You are on page 1of 17

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA- SIBIU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

PROIECT MERCEOLOGIE

Analiza unui produs din punct de vedere MERCE L GIC pe !aza suportului de curs

REALI"AT #E$
Specializarea MK-anul II-grupa 2

Analiza merceologic pe baza suportului de curs a aparatului de fotografiat I!O "#$$$

Istoric
Co%pania a &ost 'n&iin(at) 'n anul *+*, prin &uzionarea a trei produc)tori de solu(ii optice din -aponia. lu/nd nu%ele de Nippon 0o1a2u 0303 4Industria Optic !ap"nez 53 6n anul *+7* sunt invita(i opt in1ineri opticieni 1er%ani care s) 'i 'ndru%e pe 'nc) nee8peri%enta(ii in1ineri 9aponezi3 6n acela:i an sunt produse %icile !inocluri Mi2ron ;8 :i <83 6n *+7= este scos pe pia() %icroscopul - IC 3 6n *+>> este construit) o nou) &a!ric) la ?i3 Aici se produc noile lentile produse 'ncep/nd cu anul *+>7 su! nu%ele de Ni22or3 #up) 'nc?eierea celui de-al #oilea R)z!oi Mondial produc(ia acoperea de9a cea %ai %are parte a tipurilor de produse &urnizate :i ast)zi de c)tre Ni2on$ ca%ere &oto. %icroscoape. !inocluri. instru%ente de %)sur). lentile3 6n *+;@ apare Ni2on I. pri%ul %odel de aparat &oto de %ici di%ensiuni al produc)torului 9aponez3 6n anii A=B. Ni2on devine un !rand cunoscut la nivel %ondial. datorit) %ai ales articolelor ap)rute 'n NeC Dor2 Ti%es. care anun(au calitatea superioar) a ca%erelor Ni2on :i a lentilelor Ni22or 'n co%para(ie cu ceea ce e8ista pe pia()3 6n *+=7 este &or%at Clu!ul Ni22or. care avea ca scop principal pro%ovarea c)tre %arele pu!lic a &oto1ra&ierii cu ca%erele de %ici di%ensiuni3 #atorit) popularit)(ii cresc/nde a !randului Ni2on :i a ascensiunii v/nz)rilor. co%pania inau1ureaz) 'n anul *+=> at/t pri%ul centru de service. c/t :i pri%a su!sidiar) a%erican)3 6n anul *+=+ apare pri%a ca%er) SLR Ni2on. denu%it) Ni2on E3 Ni2on continu) s) se e8tind) :i 'n anul *+<* desc?ide su!sidiara elve(ian) Ni2on AG. iar 'n *+<@ pe cea olandez). Ni2on Europe N3V3 4acu% Ni2on Europe B3V353 6n aceea:i perioad) construie:te :i o nou) &a!ric) la Do2o?a%a. care intr) 'n &unc(iune 'n *+<,3 E&orturile de a populariza arta &oto1ra&ic) se concretizeaz) :i prin desc?iderea 'n anul *+,B a 1aleriilor Ni2on Fouse la NeC Dor23

6n *+,* apare al doilea tip de ca%er) SLR. Ni2on E7. iar 'n *+@B cea de-a treia. Ni2on E>3 La 'nceputul anilor A@B Ni2on devine partenerul NASA. o&erind acesteia aparatele &oto care vor &i utilizate 'n navetele spa(iale3 A&acerile Ni2on 'n A%erica iau a%ploare. &iind 'n&iin(ate pe r/nd Ni2on Canada Inc3 'n *+,@. Ni2on Inc3 :i Ni2on Grecision Inc3 'n Statele Unite 'n *+@*. respectiv *+@73 'n *+@@ nu%ele co%paniei se sc?i%!) din Nippon 0o1a2u 030 'n Ni2on Corporation3 Anii A+B aduc o serie i%presionant) de inova(ii3 6n *++7 apare NI0 N S RS pri%a ca%er) SLR cu auto&ocus care poate &unc(iona 'n ap)3 6n *++< apare cea %ai avansat) ca%er) SLR. E=3 Ni2on se 'ndreapt) de acu% 'nainte c)tre pia(a e%er1ent) a aparatelor &oto di1itale3 6n *++, apare C LGIH *BB. pri%a dintr-o serie de aparate &oto di1itale care este continuat) :i ast)zi. iar 'n *+++ este produs pri%ul SLR di1ital 4#-SLR5. #*3 #up) 7BBB. Ni2on continu) aceast) politic). dezvolt/nd at/t linia #SLR. pe dou) paliere. pentru a%atori 4#;B. #=B. #<B. #,B5 :i pentru pro&esioni:ti 4#7. #>. #@B. #7BB5. c/t :i linia de aparate &oto di1itale co%pacte. C LGIH3

Cap * Introducere n studiul aparatului de fotografiat D3000 ca marf


E8ist) o tentaIie printre cei dintre noi care &oto1ra&iaza cu #SLRs de testare Ji pentru o viaI)s) %ai indelun1ata dec/t ca%erele entrK-level. cu% ar &i Ni2on #>BBB3 Cu toate acestea. cu%p)r)torii opteaza pentru #SLR si este e8tre% de i%portant pentru produc)torii de aparate de &oto1ra&iat. Ji concurenI) 'ntre ele pentru o cot) de piaI) entrK-level3 #<B este 'nlocuit de #>BBB. Ni2on a &ost cel %ai !ine vandut #LSR. Ji este succesul produselor de 1enul acesta3 #ar succesul #SLR entrK-level nu este doar o veste !un) pentru

produc)torii de ca%ere. o&ertele LloC-endL de ast)zi sunt &oarte speci&icate si &oarte puternice. dac) ar &i &ost lansat acu% c/Iiva ani - ar &i &ost preIuri %ult %ai %ari dec/t acu%3 o valoare de intrebuintare - continutul tehnic - pentru acest aparat &oto1ra&ic. continutul te?nic il reprezinta #SLR-ulM - continutul economic - este le1atura dintre valoare de intre!uintare si valoarea produsului. cu cat %ai %are este utlitatea si caracterisiticile aparatului. iar cu cat pretul este %ai %ic. cu atat %ai !un este raportul calitateNpret al aparatului de &oto1ra&iatM - continutul socio-uman - in&luenta %ar&urilor asupra starii de sanatate a populatiei. contri!utia lor asupra nivelului de cultura. civiliatie si educatie3

Cap 7 Metodologia general de cercetare a aparatului de fotografiat Nikon D3000 ca marf


Grin aceste &uncIii pe care le are. aparatul de &oto1ra&iat are o anu%it) valoare de 'ntre!uinIare pentru &iecare consu%ator3 E8ist). de ase%enea. concepIii privind statutul sc?i%!)tor al aparatului &oto. prin si%plul &apt c) nu %ai e %odern sau la &el de per&or%ant. innoindu-se de &iecare dat) la o perioad) de ti%p. aparatul c)p)t/nd ast&el statutul de nou sau de vec?i pe piaI)3 La aparatul &oto %etodele de analiz) se !azeaz) pe o!servaIie. analiz). pe e8ploatarea produsului3 E8ist) %ai %ulte tipuri de analiz) pentru &iecare produs$ 1. Analiza structural Grin aceast) analiz) se studiaz) structura aparatului de &oto1ra&iat3 #e e8e%plu. Eie c) este vor!a de un aparat &oto di1ital ori de unul clasic. 'n esenI) acestea au ur%)toarele ele%ente constitutive$ $$$ o!iectivulM

$$$ siste%ul de o!turareM $$$ siste%ul de vizare 2. Analiza comparativ Aceast) analiz) se re&er) la structurile. &uncIiile. e&icienIa econo%icosocial) a produsului. toate aceste aspecte privite 'n relaIie cu un tip sau cu un 1rup de aparate &oto3 Grin analiza co%parativ) se poate &ace Ji ierar?izarea valorilor de 'ntre!uinIare. printr-o 1radare a calit)Iii3 #e e8e%plu. Eoto1ra&ia di1itala are un %are succes din cauza nu%eroselor avanta9e care le o&era &ata de &oto1ra&ia LclasicaL pe &il%$ costului scazut per i%a1ine. pretul &il%ului. a developarii si in &unctie de %odul de utilizare si pretul realizarii pozelor este eli%inat3 Sin1ura investietie este aparatul di1ital. %ediile de stocare. si acu%ulatorii sau !ateriile3 #ezavanta9ele sunt putine$ aceste i%a1ini nu pot &i %arite &oarte %ult. acesta este o pro!le%a in cazul pro&esionistilor. un alt dezavanta9 este ca unele aparate consu%a deose!it de %ulta ener1ie. si va tre!uie destui acu%ulatori de rezerva %ai ales daca pozati in natura sau in locuri unde nu aveti acces la o priza3 Ca si orice aparat electronic. si un aparat di1ital nu va putea &i &olosit la te%peraturi &oarte scazute3 Avanta9ele insa depasesc din plin aspectele ne1ative$ ast&el o data capturata. i%a1inea de9a se a&la intr-un &or%at care o &ace destul de usor de prelucrat si de distri!uit3 Un lucru &oare i%portant este ca puteti vedea poza i%ediat dupa ce ea a &ost &acuta. ast&el &acand alta poza puteti retusa unele %ici de&ecte din poza si ast&el puteti creea poze %ai !une3 Gentru ca analiza co%parativ) s)-Ji atin1) scopul. este necesar) sta!ilirea ri1uroas) a criteriilor de co%paraIie3 Acestea tre!uie s) &ie acceptate de co%erI. de utilizatori. s) per%it) aprecierea corect) a relaIiilor dintre aparatele &oto3 3. Analiza funcional Se aplic) 'n special aparatelor de &oto1ra&iat cu un 1rad 'nalt de

te?nicitate Ji per%ite deter%inarea caracteristicilor te?nico-&uncIionale3 Aceast) analiz) necesit) la!oratoare special dotate. instalaIii de test)ri. de si%ul)ri. precu% Ji personal cali&icat3 Caracteristicile &unctionale ale aparatului de &oto1ra&iat - tipul %aterialului &oto1ra&ic utilizat si nu%ar de i%a1ini - &or%atul cadrului - %odul de sc?i%!are a cadrelor. nr3 cadre N sec - tipul si caracteristicile o!turatorului - tipul si caracteristicile siste%ului de vizare si punere la punct - posi!ilitatea redresarii i%a1inii - caracteristici ale opticii utilizate distanta &ocala desc?idere %a8i%a o!iectiv distanta %ini%a de punere la punct - caracteristici de e8punere sensi!ilitate %ini%a ti%pi de e8punere tipul si caracteristicile siste%ului de %asurare a e8punerii - ti%p sincron !litz 4. Analiza tehnic a valorii Are ca o!iectiv sta!ilirea unor corelaIii raIionale 'ntre ele%entele valorii de 'ntre!uinIare Ji calitate. raportate la 1radul de satis&acere a necesit)Iilor Ji la costul valorii de 'ntre!uinIare3 5. Analiza morfologic Se !azeaz) pe analiza te?nic) a valorii3

f) Analiza sistemic Se re&er) la raportul produs O necesitate O cost O e&icienI) econo%ic)3 Aceasta 'nsea%n) c) nici un aparat &oto nu se o!Iine dac) nu este necesar.

respectiv dac) nu satis&ace anu%ite cerinIe3 #ar calitatea aparatului &oto tre!uie s) duc) la o!Iinerea unui cost c/t %ai opti%. at/t pentru produc)tor. c/t Ji pentru consu%ator3

Cap > Propriet i generale ale aparatului de fotografiat Nikon D3000


Ca %ar&). aparatul &oto tre!uie s) ai!) anu%ite propriet)Ii cu% ar &i cele te?nico-&uncIionale 4s) &uncIioneze corespunz)tor5. propriet)Ii de dura!ilitate 4s) dureze pe o perioad) c/t %ai lun1) de ti%p5. propriet)Ii er1ono%ice Ji sociale 4re&eritoare la co%odiatatea 'n &olosire. uJurinI) 'n transportare NI0 N #>BBB este un aparat &oto SLR e8tre% de per&or%ant 'n &or%at #H care asi1ur) i%a1ini e8traordinare Ji o serie de &uncIii ce &ac &oto1ra&ierea si%pl) Ji distractiv)3 Modul inteli1ent de G?idare de la Ni2on o&er) &uncIii 'ncorporate de asistenI) prietenoas). per%iI/nd c?iar Ji 'ncep)torilor s) realizeze i%a1ini deose!ite3 P Calitate e8traordinar) a i%a1inii O senzor de i%a1ine de *B.7 %e1api8eli P Siste% de &ocalizare auto%at) e8tre% de precus cu ** puncte Ji ur%)rire ># P Monitor LC# %are de > inci. cu rezoluIie ridicat) P Mod GFI#ARE O asistenI) intuitiv) 'ncorporat)

Cap ; !alitatea aparatului de fotografiat


rice aparat &oto tre!uie s) treac) Ji prin deter%inarea calit)Iii sale3 Aceasta se &ace prin nor%e te?nice. prin co%pararea cu realiz)rile o!Iinute pe plan naIional 'n do%eniul respectiv. prin precizarea corelaIiei 'ntre &urnizorul unui produs Ji pre&erinIele consu%atorului3 Gentru a sta!ili calitatea unui produs tre!uie s) Iine% cont de anu%ite caracteristici cu% ar &i cele de !az) Ji de e8ploatare3

!aracteristicile de ba" au rol direct 'n &uncIionarea aparatului &oto. incluz/nd caracteristicile &uncIionale ale acestuia. econo%ice. estetice3 !aracteristicile de e#ploatare descriu co%portarea aparatului &oto 'n ti%p3 AJa cu% a% %ai precizat. aparatele Ni2on sunt printre cele %ei rezistente3 Ni2on #>BBB este considerat cel %ai !un aparat &oto SLR de tipul entrK-level a cele!rei co%panii nipone3 Eiind in &or%at #H. Ni2on #>BBB reuseste sa asi1ure o calitate e8traordinara a &oto1ra&iilor. desi &oto1ra&ierea in sine are calitatea de a &i usoara si c?iar distractiva3 Iata cu%. in raz!oiul constant dintre cele doua &ir%e de optica &oto. Ni2on si Canon. Ni2onul casti1a din nou3 Ceea ce este cu adevarat i%presionant la acest aparat &oto de tip SLR este &aptul ca detine &unctia de G?idare. ce per%ite utilizatorilor nee8peri%entati sa creeze &oto1ra&ii e8ceptionale3 Aceasta va &unctiona adresand intre!ari in le1atura cu &oto1ra&ia ce se doreste a &i realizata. in asa &el incat. utilizarea %odului auto sa devina e&icienta si de !un au1ur. rezultatele &iind si ele pe %asura asteptarilor3

Cap = !alimetria$ Msurarea %i estimarea calit ii aparatului de fotografiat


#eoarece calitatea %ar&urilor nu se poate %asura cu valori o!isnuite s-a nascut o noua stiinta. cali#etria3 Calitatea aparatului &oto se %asoara cu a9utorul %ai %ultor indici3 Indicatori de calitate a3 Indicatorul nivelului te?nic si calitativ de con&or%anta - in procesul de &a!ricatie se veri&ica caracteristicile produsului cu para%etrii caracteristicilor din docu%entatia de &a!ricatie !3 Indicatorul nivelului te?nic si calitativ de var& - Ger&or%antele aparatului &oto sunt co%parate cu caracteristicile altor produse si%ilare cu cei %ai !uni para%etrii pentru a o!tine un produs cat %ai !un din punct de vedere calitativ3

Metode calimetrica Masurarea calitatii se &ace prin di&erite %etode cu% ar &i$ a& metoda comparativa directa - Aceasta se &ace prin co%pararea unui aparat de &oto1ra&iat #>BBB. la &a!ricarea acestuia cu unul etalon3 b& metoda comparativa indirecta - Grin inter%ediul acesteia se co%para aparatul &oto cu alte =-< aparate &oto si%ilare3

Nikon D5000 Sensor 10.2 million 12.3 million effective pixels effective pixels 23.6 x 15.8 mm 23.6 x 15.8 mm CCD (DX format) C !S (DX format) "ma#e si$es 38%2 x 25&2 ()288 x 2)8(8 (10 ') (12 ') 28&6 x 1&(( 3)216 x 2)136 1&36 x 12&6 2)1(( x 1)(2( Sensor "ma#e Sensor "ma#e Sensor cleanin# Cleanin# Cleanin# *irflo+ control *irflo+ control s,stem s,stem "ma#e D-st !ff "ma#e D-st !ff reference .ata reference .ata (optional Capt-re (optional Capt-re /X 2 soft+are /X 2 soft+are re0-ire.) re0-ire.) *-tofoc-s 11 area 112 11 area 112 /i3on -lti4 /i3on -lti4 C* 1000 C* 1000 "n45o., foc-s /o /o motor *6 area mo.es Sin#le point Sin#le point D,namic area D,namic area

Nikon D3000

Nikon D60 10.2 million effective pixels 23.6 x 15.8 mm CCD (DX format) 38%2 x 25&2 (10.0 ') 28&6 x 1&(( 1&36 x 12&6 "ma#e Sensor Cleanin# *irflo+ control s,stem "ma#e D-st !ff reference .ata (optional Capt-re /X 2 soft+are re0-ire.) 3 area 112 /i3on -lti4 C* 530 /o Sin#le point D,namic area

*-to area 3D 1rac3in# (114points) 2ive vie+ *6 /8* mo.es

Sensitivit,

Contin-o-s

?ie+fin.er t,pe ?ie+fin.er 0.%8x ma#nification ?ie+fin.er *pprox. &5@ 6rame covera#e 2CD monitor 3A 161 2CD 230)000 pixel 161 Dimensions

*-to area *-to area 3D 1rac3in# (closest s-57ect (114points) priorit,) 6ace priorit, /8* 9i.e area /ormal area S-57ect trac3in# "S! 100 4 1600 "S! 200 4 3200 "S! 100 4 1600 "S! 10043200 "S! 10046(00 ;p to "S! 3200 +it: 5oost +it: 5oost +it: 5oost 3 fps ( fps 3 fps 100 8 % frames 63 8 11 frames 100 8 & frames (6ine <'=> 8 ra+) (6ine <'=> 8 ra+) (6ine <'=> 8 ra+) 'entamirror 'entamirror 'entamirror 0.%8x *pprox. &5@ 0.8x *pprox. &5@

9ei#:t

"ma#e processin# en#ine *ctive D4 li#:tin#

2.%A 161 2CD 230)000 pixel 161 *rtic-late. 126 x &% x 6( mm 12% x 10( x 80 (5.0 x 3.8 x 2.5 mm (5.0 x (.1 x in) 3.1 in) /o 5atter,B (85 /o 5atter,B 560 # (1.1 l5) # (1.2 l5) 9it: 5atter,B 9it: 5atter,B 536# (1.2 l5) 611# (1.3 l5) =xpee. =xpee. 12 5it 12 5it !n8!ff

2.5A 161 2CD 230)000 pixel 161 126 x &( x 6( mm (5.0 x 3.% x 2.5 in) /o 5atter,B (%1 # (1.0 l5) 9it: 5atter,B 522# (1.2 l5) =xpee. 12 5it

Can 5e selecte. !n8!ff from *-to) =xtra :i#:) Ci#:)

*-tomatic c:romatic a5erration correction "n4camera reto-c:in#

/o

/ormal) 2o+) or !ff Des /o

D42i#:tin# Ee.4e,e re.-ction 1rimmin# onoc:rome F filter effects Color 5alance Small pict-re "ma#e overla, /=6 (E*9) processin# G-ic3 reto-c: Color o-tline iniat-re effect Stop4motion movie

ovie mo.e 2ive ?ie+ Hrac3etin#

/o /o /o

D42i#:tin# Ee.4e,e re.-ction 1rimmin# onoc:rome F filter effects Color 5alance Small pict-re "ma#e overla, /=6 (E*9) processin# G-ic3 reto-c: Strai#:ten Distortion control 6is:e,e Color o-tline 'erspective control Des Des Des

D42i#:tin# Ee.4e,e re.-ction 1rimmin# onoc:rome F filter effects Color 5alance Small pict-re "ma#e overla, /=6 (E*9) processin# G-ic3 reto-c: Strai#:ten Distortion control 6is:e,e Stop4motion movie /o /o /o

c& metoda demeritelor - Cu a9utorul acestei %etode pute% sta!ili

nivelul calitativ al aparatului &oto in &unctie de de&ectele sale si nu in &unctie de calitatile pe care le are3

Aceasta %etoda este %ai rapida. usor utiliza!ila. per%ite o!tinerea in&or%atiilor asupra evolutiei calitatii produselor inca din &aza de &a!ricatie si ast&el se pot lua unele %asuri i%ediate pentru re%edierea de&ectelor3 Metoda de%eritelor se %ai nu%este si %etoda celor = treiuri. deoarece$ pentru aplicarea ei sunt su&iciente cunostintele a trei clase ele%ntareM sunt necesare > din cele ; operatiuni arit%etice pentru co%pletarea Q-urnalului de%eritelorR sunt necesare > secunde Q -urnalul de%eritelorR per%ite sta!ilirea a trei indicatori de calitate$ &recventa relativa a de&ectelor zilnice. indicele de%eritului. ?isto1ra%a de&ectelor3 Gentru intoc%irea Q-urnalului de%eritelorR la un produs. tre!uie 1rupate de&ectele care pot aparea la produse. in patru cate1orii$ de&ecte critice. de&ecte principale. de&ecte secundare si de&ecte %inore3 !'()* )I P+N!,(- D* P*N('I.(/* "efecte critice *BB p3 %tructura si functionar e Eunctionarea necorespunzatoare a senzorului de &ocalizare #esi1n ne&inisat "efecte "efecte "efecte minore principale secundare =B p3 *B p3 * p3 Eunctii de Aparatul nu #escarcarea &ocalizare este rapida a 4%odul silentios acu%ulatorului %acro5 Glasticul Gozitia aparatului !utoanelor de de proasta zoo% nu este calitate &oarte e&icienta Gerioada de 1arantie %ica -

CATEGO RII

Senzor de Aspectul lu%ina 4ne declansarea auto%ata a !litului5 Accesorii i%portante A%!ala9ul Ambalare ale aparatului lipsa putin a si alte 4o!iectivul5 deteriorat defecte

Cap < Iposta"ele0 prescrierea si gestiunea calitatii


Iposta"ele calitatii *3 Calitatea proiectarii - &iecare %odel de aparat &oto Ni2on are pretul in &unctie de caracteristicile o&erite pentru a vinde cat %ai %ulte produse pe piata3 73 Calitatea con&or%antei - la &iecare %odel de aparat &oto Ni2on se &ace docu%entatia te?nica a produsului. iar calitatea re&lecta 1radul de corespondenta al produsului cu docu%entatia care a stat la !aza &a!ricarii lui3 >3 Calitatea produsului - clientul doreste ca aparatul &oto sa-i satis&aca necesitatile la un pret cat %ai scazut. dar pentru ca aparatele de &oto1ra&iat Ni2on au o calitate superioara au un pret %ai ridicat &ata de alte produse ase%anatoare de pe piata3 Prescrierea calitatii Cu aparitia a tot %ai %ultor produse ase%anatoare pe piata. consu%atorii vor aparate de &oto1ra&iat cu o calitate cat %ai %are. iar co%panai Ni2on aduce totdeauna un plus de calitate produselor o&erita3

Cap , )tandardi"area %i certificarea aparatului de fotografiat


E8pansiunea econo%ica pe plan %ondial si li!eralizarea circulatiei produselor au dat un i%puls puternic a&ir%arii unor noi conceptii privind standardizarea3 Activitatea de standardizare in Ro%ania este o pro!le%a de stat si are ca scopuri principale protectia vietii si sanatatii populatiei. protectia %ediului incon9urator inlaturarea !arierelor te?nice in co%ertul international. cresterea calitatii vietii in 1eneral3

E8ista %ai %ulte cate1orii de standarde$ - standarde ro%ane. care se aplica la nivel national3 Ele sunt o!li1atorii si se re&era la protectia vietii. sanatatii. la securitatea %uncii. la protectia %ediului incon9urator3 Nerespectarea lor este considerata. contraventie sau in&ractiune si se sanctioneaza cu a%enzi3 Aparatul &oto nu reprezinta nici un %are pericol ast&el incat sa nu %ai poata &i utilizat de catre consu%atori3 Ca standarde nationale pot &i adoptate si standardele internationale si europene3 Aparatul de &oto1ra&iat Ni2on #>BBB este de o calitate superioara. avand toate &unctiile unui aparat &oto ce poate satis&ace in %are parte nevoile consu%atorilor3 Calitatea acestui aparat &oto este asi1urata de catre producator. aceasta &iind necesara pentru atin1erea nivelului de calitate dorit. la un pret opti%. pentru protectia consu%atorilor. pentru accesul pe piata3 #atorita asi1urarii calitatii. aceasta detine si anu%ite avanta9e cu% ar &i$ co%petitivitatea sporita pe piata. utilizarea e&icienta a resurselor u%ane si %ateriale ale intreprinderii. consolidarea renu%elui &ir%ei Ni2on pe piata. intarirea increderii consu%atorului in produsele o&erite. toate acestea pentru ca atin1e o!iectivele de satis&acere a pietei cu %ar&a ceruta si de calitate con&or% cerintelor consu%atorilor3 Calitatea acestui produs tre!uie sa &ie certi&icata pentru a con&or%a increderea !ene&iciarului. in produs si in producator3 Certi&icarea calitatii nu este o!li1atorie3 #ar tinand cont de avanta9ele pe care le prezinta. intreprinderile tre!uie sa se preocupe pentru i%ple%entarea acestui siste% cat %ai repede si cat %ai e&icient3 Aceasta se &ace voluntar. la cererea producatorului sau c?iar o!li1atoriu3

Cap @ Pre"entarea gamei sortimentale %i nnoirea acesteia


Innoirea acestui produs are loc la *-7 ani. aparand pe piata aceleasi %odele dar cu per&or%ante ridicate. iar odata cu acestea creste si pretul3 Gentru o diversi&icare cat %ai %are a %odelelor. ra%an pe piata si cele %ai vec?i pentru ca consu%atorii sa ai!a o 1a%a cat %ai %are de produse de unde sa alea1a3

Cap + 1arantarea calit ii aparatului de fotografiat$ termene de valabilitate %i condi ii de pstrare


Ca &iecare %ar&a si aparatul de &oto1ra&iat Ni2on #>BBB !ene&iciaza de un cod al produsului si de un cod de !are3 Gotrivit principiilor de drept civil. actul de vanzare-cu%parare presupune e8istenta unor ele%ente care 1uverneaza raporturile 9udiciare dintre vanzator si cu%parator3 Acestea &iind$ identi&icarea %ar&ii. e8istenta unui pret convenit. siste%ul de apreciere calitativa. siste%ul de %asurare cantitativa. conditiile te?nice si ter%enul de trecere dintr-un patri%oniu in altul3

Garantarea calitatii poate lua &or%e variate de 1arantie. de %ulte ori ea &iind asi1urata de %arca &a!ricii. %arca de co%ert. se%nul de calitate. certi&icatul de calitate3 Aparatul de &oto1ra&iat Ni2on #>BBB detine un certi&icat de 1arantie. pe un anu%it ter%en 4doi ani de zile5. acesta reprezentand perioada in care co%erciantul acestui %odel este o!li1at sa raspunda de calitatea produsului si de 1arantia acestuia. in caz de anu%ite de&ectiuni ce pot aparea. acesta avand o!li1atia sa asi1ure repararea sau inlocuirea 1ratuita a laptopului. c?eltuielile a&erente &iind suportate de co%erciant. dar &ara a-l e8onera de raspundere pe producator3 In toata aceasta perioada a 1arantiei. aparatul &oto ar tre!ui sa isi pastreze caracteristicile de calitate inscrise in standard sau in alt act nor%ativ3 Insa atunci cand apar nere1uli in &unctionarea produsului. perioada de 1arantie se prelun1este cu ti%pul scurs de la data la care consu%atorul a recla%at de&ectarea produsului si pana la data repunerii acestuia in &unctiune3 Restituirea contravalorii actualizate a laptopului se va &ace la cererea consu%atorului si in cazul unor de&ectiuni repetate sau in cazul de&ectarii care a &ost de9a inlocuit3 Grestatorii de servicii au o!li1atia de a e&ectua operatiunile de service asupra !unurilor de &olosinta a&late in 1arantie. in cel %ult *B zile de la data inre1istrarii recla%atiei consu%atorului3 Cu% se pune %are accent pe protectia consu%atorului atat in plan national cat si international. 1arantarea produselor este le1i&erata si ur%arita de or1anele de control ale statului. nerespectarea acestor 1arantii ducand la consecinte uneori 1rave asupra producatorilor acestora3