You are on page 1of 1

DAŇOVÝ DOKLAD / TAX DOCUMENT

Číslo jízdenky / Ticket Nr.: Číslo dokladu / Bill number: Tam / Route there: Vydal / Issued by: DIČ / TIN: 1503531165 Zpět / Route back: Adresa / Address: IČO: nám . Svobody 17, 602 00 Brno 25317075 14.3.14 22:52 4684240475 Typ účtu / Account type: Za rezervaci

20.3.14 9:00 Praha → Český Krum lov STUDENT AGENCY, k.s. CZ25317075

Datum zdanitelného plnění / Taxable payment date: Částka / Amount:

370 CZK

15% DPH