You are on page 1of 2

Teoria umorală sau Teoria celor patru umori a fost introdusă de către medicii antici greci și romani, continuatori

ai școlii lui Hippocrate, pornind de la teoria elementelor a lui Empedocle, în care elemnetele fundamentale erau: pământul, apa, aerul, focul[1]. Teoria celor patru umori își are originea în Egiptul antic și în Mesopotamia[2]. Este sistematizată apoi de ec!ii greci în "urul anului #$$ î.Hr. Cele patru umori, precum și elementele, anotimpurile și temperamentele corespunzătoare Umoarea Anotimp Element Organ Calități Denumire clasică Denumire modernă Caracter

%ânge

&rimă ară 'er

(icat

cald ) umed sang in

artizan

cura"os, optimist, iu*itor

+ilă gal*enă ,ară

(oc

,ezică *iliară cald ) uscat coleric

păzitor rațional idealist

caracter la*il despotic, neliniștit, irita*il calm, fără emoții

+ilă neagră -oamnă

&ământ %plină

rece ) uscat melancolic

(legmă

.arnă

'pă

/reier0&lămâni rece ) umed flegmatic

Hippocrate este cel care a aplicat cel mai mult această teorie în medicină. Teoria umorală a de enit teoria celor patru temperamente și a ea să influențeze și concepțiile lui 1alenus 2131 4 2$15, care considera umorile se formează în corp și că anumite alimente , stările climatice, precum și anuimite perioade ale ieții pot modifica ponderea celor patru elemente. 1alen considera că dezec!ili*rul celor patru umori, numit dyscrasia, este cauza celor mai multor *oli, iar sănătatea este dată de eucrasia, ec!ili*rul acestora.

[3] Cele patru umori în concepția lui Avicenna Proba cald rece umed <scat %tări mor*ide (e*ră =eumatism 'stenie %lă*iciune -ul*urări funcționale deficit de energie deficit de putere digesti ă inapetență pentru lic!ide digestie dificilă ./anon de medicină. arsuri cardiace sali ație e:cesi ă.6n medicina islamică. somnolență insomnie. de conștiință și fizice ale organismului. mentale. pentru a cuprinde aspecte emoționale.nteracție cu remea ara: foarte nefa ora*ilă iarna: foarte nefa ora*ilă . ' icenna 278$ 4 1$395 a e:tins teoria celor patru temperamente în scrierea sa . sete e:cesi ă. %enzații su*iecti e gust amar. piele aspră piele aspră . slă*iciune %imptome fizice puls accelerat. pleoape umflate. o*oseală înc!eieturi moi diaree. toamna: nefa ora*ilă .