You are on page 1of 3

EMPRESAS QUE VENDEN Y MANTIENEN VENTILADORES EN PANAM 1. HOPSA : Servicios: Techos, Puertas, Ve ta as, !

ie"o Raso, Materia"es #e co strucci$ , Ve ti"aci$ , %&'su(, L)(i as & Per*i"es #e Meta", !ercas, So"#a#uras, +ierro ,or-a#o, Ter(o'a e", P!+, I o#oros Te".*o o: /0123 4144511, /0123 6471846 9e:: ;;;<ho'sa<co(

2. COCI AIRE U:icaci$ : !" 8ra E" Paica", Los A =e"es Pa a(),Pa a() Te".*o o: /0123 6652528

3. AIR CARE CORP Servicios: Li('ie>a #e A?A, Ma te i(ie to, ,a:ricaci$ & "i('ie>a #e #uctos #e A?A< Li('ie>a #e !oci as I #ustria"es, evite e" As(a, A"er=ias< U"ti(a Tec o"o=@a e Desi *ecci$ , I s'eccio es %ratis< U:icaci$ : !" 6 Resi#e cia" Sa ,er a #o< Pa a(), Pa a() Te".*o o: /0123 6650464 9e:: ;;;<aircarecor'<co(

4. INTESOL CORP Servicios: I sta"aci$ #e Siste(as #e Aire Aco #icio a#o Resi#e cia", !o(ercia" e I #ustria"< Ma te i(ie to & Re'araci$ #e Siste(as #e Aire Aco #icio a#o, I =e ier@a #e DiseAo #e I sta"acio es & Siste(as< U:icaci$ : Li('ie>a, DiseAo & ,a:ricaci$ #e Ductos & Siste(as #e Aire Aco #icio a#o I sta"aci$ B Re'araci$ & Ma te i(ie to I #ustria", !o(ercia" & Resi#e cia"< Te".*o o: /0123 6162501 9e:: ;;;<i teso"cor'<co( 5. SUPTEC S.A.

Servicios: Li('ie>a, DiseAo & ,a:ricaci$ #e Ductos & Siste(as #e Aire Aco #icio a#o I sta"aci$ B Re'araci$ & Ma te i(ie to I #ustria", !o(ercia" & Resi#e cia"< U:icaci$ : V@a !i cue te ario Sa ,co Pa a(),Pa a() Te".*o o: /0123 6674468 9e:: ;;;<su'tecsa<co(

6. CONSID, S.A. Servicios: Li('ie>a #e DCctos #e Aires Aco #icio a#o, Li('ie>a #e DCctos #e !oci a< Mie(:ro #e NAD!A & NA,A< !a"i#a# #e Aire I terior U:icaci$ : Ave< La Pa>, Detha ia Pa a(),Pa a() Te".*o o: /0123 4554E61

7. REFRIGICENTER GROUP Servicios: Distri:ui#or Autori>a#o #e !ARRIER< Aires Aco #icio a#os, Re*ri=eraci$ , Re'uestos & !o tro"es< DiseAo & Asesor@a e Pro&ectos, Resi#e cia "es & !o(ercia"es< U:icaci$ : Via Porras Sa ,co P"a>a ERA Pa a(),Pa a() Te".*o o: /0123 67421F0

8. ECO AIRE S A

Servicios: Li('ie>a, #esi *ecci$ , #iseAo & *a:ricaci$ #e #uctos #e A?A !e tra" & s'"it, I sta"aci$ , Ais"aci$ t.r(ica co es'u(a, 'o"iureta o, 'o"iurea, *i"tros he'a< Servicio co(ercia", resi#e cia", c"@ icas & hos'ita"es< U:icaci$ : P Paiti""a P< Pac@*ico, !o"$ Pa a(),Pa a() Te".*o o: /0123 4556476

9. ENERGY CONTROL DE PANAMA S A

Servicios: Ve tas, Ma te i(ie to & Re'araci$ #e Aires Aco #icio a#os, !e tro #e Servicio Autori>a#o Pa aso ic, Sie(e s, L%< U:icaci$ : Vi""a !)ceres Datha ia Pa a(),Pa a() Te".*o o: /0123 6478081 10. DICEC, INC Servicios: !hi""ers, Ma e-a#oras #e Aire, Torres #e E *ria(ie to, Ve ta e I sta"aci$ #e Aires Aco #icio a#os, !o('resores #e Aire, Rocia#ores co tra I ce #io, Re*ri=eraci$ , Siste(a #e Va'or & Siste(a Mec) ico< U:icaci$ : Ur:a i>aci$ Dora#o Oeste, !" D No 48 Pa a(),Pa a() Te".*o o: /0123 647E010

11. SER ICIOS AIRES SOUSA Servicios: Ra'i#e>, Res'o sa:i"i#a# & Satis*acci$ %ara ti>a#a< Ve ta, Re'araci$ & Ma te i(ie to e I sta"aci$ < U:icaci$ : !" 5 P:"o Nvo, F7 Pa a(),Pa a() Te".*o o: /0123 4648E5F

12. NIM!US Servicios: A('"ia =a(a #e ve ti"a#ores co(ercia"es e i #ustria"es< La ca"i#a# #e uestros 'ro#uctos ha si#o u a #e "as 'ri ci'a"es ra>o es 'ara "a aco=i#a Gue ha te i#o e !e tro A(.rica & Pa a()< U:icaci$ : !a""e 4ra ParGue Le*e:re, #etr)s #e" Da co %e era", ciu#a# Pa a(), Re'< Pa a() Te".*o o: /0123 418B1801

13. PANASONIC V@a 9e:: htt':??;;;<'a aso ic<co(?'a?co su(o?ho=ar?ve ti"a#oresBeHtractore s? Te".*o o: E11BPANA /E11B26763