You are on page 1of 2

BERSYUKUR BY LYLA BAND Intro: A E C#m B

A

E

A

E

ku awali hari dengan men e!ut nama"#u A E A B

ku hiru$ udara A E

ang %elalu Kau !erikan grati% C#m B ang

takkan ku lu$a akan rahmat"#u A E C#m B

tiada ha!i%n a me%ki lautan kan ku A B

&adikan tinta untuk menuli%n a

A

E

C#m

B

alhamdulillah wa% ukurillah A E C#m B

ku memu&a"#u tak henti"hentin a A E C#m B

alhamdulillah wa% ukurillah A E C#m B A

!eta$a nikmatn a hidu$ dalam !er% ukur

A

E

C#m

B ang

takkan ku lu$a akan rahmat"#u A E C#m B

tiada ha!i%n a oh ooh tiada ha!i%n a

Solo: '#m (#m A B '#m (#m A C B E A E C#m B alhamdulillah wa% ukurillah A E C#m B ku memu&a"#u tak henti"hentin a A E C#m B alhamdulillah wa% ukurillah A E C#m B !eta$a nikmatn a hidu$ dalam !er% ukur A E C#m B alhamdulillah wa% ukurillah A E C#m B ku memu&a"#u tak henti"hentin a A E C#m B %emoga Allah %elalu melim$ahkan rahmat"N a A E C#m B %emoga Allah %elalu melim$ahkan nikmat"N a )utro: A E C#m B A .