Szerelem a palackban Merlyn, a varázsló egy este vendégül látta várában barátját, Lancelott lovagot.

Borozgattak, beszélgettek, de látszott, hogy Lancelottal valam n ncs rendben. ! "edves barátom,! kérlelte a varázsló ! m bánt, mond el# Lancelott már egy k cs t a bor hatása alá került, $gy megeredt a nyelve, panaszkodn kezdett. ! Szerelmes vagyok a k rálynéba, de én sohasem érhetek %el csodálatos lényéhez, ojan gy&ny&r', ojan szellemes. Sz nte hason cs(szok el)tte, * ped g m nd$g belém r(g. Még ezt s sz$vesen elv selem, csakhogy láthassam, a k&zelében lehessek. Most ped g elküld&tt magától, messz %&ldre kell mennem, mert a sárkány elrabolta az ezüst c pell)jét. + ssza kell szereznem. Merlyn nagyon megsajnálta a lovagot, és am kor az az el%ogyasztott jó boroktól mély álálomba merült, csendesen oda osont hozzá egy üres palackkal. , szerelem éppen ott üld&gélt Lanszelott szája szélén, cs(ny szürke arc( k s manó. Láthtóan -natkozva lógázta a lábát. , varázsló egy ügyes mozd-lattal az üvegbe b llentette, és gyorsan bezárta, hogy nehogy megsz&khessen. , lovag reggel am kor %elébredt, bár még egy k cs t z(gott a %eje az est borozgatástól, %r ssnek, v dámnak, szabadnak érezte magát. Még elt&lt&tt néhány napot barátjánál, aztán v ssza tért a k rály palotába. .em s etett (rn)jéhez, nyoma sem volt lelkében a korább lángolásnak. "&z&mb&sen kezébe vett egy k&nyvet, leült a kertben egy %a alá, és olvasgatn kezdett. / nevra éppen arra sétált (dvarh&lgye társaságában, és am kor meglátta az üld&gél), olvasgató lovagot, al g h tt a szemének. Lanszelott v sszaj&tt, és nem vet magát azonnal, alázatos szolgájaként lába elé0 1-zzogva megszól$totta h'tlenné vált lovagját2 ! hol van a c p)m, v ssza hoztad0 Lanszelott csodálkozva nézett %&l. 3 p)0 M lyen c p), h'', a %enébe, el%elejtettem, v llant át rajta a gondolat, de nem érzett semm t, sem megbánást, sen %élelelmet a kegyvesztettség m att. , k rályn) d-zzogva elrohant. M k&zben távolodott, Lanszelott azon t'n)d&tt, hogy már nem s olyan szép ez a h&lgy. M nha már egy k cs t &regedne s, talán a cs$p)je s t(l széles. , lovagnak rengeteg hasznosan elt&lthet) deje lett. Belevettete magát a t-dományokba. 4tazgatn kezdett, és t)bb nyelvet megtan-lt. Boldog még sem volt. 5res lett az élete. ,m kor (jra meglátogatta barátját, a varázslót, haragosan rá rontott. ! M t tettél velem te gazember, üres lett az életem, egy %abatkát sem ér# *lj meg, vagy add v ssza azt am t elvettél#

nem értette a dolgot. a palack %enekén. h szen csak jót akart. . Levette a polcról az üveget. . Merlyn meg%ogta gallérjánál %ogva és v ssza tette a lovag szájába. szerelem ott üld&gélt %elh(zott térdekkel. h-nc-t mosollyal a szeme sarkában. alázatosan szenvedn k rálynéja lába el)tt.Merlyn hümm&g&tt egy k cs t.z nagyot nyelt és boldogan elrohant. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful