You are on page 1of 14

Conştiinţă şi Eros Reflecţii pe calea dintre Buna-Vestire şi Cruce de Florin Caragiu 2007-03-10

Bunavestire, icoană de Sf. Andrei Ru liov Articolul pune în lumină cultura ca reflectare creatoare a raportului între conştiinţă şi eros. Vom puncta modul în care sunt ele concepute în cultura creştină răsăriteană şi repectiv în metafizicile iconoclaste. Se pleacă de la legătura interioară între două săr ători creştine ce urmează în perioada !ostului" anume #uminica Sfintei Cruci şi Bunavestire. Vom vedea cum aceste săr ători creştine şi relaţia dintre ele desc$id perspectiva spre o Cultură a #u$ului. Sumar% 1. !u"inica Sfintei Cruci 2. Săr ătoarea Bunei #estiri 3. Cone$iuni %ntre &aina Crucii 'i Buna #estire

0.inarea către Sf9nta &rei"e.unerea %n "or"9nt. ca un "o"ent de aducerea"inte de .elasie /.nvierii. *a +oartă %n sine concentrat ca %ntr-un altar de liturg. Duminica Sfintei Cruci . Se"nul Crucii este astfel nedes+ăr4it de %nc. %nse"narea cu Sf9nta Cruce fiind săv9r'ită do$ologic %ncă din +erioada +ri"ară a Bisericii cre'tine . Săr ătoarea Crucii. o "odelare tainică du+ă icoana vie4ii lui =ristos.i+uie odi.inarea Sfintei Cruci.isire cele două "ari taine revelate> &rei"ea 'i .ostul 7are +ră2nui" %nc. Acest răsti"+ este consacrat intensificării rugăciunii către Sf9nta &rei"e.ovnice'ti +rivitoare la rugăciune. 8. .ărintele /. icoană 2ugrrăvită de Ale$andru :icolau 1.ristos -annaras 'i . .e 1Crucea #i2i ilului3 'i "etafi2icile iconoclaste %n conce+4ia lui 5ean-6uc 7arion . Crucea este c.ostului s+re %ntărire %n năde<dea slavei 'i ucuria cercetării du"ne2eie'ti.ăti"irile 79ntuitorului 'i de %ntărire +rin .o"ul Cuno'tin4ei.(. *ros. ca un se"n al a<utorului 'i inecuv9ntării lui !u"ne2eu s+re a +arcurge vre"ea +ostului cu folos +9nă la ca+ăt. Această săr ătoare are loc la <u"ătatea +erioadei . se arată %n Sina$arul &riodului.ntru+area.nc.ostul +resu+une anu"ite nevoin4e du. 7.i+ al +o"ului vie4ii. %ncercărilor 'i is+itirilor. Aga+e la C. .ide" +urificării 'i eli erării de cele ce ne stau %n calea a+ro+ierii de !u"ne2eu. "arc.inare unde va ră"9ne vre"e de o să+tă"9nă.eorg.o"ul #ie4ii 'i . )u ire.n !u"inica a &reia din . *rosul %n lu"ina Crucii 'i Bunei #estiri Conclu2ii.arul 'i "9ng9ierea +e care ni le revarsă.ostului. Crucea se scoate %n iserică s+re %nc.na %n lu"ina Fe4ei lui =ristos 'i %ndulcirea 1a+ei a"are3 a nevoin4elor.ostul e un dru" +arcurs %"+reună cu =ristos su se"nul Crucii s+re %"+ărtă'irea de lu"ina . .ea2ă <u"ătatea . %nfr9nare 'i cercetarea de sine. +rin care ne desc.

@ a ini"ii. 0. G+rirea "i'cării +ati"ilor 'i +oftelor contrare dragostei lui =ristos are loc cu +uterea ce vine din . se"nul o"enită4ii lui =ristos.ului Sf9nt din veci. Di via4a de acu". "isterul cu+rinderii reci+roce %ntre o" 'i !u"ne2eu %n =ristos> 17-a" răstignit %"+reună cu =ristosC 'i nu eu "ai trăiesc. Se"nul Crucii este se"nul ?+re2en4ei@ Fiului G"ului. rănesc &ru+ul lui =ristos> 1răstignesc loru'i. a doua oară. s+re locul du. nu %n literăC a cărui laudă nu vine de la oa"eni. 18@. A+oi se co oară la +ie+t ?ori.inat ca .ovnicesc al ini"ii ?locul de unire al "in4ii cu sufletul@.nviat. *ste 1tăierea %"+re<ur ?. călău2indu-ne s+re . altar al %"+ărtă'irii divine. 20@. devin <ertfă vie. Cele trei degete unite sunt duse a+oi la u"ărul dre+t 1%n nu"ele !u. .ul Adevărului este Cel care ne une'te %ntreolaltă %n iu ire..i" ată a firilor %n Fiul lui !u"ne2eu %ntru+at.ersoana A )2vor al &rei"ii +rin na'terea Fiului 'i +urcederea !u. iar celelalte două s+re a indica unitatea ne%"+ăr4ită.ăti"irile 6ui. B"ărul st9ng %n care se sf9r'e'te %nse"narea cu Sf9nta Cruce este %n4eles ca un +rag al 1locului ini"ii3. nedes+ăr4ită. %n du."+ără4ia Cerurilor. "i<lociu 'i arătător@ s+re a %nc. +rin 1A"in-ul3 rostit se dă +ro+riul răs+uns liturg. du+ă al4i . *ste %" răcarea %n =ristos. +e Fiul lui !u"ne2eu 'i-6 fac de at<ocură ?*vr. %n centrul de greutate al tru+ului sau locul de unire al "in4ii cu tru+ul@ 1%n nu"ele Fiului3 indic9nd taina unirii crea4iei cu !u"ne2eu %n Fiul lui !u"ne2eu %ntru+at. 2(@. care nu ră"9n %n cuv9ntul 6ui. ci de la !u"ne2eu3 ?Ro". du. 8.1%n nu"ele &atălui 'i al Fiului 'i al Sf9ntului !u.3. 79na se duce %nt9i la frunte 1%n nu"ele &atălui3. 2. 2. !u"ne2eu-&atăl fiind %nc. %n care a luat asu+ra sa +ovara +ăcatelor noastre> 1)ar cei ce sunt ai lui =ristos )isus 'i-au răstignit tru+ul %"+reună cu +ati"ile 'i cu +oftele3 ?/al. Scri+tură +linătatea du"ne2eirii. Aici. &aina Bote2ului este taina ali+irii de &ru+ul lui =ristos Răstignit 'i . Care "-a iu it 'i S-a dat +e Sine %nsu'i +entru "ine3 ?/al. &aina Crucii este taina sfăr9"ării 2idului des+ăr4itor al +ăcatului ?*fes. .n gestul de %nc. %n tru+. +rin care tru+urile noastre se fac "ădularele 6ui. ci =ristos trăie'te %n "ine.inare se unesc trei degete ?"are.i+ui &rei"ea deofiin4ă. o trăiesc %n credin4a %n Fiul lui !u"ne2eu... nea"estecată 'i nesc. !u. 2. al &ru+ului Său %n care este sălă'luită du+ă Sf.ărin4i. 8@3.ovnicească. 2E-2F@.isitor fa4ă de lucrarea 'i darul Sfintei &rei"i. Cre'tinii care +ăcătuiesc.ului Sf9nt3.

7aica !o"nului +ri"e'te de la %nger nu"ele !o"nului )isus. iar cuv9ntul Crucii este Bună#estire a &ainei lui =ristos. . 7arie. . "intea creată nu +oate răs+unde dec9t +rin ui"ire 'i +rin %nc. inevestindu-i taina credin4ei. Acesta va fi "are 'i Fiul Celui . #ia4a +ă"9ntească a lui =ristos este cu+rinsă %ntre aceste două eveni"ente care se oglindesc reci+roc. A" ele e$+ri"ă o atitudine do$ologică.e"a nu"ele lui )isus.n fa4a a isului divin.ărintele /.ntru+ării> 1:u te te"e. !o"nul este cu tine.ngerul o lini'te'te +e Fecioara 7aria. 2E@. ceea ce e'ti +lină de . Binecuv9ntată e'ti tu %ntre fe"ei3 ?6c. icoană sec.ntru+ării. Di iată vei lua %n +9ntece 'i vei na'te fiu 'i vei c.reacuratul ei tru+.arului divin.inăciunea %ngerului c9t 'i "irarea Sfintei Fecioare %n fa4a acesteia e$+ri"ă fa+tul că această taină 1din veci ascunsă3 este o cruce +entru cugetarea fiin4elor create.inare.ar de la !u"ne2eu. Sărbătoarea Bunei Vestiri Săr ătoarea Buneivestiri cu+rinde %n sine taina Crucii.e"a3 ?6c. 6a Bunavestire se desco+eră %n 7aica !o"nului taina o"ului ca fă+tură "enită unirii cu !u"ne2eu 'i u"+lerii de +linătatea .nc. taina na'terii Fiului lui !u"ne2eu ca o" 2ă"islit %n .inarea de sine ca altar al lucrării du"ne2eie'ti.Buna #estire a :a'terii !o"nului. H# 2. du+ă cu" s+une . Certificarea autenticită4ii vi2iunii o face a'adar %ngerul +rin "ărturisirea tainei .ar. un . G"ul %ndu"ne2eit ni se desco+eră ca o cruce a unirii crea4iei cu !u"ne2eu. 1. 30-32@.otar ce nu +oate fi de+ă'it +rin +uterile lor naturale dec9t +rin %nc. căci ai aflat . . a lu"ii sensi ile cu cea inteligi ilă %ntru +linătatea .elasie de la .arului du"ne2eiesc> 1Bucură-te.rea%nalt se va c. Gdată cu vestea . 1. de2văluind o ucurie ce 49'ne'te din ini"a s"eririi sau le+ădării de sine %n fa4a a isului iu irii du"ne2eie'ti. 7aica !o"nului devine astfel.

Frăsinei. #estirea %ngerului de2văluie %n tre+te taina "9ntuirii +lec9nd de la icoana o"ului făcut +ărta' +linătă4ii . %n acest . 1. frescă de Ale$andru :icolau 3. un . %n su+ra-firescul "inunii> 16a !u"ne2eu ni"ic nu este cu ne+utin4ă3 ?6c.arului. a rela4iei de interioritate cu *l %"+linită %n &ru+ul 6ui 'i %n nu"ele 6ui.rea%nalt te va u" riC +entru aceea 'i Sf9ntul Care se va na'te din tine Fiul lui !u"ne2eu se va c. dăruirea de sine 'i +ri"irea Cuv9ntului "ai +resus de %n4elegere. concentr9nd a+oi %n4elegerea acestei uniri %n lu"ina :a'terii sau .otar +entru "intea o"enească.ar este %"+ro+riată de către o" +rin răs+unsul său liturg.otar nu se +oate %nainta dec9t tot +rin cruce. )isus =ristos inecuv9nt9nd.e"a3 ?6c.na %n revelarea Sfintei &rei"i. 37@. .ul Sf9nt se va +ogor% +este tine 'i +uterea Celui . !acă 1la !u"ne2eu toate sunt cu +utin4ă3. ca %n final %ntre area asu+ra "odului acestei uniri să-'i afle odi.reacurata va +ri"i de la %nger ca răs+uns revela4ia &rei"ii. dată fiind fecioria ei. Aceasta este taina tainelor 'i su+re"a cruce +entru g9ndirea o"enească care +ăti"e'te co+le'ită de . sălă'luită %n cei uni4i cu =ristos.ilării sinelui ci al trecerii dincolo de legile firii. se face %"+reună-lucrător cu !u"ne2eu al voii divine.isitor> 1)ată roa a !o"nului. =otarul revela4iei nu este unul al ani. *ste A"in-ul +rin care o"ul se desc. unit cu !u"ne2eu.ar cele divine> 1!u.ntre 9nduse asu+ra "odului na'terii. 1.ide transfigurării. . 30@.n %nse"narea cu Sf9nta Cruce se +leacă invers.iei i2vor9te din +o"enirea nu"elui lui )isus.ntru+ării Fiului lui !u"ne2eu. de la "ărturisirea &rei"ii %n nu"ele . Conexiuni între Taina Crucii şi Buna Vestire !acă a isul divin constituie o cruce. taina de+ă'irii legilor firii +rin . +ri"ul loca' al isi. +rin răstignirea cugetului firesc. Fie "ie du+ă cuv9ntul tăuI3. .

cre'tinul s+un9nd %n final. )ar cele inteligi ile ?nou"enele@ toate au tre uin4ă de "or"9nt.ntru+ării Cuv9ntului desco+erită la Bunavestire de cea a Crucii 'i 7or"9ntului ca de+ă'ire +rin %nc. Căci %"+reună cu afec4iunea 'i cu "i'carea aceasta fiind %nlăturată 'i lucrarea 'i "i'carea naturală %ndre+tată s+re cele create. ca ridicat din "or4i. circu"scriind toate cele ce au +rovenit din *l.ntru+ării Cuv9ntului cu+rinde %n sine %n4elesul tuturor g.iderii +ri"itoare +rin s"erenie 'i credin4ă. ca Fecioara 7aria la Bunavestire.l revelea2ă circu"scriind toate +rin +linătatea du"ne2eirii ce iradia2ă din tru+ul Său.r. &oate cele create se desco+eră astfel ca dar divin a cărui liturg. este 2ugrăvit firul de +ur+ură că2ut la +ă"9nt.n a" ele "o"ente "intea o"enească este co+le'ită de +uterea du"ne2eiască.&atălui du+ă care se "ărturise'te . +e care 7aica !o"nului %l torcea +entru +erdeaua &e"+lului. Acu" ni"eni nu "ai e legat de *l +rin rela4ie naturală. 187-18E@. nu du+ă fire.inarea du. !u"itru Stăniloae.. căci du+ă . Sf9ntul 7a$i" 7ărturisitorul leagă %ntre ele taina . . adică du+ă de+rinderea de-a stăvili afec4iunea fa4ă de ele a celor ce sunt du'i +rin si"4uri s+re ele. toate fiind circu"scrise de Cuv9ntul ce %nvia2ă %n ini"a ce +ri"e'te ca un "or"9nt +ogor9rea 6ui.ntru+area %n nu"ele Fiului 'i taina %ndu"ne2eirii o"ului %n nu"ele !u.ovnicească le consacră ca locuri ale e+ifaniei 'i lucrării Cuv9ntului.ar.n "o"entul "or4ii lui =ristos +e Cruce Cata+eteas"a &e"+lului este sf9'iată arăt9nd desfiin4area +eretelui des+ăr4itor %ntre o" 'i !u"ne2eu.n icoana Bunei #estiri.isire de către o" +rin %nc. Cele două sute de ca+ete des+re cuno'tin4a de !u"ne2eu 'i icono"ia Fiului lui !u"ne2eu. taina Crucii .ise'te taina du"ne2eiască a credin4ei. Cuv9ntul se lasă circu"scris ca o" %n +9ntecele Fecioarei. ++. .ro+ovăduirea Bunei #estiri are loc +rin ne unia crucii altfel s+us indic9nd +rintr-un li" a< +arado$al co+le'irea condi4iei naturale de către "odul du"ne2eiesc al vie4ii ascunse cu =ristos %n !u"ne2eu. singurul "od de a accede la taina ce se desco+eră fiind cel al desc. !acă %n Bunavestire.iciturilor 'i ti+urilor din Scri+tură 'i 'tiin4a tuturor fă+turilor vă2ute 'i cugetate> Căci cel ce a cunoscut taina crucii 'i a "or"9ntului a %n4eles ra4iunile celor "ai %nainte s+useC iar cel ce a cunoscut %n4elesul tainic al %nvierii a cunoscut sco+ul s+re care !u"ne2eu a %nte"eiat toate de "ai-nainte. . !e+ă'irea celor create %n elanul s+re !u"ne2eu nu %nsea"nă o desfiin4are a lor. se efectuea2ă "9ntuirea celor ce se "9ntuiesc3 ?Filocalia 2. &oate cele vă2ute ?feno"enele@ se cer du+ă cruce. =aris"a. răsare Cuv9ntul singur. adică de ne"i'carea totală a celor ce sunt +urta4i s+re ele de "inte.inare a darurilor sensi ile 'i inteligi ile +e altarul . 1FF3. *d.nvierii %n o" a Cuv9ntului> 1&aina . . A"in-ul +rin care liturg. .ului. . e$ist9nd de sine. trad.

nedes+ăr4ită de SineO3. Agape a C!ristos "annaras şi #ărinte e $!e asie $!eorg!e #o" +leca de la %n4elegerea +atristică răsăriteană asu+ra no4iunilor de +ersoană 'i eros. 1&eologia greacă a Răsăritului Cre'tin se ra+ortea2ă la e$isten4a ecstatică a lui !u"ne2eu. cau2atorul tuturor A notea2ă Scrierile Areo+agitice A iese afară din Sine K%"+ins deL +risosul unătă4ii Sale +line de iu ire KerotiMeLNca vră<it de unătatea. 2000@. Această reci+rocitate ecstatică.ristos -annaras 'i .ersoană 'i *ros. oglindită %n scrierile a doi cugetători cre'tini conte"+orani> filosoful C. Di de acolo de unde se află ridicatdeasu+ra tuturor 'i de+ărtat de toate. la vrerea erotică a Fiin4ei !ivine Celei "ai +resus de fiin4ă de a se oferi +e Sine ca rela4ie de co"uniune +ersonală. filosoful C. Sf9ntul 7a$i" scrie> 1erosul inefăcător a "i'cat du"ne2eirea s+re +urtarea noastră de gri<ă.iar . )ar referindu-se la taina crea4iei. Eros. Anastasia. Se co oară s+re ceea ce este %n toate.i+ul 'i arătarea lui !u"ne2eu c. *d. scrie -annaras.ristos -annaras re"arcă> 1acest "od de accedere care face ca +ersoana să devină accesi ilă cunoa'terii este erosul3 ?. Iubire. care este fa+t al reci+rocită4ii ecstatice. J*l. 1Cunoa'terea +ersoanei +resu+une reali2area rela4iei e$clusive %n cadrul co"uniunii +ersonale ne"i<locite.ersoana u"ană3. Arăt9nd că %n discursul cre'tinis"ului +ri"ar 'i "ediu răsăritean 1+unctul de +lecare +entru accederea la fa+tul e$isten4ei %n sine este realitatea +ersoanei3. dragostea 'i iu irea Sa. adică al dăruirii de sine reci+roce +line de dragoste. 1.)coana Sfintei &rei"i. 2ugrăvită de Cuviosul Andrei Ru liov (. "ai +resus de fiin4ă. 1constituie c. fa+tul cunoa'terii +ersonale a +ersoanei este erosul3.ărintele /.elasie de la Frăsinei. s+re alcătuirea noastră3. +rin +uterea Sa ecstatică.

+une %n "i'care ca Bnul ce.nse'i trăirile de Suflet.ersoane. din care străluce'te %n c.ărintele /. ci este ie'ire din Aga+e Suflet.i+ nedes+ăr4it .elasie arată că> 1*rosul !ecă2ut duce la 7oarte.arică> 1)u irea este C. iar Aga+e ?!ecă2ut n. Se +ierde din vedere că *nergia-Cor+ nu este o realitate de sine 'i %n sine.n 17e"oriile unui isi. )u irea este )ntegratoare.@ trece %n suferin4ă )ad. iar 17intea-#oin4a. Aga+e este Ad9ncul de !ragoste %ntre . ?. *viden4iere de &aină..aste. se "i'că 'i ca dragoste ?aga+e@. C.i+ul =arului. )u irea este Bnitatea A solută3. /9ndirea sunt . &aina %n Sine.idere %n &riade de Suflet-.i+ul &riunită4ii divine. Si"4irea. Sufletul este. +rin fire.relungire de !ragoste de Suflet %n afară. n. Bnitate triadică de integralită4i> Con'tiin4ă-Su iect. !u. 'i *rosul la "anifestarea . Căci +e de o +arte se "i'că ase"enea Bnuia ce na'te o rela4ie de iu ire 'i de dragoste %nlăuntrul celor ce le +ri"esc. *rosul este C.latPtera. +lec9nd de la revelarea lui !u"ne2eu ca Bnul %n &rei"e.elasie distinge.@ *rosul este Co"+le$ul *nergetic Cor+ ce nu se +oate Confunda cu Aga+e de Suflet. Aga+e este C.i+ de )u ire *nergetică3. cit9ndu-l %n continuare +e Sf. Confu2iile din unele 7istici. ). . Cre'tinii sănăto'i le %n4eleg rostul s+ecific 'i a'a le unesc %n Binecuv9ntarea !ivină. %ntre iu ire. Di aceasta se vede din nou li"+ede. %n care *nergiile *rotice se confundă cu .-Fiin4ă. ci să se %ntoarcă iară'i %n Aga+e-Suflet3. atrage dorin4a celor ce se "i'că s+re *l3.i+ul lui !u"ne2eu. Starea de cădere este dată de erotis"ul %nstrăinat de dragostea de suflet 'i ră"as %n afara )u irii A Bnirii cu !u"ne2eu. iar *rosul este Ad9ncul de Atrac4ie *nergetică3. se . ca Realitate. 1!e aici &aina Căsătoriei %n Cre'tinis". +e de altă +arte. )u ire-Aga+e 'i *ros.ersoanei %n Sine. ce nu are Ra4iunea să stea %n Cor+. .ersoană 'i %n co"unicarea de Suflet .ărintele /. Aga+e la Co"uniunea divină sau &rei"ea cea deofiin4ă 'i nedes+ăr4ită. aga+e 'i eros. 7a$i"> 1!u"ne2eirea e$ist9nd ca eros. c. dar. 7ul4i cad %ntr-un adevărat 7isticis" *rotic. că Se$ul este de fa+t &oată *nergia &răirii "istice su li"ată %n S+iritual. vol. .ersoane.i+ul lui !u"ne2eu Bnul. nu sunt adevărul &răirii )si.ersoana !u"ne2eu &atăl. 1)u irea este Ad9ncul . . fa+t %ntre2ărit %n +ara ola fecioarelor %n4ele+te 'i ne une> 1*nergia eros dacă devine inde+endentă de Aga+e-Suflet.i+ul sau Bnitatea trei"ică.+rin oferirea sa de sine ecstatic-erotică3. al cărei )2vor este . ca .ntr-o for"ulare +ersonologică. !eslu'ind %n ra+ort cu aceste +reci2ări ter"inologice feno"enul căderii 'i i"+lica4iile lui.. 'i ca un iu itor 'i +lin de dragoste *l "i'că s+re Sine toate c9te +ri"esc iu irea 'i dragostea Sa. sunte" Suflet 'i Cor+ 'i a'a cele două.relungiri *nergetice ale &riadei de Suflet3.arul necreat.na-transfigurarea %n Aga+e de Suflet> 1*rosul de *nergii are sens de a se re%ntoarce %n Aga+e de Suflet din care a ie'it. *rosul +otrivit orientării iconice a firii tinde s+re revenirea 'i odi.ast3 ?*d. du+ă c. . 6i" a<-Sine.iar dacă sunt %n legături 'i influen4e reci+roce3. Aga+e este desc.i+ de &rei"e. sunt net diferite. *l ra+ortea2ă )u irea la C. ra+ort9ndu-le la c. 2008@.ersoane.ărintele /. .elasie de la Frăsinei trans+une %n antro+ologie taina lui !u"ne2eu Bnul %n &rei"e de . co"uniunea du+ă "odelul &rei"ic 'i energiile de "anifestare. :oi. *rosul este +relungirea de Aga+e de Suflet %n Cor+-*nergii.

+9nă la Aga+e cu !u"ne2eu. . At9t %n taina fa"iliei.ii 'i Asce4ii trec +este *ros direct %n Aga+e 'i )u ire. . ci sărind direct +este *ros. devine AntiAga+e. erosul are %n +arcursul său 1circular3 "enirea de a antrena cor+ul %n orientarea de Suflet s+re %"+ărtă'irea )u irii !ivine> 1*rosul nu are Sens să devină desfătare +er"anentă %n Realitatea Cor+.o4i su li"a *nergiile Se$ ca Feciorie. Candela este *rosul-Cor+ul. o+rirea *rosului %n desfătarea doar de Cor+ %l ru+e de Suflet Aga+e 'i a'a intră %n +ro+rie .. +9nă la %nstrăinarea Crea4iei de !u"ne2eu3. să se %ntoarcă %n Sufletul Aga+e de unde a ie'it.e de altă +arte. !e aici A era4iile +9nă la #ulgaris" din unele 7istici ce au a'a 2isele +ractici *roticeS+irituale. Fecioarele ne une nu au Blei %n Candelele lor. o +ervertire 7istică3. . care de nu se %ntoarce %n Suflet Aga+e. Fără Bleiul-Aga+e nu este +osi ilă 6u"ina )u irii ca :unta-Gs+ă4ul Ceresc3.ervertirile Se$ sunt !e"onice !ecăderi ale *rosului. %n Realitatea fi2ică *nergetică. *rosul fără Aga+eFa"ilie Co+ii 'i fără %ntoarcerea %n Aga+e Suflet. degea a. 17ona.@ . Afectarea sau %ntreru+erea 1ritualului de trecere-revenire3 a erosului %n aga+e duce la +ervertirea erosului care ră"as %n 1gol3 de dragoste sufletească devine anar. . altfel este %n<osirea !ragostei-Aga+e de Suflet. *rosul are sens 'i ra4iune de a fi +urtător de Aga+eFa"ilie-Co+ii. care. c9t 'i %n taina "ona. devine . &aina Căsătoriei este toc"ai orientarea *rosului Cor+ %n Sensul său de Fa"ilie Co+ii.ic 'i devorator.. totodată %nlesnind ca *rosul să treacă direct %na+oi %n Sufletul Aga+e. este o eroare de fond. care sunt %n fond. fără ocoli'ul Se$-Cor+3. ?. odată avut. . *rosul este o stare +rovi2orie a !ragostei Aga+e de Suflet.ilda Fecioarelor ne une s+usă de 79ntuitorul =ristos este Revelatoare.ervertire-!esfr9u. !e aici a"+lificarea *rosului-Se$ ca %nlocuire de Aga+e-Suflet. ca trăirea *rosului dre+t Aga+e. că+ăt9nd trăsături de"onice.re<udecata unora că se su li"ea2ă *nergiile *ros %n ceva +resu+us S+iritual de Aga+e-Suflet.ervertire ca !esfr9u. ca %"+linire-Fa"ilie.i+uită S+iritualitate. %ntr-o *nergie desacrali2ată. 1Cei care trec 7istica +rin *nergiile *rosSe$. ci 7istica . de unde iese. nu fac 7istica-Aga+e. nu su li"9nd *rosul %n Aga+e. Bleiul este !ragostea de Suflet-Aga+e.rofană de %nc.denaturea2ă %n desfr9u.is"ului. *rosul-Se$ are sens 'i ra4iune doar ca &aină-Căsătorie. !e aceea !ecăderea *rosului %n !esfr9nare de Cor+ este totodată des+ăr4irea Crea4iei de Ra4iunile !ivine-=ar. devine un *ros desacrali2at3. dar dacă nu intri la :unta 7irelui. la Aga+e de Suflet. ci să treacă +rin Cor+ +e care să-l antrene2e %n orientarea de Suflet Aga+e. %n Aureolarea )u irii &otale.

Andrei Ru liov 0. un dialog. nu"ai ea "erită slava 'i ea. aga+ic al co"uniunii realitatea ca+ătă un caracter de 1s+ectacol3. 2000@ +entru cunoa'terea o iectificantă ru+tă de "isterul liturgic. sau du+ă o logică "i"etică a e$teriorită4ii reci+roce. . %n iconoclas"ul 1civili2a4iei i"aginilor3. %Crucea Vi&ibi u ui' şi metafi&ici e iconoc aste (upă )ean*+uc . ale o"ului care le esti"ea2ă du+ă 1+uterea de satisfacere a nevoilor i"aginare3 'i se dă %n s+ectacol +rin inter"ediul lor. )coana cre'tină. 'i iconoclas"ul consu"ist ni. arată 5ean-6uc 7arion.ntreaga istorie a "etafi2icii iconoclaste. Bnitatea inten4ională a vă2utului cu nevă2utul 'i unitatea firilor %n =ristos se funda"entea2ă %n co"uniunea trei"ică. +rin auto-idolatria care o+erea2ă cu i"agini %n oglindă ale voin4ei de +utere. !u+ă cu" ne s+une filosoful 5ean-6uc 7arion. afir"ă 7arion. )dolatria 1+rovi2orie 'i a"enda ilă a unor i"agini care i"ită de la distan4ă inteligi ilul ră"as +ur3 din iconoclas"ul "etafi2ic este radicali2ată. iar rela4ia cu alteritatea.arion *rosul ru+t de aga+e su+une darul o iectificării. 1nu"ai i"aginea este. . %n volu"ul 1Crucea #i2i ilului3 ?*d.n acest ca2. o %ntre+ătrundere 'i co"uniune inten4ională %ntre vă2ut 'i nevă2ut.n "etafi2icile iconoclaste. !eisis. icoană 2ugrăvită de Sf.79ntuitorul.e %n care se ur"ăre'te eli erarea i"aginii de +rototi+.rototi+-)"agine se cere su+ri"at. 1se s"ulge logicii "i"etice3 desco+erind o %ncruci'are a +rivirilor. se str9nge %ntre iconoclas"ul "etafi2ic +latonist care cere eli"inarea i"aginii sau eli erarea +rototi+ului de i"agine. desfiin4at. unul dintre ter"enii ra+ortului . o reci+rocitate. arată 5ean-6uc 7arion.i+ 'i +rototi+ se transfor"ă %ntr-unul antitetic.ilist afir"at de :iet2sc. singură dă sea"a de ine$isten4a originalului3. de rivalitate. %l trece %n regi"ul e$teriorită4ii. . ra+ortul %ntre c. e$tinsă icono"ic %n .

1. darul că+ăt9nd o consisten4ă liturgică. tragedia căderii +oate fi +e undeva cugetată ca ru+erea erosului.ersoane.o"ul cuno'tin4ei a+are ca +o" al 1con'tiin4ei-"e"oriei-li" a<ului3 de suflet din care +rin cădere ru+9ndu-se erosul 1"in4ii-si"4irii-voin4ei3 sau +lanul "anifestărilor energetice. Andrei Ru liov 8. . sau al cuno'tin4ei inelui 'i răului "ăsurate %n con'tiin4a rela4iei vii cu !u"ne2eu. 1!acă vrea cineva să vină du+ă 7ine.n lu"ina celor de "ai sus. Ra4iunea des+rinsă de taina co"uniunii caută s+ri<in %n se"ne 'i %n %n4ele+ciune.taina .ntru+ării. se lu"inea2ă reci+roc %n c9"+ul co"uniunii.n rela4ia de iu ire ter"enii nu se o+un +9nă la su+ri"are. să-'i ia crucea 'i să-7i ur"e2e 7ie3 ?7t. 2(@.nger. %nc.isitor o"enesc. 23@. unitatea nu se o 4ine +rin +unerea %ntre +arante2e sau c. #omu Vieţii şi #omu Cunoştinţei. .i+uit de fructul o+rit.iar desfiin4area unuia dintre eiC ci ter"enii se eviden4ia2ă ca .Erosu în umina Crucii şi Bunei Vestiri . o"ul se de2 ină %n sine 'i se des+arte de !u"ne2eu.o"ul con'tiin4ei de suflet. tru+ul devine su+us "or4ii. Această unitate fiind sf9'iată. .enotic +e care %l +resu+une crucea indică ini4iativa divină 'i răs+unsul liturg. &ru+ul este originar cruce vi2i ilă a unirii %ntre !u"ne2eu 'i crea4ie %n o". &ru+ul dă "ărturie des+re confor"itatea %ntre suflet 'i energiile sale de "anifestare ca altar al unirii %ntre o" 'i !u"ne2eu. de . .asa<ul c. să se le+ede de sine. icoană 2ugrăvită de Sf. 18. . &recerea a+are ca taina unei dăruiri 'i na'teri reci+roce %n iu ire. devenind su+us "or4ii %n tru+ul său. dar vestea cea ună a "9ntuirii se s+ri<ină +e iu irea ve'nică a lui =ristos cel răstignit ?) Cor.

Rela4ia %ntre .ărintele /.nească "intea sau +lanul "anifestărilor energetice %n con'tiin4a de suflet.o"ul #ie4ii. +entru a-'i +ăstra esen4a e+ifanică. ci de fa+tul că %n ru+erea erosului "in4ii de aga+e-ul de suflet. &ru+ul este un te"+lu dar nu e$terior sufletului ci +lastici2are a +relungirii energetice a "i'cărilor lui.o"ul #ie4ii care e ?+o"ul unirii cu@ 6ogosul du"ne2eiesc.i+ul co"uniunii. Sensul originar al erosului nu este cel de consu"are a darului. ci cel de +relungire a "i'cării de suflet ce liturg. :u este vor a aici de o conda"nare.o"ul #ie4ii.rin Cădere se e$+ri"ă +e undeva ru+erea erosului din +o"ul con'tiin4ei-"e"orieili" a<ului de suflet. !iavolul l-a a"ăgit +e o" cu ru+erea de c. care se ascunde %n iu irea de suflet.nei erosului %n con'tiin4a de suflet 'i a %"+ărtă'irii din .i+ul lui !u"ne2eu.. se +ierde +e dru" ceva esen4ial.arul divin. !e'i +are că e$+ri"ă realitatea %n nuditatea ei.o"ul #ie4ii ca %"+linire a "enirii o"ului. &aina Crucii este o"or9rea 1tru+ului +ăcatului3.ise'te +refacerea darului creat %n e+ifanie a iu irii divine 'i tru+ al %"+ărtă'irii du"ne2eie'ti. autono"i2area "in4ii de con'tiin4a de suflet aduce cu sine o+rirea %"+ărtă'irii o"ului din . is+itindu-l cu i"aginea unei rivalită4i "i"etice %n rela4ia cu !u"ne2eu. sunt +relungire a "i'cărilor sufletului. erosul des+rins de aga+e nu are acces la taina o"ului integral care se %"+line'te %n icoana unirii cu !u"ne2eu.i+ul o"ului %n icoana unirii cu !u"ne2eu. !e aceea +e undeva fecioria desăv9r'ită a Sfintei Fecioare 'i A"in-ul ei ca acce+tare de+lină a voii du"ne2eie'ti sunt o %ntoarcere 'i rodire a erosului ucuriei %n +o"ul con'tiin4ei de suflet 'i o liturg. !e aceea erosul se cere "ereu %nvăluit %n "isterul rela4iei de iu ire sufletească +ătrunsă 'i %nve'"9ntată de .ise'te +rin A"in-ul său +ogor9rea du"ne2eiască 'i 6ogosul du"ne2eiesc ce se %ntru+ea2ă desco+erind c. care sunt %n rela4ie nedes+ăr4ită.ntru+ării 6ogosului. ru+ere ce o+re'te accesul la %"+ărtă'irea din . Cor+oralitatea sau "anifestările energetice. =arul necreat ca eros divin nu desfiin4ea2ă darul adus de o" din ale Sale.i+ul filia4iei 'i %nfierii divine. acces +osi il doar o"ului unificat ca suflet 'i .arul divin.na %n iu irea de suflet +ătrunsă de .orunca du"ne2eiască cere o"ului să nu ru+ă erosul de con'tiin4a de suflet 'i +rin aceasta de . !e aceea Bunavestire este +e undeva c. c. .isire din +artea o"ului %ntreg a tainei . Si"+la de2golire sau de2velire 1vulgară3 a erosului e$+ri"ă toc"ai ratarea esen4ei lui. a na'terii celui )u it %n sine 'i a na'terii rodului )u irii.o"ul cuno'tin4ei este cea dintre cunoa'terea de sine 'i cunoa'terea lui !u"ne2eu. a %"+ărtă'irii din +o"ul #ie4ii. taina %ntoarcerii sau odi. să odi. %nc9t sufletul să vie2e %n unire cu !u"ne2eu. aga+e-ul con'tiin4ei de suflet ce liturg. Ru+erea erosului de aga+e.o"ul #ie4ii 'i .o"ul #ie4ii care e unirea cu !u"ne2eu. *rosul sfin4eniei %'i are seva 'i odi. o"ul fiind creat du+ă c.elasie.ntru+ării. *rosul des+rins din +o"ul #ie4ii aduce +ierderea con'tiin4ei de suflet 'i +rin aceasta +ierderea accesului la . ci %l +ătrunde 'i %l transfigurea2ă. %l face dar de %"+ărtă'ire a iu irii.i+ul refacerii unită4ii %ntre erosul cor+oralită4ii devenite loca' al . iar +rin aceasta de 6ogosul divin 'i taina co"uniunii &rei"ice. *rosul este strălucirea ce se revarsă din taina na'terii de sine +rin cel iu it. arată .

i+ul 79ntuitorului +e năfra"ă. ca ra"ură +ărta'ă sevei. Conc u&ii C. du+ă cu" s+une Sf. .tru+ stră ătute de . Atanasie cel 7are. icoană de Ale$andru :icolau Cultura ca act creator ecstatic oglinde'te feno"enul ra+ortărilor %ntre eros 'i +o"ul con'tiin4ei de sine o"ene'ti. 7. +rin asce2a cre'tină erosul "in4ii este %ntors %n aga+e-ul con'tiin4ei de suflet unde oglinde'te dualitatea iconică A !u"ne2eucrea4ie. de a +ri"i 'i oglindi %n "ie2ul unei desfă'urări realiste Buna #estire a Cuv9ntului %ntru+at 'i +uterea 6ui transfiguratoare.o"ul #ie4ii. !e+arte de a desfiin4a erosul. 'i "ai "ult răsădirea acestuia din ur"ă %n . re-dăruite odată cu %ntreg +o"ul con'tiin4ei de sine lui !u"ne2eu. !acă %n +lanul de "inte al erosului ru+t de con'tiin4a de suflet cunoa'terea devine su+usă dualită4ii contrare ine-rău.arul lui !u"ne2eu "inunea %ntoarcerii 'i +linirii fructului căderii %n +o"ul con'tiin4ei de suflet.i+ului. oglindirilor energetice ale "i'cărilor 'i actelor +ersoanei. ca "ădular al &ru+ului lui =ristos. Altfel s+us.rin aceasta +e undeva o"ul reali2ea2ă +rin . a du lei %ntru+ări.ntorc9nd creator +rin +unerea su se"nul Crucii fructul cunoa'terii de "inte %n . &aina na'terii lui !u"ne2eu %n crea4ie ne este revelată la Bunavestire. iar taina na'terii crea4iei %n !u"ne2eu trece +rin .arul divin. Cultura este "arcată de eros. !arurile sensi ile 'i inteligi ile intră %n ra2a Bunei #estiri %n "ăsura %n care aduse %n ra2a co"uniunii sunt <ertfite.i+ului %n icoană 'i a icoanei %n taina C. . Asce2a cre'tină sau lucrarea de des+ăti"ire vi2ea2ă toc"ai %nnoirea erosului 'i unificarea o"ului %n lu"ina unei . o %ntoarcere 'i odi. de +unerea %n lucrare a darului. . asce2a cre'tină %l re+une %n "anifestarea lui ca strălucire a C.nă +linitoare a erosului %n con'tiin4a de suflet 'i aga+e-ul co"uniunii. necreat-creat. de <ocul "anifestărilor.otarul Crucii 'i 7or"9ntului.o"ul con'tiin4ei de suflet. Asce2a cre'tină este o %nfr9nare.arului. Setea secretă a culturii este de a ne aduce %n +ragul &ainei. 1!u"ne2eu se face o" ca o"ul să se %ndu"ne2eiască3. %n condi4ia %ntre+ătrunderii 'i sinergiei. artistul roste'te acolo A"in-ul +ri"itor al insuflării du"ne2eie'ti. a du lei na'teri> a lui !u"ne2eu %n crea4ie 'i a crea4iei %n !u"ne2eu.

do$ologică. 1(@. !e aici %nce+e cu adevărat aventura li ertă4ii du.ar.ului.inarea de sine lui !u"ne2eu este taina du"ne2eiască a "or4ii s+re #ia4ă> 1Căci Cuv9ntul Crucii. 1. este +uterea lui !u"ne2eu3 ?) Cor.tt+>QQRRR. 1E@. 1)ar "ie. este ne unieC iar +entru noi.o"ul #ie4ii A C. să nu-"i fie a "ă lăuda.enotică. cultura este stră ătută de adierea cunoa'terii lui !u"ne2eu %n &rei"e ca )u ire 'i #ia4ă #e'nică.rin %nc. .icoane si iserici +ictate@ .o"e. . cei ce ne "9ntui".. +rin Crucea )u irii s+re lu"ina . %nc. S+ecificare> 6ucrările 2ugrăvite de Ale$andru :icolau sunt +reluate de la adresa . 8.nicolau. !acă ru+erea erosului de . 'i eu +entru lu"eI3 ?/al.nvierii. !in acest +rag.inarea de sine 'i a darului ur"ăre'te trecerea c.roQ ?Ale$andru :icolau .i+ul lui !u"ne2eu A dă vie4ii orientarea s+re "oarte.ale$andru.vestiri a "9ntuirii sau desăv9r'irii %n =ristos.nc. a li ertă4ii creatoare filiale.o"ul con'tiin4ei A C.i+ul G"ului A 'i de .inarea de sine erosul este %ntors %n con'tiin4a de suflet stră ătută de . dec9t nu"ai %n crucea !o"nului nostru )isus =ristos. +rin care lu"ea este răstignită +entru "ine. +entru cei ce +ier.