PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narod ne novine, broj 150/2011) i članka 57. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008 i 138/2012) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2014. godine donijela

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o korištenju sred stava Proračunske zalihe utvrđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2014. god inu (Narod ne novine, broj 152/2013), za veljaču 2014. god ine, u tekstu koji je Vlad i Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo financija aktom, klasa: 400-06/14-01/73, urbroj: 513-05-02/143, od 18. ožujka 2014.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA VELJAČU 2014. GODINE

IZDACI A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - za plaćanje računa sukladno Ugovoru UKUPNO: (A) B. PO RJEŠENJIMA PREDSJEDNIKA VLADE UKUPNO: (B) C. PO RJEŠENJIMA MINISTRA FINANCIJA UKUPNO: (C) D. RAZNI KORISNICI Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe UKUPNO: (D) UKUPNO: (A + B + C+D)

SVOTA 3.060.672,00 3.060.672,00
-

u kunama DATUM PLAĆANJA 20.2.2014.
-

191.484,58 6.510.930,90 6.702.415,48 9.763.087,48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful