Măsurări în electronică şi telecomunicaţii – Laborator 6

1

2

Măsurări în electronică şi telecomunicaţii – Laborator 6

Lucrarea de laborator nr. 6 Măsurarea impedanţelor Scop: Măsurarea impedanţelor folosind diverse metode de măsură: metoda directă prin utilizarea unui LCR metru, metode indirecte: punţi de curent continuu şi alternativ. Breviar teoretic În regim sinusoidal se defineşte impedanţa
Y=

X poate fi reactanţa unei bobine, respectiv condensator: 1 X L = ωL XC = − ωC
Rp Xs Rs Xp

Z=

U I

şi admitanţa

I 1 = , unde U şi I reprezintă fazorii tensiunii şi intensităţii curentului U Z electric din figura 1a. U

Figura 1b Pentru cele două modele se definesc factorii de calitate Qs şi Qp : X X ω Ls 1 = s = = Qs = R Rs Rs ω RsCs

Qp =

R R B = p = p = ω R pC p G X p ω Lp

I

Z Figura 1a

În general aceste mărimi sunt mărimi complexe, putând fi scrise sub forma algebrică Z = R + jX , Y = G + jB R – rezistenţa serie X – reactanţa serie (cu X >0 pentru impedanţe inductive şi cu X <0 pentru impedanţe capacitive) G – conductanţa paralel B – susceptanţa paralel (cu B <0 pentru admitanţe inductive şi cu B >0 pentru admitanţe capacitive) Relaţia de legătură între mărimile impedanţei şi ale admitanţei se obţine simplu G B R= 2 X =− 2 2 G +B G + B2 În forma exponenţială, admitanţa şi impedanţa se pot scrie Z = Z ⋅ e jφZ respectiv Y = Y ⋅ e jφ Y unde φZ = φU − φI = −φY şi Z =

Fiind definiţi pentru aceeaşi reactanţă fizica, cei doi factori de calitate trebuie sa fie egali: Qs=Qp=Q Pentru reactanţa cu pierderi se defineşte tangenta unghiului de pierderi, D, 1 D= Q Relaţiile de legătură între elementele celor două modele, la o frecvenţă fixată f, sunt: ⎛ 1 ⎞ X p = X s ⎜1 + 2 ⎟ = X s (1 + D 2 ) ⎝ Q ⎠

R p = Rs (1 + Q 2 )

Relaţia de echivalenţă intre reactanţe se mai poate scrie în funcţie de tipul reactanţei, capacitivă respectiv inductivă, astfel: L p = Ls (1 + 1/ Q 2 ) (1) Cs = C p (1 + 1/ Q 2 )
Principiul măsurării cuadripolare

U 1 = I Y

Modelul unei reactanţe cu pierderi Se consideră o reactanţă cu pierderi, având la frecvenţa f un factor de calitate Q. Pentru aceasta sunt posibile două modele de circuit: serie si paralel. În figura 1b sunt desenate cele 2 modele pentru o reactanţă cu pierderi.

Atunci când se măsoară impedanţe mici, sau când sondele de măsură au lungime mare (măsurare distantă), impedanţa sondelor şi a rezistentelor de contact poate să nu mai fie neglijabilă, fiind comparabilă cu impedanţa Zx. Principiul de măsură foloseşte în fiecare capăt al impedanţei două terminale. O pereche de terminale este folosită pentru injectarea curentului prin impedanţa necunoscuta Zx, iar cealaltă pentru măsurarea tensiunii care cade pe Zx. Conexiunea se numeşte cuadripolara datorita celor 4 terminale. Cele 2 perechi de terminale se conectează cât mai aproape de corpul impedanţei.

25 0. iar cu RV rezistenţa internă a indicatorului de nul (sau a voltmetrului). se obţine o eroare sistematică.10 Figura 2a: Modelul cuadripolar α-1 1 α 5 9 Cele 4 impedanţe (nedorite) ale celor 4 borne de măsură sunt z1. făcându-le să apară in serie cu alte impedanţe mari care exista deja in circuit. Considerând rs neglijabil şi RV foarte mare. ca fiind raportul a oricare două rezistenţe alăturate. R2 . nu se mai pot separa caile de „curent” si „tensiune” si se măsoară impedanţa care include si impedanţa sondelor: Z m = Z x + z1 + z3 făcându-se o eroare sistematică z +z ε Zx s = 1 3 Zx De exemplu. de aceea nu contează cum se alege A (R1/R2 sau R2/R1) atâta vreme cât sunt 2 rezistenţe care mărginesc voltmetrul. în cazul folosirii configuraţiei bipolare (se folosesc doar două terminale): 2r ε Rs = R Punţi de curent continuu. z2. La echilibru. folosind pentru conectare nişte cabluri având rezistenţa r. Aceasta schema permite deci minimizarea efectului celor 4 impedanţe nedorite. în care s-a notat cu rS rezistenţa internă a sursei. Puntea este echilibrată atunci când Ud = U12=0. RV R2 [4] [2] R3 0. Dacă se folosesc doar două terminale (conexiunea bipolara din figura 2b). în cazul măsurării unei rezistenţe R.20 S U x≠ U Eg [1] Ud. z4. tensiunea de dezechilibru este dată de relaţia R3 ⎞ ⎛ R2 U d = Eg ⋅ ⎜ − ⎟ ⎝ R1 + R2 R3 + R4 ⎠ Figura 3 Figura 4 Se defineşte raportul punţii A. între rezistenţele punţii există relaţia R1R3 = R2 R4 (4) . z2 şi z3 apar în serie cu sursa de curent. aşadar devin şi ele neglijabile. R R R R A = 1 = 4 sau A = 2 = 3 (5) R2 R3 R1 R4 Factorul de reglaj σ (numit si dezechilibrul puntii): R − R40 σ= 4 R40 unde cu R40 se notează valoarea rezistenţei R4 când puntea este echilibrată (rezistenţele R1 . cu impedanţa interna mare. R3 sunt rezistenţe fixe) Pentru σ → 0 tensiunea U12 poate fi aproximată cu expresia lui Ud U d = S ⋅ Eg ⋅ σ Sensibilitatea (sau factorul) punţii S este: ΔU d E A S= g = ΔR4 (1 + A )2 R4 (6) Din aceasta relaţie se obţine ca S(A)=S(1/A). conectate la aceeaşi bornă a voltmetrului. z3.Măsurări în electronică şi telecomunicaţii – Laborator 6 Ix z3 Zx z1 I z4 z2 Ix z1 Zx z3 z2 Ux z4 U=Ux I U z3 z1 Zx z4 z3 Figura 2b: Modelul bipolar 3 4 Măsurări în electronică şi telecomunicaţii – Laborator 6 [3] rg R1 R4 0. Puntea Wheatstone În figura 3 se prezintă schema unei punţi Wheatstone. Se observă că z1 şi z4 sunt în serie cu voltmetrul care are impedanţa de intrare foarte mare deci sunt neglijabile. când puntea este la echilibru. Dependenţa sensibilităţii S în funcţie de A este prezentată în figura 4.

Rcablu corecţie. se conectează condensatorul de valoarea cea mai mica disponibila la masa (sute de pF) în serie cu rezistenţa care are valoarea apropiată de 1kΩ. Cum se explică variaţia valorii măsurate pentru condensator la măsurătoarea anterioară? . Aceste setări se pot schimba prin apăsarea butoanelor aflate în dreapta ecranului. Pentru a fi scos. masurarea fiind cuadripolara. Cum sunt. observind alinierea mufelor BNC care le sint atasate. model serie (CIRCUIT->SERIES) şi se notează valorile Cs şi D. Rcuadri. fiecare din cei doi „clesti” conectind 2 borne la cite un terminal al impedantei necunoscute.). Se selectează apoi modelul paralel (CIRCUIT -> PARALL) şi 1 se notează valoarea Cp. De ce obţine o diferenţă aşa mare între cele două valori măsurate (la punctele a şi b)? c) Se scoate cablul măsurat şi se conectează crocodilii roşii între ei. Se calculează factorul de calitate Q1 al grupului din relatia (1) de trecere de la modelul serie la modelul paralel. Se măsoară cele trei rezistenţe existente la masă cu ajutorul LCR metrului. valorile Q uzuale la bobine faţă de cele de la condensatoare (nu ne referim la cazuri speciale)? Se măsoară bobina (MODE -> L/Q. Cum D sint in general factorii de calitate ai condensatoarelor (vezi cursul de CCP) ? Cum sunt valorile Cs şi Cp? De ce? Se determină rezistenţa parazită a condensatorului: se trece în modul de afişare MODE . De ce la punctul a nu a mai fost necesară determinarea rezistenţei cablurilor sondei? 3. Se procedează ca la punctul 3. Se măsoară valoarea rezistenţei pentru modelul serie Rs. Pentru aceasta se trece în modul MODE -> C/D. MODE -> R/Q. după introducerea mufelor se rotesc manetele spre dreapta pentru fixare. se rotesc spre stânga manetele de plastic maro. HFORCE. Se măsoară valorile Cs. Se determină erorile absolute şi relative dintre valoarea măsurată pe aparat şi valoarea notată pe rezistenţa măsurată.C/R şi se determină valoarea rezistenţei pentru modelul serie (Rs). inseamna ca nu le-ati aliniat corect! ). Se determină elementele modelului serie (Cs. Se notează valoarea indicată. a) Se conectează cablul disponibil la masă la sondele de măsură ale LCR metrului. şi modelul paralel (Lp şi Q). CIRCUIT->SERIES). nu forţaţi.Măsurări în electronică şi telecomunicaţii – Laborator 6 5 6 Măsurări în electronică şi telecomunicaţii – Laborator 6 Desfăşurarea lucrării 1. D Se modifică frecvenţa la valoarea 100kHz. Frecvenţa de lucru este implicit 1kHz (se verifica pe afişaj. Rfire_legătură. Cs? Se conectează sondele de măsură la bornele rezistenţei. Măsurarea rezistenţelor folosind LCR metrul LCR-metrul este un aparat care permite măsurarea automata. se introduce valoarea dorită şi apoi se apasă tasta ENTER. Se observa ca adaptorul conectat la LCR-metru foloseste 4 borne. la măsurarea condensatoarelor. Reglajele sunt cele de la punctul 1 (se revine în modul de afişare -> VALUE). Se notează valoarea indicată. b) măsurarea inductanţelor Se măsoară inductanţa existentă la masă. (CIRCUIT -> PARALL). Se notează valoarea indicată pentru rezistenţa cablului. Pentru aceasta. (CIRCUIT->SERIES). CIRCUIT -> SERIES. câte un cablu cu crocodili. la frecvenţele f 2 = 10kHz . (se scade valoarea rezistenţei cablurilor cu crocodili de la c din valoarea măsurată la punctul b). Măsurarea rezistenţei unui cablu Se vor folosi si compara conexiunea bipolara si cea cuadripolara pentru a masura o rezistenta de valoare foarte mica (rezistenta unui cablu). Ce se întâmplă cu valoarea condensatorului. Măsurarea unor condensatoare şi bobine a) măsurarea capacităţilor Se măsoară cele două capacităţi existente la masă. Rbipolar. se trece în modul MODE -> L/Q şi se notează valoarea indicată pentru L (frecvenţa va fi tot 100kHz). La reconectare. D. 4. folosind următoarele setări: SPEED->MEDI. pe placa de test. a doi parametri ai unei impedanţe (selectabili din butonul MODE). (Atenţie: Vă rugăm să manevraţi cu grija adaptorul de măsură. la alegere. DISPLAY -> VALUE. iar cei de culoare roşie se vor conecta la bornele cabului care se doreşte a fi măsurat. Frecvenţa de lucru va fi de 1kHz (valoarea implicită). Se calculează valoarea factorului de calitate din relaţia de legătură între Ls şi Lp. 2. D) şi ale modelului paralel (Cp. f 4 = 66kHz . ca in figura 2a. Crocodilii de culoare neagră (firele de masă) se vor conecta între ei. Daca nu intra foarte usor. Se compară cu 1 valoarea măsurată ( Q = ). Se determină eroarea relativa a acestei valori fata de valoarea determinată la punctul a. f 3 = 33kHz . în general. b) Se scoate apoi adaptorul de măsură. D). f 5 = 100kHz . Măsurarea unui grup RC Se măsoară un grup RC serie. Se calculeaza Q = . astfel ca adaptorul sa iasa foarte usor. Ce reprezintă această valoare? Cât este eroarea sistematică absolută ( ΔR ) făcută la măsurarea cablului ? d) Se determină valoarea rezistenţei cablului măsurat prin corecţia erorii sistematice. Se trece în modul MODE -> L/Q şi se măsoară pentru inductanţă modelul serie (Ls şi Q). Se conectează la bornele LFORCE. Ce se întâmplă cu valoarea bobinei? Explicaţi rezultatele obţinute. Valoarea lui D este aceeaşi. daca nu se apasă tasta FREQ (aceeaşi cu tasta „-„).

3. (volmetrul are intrare flotantă) b) determinarea configuraţiei pentru care sensibilitatea este maximă Relatia (4) este aceeaşi indiferent de diagonalele în care se conectează voltmetrul şi generatorul. (Unele surse de tensiune au ieşire neflotantă – borna de masa este legata la impamintare). Se măsoară o rezistenţă folosind conexiunea bipolară (doar două terminale). la frecvenţa f=1kHz. R2 . 1. iar cealaltă diagonală se conectează la multimetrul numeric (având funcţia de voltmetru de curent continuu selectată). Să se determine rezistenţa Rp şi valoarea bobinei pentru modelul serie. În figura 7 este reprezentat şi modul (o variantă posibilă) de a realiza puntea din figura 3 pe placa de test. Pentru o bobină se măsoară Lp=400mH şi Q=50. Valorile propuse pentru R1 .2 = 0. A1-2 . 5.Se compară valoarea măsurată pentru potenţiometru (la echilibru) cu valoarea de echilibru calculată cu relaţia de echilibru a punţii de cc (4) 8.Măsurări în electronică şi telecomunicaţii – Laborator 6 7 8 Măsurări în electronică şi telecomunicaţii – Laborator 6 5. Care configuraţie este mai sensibilă? Justificare. la frecvenţa f=10kHz.4 (sau 2. Să se calculeze factorul de calitate pentru un grup RC serie având Cs=10nF şi Rs=50Ω. Pentru un condensator se măsoară Cs=200nF şi Q=1000. Întrebări pregătitoare 1. Rezistenţa R4 este un potenţiometru cu valoare nominală 1k Ω . . scurtcircuitând o rezistenţă. Rezistenţa cablurilor este de 0. . 3. cu intrare BNC) masa ar apărea în punctele 1. Pentru o punte Wheatstone. Să se determine eroarea sistematică făcută la măsurarea rezistenţei.989 KΩ Să se determine valoarea rezistenţei R4. Să se determine rezistenţa Rs şi tangenta unghiului de pierderi. Să se determine factorul de calitate al impedanţei.a. A3-4. Observaţi că dacă s-ar folosi atit sursa. S3-4 . Să se calculeze factorul de calitate pentru un grup RC paralel având Cp=10nF şi Rs=1MΩ. R3 sint apropiate de respectiv 1kΩ.7 . Grup de gauri conectate impreuna pe orizontala Fire pt. Valorile exacte ale rezistenţelor se vor măsura cu ajutorul LCR metrului ca la pct. 9. indiferent de modul în care este definit raportul punţii A= R1 R sau A = 2 R2 R1 10. 6. Valoarea rezistenţei este R=50Ω. Placa de test Realizarea punţii Wheatstone pe placa de test R3=16k R1=1k R3=5k R2=10 Rx R2=2k Rx Figura 5 Figura 6 . cit si voltmetru neflotant (cum este de exemplu milivoltmetrul de c. Se inverseaza apoi voltmetrul cu sursa de semnal (prin conectarea voltmetrului pe diagonala 3-4 şi a sursei pe diagonala 12) şi se citeşte indicaţia voltmetrului Ud2. De exemplu.4) din fig. conectare la sursa (conectare cu fir de masă) Fire pentru conectare voltmetru. 7. se variază potenţiometrul până când voltmetrul indică Ud1=20mV. R1=8k Grup de 5 gauri conectate intre ele pe verticala Fig. la frecvenţa f=1kHz. Una din diagonalele punţii se alimentează de la sursa de tensiune continua. . 4. Se calculează teoretic raportul puntii A (relatia (5)) si sensibilitatea S (relaţia (6)) pentru cele două situatii. Să se determine rezistenţa Rs şi valoarea bobinei pentru modelul paralel. Pentru o bobină se măsoară Ls=10mH şi Q=10. D= tgδ . la frecvenţa 1kHz. Să se stabilească diagonala în care trebuie conectat voltmetrul pentru maximizarea sensibilităţii punţii din figura 5.1 = 1. Se urmareşte determinarea experimentală a diagonalei care asigură sensibilitate maximă. firele albastre pot folosite pentru conectarea voltmetrului (intrare flotantă – nici una din bornele de intrare nu e conectata la carcasa).5Ω. tensiunea de dezechilibru are valorile U d 1 = 11mV U d 1 = −11mV pentru R4. la frecvenţa 1kHz.Se va aduce puntea la echilibru prin reglarea potenţiometrului până când indicaţia voltmetrului va fi zero (sau valoarea cea mai mică ce se poate obţine prin reglarea potenţiometrului). Lp. Să se arate că S are aceeaşi valoare.Se măsoară cu ajutorul LCR metrului valoarea potenţiometrului la echilibru. În care caz sensibilitatea calculată e mai mare? Se compară cu determinările experimentale. 11. Pentru configuraţia deja realizata pe placă. 10kΩ şi 10kΩ. iar firele roşu şi negru pentru conectarea sursei. Pentru o impedanţă inductivă se măsoară Lp=202mH şi Ls=200mH.0 pentru a aduce puntea la echilibru. Pentru puntea din figura 6 să se calculeze rezistenţa Rx şi sensibilitatea punţii. Măsurarea rezistenţelor cu ajutorul punţii de curent continuu a) echilibrarea punţii Se realizează pe macheta de laborator o punte de curent continuu. S1-2. 2.011 KΩ pentru R4. Ls.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful