You are on page 1of 14

.

.

• promovează şi menţine relaţiile interpersonale pozitive prin oferirea unui suport pentru rezolvarea constructivă şi amiabilă a conflictelor. a adaptării eficiente şi a (re)găsirii echilibrului psihic. fizic şi emoţional. stfel.Comportamentul asertiv: • contribuie la construirea şi dezvoltarea identităţii personale şi sociale. asertivitatea facilitează rezolvarea situaţiilor interpersonale tensionate. .

$$$. $+.nvață- $$. )ehnici ale mesa*ului asertiv. . sertivitatea se . Comunicarea asertivă' (elimitări conceptuale.C!"#$%& $. Componentele asertivităţii.

I. Comunicarea asertivă' (elimitări conceptuale .

(acă pentru o descriere amplă am putea să ne imaginăm relaţiile umane pe un continuum. deschisă şi onestă permite recep ționarea mesa*elor fără distorsiuni. ceea ce menţine relaţiile cu ceilal ți. sertivitatea promovează comportamentul interpersonal . • promovează şi menţine relaţiile interpersonale pozitive prin oferirea unui suport pentru rezolvarea constructivă şi amiabilă a conflictelor. Comportamentul asertiv: • contribuie la construirea şi dezvoltarea identităţii personale şi sociale. sunt constructive.ntr'o variantă prin care se . accepțiuni ale asertivităţii : &mith (3456) analiza comportamentului asertiv ca fiind dreptul fundamental al fiecărui individ. Comportamentul asertiv demonstrează respectul fată de sine şi fa ță de ceilalți. iar la celălat ' comunicarea şi comportamentul pasiv. recurgem . fizic şi emoţional. pel1nd la asertivitate. Concepţia lui şi'a asumat o libertate mult mai e0tinsă dec. a conduitelor optime.n literatura de specialitate pentru desemnarea unei comunicări eficiente şi.ncearcă să se crească la ma0im satisfacţia personală.n care ne satisfacem nevoile şi dorinţele şi le respectăm pe cele ale interlocutorului nostru. . sentimentele şi preferințele . dorințele. asertivitatea facilitează rezolvarea situaţiilor interpersonale tensionate. stfel. Comportamentul asertiv se caracterizează prin faptul că . bine. conflictul etc. ea relevă . ţin1nd totodată cont de nevoile altor oameni.n fapt la o comunicare deschisă.ncredere .ntr' un mod . /i. Comunicarea directă. postul1nd astfel respectul faţă de sine şi faţă de alţii.nduri şi emoţii. directă şi onestă. autocontrolul şi aprecierea pozitivă ai valorii de sine. a adaptării eficiente şi a (re)găsirii echilibrului psihic.n comunicare nu se . atunci la cele două poluri ale acestuia s'ar găsi comunicarea şi comportamentul agresiv. nici ale celorlalţi. de a avea responsabilitate pentru iniţierea unor comportamente şi pentru consecinţele lor7. (ar ce . critica.n noi şi să c1ştigăm respectul prietenilor şi colegilor. care ne permite să avem .t o făcea filosofia social'democratică: 7 i dreptul de a'ţi *udeca propriul comportament.ntr'o manieră socialmente adecvată.nt.ntr'un mod deschis şi onest.lnesc tot mai des sintagmele: comunicare asertivă şi comportament asertiv.ncalcă nici drepturile personale. chiar la mi*locul acestui continuum s'ar situa comunicarea şi comportamentul asertiv.ctualmente . 2ntr'o comunicare asertivă tensiunea .nseamnă de facto asertivitatea . se . respectiv. sertivitatea este cea mai eficace modalitate de solu ționare a problemelor interpersonale. g. (efiniția asertivităţii. . promovează auto dezvăluirea.n acelaşi timp abilitatea de e0primare a emoţiilor şi a g1ndurilor . subiectul e0prim1nd'şi necesitățile.

Beimberg. #ich şi &chroeder (345@) au susţinut că comportamentul asertiv este abilitatea de a căuta. (e e0emplu..n care se ţine cont de sentimentele şi bunăstarea altor oameni7. pentru lipsa cunoaşterii că e0primarea drepturilor prin acţiunea individuală .n terapia comportamentală.n temeni de 7e0primarea oricărei altei emoţii dec. bazată numai pe drepturi. astfel . =o?rence (3445) e0tinde conceptul de asertivitate la 7. 9olfe (34:. /videnţierea drepturilor individuale la e0tensia drepturilor societăţii şi responsabilităţile individuale . . (upă =azarus.nc. sumarea teoretică se include . alături de e0primarea drepturilor şi emoţiilor. C.ndurilor şi sentimentelor ce s. fără a viola drepturile altei persoane7. <outgomerC. <adsen (3455) au sugerat că comportamentul asertiv este conceptualizat ca fiind rezolvarea efectivă a problemei.ntr'o situaţie interpersonală prin intermediul e0primării sentimentelor sau a dorinţelor. asertivitatea comportă patru elemente: 3. =ange şi >acubo?s8i (345@) susţineau că 7asertivitatea implică apărarea drepturilor personale şi e0primarea g. care afirmau că asertivitatea inhibă an0ietatea.n propriile interese. II.n mod direct.ntr'un conte0t social determină relatare responsabilităţilor antecedente şi ulterioare.teva definiţii fundamentale au fost oferite . solicitarea favorurilor şi formulare de cereri. refuzul cererilor.mbibă conceptul de 7asertivitate7 cu o aură de narcisism şi egoism.t consecinţele pozitive să fie ma0ime. c. Dradul de asertivitate poate fi măsurat prin efectivitatea reacţiei individului . Cea mai reuşită definiţie . onest şi adecvat. sentimentelor şi convingerilor . iar cele negative ' minime7.n această categorie este formulată de #imm şi <asters (3454): 7comportamentul asertiv este comportamentul interpersonal care implică e0primarea onestă şi relativ directă a g. menţinerea sau intensificarea refortificării. &e subliniază faptul că comportamentul asertiv conduce la o .#a8os (3454) a criticat această definiţie. Componentele asertivităţii %oţiunea de asertivitate a fost introdusă de specialişti . menţine sau de a intensifica refortificarea . lberti şi /mmons (345A) notau următoarele: 7Comportamentul preluat de o persoană pentru a acţiona .ndurilor. pentru a se apăra fără an0ietate nepotrivită.nt social adecvate şi . reduce depresia. pentru a'şi e0prima onest sentimentele sau pentru e0ersarea propriilor drepturi fără a renega drepturile altora este numit comportament asertiv7.teva definiţii se fi0ează pe e0punerea emoţională ca element cheie. 2n final.n literatura de specialitate.n a patra categorie.nvăţarea abilităţii de a adapta comportamentul solicitărilor situaţiei interpersonale.) conceptualizează asertivitatea . .t an0ietatea unei persoane7.mbunătăţire a imaginii de sine.n producerea.

de e0emplu.n faţa unei comisii de control a firmei. "oate implica un compromis ' decizia uneia dintre părţi de a'şi sacrifica o parte din doleanţe. )otuşi.l abordează atunci c. cestea alcătuind componenta cognitivă care implică un anumit mod de g. de abordare a relaţiilor interpersonale. e0primat prea timid şi . cu intenţia de a'l blama pe celălalt sau. iniţiere. de e0emplu.şi va pierde din semnificaţie dacă va fi e0primat cu o voce şoptită (aceasta va da impresia de nesiguranţă) sau prea tare.ndeplini propriile doleanţe. =ipsa contactului vizual poate transmite mesa*e nedorite. mesa*ul nu'şi atinge scopul dacă este prea agresiv.ncercarea de a'şi . oric. care alterează sensul comunicării. ' <imica: pentru ca mesa*ul să aibă caracter asertiv. F. stfel. ' Conţinutul: chiar dacă toate celelalte condiţii sunt respectate. ' <omentul administrării mesa*ului: cel mai eficient mesa* asertiv . mimica trebuie să fie adecvată şi congruentă cu conţinutul mesa*ului. / potrivit din punct de vedere social.mbeşte atunci c. de tipul: 7eu nu sunt convins de ceea ce spun7 sau 7.l supără. continuare şi . e0pectanţe şi sentimente. dimpotrivă. Giecare dintre acestea deţine un set corespunzător de comportamente verbale şi nonverbale.nd afirmă că ceva .ncheiere a unei conversaţii generale. pentru că aceasta e0primă o stare de .nc1t ambele părţi să beneficieze . pentru că ceilalţi ar putea interpreta o astfel de poziţie ca fiind lipsită de respect. Conţinutul unui mesa* asertiv trebuie să fie precis.ncordare.nd se pregăteşte să se prezinte . .şi priveşte interlocutorul drept . dacă cineva z. Componenta comportamentală a asertivităţii include o serie de elemente non'verbale.n mod direct dorinţe.ntr'o anumită măsură. agresivitatea şi pasivitatea reprezintă trei modalităţi. sertivitatea. . nici un şef nu va răspunde favorabil la o cerere de mărire a salariului. agresiv şi pasiv Comportament asertiv /0primările reflectă opţiunea de a lua . spectele verbale ale comportamentului asertiv. nici prea rela0at. calitativ diferite.ndire. fapt care ar putea activa comportamentul depresiv al interlocutorului. dacă anga*atul .n considerare dorinţele celorlalţi concomitent cu .ntr'un mod pasiv.ntr'un moment nepotrivit. descriptiv şi direct.mi este foarte frică7.şi pierde semnificaţia dacă este administrat . oferă interlocutorului o informaţie ambiguă.n ochi.t de bine formulată este această. ' "ostura: poziţia corpului unei persoane asertive diferă de la situaţie la situaţie. cum ar fi: ' Contactul vizual: o persoană asertivă . ' )onul vocii: chiar şi cel mai asertiv mesa* . stfel.E. astfel . se apreciază că. subiectul trebuie să stea drept: nici prea rigid. /0primă .n ma*oritatea cazurilor. e0primarea sentimentelor pozitive şi negative.

5.l tot . iar ceea ce faci tu . Comunicarea şi comportamentul asertiv cere dezvoltarea anumitor deprinderi şi abilităţi specifice. concomitent cu acceptarea . ..n afirmaţii la persoana $.n considerare dorinţele celorlalţi concomitent cu . fie (b) e0primarea indirectă a dorinţelor. .n feedbac8 şi critică.ncerce să'l ignore şi să fie atent.i spună: IDeorge. e0pectanţelor şi sentimentelor. Golosiţi un limba* neutru. Baide să fim am1ndoi atenţi. e0pectanţelor şi sentimentelor.i place mult matematica. nu'i laşi nici pe alţii să fie atenţi-J Comportament pasiv Gormulare a mesa*ului care reflectă alegerea de a nu lua . %u implică un compromis. @.nţelegi.nt c.n considerare propriile dorinţe.ndeplinirii dorinţelor celorlalţi. (e cele mai multe ori. F. %u vă minimizaţi pe voi şi nu'i minimizaţi pe ceilalţi. =ui <ihai .n pofida bruia*ului./0emplu: <ihai şi Deorge sunt colegi de bancă. . Giţi cooperanţi.mi distrage atenţia. nee0ploziv.J Comportament agresiv /0primări care reflectă alegerea de a nu lua .n pauză. 6.nţeapă pe <ihai cu un creion. /0emplu: H reacţie pasivă din partea lui <ihai ar fi să nu'i spună nimic lui <ihai şi să . dar Deorge se plicti'seşte la ora de matematică şi . 2mpărtăşiţi'vă sentimentele . desea nu implică e0primarea directă a dorinţelor. pe mine mă interesează foarte mult această materie. Giţi concret .teva dintre cele mai importante: 3.ndeplini propriile doleanţe.n e0primarea propriilor dorinţe. siguraţi'vă că mesa*ele non'verbale transmit acelaşi lucru cu mesa*ele verbale. !rmătoarele s.$mplică fie (a) eşecul . H reacţie asertivă din partea lui <ihai ar fi să . iar dacă tu nu . Confruntaţi situaţiile neplăcute pe loc sau cel puţin imediat ce se poate.nţelegi. E. care poate implica minimalizarea importanţei acestora. :. deschişi şi receptivi la ceilalţi. %u fiţi vagi şi ezitanţi şi nu vă camuflaţi mesa*ul cu cuvinte'parazite.ncercarea de a'şi . pot eu să'ţi e0plic . e0pectanţe şi sentimente. acest mod de e0primare este nepotrivit din punct de vedere social. /0emplu: H reacţie agresivă din partea lui <ihai ar fi să'i spună: I%umai pentru că tu eşti prost şi nu .

fi0a. ce poate fi imbunată țit.n timp ce alte gesturi pot sugera timiditate c.n care ar fi mai util să te compor ți asertiv. . /0istă situa ții . b. 3.n care ai reacționat asertiv. precum și ceea ce ai sim țit .ntamplă uneori să la și calmul la o parte și să te manifești agresiv fa ța de ceilal ți. fluența vorbirii: mesa*ul să fie e0primat clar și rar . ai fost timid sau ai permis să ți se traseze sarcini prin care s'a profitat de tine.)ehnici ale mesa*ului asertiv ceste tehnici sunt utilizate pentru a modifica interfata individului cu mediul social. postura verticală a capului și o distanță potrivită față de interlocutor d. . ți'ai cerut .n care te'ai comportat e0cesiv de politicos. $nchide ochii și imaginează' ți c1t mai viu ceea ce ai spus tu și cealalta persoana. cele . Desturile dezordonate subliniază nervozitatea. /tapele mesa*ului asertiv sunt: K identificarea problemei K care este problema.n care ai reac ționat agresiv și cele . E. este necesar un volum normal pentru conversație și un ton hotăr1t e. Ți se . volumul și tonul vocii: pentru a sublinia importan ța mesa*ului. K generarea soluțiilor alternative K ce pot face pentru a'mi atinge scopurile.n care să notezi situațiile . &electează situațiile . K stabilirea scopurilor K ce urmeaza sa fac. trăind .ntampla daca le'ai e0prima.n pam1nt sau ai avut o privire ostila. K implementarea K evaluarea K a funcționat. /0aminează și apoi notează pe o foaie de hartie caracteristicile urmatoarelor elemente ale comportamentului tău: a.$$$. (e asemenea este necesară interven ția .n mod eficient mesa*ul. postura corpului: cea mai indicata este pozi ția frontala. i uneori opinii și sentimente pe care le ascuzi deoarece ți'e teama de ceea ce s'ar . *ena.n acel moment și după aceea.n cazul situa țiilor .n acela și timp sentimente de furie. K decizia pentru cea mai buna alternativă K ce voi face.. K considerarea consecințelor K ce s'ar putea intampla dacă a ș face asta.n care interacționezi cu ceilal ți. "o ți include situa țiile .n care ar trebui să te comporți mai asertiv. F. gestica: trebuie să sublinieze . ai tinut privirea . cum doresc să stea lucrurile. Concentrează'te pe un anumit incident din trecut. /0aminează modul .n mod e0agerat scuze.n care te'ai comportat timid.n care te'ai e0primat e0trem de agresiv sau nu ai tinut seama și de drepturile celorlal ți. r fi util sa păstrezi un *urnal . contactul vizual: te'ai uitat direct la acea persoana. este totul bine. teamă de ceilal ți sau autocritica pentru lipsa cura*ului de a'ți e0prima propriile opinii.

care se referă at1t la con ținutul evenimentelor c1t și la emo țiile resim țite de povestitor . agresiv sau non'asertiv h.n imaginar p1na c1nd te simți sigur și ești convins că va funcționa. #epeta pasii 5 si : p1na iți dezvolți o manieră asertiva de interactiune cu al ții. Hbserva unul sau mai multe modele care se comporta . repetă pasii 6':. 33.f. Care . (acă . agresive sau caraghioase p1na te sim ți confortabil cu propriul comportament. constructiv. precedat de mesa*e pozitive 6. <odifică secven țele pe care le consideri timide.n care nu este fals) i.n cazul . conținutul mesa*ului: dacă acesta a fost asertiv.ntre producerea incidentului analizat și apari ția reac ției tale: . /ste normal să e0iste o anumita an0ietate la prima .n care tu ai dificulta ți. cum transmiți un mesa* critic: mesa*ul să fie impersonal. D1ndește'te la caracteristicile verbale și non'verbale ale comportamentului asertiv prezentate la punctul F. @. prezentate la punctul F 4. !tilizeaza alternativa aleasă .ncă ți'e teama să te comporti asertiv. :. dar anumite situa ții trebuie rezolvate dupa un timp mai lung (de e0emplu corectarea unei declaratii eronate a sefului este mai bine să se facă intre patru ochi dec1t .Compară'l cu caracteristicile generale ale unui comportament asertiv. care sa' ți ofere și feed'bac8 . precum și ce consecin țe ar avea. &tudiază modul lor de abordare verbala și non'verbala țn situa ții . un mod de comportament care crezi că te va a*uta cel mai bine 3A.n legatură cu comportamentul tău. "ractică *ocul de rol pentru alternativa aleasă. g1ndindu'te și .ntr'o situa ție din via ța reala. Ga o listă cu mai multe variante de comportament asertiv folositoare . să fie verificabil (dar greu verificabil .&electează o alternativă sau o combina ție de alternative care crezi că ar fi cea mai eficientă pentru tine. /0ersează această variantă . . c1t mai multă implicare emoțională.(acă este posibil discută cu ei modul lor de comportament și sentimetele pe care le au datorită acestuia.ncercare de a fi asertiv.n ce situații pot fi folosite.n fața grupului unde el face respectiva declara ție) g. $nchide ochii și imaginează'te pe tine .n mod asertiv.nsuți utiliz1nd fiecare dintre variantele de mai sus.n general e0primările spontane sunt cele mai indicate. Compară consecințele comportamentului lor cu cele ale comportamentului tau. #eflectă la rezultatele efortului tău.n diverse situații 5. credibilitatea mesa*ului: pentru a fi credibil un mesa* (indiferent daca este adevarat sau fals) trebuie să conțină: c1t mai multe detalii fizice.mpreună cu altcineva.n cursul povestirii. timpul scurs .

/0primarea propriei personalita ți și interac țiunea eficientă cu ceilalți sunt procese de .componente ale raspunsului tău au fost asertive. 5.. fiţi rela0at. 3A.nţelegeţi punctul de vedere al celuilalt la fel de bine ca pe al dv. #eguli de comunicare asertivă: 3.Cum te'ai sim țit după ce ai . chiar dacă vi se pare mai simplu să profitaţi de prietenie. dar nu la o satisfacție personala completă.ncredere . C1nd formulaţi cereri.n sine: staţi drept. Golosiţi un ton ton ferm. Care au fost consecintele comportamentului tau. 2ntr'o discuţie. /ste important să . )rataţi'vă prietenii cu onestitate. . nu vă scuzaţi.n ochii celuilalt. uitaţi'vă . Comunicaţi direct K treceţi la subiect fără introduceri şi LpregătiriJ prea lungi. %u consideraţi refuzul ca pe o agresiune K este doar punctul de vedere al celuilalt asupra oportunităţii de a acţiona diferit de ce propuneţi dv. . %u presupuneţi că ştiţi care sunt motivele celuilalt.mplini reciproc nevoile. 3.ncercat acest nou tip de interacțiune. F. 6.. @. :. E. siguraţi'vă că corpul dv reflectă .n termen de Lc1ştig'c1ştigJ: căutaţi acel compromis sau acea cale prin care vă puteţi . BIBLIOGRAFIE . dar plăcut.nvațare continuă. nu uitaţi să ascultaţi şi să puneţi . agresive sau non'asertive.. șteaptă'te la un anumit succes după aceste prime eforturi. pentru că de cele mai multe ori nu este aşa. 4. 2ncercaţi să g1ndiţi .n special dacă bănuiţi că sunt negative.ntrebări. nu vă *ustificaţi. %u presupuneţi că reacţiile neaşteptate ale altora au legătură cu dv.

3. )eorii şi metode. “< %! = (/ CH<!%$C #/ N$ #/= O$$ "!M=$C/J' <iriam Costea (an &tănescu . >ean'Claude. "olirom. M#$C.AA. $aşi. "sihologia comunicării. .. .