Mielõtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott. A Gazdagság egy luxushajó !szott el a szeretet mellett.

" megkérdezte# $Gazdagság, el tud ál %i i magaddal& $'em, em tudlak( A hajómo sok ara yat, ezüst)t %iszek, itt i *s már hely számodra( +gy hát megkérdezte a Szeretet a ,üszkeséget, aki egy *sodaszé- hajó%al k)zeledett# $,üszkeség, kérlek( .l tud ál e gem is %i i& $'em Szeretet, em tudlak el%i i( $ %álaszolt a ,üszkeség,$ itt mi de t)kéletes, és /e esetleg árthat ál a hajóm ak( 0át, a Szeretet megkérdezte a ,á atot is, aki é--e elõtte hajózott el# $,á at, kérlek, %igyél el magaddal( $1h, Szeretet $ mo dta a ,á at $ 2 olya szomor! %agyok, de egyedül kell marad om a hajómo ( A 3idámság is elh!zott a Szeretet mellett, de olya elégedett és 4oldog %olt, hogy meg se hallotta a szeretet kérését. 0irtele megszólalt egy ha g# $Gyere Szeretet, é el%iszlek téged( Aki megszólalt, egy )regem4er %olt. Szeretet olya hálás %olt és olya 4oldog, hogy el5elejtette megkérdez i az )reg e%ét. Amikor 5)ldet értek, az )reg elme t. A Szeretet !gy érezte, sokkal tartozik eki, ezért megkérdezte a /udást# $/udás, meg tudod mo da i, ki segített ekem& $Az 67" %olt, mo dta a /udás. $Az 67"&$ kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az 67"& A /udás %álaszolt# $8Mert *sak az 67" érti meg, hogy milye 5o tos az élet4e a S9.:././(8