You are on page 1of 4

Limbajul imaginilor. Iconografie şi religie în Imperiul Roman (sec. II-III d. Hr.) Lect. dr.

Sorin Nemeti Scopul cursului este introducerea studenţilor în problemele iconografiei antice şi a limbajului figurat. Sunt avute în vedere în special iconografiile religioase din epoca Principatului (sec. I – III d. Hr.). Cursul prezintă teoretic problemele legate de locul şi rolul imaginilor divine în Antichitatea clasică, pornind de la izvoare literare care ne permit să-i ascultăm direct pe cei implicaţi, autori ca Pausanias, Lucian din Samosata, Plutarh sau Tertullian. Un rol important revine examenului atent al monumentelor de artă propriu-zise: monumente triumfale, reliefuri de cult şi votive, statui etc. aparţinând unor tradiţii religioase şi artistice diferite, de la cea greco-romană la cea a Orientului Apropiat sau a celtismului continental. Seminarul are rolul de a sublinia cu precădere modul în care aceste imagini, ca mijloace de comunicare, persistă în imaginarul societăţilor analizate, indiferent de distanţele în timp care le despart. Bibliografia obligatorie: M. Meslin, Ştiinţa religiilor, Bucureşti, 1993. R. Mac Mullen, The Paganism of the Roman Empire, New Haven - London, 1981. Ch. Clerc, Les théories relatives au culte des images chez les auteurs grecs du IIme siècle après J.-C., Paris, 1915. E. Will, Le relief cultuel gréco-romain. Contribution a l’histoire de l’art de l’Empire romain, Paris, 1955. M. Gramatopol, Arta imperială al epocii lui Traian, Bucureşti, 1984. F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain, Paris, 1929. D. Tudor, Corpus monumentorum religionis Equitum Danuvinorum, I-II, Leiden, 1969, 1976. P.-M. Duval, Les dieux de la Gaule, Paris, 1993. C. Bonner, Studies in Magical Amulets chiefly Graeco-Egyptian, London, 1950. W. Burkert, Les cultes à mystères dans l’Antiquité, Paris, 1992. Bibliografia opţională: J. Baltrušaitis, Art sumérien, art roman, Paris,1934. N. Hannestad, Monumentele publice ale artei romane, I- II, Bucureşti, 1989. Al. Cizek, Antichitatea despre artele plastice, Bucureşti, 1971. R. Turcan, Cultele orientale în lumea romană, Bucureşti, 1998. R. Beck, Planetary Gods and Planetary Orders in the Mysteries of Mithra, Leiden, 1988. Miranda J. Green, The Gods of the Celts, Gloucester, 1992. Tematică și bibliografie : 1. Iconografie. Limbaje figurative. Iconoclasmele în cultura occidentală. G. Durand, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul, Bucureşti, 1999; G. Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşti, 1998; L’originale assente. Introduzione allo studio della tradizione classica, ed. Monica Centanni, Milano, 2005 Structuri iconografice în durata lungă. De la arta sumeriană la arta romanică. [seminar] J. Baltrušaitis, Art sumérien, art roman, Paris,1934. 2. Hermeneuticile imaginarului şi „ştiinţa religiilor”. Metoda comparativă. Fondatorii. Istoria comparată a religiilor. Fenomenologie şi morfologie religioasă. Sociologia religiei (şcoala etnologică, structuralismul). Psihologia religiilor. Studiul imaginarului religios. [curs şi seminar] M. Meslin, Ştiinţa religiilor, Bucureşti, 1993. M. Eliade, Nostalgia originilor, Bucureşti, 1994, p. 29-65.

1

Pausanias. 6.Kobenhaven . Sacrul şi profanul. 2007. Traianus ab Iove electus. Interferenţe spirituale în Dacia romană. Marinescu-Himu. The Emperor and the Gods. Scenele Columnei şi triumful în războaiele dacice. Bucureşti. geografic şi artistic. Bucureşti.M. Levi-Strauss. 1915. Blackwell Publishing Ltd. Roman Religion. Tipuri iconografice ale zeilor panteonului oficial. Rolul imaginilor divine în Antichitate. 1994. The History of Roman Religion. Iaşi. Dubuisson. 1955 (reliefuri dolicheniene) . “Cearta imaginilor” în sec. C. The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology. Paris. Paris. C.). M. 1987. P. F. G. North. Paris. 1960. Iaşi. 1906. Omagiu profesorului Ioan Glodariu. 28). 1998. Mitologii ale secolului XX. Tripticul Victoriei [seminar]. 1981. Merlat. Jung. M. Jean Bayet. George Dumézil. E. Antichitatea despre artele plastice. New Haven . Iaşi. – C. 1974. N. Paris. Martín Velasco. Essai d’interprétation et de synthèse. Dumézil. Indiana University Press. M. 1938. Formele elementare ale vieţii religioase. 1996. Leiden . Lévi-Strauss. 1993. M. 1981. 5. 17. Psihologia analitică. Iaşi. J. În lumea arhetipurilor. Eliade. 1969. 1991. Rufus Fears. G. Hr. S. La religion romaine archaïque.Köln. Paris. Gaston Boissier. Primul război dacic şi teologia imperială . 2004. p. R. Freud. Altheim. Ramsay Mac Mullen. Iaşi. 1997. Bucureşti. 1994.New York .London. Gilbert Durand. II-III d. M. Will. Omul şi sacrul. Arta imperială al epocii lui Traian. Mit şi epopee. Bucureşti. II. 1978. O interpretare a sabatului. în Opere. Columna lui Traian studiată din punct de vedere arheologic. I. Al. E. Zei suverani ai indo-europenilor. în Studii de istorie antică. Le relief cultuel gréco-romain. Londra. 1966. Clerc. Statui și reliefuri votive dolicheniene. Histoire politique et psychologique de la religion romaine. Cluj-Napoca. Tratat de istorie a religiilor. 401-410. J. 1910. D. Structurile antropologice ale imaginarului. E. 2001. C. A Companion to Roman Religion. 1993. Lectura alegorică a scenelor monumentelor triumfale. Cizek. Bucureşti. 3-141. Aspetti dell’esperienza religiosa da Marco Aurelio a Costantino.A. Contribution a l’histoire de l’art de l’Empire romain. 2 . Firenze. Statutul artistului în epoca imperială romană [seminar]. 2000.. Călătorie în Grecia. Images from the Time of Tra. 1998. Ginzburg. 1992 J. Rüpke (ed. Antropologia structurală. John Scheid. Bucureşti. Bucureşti. C. S. Bucureşti. 2003.. G. Ch. Speidel. Caillois. Temeiuri. 3-4. Eliade. Corpus cultus Iovis Dolicheni. 10-167. Cluj-Napoca. 1992. J. p. The Paganism of the Roman Empire. Totem şi tabu. 1984. Bucureşti. 1997. Paris. Bucureşti. R. Schowalter. D. Gramatopol. Leiden. La religion romaine d’Auguste aux Antonins. Bucureşti. Traianus Victor et Medicus. Istorie nocturnă. Puterea sufletului. Les théories relatives au culte des images chez les auteurs grecs du IIme siècle après J. în ANRW. trad. Religia oficială şi cultul imperial. Antonescu. Arta provincială romană. Dodds. I-II. 1995. I. 2003. p. Dumézil. Monika Hörig. Durkheim. Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia. Dumézil. T. Jung. Londra. Bărbulescu. P. É. An Introduction to Roman Religion. The Religion of Iuppiter Dolichenus in the Roman Army. Eliade. 1997. I. 1978. Bucureşti. Nemeti. Schwertheim. Introducere în fenomenologia religiei. Bucureşti. G. Jupiter Dolichenus. 1971.jan (Harvard Dissertation in Religion. 1.

Contribution a l’histoire de l’art de l’Empire romain. 1899. Cavalerii Danubieni. Ivana Popović ). LIMC VI. N. p. V i. 233-251. Sigiliile de la Ras Shamra şi diada din Hierapolis – Bambyke.4. Oppermann. Gilbert Picard. The Iconography of Cautes and Cautopates. Hr. Le relief cultuel gréco-romain. 2006. Merkelbach. 31. I-II. Textes et monuments figures relatifs aux mystères de Mithra. 2004-2005. în Syria. Manfred Oppermann. Planets. Reliefurile Cavalerului Trac. 1. J. Florea. II. p.119165. 2. Nubar Hamparţumian. Limbaj figurativ şi alegorii astrologice [seminar]. Iconografia zeilor cavaleri din Illyricum. SCIVA. în Acta Musei Napocensis. Hinnels. Les dieux de Hiérapolis. Iupiter Dolichenus. Brăila. R. Nemeti. Le relief cultuel gréco-romain. 1956. 1979. 1. Greek Hero and Roman Army God. Imaginar şi imagine în Dacia preromană. 1998. 5-60. Gatier. 1896. R. 1973.209-229. 1960. în JMS. Iconografia cultului lui Mithras. 2006. Mithras –Orion. R. Saxl. 91-149. Langenweissbach. Dimitrova.Monika Hörig. 1. P. E.17. Leiden. Hispania. Britannia. Zei cavaleri în spaţiul nord-balcanic (sec. p. Mysteries of the Unconquered Sun. 78. I. 1019-1081 (Aleksandra Cermanović . IX-X. – I d. 71. 1998. 1976. Manfred Oppermann. 1-6 (Ivan Venedikov). Altare. Bucureşti. IV. Will. Reliefuri cultuale şi votive. în RHR. 1-26 Maria Alexandrescu Vianu. Nouvelles observations sur diverses représentations du Héros Cavalier des Balkans. în Hesperia. 10. R. Antiquités syriennes. în Berytus. L.) [seminar] G. Pantos A. Tipologia reliefurilor. Leiden. J. 7. în JMS. Leiden. p. 1975. XI. 1960. în Syria. M. Mithras. 1956. Der Thrakische Reiter des Ostbalkanraumes im Spannungsfeld von Graecitas. Heros equitans. 41-42 (I). p. Will. Hr. p. Hr. Tudor. 1955. The Sacred Geography of a Mithreum. p. Irina Nemeti. Artă provincială romană. M. Mithras. Leiden. Romanitas und lokalen Traditionen. Prototipuri iconografice. S. Hain. S. Arta gallo-romană. Typology of Mithraic Tauroctonies. P. Artă provincială romană. Campbell. 1988. Teshub şi Iupiter Dolichenus. Beck. H. Cultele orientale în lumea romană. Arta provincială romană. Leiden. Ranks and Soteriology in Dacian Mithraism . Le relief cultuel gréco-romain. [seminar] E. p. Oxford. Paris. p. Hr. I. XXXVII. Contribution a l’histoire de l’art de l’Empire romain. Speidel. Vassiliki Machaira. 1955 (reliefuri dolicheniene). Seyrig. Persistenţa schemelor iconografice în Orientul Apropiat. Inscriptions and Iconography in the Monuments of the Thracian Rider. 355-363. Beck.-L. The Data. 1954. The Example of Sette Sfere. Nemeti. Observații asupra eroizării trace. 1999-2000 (2002). I. v. 107-129. p. Berlin. F. I-II. Gordon. 161-169. 1969. Zei cavaleri în spaţiul nord-balcanic (sec. 1976. 36-67. F. 75. Haido Koukouli – Chrysanthaki. 1997. Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae. Statui. în ANRW. Paris. 1980. 2. Will. 2136-2179. V î. p. Monuments du culte «dolichénien» en Cyrrhestique. p. s. 107-124 8-9. . 3 . Robert Turcan. Paris. în Ephemeris Napocensis. 1984. Haga. p. 1. Planetary Gods and Planetary Orders in the Mysteries of Mithra. Cumont. Pantos. L. 151-223. p.Kuzmanović. D. 1980. I-II. Corpus cultus Equitis Thraci. 1992. 2002.I d. The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire. Corpus cultus Equitis Thraci. M. Corpus monumentorum religionis Equitum Danuvinorum. E. p. Zlatozara Gočeva. Paris. Typengeschichtliche Untersuchungen. 1931.). CL. Vermaseren. 1955. R. 1984. Gallia.

1973. Paris. L. 1930. Henig. 3380-3684. p. Paris. Paris. 2009. Marabout. 4 . Arte romana sul Danubio. în Journal des Savantes. în ANRW. 1986. 2007. Negotium perambulans in tenebris. p. în Orbis antiquus. Dal Re Salomone al Santo Sisoe. Florescu. 1985 S. Funerary Monuments in Dacia Superior and Porolissensis. Miranda J. Bianchi. Lucia Ţeposu Marinescu. 1975. 12.Prototipuri: cazanul de la Gundestrup şi mitologia celtică insulară [seminar] J. Pierre Lambrechts. Les dieux de la Gaule. 1. M. Derchain. Ferri. Milano. Green. Elements de cosmogonie celtique.148. Floca.-M. C. 3. 114-162. II. 3-112. 1981. The Iconography and Archaeology of Romano-British Religion. p. Nemeti. XLII. IV. Ph. Duval. Cluj-Napoca. p. Carmen Ciongradi. de Vries. 3-44. 1995. 1922. Birley. Iconografia şi simbolistica monumentelor funerare. 1942. Iconografia sfinţilor cavaleri din Antichitate în Evul mediu [seminar] P. Miranda J. Studia in honorem Ioannis Pisonis. Irina Nemeti. W. F. . Georg Luck. Contributions à l’étude des divinités celtiques. Les intailles magiques gréco-égyptiennes. 18.). 1992. Eredita antiche nella magia cristiana. 5. Brashear. Magia în Imperiul Roman. 4-52. p. Amulletes grecques. M. O. Paris. L. E. Sterckx. The Deities of Roman Britain. Gr. II. C. 1986. Sterckx. Toutain. 1994. 1984. Gloucester. London. 2004. J. 2003. C. Oxford. Delatte.1933. II. p. 1. EDR. 1993. Bonner. Paris. Le stele funerarie della Dacia. A. Wanda Wolski. Imaginile gemelor magice greco-egiptene. 924-928. M. 18. Roma. 1959. 18. 1986. The Greek Magical Papyri: an Introduction and Survey. Un’espressione di arte romana periferica. Benoit. Bărbulescu (ed. S. în ANRW. Il magico nella cultura antica. p. 1950. P. London. Mars et Mercure. Brugges. Bruxelles. Nouvelles recherches sur l’interpretation gauloise des divinités romaines. La religion des Celtes. The Gods of the Celts. Solomon – Sisinous. Religion in Roman Britain. BMI. II. Mursia. 1964. Arheologia funerară a Daciei romane . în ANRW. Robert. 1920. 11. Funeraria Dacoromana. Cluj-Napoca. Perdrizet. Aedicula funerară în Dacia romană. I monumenti funerari romani della Dacia Superior. Grabmonument und sozialer Status in Oberdakien. Green. Les cultes païens dans l’Empire romain. Mythologie du monde celte. Studies in Magical Amulets chiefly Graeco-Egyptian. Aix-en-Provence. Annotated Bibliography (1928-1994). 1982. Cluj-Napoca. 72.