You are on page 1of 2

Treći mini test iz MATEMATIKE grupa A __________________________________

Ime, prezime i odeljenje
1. Reši jednačinu 6 +2(x +S) = 8x + 22
!. Reši jednačinu −x −(2 −(−S − x)) = (4x −S) −(16 −x)
". Reši jednačinu
5x+1
2

2x+1
3
= 1 −
-3x-1
4

#onus Kupidon, rims$i %og lju%a&i, 'alio se s&ojoj maj(i )eneri da su mu muze razgra%ile ja%u$e *Klio je uzela trećinu ja%u$a,
Euterpa d&anaestinu, Talija osminu, Melpomena d&adesetinu, Erato de&etinu, Terpsi+ora čet&rtinu, ,oli+imnija tridesetinu,
-ranija 1!. ja%u$a, a Kaliopa je uzela ".. ja%u$a. /stalo mi je 01 ja%u$a.2 Koli$o je ja%u$a imao Kupidon3

Treći mini test iz MATEMATIKE grupa # __________________________________
Ime, prezime i odeljenje
1. Reši jednačinu 8x + 24 = 8 + 2(x +S)
!. Reši jednačinu (Sx − S) − (11 − 2x) = −(2 −(−S −x)) −x
". Reši jednačinu −
2x+1
3
+
5x+1
2
= −
-3x-1
4
+ 1
#onus Kupidon, rims$i %og lju%a&i, 'alio se s&ojoj maj(i )eneri da su mu muze razgra%ile ja%u$e *Klio je uzela trećinu ja%u$a,
Euterpa d&anaestinu, Talija osminu, Melpomena d&adesetinu, Erato de&etinu, Terpsi+ora čet&rtinu, ,oli+imnija tridesetinu,
-ranija 1!. ja%u$a, a Kaliopa je uzela ".. ja%u$a. /stalo mi je 01 ja%u$a.2 Koli$o je ja%u$a imao Kupidon3