You are on page 1of 5
ΑΔΑ: ΒΙΗΤ6-7Κ1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/122/317755 Αριθμ. Σχ. 3474 Αριθμ. Εγκυκλίου: 51 Αθήνα, 07 Απρ 14 Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προσωπικό – Διοικητικά ΣΧΕΤ: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ.Α΄). 1. Σας κοινοποιούμε το από 17-03-2014 ΠΔ «Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες, Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 403/01-04-2014 ΦΕΚ (τΓ’). Ο αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό ΥΕΘΑ/ΓΕΣ οικονομικού έτους 2014, είναι 842472/19-03-2014/ΓΕΣ/ΔΟΙ. 2. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. 3. Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΠΖ) Βασίλειος Φέγγας (τηλ.2106552151) Ταξίαρχος Δημήτριος Μπουζέλος ΓΕΣ/Διευθυντής ΔΙΜΣΠΡΟ Ακριβές Αντίγραφο Λγός (ΠΖ ΕΥ) Άγγελος Αδαμόπουλος Επιτελής ΔΙΜΣΠΡΟ/4α ./. ΑΔΑ: ΒΙΗΤ6-7Κ1 -2ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΓΕΣ/ΔΠΖ// ΓΕΣ/ΔΜΧ// ΟΛΚΕΣ// Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4δ,8 ΓΕΣ/ΔΟΡ-ΔΟΙ/1 ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ ΓΕΣ/ΔΓΜΥ . /. ΑΔΑ: ΒΙΗΤ6-7Κ1 «Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες, Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων Στρατού Ξηράς» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις: (1) Του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'35). (2) Του Ν.2439/1996 «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219). (3) Του Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167). β. Την υπ’ αριθμό Α2391/2012 Ακυρωτική Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. γ. Τις υπ' αριθμό 10/Σ.15/2013 και 22/Σ.4/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. δ. Τα υπ’ αριθμό 246/Σ.15/2012 και 132/Σ.11/ 2013 Πρακτικά του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αποφασίζουμε 1. Ανακαλούμε: α. Το από 04-03-2010 ΠΔ (ΦΕΚ Γ΄ 169/04-03-2010, ΕΔΥΕΘΑ 26/2010), μόνο σε ότι αυτό αφορά στην κύρωση πίνακα ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία Υποστρατήγου έτους 2010-2011, στη συνέχεια προακτέου στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία και στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό αυτό του Υποστρατήγου Πεζικού Μαρκαντώνη Χρήστου του Δημητρίου (ΑΜ:41846), κατόπιν διαγραφής δυσμενών στοιχείων από τα ατομικά του έγγραφα. β. Τα από 5-3-2008 ΠΔ (ΦΕΚ Γ΄ 216/5-3-2008, ΕΔΥΕΘΑ 23/2008) και 18-42008 ΠΔ (ΦΕΚ Γ΄ 460/19-5-2008, ΕΔΥΕΘΑ 57/2008), μόνο σε ότι αυτά αφορούν στην κύρωση πίνακα ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου έτους 2008-2009, στην προαγωγή στο βαθμό του Υποστρατήγου και στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό αυτό του Ταξιάρχου Μηχανικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γρηγορίου (ΑΜ:41852), κατόπιν της υπ’ αριθμό Α2391/2012 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 2. Κυρώνουμε σύμφωνα με τους συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του Ν.2439/1996 τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων: ./. ΑΔΑ: ΒΙΗΤ6-7Κ1 -2ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Διατηρητέου Ταξιάρχου Μηχανικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γρηγορίου (ΑΜ:41852) ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Διατηρητέου Ταξιάρχου Μηχανικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γρηγορίου (ΑΜ:41852) ΕΤΟΥΣ 2009 Προακτέου κατ’ εκλογή Ταξιάρχου Μηχανικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γρηγορίου (ΑΜ:41852) ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α. Διατηρητέου Υποστρατήγου Πεζικού Μαρκαντώνη Χρήστου του Δημητρίου (ΑΜ:41846). β. Διατηρητέου Υποστρατήγου Μηχανικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γρηγορίου (ΑΜ:41852) ΕΤΟΥΣ 2011-2012 α. Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Υποστρατήγου Μηχανικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γρηγορίου (ΑΜ:41852). β. Προακτέου στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία του Υποστρατήγου Μηχανικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γρηγορίου (ΑΜ:41852) ΕΤΟΥΣ 2011 Προακτέου κατ’ εκλογή Υποστρατήγου Πεζικού Μαρκαντώνη Χρήστου του Δημητρίου (ΑΜ:41846). 3. Προάγουμε : α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 20 του Ν. 2439/1996: (1) Σε Αντιστράτηγο τον Υποστράτηγο Πεζικού Μαρκαντώνη Χρήστο του Δημητρίου (ΑΜ:41846), γιατί κατόπιν διαγραφής δυσμενών στοιχείων από τα ατομικά του έγγραφα επαναλήφθηκε αρχικά από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο η τακτική κρίση του έτους 2010-2011 και κρίθηκε στο βαθμό του Υποστρατήγου ως «διατηρητέος» και στη συνέχεια κρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων για την οφειλόμενη έκτακτη κρίση του έτους 2011 ως «προακτέος κατ’ εκλογή» της προαγωγής του λογιζομένης από 8-3-2011 που προάχθηκαν οι ομοιόβαθμοί του που είχαν την ίδια με αυτόν κρίση με το από 8-3-2011 ΠΔ (ΦΕΚ Γ΄ 127/8-3-2011, ΕΔΥΕΘΑ 19/2011). (2) Σε Υποστράτηγο τον Ταξίαρχο Μηχανικού Οικονόμου Θεόδωρο του Γρηγορίου (ΑΜ:41852), γιατί κατόπιν της υπ’ αριθμό Α2391/2012 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επαναλήφθηκε αρχικά από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων η τακτική κρίση του έτους 2008-2009 και κρίθηκε στο βαθμό του Ταξιάρχου ως «διατηρητέος» και στη συνέχεια κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο για την οφειλόμενη τακτική κρίση του έτους 20092010 ως «διατηρητέος» και για την οφειλόμενη έκτακτη κρίση του έτους 2009 ως «προακτέος κατ’ εκλογή» της προαγωγής του λογιζομένης από 7-3-2009 που προάχθηκαν οι ομοιόβαθμοί του που είχαν την ίδια με αυτόν κρίση με το από 7-32009 ΠΔ (ΦΕΚ Γ΄ 180/7-3-2009, ΕΔΥΕΘΑ 26/2009). β. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν.2439/1996, της παραγράφου 1 του άρθρου 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγο τον Υποστράτηγο Μηχανικού Οικονόμου Θεόδωρο του Γρηγορίου (ΑΜ:41852), γιατί κατόπιν της υπ’ αριθμό Α2391/2012 ακυρωτικής . /. ΑΔΑ: ΒΙΗΤ6-7Κ1 -3απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στο βαθμό του Υποστρατήγου για την οφειλόμενη τακτική κρίση του έτους 2010-2011 ως «διατηρητέος» και για την οφειλόμενη τακτική κρίση του έτους 20112012 ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» και στη συνέχεια «προακτέος στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό» της προαγωγής του λογιζομένης από 14-32011 που προάχθηκαν οι ομοιόβαθμοι του που είχαν την ίδια με αυτόν κρίση με το από 14-03-2011 ΠΔ (ΦΕΚ Γ΄ 149/14-03-2011, ΕΔΥΕΘΑ 28/2011). 4. Θέτουμε, σ’ αυτεπάγγελτη αποστρατεία: α. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 60 και 91 του Ν. 3883/2010 και του άρθρου 14 του Ν. 2292/1995, θεωρώντας τον ως «ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», με το βαθμό που φέρει τον Αντιστράτηγο Πεζικού Μαρκαντώνη Χρήστο του Δημητρίου (ΑΜ:41846), λόγω επιλογής νεότερου του ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού της αποστρατείας του λογιζομένης με το από 1-11-2011 ΠΔ (ΦΕΚ Γ΄ 850/1-11-2011, ΕΔΥΕΘΑ ΓΕΕΘΑ 57/2011). β. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν.2439/1996, της παραγράφου 1 του άρθρου 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, με το βαθμό που φέρει τον Αντιστράτηγο Μηχανικού Οικονόμου Θεόδωρο του Γρηγορίου (ΑΜ:41852), γιατί κατόπιν της υπ’ αριθμό Α2391/2012 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στο βαθμό του Υποστρατήγου για την οφειλόμενη τακτική κρίση του έτους 2011-2012 ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» της αποστρατείας του λογιζομένης από τότε που αποστρατεύτηκαν οι ομοιόβαθμοι του που είχαν την ίδια με αυτόν κρίση με το από 4-5-2011 ΠΔ (ΦΕΚ Γ΄ 287/4-5-2011, ΕΔΥΕΘΑ 62/2011). Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ . /.