You are on page 1of 11

Folio Pendidikan Agama Islam Tingkatan 4 : Tokoh-tokoh

PENDAHULUAN

Saya _________________________ dengan nombor kad pengenalan ___________________dari kelas ___________________ menjalankan sebuah kajian untuk kerja kursus Pendidikan Agama Islam yang bertajuk Tokoh-tokoh Islam. Kajian ini telah diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam saya, _________________________. Kajian ini juga dilakukan berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah supaya tidak lari daripada tuntutan kajian yang asal. Tempoh masa yang diberikan adalah selama 2 minggu.

PENGHARGAAN

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh, Saya ____________________ dari kelas __________ bersyukur ke hadrat Ilahi akhirnya dengan berkat dan nikmat-Nya saya dapat menyiapkan folio yang ditugaskan oleh guru Pendidikan Agama Islam saya, ________________________. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru Pendidikan Agama Islam saya, _______________________ kerana telah memberi tunjuk ajar untuk menyiapkan folio ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, Encik __________________ serta Puan ____________________ kerana telah membantu saya dari segi kewangan serta sokongan mental dan fizikal . Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakanrakan seperjuangan saya dari kelas ___________ kerana telah menolong dan menyokong saya sepanjang menyiapkan folio ini. Semoga Allah s.w.t membalas jasa baik anda semua.

KAEDAH KAJIAN
Internet Saya telah menggunakan kaedah melayari laman sesawang untuk mencari dapatan kajian. Kaedah ini ternyata berkesan kerana ianya mudah untuk didapati dan disalin semula. Buku Teks Saya telah menggunakan buku teks Pendidikan Agama Islam Tingkatan 4 sebagai bahan rujukan. Kaedah ini dilakukan bertujuan supaya segala isi kandungan tokoh tidak lari daripada yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Mulai di sinilah Imam Abu Hanifah mengajar dan menjadi tokoh besar terbaru dunia Islam. Beliau juga suka menghulurkan bantuan tanpa mengira usia. Imam Abu Hanifah sekali-sekala ikut serta dalam urusniaga ayahnya akan tetapi minatnya yang lebih besar ialah ke arah membaca dan menghafal Al-Quran. Menyatakan pendidikan tokoh-tokoh yang dikaji. sebuah bandar yang sudah sememangnya terkenal sebagai pusat ilmu Islam pada ketika itu. seorang sahabat zaman Rasulullah shallahu‘alaihi wasallam. Berliau berketurunan Parsi. Ianya diasaskan oleh ‘Abdullah ibn Mas‘ud radhiallahu ‘anh (32H/652M). iii. Menyatakan sumbangan tokoh dalam pemikiran. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada Tahun 150 Hijtah bersamaan dengan 767Masihi di dalam penjara ketika berusia 70 Tahun dan kebumikan di Baghdad. ii. Imam Abu Hanifah telah diminta untuk mengganti kedudukan Hammad sebagai guru dan sekaligus tokoh agama di Basrah. v. Bidang ilmu yang paling diminatinya ialah ilmu hadith dan fiqh.mazhab dan penulisan. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nukman bin Tsabit bin Zhuthi. dan darjat. Lahir pada tahun 80H/699M di Kufah. . Ayahnya seorang pedagang besar. pangkat. Hanifah juga bermaksud cenderung kepada agama vii.cita tinggi. Imam Abu Hanifah Rahimahullah RIWAYAT HIDUP i. ketokohan dan pendirian tokoh. Seorang yang rajin dan bercita. iii. Beliau sentiasa membawa tintanya ke mana saja beliau pergi untuk mencatat ilmu pengetahuan yang dicari. ii. SIFAT PERIBADI i. viii. Imam Abu Hanifah Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. iv. Menjelaskan sifat-sifat peribadi. Orang ramai dari serata pelusuk dunia Islam datang untuk belajar bersamanya. Beliau mempunyai seorang anak bernama Hanifah vi. sempat hidup bersama ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anh. ix. Apabila guru kesayanganya Hammad meninggal dunia di Basrah pada tahun120H/738M. Iraq.OBJEKTIF KAJIAN Menghuraikan riwayat hidup tokoh semenjak kelahirannya sehingga kematian. Beliau banyak meluangkan masa dan tenaga untuk mendalaminya.

iii. Mulia. as Sunnah dan fatwa sahabat melarang umat Islam beramal dengan perkara bidaah. as Sairu as Shaghir. pendiam. .Harith banyak berkorban bersama Nabi Muhammad s. tenang. Ahli perundangan digelar al Imam al A’zam.iv. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat kerana datuknya Amir bin Al. Hartawan. Berdikari dan tidak tamak Al-Imam Malik Rahimahullah RIWAYAT HIDUP i. Dilahirkan di Kota Madinah pada 93 Hijrah bersamaan dengan tahun 713 Masihi. ii. Pendidikan sempurna sehingga peringkat tinggi. iii. peramah. Pengasas Mazhab Mazhab Hanafi. zuhud . amanah. berani dan pintar. Petah becakap. Pemikiran Kemukakan kaedah penyelesaian masalah terutamanya qias Melarang bertaqlid kepadanya jika tidak tahu asal pendapatnya Berijtihad apabila sesuatu hukum tiada dalam al Quran. SUMBANGAN i. dalam menegakkan agama Islam. Imam Malik Rahimahullah atau nama sebenar beliau Malik bin Anas bin Malik Amir Al-Harith ii. sabar. Menumpukan minat lebih kepada fiqh dan perundangan Islam. Pintar mengeluarkan hukum ii. wara’. KETOKOHAN i. vii. berpakaian bersih dan kemas. vi. Diberikan kemudahan oleh bapanya yang kaya. ii. iii. viii. PENDIDIKAN i. berilmu.w. iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umaiyah. Menyelesaikan masalah dengan memberi fatwa iv. Banyak menggunakan qias dalam sumber hokum. Gunakan akal untuk membuat kesimpulan iii. Penulisan Al Fiqhu al Akbar Kitab al FaraidhMasailu al Usulal Jamiu al Kabir.a. al Jamiu as Shaghir Kitab al Mabsut As Sairu al Kabir. dermawan. kuat ibadat. Beliau seorang yang bertakwa kepada Allah v. Berguru dengan ulama sezamannya termasuk para sahabat dan tabiin.

Majlis pengajian beliau dilakukan di Masjid Nabawi. Mazhab Maliki berkembang di beberapa tempat di dunia seperti Maghribi. viii. Berpakaian bersih. vi. Menentang bidaah dan taqlid dengan pegangan al Quran dan as Sunnah iv. Sumber rujukan bidang hadis dan fiqh ii.iv. kemas dan memakai bauan yang harum v. vii. pegangannya banyak dengan al Quran dan hadis iii. Berkat usahanya yang gigih dan bersungguh-sungguh. Iraq dan Palestin. Penulisan Kitan al Muwatta’. suka memberi pertolongan vi. Beliau yang juga dikenali sebagai pengasas Mazhab Maliki telah meninggal dunia pada 10Rabiulawal179 Hijrah bersamaan 798 Masihi ketika berusia 86 tahun dengan meninggalkan tiga orang putera dan seorang puteri. Hormati ibu bapa. Sedia mengaku tidak tahu jika tidak yakin dalam berfatwa v. Tinggal dengan gurunya beberapa tahun mempelajari ilmu agama KETOKOHAN DAN PENDIRIAN i. Pelajari hadis. SIFAT PERIBADI i. hanya bercakap perkara berfaedah sahaja iv. Libya. Pengasas Mazhab Maliki terkenal sebagai mazhab aliran hadis. Pemurah. Beliau pernah menjadi guru seawal usia 17 tahun dan dapat mengajar dengan baik walaupun masih muda. Hafaz seluruh al Quran sebelum baligh ii. dermawan. Algeria. Diiktiraf sebagai ulama ketika 17 tahun ii. Kehidupan keluarganya yang susah tidak memadamkan cita-citanya untuk menjadi orang yang berilmu v. Menolak jawatan ketua hakim kerana tidak sesuai dengan dirinya SUMBANGAN i. Dalami ilmu pengajian fiqh dengan mengkaji pendapat ulama berlainan aliran iv. dan berjaya memegang jawatan Mufti Besar diMadinah. Murid As-syafie . akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama hartawan. Pendiam. Sopan santun. Majlis ilmunya mendapat sambutan menggalakkan iii. orang dewasa dan guru ii. dermawan. suka menziarahi orang sakit dan mengiringi jenazah ke kubur iii. Suka bergaul dengan semua lapisan masyarakat PENDIDIKAN i. menjadi tokoh hadis dan ahli hukum terkenal iii.

v. Digelar as Syafie sempena nama moyangnya vi. 54 tahun Masihi ketika berusia 54 tahun vii. Ketika berusia sembilan tahun. Iraq dan . Beliau menghabiskan usia remajanya dengan menghadiri kelas-kelas pengajian agama di Masjidil Haram. Beliau sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. iii. Usia remajanya dihabiskan dengan menuntut ilmu pengetahuan yang memberi manfaat. iv. beliau telah dapat menghafaz kitab Al-Muattok. SIFAT PERIBADI i. karangan Imam Malik dan seterusnya berguru dengan Imam Malik ketika berusia dua puluh tahun. Imam as-Syafie bermusafir ke Makkah. Muhammad b Idris b Usman al Abbas b Usman Syafi’ b as Saib ii. berhati mulia dan bercita-cita tinggi. berpakaian atau cara makan. Imam as-Syafie seorang hartawan yang sangat pemurah. Yaman. iaitu pengasas "MazhabSyafie". ii. PENDIDIKAN i. bapanya sudah meninggal dunia v. ibu bapa berasal dari Mekah iv. viii.Al Imam as Syafie Rahimahullah RIWAYAT HIDUP i.beliau hafazAl-Quran. Beliau sentiasa menolong orang yang memerlukan bantuan. Imam as-Syafie seorang yang berpandangan jauh. v. iii. ii. Palestin. Beliau berusaha dengan gigih dalam menuntut ilmu pengetahuan. Beliau digelar "As-Syafie" sempena nama datuknya. iii. sama ada dalam tingkah laku. iv. berhubungan dengan Rasulullah. Mesir. Meninggal dunia: 204H. Imam as-Syafie adalah seorang imam mazhab yang empat. Lahir: Ghazah. Imam as-Syafie belajar dan mendalami bahasa dan kesusasteraan Arab sehingga mahir dalam bidang penulisan. Keturunan Quraisy. Beliau juga merupakan seorang yang bijak berbicara hinggakan dirinya terlepas daripada hukuman pancung. 150H. vii. Beliau bersikap sederhana dalam semua segi. Imam as-Syafie rahimahullah mempunyai ketajaman akal fikiran yang luar biasa sejak kanak-kanak lagi. Syafie bin Saib. Beliau sangat menghormati dan memuliakan para guru yang mengajarnya. Madinah. vi. Imam as-Syafie mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam berbagai-bagai bidang. Diwaktu berumur dua belas tahun.

b. iii. f. Imam as-Syafie adalah ulama mujtahidin yang berpegang kuat pada Al-Quran. Beliau membahagikan waktu malamnya kepada tiga bahagian: i. ii. akhlak. masyarakat dan adat resam sesuatu kaum. e. Sri Lanka.hadis nabi. i.1/3 malam untuk beribadat. vi.Mazhab as-Syafie berkembang dengan pesat di Afrika Utara. Kurdistan dan di Kepulauan Melayu.Al-Masnad. beliau muncul sebagai imam besar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan dapat memberi sumbangan yang tidak ternilai kepada umat Islam. Singapura dan Malaysia. iii. Kitab tersebut ialah. iv. ilmu kedoktoran dan lainlain yang member sumbangan yang besar kepada ahli fikir Islam. Imam as-Syafie berusaha dengan gigih dalam menuntut ilmu.Ahkam Al-Quran.Abtal Al-Istihsan.Ar-Risalah. SUMBANGAN i. Armenia. ii. beliau telah menyusun sebuah kitab menjelaskan tentang perselisihan hadis. ilmu fikah dan AlQuran.negara-negara lain dengan tujuan untuk menuntut ilmu. kitab yang membicarakan hukum-hukum fikah. kitab yang membicarakan dengan jelas tentang cara mengambil hokum daripada Al-Quran dan hadis.Ikhtilaf Al-Hadis.Dalam bidang hadis. hadith. Imam as-Syafie sangat mengutamakan pengetahuan dan disiplin.Kitab-kitab tersebut ialah: a. ii. Qias dan Masolih Al-Mursalah. d. Ijmak Ulama. ii.1/3 malam untuk menulis ilmu pengetahuan. Indo China. c. Indonesia. Mesir.1/3 malam untuk berehat. g. iii.Selain itu.Dalam bidang fikah.Al-Umm. i. Pendapat Imam as-Syafie diterima oleh sebahagian besar orangorang Islam kerana segala fatwanya sesuai dengan suasana. Akhirnya. beliau juga telah menghasilkan berbagai-bagai jenis kitab dalam bidang ilmu tafsir. Kitab-kitab tersebut ialah.Al-Amali. . Antara kitab-kitab karangannya yang termashyur termasuklah bidang dalam usulfikah.Al-Farid. Antara ilmuilmu yang dipelajarinya termasuklah ilmu hadis.Al-Mukhtasar as-Saghir. vii. ilmu falak.Al-MukhtasaAl-Kabir.

Suka berpakaian putih bersih dan kemas ii. zaman Khalifah Abbasiah v. Nama beliau yang sebenarnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin . rendah diri. berani dan tegas pendirian membela kebenaran iv. Terpaksa bekerja menampung pengajiannya SUMBANGAN i. Pendidikan awal di pusat ilmu Baghdad sehingga menjadi ulama terkemuka iv. Iraq. berhemah tinggi PENDIDIKAN i. Penulisan Tafsir al Quranal Musnad Kitab an Nasikh wa al MansukhKitab Taati ar RasulKitab al Ilalal Manasik al Kabir al Manasik as Shaghir iv. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal iv. Imam Al-Bukhari Rahimahullah RIWAYAT HIDUP v. 164H. pendiam. kuat memelihara maruah dan agama iii. Larang bertaqlid dalam agama iii. Baghdad. Panggilan: Hanbal untuk menghormati keturunannya vi. Zuhud. wara’.Al Imam Ahmad Bin Hanbal Rahiahullah RIWAYAT HIDUP iii. kuat beribadah. Meninggal dunia: 241H. Suka bergaul dengan faqir miskin. Membawa dakwat dan kertas ke mana sahaja ii. khatam al Quran tujuh malam sekali. Hadis Menyusun hadis dengan tersusun dan rapi dan teliti ii. 77 tahun SIFAT PERIBADI i. Peribadi mulia. solat sunat 300 rakaat sehari v. Murid al Imam Ahmad al Imam al Bukharial Imam Muslimal Imam Abu Dawud. Telah hafaz al Quran dan hadis sejak kecil iii. pemurah. Pengasas Mazhab Digelar ahli Sunnah kerana mengutamakan al Quran dan as Sunnah. Lahir: Baghdad. Bertaqwa.

Kufah.Bukhari mula mempelajari ilmu hadis ketika berusia 11 tahun. SIFAT PERIBADI i. Kitab Sahih Al. dan pernah menutut ilmu dengan Imam Malik. iaitu ibadat.ulama di sana . Gelaran “Al. vi. SUMBANGAN i. iii.Bukhari berusaha dengan bersungguh. Terdapat sebuah kitab lagi yang telah dihasilkan oleh Imam AlBukhari iaitu Turkish Al. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat 13 Syawal tahun 194 Hijrah bersamaan dengan tahun 810 Masihi di Bukhara. Selama 6 tahun beliau mengikuti pengajian hadis daripada ulama.Bukhari terkena penyakit mata dan menjadi buta sewaktu kecilnya. Beliau dianugerahkan daya ingatan yang kuat dan telah hafaz AlQuran sejak kecil dan dapat menulis sebuah kitab ketika berusia 18 tahun . Beliau mula menghafaz hadis ketika berusia sepuluh tahun dan mengerjakan haji ketika berusia 16. Berkat kesungguhan. dan mempunyai daya ingatan yang kuat. soleh. xi. viii.dan Baghdad untuk mempelajari dan mengumpul hadis-hadis Nabi. Imam Al. iii. Berkat doa ibu bapanya. akhirnya beliau dapat melihat. warak.sungguh menimba ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Imam Al.Bukhari mempunyai 7 275 buah hadis yang telah ditapis daripada 600 000 buah hadis. Berliau berasal dari keturunan orang alim. beliau telah hafaz 600000 buah hadis beserta sanad-sanadnya.bab fikah. mengunjungi Basrah. ii. ix. beliau mengunjungi Kota Mekah dan Madinah dengan tujuan menutut ilmu. dan jenayah. yang terdiri daripada hadis hadis yang . Imam Al-Bukhari telah hafaz segala hadis yang diperoleh daripada 1000 orang ahli hadis. ii. Beliau sangat teliti dan berhati.Mughirah. vii. muamalaf.Bukhari adalah seorang ulama yang terkenal dalam ilmu hadis. Beliau sangat menghormati ilmu yang dipelajarinya terutama ilmu hadis PENDIDIKAN i.Kabir. Ketika berusia 16 tahun. ii. Imam Al. Bapanya seorang yang alim. Bapanya berasal dari keturunan orang alim. iv.Bukhari” adalah mengambil sempena tempat kelahirannya. Mengikut satu riwayat. Hijaz. Imam Al. Mesir. iv. Beliau kemudiannya.hati dalam melakukan sesuatu perkara. usaha gigih. x. Hadis-hadis tersebut disusun mengikut bab.Ismail Bin Ibrahim Bin Al.

Soghir. megah. iv. Beliau digelar Hujjatul Islam kerana kemampuannya tersebut. pusat pengajian tinggi di Baghdad.Asqalani. takabur. ahli fikir.tidak terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. SIFAT PERIBADI i. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama. ii. Beliau mempunyai keahlian dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya fiqh dan siyasah syariah. Pendidikan yang . Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riak. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asySyafi'i ii. beliau mendapat pendidikan secara percuma dari beberapa orang guru kerana kemiskinan keluarganya. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 4 Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah bersamaan dengan tahun 1111 Masihi di Thus. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. dan sifat-sifat tercela yang lain. iii. iv. v. iii. Imam al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan tahun 1058 Masihi di bandat Thus. ahli falsafah Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Beliau juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Al. sombong. beliau disebut sebagai seorang faqih. iii. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah. AlQasatalani. Pada tingkat dasar. Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujah. Rafsir Al-kabir dan banyak lagi digunakan oleh ulamaulama hadis yang terkenal seperti Ibnu Hajar. Beliau berkunyah AbuHamid kerana salah seorang anaknya bernama Hamid.Ausat. Oleh kerana itu. Khurasan (Iran). Tarikh Al. dan lain lain lagi. Imam Al-Ghazali Rahimahullah RIWAYAT HIDUP i. v. Beliau terkenal sebagai ahli falsafah Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropah melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi berliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. PENDIDIKAN i. Selain itu terdapat beberapa kitab hadis seperti Tarikh.

Dalam pengembaraan. Madinah. Pelopor golongan sufi . Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. dan Imam Al-Ghazali melalui riwayat hidup mereka. Beliau telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah. Selain itu. Imam Syafie. beliau menulis kitab Ihya Ulumuddinang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. beliau mula mempelajari ilmu usuluddin. beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad arRazkani dalam bidang ilmu fiqh. Mendokong fahaman Al-asya'irah ii. Abu Nasr al-Ismail di Jarajan. . melalui kajian ini saya lebih mengenali tokoh-tokoh yang saya kaji seperti Imam Abu Hanifah. iii. beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universiti yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah.diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. iv. dan mempelajari segala pendapat keeempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Bukan itu sahaja. ii. Imam Al-Bukhari. dan Imam Harmaim di Naisabur. Menghasilkan karya pelbagai ilmu iv. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu. Selepas itu. iii. saya telah banyak mempelajari tentang tokoh-tokoh Islam sepanjang masa kajian ini dijalankan. ilmu mantiq. saya dapat mengetahui pendidikan tokoh-tokoh Islam yang telah saya kaji dan barulah saya sedar bahawasanya bukan mudah untuk manusia pada zaman dahulu untuk mempelajari sesuatu ilmu. Penasihat agung PM Nizam Al-Mulk RUMUSAN Melalui kerja kursus Pendidikan Agama Islam ini. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Saya ____________________ telah mendapat banyak bantuan daripada pelbagai pihak untuk melaksanakan kerja kursus Pendidikan Agama islam ini. Imam Ahmad. falsafah. v. Menjadi tenaga pengajar kanan Amir Nizammiah vi. usul fiqh. Imam Malik. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu. Menolak fahaman ahli falsafah dalam ilmu kalam v. SUMBANGAN i.

Oleh itu. saya juga lebih menghayati sumbangan mereka terhadap dunia Islam daripada dulu hingga kini dan selamanya melalui pemikiran.Di samping itu. #Titik peluh sendiri :)# . ketokohan serta pendirian mereka sebagai insan yang menggemari ilmu. saya juga dapat mengetahui sifat peribadi. secara tidak langsung saya akan mempraktiskan segala sifat positif mereka. Akhir sekali. mazhab dan penulisan.