You are on page 1of 51

AP_II_Craiova Institutii de drept procesual penal

MULTIPLE CHOICE 1.

Cui revine dreptul de a trage la raspundere penala un infractor?
a . b . c .

statului organizatiilor de lupta impotriva violentei domestice asociatiilor de lupta impotriva discriminarii

ANS: A 2.

Actele necesare desfasurarii procesului penal se indeplinesc:
a . b . c .

numai din oficiu din oficiu, afara de cazul când prin lege se dispune altfel la cererea partilor

ANS: !.

"e catre cine este consacrata prezumtia de nevinovatie?
a . b . c .

este consacrata e#pres de Codul de procedura penala nu este consacrata e#pres de Constitutia $omâniei este o prezumtie absoluta care nu poate fi rasturnata decât printr%o &otarâre penala definitiva

ANS: A '.

Care sunt actele prin care se poate pune in miscare actiunea penala?
a . b . c .

numai ordonanta, rec&izitoriul, declaratia orala a procurorului ordonanta, rec&izitoriul, declaratia orala a procurorului sau inc&eierea instantei numai ordonanta si rec&izitoriul

ANS: (.

Care sunt trasaturile actiunii penale?
a . b . c .

actiunea penala apartine statului, este obligatorie, este indisponibila, este individuala si indivizibila actiunea penala este obligatorie, indisponibila si indivizibila actiunea penala este obligatorie, este indisponibila, individuala si indivizibila numai daca este pornita de autoritatile statului

ANS: A ).

Care sunt cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale?
a . b . c .

inculpatul este bolnav partea vatamata este plecata din tara fapta nu este prevazuta de legea penala

ANS: C *.

Care este obiectul actiunii penale?
a . b . c .

intocmirea actului de inculpare intocmirea rec&izitoriului tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savârsit infractiuni

ANS: C +.

Cand nu mai poate fi e#ercitata actiunea penala?
a . b . c .

procurorul a dispus inlocuirea raspunderii penale instanta a dispus inlocuirea raspunderii penale procurorul a dispus, referitor la aceeasi cauza, intr%un alt dosar penal, scoaterea de sub urmarire penala

ANS: ,.

-mpotriva cui se e#ercita actiunea civila in procesul penal?
a . b . c .

inculpatului, mostenitorilor inculpatului si partii responsabile civilmente partii civile partii responsabile civilmente, daca inculpatul se sustrage de la .udecata

ANS: A 1/.

"aca partea civila solicita repararea pre.udiciului moral prin actiunea civila e#ercitata in cadrul procesului penal:
a . b . c .

instanta trebuie sa oblige inculpatul la plata daunelor morale instanta poate obliga inculpatul sa repare pre.udiciul moral actiunea civila este inadmisibila in aceasta situatie

ANS: 11.

-n ce situatii actiunea civila se porneste si se e#ercita din oficiu?
a . b . c .

când persoana v0t0mat0 este o persoan0 lipsit0 de capacitate de e#erci1iu sau cu capacitate de e#erci1iu restrâns0 cand valoarea pagubei este mai mare de 1//// $2N pentru desfiintarea totala sau partiala a unui inscris

ANS: A 12.

-n ce situatie favorizatorul raspunde civil solidar cu inculpatul?
a . b . c .

daca a dat a.utor pentru asigurarea folosului infractiunii, dar numai in limitele acestuia daca a savârsit acte de favorizare a persoanei inculpatului da, in toate cazurile in care inculpatul este obligat la plata despagubirilor civile

ANS: A 1!.

Cine va raspunde civil in solidar cu inculpatul, daca sunt trasi la raspundere penala in fata instantei de .udecata?
a . b . c .

coautorii, instigatorii si complicii tainuitorul si favorizatorul pentru intregul pre.udiciu produs de inculpat partea responsabila civilmente

ANS: A 1'.

-n ce situatie partea vatamata se poate constitui parte civila dupa citirea actului de sesizare?
a . b . c .

inculpatul se opune acestei solicitari partea vatamata este lipsita de capacitate de e#ercitiu nu a solicitat aceasta in cursul urmaririi penale

ANS: 1(.

Care este efectul constituirii ca parte civila?
a . b . c .

punerea in miscare a actiunii penale punerea in miscare a actiunii civile obligarea inculpatului condamnat la plata despagubirilor solicitate de partea civila

ANS: 1).

-n ce calitate mai poate participa in aceeasi cauza persoana vatamata prin infractiune, constituita parte vatamata?
a . b .

numai in calitate de parte vatamata numai in calitate de parte civila, daca solicita aceasta calitate prin constituirea ca parte civila

c .

in calitate de parte civila, daca solicita aceasta calitate prin constituirea ca parte civila

ANS: C 1*.

Cand se poate adresa persoana vatamata prin infractiune instantei civile?
a . b . c .

oricând, c&iar daca s%a constituit parte civila in procesul penal in caz de suspendare a procesului penal, daca s%a constituit parte civila in procesul penal oricând, c&iar daca instanta penala a rezolvat actiunea civila

ANS: 1+.

"aca partea civila a decedat in timpul .udecatii:
a . b . c .

actiunea civila va fi rezolvata de instanta penala sesizata numai cu acordul inculpatului sau al partii responsabile civilmente actiunea civila va fi rezolvata de instanta penala sesizata dupa introducerea in cauza a mostenitorilor actiunea civila nu va mai fi rezolvata de instanta penala sesizata, mostenitorii putând sa se adreseze instantei civile

ANS: 1,.

Cine este partea vatamata?
a . b . c .

persoana fizica, daca a suferit o vatamare fizica, morala sau materiala prin savârsirea infractiunii subiectul pasiv al infractiunii persoana fizica, daca a suferit o vatamare fizica, morala sau materiala prin savârsirea infractiunii si daca participa in procesul penal

ANS: C 2/.

Cum se numeste in raportul de drept substantial persoana care a suferit un pre.udiciu ca urmare a savârsirii infractiunii?
a .

numit

persoana vatamata parte vatamata ANS: 21. numai la tribunale si curti de apel nu numai la . "e catre ce este determinata competenta dupa materie? a . natura si gravitatea infractiunii supuse . numai victima infractiunii numai o persoana fizica o persoana fizica sau o persoana . curti de apel. 3nde functioneaza sectii maritime si fluviale ? a .udecatorii. Cine poate fi parte vatamata in procesul penal? a .uridica ANS: C 2!.udecatoresti de drept comun infractiune sau calitatea faptuitorului ANS: A 2'. c . numai persoana fata de care s%a pus in miscare actiunea penala numai persoana citata in aceasta calitate de instanta penala persoana fata de care s%a dispus inceperea urmaririi penale ANS: A 22. b . b . tribunale. b . ci si la 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie .b . c .udecatii sfera de cauze date in mod obisnuit in caderea instantelor . b . c . Cine are calitatea de inculpat? a . c .

7alati raila Calarasi ANS: A 2). daca e#pertul nu a savârsit o infractiune data in . c . . 5udecata in apel se realizeaza de catre un complet format din: a .c . competenta dupa calitatea persoanei. -nfractiunea savârsita de un e#pert poate fi .udecatori la 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie doi . c . b . competenta teritoriala competenta speciala si competenta personala competenta functionala si competenta materiala ANS: 2+. trei .udecata in prima instanta de: a .udecatori la curtea de apel si Completul de . tribunale si curti de apel ANS: C 2(. Care sunt formele subsidiare ale competentei in materie penala? a . c .udecatorii. competenta materiala. b . la unele . 6e lânga care instante functioneaza sectii maritime si fluviale ? a . b . b .udecatori la tribunal si la curtea de apel trei .udecatori la tribunal si la curtea de apel ANS: C 2*. curtea de apel tribunal .udecatorie. c .

"aca un militar cu gradul de colonel savârseste o infractiune de luare de mita. daca au legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu numai anumite infractiuni prevazute de Codul penal si de legi speciale si numai infractiunile savârsite de militari.udecata infractiunea de omor savârsita de un magistrat de la tribunal ? a .. 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie curtea de apel tribunal ANS: C !1. c . tribunalul militar .udecata infractiunea de omor savârsita asupra unui magistrat de la tribunal ? a . c . "e cine va fi .udecata de: a . cauza va fi . 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie curtea de apel tribunal ANS: !2.competenta altei instante ANS: C 2. Ce infractiuni . b . "e cine va fi . numai infractiunile savârsite de militari numai infractiunile savârsite de militari.udeca instantele militare? a . c . b . b . daca au legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu ANS: C !/.

b . daca infractiunea are legatura cu atributiile de serviciu ale inculpatului instantei competente dupa gravitatea infractiunii savârsite curtii de apel ANS: C !'. curtii de apel. c . ? . c . b . 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie nu . deoarece fapta nu este data in competenta instantelor militare ANS: !!.-. c .udecatori al 4naltei Curti de Casatie si 5ustitie? a . in fond in apel in recurs ANS: !). 8ribunalul 9ilitar 8eritorial tribunalul competent teritorial.8.udeca in prima instanta infractiunea savârsita de un procuror din cadrul ". .2.C. b .-. apelurile declarate impotriva &otarârilor pronuntate in prima instanta de Sectia penala recursurile declarate impotriva &otarârilor pronuntate in prima instanta de Sectia penala recursurile in interesul legii ANS: !(. c . Cui apartine competenta de solutionare a cauzei in situatia in care un avocat a savârsit o infractiune ? a . "e catre cine se .udeca a .udeca completul de . Ce . b .

numai daca sesizarile sunt simultane nu e#ista o ordine de prioritate intre criteriile prevazute in art. cui revine . c . instantei in circumscriptia careia s%a savârsit infractiunea instantei in circumscriptia careia isi are sediul organul de cercetare penala instantei stabilite de procuror ANS: C !.udecarea cauzei? a . proc. c . proc. !/ C. in totul sau in parte locul unde au fost desfasurate actele premergatoare savârsirii infractiunii ANS: . pen. b . Ce se poate intelege prin locul savârsirii infractiunii? a . !/ C. curtea de apel 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie instanta corespunzatoare din punct de vedere teritorial dupa calitatea persoanei ANS: !*. se aplica in ordinea in care acestea sunt prevazute in art. b . b . -n ce ordine se aplica regulile de stabilire a competentei teritoriale? a . c . b . c . !/.. indiferent de data sesizarii ANS: !+. !/ C.. pen se aplica in ordinea in care acestea sunt prevazute in art. pen. Când urmarirea penala s%a efectuat de un organ central caruia :i corespund mai multe instante competente potrivit criteriilor prevazute in art. locul unde a fost prins faptuitorul locul unde s%a desfasurat activitatea infractionala.a . proc.

b .'/. cetatean român. 4n aceasta situatie. daca faptuitorul locuieste in $omânia. b . 4n situatia in care o infractiune este savârsita in strainatate. poate apartine tribunalului in a carui raza teritoriala locuieste faptuitorul poate apartine 8ribunalului ucuresti. c . savârseste infractiunea de omor. 4n aeronava care se deplaseaza pe ruta 8el Aviv%6aris. c . b .udeca in $omânia. c . se va . in afara 9unicipiului ucuresti nu apartine instantelor române ANS: A '!. cui apartine competenta de solutionare? a . dar dupa o prealabila intelegere intre infractori . iar faptuitorul nu are domiciliul in $omânia si nici nu locuieste in $omânia. o persoana. 5udecatoriei Sectorului 2 ucuresti instantei competente material sau dupa calitatea persoanei din 9unicipiul ucuresti 5udecatoriei Sectorului 1 ucuresti ANS: A '1.udeca la locul savârsirii infractiunii ANS: '2.udecat de 8ribunalul ucuresti nu se poate . când la savârsirea unei infractiuni au participat mai multe persoane când doua sau mai multe infractiuni au fost savârsite in timp si loc diferit. "e catre cine va fi . va fi .udecat omorul savârsit in strainatate de un cetatean român care nu are domiciliul in $omânia si nici nu locuieste in tara? a . -n ce situatii e#ista indivizibilitate? a . cui apartine competenta de solutionare a cauzei? a . b .udecat de 5udecatoria Sectorului 1 ucuresti poate fi . fara escala in $omânia.

-n ce situatii cauzele trebuie reunite intotdeauna? a . in cazul competentei materiale . b . in cazul infractiunii continue sau continuate in cazul in care la savârsirea unei infractiuni au participat mai multe persoane când doua sau mai multe infractiuni au fost savârsite prin acelasi act ANS: C '(. b . in cazurile de cone#itate in care o infractiune a fost savârsita pentru a ascunde sau a inlesni savârsirea unei alte infractiuni in toate cazurile de cone#itate in care la savârsirea unei infractiuni au participat mai multe persoane in cazul infractiunii continuate sau in orice alte cazuri când doua sau mai multe acte materiale alcatuiesc o singura infractiune ANS: C '*. b .udeca infractiunea la care aceasta se refera ANS: C '). c .c . Nedenuntarea unor infractiuni este de competenta: a . -n ce situatii e#ista cone#itate? a . pâna la citirea actului de sesizare. b . c . instantei mai intâi sesizate instantei in circumscriptia careia s%a desfasurat urmarirea penala instantei care . in cazul competentei teritoriale pâna la citirea actului de sesizare. când intre doua sau mai multe infractiuni e#ista legatura.ustitiei ANS: A ''. iar reunirea cauzelor se impune pentru o mai buna infaptuire a . 6ana la ce moment pot fi ridicate e#ceptiile privind competenta instantei? a . c .

udecata cauza? a . de 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie de curtea de apel de instanta competenta material ANS: A (/. 4n situatia in care. c . dupa savârsirea unei infractiuni. o persoana dobândeste calitatea de senator.udecata cauza? a .udecata de instanta competenta material ANS: (1. cauza va fi . dupa savârsirea unei infractiuni. de 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie de curtea de apel de instanta competenta material ANS: C '. 4n situatia in care. Cine solutioneaza conflictele de competenta ? a . pâna la citirea actului de sesizare. de 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie pentru toate conflictele de . iar ulterior nu mai detine aceasta calitate.udecata cauza? a . o persoana dobândeste calitatea de magistrat la curtea de apel. c . in cazul competentei dupa calitatea persoanei ANS: A '+. 4n situatia in care un amiral savârseste o infractiune. de catre cine va fi . c .c . b .udecata de 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie daca s%a dat o &otarâre in prima instanta cauza va fi . b . cauza va fi .udecata de 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie in orice situatie. b . de catre cine va fi . de catre cine va fi ..

udecarea unui recurs impotriva unei inc&eieri privind o masura preventiva. Sectia penala instanta civila ierar&ic superioara ANS: ('. c&iar daca fata de a treia instanta . c . 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie.b .udecatori 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie. Când instanta sesizata cu solutionarea conflictului de competenta constata ca acea cauza este de competenta altei instante decât cele intre care a intervenit conflictul: a daca fata de a treia instanta nu este instanta ierar&ic superioara . b . Completul de . pentru a se dispune declinarea in favoarea instantei competente ANS: A (!.udecatorii. pronuntându%se asupra vinovatiei inculpatului . b . competenta de curtea de apel pentru conflictele de competenta ivite intre instantele inferioare. "e catre cine este solutionat conflictul de competenta intre o instanta militara si o instanta civila? a . c . comuna. c . nu este instanta ierar&ic comuna c desfiinteaza &otarârea instantei care a declansat conflictul de . indiferent de gradul acestora.uridica prin inc&eiere. c&iar daca una dintre acestea se afla in circumscriptia altui tribunal ANS: (2.udece o cauza in apel daca: a . 5udecatorul nu este incompatibil sa . situate in circumscriptia sa de tribunal pentru conflictele de competenta ivite intre . inainte de solutionarea cauzei a participat la . competenta. trimite dosarul instantei superioare comune b trimite dosarul instantei competente. . intr%o discutie intre prieteni a afirmat ca apelul declarat de un inculpat in cauza respectiva va fi admis a sc&imbat incadrarea .

cu participarea . ruda sau afin pâna la gradul ' inclusiv cu un grefier care a intocmit citatiile in dosarul de urmarire penala ANS: A (). ruda sau afin pâna la gradul ' inclusiv cu procurorul general ad. ruda sau afin cu unul din e#perti .udece o cauza? a . este sot. "e catre cine poate fi formulata cererea de recuzare ? a . -n ce situatie . ruda sau afin pâna la gradul ' inclusiv cu procurorul care a dispus retinerea invinuitului este sot. c cererea este inadmisibila cererea va fi solutionata de un alt complet. b .udecatorului: a .ANS: ((. c . "aca in cauza sunt arestati preventiv.udecatorul a primit liberalitati de la mandatarul unei parti ANS: C (*.udece o cauza? a . c . dar completul in fata caruia s%a formulat cererea de recuzare.udecatorul este sot. c . b .udecatorul este incompatibil sa .udecatorul a fost reprezentant sau aparator al interpretului . numai de catre parti de catre parti sau de procuror de orice persoana interesata si de procuror ANS: A (+. b . b . care va &otari si asupra . &otaraste asupra masurilor preventive cererea va fi solutionata de un alt complet.udecatorului recuzat. .unct al parc&etului care a intocmit rec&izitoriul este sot. -n ce situatie . iar partea vatamata formuleaza o cerere de recuzare a .udecatorul este incompatibil sa .

udecatoreasca . "e catre cine poate fi ceruta stramutarea .udecarii unei cauze penale? a . c . este inadmisibila. c impartialitatea . b . intrucât acesta nu solutioneaza cauza si nici nu efectueaza acte necesare desfasurarii procesului penal se depune la conducatorul parc&etului. "e catre cine se solutioneaza cererea de abtinere formulata de procurorul de sedinta? a . b . care o inainteaza presedintelui instantei. de secretarul Consiliului Superior al 9agistraturii numai de 9inistrul 5ustitiei de partea interesata ANS: C )2.. iar acesta o admite sau o respinge prin rezolutie se solutioneaza de instanta ANS: C )/. b .udecatorul a fost e#pert sau martor in cauza ANS: C )1. Care sunt motivele de recuzare? a . -n ce situatie poate fi solicitata stramutarea .. c .udecatorilor ar putea fi stirbita din cauza dusmaniilor locale nu a fost citit actul de sesizare a fost terminata cercetarea . b . masurilor preventive ANS: (. c .udecarii unei cauze penale? a . participarea e#pertului de mai multe ori in aceeasi cauza audierea martorului de mai multe ori in aceeasi cauza .

udiciare. procurorului si instantei . prin citare instanta in fata careia se afla cauza pe rol.urari noi.udiciare politiei .udiciare si procurorului partilor. oricând dupa trecerea unui termen de la respingerea cererii anterioare numai daca noua cerere se intemeiaza pe impre. "e catre cine sunt anuntate partile despre formularea cererii de stramutare? a . politiei .urari noi. Cand se poate cere stramutarea unei cauze? a . b . b . c . prin comunicarea cererii instanta superioara celei la care se afla cauza pe rol ANS: C )(. ivite dupa respingerea cererii anterioare ANS: C )). b . b . c organelor . Cand poate fi ceruta din nou stramutarea? a . c . ANS: A )!. numai când aceasta se afla pe rolul instantei de fond numai când aceasta se afla pe rolul unei instante numai daca aceasta nu se afla in apel ANS: )'.. Cui apartine sarcina administrarii probelor in procesul penal? a . necunoscute 4naltei Curti de Casatie si 5ustitie la data solutionarii cererii anterioare. sau daca noua cerere se intemeiaza pe impre. c . 4nalta Curte de Casatie si 5ustitie.

-n ce conditii declaratiile invinuitului sau inculpatului pot servi la aflarea adevarului? a . b . neconditionat. Care sunt probele concludente in procedura penala? a . c .urarile ce fac obiectul probatiunii probele care contribuie la aflarea adevarului in cauza penala probele care sunt necesare pentru solutionarea cauzei ANS: ).urari care rezulta din ansamblul probelor administrate in cauza ANS: C */. ANS: A )*.. fara incuviintarea .. b .urarile de care a luat cunostinta in e#ercitiul profesiei. 6ersoana obligata sa pastreze secretul profesional: a . probele care au legatura cu faptele sau impre. daca invinuitul sau inculpatul a acceptat sa fie audiat numai daca se coroboreaza cu alte probe numai daca se coroboreaza cu alte fapte sau impre. c . b . c .urari care rezulta din ansamblul probelor administrate in cauza ANS: C )+. b . neconditionat numai daca se coroboreaza cu alte probe numai daca se coroboreaza cu alte fapte sau impre. nu este obligata sa declare ca martor nu poate fi ascultata ca martor cu privire la faptele si impre. -n ce conditii declaratiile partii vatamate pot servi la aflarea adevarului? a .

b .uramânt ? a . persoanei sau a unitatii fata de care este obligata sa pastreze secretul nu poate sa fie ascultata ca martor in nicio cauza ANS: *1. rudele inculpatului si rudele partii vatamate partile civile minorii ANS: *!. Ascultarea ca martor a persoanelor care prezinta infirmitati fizice: a . preotul ateul minorul care nu a implinit 1' ani ANS: C *'. Cine nu poate dobândi calitatea de martor in procesul penal? a . b . pentru toti martorii numai daca se coroboreaza cu alte probe . c . c . b . neconditionat. este interzisa. deoarece persoana respectiva nu poate sa redea constient cunostintele pe care le are nu este interzisa daca ascultarea se face cu privire la fapte pe care le%a perceput cu simturile sanatoase este permisa in orice conditii si cu privire la faptele percepute in orice mod ANS: *2. c . -n ce conditii declaratiile martorului pot servi la aflarea adevarului? a . b .c . Cine nu depune .

udecatorului.udecatorului la cererea motivata a acesteia. dar numai cu autorizarea . b . -n ce conditii convorbirile si comunicarile partii vatamate pot fi interceptate? a . procurorul care a supraveg&eat urmarirea penala investigatorii sub acoperire minorii. Ce persoane pot fi martori asistenti? a . Care sunt persoanele ce pot fi audiate ca martori cu identitate prote. indiferent de natura infractiunii. daca intre declaratiile acestora e#ista contradictii ANS: C **. c . b . b vecinii persoanei al carei domiciliu este perc&ezitionat persoanele care au asistat la savârsirea faptei . indiferent de natura infractiunii indiferent de natura infractiunii. in cazul martorilor cu identitate prote. cu autorizarea . numai daca se coroboreaza cu alte fapte sau impre. c . -ntre ce persoane poate fi efectuata confruntarea? a . b . cu autorizarea procurorului.ata ANS: C *(.c .urari care rezulta din ansamblul probelor administrate in cauza.ata? a . la cererea motivata a acesteia. c . dar nu mai mult de !/ de zile ANS: A *+. in cazul infractiunilor privind violenta in familie ANS: *). numai intre martorii ale caror declaratii sunt contradictorii numai intre invinuit sau inculpat si martori intre persoanele ascultate in aceeasi cauza.

loace de comunicare electronica infractiunilor savârsite din culpa pentru care legea prevede pedeapsa inc&isorii mai mare de ( ani infractiunii de abuz de incredere ANS: A +/.. c in caz de infractiune flagranta in cazul in care instanta a autorizat perc&ezitia in cazul in care persoana la domiciliul careia se face perc&ezitia . c . b . b . numai domiciliara corporala sau domiciliara numai corporala ANS: +2.. -n ce conditii perc&ezitia poate fi efectuata pe timpul noptii? a . Care sunt tipurile perc&ezitiei? a . -n cazul caror infractiuni este posibila interceptarea convorbirilor telefonice? a . de catre organul de urm0rire penal0 sau instan1a de . "e catre cine se dispune ridicarea de obiecte sau inscrisuri? a . b . b . c . infractiunilor care se savârsesc prin mi.udecat0 de catre e#ecutorul . persoanele interesate in cauza ANS: C *.udecatoresc de catre persoana vatamata ANS: A +1. c . c .

Cui se poate adresa comisia rogatorie? a . masura nu poate fi luata daca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savârsita este amenda masura nu poate fi luata decât daca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savârsita este inc&isoarea. consimte in scris ANS: A +!. la data solutionarii plângerii impotriva masurii preventive luate de procuror când s%au sc&imbat temeiurile care au dus la luarea masurii preventive la data pronuntarii &otarârii de ac&itare ANS: C +). b . -n ce conditii poate fi luata masura retinerii: a . b . Care sunt masurile preventive ? a . Cand inceteaza de drept masurile preventive? a . c .. b . c . c . b . c&iar si alternativ cu amenda . parc&etului ierar&ic superior parc&etului ierar&ic inferior instantei egale in grad ANS: C +'. retinerea obligarea la tratament medical sec&estrul ANS: A +(.

c .udecatorul procurorul organul de politie care a constatat infractiunea . Cui se comunica copia actului prin care s%a dispus obligarea de a nu parasi localitatea? a .. b . numai de catre instanta ANS: +. b .c ./. c . pentru o perioada de 2' de ore arestarea preventiva. politiei de frontiera administratiei financiare in a carei circumscriptie locuieste invinuitul sau inculpatul partii vatamate ANS: A . b . Cine poate sa dispuna arestarea preventiva? a . retinerea. masura poate fi luata oricare ar fi pedeapsa prevazuta de lege ANS: +*. 9asurile preventive pot fi dispuse prin: a . rezolutia organului de cercetare penala rezolutia procurorului ordonanta procurorului ANS: C ++. b . Care masura preventiva poate fi prelungita? a . c . numai de catre instanta obligarea de a nu parasi tara. c . numai de catre procuror.

or? a . b .2.udecator ANS: . ANS: A . 6rin ce act se dispune arestarea preventiva? a . c .1. ordonanta procurorului inc&eierea . in cursul urmaririi penale numai de catre invinuitul sau inculpatul aflat in stare de arest preventiv pe tot parcursul procesului penal ANS: C . Care sunt masurile procesuale reale? a . restituirea lucrurilor liberarea provizorie pe cautiune si masurile asiguratorii . nu poate depasi 1+/ de zile decât daca s%a pronuntat o &otarâre de prima instanta nu poate depasi 1+/ de zile in cursul urmaririi penale nu poate depasi 1+/ de zile in fiecare faza a procesului penal ANS: ..'. b . Cand poate fi facuta cererea de liberare provizorie pe cautiune? a . c . c . liberarea provizorie pe cautiune si restituirea lucrurilor masurile asiguratorii. c . Care este durata ma#ima pentru care se poate dispune arestarea inculpatului ma.!. b .udecatorului mandatul de arestare emis de . b .

-n ce situatii luarea masurilor asiguratorii este obligatorie? a . c . unde va fi citat acesta? a .uridice de interes public ANS: . de catre inculpat. b . "e cine sunt suportate c&eltuielile .udiciare avansate de stat? a . punerea in miscare a actiunii penale inmânarea citatiei.///.(. in cazul in care prin infractiune s%a produs un pre. daca a fost obligat la plata despagubirilor .udecata. inmânarea citatiei ANS: A .+. "aca locul savârsirii faptei este multiplu. trimiterea in . cercetarea la fata locului.). Care sunt actele procesuale? a .udiciu mai mare de 2//. ascultarea unui martor impacarea partilor. efectuarea unei perc&ezitii. c . la sediul organului de urmarire penala la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla organul care efectueaza urmarirea penala la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s%a savârsit infractiunea ANS: . b . b . nu se cunoaste adresa unde locuieste invinuitul si nici locul sau de munca. b ./// de lei in cazul in care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de e#ercitiu sau cu capacitate de e#ercitiu restrânsa daca prin infractiune s%a adus o atingere avutului unei persoane .ANS: .*. c . in cazul retragerii plângerii prealabile de catre inculpatul ac&itat. introducerea plângerii prealabile de catre persoana vatamata.

c . care poate fi invocata la termenul urmator ANS: 1//. in cursul urmaririi penale numai la instanta la instanta sau la procuror. civile de catre partea civila careia i s%a respins actiunea civila ANS: . indiferent de faza in care se afla procesul penal ANS: A 1/2. Nerespectarea dispozitiilor privind incompatibilitatea procurorilor este sanctionata cu: a . c . 3nde pot formula plângere partile impotriva masurii asiguratorii luate si a modului de aducere la indeplinire a acesteia? a . c . Nerespectarea dispozitiilor privind incompatibilitatea . c .. nulitatea relativa nulitatea absoluta nulitatea relativa. nulitatea relativa nulitatea absoluta nulitatea relativa. Care este sanctiunea nerespectarii dispozitiilor referitoare la competenta dupa calitatea persoanei? .. b . b . care poate fi invocata oricând ANS: A 1/1.udecatorilor este sanctionata cu: a . numai la procuror. b .

b .udecata de organul de urmarire penala ANS: C 1/(.udiciara? a . Ce are in vedere constituirea completului de . care poate fi invocata pâna la citirea actului de sesizare nulitatea relativa. "e catre cine se aplica amenda . pen. proc. procesul penal si punerea in e#ecutare a &otarârilor penale ramase definitive urmarirea penala. c .udecata ANS: 1/). numai de catre procuror numai de catre instanta de . in care se afla inculpatul nu e#ista o prevedere legala referitoare la aceasta situatie ANS: A 1/'.uridica nu este obligatorie. "aca organele de cercetare ale politiei .uridica este obligatorie asistenta . b .udecata? . urmarirea penala. c .udiciare apreciaza ca inculpatul nu isi poate face singur apararea: a . nulitatea relativa. b . c . c . care poate fi invocata pâna la pronuntarea &otarârii in prima instanta nulitatea absoluta care poate fi invocata oricând ANS: C 1/!. Care sunt fazele procesului penal ? a . 1*1 C. cu e#ceptia situatiilor prevazute de art. asistenta .udecata si punerea in e#ecutare a &otarârilor penale definitive urmarirea penala si . . b .a .

udecatorii. procurorul si aparatorii ANS: 1/*. intaietate va avea: a . c .udecatorul<. c . b .udecatorul sau . c . c . b . determinarea organului . "aca un e#pert are si calitatea de martor. b . grefierul.udiciar de acelasi grad competent a solutiona o cauza stabilirea cu e#actitate a locului unde s%a comis fapta stabilirea locului unde trebuie platite daunele morale ANS: A 1/. precum si obiectele care sunt produsul infractiunii ANS: C 1/+. =a ce se refera competenta teritoriala? a . procurorul si aparatorii .udecatorii.. obiectele care contin o urma a faptei savârsite obiectele care poarta o urma a faptei savârsite obiectele care au fost folosite sau au fost destinate sa serveasca la savârsirea unei infractiuni. calitatea de e#pert fiindca este specialist intr%un domeniu calitatea de martor nu e#ista o prevedere e#presa a legii ANS: . b .a . Ce sunt corpurile delicte ? a .udecatorii in numarul prevazut de lege . .

este insusita de noua instanta unde s%a stramutat este desfiintata prin efectul stramutarii se mentine cu posibilitatea atacarii ei ANS: 111. se poate restitui in conditiile prevazute de lege nu se mai poate restitui in nici o situatie se constituie in suma ce va fi recuperata de partea vatamata ANS: A . b . cel putin unul cel putin doi cel putin trei ANS: 11!. c . c . "aca instanta la care se afla cauza care se cere a fi stramutata. b . care: a . Audierea invinuitului sau inculpatului este pentru acesta: a . Avand in vedere necesitatea prezentei martorilor asistenti la efectuarea anumitor acte procedurale. b . atunci aceasta: a . a . Cautiunea este o suma de bani depusa de inculpat.11/. un drept o obligatie un act aleatoriu ANS: A 112. b .udecat si a pronuntat o &otarare. c . acestia trebuie sa fie: a . c .

11'.uridic procesual penal? a . o intelegere intre parti un proces penal nu se intampla nimic ANS: 11(. c . martorii si e#pertii inculpatul. c . b . partea civila si partea responsabila civilmente inculpatul. b . procurorul si partea vatamata ANS: A 11+. c . continutul si obiectul inculpatul si partile inculpatul.udecata ANS: 11*. -ntre principiile fundamentale ale procesului penal se numara si: a . inculpatul. Ce are loc de la data constatarea infractiunii si pana la condamnarea faptuitorului? a . Care sunt elementele raportului . Care sunt partile intr%un proces penal? a . subiectii. partea vatamata si statul ANS: A 11). b . b . c . garantarea liberarii inainte de termen garantarea dreptului la aparare garantarea zilelor de . partea vatamata. Care sunt cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale? .

c . Cum se face audierea in cauzele cu mai multi invinuiti sau inculpati? a in sedinta publica cu participarea tuturor . Cum sunt definite probele? a . c . in cazul abtinerii. b . c . orice document cu valoare oficiala emis de o instanta orice fotografie facuta de specialisti in materie orice element care contribuie la stabilirea e#istenta unei infractiuni. aparatorului inculpatului aparatorului partii vatamate persoanei in cauza ANS: C 121. a autorilor ei si care foloseste la solutionarea . calitatea partii vatamate calitatea faptuitorului calitatea martorilor ANS: 12/. b . initiativa in aratarea cazului de incompatibilitate? a .a .usta a acelei cauze ANS: C 122.. invinuitul nu este cunoscut fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni martorii nu recunosc fapta ANS: 11. c . Cui revine. Cine determina competenta personala? a . b . b .

udiciara se desfasoara in limba romana procedura . b . b procedura . c . b . Care sunt izvoarele . c . individual unul cate unul nu are nici un fel de importanta ANS: 12!. Care este scopul masurilor asiguratorii ? a . Constitutia. b . c . codul de procedura penala. retinerea invinuitilor sau inculpatilor pentru garantia derularii procesului penal asigura gasirea tuturor probelor intr%un proces penal imobilizarea bunurilor ce apartin invinuitului sau inculpatului in vederea acoperirii despagubirilor ANS: C 12(. -ntre principiile fundamentale de desfasurare a procesului penal se numara si: a . cel putin 2' de ore cel mult 2' de ore cat are nevoie organul de cercetare penala ANS: 12'.udiciara se desfasoara in limba minoritatilor . Care este durata retinerii? a . codul civil 2rdonantele de urgenta nu are izvoare de drept ANS: A 12).. b . codul penal. c .uridice ale dreptului procesual penal? a .

-ntre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara: a . b . toate infractiunile prevazute de lege toate infractiunile cu e#ceptia celor date prin lege altor instante infractiunile cu pre. c ... procedura . pana la punerea in miscare a actiunii penale ANS: C 12+. 5udecatoriile sunt competente sa . c . "aca o persoana incompatibila cu . c . aceasta va fi sanctionata contraventional aceasta va fi recuzata .udecarea unei cauze nu a facut declaratia de abtinere: a . b .udicii relativ reduse ANS: 1!/. Cine are calitatea de invinuit ? a .udiciara se desfasoara in limba vorbita de inculpat ANS: A 12*.udece in prima instanta: a . c . b . b . fapta nu a fost savarsita de invinuit sau inculpat martorii nu au fost audiati inculpatul nu recunoaste fapta ANS: A 12. persoana care a comis o fapta penala persoana fata de care s%a pus in miscare actiunea penala persoana fata de care se efectueaza urmarirea penala.

Cine poate dispune masura retinerii? a . sunt orale sunt scrise se coroboreaza cu celelalte fapte si impre. b . daca: a . "eclaratiile inculpatului sau invinuitului pot servi la aflarea adevarului. sa identifice si sa evalueze fiecare bun in parte sa ridice toate bunurile sec&estrate sa lase in custodie toate bunurile sec&estrate . b . c .udecata pentru omisiune sesizarii ANS: 1!1. mi. c .c .loacele de proba folosite intr%o cauza penala se pot enumera: a . "intre mi. c .loacele materiale de proba bunurile care apartin partii vatamate bunurile care apartin inculpatului ANS: A 1!2. b . de organul de cercetare penala si de catre procuror de organul de cercetare administrativa de organele care solutioneaza cauza ANS: A 1!'. Care sunt obligatiile organului care aplica sec&estrul? a . b . aceasta va fi trimisa in .urari din ansamblul probelor ANS: C 1!!. c .

-ntre principiile fundamentale ale procesului penal se numara si: a .ANS: A 1!(. b .udecata a . 6rocesul penal este o activitate desfasurata pentru: a . c . 3nde se aplica normele procesual penale romane? a . b . c . -nculpatul este acea persoana ce participa intr%un proces penal. pe teritoriul statelor membre ale 3niunii >uropene pe teritoriul statelor cu care romania are conventii bilaterale pe teritoriul $omaniei ANS: C 1!*. impotriva ei s%a pus in miscare actiunea penala impotriva ei s%a luat masura inceperii urmaririi penale impotriva ei s%a inceput cercetarea cu privire la comiterea unei infractiuni . c . b . b . c . aplicarea normei . daca: a . stabilirea vinovatiei inculpatului din actul de sesizare respectarea prezumtiei de nevinovatie respectarea dorintelor inculpatului ANS: 1!+.uridice penale a da de lucru instantelor de .ustifica e#istenta organelor de anc&eta ANS: A 1!).

b .ANS: A 1!.. 8ribunalele sunt competente sa . in apel. c . c . Cine poate cere recuzarea in caz de incompatibilitate? a .udece: a .ustitiabili oricare dintre parti orice persoana care are cunostinta de incompatibilitate ANS: 1'2. in recurs si conflictele de competenta in cazurile prevazute de lege ANS: C 1'1. b . c . numai cauzele in recurs numai cauzele in apel in prima instanta. b . c . oricare dintre . inculpatul respinge acuzatiile partea vatamata a decedat faptei ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii ANS: C 1'/. b . -ntre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara: a . Cum sunt probele intr%un proces penal in functie de caracterul lor ? a . probe in recuzare probe in aparare probe facultative ANS: .

udecarea unor procese penale persoana care are cunostinta despre vreo fapta sau impre. persoana care participa in sala de . c . "in durata masurii retinerii: a . b . b . c . transferului de bunuri intre persoane confiscarii bunurilor inculpatului sec&estrului aplicabil bunurilor imobile ANS: C 1'). -nscriptia ipotecara este o forma speciala a : a .uta la aflarea adevarului intr%un proces penal persoana care este martor de profesie si pledeaza in procesele penale ANS: 1''. se scade timpul cat persoana a fost privata de libertate ca urmare a conducerii la sediul politiei nu se cade timpul cat persoana a fost privata de libertate ca urmare a conducerii la sediul politiei nu se poate lua in calcul nici un termen ANS: A 1'(. Cine are calitatea de martor ? a .urare care a. 6e ce perioada trebuie sa se respecte legalitatea procesului penal? a . b .udecata la . la constatarea infractiunii la terminarea procesului pe toata durata procesului penal ANS: C . c . b .1'!. c .

b . inculpatul refuza sa dea declaratii e#ista vreuna din cauzele care inlatura caracterul penal al faptei e#pertii nu si%au spus cuvantul ANS: 1(1. c .udecata ordonanta sau rec&izitoriu ANS: C 1(/. egalitatea persoanelor in procesul penal prioritatea inculpatului prioritatea partii vatamate ANS: A 1'. c .1'*. Sunt limite ale urm0ririi penale: . c . declaratia partilor &otararea instantei de . b . Actiunea penala se pune in miscare de procuror in faza urmaririi penale prin: a . care norme procesuale penale se aplica? a . b . -ntre principiile fundamentale ale procesului penal se numara si: a . -ntre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara: a . c .. se aplica normele de drept procesual penale ale statului de origine se aplica normele de drept procesual penale romane se aplica regulile referitoare la apatrizi ANS: 1'+. b . Cand aplicarea legii se face cu privire la faptele comise de un cetatean strain in $omania.

b . b . potrivit legii. conduc0torii autorit0tilor si institutiilor publice ofiterii politiei de frontier0 anume desemnati. c . b . c . pentru infractiunile de competenta instantelor militare s0vârsite de civili :n leg0tur0 cu obligatiile lor militare ANS: A 1('. pentru infractiunile de frontier0 ofiterii desemnati de comandantii centrelor militare. f0r0 a putea efectua urm0rirea penal0: a . acolo unde legea prevede e#pres numai dac0 actiunea penal0 este pus0 :n miscare :n situatia :n care inculpatul se afl0 :n stare de arest preventiv ANS: A 1(!.udec0 :n prim0 instant0 cauza procurorul de la parc&etul corespunz0tor instantei :n circumscriptia c0reia s%a s0vârsit infractiunea procurorul care supraveg&eaz0 activitatea organului de cercetare penal0 competent s0 instrumenteze cauza . c .udecat0 :ntocmirea actului de :ncepere a urm0ririi penale si trimiterea :n . 2rganele de urm0rire penal0 dispun prin ordonant0: a . 6rocurorul competent s0 efectueze sau s0 e#ercite supraveg&erea activit0tii de cercetare penal0 este: a . punerea :n miscare a actiunii penale si trimiterea :n . . scoaterea de sub urm0rire penal0 sau :ncetarea urm0ririi penale ANS: C 1(2. procurorul de la parc&etul corespunz0tor instantei care.udecat0 sesizarea organelor de urm0rire penal0 si trimiterea :n . c .udecat0. b . Sunt doar organe de constatare.a .

b . c . Actul prin care se dispune :ncetarea urm0ririi penale este: a . denuntul si sesizarea comandantului ANS: 1(*. b . Actul prin care se dispune :nceperea urm0ririi penale când organul de urm0rire penal0 este sesizat prin denunt este: a . :ntotdeauna ordonanta :ntotdeauna rezolutia rezolutia sau ordonanta.ANS: A 1((. b . plângerea. Constituie moduri generale de sesizare a organelor de urm0rire penal0: a . b . denuntul si plângerea prealabil0 plângerea. dup0 stadiul urm0ririi penale si :n functie de propunerea organelor de cercetare penal0 ANS: C 1(+. c . denuntul si sesizarea din oficiu plângerea. :n vederea sesiz0rii organului competent ANS: C 1(). c . 4n situatia :n care organul de cercetare penal0 constat0 c0 nu este competent s0 efectueze cercetarea penal0: a . :si declin0 competenta organului de cercetare penal0 competent :ndrum0 persoana v0t0mat0 s0 formuleze plângerea penal0 la organul competent si claseaz0 plângerea primit0 cu ignorarea dispozitiilor privind competenta trimite de :ndat0 cauza procurorului care e#ercit0 supraveg&erea. procesul%verbal ordonanta .

p0rtii civile.udece cauza :n fond ANS: A 1)1. . de persoana v0t0mat0 :n termen de 2 luni de la data s0vârsirii infractiunii la instanta competent0 s0 . 6lângerea prealabil0 trebuie introdus0: a . b . 2rdonanta sau rezolutia de :ncetare a urm0ririi penale se comunic0: a .c . 3rm0rirea penal0 poate fi suspendat0: a . c numai p0rtii v0t0mate si inculpatului autorului sesiz0rii.. dac0 a :ncetat cauza de suspendare dac0 a intervenit o lege mai favorabil0 dac0 actiunea penal0 a fost pus0 :n miscare ANS: A 1)/. rezolutia ANS: C 1(. b . b . $eluarea urm0ririi penale se dispune: a . c . b . c . :nvinuitului sau inculpatului si oric0rei alte persoane interesate numai p0rtii v0t0mate. c . :nvinuitului sau inculpatului. dac0 inculpatul sufer0 de o boal0 grav0 care :l :mpiedic0 s0 ia parte la procesul penal dac0 partea v0t0mat0 sufer0 de o boal0 grav0 care o :mpiedic0 s0 participe la procesul penal dac0 una din p0rti sufer0 de o boal0 grav0 care o :mpiedic0 s0 participe la procesul penal ANS: A 1)2.

-nculpatul trebuie ascultat: a . c . c . b . ori de câte ori este necesar dup0 prezentarea materialului de urm0rire penal0 . b . b .. 6rezentarea materialului de urm0rire penal0 trebuie repetat0: a . $eluarea urm0ririi penale se dispune. dup0 suspendare: a . p0rtii responsabile civilmente ANS: 1)!. b . dac0 se constat0 c0 trebuie sc&imbat0 :ncadrarea . prin proces%verbal prin rezolutie prin ordonant0 ANS: C 1)(. c .uridic0 ori dac0 sau efectuat acte noi de cercetare penal0 dac0 s%au efectuat acte noi de cercetare penal0 dac0 inculpatul formuleaz0 o astfel de cerere ANS: A 1)'. 6lângerea :mpotriva actelor si m0surilor de urm0rire penal0 trebuie solutionat0: a . :n termen de 2/ de zile de la formularea acesteia :n termen de !/ de zile de la primire :n termen de 2/ de zile de la primire ANS: C 1)).udec0toresti. c . :nainte de a se lua decizia punerii :n miscare a actiunii penale :n cursul cercet0rii .

c . dar procedura de citare nu a fost :ndeplinit0 pentru acel termen ANS: A 1). prin readministrarea probelor care au fost administrate :n cursul urm0ririi penale sau prin administrarea de probe noi. b . c .udec0torii care fac parte din completul de . toate acestea :n prezenta p0rtilor ca .ANS: 1)*. b . ca .udec0torii care fac parte din completul de . prin readministrarea probelor care au fost administrate :n cursul urm0ririi penale sau prin administrarea de probe noi ANS: A 1)+. Citarea este obligatorie: a . c . Citarea este obligatorie la fiecare termen: a .udecat0 s0 ia contact direct cu probele administrate.udecat0. procurorul si p0rtile s0 ia contact direct cu probele administrate. 6rincipiul nemi.udec0torii care fac parte din completul de ..locirii presupune: a . când instanta a dispus repunerea cauzei pe rol :n urma deliber0rii la pronuntare când inculpatul este minor ANS: A 1*/. prin readministrarea probelor care au fost administrate :n cursul urm0ririi penale sau prin administrarea de probe noi ca .udecat0 s0 ia contact direct cu probele administrate. :n cazul militarilor si detinutilor :n cazul minorilor :n cazul :n care partea a fost prezent0 la un termen. Sunt atributii ale presedintelui completului: . b .

infractiunea s0vârsit0 :n cursul sedintei de . Completul de divergent0 se poate constitui: . b . c . de c0tre unul dintre . b . Nu poate fi atacat0 cu recurs separat: a .a . :n termen de 2' de ore de la terminarea sedintei de presedintele completului. :n cursul audierii p0rtilor sau martorilor ANS: A 1*2.udec0tii :n caz de e#tr0dare activ0 ANS: A 1*!. c . :n termen de 2' de ore de la terminarea sedintei ANS: 1*'.udec0tii formulat0 de inculpatul care sustine c0 nu poate lua parte la . c . asigurarea ordinii si a solemnit0tii sedintei strigarea cauzei si apelul celor citati decide asupra cererilor formulate de p0rti ANS: A 1*1.udec0torii din complet. c . :nc&eierea prin care instanta respinge cererea de suspendare a . :n termen de ! zile de la terminarea sedintei de grefier. b . b . 4nc&eierea de sedint0 se :ntocmeste: a .udecat0 infractiunea s0vârsit0 :n sala de sedint0 infractiunea s0vârsit0 :n cursul urm0ririi penale.udecata cauzei din pricina bolii grave de care sufer0 :nc&eierea prin care instanta dispune suspendarea . 6rin infractiune de audient0 se :ntelege: a .udec0tii pân0 la solutionarea unei e#ceptii de neconstitutionalitate :nc&eierea prin care instanta dispune suspendarea .

:n cursul cercet0rii . c .a . pune :n discutie noua :ncadrare .uridic0 dispune suspendarea procesului penal dispune sc&imbarea :ncadr0rii .uridice prin rezolutie ANS: A 1*+. b .udec0torul care a opinat solutia cea mai blând0 trebuie s0 se se al0ture celei mai apropiate de p0rerea sa . "ac0 instanta constat0. b . &ot0rârea se ia :n complet de divergent0 . &ot0rârea se ia :n complet de divergent0 &ot0rârea se ia cu ma. c . "ac0 unanimitatea completului de . b . c . c .oritate cauza se repune pe rol ANS: 1*). "ac0 :n urma deliber0rii rezult0 mai mult de dou0 p0reri: a .udecat0 nu poate fi :ntrunit0: a . :n prim0 instant0 :n apel :n recurs ANS: 1*(.uridic0 dat0 faptei prin actul de sesizare urmeaz0 a fi sc&imbat0: a .udec0toresti. Nu pot fi acordate desp0gubiri civile dac0: .udec0torul care a opinat solutia cea mai sever0 trebuie s0 se al0ture celei mai apropiate de p0rerea sa ANS: C 1**. b . c0 :ncadrarea .

inculpatului arestat.. c . c . Copia dispozitivului &ot0rârii se comunic0: a . b . când ac&itarea s%a pronuntat pentru c0 a e#istat o cauz0 care :nl0tur0 caracterul penal al faptei când s%a dispus :ncetarea procesului penal pentru c0 partea v0t0mat0 si%a retras plângerea prealabil0 când s%a dispus ac&itarea pentru c0 fapta nu prezint0 gradul de pericol social al unei infractiuni ANS: 1+/. lu0rii m0surii arest0rii preventive mentinerii m0surii arest0rii preventive :n cazul :n care dispune ac&itarea inculpatului lu0rii m0surilor educative ANS: A 1+1. -nstanta penal0 nu solutioneaz0 actiunea civil0: a . c . -nstanta are obligatia ca. b . prin &ot0rârea prin care solutioneaz0 actiunea penal0. ac&itarea s%a pronuntat pentru c0 fapta nu prezint0 gradul de pericol social al unei infractiuni ac&itarea s%a pronuntat pentru c0 fapta nu e#ist0 ac&itarea s%a pronuntat pentru c0 lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii ANS: 1*. :n mod obligatoriu obligatoriu inculpatului arestat.a . b . dac0 acesta a lipsit la pronuntare obligatoriu inculpatului minor ANS: 1+2. 6rocurorul poate face apel: . s0 se pronunte asupra: a . b . c .

b . b .a . $epunerea :n termenul de apel se poate face: . c . inculpatul persoana care a introdus apelul inculpatul si persoana care a introdus apelul au calitatea de titulari ANS: A 1+(. Apelul este o cale de atac: a . b . preponderent de reformare de retractare preponderent de anulare ANS: A 1+). titular al apelului devine: a . b . iar :n ceea ce priveste latura civil0 numai :n cazul minorilor ANS: A 1+!. c . c . "ac0 apelul este introdus de o alt0 persoan0 pentru inculpat. -nculpatul poate declara apel: a . numai cu privire la temeiul :ncet0rii ANS: A 1+'. numai cu privire la temeiul ac&it0rii :n caz de :ncetare a procesului penal. :n ceea ce priveste latura penal0 si latura civil0 numai :n ceea ce priveste latura penal0 :n ceea ce priveste latura penal0. :n ceea ce priveste latura penal0 si latura civil0 :n caz de ac&itare. c .

udec0tii nu este obligatorie ANS: A 1. c . c . b . c .udecarea cauzei :n fata primei instante sau dac0 a declarat apelul suspus . b . cât si la pronuntare ANS: A 1+*. 6articiparea procurorului la . pân0 la solutionarea repunerii :n termen oricând :n cursul solution0rii apelului declarat :n termen numai la cererea procurorului :n cazul apelului peste termen ANS: A 1++./.a . b . f0r0 a le putea crea o situatie mai grea instanta de apel e#amineaz0 cauza prin e#tindere si cu privire la p0rtile la care apelul nu se refer0. c .udecat0. -nstanta de apel poate suspenda e#ecutarea &ot0rârii atacate: a . c&iar dac0 le creeaz0 o situatie mai grea instanta de apel nu poate &ot0r: :n privinta p0rtilor care nu au declarat apel sau la care declaratia de apel nu se refer0 ANS: A 1+. b . instanta de apel e#amineaz0 cauza prin e#tindere si cu privire la p0rtile care nu au declarat apel. "eclaratia de retragere a recursului trebuie depus0: .udecarea apelului: a . >fectul e#tensiv al apelului presupune: a .. dac0 instanta de apel constat0 c0 :ntârzierea a fost determinat0 de o cauz0 temeinic0 de :mpiedicare dac0 instanta de fond constat0 la primirea declaratiei de apel c0 :ntârzierea a fost determinat0 de o cauz0 temeinic0 de :mpiedicare dac0 partea a lipsit atât la . este obligatorie este obligatorie numai dac0 a participat si la .

'. c . mostenitorii acesteia.1. :n sedint0 public0 . b . 6e timpul solution0rii contestatiei :n anulare.2. Constituie motive de contestatie :n anulare: a . 4n cazul decesului p0rtii civile. instanta: a . b . faptul c0 instanta de recurs nu s%a pronuntat asupra unei cauze de ac&itare cu privire la care e#istau probe la dosar faptul c0 dou0 sau mai multe &ot0râri definitive nu se pot concilia faptul c0 :mpotriva unei persoane s%au pronuntat dou0 &ot0râri definitive pentru aceeasi fapt0 ANS: C 1.!. b . b . la instanta de fond la instanta de apel sau la instanta de recurs numai la instanta de recurs ANS: 1. devin titulari ai dreptului de apel sau de recurs pot declara recurs ca substituiti procesuali pot declara apel :n numele p0rtii civile ANS: A 1. c . poate suspenda e#ecutarea &ot0rârii a c0rei anulare se cere suspend0 e#ecutarea &ot0rârii a c0rei anulare se cere poate amâna e#ecutarea &ot0rârii a c0rei anulare se cere ANS: A 1.a . introdusi :n procesul civil: a . c . c . Admisibilitatea :n principiu a contestatiei :n anulare se analizeaz0: a cu citarea p0rtilor.

c .udec0toresti care rezolv0 fondul cauzei ANS: C 1. c . :n sedint0 public0 f0r0 citarea p0rtilor.).udec0toresti numai &ot0rârile pronuntate de instantele de recurs toate &ot0rârile . Sunt subiecti oficiali ai fazei de punere :n e#ecutare: a . Sunt supuse revizuirii: a .. b . c . b . b instanta de e#ecutare. b . se dispune numai dup0 admiterea :n principiu a cererii de revizuire se poate dispune :nainte de admiterea :n principiu se poate dispune odat0 cu admiterea :n principiu a cererii de revizuire ANS: C 1.(. 6ot cere revizuirea: a . numai dup0 decesul acestuia procurorul sotul si rudele apropiate ale p0rtii v0t0mate. :n camera de consiliu ANS: 1. f0r0 citarea p0rtilor. sotul si rudele apropiate ale condamnatului.*. toate &ot0rârile . b . directia de .+. procurorul. c . Suspendarea e#ecut0rii &ot0rârii a c0rei revizuire se cere: a . organele administratiei financiare. condamnatul instanta de e#ecutare. dup0 decesul acesteia ANS: 1.

condamnatul. c .udec0toria :n a c0rei raz0 teritorial0 se afl0 locul de detinere sau de . =iberarea conditionat0 se dispune: a ... c . numai de instanta :n a c0rei raz0 teritorial0 se afl0 locul de detinere de . s0n0tate public0 administratia penitenciar0.udec0toria :n a c0rei raz0 teritorial0 se afl0 locul de detinere de . directia de s0n0tate public0 ANS: 1.udec0toria instant0 de e#ecutare ANS: .. b .