You are on page 1of 32

AYIIINDA AMATA

Haldun Taner

KLER
ANLATAN
TEKNSYEN
RECEP
ZLFKR
SAME
SUZAN
CEML
MUFAHHAM
MER
ZCAN
ZER
POP SMET
SEVM
HCABI
JALE
EPKEM
HDAYET
EROL
AYGEN
MNTEKM (Sonradan MTAK)
PAA
BEYHAN
MELAHAT
NUR
LEVENT
YER GSTEREN
ERHAN
KMLE
ARZU
CEYLAN
MLAYM
13
BRNC PERDE
Al Sahnesi
(Ayg sonat belirli yerlerde verilecektir.)
(Sahne yar karanlk, teknisyenler dekorlar yerletirmektedirler. Anlatan son aksesuar
kontrol yapar. Sahne sekiz ayr lokaliteye blnmtr. nde 3, orta planda 2, onun
arkasnda 2, en geride l ykselti. Oyuncular kulisten ikier er kiilik gruplar hlinde gelirler. Aralarnda konumaktadrlar. Kimisinin dekoru, kimisinin oyun iin giysisi elindedir.
Bir prova havas laubaliliinde-dirler. Aralarndaki grlt, bir konuma grltsdr; fakat
kelimeler pek anlalmaz. Kenarda bir piyano durmaktadr. Oyunculardan biri bunun yanna
yaklar, tek parmakla bildii bir melodiyi, Zht'nn melodisini karmaya alr, karr

da. Bir arkada gler, biraz sonra, alan fosnot yapar, sonra brakr, yerine gider. Kiiler
yerlerine yerletikten sonra, sahnelerinin tipik bir pozunu alr ve donarlar. Her biri yerlerine
yerleip bu donmay yapnca, arkadan beyaz bir k belirir. Bylece sekiz lokaliteye
yerlemi
15
oyuncular, eitli pozlarda donmu olarak siluet eklinde grnrler. Oyun boyunca
oyuncular, bu sahne zerinde bu lokatelerde duracaklardr. Aktif olarak kendileri hareket
ediyor veya konuuyorlarsa beyaz k altnda grleceklerdir ama kendilerinden sz edilen
figrler yine bu konuma srasnda kendi lokalitele-rinde yeil k altnda grleceklerdir, fakat konumayacaklardr. Hareket edebilirler. Rejisr bu konuda daha ayrntl bilgi
verecektir. Anlatan orta yere geip siluetin genel grnmn gzden geirir. Oyuncular,
kostmlerini tam giymi olarak yerlerinde donmu bulunmaktadrlar. Anlatan sze balar.)
ANLATAN - u ie bak, ay unuttuk. Hem Ay-nda amata'y oynuyoruz hem ay yerinde
deil. (Arka planda teknisyenin seslendii duyulur.)
TEKNSYEN - Ayn repliini senden alacaktm ya, aabey. Provada deitirmedik mi?
Maltepe srtlarndan douverdi. Replik bu.
ANLATAN - Tamam. Tamam. Kafa m braktnz bende. (Anlatan nn ilikler. n sahnenin ortasna gelir. Nokta k onun bulunduu yerin soluna inmitir. Meydancy arar, sana
geer sonra ortada durur. Anlatan bozulmutur. Boazn temizler. Seyircilere hitap eder.)
Ho geldiniz sayn seyircilerimiz. Sizlere bu akam Haldun Taner'in Aynda amata adl
oyununu sunmakla gurur duyarz. Efendim alkur alt katl, lks bir apartmandr. imdi
onun sakinlerini tantacaz. (Anlatan, kya efektiye seslenir.)
Efekt: Yaz gecesi sesleri. (Efekt olarak austos bcei sesleri. Denizde giden bir takann
motoru ve uzaktan yanklanan tek tuk sesler duyulur.) (Anlatya baladn belli eder bir
tonda) Ay, iri ve toparlak, Maltepe srtlarndan douverdi. (Bu replik zerine arka dekorda ay
yayl bir oyuncak gibi sol kede belirip bir kavis izip sa kede bir yerde durur. Bu
mekanik bir hzda ve komik efekt brakacak ekilde olmaldr.)
I
ANLATAN - Yassada stlerinde bir yldz, ayn kyla rahat kam gibi olduu yerde
kayd, gkyznde kl bir yol izerek gzden kayboldu. Eylln on ikisi olmasna karn
hava pekl da lkt. (ki beki yrrler.)
RECEP - Ay mehtab km Zlfikr.
ANLATAN - Beki Zlfikr paketini kard. Gnein batnda bir, ayn knda iki, su
kenarnda , sandal banda drt, ille cigara imek gerekir sanyordu.
ZLFKR - Yak sen de bir cigara. (kisi de birer sigara yakarlar. Admlaryla vnr gibi
kasla kasla yrrler. Uzaktan bir kk ocuk alamas.) Sayme'nin pii olacak.
RECEP - Hoa kal. Ben Kk Moda'da bir tur ataym bakaym. Sonra Muhtarn ayhanesinin orda buluuruz. (Recep kaybolur. Zlfikr yrr. Laf olsun diye dd azna
gtrp iki kere ttrr. Kapc dairesinin aa doru giden merdivenleri aydnlanr. Bu kat
zemin katdr. Ve bask penceresinden bunun yer altnda olduu grlmektedir. Saime kucanda ocuu sol lokalitede klanr.)
SAME - Al gtr u yumurca beki emcesi. Gene bana kahr veriy. Uyumiyi. (Beki,
baparma yeni kaynn tokasna takl, eli gbeinin stnde kar kaldrmda yle heykel
gibi durur.) Alacan deil mi? Haa alacan?
ZULFKAR - Alacam. Susmazsa karakola gt-recem. (ocuun alamas birden diner.)
SAME - (Yumuam) Get Zlfikr emcesi get. Get de sen hrszlar katilleri gtr karakola.
Ben paa olumu virmem saa. (Kadn gtrr ocuu yatana yatrr. Sonra pencerenin
nne gelir.) Bir cigara ver Zlfikr.
ANLATAN - Beki ile memleketli oluyorlard. Kocas lyas bir alacak yznden, yannda
alt bir cierciyi vurup hapse girince, onu bu kapcla Zlfikr kayrmt.

ZLFKR - Buyur. (Kibrit karr, yakacak olur ama Saime uzanr onun elindeki sigaray
alr, sigarasn onunla yakar.)
SAME - Neredeydin dn gece?
ZLFKR - zinliydik ya... Dne gettik. Sela-mieme'ye.
SAME - tin mi gene? Eylenmisinizdir her-hal.
ZLFKR - He eylendik eylenmesine. Sala-cak'tan saz takm da getirmiler.
SAME - engi de var myd?
ZLFKR - Aaah. Emme harman dal oynad kii. Gelin taraf oluyorlar. (Yandaki ulu
narn yapraklar hafif hafif titrer, yere dne dne kuru bir yaprak der. Saime bekiye doru derin bir soluk verir. Beki
bu lk soluun etkisiyle huylanmtr. Bunu bastrmak ister gibi laf bulmaya alr.)
Sonbahar geliyor gayr. Sen bakma havalarn yaz gibi gettiine. Bu yl birden patlayacak k.
(Bu laflar havada kald, Saime'den yant bulamad iin Beki laf deitirir. Baka bir
konuda konuur.) Bak bu ayakkablarlan kay bugn verdiler. Gelecek ay da yeni niforma
data-caklarm. Yeni hkmat eyi alyor. (Saime kay laf edildii anda onun yeni
kayn tutmu kemerin tokasyla oynamaya balamtr. Zlfikr huylanr. Saime'nin
parmaklan usul usul kemeri dolar sonra omuz kayna trmanr, ensede karar klar.
Zlfikr iyiden iyiye huylanmtr. Ayaa kalkar.) Yapma kz bir gren olur.
SAME - Gel leyise aa.
ZLFKR - Yok ben gelmem. Sen gelsene dar. Bak ne gzel mehtap.
(Saime onu dinlemez, elinden tutar. Aa inen merdivenlerden eker.)
II
(Bu epizoda gemeden nce yine piyanistin Ay sonat n plana geerek duyulmaya
balar. Bu mzik oyunun banda belirli olarak duyulmuken birinci sahnenin balamasyla
arka plana inmi, kesilir gibi olmutur. imdi yeniden n plana kar.) (alkur
Apartman'nm teras aydnlanr. Arka planda bir bro nnde alan Cemil alkur grlr. Cemil ceketini karm, kravatn gevetmi, bir Amerikal iadam pozuyla,
nnde iki telefon, tepesinde bir bro lambas ve kk bir hesap makinesi, birtakm dosyalar incelemektedir. Kars Suzan alkur terasta ezlonga uzanm, aznda fondan. Ayn
seyreder. iryandan kpei Toto'yu okar.)
SUZAN - (Tuvaletlidir. eri girer, atan kocasnn arkasna geer. Usulca onu ensesinden
per.) Celsene dar. Bak ne gzel mehtap.
CEML - imdi geliyorum karcm. Az biey kald.
ANLATAN - te buras alkur Apartma-n'nn dubleks at kat. Cemil alkur ve ei
Suzan alkur kendi adlarn tayan bu apartman yaptrrken kendi zevklerine gre
dzenlediler. st katn drt bir yan frdolay teras. Suzan alkur herkesin her eyine gpta
eden bir kadndr. Bazen kapc Saime'ye bile gpta eder. Gpta etmek onun ikinci tabiatdr.
(kinci kattan erkek glme sesleri.)
SUZAN - Vallahi u ocuklara gpta ediyorum. Genlik ne gzel bir ey.
ANLATAN - Cemil alkur karsnn bu dil pe-lesengine almtr, ama ilk gnk gibi
ban lahavle ekercesine sallamaktan kendini alamaz. (Cemil'in jesti) alkurla-rn alt
kattaki dairelerinde bu akam bir parti var. Biricik kzlar Beyhan'n yirmi nc ya gn
partisi. Cemil alkur kzna srpriz olarak ya gn iin 1977 model bir spor araba ald.
Bunun iin de hafta nce aadaki katl garaja an-neks ekledi. (Ay sonat ne
geer. Baka
bir tonda) Gkyznde ykselen ay imdi artk ortal iyiden iyiye aydnlatmaya balamt.
Ayn nnden hzla tl gibi bir bulut geti.
CEML - (Donduu pozdan harekete geerek) Yapma diyorum Suzan.
SUZAN - Sndrrm ama elektrii. Sndryorum ite. (Tam bu srada telefon alar.)
CEML - Alo! (Ahizeyi broda alk olduu gibi kulayla boynu arasnda sktrm gibi

bir elinde rapor brnde kalem yazmaktadr.) Alo! Ha sen misin Mufahham? (Yukarda, en
arkadaki ykseltide bir masa banda Mufahham aydnlanr. Telefonun ahizesini tutmu
konumaktadr.)
MUFAHHAM - Benim, yarn antiyeye hareket ediyorum. Kontrol mhendisine videotepe,
karsna da ngiliz kumas tayyrlk aldk. Baka bir direktifiniz var m?
CEML - Var ya. Dn unuttum. Gidince syle kuzum Galip Beye. Kaymakamn cipi vard ya
satlk, onu 65 bine alversinler.
MUFAHHAM - Beyefendi, ben o cipi grdm. Pek hurda bir ey. 15 bin bile etmez.
CEML - (Kzarak) Sana ne sylyorsam onu yap. Talip Beye syle 65 bine alsnlar. O kadar.
(Ahizeyi kapatr.)
SUZAN - (Baucunda glmsemektedir.) Sen herkesi kontrol mhendisi mi zannettin?
CEML - Ne gibi?
SUZAN - Ya kabul etmezse?..
CEML - Oras hi belli olmaz. Verenin bi yz kara almayann iki.
SUZAN - Davetliler gelmeye balad bile! Hadi giy ceketini tontonum. (Cemil rakamlar hesap makinesine geirmekle meguldr. Suzan dosyay kapar kaar.)
CEML - Getir onu Suzi. akann sras m imdi?
III
MER - akann sras m imdi? ( gen bir teyp makinesinin stnde eilmi bir ey
dinlemektedirler. Aralarndan biri sululuk etmitir. Ve iittiimiz replik onadr. Bir ara
teypten gelen sesi duyarz. Bu, sevime nnda alnm bir sestir.)
ANLATAN - Darda ay kmm, ay denize vurmumu, arka teras pfr pfr
esiyormu, basketi zcan'la arkadalarnn umurlarnda deil. Tklmlar ieri salona,
gemiler ses makinesinin bana, zcan'n bir hafta nce kzna aktrmadan yatakta ektii
ateli sevime sahnesini dinliyorlar.
(Yine kk bir pasaj. Grltl grltl glerler. Arada bir yourtu sesi duyulur.)
MER - Sen bunu nerede ektin?
ZCAN - Sana ne, zmn ye ban sorma.
MER - Ayhan'n garsoniyerinde. Yourtunun sesinden tandm.
ZER - Bu herif manyak be, hangi kzla yatsa banda alyor. Evinde tam on iki kaset var.
Etiket yerinde de on iki kzn ad.
MER - Ona buna nmek iin deil mi?
ZCAN - htiyacm m var?
MER - yleyse antaj leti olarak.
ZCAN - Sus da dinle be. (Bir sre daha dinlerler.)
MER - Kzda i var.
ZER - Sen Gnnur'la yattn m?
ZCAN - Hangi Gnnur? Ahmet'in eski grl-frendi mi?
MER - Taz gibi kz.
ZER - Helal...
ZCAN - Brak ulan apal. Bana grokoro-menci geinmeye kalkt. Bana bak evladm ben
yemem bu numaralar dedim. Sun-gur'la Acsu'daki hadiseyi bilmiyoruz sanyor.
MER - Sungur'u oktan ekti o. imdi Saryer'in kalecisi hsan'la nianlanyormu.
ZCAN - Hayrn grsn.
ZER - Hadi ulan akal! pek gibi kz pekl. Sana yz vermedi diye deil mi?
MER - (Boynunu kstrmas zerine yz kpkrmz olmu bir ekilde) Yapma be boacaksn. Sadistsin be vallahi sadistsin.
IV
P. SMET - Sadistsin ite, bal gibi sadistsin.

ANLATAN - Drt numarann arka teras. Pop smet (Selam verir.) ve baldz Sevim. Pop smet'in bir pop lokali vard. flas etti. imdi butik at. Kars ile baldzn seferber ediyor.
Onlarn Avrupa'dan gmrksz getirdiklerini burada yirmi misline satp gnn gn ediyor.
Baldz Sevim bu ite adeta ihtisas sahibi. Btn gmrk numaralarnn ustas.
SEVM - Yapma ayol, deli misin? Burada olur mu, ya geliverse ablam?
23
P. SMET - Gelemez. nk ilacn iti. Ml ml uyuyor.
SEVM - Hangi ilacn?
P. SMET - Oksit do ferli bir ey verdiydi ya doktor. Kanszlk iin...
SEVM - (Salarn dzeltir.) Zavall ablacm. Senden ocuk yapmak istemeyiine tamamen
hak veriyorum.
P. SMET - Ben de hak veriyorum.
SEVM - Gidip bavulumu hazrlamam lazm. Daha, yukarya urayp Beyhan'n ya gnn
kutlayacam. Uak yarn dokuz buukta.
P. SMET - Sen gidince ben iki ay ne yapacam?
SEVM - Bir mum alr derdine yanarsn.
P. SMET - Sen dertlenince yle mi yapyorsun?
SEVM - ek elini diyorum yapma canm.
P. SMET - Sadistsin diyorum da inanmyorsun. What is the matter vvith you this night?
SEVM - Nothing, I dont know.
ANLATAN - Bazen konuurken konuurken byle ngilizceye eviriverirler.
P. SMET - I really dont understand. Sen Milano'ya gidince ben... (Kelimeyi sylemeye balarken beklenmedik bir atak yapar. Sevim ile dudak dudaa gelirler. Sevim geriye ekilir.)
Sersemlik etme. Hayat ksadr.
SEVM - Brak u dublaj filimi azlarn.
ANLATAN - Altnc krtajdan sonra gerekten kansz kalan Pop smet'in kars ierde yatanda hafif hafif horluyordu.
(Ay sonat n plana kar. Bu epizod da 24
bir horultuyla balar. Fakat bu yal kadn ho-rultusudur.)
ANLATAN - Drbnl Hicabi Bey karsnn uyuduuna kanaat getirdikten sonra teleskopunu
pencereye yerletirmi, dolaydaki evleri gzlemliyordu.
HCABI - Dur bakalm. Nazif Beylerde sofra dzlm. Kuba etten beendi, ya dnden
kalan kabak kolyesini de onun nne srmler. Byk hanm dolmaya elleriyle giriyor.
Afiyet olsun. Buzlu biralar da geldi. Oooh millet can besliyor.
ANLATAN - Hicabi Bey sanki Andrea Dorya zamanndan kalma ihtiyar bir korsandr. Ne var
ki engin ufuklar deil de komu evlerin bahesini, iini, yatak odalarm gzler. te imdi de
teleskopunu krfeze evirdi. (Bir motor sesi.)
HCAB - Evveli gn kabotaj bayramnda bahriyenin filikasna arpp deviren olan deil mi
bu? Bak ceza filan grmemi. Amcas khya olann kimden pervas olur?..
ANLATAN - Hicabi Bey, dnyay gzleye gzle-ye bir ift gz olmutur sanki. Btn varl
bir ift gzdedir. nce drbn sonra da o iki mavi gzn objektifinden giren btn grntler
eski model krkl bir fotoraf makinesi byklndeki o kavun biimli kafada cama geer,
evrilip evrilip banyo edilir. Sonra da laf olarak az ekmecesinden dar kar.
HCAB - u Memduha'nn kzn da bir trl everemediler gitti. Yz sivilceden grlmeyecek nerdeyse. O da tekneye gelmi. Evdekileri uyutup byle azar ite gece yars. Yine sahildeki o kotrann sahibiyle halvet olmular. Baksana. Herif denize dald. Belli
bieyki gusul aptesti alyor. (Bu srada kapc dairesinin n aydnlanr. Beki kayn
takarak dar kar. stne bana eki dzen verir. Salarn dzeltir. nce aksi istikamete
gider gibi yapar sonra hi durmadan yrr, ilerler. Yukar katta Hicab Beyi grr. ok
saygyla selam verir. Hicab Bey de ona selam verir. Beki kaybolur.)

ANLATAN - Hicabi Beyin eli ak olduu iin, bayramda, seyranda kapcy, bekiyi grd iin apartmanda ok sayg topluyor. (Hicabi Bey teleskopunu baka bir tarafa evirir.)
Byk tutkusu da yeni yetien kk kzlar. ocuklua has bir umursamazlkla perdeleri
kapamadan sere serpe soyunup gecelik giyen bir kz yakalad galiba.
HCAB - Maallah. Krk bir buuk maallah. Alt ayda nasl da filizlendi. Geliatl bir kz
olacaa benzer. u omuzlara bak, harika!
VI (a)
(Ay sonat ne geer.)
JALE - Harika! Pastan bir harika olmu Bey- han.
EPKEM - Bunu seyredelim diye yapmadlar her halde, hadi kesin de tadna bakalm.
ANLATAN - imdi de Beyhan'n ya gn par-tisindekileri tantalm. Beyhan alkur.
Gzel olduu kadar da zeki bir kz. al-kurlarn tek evlad olduu iin ok mark
bytld. Bir gn bir gnne uymaz.
Bazen Varvain'den giyinen ok zarif ve monden bir kz olur. (Beyhan'n bu kiiliini yanstan
bir reverans.) Bazen de ayana bir blucin, srtna bir pulover geirip Jne Fon-da'dan daha
militan olur. (Beyhan "Merhaba Reis" diye apaa selam verir.) u pastann evresinde a
kurt gibi dolaan beyaz sal adam krtajdan zengin olmu nl kadn doktoru Epkem.
Sosyetede pek sevilir. ekerlemeyi Markiz'den, iei Sabun-cakis'ten yaptrmak neyse,
krtaj Epkem'den yaptrmak da yle. (Epkem selam verir.) Dr. Epkem'de fkrann bini bir
para. Zemine zamana uydurur anlatr. Bir baka merak da divar edebiyat. Operasyon yaparken bile divan msralar dktrr. Szn geliine gre ite yine bir tane yaptryor.
EPKEM - Ne demi Sebti: "Tok olan cmle cihan tok sanr; A olan lemde ekmek yok
sanr." Ben dalyorum hanmlar beyler. (Pastaya saldrr.)
JALE - (Elleriyle aznn iki kenarn tutarak ho ho ho diye gler.) Ay. ok ho.
ANLATAN - Bu da aile dostlarndan Jale Hanm. Neden mi byle glyor? Aznn kenarlar
burumasn diye.
HDAYET - Ne oldu? Bir espri yapt galiba. Ben yine kardm.
ANLATAN - Jale Hanmn ei Hidayet Bey. ntikal yetenei biraz kt bir zat. Esprileri hep
arkasndan kovalar. E dost sayesinde hep tuzu kuru yaam. Bir bankada ynetim kurulu
yesi. Hidayet Bey lafa okluk karmaz. Bazen
de laf ktlnda asmalar budaym kabilinden diline pelesenk ettii bir kalb tekrarlar.
Mecliste iei burnunda, Amerika'dan gelmi bir ift de var. Erol Evren Amerika'nn nl bir
irketinde aratrma uzman ve ikinci mdr. (Erol selam verir.) Ei Aygen Evren'le kolejde
tanp evlenmiler. Aygen Erol'un sa kolu, sol kolu, bir eit public relation efi gibidir.
(Aygen Hello diye selam verir.) Yirmi be yldr Trkiye'ye hi uramadklar iin
Trkelerini hayli unutmular. Balayn. kisi de imdi her eyi yabanc gz ile
gzlemliyorlar.
EROL - (Amerikan vurgusu ile)- I'm sorry, u siyah meyveyi ok severim.
AYGEN - Zeytin darling.
EROL - I see. Bir tane daha alabilir miyim? Isn't it vvonderful Aygen?
ANLATAN - u sivilceli yzl, ask suratl acayip gen de ailenin yakn akrabas Mnte-kim.
Dedesi dini btn Zeynel Abidin Hoca. Sleymaniye Camiinin ba vz imi vaktiyle.
Mntekim alan anlamna geldiine gre dedesi torununa bu ad neden koymu? Herhalde
hal seferlerinden alsn diye. O da maaallah ismiyle m-semma.
MNTEKM - Ylba deti, ya gn deti, ne milli geleneklerimize ne de dini anlaymza
uyar. Bu dnya fani, br dnya baki olduuna gre bu fanilik denizinde bir yl fazla bir yl
eksik yaamsn ne ifade eder? Hele u kk mumlar ne oluyor? Kilise mi buras?
HiDAYET - Nerde eski mumlar?
MNTEKM - Bat taklitilii btn bunlar. Aalk kompleksi.
EPKEM - Desenize siz de Mehmed Emin Yurdakul'la ayn fikirdesiniz.

SUZAN - Ne demi Mehmed Emin Yurdakul?


EPKEM - "Garbin cebini zhimi affetmedim seni Trkm ve dmanm sana kalsam da bir
kii."
SUZAN - Doktorun kltrne gpta ediyorum.
ANLATAN - Suzan Hanmn dil pelesenk! de budur.
SUZAN - Vallahi gpta ediyorum. (Kap alnr. Paa gelir.)
ANLATAN - Bu gelen emekli paamzdr. ki numarada oturur. Otoritesinden ve organizasyon yeteneklerinden tr apartman yneticilii oybirlii ile uhdesine verilmitir. Paa
askeri hayatnda olduu gibi zel yaamnda da her eyin zmn heceli bir formle
indirgemitir.
PAA - Di-sip-lin.
BEYHAN - Nerde kaldnz paam? Pastam kesmek iin sizi bekliyorum.
PAA - (Ciddi) Tam dokuzda dememi miydiniz? (Duvar saati dokuzu vurur.)
MER - (Saatine bakar.) Hayret. Paam, bir alar saat kadar dakiksiniz.
HDAYET - Nerde eski alar saatler?
EPKEM - Ziya Paa'nn alar saat iin gzel bir tebihi vardr: "Sanma ki saat alar. Bil bana tokmak vurur."
PAA - ok doru. Siz zamana hkmedemezse-niz, zaman sizi hkmne alr.
SUZAN - Paam disiplininize gpta ediyorum.
29
EROL - "Time is money" diyor buna Anglo-Saksonlar.
CEML - Ben o kanaatte deilim. Para yeniden kazanlr ama zaman geri kazanlamaz.
EROL - (Aygen'e) What did he say?
AYGEN - You can buy money, but not that time.
EROL - (Ciddi ciddi dnr.) It's true.
PAA - Fuel Oilcilerle uratk.
CEML - Demek Fuel Oil kamyonu gece geliyor. Bu heriflerde zamanlama yok.
PAA - Bilakis. ok iyi zamanlanyor. Gece hileye msaittir.
SUZAN - Paamz kl yutar m?
PAA - Tabii. Pijamal da olsam tepelerinde-yim. Hayatta prensibim: Kardeine bile gvenmeyeceksin... (Kap alnr. Gelenler Sevim ve Pop smet'tir.)
ANLATAN - Bunlar tandnz biraz nce. 7 nu-maradakiler. Sevim ve enitesi Pop smet.
P. SMET - Geciktik galiba.
PAA - (Saatine -kronometrelidir- bakar.) Deil mi ki zamana hkmetmeliyiz. Yoksa o bizi
hkmne alr.
JALE - Olur artk o kadar.
EPKEM - Ne demi Nefi "Geldimse n'ola. Ben ura bezmine ahu. det budur en sonra gelir
bezme ekbir."
SEVM - Tek kelimesini anlamadm. nallah kfr etmediniz doktor?
JALE - Ho ho ho ay ok ho.
HDAYET - Ne o, bir espri mi yaptlar? Ben kardm yine.
ANLATAN - Anladnz artk iin tekniini. Or30
kestrann tek tek her yesini ve hangi sazlar aldn tanttk. imdi konser balayabilir.
(Dans balar.)
SEVM - Yarn gidiyorum da. Hem kapdan Allahasmarladk diyeyim, hem ya gnn
kutlayaym dedim. Yoo, presertation'a filan kalkma kuzum. Hi kimseye gzkmeden
I'anlaise hemen svacam. (Kpeleri uzatr.) Sana layk deil ama...
BEYHAN - ok teekkr ederim ekerim. (Aar bakar, karr, takar, aynaya bakar.) Ay, ne
kadar cici ey, ok mersi. ok ok mersi. (Sevim 'i kucaklar per.)

SUZAN - A... Hi yle kapdan kutlamak olur mu?


SEVM - Babam evde bekliyor teyzeciim. Ablamdan valizi aldm hazrlanacam.
JALE - ittin mi, Hsam'n kz yine sefere kyor.
EPKEM - ittim. Napoli'ye gidiyormu.
SUZAN - Her yl drt n yolluyor kz. Ne getirir, ne gtrr bilen yok.
MNTEKM - Kim demi onu, ne gtrdn bilen yok ama ne getirdiini bilen var. Her
yl alt vizon.
VI (b)
SEVM - (Epkem 'le karlar. Mltet selam verir.) EPKEM - Ablanz nasl hanm kzm?
SEVM - Verdiiniz ilaca devam ediyor. EPKEM - Pedere hrmetler. SEVM - Bastne
efendim.
31
MNTEKM - Gya kz geiniyor u Sevim. Bal gibi sosyete orospusu. Eer o da Dr. Epkem'in hastas deilse kalbm basarm.
MER - Sana ne? Sen herkesin bekretinin khyas msn?
CEML - Haydi baayanlar, baylar. Ltfen masa bana... (Davetliler pastann evresine toplanrlar. Beyhan mumlar sndrr. Alklar... Happy birthday to you.)
MNTEKM - u soytarla bak. Bir org eksik trende.
P. SMET - Ya gn, hseyni makamnda saz semaisi ile kutlanmaz ya!
JALE - Ho ho ho. Ay ok gzel.
HDAYET - Ne oldu? Yine kardm galiba.
EPKEM - Toplanp ehli hava her biri bir saz alar.
elebi byle olur bizde konser dediin.
VI (c)
SEVM - Demek yirmi yldr Amerika'dasnz? SUZAN - Vallahi size gpta ediyorum. P.
SMET - Bu kadar yllardan sonra Trkiye'yi nasl gryorsunuz?
EROL - Dardan bir -nasl derler- "observer" olarak...
MER - Gzlemci olarak.
EROL - Bu yeni Trkeyi hi renemedim. Nasl dediniz? Gzlemeci mi? MER Gzlemci. P. SMET - Eski "mahit?" EROL - Kim eski mcahit? HDAYET - Mahit,
mahede eden...
EROL - Oh, I see.
AYGEN - That's the same thing darling.
MER - Mesel, for example, birok sorunlarmz var. p meselemiz var. Trafik sorunumuz
var.
EPKEM - Bir dokun bin ah iit u kse-i fafurdan.
CEML - Yaratc fikirlerle uraan bir aratrmac olarak ne nerirsiniz bize?
EROL - mermek ne demek mer Bey?
MER - mermek yalnz bana ait bir fiildir, sz konusu olan fiil nermek.
HDAYET - Yani tavsiye etmek.
EROL - Oh I see. Siz nc dnya lkelerinin birok sorunlar var. Afrika lkeleri bizim
risor merkezine sk sk bu p iini soruyorlar. Biz onlara hep ayn eyi meriyo-ruz, pardon
neriyoruz. plerin kemikli olarak...
CEML - Kimyasal demek istiyorsunuz.
EROL - Kimyasal olarak yok edilmesini.
MER - Salk veriyorsunuz.
EROL - Evet neriyoruz.
P. SMET - Peki trafik sorununu nasl zml-yorsunuz?
EROL - Metro, asma caddeler ve helikopter dolmular ile.
SUZAN - Size gpta ediyorum.

BEYHAN - Enerji kstlamasn nasl zdnz?


EROL - Kstlamyoruz.
BEYHAN - Siz deil tabii buna mecbur olan lkelere ne...
MER - Tavsiye ediyorsunuz?
EROL - Gne enerjisini muhafaza edip onu matris enerji hline getiren bir projede gelitirdik.
SEVM - Peki su kesintisine kar?
EROL - Tuzlu suyu tuzsuz su hline getiren bir projede gelitirdik.
CEML - Bunlar biz de duyuyoruz ama biraz tuzlu imi.
EROL - Hayr hi tuz kalmyor.
JALE - Ho ho ho. ok hosunuz.
MER - aka olarak yapmad ki.
JALE - Ho ho ho. Siz de ok hosunuz.
HDAYET - Ben yine kardm galiba.
CEML - (Erol'a) Yanl anladnz, astar yznden pahalya mal oluyormu demek istedim.
EROL - Evet biraz pahal oluyor. Ama no mo-ney no progess.
MER - Paray nereden bulacaz? Bunun iin u sizin -Neydi irketin ad?AYGEN - Ey Bi Kiyu Vay.
MER - Evet Ey Bi Kiyu Vay'n risor merkezi ne salk veriyor?
EROL - Bunun iin tam on iki yeni sistem com-puter altrdk.
AYGEN - Elektronik beyin.
P. SMET - Ne cevap verdi elektronik beyinler?
EROL - D kredi merdiler.
BEYHAN - Bak sen u ie. Ne zek, ne zek! O usul bizim devlet adamlar sizin elektronik
beyinlerinizden ok nce bulmulard.
VI (d)
JALE - Oradaki greviniz ne? EROL - Asistent Manager.
AYGEN - Erol Ey Bi Kiyu Vay'n Mr. Billin-ger'den sonra iki numaral adam.
EROL - lk on yl creative ideas ve rizor seksiyonunu idare ettim.
SUZAN - Size gpta ediyorum. Vallahi srzinle iftihar ediyoruz.
P. SMET - Kimbilir ne yksek maa alyorsu-nuzdur.
AYGEN - Pek fena deil. VVashington'da bir apartman katmz, ehir dnda bir Vee-kend
evimiz, Florida'da bir villamz; biri servis ikisi spor arabamz, kotramz, Cris Craftmz var.
Avrupa ve Asya'ya inceleme gezisine gnderdikleri zaman da lks otellerde kalyoruz.
Yksek de harcrah veriyorlar.
SUZAN - Bilseniz size ne gpta ediyorum.
HDAYET - Allah versin. Allah ziyade etsin. (Tahtaya vurur.)
MNTEKM - Tahtaya vurmak da bir Hristiyan detidir.
P. SMET - Ben beyin gn knamyorum. Beyin gn nleyemezsiniz ya.
EROL - (Aygen'e) What did he say?
AYGEN - Thatmeam Brain (Trst) (?)
EROL - (Gler.) Oh I see...
CEML - Trkiye'yi hi greceiniz gelmiyor mu?
EPKEM - Nesine gelsin birader. plklerimizi, laml sahillerimizi mi?
HDAYET - Nerde eski plkler, nerde eski lamlar.
EPKEM - "Canan gide zindan dala
Byle gecenin hav umulur mu seherinde?"
EROL - What did he say?
AYGEN - Turkish poetry darling... (Devamla
brklere) Yurdu zlemek istesek de vakit

yok.
EROL - No time for Home-Sickness. (Gler.) SUZAN - Hakknz var. Size gpta ediyorum.
VI (e)
HDAYET - (Mntekim'e) Demek siz evli deilsiniz?
MER - Bugne dek en kk bir kadn maceras olmamtr.
EPKEM - Sivilcelerinden belli.
lALE-Hohoho...
MNTEKM - Kei gibi yaayma hayret ediyorsunuz. Peki ne yapaym bu kirli lemde?
EPKEM - (Kulana) Bekr insanlar rahatlatacak baz zel evler var.
MNTEKM - Ya, ordan hastalk alaym deil mi? Ben sizin bildiiniz erkeklerden deilim.
P. SMET - yleyse evlenin.
MNTEKM - Ya, o zaman da karm bana ihanet etsin deil mi?
EPKEM - (Ne denir gibi omuzlarn'kaldrr, ban sallar.)
"Akl deme Ferhad ile Mecnuna deli, Eylesen halka nazar her biri bir gna deli."
MER - Bir bakma da hakl. Evlenmenin baz rizikolar vardr. hanet bunlardan yalnz biri.
HDAYET - Nerde eski iffet duygusu. Nerde eski
ahlk kaygusu. P. SMET - Nerde eski ihanetler.
JALE - Ho ho ho. Ay ok k.
HDAYET - Ne o, ne dedi? Ben yine kardm.
VI (f)
PAA - G sorunlar zmenin basit bir yolu vardr.
SEVM - Nedir o ya?
PAA - G sorun dediiniz ey, bir sr kk sorunun toplamndan oluur.
SEVM - ok doru.
PAA - O kk sorunlar birer birer zlnce, g sorun bir krdm gibi kendiliinden
zlverir.
MER - rnein trafik sorununu nasl zerdi-niz paam?
PAA - ok basit: Ayn tek gnleri tek numaral arabalar, ift gnleri ift numaral arabalar
seferden men ederim. Yollar yar yarya boalr. Yola park edenlerden de 100'er lira toplasam,
ertesi gn ortada park etmi araba kalmaz.
v (g)
JALE - Nerde dediniz?
EPKEM - Himalayalar'da.
SUZAN - Himalayalar'da m idi? Kim bulmu bu kabileyi?
EPKEM - Bir Amerikal antropoloji uzman bulmu.
JALE - Antropoloji nedir?
CEML - Eski kavimler bilgisi. Hani cann mzesi var ya Ankara'da...
BEYHAN - O Etnografya Mzesi.
CEML - kisi de ayn kapya kar.
37
EPKEM - Bunlar insan konuturmazlar ki. te bu kabile meer yz yllardr almadan
yaamann zmn bulmu.
JALE - Ay pek merak ettim. Nasl bulmu?
EPKEM - O kabilede delikanllar gekin ama varlkl dullarla everiyorlarm. Kadn paral
olduu iin delikanl yan gelip yatyor. stelik kadnn olgun seks tecrbesinden faydalanyor,
genlii ve kudretiyle de onu tatmin ediyor.
JALE - Mkemmel.
SUZAN - Gpta ettim onlara.
SEVM - Peki gen kzlar ne yapyorlar?
P. SMET - Onlar da dama karlar artk.

JALE - Ho ho ho.
EPKEM - Hayr, onlar da yal ve zengin erkeklerle evlendirip bagz ediyorlar. Kz gen,
erkek de tecrbeli. Yal erkek bylece, krpe kzda yeni bir tahrik kayna buluyor, gen kz
da olgun erkein tecrbesinden...
SEVM - Ve parasndan.
EPKEM - Evet yararlanyor.
HDAYET - Eeee?
EPKEM - Eeesi meesi bu ite. Yal adam ikinci bir genlik mutluluunu tattktan sonra bir
gn nallar dikiyor. Var you serveti kadna kalyor. Ama o zamana kadar o da artk yal bir
kadn olduundan...
BEYHAN - Bu sefer de olgun dula yoksul bir gen buluyorlar.
EPKEM - ok gzel tahmin ettin. Ve bylece ulama srp gidiyor.
JALE - Bravo vallahi.
SUZAN - Gpta ediyorum.
P. SMET - Neden o kadar uzaa gidiyorsunuz?
Bu metodu burada uygulayanlar yok mu sanki?
BEYHAN - Aynur'la Burhan Beyi kastediyor.
SEVM - Allah kimseyi senin azna drmesin.
.VI (h)
HDAYET - Asanza u televizyonu, ajans dinleyelim. (Beyhan televizyonu aar. Spikerin
sesi duyulur.)
E. SPKER - yi akamlar sevgili seyirciler.
K. SPKER - yi akamlar sevgili seyirciler.
E. SPKER - Bu akam Ankara'daki Adana retmen yurdunda arama tarama yapmak isteyen
polis ekipleriyle rencilerden bir grup arasnda kan silahl atmada 5 renci ar 7
renci de hafif yaralanm, polislerden de ar olarak yaralanm ve hastaneye sevk
edilmitir.
E. SPKER - Yaral polislerden biri ilk atei rencilerin atn syledi.
MNTEKM - Alacaksn eline makineli tfei. Ta ta ta ta tarayacaksn nne geleni.
EPKEM - "ecaat arzederken merd kpt sirkatin syler."
EROL - (Yine Amerikan ivesiyle) Vayolens, bir ara bizim orada Amerika'da da moda oldu
idi.
EPKEM - Orda bunu nasl nlediler?
EROL - Daha ok psikanalizle.
EPKEM - Ne demek yani?
EROL - Bu vayolensi psikiyatrlar bir eit resi-misans sayyorlar. Bilmem buna nasl diyorsunuz Trkede? Doyurulmam, geriye itilmi zlemler. Cenervn arasnda nne
geilmez atmalar. i sendikalar genel
sekreteri, hayat standardnn gn gnden dmesi ve asayi sorununun hl zmlenememesi
karsnda memleketin kanlmaz bir felakete doru yrdn sylemi ve bu gidile genel
grevin belki de kanlmaz bir tedbir olarak dnlebileceini ileri srmtr.
PAA - Bunlar ordu ile iiyi kar karya getirmek istiyor.
HDAYET - iler iiliini bilmeli, isizler de isizliini, deil mi efendim.
JALE - renci renciliini bilmeli.
P. SMET - rencileri politikadan ve anariden koruma yollar denenmeli.
PAA - Bu ok basittir. rencilere ya politika, ya ders derim, ikisinden birini sesinler.
Politikay seenlere rencilik hakkn tanmam.
BEYHAN - renciler siyasi eylemlere karmasnlar, uslu uslu ders okusunlar diyorsunuz
ama paam baknz Atatrk'le nn de Harpokulunda renci iken siyasi cemiyetlere
girmiler.

SEVM - Fena m olmu yani?


PAA - Onlar birer istisnadr.
HDAYET - stisnalar kaideyi tevit eder.
CEML - Peki banka soygunlar nasl nlenebilir sizce?
PAA - Elektronik alarm tertibat ile... Silahla gireni hemen sinyalle saptayan aletler yerletiririm banka kaplarna.
VI ()
MNTEKM - Ahlk sktu nlenemezse hibir felaket nlenemez.
PAA - Haklsnz belki.
MNTEKM - Ne belkisi, haklym elbette. u uzun sal erkeklere u krpk sal kzlara
bakn. ni-seks, mini etek. Nedir bu rezalet?
BEYHAN - Mini etek demode olal hanidir? imdi herkes blucin giyiyor.
MNTEKM - Dar bir blucin hepsinden mstehcen. Bikiniden bile daha tehirci. Kadna
zgrlk verileli din kalmad haya kalmad.
PAA - Hepsiyle hemfikirim de sizinle, bir hususta ayrlyoruz delikanl. Atatrk nklaplarna glge drecek saptrmalara karym.
P. SMET - Mecelleye dnemeyiz ya, insaf.
PAA - rticay hortlatmak isteyen yobazlar da sol anaristler kadar tehlikelidir. Ne sa ne
sol. Orta yol.
SUZAN - Size gpta ediyorum.
VI (i)
JALE - Nedir bu grlt kuzum?
EPKEM - (Televizyona bakmyordur.) Miting gibi bir ey galiba.
CEML - Gece yars miting olur mu?
(Kalabalk yine anlalmayan heceden sonra "istifa "istifa" diye barmaktadr.)
HDAYET - "stifa" diye baryorlar galiba.
JALE - Genel grev balam olmasn?
SUZAN - Aman Allahm.
PAA - Sakin olun kimse telalanmasn.
JALE - Bir fenalk yapabilirler mi Cemil Bey?
CEML - Hayr efendim, ne yapabilirler?
HDAYET - Ben pek seemiyorum.
EPKEM - Hicabi Beyi aralm. Hicabi Beyin teleskopu var.
PAA - Derhal buraya celbedin. (mer koar.) Elektrikleri kapayn. Bir dakika bakaym telefon irtibat kesilmi mi? Tahmin etmitim, kesilmi. Aa ve yukar katlara haber ulatrn,
elektriklerin hepsini kapasnlar.
MNTEKM - Derhal paam.
SEVM - ok korkuyorum.
P. SMET - Korkma, bana sarl.
SUZAN - Bankalardaki mevduata da el korlar m?
P. SMET - Sanmyorum.
CEML - 27 Mays'ta hatta zel kasalara el koymulard.
EPKEM - ok haclarn kmt ha zir-i begal-de.
P. SMET - Hollandische Bank ve Osmanl Bankasna dokunmamtlar.
fALE - Evleri talan ederler mi?
MER - Yok canm.
JALE - 7 Eyll'de apartmanlara bile girmilerdi. Eyalar tahrip etmilerdi.
CEML - O, 7 Eyll'd.
}ALE - Bugn de 12 Eyll.
(Mitingcilerin duyulmayan hece eklinde "kahrolsun" "kahrolsun" diye sesleri gelir.)

BEYHAN - Bir ey kahrolsun diyorlar ama anlayamyorum. (Hicabi Bey teleskopun bana
getirilmitir. Ahizeyi pencere nne korlar. Paa teleskopun bana geer fakat gremez. Hicabi Bey teleskopun bana geer.)
CEML - Ne gryorsunuz?
HCAB - Cem mi gafir hlinde bir sr delikanl taksi duran getiler, bu yana doru
ilerliyorlar.
HDAYET - Refah ve servet dmandr bunlar.
PAA - Ne dedim size, sakin olalm ltfen. (Hicabi Bey teleskopuyla bakar.)
HDAYET - Ellerinde mealeler var. Pankartlar tayorlar.
JALE - ok korkuyorum.
MER - Hicabi Bey amca. Yine evlere dndryorsun teleskobu. Yola bakacaksn yola.
MNTEKM - Pankartlarda ne yazl?
HDAYET - Okuyamyorum. Yaklayorlar buraya doru.
CEML - (Ellerini drbn gibi yapm bakar.) imdi grdm. Herkes kayor. Yollarda baka kalabalklar da toplanm. Onlara katlyorlar.
SEVM - Korkuyorum. ok korkuyorum.
P. SMET - Hayat ksadr dediim zaman inanmamtn.
JALE - (Hidayet'e) Zaten iimde bir nsezi vard demitim.
HDAYET - Geliyorlar.
MNTEKM - Polis inzibat kuvvetleri yok mu ortada?
HDAYET - Yok.
(Uzaktan gelen yaklaan mitingcilerin bir tempo zerinde "Cemil dar!" "Cemil dar!"
diye bardklar duyulur.)
P. SMET - Cemil Beyi aryorlar.
CEML - Bir libriyumu olan var m?
P. SMET - Bu karanlkta ne bulunur ki? (Yaklaan mitingcilerin sesi. Duyulmayan hece
eklinde "milyonluk" yine duyulmayan hece
43 ,
eklinde "milyonluk" diye bardklar duyulur.)
HDAYET - Milyonluk diye bir eyler diyorlar. (Yaklaan kafilenin sesi iyice duyulur.
"Milyonluk eekler!.." "Milyonluk eekler!..")
JALE - Kimden bahsediyorlar?
CEML - Bizden bahsediyorlar. ("Korkuyorum Hidayet" "Korma Jale" gibi sesler duyulur.)
SUZAN - Saime ne var ne oluyor?
SAME - (Aadan) Byk bir kalabalk hanmcm.
P. SMET - Bekiler nerde, Zlfikr efendi ner-de?
SAME - Grlty duyunca o tarafa doru kotu.
PAA - u telefona bir daha bakn.
MER - liyor paam.
PAA - Emniyet Mdrln ara hemen.
MER - Megul paam.
JALE - Tabii megul, belki orasn da igal etmilerdir.
SAME - Zlfikr efendi koarak geliyor.
PAA - Herkes ieri girsin. Zlfikr!
ZLFKR - Buyur Paam. (Nefes nefesedir.)
PAA - Durum hakknda tekmil ver.
ZLFKR - Siz sa olun paam, Allah devlete millete zeval vermesin ama Fenerbahe 3-0
malup.
P. SMET - Vay canna ma dalm.
MNTEKM - Fenerbahe'nin kimle ma vard?

ZLFKR - Beikta'la.
MER - Bizim toto yine yatt. Kim atm golleri?
ZLFKR - Niko, Rait, Hayri.
P. SMET - Cemil bir ey yapamam m? ("Cemil k dar" sesleri)
ZLFKR - Halk Fenerbahe takmn ie yamuruna tutmu. imdi kulbe gidiyorlar.
Orasn yakp ykacaklarm. (Bakan istifa! Bakan istifa!)
CEML - (Derin bir nefes alp koltua ker.) Bana bir konyak ltfen.
SUZAN - Mthi bam dnyor.
JALE - (Yerinden kalkar, kapya gider.) Sinirlenince benim de barsaklarma vurur. (Hidayet'e) Uyu sen daha.
HDAYET - Yine ne oldu karcm?
JALE - Yarndan tezi yok Osmanl yahut Hollanda bankasnda bir kasa al. Mcevherleri
oraya tayalm.
HDAYET - Olur karcm.
MNTEKM - Alacaksn eline makineliyi ta ta ta tarayacaksn.
MER - Ne o, spor gsterilerini de mi yasaklamaya kalktn?
PAA - Sakin olalm beyler.
P. SMET - Elektrikleri yakabiliriz deil mi artk?
PAA - Geip gitsinler iyice. Sonra.
SUZAN - Bizden atlasn da nerde patlarsa patlasn.
PAA - Zlfikr'n istihbaratna gre kulb tahrip edeceklermi. Emniyeti haberdar etmemiz
gerek.
MER - Emredersiniz paam.
SEVM - Ne fena eyler dnmtk.
HDAYET - Neyse cmleye gemi olsun. Oh! Rahatladk.
SUZAN - Size gpta ediyorum. Ben daha rahat-layamadm.
CEML - Balama yine hanm. (Uzaklaan sesler.)
BEYHAN - Uzaklayorlar.
SUZAN - Tekrar geri dnmeyecekleri ne malum?
EPKEM - "Dnyada sevilmi ve seven bekler. Bilmez ki giden sevgililer dnmeyecekler."
VII
MELAHAT - Bak ay bizi aydnlatt. Hadi artk kalkalm.
NUR - Barakann arkasna gidelim. Oras glge.
MELAHAT - Yok kalkalm, ge oldu zati. On bir vapurunu karmayalm.
NUR - Karsak ne olur? Burada sabahlardk. Bak mehtap ne gzel.
MELAHAT - A hi olur mu?
NUR - Korkuyor musun yoksa? nan olsun sabaha kadar karde gibi otururdum seninle, hi
dokunmadan. Ayak ucunda. Uslu bir kpein gibi.
MELAHAT - A o nasl sz estafurullah.
NUR - Daha istemezsen be metre tede dururdum, ceketimi stne rter, seni uyutur,
bekilik ederdim.
MELAHAT - Biliyorum. timatszlktan deil. Vallahi. Ama ablam fena eyler dnsn
istemem. On ikide evde olacaksn demiti.
NUR - Korkma. Bak daha on bire- eyrek var. Bol bol yetitiririm.
MELAHAT - Trkn'n ablas var ya Sabahat. Hani kocasndan ayrld geende. O imdi
gezici ky hocas olmu, yatak odas takmn satyor.
NUR - Kaa?
MELAHAT - Drt bine brakrm Melahat'in ha-trs iin demi.
NUR - O hayretmez, deil mi ki ona yaramam.
MELAHAT - Neden hayretmesin, gnl isteiyle veriyor. Bundan ucuzunu bulamayz.

NUR - Sen bilirsin. Benim bu ilere aklm ermez.


MELAHAT - ok masrafmz olacak ilk aylar. Biraz sknt ekeceiz. Ben de rejiyi brakmam, ne dersin?
NUR - Samalama. Ne dedim sana, ben ta tar yine seni altrmam. Sen evimin hanm
olacaksn anlald m? (Efekt: Ak Mzii)
MELAHAT - (Memnun) Byle syleyeceini biliyordum zati. (Nuri'nin kollarn tutar. Bu
kuvvetli kollarla vnyor gibidir.) Nohut oda bakla sofa, bizim bir evimiz olacak.
NUR - Olacak. Kk mk, fakir makir.
MELAHAT - Neden fakir oluyormu? parada deil, zevkte. Ne zenginler var ki evlerine
bed bereket girmez. Bak ben azla neler yaparm greceksin.
NUR - Biliyorum.
MELAHAT - Trkn'n ablasndan yatak odas takmn alrz. ki para da koltuk filan.
Bir de taksitle televizyon, olmaz m?
NUR - Mal memnuniyetle. Daha ne emredersen.
MELAHAT - Sen sabahlar fabrikaya gidince ben de konu komuya diki dikerim. Ucuza.
Borlar deriz.
NUR - Kz seni altrmam demedim mi?
MELAHAT - Bak unuttum.
NUR - Sen Ankara kedisi gibi sedirde bzlp beni bekleyecen akamlan.
MELAHAT - Bastne Nuri Usta. (Nuri gler.)
NUR - Akamlar alp seni Marmara sinemasna gtrrm. Yahut da konsere gideriz.
MELAHAT - Pazarlar yemek yapar, Beykoz'a, Bentler'e, Gksu'ya, yourt yemeye Kanlca'ya gideriz. Benim Kanlca'da teyzem de var.
NUR - Olur gideriz. Artk kimseye eyvallahmz olmayacak.
MELAHAT - Olmayacak.
NUR - Kimsenin az kokusunu dinlemeyeceiz.
MELAHAT - Dinlemeyeceiz. (Denizden hafif bir rzgr eser, yapraklar uurur.) Rzgr
kyor.
NUR - dn m?
MELAHAT - Yo medim.
NUR - Bak ellerin bz gibi. Bakaym burnun da m. (Melahat onun ellerini tutar.)
MELAHAT - Senin ellerin ne iyi, hep scak.
NUR - (Onun ellerini ovarak) mrm boyunca stacam bu ellerle seni.
MELAHAT - (Birden Nuri'ye dner, bakar.) Canm, canm benim. (Delikanlnn boynuna
sarlr. Bu srada klanan Zlfikr geriden usul usul gelmi, onlarn tam arkasnda durmutur. Elini birden bire Nuri'nin srtna indirir. Nuri bunu nce Melahat'in eli sanr ama burda vuru hoyrata olduundan biraz da aalamtr. Ban kaldrr, bekiyi grr.)
ZLFKR - Gelin benle merkeze.
NUR - Ne olmu yani? Bir ey mi istiyorsun? Rahatsz m ettik seni yoksa?
ZLFKR - Fazla laf istemem. Yryn merkeze.
NUR - ek elini bir kere srtmdan sonra konualm.
ZLFKR - ekmezsem ne olurmu?
NUR - Ne olacan gsteririm imdi. (Ok gibi ayaa kalkar. Melahat onun ellerine
yapmtr.)
MELAHAT - Ayan peyim biey yapma. Dinle beni, ne olursun.
(Beki rkmtr. ki adm geri ekilir. Melahat titremektedir. Nuri onun omuzlarndan tutar.)
NUR - Korkma heyecanlanacak biey yok. (Sonra eli tabancasnn kabzasnda bekleyen
Zlfkr'a) Nedir alp veremediin, yr git iine. Belan m aryorsun gece vakti?

ZLFKR Daha ne olacak umumi yerde pyordunuz.


NUR - Buras umumi yer mi?
ZLFKR - Umumi yer tabi. Ha bak buras ocuk bahesi. (Eliyle uzakta bir yeri
gstermektedir.)
NUR - ocuk bahesi mi? ocuk bahesi olsa da imdi kimse yok ya... Hem gsterdiin
bahe ta uzakta.
ZLFKR - Olsun. Belediye nizamat. Ayrca polis vazife ve salahyat kanunu... Umumi
yerlerde uygunsuz vaziyette dolamak sui misal olacandan...
NUR - Samalama.
ZLFKR - Yr sen hele merkeze de orda anlat.
NUR - Gidelim. Sen zararl karsn. Ben senin ne istediini biliyorum ama yanl kap
aldn.
MELAHAT - Yapma. Kuzum yapma bi hadise kmasn.
ZLFKR - (Nuri'nin kendisini itelemesi zerine) Sen beni ilemezsin efendi.
NUR - Sen beni itiyorsun asl.
ZLFKR - Ben vazifemi yapyorum.
NUR - Sen vazifeni yapmyorsun.
ZLFKR - Vazifemi sen mi bana retecen?
NUR - retecem.
ZLFKR - rgetemezsin.
NUR - retirim.
ZLFKR - Madem gizlin sakln yok, niye sindiniz alemin bahesine? Orta yirde otursanz.
NUR - Oras senden sorulmaz.
ZLFKR - Sorulur. Ben bu mahallann beki-siyim. Bu mahallann emniyeti ahlk bana
tavdi edilmi. (Saime'nin penceresinde k yanar. Bodrum penceresinden seslenir.)
SAME - Ne olmu Zlfikr efendi. (Zlfikr cevap vermez. Yukar katta alkurlar aydnlanr. Kpek uzun uzun havlar.) (Yoldan geen iki kii Zlkr'a "aferin aslan" der/gibi bakar.
Nuri ile Melahat'i byk bir kmsemeyle szer, glp geerler. Zlfikr onlardan byk
cesaret almtr. Sesini ykselterek konuur.)
ZLFKR - apcaksanz plaj var, sinama locas var. Efendime syleyeyim. Randevu
evi var. Elalemin ortasnda olmaz byle rezalet. Belediye Nzamat var. ileri Bakannn
emri var. Ar edep var. NUR - Azn topla, yoksa azn yrtarm. Bu
kz anandan namusludur ay olu ay. ZLFKR .- (Geenlerden birine ve o srada peydan
olan beki Recep'e) Duydunuz ya vazife annda mamura kfr etti. Anama svd. (ahit
gsterilen adam kaar. Recep ban sallar.) RECEP - Duydum. ahidim. (Kendine de i
kt
iin memnundur. Yukar kat aydnlanr.) SUZAN - Saime, Saime nedir kuzum? Kerestelere
mi gelmiler?
SAME - (Penceresinden) Hayr hanmcm. Beki bohada uygunsuz veziyette bir ift
yakalad da. (Ya gn partisi misafirleri de balkona frlamlardr.)
JALE - (Ban uzatarak nazik bir biimde) Neymi kuzum ne olmu hanm efendiciim?
SUZAN - Uygunsuz vaziyette bir ift yakalam galiba beki. (Cemil'in balkonu aydnlanr.
Cemil pijamayla grlr.) CEML - Bizim beki mi? Zlfikr m? (Ya gn
partisi balkonunda Doktor Epkem.) EPKEM - Zannederim. SUZAN - Evet Zlfikr, Zlfikr.
CEML - Belal bir ey galiba, yardma gitsek
mi doktor?
ZLFKR - (Iklanan pencerelere bir gz atar. Bsbtn coar. Nuri'ye kr.) Hem bura
ineet yeri. Bakalm neyin nesisin? Hrl msn? Hrsz msn? Bu kadar ineet malzemesi var
ortada. Garajn kaps ireti. inde milyonluk araba var efendi. Mer-

cedes'ten Bemeve'ye kadar. Geen gn radyolarn sktler. NUR - Azn topla.


ZLFKR - (Birden hatrlamtr, gzleri parlar.) Dur bakalm. Dur bakalm. Belki de anariksin. Bo bi duvar buldun ya, yaz yazmaya geldin ellehem. Belki de bomba koyacaksn
apartmann altna.
RECEP - Sen enseleyince seviiyo numarasna yattlar. Geen gn de yle olmad m? Todori'nin yannda yakalanan anarikler de esrar ekiyo numarasna yatmlard. Ellerinde
bombayla yakalandlar.
NUR - leri gidiyorsunuz ama.
(Bekiye yumruk atacak olur. Melahat atlr elini tutar. br beki de smsk kollarna yapr. Nuri silkinir onlardan kurtulur. Beki silahn karmtr.)
MELAHAT - lm p teslim olmazsan.
NUR - (Solumaktadr.) Dua et ki bu kadn var yanmda.
RECEP - Gel gtrelim unlar beraber.
ZLFKR - (Tabancas elinde) Yryn bakalm.
NUR - Ben de sana gstermezsem erkek demesinler bana. (Melahat kle hline gelmitir.
Nuri onun kolundan tutarak yrtr.)
ZLFKR - Bir de hent hent tyen. Ne yapar-msn bakalm? Hem sulu hem gl.
(Yukar katlara duyurmak ister gibi oraya bakarak) Elinden geleni ardna goma.
RECEP - (Zlkr' yattrr.) Brak artk uzun etme. (Rzgr oalmtr. Taraalarm
birindeki amarlar hzl hzl sallanr.)
ZCAN - (Yukardan seslenerek) Brak yahu ikisi
52
de gen. Bu gece mehtap, olur byle eyler. Yiitlik sende kalsn.
ZLFKR - Olmaz beyim. Olmaz, bunca ehli rzn iinde olmaz bu kepazelik. Sui misal
oluyorlar gz almam genlere. Buras Mslman mahallas. Buras kibar semt.
stanbul'un kaymak muhiti. Muhterem beyefendiler.
(Bu srada drbnl Hicab Beyin de uyku sersemi kalkp yeniden teleskopunu yerletirip
aaya bakt grlr.) Memleketin madan iftahar bunca insanlar ortasnda olmaz bu
rezalet. Ben burda yaptrmam. Onlarn rzndan da ben mes'ulm.
ZCAN - Hastir lan bok. Cann isterse.
ZER - (Nuri'ye seslenir.) Aldrma kardeim. Bunun cezas elli liradr. (Genler ieri
girerler. Melahat bitkindir. Sendeleyerek yrr.)
NUR - Nen var?
MELAHAT - Midem bulanyor. Alamak istiyorum.
NUR - Alamak bir eyi zmlemez ki. Baka biey gerek.
ARA OYUN
(Oyun bitmitir. Tek tuk alklar lr, ok alk olursa oyuncular selama kmaz, azalnca
akn akn karlar. Oyunun bittiini anlamayanlara nasl anlatsak gibilerden bir sknt
iindedirler. Msa-meredeki renciler gibi beceriksiz birbirlerine bakarak selam verirler.
Perde iner.) LEVENT - Ne o? Oyun bitti mi? YER GSTEREN - Bitti efendim. ERHAN Sahiden bitti mi? YER GSTEREN - Her gece aranlar oluyor,
ama bir perdelik ite. LEVENT - Matrak m geiyorsun arkada? Bir
perdelik oyun olur mu?
ANLATAN - (Grltler zerine merak edip perde aralndan n sahneye kmtr.)
Oyunumuz burda bitiyor efendim. ERHAN - Peki sebep?
ANLATAN - Size bir perde boyu bir hayat kesimi sunduk. Bitti. LEVENT - Sundunuz da ne
oldu? Bunun arkas
yok mu?
ANLATAN - Yazar anlatmak istediini bir perdede anlattn savunuyor. LEVENT - O
yazarn kendi kuruntusu.

55
ERHAN - Btn perde ne olacak diye seyrettik, sonra da pattadan bitti. Byle oyun mu olur?
ANLATAN - Buna Anglo Saksonlar, "Stream of life" hayat kesiti tr piyes diyorlar. Drt
duvardan birini kaldrp bizi bir yaam kesitine tank ediyor yazar. Tam bir hayat kesiti.
LEVENT - Balarm imdi hayat kesitinden.
(Bu ara halk gitti sanlp perde almtr. Halkn gitmedii grlnce yine kapanr. Anlatan
yine atrr. Aktrler te berilerini almaktadrlar. Yan kulakla konuulanlar dinlerler.)
ERHAN - Biz buraya doru drst bir oyun grmek iin gelmitik. Ba, sonu, ortas, gerilimi
olan bir oyun.
KMLE - Ve de mesaj, sosyal mesaj olan bir oyun.
ARZU - Ben glmeye gelmitim gya, hayat o kadar gleti ki glmeye ihtiyacmz var.
nmze hi de i ac olmayan bir oyun kardnz.
ANLATAN - Bir dakika efendim. Biz.................
olarak imdiye kadar seyircilerimizle ancak anketler yoluyla diyalog kurabilmitik. sterseniz
imdi bunu burada direkt syleiye dntrelim. Buyrun sahneye eletirilerinizi burada
yapn.
ERHAN - Bir kere her oyun perde olur.
ANLATAN - O eskidenmi beyefendi.
ERHAN - Darlbedayi zamannda her piyes perde idi. Bazen drt perdelik olanlar bile
vard.
ANLATAN - Efendim, anlatamadm galiba.
Biz, ........................ olarak, bu yl tek perdelik oyunlar oynamay planladk, bunlardan birini
de bu akam sizlere burada sunmu bulunuyoruz.
KMLE - Hi sunmasaydnz keke. Hadi tek perdelik oynamanz anladk diyelim. ehofun Gogol'n ne gzel tek perdelik oyunlar vardr. Bari onlardan birini koysaydnz
sahneye.
ANLATAN - Seyirci bizim velinimetimizdir. Burda onun dedii olur. Eletirilerinizin doru
yanlarndan yararlanacamza emin olabilirsiniz.
KMLE - Ayp ayp, politikac klieleri size yakmyor. Siz bugne bugn sanatsnz.
ANLATAN - Tevecchnz.
ERHAN - Hem efendim oyun da bizi memnun etmedi asln sorarsanz. Bu hissiyatmza
hitap eden duygulu sahneler hemen hemen yok. Yazar hoyrat bir ekilde hayat bize
hakikatleri anlatmaya kalkacak yerde...
ANLATAN - Bu bir gldr idi beyefendi. Ac bir gldr.
KMLE - Allah iin syleyin iinizde buna glen oldu mu?
ERHAN - Diyeceim, tiyatroda duygu esastr. Rait Rza "Ta Paras"nda vey babasnn
kat bacadan bana ta dt zaman yle bir ac ac bakar sonra yaralandn m hitabna
"Hayr" diye cevap verirdi. "Sadece bir ta paras." Btn salon put kesilmi hngr hngr
alard.
CEYLAN - Benim de bir itirazm var.
ANLATAN - Tabii efendim buyurun. Arkadalor gelsenize... lgin eletiriler yapyor birka seyircimiz.
CEYLAN - Paa rol iin. Zart zurt disiplin mi olur? Bizim apartmann yneticisi de emekli
bir paadr. Son derece yumuak, ahane hosohbet bir adamdr. Ben ona tonton paa adn
koydum. Byle yumuak bir paa zannmca daha mnasip olmaz m idi?
PAA - Ben de tercih ederimi
ARZU - Bir ey syleyebilir miyim?
ANLATAN - Hay hay.
ARZU - Oyunu dikkatle izledim. Freud dil ve kalem srmelerinin bilin altn ele verdiini
kaydeder, yazarn bu oyunda bo bu-- lunup ele verdii ipularna dayanarak varlkl snflara

kar bir duygusunu gizleyemediini sezdim. Ay sonat pardon Aynda amata


yazar belli bir apartmann her katn bir sr dejenere yozlam insanlarla dolu gstermekle,
neyi amalyor o da ak. Bu dzen yozlam bir dzen, herkes bencil, kendi avantasnda,
yalnz .frezeci Nuri ile Melahat namuslu demeye getiriyor. Yukarda olanca rezalet
sergilenirken aada pen iki nianlya ullanyor beki. Nedir? Mevcut dzenin
koruyucusu. O da kapc kadnla zina peinde. Al onu ver ona. Bir iiler temiz, anlyorsunuz
deil mi maksadn?
ANLATAN - Fakat efendim.
CEYLAN - Fakat makat yok, nizamn koruyucusu, malmzn mlkmzn muhafz Trk
bekisini bu kadar kaba, bu kadar benimi gstermekteki sorumsuzluu da bir
kalem iaret etmeliyim. Gerek beki gerek Saime pekla daha edepli, daha terbiyeli insanlar
olarak gsterilebilirdi.
ANLATAN-Yani siz...
ARZU - Yazarn arada bir devrik cmle yaps da gzmden kamad. Devrik cmle nedir?
Devrik cmle dzeni ters yz etme hevesinin bo bulunup ele verilmi bir belgesi saylabilir.
Hem sonra mzikler. Neden bat mzii? Bizim z mziimiz yok mu?
CEYLAN - Hanmefendi ok hakllar, herkes mi kt yani toplumumuzda? Sevim enitesi ile
flrt ediyor. Genler terbiyesizliin doruunda. Hicabi Bey rntgenci. Cemil rvet veriyor,
vergi karyor. Ktler yok demiyorum, ama halka iyi rnek vermeli ki, iyi olsun. Bilmem
yanlyor muyum?
MNTEKM - Yani siz beni teyit ediyorsunuz.
CEYLAN - Oyunun en sevdiim kiisi sizin ro-lnzd.
MNTEKM - (Ylk) Teekkr ederim. (Gravat-n dzeltir.)
LEVENT - Ben de en ok ona tutuldum, hem gen hem tutucu. Akla pek yakn gelmiyor,
Mntekim ad faul bir kere. Bari Mtak dese idi yazar yine neysene. Ben olsam bu tipi tam
tersi izerdim.
ANLATAN - Yani nasl?
LEVENT - nadna ilerici, zgr aktan yana. Cinsel zgrlkten yana. evreden de ilerj bir
gen.
MNTEKM - Dnlebilir.
CEYLAN - Bir dakika, Epkem Cangtr zerine de iki laf etmek isterdim. Byle bir tip, tm
kadn doktorlarna hi layk olmadklar bir aibe, bir leke srer gibi olmaktadr. Parasn
krtajdan yapacak Trk doktoru toplumumuzda yoktur, bylelerinin yeri hapishanedir. Krtaj
bazen tbbn emrettii shhi bir mdahale olabilir. Ama onun yannda her ocuk doktoru tam
tersine Trkiye'yi demokratik bir kalknmaya gtren dourganln birer havarisidirler.
ANLATAN - Aynen not ettim efendim.
KMLE - Dr. Epkem Cangtren'in divan iiri okumasna karym. Osmanlca bir sr laf.
Hibirini anlamyoruz. Sonra o Erol-Aygen ifti... Ulusal btn zelliklerini kaybetmiler.
Amerikanizm'in bir tr olan beyin g damgas alnlarnda. Bir para refah uruna posa
hline gelmi iki yoz insan. Ne kadar zentiler. Bunlarn yerine yazar gerek anlamda aydn
bir ift izebilirdi.
ARZU - Afedersiniz ama Sevim tipi de bana ok yzsz geldi. Trk gen kzlar ar iffet ve
namus duygusu ile dolu saf temiz yaratklardr. Ananevi milliyemiz ve dini-yemizin onlara
verdii haya edep ve mahviyet iinde cemiyet iindeki nezih ve mfik rollerini seve seve
benimsemilerdir. Sevim rolnn byle gsterilmesi yararl olurdu.
SEVM - Aynen not aldm.
ERHAN - Sonra Hicabi Bey, sabi sbyan dman gsterilen o zavall ihtiyar, onu yazar niye
ille yle gstermi, olgun yalarnda kendilerini zht tekvaya yahut ilm irfana veren
ihtiyarlar az m cemiyetimizde?
HCAB - Ben de hicab duyuyorum bu rol oynarken. ki aydr bu rol oynayal beri konu

komu beni kt gzle grr oldular, ben eve gelince ocuklar sokaktan eve kapatyorlar.
Komular perdelerini ekiyorlar.
ERHAN - Belki bir daha seferki oyunda btn bu uyarlar kaale alp oyuna benzer bir oyun
oynarsnz.
ANLATAN - ok teekkr ederiz. Fakat o kadar beklemeye gerek yok. yle yapabiliriz.
Sizler buyurun bir on be dakika dinlenin, bir sigara iin. Biz de bu arada arkadalarla oyun
sizin eletirileriniz dorultusunda nasl oynanr, onu dnelim. Oyunu bir de sizin istediiniz
gibi oynayalm. Bakn deneme tiyatrosunun baz yararlar da oluyor. Bir perdelik yerine iki
perdelik istemediiniz yerine ise istediiniz biimde bir oyun. Bunu baka nerede
bulabilirsiniz?
KNC PERDE
ANLATAN - Ay iri ve yuvarlak Maltepe srtlarnda kverdi.
(Austos bcei efekti, yaklaan bekilerin admlarnn sesi.)
Bekilerin kl ok itinal l stne gibi, Zlfikr'da ipek fular da vardr. Recep
gzlkldr. Saime de ktr.
ZLFKR - Yakn siz de bir puro. (Bir puro kor azna.)
RECEP - Teekkr ederim. Ben puroyu braktm. Pipo iiyorum. (Piposunu karr, topuuna
vurup temizler, kesesini karp ttn alr doldurur, yakar. kisi de kasla kasla yrrler.
Zinkr ceketindeki bir tozu eli ile zarif bir fiske vurup silker. Uzakta bir alama sesi.)
ZLFKR - Saime Hanmn yavrusu olacak bu alayan. (efkatle) Evladm bir de eker ki!
RECEP - Ben izninizle Kk Moda'da bir tur atp asayi berkemal mi bakaym.
ZLFKR - Siz bilirsiniz. (Recep uzaklar. Zlf-kr nemli nemli iki kere ddk alar,
kapc dairesinin merdiveni aydnlanr. Kucanda ocukla Saime grnr.)
SAME - Aln gtrn u yaramaz beki bey amcas, yine beni zm zm zyor.
Uyumuyor. (Beki tatl tatl glmser, ocua
63
gd gd yapar gibi iaret eder.) Alacaksnz deil mi, syleyin Zlfikr Bey, alacam deyin
ltfen.
ZLFKR - Almayacam Saime Hann, o .kaka bebek deil ki. Neden alaym? Cici bebek
o. (Yine ii kaynamtr ocua, byk bir sevgi gsterisi.)
SAME - (ocuk susar.) Gidin beki bey amcas gidin. Ben paa olumu vermem zaten
kimseye. (Gtrr ocuu yatana yatrr, sonra gelir pencerenin nne bir kent paketi
karr. Uzun bir azla geirir. Zlfikr hemen glen bir jestle akmana davranr.)
Mersi. (Bir diplomat kars pozu ile elini yana ap duman havaya fler.)
ANLATAN - Zlfikr Beyle Saime Hanm memleketli oluyorlard. Saime Hanmn ei lyas
Bey, aylk cretli iznini kullanmak iin Yalova kaplcalarna gittiinden imdi her gece onu
yoklayp sormak centilmenlik borcu oluyordu.
SAME - Naslsnz dn akamdan beri? yisiniz inallah.
ZLFKR - ok iyiyim, sizi sormal. Dn izinliydim, yle keyfimce istirahat ettim evde.
Ne zamandr okuyamadm kitaplar vard. Onlardan birini, Sartre'n, yarsna kadar okuyup
da bitiremediim, "Gizli Oturum"unu bitirdim.
SAME - Ben de Camus'y Sartre'a tercih ediyorum.
ZLFKR - Simone de Beauvoire' nasl buluyorsunuz?
SAME - En sevdiim yazar. Ben kadnlmn bilincine onun sayesinde vardm. (Ay
sonat duyulur, ikisi de duygulu duygulu onu dinlerler.)
ZLFKR - Beethoven bunu sevgilisi Bettina iin yazm derler.
SAME - Onun yerinde olmak isterdim.
ZLFKR - Sizi tana belki kaderi bile deiebilirdi Beethoven'in.
SAME - ok naziksiniz.
ZLFKR - Rica ederim. (Skt) Sonbahar da geliyor artk. Bakmayn havalarn byle lk

gittiine. Bu yl birden patlayacak k.


SAME - Aman ne kadar ge gelse o kadar iyi.
ZLFKR - Ben msaadenizi rica edeceim.
SAME - Bir konyak almaz rm idiniz? Alt nu-maradakiler vermiti. Martel.
ZLFKR - Teekkr ederim. Vazife beni bekliyor. Hoa kaln. Mehtap da ne gzel.
SAME - Gle gle. (Zlfikr uzaklar.)
(Yalnz) Ne drst adam, ne temiz yrekli insan, bana imdiye kadar bir defa, kazara canm
bo bulunup da bir tek defa haram gzle baktn grmedim. Allah raz olsun. Allah ne
murad varsa versin. Dnya ahret kardeim olsun. Mehtap da ne gzel. (Ayn diplomat kars
pozu ile dumann havaya fler.)
SUZAN - Celsene dar bak mehtap ne gzel.
CEML - imdi geliyorum cicim. Az bir ey kald.
SUZAN - Sana acyorum. Gelmezsen elektrii sndreceim.
CEML - Dur yapma rica ederim.
SUZAN - Emin ol kendim iin sylemiyorum. ok yoruldun diye zlyorum. Gel biraz
dinlen.
CEML - Memleketi elektrik na bomak iin durmadan almamz gerek karcm.
SUZAN - Yurtseverliini, vazife akn anlyorum. Ama dinlenmek de gerek.
CEML - Bizim iin dinlenmek ancak br dnyada.
SUZAN - Sana ok acyorum. Ama, harab ediyorsun kendini.
ANLATAN - te buras da alkur Apartma-n'nn dublex at kat. Suzan alkur herkese
acyan, evet acyan bir kadndr. Bazen milyonerlere bile acr. Acmak onun ikinci tabiatdr.
SUZAN - Hepinize acyorum... Acmak insana stnlk salar. Acmasn bilmeyenlere
acyorum.
ANLATAN - Cemil alkur karsnn bu dil pe-lesengine almtr. Ama ilk gnk gibi
ban lahavle ekercesine sallamaktan kendini alamaz. -Pardon yine ardm-Ban hi
lahavle eker gibi sallamaz. Anlayla onaylarcasna sallar. (Cemil'in ne ne ban
sollay.)
ANLATAN - (Ceylan'a) Hanmefendi siz Cemil alkur'un rvet yemesine, vurgunculuuna itiraz etmitiniz deil mi efendim?
CEYLAN - Evet. Apartmann ad stnde! alkur. alm ve kurmu. Neden namuslu ve
alnnn teri ile kazanan bir mteah-hid gstermiyorsunuz.
ANLATAN - Ayn ekilde teyp makinesini dinleyen genlere de itiraz etmitiniz. Arzunuza
gre deitirdik. Buyrun seyredin bakalm. (Telefon alar.)
MUFAHHAM - Yarn antiyeye hareket ediyorum. Bir emriniz var m?
CEML - Sakn kontrol mhendisine ve karsna kymetli hediye gtrmeye kalkma,
yanl anlam verebilir. Hibir ey gtrme-sen daha memnun olurum. MUFAHHAM - Olur
patron. zlmeyin. Ceep
konusundaki emriniz? CEML - Hangi Ceep?
MUFAHHAM - Kaymakamn satt. On be bine brakyor. CEML - Pahal. MUFAHHAM
- Pahal olur mu beyefendi? Su
iinde otuz bin eder.
CEML - Pazarlk et. On bine brakrsa al. Brakmazsa dursun, sana ne sylyorsam onu
yap. sterse kr bin etsin istemem. lgili memurlarla hibir alveri mnasebetine girmem.
Bilirsin- Sz olur sonra. MUFAHHAM - Siz bilirsiniz. CEML - Kuruyas huyum, en kk
bir ek ve phe drmek istemem adma. Merak de, titizlik de, ne dersen de. (Ahizeyi
kapar. Mufahham armtr, ban sallar, anlamaz.)
SUZAN - Sana ok acyorum Cemil.' Sen bir gn iflas edersen bu drstln yznden
edeceksin.
CEML - Ne yapaym karcm, vicdanm elvermiyor.

SUZAN - Rakiplerin vergi karyor, sen tkr tkr santimine kadar dyorsun. CEML Kuruyas huyum. Huy cann altnda demiler, vicdanm rahat etmiyor.
67
SUZAN - yi, hadi gel artk dinlen, yoruldun bugn ok.
CEML - Yoruldum ama almam lazm. Biz dnyaya kendimiz iin gelmedik. Her zaman
bakalar iin, yurt iin, insanlk iin, medeniyet iin. Yurdu elektrie bomak iin. Ben
yorulmasam, biz yorulmasak nasl kar karanlklar aydnla.
SUZAN - Bilsen ne kadar vnyorum seninle.
ANLATAN - Darda ay kmm, ay denize vurmumu, arka taraa pfr pfr
esiyormu, basketi mer'le arkadalarnn umurlar bile deildi. Tklmlar ieri salona,
gemiler teyp makinesinin bana, mer'in bir hafta nce Boazii niversite-si'nde fizik
profesrne aktrmadan snfta kayda ald bir fizik probleminin aklamasn pr dikkat
dinliyorlard.
FZK PROFESR - (Sesi teyten gelir.) Srtn-mesiz yatay bir dzlem zerinde VAI hzyla saa doru hareket eden EMA ktlesinde bir A cismi ve Em BE ktleli, VE BE I hz ile
sola doru hareket eden bir B cismi ile arpyor.
ZCAN - Aslansn mer aslan. Ne iyi aklettin de bu dersi banda aldn. Yoksa problemi
hibirimiz anlayamayacaktk.
ANLATAN - Terbiyeli terbiyeli glmsyorlar. mer zer'in salarn okad. zer mer'in
srtn svazlad. zcan mer'in en yakn arkada. zcan mer'i atom bilgini Planck'a
benzetir, mer. de zcan'a kk Einstein diyor. Pek iyi anlamlar. kisinin de babas
profesr. Sz fizikiden kimyacya, kimyacdan matematikiye,
matematikiden felsefeciye, felsefeciden onun kz Sana'ya atld.
ZER - Neme lazm ok drst, efendi, namuslu kz. Anasnn dizinin dibinden ayrlmyor.
Daha eline erkek eli dememi. Sinemaya bile ablasyla gidiyor. ZCAN - yledir,
duyduuma gre hayrl bir ksmeti km. Teknik niversiteden Doent Salmanla
nianlanyormu. MER - nallah mesut olurlar. ZCAN - (zer'e) Sen de ona baylrdn,
keke daha nce davransa idin. Felsefecinin en iyi rencisisin. Belki seni tercih ederdi.
ZER - Doent Salman ideal bir insan. O Sana'ya benden kat kat layktr. MER - Senin bu
centilmenliine baylyorum. ZER - Samimi kanaatim. ZCAN - Tevazu byk kalbliliin
ayrlmaz
vasf imi.
P. SMET - Tevazu byk kalbliliin ayrlmaz vasf imi.
(Terbiyeli terbiyeli gller.)
ANLATAN - Darda austos bcekleri tyordu. Pop smet'le baldz gnll hemire Sevim
ayna kar terasta idiler. kisi yalnz.
SEVM - Ah ne olurdu ablam da balkona kabilse idi. Onsuz ayn seyretmek iimden
gelmiyor.
P. SMET - Gelecek evladm gelecek. yi olunca o da birka gn sonra kacak balkona. Ama
imdi ilacn iti, ml ml uyuyor. SEVM - Hangi ilacn?
P. SMET - Oksit do ferli bir ey verdiydi ya doktor kanszlk iin.
69
SEVM - Canm ablacm, sizden bir ocuk yapmak isteyiine tamamen hak veriyorum.
Sizin gibi mfik aile babas az bulunur. Baksanza arkadalarnz bile size Baba smet
diyorlar.
P. SMET - Tevecchn evladm.
ANLATAN - Sesinin ie ileyen olgun, yumuak, hi yapmacksz bir tonu vard.
SEVM - Gidip bavulumu hazrlamam gerek. Daha yukarya kp Beyhan'n ya gn
partisine de urayacam biraz. Uak yarn dokuz buukta.
P. SMET - Sen gidince ablan iki ay sensiz ne yapacak?

SEVM - Haklsnz ama, eniteciim, binlerce yoksul ocuk douda beni bekliyor.
ANLATAN - kisi de ok iyi ngilizce bilmelerine karn konuurken bir kerecik de yanlp
ngilizceye evirmezler. Trke balayp Trke bitirirler.
P. SMET - Hayat ksadr evladm. nsan biraz da kendini dnmeli. Kendini bakalar iin
bu kadar tketmemeli.
SEVM - Ben ancak bakalarna yardma kotuum zaman yaadm hissediyorum eniteciim. Bence hayrseverlikle geen hayat ok daha uzun.
P. SMET - Sen bir meleksin evladm. Allah seni devlete millete balasn.
ANLATAN - Be-on dakika ayn zgn zgn seyrettiler. Pop smet kansz kalan karsn, Sevim de gnll hastabakc olarak gidecei doudaki yoksul kimsesiz ocuklar
dnyordu. Dnyaya altnc defa nur topu gibi bir erkek evlat getiren Pop s70
met'in ei yatanda devini yapm her dourgan ana gibi gnl rahat ml ml uyuyor ve
hafif hafif horluyordu. imdi de beyefendinin hatr iin yaptmz deiiklik. Drdnc
katn kiracs Hicabi Bey kozmografya retmenliinden emekli olduktan sonra kendini iyice
bilime verdi. Ktphanesi bu konuda eserlerle dolu. (Horultu. Hicabi Bey karsnn
uyuduuna kanaat getirdikten sonra tezgha teleskopu kur- du.)
HCAB - Samanyolu bugn biraz bulutlu. Zhre ise adeta gz krpyor, tabii atmosferik bir
ryet oyunu. Bakalm ay ne yapyor. nsanolu bekretini haleldar ettiinden beri ay da eski
ay deil artk. Sngs dt. airanelii kalmad. Lk gibi bir kaya paras oldu kt. Oysa
nerde o eski ay, nerde o eski mehtap.
ANLATAN - Hicabi Beyin btn can varl bu iki ift mavi gzde toplanmtr, nce teleskopun sonra bu iki mavi gzn objektifinden merceinden giren btn astronomik grntler
eski model krkl bir fotoraf byklndeki bu kavun biimi kafada cama geer, ykanr,
sonra da laf olarak az ekmecesinden dar kar. HCAB - A kuyruklu yldz kayd, keke
bir ey
tutsa idim.
ANLATAN - Yalnz ay merihi zhreyi incelese yine bir dereceye kadar. Ama onun akl fikri
uan dairelerde.
HCAB - Bakalm dn akam grnen uan daire Amerikan uydusu yine grnecek mi?
Aslnda uan daire mi yoksa bir uydu
mu olduunu pek tespit edemedim ama daha ok uan daireye benziyordu. Aman ne de gzel
seyrediyor, adeta kayyor semada. Harika!
(Doum gn partisi)
fALE - Harika. Pastan bir harika olmu Beyhan.
EPKEM - Bunu seyredelim diye yapmlar herhalde. Olduu gibi brakalm. Hi yemeyelim.
Zaten benim hi itahm yok.
ANLATAN - imdi de ya gn partisinin davetlilerini tantalm. u pastann evresinde
doygun doygun dolaan beyaz sal adam krtajdan zengin olan bazlarna hi benzemez. Dr.
Epkem Cangetir, soyadndan da belli olmuyor mu? Akl fikri ocuk dourtmak. Trkiye'nin
ancak nfus art ile kalknacana iman etmitir. Doum kontrol haplarna, krtaja kar
savaan iki dernein fahri bakan. ok da ciddi adamdr. Doum srasnda iir filan okumaz.
Bo vakitlerinde hep susar.
KML - Sussun demedik ki. Divan iiri okumasn dedik. Kimse anlamyor.
ANLATAN - Modern iir mi okusun?
CEYLAN - Vecize sylesin mesela.
ABDN - Yahut ark sylesin.
ANLATAN - Karar verin.
ABDN - ark sylesin.
ANLATAN - Tamam. Epkem Cangetir doum yaptrrken bile ark syler. Her szn ar-

kasndan bir ark yaptrr. Sesi ok gzeldir. Aman gze gelmesin.


EPKEM - Gze mi geldik? Sen mi unuttun? Gelmiyorsun ah!
HDAYET - (Anlatann "Gze mi geldin" repliine Epkem'in bir ark yerletireceini
bildiinden glerek ona dnm ve bir orkestra efi gibi giri iareti vermitir. Epkem arkya
balaynca da "Nasl bildim?" ifadesiyle etrafa bakmtr.) ANLATAN - Aile dostlar Hidayet
Bey, leb demeden leblebiyi anlayan intikali abuk bir insandr.
JALE - Ne oldu? Biri espri yapt galiba, yine kardm.
ANLATAN - Bu da Hidayet Beyin ei Jale Hanm. Esprileri hep arkasndan kovalar. ntikal
yetenei kt bir kadn. (Hidayet bu srada ona espriyi anlatmtr.) JALE - Ay ok ho.
(Azn tutmadan, 32 diiyle
kahkahayla gler.)
ANLATAN - Neden mi byle otuz iki diini gstererek geni geni glyor? Aznn kenarlar krmasn diye korkmadndan... Jale Hanmn bir zellii de "nerede eski gnler" diye
bir, pardon yine dilim srt, "gemie mazi, yenmie kuzu" diye* bir cmleyi diline
pelesenk etmitir. JALE - Tabii ya, gemie mazi yenmie kuzu. ANLATAN - Mecliste iei
burnunda Amerika'dan gelmi bir ift de var. Erol Evren, Amerika'nn nl bir irketinde Ey
Bi Kiyu Vay'da ikinci mdr. EROL - Merhaba dostlar!
ANLATAN - Ei Aygen Evren sa kolu, sol kolu, yaam yolda. Yirmi be yldr Trkiye'ye
hi uramadklar halde Trkelerini hi unutmamlar.
EROL - Canna yandm zeytin. Zeytin - ekmek, soan - ekmek, var m bundan gzel
yemek!
AYGEN - Bir de tahin helvas zerine, deme gitsin.
ANLATAN - u sivilceli ask yzl, pardon u sivilcesiz gler yzl gen de ailenin yakn
akrabas Mtak.
KML - Teekkr ederim.
ANLATAN - Dedesi ileri ve serbest dnceleri ile mehur zndk Rasih adnda bir Bektai
eyhiymi. Mtak her eye ak ve tene anlamna geldiine gre torununa acaba bu ad
neden koymu dersiniz? Herhalde evresini irkilten spermodern dncelere kkrtmak iin.
O da ismiyle msemma.
MTAK - Ylba detini ok severim. nsan bir yl daha u zevk kayna dnyada kaldn
kutlamaz da ne yapar. erefe! (Bar-dandaki viskiyi bir hamlede ier.) nsan fani olduuna
gre bu geiciliin cn youn bir yaamla almaya bakmal. Doya doya elenmek, vcuda
da hakkn vermek. Rfulmanlardan, bilin altna itilmi zlemlerden kurtulmak ve her yl
pastasna zafer bayra gibi bir mum daha dikmek, az mutluluk mudur bu? Vur patlasn al
oynasn.
EPKEM - (ark syler.) Vur patlasn al oynasn
Vur patlasn al oynasn Bu hayat byle geer.
JALE - Haticeyi brak, neticeye bak. Gemie mazi, yenmie kuzu.
SUZAN - Vallahi size acyorum. (Kap alnr. Paa gelir.)
ANLATAN - Bu gelen emekli paamzdr. ki numarada oturur. Yumuaklndan ve uzlatrclndan tr apartman yneticilii oy birliiyle kendisine verilmitir. Paa resmi
hayatnda olduu gibi zel yaamda da her eyin zmn heceli bir formle
indirgemitir.
PAA - Di-ya-log.
BEYHAN - Nerde kaldnz paam? Pastay kesmek iin sizi bekliyoruz.
EPKEM - Adalar sahilinde bekliyorum.
PAA - (Saatine bakar.) Yarm saat gecikmiim. Fueloilcilerle tarttk da.
CEML - Hayrola paam. Yine gece mi geldi?
HDAYET - Gece hileye msaittir.
PAA - Diyalog kurdum. Anlattm, ikna oldular. stten alp barsam yine alttan alta hile

yaparlard.
SUZAN - Vallahi size acyorum paam.
CEML - Hakl. mrnz diyalogla, insanlar ikna etmekle geiyor. (Kap alnr. Gelenler
Sevim'le Pop Ismet'tir.)
ANLATAN - Bunlar da tandnz biraz nce. Yedi numaradakiler. Sevim ve enitesi Pop
smet.
P. SMET - Geciktik galiba.
PAA - Deil mi ki zamana hkmedemiyoruz. Zamann uyruu olmaya katlanacaz.
SUZAN - Bu zaman savrukluunuza acyorum paa.
CEML - (Tasdik eder.) ok doru.
HDAYET - Vakit nakittir derlerdi eskiler.
JALE - Gemie mazi yenmie kuzu'derler.
CEML - Ben ayn kanda deilim. Para yeniden kazanlr da vakit geri kazanlamaz.
EROL - Kazanlp ne olacak? Vakit israf edilmezse yaamn keyfi mi olur?
HDAYET - (Sipiritle) O sz eskiden geerliymi zaten. Nakitin nakit olduu dnemler iin.
Parann rayici dnce zamann da eski nemi kalmad. (Glmeler)
JALE - Kocam bir espri yapt galiba, kardm gene.
BEYHAN - Vakit ve nakitten sz ediyorlar. kisinin de rayici dm diyorlar.
MER - Pahallk ald yrd gerekten. Zamlar bindirdike bindiriyor.
SUZAN - Size acyorum. Memlekete acyorum.
CEML - Haklisin ekerim. Ac.
EPKEM - (ark)
Sevmek korkulu rya Yalnzlk byk ac Hangi kapy alsam Karmda buruk ac
JALE - (Geni geni gler.) Ay ok ho vallahi.
ANLATAN - Anladnz artk iin tekniini. Orkestrann tek tek yelerini ve hangi sazlar
aldklarn tanttk. imdi konser balayabilir.
SEVM - Yarn gidiyorum da. Hem kapdan Allahasmarladk diyeyim, hem ya gnn
kutlayaym dedim. Bilirsin ben ok utanrm. Takdime filan kalkma kuzum. Kimselere
grnmeden hemen kaacam. (Hediye kpeleri Beyhan'a uzatr.) Sana layk deil ama...
BEYHAN - ok teekkr ederim ekerim. Ay ne kadar cici ey... ok mersi. SUZAN - Aa, hi yle kapdan kutlamak olur mu?
SEVM - Babam evde bekliyor teyzeciim. Bakn ablamdan valizi aldm. Hazrlanacam.
HiDAYET - ittin mi? Hsam'n kz yine sefere kyor.
EPKEM - ittim. Biliyorum. Kzlay'a girmi. Pir akna hastabakclk etmeye gidiyor, bakmsz yurt blgelerine.
HDAYET - Gene dou illerine mi dersin?
EPKEM - Herhalde.
JALE - Adeta bir Florence Nightingale. Bu lambal hemireden de stn bir feragat rnei
kardeim.
ANLATAN - Sevim kendinden konuulduunu sezmi gibi mahcup mahcup onlara bakyordu. Doktorla gz gze geldiler. Kz doktoru saygyla selamlad. Ne olur ne olmaz, gnn
birinde onun da yannda alabilir. Doktorun soyad bile ne gzel: Cange-tir. Dnyaya can
getirmek, daha dorusu can getirenlere yardm etmek ne kutsal bir dev.
EPKEM -.Ablanz nasl hanm kzm?
SEVM - ok iyi efendim. Verdiiniz ilaca devam ediyor.
EPKEM - Bebek?
SEVM - O da ok iyi. Tosun gibi maallah.
EPKEM - Pedere hrmetler.
SEVM - Bastne efendim.
EPKEM - Sizin gibi hanm kzlarla iftihar ediyoruz, baarlar dilerim evladm.

SEVM - Sa olunuz doktor bey, ben sadece vazifemi yapyorum.


MTAK - te evde kalmaya mahkm geri kafal, kabz bir kdz. Baksana yz sivilce dolu.
Sivilce, da vurmu rfulmanlarn iaretidir. Pop smet de ok pozr. Sanrm iktidarszdr.
MER - Peki ocuu kimden yapm kars?
MTAK - Onu karsndan sormal. Tut ki hepsi de smet'ten. nsan alt ocuk dourduu
halde gerek orgazm tatmam olabilir. Binlerce rnek var tp literatrnde.
CEML - Haydi bayanlar baylar, herkes masa bana.
HEPS - yi ki dodun Beyhan.
SEVM - Demek yirmi yldr Amerika'dasnz?
SUZAN - Vallahi size ok acyorum. (Cemil ban sallar.)
AYGEN - Acnacak kadar da varz hani. Yurt zlemi ikimizin de zerine bir karabasan gibi
kt. Erol geende stanbul'un plerini bile zlyordu.
SUZAN - pleri mi?
EROL - Tabii hanmefendi, pleri. stanbul'un pleri bile bir baka kokar. Belki daha pis
ama, daha vurucu, daha keskin. Nasl diyeyim, daha bir p p kokar. Daha bir kiiliklidir.
Amerika'dakiler gibi kiiliksiz, kokusuz p deildir.
AYGEN - Erol kokulara kar ok hassastr.
SUZAN - Size acyorum. (Cemil ban sallar.)
EROL - Her koku, alr beni yurduma gtrr. Bir tezek kokusu, bir lam kokusu. Bunlar hep
yurdumun armlardr.
P. SMET - Lam ve tezek kokusundan baka arm yok mu yurdumuzun?
EROL - Sz gelimi syledim bu rnekleri. rnein ben uyurken burnuma bir lam kokusu
gelse yurdumun denizlerini anmsar, dmde bu denizlerde yzerim. Deniz dediin lam
kokmal. Hele Kalam koyunda o Kurbaalderenin getirdii kokularda yzmek...
Amerika'da yok bu doa ile kucak kucaa deniz. Orada nerdeyse deterjanla klorla denizi de
temizleyecekler aptallar.
AYGEN - Ben de saman kokusunu zledim en ok. O saman saman kokan gerek saman
kokusunu. Saman nezlesi olmaya razym bu kokuyu iime ekmek iin. (Hidayet cin gibi
glmser, oynamaya balar.)
EPKEM - Samanlktan kaldramadm saman da Zht.
MER - Bunca yl uzak kaldnz yurttan. Yirmi yl sonra ne gibi farklar grdnz?
EROL - Hibir fark. Yine eskisi gibi ayn. Ayn candan insanlar. Olanca yaam sevincini
yanstan insanlar. Yoksulluklarna karn l l yine de mutlu insanlar.
BEYHAN - Trafik skkl sizi irkiltmedi mi?
EROL - Tam tersine. Bu baboluk, bu geliig-zellik kadar gzel bir ey olabilir mi? Amerika'da trafik hep geometri ile, mantkla, kuru teknikle zmlenmitir. Yurdumda ise bu
bilimsel katln kuruluun yerine ilkel bir saduyu ve igd zmler her eyi. Trk
insannn o esiz benzersiz ilkel igds.
HDAYET - Ya anari eylemleri? atmalar? Korkarm bunlara da baylyorsunuz?
EROL - Ona ne phe! Bu atmalar, dinamik, canl, iten tepkiler lkemin ne salkl bir
kamuoyu olduunu belgeliyor.
P. SMET - Ama vdnz bu karklk, zellikle trafikteki bu kemeke ka insann canna
mal oluyor ylda biliyor musunuz?
EROL - Bilmiyorum. Ama yaam lmle el ele yaar. lm akldan karmadan yaamann
da baka bir tad yok mu? Nice tehlikeyi yaa diye tlyordu biri. Her gn bir araba
kazasna, bir serseri kuruna, bir saatli bombaya kurban gitmek rizikosu ile yaamann esiz
heyecann neyle deiirsiniz?
SUZAN - Size acyorum.
EROL - Asl ben sizin miskin huzur zleminize, durgun yaam zleminize ayorum.
AYGEN - Heyecanlanma ekerim. Siz de bir ey sylesenize paam.

PAA - Btn bunlar diyalog kuramamaktan. Alacaksn ofrleri karna, bir gzel diyalog
kuracaksn. Bak o zaman trafik kazas filan kalr m?
HDAYET - Peki ya bu zamlar, bu darlk, pahallk, bu ksntlar? Onlar da herhalde Erol Bey
sizi hazdan drt ke ediyordur. (Glmeler)
JALE - Ne oldu, bir espri yapld herhalde, ben yine kardm.
PAA - Diyalog, diyalog..
EROL - Deminki sorunuza cevap vereyim. Onlar da bizi biz yapyorlar beyefendi. Azla
yetiniimizi, mihneti sineye ekiimizi, boynu bkklmz, filozofluumuzu,
kalenderliimizi, bizi baka ve sevimli yapan kaderciliimizi vurguluyorlar. Halk dilinde "Elle gelen dn bayram" diyen bir atasz
var ya. Bu atasznde sakldr bizim olgunluumuzun felsefesi.
SUZAN - Size ok acyorum.
EROL - Ben asl kendime acyorum, konfor uruna, yksek standartl yaam uruna tam
yirmi ylm yitirdim. Ne geti elime? ki villa, bir yzme havuzu, bir kotra, iki ka-dillak ve
bankada sekizyzyetmibin dolar. Neye karlk? Huzurum ve sinir stoklarm pahasna elli
yanda yaama sevincini tketen bir posa olma pahasna.
AYGEN - Alama, alama!
EROL - Ah ne yaptm ben! (Ban duvara vutur.) Hi gitmeyecektim. Alnma beyin g
damgasn hi yemeyecektim. imdi bunu affettirmek iin basit bir rgat gibi almaya, kuru
soanla ekmek yiyip ruhumu yunup arndrmaya geldim.
HDAYET - Demek siz evli deilsiniz.
MTAK - Elbet deilim. Yoksa budala bir grnm m var?
MER - Mtak evlilie kardr.
P. SMET - Mutlu grnmnden, nee dolu gzlerinden belli.
SUZAN - Size acyorum.
MTAK - Ben de msadenizle evlilere acyorum.
BEYHAN - Neden karsnz evlilie?
MTAK - Doal yaam zgr sevimedir bence.
P. SMET - Meclisimizde gen kzlar var. Sizi byle uluorta konumaktan menederim.
MTAK - Onlar da dinleyip rensinler; belki sivilceleri iyileir.
SUZAN - Bilseniz size ne acyorum. (Cemil ban sallar.)
MTAK - Kendi i huzurunu, kendi cinsel dengesini salayamam manyaklar hangi alanda
verimli olabilirler? amz iki dnr ynetiyor beyler.
EPKEM - Kimmi onlar?
MTAK - Marcuse ve Reich. Onlarn tledi-i cinsel zgrlk yani orgazm, evet orgazm,
tam ve mkemmel bir orgazm bireyin kurtuluu olacaktr. nce bireyin sonra bireylerin
toplam olan toplumun kurtuluu buradadr: Toplumsal orgazm. Sloganmz bu olmaldr.
EPKEM - Peki ya anane-i milliye ve diniyemiz? Ya aile mefhumu?
MTAK - Aile messesesi miad anm bir kavramdr.
EPKEM - Aile olmazsa ocuk olmaz. ocuksuz bir toplum ieksiz bir bahe gibidir.
JALE - O zaman sevgili doktorumuz Epkem Cangetir yaamn tek mutluluundan yoksun
kalr. O ki kadnlar ocuk yapsn diye rpnyor, dernekler kuruyor.
EPKEM - Hayr. Ben o zaman intihar ederim.
MER - (Sevim 'e) Siz bu konuda ne diyorsunuz?
SEVM - (Bartsn azna rtp utanarak) Ben bunlar hi duymam olaym.
P. SMET - Yavrucan yz pancar gibi oldu. Rica ederim beyler.
SEVM - (Kenarda bartsn burnuna kapayarak alamaya balamtr.)
MTAK - nek!
EPKEM - Siz onlarn kusuruna bakmayn azizim. Onlar kutsal aile duygusundan yoksun
bedbahtlar.

P. SMET - (Kzn yanna gider.) Alama yavrum.


EPKEM - Alama demez .hayat bu gzyalarna...
HDAYET - Vallahi biliyordum bu arky syleyeceini.
EPKEM - nc zeknz her eyi radar gibi seziyor.
P. SMET - Kesin rica ederim artk.
PAA - Diyalogdan korkmayalm. Her sorun diyalogla zlr.
MER - Ama bu g bir sorun paam.
PAA - Olsun. Sizin g sorun dediiniz ey bir sr kk sorunun toplamndan oluur.
BEYHAN - ok doru.
PAA - O kk sorunlar birer birer zlnce asl g sorun bir krdm gibi kendiliinden zlverir. Btn mesele diyalog kurmaktr. nsanlar diyalog kuramaz oldular.
Partiler diyalog kuramaz oldular. Aile hayatnn selameti bile kar-koca arasndaki diyaloga
baldr.
HDAYET - ok doru paam. Biz karmla ok iyi diyalog kurabilmi bir iftiz. Hep ben
sylerim hanm dinler.
BEYHAN - Size acyorum.
ANLATAN - O sizin repliiniz deil. BEYHAN - Cuk oturdu ama. ANLATAN - Bu seferlik
balyorum. HDAYET - Asanza u televizyonu, ajans dinleyelim.
83
SPKER - Bu akam Ankara'deki Adana renci yurdunda arama tarama yapmak isteyen
polis ekipleriyle renciler arasnda kan silahl atmada be renci ar, yedi renci de
hafif yaralanmtr.
JALE - Ka dedi?
HDAYET - Be dedi.
JALE - Be dedin de hatrma geldi. Be milyona brakyorlar o Caddebostan'daki daireyiHDAYET - Menci gvem tamburem igye. Sras m imdi bunun hanm? Benim yreim
szlyor bu cinayetlere, sen kalkm bana ev almaktan bahsediyorsun.
AJANS - Caddebostan'da yeni bir banka daha soyulmu ve soyguncular 372 bin liray alp
gitmilerdir.
MER - rnein banka soygunlarn nasl nlerdiniz paam?
PAA - Diyalog kurmakla. Elektronik sinyal, silahlandrlm dedektifler, karnzdakini ister
istemez dmanca bir tutuma iteler. Geleni dosta karlamak gerekir.
P. SMET - Aman ne diyorsunuz paam?
PAA - Bankalarn hollerine bankamza ho geldiniz diye pankartlar amal. Soyguncular
televizyon reklamlarndan grdmz gle yzl gen bankaclar tarafndan
karlanmaldr.
SUZAN - Size acyorum.
AJANS - Sendikalar genel sekreteri bu durumda genel grevin kanlmaz bir tedbir olacan
szlerine eklemitir.
JALE - Byle bir ey olabilir mi paam?
84
PAA - Diyalog kurulmazsa olur. (Dardan grltler)
SEVM - Genel grev balam olmasn.
JALE - Belki de. Bir bakaldr?
PAA - Haydi canm siz de! Kim kime ba kaldryor? Hepimiz karde deil miyiz?
P. SMET - Belki ma seyircileridir. Bu gece F. Bahe-Beikta ma vard. (Sesler, Ya ya ya
ya a a a, Cemil baba ok yaa.)
CEML - Hayr hayr, bunlar bizim ocuklar.
MTAK - Kim sizin ocuklar?
CEML - antiye iilerim.

HDAYET - Greve mi kalkmlar?


CEML - Ayp ettiniz. Onlar sizin bildiiniz iilerden deildirler.
MLAYM - (Sar bir tulumla gelir. Gsnde ve kepinde alkur yazs vardr.) Sevgili
patronumuz, velinimetimiz, babamz Cemil alkur efendi. alkur firmasndan ekmek
yiyen be yz doksan inaat iisi ve onlarn bin yz sekseni bulan aile efradnn
szcs olarak huzurunuza km bulunuyorum. Biricik kerimeniz, gznzn bebei dnya
ahret bir kardeimiz Beyhan hanmefendi bacmzn mutlu yagnne itenlikle katlmak iin
geldik. Allah iin aln teriyle drstlkle helalinden hak edilerek verilmi u mutlu gnnze
am sakz oban armaan kabilinden bir kk ve naiz hediyeyle geldik. Cmle arkadalardan toplanan parayla ve Hamburg'taki ii arkadalar araclyla gmrksz ve nemsiz
olarak getirttiimiz u naiz ve modern klaksonu yetmi yedi model arabanza layk olmamakla birlikte size sunmak istiyoruz. (Haval klaksonu alarak)
CEML - Teekkr ederim evlatlarm.
BEYHAN - (Klaksonu alarak) Ay bayldm. ok ama ok sevdim. (Coku iinde) Sizi
pebi-lirmiyim? (Sarlr, per.)
MLAYM - (Halanmtr.) Ben de sizi arkadalarm adna pebilir miyim? (per.)
EROL - Halkla btnleme derim ite ben buna.
MLAYM - (Beyhan' brakr, Sevim'e sarlr. Sevim utanr, kaar.)
P. SMET - Hop hop. Yava ol kardeim.
MLAYM - (Suzan'a sarlr, onu da per. Jale hazrlanmaya balar.)
HDAYET - Hayrola?
JALE - Halkla birlemeye hazrlanyorum.
PAA - Btnleme biraz fazla uzad gibime geliyor. (Dardan sesler: Cemil dar, Cemil
dar.)
MLAYM - Sizi grmek istiyorlar.
CEML - (Duygulanmtr.) Yavrularm, evlatlarm. (Dar kar.) Sa olun var olun.
(Sesler: Yayaya, a a a, Cemil Cemil ok yaa)
EROL - Ey canna kurban olduum. Bu scak kaynama, bu kardee zdeleme dnyann
neresinde var?
MER - Haklsnz!
EROL - Nerede ilk grdne sen diyen, abla diyen, abi diyen, teyze diyen, amca diyen,
yenge diyen, day diyen candanlk?
MELAHAT - Hadi kalkalm artk. Bak, ay bizi aydnlatt.
NUR - Barakann arkasna gidelim oras glge.
MELAHAT - Yok yok kalkalm ge oldu zati. On bir vapurunu karmayalm.
NUR - Karrsak ne olur, burada sabahlardk. Bak ay ne gzel.
ANLATAN - Oysa ayn sallad yoktu. Herifin maksad baka.
MELAHAT - A hi olur mu?
NUR - Korkuyor musun yoksa?
ANLATAN - Ban a doru evirince sabkal yznde koca bir yara izi grnyordu.
Kadnn korktuu filan yoktu. Zaten maln gz idi. Yaz aylarnda onlan bun-lan aa
diplerinde sabahlamaya alkt. A hi olur mu cmlesini laf ktlnda laf olsun diye
sylemiti. Ablas ii biliyor, gezmelerine gz yumuyordu. Evlenmeseler de ne yazard. Bak
keyfine demiti Mela-hat'e. nsan dnyaya bir kere gelir. Aslnda ablas da Tarlaba'nda bir
randevu evinde sermaye olarak alyordu.
MELAHAT - Trkn'n ablas var ya Sabahat, hani kocasndan ayrld geen yaz. imdi bir
hac aaya metres duruyor. Eski eyalarn yatak odasn satyormu ucuza.
NUR - Ben yatak odas, matak odas alamam. Anlyor musun?
ANLATAN - Zaten kz almaya niyeti yoktu, savsaklayp duruyordu. br yandan Me-lahat
de buna fitti. nk patronun metresi oluyordu. Nuri'yle evlenecek olsa, herif onu iinden

atard.
MELAHAT - lk aylar biraz sknt ekeceiz, ben de rejiyi brakmam.
NUR - Tabii brakma. br trl de al yine. Benim param ikimize yetmez ki.
MELAHAT - (Minnetle ona sokulur.) Byle syleyeceini biliyordum zati. ki para koltuk filan.
NUR - Anann rekesi. Bir de bana eyiz mi deteceksin akln sra.
MELAHAT - aka syledim canm. Sen sabahlar enayi avna knca ben de bo durmam
elbet.
NUR - Kz seni hususi evde Behiye ablada altracam demedim mi?
MELAHAT - Bak unuttum.
NUR - Sen orada Ankara kedisi gibi sedire bzlp mteri bekleyeceksin akamlar.
MELAHAT - Bastne Nuri usta.
Pazarlar Beykoz'a, Bend'lere, Gksu'ya, yourt yemeye Kanlca'ya gideriz. Benim
Kanlca'da Makbule teyzem var. Hani Madam Mari'den nce yannda altm. Rzgr
kyor.
NUR - dn m? yp myp bama hastalk filan karma. la fiyatlar ate
pahasna.
MELAHAT - Korkma hastalanmam. (Onun ellerini tutar.) Senin ellerin smscak.
NUR - ine para girince gr onlar. Bsbtn kzr.
MELAHAT - (i ekmitir.) Canm canm benim. (Sarlrlar.)
ZLFKR - Ltfen gelin benimle merkeze.
ANLATAN - Yavuz hrsz ev sahibini bastrr-m. Nuri yaptndan utanacak yerde .bsbtn arlamt.
NUR - Ne olmu yani! Ykl karmdan yoksa barsaklarn dkerim kaldrma.
ANLATAN - Beethoven ve Sartre merakls ince duygulu beki Zlfikr vekarn ve soukkanlln hi bozmadan sze devam etti.
ZLFKR - Sizi nezakete davet ederim, asabi-lemeyin ltfen, ben devimi yapyorum.
NUR - ek bir kere u pis elini srtmdan.
ZLFKR - Hay hay ite ektim, yalnz sinirlenmeyin. devim!
NUR - Kes sesini lan! imdi balatrsn devinden.
MELAHAT - Ayan peyim yapma Nuri.
ANLATAN - Cesur beki hi korkmamt. nadna Nuri'ye bsbtn sokuldu.
ZLFKR - Gryorum ki ok sinirlisiniz. Fakat siz de takdir edersiniz ki...
NUR - Hl tyor be. Ykl dedim duymuyor musun, z palamar haydi yallah.
ZLFKR - Kusurumu ltfen balayn ama buna olanak yok. Maalesef kanuna aykr bir
hareket yapm bulunuyorsunuz. Buras umumi yer.
NUR - Nasl umumi yer?
ZLFKR - Baknz uras ocuk bahesi.
(Siluet olarak ocuk gezdiren dadlar. ocuk sesleri. Salncakta bir ocuk. Elii yapan bir
dad.)
NUR - ocuk bahesi ise ocuk bahesi. Ne olmu yani? Keyfimin khyas m var? kret ki
sade ptm. stesem...
ZLFKR - (Kulaklarn tkar.) Ltfen susun, siz bunlar sylememi, ben de duymam
olaym. (Melahat arsz arsz glmektedir.)
ANLATAN - Alkt byle eylere. Randevu evinde, plaj kabinesinde ka kere baslmt
heriflerle.
ZLFlKR - ok rica ederim tartmayalm. Bir zahmet merkeze kadar terif buyurun. Orada
komiser beyle birlikte sorunu zmlersiniz. Bir kusurum oldu ise orda sizden zr dilerim.
Kanun sizi gtrmemi emrediyor.
NUR - Daha syleniyor musun? Ya basp gidersin yahut...

ZLFKR - Ne yazk ki gidemem.


SAME - (Penceresinde aydnlanr.) Ne olmu Zl-fikr Bey?
ZLFKR - Bir ey yok. zel olarak konuuyoruz beyefendi ile. (ki kii geer, durur
bakarlar.) Babaa kalmak istiyorsanz gazinolar var, gece klpleri var, gzel lokaller var.
Umumi yerlerde maalesef buna msaade edemem.
NUR - (Belinden bir falata karr.) Hl m syleniyorsun? (Atlr adama saplar.) Yaraland galiba?
ZLFKR - Yok bir ey beyler. Sadece basit bir yumruk. Siz ltfen yolunuza gidin.
PAA - Ne olmu, nedir o grlt? Kerestelere mi gelmiler?
P. SMET - Belal bir ey galiba, yardma gitsek mi?
SEVM - Beki sendeliyor, baklanm galiba?
ANLATAN - Nasl beyefendi "Ta Parasna" benzetebildim mi? (Donmulardr.)
ZLFKR - Hayr. (Can acsndan dudaklarn kemirerek.)
Bakn herkes toplanyor, isterseniz yryn, sorunun tartmasn daha tenha bir yerde
yapalm. Kan grnce tela debilir herkes.
MELAHAT - (Nuri'ye) Yr gidelim be aval! Nasl olsa karakolda beni tanrlar. Ben bir ara
bu yakada bir evde de almtm. (Recep aznda pipo ka gelmitir, tabancasn eker.)
ZLFKR - Koyun onu belinize, gelin beyefendi ile hamfendiyi hadisesizce merkeze gtrelim.
RECEP - nce bir stlerini arayalm.
(Nuri, Recep gelince ve tabancay grnce sinmitir. Recep onun eline bir kelepe geirir.)
(Hicabi Bey teleskopunu onlara evirmi bakmaktadr.)
HCAB - Bizim aslan beki Zlfikr uygunsuz vaziyette bir ift yakalad galiba. Ahlak ne
kadar skt etti.
ZLFKR - Actmayn ltfen nazik olun. (Recep arama yapar, bulduklarn kenara kor.)
RECEP - Bir kanl falata. (Mendille kabzay itina ile sarar.) Bir kama, bir sustal ak. Bir
maymuncuk. Yz elli gram kadar da eroin.
MELAHAT - te vesikam, bu da muayene kdm.
(Nuri Melahat'i elinden tutar. Melahat memnundur. lgi oda olduunu hissettii iin kalalarn sallaya sallaya yerli film artisti gibi yrr, aznda hep sakz.)
ANLATAN - yi kalpli beki imdi bir vicdan azab duyuyordu.
ZLFKR - Bunlar da gen... Bunlarn da can
yok mu? kisi de birbirini seviyor ite. Namuslar ile yaayp mutlu bir yuva kursalar oluk
ocuk yetitirseler ya. Oysa bak kzcaz vesikal, olan da sabkal ama kusur onlarn m? yi
bir ana-babaya iyi bir ortama dseler, gzel bir terbiye alsalar pekl bizim gibi, alkur
Apartma-n'nn rnek sekin insanlar gibi namuslu, onurlu, saygn, drst, aln ak birer vatanda olurlard. Yazk, ok yazk, iim hun oldu yreim paraland. (Sendeler, Recep koar,
Nuri frsattan yararlanp kaacak olur.)
RECEP - (Tabancay eker.) Hi akam yok mhlarm.
(Nuri durur ellerini kaldrr.) Buna biraz kabalk gerek. (Zlfikr yere ylr.) Siz yaralsnz.
ZLFKR - Kendim yaralandm, demin yap yerinde ayam kayd ordaki keskinin stne
dtm. Sakn bu delikanlya benim yzmden ceza verilmesin. Hatta kelepesini atrn. Onu
koyuverin.
RECEP - Hi olur mu dostum? Siz affetseniz bile kamu davas var. stelik zerinde beyaz
zehir de kt. Brakalm da genlii de mi zehirlesin?
ZLFKR - Bakn onu unutmutum. Ah gafil, neden yaptnz bunu? (Recep'e) Siz benim
iin zlmeyin, bir ambulans arn. Ben arabay burda beklerim. inize bakn, dev
aksamasn.
EPLOG
Kahraman beki Zlfikr o gn ald yarann tesiriyle gn sonra ld. Mert adam

bykl son nefesine kadar gtrd. Katili ele vermedi. alkur Apart-man'nn kiraclar
bata olmak zere btn mahalle, btn semt, vazifeinas bekinin arkasndan alad. O gn
hava yamurlu olduundan gkyz bile onun arkasndan alyor gibiydi. (Yamur efekti
sesleri.)
Zlfikr'n arkasndan oluk gibi ya dken biri daha vard ki o da skdar cezaevinde cezasn
ekmeye gnderilen Nuri idi. Rahatsz ocuk on drt saat faslasz hngr hngr alad.
(Mendilini arl arl skan Nuri.) O pimanlk yalar ruhunu cmle sularndan ykayp
temizlemiti. skdar cezaevinde kald , mral'da da geirdii iki yl sonunda eski Nuri
gitmi yerine yepyeni yumuak bal bir Nuri gelmiti. (Nuri gider, baka ceket ve suratla
tekrar gelir.) zgrlne kavuur kavumaz gitti, ilk i olarak Melahat'i yannda alt
Be-hiye ablann evinden kard. {Krmz fenerli bir ev. antayla kar Melahat.)
Tvbekar Melahat'in eyizini Suzan al-kur zerine ald. Talihsiz kadn teessrn
bakalarnn mutluluunda avutmaya alyordu. Kocas, o aslan gibi sporcu, enerjik idealist
Cemil Calkur geen yl bir fabrika kazasnda sizlere mr... Ya, iler acs... Hem de
arkasnda bir de sa bitmemi torun brakarak... Evet, kz Beyhan yl nce o evlilik
dman Mtakla evlendi. Bu arada dourgan ei sayesinde yedinci ocuu da olan Pop
smet, Nuri'ye bir dkkn buldu, Erol Evren'le Hidayet Bey de cebine sermaye koydular. Nuri
de kollar svayp almaya koyuldu. Zaten mral'da soyadn deitirip Calkur soyadn
almt. Melahat ile nikhlar Beyolu Evlendirme Dairesinde kyld. Amerika fizik enstitsnn elektromekanik armaann kazanan basketbolcu mer de, Kzlay'a bahemire olan,
ayrca uluslararas lambal hemire Florence Nightingale nian ile dllendirilen Sevim de,
Mtak'la evlenen Beyhan da nikh treninde hazr bulundular.
Evlendiklerinden dokuz ay on gn sonra bu sevginin meyvesi olarak Melahat dnyaya yumuk
yumuk bir aslan yavrusu getirdi. Yavruya Zlfikr ad konuldu. ocuu babacan doktor
Epkem Cangetir yoksullar hayrna ileyen kendi dispanserinde dourttu.
Kk Zlfikr imdi on algsn sryor. Allah balasn. Allah kem gzlerden saklasn. Okulunda her yl iftihar listesine geiyor.
KORO - Hasl ey seyirci-yi kiram, fenalk her zaman cezasn grr. yilik nnde sonunda
mutlaka mkfat bulur.
PERDE