecta actele. Boți #icedirectorii (* au recunoscut acest apt și ca e=emplu ne/au adus apta că directorul (* are un salariu de 3$$$ lei. 9otă: „.* 3. *i-0 )' = $ B 3uni 0.'&'.* 1i&-'i PDi6*&i-')J. iuni' 2012.u .*' 3.*'32&.* In6*i*u*u3ui On+2329i+ și .*' +'&*i1i+.u 126* '3i. . i. +' +2n6*i*ui' -.'&.&' .3H. un'i 1i&-' și *2*2). L. 1D0 $ 1=0 )' 7i3' .3i*ății -')i+. .* 3..7ă 8n . PAnă 3.*' +'&*i1i+. 43 .'&.*'32&..)-i6 +. 1. .u 126* )'0u6' 111 )26. AM . D'+i.3 .*2&u3 0'n*&u +2n*&23u3 +. C2-i6i'i/ . 8n*&'.ca laboratorul nu corespunde cerințelor actuale și (* nu ace ață la solicitările agenților economici. 126* ).<. 2D )' )26.2&.&'. . P' 0. C2n12&. 3i+i*. 9eci agenții economici s)nt impuși să intre )n contact direct cu repre&entanții laboratorului.&'.*.u6*&i+ă E"TE 6ă 3i4&'7' 0'n*&u 2 3uni M'*2*&'>. 9in aceste considerente per ectarea actelor poate să dure&e și un an.=.* +. Pentru a/și ridica actele per ectate (* nu in ormea&ă agenții economici. 2 1i&-ă 6.&.-'n*u3ui. 8n6ă . C2-i6i.u 126* '3i. &i026*.&-. (m solicitat să anali&ăm dosarele care au ost pre&entate )n ultima lună. )' +' .* )' +. 0' +An) 8n 3'9' '6*' 6*i0u3.conclu&ii a menționat că (* nu dispune de su iciente cadre. 1e/au mai in ormat că acești termeni nu se respectă pe moti# că capacitatea laboratorului este mai mică dec?t solicitările.* . +ă i-')i. și 3i4&. ți' și.& 3.&.&' nu .&' 3.&. 0.-'n*'. 1: iuni' 2012 @-2-'n*u3 )' 4i7i*ă .u 126* )'0u6' 133 )' +'&'&i.n).+ă .).6*ă 1i&-ă . 32 )' 0&'0.i 0uțin )' 1<3. L.&+u&6u3 .* +ă +'&*i1i+. )in )'-'&6u3 )i&'+*2&u3ui In6*i*u*u3ui On+2329i+.n Ph. 4i7i*.*u3 6' '3i. +Aș*i9 )' +. 3i+i*.directorul (* imediat a declarat să ie solicitat prin demers o icial.* +ă 0.3 .+'.*' 32 )' +'&*i1i+.* 4i&*u.M Metortre atum A denumirea comună internațională+ -reparatul este cunoscut cu o eficacitate foarte bună și practic fără complicații și reacții adverse+ A+'. -2-'n*.13.ți'.)-i6 3.&.*ă &'60in9' 0&'0..*'.ni și 6%.&*i+i0.&.u 126* '3i.&' 0'n*&u 8n&'9i6*&. &'+2-.3i*.'&.*'3' )' 8n&'9i6*&.+'u*i+.&' și 0Ană 3.+'6* 0&'0.&.+i'nții 4&'2 3 3uni .*u3 1i&-'i +.* 0'6*' 10 $ 12 7i3'. nu.* 1i&-.* -. 0&'0.ei de sine stătător trebuie să se pre&inte.ți' un 0&'0. 3i+i*.6*ă 1i&-ă .u7ă i%.*'.u 126* 1ă&ă -')i+. 3i4&. S'3'+*i4. 1i&-'i P".36J.u6*&i.” este o firmă care pe parcursul ultimilor (@/() ani a livrat în .

U2u*u.cu produsele medicamentoase care urmau a i testate.care constituie o cantitate e=agerată.de ce timp de 1/1$ ani se păstrea&ă )n laborator Q h**05<<SSS. h**05<<SSS.<&. ..XW1'.i2329i+ă. .n ambele secții am depistat )ncălcări de tipul@ 16 Persistența unui miros )nțepător de reacti#e. Șe a laboratorului a )ncercat să ne e=plice că acestea nu sunt reacti#e.(* răspunde )n mod direct și legal de nimicirea ino ensi#ă a produselor armaceutice și substanțelor chimice. < )ncăpere )nchisă.*+hK4VBM.'.dacă au aerisire. .&2<-u7i+. h**05<<SSS.apt mărturisit de șe a laboratorului. / 3tapa următoare a ost #i&ita laboratorului propriu/&is. 2/ .*u&'VU2u*u.n )ncăperile unde se lucrea&ă cu aceste reacti#e nu e=istă dulapuri speciale pentru sistemul de #entilare.numai unul uncționala o capacitate redusă.ără respectarea condițiilor de temperatură și umiditate 4 nu e=istă niciun sihometru6.3.*u&'VU2u*u.*&i3u3i3u.02&*u3%+2-i6i'i%)'%.nu a ost acreditat.*+hK4V614SDEF-.' .sub in luența directă a luminii. :/ *aEoritatea reacti#elor marcate depistate )n toate )ncăperile laboratorului erau cu termenul de e=pirare depășit de ani de &ile..' *enționăm că.n așa ca&.totodată c?nd am in#estigat dulapurile din hol.mai ales de acid.ci substanțe de re erință a medicamentelor pre&entate de producător. )n această )ncăpere am depistat lă&i mari cu medicamente.%E 44 ..ără condiții corespun&ătoare de păstrare a reacti#elor care o să ie olosite pentru testarea medicamentelor.%+u% 0&i4i&'%3.+2-<S.ără sistem de #entilare. Lă&ile sunt puse una peste alta haotic.'.+2-<S.-in.n+h'*.nu corespund cerințelor.)mpreună cu documentația./ ( doua etapă este prelucrarea mostrelor.a mai mult.termenul de #alabilitate și data e=pirării.%in6*&u-'n*.' 36 Produsele medicamentoase care trebuiau supuse anali&elor și la această etapă se păstrau la o temperatură mai mare dec?t se solicită )n instrucțiune.U2u*u.care este compus din 2 sec ții@ 1i7i+2 $ +hi-i+ă și -i+&2.nu erau dispuse pe un ra t special.CAW1'.timp de 2$ de ani de c?nd acti#ea&ă.U2u*u.%'>.care #or i supuse anali&elor.ce in luențea&ă dăunător asupra căilor respiratorii a angaEaților. / < altă )ncăpere care am #i&itat/o a ost depo&itul de reacti#e.*+hK4VLI2U>% hOC.n toate )ncăperile s/au depistat reacti#e care )n maEoritatea lor nu erau marcate cu de iniția reacti#ului.ci haotic. 56 (cest laborator a (*.'. / "ondițiile de păstrare a acestor preparate.SH09LH19W1'. Șe a laboratorului a spus că aceste dulapuri se a lă pe hol și acolo se lucrea&ă.+2-<S. h**05<<SSS.*u&'VU2u*u.

3.* 8n *i-0u3 4i7i*'i.ș.umiditate și la acțiunea ra&elor solare. Și toate acestea adunate timp de ani.7'32& 623.*ă.deoarece ele sunt e=trem de sensibile la temperatură. '>03i+. 45 . -'*2)' 0&i-i*i4'. .* +ă *.+2-<S. +'4. h**05<<SSS. 2 . Și apare )ntrebarea@ cum (* e ectuea&ă nimicirea ino ensi#ă a medicamentelor e=pirate pre&entate de agenții economici. &2)'.ne/au comunicat că depo&it nu au.. ni4'3u3 '4u3ui -')iu. +'3 0uțin .-'n*'3' 8n 12&-ă )' +2-0&i-.& un 0i6ă329/ n'+'6.&'.&i1'3' 0'n*&u '1'+*u. 3An9ă 1'&'.mai ales substanțele de re erință sunt păstrate )n condiții neadec#ate.rebuturi de substanțe medicamentoase acumulate )n di erite #ase.n această ordine de idei e=punem următoarele argumente@ 1.'6 Probabil acest apt este și moti#ul de&astrului care a ost depistat de către membrii comisiei. &.că toate reacti#ele c?nd le pre&intă agenții economici ei le depo&itea&ă prin birouri. -')i+.6ă.6*&ă. 06 < altă problemă este că )n toate )ncăperile laboratorului s/au depistat aparate care nu uncționea&ă. -2*i4 0'n*&u +.pe c?nd )n acest laborator nu se respectă nici o condiție. 0' +.C.U2u*u. 2 -.&' &2și'. Păstrarea tuturor reacti#elor. Boate preparatele medicamentoasesubstanțele de re erință necesită condiții speciale de păstrare pe moti# că componența lor se modi ică sub acțiunea ra&elor solare.dacă ei nici propriile substanțe chimice nu le pot nimiciQ La momentul c?nd am solicitat să #i&ităm depo&itul cu reacti#e procurate de (*. +u un +uți* &u9ini*.&' '&. Boți membrii comisiei au rămas indignați de starea actuală a laboratorului.' Ș'1.*+hK4VI)UhuY%n=3+W1'. Re&ultatul testării de laborator este oarte )ndoielnic )n ca&ul c?nd toate aceste substanțe acti#e nu sunt păstrate )n condiții respecti#e.7ă +u .n9. 86 Boate reacti#ele. L.)nsă condițiile )n care acti#ea&ă s)nt sub orice critică. 2 0.*2&u3ui n'%. n'6*'&i3..&u3. .&*' -i+i și nu 02* 0&2+u&.0&'+i'&' . )' .3ă )' hA&*i'.care au trecut testul de laborator. .*' '6*' 3. . )i&'+*ă .'.&' 'i 3u+&'.+țiun'. i-0u&i*ăți32& 3.n. ș.temperaturii. 126* )'0i6*. Bot șe a laboratorului ne/a comunicat că nu au posibilitate să nimicească produsele chimice.6*i3ă )' +u32..umidității etc.2&.utilaE care nu poate i utili&at.&'. . M'*2).medicamentelor la care s/a solicitat e ectuarea anali&elor nu este )n con ormitate cu cerințele aplicate acestor substanțe.ș*'&nu*ă 2 +2.*u&'VU2u*u. @-ă+.produsele medicamentoase. 6u.3i7'32& 6un* 12. 1u punem la )ndoială pro esionalismul personalului (*.

(m solicitat o lămurire de la președintele asociației armacologilor.sub ce ormă se elimină.se admite amplasarea produselor medicamentoase pe piața ără a pre&enta (genției *edicamentului toate actele și pe perioada de 12 luni să pre&inte actele integral.pe care le implementea&ă la noi și )ncep să producă aceste preparate ără bioechi#alență.2.aptul că )n laborator s/au depistat preparate chimice. (cest apt este o )ncălcare gra#ă -.denotă aptul că suspiciunea "omisiei despre calitatea acestor testări este corectă.aceste lucruri la noi nu se e ectuea&ă din simplu moti# că de un ast el de laborator (genția *edicamentului nu dispune.ce se )nt?mplă oarte des.1!. 3.E.)ntr/un cu#?nt.după cum a con irmat și șe a laboratorului. 4' . (ici am mai adăuga că de această situație au pro itat unii producătorii din străinătate ce nu dețin certi icat A*P și totodată producătorii autohtoni.căile și cantitatea de eliminare a acestui preparat. --<rișice schimbare )n tehnologie.dl pro esor a menționat că --aceste medicamente care sunt preparate la noi trebuie să treacă și un e=amen armacochinetic pentru a testa timpul de absorbție )n sistemul sanguin.moti#ul apariției medicamentelor de calitate Eoasă.care ar con irma corespunderea produsului autohton ață de cel original. 4.care duc la reacții ad#erse și complicații gra#e la pacienți este condiționată de capacitatea acestui laborator de a testa medicamente. (ceste ilegalități au loc pe parcursul acti#ității acestui laboratorului. Botodată. 9in cele constatate putem conclu&iona că la moment Laboratorul (* nu ace ață cerințelor actuale.conduce la schimbarea e icienței și la apariția reacțiilor ad#erse la paciențiG. (cesta este moti#ul că s/au )nregistrat multe medicamente cu certi icate așa/&ise naționale. 2.producătorii autohtoni produc preparate generice. "u părere de rău.)n maEoritatea lor cu termenul e=pirat de ani de &ile. 3. "on orm regulamentului (genției *edicamentului și anume pct.prelu?nd dosarele de la irmele de peste hotare. 9l pro esor %ictor Ahica#)i a comentat că -.(i noștri ac numai testarea la laboratorul (genției *edicamentului M. Probabil. .care nu corespund cerințelor de biodisponibilitate.destinate pentru testarea medicamentelor.#icepreședintele și secretarii Societății armaciștilor și (sociației armacologilor.toți parametrii armacochineticiG.e iciență și calitate. ASPECTE CE ȚIN DE CALITATE La 23 mai 2$12 au ost in#itați pentru discuții președintele.

+''.446 pri#ind respectarea distanței de cel puțin 25$ m dintre armacii. n2i 0&2+')u&.i2.u .9(. .*.&' 9&.&.*'.i2'+hi4.ți' 3'9.7u&i 6' 0un' 3.6*ă. O 8n4inui&' n'Cu6*i1i+. +.&-. 0&2)u+'&'..6*1'3 )' 0ă6*&.. 0&'0. +ă -')i+ii 8i i-0un 0' 0.-'n*' )' +.3.0.)&'6.ță )' .+'6* -')i+ +An) 8n 1. "u părere de rău.0*u3 +ă AM nu 623i+i*ă +.&.&'. și *&.& 0&2+u&ă 0' +2n* 0&20&iu.ș.-'n*u3ui '6*' 2 8n+ă3+.&.i2n 0&'6+&i' -')i+.&.4ă.3..ți2n. 0&i-ă 6ă 1i' in)i+.3i*. .-'n*' 8n +. Studiul clinicN 3.*2&u3 A9'nți'i M')i+.&*'3.și 1i&-ă.*ă 3.+i'nții 6ă 0&2+u&' -')i+. 3. Studiul preclinic armacologic și to=icologicN 2.mai e=act la pre#ederile art. nu-.9'nții '+2n2-i+i )in )2-'niu3 1. -')i+i32& '6*' 3.3i*.*'&i. !n6ă +' 02. +2n)u+' 3. AM 1.ără reacții ad#erse la momentul c?nd se e ectuea&ă anali&a selecti#ă să ie stocate )n depo&it sau sa ie li#rate pe piața și )n paralel să se e ectue&e anali&a selecti#ă Q --Reiterăm 2 toate preparatele cu A*P european și . A6*1'3 )' . .*u3ui )u0ă 2 .3i*.*'.n602&*.&.*ă )' 0&'0. Și *2.&-.-'n*u3ui.3ă +. -')i+.7u3 *'&-'nu3ui )' 4.*' și +.n . )'1i+i* )' -')i+.*'.&'.i 3. Președintele (sociației .*' ță&i3' )'7423*.6*.armaciștilor.nț'i . O . 0&in 8nț'3'9'&i )' +. 8n)2i.-i3i' )in &.*' -i+ )u+' 3.-'n*' 4i7An) .3'nță nu 6' 8n&'9i6*&'.7ă +u *'6*.&iți. 0ă6*&ă&ii .-'n*'32& )' 2 +.+ii3' )in &.*' nu-.. 6' 4An) 0&'0.+'u*i+ +2n)u+' 3.* *'&-'nu3 )' 4.7ă ni+iun 0&'0. C''.*' 8n +.1! alin.&*i1i+i. 9ocumentația studiului analitic.+'6*2& 0&'0. -.!n *2. 1ă&ă .2&.+*i4' 8n 3. +' 6' 0'&-i*' 0&in R'9u3.*i*u)in' .producătorii autohtoni nu pre&intă dosarul cu studiul clinic sau cel puțin studiul de bioechi#alență.3i*.7ă i-0&'6i.3i*. 145'P1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutică.*' 6ă 8n*&'0&in)ă .&'.a declarat ca legea trebuie implementată și 40 . 6' 3i-i*'.9( care sunt recunoscute pe piața ca preparate ără reacții ad#erse și complicații trebuie scutite de aceste anali&e selecti#e cu stocarea lor )n depo&ite.*' .3*.i3i*.3.-'n*u3 A9'nți'i M')i+. Pentru a )nregistra un preparat producătorii de peste hotare pre&intă 3 dosare și anume@ 1.7u3 )'1i+i*u3ui . --Se cunoaște că depo&itele noastre nu dețin certi icat A9P și nu acti#ea&ă )n con ormitate cu cerințele acestui A9P.recunoscute de ani de &ile pe piață.re erindu/se la modi icarea Legii nr.+'6*' +&''.+i'nții )in 6*.*' )u.i3i*.*'3' )' +. 6u. 2 1i&-ă 6..i )' 3.3*ă 6i*u. La )ntrebarea dacă se merită ca preparatele cu A*P european. -2-'n*u3 +An) -')i+u3 )' 1.*' )u.-'n*' și 0.i2.*' 0&2.6ă.6ă +2n6*ă 8n 1.i2n. un2& -')i+.

N'%. .deoarece această legile con#ine celor ce nu au rețele de armacii.statul nu dispune de armacii.&' +u +'&*i1i+. 03.+*i4i*ății 1. "ei pre&enți au pus )ntrebarea de ce alcoolul.Cu6*. -.& nu 02* &'. (ici se impune aEustarea cadrului legal cu cel european.6'.iar ultimilor nu prea le con#ine.n.transportare )n aceste depo&ite.papa#erină6 și )n re&ultat su eră numai pacientul. M23)24.&1ă 0' 0i. . +' )2&'ș*' 2&iși+' 0&2)u+ă*2&.3i+.)&u3 3'9. ț. R'i'6' +ă +' nu '6*' .3i7.7ă 0' 0i. 3ui. 0&2)u+ă*2&i32& .. (sociația . 3'9i32& '6*' și -.& 8n ță&i3' CSI.+ii32& '6*' 0&26*. Și )n acest ca& medicul administrea&ă ce are la )ndem?nă 4platinphilin. 1u se urmărește 6+20u3 )' . n2.6i9u&.-'n*' '6*' 0&i2&i*.ca e=emplu.un 0'n*&u R'0u.* 0&2.7ă și 6' 03.++'6u3 3. -ă&*u&i6i* +ă .u*2h*2ni +.3'-.&-. %ina o poartă at?t distribuitorul.i -'nți2n.care lasă mult de dorit..'& 0'n*&u 1i'+.i 0&2.protocolul clinic pentru preparatele hipertensi#e.&4'ni* 12. 2. A -. . -ă+.+ii )' &'ț'. 3'9i32& 3.u . .*' '3i. "alitatea medicamentelor depinde și de modul de păstrare.* +ă 3. S/a menționat )n acest sens că armacistul de la prima masă )și permite de a elibera medicamente nu con orm rețetei.&'. ).un 0'n*&u ni-'ni '6*' .2&).3 8n 0&i4inț.n po ida aptului că statul dispune de un depo&it enorm a medicamente --Sun .2&.&'.*' )' 3.6. / (ltă problemă este și calitatea medicamentelor.&' +'*ăț'.armaciștilor nu a elaborat o declarație unică.* +ă +.6*ă. / (lt actor care contribuie la calitatea medicamentelor este acti#itatea distribuitorilor care nu acti#ea&ă )n con ormitate cu Regulile bunelor practici de distribuție / A9P.-'n*' '1i+i'n*'. Nu 6' )2&'ș*' . +i 6' 8n&'9i6*&'. +u -')i+.*u3 ui*ă +.&*' -.-'n* *&'. . și .(*+L+3 48 . 0' 0i.&-.tutunul sunt prerogati#a statului. S*.'.&*' -u3*' 6'6i7ă&i.*'.ui' 6.c?t și *inisterul Sănătății cu (genția *edicamentului.pe c?nd medicamentele și produsele armaceutice ce țin de securitatea populației nuQ C'i 0&'7'nți .ci la dorința proprie și anume promo#ea&ă produsele unei irme concrete.-'n*u3ui 02* &'.i+i 6un* in*'&'6' 12.arm PrimG și totodată este și distribuitor.6*&ă..u 0.'&. --*edicul trebuie să aibă la )ndem?nă tot spectrul de medicamente pentru a scoate pacientul din di erite stăriG ( pre&entat.&'.&i )in 0. (:9+3R3( "31BR3L<R *39+"+L<R 93 . nu 6' &'60'+*ă.ț. +'&inț'3' 'u&20'n'. 3liberarea medicamentelor ără rețetă este o )ncălcare gra#ă. -')i+. A -'nți2n.ți'i . +ă 3'9'.*2&u3 A9'nți'i M')i+..ță -')i+. )'țină*2&i32& )' 1.1.)&'6.&*'.3i7. 1i' 3i.62+i. 8n6ă '>'+u*. <bser#ăm că nu a#em niciun preparat pentru administrarea parenterală.respectată.

/ < altă problemă este.la 2$ iunie 2$12 au ost in#itați medicii/ șe i ai "entrelor *edicilor de .deoarece )n ca& contrar #a achita suma depășită din bu&unar. (nali&?nd lista medicamentelor compensate pre&entată de *inisterul Sănătății.)nsă. / 9acă medicina primară ar dispune de medicamente necesare.totodată.mai ales )n perioada rece.iar 24S sunt pentru asistență medicală primară.3$S din bugetul "1(*.con orm pre#ederilor legii.. 9acă s/ar aplica alte criterii.care nici nu au așa capacitate și costul unei &ilePpat )n staționar e de c?te#a ori mai mare..ar apărea posibilitatea de a/i trata pe acești pacienți. (st el.n așa ca& #om a#ea o acoperire mai mare cu necesarul de medicamente pentru pacienți și.că din anul 2$$! s/au lichidat staționările de &i din incinta policlinicilor.pacientul nu poate procura medicamentele. . / < altă problemă a "*.atunci și complicațiile și concediile medicale ar i mult mai mici.numărul pacienților cu hipertensiune agresi#ă a scă&ut de 3 ori.se pune presiunea pe staționare.transportul și alte ser#icii comunale.a mai mult.am constat că R 3$ S din aceste medicamente nu ar i ca&ul să ie incluse )n această listă. / "heltuielile pentru asistența medicală primară și medicamentele compensate eliberate de *S și "1(* trebuie să ie delimitate.amilie din "hișinău și raioane )n#ecinate și armaciștii diriginți ai acestor instituții.c?nd )i prescriem tratamentul. nici nu le/au primit niciodată. Și mai parado=al e aptul că acest ca& de tratament se consideră )întrerupt”.pe c?nd "1(* le comasea&ă și din această sumă 0'S s)nt medicamentele compensate."on orm planului de audieri.o parte din medicamentele din această listă unele "*. / Prima problemă care a ost discutată a ost problema medicamentelor compensate.dar rețetele se prescriu de medicii de la Spitalul de Psihiatrie și e#iden ța practic este imposibilă. M9acă p?nă )n 2$$! tratam p?nă la 14$$$ de pacienți )n staționarele de &i. 3 parado=al aptul că )l e=aminăm.care se contabili&ea&ă la contabilitatea "*.atunci am putea asigura tot actul de tratament. / < problemă este și aptul că maEoritatea medicamentelor sunt compensate numai 5$S la sută și numai cele care cad sub incidența persoanelor cu #enitul sub e=istență. 3 necesar de restabilit aceea practică. 4! . .o constituie substanțele psihotrope. "riteriul ar i ca medicamentele să ie compensate cum se compensea&ă căldura. 1umai după ce suma pentru preparate hipertensi#e s/a mărit de la 8$ lei pe an la 21! lei pe an.acum practic niciunul. / Bot o problemă este că medicul de amilie nu poate prescrie medicamente compensate )n sumă mai mare de 2$$$ de lei pe lună. 9ar este necesar.

+'3'.L.3*' 10 0.i -u3* )'+A* +iu).*ă.% '>.-'n*u3ui +2-0'n6. "ele menționate mai sus au ost susținute de toți directorii "*. T2*2). h**05<<SSS.&-.& .%= . -')i+u3 &'u-.+ă . +u *2. 3'i.&.)nsă c?nd <*S 4prin repre&entantul dl :rsu6 și "entrul de management 4dl "ecan6 au pre&entat datele acestui studiu s/a stabilit că 05S din această sumă se cheltuiește pentru procurarea medicamentelor at?t pentru tratamentul de ambulatoriu.. . -')i+.&' 0&'ț.02&*u3%+2-i6i'i%)'%. 0'n*&u +ă 6' +h'3*ui'6+ 0' . 0&'țu3 -')i+. un 0&'ț -.>i. Ră60un6u3 .+i'nți u3*'&i2& 6' .*' )' C.*' 6un* 0'&-i6' nu-.ci data de abricare și #alabilitatea produsului init.*' 0'n*&u 0&21i3. 3i susțin că la producerea medicamentelor nu se i=ea&ă data de e=pirare a materiei prime.+ă 0. +'i )' 3.+ii.3*ă 0&2.<&. h**05<<SSS.+i'n ții 8i 8n)&'. SCR.i )'0. 26*'202&27'i.nu-' )2.n Q E -3n.dar și din raioane.*ă.6*i3' 0' 3ună.*.&2<-u7i+.3 +2-0'n6.+*' +u CNAM și .n așa mod se prelungește arti icial termenul de #alabilitate a materiei prime. T2.&' n'42i' )' :0 )' 0.7ă 3.7ă &'ț'*ă 0'n*&u 30 )' 0.&ți. O .02&*u3%+2-i6i'i%)'%.i -.*2329 )' 3.3i+.+ii un'3' și .-in. din municipiul "hișinău.i2n.*un+i +'3'3.c?t și pentru cel staționar.6*i3' 3' 0&2+u&ă 3. 8n6ă '3 .-in.%+u%0&i4i&'%3.-'n*'3' +2-0'n6.n anul 2$11 a ost e ectuat un studiu de apreciere a cheltuielilor suplimentare pentru sănătate ale cetățenilor R*.* % +'i )in CMF &.*' +26*ă )i1'&i*.* +ă *2* 'i 0' *2 ți 0.u 0&i-i* 0' 0.% '>.n+h'*. &'u-.n+h'*.%in6*&u-'n*.3'-ă '6*' +ă 8n )i1'&i*' 1.*' și 0.& )' +' *2. CMF -uni+i0. i.0*ă 3.ș'.3.*' +ă '6*' &'u-.%in6*&u-'n*. și 0&'0. ).&.&-.n. 9in acest studiu reiese că #eriga cea mai slabă este asigurarea pacienților cu medicamente.3.*&i3u3i3u.u 0&i-i* ni+i2).&'.i -. M')i+i32& nu 3' '6*' +3.*2329 și 3.'&'.+'ș*i 0.u +2n*&.*' 1.+'6*' 1.&-. . 126* -.&-.&*' nu +un26+ +' 0&i-'6+ 0.3+iu. CMF.%B Boți și/au )nchipuit că această sumă considerabilă aEunge )n bu&unarul medicilor.*&i3u3i3u.& -. 9in acest studiu reiese că cetățenii cheltuiesc pentru sănătate )ncă un buget anual.3' nu .%+u%0&i4i&'%3.3u3ui C3ini+ R'0u. T2*2).+ii3' +u 0&'ț -.u in12&-.+ii3' +u +'3 -. 8n*&'.*' -')i+.+i'nții. )in 6i-03u -2*i4 +ă .*2329u3 S0i*.&2<-u7i+.+i'n*u3ui i 6' '3i.*ă 0&'0.-'n*' .&' 3.&i32& C2-i6i'i ).3' n'%.&+u&6u3 .*.6*i3' 3.i 8n 1.&'.<&.&. -'-.ni32& 0&'0. 9acă luăm )n considerare și aptul că unele medicamente de calitate proastă nu 5$ .

*u3 nu 8și 4. in6u3in'i. )&'0*u3 3.)nsă )n această listă sunt incluse R '$S din medicamente. Li4&.&.și 0&2. .actul de tratament ar i cu mult mai satis ăcător.h.3' 6un* +2n*. +ă 8n . +u in6u3ină.& -.3.* 3i+i*.&i.ți.+i'nți32& +u -')i+. .+*.ți' .ți.+*u3 )' *&.6i9u&.+ă MS +&')i*'.6+ă .6*1'3 +u +'4. Au -'nți2n. 2 020u3. A+'6* 1'n2-'n )u&'.&-.-'n*'32& . Sun* i-0uși 8n 6i*u. n'+'6.&' 32+ 8n +.n situația c?nd pentru medicamentele compensate pentru anul 2$12 a ost alocată suma de 15$ mln lei. 0&.*' +hi.&'. *&.*un+i 3i4&.3.&ă 0'n*&u un .i2n. A+''.7ă 0' 0.*.ui' 6ă%3 )'027i*'7' și *2*2).&..4ă. !n6ă .+ă .. 126* '3i.&'. D.'*u3ui 7.2.*.3. "hiar și această sumă de 15$ mln de lei.i -u3* )'+A* +u n'+'6. 0&2)u+ă*2.+i' 0' 3An9ă 60i*.*' )' &'0&'7'n*.7ă .1i+u3 6*.-'n*u3 )i. 32*u3.6i9u&.&. +.23n.+*i4i*ă ți 1.&.6i9u&.6+ă 60.ții și 8i i-0un' 6ă 0&'i. -')i+.4'.* *&'.u -'nți2n. 0. ..-'n* 4.nții +'32& 2 1i&-'.dacă ar i olosită rațional și )n direcția destinată.3'-ă '6*' și +u 6*u0'1i.*ă 8n*&%un 6in9u& 32*. .n*i*ăți -i+i și 1&.&' nu '6*' +. 2. 1i +2-0&2-i6 )'1ini*i4 și 42.ai +nstituțiilor de cercetări științi ice și a armaciștilor/diriginți ai acestor instituții.3'-' '6*' n'3i4&.7ă 1i&-. 1.u 126* .&1.+ii32& 8n -')iu3 &u&. CA* 0&i4'ș*' 0&'0.L+"3 (udierea șe ilor +*SP.n*'3'. +.dec?t este la moment.&-.. Un.u )'+3. .9'n*u3 '+2n2-i+ )'țin' 1. 51 .1i+.* 1.putem constata că la acest capitol stăm oarte și oarte prost.*'3' 0'n*&u *&.*un+i )' +' CMF *&'.+ă 1i&-.'&. ). 8n +2n12&-i*.&' )' in6u3ină +u 6u-' 'n2&-'.'.* și 1.9'nți32& '+2n2-i+i.&. -.6u-.i3i* 8n 0&'.&'.0*u3 +ă ).+*'&i6*i+ 0'n*&u 'i. )i&'+*2&ii CMF .&'.+'6* 0&'0.-'n*' 0&in 8n1iin ț.&'. -')i+.9-'n*.care nu este ca&ul să ie compensate.*' +u 9&.unui 9&.*.ții.. 6ă 0&'9ă*'. (:9+3R3( +1SB+B:Ț++L3 *39+"</S(1+B(R3 P:.&u3.nu3 2012 .+ă 6*. 2+u0An)u%6' . 02.&' . +.sunt acceptate de pacienți dar care totodată procură medicamente de calitate. 6' 1. 6ă 0&2+u&' D $ 10 1&i9i)'&' 0'n*&u 0ă6*&. 1ă&ă .0*u3 +ă 6un* i-0uși 6ă '1'+*u'7' .+' )u0ă )2&ință și 026i. D. 3 ectul acestor medicamente este unul simptomatic și nu/i ca tratament de ba&ă.-'n*'32& +2n12&. A6*1'3 6' +&''.*ă CMF &. )in 0&2. i 6' .+*i+. +An) CMF 6un* i-0uși 6ă +h'3*ui.n .-'n*.i3i*ăți3' .7ă 6i*u.*ă 6ă 3i4&'7' -.suma pentru medicamentele necesare nu este at?t de satis ăcătoare.+'u*i+' )in 6i-03u -2*i4 +ă in6u3in.*.ui' 6ă 0&2+u&' 1&i9i)'&' și 6ă 6' 2+u0' )' )'027i*.i -u3*2& .&-.&' 3i4&'.&'.ți.*.ni.*.&+u&6u3 ..ni 6u03i-'n*.&'. .u +Aș*i9.i3. T2*2).

n). Au 623i+i*.u*i3i7. % 9intre cei pre&enți. 3i+i*. '1'+*u.*.*' )' +ă*&' IMSP.3'-ă )i6+u*.&u3 )' 0&'0. 3i+i*.1.& 3. ' . +.ții3' 6' 2&9. +u 0&i4i&' 3.ți'i și 0&2)u6'3' +.+'u*i+'.)n loc să ie din late=.&' nu .care au o calitate Eoasă și se răs r?nge asupra sănătății pacienților. % T2ți .ni7'.*A* +.ți 6ă 0&2+u&' )' 6in' 6*ă*ă*2& *2* n'+'6.3iș*i și nu 3. -')i+.-'n*'32&.+ă nu .6*1'3 )' +. 8n+'0u* )' .au numai probleme.*' )' 60'+i.& 3. / Repre&entanții spitalelor de copii au dat e=emplu cu preparatul Suprastin .* +ă 3i+i*.*ă . D.mănușile uneori.+'u*i+' și 0.&.3*ă 0&2.u 623i+i*.* 3'9i63. PP' . 0&2)u6'3' 1.J % P' .&'. La acest capitol s/a discutat modul de des ășurarea a licitațiilor.3' 6' 0&'7in*ă nu-.O .&. in6*i*u ții3' -')i+.3i*.-'n*'32& 3.*i4.*'.+'6* -2*i4 n2i ni+i nu 0u*'.*' )' in6*i*uții . % Sun* 0&2.le aduc de #inil.* +. +. care este un produs autohton.u +hi.&-.ții3' 3.3'-' și 3.&.+2-.* )' -2)i1i+. .*un+i 0.&'. AAP +.+ă IMSP . +A* și +.+i'nții 6un* 2. .7u&i 60i*. care se recomandă copiilor )n situații de alergie.mulți au in#ocat aptul că se aduc preparate generice ale producătorilor străini și autohtoni.)nsă de c?nd le/au prescris Alergostop.nu3 *&'+u*.pistoanele de la seringi nu țin presiuneasistemele permanent curg.u &'7'&4'.*i4ă 0&i4in) +Aș*i9ă*2&u3 3i+i*.1.u -'nți2n. 126* +'.n.0i*23u3 0&i4in) 0&2)u6'3' 0.n60.&' ni-i+ 8n +2-un +u 0&2)u6'3' )in )2-'niu3 -')i+inii.in*.&ă n'*&.&' un'2&i nu +2&'60un) +'&inț'32& 8n. (t?t seringile c?t și sistemele de per u&ii sunt de o calitate Eoasă. 0'n*&u . ).*i4. 61A&și* și 8n+'0u* )' . i.ții32& 0'n*&u 0&2+u&. % Nu '6*' n2&-.&i'.n*i*.acele sunt de o calitate proastă.&' 42& 1i 0&2+u&.in'.n 0'n*&u .i 2 n2*ă in12&-.3'3' 6' +2n1&un*ă +u 0&2.&'n*. 61A&și*u3 3unii )'+'-.+'6* -2*i4 *2ți +'i 0&'7'nți .3i9.mai ales asupra copiilor.3 +An) 3i+i*.&-.7ă 3.ții32&.-'n*' 0' +.+'u*i+' 6ă 1i' '1'+*u. / (u remarcat că )n ultimii 5 /' ani calitatea medicamentelor este de o calitate )ndoielnică. 3i+i*.ți.perioada e ectuării licitațiilor și calitatea medicamentelor.nsă )n maEoritatea ca&urilor sunt obligați să schimbe preparatele medicamentoase cu un produs de calitate și e ectul apare peste 2/3 &ile. 52 .&' 3'%. !n . 6. 3i06'i -')i+. *2* 423u-u3 )' -')i+.nu3 +u&'n*.ții3' 6' )'61ăș2.3'-.&-.deoarece ca să ai un e ect terapeutic po&iti# este ne#oie să duble&i sau să triple&i do&ă.

6u-ă &'602n6.n conclu&ie au menționat că. care nu a fost testat niciodată.3i*ății 0' 0&i-u3 03.com8>atch@vAB.&' IMSP &ă-An 1ă&ă -')i+.-'n*'. 0&2)u6'3' 0. +A ș*i9ă*2& 6ă 1i' )'6'-n. -. '6*' 42&.&'.&'.*.+'3.7ă )' 3.știgat la licitație : medicamente de calitate proastă. )' 8n&'9i6*&.și 3u+&u +u +h'3*ui'3i3' inu*i3' 6' 8n*A-03ă și +u &'.1.&-.*ă.nț.ui' 6ă și%2 . și suntem nevoiți să utilizăm medicamente de &2 E ori mai mult. ce am c. 0.1. toate sunt la el și plasate )ntr/un ambalaE de culoare albastrăG+ http:88>>>.be % T2ți +'i 0&'7'nți . / Pentru concreti&are am )ntrebat dacă putem a la care antibiotice 2 9(bsolut toate. nu 0i'&)' *i-0 0'n*&u 2&9. 4efazolin. 9e2am pus o întrebare retorică – cum poate admite . 0&'țu3ui -i+ )' 0' 0&i-u3 03.*' 0&2.+*u3ui 0' 1i'+. 0eci. 3 $ E 3uni.* n'3i4&.& 21'&ă 61. *i12nu3.6*ă .&./ (u menționat și calitatea proastă a antibioticelor producătorilor autohtoni.ți.3 +A ș*i9ă*2&. 0' +An) &ă60un)'&'.9'nții '+2n2-i+i 6' 02* 8nț'3'9' 8n*&' 'i. )' Cu)'+. '>+3u)' 2&i+' .&' 8n*&un' ș*' +2n)i ții3' 6*.n și &'. 6ă 1i' 0'n. 0&2)u6'32& 1.&' 0&'0.&.&'. ții. E6*' 6*&. 3=tras din declarațiile repre&entanților +*SP@ )problema este că deseori în rezultatul efectuării licitațiilor.se măresc arti icial cheltuielile spitaliceșticare )n realitate puteau i e#itate. 0'n*&u .*.)n așa mod. c. 53 .*'.6u-' AM.C>3/0. *&'. . )' +Aș*i9ă*2&u3 3i+i*. 8n +.+ astfel de preparate pe piață @” / . 8n6ă nu%și .&-.3i*.u 623i+i*.+'u*i+'.ni7. +'3 +' . . 4efato in. deoarece efectul terapeutic este scăzut. 4eftria on. respectiv preparatele cunoscute pe piață de zeci de ani utilizate în circuitul terapeutic sunt e cluse.3'6 6'&in9i3'.ugmentin. +.&-.* 3i+i*.*.i3i.?outube. 3i+i*..*ă.* '>+3u)'&'. .*2&. )' 3..* +ă .&'+' .3'32& )' .mo icilina.i3i*' )' 3'9'. T2*2). P'n*&u .23.9'n*u3 '+2n2-i+ 8n in6*. +Aș*i9. cheltuieli dublate și triplate.nți32& 60i*.3i7.nți32& 3.*u&i &'0&'7'n*. .* u&-ă*2&u3 +2n+u&'n* )in 3i6*.știgător este desemnat un preparat necunoscut pe piață. 3i+i*.9'nții )' 3.* +u D0F )in +26*u3 +2n*&.n. T2*2).niu +ă AM 8și . 0'&i2.. .u5>DfeatureA?outu.*ă.7 )' +.ți'i și u&-ă*2&u3 '4'n*u.ții .i . ți'.&. +. 0'*&'+'&' . un'i n2i 3i+i*.&*i+i0. +i )2.&' )u&'.ții32&.u -'nți2n. *'6*.+* )' +2&u0ți'..+'u*i+'. 6i6*'-'3' )' 0'&1u7ii.+'u*i+' și 0.6u-ă &ă60un)'&'. +.+.)u+'&'.)ă 8n +..care trebuie să ie dublate și triplate. )'2. 3i+i*.

'.+'u*i+' și 0.6*ă.&-.* +ă . . 126* .u &.&-. O . 0.C2&i*.Cu*2.&'3' .*+1+SB3R:L:+ ST1TBTȚ++.*'> 6.ministrul inanțelor. *enționăm că acești repre&entanți nu cunoșteau subiectul discuțiilor și au recunoscut că grupul de lucru nu a ost ormat.&. T2ți &'0&'7'n*.(A31Ț+3+ *39+"(*31B:L:+ La $4 iunie 2$12 au participat )n ședință repre&entanții Ser#iciului %amal. .ni*.+'u*i+'.* 3i 6' 3i4&'.. 54 .+20'&i&'.*'&i.3*ă 0&2.+'u*i+'. S3R%+"+:L:+ %(*(L.directorul Ser#iciului %amal.3.*ă .0.directorul (genției *edicamentului.1.*inisterului Sănătății și (genției *edicamentului.u 023i4'ni3.1.*'3' 0.*'.6' )in 023iu&'*.preparate din grupul <B" și suplimente alimentare.*ă )' +'i 0&'7'nți '6*' +ă AM 3' in*'&7i+' 6ă in)i+' -.3i+'ș*i +u 0&2)u6' 1.-'n*2.am aEuns la conclu&ia că repre&entanții *inisterului Sănătății..&' )in n'+'6i*ăți și *2*2).directorul (genției *edicamentului.&-.3i*.&' 6ă 1i' 0&2)u6' 0&'0.ți32& 60i*.nții IMSP .4'n2.repre&entantul *inisterului .n inal.#ămuire ș.02&. La ședința comisiei de anchetă au ost delegați repre&entanți ai Ser#iciului %amal. Botodată repre&entanții Ser#iciului %amal au obiecții la *S și (* că p?nă )n pre&ent nu dispun de o listă care ar stipula ce este medicament esențial.6' +26*i6i*2.+'6* )'1i+i* .la ni#el de șe i de secție.a.*ă . 2.apt pentru care ședința a ost am?nată.7u&i -. 0&2)u6'3' -')i+.Cun9' un'2&i 0Ană 3.*' 0&2.7ă 0&2)u6' )' +. 62n)'3' in*&. &'7u3*.&' și 8n .n 6.6*1'3 )' +.&.O . La data de 23 octombrie 2$12 a ost stabilită ședința comisiei unde au ost in#ita ți ministrul sănătății.& 1i -ănu și3' )in 3.3'-ă in42+. n'+'6i*. =0 $ B0 F +u *2* +u . +u.3'-ă )i6+u*.inanțelor și ai Ser#iciului %amal #or orma o comisie mi=tă de lucru și p?nă la 15 septembrie 2$12 #or elabora lista preparatelor și codul mar ă 4de #ămuire6pentru a elimina toate problemele legate de coduri.+i'nți32& 3' 0&2+u&ă )' 6in' 6*ă*ă*2&.+20'&i&'.*inisterului .ministrul Sănătății ne/a in ormat că *S nu eliberea&ă cod mar a la preparatele medicamentoase )n ultimul timp.u *'132n ș. La )ntrebarea noastră de ce se )nt?mplă acest enomen de schimbare a codului mar ar la #amă.u-.inanțelor. Bot dl ministru ne/a in ormat că Ser#iciul %amal a aderat la :niunea %amală 3uropeană și ei )n permanent sunt conectați la acest sistem și periodic modi ică toate tari ele #amalecon orm codului #amal.&' 3.(genției *edicamentului. și +.3*ă 0&2.3u3 )in +..&.*inistrul Sănătății :sat)i (ndrei.

*' 6ă 03'+' 8-0&'ună +u )i&'+*2&u3 AM. L'9'. L'9'. I-')i.+'.= și n'%.pe c?nd la #amă sunt ignorate părerile institu țiilor de stat abilitate și cele europene.* &'0&'7'n*. 1:0.-.&* .-. -')i+. 3' '3i.6*1'3 +ă 4.-.7i6 și n'%.& $ .și 8n*&'. D'+i. L.)'4ă&. )u0ă 0ă&'&'.*i4.&' 6un* +&i*'&ii3' )' . n&.nu s/ a )ntreprins nimic pentru a elabora listele clare cu medicamente. 8n6ă .&' ni-i+ +u .+ă MS și AM '3i. / Repre&entantul Ser#iciului %amal a menționat că aceste preparate sunt recunoscute ca medicamente. un)'.7ă +2)u&i 4. secție anali&a riscurilor din cadrul +nspectoratul Principal . 8n 61A& și*.. )3 -ini6*&u.&' .0&'+i.7ă +2)u&i 4. . .1.3' .+2n6*.&' )&'0*u3 6ă .&i1u3ui 4. !n +. +.&' MS 3' +3.3' 3. 1:DE<1.-'n*' )i1'&i*. MS 6ă '3i.0&i-i* un &ă60un6 +3.&' 9&'și*ă.'&'7' +2)u3 4.la (* din R* sunt )nregistrate )n "atalog ca medicament.6*.șe a direcției reglementarea contabilității și auditului )n sectorul corporati# din cadrul *inisterului .& 3. *.3ui. . &'+un2..&-.inanciareN inspector principal- 55 .care p?nă la 15 septembrie trebuia să elabore&e un plan și o listă de acti#itate la importul medicamentelor s/a reali&at Q D2-nu3 -ini6*&u )in 6*.cu <B" și suplimente alimentare. &'0'*.'&'.0'3.&'.-'n*'.&*i+23'.*. MS +.* +ă .* 3. % A.9'n ții '+2n2-i+i 6' .&' ).* )' 60'+i.3ui 02. +2n*&.n*u3 S'&4i+iu3ui V.+'u*i+'.7ă +2)u&i 4.con orm >otăr?rii din data $4.3'.&'.+'u*i+' și 0.&.3 și 3. ș*' +ă MS '3i.<1.n data de ' noiembrie 2$11. 9umnealui a menționat că toate relele se i/au de la Parlament..)&'6.3iș*ii )in 6'+ții3' &'60'+*i4'. +. 126* ).9'nți32& '+2n2-i+i.*ă .-.&-.-'n*'.2$12.. 8n*&%.03i+' +2)u3 *.$0.* .6i1i+ă +. +i*i* +A*'4.dl ministru și directorul (* ne/au spus că )9oi nu ne supunem %arlamentului”. -')i+.iscal de StatN director al +nspecției .'&'.&i1.)&'6'.3 3. .. in12&-.* .* un &ă60un6 n'9.+'6* 3u+&u '6*' .+''.7ă 3. Un'3' 0&2)u6' )in 9&u0u3 OTC și 6u03i-'n*' .ba mai mult. '6*' 2 +3.*. / 1u este clar de ce )n :3 unele preparate sunt tratate ca medicamente.6i1i+.)nsă cad sub incidența altui cod tari ar pe care )l aplică doar #ama. '6*' 0'&-i6 +.-. A*un+i. 8n*&'.7u3 ).)n s ?rșit s/au pre&entat@ dl ministru al SănătățiiN directorul (genției *edicamentului.&' . )3 -ini6*&u i-')i.'&'. 126* .inanțelorN șe Secția clasi icarea măr urilor din cadrul Ser#iciul %amal.* .3i-'n*.-.3..+'6*' 3u+&u&i și nu 6' 6u0un' )'+i7i'i C2-i6i'i și )u-n'.3 i%. )u-n'. 60u6 +ă nu .03i+. 9upă toate aceste discuții s/a constatat că comisia mi=tă așa și nu a ost ormată și. 3.-. La )ntrebarea dacă lucrul grupului mi=t. 0&2)u6'3' 1. -')i+.

6' 6+2*'.-ă .9'nți +.-'n*.92niș*i și -2)u3. )'027i* .&i+ă&ii și *'&-'n )' 4.&-.&.u )in ț.23i+i @+3'n.&'. -'nți2n.23i+i . in12&-.n)&29'ni 6'3'+*i4i @SARM6/.*2&i . Pu*'.23i+i +.+'u*i+.i3i*.u*'&23..putem constata@ I 9&u0 $ 6*'&2i7i ...&2-.&i1. 0&in -'*2)' )' +2n*&.6*.n)&29'ni '>29'ni și 'n)29'ni .&* .3 . 1. Din cele 51 de orme )nregistrate 3' de orme.*'. -2)u3.-ă 6ă . 9in acest grup unele preparate se olosesc rar )n tratament de către andrologi.u 126* 6*20.* .. .&%1i6+.3' .* +ă nu 6un* 8n&'9i6*&. iniți. 0'n*&u +ă nu '6*' n2&-.13.&' .* +ă 3.*2&u3 )' -i+&20&2)u+'&' P".)ă 6'&4'ș*' și 1.n*.u*'&23.9'n* '+2n2-i+ 3' 0&2)u+' i3'9. '6*' -')i+.+*i4i*ății C2-i6i'i. 126* 0&'3u.* )' MS +. III 9&u0 $ h2&-2nii 0'0*i)i+i.+*2&ii )' +&'ș*'&' și 6u.-i3i.3'.)i aparțin aceleași companii SRL F.u*'&23 1ă&ă ).+'u*i+' )in 9&u0u3 6*'&2i7i32& .u9'*.0*u3 +ă 3.n.&' 6' +2nțin 8n 3'9'. 4.*'&23/ (* ne/a in ormat că )n 1omenclatorul de stat al medicamentelor nu sunt )nregistrate aceste preparate.3 -')i+.% T2*2). 7i0.*. )in -.n ț' 8n&u)i*'.3 6ă 1ii in12&-.&' -2*i4' AM n'%. Unicul producător care are produse )nregistrate este tot .)n 1omenclatorul de stat sunt )nregistrate !4 de orme.6*.-.&+u&6u3 . 9in ele 5 sunt de import și 8! de orme de unicul producător autohton 2 SRL F.)'0i6*. -i26*.* +ă .&..*2&ii &'+'0*2&i32& .3. )'2. (nali&?nd lista solicitată a medicamentelor )nregistrate )n 1omenclatorul național pe grupe.3 +. .endocrinologi.&' .6' . +.. 0&2)u+ă*2&i32& 6*&ăini și i-02&*. +A* și i-02&*. )'60&' 023i*i+. IV 9&u0 % H2&-2nii .n6-i6 P&2+u&.nț' .n*u3 S'&4i+iu3ui V.*2&u3 6ă 1i' 1. D&'0* )24. S23i+i*. 5' .3H.13i +ă nu '6*' -')i+.n..i &'+'0*2&i32& )' '6*&29'ni 6'3'+*i4i/. / P' 0.*' -')i+.*A* 0&2)u+ă*2&u3. Nu +un2.* +ă 027i ții3' *.ș*' un)' 6un* &'.n.*'7ă și -2)u3..+'6* .*2&i @inhi.2&.232n. "antitatea acestor preparate olosite )n tratament anual este mică..66%-')i. 1.-'n*2.+'3 -2-'n* .n.*u&ii 'n'&.3i6*'& +u 0&'0.alHan PahrmaceuticalsG. . II 9&u0 $ 0&'0.n*i'6*&29'ni+' și .&'.0&'6u0un' +ă .-'n*.3i7.36J.i*2&i )' .ș*'.&' -2)i1i+ă 1un+ți.&ă.*' 0&2)u6' 1. 7'&232n.-'n*'32&.)in +.*u3 C3'n...n Ph. 3.3. 8n6ă nu 6' +un2.&' 6' -2)i1i+ă 8n 1i'+.&-.alHan PharmaceuticalsG V 9&u0 % Su.*'. *i. 3.+'6* 0&2)u6 ' -')i+.-'n* 6.hematologiginecologi.*ă &'0&'7'n*.3ă +. 0' +An) 3. 126* *&.* +u*ii )' C3'n.*in'i.u nu. 4. -2-'n*u3 4i7i*'i 3.n)ă.*2&i32& '6*' +ă )in 6*.9'nți32& .* un . (m solicitat de la (* lista acestor preparate clasi icate pe grupuri care se produc la noi și totodată care se importă.&'+' 3.alHan Pharmaceuticals.*2&u3 )' 6*.*' 8n N2-'n+3.&i7.

după cum au ost descrise mai sus s/a solicitat ca din *rupul F să ie )nregistrate doar 2 preparate Androgel și %efido.olun / șe a secție de chimioterapie.am decis de a in#ita )n audieri specialiști din domeniile sănătății.ără mari adaosuri comerciale..)n rest sunt ale producătorilor din străinătate.n așa mod.lu?nd )n considerare că #olumul necesar nu e mare.armacolog clinician.elgia și Aermania.&' 12326'6+ )n procesul de tratament unele preparate din lista preparatelor descrise mai sus.riptu / șe ul catedrei de ginecologie la Spitalul nr.G 50 . . Printr/o discuție tele onică a ost consultat dl pro esor (. toți au e=pus părerea că unele din aceste medicamente sunt necesare )n circuitul terapeutic.u .3i ș*i32& +.#ice rector la :S*. (nali&?nd cu cei pre&enți lista acestor medicamente. (nali&?nd cele e=puse mai sus.dl pro esor *oșin / directorul "entrului de reproducere. Botodată.nlocuirea preparatelor de import. .su eră pacienții și statul pierde mult mai mult.care.armaco S(6.ără mari adaosuri.transportului sau eliberării de o=igen după datele (* nu sunt )nregistrate. 9in *rupul FFF.&i' 2012 . . 1.cu preparate care se produc prin subsoluri duce la ine iciență și cheltuieli mult mai mari.)nsă doar acele preparate care sunt produse de irme cu e=periență și care garantea&ă e icacitatea preparatului.unde sunt mult mai ie tine.dna Aaibu 1atalia / șe a secției de endocrinologie de la Spitalul "linic Republican. Banase / șe ul catedrei urologie și ne rologie a con irmat că )n urologie și ne rologie aceste preparate nu se olosesc. M1.dl pro esor *ihai Popo#/ con erențiar la catedra (nesteologie și Reanimare.nți32& *u*u&2& 60'+i.toți au că&ut de acord că restul preparatelor trebuie inter&ise at?t producerea. L.preparate care se olosesc )n aneste&iologie și reanimatologie sunt )nregistrate 2' de orme dintre care un preparat sub 3 orme 4producătorul autohton .riptu a remarcat@ Mdacă este posibil preparatele care se olosesc la reproducere să ie stabilit un preț i=. &u0 VII / Stimulente nonspeci ice și speci ice.c?t și comerciali&area.deoarece acestea și așa sunt oarte scumpe și maEoritatea emeilor le procură din Rom?nia.dna pro esor <lga "ernițchi / șe a catedrei de ginecologie.pe grupe.4u* 32+ . (u ost pre&enți@ dl *oraru Bihon doctor con erențiar la ciclul armacoterapic al "atedrei de cardiologie al :S*.n inal. 9l pro esor .dna doctor )n medicină 9ora .dl pro esor Rotaru *arin / șe ul catedrei de ginecologie.deoarece au un preț i=.specialist (B+.pentru a solicita părerea dumnealor și totodată de apreciat care preparate sunt necesare )n procesul de tratament al pacienților.La 9&u0u3 VI 2 produse ce pro#oacă creștere arti icială a absorbției. 31 2+*2-.dacă chiar și rar olosesc unele preparate din aceste grupuri.dl pro esor .au solicitat că aceste preparate să ie de calitate ale producătorilor din . BestemițeanuG.u)i'&i3' &'0&'7'n*.

*. http@PPIII.+'. -2*i4 0'n*&u +.. &'1u7ă 5omo imed și 8și 0&2+u&ă )' 6in' 6*ă*ă*2& 5omo ifenum.+trilulilu+ro*muzica/instrumentala*raportul/comisiei/de/ancheta/cu/privire/la/ e amina/(@ R'0&'7'n*.+'6*' 2 0&'0.*. +.n+'&u3ui.u .n+'& și 0&'țu3 nu . Repre&entanții din domeniul ginecologiei ne/au in ormat că au probleme și cu D itocina care se li#rea&ă )n staționare.*.&An) '1'+*u3 *&. )i1'&'nț.. +.*u3 5omo imed.36.i 6+u-0' )'+A* Li*&2723u-u3 și An.*'.-'n* u&-ă*2&u3 +i+3u. 3 +20ii )in =. +.6*ă 9&u0ă +u.u*2h*2n.+trilulilu+ro*muzica/instrumentala*raportul/comisiei/de/ancheta/cu/privire/la/ e amina/C Specialiștii din domeniul ginecologiei au remarcat că preparatul >omo ifen se olosește oarte rar.*ă )' AM 3i06'6+ 0&'0.)-ini6*&.(nali&?nd lista cu medicamente din *rupul FG prima )ntrebare care a ost pusă.-'n*u3ui +u .nții In6*i*u*u3ui On+2329i+ ..u*2h*2n ". )'și . IP2.*')&'32& )' 9in'+2329i' . 0e ce .6u0&.6*.trilulilu.*u3.&'.*.& *&'.)-ini6*&'.3'-.)4'&6' 9&.+i'nții.u 0u6 8n )i6+u ți' și 0&2.&i. nu se știe.-'n*u3 +.+ții .n Ph.*'.3i*.723 și Li*&2723..&.+'u*i+. *&.7ă An.*' +. 6un* 8n&'9i6*&.* M'*2*&'>. +u 6i*u. 3.3H.* +ă 8n 3i6*. 0&'7'n*.. ți. 0.4' 3.ui 6ă 0&'4.ță )' 5omo ifenum )in Un9.*'32& )in .723u3 și Li*&2723u3 )' i-02&* 6un* -.6*. Licitația au c?știgat/o cei care au propus un preț mai mic.&.+i'n ți32& +u +.*.&' 6' .)nsă și )n aceste ca&uri se utili&ea&ă >omo ifenum produs )n :ngaria.de către cei pre&enți 'um se produc în .u . 5omo imed B http:**.J Bot repre&entanții +nstitutului <ncologic.ni In6*i*u*u3 On+2329i+ i 6' 3i4&'.+'6*'.6*. C2-0.. Ș'1ii +.&' 6' 12326'6+ 8n RM.& 1i An. +')'.)nsă acest preparat nu are niciun e ect )n tratament.4u* 32+ &'.u +2n6*.p&'0.ne/au comunicat că )n secția hematologie pentru copii .723u3 .&' 0. !n u3*i-ii .&-.epublica Moldova atâția hormoni și mai ales.u*2h*2n.&'.&. 0&'0.& '6*' 42&.+ a prezentat o listă incompletă. http:**. ' -. ). 0&2)u6 . +ă&2&. 0&2)u6 )' 0&2)u+ă*2&u3 .7ă 3. 3i 6' 0&'6+&i' 0'n*&u *&.*i4 1.3'7' . Repre&entantul +nstitutului <ncologic ne/a in ormat.723 și Li*&2723. )' *&. )in 60u6'3' 32&.6*.*' An.roPmu&ica/instrumentalaPraportul/comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/ e=amina/11 58 .3i*ății..7ă +.&' 6%.&.

1ă&ă &'. produs )*edeon -ichter” pentru utilizare în activitatea clinică cotidiană.nii 0u.roPmu&ica/instrumentalaPraportul/comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/ e=amina/12 L.* 1. îndeosebi în cazurile de hemoragie uterină. 4i7.+ii.n'6*'7i2329i' și &'.3' '6*' nu-.+'6* 9&u0 6ă 1i' .*' 6*&i+* 8n +2n)iții 60i*. 8n6ă . 9&u0u3 D )in 3i6*ă $ 6u.&' &26* )' +h'3*ui* . 32& 0&in &'ț'3'3' )' 1.*')&'i )' .*' 0&'0.u )i60ă&u* 0&2)u+ă*2&ii 'u&20'ni.3i+i. Boți au remarcat că antibioticele care se li#rea&ă acum )n spitale )n urma a șa &iselor licitații sunt de o calitate oarte și oarte )ndoielnică. 9&u0u3 = )in 3i6*. ceea ce ulterior creează situații de pro imitate de deces matern.3*' 12&-' 6un* )' 2 +.&'.)nsă tot au primit re u& din moti#ul prețului.* +ă *2.*')&'32& . L. produs de firma FSishuiG din "hina. insistăm să utilizăm în anul &6!E.&.nț' .*'3' 68n* n'+'6. din farmaciile comerciale.&'.u 623i+i*. colaboratorii instituțiilor obstetricale sînt nevoiți să procure neoficial. &'0&'7'n*.0*u3 +ă 8n u3*i-u3 *i-0 F'n*.i C3.trilulilu.*' C2.” Și repre&entanții +nstitutului <ncologic susțin că s/au adresat la (* re eritor la >omo imed și au solicitat să li se li#re&e >omo ifen. Au -'nți2n. 'ituația creată provoacă dificultăți ma(ore în acordarea asistenței obstetrical2 ginecologice urgente.* +ă 0&'0.6*.in. 5! .*' +'3'3. medicamentul 3 itocină.)-ini6*&. ceea ce este inadmisibil și contravine principiilor de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurărilor medicale obligatorii.'9U*.*2329i' n'%.ni-.3i*. http@PPIII.&'+' *2. &'-.)%e parcursul anului &6!& mai multe centre perinatale din țară au constatat și au informat 4omisia de obstetrică și ginecologie a +' despre ineficacitatea medicamentului 3 itocină. și .roPmu&ica/instrumentalaPraportul/comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/ e=amina/13 < altă problemă discutată a ost )n pri#ința medicamentelor din grupul contracepti#elor.* 8n 60i*.n ții +. precum și în continuare în asistența obstetrical ginecologică din țară.6*i.* nu-.6ă și nu .&.trilulilu. http@PPIII. 0rept urmare.*ă $ 6*i-u3'n*'3' n2n 60'+i1i+' și 60'+i1i+'.&+.&-.*'3' )in .3i7..n*i'6*&29'ni+' *2 ți ș'1ii +. )'2.u in12&-.ni3u3 3i4&. -eieșind din cele e puse.3i+'ș*i.i )' un 6i-03u 0&2)u+ă*2& )in U+&. preparatul 3 itocină produs de compania ungară )*edeon -ichter” –unicul preparat efectiv la moment în situații clinice de hemoragie și distocii uterine.

& ' și .3i*.n cadrul audierilor toți agenții economici s/au re#oltat de aptul că după deschiderea plicurilor și după ce se cunoșteau toate o ertele.3i*. )i-inu. 62+i'*ăți32& 0&21'6i2n. (nali&?nd și e=amin?nd toate licitațiile posibile.* +ă 0' 0i.ții 0&'0.23n.+i'nți32&.ții. (u e=istat și situații c?nd licitațiile se des ășurau )n a '$ . 0&'7'n*.u . ACHI#IȚII PU"LICE La solicitarea "omisiei.*' și ni+i)'+u.*' 0&2. &i6+u3.n realitate lucrurile sunt alt el. .6ă nu 6' 0'&-i*ă 0&2)u+'&'.+ă.6.4ă și +An) 6' *&.pe suport electronic. T2*2).02i 6ă 1i' i-02&*.o licitație anunțată și publicată )n .+'u*i+ă )in RM 6ă 1i' 03.(* a pre&entat documentele licitațiilor e ectuate )n perioada anilor 2$$0 2 2$11.*' +u 2 .u 623i+i*.ună .*ă 3.+'6*' 0&'0. +A* și 8n 1.<&.i .*' +ă*&' MS și nu-.+ ții .ți.*' .3i*.nu este clar din ce moti# se anula licita țiaaceasta e#ident iind o )ncălcare a legislației.&.uletinul (chi&ițiilor Publice6 putea să dure&e și p?nă la ' luni. +n ormația primită a ost pre&entată neordonat. h**05<<SSS. 623i+i*.6*ă )'4in' și -.ile/uri incorect arhi#ate care nu puteau i deschise. ).* +ă și )2+*2&ii 6un* 0uși 8n*&%2 6i*u.u -'nți2n. Ni-'ni )in +'i +' 0&2+u&ă 3.n+h'*.i3i*. 8n 021i).&2<-u7i+. *2ți . 3'9ii și ni+i nu i%. .3.ț.=.3' )' 60'+i.4ă și -.0*u3ui +ă ' 6ă&.%in6*&u-'n*. 1.*A* 8n 1.in ormații dublate. !n +2n+3u7i'.n așa mod.&'.&' .)4'&6'.*ă +u = 9&u0u&i. . Boți agenții economici depuneau actele cu 1$ / 15 minute )nainte de deschiderea licitației din moti#e de securitate.-in. 2.u +2-03i+.)n număr de 2!8 de licitații.*' 0&2.presupunem că maEoritatea dintre ele au ost e ectuate cu scopul de a bi a că au ost des ășurate. 3'9ii.*&i3u3i3u.i 6ă&. 6ă 1i' i-02&*.%+u%0&i4i&'%3.)n po ida aptului că se solicitau produse armaceutice și para armaceutice #itale pentru pacienți.ți' nu 0&'.&. 32& 3.*' .7ă +u -')i+.23n.&-. 6. +ă 020u3. 1. 126* +ă *2.% '>.%1: O .aceste preparate produc complicații și reacții oarte rar.n ca&ul c?nd sunt olosite la indicația medicului.-'n*' )' +.*'.ț.&. 0'n*&u . n2i 8n RM.*' )in 3i6*.ț.actele sistemati&ate haotic.*ă.+ă. .(P 4.i2)i602ni. .)n scopul mimării e=ecutării legislației. .02&*u3%+2-i6i'i%)'%.S/a solicitat ca aceste preparate să ie eliberate numai la prescripția medicilor și nu cui dorește. 3i+i*. ți )'60&' &'.*i*u)in' +2&'+*ă +An) 6un* 6'6i7.6*ă nu &ă60un) 8n 1.ună.ț.i .*' )' +. 0.practic ca orișice preparat medicamentos.*' 0&'0.3*ă 623i+i*.

-')i+. &'1u7ă 6ă 3i4&'7' 0&'0. *oti#ul este că mănușilor chirurgicale. 11D1 )in 2D.2$1$. )n solicitările (*.1$ se solicită 2 "mănuși chirurgicale nesterile din late fără pudră. Pe acest moti# au ost sesi&ate organele competente pentru a in#estiga aceste apte.ci sunt destinate in#estigațiilor și unor proceduri e ectuate at?t de medici.n. 426 lit.&66I. (ceeași situație iind stabilită și )n ca&ul calculării ta=ei #amale unde la codul tari ar 3!2' este '-5S din #aloarea măr urilor importate)nsă angaEații Ser#iciului %amal aplică același cod tari ar 4$15 unde ta=a #amală constituie 5Sast el preEudiciind bugetul statului cu sume enorme de bani.pe aptul )ndeplinirii necorespun&ătoare a obligațiunilor de ser#iciu de către angaEații Ser#iciului %amal ca re&ultat al unei atitudini negliEente și neconștiincioase ată de ele. CAș*i9An) 3i+i*.)n care agentul economic in ormea&ă că are posibilitatea de a/și onora obligațiile contractuale.&' +ă*&' AM 0' .#ă pre&entăm c?te#a@ /icitația nr.ecorG SRL a c?știgat la po&iția nr. . )n #olum total de 321!88$ de mănuși.organul de stat care trebuie să cunoască clasi icarea mănușilor.$ ml.2010 0&in +. 126* 6u0u6 0&2+')u&ii )' 4ă-ui&' 8n '1 .7ă 2 6+&i62.*u3 0' -2*i4u3 26+i3ă&ii n'1. .li se aplică eronat codul tari ar 4$15 cu cota de B%( 8S cu toate că urmau a aplica codul tari ar 3!2' unde cota B%( constituie 2$ S diminu?nd )n așa mod B%( la 12S.care )n perioada anilor 2$$0/2$12 incorect au calculat B%( la importul de mănuși pentru e=aminare nesterile. !"&H86I din 6I.3*ă 6+&i62.3i+i*.. )' 0=.(genția *edicamentului.&. 32! alin..care uncționea&ă de ani de &ile.&' )in 4ii*2&.&' )in 4ii*2& ).*ă +u 7iu.nu e=istă nici )ntr/un stat european.*. 9in cele 2!8 de licitații pre&entate de (* comisiei și anali&ate de noi.c?t și de asistenți medicali.3i7'.)n &iua licitației 2 1E -. Lincomicină 3$S / 1. prin care in ormea&ă că preparatul .&' +2-uni+ă +..&*i' 2010.din 24.doua Eumătate a lunii decembrie anul curent sau chiar la )nceputul anului curent pentru necesitățile spitalicești pe anul trecut.ți' n&. 3ste straniu că solicitarea #ine de la (*.200.n re&ultat Procuratura (nticorupție a dispus pornirea urmăririi penale )n temeiul art.7ă 2 6+&i62.peste 4 luni con orm dării de seamă. . 0'6*' 3 3uni.n loc să ie sancționat agentul economic. *ănușile chirurgicale pot i doar sterile și destinația lor directă este pentru inter#ențiile chirurgicale.i3ă .la introducerea )n țară.la punctele 8. Bot )n această dare de seamă e stipulat că a par#enit 2 . "ele nesterile nu sunt chirurgicale.$3. *ănuși chirurgicale nesterile. '>0')i. 3i4&.-'n*u3.3u*.42&.6J. +u&6u3ui 4.03. (gentul economic F. 2010.ți. / < altă.!.&. 1ă&ă .0:. 33 ce se re eră la medicamentul sol.11.. b6 "od penal.9'n*u3 '+2n2-i+..

.iar moti#ul in#ocat cu pri#ire la oscilația cursului #alutar a ost unul absurd.* 1.&. )' 0=.&'+' In6*i*u*u3 On+2329i+. 126* . M')i+. 2D.&*i+i0.ți.&'.*u3 )' *'6*. +A* și .*'32&.&' . 1151P$! )in 2D. . 12&-ă )' 623u ți' inC'+*.*'6*..'&.2$11 și.2012 0'6*' 2 3uni. 0&i-ă +'&*i1i+. N'.*.0D.*'&i'i 0&i-'.-'n*u3ui '&.-'n*u3ui 0u*'. An. Bot la această licitație la care c?știgător la 1' po&iții din 34 a ost desemnat distribuitorul F9istrimedG SRL.ți.&4'ni*' )' 3.*'.* -.constatăm că irma F9istrimedG SRL a participat la licitația nr.3i7'32& )' 3.&. +Aș*i9ă*2&i32& )' 3.u .02.i3i*.+'. )' 2D.*A* .4An) .2011 0&in 6+&i62.9n27.i 0' 21.+''. 022.0E. +u *2.6*ă 1i&-ă.$8.* 027iții3' 2E.și 7i. ' 6*&. 1310P11 din 2'.*. 3.*. n&.n. 3i+i*.0 3.niu +ă 8n . )in . LuAn) 8n +2n6i)'&.*' +ă 8n +'&inț'3' A9'nți'i M')i+. 3i+i*.-'n*u3ui 0'&-i*' 0.*2&u3 A9'nți'i M')i+.+'6*' . )' 3'u+'-i'..*ă . 21'&*'32& .chiar și materia primă. 126* 0&'3un9i* 0Ană 3. 126* '3i.ți.912n 2*2 Ch'-i+.0:.* 1ă&ă . 126* 4ă-ui*.&'.n conclu&ie.&+u&6u3 . 126* '3i.*ă.alHan PharmaceuticalsG. .*. 0. 2=.2&. Si*u.-' +u +20ii in*'&n.i.6*i3'32& . Reiese că la momentul c?știgării licitației nr.* *2+-.6*ă 3i6*ă . +A* și 0.3i7. M')i+. 12&-ă )' +2-0&i-.*u3 6u. In6*i*u*u3 On+2329i+ +u )i.2011.200. M'*2*&'>. susținerea celor in#ocate. i-')i. -. 131=<11 . )'țin' +'&*i1i+.aducem următoarele argumente@ .).*'.*'.+*i4i*ății C2-i6i'i 6%.7ă )&'0* +A ș*i9ă*2& *2+-.+2n6*.*ă 3.*'&i'i 0&i-' @11.*'&i'i 0&i-' @3D01D și 3D01:/.+'6* 0&'0.*. T2*2). 2.2012 0'6*' : 3uni.0B. -. A9'nți.* )' +.0D.*'32&.n. 0' 0=..u 0. D'+i 3. -.n '2 .i . -.care )n realitate erau ine=istente.2012 0'6*' B 3uni.2011. !n6ă &'7u3*. pentru că . )'2. n&.i -u3*' -. A9'nți.ți'.&.0:.9'n*u3 '+2n2-i+ I"'+2&J SRL nu )i60un'. )' 0&'0.4ă 0&i4in) M'*2*&'>.ți' și )'6'-n'.11.)&'6.2&. +2-0&i-.*' .2010 .11. 3. 3i+i*.*'&i.3 C2.*A* +. D -3 % D0 -9 și D -3 $ D00 -9.& 0'n*&u 0&'0.3i7An) ).+*' 8n ).u in42+.3i*.*'.3.'&.*A* . 8n6ă *'&-'nu3 )' 4..0B. 2E. .*u3 .ți' .D.&' nu . .*.&' 1. 2E.=D +u 6'&i. 0&2)u+ă*2& Xi. +Aș*i9.a ost admisă de către (genția *edicamentului cu preparate de la producătorul F. 2B.* +'&*i1i+.*' . )' 1D. 01%02<3==D )in 2D.3i*.+'.*.*'&i'i 0&i-'.2010 și pe data de 0B. +A* și .2010 #a i depus la Laboratorul pentru "ontrolul "alității *edicamentului.&..*u3 M'*2*&'>. +2-0&i-.3i*.2011.12.'&. i.*.*2&u3 A9'nți'i M')i+.i 9&.*u3 0&20&iu%7i6 )' 10 -9 $ 1.-'n*u3ui )' *'6*. 8n 03An9'&i3' 32& .0*u3 +ă 0&2+u&ă 0&'0. +ă*&' 3.2012 și '3i. 0' +An) 0'n*&u -. 126* )'0u6ă 0' ). Li+i*. .&*i+i0.11.0:. .*.. ' și -.* 0' 12. 3i+i*.-'n*u3ui )'60&' +.i3ă $ 1 -3 $ 10 -9.4u* 32+ 3.0B.* 6u. L*)/ .0*u3 +ă 0' 0. nu )i60un' )' . +ă +'&'&'.*'3' 0.ți 3...u 623i+i*.

02.. 02. )in 3i+i*. A+'6*' +'&*i1i+. A9'n ți. 21.*'&i'i 0&i-' .0D. 120<10 )in 23. A+u. 8n.2012. % C'&*i1i+.&' +Aș*i9ă*2&u3 6' +un2ș*'.-'n*u3ui 0'n*&u 0&2)u6u3 1ini* .-'n*u3ui . 0' 0.'&. 126* 8n. -.)-i6 .. ".*.u 126* )'0u6' 3. 3i+i*.t de a accepta oferta operatorilor economici )0ita . -2).&' 3.36J SRL +. 30.*u3 1ini* .ș. 0&2)u+ă*2&u3 I11'+* Ch'-0h.ș.6E. (șadar )n temeiul celor e=puse mai sus. 6!2H8!KK din 6&. % R'i'6' +ă +'&'&'. 623i+i*.+''.* +ă*&' In6*i*u*u3 On+2329i+ și 0ă&in ții .0E 2012 și 8n .ți. 602&i*ă .u .2012. ni+i )' -.ță )' +'*ăț'nii .&'nț'i 3.* 3.ți'i. 20.cite&@ )la pozițiile !.*'.+'.912n 2*2 Ch'-i+. 2 6'&i' 022E0. 6' *&.nunț. -.-'n*' 0' .*u3 )' *'6*.un. 126* '3i.11.*'&i' 0&i-ă.st 1arm” '-/ și )/ismedfarm”'-/ av.nd în considerare faptul că a fost singura ofertă.+*' )' +2&u0ți' 0&in -i-.2&. 6ă 1i' 1ă+u* )' +ă*&' +'i )' 3. H. L*) .reiese că PDi6*&i-')J SRL .i 6i-03ă )' '>0u6..02.&' .&6!6$ și unde ma(oritatea produselor sunt înregistrate de 2*2 Ch'-i+. n&. Li+i*.912n -.2&.i26.*'&i'i 0&i-' )' +ă*&' 3.3 C2. M')i+. ții3' +.2012. 8n6ă 6ă 0&'6u0un'.u 0&2+u&.* -')i+.in*. ni+i )' 0&'0.in*' )' . 1D.ți.*'&i'i 0&i-'.02. s2a hotăr.*' și . &.ui.3' '3 . -.in*'. 12. 126* )'0u6ă *2+-.01. unde lipsesc stocuri la ma(oritatea medicamentelor #scrisoarea nr. 6u.* *2* 3. +. L*) și &'7u3*.02.3i+.*' .&' +ă*&' 3.&' . și +'. 0&2)u+ă*2& Xi.” (rgumentarea desemnării c?știgătorului@ Lipsa de medicamente la +nstitutul <ncologic o con irmă și (genția *edicamentelor )n darea de seamă a grupului de lucru.&i' 2011 0Ană 8n iuni' 2012% 0&'0.'&. 126* '3i.nii 0&20&ii 0'n*&u .'&.* 3.&'. J.0B. -.* 3i+i*. 3.3*ă +'&'&' 0'n*&u *'6*.6*ă 3i+i*. n&..10 $ )privind achiziționarea medicamentelor specifice conform necesităților F+'% Fnstitutul 3ncologic pentru anul &6!6. 6%. *&'. 3i+i*. 0&2)u+ă*2& Xi.02. C'4. !7 și !H. !!.3H. !n .&+u&6u3 3uni32& 6'0*'-.u 126* '3i.% P&i-.&' +2n1i&-ă I9&iC.+'6* -2*i4. !K.*' 0'n*&u 12&-.2010. )u.D. % O .* nu . L*) și +'&*i1i+. )' *'6*.+'u*i+.&-.n Ph.+'6*2& +20ii .*u3 M'*2*&'>. -.n60. lu. !6.*2&u3 A9'nți'i M')i+. 0u. 131=<11 )in 2E. 126* )'0u6ă 8n.&' nu )i60un'.nd în vedere situa ția critică de la F+'% Fnstitutul 3ncologic. 8n6ă.&'.*'&i'i 0&i-' și 0&2)u6u3ui 1ini* . Din . 0'n*&u 0&'0.2012.&'. 022. AM și MSJ 1. *&.și 7i și .01.*2&u3 AM )' *'6*.* 0' 21. 0&2)u6u3ui 1ini*.4ă 0&'7'n*ă.*u3 .2&.-'n*u3ui.3ini'7. $ 2D )' 3.ți.&*i+i0. n&.23n.*'&i'i 0&i-' +u 6'&i..*2&u3 A9'n ți'i M')i+.*u3 . 126* 3i4&..'&.+ă .&.2012 +u 0&2)u6'3' P".2011 +u 2 6'&ii XCS ED2B.&.*ă 8n "AP n&. +Aș*i9.3 C2.& C2. 0.i 3. 126* '3i.ți' 3. :%10 )in 22.*ă 0' 1=.&' .&.2012 și .4i..2012. 7. . 8n +2-0&i-. +'&'&ii )' *'6*.

&'.. Fsuntem )n data de 24 decembrie și pentru )nceput de an 2$1$ +*SP necesită a i asigurate cu medicamente.ții32&. "on orm dării de seamă.0..principalul e să a#em.12.u 0&'7'n*.4'.6*ă. i.0* +.0.8n 021i).&'.. un 0&'ț &'72n. "on#ingător a ost moti#ată și procurarea medicamentelor la un preț maEorat prin@ 1.ți.deci. +'3 -. 1E.*' )' 2 1i&-' 49ac Spectro *ed SRL și . 'n)20&2*'7'32&.200. Li+i*.+hi7iți2n. 1.*.11. La alineatul modalitatea e#aluării o ertelor e stipulat@ Fla medicamentele la care nu au par#enit nici o o ertă ce asigură cerințele A*P. un'3' +u )'+'6u3 .10.atunci &'i'6' +ă ).3i*.elius SRL6 și ambele cu garanția bancară nu )n regulă.e#aluarea #a i acceptată la o ertele cu cel mai mic preț ără B%(. 12=1<0.&ă.* ni+i +'&*i1i+.sănătatea cui#a nu ne interesea&ă. .ni+i2 21'&*ă )' +. 1. Studiind tabelul documentelor obligatorii pre&entate de operatorii economici pentru licitație obser#ăm că aceste 2 1i&-' nu .6*ă +.*' 6u0'&i2.+ă nu . 1BDE )in 0=.& 1i&-. 9rept moti# (genția *edicamentului aduce scrisori din 22. $ 2D.4ă.ți.se impune )ntrebarea care a ost moti#ul să modi ici at?t de des actele solicitate la licitație. )in 1.0.0&2+u&.4'-R .10..0.c?nd era ne#oie să c?știge un agent economic sau altul. 9acă anali&ăm datele..$!. 1.0.*ă )' .i+i . n&. -.n po ida aptului că .anii publici nu sunt ai noștri. 0&2)u6u3ui )' 3.E 027iții )' 4. (nali&?nd data e=pedierii scrisorilor.*ă )' +'. )' 3.++in.&' 9&.4'.2$$!. !n &'7u3*. I.0. (u ost deschise plicurile a 0 agenți economici.0.licitația a ost anulată )ncă din 22.*u3 )' 2&i9in' .pentru o perioadă de 3 luni.la iecare săptăm?nă. 1i&-' +u &'nu-' -2n)i.200E 0&i4in) .*' 0&2.&' și 1&i+.u 126* 0&'7'n*.i -i+ 0&'ț și *2*2). Li+i*..3u3 ' 6ă 0&2+u&ă-. 4. ...” (st el de moti#ații au ost )nt?lnite.3 și 3.i+i și -2*i4'3' *u*u&2& +2-03i+.G Li+i*. n&.. 2B. 20. D' .0. 11D1<0.++in.3i*. 6ă . +20iii. precum că au ost aduse modi icări )n documentele de la licitație. .i 0&2.&' ' 2 8n+ă3+.3i*.*'.i3.3i*.12.ți.* 0&2)u+ă*2&.0*u3ui +ă -26*&'3' . +20ii32& )u0ă 4.++in' 0'n*&u +20ii )' 2 +.++inu&i )' +. oscilarea cursului #alutarN 2.++in' 3. '4 . MP. 0&2+u&ă+' '6*'..*'.11..un singur producător.200.* 4. 0ă&inți32& )' .u 126* 0&20u6' 4. "'3iu6 SRL ni+i +'&*i1i+. 0&in+i0.

u-.u in12&-.ălți S. E6*' )' -'nți2n.". 3 3.artroplastii de șold.3u3 C3ini+ R'0u.'3u3 n&.)ă )' 3. )' . 0'n*&u 2 0'&i2."omisia a luat deci&ia de a solicita de la *inisterul Sănătății și totodată de la +*SP de pro il numărul de inter#en ții chirurgicale. Țin?nd cont și de aptul că deputații.3i+.dar și licitațiile de p?nă )n 2$11. 1 D'nu-i&'.)n special medicii.. 2 $ S0i*.e ectuate )n anii 2$$0 2 2$11.&'. 2010 2011 (rtroplastii de șold achitate din bugetul centrali&at a *S 3B 2: 1 31: 3D: '5 . T.'3u3 n&. in6*i*uți'i Spitalul "linic de Braumatologie și 143 143 233 222 2'1 313 314 314 35' 3'0 <rtopedie "entrul 1ațional Științi ico/practic de *edicină de :rgență Spitalul / / 2'$ !8 2'$ 25' 223 25' 223 25' 200= contractat reali&at 200B contractat reali&at 200.+i'nții n'%. D .pe parcursul acestor 5 ani s/au e ectuat 2302 de artroplastii de șold achitate din bugetul "1(*. Boate )ntrebările au apărut la momentul c?nd am primit răspunsurile la demersurile "omisiei de la *S și de la +*SP unde au ost e ectuate ast el de operații.ni.(nali&?nd această licitație.* +ă -.deseori s)nt rugați să inter#ină pentru urgentarea inter#enției chirurgicale de genul artroplastiei. "on orm datelor *S@ T.* +ă 0.n )' T&.la )nt?lnirile cu cetățenii. 68n* in+3uși 8n 3i6*.achitate din bugetul de stat.*2329i' și O&*20')i' (nul 200= 200B 200.ș*'0*.."omisia a constatat aptul că din ondurile "1(* se alocă sume mari de bani pentru procurarea prote&elor de șold. contractat reali&at 2010 contractat reali&at 2011 contractat reali&at "linic / / 3$ / 3 / 2$ 3$ / ' 2! / 5$ 3$ / 11 3$ / / 3$ '5 / 1:3 / 1:3 / D23 / 323 / D=1 / DDD / ED0 / D=B 3$ =3= / 3$ '5 3$ ==3 *unicipal .C2&i*.*'. F.alcombe SRL Aala=iaG Spitalul +nternațional *edparH SRL FAhi elmi=G A5nesourse TOTAL / / (șadar.

să#?rșită cu olosirea de ser#iciu.pe parcursul anilor 2$$0/2$11.12.*'. Li+i*. La aceeași licitație apar preparatele 44$ la număr6 ne)nregistrate )n Republica *oldo#a și se desemnea&ă c?știgătorii. Licitația la care (* admite preparatul generic "iproteron la un 0&'ț )' 3 2&i -. (celași principiu.6i9u&ă +'&inț'3' trebuie.200B. La această licitație aceleași probleme cu nerespectarea legislației. 103.*ă )in 21'&*'3' 0&20u6' $ 3. '4.&.ți.*u3 2&i9in.0* +' +2n*&. 13$ 48 44 222 2010 8! 3$ '0 1BE 2011 13$ 84 52 2EE bipolară de șold 3ndoprote&ă monopolară de șold T2*.* )' 8n&'9i6*&.3i*.care a dispus pornirea urmăririi penale )n pri#ința actorilor de deci&ie ai Spitalului "linic de Braumatologie și <rtopedie din mun.:0<0B )in 02. 4. 3i+i*. +'3 -. " $ 0'n*&u -')i+.2010. n&.&' )'+A* 0&'0. 26 L. 'n)20&2*'7'32& 3ndoprote&ă necimentată de șold 3ndoprote&ă necimentată 200= 200B '$ 12 2 =: 200.*'.ți.constatăm următoarele@ T.&'..ți' B .&4'ni* ni+i2 21'&*ă +' .10.banii au ost trans erați și pentru aceste '50 de endoprote&e. )' 2&i9in' 0'n*&u -')i+. 0&2)u+ă*2& și 1ă&ă +'&*i1i+.i -i+ 0&'ț 1ă&ă TVA.<1.-'n*' n'2-2329.= 6i MP.3 An)&2+u&. 1i . 1!1 alin. 0.(nali&?nd și datele par#enite de la "entrul 1ațional Științi ico/Practic de *edicină de :rgență. (șadar.. n&.dacă nu a#em ce '' . +.procurăm ce este.3 Putem constata că sumar.3i*. Pe acest moti# am decis să ne adresăm cu un demers către Procuratura (nticorupție.++'0*. '4.*' )' 3.<10 )in 12.4in' 0&'4')'&i32& L'9ii n&.i -.-'n*'3' 3.dar pur și simplu au dispărut. 1 2 3 5 D'nu-i&'.3u. 3 1r. 456 "od penal 2 delapidarea a#erii străinecaracteri&ată prin )nsușirea ilegală a bunurilor altei persoane.&. "hișinău )n temeiul art.&' nu .din articulațiile de șold achi&iționate de stat '50 de articulații nu au ost distribuite con orm destinației pentru tratamentul pacienților.)ncredințate )n administrarea #ino#atului. -2). 1.)n proporții deosebit de mari.con orm dării de seamă@ 1/ A)-iși 3. Li+i*.'3u3 n&.&' 8n ț. 1:0. 1.3uă&ii 21'&*'32& 3.9'nți '+2n2-i+i 1ă&ă +'&*i1i+.* )' +. 0+*.

-'n*u3ui 2&i9in. 9e c?te#a ori dl ministru ne/a promis că #a i pre&entată.s/a do#edit a i e icient și poate și olosit )n di erite stadii ale unei și aceleiași maladii. *edicamentul esențial este un medicament de ba&ă )n tratamentul unei maladii.$4.-'n*' .)n orma )n care au ost pre&entate de către *S.)nsă la ultima )nt?lnire ne/a in ormat că nu au reușit să o actuali&e&e și răm?ne cea de anul trecut. 330P54/(… (u e=istat toate posibilitățile de a armoni&a această listă cu recomandările <*S. < altă problemă este și ordinea clasi icării acestor medicamente@ dacă <*S le clasi ică ca medicamente esențiale. ie ormată con orm necesităților programului național.nu-' .repetat așa@ și nu am mai primit această in ormație.ți'.3in. 2. @:/.atunci )n lista *S sunt medicamente compensateN deci. 6ă 3uă. 9e 3 ori "omisia a solicitat lista medicamentelor compensate de la *S.n martie 2$11. .3.9&u0u3 )' -')i+.cu R2 luni )nainte de a publica lista medicamentelor compensate.n*ihi0'&*'n6i4'. (șadar.. P'n*&u +2-0.nici pe departe nu s/a respectat.-'n*u3ui 9'n'&i+ nu 02. P?nă la urmă au ost trimise niște liste neli&ibile .iind solicitate.*S.c?t și pentru copii 4ediția 106. 0&'țu3 -')i+. (m anali&at numai actele care au ost pre&entate.&*.care. Eˡ .<*S a publicat lista medicamentelor esențiale recomandate at?t pentru maturi.se lasă loc pentru a include orișice medicament după dorință.)n con ormitate cu ordinul *S din 2'.procesele/ #erbale.* +.care p?nă )n 2$12 era ormată de '0 .pentru iecare maladie )n parte.emulsii și di erite alte orme.pe parcursul anilor. Listele <*S s)nt di erențiate.medicamente pentru maturi și medicamente pentru copii ce nu e=istă )n lista *S.B.pe care le acceptă copiii. (m solicitat și lista de medicamente compensate pentru anul 2$13. un)' '6*' 6*i0u3.*' )'0ăși =DF )in 0&'țu3 -')i+.moti#?nd că )ncă se actuali&ea&ă cu recomandările <*S. COMPENSAREA MEDICAMENTELOR Lista medicamentelor compensate trebuie să specialiștii principali de specialitate a *S.dările de seamă. <*S ace această di erențiere pentru că )n ultimii ani se obser#ă tendința de a produce medicamentele pentru copii sub ormă de bomboane.2$11 nr.&. "?nd am comparat aceste liste cu lista recomandată de <*S.

-'n*' 68n* 8n6+&i6' )u0ă DCI..n).* n. A+'.*' 1ă&ă 6*u)iu )' .-'n*2.&.*' )'nu-i&i3' )' -')i+.*ă. Prețurile medicamentelor )n R* sunt de c?te#a ori mai mari dec?t prețurile/etalon internaționale.&'.*'..+20'&i&'.*' și '1i+i'n*'.&. 4')'&' 2 6ă )u+ă 8n 1in.i2)i602ni.+i'n ții 02* 6ă 3' 0&2+u&' și in)'0'n)'n*.i un +'&*i1i+. 32& .i 0&2)u6' -')i+. 0.u FDA.9.4'.-'n*u3 3.+ă 6un* in+3u6' )in ță&i3' . Și +An) . MS 68n* in+3u6' :E )' 12&-' )' -')i+. 3. 68n* &'+2-.14$!/O+++ din 10 decembrie 1!!0 cu pri#ire la medicamente 8i Legii nr. 12.3i-'n*.&*i-'n* 3.. (ctul normati# pre#ede ormarea prețului prin aplicarea unui adaos comercial de p?nă la 4$S din pre7ul de li#rare de la producătorul autohton 4p?nă la 15S pentru )ntreprinderile care importă 8iPsau distribuie cu ridicata medicamente at?t de import. *2*2). .0*u3ui +ă MP.*' +u 2 .i3i*.*' nu-.+20'&i&'. '$3 din 2 iunie 1!!0 despre aprobarea Regulamentului pri#ind ormarea pre7urilor la medicamente 8i alte produse armaceutice 8i para armaceutice.n.ți.ună și .*' +'4.&. 0' +An) 8n 3i6*. MP.n*ihi0'&*'n6i4ă.3' și )ă&i32& )' 6'.6*. )'2. ). +.&.145'/O++ din 25 mai 1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutică.*i+' 0&2)u6' )' niș*' 1i&-' +.-'n*2.6'&4ă. un +26* -u3* -. 1.&'+' 60'+i.*' nu )' 0&i-ă n'+'6i*.u 6u03i-'n*' ...i3i*.6'.& )' +.*' .& )in 9&u0u3 0&2)u6'32& -')i+. Și *2. 0&'0.&. '6*' 6i*u. +u -')i+. .3i7ă. 2.*' 3 0&2)u6' -')i+..i 6+u-0'.+'6*2& 0&2+'6'%4'&.i -.6i. *2.-'n*2.ți2n.)n #ederea e=ecutării Legii nr.6' +u 2 .*un+i 02.*' 12. MS )u0ă )'nu-i&'.&' nu )'țin +'&*i1i+. 0' +An) 8n 3i6*. +An) 0&2+u&ă 0&'0.i -.6*1'3 )' 0&'0. 0&'0.3'nță.i2)i602ni.&' 6un* )in 9&u0.*' i'1*in' 3. 0&'0.-'n*'.0i*23u3 -')i+.3 *&.6*'.+'6*' :E )' 12&-' 2.i2'+hi4.&'.-'n*' '6'nți.u 126* &')u și )' MS? nu 6' +un26+ -2*i4'3' *ăinui&ii .&. OTC 6.3' un'2&i ' și )' D0F.6ă 6. nu-.3ă.&' )'+A* )in 0&i-.-'n*'32& +2-0'n6.&ă 'u&20'. ).*' 1ă&ă MP EMA 6.&.+ă -.3 $ -')i+in. S0'+i. 8n 3i6*ă 6' in+3u) 0&'0.*' &'+2-.&.*' și.*'3' +' nu )'țin . .n). Ni+i2 ț.& 1i -u3* -. n&. 20 6u. 8n 021i).3i .nă nu%și 0'&-i*' 6ă 0&2+u&' 0&'0.&'+.* 2.*' C2.+'6* 6*u)iu.-'n*' +2-0'n6. +i 02. 6.3iș*ii 0&in+i0.6' 0' +.c?t 8i autohtone și p?nă la 25S pentru armacii 8i pentru ilialele acestora6. -')i+.*' .+'6* +2-0.&' 0.&' '8 . S' 8n*2+-' ș*' 3i6*.. ). +2-'&+i.u 1ă&ă .u un'3' +hi.!n &'+2-.n)ă&i3' OMS 3.*. !n 3i6*.&*' . 0&i-.*ă )' OMS.3i*.3iș*ii 32& ș*iu +ă .3. PREȚUL Prețurile la medicamente )n Republica *oldo#a se stabilesc )n con ormitate cu >otăr?rea Au#ernului nr.și 0&'0.*'3' +.i '>+3u)'.-ă.& nu 6' 8n*2+-'ș*' )' 2&i+in'. !n6ă. -.

)nregistrat cu $-$!4' lei cu B%(. 9eci una și aceeași persoană negocia&ă prețul de import.)n 2$$11 la 10325 lei. Botodată această persoană nu este cointeresată )n negocierea cu producătorul a unui preț mai redus.n ast el de ca&uri discount/ul este egal cu &ero. . '! .armacia . / / / / / (cet5l cistenum 2 )n "atalogul de prețuri )nregistrat cu 2-3'!8 lei cu B%( la licita ție admis cu '-15 lei. .n iulie 2$12 a ost publicat un raport M(ccesibilitatea medicamentelor și e#aluarea sistemelor de calitate pentru prescrierea medicamentelor )n R*G.n "atalogul de prețuri acest preparat )n 2$1$ a ost )nregistrat la suma de 1832$ lei per unitate. 9eseori )nsă la licitații se admit prețuri de c?te#a ori mai mari dec?t prețul )nregistrat )n "atalogul de prețuri și acest lucru se ace cu acordul (*.distribuie )n rețeaua proprie de armacii. (tor#astinum 2 2$ mg )nregistrat 1-48 lei per pastilă.con orm legii.pre&entăm c?te#a e=emple@ / La licitația nr. *oti#ul ca la #amă este interesat ca )n in#oice să ie indicat un preț mai mare ca #enitul să ie mai mare c?nd se adaugă cele 4$S.9ita 3st .Problema prețurilor ține de *S. . 9rept e=emplu ser#ește "iproteronul. (tor#astinum 2 1$ mg )nregistrat cu 1-$5 le per pastilă la licitație 2 cu 2-3!0'0 lei.con orm ane=e.acest studiul a ost reali&at sub patronatul <*S. :na din problemele prețurilor mari este că importatorul este și distribuitor și totodată deține rețele de armacii 4%iname= 2 Rețeua <rient.la licitație 2 cu 4-!0!533 lei. . (&ithromuc5num 2 25$ mg.arm 2 rețelele .ecor/ rețeaua 3lodia și alții6. (cidum olicum.n această ordine de idei.putem conclu&iona că apro=imati# 3$S din medicamente participă și c?știgă licitațiile cu un preț de c?te#a ori mai mare dec?t e prețul )nregistrat )n "atalogul național de prețuri.la licitație / cu $-2'0' lei.)nsă la licitație a c?știgat acest preparat la prețul de 2353$ leideci cu R'$$$ lei mai mult dec?t )n "atalog. *S )nregistrea&ă deseori prețuri la medicamente generice cu mult mai mari dec?t prețurile produselor originale. 1310din 2$11 se solicită '$ de lacoane de (#astin. 9upă studierea acestei ane=e.preparat generic care a ost )nregistrat la *S la un preț de R3 ori mai mare dec?t originalul.(* care și des ășoară licitațiile. :nele dintre aceste date sunt preluate din raportul respecti#.amilieiN .care este organul național ce le )nregistrea&ă )n "atalogul 1ațional de Prețuri.)nregistrat 1-!3'3 lei cu B%( la licitație 2 cu 15-2283 lei per capsulă.pentru care poartă răspundere angaEații *S.

&' "adrul legal )n domeniul armaceutic nu corespunde necesităților actuale.producătorilor. CONCLU#II ȘI RECOMANDĂRI 3.&.+'6*2& -')i+. 0&'țu&i32&.* +'3 +.3i+i 0'n*&u 0&2+u&.+'6*2& -')i+.apt ce a#ori&ea&ă imposibilitatea de implementare a legii și de respectare a pre#ederilor legale 4un e=emplu clar )n acest sens sunt Legea nr.nd K!.3' și )' +. +Aș*i9. 50P2$11.&' .toți producătorii autohtoni.n conte=tul celor e=puse și anali&ate )n cadrul audierilor repre&entanților instituțiilor medicale.&*'.modi icată prin Legea nr..i 0'n*&u . 3'9i63.” / un . 3.-'n*'3' +2-0'n6.-'n*' și 0&'țu3 &'.ții )'6'2&i +Aș*i9ă*2&u3 '6*' )'6'-n.U 0u*'&ni+ )in 0.*'."omisia a aEuns la următoarele conclu&ii@ 1. (cest lucru a ost descris și )n raportul studiului e ectuat de <*S din 2$12.3i9.. care au fost procurate în &6!! erau medicamente esențiale. :nele pre#ederi din actele normati#e nu sunt aduse )n concordanță cu pre#ederile legale. +h'3*ui .IJL din toate medicamentele în condiții de spitalizare.&'. / A*A* 3. 3i+i*.ună.importatorilor și distribuitorilorarmaceutice. +'32& +.depo&itare și control a produselor 0$ . -')i+.14$!/O+++ din 10 decembrie 1!!0. +A* și 3.& )' 3 2&i -. 3i+i*.ți. Cu 0&i4i&' 3.3 . ți2n.*' .ții3'.apt ce admite pe piața preparate de o calitate dubioasăN )n urma #i&itelor e ectuate la instituțiile și companiile implicate )n procesul de abricare. )' .3 )' 0&' țu&i.e=ecutarea legislației se ace cu mare )nt?r&iere.1.i3i*.*' +u 2 . '$P2$11 la capitolul bioechi#alența medicamentelor genericeN Legea nr.4'9h'. 8n 4i92.ți. P&2)u+'&'.modi icată prin Legea nr.ții.329u3 n. Di6*&i.&'.&' .3i*. Pă6*&. -')i+.cite&@ )0eci "6.9in acest moti#. și *2*2). pe c.i -i+i )'+A* 8n C. 6'-nu3 8n*&'.nii 0u. 145'/ O++ din 25 mai 1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutică . 6u0&. 0un' 6u. A6*1'3 )' &')u+'&i .+' un 32.&' 0&'țu&i )' 2 6.cu e=cepția a două abrici. nu-.uți'. "<1"L:C++ . (ctualmente. .!L erau medicamente neesențiale.u 2.3i*. / 1u e=istă pre#ederi legale care ar stipula obligati#itatea ralierii producătorilor autohtoni la standardele A*P.*' 6' 1.-'n*'32& '6'nți. 3i+i*. .i2)i602ni.nu respectă standardele și nu dețin certi icate A*P. 3.u +hi.)2> '6*' +. 2.*.deseori la licitații se propun medicamente neesențiale.3* 0.-'n*'.ă&ii +.*ă )' .

acestea ne iind necesare )n scopuri de tratament dec?t )n unități oarte miciN / 3ste ine=plicabil aptul că #olumul de materie primă importat este mai mic dec?t #olumul preparatului init produs din această materie primăN / 1u e=istă cerință legală pentru autori&area persoanelor responsabile licențiate )n armacie la etapa de licențiere a acti#ității de producere și distribuire a preparatelor armaceutice.apt pe care realitatea )l con irmă.care compun lanțul medicamentului de la producător la consumatorul inalN / 1u e=istă pre#ederi cu pri#ire la standardele A9P care s)nt obligatorii de respectat pentru păstrarea e icienței.n conte=tul de lipsă a garantării calității la etapele descrise mai sus.stabilite prin legislație. / 1eacreditarea Laboratorului pentru controlul calității medicamentelor de către instituția națională de resort.)nsă achi&iționea&ă medicamente comerciali&ate )n Republica *oldo#aast el este creată o situație arti icială pentru (* )n ceea ce pri#ește controlul calității sau dublarea testelor pentru aceleași medicamente.celelalte pre#ederi. 3.&'.ino ensi#ității și calității medicamentelorN / / 1icio armacie e=istentă )n R* nu deține certi icat APPN . !n&'9i6*&.apt ce denotă necorespunderea sa cu cerințele esențial necesare de testare a medicamentelornemai#orbind de standardele europeneN / Resurse umane insu iciente )n cadrul (* pentru asigurarea procesului de )nregistrare a produselor armaceutice )n termenii stabiliți de legislațieN / "apacitatea tehnică actuală a Laboratorului de testare a calității produselor armaceutice nu este capabilă să demonstre&e calitatea acestoraN 01 .pe parcursul acti#ității sale 42$ de ani6. / Pe teritoriul Republicii *oldo#a se abrică un număr impunător și necontrolat de substanțe dopante cu grad mare de risc. / 3=istă un număr mare de angrosiști care nu sunt speciali&ați )ntr/un anumit domeniu terapeutic.care presupun utili&area unui medicament considerat din start e icientde#in sterile și ine iciente./ Lipsesc procesele standarde de operare.

:. / 1u e=istă inspectori su icienți pentru a e ectua controale regulate la toate etapele de #iața a preparatelor medicamentoase și inspectori instruiți periodic )n domeniile A*P.dacă acesta este mai mare dec?t prețul de )nregistrare.introduse )n circuitul terapeutic s)nt abricate )n țările asiatice preparatele nedețin?nd un certi icat de calitate atestat de un laborator credibil dintr/un stat :3N / "lasi icarea măr ii 4medicamentului6 la po&iția tari ară corectă )n procedura de #ămuire și atribuire a codului #amal se ace cu gra#e )ncălcări.are loc )n con ormitate cu regulile internaționale și )n sistemul "+P.3i*.*'.pretinde e ectuarea controlului calității printr/un număr oarte mare de teste.atunci de la producătorii ce nu dețin A*P.APPN / 1u e=istă )n legislație p?rghii de a suspenda acti#itatea abriciiP depo&ituluiP armaciei dacă la momentul inspecției sunt depistate )ncălcări gra#eN / Sistemul actual de control este nedurabil. I-02&*u3 / "ea mai mare parte din materia primă medicamentoasă și a produselor armaceutice și para armaceutice importate. D.transportarea medicamentelor la momentul importului nu este clară.apt con irmat prin a#ori&area e#identă a unor producători demonstrat prin di erența numărului de preparate )nregistrate de iecare )n parteN / Sunt )nregistrate preparate cu documentație necorespun&ătoare 4dosare netraduse )n limba de stat6. C2n*&23u3 și +.ce duce la actori de corupție.autori&ația de import nu se eliberea&ăN +mportul medicamentelor de la producătorii deținători de certi icate A*P/ 3*( și .pe care Laboratorul național.ioechi#alența medicamentelor generice nu este e#aluată și nici solicitată de la producătorii autohtoniN / 3=istă presiuni din partea agenților economici pentru )nregistrarea rapidă a produselor armaceutice.clasi icarea di erită a unuia și aceluiași tip de preparatN / / Prețul medicamentelor poate determina eliberarea autori&ației de import.din cau&a 02 .admiț?ndu/se schimbarea codul mar ar./ .9(.cu in ormație insu icientă și incompletăN / / 1u e=istă persoana responsabilă de )nregistrare )n cadrul (*N 1u este e=clus actorul contactului direct dintre agenții economici și Laboratorul (*.A9P.

capacității tehnice insu iciente- nu le poate reali&a e ectu?nd doar unele teste cu un impact dubios asupra calitățiiN / 1u se solicită de către (* termenul de #alabilitate a materiei prime importate- ce pro#oacă producerea unor medicamente cu o biodisponibilitate oarte redusăN / Produsele contestate și re u&ate de a i aplicate de către doctori )n tratament nu sunt rechemate de pe piață ca și de ectuoaseN / 3=istă multiple ca&uri cu pri#ire la contestarea calității unor medicamente- )nsă despre atitudinea (* sau *S )n ast el de ca&uri nu se cunoaște nimicN / / Lipsesc acti#itățile ce ar răspunde la problemele de armaco#igilențăN Lipsește mecanismul de conlucrare e icientă medic 2 armacist- pentru satis acerea necesitaților indi#iduale de sănătate ale pacientuluiN E. A+hi7iții3' 0u.3i+' și ,6i9u&,&', +u -')i+,-'n*' / / / "on lictele de interese )n cadrul (*- care este unicul organ responsabil pentru reglementarea și achi&iționarea medicamentelorN Licitațiile se organi&ea&ă cu mari )nt?r&ieri și deseori sunt am?nate sau chiar anulate din moti#e neobiecti#e și obscureN (genții economici care nu/și )ndeplinesc obligațiunile contractuale ca urmare a c?știgării unei licitații nu sunt penali&ați de către (* sau neadmiși la licitații pentru o anumită perioadă- din contra sunt ca&uri oarte dese c?nd sunt desemnați c?știgători pentru aceleași preparate neli#rate la timp sau delocN / / / 3ste o problemă cronică- deoarece lipsa de preparate poartă un caracter se&onier constantN ,nt?r&ieri și de iciențe )n asigurarea și apro#i&ionarea instituțiilor medicale cu produsele armaceutice și para armaceuticeN "1(* și *S nu are capacitatea de a acoperi )n totalmente cheltuieli pentru medicamentele esențiale și #itale- )nsă achi&iționea&ă medicamente neesențiale )n scop de asigurare a unor #?n&ări anumitor agenți economiciN =. M')i+,-'n*'3' +2-0'n6,*' / / Lipsa totală a prioriti&ării și a accesibilității sporite a medicamentelor esențiale și #italeN Lipsa unei inanțări su iciente și gestionarea ine icientă a resurselor inanciare e=istente pentru acoperirea necesităților cu medicamente esențialeN

03

/ /

1etransparența ormării listelor medicamentelor compensate duce la neincluderea unor preparate esențiale con orm Programului național de tratament a maladiilorN 1econcordanța includerii )n lista medicamentelor compensate )n con ormitate cu recomandările <*S- apt ce duce actul tratamentului la &ero.

B. P&'țu&i3' / / / / "atalogul național de prețuri nu este reactuali&at- adaptat schimbărilorN 1u s)nt prioriti&ate produsele esențiale și #itale de celelalte produseN 1u se stimulea&ă cele no#ati#eN Sunt stabilite prețurile și la preparatele <B" și suplimentelor alimentare- deși aceste preparate sunt impo&itate di erit și mai scump comparati# cu medicamenteleN / / Prețurile sunt arti icial stabilite mai mari dec?t )n alte state- chiar și din :3N Se admit la licitații preparate care sunt de 2 /3 ori mai mari dec?t )nregistrate )n "atalogul național de prețuriN / La licitații unele preparate se admit cu prețuri de 2/3 ori mai mic dec?t )n "atalogul 1ațional de prețuri- ce denotă calitatea acestui produsN / Prețuri mărite )n re&ultatul ca una și aceeași persoană este și importator și distribuitor și totodată reali&ea&ă mar a prin rețelele sale de armaciiN / (capararea pieții armaceutice de c?te#a rețele de armacii duce la )nțelegeri de cartel și e oarte greu de redus prețurile la ni#elul lor realN / (dmiterea )nregistrării preparatelor generice la un preț de c?te#a ori mai mare dec?t originalul.

3.2. R3"<*(19TR+ ,n acest conte=t- "omisia recomandă următoarele@ u4'&nu3ui5 / Pe termen scurt- să e ectue&e modi icarea și completarea de urgență a Legii nr. 14$!/ O+++ din 10 decembrie 1!!0 cu pri#ire la medicamente și a Legii nr. 145' / O++ din 25 mai 1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutică pentru a )nlătura lacunele ce a#ori&ea&ă ilegalitățiN

04

/

Pe termen lung- elaborarea unei legi/cadru pentru re ormarea domeniului sănătățiicare ar cuprinde toate etapele de la producere p?nă la plasarea pe piață și consumpentru armoni&area legislații la cerințele europene.

/

Legislația cu pri#ire la #igilența con ormată cu legislația :3N

armaceutică ar trebui să ie actuali&ată și

/

1ecesitatea )ntocmirii de către *inisterul Sănătății )n colaborare cu Ser#iciul %amal a unei liste care să acă di erență dintre medicamente- suplimente alimentare și preparate din grupul <B"- pentru a e#ita situațiile de ilegalitate )ntreprinse la #amă prin procedura de modi icare a codului mar arN

/

(chi&ițiile ar trebui să ie independente de (* pentru a e#ita con lictul de intereseprin crearea unei secții )n cadrul (genției (chi&iții Publice cu specialiști din domeniul pentru achi&iționarea produselor utilaEului medicalN armaceutice- para armaceutice și

/ / /

+mplicarea și consultarea specialiștilor din domeniul de pro il clinic la aprecierea produselor armaceutice- para armaceutice și utilaEului medicalN Rolul de coordonare și supra#eghere al (genției (chi&iții Publice nu trebuie să de#ină moti# de tergi#ersare a licitațiilorN Reglementarea )n legislație a plani icării licitațiilor pentru e ectuarea acestora )n anul curent pe anul #iitor- cu scopul de a e=clude e ectuarea licitațiilor la s ?rșit de an pe anul curent.

Mini6*'&u3ui Sănă*ății și A9'nți'i M')i+,-'n*u3ui5 / / +ntroducerea obligati#ității de acreditare a abricilor de producere a medicamentelor )n condiții A*PN +ntroducerea obligati#ității autori&ării acti#ității distribuitorilor de medicamente- )n con ormitate cu standardele A9P- pe o perioadă limitată- cu posibilitatea de prelungire )n urma unei noi e#aluări și #eri icări a depo&ituluiN / / / / +ntroducerea obligati#ității de acreditare a armaciilor )n condițiile standardelor APPN +ntroducerea )n legislație a obligati#ității angaEării )n iecare abrică a unei persoane cali icate responsabile de producere și de calitatea medicamentelorN +nter&icerea posibilității de abricare a medicamentelor de către persoane i&iceN +nter&icerea abricării- utili&ării- transportări- achi&iționării și #?n&ării pe teritoriul Republicii *oldo#a a substanțelor dopante cu grad mare de riscN

05

acesta iind moti#ul creării arti iciale a lipsei medicamentelor esențiale pe piațăN / *ărirea numărului de inspectori armaciști și armacologi pentru sporirea capacității de e ectuare reală a controluluiN / Posibilitate de instruire continuă a inspectorilor )ntru abilitarea acestora pe domenii )ngusteN / 9otarea cu miEloace tehnice necesare pentru asigurarea dinamicii și operati#ității inspecțiilor regulate la ni#el republicanN / 1ecesitatea creării unui sistem de rechemare a medicamentelor.certi icarea cărora să ie recunoscută )n spațiul naționalN 0' .prin lege a persoanei responsabile direct de )nregistrarecare să poarte răspundere de )ndeplinirea acestor obligațiiN / +nter&icerea importului de medicamente și materie primă medicamentoasă din irmele )nregistrate )n &onele o /shore.ără certi icate A*P eliberate de o instituție acreditată de 3*( sau de .9(N / Prețul nu trebuie să condițione&e e#aluarea cererilor de import.iar e iciențaino ensi#itatea și calitatea medicamentelor să ie menținută și e#aluată continuuN / +ntroducerea managementului calității și con ormității sistemelor A*P./ +ntroducerea posibilității de retragere a autori&ației de distribuție )n ca&ul ne)ntrunirii condițiilor necesareN / (creditarea )n regim de urgență a Laboratorului (* de către unul din laboratoarele 3*(N / 3ste de o importanță deosebită să ie implementat sistemul de control al calită ții )n con ormitate cu cerințele A*PN / / +ntroducerea obligatorie a studiilor de bioechi#alență pentru preparatele genericeN Respectarea cu strictețe a termenului pentru )nregistrarea medicamentelor )n con ormitate cu cerințelor europeneN / 9elegarea.reieșind din standardele 3*(.A9P și APPN / "rearea unei liste de laboratoare europene credibile.din cadrul (*.cu o actuali&are permanentă a acesteia.

cu scopul de a acoperi segmentele #italeN / / "rearea unui sistem de monitori&are a prețurilorN "atalogul național de prețuri trebuie să reglemente&e e=clusi# prețurile la medicamenteN / 3ste necesară e=cluderea reglementării prețurilor la preparatele <B" și la suplimentelor alimentare./ Raportarea reacțiilor ad#erse sau a complicațiilor la medicamente trebuie să ie acilitată printr/un program onlineN / 1ecesitatea creării unor programe de )ncuraEare at?t a medicilor. P&'ș')in*'3' C2-i6i'i.c?t și a pacienților cu pri#ire la raportarea reacțiilor ad#erseN / / Penali&area agenților economici care nu/și )ndeplinesc obligațiunile contractuale și includerea acestor )ntr/o listă neagră pentru o perioadă de 3/5 aniN "rearea listei medicamentelor esențiale compensate )n corespundere cu necesitățile reale. h'2&9h' "RE A 00 .