You are on page 1of 34

Nanotüpler

Nanobiyomalzemeler

HRTEM GÖRÜNTÜSÜ

MWNT
Nisan 14 Nanotubes

SWNT
2

boy mikrometre seviyesinde olabilir. Nisan 14 Nanotubes 4 . • Çap 2 nm. • Kıvrılma yönüne göre farklı elektronik ve mekanik özellikler göstermektedir.Carbon Nanotubes • Grafen plakasının kıvrılmasıyla nanotüpler elde edilir.

m/A Bu yüzden nm düzeyinde kapasitör eldesi Hafif ve E [ 1 – 1.4 Tpa ] Elektriksel ve Optik özellikler 30 GPa çekme mukavemeti ( Çelikten 100 kat ) 3000 ͦ C’ ye dayanıklı Nisan 14 Nanotubes 5 .CNT • • • • • • Yüzey alanı çok geniş.

SWNT MWNT FULLEREN FILLED Nisan 14 Nanotubes 6 .

Filled CNTs (Copyright 2005. AIP Publishing LLC) Nisan 14 Nanotubes 7 .

60 elektrik ( With permission from Elsevier ) ZnS Mekanik özellikler Fe Tokluk. Magnetic yüzey karakterizasyonu Nisan 14 Nanotubes 8 .

Bir kısmı boşaltılmış CNT’nin sıkıştırılması: boş bölgede 2 adet kink oluşumu Dolgu öncesi ve sonrası için S-S bölgeleri Nisan 14 Nanotubes 9 .

a. Burkulma sonrası dolgu malzemelerinin durumu 10 . Δx NT’deki sapma Nisan 14 Nanotubes b. F kuvvetleri bükme. SWNT 3 nokta eğme testi.

( Copyright 2002. American Physical Society Sıkıştırılan boş NT’ler ve dolu 10 nm CNT’ler @300 K Sıcaklığın etkisiyle düşük yoğunluklu 60 ile dolu CNT’lerin minimize sıkışması Nisan 14 Nanotubes 11 .

Boş ve 60 ile dolu NT’ler için F – S İçerde dizinlenip paketlenmiş 60 @ (18.18)’in eksenel sıkıştırılmış yapısı Nisan 14 Nanotubes 12 .

60 36 20 Farklı SWCNT’lerin yoğunluk farklılıklarına göre F-S eğrileri n= fulleren numaraları Nisan 14 Nanotubes 13 .

@1 K Eksenel olarak sıkıştırılan boş ve He dolu SWCNT’ler @300 K Nisan 14 Nanotubes 14 .

Au @ ( 10.10) Nisan 14 Nanotubes 15 .Au SWCNT’lerin enine kesiti a. Au @ (8.8) b.

Nisan 14 Nanotubes 16 .

ilaç salınım stentlerinde • Nisan 14 Nanotubes 17 . korozyona dirençli. çevre dostu. • 2 nanutüp çapları 10-250 nm arasında • Kendi kendine düzenlenme doğasından dolayı kolaylıkla kaplama yapılır. • İlaç kapsüllerinde.Nanobiomaterials 2 : non – toxic. boyalarda beyaz pigment ve sun-blocker. • En önemli uygulama alanlarından biri de biyomedical yüzey modifikasyonudur. biyo uyum. • Günümüzde implant malzemelerin %40’ı Ti ve Ti alaşımlarından oluşmaktadır.

2 • • 2 nanotüpler 3 4 partikülleriyle doldurulabilir.) Nisan 14 Nanotubes 18 . üst SEM yan (Copyright 2013. Böylece manyetik olarak güdümlenip arzulanan lokasyonda kullanılabilir.Elsevier B. İlaçlar NT’ler ile uygun bağlayıcı moleküller eklenerek kullanılabilir. 2 nanotüpler direk katalitik reaksiyonlar için kullanılıp hücre veya dokulara nüfuz ederek örneğin kanser hücrelerini yok edebilir.V.

NT’lerin büyümesi iyon difuzyonu ve oksit tabakasının arasına akışı ile gerçekleşir. Çatlaklar genişler ve diğer çatlaklarla birleşir. 2 tüp dizininin büyüme şeması Nisan 14 Nanotubes 19 . Poroz yapı rastgele bir dizin şeklinde çatlakların ve aralıklarda oluşur. İlk oluşan porlar bu çatlaklarda form alır. Paralel tüp dizininin düzenlenmesi bu çatlaklar sayesinde gerçekleşir.

Fe – C – N katkılı 2 nanotüplerin SEM fotoğrafları Nisan 14 Nanotubes 20 .

TiZr by anodization in (NH4)2SO4 electrolytes Nisan 14 Nanotubes 21 . Ti6Al7Nb B. TiAl C.A. TiNb D.

CNT Sentezleme Yöntemleri Katı Karbondan Gaz Halindeki Karbondan Diğer Yöntemler Nisan 14 Nanotubes 22 .

1200°C Lazer Ünitesiyle Bombardıman Nisan 14 Katı Halde C 23 .Lazerle Aşındırma Yöntemi Grafit parça hedef 500 Torr.

Doğru akım oluşur. Nano tüp sentezlenir. Nisan 14 Katı Halde C 24 .Ark Buharlaştırma Grafit anot katot çubuk arasında.

• 600 – 1000 °C • MWNT üretmek mantıklı çünkü ark b.) • Karbon Gazlarının katalizör yardımıyla kırılarak nanofilamanlar üretilir. Nisan 14 Gaz Halde C 25 . Sistemindeki gibi kalıntı grafit parçacıkları oluşmaz.CVD ( Kimyasal Buhar Ç.

Ni. Kuartz teknesine konur.Isıl Kimyasal Buhar Çöktürme • Fe.1050°C arasında dağlanır ve nano metal katalizörler oluşur. • Katalizör metal filmi NH3 ile 750 . Co altlığa çökeltilir. • CNT’ler de bunların üzerinde oluşur. Dağlanır. Nisan 14 Gaz Halde C 26 .

Dağlanır. nano metal parçalar oluştuktan sonra CNT’ler bu metal üzerinde çökelirler. Nisan 14 Gaz Halde C 27 . Katalizörlerle altlığa metal çökelir.Tepkime gazı yollanır. Reaksiyon gazları(CxHy) rxn odasına yollanır.Plazmayla Güçlendirilmiş CVD • 550°C’den az bir sıcaklık • İki elektroda yüksek frekans uygulanarak deşarj yapılır.

İkinci fırında karbonlar tarafında abzorbe olunurlar. Nisan 14 Gaz Halinde C 28 . bir tane yüksek sıc fırını var.Buhar Fazında Büyütme • Bir tane düşük sıcaklık. metal katalizör parçalarına difüze olur ve CNT olarak sentezlenir. İlk fırında hidrokarbon gaz ayrışmasa da metal katalizörün buharlaşması için gerekli sıcaklık sağlanır. Odada çarpışıp küçülürler.

• Odanın karşılıklı sıcaklık bölgeleri vardır.Hidrotermal Sentezleme • Yüksek basınç altında bir sulu çözeltiden maddeler kristalize edilir. Nisan 14 Diğer Yöntemler 29 . sıcak tarafta besleyici madde çözünürken soğuk tarafta tohumların büyümesi sağlanır. • Otoklavda gerçekleşir.

gaz depolama. biosensörler. Yüzeyler daha yüksek çözünürlükte incelenebilmiştir. • Elektron yayılımı temelli cihazlar (TV.PC ekranı) • Kimyasal sensörler.CNT Uygulama Alanları • Using in Li – ion batteries • Polimer kompozitlerin elektrostatik deşarj uygulamaları • AFM için dayanımı yüksek uçlar. kompozit malzemeler Nisan 14 Nanotubes 30 . katalizör desteği. kapasitörler. yakıt hücreleri.

Nanotüple alaşımlandırılmış CFiberle üretilmiş Nisan 14 Nanotubes 31 .

Peki ya ülkemizde nanotüpler? • Bazı üniversitelerde SWNT. • Ankara Ü.Bilkent. İYTE. • CNT takviyeli MMK ve PMK çalışmaları var.TÜBİTAK Nisan 14 Nanotubes 32 .YTÜ. MWNT üretilmektedir.ODTÜ.

P. properties an applications. Ayşegül Akdoğan Eker. Dergi Makalesi Prof. A.Kaynakça • • • • • • Mechanics of filled CNTs A. 2013 TiO2 NTs: Synthesis And Applications. Paulomi Roy. Schmuki. Steffen Berger. J. Hatem Akbulut. H.J. Macak. Nanomalzemeler Ders Notları Nisan 14 Nanotubes 33 . Patrik Schmuki. Monteiro. Dr. K. P. Sentezleme Yöntemleri ve Kullanım Alanları. Ghicov. Bauer.2007 TiO2 Nanotubes: Recent Advances in Synthesis and Gas Sensing Properties. 2014 TiO2 NTs: Self-organized electrochemical formation. Vardan Galsyani Elisabetta Comini. P. Yasuda. Cachim. R.2011 Karbon Nanotüpler.M. Bedri Onur Küçükyıldırım. Costa. Dr. Hahn.CICECO.O. University of Aveiro.F.M. S. Prof. Dr.B.Tsuchiya.

Sadettin TURHAN Abdullah ÇERKEŞLİ .Abdullah UZUNER Talip SAY Teşekkürler M.